D394. Precizări…la precizări….

04 Jul 2016 | Declarații | 491 comentarii18260 vizualizari
D394. Precizări…la precizări

Se pare că legat de noua declarație, deja sunt necesare unele precizări. Cred că va fi oarece nebunie în august la primele depunere, dar până atunci să reluăm, poate mai explicit, niște chestiuni.

Ce documente se declară în D394?

Doar facturile primite sau emise (fie că vorbim de facturi simple, facturi simplificate, bonuri de casă cu valoare de factură simplificată, cu taxare inversă, indiferent că sunt sau nu în sistemul de TVA la încasare), valoarea vânzărilor cu amănuntul efectuate prin case de marcat fiscale, file din carente de comercializare, borderouri de achiziții sau cumpărări pe bază de contracte.

Nu se declară avize, note de transfer, facturi proforma, facturi pentru achiziții intracomunitare de bunuri sau livrări intracomunitare de bunuri, facturi pentru servicii intracomunitare (cele ce se declară prin D390)

Numerele și seriile de facturi – ce sunt și când se declară?

Oameni buni – citiți cu atenție – nu trebuie să introduceți sau să declarați seriile și plajele de numere utilizate de către furnizorii dumneavoastră!

Se declară și se folosesc, exclusiv, seriile și numerele alocate de dumneavoastră facturilor pe care le emiteți dumneavoastră către terți.

Este incredibil cât de multă lume are impresia că trebuie să declare seriile și plaja de numere folosită de furnizori. INCREDIBIL… Nici o secundă nu a cerut nimeni așa ceva și nimeni vreodată nu a scris asta. Cu toate astea, e, repet, incredibil cât de mulți au impresia că, de fapt, și aceste date trebuie raportate.

Cum operați intrările în SAGA?

Primiți factură?

Dacă DA:
– factura este cu taxare inversă? Da – o operați folosind la tip “T – taxare inversă”. Atenție! Dacă nu aveți partea de stocuri activă, la generarea D394 în PDF veți completa la fiecare poziție în parte codul specific taxării inverse. Dacă aveți partea de stocuri, codurile pentru D394 se completează la fiecare articol pentru care se aplică taxarea inversă în Fișiere-Articole-Detalii.

– factura nu este cu taxare inversă? Folosiți la tip “Factură” când o introduceți.

– furnizorul sau dumneavoastră aplicați sistemul de TVA la încasare?  dacă da și nu se aplică taxarea inversă, veți bifa opțiunea TVAi

– factura este una pentru servicii de turism sau bunuri second-hand la care se aplică taxarea marjei de profit? –  operați intrarea pe tipurile “U – Servicii de turism” sau “H – Achiziții second-hand”

– factura este însoțită de bon fiscal? Nu contează! se aplică tot regulile de mai sus. De ce? Pentru că e factură în primul rând, iar bonul fiscal e, în acest caz, un document de decontare.

– primiți factură simplificată? ATENȚIE! Nu bon fiscal. Ci factură simplificată. Ca cea din imaginea de mai jos

Factura-simplificata - exemplu

Atunci o veți opera pe tip “M – Factură simplificată”.

În niciun caz seriile facturilor primite de la furnizori nu contează pentru D394. Nu contează ce plaje de numere folosesc aceștia. Nu contează că au seria de o literă sau au un roman scris pe post de serie, nu contează că numărul facturii are o cifră sau 398563 cifre, este irelevant.

NU primiți factură?

Primiți doar un aviz?  Nu se declară în D394. Se introduce prin intrări pe tip “A – Aviz”

Primiți doar bon fiscal?

Dacă da, are codul fiscal al firmei dumneavoastră înscris pe el? Atunci îl operați folosind la tip “C – Bon de casă cu cod fiscal”. Acest document are valoare de factură simplificată. Nu este factură simplificată (un model vedeți mai sus) ci este asimilat unei astfel de facturi, are aceiași valoare, fiscal vorbind, ca o factură simplificată. Repetăm: doar bonul fiscal ce are înscris, tipărit, pe el codul fiscal al firmei dumneavoastră este asimilat unei facturi simplificate. Bonul care este însoțit de factură sau un bon fiscal simplu, care nu au înscrise pe ele codul dumneavoastră fiscal, nu sunt asimilate unor facturi simplificate.

Dacă nu are înscris codul dumneavoastră fiscal pe el și nici o factură anexată, îl operați cu tip “B – Bon de casă” – acesta nu se va declara în D394, dar nici nu veți putea deduce TVA din el.

Cumpărarea se face cu carnet de comercializare? Cumpărați produse agricole de la persoane fizice cu carnet de comercializare? Atunci operați intrarea pe tip “Z –carnet de comercializare”. Pe o astfel de intrare, în partea de detalii cota și valoarea TVA nu pot avea completate valori, furnizorii fiind persoane fizice – persoane neimpozabile.

Cumpărați bunuri de la populație, altele decât produse agricole? Sau servicii? În acest caz aveți la baza achiziției fie un borderou de achiziții fie un contract (indiferent că e unul pentru cumpărare de bunuri sau unul pentru cumpărare de servicii). Veți opera cumpărarea, în intrări, pe tip “O – borderou de achiziții”

Primiți doar o chitanță? Sau un bilet, un bon cu valoare fixă?  Și vreți să operați asta prin intrări? Atunci, cel mai probabil, persoana ce v-a remis documentul nu are obligația folosirii caselor de marcat. Și veți opera intrarea pe tip “e – Exceptate de la utilizarea AMEF”.

Cum operați ieșirile (vânzările) în SAGA?

Vindeți bunuri sau servicii către populație? Folosiți case de marcat (aparate de marcat fiscale)? Înseamnă că emiteți bonuri de casă. Orice ieșire cu bon fiscal către clienți persoane fizice (sau juridice ce nu vă cer factură sau să-i înscrieți codul fiscal pe bon) se operează pe tip “B – Bon de casă”.

Emiteți bonuri de casă pe care înscrieți codul fiscal al clientului? Înseamnă că emiteți bonuri de casă cu valoare de factură simplificată. Acestea se pot opera, bon cu bon, pe fiecare client în parte, operând la tip “C – Bon de casă cu cod fiscal”. Cei care utilizează Marketline vor avea ieșirile generate automat pe acest bon dacă aleg client pe bon și generare de factură simplificată.

Emiteți factură către clienți? Nu contează că e persoană fizică sau juridică. Nu contează că o încasați cu bon de casă sau cu chitanță ori cu card, sau prin virament.

– factura este cu taxare inversă? Da – o operați folosind la tip “T – taxare inversă”. Atenție! Dacă nu aveți partea de stocuri activă, la generarea D394 în PDF veți completa la fiecare poziție în parte codul specific taxării inverse. Dacă aveți partea de stocuri, codurile pentru D394 se completează la fiecare articol pentru care se aplică taxarea inversă în Fișiere-Articole-Detalii.

– factura nu este cu taxare inversă? Folosiți la tip “Factură” când o introduceți. Nu contează că emiteți bon de casă pentru încasarea ei.

– aplicați sistemul de TVA la încasare?  dacă da și nu se aplică taxarea inversă, veți bifa opțiunea TVAi

– factura este una pentru servicii de turism sau bunuri second-hand la care se aplică taxarea marjei de profit? –  operați ieșirea pe tipurile “U – Servicii de turism” sau “H – Achiziții second-hand”

-aveți aprobare pentru emitere de facturi simplificate? Atunci orice astfel de factură emiteți o veți opera în SAGA la ieșiri pe tip “M – factură simplificată”

Emiteți avize către clienți? Nu se declară în D394. Se înregistrează în ieșiri pe tip “A – Aviz”.

Ați dat clienților facturi proforma? Acestea nu au ce căuta înregistrate în contabilitate.

Contează seriile la facturile emise? DA, în măsura în care folosiți serii.

Contează plaja de numere folosite pentru facturile emise? DA, categoric da. Aceasta trebuie să fie definită în Administrare – Numere și serii.

Dacă facturile sunt pretipărite seriile și numerele trebuie oricum operate. La culegere date se vor opera atât seria cât și numărul fiecărei facturi.

Ce înseamnă factura de stornare?
Este acea factură emisă către un client indiferent de tipul clientului, indiferent că este sau nu cu taxare inversă, că aplicați sau nu sistemul de TVA la încasare, a cărei valoare totală este negativă. Nu contează că reflectă refuz, discount sau alte tipuri de reduceri ori retur de bunuri.

Contează să fie factură, cu TVA, emisă către un client al dumneavoastră și să aibă valoare negativă.

Factura de stornare trebuie să fie cuprinsă în cadrul seriilor/plajelor de numere utilizate.

Factura de stornare nu se poate opera decât pe tip “Factură”, “T – taxare inversă” sau “M – Factură simplificată”.

Ce înseamnă factura anulată?

Este acea factură ce este scrisă, dar nu este înregistrată în contabilitate și nici nu a ajuns la clienți pentru a fi înregistrată în contabilitate.

Se operează în SAGA? DA. OBLIGATORIU. Altfel, programul, nu are cum să completeze informațiile legate de ea.
Cum se introduce factura anulată?
Simplu – pe tip factură în ieșiri sau ieșiri-valută validând-o după ce ați introdus doar partea de antet (adică nu ați operat decât tipul documentului, numărul facturii, clientul și data facturii). Nu operați nimic în partea de detalii. Acele facturii ce au doar antet operat, dar nu au detalii vor fi considerate facturi anulate în program.

Factura anulată trebuie să fie cuprinsă în cadrul seriilor/plajelor de numere utilizate.

Factura anulată nu se poate opera decât pe tip “Factură”, “T – taxare inversă” sau “M – Factură simplificată”.

Ce înseamnă tipul “e – Exceptat de la utilizarea AMEF”? Când folosiți acest tip?

Aveți o activitate ce se încadrează la art.2 din OUG 28/1999? Dacă da și dacă nu emiteți factură clienților ci doar o chitanță sau colectați vânzarea de la automate comerciale ori aveți încasare pe bază de bilete, atunci veți culege vânzarea pe acest tip.

Număr AMEF (case de marcat) – ce și cum se completează?

Veți completa acolo câte aparate de marcat ați folosit în luna/trimestrul pentru care depuneți D394 pentru a emite bonurile fiscale din acea perioadă.

Număr bonuri – se completează obligatoriu pe ieșiri de tip B cu numărul bonurilor fiscale pentru care nu ați emis facturi sau nu sunt bonuri cu valoare de factură simplificată.

Dacă într-o zi emiteți 160 de bonuri fiscale clienților, dar pentru 30 de bonuri veți emite facturi, iar pe 15 bonuri tipăriți codul fiscal al clientului – cele 30 de facturi le veți opera distinct, pe tip “Factură”, bonurile cu codul fiscal al clientului le veți opera distinct pe tip “C – Bon de casă cu cod fiscal”, iar restul vânzării o veți opera pe clientul folosit pentru operarea vânzărilor numerar pe o ieșire de tip “B – bon de casă” la care veți înscrie la număr de bonuri 115 (160 – 30 – 15).

Aveți una din aceste activități?

CAEN 1071  Cofetărie şi produse de patiserie
CAEN 4520  Spălătorie auto
CAEN 4730  Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate
CAEN 4776  Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor
CAEN 4776  Comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate
CAEN 4932  Transporturi cu taxiuri
CAEN 5510  Hoteluri
CAEN 5510  Pensiuni turistice
CAEN 5610  Restaurante
CAEN 5630  Baruri şi activităţi de servire a băuturilor
CAEN 812    Activităţi de curăţenie (aici intră toate codurile CAEN ce încep cu 812)
CAEN 9313  Activităţi ale centrelor de fitness
CAEN 9602  Activităţi de coafura şi de înfrumuseţare
CAEN 9603  Servicii de pompe funebre

Dacă da, atunci veți declara, pentru acestea, în mod distinct valoarea livrărilor (bază și TVA) defalcate pe cote de TVA.

Dar cum veți face asta în SAGA?

Dacă activitatea dvs principală este cea definită de unul din aceste coduri CAEN și se regăsește în listă și e unica activitate – nu trebuie să faceți nimic.

De exemplu: aveți cod CAEN definit în configurare societăți 5630 și e singura activitate pe care o desfășurați. Nu trebuie să faceți nimic. programul va declara vânzările integral pe acest cod CAEN.

Dar dacă o parte a activității e pe unul din aceste coduri CAEN, iar restul activității nu, atunci va trebui să faceți ceva pentru a declara distinct datele în D394.

Să vă dau două exemple:

Exemplul 1 – Aveți cod CAEN 4520, dar nu aveți și spălătorie auto. Aveți doar reparații auto, tinichigerie auto și comerț cu piese. În această situație soluția este să vă creați cel puți o grupă în Fișiere – Grupe – Articole contabile – grupă la care coloana de cod CAEN o lăsați necompletată. Orice ieșire va avea alocată această grupă.

Exemplul 2 – Aveți cod CAEN 4520 și aveți reparații auto, comerț cu piese de schimb și spălătorie – veți crea în Fișiere – Grupe – Articole contabile două grupe, din care grupei specifice spălătoriei auto îi veți completa și codul CAEN și orice încasare de la spălătorie va avea alocat codul grupei cu pricina.

491 comentarii

 1. Cristi asta e mortala! :))

  ” Ați dat clienților facturi proforma? Acestea nu au ce căuta înregistrate în contabilitate.”

  1. Zici tu :D
   Nu vrei să citești unele din mesajele pe care le-am citit eu sau să asculți întrebările pe care le-am ascultat eu la telefon :)

 2. Buna, Cristi ! Daca emit factura si chitanta ce trec in dreptul facturii emise ? Acest caz vad ca nu e exemplificat ! Multumesc anticipat
  !

 3. Am citit inca o data cu atentie. Cred ca m-am lamurit !
  La vanzari (iesiri) se foloseste varianta tip ,,Factura” daca emitem factura + chitanta pentru incasarea ei (la fel ca si la factura + bon de casa).
  ,,Emiteți factură către clienți? Nu contează că e persoană fizică sau juridică. Nu contează că o încasați cu bon de casă sau cu chitanță ori cu card, sau prin virament.”
  La cumparari (intrari) cred ca se foloseste la fel, deci tot varianta tip ,,Factura”, daca primim de la furnizor factura + chitanta (ca la factura + bon fiscal)
  ,,– factura este însoțită de bon fiscal? Nu contează! se aplică tot regulile de mai sus. De ce? Pentru că e factură în primul rând, iar bonul fiscal e, în acest caz, un document de decontare.
  Confirma-mi, te rog, daca este corect !

  1. Eu am avut impresia că am explicat suficient de clar și de detaliat. Dar dacă doriți neapărat o confirmare, da, așa este. Vă confirm că ați înțeles corect.

 4. Salut !
  Am cod CAEN principal altul, dar am activitati secundare active, cea cu florile. Am gestiune global valorica separata la CAEN principal si separata la Florarie. La gestiune completez caen secundar sau la articole. Scuze, sunt pana in 8 in concediu si nu am vazut actualizarea…!,,,multumesc.

 5. …tot eu din nou,…spre rusinea mea, habar n-am cu ce se mananca “taxarea marjei pe profit”…se schimba ceva la impozitare la turism sau second-hand ?

  1. Nu se schimbă nimic. E vorba de regimurile speciale de taxare ce au fost și până anul trecut în codul fiscal. Citiți codul fiscal pentru detalii art.311-312.

 6. Deci daca vand de regula numai prin casa de marcat dar un client,persoana FIZICA imi cere si facture atunci trebuie sa o operez separate pe CNP-ul lui si sa scad facture din raportul Z? Daca DA atunci e o mare aiureala.Ce relevanta fiscal are? Cine vrea sa faca”magarii”,dintre clientii personae fizice, nu cere facture niciodata ca sa nu iasa in evidenta.

 7. Am o factura de la FAN COURIER EXPRESS, pa acelasi format, pe care scrie doar FACTURA seria B F FAN , deci nu scrie factura simplificata desi in afara de acest aspect este identica cu cea din exemplu, cum sa o inregistrez? ca o factura normala zic eu.

  1. Pe bune…?! Acum serios. Eu am pus o imagine ce exemplifică modul în care arată o factură simplificată. E chiar atât de neclar? Nu e logic ca dacă primiți un document pe care scrie FACTURĂ și atât să-l operați ca atare?
   Nu mai trolați…

 8. Buna ziua. Caen 4773 (farmacie veterinara). Vand si hrana pt animale, pt ca livrarea ei este permisa prin legislatie specifica ANSVSA, dar 4776 nu este autorizat. Declar separat aceste vanzari?

 9. Buna ziua,
  Pana acum pentru facturile anulate operate la ,,iesiri” aveam creat un client ,,Client anulat”. Acum trebuie sa apara clientul real caruia i-am anulat factura??

  Multumesc pentru tot ce facet pentru noi!

  1. Nu neapărat. Poate e anulată din alte motive și nu ați apucat să-i scrieți clientul sau codul acestuia. Nu se declară pe beneficiar ci se declară ca număr de factură

 10. O factură anulată e o factură anulată, n-a ieșit din unitate, cum să apară numele clientului căruia trebuia să-i fie destinată???

  1. Client aici poate fi unul generic. Pot fi situații în care se întocmește factura, se greșește un preț de exemplu și se vede numai după tipărire sau renunță la cumpărare.

 11. Dar daca un client persoana fizica/persoana juridica imi comunica CNP-ul/CIF-ul eronat, in mod intentionat? Cum declar factura respectiva?
  Pana acum aveam definit un client:”CLIENT NEPLATITOR DE TVA”,CIF:1111111. Se pare ca nu se mai poate. Ce ma sfatuiti in acest caz? Multumesc frumos!

 12. In cazul in care pe factura (aplic TVA la incasare) la pozitia 1 stornez un avans de 100 lei (incasat printr-o factura anterioara de avans cu TVA la incasare) si pe a 2-a pozitie facturez marfa livrata de 500 lei, factura totala avand valoarea de 400 lei +TVA , o consider factura normala, nu de anulare deoarece nu are valoare negativa, corect? Factura o consider cu bifa la TVAi, desi avansul initial a fost incasat desi a trecut din 4428 in 4427?

 13. Cred ca mai trebuiau:
  – termenul de depunere (urmeaza aceeasi regula cu decontul de TVA,adica: avem obligatia depunerii lunare a decontuui de TVA, depunem lunar D394, si asa mai departe)
  – se depune OBLIGATORIU pe zero la termenele de depunere a D300.

  1. De ce aș face asta și aici? Am explicat deja în altă parte chestiile astea. Aici am încercat să limpezesc unele chestii legate de modul de operare din program care, deși pentru mine este evident, am observat că pentru unii este neclar.

 14. Buna ziua

  Desi pare f simplu, nu imi este clar cum introduc activitatile la Fisiere>Grupe. Eu am benzinarie, caen principal 4730. Ca activitati secundare am mai multe trecute in constatator, dar din care se realizeaza venituri sunt 2 doar. Am creat 3 grupe, una pentru activitatea principala si doua pt secundare si am trecute codurile respective. Ce mai fac acum? Ca parca doar din asta…nu vad cum imparte Saga veniturile. Va multumesc mult!

  1. Nu e nevoie să completați codul CAEN la cele care nu se urmăresc distinct. La fiecare ieșire în tabela de detalii veți completa grupa din care face parte venitul. Pentru că doar acesta se detaliază.

 15. Buna ziua,

  Ce se intampla cu facturile emise pt persoane fizice care nu isi dau CNP? Se pot raporta doar nume, adresa cum vazusem acum cateva luni in proiect? Astfel de facturi se emit pt clientii magazinelor online.
  Multumesc,

 16. Cristi :
  Nu neapărat. Poate e anulată din alte motive și nu ați apucat să-i scrieți clientul sau codul acestuia. Nu se declară pe beneficiar ci se declară ca număr de factură

  Pana acum se intampla sa se razgandeasca clientul sa mai ia marfa sau sa se factureze ceva gresit, dar apucand sa listrez factura. Dupa ce constat ca e gresit intocmita, devalidez si sterg
  articolele, dupa care schimb denumirea clientului cu ,,Client anulat”.

  De acum incolo fac tot asa sau scriu numele clientului real?
  Nu stiu cum scoate SAGA pdf-ul la decl 394 intr-o astfel de situatie

 17. As mai completa ca achizitiile de la PJ scutite de TVA cf art 292-296 CF nu se declara in 394

  1. Asta, este evident :)
   Am făcut precizarea asta și în postul anterior – că e vorba de livrări cu TVA și cumpărări cu TVA.

 18. @Cristi
  Bun. Am un singur CAEN din lista, tot ce inseamna vanzare pe acest cod, selectez codul alocat din Grupe. Daca nu trec nici un cod, intra automat la veniturile realizate din celelalte activitati? Sau trebuie sa trec, de exemplu 1 la venitul urmarit si 2 la restul?

  1. Dacă nu creați nici o grupă, iar codul CAEN principal, definit în configurare societăți nu se regăsește în lista aceasta, veniturile nu vor fi declarate distinct în D394 pe codul CAEN ce este urmărit de ANAF.
   Pentru a fi urmărit e necesar ca minim o grupă să fie definită, cu cod CAEN dintre cele din listă și orice ieșire ce ar face parte din grupa respectivă să aibă asociat codul grupei. Altfel, programul, nu are cum să distingă care din ieșiri fac parte din acel CAEN și care nu.

 19. @gramaco
  Da, asa am facut. Am momentan doua grupe, una cu caen 4730 si una pt restul, are codul alocat 2. La 4730 am codul alocat 1. Dar nu sunt lamurita la iesirile care nu fac parte din activitatile urmarite, ce trec la detalii? Nu trec nimic? Sau trec 2?

 20. @gramaco
  Multumesc mult pentru explicatii! Stiu ca parem ca puii aia zburataciti, nici ce cunoastem nu mai stim sigur :)) Mie mi se declanseaza asa o stare de nervi cand vine vorba de 394 de ma simt in pom si pomu’n aer.

 21. Cu siguranță da, iar de la atâția nervi, probabil va apărea un nou cod de indemnizație de boală și anume ”394”.

 22. Buna, eu nu inteleg un lucru, daca emit bf pentru pf fara factura dar bf are trecut pe el cnp client, bonul il consider factura simplificata? mersi

  1. Nu există așa ceva: bon fiscal cu CNP. Nu există, nu are nici o valoare. Pe un bon fiscal pentru a fi asimilat unei facturi simplificate se înscrie codul fiscal – nu CNP.

 23. Numere si serii se pot trece in program oricate, eu de exemplu emit si din calculator, din SAGA dar am si cotoare, destul de multe?

  1. Da. Puteți trece oricâte.
   Dar culegerea datelor pentru acele facturi emise (din cotor) o veți face inclusiv cu serii.

 24. In primul rand multumim pentru informatii.
  Problema este ca nu stiu cum se vor introduce in program acele nr AMEF (pag.7 din declaratie).
  Tot aici apare ca pentru acele bonuri pentru care s-a emis factura nu se includ in lista (este posibil ca s-a mentionat pe blog, dar nu am observat).

  1. Acel număr e numărul caselor de marcat folosite – am explicat asta în celălalt post.
   În SAGA la Alte informații din ecranul din care se generează D394.
   Am menționat.

 25. Emiteți bonuri de casă pe care înscrieți codul fiscal al clientului? Înseamnă că emiteți bonuri de casă cu valoare de factură simplificată. Acestea se vor opera, bon cu bon, pe fiecare client în parte, operând la tip “C – Bon de casă cu cod fiscal”.

  La o benzinarie, unde pana acuma introduceam doar Z-ul, trebuie sa introduc bon cu bon, cele pe care am imprimat Cf al clientului? si daca acestea nu vor fi cuprinse detaliat in D394?

 26. Asta ma intreb si eu. Daca de exemplu”uit”sa declar 100 de facturi emise catre NEPLATITORI de tva. Ce patesc?

 27. Buna ziua,
  Cristi de ce trebuie sa inregistram bonurile fiscale EMISE inscrise cu codul fiscal al clientului separat ? Din cate am studiat noua D394 am gasit referirea la ele:
  – in sectiunea G : “Incasari …prin intermediul AMEF inclusiv incasarile prin intermediul bonurilor fiscale care indeplinesc conditiile unei facturi simplificate indiferent daca au/nu au inscris codul fiscal al beneficiarului ” – zic ca se raporteaza toate bonurile fiscale indiferent daca au cod fiscal sau nu mentionat

  – in sectiunea F : …”Livrari de bunuri/prestari servicii …cu exceptia celor pentru care au fost emise facturi simplificate” – zic ca se raporteaza facturile simplificate, nu bonuri fiscale ce indeplinesc conditiile unei facturi simplificate

  Cred ca te-am asasinat cu intrebarile…Multumim!

  1. Nu trebuie. Am corectat. Am vrut să scriu o chestie și a ieșit altceva :) M-am asasinat singur :D

 28. Buna ziua! Am observat ca si la Intrari exista si coloana Grupa dupa Informatii suplimentare. Intrebarea este daca trebuie tinut cont de ea sau are vreo relevanta in declaratia 394 atunci cand se introduc facturile de la furnizori? Sau numai la iesiri?

  1. Este și în articole contabile, dar am spus clar că dacă ați creat grupe numai pentru a urmări venitul pe unul sau mai multe coduri CAEN din D394 atunci puteți folosi grupa doar la ieșiri.
   Nu vă oprește nimeni să nu folosiți la intrări, salarii, sau mai știu eu unde.. Obligatoriu, pentru D394, este să o folosiți la ieșiri.

 29. In primul post ati scris asa:”Pentru achiziţiile efectuate pe bază de borderouri de achiziţie/file de carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol, se vor declara numele, prenumele şi adresa persoanei fizice. Și aici adresa se va completa obligatoriu în forma stabilită mai sus.”
  Vreau sa va intreb, daca am posibilitatea de a colecta CNP de la producatorul agricol (acesta este inscris atat pe atestatul de producator, cat si pe prima pagina din carnetul de comericializare) nu este mai usor sa colectez doar CNP-ul decat sa introduc numele si prenumele, adresa, etc in forma ceruta?

  1. Trebuie citit așa: Și aici, dacă nu am CNP, e nevoie de completarea adresei, în mod obligatoriu după regulile arătate.
   Am și spus că dacă am CNP completarea adresei nu este obligatorie.

 30. Unde gresesc ? Am actualizat Saga automat ca sa verific daca lucrez (cat de cat) corect pt D 394 si la incarcarea D 394 primesc mesajul “In aceasta versiune declaratia 394 nu este actualizata …” . Nu se incarca inca D 394 ? Ca sa nu continui ca imi spune ca am coduri fiscale eronate care se inrosesc (de emotie), dar nu s-a inrosit nici unul ….

  PS: nu te asasina ! rezista Cristi ! :))))

  1. D394, nu a fost publicat de ANAF în versiunea sa finală, de aceea nici în program nu există și nu-l puteți genera acum.

 31. Cand vand marfa cu amanuntul catre populatie, nu pot inregistra rapoartele fiscale (z-uri)? Unde completez nr.de bonuri emise in ziua respectiva? (Am evidenta global-valorica).

  1. Ba da, puteți. În ecranul ieșiri pe client “fictiv” cu denumire generică “Vânzare numerar”. Tot în ieșiri se operează și numărul de bonuri.
   Consultați manualul de utilizare. Apăsați F1 după ce intrați în ecranul Ieșiri.

 32. Am doi clienti care desfasoara comert cu bunuri second-hand. Ambii utilizeaza AMEF. Unul vinde mobilier pentru care emite factura doar la cererea clientului (destul de rar), iar celalalt vinde mijloace de transport, pentru care emite bon de casa de marcat fiscala, dar si factura (obligatoriu). In primul caz, iesirile le inregistrez in baza raportului Z, iar in cazul celui de-al doilea iesirile le inregistrez pe baza facturilor. Cum se procedeaza in astfel de situatii? Daca aleg tipul “H”, in cazul vanzarilor cu amanuntul nu mai am posibilitatea de a introduce numarul de bonuri. Coloana respectiva este vizibila doar atunci cand se alege tipul “B”. Cum va trebui sa inregistrez TVA aferent marjei brute, astfel incat sa poata fi preluate informatiile prin D394? Precizez faptul ca momentan TVA colectata o inregistrez prin articole contabile, dat fiind faptul ca TVA pe marja bruta nu se opereaza pe fiecare tranzactie in parte ci pe perioada fiscala.

  1. Bunurile second-hand se declară doar dacă se emit facturi. În D394 secțiune distinctă pentru ele apare numai dacă se emit facturi. În rest nu. Nu există în declarație vreo detaliere pentru vânzarea cu amănuntul, fără facturi, în această situație.
   Mă tem că tot așa va fi nevoie de înregistrat momentan, prin articole contabile. Și completat manual în D394 în secțiunea a 2-a din declarație.

 33. Achizitii de la persoane fizice sub 10.000 lei, pe baza de contract, trebuie sa completez adresele? —-ca CNP-ul nu il am—————si daca in declartie acestea apar cumulat? Vorbim doar despre anul 2016.

  1. Achizițiile se înscriu distinct indiferent de valoare. Cumularea pe valori de până la 10,000 lei se face la livrări în 2016.

 34. @Cristi
  Sigur ca exista, eu am casa de marcat conectata la Saga si printez din soft bonurile fiscale, am optiunea ca pe bf sa apara cui/cnp , in functie daca este persoana juridica/fizica.

  1. Faptul că puteți tipări pe bon chiar și o serie de pașaport sau un cont iban nu înseamnă că bonul respectiv are o valoare fiscală.
   Din punct de vedere fiscal, sunt asimilate unei facturi simplificate doar acele bonuri fiscale care au înscris pe ele CODUL FISCAL al beneficiarului. NU CNP-ul beneficiarului.
   Dacă înscrieți orice altceva pe bon e problema dvs. dar asta nu le transformă în bonuri cu valoare de factură simplificată.

 35. Dle Toma Cristian observ ca faceti “ore suplimentare” si aici si pe forum. E MARE lucru. Tot respectul.

  1. Da, dacă doriți. Pe cât posibil încercați să le culegeți pe tipurile corecte. Așa vă veți obișnui cu ele.

 36. Bună Cristi.
  Am o fact.emisă catre o Asoc.de locatari fără Cif (nu are) încasată cu bf.
  La înregistrare ei pe “iesiri” îmi cere Cf sau cnp ptr a fi preluată in D394. Am încercat si cu adresa asociației de locatari….cum ar fi pers.fizică în lipsa cnp-lui.
  Multumesc.

  1. O asociație de proprietari, legal constituită, are cod fiscal. E imposibil să nu aibă.

  1. Am înțeles de prima dată. Răspunsul e același: o asociație de proprietari, legal constituită, nu poate exista fără CIF. Legea 114/1996 spune clar că locatarii se pot asocia, dar prin înființarea unei persoane juridice, iar Legea 230/2007 vorbește clar de asociațiile de proprietari.
   Să vă citez din norma de aplicare a Legii 114/1996:

   Art. 3.
   Asociațiile de locatari din clădirile ale căror apartamente au fost dobândite în proprietate în condițiile legii și care nu au fost reorganizate în asociații de proprietari au obligația să se reorganizeze potrivit prevederilor legale.

   Așadar, răspunsul meu rămâne același.

 37. Casa de marcat defecta, nu se pot emite bonuri fiscale.Se emit chitante si se fac inregistrari in Registrul Special.Unde considerati ca ar trebui evidentiate incasarile?Tip operatiune i1sau i2?

  1. La I1 categoric. La I2 se înscriu acele livrări efectuate în cadrul unei activități exceptate de la utilizarea casei de marcat. Faptul că s-a stricat casa de marcat nu face societatea să desfășoare o activitate exceptată de la utilizarea casei de marcat.

 38. buna ziua,am doua magazine si fiecare are casa de marcat,am introdus doua rapoarte zilnice Z,dar nu imi apare in D394 decat unul,cum sa procedez, va multumesc.

  1. În D394 de până la 30/06/2016 nu are relevanță. Din iulie oricum se raportează datele cumulate ale vânzării numerar. Distinct se raportează doar facturile.

 39. Buna ziua
  Am citit in mesaj e anterioare
  “In cazul casei de marcat defecta, nu se pot emite bonuri fiscale.Tip operatiune i1sau i2 se inscrie in Saga si În ecranul ieșiri pe client “fictiv” cu denumire generică “Vânzare numerar”. ”
  Unde se inscrie intrucat la clienti apare mesaj ca clientul respectiv fara cod fiscal nu se inscrie in declaratia 394 . ?
  Multumesc

  1. Citiți ordinul care reglementează conținutul D394 și modul de completare. Aceste codificări apar în formularul D394 la anumite tipuri de încasări. Și se folosesc fie de cei care au case de marcat fie de cei care sunt exceptați prin lege de la utilizarea casei de marcat.

 40. Raporturile z le inregistrez pe B si bifez tva la incasare?Dar in nou D 394 trebuie sa le declar avand in vedere ca nu au fost emise facturi si bonuri cu cod fiscal?Multumesc

 41. Ma refer daca le declar in 394 ca îmi zicea cineva ca se declara,dar ațâța timp cat nu e factura ci doar încasări de la persoane fizice nu le declar in noua declarație 394

  1. Ba se va prelua în declarație într-o secțiune specială, dar nu veți avea nimic de făcut special, diferit de ceea ce ați făcut până acum. Veți culege, pe lângă valorile vânzării din Z și numărul bonurilor fiscale emise și înscrise în acel raport.

 42. Societatea noastra face vanzari online si emitem facturi catre persoane fizice care ne dau sau, nu ne dau, CNP-ul. Eu le inregistrez la M “factura simplificata”.

  Am nevoie de ceva aprobare de undeva ? Eu nu am asa ceva. Mi-ar trebui aprobare pentru “prelucrarea datelor cu caracter personal ” ? Daca da, de la cine o primesc?

  Ca-ci tu spui asa:
  -aveți aprobare pentru emitere de facturi simplificate? Atunci orice astfel de factură emiteți o veți opera în SAGA la ieșiri pe tip “M – factură simplificată”

  1. Facturile simplificate se emit în anumite condiții. Ele sunt specificate foarte clar în codul fiscal la art.319. Se emit pentru facturi cu o valoare de maxim 100 EUR (echivalent în lei) și doar cu aprobarea ANAF.
   În cazul dvs. dacă nu respectați condițiile din codul fiscal nu aveți cum să emiteți facturi simplificate. Veți emite facturi. Care vor avea elementele prevăzute de lege.
   Pentru prelucrarea datelor cu caracter personal există o autoritate ce se ocupă de așa ceva (am și dat link în articol către siteul lor). Dar așa cum am arătat – acea autoritate are niște decizii prin care permite colectarea datelor cu caracter personal în vederea îndepliniri unor obligații legale. Chiar și acum prelucrați date cu caracter personal – nu doar CNP-ul este dată cu caracter personal ci și numele, prenumele, adresa, telefonul, adresa de mail, etc.

 43. Transportatorilor de persoane li se deconteaza pt pensionarii transportati, care au reducere 50% la bilet, de catre MINISTERUL TRANSPORTURILOR doar pe baza unui BORDEROU.
  Niciodata nu am intocmit factura, cum intocmim pentru persoanele cu handicap, pe care le transportam .Cum inregistram in decl.394 la iesiri, aceste venituri ?

  1. Dumneavoastră vorbiți aici despre o subvenție legată de preț. Pentru aceste subvenții tot timpul beneficiarii lor aveau obligația emiterii unei facturi. Nici un moment nu a lipsit această obligație.
   Aici am dat și exemplu de înregistrare a subvențiilor legate de preț. Faptul că MT acceptă decontarea pe baza unui simplu borderou nu înseamnă că dvs nu aveți obligația emiterii facturii.

 44. Facturile mele emise catre persoane fizice sunt sub valoarea de 100 eur (echivalent in lei) si le incases ramburs.
  Sa inteleg ca am voie se le emit ca facturi simplificate fara aprobare ANAF si inregistrarea la autoritatea de operare a datelor cu caracter personal? Si ca pana acum am facut-o conform legilor in vigoare?

  Multumesc frumos pentru lamuriri si pentru rabdare.

  1. Nu puteați emite facturi simplificate. Trebuia să emiteți factură așa cum este definită la art.319 CF (art.155 CF până la 31/12/2015).
   Legat de înregistrarea ca operator de date cu caracter personal am explicat ce e cu ea.

 45. buna ziua, va rog frumos sa ma lamuriti si pe mine!!lucrez cu Saga C la un client cu taxi uber care are facturi catre persoane fizice emise fara CNP sau adresa!!cum le inregistrez?cu multumiri!

  1. Funcționarea în regim de taxi presupune emiterea de bonuri fiscale. Cei care lucrează cu UBER nu facturează nimic clienților pe care îi transportă, pentru că nu au licență de taxi. Ei favturează către UBER.

 46. da, factureaza catre Uber, dar Uber factureaza la fiecare cursa in numele clientului meu iar fiecare factura este intre 10 si 35 lei!!despre acestea vorbesc!

  1. Atunci îmi cer scuze, dar eu nu pricep. Aceleași servicii sunt facturate de două ori? Există acord între mine și UBER ca el să emită facturi în numele meu?

  1. Ceea ce vă dă JTI e o factură emisă în numele furnizorului. Pentru el este autofactură, nu pentru dvs.Dumneavoastră operați acea factură, normal, la ieșiri.

 47. La facturile fiscale emise, la client trebuie sa fie introdus codul fiscal (PJ) sau CNP (PF).
  In cazul unui client PF nerezident care nu are nici cod fiscal valabil, nici CNP valid, cum se procedeaza astfel ca factura sa apara in D394 in mod corect ??
  – Daca la client se introduce alta tara dacat “RO” factura nu apare in D394 !!!
  – Daca se introduce codul numeric valabil in tara clientului da eroare: “Cod fiscal incorect.” !!!
  Ca o rezolvare s-a introdus un CNP valabil si “tara”=”RO” si functioneaza, dar datele despre client nu sunt reale, corecte !!!
  Care este modul corect de a introduce o astfel d efactura ???

  1. V-am răspuns pe forum la întrebarea aceasta. Momentan, soluția este să generați D394 și să eleminați acel CNP și să puneți doar țara corect. Repet: momenta. Așteptați să apară oficial formularul D394

 48. Buna ziua!
  Avem activitate principala 8129, dar ca si activitate secundara avem si demolare-reconstructie cladire.Este vorba de cladiri cu fungicide, adica demolam o parte din casa ,curatam casa de ciuperca si reconstruim.Ar fi ok sa generez 2 grupe?Sau doar una pt 8129 si la restul nu pun grupa?Si daca am o factura emisa care contine si partea de curatenie(ce se declara separat) si constructie, atunci cum procedez?

  1. Activitățile ce intră la CAEN 812 trebuie declarate distinct. Dacă aveți și activități autorizate ce se încadrează în alt cod CAEN, veți avea nevoie de cel puțin 2 grupe: una cu CAEN atașat și una fără.
   Orice ieșire va fi necesar să fie atribuită unei din grupe sau ambelor dacă aveți o ieșire mixtă ce să le cuprindă pe amândouă.

 49. Atunci o sa completam astfel facturile.Multumesc frumos pentru ajutor!Si pentru toate explicatiile din articolul de sus!

 50. @liana am aflat cum se procedeaza cu facturile pe care UBER le emite in numele firmei mele pentru persoanele fizice-clienti,in noua 394, vor fi declarate doar pe total baza impozabila si total TVA si se va declara si numarul de facturi care compun aceste sume, deoarece aceste facturi sunt fiecare sub 10000 lei si sunt catre persoane fizice. Nu se declara individual in 394, si nu trebuie sa am CNP-ul clientilor. Intrebarea mea acum este cum le inregistrez in SAGA deoarece am vazut ca daca nu trec CNP nu le duce in declaratia 394!!Va multumesc anticipat pentru ajutor dl Cristi!!

 51. Citez: ” furnizorul sau dumneavoastră aplicați sistemul de TVA la încasare? dacă da și nu se aplică taxarea inversă, veți bifa opțiunea TVAi”.
  Intrebare: punem bifa si in cazul in care factura se plateste pe loc?

 52. Am uitat sa mai intreb ca daca eu am activitate principala 8129 dar cealalta activitate sa zicem o am doar intr-o luna, sa zicem luna decembrie anul acesta.
  Pana atunci trebuie sa-mi creez acele 2 grupe sau doar cand am a doua activitate.Si odata creata a doua grupa atunci trebuie sa selectez de fiecare data.Inteleg bine oare?

 53. Buna ziua. Cum se preiau in D394 facturile emise pentru penalitati de intarziere, care sunt scutite de TVA?
  Ex.1: Pe o factura am o prestare de serviciu catre client cu TVA si pe randul urmator penalitatea de intarziere perceputa, conform contractului, care este fata TVA.
  Ex.2: Pe factura se regaseste doar penalitatea calculata, care este fara TVA. Cum trateaza programul continuitatea seriilor si numerelor alocate, in cazul in care astfel de factura ca la ex. 2 nu este preluata in D394?

  1. Nu înțeleg întrebarea. Se declară numai plaja de numere nu se declară fiecare număr de factură în parte.

  1. Acela e numele meu de utilizator pe forum :)
   Oricum, deja s-a modificat. Aceste situații nu se declară, cel puțin, până în octombrie în D394. De asemenea nici pe fișierul de test postat de ANAf lucrurile nu erau foarte clare așa că în SAGA suportul era minim urmând a fi modificat după apariția declarației oficiale, finale, la ANAF.

 54. Buna ziua!

  Cum inregistram in iesiri veniturile obtinute de o firma cu CAEN principal 9200 (activitati de jocuri de noroc, respectiv SLHOTMACHINE), iesirile fiind evidentiaza pe monetare, fara bon fiscal, deoarece sumele sunt luate de pe cititoarele SLHOTMACHINE si sunt scutite de plata TVA fara drept de deducere? Un CAEN secundar pe care, deasemenea, se lucreaza este 5630.

 55. Buna seara!
  Am declarat pt.luna martie o factura de la posta, dar abia acum am observat ca nu are codul fiscal trecut, desi in trecut am avut nenumarate facturi de la posta cu codul fiscal trecut, astfel ca nu m-am gandit sa mai verific asta. Cum trebuie sa procedez acum? In mod normal nu pot deduce nici tva nicicheltuiala, mentionez ca tva -ul are valoarea de 1,22 lei. Inregistrez la intrari pe minus acelasi lucru ce l-am inregistrat in martie pe plus si imi apare la regularizari (pt. asta pun dat de martie)? Firma are mult tva de recuperat, asa ca banutii astia nu ii afecteaza rezultatul.
  Va multumesc frumos!

 56. Ma gandeam si eu ca nu are rost sa mai atrag atentia, voi lasa asa. Oricum am 8000 lei tva de recuperat, iar eu am dedus cu 1.22 lei mai mult… asa ca e zero..
  Va multumesc!

 57. Daca se emite factura pt o persoana fizica si incasata cu bon fiscal …cum se declara in 394?
  Multumesc

 58. am primit un snop de facturi cu data emiterii luna mai 2016.
  cum le declar in D394 ?
  1.le prind cu toate celelalte facturi care au data emiterii in luna iulie 2016
  2.fac rectificativa la luna mai ?daca da pe ce versiune a declaratiei 394?

  1. Veți face rectificativă pentru mai. Cu versiunea de PDF folosită în acea perioadă, nu cu cea valabilă de la 1 iulie 2016.

 59. buna ziua!
  va multumim pentru precizari……foarte utile…..dar…. am o problema
  am un magazin de fabrica si incasez, prin registrul de casa,vanzarile zilnice pe baza de raport z si monetar …..
  ar trebui sa ma supun regulilor si sa trec nr de bonuri undeva?
  cred ca fac ceva gresit …si am cam intrat in panica….

  1. Da, vor trebui declarate abia din octombrie și vânzările prin case de marcat și vor trebui înscrise în declarație și numărul bonurilor fiscale emise. Dacă folosiți SAGA în ieșiri există posibilitatea introducerii acestui număr de bonuri încă de la începutul anului.

 60. @Cristi
  buna dimineata!
  daca le trec prin iesiri monografia contabila ar iesi cam asa:
  411=%
  707
  4427
  si incasarea 5311=411
  ………parca nu stiam asa….poate s-a fi schimbat ceva?

  1. Și cu ce v-ar deranja? Pe de altă parte dacă e încasare doar numerar, la Fișiere-Clienți la cont analitic al clientului pe care se operează ieșirea se poate seta contul 5311 în loc de 4111.analitic.

 61. Buna ziua,
  Societate agricola plateste pe lista de plata, arenda in bani catre persoane fizice.
  Inregistreaza cheltuiala tot pe Intrari, tip “factura”???
  Multumesc!

  1. Nu. Folosiți tipul O la intrări – acest tip se folosește la borderou de achiziții și contracte.

 62. Eu inteleg ca in D394 pe iulie 2016 se declara doar operatiunile efectuate intre platitorii de TVA (ca si pana acum), dar pe noul formular al D394. Am inteles bine sau trebuie declarrate si operatiunile facute cu neplatitorii de TVA??? In OPANAF 2264/26.07.2016 si 2328/05.08.2016 se zice ca trebuie completate doar sectiunile A-C din noul formular al D394. Eu nu mai inteleg nimic. C declar deci in iulie 2016? Tot-tot sau numai partenerii platitori de TVA?

 63. 1.Se declara in 394 seriile facturilor emise?
  2.Se declara facturile emise de client in numele meu, facturile anulate si fact stornate?

  1. 1 și 2. Da, dar începând cu declarația lunii octombrie 2016 dacă ANAF nu mai prelungește încă odată termenul pentru declarația asta.

 64. Bonurile fiscale cu cod fiscal adica tip C in SAGA SE DECLARA DIN IULIE SAU DIN OCT?
  Daca am gestiune global valorica cum raportez bonurile fscale emise de casa de marcat,am inregistrat pana acum totalul zilnic pe cote!?Multumesc!

  1. Din octombrie. E mai mult decât clar. Declarația are capitole de la A la I. Momentan se declară date doar din capitolele A, B și C. Restul nu. A și B sunt date de identificare a deponentului și a reprezentantului său fiscal. Datele despre care vorbiți se regăsesc în alte capitole decât C.

 65. Dupa ce am operat in 394 ,cind vreau sa validez PDF-ul, imi da eroare” Daca aplicati sistemul normal de TVA atunci nu se completeaza capitolul 5″. Concret, ce trebuie sa fac ? Cod CAEN 0111.

  1. Se pare că deși nu aplicați TVA la încasare aveți facturi de ieșire la care ați bifat că se aplică TVA la încasare, ceea ce e imposibil.
   Dacă aplicați TVA la încasare, verificați să aveți bifa pusă la “TVA colectat la încasare” în ecranul de configurare societăți. De asemenea verificați ca în pdf după generare să fie ales corect că aplicați TVA la încasare.

 66. mai am cateva neclaritati:
  1.am facturi de achizitie fara tva (scutit cu derept de deducere) sa inteleg ca aceste facturi nu se declara in D 394? sau am inteles eu gresit?
  2.am facturi de achizitie reprezentand bilete de avion(fara tva ,aplica regimul marjei)de la doi furnizori ,unul aplica tva normal altul tva la incasare .

  achizitia de la furnizorul ce aplica sistemul tva normal am incarcat-o in declaratie astfel:
  cota- ”nu e cazul”
  tip -AS si imi duce suma incarcata de mine aici:

  ACHIZITII DE BUNURI SI SERVICII (AS) efectuate de la persoane
  impozabile care aplica regimul special pt agentiile de turism, pt
  bunurile second-hand, opere de arta, colectie si antichitati si care
  aplica sistemul normal de TVA

  dar achizitia de la furnizorul ce aplica sistemul tva la incasare cum o declar ca nu-I gasesc locul?
  multumesc!

 67. @Cristi
  Multumesc de ajutor!
  Deci,declar doar facturile primite de la furnizorul de servicii turistice care aplica sistemul de tva normal, celelalte raman in asteptare!
  sper ca am inteles bine!

 68. Buna seara.
  La returnarea de produse de la persoane fizice emit facturi de stornare in iesiri .
  Vanzarea initiala este facuta in baza unui bon fiscal simplu (nu a fost emisa factura).
  Stornarile in acest caz trebuie declarate?
  Multumesc.

  1. Nu în această perioadă dacă acele persoane nu sunt înregistrate în scopuri de TVA. Dacă din octombrie nu se modifică nimic, atunci se vor declara abia din octombrie.

 69. Buna ziua!

  Va rpg sa ma ajutati, am eroare la depunere 394 :
  Au fost identificate următoarele ERORI:
  E: validari globale
  tip_intocmit = 1 si CNP/NIF eronat
  eroare regula: R29.1: daca tip_intocmit = 1 atunci cif_intocmit (2511118xxxxxx) trebuie sa fie CIF sau NIF

  Depun rectificativa?

  Multumesc!

  1. Fie ați ales la întocmit persoană fizică caz în care CNP-ul introdus este eronat. Fie ați ales la întocmit persoană juridică, caz în care nu are ce căuta CNP acolo ci un cod fiscal.
   Declarația oricum este nepreluată la ANAF câtă vreme aveți erori așa că termenul de rectificativă iese din discuție. Depuneți o declarație corectă pentru care să primiți recipisă de depunere fără erori.

 70. Firma noastra (tipografie) a vandut DESEURI DE HARTIE unei unitati de reciclare.
  Cf. art. 331 CF factura am emis-o in regim de TAXARE INVERSA. (In iesiri SAGA cod T)
  In declaratia 394 apare livrare cu taxare inversa cod V, programul nu completeaza codul produsului, nr. facturi, baza de impozitare. La incercarea de validare obtin numai trimiteri la fisierul de erori unde mi se cere sa verific respectivul client. In lista de coduri si denumiri de produse nu exista DESEURI DE HARTIE. Bagand “34 Alte bunuri”obtin, bineinteles, mesaj de eroare: “nu se declara acest tip”
  ce e de facut ?

  Va multumesc

  1. Folosiți codul de deșeuri feroase și neferoase (cred că ANAF a vrut să spună că la neferoase intră orice alt deșeu). Eventual solicitați sprijinul asistenței contribuabili din ANAF legat de această speță.

 71. Buna ziua,
  Va rog sa ma ajutati la urmatoarele probleme in legatura cu D394:
  1. La cap. C Rezumat declaratie s-a preluat doar nr. total al persoanelor inregistrate in scopuri de TVA. Este suficienta aceasta informatie sau trebuie completate manual celelalte campuri?
  2.La sfarsitul declaratiei daca trebuie completat manual :
  – Lista operatiunilor taxabile efectuate pe terioriul national,
  – Exceptia pt. perioada 01.07.2016-31.12.2016 pt. facturi emise catre persoane fizice – numar total facturi. Mentionez ca au fost emise facturi catre persoane fizice.
  Va multumesc.

  1. Pentru iulie – septembrie se declară doar facturi primite de la plătitori de TVA și facturi emise către plătitori de TVA. Nu facturi către persoane fizice sau neplătitori de TVA, nu bonuri fiscale cu valoare de factură simplificată, nu facturi simplificate, nu vânzările efectuate cu case de marcat nu plaje de numere, nu serii, nu facturi anulate, nu facturi stornate, ci se declară exact ce s-a declarat pentru ianuarie – iunie, doar că pe formatul nou. S-au adus modificări ordinului 3769/2015. S-a modificat și pdf-ul de către ANAF. Tot ce aveți de făcut este să citiți legislația actualizată.

 72. Buna ziua,
  Va rog sa ma ajutati,am eroare la depunere 394:
  Au fost identificate următoarele
  ERORI
  E: validari globale
  eroare atribut: cifR: CUI invalid (‘RO111111’)
  E: validari globale
  eroare atribut: cif_intocmit: numar intreg eronat: ‘RO11111

  1. Așa este. Este eronată declarația, are date eronate, inexistente. Acest cod fiscal înscris la alte informații pentru persoana care a întocmit declarația, este invalid. Este eronat și nu există.
   Înscrieți un cod fiscal corect.

 73. o firma are 3 case de marcat cum inregistrez incasarile in luna iulie 2016 ,am introdus ca si pina acum la iesiri bonul fiscal de la sfirsitul lunii cum procedez in 394

 74. Buna ziua,
  Daca am cod CAEN 4520,dar nu am spalatorie auto,este ok daca creez in Fisiere- Grupe-Activitati/centre de profit cod1 denumire comert cu piese si la fiecare factura de iesire atribui grupei respective,doar comert cu piese auto avem ca activitate,avem PS.
  Vreau sa va intreb daca detalierea pe grupe se declara in declaratie pe luna iulie,nu am creat aceste grupe pana acum si am depus deja declaratia,am mers ca pana acum direct pe cod Caen fara grupe.
  Multumesc frumos!

  1. Da, este ok. Veți crea o activitate căreia nu-i veți aloca și codul CAEN și fiecărei ieșiri îi veți aloca această activitate.
   Codurile CAEN și defalcarea veniturilor pe activități vor fi relevante doar din octombrie, dacă n u se va mai schimba ceva.

 75. explicatiile si exemplele sunt exeptionale, dar am o neclaritate: dupa generarea 394 pe iulie am intrat sa completez manual nr caselor de marcat”1″ nr.total de bonuri emise populatie ( fara factura) baza TVA si TVA pe cote dar la validare mi-a dat mesajul ca ce e inainte de oct 2016 nu trebuie decalar ( eroare si nu se valida) cred ca ceva imi scapa.
  V amultumesc anticipat daca ma lamuriti ce am gresit

  1. Ați fost prea conștiincioasă, dacă puteți numi asta o greșeală. Aceste detalii se vor declara doar din octombrie.

 76. Am completat dec. 394 manual si nu am primit validare ca nu am completat la sectiunea nr.2 tip partener si eunu stiu unde este .Ati putea sa-mi spunetmultumesci

  1. În lista operațiunilor trebuie să completați toate detaliile partenerilor. Dacă aveți facturi cu taxare inversă primite e necesar să completați și detalii despre taxarea inevrsă.
   De asemenea în secțiunea C trebuie să defalcați achizițiile pe tipuri de parteneri care aplică tva la încasare și care nu aplică.
   Vă recomand să generați D394 cu un soft nu să o completați manual.

 77. la datele reprezentantului fiscal am completat cui al firmei ,la cod de identificare fiscala am completat cnp la persoana care a intocmit d394 am completat cnp de la anaf imi da eroare atribut cif cnp invalid cum completez corect

  1. Nu ați completat corect datele.
   La datele reprezentantului legal veți completa cod fiscal numai dacă firma dvs a numit o altă firmă ca reprezentant fiscal al ei sau dacă administratorul societății e o altă persoană juridică. În secțiunea B nu se completează doar datele reprezentantului fiscal ci ale reprezentantului fiscal ORI al celui LEGAL ori în lipsa lor a unei persoane împuternicite să reprezinte legal firma. În cazul dvs la secțiunea B trebuia să completați CNP administrator, numele și prenumele administratorului și domiciliul acestuia
   La întocmit treceți datele persoanei care întocmește declarația. Nume sau denumire CNP sau CUI/CIF după caz, funcția – OBLIGATORIU.

 78. Buna ziua!
  Cum procedam in cazul in care o societate comerciala platitoare de TVA achizitioneaza un teren pe baza unui contract de vanzare-cumparare pe care sunt inscrisi mai multi vanzatori persoane fizice (1-10 persoane)?
  Declaram fiecare persoana fizica?
  Multumesc!

 79. Buna seara!!
  Am urmatoarea speta si nu reusesc sa o rezolv. OK, problema cu facturile incasate cu bon fiscal intr-o zi am inteles (diminuez nr de bonuri din Z) dar ce fac cu acea factura care este incasata cu mai multe bonuri fiscale din zile diferite,precizez ca tin evidenta la o societate de vanzari combustibil, clientii vin si achizitioneaza in diferite zile combustibil si emit bon fiscal, la sfarsit de luna imi cer sa le emit factura centralizatoare pentru acele bonuri fiscale. Cum evidentiez numarul de bonuri fiscale din Z?

  1. Scădeți din ultimul Z. Acolo se pot introduce și valori negative. Contează ca numărul total din lună să fie corect.

  1. Momentan nu trebuie declarată distinct. Dacă vă referiți la facturi emise în numele și în contul beneficiarului.
   Se va introduce un tip nou pentru aceste cazuri într-o versiune viitoare.

 80. Buna ziua.Va rog si eu o lamurire: combustibilul achizitionat pe bonuri fiscale cu CUI l-am operat in Intrari cu P .Teoretic aceste bonuri sunt asimilate facurilor simplificate.Cum si unde le trec in 394?Este corecta operarea cu P?(sunt in interesul firmei , pe masinile firmei dar nu au intocmit documente justificative?
  Multumesc mult

  1. Nu pe P. Culegeți pe C – bon de casă cu cod fiscal. De ce ați culege pe tip P?
   Momentan acestea nu trebuie să apară în D394. Abia din octombrie dacă nu se va mai modifica ceva între timp.

 81. Buna ziua!
  Am o plata efectuata cu cardul pt.o reincarcare mobil Spania, pt. care nu am factura, doar confirmarea de reincarcare cu soldul respectiv. Eu pana acum introduceam la intrari, tip” o”, adica era “factura” si era pe “nenominalizat” un client fictiv, nu aparea in D394. Cum e corect sa introduc de acum incolo: pe tip “B” sau “E”? Sau sa nu-l mai introduc la intarri, ci doar prin banca?
  Multumesc!

 82. Buna ziua!
  La livrari de bunuri si servicii cu facturi simplificate trec val. Vanzarilor prin amef.
  Luna trecuta asa am depus si s-a validat.

  1. NU, nicidecum.Vânzarea cu amănuntul efectuată prin magazine și înregistrată pe baza rapoartelor Z se va introduce pe tip “B – bon de casă”. Nu oricine poate utiliza factura simplificată. Regulile de întocmire a acesteia sunt reglementate de codul fiscal.

 83. Buna ziua,

  Am si eu o intrebare, avem 2 farmacii veterinare care functioneaza in baza a 2 CAEN-uri: 4773 si 4776. Am creat grupa dar intrebarea mea cum inregistrez iesirile? Mentionez ca am decat zeturi, stau si caut in ele cat am 4773 (medicamente) si 4776 (hrana animale)?

  1. Vedeți dvs vreo altă soluție? Dacă aveți evidență global valorică și nu folosiți SAGA sau alt program pentru emiterea bonurilor fiscale atunci e suficient să marcați vânzările pe departamente.

 84. Buna ziua,
  Ce se bifeaza la document/intrari pentru chirie platita catre PF pe baza unui contract de inchiriere? Singura optiune care ar merge este O-borderou de achizitii, cred ca o va duce bine in declaratie (cartus D), dar parca e totusi diferit de un contract.

  1. Da, pe tip O – s-a ales denumirea scurtă – Borderou pentru că e cel mai comun și mai des folosit, dar se poate folosi și pentru contracte (are aceiași finalitate și mod de declarare)

 85. Va rog sa ma ajutati si pe mine cu o precizare.
  In luna septembrie am inversat in plaja de numere doua cifre , ex : Am trecut de la seria 4001468, direct la seria 4001649 si am un nr. de 180 facturi sarite, cum se declara aceste serii lipsa ?
  Le declar anulate ?
  Multumesc.

 86. Buna dimineata.
  Daca am o factura de la un furnizor care aplica tva la incasare si nu i achitata, o declar in D394? Mentionez ca eu nu plic TVA la incasare.

 87. Buna ziua.
  In luna septembrie am emis o factura de servicii cu tva catre o primarie, ea avand doar cod fiscal, nu este inregistrata in scopuri de tva; se declara in D394, eu zic ca nu.

  1. Și eu zic la fel. Tocmai de aceea există butonul de verificare a terților în ecranul de generare a D394.

 88. Buna ziua,
  Am emisa o factura de deseuri (carton/hartie) si este preluata in D394 cartus C la cota 0. Doar ca la cartus H facturile cu cota zero (taxare inversa ) nu sunt preluate. Din precizarile de completare a cartusului H reiese ca se declara si facturile cu taxare inversa, pe cote ( cred ca doar cerealele si unele deseuri din industria alimentara au cota 9, majoritatea produselor fiind cu cota 20). Daca pun cota 20 , imi face articol 4426=4427 la mine si nu la beneficiar. Daca las cota 0, nu e preluata iesirea la H. Care ar fi procedura?

  1. Cartușul C și H sunt completate automat de către PDF la validare pe baza datelor din lista de operațiuni. Și la H nu apar facturile emise cu taxare inversă. Doar cele de achiziție cu taxare inversă.

 89. buna ziua,
  O firma are mai multe facturi de cazare si mic dejun inclus, primite de la diversi furnizori, mentionez ca firma se ocupa cu activitati de piar si face deplasari in interesul firmei in diverse localitati, intrebarea mea este cum inregistrez aceste facturi in intrari la tip U agentii de turism sau ca orice alta factura primita. multumesc

  1. Ca orice factură. Pe tip U se înregistrează doar facturile primite în regim special de la agenții de turism. Regimul special e reglementat de codul fiscal. nu e cazul la facturile de cazare emise direct de hoteluri, pensiuni și alte unități similare.

 90. @Cristi
  Am intrebat pentru ca in Ordinul 1105/2016 , la cartus H. pct.2-3, scrie valoarea totala a bazei impozabile /TVA aferenta livrarilor, inclusiv cele pentru care se aplica taxare inversa, defalcate pe cote.

 91. La inceputul articolului scrie:

  “Ce documente se declară în D394?

  Doar facturile primite sau emise (fie că vorbim de facturi simple, facturi simplificate, bonuri de casă cu valoare de factură simplificată, cu taxare inversă, indiferent că sunt sau nu în sistemul de TVA la încasare), valoarea vânzărilor cu amănuntul efectuate prin case de marcat fiscale, file din carente de comercializare, borderouri de achiziții sau cumpărări pe bază de contracte.”

  Eu am sunat la ANAF la Asistenta Contribuabili si mi-a zis ca bonurile fiscale care au inscris codul fiscal (bonuri de benzina in cazul meu) nu se trec in D394.

  1. La data la care am scris eu articolul nu era prorogat termenul de depunere. Între timp am pus și un al treilea articol în care am făcut și eu precizarea că s-a modificat ordinul respectiv și se amână depunerea D394 cu toate informațiile completate.
   Articolul e aici, imediat după cel la care ați postat comentariul.

 92. “furnizorul sau dumneavoastră aplicați sistemul de TVA la încasare? dacă da și nu se aplică taxarea inversă, veți bifa opțiunea TVAi” Unde se bifeaza aceasta optiune?

 93. cum este indicat sa bifam DA – sunt de acord ca datele inscrise sa fie consultate de catre toti partenerii? sau NU?

 94. Unde introduc in aplicatia SAGA seriile facturilor? De ce nu preia aplicatia automat in D394 macar numerele facturilor? Macar pe astea am inteles unde sa le introduc in aplicatie…
  De ce nu se preiau datele in sectiunea H. Rezumat declaratie decat dupa validare?
  Multumesc pentru un raspuns prompt si bazic (adica nu acid).

  1. 1. Seriile se introduc în ecranul “Numere și serii” din meniul “Diverse”. Seria este partea alfabetică dinaintea numărului. Spre exemplu de la FBH0001 la FBH9999 înseamnă plajă de numere pentru facturi cu seria FBH, plajă ce începe cu numărul 0001 și se termină la numărul 9999.
   Nu se preiau datele despre numere și serii pentru că, momentan, nu se declară. Dacă nu se schimbă nimic datele complete (numerele și seriile, plajele de numere, numărul de case de marcat, livrările către persoane neînregistrate în scopuri de TVA sau a achizițiilor de la acestea, etc) se vor declara abia începând cu octombrie pentru cei care luna ca perioada fiscală sau trimestrul IV dacă au perioadă fiscală trimestrul.
   2. Asta ar fi indicat să întrebați la ANAF. PDF-ul e făcut să completeze automat, la validarea lui, anumite secțiuni, în baza datelor din lista de operațiuni. PDF-ul e făcut de ANAF. Din SAGA se trimit datele necesare populării lui cu date.
   Toate aceste informații au mai fost reluate în comentarii, într-un fel sau altul. Legat de amânarea depunerii D394 cu toate informațiile există și aici pe blog un articol imediat după acesta.
   Chiar credeți că răspunsurile mele sunt acide?

 95. Multumesc frumos. Informatiile au fost foarte utile.
  Da, unele raspunsuri sunt acide si cateodata le lipsesc trimiterile catre ceea ce spuneti ca ati mai scris (adica: ” am mai raspuns la aceste intrebari aici” sau “am scris un articol despre asta”… dar nu puneti link-ul, ceea ce pentru un om care este presat de timp este esential). Sper sa nu va supere comentariul … am incercat sa fiu bazic, la randul meu.

  Multumesc inca o data pentru ajutor. Keep up the good work!

  1. Și eu sunt presat de timp. Poate nu realizați, dar eu am un birou de contabilitate unde chiar muncesc și mai fac și munca asta legată de postarea pe blog și de a răspunde la comentarii. Spre exemplu acum aștept să mai primesc niște acte pentru a putea finaliza septembrie la două firme și a le putea depune declarațiile așa că acum am o mică pauză :).
   Și când spun că am mai scris despre ceva înseamnă că e pe blog și o simplă căutare folosind funcția de căutare (că de aceea e acolo) poate duce la răspuns. Ori dacă spun că am mai răspuns la aceste întrebări, chiar am răspuns și 99% am răspuns chiar în comentariile anterioare.
   Asta nu înseamnă că sunt acid ci că și eu, la rândul meu, presat de timp fiind, nu pot relua aceleași răspunsuri la nesfârșit. Când aveți timp, uitați-vă pe blog la articolele cu comentarii multiple (spre exemplu cel legat de legea contabilității de exemplu). Și spuneți-mi, dacă ați fi în locul meu, citind comentariile: ce ați răspunde când întrebările se repetă aproape comentariu de comentariu sau au răspunsul în articol?

 96. @Cristi

  Ma grabesc sa ma retrag din discutie inainte de a deveni o polemica. Iau tot ce ati scris in sens pozitiv, mai ales ca o buna perioada a vietii mele si eu am trait din contabilitate.
  Sper ca pe viitor sa ramanem cel putin cordiali.

  O seara buna si spor la treaba

 97. Vreau o lamurire in cazul decl 394 .Am codul CAEN 1074, vreau sa- mi spuneti daca cumpar
  piese de schimb pentru utilaje ( un surub , o bucsa , un rulment etc ) a si curentul pe care il folosesc pun articolul respectiv grupei mele de activitateMultumesc

  1. Grupele, codurile de activitate, sunt obligatorii din punct de vedere a D394 doar la ieșiri, dar se pot folosi peste tot în program – la intrări, ieșiri, salarii, etc.
   Din câte știu eu pe CAEN 1074 nu e obligatorie urmărirea distinctă a ieșirilor. Doar pentru 1071.

 98. Buna ziua,
  Am contract de inchiriere de la o persoana fizica cu plata lunara.
  Plata aceea ar trebui sa apara in 394? Cum o inregistrez?

 99. Buna ziua! Am la o societate cod CAEN 9602 si am monetare zilnice pe care le introduc la Iesiri la tip B – Bon de casa impreuna cu nr. de bonuri care se regasesc in raportul zilnic Z. Am generat declaratia 394 pe octombrie 2016 sa vad daca mi le ia in considerare. Am constatat ca le inroseste deoarece nu apare in dreptul monetarului codul fiscal. Cum sa procdez? Ce cod fiscal sa pun ca sa nu imi dea eroare si sa le ia in declaratie? Va multumesc.

 100. plaja de numere alocate trebuie completata numai pentru perioada de raportare(luna,trimestru),sau se inscrie plaja pentru tot anul conform deciziei interne?

 101. Buna ziua,
  Factura de la Posta Romana care nu are inscris cui-ul meu pe ea, cum se inregistreaza la intrari?
  Va multumesc.

  1. Ca factură, dacă e factură. Problema e că trebuie să le solicitați întocmirea facturii corect așa cum cere codul fiscal.

 102. Buna ziua! Si daca totusi avem facturi din perioadele anterioare, dar sosite tarziu, cum facem cu ele? Nu le mai declaram deloc in D394? Multumesc.

  1. Cine a spus asta? Se declară în D394 doar că nu se depune rectificativă la D394 pentru luna din care s-au omis ci se declară în D394 depusă pentru luna în care le-ați înregistrat.

 103. buna ziua, am citit mai sus ca seriile si numerele pentru facturi se introduc în ecranul “Numere și serii” din meniul “Diverse”. imi cer scuze dar in meniul diverse nu esxiata serii si numere pentru facturi sau nu am inteles eu bine sau trebuie sa mai fac ceva in program va multumesc pentru ajutor

 104. Buna ziua. Am o factura emisa in luna OCT cu tva 0 (chirie) (sunt platitor de TVA, TVA la incasare) pentru care in D394 am urmatoarea eroare:

  “Cota = 0( nu este cazul) este valabila numai pt tip operatiune in (LS,AS,N,V)! Verificati inreg nr 38 de la tip partener 2”

  Am inregistrat-o ca factura normala, iar la tva am pus zero. Nu stiu unde gresesc.

  1. Greșiți când încercați să o declarați în D394. Facturile emise de persoane înregistrate în scopuri de TVA pentru operațiuni scutite sau neimpozabile nu se declară în D394.

 105. Am 2 cazuri in care un client i-l am si la furnizor si facturile sunt cu taxare inversa l-a declarație imi da tip partener necompletat la secțiunea 2 .Ce sa fac?

  1. Nu contează că e simultan client și furnizor. Nu de asta vă dă eroare. Reactualizați programul pentru a vă asigura că aveți ultima versiune de pdf inclusă. Reactualizați datele în ecranul de generare a D394 și, înainte de a genera D394, apăsați butonul de verificare a tuturor terților.

 106. Buna ziua,
  Am o problema cu plaja de facturi emise. Cazul concret: facturi emise de la nr.574 la nr.638, ar fi 65 de facturi, din care: cartus C: 1 taxare inversa, 56 cota 20%; cartus D: 6 catre neplatitori PJ; 1 catre PF neplatitor < 10000 lei trecuta la rubrica exceptii (nu este inclusa la D); 1 anulata.

  Dar programul duce in plaja de emise urmatoarele valori: de la 575 la 637, numar facturi 64. Adica papa doua facturi din plaja si una din numar facturi.
  Cartusele C, H, anulate, exceptii PF sunt intocmite corect pe livrari , doar cu plaja si numarul de facturi sunt probleme.

  1. Refaceți actualizarea și apăsați actualizare date în declarație. Dacă problema persistă, semnalați-o direct pe mail la firmă.

 107. Buna seara,

  Va rog sa-mi spuneti daca o factura de discount , care are totalul cu minus este considerata a fi factura de stornare.

  1. Da. În instrucțiunile de completare a D394 se spune clar că orice factură a cărei valoare este negativă e asimilată unei facturi de stornare.

 108. Buna ziua
  Am actualizat acum saga si nu imi preia in 394 bonurile fiscale emise cu cod fiscal(C)..nu imi preia nici facturile emise catre neplatitori de tva si imi preia facturile primite de la neplatitori de tva. Am inteles eu gresit ?Nu trebuiesc declarate bonurile cu cod fiscal si facturile emise catre neplatitori de tva?

  Multumesc frumos

  1. Dacă bonurile respective sunt achiziții, trebuie să le preia distinct. Altfel, dacă sunt vânzări, nu se preiau distinct ci cumulat la secțiunea G.
   La fel, facturi emise către persoane neînregistrate – către persoane fizice se preiau dacă au o valoare a facturii mai mare de 10,000 lei, altfel se preiau cumulat.
   Efectuați, pentru siguranță, o re-actualizare a programului pentru că acestuia i s-au mai adus unele corecții și s-a actualizat și fișierul PDF.

 109. @Cristi
  Plaja facturilor emise merge modificata manual in pdf, am rezolvat. Insa tot la operatiile cu neimpozabili am o problema cu achizitiile: saga debifeaza automat si achizitiile de la PJ neimpozabile (in394) (nu doar cele sub 10000 de la PF). Le bifez eu si se prind si in detalii si in D, sper ca nu e vreo prevedere legala pentru nedeclararea achizitiilor de la PJ neimpozabile.

  A doua problema e ca sunt duse in D la “alte bunuri” si nu la “servicii”, iar cartusul D achizitii nu il pot modifica in PDF. Vreo idee cum ar putea fi duse la servicii?

  1. 1. Refaceți actualizarea și reîncercați legat de plaja de facturi și de facturile către persoane neînregistrate. Aveți în vedere că trebuie să aibă cod fiscal introdus cei care sunt persoane juridice și nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA și că trebuie să efectuați o verificare a partenerilor înainte de a genera ceva.
   2. Nu înțeleg cum adică. În D cu contează că e vorba de bunuri sau servicii ele se declară cumulat nefiind relevant dacă e vorba de bunuri sau de servicii.

 110. @Cristi
  Bonurile cu cod fiscal sunt emise de noi. Deci nu se declara distinct?
  Facturile sunt emise catre firme neplatitoare de tva( nu persoane fizice). Am inteles ca factuirle catre pers fizice cu val pana in 10.000 lei se declara cumulat…eu ziceam catre firme neplatitoare.
  Si facturile primite de la firme neplatitoare de tva se declara?

  Multumesc

  1. 1. Da, nu se declară distinct dacă sunt vânzări.
   2. Referitor la persoane neînregistrate în scopuri de TVA altele decât PF – se declară fiecare factură primită sau emisă, indiferent de valoare. Condiția este ca în SAGA să existe cod fiscal introdus la acele persoane. Să fie operate pe tip factură. Și să apăsați verificare date în declarație.

 111. Buna ziua. Va rog sa- mi spuneti, in cazul meu, am avize emise in care colectez tva, deoarece sunt niste tichete de masa ce mananca salariatii la cantina, aceste operatiuni le am declarat tot timpul in D300, dar acum nu stiu la D394….Multumesc.

 112. Buna ziua, sunt o statie de carburanti cu 2 puncte de lucru si emit zilnic 15-20-25 bonuri fiscale cu cod fiscal pe fiecare punct. Stiu ca trebuie sa scad zilnic nr de bf cu cf din nr bonurilor emise. Intrebarea mea este cum culeg aceste bonuri? La fel ca si o factura emisa? Adica trebuie sa intru pe clienti, sa introduc fiecare client in parte si sa urmez aceiasi pasi ca la o factura fiscala? Multumesc mult.

  1. Nu trebuie să scădeți nimic, decât în măsura în care doriți să aveți o evidență a lor, în mod distinct. Ele se operează pe tip C la ieșiri, dar de declarat se declară cumulat cu restul încasărilor pe bon fiscal (fie că au sau nu înscris codul fiscal al beneficiarului pe ele). Doar beneficiarii dvs care au primit de la dvs bon cu codul lor fiscal înscris pe bon au obligația să-l declare distinct în D394 dacă trebuie să depună această declarație.
   Dvs trebuie se declarați distinct orice factură emisă nu bonurile emise.

 113. Firma noastra e un combinat de ingrasaminte, dar are si o cantina ca subunitate, unde distribuim bonuri de masa personalizate salariatilor, dupa care le facem retinerea prin salariu, dar ca sa facem venit se intocmesc niste avize. Mentionez ca pe aviz apare ca si cumparator si vanzator societatea noastra. Eun fel de decontare…Nu stiu de ce avize…

 114. Multumesc pt raspuns. Sunt incepator si poate mai greu de cap. :P
  Deci intru in clienti, dau adaugare client nou si trec numai codul fiscal sau si numele clientului?
  Apoi merg in iesiri, operez pe tip C de ex 100 ron si il fac incasat. In cazul asta zetul il scad cu 100 ron?

  1. Nu e nevoie să intrați în clienți. Aceștia se pot crea direct din ecranul ieșiri. Nu este necesar să culegeți bon cu bon de acest tip, vă repet acest lucru, doar dacă doriți să aveți o evidență a lor, distinctă. Dar din punct de vedere al D394 nu se declară ca livrare în mod distinct. Numai achizițiile cu astfel de bonuri se declară în mod distinct.
   Dacă operați bonurile acelea atunci, da, din Z scădeți valoarea lor precum și numărul de bonuri.

 115. Buna ziua. Puteti sa-mi spuneti cum imi inregistrez facturile incasate cu bon fiscal si z-tul pe ziua respectiva? Trebuie sa scad valoarea facturilor din z-ul respectiv sau exista vreo posibilitate sa imi inregistrez z-ul total si sa imi scada valoarea facturilor incasate cu bon fiscal in aceasi zi?

 116. Buna ziua!
  Se declara achizitiile de la firme de turism? Eu am inregistrat o factura si nu o duce in declaratie
  Multumesc

 117. Buna dimineata, societatea la care lucrez are are ca obiect principal de activitate Intretinerea si repararea autovehiculelor – CAEN 4520 (fara spalatorie auto). Mai avem si obiecte secundare de activitate, printre cele utilizate se numara CAEN 4532 – Comert cu piese si accesorii.Intrebarea mea este daca creez in Fisiere-Grupe-Activitati, 2 coduri, unul pentru 4520 si celalalt pentru 4532?Am facturi emise si pentru reparatii auto si altele doar pentru piese.Se completeaza si campul pentru CAEN, acum de la 1 octombrie?Va multumesc

  1. Aveți un exemplu chiar cu așa ceva. Creați cel puțin o grupă, fără CAEN.
   La activitățile ce se urmăresc distinct e necesară setarea CAEN la grupa corespunzătoare.

 118. Cristi :Operați fiecare factură distinct și scădeți din Z valoarea lor.

  Buna ziua, cum inregistrez facturile emise de magazin cu amanuntul, dar care au fost incasate prin carduri bancare.

 119. Buna ziua

  Am urmatoarea nelamurire :

  Am facturi de achizitie reprezentand bilete de avion(fara tva ,SDD art.294 alin.1 lit G) de la un furnizor care aplica tva normal, intrebarea mea este daca se declara in 394 ? pentru ca daca o inregistrez in saga pe tip Factura, cu TVA 0, nu apare in 394. Am procedat corect ?

  Multumesc frumos.

  1. Nu se declară în 394. Înregistrați-o direct la casă.
   Dacă vreți să o declarați, operați-o prin intrări pe tip “Alte documente”

 120. Buna ziua!
  Am emis la un client o factura proforma in 26 septembrie si am si incasat-o pe 30 septembrie. Fatura finala o emit pe 03 octombrie. Sunt firma cu TVA la incasare. Cum inregistrez TVA-ul in Declaratia 300?
  Multumesc!

  1. Trebuia să emiteți factură pentru avans la data încasării avansului și la data facturii finale să stornați avansul.

 121. Sunt la un curs pe Declaratia 394. Nimeni nu are idee despre vreo speță cu privire pers juridice, pt care nu exista date de identificare si nu se declara la categ. E sau F, ci in campul D. Daca stii de vreo situatie de gen, mi-ati fi de mare ajutor.
  Mulțumesc anticipat.

  1. Păi ăia de la curs ce păzesc? Bănuiesc că e plătit nu?
   La D intră și operațiuni cu persoane juridice române ce nu sunt înregistrați în scopuri de TVA.
   Dacă vă referiți la persoane străine ce nu intră la E sau F, se înregistrează la D acele persoane juridice străine pentru care nu am date de identificare. Spre exemplu am doar numele firmei. Nu știu țara și nu am cod de TVA primit. Și emit factură cu TVA către el. E greu de găsit o astfel de speță în realitate.

 122. Buna ziua,
  Am primi urmatoarea eroare legata de o factura de achizitie de la o firma neplatitorare.
  Culmea este ca am avut aceleasi date la alta societate, si acolo nu mi-a dat eroare.

  E: op1 (22) sectiune op11 (1)
  eroare regula: R233.4: daca tip_partener = 2 si tip = N atunci sectiunea Op11 poate sa apara doar pentru
  persoane fizice (cuiP=280….)
  E: validari globale
  eroare regula: R63: sectiunea Detaliu corespunzatoare (tip_partener=2, cota=0, document_N=1, bun=34) nu
  a fost solicitata de nici o sectiune Op11
  E: validari globale
  eroare regula: R80: in sectiunea Detaliu corespunzatoare (tip_partener=2, cota=0, document_N=1, bun=34)
  atributul nrN (1) trebuie sa fie egal cu valoarea calculata (0)
  E: validari globale
  eroare regula: R81: in sectiunea Detaliu corespunzatoare (tip_partener=2, cota=0, document_N=1, bun=34)
  atributul valN (338) trebuie sa fie egal cu valoarea calculata (0)

  Multumesc!

 123. Buna ziua!
  Am emis o factura de bunuri catre o persoana fizica din UE (ITALIA). Momentan nu am decat adresa respectivei persoane fara NIF.Unde / daca ( in ce cartus) trebuie sa declar aceasta factura? Sunt firma cu tva TVA la incasare.

  1. În E. factura se întocmește cu TVA. În SAGA se operează pe ieșiri valută pe client cu țară setată ca fiind IT.

 124. Buna, te rog sa ma lamuresti intr-o problema: daca am introdus la numere si serii toate cele 5 cotoare de facturi pretiparite, dar in luna 10 am emis doar cateva facturi din fiecare cotor, e ok? trebuia sa introduc doar numerele cu care am inceput in luna 10, si cele cu care am terminat si in luna 11 sa continui, sau nu, pt ca am facut o proba la 394 si nu inteleg ce va fi in urmatoarea luna. Multumesc.

  1. La serii, numărul de început, cum spune ghidul ANAF e numărul cu care se începe în octombrie 2016. De ce? E o enigmă, câtă vreme alocarea e anuală. Ce relevanță are? Știe ANAF și nu explică.

 125. buna ziua, daca am facturi inregistrate in luna octombrie dar cu data document din luniile anterioare de ce imi preia aceste facturi in 394?

 126. @Andreea

  am sunat la anaf m-am lamurit de declara la data la care sunt prinse in furnalele de vanzari cumparari.

  ar mai fi ceva… am intrari in valuata operate cu tip N sunt facturi emise de parteneri din UE cu tva (tva pe care il recuperez din UE) acestea trebuie declarate undeva? si totodata mai am documente externe pentru plata taxeleor de drum (care nu au tva si nu sunt facturi) trebuie declarate in 394… cum?

  1. Nu trebuie. În D394 se declară achiziții de la parteneri din UE sau afara UE dacă dvs, beneficiarul achiziției, locul prestării e în RO și dvs sunteți persoana obligată la plata TVA. Dacă el v-a emis factură cu TVA el a fost persoana obligată la plata TVA.

 127. 1. Cum inregistrez o achizitie non UE?
  2. Daca am inteles bine, plaja de facturi se aloca pt fiecare luna sau trimestru, dupa caz, deci in luna urmatoare trebuie sa sterg nr inregistrate pt luna 10, si sa trec altele pt luna 11, pt ca in 394 se vor lua toate, sau trec odata cu primul nr din octombrie si ultimul nr din cotor.
  ex am cotorul cu nr 3751-3800, am folosit in oct de la 3753-3789, asa voi scrie la nr si serii sau 3753-3800? help! multa lume nu intelege asta.
  3. daca emit facturi direct din program si am pornit la inceputul anului cu nr 0001, lucru inregistrat in nr si serii, mai tb sa modific ceva?
  4. am facut un 394 de proba si am observat ca la nr total facturi emise, de la seria la seria nu s-a preluat decat o serie si un nr, eu am emis din 4 cotoare diferite, 5 din unul 7 din altul etc. e ok?

  1. 1. Prin intrări valută pe furnizor a cărei țară e setată corespunzător.
   2. Nu. Plaja de numere se alocă prin decizie scrisă, la începutul anului, pentru întreg anul. Dacă plaja de numere alocată inițial este epuizată în cursul anului, se emite o decizie suplimentară. La 394 se înscrie plaja de numere alocată prin decizie/decizii emise. Prin excepție, în 2016, numărul de început al plajei de numere este numărul primei facturi utilizate în octombrie 2016 din acea plajă de numere.
   3. Nu.
   4. Toate trebuie setate în ecranul Numere și serii din meniul Administrare.
   Sfatul meu, pentru toți cei care urmăresc acest blog este să refaceți actualizarea programului, înainte de a genera D394 pentru că fie a fost modificat de către ANAF fișierul PDF fie s-au mai descoperit situații care necesitau mici corecții și s-au eliminat.

 128. Buna ziua, am activitate cod CAEN 1601 – Fabricarea produselor de morarit; firma are o brutarie si o patiserie, plus 4 magazine separate; patiseria are magazin separat, cu casa de marcat separata; pentru aceasta am inteles ca declar Activitate 1071 – Patiserie, iar la magazinele celalalte nu am trecut nimic; insa din magazinul de patiserie, imi pleaca prin transfer produse de patiserie si catre celelalte magazine (case de marcat). La inregistrarea monetarului pentru celelalte magazine trebuie sa iau bonurile la mana sa vad ce valoare au produsele de patiserie si sa le inregistrez separat pe activitatea 1071?
  Va multumesc.

  1. Nu. Se declară veniturile din activitatea de patiserie. La magazine aveți autorizat probabil cod CAEN pentru comerț cu amănuntul nu pentru patiserie.

 129. Buna ziua,
  Legat de declararea numarului de bonuri am urmatorul caz:
  200 bonuri pe zet, din care 5 am factura. De asemenea in acceasi zi am 2 retururi de la persoana fizica cu dispozitie. Mentionez ca retururile nu sunt la tot bonul. Eu declar in declaratia 394 numar total de bonuri 195? Retururile pe bon fiscal nu se declara?
  Multumesc mult!

  1. Nu se fac retururi pe bon fiscal.Pentru bunurile returnate de clienți se emite factură și restituirea banilor, dacă e cazul, se face pe dispoziție de plată. Așa că se vor declara și facturile, dar ca stornări.

 130. Salut Cristi,
  La Erori imi spune:
  “Valoare baza obligatorie!Verificati inreg nr 1 de la op2
  Valoare tva obligatorie!Verificati inreg nr 1 de la op 2 ”
  Aceaste mesaje se repeta de 3 ORI!!!!!!!!!!!!!
  Multumesc anticipat.

  1. Refaceți actualizarea programului, în primul rând. Și apăsați apoi actualizare date în declarație și re-generați declarația.
   Dacă eroarea persistă trimiteți un mail la firmă cu o salvare a bazei de date.

 131. @Cristi
  Buna ziua,
  Bun, si atunci care ar mai fi veniturile din patiserie? Pentru ca veniturile le am doar pe magazine. Inseamna ca nu mai declar nimic ca venituri din patiserie.
  Va multumesc mult

 132. Buna ziua. Va rog de ajutor. In decl. 394 din octombrie la bonuri benzina trebuie sa completez
  eu la Lista operatiunilor taxabile furnizorul ( OMV,Lukoil,Mol …) La ALTE INFORMATII pct. 1.5
  am baza si tva prinse de program. Simai am o intrebare unele bonuri sint deductibile 100%, iar
  cele fara foi de parcurs sint deductibile 50%. Este correct si daca da cum sa le prind in decl.394
  Multumesc tare frumos d-l Cristi

  1. Nu, nu trebuie. Citiți și ghidul ANAF.
   Acele bonuri se cuprind cumulat, nu detaliat.
   Legat de limitarea dreptului de deducere – se operează normal doar că în partea de detalii se alege N50 pe coloana nedeductibil. Folosiți cont de cheltuială pentru a limita și deductibilitatea cheltuielilor respective.

 133. Buna ziua,
  Am de introdus pe iesiri facturi emise pe persoane care au acelasi nume dar CNP-ul diferit.Cum introduc?

 134. Am urmatoarea eroare la 394 si nu ii dau de cap: Eroare ! Pt tip operatiune diferit de ( LS, AS, N, V) nu se accepta cota = 0 !
  Eroare ! TVA nu se completeaza pt cota = 0!
  De la ce poate fi

  1. Tipurile de operațiuni din D394 sunt:
   – L – livrări de bunuri/prestări de servicii pentru care au fost emise facturi, cu excepția facturilor simplificate;
   – A – achiziții de bunuri/servicii pentru care au fost primite facturi, cu excepția facturilor simplificate;
   – LS – livrări de bunuri/prestări de servicii pentru care au fost emise facturi de către persoanele impozabile care aplică regimul special pentru agențiile de turism, bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități;
   – AS – achiziții de bunuri și servicii pentru care au fost primite facturi de la persoanele impozabile care aplică regimul special pentru agențiile de turism, bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități;
   – AÎ – achiziții de bunuri/servicii pentru care au fost primite facturi cu TVA la încasare;
   – V – livrări de bunuri/prestări de servicii pentru care se aplică taxarea inversă prevăzută la art. 331 din Codul fiscal;
   – C – achiziții de bunuri/servicii pentru care se aplică taxarea inversă;
   – N – achiziții de bunuri/servicii de la persoane neînregistrate în scopuri de TVA, pentru care au fost primite facturi/borderouri de achiziții/file din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol/contracte;
   – Î1 – încasări efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale;
   – Î2 – încasări efectuate din activități exceptate de la obligația utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, conform prevederilor legale în vigoare (Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare);
   Dintre acestea, doar la operațiuni de tip LS, AS, N și V se acceptă cota zero. Verificați ce alte operațiuni ați bifat să se preia în D394 cu cotă zero.

 135. Buna,
  In oct am avut achizitii de ciuperci de padure de la aprox. 1.000 de persoane fizice , pe borderou de achizitie, cu date de identificare a acestora:numele si adresa comunicata de acestia ( fara CNP , persoanele respective – majore si minore – nemergand la cules de ciuperci cu, cartea de identitate sau certificatul de nastere ).
  Nu se poate genera PDF-ul la D 394 ,toate aceste 1.000 de achizitii sunt marcate cu rosu, cu avertizarea : “Exista coduri fiscale invalide…..trebuie corectate”. Ce ma sfatuiti sa fac ?

  1. Refaceți actualizarea programului și actualizați datele.
   Că nu aveți CNP e unul din aspecte, dar trebuie să le completați adresa completă. Și scuza că nu merg cu buletinul la ele nu ține. Defel.

 136. Buna ziua!

  Achizitiile pe baza de bon fiscal , fara a avea tiparit codul meu de TVA, de la un neplatitor de TVA , se declara in 394 in sectiunea persoanelor neinregistrate in scopuri de TVA ca si tip N?

  Multumesc anticipat!

 137. Buna ziua,
  Am un contract de chirie incheiat cu o persoana fizica.Ii platesc chiria cu ordin de plata si inregistrez direct pe cheltuieli (fara factura).Ar trebui sa il inregistrez prin Intrari pe tip O?
  Multumesc!

 138. Buna ziua,
  Am un contract de chirie incheiat cu o persoana fizica pe care il inregistrez pe tip R Contracte pentru declararea in 394 in luna care platesc. Este corect sa apara si in decont 300 la rd 26 “achizitii de bunuri si servicii scutite de taxa sau neimpozabile”? Multumesc

 139. Buna ziua!
  Legat de contractele de inchiriere imobile( propritar PF), aceste operatiuni fiind neimpozabile( inchirieri imobile), cei de la asistenta contribuabili Bucuresti sustin ca nu trebuiesc raportate in D394.
  Asta inseamna ca nu ar mai trebui introduse la intrari? Programul le duce in 394… cum procedam?
  Multumesc mult, anticipat!

  1. Programul duce în D394 acele intrări operate pe tip R. Programul nu are de unde să știe că sunt sau nu sunt operațiuni taxabile din punct de vedere al TVA fiind introduse ca intrare de la persoane fizice neînregistrate în scopuri de TVA.
   Dacă dvs știți că sunt operațiuni care sunt scutite, nefiind taxabile, deselectați-le.

 140. Multumesc pentru raspuns insa as vrea sa ma lamuriti daca este vorba de un contract de inchiriere unde isi desfasoara activitatea punctul de lucru inchiriat de la o persoana fizica,nu se declara in 394?

 141. Daca am o casa de marcat legata de program, iar facturile se inchid cu bon fiscal, niciodata nu emit bon fiscal care sa nu fie precedat de factura, prestez servicii , dau devize etc, cum inregistrez casa pe 394?

  1. Nu înțeleg întrebarea!
   Dacă emiteți facturi, acestea se declară ele, factură de factură în D394. Nu bonurile fiscale. Doar dacă ați da bonuri, doar bonuri, fără factură s-ar declara cumulat.
   Facturile emise către persoane fizice se declară nominal dacă valoarea facturii este peste 10,000 lei, altfel se cumulează valoarea facturilor și se declară cumulat.

 142. Buna ziua
  stiu ca tot s-a abordat acest subiect insa sunt noua in bransa si mi-a cam dat de furca sistemul tva la incasare.
  Va rog sa imi spuneti daca procedez corect:
  in cazul in care sunt platitor la incasare pun bifa la toate facturile de iesire si la toate facturile de intrare ( bonurile sau bonurle cu cui le operez fara bifa indiferent ca sunt intrari sau iesiri)

  in cazul in care sunt incadrat platitor in sistem normal ( fara la incasare) toate facturile de iesire le operez fara bifa iar facturile de intrare le operez cu bifa pe cele de la furnizori cu tva la incasare si fara bifa pe cele de la furnizori care practica sistemul normal ( bonurile fara cui si cele cu cui le operez fara bifa indiferent ca sunt intrari sau iesiri.

 143. Buna ziua,
  daca am reducere pe z ,pana acum operam reducerea pe 707 si pe minus cu 709 cu aceeasi valoare astfel nu imi influenta tva ul si scadeam din gestiune valoarea marfii reduse,gestiunea fiind una global valorica.
  Acum in 394 imi apare la cartusul I pct 7 activitate tip operatiune ‘prestari servicii” valoarea din 709 cu minus si tip operatiune’livrari’ valoarea livrarilor din 707 totala cu reducere cu tot Este corect? sau ma duc si modific manual si trec la operatiune”livrari’ valoarea din 707-709.Multumesc

 144. Multumesc mult pentru raspuns.
  Insa daca am facturi emise prestari servicii promovare, diverse prestari servicii pe ct 704,758 activitatea principala fiind de restaurante acestea se trec la cartusul I pct 7 tip operatiune “prestari servicii” ?

 145. @Cristi
  Va multumesc mult pt raspuns.
  Si totusi daca as dori sa folosesc bifele si in cazul bonurilor fara cui si in cazul bonurilor cu cui este bine daca as proceda in felul urmator:

  1 in cazul in care sunt platitor de tva la incasare pun bifa la toate B-urile si C-urile pe iesiri si pe intrari (similar ca la facturi)

  2.in cazul in care sunt platitor in sistem normal nu bifez nici B-urile nici C-urile din iesiri iar in intrari voi pune bifa doar B-urilor si C-urilor de la furnizorii cu tva la incasare si nu voi pune bifa b-urilor si C-urilor de la furnizorii in sistem normal (similar ca la facturi)

  Va multumesc mult

  1. 1. Nu contează. Puteți pune bifă dacă doriți. Este irelevant. Dar la bonuri fără CUI pe ele e o problemă dacă nu aveți factură, pentru că nu puteți deduce TVA din așa ceva.
   2. Da.

 146. imi cer mii de scuze ca tot insist pe acelasi subiect insa as avea nevoie de lamuriri clare in legatura cu folosirea bifelor . pana in prezent am mers pe urmatoarea schita:

  1 in cazul in care sunt platitor la incasare am bifat si in intrari si in iesiri doar pe cele care nu erau achitate/incasate cash in aceeasi zi indiferent de furnizor sau client si indiferent de tip (bon fara cui, bon cu cui, factura)

  2in cazul in care sunt platitor in sistem normal
  – iesirile toate fara bifa, indiferent daca sunt incasate sau nu, indiferent cum este clientul(in sistem normal sau la incasare)si indiferent de tip (bon fara cui, bon cu cui, sau factura)
  -iar in intrari indiferent de tip (bon fara sau cu cui si factura) am bifat doar pe cele neachitate cash in aceeasi zi de la furnizoriii cu tva la incasare. . Intrarile indiferent de tip achitate cash in aceeasi zi indiferent cum e furnizorul (sistem normal sau incasare) fara bifa iar intrarile-indiferent de tip neachitate cash in aceasi zi de la furnizori in sistem normal fara bifa.

  Aceasta schita este la fel din punct de vedere al trecerii din neexigibil in deductibil respectiv colectat cu schita propusa de dumneavoastra (orice intrare se bifeaza daca dvs sau furnizorul sunteti in sistem la incasare si in iesiri se bifeaza toate daca sunteti in sistem la incasare si nu se bifeaza niciuna daca sunteti in sistem normal). Acest lucru inseamna ca deconturile pe care le-am intocmit si depus sunt si corecte.

  NELAMURIREA intervine acum la luna octombrie cand in 394 trebuie sa raportam tva-ul deductibil si tva -ul colectat aferent facturilor achitate/incasate in perioada de raportare indiferent de data in care au fost primite sau emise de persoane care aplica sist normal sau la incasare… pct I 4SI 5.

  Daca operez actele ca si pana acum saga imi duce corect cifrele in 394 cartusul c (stie care sunt fz cu tva si cei fara tva la incasare) in schimb in cartusul i toate iesirile operate fara bifa pt ca erau incasate cash in aceeasi zi nu le duce pe 5.1 si nici nu stie sa separe intrarile pe 5.2 si 5.3 -imi duce toata suma pe 5.2 banuiesc ca le duce pe 5.2 pt ca le-am operat fara bifa fiind achitate cash in aceeasi zi. (exemplu este dat pt cazul unui platitor in sistem la incasare)

  de aici toata disperarea cu bifele. va multumesc inca o data

 147. de ce nu sunt bifati furnizorii care au emis bonuri fiscale cu codul fiscal al beneficiarului. Se declara aceste operatiuni C? La fel nu sunt bifate vanzarile prin z-uri. Le bifez?

 148. Am 2 activitati cod CAEN 4719-PRINCIPALA si 4618 -secundara.Trebuie trecute separat in 394,sau este valabil doar pentru Activitatile Speciale pe care le-ati prezentat dumneavoastra?Si inca o intrebare,daca nu se folosesc toate numerele alocate la facturi pe 2016,in 2017 alocam de unde am ramas cu facturile emise,sau in continuarea plajei din 2016(anuland astfel numerele alocate,dar neemise).Adica mai exact am alocat facturi pe 2016 pana la 500,s-au emis 450.In 2017 alocam de la 501,sau de la 451?

  1. Se trec doar cele din lista din articol și din D394.
   Puteți continua plaja de numere sau, la fel de bine puteți decide să începeți de la 1. Nu e nevoie de a anula ceva. Ce să anulați de exemplu, dacă le emiteți dintr-un program?

 149. Buna ziua!

  Am ca si client o organizatie ce are reprezentanta in Romania, CIF 9000000xxxxxx. Societatea emitenta este platitoare de tva, deci facturile sunt cu TVA, iar Saga imi trece clientul la PF.
  Am incercat sa completez de mana in 394 la persoane juridice, imi valideaza declaratia, dar recipisa imi da cu erori din cauza acestui CIF. Cum ar trebui sa declar corect in 394?
  Multumesc!

 150. Buna ziua!
  Este corect ca facturile emise de mine ,precum si cele emise de client in numele meu cu minus ( cele pentru incasare anticipata ) sa le duca in declaratie la facturi stornate?Dar la facturile emise de client in numele meu ,care sant cu taxare inversa ,le introduc cu T si modific manual la nr de facturi emise de terti in numele meu?

 151. Mada :
  Buna seara,am si eu o intrebare pt care inca nu am primit un raspuns si m-am gandit ca poate ati intalnit o situatie asemanatoare: Societatea detine o agentie de turism. Ca urmare emitem facturi care cuprind atat servicii in regim normal (cu baza si TVA aferenta) cat si servicii in regim special (cu baza serviciu).
  In Saga, stiu ca pt serviciile turistice tb selectat “U” -serv. cf art 311 si la iesiri dar si la intrari unde achizitionam biletele de la furnizori, insa daca selectam U , suma se duce in declaratie in cartusul C-Livrari, la LS-livrari cu regim special unde nu exista rubrica pt TVA..In situatia asta ce facem cu facturile emise cu tva (unde locul prestarii serviciului este Romania) acele facturi tb puse tot pe “U” sau “spargem” factura in doua si punem valoarea biletului care este fara tva pe “U” si val. comisionului care este cu TVA pe “factura”?

 152. Va rog sa-ma invatati cum operez facturile cu taxare inversa deseuri feroase si neferoase atat facturi de intrari si iesiri sa duca bine in declearatia 394, nu pot sa completez in declaratie cate facturi, baza si tva. Va multumesc!

  1. Operați la intrări, facturile primite cu taxare inversă, cu tip T punând procentul de TVA corespunzător.
   Operați la ieșiri, facturile emise cu taxare inversă, cu tip T fără a completa procentul de TVA.
   Dacă aveți evidență cantitativ-valorică, la articolele folosite pentru intrarea acest deșeuri, respectiv pentru ieșiri de aceste deșeuri, în Fișiere-Articole, în pagina de detalii a articolului operați codul produsului ce se declară în D394.
   În cazul în care nu aveți partea de stocuri activă, este necesar ca după generarea în D394 să completați codul de produs la fiecare poziție de intrare/ieșire la care ați aplicat taxarea inversă.

 153. Pentru iesirile de pe Z, am selectat la iesiri tip B. Cand vreau sa generez D394, nu ma lasa, apare cu rosu – cod invalid. Unde gresesc?
  Multumesc!

 154. Buna seara!
  Am tot citit, dar nu am gasit solutia corecta: nu reusesc sa validez corect D394, deoarece am erori. Eu am de declarat doar o factura primita cu penalitati calculate pentru o factura mai veche. Cum ar trebui sa o inregistrez, ca sa apara corect, caci este cu TVA 0? Va multumesc!

  1. Nu de declară. Debifați-o din ecranul de generare a D394. Eventual refaceți actualizarea programului pentru a vă asigura că aveți ultimul pdf de la ANAF și actualizați datele în declarație înainte de a o genera.

 155. intrebare:am achizitie cu taxare inversa de masa lemnoasa?cum trebuie sa apara in 394 care mi se valideaza dar apoi da erori la aceasta operatiune.eu am introdus cu tva 20% C nr.fact 1 baza 4030 tva 806 si cod 23-masa lemnoasa baza si tva.la validare in sterge cota de 20% si imi pune nu zeste cazul.

  1. Trebuie să refaceți actualizarea programului. Eroarea provine de la o eroare a fișierului pdf de la ANAF, eroare rezolvată între timp printr-un pdf mai nou care fost introdus în program.

 156. la D 394. avand in luna doar iesiri in valuta, am eroare de validare SAGA : TREBUIE COMPLETA PLAJA DE NR. FACTURI, iar daca completez aceasta cerinta, aANAF DA URMATOAREA EROARE :
  E: validari globale
  eroare regula: R112.3: daca atributul op_efectuate = 0 atunci sectiunea serieFacturi nu trebuie sa apara (a
  aparut de 1 ori)

 157. Am o achizitie cu taxare inversa masa lemnoasa. La prima validare nu am eroare insa dupa devalidare cota se modifica in “nu e cazul” si la revalidare mi se comunica o eroare:
  Eroare ! Pt tip operatiune diferit de ( LS, AS, N, V) nu se accepta cota = 0 !
  Eroare ! TVA nu se completeaza pt cota = 0!

  1. Nu, în ambele cazuri. Ați citit ce se declară în D394? Scrie pe undeva că se declară aceste situații?

 158. cum inregistrez in saga o factura cu doua produse: unul contravaloare bilete avion unde la TVA apare SDD, si unul cu contravaloare servicii cazare unde la TVa apare TVA inclus cf art 311-Regimul agentiilor de turism……VA MULTUMESC

  1. Înregistrați ca două facturi distincte cu același număr. Achiziția biletului de avion nu se declară în D394.

 159. Buna ziua

  1Va rog sa ma ajutati cu inregistrarea facturilor de utilitati emise pe numele administratorului. societatea isi desfasoara activitatea in baza unui contract de comodat acasa la administrator. Se introduc prin intrari si daca da pe ce tip sau direct in registrul de casa in momentul platii.

  si

  2 va rog sa imi spuneti cum procedez in urmatoarea situatie:

  societatea a alocat la inceput de an facturi de la 1 la 50 , prima emisa in octombrie este 47 si ultima 50 la luna octombrie am trecut la alocate 47-50 si emise la fel
  In luna noiembrie emite pe 51 , 52, 53 cum declar in 394 la noiembrie pt alocate de la 1 la 100 si atat , de la 51 la 100 si atat sau voi declara 2 randuri de la 1 la 50 si de la 51-100 .

  Multumesc anticipat

  1. 1. nu se poate opera o astfel de factură la firmă. Plata utilităților în numele persoanei e un avantaj de natură financiară pentru proprietar și e ca și cum ar realiza venituri din chirii. Pe un contract de comodat nu se poate achita așa ceva.
   2. în funcție de cum ați emis decizia de numerotare. cu primul număr cel din octombrie.

 160. la o factura de comision emisa catre Payzone(scutita fara drept de deducere) ce se trece la tip operatie “n” sau ” ” cu va 0?

 161. Buna ziua,
  Firma din Romania, primeste de la firma din Olanda o factura de reparatii auto (reparatie este efectuata in Olanda), pe care nu mentioneaza codul de TVA, dar evidentiaza TVA-ul. Este corecta înregistrarea facturii la Intrari-valuta pe tip Factura, iar in 300 la rd.26.1?
  Multumesc!

 162. Buna ziua,
  Am o factura de achizitie cafea cu TVA 9%. Aceasta factura o contabilizez pe cheltuieli de protocol fara a-mi deduce TVA-ul. Ce ar trebui sa completez la tip intrari cand o introduc in Saga?
  Multumesc!

 163. Buna ziua
  Am nevoie de confirmare daca fac bine, va rog:
  Firma din Romania presteaza servicii izolatii la o firma din Olanda.Firma romaneasca factureaza serviciile fara TVA ( neimpozabile in Romania), firma din Olanda factureaza si ea catre noi costuri aferente salariatilor nostri ( cazare, transport, echipamente), factura fara TVA (ambele firme au cod valid de TVA).Factura emisa de noi o inregistrez la Iesiri- valuta, tip Factura, o declar in 390 si 300 la rd.3.1, iar factura primita din Olanda, o inregistrez la Intrari -valuta ,tip -factura, o declar in 390 ( mai putin serviciile de cazare) si in 300 la rd.26.1.
  Compensez facturile printr-un acord intre firme si raportez la BNR prin Anexa.6 -operatiuni nemonetare.
  Multumesc!

 164. Mai am o intrebare: cazarea salariatilor nostri este refacturata de firma unde prestam serviciile, nu ar fi corect sa fie facturata cu TVA?
  Multumesc!

 165. Buna ziua! ce facem cu facturile alocate in 2016 dar neutilizate? putem incepe 2017 cu alocare de la nr. 1 ?
  Multumesc

  1. Ce doriți. Puteți continua cu numerele respective în 2017 dacă doriți caz în care emiteți decizie pe 2017 în acest sens.
   Sau puteți începe de la 1 în 2017.

 166. De ce nu se preiau bonurile fiscale cu CUI pe ele( de OMV, Lukoil etc) daca sunt operate cu C??? in declaratia 394?

  1. Ba se preiau. Nu nominal pentru că nu se declară nominal. Citiți ghidul ANAF legat de completarea declarației.

 167. Buna dimineata! Cer ajutorul in legatura cu 394. a) Am emis o factura de mententanta pt. o firma din Anglia cu TVA, trebuie sa declar in 394? b) Si una pt. USA, asta s-a emis fara tva.
  Si cu ce litera ar treb.inregistrate in Saga. Multumesc.

 168. Buna ziua,

  Am inregistrat la societate aflata in faliment, o factura de vanzare a unei constructii. Factura am facut-o cu taxare inversa, fiind ambele parti platitoare de tva. Problema este declaratia 394, care imi genereaza erori pentru aceasta inregistrare.
  Am citit pe forum ca ar trebui sa introduc un cod, pt vanzarea respectiva, dar nu stiu ce cod si unde il gasesc.

  Va multumesc anticipat.

 169. Buna dimineata! Am cerut ajutorul in legatura cu 394. a) Am emis o factura de mententanta pt. o firma din Anglia cu TVA, trebuie sa declar in 394? Va rog sa mai spuneti in ce cartus? Va multumesc anticipat!

  1. Dar v-am răspuns: trebuie declarată.
   Dacă folosiți SAGA – programul o va duce corect în declarație.

 170. Buna ziua am o societate care (hotel) care are un program de gestiune pe calculator la care este atasat o imprimanta fiscala care eminte bon fiscal pentru operatiunile incasate in numerar sau cu carete de credit ( aceste sume apar si pe z zilnic precum si nr de bonuri emise) dar programul emite automat si factura fiscala indiferent daca clientul doreste sau nu , din ianuarie 2017 ar trebui sa declar in d394 facturile si sa nu declar bonuri fiscale si inregistrarile ar trebuie facute 411=704,4427 ,pana acum faceam 5311=704,4427.Ce parere aveti? Multumesc

  1. Câtă vreme emiteți facturi acestea se înregistrează distinct, factură de factură, pe fiecare client în parte și se înregistrează și declară ca atare. Bonul fiscal e document de încasare în acest caz.

 171. Buna ziua. Am avut o achizitie de 2terenuri si o constructie in decembrie. Am bifat “T” factura cu taxare inversa, la “tip” am trecut “nedefinit” le-am trecut pe 211 respectiv 212 conturile lor insa in declaraatia 394 nu mi se valideaza….ca ar trebui sa fac precum la cherestea sa o modific din furnizori-articole-detalii. Dar ca tip e nedefinit si nu stiu cum sa procedez… ma puteti ajuta?

 172. @Cristi
  In SAGA cand se actualizeaza datele pentru D394, bonurile fiscale cu CUI pe ele (introduse cu C) nu sunt selectate.
  Daca le selectam apar in D394 ca o achizitie cu factura obisnuita. Nu ar trebui sa apara in cartusul I doar ca sume?
  Daca nu le selectam nu apar de loc (logic!).
  Gresim undeva?
  Multumesc

 173. @Cristi
  In D394 (fisierul PDF generat), in cartusul I nu apare suma bazei de impozitare si TVA-ul bonurilor fiscale cu CUI introduse in aplicatia SAGA cu “C” .
  Sa intelegem ca se introduc manual in pdf?
  Multumesc

  1. Cine a spus asta? Dacă le operați prin intrări, corect, pe tip C la actualizare date în ecranul de generare a D394 nu se bifează și trebuie lăsate așa nebifate. Se trimit doar valoric în declarație. Uitați-vă cu atenție.

 174. Buna ziua,
  avem o factura de la un furnizor care la date client a trecut doar denumirea firmei, fara CUI sau adresa. Factura aste insotita de BF fara CUI client. Se declara in acest caz in D394? Dar de pe un BF cu CUI client pe care este trecuta taxa parcare si are cota de 9% pe el, avem voie sa deducem tva-ul? Cum de declara in D300 si D394?
  Multumesc.

  1. E factură sau factură simplificată?
   Dacă e factură și nu are codul dvs fiscal înscris pe ea puteți să solicitați furnizorului corectarea documentului, altfel nu prea puteți deduce TVA pentru că nu aveți factură întocmită corect și prima condiție pentru a putea deduce TVA este să aveți o factură întocmită corect.
   Aveți voie să deduceți orice TVA care este înscris în facturi întocmite corect sau în facturi simplificate ori în bonuri cu valoare de factură simplificată întocmite conform reglementărilor codului fiscal și pentru care puteți face dovada că reprezintă achiziții de bunuri sau servicii ce sunt în legătură cu activitatea economică a firmei.

 175. Da e factura nu factura simplificata. Dar nefiind trecut pe ea decat numele firmei nu am dedus tva-ul si presupun ca nici in D394 nu trebuie sa o trec deoarece nici furnizorul nu va avea pe ce cod fiscal sa o declare neavand trecut nici un CF pe factura. E corect ? O vor declara la vanzarea cu BF.
  Multumesc.

 176. Buna ziua,am introduse bonuri fiscale la tip B si la tip C,dar in declaratie apar cumulat doar cele cu cod fiscal al beneficiarului,celelalte nu apar,nu sunt sigura daca e ok sau nu.Va multumesc

 177. Buna ziua!
  Am emis o factura unui client, dar am realizat ca in 394 am trimis eronat clientul. Factura este aceeasi, doar clientul se schimba. Se poate face rectificativa pentru asta? Cum as putea sa procedez?
  Multumesc!

 178. Buna ziua. Am si eu o intrebare plaja de numere si serii tb data lunara sau putem adauga de pe 01.01.2017 pana la 31.12.2017? multumesc.

  1. E suficient să aveți introdus doar primul număr din plajă.
   Plaja de numere se alocă la început de an de regulă pentru întregul an.

 179. La ieșirea pe Z din ziua respectivă diminuați valoarea z-tului cu valoarea bonului, corect, așa cum spuneți, pe nedefinit adăugând o linie cu minus unu la cantitate și la total minus valoarea bonului. Adăugați factura. Tot pe nedefinit și la cantitate plus 1 și la total valoarea bonului.

 180. Buna ziua,
  In luna ianuarie am o factura de storno la o factura emisa eronat in decembrie 2016. factura de storno am facut-o cu tva 20%. Saga imi valideaza d394, dar cand verific la anaf, imi da urmatoarea eroare :
  ERORI
  :
  E: rezumat2 (2)
  eroare regula: R109: Incepand cu perioada 1.2017 atributul bazaL_PF (-….) trebuie sa fie egal cu 0
  E: rezumat2 (2)
  eroare regula: R110: Incepand cu perioada 1.2017 atributul tvaL_PF (-….) trebuie sa fie egal cu 0

  1. Refaceți actualizarea programului – reinstalați actualizarea la ultima versiune și ulterior apăsați iarăși actualizare date în ecranul din care generați D394 și apoi generați PDF-ul.

 181. Buna ziua,

  In luna februarie 2017 am primit de la un furnizor o factura emisa in martie 2016 pe care n-o avem inregistrata in contabilitate. Cum ar trebui sa o inregistrez la intrari in SAGA?
  Mentionez ca inca nu am depus Declaratia 101 pentru anul 2016.

  Referitor la D394, trebuie facuta declaratie rectificativa pentru luna martie 2016 sau factura o cuprind in D394 intocmita pentru luna ianuarie 2017?
  Va multumim.

  1. Înregistrați un aviz în decembrie cu datele din factură.
   În ianuarie introduceți factura punând la dată document data din martie 2016 și faceți asocierea avizului.
   Așa cheltuiala va fi la decembrie, iar în D300 va apărea corect la regularizări, se va putea re-genera D394 corectă pe martie.

 182. Buna ziua ,

  La inchiderea de luna , cand se genereaza balanta , am mesaj ca ,, nu gasesc contul 401. 000532 …ex , adaugati in planul de conturi .Ce pot sa fac in acesta situatie ?
  Astept cu mare interes un raspuns din partea dumneavoastra .
  Multumesc anticipat

  1. Intrați la Fișiere – Furnizori, identificați furnizorul cu codul 000532, dați Modific și apoi Salvez pentru a recrea contul 401.000532 în planul de conturi pentru că ați reușit cumva să-l ștergeți.

 183. Buna ziua.
  Pt livrari de bunuri cu locul livrarii bunurilor in afara Romaniei, conform art.275, 1-b, se selecteaza tip factura “n”? Multumesc.

 184. Buna ziua,

  Am vandut un teren. Clientul este si el platitor de tva. Fiind un teren neconstruibil , factura tre sa fis fara TVA. Tre sa selectez ceva anume cand emit factura din iesiri? Sau sa scriu ceva anume in spatiul pentru rubrica tva pe factura?
  Cum se evidentiaza aceasta factura in declaratia 394?

  Multumesc
  Astept cu interes raspunsul dumneavoastra.

  1. În acest caz se aplică măsurile de simplificare, taxarea inversă. Introduceți factura la ieșiri și selectați la tip “T – Taxare inversă”. În partea de detalii se va introduce fără TVA.
   Factura va apărea corect în D394. Apare în lista de operațiuni unde va trebui să introduceți manual codul de produs 27 – Terenuri pentru livrarea respectivă. Se va regăsi în cartușul C.

 185. Buna ziua,

  Revin cu inca o precizare:
  – terenul a fost achizitionat fara TVA;
  – nu este construibil;
  – suntem ambele societi platitoare de TVA;
  – se poate aplica regimul de scutire fara deducere? adica factura faRA TVA si atat?
  – daca se poate aplica aceasta situatie nu mai trebuie declarata in 394?

 186. Buna ziua,
  S-a alocat urmatoarea serie si nr la fac. emise la un punct de lucru (format) NN:1 urmatoarea NN:2 s.a.m.d.
  Am importat datele in SAGA;
  Am alocat la numere si serii un interval NN:1 la NN:1000
  In declaratia 394 nu s-a completat automat plaja de fac, si nici intervalul de facturi emise.
  In situatia serie,nr alocat are forma EE1 la EE2000 totul e ok (este automat trecuta plaja de facturi si intervalul de fac emise).
  Intrebare: Caracterul “:” e gresit folosit la aceasta alocare? ( sau n-are nici o treaba)

  Multumesc mult
  O zi frumoasa

  1. Da, este greșit. Nu folosiți semne speciale la serii. Limitați-vă la caractere și numere. Abordările de tip serie+număr, așa cum ați folosit la intervalul de la EE1 la EE2000 sunt cele mai ok.

 187. Buna ziua,
  La completarea in Saga a CNP-urilor clientilor persoane fizice am constatat urmatoarele:
  – completarea eronata a acestora, la salvare sunt atentionata;
  – daca am importat date din puncte de lucru la generare D394 sunt marcate cu rosu;
  – am avut o eroare de forma 0800506204221 care n-a fost identificata…..???

  Multumesc mult

  1. 1. așa este.
   2. se marchează cu roșu codurile fiscale sau CNP-uri invalide.
   3. acel cod se validează ca CNP. E adevărat că nu e corect, dar, culmea, din întâmplare se validează pe algoritmul folosit la CNP

 188. Buna ziua,
  Am generat declaratia 394 din saga, validat, semnat si am trimis-o. Recipisa contine erori de validare de un singur tip:
  E: op1 (2605)
  eroare atribut: nrP: atribut prezent dar vid nepermis s.a.m.d 10 la numar unde se schimba doar nr. din paranteza.
  Nu inteleg la ce se refera aceasta eroare. (am verificat cod client, nr. factura, nr inregistrare din pdf-declaratie)

  Multumesc mult

  1. Probabil aveți furnizori/clienți persoane fizice, la care nu aveți CNP și le-ați completat adresa. La cei aflați la numere curente respective la rubrica număr din cadrul adresă aveți un spațiu sau mai multe completat. Eliminați spațiul/spațiile din câmpul număr sau completați numărul adresei partenerilor.

 189. Buna ziua. Ce declaratie 394 depun la fix?
  Ma refer la faptul ca trebuie sa activez doar tertii platitorii de TVA sau trebuie sa fac declaratie cu toti tertii? Va intreb deoarece in ultumul caz am de listat vreo 50 de pagini care contin mai intai platitorii de TVA dupa care cei neplatitori.
  Multumesc.

  1. Nu înțeleg întrebarea. Cum adică “depun la fix”? Ce înțelegeți prin asta?
   În D394 se înscriu toate achizițiile sau livrările efectuate din/în România și sunt legate de operațiuni impozabile în România, indiferent că sunt achiziții de la persoane înregistrate în scopuri de TVA sau nu sau dacă sunt livrări către persoane înregistrate în scopuri de TVA sau nu.
   De ce să listați declarația? Salvați-vă declarațiile depuse în format electronic.

 190. Buna ziua
  Am o factura facuta de noi catre o persoana fizica, are CNP.
  Intrebarea mea este daca factura are valoarea de 1653.66 cu tva, in declaratia 394 o trec la cartusul D, jos la exceptii sau la ambele.
  Multumesc

 191. Buna ziua,

  Mai am o intrebare daca la factura facuta pt o persoana fizica am facut chitanta
  Chitanta o declar in 394 la punctul G-Î2 si factura o trec la cartusul D si jos la exceptii
  Multumesc

  1. Chitanța nu se declară distinct. În D394 se declară facturile. Încasările cu chitanțe se declară numai de plătitorii de TVA ce nu emit facturi ci doar chitanțe fiind prevăzuți la excepțiile de la art.2 din OUG 28/1999.

 192. Bună ziua.
  Cu mult respect, as dori o lămurire in următoarea privință: firma mea se ocupa cu achiziția si prelucrarea ciupercile si fructelor de padure din flora spontana. Cum să completez declaratia 394 privind această activitate? Specific ca achiziția se face de la persoane fizice.
  Va multumesc.

  1. Se introduce fiecare borderou de achiziții, nominal, pe datele persoanelor fizice de la care realizați achizițiile.
   În SAGA folosiți tipul specific borderoului.

 193. Buna ziua,
  s-a emis o factura catre Ambasada Chinei cu adresa din Bucuresti masa servita pe care e trecut un cod 90000002211789,pare a fi un nif. Va rog sa ma indrumati cum completez declaratia 394? Multumesc

 194. Revin cu rugamintea sa ma indrumati daca am procedat corect: factura emisa CU TVA catre Ambasada Chinei masa servita cod furnizat imi apare mesaj de cod fiscal incorect. Am sters codul si am trecut doar la tara RO.
  In decl 394 imi preia ca tip 2 PF il bifez de mana PJ si incerc sa validez declaratia.,imi spune ca nu am sales tara,aleg tara RO si ma lasa sa validez.
  Trimit declaratia si imi apre eroarea daca tip partener 2 si cui necompletat si tara RO atunci atributul jud trebuie sa fie completat. Completez toata adresa si nu imi mai da eroare.
  Intrebarea este daca am procedat corect daca este trecuta adresa fara cui se considera ca ar fi persoana fizica ? Cum putem proceda la facturi emise catre clienti cu Cui eronat si fara posibilitatea de a gasi cui-ul?

  1. Acela e clar un NIF nu CUI. În acest caz e suficient să treceți țara și județul. Va fi tratat ca o livrare către persoane neînregistrate în scopuri de TVA.

  1. Îl selectați corect în Fișiere – Grupe și actualizați datele în ecranul de generare a D394.

 195. @Cristi
  Daca emitem bonuri cu un total de 14 AMEF, iar in cursul lunii de raportare un AMEF se defecteaza. Pana in data de 10 a lunii am emis bonuri fiscale cu 14 AMEF, iar incepand cu data de 11 a lunii emit bonuri fiscale cu un total de 13 AMEF ( unul s-a defectat in data de 11 a lunii de raportare). Ce voi declara in 394 in NrAMEF, pe tipul de tranzactie I1 ?

  Multumesc!

 196. @Cristi
  Multumesc!

  In cazul in care in data de 11 a lunii de raportare nu se defecteaza 1 AMEF ci,pun in functiune inca 2 AMEF. Ce voi declara in 394 in NrAMEF, pe tipul de tranzactie I1 ?

 197. Buna seara,
  va rog sa ma ajutati cu un sfat,am urmatoarele situatii:
  1.Am omis sa trec nr caselor de marcat folosite in luna 07,ele fiind 4 la numar,depun rectif la 07?
  2.In aceasi luna am un furnizor de marfa care era neplatitor de tva in 07 iar fara sa observ a fost preluat cu RO deaorece devenise platitor cu 01.09.2017 si la 5 fact am facut nir fara tva,iar la 1 fact am trecut tva-ul cand am inregistrat-o.
  In decl 394 din 07 a fost preluata doar fact cu tva pe tip partener 1.
  Am stornat fact cu tva in 01.08/ data document 30.07 si am adaugat-o in 01.08 fact corect fara tva.
  In decontul de tva din 08 se duce la regularizari este ok, la 394 din 07 depun rectificativa selectez la tip partener 2 corectez fact gresita si bifez la preluat toate fact fara tva.
  Iar in decl 394 din 08 bifez doar facturile din 08,la fel selectez tip partener 2.
  Este ok? Se depune rectificativa la 394 din 07 in ambele situatii?
  Multumesc

 198. Buna seara,
  cu siguranta sunteti foarte ocupat insa va rog sa ma ajutati cu un raspuns nu stiu cum sa reglez situatia mai ales la pct 2.
  Cu respect

 199. Buna ziua inca o data,
  cum pot corecta situatia in d 394,in urmatoarele situatii:
  1.Am omis sa trec nr caselor de marcat folosite in luna 07,ele fiind 4 la numar,depun rectif la luna iulie?
  2.In aceasi luna am un furnizor de marfa care era neplatitor de tva in luna iulie iar fara sa observ a fost preluat cu RO deaorece devenise platitor cu 01.09.2017 si la 5 fact am facut nir fara tva,iar la 1 fact am trecut tva-ul cand am inregistrat-o.
  In decl 394 din luna iulie a fost preluata doar fact cu tva pe tip partener 1.
  Multumesc

 200. Buna ziua,
  Am un SRL si sunt sofer partener Uber, in cazul platilor cu numerar de la o persoana fizica, este obligatoriu sa detin o casa de marcat fiscala si sa emit bon fiscal la incasare? Daca nu, in baza carei legi? Mentionez ca sunt emise pe portal chitanta si factura ptr cursa respectiva ptr persoana fizica.

 201. buna ziua,
  au emis de la puctul de lucru o factura deseuri ambalaj/ carton/ pet/ sticla,catre o firma colectoare de desuri in baza unui contract de achizitie deseuri,firma respectiva nu este platitoare de tva.
  factura a fost emisa fara tva,insa doar daca era platitoare tva ar fi trebuit trecut taxare inversa,insa asa se comporta ca o factura normala,nu? cum se declara in 394 daca nu aplica taxare inversa,codul se mai trece deseuri feroase si neferoase?
  si inca ceva,considerati ca este corect ca noi care avem ca si cod caen restaurante putem factura deseuri ambalaje iar eu am vreo oblicatie cattre AFM sau agentia de mediu ?
  Multumesc

  1. 1. Se emite factură cu TVA dacă beneficiarul este neînregistrat în scopuri de TVA. Nu se poate aplica taxarea inversă.
   2. Da, puteți factura deșeuri. Nu aveți obligații către AFM.

 202. Buna seara,
  am achizitionat de la un furnizor din RO marfa pe care ulterior am returnat marfa,iar furnizorul a emis documentul Nota Credit cu valoare negativa.
  Acest document Note Credit se declara in 394,considerand ca este o factura de storno?
  Multumesc

  1. Da, dar este recomandabil să luați legătura cu furnizorul pentru că normal, în România, pentru așa ceva se emite factură.

 203. Buna ziua,
  sunt utilizatoare a programului saga de multi ani. In acest an conducerea a achizitionat al 4-lea abonament si vrea sa utilizeze programul si pentru declaratia 394 . Sociateatea are activitate de distributie pentru care foloseste un alt program. Acest program poate genera un xml pentru 394. As vrea sa unesc cele doua xml=uri pentru a le uni si genera declaratia 394. se doreste sa se utilizeze in viitor si pentru distributie saga. Ar fi posibil?Pana la achizitionarea si configurarea noilor echipamente trebuie sa realizez unirea celor 2 xml-uri pentru 394. Nu stiu cum. Am solicitat ata telefonic cat si in scris pe adresa office @sagasoft.ro lamuriri si ajutor. Tot ce am primit este ca trebuie sa consult manualul de utilizare de la programul Saga, marturisesc ca nu ma descurc. Am incercat si cu dukintegrator, nu am reusit . Va rog daca se poate sa ma ajutati cu indicatii clare. Va multumesc mult

  1. Nu se poate face ceea ce doriți, direct din SAGA.
   SAGA generează fie un pdf ce se completează cu date trimise din SAGA, fie un XML, dar nu poate uni două XML-uri.
   Se pot importa date din alt program, în SAGA, dacă fișierul exportat de alte programe respectă cerințele SAGA.
   Ca idee însă: înțeleg că gestiunea este ținută în alt program. Dar cum culegeți datele despre facturile emise/primite? Cum țineți evidența furnizorilor/clienților? Nu importați intrările/ieșirile? Dacă da, de ce nu faceți asta?

 204. Pana acum, se folosea un program mai vechi pentru contabilitate si cel de distributie.In programul de contabilitate exista o comanda speciala prin care se importa xml-ul 394 din distribuitie, se genera 394 xml total si se valida cu duk-ul intreaga 394, si partea din distrbutie si partea din contabilitate (unite). Programul de contabilitate l-am inlocuit cu saga, pentru toate operatiunile mai putin cumparari si vanzari pentru distributie. Nu importam intrari si iesiri. As importa jurnalele de vanzari si de cumparari din distributie, dar nu stiu cum. Ma gandeam ca poate exista o posibilitate sa unesc cele doua xml-uri.

  1. Nu există o astfel de posibilitate în SAGA. Puteți importa intrările/ieșirile din alte programe în SAGA, dar exclusiv D394 nu.

 205. inainte foloseam un program (in fox), pentru contabilitate, si care avea o comanda speciala pentru declaratia 394, prin care import declaratia 394 din distributie si apoi declaratia unita se genera cu duk integrator….

 206. Buna ziua,
  activitate principala restaurant:
  1.are contracte incheiate de promovare,de marketing prin care vinde doar anumite produse (pepsi de exemplu) si contracte de chirie pentru comercializarea de tigari. Aceste vanzari se declara in 394 la cartusul I pct 7 la prestari servicii din activitatea de restaurant?
  2.bonurile fiscale cu cui emise catre clienti,se scad din totalul bf emise de casa de marcat,respectiv valoarea lor, si apar la cartusul g total nr de bonuri fiscale ?(ex casa de marcat a emis 670 bf din care 10 cu cui la cartusul g se trece 660 de bonuri?
  multumesc

 207. Multumesc frumos , referitor la punctul 2.,operam in Saga bonurile emise catre clienti cu cui pe C, in iesiri pe un client vanzare bf cui general, iar valoarea bonurilor respective le scad din z-ul zilnic, astfel incat valoarea z-ului ramane acelasi si la nr de bonuri emise il scad ca la facturi emise cu bf si in decl 394 la total nr bonuri fiscale le preia inclusiv bonurile cu cui.
  Este corect cum am procedat?
  Multumesc

 208. Buna ziua,
  Indicatiile de aici raman valabile si in ziua de azi? Ma refer la partea de intrari. Eu am un bon fiscal ( de la Dedeman) pe care scrie factura simplificata, cu codul firmei pe el si mai mic de 100 euro ca si valoare. Tot ca si tip ¨M¨se inregistreaza la intrari?
  Multumesc

 209. Buna ziua,

  Daca intocmesc un document centralizator cu facturile emise intr-o luna (emitem foarte multe, catre acelasi client si nu vrem sa le inregistram factura cu factura) cum ajunge documentul centralizator in declaratia 394 si cum mai completam numarul de facturi si numarul si seria lor?

 210. Buna ziua ! Am emis din greseala 2 facturi cu aceeasi serie si numar, la clienti diferiti. In D394 la numarul total de facturi emise am 20, dar la seria si numarul facturilor emise o sa am doar 18 serii si numere de facturi emise. Cum sa procedez in D394, cum declar numerele de facturi dublate ? Multumesc !

  1. Puneți un punct la dublură. De exemplu serie AA număr 1111 veți lăsa AA1111 la prima factură, iar a doua va fi AA1111.

 211. Am emis factura cu bon fiscal catre client persoana juridica dar si la persoane fizice
  Se inregistreaza in saga factura, se scade valoarea facturii din zet
  Daca facem asa, la sfarsitul lunii in declaratia 394 suma declarata din vanzari este mai mica exact cu valoarea facturilor emise cu bon fiscal iar la anaf se va transmite jurnalul amef cu vanzari mai mari ce includ si bonurile fiscale aferente facturilor
  Va intreb daca este corect asa.
  Multumesc anticipat

Lasa un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *