Codul fiscal – 2016 – TVA

13 Nov 2015 | Legislatie | 13 comentarii778 vizualizari

TVA

accounting6Se modifică definiția activelor corporale fixe – acestea includ acum toate imobilizările corporale.

Se definesc codurile NC, data aderării a României la UE este indicată ca dată calendaristică exactă (probabil mai sunt unii ce nu o cunosc (sic!))

Serviciile furnizate pe cale electronică nu mai sunt enumerate. Acum se face trimitere la anexa II din Directiva 112/2006 cu privire la sistemul comun de TVA.

Se elimină definiția taxei de dedus ce era o redundantă a definiției taxei deductibile.

Sunt foarte mulți contabili dar și inspectori ANAF, din păcate, ce nu fac distincția între taxa deductibilă și taxa dedusă. Cele două noțiuni sunt definite distinct și nu reprezintă același lucru. Ele, ca sumă, pot fi identice dar nu în mod obligatoriu.

În cadrul bazei de impozitare se includ și operațiuni asimilate livrărilor de bunuri cum ar fi preluarea pentru utilizare proprie în scopuri ce nu au legătură cu activitatea economică. Dar în cazul în care bunurile reprezintă active corporale fixe sau bunuri de natură alimentară al căror termen de consum a expirat și care nu mai pot fi valorificate, baza de impozitare se stabilește conform procedurii stabilite prin normele metodologice

Se modifică regula de ajustare a bazei de impunere a TVA pentru cazurile de debitori aflați în faliment sau reorganizare. Dacă înainte ajustarea se făcea numai pentru cazul în care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se putea încasa din cauza falimentului beneficiarului, fiind permisă doar începând cu data pronunțării hotărârii judecătorești de închidere a procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, hotărâre rămasă definitivă și irevocabilă, începând cu 2016 regula se modifică.

Acum se poate face ajustare atât pentru cazul în care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate încasa ca urmare a falimentului beneficiarului cât și pentru cel în care creanța nu se poate încasa ca urmare a punerii în aplicare a unui plan de reorganizare admis și confirmat printr-o sentință judecătorească, prin care creanța creditorului este modificată sau eliminată.

Ajustarea este permisă începând cu data pronunțării hotărârii judecătorești de confirmare a planului de reorganizare (fără a fi condiționată de existența în acest caz a unei hotărâri definitive), iar, în cazul falimentului beneficiarului, începând cu data pronunțării hotărârii judecătorești de închidere a procedurii prevăzute de legislația insolvenței, hotărâre rămasă definitivă/definitivă și irevocabilă, după caz.

Dacă însă ulterior pronunțării hotărârii judecătorești de confirmare a planului de reorganizare sunt încasate sume aferente creanțelor modificate sau eliminate prin planul de reorganizare, se anulează ajustarea efectuată, corespunzător sumelor respective prin decontul perioadei fiscale în care acestea sunt încasate.

Se detaliază definiția construcțiilor noi pentru care nu se aplică scutire de TVA.

Se modifică și cotele de taxă. De la data de 1 ianuarie 2016, cota standard devine 20% (în loc de 24%). Cota standard se va reduce (dacă nu se mai modifică iarăși codul fiscal) de la data de 1 ianuarie 2017 dată de la care se preconizează să devină 19%..

Atenție! Nu uitați să schimbați cotele de TVA după 1 ianuarie 2016 în casele de marcat fiscale și în ce privește facturarea produselor/serviciilor de la acea dată. Dacă reduceți prețurile nu uitați de inventare pentru a putea ajusta cotele de TVA.

În rest, cotele reduse rămân pe mai departe 9% și 5% pentru situații similare celor de acum cu unele excepții pentru care de la 1 ianuarie 2016 se aplică 5% nu 9%:

a) manuale școlare, cărți, ziare și reviste, cu excepția celor destinate exclusiv sau în principal publicității;

b) serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură și arheologice, grădini zoologice și botanice, târguri, expoziții și evenimente culturale, evenimente sportive, cinematografe, altele decât cele scutite conform art. 292 alin. (1) lit. m);

Se modifică plafonul valorii locuințelor sociale, de la 380,000 lei la 450,000 lei pentru aplicarea livrării cu cotă redusă de 5%.

Se introduc prevederi detaliate pentru cei care aplică regimul mixt (pro-rata) precum și reguli noi. De asemenea se extind categoriile de persoane ce trebuie să aplice acest regim.

În cazul facturilor de corecție emise de furnizor în timpul inspecției fiscale la aceștia, se permite exercitarea dreptului de deducere timp de 1 an de la emiterea lor.

Nu se preiau în decontul de taxă:

a) în primul decont de taxă depus la organul fiscal după data aprobării unei înlesniri la plată nu se preia, din decontul perioadei fiscale anterioare, taxa cumulată de plată, pentru care a fost aprobată înlesnirea la plată;

b) în primul decont de taxă depus la organul fiscal după data înscrierii organului fiscal la masa credală potrivit Legii nr. 85/2014, nu se preia, din decontul perioadei fiscale anterioare, taxa cumulată de plată cu care organul fiscal s-a înscris la masa credală potrivit prevederilor Legii nr. 85/2014.

Diferențele negative de TVA stabilite de organele de inspecție sau sumele neachitate la bugetul de stat până la data depunerii decontului, din diferențele de TVA de plată stabilite de organele de inspecție fiscală, prin decizii a căror executare a fost suspendată de instanțele de judecată, potrivit legii, nu se adaugă la suma negativă sau la taxa de plată cumulată, după caz, rezultate în perioadele în care este suspendată executarea deciziei. Aceste sume se cuprind în decontul perioadei fiscale în care a încetat suspendarea executării deciziei, în vederea determinării sumei negative a taxei, cumulată, sau, după caz, a taxei de plată, cumulată.

Soldul sumei negative de taxă pe valoarea adăugată înscris în decontul de taxă pe valoarea adăugată aferent perioadei fiscale anterioare datei deschiderii procedurii insolvenței prevăzute de legislația în domeniu nu se preia în decontul de taxă aferent perioadei fiscale în care s-a deschis procedura, caz în care debitorul este obligat să solicite rambursarea taxei prin corectarea decontului perioadei fiscale anterioare.

Se dă posibilitatea persoanelor impozabile de a renunța la solicitarea rambursării ulterior solicitării. Renunțarea se va face prin transmiterea către organele fiscale a unei notificări până la data comunicării deciziei de rambursare sau a deciziei de impunere privind obligațiile fiscale suplimentare stabilite de inspecția fiscală, după caz.

Modificându-se definiția activelor corporale fixe, există impact și asupra ajustării taxei aferente acestora. Se va face ajustare și pentru active corporale pentru care perioada de amortizare fiscală este mai mică de 5 ani, active ce, în prezent, sunt excluse de la ajustare.

Se elimină aberația legată de răspunderea solidară pentru plata taxei.

Plafonul de scutire pentru întreprinderi mici, mai exact definiția cifrei de afaceri se schimbă, în sensul excluderii din aceasta a oricăror livrări de active corporale și necorporale dacă sunt accesorii activității principale .

Se introduc noi categorii de bunuri pentru a căror livrare de către persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA către alte persoane înregistrate în scopuri de TVA se aplică măsuri de simplificare (livrările pentru care se aplică taxarea inversă). Acestea sunt:

– clădirile, părțile de clădire și terenurile de orice fel, pentru a căror livrare se aplică regimul de taxare prin efectul legii sau prin opțiune;

– livrările de aur de investiții efectuate de persoane impozabile care și-au exercitat opțiunea de taxare și livrările de materii prime sau semifabricate din aur cu titlul mai mare sau egal cu 325 la mie, către cumpărători persoane impozabile;

– furnizările de telefoane mobile, și anume dispozitive fabricate sau adaptate pentru utilizarea în conexiune cu o rețea autorizată și care funcționează pe anumite frecvente, fie că au sau nu vreo altă utilizare;

– furnizările de dispozitive cu circuite integrate, cum ar fi microprocesoare și unități centrale de procesare, înainte de integrarea lor în produse destinate utilizatorului final;

– furnizările de console de jocuri, tablete PC și laptopuri.


Vedeți și:

Termeni generali

Impozit pe profit

Impozit pe venit micro întreprinderi

Impozitul pe venituri

Contribuții sociale

Impozite și taxe locale

13 comentarii

 1. Doru :
  Salut Cristi,
  zi-mi te rog cum se procedeaza cu schimbarea cotei de tva la 20% in saga am actualizat programul la 30460 pentru cateva mii de produse?

  1. Dacă nu modifici prețurile și dacă ai evidență în preț de achiziție, poți să nu faci nimic. Va ști programul că de la 1 ianuarie e cotă de 20%. Dacă ții evidență în preț de vânzare sau dacă vrei să faci totuși ceva, trebuie să parcuri pașii următori
   – să ai validate operațiunile cu stocuri pentru decembrie 2015
   – să faci o salvare de siguranță din întreținere bd
   – să intri la Fișiere – Articole și să apeși butonul “TVA”. Și să apeși “Execută”.
   De restul se va ocupa programul.

 2. Salut si la multi ani Cristi,sunt Liviu si lucre din 2013 cu saga si acum nu pot modifica cota TVA de la 24 la 20%,am modificat in gestiune dar cand adaug la monetar cota de 20% imi spune procent TVA invalid.Ce pot face? ma puteti ajuta?folosesc Saga C 3.0.424

  1. Bună Liviu. Pentru a folosi cota de 20% este necesară actualizarea programului la versiunea 460. Actualizarea se poate face de către orice persoană ce deține o licență validă.

 3. Buna ziua, am si eu o problema. Folosesc varianta gratuita si nu reusesc sa schimb cota TVA la 20% :( Oare nu se poate la varianta gratuita!

 4. Buna ziua,
  Va rog sa ma indrumati cum trebuie sa intocmesc factura pentru un client din Italia care a inchiriat sala de conferinte din hotel si are si coffe break.Ambele firme sunt inregistrate in scopuri de tva.
  Aceste facturi se declara in D390?
  Va multumesc,

 5. Buna ziua,
  Va rog sa ma ajutati in urmatoarea speta: furnizorul de Marfa este din Germania (A), cumparatorul din Romania (B) dar livrarea se face direct de la furnizor din Germania (A) in Elvetia (C). Mentionez ca firma din Romania B va factura marfa catre alta firma din Romania (D). Firma B din Romania emite factura cu tva catre firma D din Romania. Firma A din Germania vrea sa-mi emita factura catre firma B din Romania cu tva. E correct ca eu firma B din Romania sa primesc de la firma A din Germania factura cu tva, si de ce. care e baza legala?
  Multumesc!

 6. Mentionez ca atat firma din Germania A cat si firma din Romania B sunt platitoare de tva cu cod valid.
  Acesta achizitie fara livrare efectiva in Romania se declara in 390?
  Multumesc!

  1. Nu se declară în D390. Nu este achiziție intracomunitară. De fapt e un export. E corect ca cel din Germania să vă factureze cu TVA pentru că pentru el nu e livrare intracomunitară. Nu înțeleg cine facturează către C, probabil firma D, dar asta e o altă problemă.

Lasa un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *