Codul fiscal – 2016 – Impozite și taxe locale

13 Nov 2015 | Legislatie | 121 comentarii

Impozite și taxe locale Se definesc mai mulți termeni relevanți în contextul modificărilor aduse codului fiscal pentru această categorie de impozite. Printre aceștia: activitatea economică, clădirea rezidențială și nerezidențială, clădirea anexă. Dispare taxa hotelieră din cadrul impozitelor și taxelor locale. Aceasta nu se mai datorează de la 1 ianuarie 2016. Se dă posibilitatea consiliilor locale […]

Codul fiscal – 2016 – Contribuții sociale

13 Nov 2015 | Legislatie | 143 comentarii

Contribuții sociale obligatorii Contribuția de asigurări sociale (CAS) Sunt incluse în categoria persoanelor ce datorează contribuții de asigurări sociale obligatorii (CAS) persoanele sau plătitorii de venituri, pentru următoarele categorii de venituri – venituri din salarii sau asimilate salariilor, definite conform art. 76 – chiar dacă sunt scutiți de plata impozitului pe venit – venituri din […]

Codul fiscal – 2016 – Impozitul pe venituri

13 Nov 2015 | Legislatie | 25 comentarii

Impozit pe venit Se definesc veniturile neimpozabile și se modifică lista acestora. Spre exemplu veniturile de orice fel, în bani sau în natură, primite la predarea deșeurilor din patrimoniul personal nu mai sunt impozabile. Veniturile din activități independente se definesc mai exact. Acum, în 2015, se definesc ca venituri comerciale sau din practicarea unei meserii. […]

Codul fiscal – 2016 – TVA

13 Nov 2015 | Legislatie | 13 comentarii

TVA Se modifică definiția activelor corporale fixe – acestea includ acum toate imobilizările corporale. Se definesc codurile NC, data aderării a României la UE este indicată ca dată calendaristică exactă (probabil mai sunt unii ce nu o cunosc (sic!)) Serviciile furnizate pe cale electronică nu mai sunt enumerate. Acum se face trimitere la anexa II […]

Codul fiscal – 2016 – Impozit pe veniturile microîntreprinderilor

13 Nov 2015 | Legislatie | 181 comentarii

Microîntreprinderile au parte de schimbări nu atât la nivelul cotei de impunere, dar și în ce privește plafonul de la care trec la impozitul pe profit cât și în modul de calcul al impozitului pe profit ulterior trecerii la acesta. Microîntreprinderea este entitatea, persoană juridică română care îndeplinește cumulat următoarele condiții la data de 31 […]

Codul fiscal – 2016 – Impozitul pe profit

13 Nov 2015 | Legislatie | 12 comentarii

Modificările aduse titlului impozit pe profit. De la entități scutite de plata impozitului pe profit dispar: – cultele religioase, pentru: venituri obținute din producerea și valorificarea obiectelor și produselor necesare activității de cult, potrivit legii, venituri obținute din chirii, alte venituri obținute din activități economice, venituri din despăgubiri în formă bănească, obținute ca urmare a […]

Codul fiscal

03 Sep 2015 | Legislatie | 16 comentarii

Noul cod fiscal, ce se va aplica de la 1 ianuarie 2016, a fost aprobat azi de către Parlamentul României. Să îl vedem publicat, îl mai consultăm puțin și mă tem că vom descoperi ca de obicei că diavolul se ascunde în detalii. Mă obosește deja povestea legată de reducerea matematică a unei cote sau […]

Modificări cod fiscal

08 Jul 2015 | Legislatie | 6 comentarii

Codul fiscal a fost modificat odată cu apariția Legii 187/2015, lege ce aprobă cu modificări și completări OUG 6/2015. Cele mai importante modificări aduse de această lege sunt legate de criteriile ce definesc o activitate independentă, cele ce defineau activitatea independentă și cea dependentă și criteriile de reîncadrare din independent în dependent fiind abrogate, precum […]

MF. Proiecte.

30 Jun 2014 | Legislatie | 0 comentarii

MF a publicat azi e pagina sa de internet proiectele de modificare a codului fiscal și a celui de procedură fiscală. Proiecte în sensul că au fost rescrise dându-se o altă numerotare articolelor din acestea. Procedurile de administrare a impozitelor și taxelor au fost mutate în codul de procedură fiscală, dacă a fost cazul. Prin […]