Codul fiscal – 2016 – Impozit pe veniturile microîntreprinderilor

13 Nov 2015 | Legislatie | 181 comentarii1135 vizualizari

Taxe8Microîntreprinderile au parte de schimbări nu atât la nivelul cotei de impunere, dar și în ce privește plafonul de la care trec la impozitul pe profit cât și în modul de calcul al impozitului pe profit ulterior trecerii la acesta.

Microîntreprinderea este entitatea, persoană juridică română care îndeplinește cumulat următoarele condiții la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

– a realizat venituri, altele decât cele obținute din desfășurarea activităților, prevăzute la art. 48 alin. (6);

– a realizat venituri, altele decât cele din consultanta și management, în proporție de peste 80% din veniturile totale;

– a realizat venituri care nu au depășit echivalentul în lei a 100.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exercițiului financiar în care s­au înregistrat veniturile;

– capitalul social al acesteia este deținut de persoane, altele decât statul și unitățile administrativ teritoriale;

– nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerțului sau la instanțele judecătorești, potrivit legii.

Nu intră în categoria microîntreprinderilor persoanele juridice române care:

– desfășoară activități în domeniul bancar;

– desfășoară activități în domeniile asigurărilor și reasigurărilor, al pieței de capital, cu excepția persoanelor juridice care desfășoară activități de intermediere în aceste domenii;

– desfășoară activități în domeniul jocurilor de noroc;

desfășoară activități de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor petroliere și gazelor naturale (categorie nou introdusă).

Începând cu 1 ianuarie 2016 nu mai există o cotă unică pentru aceste entități. Prin OUG 50/2015 ce a modificat codul fiscal, s-au instituit începând cu 2016 cote diferențiate de impozit. Cotele se diferențiază în funcție de numărul de salariați și sunt:

– 1% pentru microîntreprinderile care au peste 2 salariați, inclusiv;

– 2% pentru microîntreprinderile care au un salariat;

– 3%, pentru microîntreprinderile care nu au salariați.

Prin excepție cele nou înființate pot aplica 1% cotă de impunere cu anumite condiții: să angajeze cel puțin un salariat, acționarii să nu fi deținut părți sociale la alte societăți, durata lor să fie nelimitată sau de minim 48 de luni. Impozitul redus se aplică pentru 24 de luni cu condiția menținerii activității încă 24 de luni și dacă nu apare vreuna din aceste situații:

– lichidarea voluntară prin hotărârea adunării generale, potrivit legii;

– dizolvarea fără lichidare, potrivit legii;

– inactivitate temporară, potrivit legii;

– declararea pe propria răspundere a nedesfășurații de activități la sediul social/sediile secundare, potrivit legii;

– majorarea capitalului social prin aporturi efectuate, potrivit legii, de noi acționari/asociați;

– acționarii/asociații săi vând/cesionează/schimbă titlurile de participare deținute

Condiția referitoare la un angajat se consideră îndeplinită dacă angajarea se efectuează în termen de 60 de zile inclusiv de la data înregistrării persoanei juridice respective.

Dacă în 24 de luni o microîntreprindere care beneficiază de cotă redusă de 1% nu mai are nici un salariat, atunci va datora 3% din trimestrul în care se află în acea situație, cu excepția cazului în care a avut un sigur salariat a cărui contract de muncă e desfăcut și în cursul în cursul trimestrului angajează un altul.

Salariatul e considerat persoana angajată cu contract de muncă individual de muncă cu normă întreagă (pe perioadă determinată sau nedeterminată). Dacă sunt contracte de muncă cu fracțiuni de normă, se poate aplica procentul redus dacă suma contractelor de muncă sunt echivalentul a cel puțin unui contract cu normă întreagă. Dacă aveți 4 salariați cu contract individual de muncă cu normă parțială de 2 ore/zi, suma lor e echivalentul unui salariat cu normă întreagă.

De asemenea condiția legată de salariat se aplică și dacă nu există contract individual de muncă dar există contracte de administrare sau management cu o sumă stabilită ca remunerație la nivelul unui salariu minim brut pe țară.

În cazul în care, în cursul anului fiscal, numărul de salariați se modifică, cotele de impozitare se aplică în mod corespunzător, începând cu trimestrul în care s-a efectuat modificarea, potrivit legii. Pentru microîntreprinderile care au un salariat, respectiv 2 salariați și care aplică cotele de impozitare de 1% respectiv 2%, dar nu cele nou înființate, al căror raport de muncă încetează, condiția referitoare la numărul de salariați se consideră îndeplinită dacă în cursul aceluiași trimestru sunt angajați noi salariați.

Să dăm și niște exemple:

O societate comercială în anul 2015 are venituri de 50000 EUR, nu are salariați și nu desfășoară activități de consultanță sau management și nici vreo activitate care nu intră în sfera de aplicare a acestui impozit. În 2016 va achita impozit pe venit în cuantum de 3% aplicat asupra bazei de impozitare.

Dacă în cursul anului 2016, în luna aprilie, va angaja un salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată sau pe durată determinară de 12 luni, atunci începând cu trimestrul II al anului 2016 va datora impozit de 2% aplicat la baza impozabilă.

Dacă nu va angaja nici o persoană sau va avea un singur angajat cu timp parțial sau mai mulți angajați cu timp parțial dar ale căror norme însumate sunt mai mici decât o normă întreagă ori va avea un angajat cu normă întreagă dar pe perioadă determinată mai mică de 12 luni, va datora tot 3%.

O societate comercială ce se înființează în 2016 și are ca dată a înregistrării la registrul comerțului data de 1 aprilie 2016, pentru a beneficia de cota redusă de 1% va trebui ca în termen de 60 de zile de la data înregistrării societății să angajeze o persoană cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată sau determinată de 12 luni, dar cu normă întreagă.

Dacă o micro va depăși plafonul de100.000 EUR profitul impozabil se va calcula de la data de 1 a trimestrului în care a depășit acele limite și nu de la 1 a anului așa cum se întâmpla până acum. La fel se va calcula pentru situația în care se depășește limita de 20% a veniturilor din consultanță din total venituri.

Veniturile ce constituie plafonul în funcție de care o entitate persoană juridică română este considerată microîntreprindere sunt cele ce constituie baza de impozitare. Nu cifra de afaceri! Și nici măcar total venituri.

Baza de impozitare, în 2016, spre deosebire de anul curent se va stabili puțin diferit. În 2016:

veniturile din provizioane, ajustări pentru depreciere sau pentru pierdere de valoare se vor scădea din total venituri numai dacă au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil

se vor adăuga la baza impozabilă rezervele, cu excepția celor reprezentând facilități fiscale, reduse sau anulate, reprezentând rezerva legală, rezerve din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, care au fost deduse la calculul profitului impozabil și nu au fost impozitate în perioada în care microîntreprinderile au fost și plătitoare de impozit pe profit, indiferent dacă reducerea sau anularea este datorată modificării destinației rezervei, distribuirii acesteia către participanți sub orice formă, lichidării, divizării, fuziunii contribuabilului sau oricărui altui motiv;

se vor adăuga la baza de impozitare și rezervele reprezentând facilități fiscale, constituite în perioada în care microîntreprinderile au fost și plătitoare de impozit pe profit, care sunt utilizate pentru majorarea capitalului social, pentru distribuire către participanți sub orice formă, pentru acoperirea pierderilor sau pentru oricare alt motiv. În situația în care rezervele fiscale sunt menținute până la lichidare, acestea nu sunt luate în calcul pentru determinarea bazei impozabile ca urmare a lichidării.

Așadar rezervele vor influența baza de impunere numai în condițiile în care sunt folosite. Dacă vom avea rulaj pe debitul contului 106, înregistrând utilizarea rezervelor, trebuie să analizăm: ce fel de rezerve utilizăm, dacă au fost deductibile la calculul impozitului pe profit vreodată, iar dacă da atunci le vom adăuga la baza de impozitare.

Termenul de declarare a schimbării regimului de impunere de la impozit pe profit la impozit pe venit se va face până la 31 martie și nu 31 ianuarie ca până acum.

Termenul de înregistrare la organele fiscale ca plătitor de impozit pe venit pentru o firmă nou înființată, respectiv de ieșire în cursul anului ca urmare a depășirii plafonului de 100.000 EUR sau limitei de 20% de venituri din consultanță este de 30 de zile (termen prevăzut de codul de procedură fiscală). Deci societățile nou înființate vor fi obligate să notifice organul fiscal privind aplicarea acestui impozit nemaifiind suficientă înregistrarea fiscală efectuată la registrul comerțului (asta dacă prin norme nu se va prevede altceva).


Vedeți și:

Termeni generali

Impozit pe profit

TVA

Impozitul pe venituri

Contribuții sociale

Impozite și taxe locale

181 comentarii

 1. In expunerea de motive la Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 15 / 2015 (ordonanta de urgenta prin care au fost introduse aceste cote diferentiate) se precizeaza “ …ţinând cont că, pentru stimularea creării de noi locuri de muncă şi pentru aşezarea echitabilă a sarcinii fiscale între microîntreprinderile cu şi fără salariaţi, este necesar un sistem diferenţiat de cote de impozitare…”

  La acest capitol, aceasta ordonanta de urgenta, va avea oare efectul scontat?
  Sincer, eu unul ma indoiesc ca prin aceasta masura se vor aduce la lumina macar o parte din contractele de munca “la negru’ sau “la gri”. Ramane de vazut.

 2. a realizat venituri care nu au depășit echivalentul în lei a 100.000 euro, eu stiu ca este 65000 euro?. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exercițiului financiar în care s­au înregistrat veniturile;

  1. Exact asta am scris și eu. Chiar la început, printre condițiile ce trebuie îndeplinite pentru ca o entitate să fie considerată microîntreprindere.

 3. Daca am cod caen 0220 -exploatare forestiera ,dar sunt sub plafon de 100000 eur venituri ,din 01.01.2016 sunt la impozit pe profit ?

 4. Nu intră în categoria microîntreprinderilor persoanele juridice române care:….– desfășoară activități de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor petroliere și gazelor naturale (categorie nou introdusă).
  -nu am inteles?

  1. Ce are exploatarea forestieră cu exploatarea gazelor naturale și a zăcămintelor petroliere cred că doar dumnevoastră știți.

 5. Buna ziua!

  Candva eram microintreprindere dar am depasit plafonul si acum suntem platitori de impozit pe profit 16%. Se mai poate reveni la impozit microintreprindere 1%(avand 5 angajati)daca nu depasim plafonul de 100.000 eur? Asa stiam ca nu dar nu stiu daca s-a schimbat ceva in acest sens.

  1. Este obligatoriu să reveniți la micro dacă sunteți sub plafonul de 100,000 EUR. Nu este o opțiune.

 6. Adica 452.450 Ron.Multumesc!Si pana acum asa era sau s-a schimbat de anul acesta, faptul ca se revine obligatoriu?

  1. Da. Acela este plafonul în lei. obligativitatea trecerii de la profit la micro pentru cei care în anul precedent nu realizau plafonul exista și înainte. Acum s-a modificat plafonul: de la 65000 EUR la 100000 EUR.

 7. Buna ziua! Sunt Intreprindere Individuala si nu am nici un angajat.Am un venit net sub 10000 ron anual si pana acum plateam impozit pe profit 16%.In cazul meu se va schimba ceva?

  1. Plăteați și CASS nu doar impozit. Veți plăti impozit, CASS dar și CAS. Nu veți avea obligația efectuării de plăți anticipate la CAS și nici a depunerii D600.

 8. buna ziua ,
  am un SRL unde anul trecut am platit 16% impozit pe profit , acum vreau sa trec la 3 % pe venit avand in vedere ca nu am angajati.mentionez ca am caen 6619 Activitati auxiliare intermedierilor financiare exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii .
  la acest caen pot trece la impozitul pe venit ?

  1. Trecerea nu este opțională. Este obligatorie dacă îndepliniți condițiile. Codul CAEN este relevant dar nu codul CAEN în sine contează ci contează ceea ce faceți efectiv. Dacă activitatea dumnevoastră este una ce poate fi clasificată în categoria celor ce intră în sfera impozitului pe venit atunci criteriul legat de suma plafonului este irelevant și nu se ia în considerare.

 9. pana in 31 dec 2015 am fost platitor de impozit pe profit. pe 2015 am o cifra de afaceri sub 100.000 euro. dar am 11 angajati la 31 dec, stiu ca exista o diferentiere care avea si acest criteriu, respectiv poti fi micro daca ai pana la 9 angajati inclusiv.
  intrebare: daca am 11 angajati si sub 100.000 eur cifra de afaceri, trec la impozit pe venit?
  multumesc,

  1. Cred că m-am săturat să tot repet că nu cifra de afaceri contează. Contează sumele ce se iau în considerare la stabilirea bazei impozabile pentru impozitul pe venit. Acestea pot fi mult mai mari decât cifra de afaceri în unele cazuri. Ele pot include și venituri din cedarea de active de exemplu sau reduceri comerciale primite, elemente ce nu se includ în cifra de afaceri.
   Nu contează numărul de salariați atunci când vine vorba de încadrarea fiscală a societăților comerciale în categoria microîntreprinderilor. A contat cândva, dar din 2013 de la reintroducerea acestuia nu contează. Criteriul numărului de salariați nu mai există.

 10. Buna ziua dl.Cristi. Am cateva intrebari la care as dori opinia dv.
  1.Amortizarea mijloacelor fixe pe care nu le utilizez este deductibila fiscal?
  2.In anul 2015 in primul trimestru am platit impozit pe micro, din trimestrele urmatoare am intrat pe impozit profit .La sfarsitul anului 2o15 impozitul pe profit este mai mic ca platile facute pentru impozit micro.Cum procedez? Stornez impozit micro si inregistrez impozitul pe profit real per total an si diferenta virata o compesez din anul urmator?Mentionez ca din 2016 intru din nou ca platitor de improzit micro cu noile modificari.Va multumesc!

  1. 1. Nu, nu este.
   2. Stornați impozitul pe venit și-l reînregistrați ca impozit pe profit
   698=4418…în rosu cu impozitul pe veni (cu întreg rulajul lui 698 de la 01/01/2015 la 31/03/2015)
   691=4411…în negru cu aceiași sumă stornată anterior
   De ce? Pentru că în 2015 impozitul pe venit e plată anticipată în contul impozitului pe profit dacă trecerea de la micro la profit se face ca urmare a depășirii plafonului pentru micro.
   Dacă la finele anului rămâne sold negativ la 4411 nu se poate compensa direct în 2016 cu un eventual impozit pe venit în 2016. Doar la cerere și, probabil, cu control ulterior.

 11. Buna ziua, deci daca ai avut in 2015 o cifra de afaceri mai mare de 100.000 euro dar nu ai avut angajati sau angajatii sunt cu 2 ore care cumulate nu fac cat un angajat cu norma intreaga ramai tot la impozit pe profit de 16%?

 12. buna ziua!
  2014–micro si in 2015 am trecut la imp profit si am sold la 31.12.2015= -4308
  in 2016 trec din nou la micro..

  se pot compensa sumele in viitor?

  Multyumesc

  1. Doar la cerere. Impozitul pe venit plătit în 2015 se va transforma în plată anticipată la impozit pe profit odată ce se trece de la micro la profit în cursul anului 2015, ca urmare a depășirii plafonului.

  1. Depinde. Nu contează câte facturi de consultanță există. Contează ponderea ei în veniturile anului 2015.

 13. Multumesc frumos ptr raspunsul la intrebarea anterioara. In cazul TVA, am trecut la TVA normal incepand din 01.01.2014 prin optiune. Am avut o cifra de afaceri de aprox 220 mii euro in 2015. In cazul acesta trebuie reinoita anual optiunea ptr TVA normal? Multumesc anticipat.

 14. Ma refer daca in noul cod fiscal se face referire cu privire la TVA normal/uzual si/sau TVA la incasare. Daca sunt aduse modificari care sa solicite IMM (nu microintreprindere, desi nu au legatura una cu alta) sa isi reinoiasca acum sau vreodata optiunea ptr TVA.

 15. In decembrie 2015 am depasit am depasit plafonul 65000euro(adica 297411 lei venituri) depun declaratia 010 cu trecere la imp profit incepand cu ultimul trimestru si mai depun si 010 si pt anul 2016 pt trecere inapoi la imp venit??? Nu imi este clar deloc. Multumesc

  1. Da, așa este. Doar că termenul pentru depunerea 010 pentru schimbarea vectorului fiscal de la venit la profit se face în 15 zile, iar pentru trecerea de la profit, la venit, în 2016, până la 31/03/2016

 16. Conform noului cod fiscal asociatul persoana fizica, care are venituri doar din dividende va achita contributia obligatorie de 5,5% ptr asigurarile sociale de sanatate (CASS).
  In cazul in care asociatul persoana fizica obtine venituri din salarii in urma unui contract incheiat cu o norma de 2 ore/zi este sau nu obligat sa achite aceasta contributie de 5,5% CASS aferent dividendelor obtinute pentru anul fiscal 2015?

 17. Se poate considera ca fiind societate start-up o societate constituita in oct 2015 cu un angajat? Pentru 2015 se plateste impozit 3% iar ulterior 1% pana la implinirea termenului de 24 luni?

 18. In cazul in care asociatul persoana fizica obtine venituri din salarii in urma unui contract incheiat cu o norma de 2 ore/zi este sau nu obligat sa achite contributia de 5,5% CASS aferent dividendelor obtinute pentru anul fiscal 2015?

  1. Dacă la data plății dividendelor persoana obține și alte venituri pentru care datorează contribuție de asigurări sociale, spre exemplu venituri din salarii, atunci așa este nu i se va reține din dividende această contribuție.

 19. In decembrie 2015 am ajuns la o cifra de afaceri echivalent a 78000 euro. Depun 010 pentru trecerea la profit. Calculez impozit pe profit 16% doar pe trim 4 din 2015 sau pentru tot anul 2015?

  Multumesc.

 20. buna ziua va rog daca puteti sa-mi spuneti pentru un PFA con CAEN 6619 deschis ian 2016 ce celtuieli pot deduce
  va multumesc

  1. Nu contează codul CAEN. Regula e simplă: puteți deduce orice cheltuială ce are legătură cu activitatea economică și care poate fi dovedită cu documente.

 21. Buna ziua.Am fost platitori de impozit pe profit dar in 2015 cifra de afaceri a fost sub 100.000 Euro. Dar am rezerve din reevaluare si fac transferul surplusului din reevaluare pe masura amortizarii
  105 ______ 1175
  In Declaratia 101 , aceste sume se trec la Elemente similare veniturilor.
  Daca iau in calcul si aceste rezerve,atunci veniturile firmei sunt mai mari de 100.000 Euro si raman platitor de impozit pe profit.Noul Cod Fiscal mentioneaza si rezervele reduse sau anulate dar nu sunt sigura daca am inteles corect fiindca pana acum am fost platitori de impozit pe profit
  Multumesc.

  1. Dacă le considerați elemente asimilate veniturilor așa este. Rezervele anulate se iau în considerare numai dacă în perioada în care entitatea a fost plătitoare de impozit pe profit nu le-a luat în considerare ca elemente similare veniturilor.

 22. Multumesc frumos
  mai am o intrebare va rog :o II pentru care am scos de la Registru Comertului Cerificatul de inregistrare in 2014 dar nu am mai dus nici un act la finante , nu a avut nici o activitate (plecat din tara) mai pot face ceva acum ? mai este valabila, am ceva amenzi de platit, pot sa duc acum actele si sa incep activitatea? am auzit asa de multe variante…..
  multumesc

  1. Declarația privind venitul estimat se depune în termen de 30 de zile de la data începerii activității pentru stabilirea plăților anticipate . Dacă nu ați început activitatea nu aveți ce declarații să depuneți.

 23. In anii 2013,2014 si 2015 nu am facut transferul surplusului din reevaluare si in concluzie in D 101/2013 si 2014 nu au fost declarate ca elemente similare veniturilor.
  Nu stiu cum sa inchid acum anul 2015 ca sa ma pot folosi de aceste sume si sa raman la impozit pe profit.Daca fac acum in decembrie acest transfer
  105 —- 1175 cum tratez aceste sume in D 101 pe 2015? Trec suma la elemente similare veniturilor sau nu o trec ? Daca o trec, ma mai incadrez la Art.53,lit.b,pct.3?

  1. Dacă în 2015 le treceți – deși 1175 pentru retratările IFRS – și le considerați elemente asimilate veniturilor și le includeți în baza impozabilă a impozitului pe profit în 2015, atunci în 2016 când pe baza datelor lui 2015 analizați dacă rămâneți sau plătitori de impozit pe profit le adăugați la venituri pentru a determina baza impozabilă pentru micro și pentru a vedea dacă vă încadrați în 2016 la micro sau la profit.

 24. nu cred ca am formulat bine întrebarea
  revin: am infintat si doar am luat de la Registru Comertului certificatul cu denumirea firmei(CUI) pentru o II (întreprindere individuala )dar nu am mers la finante sa inregistrez firma . asta s-a intamplat in 2014, ce pot sa fac acum in legatura cu asta
  multumesc

 25. buna ziua,
  suntem societate cu profil amanet. Va rugam sa ma lamuriti asupra urmatoarei probleme:
  1. conform noului cod fiscal din 2016, societatile care realizeaza la 31.12.2015 venituri pana la 100.000 euro(452.450 lei)sunt obligate sa treaca la impozit pe microintreprindere. Avand activitate amanet, cod caen 6492- alte activitati de creditare- suntem obligati sa trecem la micro sau nu intram sub incidenta prevederilor codului fiscal si ramanem la impozit profit?
  2. in ce priveste perioada fiscala de declarare TVA: daca avem total venituri de 428.700 lei la 31.12.2015, format din livrari taxabile 3.700 lei si livrari scutite fara drept deducere 425.000 lei, societatea trece la TVA trimestrial sau ramane lunar? Nu avem achizitii intracomunitare; este obligatorie trecerea la TVA trimestrial sau optionala?
  Va multumim anticipat si asteptam raspunsul dumneavoastra
  O zi frumoasa va dorim

  1. 1. Nu intrați sub incidența titlului “Impozit pe venitul microîntreprinderilor” pentru că aveți o activitate exceptată de la aplicarea acelui titlu conform art.47 alin.6 litera a.
   2. Trimestrial. Chiar dacă s-ar lua în considerare cei 425000 lei, tot sub plafonul de 100,000 EUR ați fi.

 26. Buna seara! Daca in anul 2015, am platit impozit micro 3%, avand un salariat cu norma intreaga, in 2016 voi plati impozit micro 2% , avand tot un angajat?
  Multumesc!

 27. Buna ziua,
  Am o microintreprindere, 2 salariati norma intreaga ,2 salariati cu jumate de norma. Astfel intru in categoria de impozit pe venit de 1%. Se va modifica programul saga si va sti sa-mi calculeze ? am inchis acum cele 3 luni( ian, febr , martie) si vad ca tot 3% imi calculeaza.
  Trebuie depuse ceva declaratii la finante?

  1. Ultima versiune permite definirea procentului de impozit. Implicit este 3%. Utilizatorul este cel care va seta procentul pentru trimestrul pentru care face calculul impozitului.
   Se depun declarații normal: D112 și D100, nu ceva special. În D100 impozitul se va declara în funcție de procentul utilizat.

 28. Imi puteti spune unde trebuie sa setez ca m-am tot uitat prin program si nu gasesc unde sa modific. Va multumesc

  1. Trebuie să aveți ultima versiune instalată. Procentul se setează în ecranul de calcul a impozitului pe venit, la închidere lună, atunci când luna pentru care se face acel calcul este una de final de trimestru.

 29. Buna!
  pentru o microintreprindere cu 2 salariati, 1 salariat cu norma intrega si 1 salariat cu 4 h/ zi , aplica o cota de 2 % sau 1% asupra veniturilor?
  multumesc

  1. 2%. Salariat în sensul acestui impozit este persoana angajată cu contract de muncă cu normă întreagă.

 30. Buna ziua, va rog sa ma ajutati si pe mine cu un raspuns. Societatea este micro cu 3%, pana acum nu a avut decat un angajat cu norma partiala de 2ore/zi, insa din data de 04.02.2016 a mai angajat o persoana cu norma intreaga. Ar trebui ca impozitul pe venit sa se modifice la 2%. Trebuie sa depun vreo declaratie 010, sau altceva pentru modificare a procentului? Si cum voi calcula la sfarsitul trimestrului 1 avand in vedere ca persoana este angajata din 04.02.2016? Sau intram abia in trimestrul 2 cu 2%? Va multumesc anticipat.

  1. Nu se depune 010 pentru aceste situații. Doar schimbarea tipului de impozit ar duce la modificarea vectorului fiscal, nu și modificarea cotei de impunere.
   Veți calcula cu 2% la finele trimestrului I.

 31. Buna dimineata! Am o nelamurire in care sper sa ma ajutati: sunt asociata la o firma de contabilitate. Pot tine evidenta contabila la firma sotului meu, daca facem contract intre cele doua firme?
  Multumesc frumos

 32. Buna ziua!

  Daca am avut in trimestrele unu si doi profit, inregistrat, platit, apoi pe trim 3 si final an pierdere, trebuia sa fac la sf de an 691= 441 in rosu? in rosu cu valoarea deja achitata?

  Multumesc!

  1. Da. Dar dacă folosiți SAGA, programul înregistrează singur această regularizare. Dacă nu a înregistrat-o înseamnă că nu ați setat data de 1/01/2015 ca dată de începere a calculului impozitului pe profit.

 33. Buna ziua!

  Daca am acum de exemplu profit brut 50000 lei, iar anul precedent am avut pierdere 10000, impozit pe profit calculez la diferenta de 40000?

  Multumesc!

  1. Da, cu condiția ca pierderea de 10,000 să fi fost pierdere fiscală declarată prin D101 depusă pentru 2015. Dar ce legătură asta cu impozitarea microîntreprinderilor?

 34. Buna ziua,

  Suntem micro din ianuarie 2016 si in martie am vandut o parte din activ cu o valoare mai mare de 100000 eur.
  Platim impozit de 16% la tranzactie si devenim platitori de impozit de 16% chiar daca din activitatea curenta nu depasim plafonul?

  Multumesc,

  1. Plătiți 16% la profit pe sume cumulate de la începutul anului și deveniți plătitori de impozit pe profit de la 1 ianuarie 2016. Nu contează că din activitatea curentă nu depășiți plafonul.

 35. Buna ziua,

  Am o disputa cu firma care imi tine contabilitatea. Detin o microintreprindere, infiintata in Octombrie 2015. Inca de anul trecut avem 2 angajati. Mentionez ca mai sunt asociat la inca 3 societati. Eu sustin ca ma incadrez la cota de impozitare de 1%. Doamnele de la contabilitate sustin ca trebuie sa fiu impozitat cu 3% datorita acestui articol din codul fiscal:

  “(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru persoanele juridice române nou-înființate, care au cel puțin un salariat și sunt constituite pe o durată mai mare de 48 de luni, iar acționarii/asociații lor nu au deținut titluri de participare la alte persoane juridice, cota de impozitare este 1% pentru primele 24 de luni de la data înregistrării persoanei juridice române, potrivit legii. Cota de impozitare se aplică până la sfârșitul trimestrului în care se încheie perioada de 24 de luni. Prevederile prezentului alineat se aplică dacă, în cadrul unei perioade de 48 de luni de la data înregistrării, microîntreprinderea nu se află în următoarele situații:”

  Interpretarea mea personala este ca aceasta exceptie se aplica microintreprinderilor care au 1 singur angajat si al carei asociati sunt la prima firma. Astfel nu influenteaza cotele de impozit general stabilite de 1%, 2% sau 3% functie de nr. de angajati.

  Deci, intram la 1% sau alta cota de impozitare, tinand cont de de 6 luni avem constant 2 angajati cu norma intreaga? Multumesc.

  1. La 1%. Alineatul citat se referă la firme nou înființate care respectă anumite criterii. Nu este cazul dvs.

 36. Buna ziua,
  Am o microintreprindere si doresc demararea lichidarii voluntare. Mentionez ca societatea a fost in trecut platitoare de imp pe profit. Am trei tipuri de rezerve: legale, din reevaluare si din facilitati fiscale. Am doua intrebari:
  1. daca demarez lichidarea trebuie sa trec la platitor de imp pe profit?
  2. conf art. 53 (2) c si d CF + norme, eu inteleg ca in cazul meu trebuie sa impozitez doar rezerva legala si cea din reevaluare. Celelalte din facilitati fiscale sunt exceptate. Asa este?
  Multumesc.

  1. 1. Da
   2. Nu se impozitează. S-ar impozita unele rezerve dacă de la înființare ați fi fost o perioadă plătitor de impozit pe profit și apoi ați fi trecut la impozit pe venit. Concret s-a impozita acele rezerve care în perioada în care ați fi fost plătitor de impozit pe profit au redus baza impozabilă a acestuia ori sunt provenite din acordarea de facilități fiscale (de exemplu profit reinvestit), dar nu din reevaluare.

 37. Buna ziua. Am si eu o nelamurire cu privire la numarul de angajati si procentele de calcul al impozitului pe venit.
  As exemplifica:
  Luna ianuarie (am 1 angajat cu norma intreaga, venit 1000RON) – 2% – impozit 20RON
  Luna februarie (am 2 angajati cu norma intreaga, venit 600RON) – 1% – impozit 6RON
  Luna martie (am 1 angajat cu norma intreaga, venit 4000RON) – 2% – impozit 80RON

  Total impozit trimestru este 106RON.
  Procedez bine sau se face media pe total trimestru al salariatilor ?

  1. Nu procedați bine. Nu se face nici o medie. Nu procedați bine nici când calculați un impozit lunar. Baza impozabilă este dată de valoarea trimestrială a veniturilor, nu de valoarea lunară.
   iată ce spun normele de aplicare a codului fiscal, pentru art.51 alin.5

   În aplicarea prevederilor art. 51 alin. (5) din Codul fiscal, în cazul în care, în cursul unui trimestru, numărul de salariați se modifică, cotele de impozitare se aplică în mod corespunzător, având în vedere numărul de salariați existent la sfârșitul ultimei luni a trimestrului respectiv.

   Așadar contează câți salariați există la sfârșitul lunii martie. În cazul dvs. existând un singur salariat cu normă întreagă cota de impunere va fi de 2% aplicat la baza impozabilă stabilită la nivelul întregului trimestru.

   Legat de baza impozabilă vedeți norma de aplicare pentru art.53

   Baza impozabilă asupra căreia se aplică cotele de impozitare prevăzute la art. 51 alin. (1) și (2) din Codul fiscal

    este reprezentată de totalul veniturilor trimestriale

   care sunt înregistrate în creditul conturilor din clasa a 7-a “Conturi de venituri”, potrivit reglementărilor contabile aplicabile, din care se scad categoriile de venituri menționate la art. 53 alin. (1) și se adaugă elementele menționate la art. 53 alin. (2) din Codul fiscal.

 38. Buna seara, suntem o microintreprindere care in 2015 a reevaluate in teren. In cazul vanzarii terenului in 2016 rezerva din reevaluate va intra in baza de impozitare? Precizez can societatea a cost platitoare de impozit pe profit in anii anteriori car nu a inregistrat valori in contul de reserve. Multumesc

  1. Nu. Rezervele din reevaluare afectează impozitul numai în măsura în care au afectat impozitul pe profit (au provenit din scutiri de exemplu).

 39. Buna ziua, ma puteti ajuta va rog cu o confirmare /infirmare a celor de mai jos:
  1. daca la data de 31.12.2015 o soc micro are 2 sal cu cate 4 ore dar care au perioada determinata (care include primul trimestru din 2016) intra la 2% la martie 2016 daca nu sunt modificari asupra salariatilor.
  2. perioada nederminata sau determinata de min 12 luni este obligatorie doar in cazul in care se prelungeste contractul unui angajat vechi sau in cazul angajatilor noi din cadrul trimestrului, ca sa se poata pastra/modifica cota.
  Multumesc.

  1. 1. Da. Cu condiția ca perioada determinată inițială să fie de 12 luni.
   2. Da, cu observația că la perioadă nedeterminată nu poate fi vorba de prelungire :)

 40. Pentru o firma infiintata in martie 2015 care are 2 angajati cu jumatate de norma fiecare, se plateste 1% sau 2% impozit pe venit? Va multumesc anticipat. Multa sanatate!

 41. Buna ziua,
  pentru o firma cu activitate sezoniera care are 1 salariat la 31.03.2016 (cim perioada nedeterminata), in iunie angajaza inca un salariat cu norma intreaga pe durata nedeterminata iar acesta inceteaza in septembrie, care sunt procentele pe care le aplic la trim. 2 si 3?
  Va multumesc anticipat!

 42. Buna am si eu o problema am o firma din 2011 plafonul este sub 65000 de euro dar nu am stiut ca trebuie sa trecem la micro si am ramas la impozit pe profit ce este de facut ,trebuie sa recalculez din 2013 la impozit pe venit cu 3% si ce trebuie sa depun la fisc.acum firma are 1 angajat cu timp partial,in 2013-2014 firma avea 3,4 angajati.Va multumesc

  1. Depinde și ce activitate ați avut sau ce acționari. Plafonul în 2011 a fost de 100,000 eur. La fel în 2012. În 2011 și 2012 aplicarea acestui impozit era opțională. Abia din 2013 a devenit obligatoriu și doar din februarie 2013. Așa că doar din 1 februarie 2013 aveți obligația recalculării impozitului.

 43. O microintreprindere care incheie un contract de asociere pentru jocuri de noroc si pariuri sportive, conform art. 48, va trece la impozit pe profit? In codul fiscal vechi era art.18 unde erau cuprinse si pariurile sportive, in codul nou nu mai sunt dar apare ca activitate exclusa la art. 48. Problema este ca acel venit din jocuri de noroc reprezinta 4% din total cifra de afaceri. Multumesc.

  @Cristi

  1. Eu zic că nu intră. Venitul obținut din asociere nu înseamnă că firma mea, asociată, este și licențiată într-o astfel de activitate, nu este autorizată pentru așa ceva.

 44. Buna ziua, in cazul in care am doi angajati cu cim pe perioada nedeterminata amandoi , unul cu norma intreaga dar care este pe intretinere copil si unul cu jumate de norma (4 ore) ma incadrez la 2 % ?

  1. Da, codul fiscal nu cere ca angajații să fie cu contracte de muncă active. Dacă e contract de muncă suspendat tot angajatul meu este, nu-și pierde calitatea de angajat.

 45. Am o intreprindere cu 2 angajati, CA 2015 sub 30.000 euro, acum din ianuarie 2016 am facut un contract de asociere cu o societate cu activitate jocuri de noroc. Aceasta societate si-a montat un aparat de jocuri in barul meu iar la sfarsitul lunii primesc de la ei un formular rosu cu “situatia incasarilor lunare obtinute din activitatea de exploatare a sistemelor de tip slot-machine” in care este scrisa cota de 50% pentru fiecare parte.
  Eu imi fac contabilitatea dar fiind incepator in contabilitate va intreb aceste venituri cu ce cota se impoziteaza ? 25% ?, 16 %? sau 3%, avand in vedere ca am 2 angajati restul veniturilor din vanzarea de marfuri le impozitez cu 1% acum pentru trim.1 2016 ??

  1. Cu cota corespunzătoare 1%-3% în funcție de numărul de salariați cu normă întreagă existenți la finele trimestrului.

 46. Buna seara.Imi puteti spune va rog ce regim au cheltuielile nedeductibile in cazul microinteprinderilor? Multumesc!!!

 47. Buna ziua,

  O societate infiintata in decembrie 2015, cu un angajat de la 01.02.2016 si al doilea angajat in cursul lunii martie aplica o cota de 1 % pt. impozitul pe venitul micro ?

  Multumesc!

  1. Da, dacă la finele lunii martie 2016 are cel puțin 2 salariați, cu normă întreagă, angajați cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată.

 48. Buna ziua
  Societatea are un angajat cu norma de 8 ore, si un angajat cu norma de 4 ore.
  Pentru calculul impozitului pe venit micro se ia in calcul un angajat sau doi?
  Ce procent platesc?

  1. Un singur angajat.Asta înseamnă cotă de 2% dacă societatea e înființată anterior anului 2016.
   La determinarea impozitului pe venit contează numărul de salariați cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă, iar în cazul în care există salariați cu normă parțială contează ca suma normelor/contract să fie echivalentul unei norme întregi. Dacă ați fi avut un salariat cu 8 ore/zi și doi cu câte 4 ore/zi, ar fi însemnat 2 salariați cu normă întreagă și abia atunci ar fi fost vorba de cotă de 1%.

 49. Buna ziua,

  La 31.03.2016 societatea are 1 cim cu 8 ore/zi, 1 cim cu 8 ore/zi supendat in perioada 17.03.2016-16.04.2016, 1 cim 2 ore/zi si un cim 8 ore/luna, pot aplica cota de 1% daca am un contract de munca suspendat?
  Multumesc

  1. Da. Codul fiscal nu impune condiția ca acele contracte de muncă să nu fie suspendate. Ci doar condiția existenței unui contract de muncă valabil.

 50. Am si eu câteva întrebări.Vreau să înfintez un SRL-D si întrebările ar fi:
  1.profitul ce trebuie reinvestit de 50% poate să rămân in firma si la revenirea de SRL să fie retras 100%?
  2.Se poate renunța la SRL-D mai repede adica dupa 1sau 2 ani,?
  3.Dacă angajez absolvent si beneficiez si de ajutor de 750lei/luna (12 luni),și acel angajat absolvent își dă demisia mai iute de 18 luni trebuie să returnez bani primiti până la demisie?
  4.Dacă sunt asociat si sunt si angajat cu 2 sau 4 ore la firma mea,după dividente mai plătesc CASS de 5.5%.

  1. 1.Profitul reinvestit nu are cum să fie retras.
   2.Nu există posibilitatea renunțării de facto la acest sistem.
   3.Ajutorul de care vorbiți nu are legătură cu SRL-D. Se acordă în baza legii șomajului. Dacă desfacerea CIM are loc din motive ce nu țin de persoana angajatorului acesta nu are obligația rambursării sumelor de bani.
   4.În 2016 nu. Doar începând cu dividendele plătite în 2017.

 51. Bună dimineața! Am un SRL-D, microintreprindere, servicii turistice și as dori sa știu dacă este obligatorie înscrierea în ROI. Urmează sa încasez un avans de la o agenție din Spania pentru un grup în luna iulie și am înțeles că sunt amenzi de 5000 lei dacă nu mă înscriu. Ca și activitate principala, mă ocup de organizarea circuitelor interne pentru străini. Va mulțumesc!

  1. Au obligația înscrierii în ROI doar acele persoane impozabile care se încadrează la regula generală de la art.278 alin.2 din codul fiscal și nu se regăsește la excepțiile de la art.278 (alin.3-4). În cazul serviciilor turistice, cazarea este o excepție de la regula generală. În aceste situații nu vorbim despre servicii pentru care să existe obligația declarării în D390 și să necesite înscrierea în ROI.

 52. Mulțumesc de răspunsuri,poate nu am fost clar la întrebarea 1.
  Eu sunt obligat să cheltuiesc pe investiți in firma acei 50% sau doar trebuie sa rămână în contul firmei de pe un an pe altul?
  Dacă în firmă nu am în ce sa reinvestesc cei 50% deoarece am tot ce îmi trebuie pt funcționarea ei,si profitul de 50% rămâne în firmă de pe un an pe altul fără a fi cheltuit pt mijloace fixe sau de altă natură ,până la expirarea celor 3 ani.
  Acei 50% pot fi folosiți de exemplu pentru salarii?
  Mulțumesc!

  1. OUG 6/2011 vă obligă să reinvestiți anual 50% din profitul realizat. Profitul rămas la finele anului nu se folosește pentru salarii. E imposibil, chiar dacă nu ați aplica regimul special pentru SRL-D. Cred că faceți o confuzie între disponibilitățile ce vă rămân la finele anului și profitul rezultat. Cele două nu reprezintă același lucru.

 53. Buna ziua!
  Va rog sa ma ajutati, administratorul unei societati doreste ca cu profitul obtinut in 2015 sa nu acopere in totalitate pierderea din 2014, o parte din acest profit din 2015 sa ramana nerepartizat, se poate asa ceva? parerea mea e ca nu, dar am nevoie de i parere avizata sa zic asa.Si daca da, la calcul impoizt pe profit 2015 s-a luat in calcul tot, acum trebuie rectificativa pt declaratia101.
  Multumesc aniticpat!

 54. Buna ziua!

  Administratorul hotaraste ca o parte din profitul anului 2015, la o micro, sa il investeasca in achizitii de software. Are in acest caz ceva beneficii?

  Multumesc!

 55. Buna ziua,
  D-nul Cristi , va rog sa ma ajutai intr-o problema.
  La o microintreprinere (scoala soferi) in luna ianuarie s-a constatat cateva autoturisme achizitionate cu contract de vanzare-cumparare si neinregistrate in evidenta contabila . Mij. fixe sunt inregistrate la impozite si taxe si se plateste pentru ele taxa auto de cand au fost achizitionate (2010,2012 si 2014) .Eu le-am considerat plus de inventar si am inregistrat astfel:
  val.inv. cf contr.vanzare-cump.= 22290 lei
  val. amortizata cf. duratei de viata – catalog MF = 11426,67 lei
  val. ramasa = 10863,33 cu un amortizment lunar = 412,30 lei
  inregistrari contabile in luna ianuarie
  2133=4754 22290 lei
  4754=7584 11426,67 lei
  in lunile urmatoare
  6811=2813 412,3 lei si concomitent
  4754=7584 412,3 lei pana cand se recupereza in intregime val.inv.
  la acest venit se calculeaza impozit venit micro ? (prin natura sa este considerat venit din subventii pentru investitii.)….. eu nu am calculat . Un expert contabil mi-a spus ca trebuia sa calculez si sa fac decl.710 de corectare a impoz. pe venit micro pentru trim.I .
  Dvs ce spuneti este corect sa calculez impozit pe venit? Eu sunt in dubiu.
  Va multumesc anticipat!

  1. Veniturile din subvenții nu intră în baza de impozitare pentru stabilirea impozitului pe venit. Indiferent de tipul subvenției. În această situație nu se datorează impozit.
   Dar eu nu le-aș fi considerat plus la inventar. Mai ales dacă au în spate contracte de vânzare cumpărare. Cu ce s-au achitat? Unde sunt banii plătiți? Sau nu s-au achitat, caz în care rămâneți cu o datorie față de cineva. Iar dacă plata s-a făcut din banii asociaților, atunci datoria față de ei de ce nu ați înregistrat-o?

 56. Buna ziua!

  Va rog sa ma ajutati intr-o problema:
  Sunt o microintreprindere care in cursul lunii iunie 2016 a depasit plafonul de 100000euro.
  Ce trebuie facut?
  Pana pe data de 15.07.2016 sa depun la ANAF declaratia 010 ,cu modificarea vectorului fiscal,de la micro la impozit pe profit.Voi depune trimestrial declaratia 100 insa ce fac cu decontul de tva?Se schimba perioada fiscala de la trim la luna?Dar declaratia 394?

  Va multumesc

  1. 1. Să modificați vectorul fiscal. Veți deveni plătitor de impozit pe profit de la 01/04/2016. Spre deosebire de anul 2015, perioada de calcul a impozitului pe profit nu va începe de la 01/01 ci de la 01/04/2016.
   2. Trecerea la TVA lunar se va face abia din 2017 cu excepția cazului în care în cursul anului 2016 veți avea AIC. Dacă în 2016 nu aveți AIC, abia din 2017 veți trece al TVA lunar.

 57. va rog sa-mi spuneti cum pot sa trec de la Intreprindere Individuala la societate comerciala.
  Am inregsitrat II dar platesc foarte foarte mult CAS, CASS si impozit pe profit.

  1. O întreprindere individuală nu se poate transforma în societate comercială.
   Este necesar să lichidați Întreprinderea Individuală, radiind-o la registrul comerțului și să vă înființați o societate comercială.
   Trebuie să știți următoarele:
   – la societate comercială veți avea nevoie de contabil și de o evidență contabilă ceva mai complicată decât cea de la ÎI
   – dacă aveți casă de marcat achiziționată pe II nu o veți putea utiliza la societatea comercială. Va fi nevoie de o altă casă de marcat cumpărată pe societate.
   – orice bun de natura stocurilor aflat în stoc la II în momentul lichidării va fi considerat venit al II.
   – dacă veți vinde stocurile de la II la societatea comercială nou înființată va fi necesar să le vindeți la preț de piață – fiscul putând reconsidera tranzacția dacă ea este subevaluată.
   – vânzarea stocurilor la închiderea II este considerată vânzare de lichidare și se supune regulilor specifice acesteia (vedeți OG 99/2000 în acest sens)
   – banii încasați din activitatea societății comerciale nu sunt ai dumnevoastră ca persoană ci ai societății. Dvs. nu veți putea utiliza acei bani în scop personal și orice utilizare a banilor societății va fi necesar să o justificați cu documente. Banii societății devin banii dvs numai dacă societatea vă plătește salariu sau dacă încheiați un an cu profit și în anul următor decideți să ridicați dividende.

 58. am o societate. sunt platitoare de impozit pe venit microintreprindere.in luna iunie 2016 am urmatoarea situatie: in contul 707= 40.000 ron
  758=10.000 ron
  incepand cu aprilie 2016 intru ca platitoare de impozit pe profit?

  1. La valorile astea nu. Limita este 100,000 EUR calculați la cursul de schimb de la 31/12/2015. Adică 4,5245 lei/Eur x 100,000 = 452,450 lei

 59. O societate cu cod CAEN 0220 a fost inregistrata prin Registrul Comertului ca microintreprindere.Azi ama fost la ANAF si am trecut-o la impozit pe profit deoarece se incadreaza in exceptiile de la micro. Va rog sa-mi spuneti daca este corect si daca o pot lasa asa platitoare de profit. Va multumesc mult!

  1. Mă întrebați pe mine dacă e corect, după ce ați modificat vectorul fiscal? Dacă se încadrează în excepțiile de la micro, da e corect. Iar a o lăsa așa sau nu – nu este o opțiune, nu e o chestiune opțională.

 60. Inteleg ca nu este o optiune dar nu eram sigura deoarece este greu de interpretat aceste exceptii.Este firma noua si nu vrem sa gresim .Suntem platitori de profit si impozit pe resurse 0.5%. Multumesc din suflet!

 61. OK! sunt de acord cu dvs. si sunt convinsa ca cunoasteti mai bine ca multi dintre noi Codul Fiscal.De aceea sunteti acolo si noi aici….
  O zi frumoasa va doresc!

  1. :)
   Acolo înseamnă Beiuș, județul Bihor. Oraș mic și liniștit. O zi excelentă și dumneavoastră.

 62. am microintreprindere cu 4 salariati cu contract de munca pana acum plateam impozit pe venit 3% nu stiu acum este cum inteleg eu 1%?

  1. Nu contează doar numărul de persoane. Contează și cu ce normă de muncă sunt angajați. Pentru că dacă aveți 4 persoane cu timp parțial cu normă de 1 oră/zi/persoană, fiscal nu se consideră că aveți salariați. Salariat, din punct de vedere fiscal, este persoana cu normă întreagă angajat pe perioadă nedeterminată sau determinată de minim 12 luni.
   Dacă sunt salariați cu norme parțiale se cumulează normele iar un cumul de norme echivalent unei norme întregi dă un salariat.
   Dacă cei patru salariați sunt angajați cu normă întreagă și au contract de muncă pe perioadă nedeterminată – impozitul este 1%.
   Dacă nu, depinde de norma de muncă și de durata contractului.

 63. Buna ziua, in cazul in care de la 01.01.2016 avem 2 angajati cu cim pe perioada nedeterminata, cu 8 ore/zi, din care un contract este suspendat pentru concediu crestere copil pentru perioada 01.12.2015-19.09.2017 si un cim pe perioada nedeterminata cu 2 ore/zi, pot aplica cota de 1%?
  în calculul numărului de salariaţi intră şi salariaţa pentru care contractul individual de muncă este suspendat pentru concediu crestere copil?
  Mentionezi ca la 31.03.2016 programul saga mi-a calculat 2% si am platit 2%, iar acum la 30.06.2016 programul calculeaza 1%. Nu sa modificat nr. salariatilor (1 *8h/zi + 1*8h/zi-suspendat + 1*2h/zi ) Ce trebuie sa fac, unde gresesc?
  Multumesc pentru ajutorul acordat.

  1. Intră și CIM suspendat în calcul. Programul propunea o cotă, dar asta nu înseamnă că utilizatorul nu o poate schimba.

 64. Multumesc pentru ajutorul acordat, o sa depun o declaratie rectificativa pt. trim. I cu cota de 1%. Va doresc o zi frumoasa.

 65. Bună ziua,
  Am un SRL care are 1 angajat cu normă întreagă 8 ore/zi pe perioadă nedeterminată, 1 angajat cu normă parţială 4 ore/zi pe perioadă nedeterminată, ambii angajaţi in luna mai 2016.
  Pentru trimestrul 2 aplicăm cota de impozitare de 2% ? Mulţumesc

 66. Buna ziua.
  Avem un bar incadrat ca micro.De la 01.02.2016 face un contract de asociere in participatiune cu o firma de jocuri de noroc.Aceasta intocmeste la sfarsitul lunii un decont si ne plateste 50% din veniturile nete ramase dupa deducerea unei taxe de autorizare de 16% si 1% impozit retinut la sursa.
  Eu odata cu aceasta asociere am iesit din regimul de microintreprindere si trec la impozit pe profit?
  In acest caz trebuie si schimbarea vectorului fiscal?

  1. În opinia mea, nu. Nu dvs sunteți autorizați pentru obținerea acelor venituri. Pe forumul SAGA găsiți o speță similară. Citiți și mesajele de pe pagina 2 a acelui topic.

  1. Legislația nu exceptează o listă de coduri CAEN ci anumite activități. vedeți art.48 CF.

 67. Buna Cristi.
  Da se pare ca este vorba despre acelasi lucru.Multumesc f.mult pentru promtitudine.
  Am vorbit la fisc si dupa lungi “ba da, ba nu” a ramas ca ba da!Cf. art 34 CF, asocierile intra la impozit pe profit.Ce zici?

  1. Eu zic că nu. Asocierile dintre două persoane juridice nu dau naștere la o altă persoană juridică. Iar art.48 spune clar că doar o persoană juridică ce desfășoară activități în domeniul jocurilor de noroc nu intră sub incidența titlului respectiv. Ori eu, ca persoană juridică, membru într-o asociere, nu am activități în acel domeniu că nu sunt autorizat. Se vede și din contractul de asociere. Că eu particip cu spațiul.

 68. Buna ziua,

  Am o firma care a trecut in trim IV 2015 la impozit pe profit. Pentru primele 3 trimestre s-a declarat si s-a platit impozit pe venit 8.432 ron. La sfarsitul anului firma este pe pierdere deci nu am impozit pe profit, dar in urma declaratie 101 din martie 2016, care sunt inregistrarile contabile ce trebuiesc facute pentru a-mi aparea pe contul 441 suma de recuperat din d.101 de 8.432. Nu stiu daca am procedat corect dar eu am facut
  698=4418 8.432,
  4418=5311 8.432 in 2015,deci ct. 4418 imi apare pe 0,
  iar dupa depunerea d. 101 am facut
  698=4418 -8.432
  4418=4411 8.432
  E corect?

  Multumesc frumos.

 69. Buna ziua,

  In trim.IV 2015 firma a trecut la imp. pe profit, dar la 31.12.2015 este in pierdere, dupa depunerea decl.101, suma achitata la imp.micro in primele 3 trimestre apare in fisa de platitor pe col. de diferente la impozitul pr profit, intrebarea este daca pot sa cer compensarea cu imp. micro din 2016 (firma a redevenit micro), inspectorul de la administratie mi-a spus ca nu, suma va ramane blocata pana cand vom trece din nou la impozit pe profit.

  multumesc mult

  1. Dacă suma datorată la impozit pe venit a fost achitată efectiv, atunci da puteți solicita compensarea sumei respective cu alte obligații. Inspectorul ANAF v-a spus o prostie. Contribuabilul poate solicita orice. ANAF este obligat să răspundă, conform legii și să soluționeze legal cererea contribuabilului. Chiar dacă acesta solicită o prostie sau pune întrebări lipsite de sens, ANAF este obligat să răspundă. ANAF nu are voie să refuze primirea unei cereri din partea contribuabililor.
   Compensarea este prevăzută ca modalitate de stingere a creanțelor fiscale la art.167 CPF.
   Este posibil însă ca o compensare de la impozit pe profit cu alte obligații datorate bugetului de stat să fie efectuată numai după o verificare prealabilă pentru a se verifica dacă creanța este certă și dacă da atunci se poate aproba compensarea.

 70. Multumesc pentru raspuns, eu am depus cererea de compensare , dar neprimind nimic din partea lor (e adevarat ca nu au trecut cele 45 zile)am intrebat inspectorul , care sper ca si-a dat doar cu parerea.Suma datorata la impozit pe venit a fost achitata in termen.

 71. Buna ziua
  Suntem un bar platitor de impozit micro, si neplatitor de tva. Am incheiat un contract in participatiune cu un furnizor de jocuri de noroc, de la care primim un decont. Cota la participatiune este de 50%, iar evidenta contabila a asocierii este tinuta de furnizorul jocurilor de noroc. Decontul arata astfel:
  Incasari Cont 704 – 50.000;
  Castiguri Cont 6588 – 40.000;
  Diferenta 704-6588 – 10.000;
  Cheltuieli jocuri de noroc cf contract – 6700;
  Rezultat profit/pierdere – 3300.
  Care sunt veniturile si cheltuielile din acest decont pe care trebuie sa le preia barul in cota parte de 50%. Referitor la venituri eu am preluat 50% din 704 adica 25.000, nu stiu daca am procedat corect; problema este ca ne cresre cifra de afaceri. Veniturile din jocuri de noroc sunt incluse sau nu la calculul plafonului pentru a deveni platitori de tva . Conform . OUG nr.92/2014, art .1, alin5, ” exploatarea jocurilor de noroc se poate realiza in comun sau nu , intre un organizator de jocuri de noroc si unul sau mai multi operatori economici intre care exista un contract incheiat in conditiile legii, raspunderea revenind partilor contractuale.” Avem dreptul sa preluam venituri din jocuri de noroc.
  Va multumesc?

  1. Prin decont se transmit veniturile și cheltuielile corespunzătoare părții asociate. Bănuiesc că e vorba de asociere în participațiune.
   În acest caz, logic ar fi să fie menționat în decont care e venitul total, cheltuielile totale din asociere și care e suma veniturilor/cheltuielilor ce vi se transmit calculate cu procentul stabilit în contractul de asociere în participațiune.
   Veți prelua la venituri/cheltuieli sumele ce vi se cuvin.
   Ați procedat corect dacă e un contract de asociere în participațiune.
   Dumnevoastră întrebați dacă aveați dreptul să încheiați acel contract de fapt. Întrebarea e tardivă la o adică. Dar da, puteți încheia un contract de asociere în participațiune, dvs participând cu spațiul și personalul, ceilalți cu aparatele și licența.

 72. Va multumesc pentru raspuns ; da e un contract de asociere in participatiune si aportul nostru la asociere e spatiul si personalul , ceilalti sunt cu aparatele si licenta asa cum a-ti mentionat si dumneavoastra. Problema e ca ne creste cifra de afaceri . Intrebarea este , aceste venituri sunt incluse in calculul plafonului pentru a deveni platitori de tva sau nu. Cf Cod Fiscal , veniturile obtinute din jocuri de noroc sunt scutite de tva?

  1. Da, vă crește cifra de afaceri economică, dar nu cifra de afaceri din punct de vedere a TVA. Cifra de afaceri din punct de vedere al TVA nu cuprinde operațiunile scutite fără drept de deducere. Cuprinde doar operațiunile scutite fără drept de deducere de la art.292 alin.2 literele a, b, e și f. Veniturile din jocuri de noroc sunt prevăzute la art.292 alin.2 litera c și nu se regăsește în lista celor ce influențează cifra de afaceri pentru TVA.

 73. Buna ziua. In balanta societatii mele(microintreprindere) la clasa 7 am un total de peste 100.000 euro la 31.08.2016.Depasind acest plafon ar trebui sa trec la impozit pe profit.
  Problema este ca din aceste venituri o mare parte o constitue subventiile aferente cifrei de afaceri. In acest caz nu trec la impozit pe profit? Nu o sa am probleme in momentul cand depun situatiile financiare la sfarsitul anului, iar cifra mea de afaceri va fi mai mare de 100.000 de euro?

  1. Nu treceți. Veniturile din subvenții nu fac parte din baza de calcul a impozitului pe venit. Nu cifra de afaceri este cea care duce la trecerea de la micro la profit.
   Unele venituri din subvenții nici măcar nu sunt prezentate în contul de profit și pierderi la venituri ci ca o diminuare a unor costuri.
   Nu veți avea nici o problemă în sensul acesta.

 74. Buna ziua,
  SRL infiintat in 07.03.2014. Cu activitate de la infiintare, cu angajati cu CIM, nedeterminata, 8 ore. Pt 2016 microintreprindere. Pt Trim I 2016, un angajat, trebuia aplicata 1% cota impozit?(celelalte conditii ok).
  Multumesc.

 75. Buna ziua,
  Pentru stabilirea cifrei de afaceri in vederea ramanerii la neplatitor de tva, se tine cont exclusi de cifra de afaceri si/sau veniturle inregistrate?

  1. Se ține seama de suma livrărilor facturate sau pentru care s-au emis bonuri fiscale (inclusiv de facturile de avans) așa cum le-ați înscris în jurnalul de vânzări, livrări care dacă ați fi plătitor de TVA ar fi operațiuni impozabile. Aveți obligația legală de a conduce evidența fiscală a TVA chiar dacă firma e neplătitoare de TVA.
   Vedeți definiția cifrei de afaceri de la art.310 alin.2.

 76. Buna ziua,
  Am o microintreprindere infintata in 05.07.2016. Au fost incheiate 4 contracte de munca dupa cum urmeaza:
  1. 17.08.2016 – 4 h/sptamana
  2. 19.08.2016 -4 h/zi
  3. 08.09.2016 – 8h/zi
  4. 19.09.2016 – 6h/zi

  Ce impozit platesc la 30 septembrie? La decembrie 2016, daca raman aceleasi conditii, voi plati 1%?

  Multumesc frumos,

  1. Societățile înființate în 2016 a căror durată e nelimitată sau de minim 48 de luni, datorează 1% impozit timp de doi ani de la înființare dacă, după înființare în maxim 60 de zile de la înființare, angajează cel puțin un salariat cu normă întreagă sau mai mulți salariați cu norme parțiale dar a căror sumă să fie echivalentul a cel puțin o normă întreagă – vedeți art.51 CF.
   Pe septembrie datorați 1% pentru că oricum o luăm aveți echivalentul a mai mult de 2 salariați cu normă întreagă.

 77. Firma noastra este o microintreprindere care obtine venituri din inchirierea unor imobile si din servicii turistice sezonier pe litoral unde avem un hostel.Din 2017 cum vomfi impozitati; cu 16% impozit pe profit ( asa am dedus eu din Legea impozitului specific in turism) sau cu 1% ( avem 2 angajati ) pentru activitatea de inchiriere si cu plata impozitului specific in turism pentru hostelul de la mare?
  Astept un raspuns.Cu multumiri A.oltean

  1. Nu datorați impozit specific dacă sunteți micro-întreprindere. Nu vi se aplică. Nu se datorează impozit pe profit și impozit pe venit în același timp. Doar unul din ele.

 78. Intentionez sa declar actuala microintreprindere ca firma platitoare de profit.Fiind firma platitoare de profit si avand in statut ( dar si in realitate) unul din activitatile stipulate in Legea impozitului specific ( CAEN 5520) POT TRECE LA IMPOZIT SPECIFIC PENTRU PUNCTUL DE LUCRU DE LA MARE ( UNDE DETINEM UN HOSTEL).Ce se intampla cu celalta activitate a societatii ( activitatea de inchiriere), cum va fi impozitata aceasta? Cu 16%, cu 1% ?Dati-mi un sfat, ce sa fac.Cu multumiri A.oltean

  1. Cum adică intenționați să o declarați plătitoare de impozit pe profit? Nu puteți face asta decât dacă baza de calcul a impozitului pe venit pentru microîntreprinderi depășește echivalentul a 100,000 EUR calculați la cursul de la 31/12/2015. Sau desfășurând activități ce nu intră în sfera acestui impozit ori obținând minim 20% din venituri din consultanță. Altfel nu aveți cum.
   Indiferent că sunteți microîntreprindere sau plătitor de impozit pe profit, dacă aveți mai multe activități, din care doar una ar fi supusă impozitului specific, acest impozit nu vi se aplică.

 79. Am o microîntreprindere, cifra de afaceri anul precedent 300000 lei, in prezent plătesc impozit pe profit, 16%, am domeniu de activitate construcții. As vrea sa înțeleg dacă trebuia sa trec la impozit de 1% ? Am 3 angajați. Multumesc!

  1. Da, așa trebuia. De la începutul anului. Asta cu condiția să nu fie încadrată la excepțiile prevăzute de codul fiscal.

 80. Miru Georgeta, ați greșit siteul. Acesta nu e un site unde să căutați rezolvări pentru probleme de liceu economic sau facultate.

 81. Sunt microintreprindere dar in iulie am incheiat un contract de asociere in participatiune cu o firma care detine masini de jocuri cu noroc adica in spatiul din firma mea a instalat o asemenea masina si prin decont incasez partea de 50% in profit cf contractului. Intrebarea este daca tebuia sa ma inregistrez la finante ca platitor de impozit pe profit ? Daca da ce este de facut daca nu m-aminregistrat ce amenzi risc ?Firma este in pierdere pina in prezent ,deci daca ma inregistram ca platitor de impozit pe profit nu aveam de plata ,si eu pina in prezent am calculat si platit impozit pe microintreprindere ? cum sa remediez aceasta situatie ca sa intru in legalitate atit fiscal cit si contabil
  va multmesc pentru raspuns

  1. Vedeți această discuție de pe forum. Din răspunsul ANAF rezultă că microîntrepriderea ar trece la profit numai dacă din contractul de asociere în participațiune rezultă îndeplinirea, de către partenerul contractual, în numele și pe seama organizatorului de jocuri de noroc, a cel puțin uneia dintre activitățile specifice jocurilor de noroc.
   Nu contează ce pierdere aveți. Dacă treceți la profit rezultatul fiscal se calculează de la 1 a primei luni din trimestrul în care faceți trecerea, iar pierderea anterioară poate fi dedusă numai dacă e pierdere fiscală declarată prin D101, altfel e pierdere contabilă nu fiscală.

 82. Am o microintreprindere. La sfarsitul anului 2016, conform datelor contabile, raman tot la platitor de impozit pe venit 1%. Ce pot sa fac cu suma inregistrata in ianuarie 2017 in creditul contului 117 ? Cum o repartizez ?

 83. Buna ziua
  Cum pot alege in Saga impozit de 1% pt o firma nou infintata cu 1 angajat cu ctr de munca cu norma intreaga. Care din impozite trebuie ales, caci in niciunul din impozite nu apare aceasta exceptie

 84. Multumesc dar nu asta era raspunsul pe care-l asteptam ci,…. asteptam un raspuns privind varianta de alegere a impozitului corect. Pt firmele cu salariati aferent anului 2016 sunt 2 variante :
  – Impozit pt veniturile microintreprinderilor cota 1% pt microintreprinderile care au peste 2 salariati, inclusiv
  Impozit pt veniturile microintreprinderilor cota 2 % pt microintreprinderile care au peste 1 salariat

  Atat teoretic cat si practic nu te poti incadra in niciuna din cele 2 variante ( firma nou infiintata, cu salariat angajat cu norma intreaga in termen de 60 zile de la infiintare).

 85. O societate care desfasoara activitate de dirigentie de santier (cod CAEN 7112) este platitoare de impozit pe profit 16% sau impozit pe venitul microintreprinderilor?

 86. Asa am considerat si noi, dar am primit de la ANAF precizarea ca dirigentia de santier, verificarea proiectelor si responsabilii tehnici cu executia (RTE) sunt considerate activitati de consultanta.

  1. În opinia mea e o afirmație bazată strict pe încadrarea în codul CAEN.
   Eu dacă mă uit în ordinul 1496/2011 actualizat ce aprobă procedura numirii diriginților de șantier văd că au și sarcini de preluare în gestiune a amplasamentului, de completare a documentației tehnice și alte operațiuni ce nu implică consultanța, adică participă activ la activitatea de șantier. Un consultant se presupune că nu intervine activ în activitatea curentă a firmei pe care o consiliază. Ci propune niște direcții de acțiune, măsuri de îmbunătățire a activității, de evitare a riscurilor, etc. Dar obligațiile diriginților de șantier exced aceste limite.

 87. Buna seara. Cum tratam cheltuielile nedeductibile la o microintreprindere? din ce am citit pe forum am inteles ca la un eventual control vor fi considerate ca dividende luate in avans…ceea ce nu prea e bine..Doamne fereste!

  1. Nu există bază legală pentru așa ceva. Nu orice cheltuială considerată nedeductibilă fiscal este, automat, o cheltuială efectuată în favoarea asociaților. De altfel există o modificare a noțiunii de dividend în codul fiscal aplicabil de la 1 ianuarie 2016, noțiune ce nu mai cuprinde cheltuieli efectuate în favoarea asociaților (vedeți art.7 punctul 11 din codul fiscal)

  1. Ca nivel de taxare SRL microîntrepridere este cel mai mic, dar….
   – costurile de înființare/lichidare sunt mai mari față de un PFA
   – banii încasați pe SRL nu pot fi folosiți în scop personal, ei sunt ai societății nu ai acționarului. Devin banii acționarului abia dacă anul se închide pe profit, acesta se distribuie ca dividend și se plătește impozit pe dividende. Concret – o firmă cu profit în 2017 va distribui profitul abia în 2018 la data întocmirii situațiilor financiare și dacă distribuie dividende, la plata lor către acționar, va reține impozitul din acestea și-l va vira statului
   – la un PFA nimeni nu are treabă cu scopul utilizării banilor dacă plățile nu se scad din baza de calcul a impozitului pe venit
   – la un SRL aveți nevoie de contabil, sunt anumite documente ce se fac lunar și declarații ce se depun lunar/trimestrial/semestrial/anual, după caz, ceea ce evident implică niște costuri mai mari, pe când ca PFA e o evidență simplă de încasări și plăți pentru care nu aveți nevoie de contabil – mai exact nu sunteți obligat să aveți contabil ca PFA pe când la un SRL sunteți obligat. Dacă vă conduceți evidența singur e suficient să învățați câteva principii de bază – ce sunt cheltuielile deductibile, ce sunt veniturile impozabile, ce înseamnă declararea, ce sunt plățile anticipate, regularizarea, etc. Pare complicat, dar nu este :)
   După cum vedeți nu doar nivelul taxelor contează ci mai sunt și alte aspecte de luat în considerare.
   Însă răspunsul strict legat de nivelul taxelor e acesta: SRL plătitor de impozit pe venit microîntreprinderi este cel mai puțin costisitor.

 88. Buna ziua,
  am doua societati comerciale neplatitoare de tva avad obiect de activitate Agenti imobiliari. Acestea au semnat un contract de asociere in participatiune in care este stipulat ca Asociatului ii revine 10 % si Asociantului 90% din comisionul obtinut din vanzarea unui imobil. Dupa finalizarea tranzactiei Asociatul emite factura de comision (pentru care achita impozit pe venit 3%) si vireaza Asociantului 90% din suma, conform contractului.
  Notele contabile: 7xx=4581 30600 ron (cota parte de 90% din venituri cedata Asociantului)
  4582=5121 30600 plata prin banca Asociantului.
  Se intocmeste decont care se inmaneaza partenerului.
  Este corect?
  Multumesc

Lasa un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *