Archive

Archive for July, 2012

ANAF și MF: Noutăți

July 31st, 2012 6 comments

news02Legat de tratamentul fiscal al veniturilor din convenții civile, din drepturi de proprietate intelectuală (venituri din activități independente și alte venituri), de fapt, a contribuțiilor sociale legate de aceste venituri, ANAF a publicat un ghid privind declararea și plata contribuțiilor sociale de către persoane fizice care realizează astfel de venituri.

De asemenea, un prim pas legat de modificarea D112 a fost făcut deja. ANAF a publicat anexa 8 cu validările declarației, adaptate la noile reguli de calcul a contribuțiilor sociale.

MF a publicat un proiect de modificare a OMFP 3055/2009, privind reglementările contabile, în sensul adaptării tratamentului contabil al deprecierii creanțelor preluate și a contabilizării certificatelor verzi, pentru a armoniza reglementarea contabilă cu modificările aduse în legislație.

Opinii: La vot sau la muncă?

July 30th, 2012 1 comment

suediaVreau să vă aduc în atenție un articol din Ziarul Financiar, prin care domnul Sorin Pâslaru le transmite guvernanților, politicienilor de toate culorile, că obsesia lor trebuie să fie numărul de angajați, nicidecum numărul celor ce votează.

Foarte bun articol, dacă mă întrebați pe mine.

Vă citez din el un paragraf relevant. Relevant pentru a afla măcar unul din motivele pentru care România nu a dus-o și, dacă va menține aceiași categorie de guvernanți ca până acum de 22 de ani, nu o va duce bine.

Ce spune Frederik Reinfeldt, premierul Suediei? "Ca să ţii economia pe plus, trebuie să ai grijă de joburi – să le creezi, să le menţii. Şi nu poţi face asta din Stockholm", este citat Reinfeldt într-un articol din Wall Street Journal care încearcă să explice "miracolul" menţinerii creşterii economice din Suedia (plus 4,5% în 2011) când Occidentul este pe minus.

Reinfeldt merge cel puţin o dată pe săptămână la o companie din ţară să afle ce are nevoie ca să se dezvolte şi să creeeze locuri de muncă. În total, 180 de călătorii la întreprinderi din toate colţurile ţării de când este premier.

Categories: Diverse Tags:

Raportări semestriale 2012

July 7th, 2012 6 comments

42-15315934MF a publicat noul fișier PDF pentru raportarea semestrială la 30 iunie 2012.

Atenție! Faptul că acesta conține și formularul 40, nu înseamnă că acel formular se va completa sau trebuie completat cu date. Se vor completa cu date doar formularele 10, 20 și 30. Doar datele conținute de acestea se vor regăsi în fișierul XML ce se va atașa la PDF.

Conform datelor de pe siteul MF și cum am mai scris pe acest blog, sistemul de raportare se aplică

persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri peste echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro. Potrivit pct. 2.17 din Anexa la Ordin, operatorii economici care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2012, cei care în tot semestrul I al anului 2012 s-au aflat în inactivitate temporară, cei înfiinţaţi în cursul anului 2012, precum şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2012

În perioada imediat următoare va apărea și versiunea SAGA C ce va permite generarea raportării semestriale.

Categories: De contabilitate, Programe Tags: ,