Archive

Archive for March, 2013

Norme cod fiscal.

March 23rd, 2013 36 comments

accounting2După cum știți deja, acum câteva zile au apărut modificările aduse la normele de aplicare a codului fiscal. Acestea au fost modificate prin HG 84/2013.

Ca urmare a modificării lor și definirii conceptului de factură simplificată, reiau și eu aici avertismentul legat de deducerea TVA pe bonurile fiscale și vă atrag atenția că, începând cu 14 martie 2013, nu veți mai putea deduce TVA din bonurile fiscale decât dacă îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

– să aibă o valoare de până la 100 EUR
– să aibă înscris, tipărit de către aparatul de marcat fiscal al emitentului, codul de identificare fiscală a beneficiarului (aici vreau să fac o precizare: nu este nevoie de sufixul RO. Acesta este un atribut fiscal, nu e parte a codului fiscal. Codul fiscal este strict partea numerică)
– să conțină următoarele elemente minime: data emiterii bonului, datele de identificare a persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile, denumirea bunurilor și/sau  serviciilor furnizate și suma taxei sau informaţiile necesare pentru calcularea acesteia.

Legat de aceste noi reguli vreau să vă atrag atenția că, odată ce veți avea un astfel de bon, va trebui să țineți seama de faptul că deși scrie pe el “Bon fiscal”, el este asimilat din punct de vedere al TVA unei facturi, chiar dacă e factură simplificată, și de aceea va trebui să apară în D394.

Despre celelalte modificări și mai ales despre lipsa unor norme clare, în special pe art.71-74 cod fiscal, într-o postare viitoare.

Evaziunea fiscală

March 23rd, 2013 No comments

taxcrime1Parlamentul României a adoptat Legea 50/2013, lege prin care modifică legea evaziunii fiscale, Legea 241/2005.

Ce se modifică?

Se modifică articolele 3, 4, 5, 6 și 9. În esență se dublează sau se înăspresc sancțiunile pentru fapte de evaziune fiscală:

Read more…

Categories: Legislatie Tags: ,

Ce mai aflăm despre noi

March 15th, 2013 25 comments

callmeMare minune Google “Goagăl” ăsta. Afli o grămadă de lucruri cu ajutorul lui. De la numere de telefon personale la articole și articole.

Și afli, spre exemplu, că sunt și păreri pro și contra despre SAGA sau despre echipa din spatele lui. Unul din articolele legate de echipa din spatele programului nu reproșează programului nimic, dar reproșează o oareșce răceală a echipei față de clienți, o purtare formală față de aceștia. Nu incorectă, ci o purtare distantă, formală.

Read more…

Categories: Despre noi Tags: , , ,