Archive

Archive for July, 2015

Amnistia fiscală

July 21st, 2015 No comments

txareA fost pusă în aplicare. A fost publicată legea 209/2015. În esență, aceasta:

anulează diferențele stabilite ca urmare a reconsiderării activităților independente în activități dependente, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisa și comunicată contribuabilului, pentru perioadele fiscale de până la 1 iulie 2015 și neachitate până la data intrării în vigoare a legii.

– nu permite organelor fiscale să reconsidere o activitate ca fiind dependentă, pentru perioade anterioare datei de 1 iulie 2015

– anulează diferențele de obligații fiscale principale și/sau obligațiile fiscale accesorii stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă și comunicata contribuabilului, ca urmare a recalificării sumelor reprezentând indemnizația primită pe perioada delegării și detașării de către angajații care și-au desfășurat activitatea pe teritoriul altei țări, aferente perioadelor fiscale de pana la 1 iulie 2015 și neachitate până la data intrării în vigoare a legii.

Categories: Legislatie Tags:

Modificări legislative.

July 16th, 2015 18 comments

blind justiceÎn ultima perioadă au apărut o serie de modificări în legislația economico-financiară sau cea care privește societățile comerciale.

E vorba de modificări la legea societăților comerciale, codul de procedură fiscală, ordonanța privind casele de marcat, compensările prin IMI și abrogarea textelor de lege ce obligau la utilizarea ștampilei.

Legea societăților comerciale a fost modifică prin Legea 152/2015. Printre altele legea modifică motivele pentru care orice persoană interesată poate solicita dizolvarea unei societăți comerciale, modificând art.237 din Legea 31/1990 R.

Read more…

Modificări cod fiscal

July 8th, 2015 6 comments

accounting6Codul fiscal a fost modificat odată cu apariția Legii 187/2015, lege ce aprobă cu modificări și completări OUG 6/2015.

Cele mai importante modificări aduse de această lege sunt legate de criteriile ce definesc o activitate independentă, cele ce defineau activitatea independentă și cea dependentă și criteriile de reîncadrare din independent în dependent fiind abrogate, precum și modificarea art.11 din codul fiscal legat de posibilitatea fiscului de a considera o operațiune ca fiind fără scop economic.

O altă modificare vizează berea la butoi ce se va vinde cu un TVA de 9%.

Se modifică și lista operațiunilor pentru care instituțiile publice sunt persoane impozabile, adăugându-se la acea listă și operațiunile agențiilor agricole de intervenție efectuate asupra produselor agricole și în temeiul regulamentelor privind organizarea comună a pieței respectivelor produse.

Pentru producătorii mici de bere în fabrici independente se aplică un nivel redus al accizelor pentru o producție de până la 200.000 hl/an.

Legat de reconsiderarea din activitate independentă în activitate dependentă să vedem care sunt noile criterii. Dacă până acum o activitate independentă putea fi tratată ca una dependentă atunci când cel puțin unul din aceste criterii era îndeplinit:

Read more…

Punct și de la capăt.

July 7th, 2015 6 comments

keep-calm-try-againUpdate la acest articol: OUG 8/2015 care a introdus bacșișul și registrul de bani personali a fost aprobată și modificată prin lege. Legea 186/2015 publicată în M.Of. 495/06 iulie 2015, aprobă și modifică ordonanța 8/2015. Modificările intră în vigoare în trei zile de la publicare. De aceea abia din data de 9 iulie 2015:

– nu se vor mai emite bonuri fiscale pentru bacșiș
– nu mai este nevoie de regulamentul intern cu privire la bacșiș
– nu se mai completează registrul de bani personali și nici nu se mai pot sancționa firmele pentru inexistența acestuia

Atenție! Până în 8 iulie inclusiv, aveți obligația de a aplica legislația actuală.
Abia din 9 iulie ne întoarcem de unde am plecat.

Categories: Legislatie Tags:

Proiect raportări semestriale 2015

July 2nd, 2015 30 comments

accounting3Ministerul Finanțelor a publicat proiectul de ordin pentru aprobarea raportărilor semestriale. Ordinul modifică și OMFP 1802/2014 – modifică încadrarea entităților în microentități, întreprinderi mici, mijlocii și mari.

Noua încadrare, propusă prin ordin:

Read more…

Categories: De contabilitate Tags: ,

Bacșișul. Se pare că e istorie

July 1st, 2015 14 comments

TellmemoreConform acestei știri de pe Mediafax, Președintele României a primit spre promulgare legea de adoptare a OUG 8/2015 cea care reglementa bacșișul și registrul de bani personali.

Proiectul de lege, conform anunțului camerei deputaților a fost trimis spre promulgare. Din proiectul de lege reiese că după publicarea ei, bacșișul va dispărea, va dispărea tratamentul lui, dar va dispărea și registrul de bani personali. De asemenea aberația cu nerestituirea sumelor achitate în contrapartida suspendării de activitate se vor restitui.

Normal, nimeni nu e devină că legislația se face pe genunchi, că peste noapte mii de oameni au fost puși pe drumuri să cumpere registre să facă notificări, regulamente și mai știu eu ce.

Categories: Legislatie Tags: