Încasări și plăți numerar. Noi reguli și restricții.

29 Oct 2023 | Legislatie | 430 comentarii152695 vizualizari

Aceeași lege – 296/2023 – aduce modificări la legea 70/2015 limitând drastic operațiunile cu numerar. Ba mai mult introduce plafoane de casă și interdicții legate de creditarea numerar.

Legea astfel modificată intră în vigoare de la data de 11 noiembrie 2023, dată de la care vom avea plafoane astfel:

 • Încasări în numerar de la o persoană juridică, PFA, II, IF, liber profesionist, ONG, alte asocieri cu sau fără personalitate juridică, se vor putea face în limita unui plafon maxim de 1.000 lei/persoană
 • Magazinele de tip cash & carry pot efectua încasări în numerar de la aceleași persoane în limita unui plafon de cel mult 2.000 lei/persoană
 • Plățile, în numerar, către furnizori de bunuri sau servicii, persoane juridice, PFA, II, IF, liber profesioniști, ONG, alte asocieri cu sau fără personalitate juridică, se limitează la un total zilnic de cel mult 2.000 lei/zi și nu mai mult de 1.000 lei/persoană.
 • Către magazine de tip cash & carry se pot face plăți numerar de cel mult 2.000 lei/zi.
 • Avansuri spre decontare acordate, în numerar, salariaților proprii pentru plăți efectuate către persoane juridice, PFA, II, IF, liber profesionist, ONG, alte asocieri cu sau fără personalitate juridică, se limitează și ele la maxim 1.000 lei/zi/salariat.
 • Încasările numerar pentru facturile a căror valoare este mai mare de 1.000 lei (respectiv 2.000 lei în cazul magazinelor de tip cash & carry) – NU se pot fragmenta.
 • Similar, plățile numerar pentru facturile a căror valoare este mai mare de 1.000 lei (respectiv 2.000 lei în cazul magazinelor de tip cash & carry) – NU se pot fragmenta.
 • Încasări și plăți între persoane fizice (populație) și persoane juridice, PFA, II, IF, liber profesionist, ONG, alte asocieri cu sau fără personalitate juridică, reprezentând contravaloarea unor livrări ori achiziții de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanțe sau alte drepturi și primiri ori restituiri de împrumuturi sau alte finanțări, se efectuează cu încadrarea în plafonul zilnic de 5.000 lei către/de la o persoană, până la 31 decembrie 2024 și la 2.500 lei începând cu anul 2025.
 • Sunt interzise încasările și plățile fragmentate de la/către o persoană, pentru operațiunile de încasări/plăți în numerar cu o valoare mai mare decât plafonul de 5000 lei/zi/persoană, precum și fragmentarea tranzacțiilor reprezentând cesiuni de creanțe sau alte drepturi, primiri ori restituiri de împrumuturi sau alte finanțări, dividende, respectiv fragmentarea unei livrări de bunuri sau a unei prestări de servicii, cu valoare mai mare decât plafonul zilnic.
 • Se interzic încasări și plăți în numerar efectuate cu titlu de împrumuturi între persoane juridice, PFA, II, IF, liber profesioniști, ONG, alte asocieri cu sau fără personalitate juridică și persoane fizice în calitate de asociați/acționari/administratori/persoane fizice/alți creditori exclusiv creditorii instituționali care desfășoară activități de intermediere financiară prevăzute de lege.
 • Suma care poate fi păstrată în casierie este de maximum 50.000 lei. În situația în care soldul casei depășește această sumă:
  • dacă suma cu care depășesc acest plafon o utilizez pentru plata drepturilor de personal ori pentru achiziții de la persoane fizice în următoarele 3 zile lucrătoare atunci nu e nicio problemă.
  • dacă suma cu care depășesc plafonul de 50.000 lei nu o utilizez pentru plata drepturilor de personal ori achiziții de la persoane fizice ori este mult mai mare decât valoarea necesară plății acestora, entitatea are obligația să depună la bancă sumele respective în termen de 2 zile lucrătoare.
 • Restituirea sumelor în cazul bunurilor returnate de clienți ori a serviciilor ce nu au fost prestate, urmează aceleași reguli de mai sus.
 • Între persoane fizice operațiuni de încasări și plăți numerar se pot face în limita unui plafon zilnic de cel mult 10.000 lei nefiind permisă fragmentarea tranzacției ori a plăților/încasărilor.

Ce puteți achita numerar peste plafoanele de mai sus?

 • Salarii, indemnizația zilierilor, sume asimilate salariilor
 • Diurne și indemnizații de deplasare
 • Impozite și taxe, amenzi, contribuții sociale
 • Depunere de numerar

Puteți efectua plăți și de 100.000 lei/zi către persoane fizice dacă în acea zi plătiți către 20 de persoane diferite în valoare de 5.000 lei/zi/persoană pentru achiziții de bunuri de la acestea.

ABERAȚII

Aberația legislativă vine de la faptul că stabilirea plafonului soldului de casă se face și pentru persoane care nu au obligația de a înființa casierie, nu au așa ceva și fie nu întocmesc registru de casă, fie, prin lege, sunt exonerate de orice obligație contabilă.

Textul legii impune respectarea soldului maximal de plată tuturor persoanelor juridice, PFA, II, IF, liber profesioniști, ONG, alte asocieri cu sau fără personalitate juridică.

Ori PFA, II, IF, liber profesioniștii ori asocierile fără personalitate juridică, adică cei care conduc evidență în partidă simplă, nu au casierie, nu au avut niciodată și nici nu întocmesc documente financiar contabile din care să rezulte un eventual sold de numerar.

Ba mai mult, persoanele fizice ce au regim de impunere la normă de venit ori la normă de venit agricol sunt scutite de orice evidență contabilă.

În aceste condiții, cum se poate discuta despre respectarea unei obligații ce nu poate fi nici controlată și nici contabilizată. Un eventual control și o verificare a soldului ar putea genera abuzuri într-un mod evident.

O altă aberație este textul prin care este interzisă creditarea numerar. Acolo esența este asta: operațiunile de încasări și plăți în numerar… se efectuează prin instrumente de plată fără numerar.

AMENZI

Amenda pentru nerespectarea regulilor de mai sus este de 25% din suma ce depășește plafonul de plată/încasare ori soldul de casă, dar nu mai puțin de 500 lei.

De asemenea, suplimentar, se poate sancționa cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei doar acordarea oricăror avantaje clienților, de către persoane juridice, PFA, II, IF, liber profesioniști, ONG, alte asocieri cu sau fără personalitate juridică, pentru efectuarea de plăți în numerar.

Atenție! Amenzile NU se mai pot plăti prin plata a jumătate din minim. Cât se stabilește ca amendă atât e de plată.

Mituri legate de plăți/încasări numerar (de care m-am lovit eu până acum).

 1. AGENȚIILE DE TURISM SUNT EXCEPTATE – NU! Nu sunt exceptate de la aceste reguli. Nu pot încasa sau plăti fragmentat facturi mai mari de 1.000 lei. Așadar, dacă prin firmă veți cumpăra servicii turistice cu o valoare mai mare de 1.000 lei cu factură emisă către firma dvs – nu puteți plăti numerar decât o singură dată în limita a 1.000 lei, restul prin bancă. La fel dacă dvs achiziționați ca persoană fizică o vacanță cu o valoare mai mare de 5.000 lei nu o veți putea achita numerar cu 2,3 chitanțe.

 1. Cumpărați bunuri sau servicii de la firme ce livrează/prestează prin agenți comerciali și aceștia încasează facturile, iar agenții vă spun că nu e nicio problemă.

NU! Nu puteți plăti numerar către un agent 1000 lei și către celălalt 1000 lei, pentru că se încalcă regula plății a mai mult de 1.000 lei/zi/furnizor. Legea nu face referire la agent comercial ci la furnizor ca firmă indiferent că e reprezentat de 100 de agenți, de 1 singur agent ori de niciun agent.

 1. Cumpărați bunuri sau servicii de la terțe firme care vă emit facturi cu o valoare mare urmată de 3 chitanțe pe zile diferite.

Este complet interzis! nu veți putea avea la acea factură 3 chitanțe a 1000 lei. Veți putea avea MAXIM o chitanță cu MAXIM 1000 lei plătiți numerar, restul trebuind să achitați cu card sau prin virament.

Exemple:

 1. Societatea dvs cumpără marfă de la 3 furnizori – de la furnizorul A primește o factură de 800 lei, de la furnizorul B primește o factură de 900 lei și de la furnizorul C primește o factură de 1500 lei. De asemenea trebuie să plătiți către un salariat avansuri spre decontare 2000 lei și către o persoană fizică de la care cumpărați un autoturism trebuie să achitați suma de 25000 lei.

Cum veți putea achita numerar?

Cât pot efectua plăți numerar către firme, într-o zi? De aici pornim. În total, doar 2000 lei/zi.

Dacă plătesc așa: 800 lei către A, 900 lei către B, mai pot achita maxim 300 lei către C. Către salariat sub formă de avans pot achita numerar doar 1000 lei, restul prin bancă. Doar dacă aș fi achitat avansuri către doi salariați aș fi putut achita cu titlu de avans suma de 2000 lei, dar atunci plățile către firme ar fi trebuit efectuate din avansuri respectând la fel regula de maxim 1000 lei plătiți numerar către o firmă.

Dacă vreau să achit către C 1500 lei și restul de 500 către A, B sau salariat, nu pot pentru că deja am încălcat regula de plată a mai mult de 1000 lei/furnizor.

Către C pot plăti doar 1000 lei numerar. Restul nu îl mai pot plăti numerar ci obligatoriu prin bancă.

Nu pot plăti numerar către persoana fizică pentru cumpărare de autoturism decât maxim 5000 lei. Restul trebuie să-i achit obligatoriu prin bancă. Nu pot plăti în 5 tranșe a 5000 lei pentru că se consideră și ele fragmentare de tranzacții.

 1. Beneficiați de dividende – Acestea nu se vor putea plăti în baza a mai multor AGA consecutive. Deja e fapt stabilit în justiție în mod repetat și de acum este reglementat explicit. Se vor putea achita numerar maxim 5000 lei numerar o singură dată – restul exclusiv prin bancă în contul dvs personal.
 2. Sold de casă – la data de 30 septembrie aveți sold de casă de 60000 lei. Atunci fie în maxim 2 zile lucrătoare depuneți în cont suma de 10000 lei, fie faceți dovada cu documente că în primele 3 zile lucrătoare ați plătit salarii numerar de 10.000 lei sau ați cumpărat, respectând regulile descrise anterior, de la persoane fizice – bunuri și/sau servicii pentru care ați achitat suma de 5000 lei/persoană/zi/tranzacție (contract).

430 comentarii

    1. Din lege. Nu am inventat eu această dată. Prevederile referitoare la modificarea legii 70/2015 intră în vigoare în termen de 15 zile de la publicare.

 1. Soldul de casa la 30 Septembrie e !limitat la maxim 50000 sau cu obligativitatea reglării(depunerii numerar) in următoarele 2 zile lucrătoare a diferențe sau 31 Octombrie

    1. Nu. Limita de 2000 lei este dată de totalul plăților către furnizori. La avansuri limita este de 1000 lei/angajat / zi.

  1. Nu contează valuta. Încasările și plățile în valută – numerar – peste plafoane sunt permise în afara României.
   Art.1 alin.3 din Legea 70/2015:

   Prevederile prezentului capitol se aplică şi operaţiunilor de încasări şi plăţi în valută efectuate pe teritoriul României. Încadrarea în plafoanele prevăzute de prezentul capitol se efectuează în funcţie de cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Naţională a României, de la data efectuării operaţiunilor de încasări sau plăţi.

 2. Cristi tu zici ca “avansuri spre decontare acordate, în numerar, salariaților proprii se limitează și ele la maxim 1.000 lei/zi/salariat – fără a exista un plafon maxim zilnic” dar conform art.3 (4) din Lg 70 (acesta nu a fost modificat sau abrogat de LG 296) : “La data acordării avansurilor spre decontare, sumele aferente intră în calculul plafonului zilnic prevăzut la alin. (1) lit. c) sau d), după caz.” Care este opinia ta privind plafonul maxim zilnic referitor la aceste av spre decontare ? sunt sau nu incluse in acel plafon maxim zilenic de 2.000 de lei ?

 3. Pentru o societate care are mai multe caserii, soldul la o singura caserie trebuie sa fie maxim 50.000 lei sau la toate adunate?

  1. Soldul este limitat pe casierie. Textul de lege nu spune că valoarea cumulată a soldului, la nivelul întregii firme, este limitată. Spune că soldul casieriei nu poate depăși suma de 50.000 lei.

 4. ce se intampla cu casele de schimb valutar? soldul lor de casa este de ordinul sutelor de mii( lei si valuta) pentru ca asta fac ele: cumpara si vand valuta.

 5. Limitarea incasarilor,platilor si soldul este valabil pentru o casierie sau pentru fiecare,in cazul in care avem mai multe registre de casa?

  1. Limitarea este pe casierie. Plafoanele de plăți și încasări sunt limitate la sumele respective pentru fiecare casierie în parte, soldul este limitat și el la nivelul casieriei.

    1. Eu zic că nu. Legea nu se aplică Trezoreriei, instituţiilor de credit, instituţiilor emitente de monedă electronică, instituţiilor care prestează servicii de plată, autorizate de Banca Naţională a României sau autorizate în alt stat membru al Uniunii Europene şi notificate către Banca Naţională a României, potrivit legii, instituţiilor financiare nebancare şi entităţilor care efectuează operaţiuni de schimb valutar, definite potrivit legii, pentru operaţiunile specifice activităţii pentru care acestea au fost autorizate, precum şi operatorilor din domeniul jocurilor de noroc

  1. Da. La 5000 lei/zi pe persoană fără posibilitatea de a se fragmentat plata in cazul în care suna arendei este mai mare.

 6. Pot emite facturi saptamanal catre un client, caz in care facturile pentru unii clienti nu vor depasi valoarea de 1000 lei/factura?

  1. Da, dar depinde pentru ce. Depinde și dacă există un contract care sa prevadă valori a bunurilor livrate sau serviciilor prestate. În funcție de asta se poate determina dacă apare o fracționare a tranzacțiilor sau nu.

 7. Buna ziua, daca am in cont profit nerepartizat din anii precedenti,pot face aga in luni diferite și să încasez dividende numerar? Multumesc

    1. Ca până acum. Doar nu încasați numerar mai mult de 5000 lei de la o persoană pentru utilități.

    1. Ca persoană fizică? Numerar. Ca persoană juridică? 1000 lei numerar și restul prin bancă.

 8. O timpenie, vor să muncești pentru ei. Ei să nu muncescă să nu gindeasă, să nu producă,să trăiască pe spatele nostru!

 9. Ati scris:
  Avansuri spre decontare acordate, în numerar, salariaților proprii pentru plăți efectuate către persoane juridice, PFA, II, IF, liber profesionist, ONG, alte asocieri cu sau fără personalitate juridică, se limitează și ele la maxim 1.000 lei/zi/salariat – fără a exista un plafon maxim zilnic. Cred, ca trebuie reformulat, in sensul ca art.3, alineat (4) din Legea nr.70/2015, (4) La data acordării avansurilor spre decontare, sumele aferente intră în calculul plafonului zilnic prevăzut la alin. (1) lit. c) sau d), după caz.

 10. Buna ziua,
  Societatea noastra colecteaza deseuri de la populatie astfel: se da avans spre decontare gestionarului nu mai mult de 5000 lei/zi, iar acesta plateste persoana fizica. Cum va trebui sa facem de acum, pentru a nu depasi plafonul, avem 2 gestiuni separate, platim direct persoanele fizice, fara a mai acorda avans? Care este plafonul in acest caz pe persoana fizica/pe zi?

  1. Dacă scopul plății avansului spre decontare este pentru plata persoanelor fizice, puteți să-i plătiți avans o sumă mult mai mare. Doar că din acel avans trebuie plătite doar persoane fizice. Am avut caz recent câștigat în instanță pe o asemenea speță.
   Doar avansuri acordate pentru plata facturilor emise de persoane juridice, pfa, ii, if, etc se limitează.

 11. Eu inteleg ca nu se mai poate fragmenta plata unei facturi mai mare de 1000 lei ,in 1000 numerar SI restul prin banca.Cum este?

  1. Da, dacă este emisă de la o firmă către altă firmă. Dacă e emisă de la o firmă către o persoană fizică atunci limita crește la 5000 lei numerar și restul prin bancă.

 12. Buna ziua, pentru Societatile profesionale notariale, unde ponderea clientilor cea mai mare o detine persoanele fizice, se aplica aceste plafoane de incasari?

   1. Buna nu înțeleg aceste prevederi legislative se aplica sau nu caselor de amanet? Am de încasat spre ex un contract de 10000 lei nu pot sa încasez decât 5000 și îl trimit pe om la banca sa îmi depună diferența? Nu e normal …

    1. Nu se aplică. Entitatea care se regăsește la art.1 alineatul 2 din legea 70/2015, nu aplică legea pentru că nu i se aplică.

  1. Plățile către cash Carry făcute de persoana juridica într-o zi sunt limitate la 2000..poți avea plati de 2000 către diferiți furnizori și 2000 în aceeași zi la cash Carry ?

   1. Cum procedați cu ce?! Cu plățile? Depuneți bani în contul firmei și plătiți de acolo. Depunerea de numerar în conturile firmei, chiar cu titlu de creditare, nu este interzisă.

 13. Buna ziua . As dori sa stiu Casele de Ajutor Reciproc , respectiv CAR-urile intră sdub incidența Legii 296/2023 ?

   1. La o asociație de proprietari fara cont bancar facturile ce depășesc
    1000 lei diferența se poate plati
    Prin mandat poștal

 14. “Societatea dvs cumpără marfă de la 3 furnizori – de la furnizorul A primește o factură de 800 lei, de la furnizorul B primește o factură de 900 lei și de la furnizorul C primește o factură de 1500 lei. De asemenea trebuie să plătiți către un salariat avansuri spre decontare 2000 lei și către o persoană fizică de la care cumpărați un autoturism trebuie să achitați suma de 25000 lei.
  Cum veți putea achita numerar?”
  Deci pe exemplul de mai sus, eu consider una dintre variante, astfel: numerar 800 lui A, 900 lui B si avans spre decontare 300 catre un salariat, ca sa ne incadram in plafonul zilnic de 2000 lei plati. Catre C toata suma doar prin banca, caci nu pot fragmenta, iar catre persoana fizica totul prin banca, caci nu pot fragmenta.
  O alta varianta: daca daca dau 2000 catre doi salariati ca avans spre decontare, restul platilor le fac doar prin banca.
  Corect?

   1. Daca pana in trim 2 am fost micro, din trim 2 am devenit platitor de imp pe profit;
    In 2024 nu voi mai putea trece la micro, indiferentde CA?

 15. buna,
  Eu tot nu inteleg cum interpretati art 5 din Leg 70/2015? Daca considerarti ca firmelor de schimb valutar nu li se aplica aceste plafoane, de ce s ar aplica aceste plafoane caselor de amanet? Nu sunt toate autorizate de BNR………… nu inteleg ? Cat va fi valoarea maxima a unui contract de amanet cu plata cash 5000, 10000 sau ?

  1. Articol 1 alineatul 2

   Dacă casele de amanet sunt IFN atunci nu li se aplică. Dacă le regăsiți la acest articol nu li se aplică, dar dacă nu se regăsesc la acest articol li se aplică.

 16. Salut Cristi,
  1. Daca spre exemplu o persoana fizica vrea sa schimbe 20000 euro in RON la o casa de schimb valutar, este in regula? aici nu se aplica plafonul de 5000 lei ?

  2. Daca vrea sa depuna la banca 150000 RON, se poate? Exista plafon pentru depuneri la banca(la ghiseu, la robot)
  Multumesc

 17. Buna, un Cabinet Medical ce suma poate incasa in numerar de la persoane fizice? 5000lei/persoana? Iar soldul la Registru de Casa se refera si la CMI sau doar la SRL? Multumesc

  1. CMI poate încasa numerar de la persoane fizice maxim 5000 lei/zi/persoană.
   Soldul la registru de casă teoretic se referă și la CMI. Practic e imposibil și de determinat și de verificat așa ceva la un CMI.

   1. Dacă am un SRL și in trecut am creditat firma cu o suma mare, bani pe care nu i-am recuperat încă, cum voi proceda pe viitor pentru a-mi recupera sumele împrumutate? Menționez ca am încasări mici, de sume mici, majoritatea prin emitere de bon fiscal . Multumesc!

 18. Bună ziua!
  Dacă trebuie sa iau bani mai mulți de la o agenție de asigurări unde soțul meu a decedat, ce este de făcut, nu mi poate da pe toți odată sau cum se procedează?

 19. D-nul Cristi ,
  va citez: …nu mai este posibila creditarea in numerar ori restituirea in numerar a creditarii .
  Am inteles ca nu mai este voie .Casele de amanet zic ca intra la exceptii ,este vorba de creditare cash pentru contractele clientilor ,vorbesc strict pentru contracte nu pentru alte plati .Ce spuneti ?
  Multumesc .

  1. Dacă acestea se încadrează la excepțiile de la art.1 alin.2, atunci da, nu intră sub incidența legii. Alftel intră.

   1. Bună ziua ,eu am un pfa unde am instalat un paypoint.se schimba ceva la modul de încasare? Dacă vin 2-3 persoane juridice și achita facturi de 5000 ,de lei pot sa încasez?mulțumesc anticipat pentru răspuns

  2. Nu cunosc regimul juridic al caselor de amanet, dar vă repet răspunsul meu dat la întrebări similare: dacă acestea se încadrează la excepțiile de la art.1 alin.2, atunci da, nu intră sub incidența legii. Alftel intră.

  3. “…cesiuni de creanțe sau alte drepturi și primiri ori restituiri de împrumuturi sau alte finanțări, se efectuează cu încadrarea în plafonul zilnic de 5.000 lei către/de la o persoană, până la 31 decembrie 2024 și la 2.500 lei începând cu anul 2025.” Nu se înțelege de aici ca e posibila creditarea și restituirea împrumutului prin numerar?

   1. Ba da, dar citiți și la articolul nou introdus 4^2 și veți vedea că acolo spune că acestea se fac doar prin instrumente de plată fără numerar.

 20. S‐a înțeleg ca pot încasa de pe un cui ( de la o firma- persoană juridică)1000 lei , fără a avea o limita de încasări pe zi , deci pot încasa de ex . de la 8 persoane juridice în limita de 1000 lei / persoană juridice

 21. la restaurante care au evenimente,cum vor incasa?Sincer toti platesc dupa ce incaseaza darul de nunta…….si la 2 noaptea nu au cum sa faca plata decat cu cash…….

  1. Articolul 4^1 care reglementează posibilitatea organizatorilor de evenimente să solicite alte plafoane nu este modificat.

 22. Bună,pentru facturile emise înainte de 1.11.2023 cu scadentă în Decembrie în limita a 5000 de lei cum era plafonul atunci ,se pot încasa numerar sau nu?

 23. Daca trebuie sa inmormantez pe cineva iar inmormantarea costa mai mult de 5000 de lei, cum achit factura? Nu am card. Las mortul neingropat?

 24. Buna ziua
  Ati mentionat ca:
  “Beneficiați de dividende – Acestea nu se vor putea plăti în baza a mai multor AGA consecutive. Deja e fapt stabilit în justiție în mod repetat și de acum este reglementat explicit.”

  Imi puteti spune unde este reglementat explicit lucrul acesta? Eu nu gasesc… Este reglementat prin legea 296/2023 sau anterior prin alt act legislativ?
  Multumesc

  1. Este vorba de cum anume este interpretată în justiție fracționarea tranzacțiilor în numerar la plata în mai multe zile consecutive a dividendelor. Se consideră fragmentare de tranzacții cu scopul de a eluda plata prin bancă. Dacă dvs considerați că în instanță ați câștiga sunteți invitata mea să încercați, dar cum există foarte multe precedente de cazuri judecate unde ANAF a câștigat, mă îndoiesc că un astfel de demers ar fi unul de succes.

   1. Stiu ca ANAF castiga in judecata aceste cazuri… Eu una nu as risca… dar am sperat ca va aparea o reglementare mai explicita in acest sens… de unde sa reiasa clar ca sunt plati fragmentate… ca patronii sa inteleaga clar acest lucru si sa nu mai riste amenzi crezand ca e conform legii…

    1. Să-și asume, doamnă. Dacă vor să decidă că e corect așa, e problema lor. Dar să-și asume asta.

 25. Buna ziua. IFN-urile,respectiv casele de amanet care acorda imprumuturi persoanelor fizice cu luare in gaj de bunuri materiale in ce masura sunt afectate de aceasta lege? Nu am gasit nicaieri vreo informatie.Va multumesc pentru vreun eventual raspuns.

 26. Buna ziua, dar in cazul unei societati 6492 – alte activitati de creditare acesta fiind domeniul de activitate ( amanet – creditare prin amanetare aur) este valabil plafonul de acordare credit ???

 27. Buna ziua,pentru o firma care presteaza servicii de tractari auto, se pot face incasari zilnice in numerar prin casa de marcat in valoare de peste 2000 lei?

  1. Încasările totale nu sunt plafonate. Plafonul e stabilit în raport cu un client/zi fără o sumă totală, spre deosebire de plăți unde plafonul e stabilit la nu doar la furnizor/zi ci și la total plăți către furnizori persoane juridice (inclusiv pfa, ii, if, etc)

 28. dar urmatorul caz cum incadreaza? O factura de avans catre un client pj de 1000 si achita cash…ulterior factura de prestari servicii finala este de 2000 din care scad avansul de 1000 si mai am de incasat 1000 ron…am voie sa ii incasez nr? sau prin banca?

 29. Dacă nu mai este legală creditarea societății prin numerar în casa cum se pot face achiziții, de ex consumabile sau altele, în situația unui sold 0 al casei ?

 30. O societate plateste chirii mai multor persoane fizice conform contractelor incheiate.
  In ce suma pe zi poate platii chirii catre persoane fizice?

  1. 5000 lei/zi/persoană.
   Așadar puteți plăti și 50000 lei/zi dacă trebuie să faceți plăți la 10 persoane de câte 5000 lei.
   La chirii însă contează chiria lunară stabilită prin contract. Dacă valoarea acesteia depășește 5000 lei atunci acelei persoane i se vor putea achita doar 5000 lei numerar, restul urmând a-i fi achitați prin bancă.

 31. Buna ziua!Un srl cu obiect de activitate en gross legume fructe,achizitioneaza de la un producator particular 10t cartofi care costa 20000 lei.Cum plateste marfa achizitionata?Producatorul nu are cont in banca si vrea banii in mana pe tarla!

  1. Nu-i poate plăti numerar decât 5000 lei. Restul prin bancă, indiferent de ce vrea acel producător. Altfel pentru 15000 lei ați datora o amendă de 3750 lei (25% din suma depășirii plafonului).

 32. Buna ziua,

  Legat de plati cu numerar: cu aceasta lege sa inteleg ca daca am 5 agenti care pleaca in delegatie nu le mai pot plati avans spre decontare mai mult de 2000 lei? si daca in ziua respectiva imi vin 10 agenti cu bonuri fiscale de combustibil 500lei bonul (un plin) nu le pot achita atunci toate pentru ca insumeaza 5000 lei?
  Legat de incasari:daca trimit prin curier – cont colector – curierul imi restituie prin virament bancar – nu mai pot trimite rambursuri mai mari de 1.000 lei?
  Multumesc!

  1. Da. Ați înțeles bine legat de agenți. Deschideți sub-conturi la bancă, atașați-le carduri și alimentați acele conturi secundare direct din contul principal. Vă instruiți agenții să plătească cu card.
   Legat de ramburs:
   – dacă trimiteți colete către firme și valoarea facturii dvs e mai mare de 1000 lei atunci da, nu puteți încasa ramburs numerar decât 1000 lei, restul prin bancă
   – dacă trimiteți colete către persoane fizice (care nu au cod fiscal) și valoarea facturii dvs e mai mare de 5000 lei atunci da, nu puteți încasa ramburs numerar decât 5000 lei, restul prin bancă
   – dacă facturile dvs sunt mai mici de 1000 lei sau 5000 lei, după caz, atunci puteți încasa numerar de la toți. Iar rambursul virat de curier în contul firmei nu este limitat pentru că aceea este o încasare prin bancă.

  2. Articolul 5
   Plafoanele-limită prevăzute de prezentul capitol nu se aplică de către persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), pentru următoarele operațiuni:
   b) plata cheltuielilor de deplasare în interes de serviciu, în limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, a diurnei, a indemnizației și a cazării pe timpul deplasării, precum și a cheltuielilor neprevăzute efectuate în acest sens;

 33. Buna ziua!
  Dacă o persoana juridica vinde către alta persoana juridica produse ce depasesc 1000 lei cu plata ramburs la curier CONT COLECTOR,cum se procedează?

 34. Am un pfa si pretind intotdeauna avans 50% la inceputul lucrarii. La o lucrare de 9000 lei, se considera fragmentare, implicit o jumatate fiind obligatoriu a fi achitata prin banca?

 35. Plățile în euro numerar,pentru achiziții de mărfuri dintr-un alt stat din UE se supun aceluiași plafon de 1000 lei/zi?

  1. Nu. Plățile sau încasările în valută sunt limitate la același plafon doar dacă sunt efectuate pe teritoriul României.

 36. Mai sus, ai spus ca amaneturile nu fac excepție la legea cu plafonul soldului de casă, dar casele de amanet sunt IFN și sunt autorizate de BNR , nu putem funcționa fără autorizarea lor. Deci, noi ca și casă de amanet, ținem cont de această lege?

  1. Am tot spus altceva: dacă acestea se regăsesc la art.1 alin.2 din Legea 70/2015 atunci nu aplică prevederile acestea.

 37. Buna ziua,
  Aceste prevederi se aplica si pentru casele de schimb valutar (neincluzand bancile) ? Nu se pot schimba mai mult de 5000 de lei?
  Multumesc mult!

   1. Ți am trimis mai sus legea. Dacă citești atent articolul 5 , face referire la casele de amanet . Spune ne te rog si noua exact legea pt IFN (case de amanet)
    In caz ca vine cineva in control sa le arătam legea.

    1. Am citit legea, dar este incredibil ce se întâmplă. Am spus în comentarii anterioare legate de case de amanet, de mult prea multe ori deja, că dacă acestea se încadrează la articolul 1 alineatul 2 din Legea 70/2015, atunci, da, nu aplică prevederile acestei legi pentru că acelor entități nu li se aplică.
     Pe viitor voi șterge direct orice comentariu de acest tip pentru că devine redundant deja.

 38. Referitor la “Beneficiați de dividende – Acestea nu se vor putea plăti în baza a mai multor AGA consecutive.” înțeleg că nu este ok în felul următor?:
  – AGA nr 1 / luna octombrie cu plata a 10.000 lei numerar si restul prin banca
  – AGA nr 2 / 1 noiembrie tot cu plata a 10.000 lei numerar si restul prin banca
  – AGA nr 3 /30 noiembrie cu plata a 5.000 lei numerar si restul prin banca?
  ….
  ci doar la AGA nr 1 plata numerar, la AGA nr 2, 3…n din an plăți doar prin bancă?

  1. Nu înțeleg întrebarea. Cred că regulile sunt explicite. Plafoanele de plăți și încasări se referă la operațiuni în numerar efectuate printr-o casierie.

   1. O societate “A” are 5 puncte de lucru, fiecare punct de lucru are facturi de bunuri / servicii de la furnizorul “X”. Furnizorul “X” poate incasa numerar intr-o zi de pe fiecare punct al societatii “A” in limita a 1.000 lei?

    1. Dacă are organizate casierii la fiecare punct de lucru, atunci da, poate plăti 1000 lei/zi/furnizor.

  1. Nu se aplică Legea 70/2015 – Trezoreriei Statului, instituţiilor de credit, instituţiilor emitente de monedă electronică, instituţiilor care prestează servicii de plată, autorizate de Banca Naţională a României sau autorizate în alt stat membru al Uniunii Europene şi notificate către Banca Naţională a României, potrivit legii, instituţiilor financiare nebancare şi entităţilor care efectuează operaţiuni de schimb valutar, definite potrivit legii, pentru operaţiunile specifice activităţii pentru care acestea au fost autorizate, precum şi operatorilor din domeniul jocurilor de noroc.

   Aceștia sunt prevăzuți ca excepție și nu aplică prevederile acestei legi. Așadar nici prevederea legată de soldul casieriei.

   1. Astazi am.trimis adresa la finanțe legat de soldul casei firma organizatoare de jocuri ,iar răspunsul.lor a fost ca se aplica legea adică sold de casa plafonat.O nebunie curata.

    1. Răspunsul e o prostie.
     Legea e clară toate articolele din capitolul 1 al legii 70/2015, așadar și noul articol 4 și celelalte 4^1 și 4^2 care fac parte din capitolul 1 sunt exceptate de la aplicare în cazul IFN, case de schimb valutar, organizatori de jocuri de noroc, bănci.

 39. Buna seara Din comentariile de mai sus am inteles ca producatorii agricoli care vand pe baza de “file carnete….”
  se incadreaza la persoane fizice si in consecinta putem plati numerar 5000 lei/zi/persoana .
  Sper ca am inteles bine ,Multumesc

  1. Si eu sunt in situatia aceasta si am inteles astfel: pot vinde si incasa maxim 5000 lei de la persoane juridice si PFA,II, IF si 10.000 lei de la persoane fizice (pe baza de carnet de producator).

 40. Pentru cine a intrebat de casele de amanet daca sunt exceptate . Raspuns DA pentru ca sunt in categoria IFN -uri cf OG 28/2006, iar alea nu intra la legea 70/2015 .

  ” ART 7 (1) Instituţiile financiare nebancare pot desfăşura următoarele activităţi de creditare:
  a) acordare de credite, incluzând, fără a se limita la: credite de consum, credite ipotecare, credite imobiliare, microcredite, finanţarea tranzacţiilor comerciale, operaţiuni de factoring, scontare, forfetare;
  b) leasing financiar;
  c) emitere de garanţii şi asumare de angajamente, inclusiv garantarea creditului;
  d) acordare de credite cu primire de bunuri spre păstrare, respectiv amanetare prin case de amanet;
  e) acordare de credite către membrii unor asociaţii fără scop patrimonial, organizate pe baza liberului consimţământ al salariaţilor/pensionarilor, în vederea sprijinirii prin împrumuturi financiare a membrilor lor, respectiv case de ajutor reciproc; “

  1. Buna ziua. Va rog sa ma ajutati, sa vad daca am inteles bine, legat de casele de amanet si schimburile valutare. Am citit ca fac exceptie de la legea 70/2015, dar doar privind plafonul de casa sau si privind platile fcatre furnizori, imprumut firma? Multumesc

   1. Nu li se aplică această lege celor ce se încadrează la art.1 alin.2 din ea. Adică nici plafoane de încasări/plăți și nici plafonul soldului de casă.

 41. Am dat astazi cu imprumut prin notar 20000 lei sub forma cash, deci inainte de aplicarea legii. Dar data de returnare este dupa 11.11.2023 (decembrie).
  Returnarea trebuie sa fie obligatoriu prin banca?
  Dar daca nu poate returna imprumutul si va plati cu dare in plata cu o masina sau un bun imobiliar dupa data de 11.11.2023 cum e atunci? Sunt probleme?

  1. Da, returnarea se va face doar prin bancă. În cazul plății în natură mergeți la notar și faceți un contract de vânzare cumpărare ori soț act, după caz, în care se specifică faptul că stingerea împrumutului se face prin compensarea lui cu bunul vândut către dvs.

   1. Va multumesc domnul Cristi pentru raspunsul dvs. dar si pentru rabdarea cu care ati stat sa raspundeti la fiecare comentator.

    M-a socat putin sa aflu de legea asta care modifica platile fizice mai ales ca am aflat ieri dupa ce platisem sub forma de imprumut in numerar catre alta persoana fizica 20000.
    Doream sa va mai intreb domnul Cristi, ieri plafonul de plati sub forma de imprumut in numerar intre persoane fizice era de maxim 50000 lei nu? Sigur sigur?

    Toate cele bune va doresc domnul Cristi!

    1. Și azi este de 50.000 lei. Aceste plafoane și reguli se aplică, contrar celor apărute în media, din data de 11 noiembrie 2023. Abia din data de 11 noiembrie 2023 nu se mai pot achita numerar sume mai mari de 10.000 lei între persoane fizice.

    2. Va multumesc mult domnule Cristi! Sa va dea Dumnezeu sanatate ca mi-ati raspuns cu rabdare atat mie, cat si celorlalti.

 42. Salutare si mulțumim pentru răspunsuri.
  Nu mi-e clar ceva.
  Firma mea are 4 puncte de lucru distincte.

  Ca sa poată fiecare sa “beneficieze” de plafonul de 2000 lei total achitat numerar per zi, dar nu mai mult de 1000 per furnizor ce trebuie sa fac?

  Tu zici ca trebuie înființată casierie distinctă dar nu mi dau seama ce inseamna/implica asta.

  Mulțumesc!

 43. 1. Firma de transport marfa mai poate acorda numerar avans de deplasare sa zicem de 400 eur /conducator auto care pleaca pana in Spania?Aceste avansuri vor fi justificate prin decont la intoarcere, in sensul ca vor fi acordate pentru diurna externa aferenta perioadei de deplasare. Daca sunt 3 soferi care pleaca in cursa este plafon pe zi pentru acordare avansuri de deplasare externa?
  2.PFA care vinde utilaje agricole catre persoane fizice poate doar incasa doar in limita de 5000 lei/persoana si diferenta din factura (sa zicem de 7000 lei) prin banca?
  Multumesc.

 44. Plățile sau încasările în RON numerar, pentru achiziții sau vânzări de mărfuri dintr-un sau către alt stat din UE se supun aceluiași plafon de 1000 lei/zi?

  1. 1.Buna ziua, dar daca pe langa diurna,mai sunt si bonuri de parcare, piese de schimb, spalatorie…, se face distinctie intre categoriile de cheltuieli? Adica ce depaseste diurna se adauga la platile din ziua respectiva plafonate? Fac doua dispozitii de plata pe sofer?
   2.Nu se considera ca plata este efectuata in afara tarii, chiar daca eu platesc soferul meu pe baza decontului cand se intoarce acasa?
   Multumesc!

   1. Dacă acele bonuri și chitanțe sunt emise de firme din afara României și sunt înscrise în decont de cheltuieli, arunci evident că sunt plătite în afara României și aceste plăți nu intră în calculul plafonului.

 45. Pentru diurna externa plătită către salariați,se aplica plafonarea la 1000 lei/zi/salariat?Avem de plătit 3 salariați cu câte 1300 euro diurna externa.Cum procedam?

  1. Se supun acelorași restricții exact cum a fost și până acum. Operațiunile de încasări și plăți în valută efectuate pe teritoriul României intră în aceste plafoane cumulând-se cu cele în lei.

 46. Daca soldul in casa e 0 si in banca nu sunt suficienti bani pt. plata salariilor care se face in numerar, asociatul nu poate credita societatea cash? Este obligat sa depuna creditarea in cont si apoi sa-i scoata numerar pt. plata salariilor?

 47. Buna ziua, am un magazin alimentar cu terminal PAYPOINT, incasari facturi de la populatie. Cu 11.11.2023 Incasarile se fac in limita a 5.000 lei/persoana, da plata catre Paypoint? pana acum plateam numerar din firma mea catre paypoint, la bancomatul BCR, treceam chitanta prin registru de casa Paypoint.Cu 11.11.2023, cum trebuie facuta plata catre Paypoint, avand in vedere limita de 1.000 lei/pe zi la furnizor?

 48. Buna ziua
  Daca o societate are o factura intocmita catre o persoana fizica in valoare de 500 lei,poate incasa cu chitanta 100 lei si apoi diferenta de 400 lei tot cu chitanta sau prin banca?
  Multumesc!

  1. O poate încasa integral numerar. Limita pentru operațiuni numerar cu persoane fizice este de 5.000 lei/zi/persoană (cinci mii lei) nu de cinci sute cum întrebați dumneavoastră.

 49. Buna dimineata, daca emit ca PJ o factura de 1700 lei catre alt PJ, pot incasa 1000 lei numerar, iar diferenta prin banca? Sau sunt obligata, fiind factura peste 1000 lei sa nu o fragmentez in niciun fel prin numerar si sa o incasez obligatoriu prin banca?!

 50. Buna ziua!
  La una dintre firme avem 4 puncte de lucru, intrebarea mea este limitarea platilor de 2000 de lei este / punct de lucru sau pentru toata firma?
  Multumesc!

  1. Limitele sunt stabilite la nivel de casierie. Așadar dacă aveți 4 casierii limitele se stabiles pe fiecare în parte. Simplul fapt că aveți 4 puncte de lucru nu înseamnă că aveți automat 4 casierii.

   1. Un cabinet de stomatologie cât poate incasa zilnic de la persoane fizice în numerar ?? Aceste încasări sunt plafonate ??

    1. 5000 lei/zi/persoană. Dacă aveți 10 clienți care vă plătesc numerar câte 5000 lei, încasați 50.000 lei/zi, fără nicio problemă. Va trebui însă să țineți evidența soldului de casă pentru a vă asigura că respectați plafonul acesteia.

   2. Ce implica crearea de 4 casierii? 4 registre de casa separate? Sau rămânem tot pe 1? Trebuie sa am 4 casiere distincte per punct de lucru sau doar 1 persoana angajata cu CIM pe funcția de casier?

    1. Decizie de înființare a casieriei, casier la fiecare casierie, registrul de casă pe fiecărei casierie.

 51. Buna ziua, pentru un caz concret, avem unitate de cazare, oaspetele persoana juridica plateste cu numerar cazarea in valoare de 1000 lei, i se emite factura pentru aceasta suma. Inainte de ultima noapte de cazare doreste prelungirea cazarii, valoarea acesteia fiind de 1000 lei, pentru care i se va intocmi o alta factura. Poate achita si a doua factura cu cash? Multumesc

 52. Buna ziua, societate comerciala cu puncte de lucru in judete diferite, poate incasa in aceeasi zi, de la aceeasi persoana juridica , cate 1000 lei numerar, la fiecare punct de lucru?
  Multumesc

   1. In conditiile in care se infiinteaza casierie la fiecare punct de lucru registrele de casa trebuie sa stea acolo non stop? Sau pot fi realizate si la sediul social al firmei?

    Intrebarea are sens deoarece se trece un angajat drept casier, dar registrul il realizeaza tot contabilul care sta la sediu si poate vine la 2zile la firma (el fiind singurul care are compententele respective). Ma intreb ce se intampla in cazul unui control.

    1. Registrul de casă se conduce și se completează la nivel de casierie.
     Contabilul nu are ce să completeze în registrul de casă.

 53. Buna ziua, calculul impozitului pe profit , dupa noua lege, pentru un srl care are venituri lunare aprox 800000 lei (cont 704,706,707,767) cum se va face?Pana in prezent plateam 16% impozit pe profit.

  1. 1. Întrebarea dvs nu are nimic de-a face cu subiectul din acest articol.
   2. Calculul impozitului pe profit se face la fel.

 54. Buna ziua,

  Daca am inteles corect: Poti incasa maxim 1,000 lei numerar dintr-o factura mai mare de 1.000 lei, chiar daca suma de 1,000 lei poate o incasezi in 3-4 transe. Toate aceste plati fragmentate sa nu depaseasca cumulat plafonul de 1,000 lei/factura?

 55. 1 – Eu, persoana fizica ( populatie ) – Vreau sa cumpar materiale de constructii de la un magazin gen Bricodepot, Dedeman, etc. Care este valoarea maxima de care pot lua materiale de la magazin cu plata in numerar ? Pot lua cash de maxim 5000 de lei ? Daca mai vreau marfa tot cu plata cash mai intru odata ca sa am un alt bon fiscal ?
  2 – SRL – Daca iau marfa de la acelasi furnizor X, in aceiasi zi, pe 2-3 facturi diferite, sub 1000 de lei/factura, pot sa le platesc numerar pe rand, in zile diferite ?

  1. 1. Da.
   2. Discutabil. Eu aș evita asta, pentru că în practică ANAF consideră așa ceva ca fiind fragmentare de tranzacții în vederea evitării plafonului de plăți.

 56. Plafonul pentru tranzactiile intre o PJ si o PF este de 5000 lei (de la 10000) pentru contravaloarea unor prestari de servicii (cursuri de calificare), sau este de 1000 lei/persoana?
  Multumesc

 57. Buna ziua.
  In lege se face vorbire de plafonarea la 1.000 de lei a PLATILOR din avansul spre decontare (pe angajat/zi). Deci avansul spre decontare poate fi mai mare de 1.000 de lei, dar angajatul care il primeste trebuie sa tina cont sa nu faca plati mai mari de 1.000 de lei/zi catre persoane juridice, PFA, II, PFA s.a. Am inteles bine?

  Multumesc frumos!

  1. Nu.
   În lege se spune că avansurile acordate intră în calculul plafonului total de plăți numerar și că nu se pot face plăți din avans mai mult de 1000 lei/firmă.
   Dar contează foarte mult scopul avansului. Dacă se acordă avansuri cu scopul de a se face achiziții de la persoane juridice atunci se aplică limitarea din lege. Dacă scopul este pentru achiziții de la persoane fizice atunci nu am limită pentru avansuri pentru că pot plăti și 50.000 lei într-o zi în numerar cumpărând de la 10 persoane fizice bunuri de câte 5000 lei/persoană.

   1. Da. Cum spuneti si Dvs., nu se pot face plati DIN avans mai mari de 1.000 lei/firma/zi. Dar angajatul poate primi un avans de 3.000 de lei (de exemplu), din care face plati cu respectarea limitei de 1.000 de lei pe parcursul a 3-4 zile, sa zicem. Este corect?

 58. In decembrie 2023 firma achita unui asociat suma de 5000 lei cu titlul de dividende aferente profitului din anul 2022, distribuit in baza bilantului anual aprobat de AGA. In anul 2024, achita aceluiasi asociat suma de 5000 lei in numerar, ca dividende aferente profitului inregistrat in anul 2023, distribuit in baza bilantului anual aprobat de AGA. Este vorba de plata in ani diferiti a unor dividende distribuite din profitul realizat in ani diferiti, pe baza bilanturilor anuale din anii respectivi. Considerati ca se incalca prevederile plafonului de plati in numerar?

 59. Buna,
  O societate de distribuție cu mai multe auto, cum va putea alimenta combustibil de acum?
  Doar 2000 lei numerar maxim /zi?
  Și dacă alimentează de la benzinării diferite

 60. Și dacă am doi asociați cărora trebuie să le plătesc dividende?
  Pot să le dau într-o zi câte 2500 lei la fiecare, iar peste o zi să repet …și așa în fiecare zi până termin soldul de achitat?

 61. Asociatul unic are o parte din banii din casierie in euro in contul personal. Este posibilă varianta urmatoare?:
  – asociatul plateste 2.000euro din contul euro personal, in contul euro al firmei, prin contract de imprumut
  – asociatul incaseaza numerar cei 2000 euro, cval in lei, la cursul BNR, azi de ex 9.933,80 lei ( ca asa e mentionat in contract)
  Implicațiile sunt: creste soldul contului euro al firmei, scade soldul casei in lei. (aceasta varianta este ca sa nu mai scoata euro, sa schimbe in lei si sa depuna lei la banca)

  1. Sunt fascinată de ce jonglerii sunt în stare să facă unii. De ce să faceți asta?
   Tocmai am spus un articol ca de la data aplicării legii orice creditare nu se mai poate face numerar și ca nici o restituire de creditare nu se poate face numerar. Cu toate astea, dumneavoastră veniți cu propunerea de a și se plăti numerar.
   Varianta asta este în regulă până la data de 11 noiembrie.

 62. Daca am o factura de 1500 lei din oct.2023 cu scadenta in 15.11.2023,pot plati dupa 11.11.2023 toata suma cu o singura chitanta sau intra sub incidenta noilor plafoane(1000 numerar si 500 prin banca)?
  Multumesc!

 63. Incepand cu 11.11.2023 dispar platile ramburs la curieri mai mari de 1000 lei pentru facturi mai mari de 1000 de lei.
  Tot de la 11.11.2023 soldul din casa nu poate fi mai mare de 50000 lei ?

 64. Bună seara
  Pentru plata dividendelor dacă se face hotărârea AGA în zile diferite se poate plăti din caserie în limita a 5000 de lei pe zi?

 65. Pentru achizitionarea de masini second hand din ue , plata se face in euro inafara tarii in numerar , dar in ce limita putem da avans spre decontare daca pentru o masina se plateste si 10000 euro? mentionez ca furnizorii sunt indeosebi persoane fizice

 66. Buna seara
  Intre firma si o persoana fizica care este plafonul la platile doar prin banca?
  Intre doua firme care este plafonul doar tranzactii prin banca
  Multumesc

   1. Buna ziua, mă puteți lămuri dacă în cazul unei agenții de turism aceasta poate fragmenta facturarea pachetului turistic? De fapt disputa ar fi dacă putem considera acest plafon maxim că fiind pe pachet, respectiv chiar dacă există mai multe facturi să nu poți încasa numer cumulat pe toate facturile peste plafonul maxim. O altă întrebare ar fi dacă pe o factura s-a încasat o sumă de bani cash se mai poate încasa pe aceeași factură dacă nu se depășește plafonul maxim încasat cash pe acea factura? Mulțumesc.

    1. Nu se pot fragmenta facturi a căror valoare este mai mare de 1000 lei/5000 lei, după caz, în nicio situație. Nu văd ce interpretări ar putea exista. Pachetul de servicii turistice e un tot unitar și dacă valoarea lui depășește 5000 lei în cazul persoanelor fizice, plata se poate face în numerar exclusiv în limita a 5000 lei și restul prin bancă. Și acum e la fel limita fiind însă 10.000 lei (încă).

 67. Salut,
  Acord avans de deplasare in suma de 500 de lei pentru 10 salariati. Daca respectivii achita furnizori pj cash (sa spunem chiar in aceeasi zi) in urma deconturilor primite voi totaliza plati de 5.000 lei intr-o singura zi, plafonul fiind de 2.000 lei. Deconturile intra si ele in limita de 2.000 de lei sau legiuitorul acopera aceasta situatie doar prin limitarea avansului la 1.000 de lei fara sa mai fie interesat de decontul ulterior?
  Ma gandesc ca poate fi chiar o loterie eu nestiind in ce zi salariatii vor plati furnizorii (cum ar fi cazarea) plus ca aceste plati de furnizori se pot cumula cu alte plati directe din caserie. La o societatea cu (sa zicem) 1.000 de salariati ar fi imposibil de sincronizat aceste plati.
  Multumesc

  1. Sumele plătite numerar pentru cheltuielile de deplasare, diurna și cheltuiala neprevazute din timpul deplasării mi intră în plafonul total.

  1. Da, se poate. Nu a fost niciodată interzisa, în această lege, plata numerar a salariilor indiferent de valoarea lor. E un fals care se propagă.

 68. Depunere de numerar direct in contul firmei a contravalorii unei facturi mai mari de 1000 lei reprezinta incasare prin banca respectiv plata prin banca sau cash?

 69. La achizitiile intracomunitare trebuiesc respectate plafoanele?? Legea se refera la numerar in lei si nu valuta , din pacate nu vad nici o tratare explicita a acestui caz .

  1. Ba se referă chiar de la aricolul 1 și la cele în valută. Citiți legea 70/2015.
   La operațiunile în valută se aplică aceleași reguli dacă sunt realizate în România. Așadar dacă vindeți marfă sau servicii către clienți externi care vă achită numerar la livrarea lor/prestarea lor în țara lor, atunci nu există probleme cu plafoanele. Dar dacă vindeți către client din UE și acesta vine la dvs și vă achită factura atunci se aplică aceleași reguli.

 70. Sunt un SRL care produce termopane, si sa zicem ca o tamplarie costa 10000 ron, catre o pers fizica, pana acum faceam o factura pe avans de 5000 si la sfarsit stornam avansul de 5000 si ii faceam factura pe tamplarie pe 10000 ron. Se considera fragmentare ,daca clientul mai are de plata 5000?

 71. Scenariu:
  Firma are nevoie de 60000 RON numerar. Are in casa 45000 RON. Ridica de la bancomat suma maxima de 10000 RON/zi. Transfera 5000 RON pe cardul Personal al unui angajat, cu titlul: avans spre decontare. Angajatul scoate suma respectiva de la bancomat, si instant returneaza toata suma, depunand in casieria firmei, incasare prin disp. de incasare. Este OK?

  1. Dacă firma are nevoie de 60.000 lei înseamnă că are plăți numerar de făcut care se încadrează la excepții. Și atunci nu mai este necesar să se facă virare ca avans, depunere la casierie, operațiuni care mai mult complică și încurcă lucrurile și pot duce la sancțiuni.
   Dacă firma are nevoie de 60.000 lei și ridică banii din bancă având cu 10.000 lei mai mult decât plafonul înseamnă că:
   – fie plătește numerar salariile personalului în următoarele 3 zile lucrătoare
   – fie are de plată obligații față de persoane fizice în limita a 5000 lei/zi/persoană
   – fie vrea să plătească taxe sau contribuții în numerar
   – fie vrea să depună banii în numerar în altă unitate bancară sau instituție financiară

   Alfel nu are nicio justificare și nici afirmația “are nevoie de 60.000 lei” nu se susține.

 72. Buna ziua, va rog sa imi spuneti daca este corecta urmatoarea speta: administratorul societatii achizitioneaza in aceeasi zi produse de la acelasi furnizor, pentru care se emit 3 facturi avand fiecare valoarea de 1000 lei, plata acestora se face cu cardul personal. Pentru decontarea acestora se pot intocmi 3 deconturi in zile diferite, avansul spre decontare fiind achitat cu numerar?

 73. Doua puncte de lucru în aceleași oras.Limita de 2000 pentru plati către furnizori se aplica pe punct de lucru sau pe total societate? 50000 limita pentru cash in casierie se aplica pentru fiecare punct de lucru sau pe total societate daca fiecare punct de lucru are registrul sau de casa?

   1. Daca sunt două casierii si ramane limita de 50000 pentru fiecare sau total pe societate. Ar conta distanta intre punctele de lucru?

 74. Daca o agenție de turism are o comanda de 15000 lei pentru o familie , care plătesc comanda parțial cu tichete de vacanta (specific ca facturile achitate cu tichete de vacanta se transmit in automat către ANAF) ale celor doi soți si restul card. Cum trebuie sa întocmesc facturile ținând cont de noile modificări fiscale. Daca emit mai multe facturi pentru comanda respectiva se considera fragmentate?

  1. Ca până acum. Nu există plată numerar în acest caz. Dar dacă aveți mai multe facturi pentru același serviciu și le încasați numerar atunci da e fragmentare.

 75. Sa inteleg ca incepind cu 11 noembrie nu se mai poate credita firma de catre asociatul unic in baza unui contract de creditare ?

 76. Fiti amabil va rog sa ma ajutati cu urmatoarea situatie: eu persoana fizica, doresc sa merg in concediu si vreau sa schimb inainte de plecare 15.000 RON (bani cash din economii) in EURO la o casa de schimb valutar. Se considera ca eu achizitionez bunuri/servicii peste plafonul de 5.000 RON/zi admis pentru persoana fizica? In caz afirmativ, cum ar trebui sa procedez? Sa merg 3 zile la rand sa schimb toata suma?

 77. Buna ziua,
  daca se doreste achizitionarea unui bun material: masina si/sau casa de la persoana fizica la persoana fizica se poate efectua plata cash? bunurile depasind masina 5000 Eur si casa 35.000 euro

 78. Referitor plati salarii:
  Doar retragerea de numerar din banca pentru plata salariilor NU este plafonata, plata in numerar a salariului catre angajati intra sub incidenta plafonului, pentru fiecare salariat in parte.

  Si nici nu poti fragmenta plata lichidarii in 2 zile, deci daca lichidarea depaseste plafonul, atunci e musai sa-si faca un cont bancar! Daca nu este asa, va rog mult sa-mi spuneti art. din lege. Multumesc.

  1. Unde ati vazut asta? Eu nu cred. Articolul respectiv nu zice nimic de plata salariilor: “…contravaloarea unor livrări ori achiziții de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanțe sau alte drepturi și primiri ori restituiri de împrumuturi sau alte finanțări, se efectuează cu încadrarea în plafonul zilnic de 5.000 lei către/de la o persoană, până la data de 31 decembrie 2024, și 2.500 lei, începând cu data de 1 ianuarie 2025.”

    1. Da. Plata impozitelor nu intră în calculul plafoanelor și se poate face numerar indiferent de suma lor.

 79. Va deranjez si eu cu o intrebare. Suntem o societate de colectare a deseurilor, avem un punct de lucru cu casierie separata care plateste contravaloarea deseurilor catre persoanele fizice. Pana acum ridicam numerar pe firma “mama” si trimiteam prin dispozitie de plata bani catre punctul de lucru, (prin contul 581). Incepand cu 11.11.2023 oare cum vor considera guvernantii nostri aceasta plata din firma “mama” catre punctul de lucru?

 80. Buna ziua. O fabrica de produse lactate face achizii la lape din jumatate de judet, de la Pf,PJ,II,PFA, avand lunar peste 800 de clienti.Pana in septembrie ridicam cash din banca pste 1,2 mil lei si pe baza borderourilor de achizii ii imparteam la centrele de achizii.Aceste sume le treceam prin contul 542 pana cand imi parveneau borderourile de achizitii semnate. Alta posibilitate nu am vazut intrucat banii nu ramaneau in casa, iar borderourile vin semnate si dupa 2 saptamani. Avand in vedere ca un producator agricol poate primi de la cativa zecei de lei la cativa zeci de mii de lei,in lumina noilor reglamentari:
  -pot face plati individuale de 5000 lei pe borderoui de achizitii ce cuprinte de la o PF la 100 de PF;
  -pot trece sumele din borderou prin contul 542;
  La un control avut acum 2 saptamani tov. de la finante ne-au atentionat ca nici pana acum nu am facut corect deoarece nu am respectat prevederile art.3 lit.c din L70/2015 ,in sensul ca am depasit plafonul de 10000 lei atunci cand am dat omului de la centrul de achizitii borderoul cu suma totala de plata.

  1. Bună ziua.

   Da. Puteți. Puteți plăti 100 de persoane pe zi fiecare cu câte 5.000 lei/zi, fără probleme.
   Ceea ce v-au avertizat cei de la finanțe este o prostie. Eu am proces câștigat fix pe speța asta. Limitarea avansurilor se face exclusiv pentru cazul în care scopul avansurilor este de a se face plăți către persoane juridice. Nu pentru achiziții de la populație. Acelea nu au limitare pentru avansuri acordate în vederea plății persoanelor fizice din acele avansuri. Acolo singura limitare este de plată la 5000 lei/zi/persoană.

 81. Buna ziua! Cum se va proceda cu plata impozitului la tranzactiile imobiliare. Avansul cash nu poate fi mai mare de 10.000 lei (2000 de euro). Sa zicem ca se vinde un apartament cu 150.000 de euro, deci vanzatorul are de platit statului un impozit de 4.500 de euro, suma care se plateste la notar la momentul incheierii tranzactiei. El incaseaza 2.000 de euro cash, restul de pret prin transfer, sa zicem ca bancile sunt diferite, sau provin din credit, deci dureaza cateva zile pana intra banii. Daca vanzatorul nu are de unde sa scoata diferenta de bani pentru impozit, cum se procedeaza? Ca pana acum putea incasa 10.000 de euro cash, bani din care platea impozitul statului asta incurca lume!

   1. Multumesc pentru raspuns, dar alta era intrebarea: ce face vanzatorul daca la notar nu are de unde sa puna diferenta de la 2.000 de euro incasati cash la cei 4.500 euro necesari platii impozitului? Ca el va avea restul de pret in cont abia peste cateva zile… Cand limita era de 10.000 de euro, vanzatorii cereau cash tocmai pentru a avea de unde sa plateasca impozitul….

    1. Nu înțeleg întrebarea. Plata impozitelor se poate face în numerar indiferent de suma lor și de câte plăți se fac.
     Dar ca idee cine plătește poate depune banii direct în contul beneficiarului orice sumă și această modalitate de plată se asimilează plății prin bancă.

   2. Stiu ca atunci cand statul vrea sa isi ia banii, nu e limita la cash. Deci: dumneavoastra vreti sa vindeti un apartament cu 150.000 de euro. La semnarea actelor notarul va cere sa achitati 4.500 de euro impozit. Dumneavoastra puteti cere cash de la cumparator 2.000 de euro. Ce faceti daca nu aveti de unde sa puneti diferenta? Intreb asta pentru ca majoritatea vanzatorilor nu au de unde sa plateasca impozitul pana nu isi primesc banii, de aceea cereau sa le fie platita o parte cash. Multumesc! (stiu, practic se va cere o parte din pret la negru)

 82. Bună ziua. La o firma de transport care are casierie în lei și euro cum se plafonează casieria, 50000 /casierie sau 50000 ambele casierii?

  1. Buna seara, dacă am 22.000 euro și vreau sa ii depun in banca fără a depune declarație pentru ei. Este o abordare ok sa depun 10.000/zi pana întrunesc suma totala. Țin sa precizez ca suma este provenita din alocație, cadouri , colindat, atenții. S-au ii pot depune pe toți si sa declar adevarata proveniența a banilor

   1. Puteți să îi depuneți pe toți și dacă vi se solicită dovada provenienței lor să puteți face această dovadă.
    Dacă nu doriți îi depuneți pe rând.

 83. Bună seara. Am un sold în casa de 60.000 lei. Pot distribui din ei 10.000 acționarului prin dispoziție de plata Cash acum ? Sau trebuie sa ii depun în cont și sa ii virez prin banca? Mulțumesc

 84. Buna seara . Daca firma are trei puncte de lucru si vreau sa fac trei casierii , poate fi acelasi casier numit prin decizie la toate trei ? Multumesc

 85. Va mai intreb ceva. Am mai multi soferi, carora le dau bani numerar pentru alimentarea cu motorina. Daca alimenteaza unul de 900 lei de la Rompetrol sa zicem, cel care va alimenta 200 lei trebuie sa alimenteze de la alta benzinarie?

  1. Da. Dar nu înțeleg de ce nu le dați carduri. Sunt soluții în acest sens și nu de acum.
   OMV, DKV și alte firme asemenea oferă carduri ce pot fi utilizate in stațiile de carburanți. Sau carduri emise de bănci și legate de un subcont pe care îl puteți alimenta, controlat, din contul principal.

 86. Daca persoana fizica nu detine card sau cont bancar. Dupa 11.11.2023 datoreaza o suma mai mare de 5000 ron poate sa depuna suma totala direct pe contul bancar prin depunere numerar la robot MFM banca ?Depunerea se face prin utilizarea unui cod QR emis de banca pt.societatea noastra , ptr.depuneri numerar la acest dispozitiv, prin urmare vom conduce clientul la robotul bancii. Este corect ?Banii nu trec prin caserie intra pe cont ,direct. Multumesc.

 87. Buna ziua,
  O florarie care achizitioneaza flori din Ungaria, cu factura emisa in forinti, poate achita cash in forinti, daca valoarea facturii depaseste 1000 lei ? (de ex. 90000 forintii calculati in lei la curs BNR)

   1. Buna ziua!
    Daca am un PFA care se ocupa cu vanzari de autoturisme pot cumpara din germania masini de la persoane fizice cu plata cash?
    De exemplu sa cumpar intro zi 5 masini de 20000€

    1. Da. Problema e alta aici: nu puteți ieși din țară cu mai mult de 10.000 EURO în numerar decât dacă declarați asta la vamă.

 88. Buna ziua, am o ferma cu stana si abator la munte. Daca o PJ vine si ia carne,branza etc. de 900 lei eu tai factura si imi plateste cash iar daca peste cateva ore mai vine o data sa mai ia de 800 lei pentru ca are clienti multi la restaurant pot sa ii mai tai alta factura si sa imi plateasca cash? Clientii sunt cei cu magazine,restaurante,pensiuni si hotelurile din zona, noi lucram numai cu cash pentru ca semnalul la telefon este foarte slab iar 90% din timp nu avem internet. Aici nimeni nu tine stoc, clientii vin zilnic sau la doua zile dupa marfa ca sa fie proaspata iar sumele sar de 1000 lei in multe cazuri… cum naiba procedez sa iau banii daca nu am internet sa verific contul? Banuiesc ca o sa trebuiasca sa ma incadrez la 1000 lei/factura iar restul la negru nu?

  1. Nu, pentru că ați depăși 1000 lei încasare/zi de la acel client. Dar îl puteți încasa a doua zi. Problema aici este că și el ar trebui să poată plăti. Pentru că dacă mai are plăți în acea zi pe lângă prima factură de la dvs atunci e posibil să nu mai poată plăti cash. Dar o poate plăti în a doua zi. Oricum aici ANAF ar putea spune că sunt tranzacții fragmentate pentru a se evita operațiunile cu numerar și va fi necesar să demonstrați că nu ați fracționat tranzacțiile.

  1. În ce sens să fie afecate? Operațiunile de depunere la bancă și ridicare de numerar din bancă nu intră în calculul plafoanelor de plăți și încasări.

 89. Am citit zeci sau sute de cazuri mai sus. M-am documentat bine :) Asa ca…domnule Cristi, sunteti AI, robot sau o echipa de angajati? Ca altfel nu se explica rabdarea si priceperea dvs.
  Felicitari!

  1. Mulțumesc. Nu sunt nici robot, nici AI. Sunt un simplu expert contabil. Dintr-un mic municipiu. Poate cel mai mic municipiu din țara asta :)

 90. Bună ziua. Dacă ma aflu in situatia in care am creditat firma,pana pe data de 11.11.2023 îmi pot recupera banii din casa? Multumesc

 91. Buna ziua.Daca deschidem cont in banca pentru un cabinet medical independent,si se depun sumele ce depasesc 50000 lei plafonul de casa ,acei bani din cont se pot folosi in scopuri personale?Va multumesc.

  1. Un CMI nu are sold de casă. Nu are registru de casă, iar regula aceea cu soldul, deși în teorie i se aplică, în practică este imposibil de pus în aplicare.

    1. Având în vedere că această depunere efectuată în contul furnizorului (fie la casieria băncii, fie la MFM) nu este considerată plată cash, dar nici nu apare în extrasul bancar al plătitorului, doar în extrasul furnizorului, cum înregistrează plătitorul această tranzacție în contabilitatea lui? Mulțumesc!

    2. Prin registrul de casă. Câtă vreme are document justificativ nu este nicio problemă.

 92. plata arendei este de 5000 de lei /pe persoana, dar cati lei pot plati pe zi (in cazul in care am mai multe plati la arenda )

  1. Dacă aveți de plătit arendă către 100 de persoane în valoare de 5.000 lei/persoană puteți plăti 100 x 5.000 lei în acea zi în numerar, adică 500.000 lei. Nu există un plafon total zilnic la plățile către persoane fizice ci un plafon zilnic pe persoană.

 93. Buna ziua, sunt pj SRL, am cumparat bunuri cu factura de 2500 lei( de la un furnizor).Intrebare:
  Factura ( catre furnizor) o achit prin banca,se poate achita in mai multe transe ( in zile diferite prin banca) sau trebuie achitata integral Intr-o singura zi prin banca).

  1. Prin bancă puteți să o achitați cum doriți, în câte tranșe doriți. Dacă vrei să-i achitați prin bancă câte 10 lei/zi timp de 250 de zile e problema dvs și a furnizorului dvs. Restricțiile se referă exclusiv la plăți în numerar sau încasări în numerar adică acele situații în care furnizorul v-ar emite chitanță pentru plăți sau dvs ați emite chitanță clientului pentru numerarul încasat de la el.

 94. O intrebare, o firma care trebuie sa plateasca cheltuielile de intretine la un bloc, se aplica limita de 1000 cash?
  La bloc daca este asociatie sau daca nu este o asociatie (persoana fizica).

  1. Firma plătește către asoiație care e cuprinsă și ea între persoanele de la art.1 din legea așadar ploate plăti numerar doar 1000 lei și restul prin bancă.

   1. Problema ca blocul nu are asociatie si dau chitante pe o persoana fizica care este proprietarul intregii cladiri, toti sunt chiriasi.

  1. Cum adică cât este plafonul maxim de cash pe zi pentru marfă?! Nu există așa ceva. Există plafon maxim de plăți numerar către furnizori persoane juridice, plafon de plată către persoane fizice sau sold maxim de casă.

 95. Multumim pentru raspunsuri.

  Am trecut prin toate intrebarile si e f util pentru noi ce raspunzi.

  Mai am totusi cateva nelamuriri:

  1. Contabila mea nu e convinsa ca este complet legala crearea peste noapte a mai multe casierii pentru fiecare punct de lucru.

  2. Eu din postura de administrator (nefiind angajat cu CIM), pot fi trecut ca si casier? Daca nu, ce act aditional trebuie sa ii fac unui singur angajat ca sa poata completa registrul de casa pentru toate punctele firmei (4 puncte avem)?

  3. Registrele de casa trebuie sa fie fizic la fiecare punct de lucru? As vrea sa le duc unde avem biroul si sa le realizeze acolo casierul (am unul singur capabil sa faca asta).

  1. 1. Este dreptul dânsei să pună la îndoială, dar este și dreptul firmei să înființeze câte casierii dorește.
   2. Nu, nu puteți dacă nu aveți CIM. Casierie presupune casier cu obligații specifice și cu atribuții specifice. Eu mă îndoiesc că o singură persoană pooate fi casier în patru locuri diferite.
   3. Da – la locul unde este înființată casieria. Așa funcționează lucrurile.

 96. Buna seara . Daca firma are trei puncte de lucru si infiintez trei casierii , poate fi acelasi casier la toate trei ? Multumesc

 97. Aici este singurul loc unde gasesc raspunsuri mai mult decat clare!
  Va multumim frumos d-le Cristi pentru efortul aproape supraomenesc, precum si pentru timpul dvs. dedicat acestuia!

 98. Sediul social este intr-o localitate iar punctul de lucru in alta localitate pot avea casier la sediul social cu soldul casei pana in 50000 si casier la punctul de lucru cu soldul casei pana in 50000?

 99. bonurile fiscale cu cod fiscal pentru combustibil pana la 500 lei si facturile simplificate tot cu cod fiscal sunt incluse la aceste limitari la plata lor? sau sunt exceptate?

 100. Buna ziua, daca societatea are mai multe puncte de lucru, sau pe un punct de lucru sunt mai mult de o casa de marcat, cum se calculeaza plafonul de 50000 de lei? Pe fiecare casa de marcat, pe fiecare punct de lucru sau pe intreaga societate?
  Multumesc!

  1. Am repetat de am obosit: punctele de lucru nu înseamnă automat casierie. Plafoanele sunt stabilite pe casierii nu pe punct de lucru sau pe casă de marcat.

 101. Bună ziua, dețin un SRL și am o nelămurire: dacă eu pe casă am o sumă mai mare de 50000 lei până intră în vigoare legea pe 11.11.2023,ce se întâmplă?legea se aplică începând cu încasările care se fac de pe 11 încolo sau se ia în calcul și ce se găsește în prezent ?

 102. Buna ziua. Suntem un ONG cu specific de activitati sportive.. Membrii cotizanti participa la concursuri organizate in alte judete ( ex de pescuit). Pentru a participa in numele institutiei ( ONG-ului ) le acordam un avans iar la revenire efectuam decontul. Fiind echipe si cu copii sau adolescenti banii de deplasare si participare ii lua pe Dplata din casierie reprezentantul pe probleme de pescuit care nu este salariat dar este membru in CA fara onorariu.
  Care este modificarea conform Legii 296? Este reprezentantul considerat persoana fizica? Poate primi 5000 lei avans? Sau sunt membrii echipei considerati persoane fizice ? Cum respectam legea cand cheltuielile cu concursul sunt mai mari pt ca sunt mai multi reprezentanti ?

  1. Problema este alta: avans spre decontare se acordă salariaților. Nu unor membri ai asociației. Avansul spre decontare este limitat dacă se acordă salariaților ce sunt trimiși în delegație. Problema este mai delicată în cazul dvs pentru că se plătesc sume de bani unor persoane ce nu se află în raporturi juridice cu ONG-ul. Simplul fapt că sunt membri cotizanți nu înseamnă că există obligații pecuniare față de ei.

 103. Buna ziua,
  1. daca am clienti care retrag din contul bancar (la bancomat) sume in fiecare saptamana, pe care le contabilizez ca si dividende ridicate (fiind repartizate anul trecut), acestea nu intra sub incidenta niciunui plafon, intrucat nu trec deloc prin casa. pot fi considerate plati fragmentate?
  2. daca am mai multe plati catre diverse persoane fizice (pe baza de borderou de achizitie), pot sa fac oricate plati catre PF diferite, cata vreme fiecare plata este sub 5000 lei?

 104. “Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „Art. 4. — (1) Operațiunile de încasări și plăți în numerar
  efectuate între persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) și
  persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor livrări ori
  achiziții de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende,
  cesiuni de creanțe sau alte drepturi și primiri ori restituiri de
  împrumuturi sau alte finanțări, se efectuează cu încadrarea în
  plafonul zilnic de 5.000 lei către/de la o persoană, până la data
  de 31 decembrie 2024, și 2.500 lei, începând cu data de
  1 ianuarie 2025.
  (2) Sunt interzise încasările și plățile fragmentate de la/către
  o persoană, pentru operațiunile de încasări/plăți în numerar
  prevăzute la alin. (1), cu o valoare mai mare decât plafonul
  prevăzut la alin. (1), precum și fragmentarea tranzacțiilor
  reprezentând cesiuni de creanțe sau alte drepturi, primiri ori
  restituiri de împrumuturi sau alte finanțări, dividende, respectiv
  fragmentarea unei livrări de bunuri sau a unei prestări de
  servicii, cu valoare mai mare decât plafonul prevăzut la alin. (1).
  (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul livrărilor de
  bunuri și prestărilor de servicii care se efectuează cu plata în
  rate, în condițiile în care între persoanele prevăzute la art. 1
  alin. (1) și persoanele fizice sunt încheiate contracte de vânzarecumpărare cu plata în rate, conform legii.
  (4) Operațiunile de încasări și plăți în numerar efectuate între
  persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) și persoane fizice în
  calitate de asociați/acționari/administratori/persoane fizice/alți
  creditori exclusiv creditorii instituționali care desfășoară activități
  de intermediere financiară prevăzute de lege reprezentând
  împrumuturi, indiferent de natura și destinația acestora, pot fi
  efectuate numai prin instrumente de plată fără numerar.””

  Va rog frumos o interpretare a acestui paragraf.
  SRL-urile pot fi imprumutate si pot restitui imprumuturi in numerar in limita a 5000 sau doar institutiile financiare? Ca par a fi textele contradictorii.

  1. Eu zic ca este interzisă complet creditarea in numerar de către asociați precum și restituirea în numerar a unor creditări.

   1. Buna
    un SRL face distributie si intocmeste zilnic zeci de facturi cu incadrarea in plafonul zilnic de 1000 lei/SRL client.Este legal sa faca chitanta de incasare a facturilor in numerar sau e obligatoriu bon fiscal emis de casa de marcat si in acest caz nu mai face chitanta?

    1. Casa de marcat se folosește de regulă la comerțul cu amănuntul unde clienții sunt persoane fizice.
     Dacă dvs vindeți către firme și emiteți facturi atunci veți emite chitanță pentru încasare.
     Și în ipoteza ca ați emite bon fiscal acela ar fi echivalentul unei chitanțe pentru dvs și clientul dvs și tot in plafonul de 1000 lei/client/zi trebuie să vă încadrați.

 105. Buna seara.Cum putem utiliza plafonul de 50000 din registrul de incasari si plati a unui cabinet medical individual,pentru nevoi personale,altele decit cheltuielie pentru cabinet?

   1. Bună ziua! Pot retrage în continuare bani de la bancomat de pe cardul PFA-ului, fără a ține cont de aceste noi plafoane? Banii doresc să îi folosesc apoi în interes personal. Vă mulțumesc!

 106. Bună ziua
  Srl-ul nostru construiește cavouri către persoane fizice.
  De exemplu Un cavou costa 20000 lei
  La care sunt mai multe faze de lucru și poate sa dureze 10 zile până la 60 zile. Și factura în zile diferite.
  La semnarea contractului luam un avans de 5000 lei
  După săpare / betonare avans 5000
  După prima etapa de montare a granitului Avans 5000.
  Montam și a doua etapa , finalizăm lucrarea și plătește ultima tranșă de 5000 , la care facem factura de 20000 su storno celor 3 facturi cu valori de 5000 .

  Putem lucra asa în continuare ?

 107. Buna ziua!
  Daca o societate are registru de casa in lei si registru de casa in valuta,din 11 noiembrie poate sa aiba plafon casa in lei 50000 lei si plafon casa in valuta 10000 eur?

 108. Cum se procedeaza in cazul in care firma are 100 % activitate in UE si acolo lucreaza numai cu plati cash – cazare muncitori, transport, hrana salariati, inchiriere utilaje, etc. (tine casa in valuta) ? Se aplica plafoanele si in cazul casieriei in valuta ?

  1. Da, se aplică și la casă în valută.
   Dar încasările și plățile în valută sunt exceptate efectuarea în alte țări nu intră în calculul plafoanelor. Doar cele efectuate pe teritoriul României.

 109. Am adunat în timp o suma de 40000 lei la saltea.Ce suma pot sa depun în contul meu bancar fără sa dau socoteala despre proveniență banilor?

  1. Nici o sumă. Ca nu va obligă nimeni sa faceți asta. Ce persoană fizică puteți ține “la saltea” și 1.000.000 lei nu doar 40.000 lei și nu are nimeni treabă cu dumneavoastră.
   Ce nu puteți face este sa plătiți numerar mai mult de 5.000 lei dacă achiziționați bunuri sau servicii de la o firmă ori mai mult de 10.000 lei în numerar dacă achiziționați bunuri de la o altă persoană fizică.

 110. Legea nu se aplica deloc caselor de schimb? Sau partial?
  De exemplu, o CS are o factura de chirie de 2.000 lei. O poate plati cash toata (daca nu se aplica legea) sau o plateste 1.000 cash + 1.000 banca?

 111. Buna ziua,

  Tranzactiile la POS se considera sau nu asimilabile tanzactiilor de numerar? adica plafoanele de numerar se aplica si operatiunilor cu cardurl bancar?

 112. Buna.
  As dori sa intreb si eu ceva.
  Retragerile de numerar (ATM) din contul bancar al firmei, care sunt trecute pe 542, sunt si ele plafonate? Dar restituirile in numerar al avansurilor spre decontare neutilizate ?

  1. Da, avansurile acordate personalului sunt plafonate. Retragerile de la ATM nu sunt avansuri ci ridicări de numerar din cont.

   1. Multumesc petru raspuns, o sa reformulez.
    Angajatul retrage bani din ATM, din diferite motive cum ar fi:
    1. Este in delegatie si ii trebuie pentru diruna, cazare, transport, alte cheltuieli, etc.
    2. Angajatul trebuie sa faca cumparaturi in numele si pentru societate.
    3. Angajatul retrage bani pentru al depune in caserie, pentru salarii sau alte plati.
    Cele de mai sus cum sunt plafonate?
    Restituirile de numerar ca si avansuri spre decontare neutilizate, sunt si ele plafonate?

    Mai departe, in OUG 296/2023 este aceasta formulare: “e) plăţi din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare.”
    Eu inteleg de aici ca, angajatul poate primi un avans spre decontare (542) si suma de 3.000 spre exemplu, dar din acestia nu poate cheltui intr-o zi doar 1.000 ron, pentru a plati cu numerar, facturi in numele societati.
    Va multumesc anticipat pentru raspunsul acordat!

    1. 1. Sumele pentru diurnă, cazare, cheltuieli neprevăzute în timpul deplasării, nu intră în plafon.
     2. Acesta este avans spre decontare în înțelesul legii și acesta este limitat.
     3. Acesta nu este un avans. Este o ridicare de numerar ce se va reflecta ca atare în registrul de casă.
     În legea 70/2015 este o prevedere care spune că avansurile intră în totalul zilnic de plăți.

 113. Daca o PJ incaseaza azi un avans de 1000 lei de la o PF, iar peste 3 zile, la livrarea bunului /prestarea serviciului, se emite factura de DIFERENTA de 4500 lei, se considera fragmentarea tranzactiei?

 114. 1.Plafonul de 2000 lei plati catre PJ este pe casierie sau pe societate?
  2. Plafonul de 50000 lei sold se cumuleaza 5311 cu 5314? Sau e un plafon pe 5311 si unul pe 5314.
  Multumesc.

 115. buna ziua , pj – pf preiau o comanda de un bun care necesita timp de fabricatie , bunul respectiv are valoarea de 6000 ron , sa ma asigur ca clientul nu se rezgandeste , emit o factura + chitanta avans ex 2000 ron , ulterior livrarii emit factura finala , iar clientul imi spune ca nu are posibilitatea achitarii prin banca , ce fac ? multumesc !

 116. O firma de distributie intocmeste o factura de 1500 lei. Poate incasa numerar 2*500 lei si restul prin banca, sau incaseaza numerar, toata suma de 1000 lei si 500 prin banca ?

 117. Buna seara. Va rog sa mi spuneți cum poate plati o SC o factura de 1030 lei daca are contul blocat. Am înțeles că suma de 1000 lei cash și diferența de 30 lei prin banca. Dar cei 30 de lei când se depun în cont pentru diferența facturii nu este pornită ? Mai pleacă spre acea SC ? Va multumesc

  1. Prin mandat poștal de exemplu. Sau depunând banii în contul vânzătorului – modalitate de plată asimilată plății prin bancă.

 118. Buna seara. Daca o persoana juridica cumpara 4 saptamani la rand de la o alta persoana juridica cu chitanta produse diferite, facturile intrand in limita a 1000 de lei pe zi se considera plata fragmentata ?

  1. Nu neapărat. Spre exemplu magazinele care cumpără zilnic pâine de la producători nu pot fi acuzate de tranzacții fracționate.

 119. Sunt o persoana juridica,
  Daca emit o factura catre o persoana juridica in valoare de pana la 1000 lei si incasez.
  Clientul persoana juridica aceasi din ziua precedenta revina si maine, pentru care emit o alta factura pana la 1000 de lei si iarasi pot incasa? fiind vorba de acelasi persoana juridica.

 120. Buna ziua! As avea si eu o intrebare, daca se poate! Daca un angajat face plati catre mai multe persoane juridice din banii proprii, dar chitantele(bunurile fiscale) sunt emise pe firma la care este angajat, i se poate restitui din casa suma cheltuita, chiar daca ea depaseste 1000 lei(cat ar fi fost limita daca ar fi primit avans spre decontare)?

 121. Buna ziua. Am 10 salariati care pleaca in delegatie pe o perioada de 2 saptamani. In ziua plecarii dau avans spre decontare fiecaruia cate 660 lei aferent diurnei pentru 12 zile. Inteleg ca totalul de 6.600 lei nu intra in plafon.
  Pana acum ii dadeam sefului de echipa un avans mai mare din care platea combustibil, materiale etc. Inteleg ca din 11.11 pot sa ii mai dau avans in numerar cel mult diferenta pana la 1000 lei, iar pentru restul fac virament bancar?
  Multumesc!

 122. Buna dl Cristi, am o rugaminte,, Se considera o tranzactie fragmentata plata unui mijloc fix, auto , catre o persoana fizica,de catre o persoana juridica daca am plati cash 5000 lei zilnic, valoarea fiind de 47000 ? In conditiile in care soldul casei permite.Sau se considera o obligatie catre o persoana fizica ? Momentan exista doar Contractul de vinzare cumparare incheiat. Va multumesc anticipat pentru raspuns

 123. un cabinet psihologic PFA intocmeste registru de incasari si plati care nu prevede sold la sfarsitul zilei.
  precum registrul de casa
  ce plafon zilnic trebuie sa aiva
  multumesc

  1. Niciun plafon legat de sold. Deși legea li s-ar aplica în mod teoretic, în practică este imposibil de pus în aplicare.

 124. buna ziua, avem un magazin , adica un singur punct de lucru ,care achizitioneaza marfa din strainatate , intrebarea ar fi daca eu pot avea in casa in valuta sa zicem 10000 euro si in casa in lei 50000 concomitent , sau cele doua insumate trebuie sa fie maxim 50000 lei ??. Multumesc .

 125. Buna ziua! O intreprindere familiala care isi deschide cont la banca, pentru a putea plati furnizorii, cum depune numerar in banca, prin contract de imprumut, cu bani de la reprezentantul firmei, sau depune din numerarul din casieria care nu exista la i.f./pfa?

 126. Buna ziua, ordonanta 98 modifica/abroga doar cateva articole din legea 296. In ordonanta nu este nimic modificat/abrogat referitor la plafoanele de incasari/plati pt persoanele juridice care sunt precizate in legea 296, lege care modifica legea 70. Asadar, plafonul de 1000 lei pt incasari/plati ramane valabil pt persoanele juridice, corect?

 127. Bună ziua , în cazul în care îmi vând autoturismul cu suma de 10000 euro și cumpărătorul nu are cont bancar care este soluția ? Mulțumesc!

 128. Buna ziua,daca eu am 4 casi de marcat si intocmesc registru de casa pe fiecare pot plati 10000 lei/pj/zi pe fiecare casa sau pe total firma? la fel si soldul zilnic?

 129. Am inteles deja din comentariile anterioare ca o firma de amanet este exceptata de la plafoanele de plati/incasari si soldul maxim pe casa, fiind IFN. Completez cu faptul ca aceeasi firma pune ulterior spre vanzare produsele provenite din contractele de amanet lichidate. Pentru partea aceasta de vanzare a obiectelor sunt valabile aceste limite de 5000 lei/firma si 10000 lei/pers fizica? Sau se pot incasa si sume mai mari cu numerar? Multumesc!

  1. Da, se pot. Problema e la cine cumpără. Dacă cel care cumpără e o firmă, nu va putea plăti mai mult de 5.000 lei. La fel dacă e persoană fizică, nu va putea achita numerar mai mult de 10.000 lei.

   1. Multumesc pentru raspunsul rapid. In cazul firmelor este destul de clar si corect.
    Insa daca o persoana fizica vine la firma mea si lasa un ceas la amanet, de exemplu, in valoare de 15000 lei, primeste banii astia numerar si vrea sa cumpere in schimb un alt ceas pe care il am eu la vanzare la acelasi pret. Aici e nelamurirea, poate sa imi dea toata suma asta numerar pentru achizitia ceasului?

 130. Buna ziua, am o nelamurire privind oug 98 in legatura cu transferarea banilor din contul PFA in cei personali , legea spune : “transferul unor sume din contul persoanelor juridice, PFA, II, IF, ONG, in contul persoanelor fizice, fara documente justificative, se sanctioneaza cu amenda de la 15.000 lei la 20.000 lei.” Pentru PJ este clar hotararea AGA , insa pentru pfa ce poate insemna un document justificativ pentru-ca in principiu si banii din contul PFA sunt proprii?? Multumesc

  1. Aici vreau și eu să răspundă MF și ANAF. Textul ăla e acolo din 2015. De atunci și până acum nu am primit niciun răspuns de la nimeni din MF/ANAF. Pentru că nu au ce să răspundă. Eventual cu o prostie sau cu un non-răspuns.

 131. Buna ziua. Daca am o majorare de capital social la un SRL prin cooptare al celui de-al doilea asociat, varsarea de capital o pot face in caseria unitatii, avand in vedere ca nu se crediteaza societatea ci se varsa capitalul subscris.

 132. Documentul justificativ poate fi DISPOZITIA DE INCASARE? document care trebuie depus la ONRC ca si dovada. Am gasit pe site-ul ONRC, ca societatea trebuie sa emita o chitanta catre asociatul care varsa capitalul, dar nu sunt doar anumite domenii de activitate care pot elibera chitante la persoane fizice? Varsarea de capital reprezinta o exceptie pentru emiterea unei chitante la PF???

  1. Chitanță emisă de societate. Chitanța nu este excepție. Cred că faceți confuzie cu situațiile în care, prin excepție de la situațiile de utilizare a casei de marcat, se emit chitanțe pentru încasări.

   1. Întrebarea mea de aseară a fost de nuanță și de interpretare fină. Dacă tot ne asumăm niște răspunsuri trebuie să fim foarte atenți. Da, la jocurile de noroc e clar, nu se aplică în totalitate LG.70/2015 pentru că aici nu apare textul suplimentar ,,pentru operațiunile specifice activității pentru care au fost autorizate” care se regăsește la i.f.n.-uri și schimb valutar (art.1, alin.2); ca urmare, în opinia controlorilor, soldul de casă poate să nu între la ,,neplafonare” la i.f.n.-uri ci doar operațiunile de încasări și plăți aferente creditelor acordate (operațiune autorizată cf. Lg.93/2009, art.14). Totul pornește de la relativa neclaritate a al. 2 al art.1 din Legea 70 (de citit cu atenție).
    Cu scuzele de rigoare și cu respect pentru ,,munca voluntară” a dlui Cristi!

 133. Buna ziua
  Analiza alineatului (1)
  aliniatul (1) prevede ca sunt permise operatiunile de incasari si plati in numerar intre persoanele prevazute la alin.(1) si persoane fizice reprezentand primiri ori restituiri de împrumuturi sau alte finanțări, in limita unui plafon zilnic de 10.000 lei catre/de la o persoana.
  creditarea societatii de catre asociati se incadreaza la categoria primiri de imprumuturi
  daca creditarea se realizeaza de catre asociati/administratori persoane fizice, deducem ca aceasta s-ar putea realiza in limita de 10.000 lei.
  alin. (1) nu exclude alin.(4) . Din punct de vedere legal cele 2 alin. au aceeasi valoare.
  Analiza alineatului (4)
  alin.(4) contine in primul rand o formulare care nu are sens: ” ……persoanele fizice în calitate de asociați/ acționari/administratori/persoane fizice/…” (persoanele fizice … in calitate de persoane fizice).
  o problema este: ” persoanele fizice în calitate de ….exclusiv creditorii instituționali care desfășoară activități de intermediere financiară prevăzute de lege.” Persoanele fizice insa nu pot fi considerate creditori institutionali, care desfasoara activitate de intermediere financiara, asfel ca aceasa excludere nu are nici un sens.
  in loc de concluzii:

  daca aplicam alin.(1) asociatii/administratorii pot credita firma in limita a 10.000 lei . Daca aplicam alin.(4) asociatii/administratorii nu pot credita firma in numerar. Care aliniat din cele 2 il aplicam ? De ce ar prevala art. (4) fata de art. (1) ?

  1. Alineatul 1 se referă la persoane fizice care nu au vreo calitate în firmă când vine vorba de creditare, alin.4 se referă exclusiv la cele ce au o calitate în firmă.
   Spre exemplu A este asociat unic și administrator la ABC SRL. ABC SRL poate fi creditată de soția lui A, în limita a 10.000 lei/zi, dar nu poate fi creditată de A.

 134. Nu rezultă clar din lege dacă i.f.n.-urile, inclusiv cele înscrise la BNR în Registrul de evidență (case de amanet și CAR-uri), sunt scutite de a respecta plafonul de casă (50.000 lei). Conform art.1 alin (2) din LG.70/2015, prevederile acesteia nu se aplică i.f.n.-urilor ,,pentru operațiunile specifice activității pentru care acestea au fost autorizate”. Legea 93/2009 le dă voie să desfășoare în principal activități de creditare care se pot prezuma de către Finanțe că includ doar încasări și plăți neplafonate, trebuind însă respectat soldul de casă plafonat. Din această dilemă (nu) putem ieși? A solicitat și primit cineva un răspuns clar în această privință de la M.F.? Mulțumim!

  1. Am înțeles nuanța, dar alin.2 al art.1 spune că acestora nu li se aplică defel întregul capitol I al Legii 70/2015 – adică nici articolul care plafonează soldul casei.

   1. Dle Cristi, vă mulțumesc pentru răspuns. Pentru că sunteți, totuși, formator de opinie, readuc în atenția celor interesați faptul că al.2 al art.1 este interpretabil, rezultând că legislația pe care o discutăm nu le este deloc aplicabilă (la modul absolut) Trezoreriei statului, instituțiilor de credit (bănci), celor emitente de monedă electronică, care prestează servicii de plată și operatorilor din domeniul jocurilor de noroc.
    În schimb, la i.f.n.-uri apare o condiționalitate (deci neaplicarea este relativă) în sensul că ,,prevederile…nu se aplică instituțiilor financiare nebancare…pentru operațiunile specifice activității pentru care acestea au fost autorizate” (am explicat mai sus lg. 93/2009).
    Ca urmare, deși sunt de acord cu punctul dvs. de vedere, din spirit de prevedere, am făcut o întrebare la ANAF. Atunci când voi primi răspunsul, sper că nu peste 45 de zile, voi posta informația. Cu stimă!

    1. Mă flatați cu afirmația că aș fi un formator de opinie. Mulțumesc, dar nu cred ca este cazul. Eu îmi exprim propriile opinii pe care încerc să mi le argumentez. Și mai și greșesc uneori.

 135. Buna ziua!
  In textul legii se arata aceasta obligativitate a PFA, I.I., I.F. de a nu depasii acest plafon de numerar, respectiv 50000lei, precum si obligatia de a nu restituii sumele decat prin cont bancar.
  Cum pot organiza eu pe baza RJIP sa nu depasesc acel plafon de casa?
  Cum ma pot folosi de profitul realizat in cursul unui an daca nu am cont bancar pe PFA, II, IF?
  Sunt situatii cand am nevoie de cash pentru achizitii de marfa mai consistente(sezonier) si atunci folosesc disponibilitatile banesti personale, ulterior la terminarea sezonului imi retrag acei bani fara sa fac imprumut in acte de la pf la PFA
  Contabilitatea o tin in partida simpla
  Multumesc!

 136. Bună ziua. Confor legii creditarea firmei și restituirea creditării nu se mai poate face numerar, dar eu nu am gasit în lege care ar fi sancțiunea nerespecvtării art. 4 alin. 4 care prevede cele de mai sus. Care este părerea dvs . ? Mulțumesc

 137. Raspuns Anaf Arges referitor la aplicarea Legii 70/2015 de catre IFN-uri

  Attn. : Boni & Dl. Cristi

  Nr.înregistrare: 27721052023 /29.11.2023

  Stimate domn,

  Urmare adresei dumneavoastra transmisa la Agentia Nationala de Administrare Fiscala, unde a fost inregistrata cu nr. 27721052023/09.11.2023, va comunicam urmatoarele: Potrivit prevederilor art. 1 alin.(2) din Capitolul I “Măsuri pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar” al Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea OUG nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 296/2023privind unele măsuri fiscalbugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, respectiv prin OUG nr. 98/2023 pentru modificarea articolului LXIV din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung ,prevederile prezentului capitol NU SE APLICĂ Trezoreriei Statului, instituţiilor de credit, instituţiilor emitente de monedă electronică, instituţiilor care prestează servicii de plată, autorizate de Banca Naţională a României sau autorizate în alt stat membru al Uniunii Europene şi notificate către Banca Naţională a României, potrivit legii, instituţiilor financiare nebancare şi entităţilor care efectuează operaţiuni de schimb valutar, definite potrivit legii, pentru operaţiunile specifice activităţii pentru care acestea au fost autorizate, precum şi operatorilor din domeniul jocurilor de noroc. Potrivit art. 14 alin.(1) lit. d) din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare ,instituţiile financiare nebancare pot desfăşura următoarele activităţi de creditare: (…) d) acordare de credite cu primire de bunuri în gaj, respectiv amanetare prin case de amanet. Potrivit art. 6 alin.(1) din Regulamentul BNR nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, entităţile care intenţionează să desfăşoare activităţi de creditare pe teritoriul României pot desfăşura aceste activităţi numai după înscrierea în Registrul general, respectiv în Registrul de evidenţă, ţinute de Banca Naţională a României. In condiţiile in care o societate işi desfăşoară activitatea conform prevederilor Legii nr. 93/2009 şi ale Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 sau efectuează operaţiuni de schimb valutar, definite potrivit legii,acesteia ii sunt aplicabile dispoziţiile art. 1 alin.(2) din Legea nr. 70/2015 pentru activităţile specifice pentru care aceasta a fost autorizată.Ca urmare, in această situaţie NU SE APLICĂ prevederile Capitolului I ” Măsuri pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar” din Legea nr. 70/2015, respectiv:

  – prevederile privind limitarea operațiunilor de incasări și plăți in numerar menționate la art. 3 și art.4 alin.(1) din Legea nr. 70/2015;

  – prevederile art. 4 alin.(4) din Legea nr. 70/2015 cu privire la faptul că operațiunile de incasări și plăți efectuate între persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) şi persoanele fizice în calitate de asociaţi/acţionari/administratori/persoane fizice/alţi creditori exclusiv creditorii instituţionali care desfăşoară activităţi de intermediere financiară prevăzute de lege reprezentând împrumuturi, indiferent de natura şi destinaţia acestora, se efectuează numai prin instrumente de plată fără numerar;

  -prevederile art. 4^2 din Legea nr. 70 /2015 cu privire la instituirea unui plafon de casă pentru sumele in numerar aflate in casierie.

  Pentru a beneficia de îndrumare şi asistenţă în domeniul fiscal, vă stă la dispoziţie „Callcenter-ul ANAF la numărul 031.403.91.60. “Prezenta adresă nu constituie act administrativ fiscal, în sensul art. 1.1 din Legea 207/2015, privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, sau act administrativ de autoritate, în sensul art. 1 din Legea 554/2004 şi nu este opozabilă terţilor.”

 138. După cum se vede, s-a adus clarificarea necesară. Dar cu ,,nuanțarea” pe care am tot punctat-o eu: ,,pentru operațiunile SPECIFICE activității pentru care au fost AUTORIZATE” și pe care Finanțele o subliniază: ,,ca urmare, în această situație nu se aplică prev. Cap. I”. Astfel că dacă un i.f.n. înscris în Registrul de evidență la BNR (case de amanet și case de ajutor reciproc) vinde o clădire, de exemplu, trebuie să respecte prevederile legii 70/2015.
  Q.E.D.

Lasa un comentariu

Adresa de email nu va fi publicata. Campurile obligatorii sunt marcate cu *