Archive

Archive for June, 2011

D112, depunere numai on-line semnată cu certificat digital

June 30th, 2011 4 comments

etoken ANAF a dat un comunicat de presă, prin care se atrage atenția că începând cu iulie 2011, contribuabilii persoane fizice şi juridice care au calitatea de angajator sau entităţi asimilate angajatorului, începând cu data de 1 iulie 2011, vor completa şi depune formularul 112 – “Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, numai prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe portalul e-România, nemaifiind acceptat formatul hârtie.

Totuși, prin ordinul ANAF 2215/2011, se precizează că declarația privind obligațiile de plată  a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii iunie 2011 poate fi depusă la organul fiscal competent sau la oficiile acreditate de Ministerul Finanțelor Publice, în format hârtie, semnat și ștampilat conform legii, însoțit de declarația în format electronic, pe suport electronic, până la data de 25 iulie 2011.

Deci, pentru iunie 2011 D112 se poate depune ca și până acum, iar după data de 25 iulie 2011, doar on-line. Eventuale declarații rectificative anterioare lunii iunie sau chiar pentru iunie 2011, declarațiile întârziate ce nu s-au depus la termenele de până la 25 iulie 2011, după această dată se vor depune exclusiv on-line prin portalul e-guvernare.

Nu uitați că doar cu un singur certificat puteți semna și depune on-line declarații fiscale pentru mai mulți contribuabili. Nu uitați că depunerea on-line e o modalitate simplă și comodă de depunere a declarațiilor, că evitați certurile, deseori inutile, cu persoanele de la ghișeu, că o puteți face de oriunde aveți acces la internet, că vă scutește de drumuri și bătăi de cap, că vă oferă acces la dosarul contribuabilului unde puteți vedea detalii despre datele existente în acesta, etc.

Surprize, surprize…. cu MF și D394

June 30th, 2011 1 comment

surprise ANAF a inițiat acum ceva timp, prin 2010, dacă mai țineți minte, un proiect de ordin prin care se stabilea ca declarația 394, cea ce conține livrările și/sau achizițiile efectuate cu factură (exclusiv facturile pentru operații scutite de TVA sau pentru care se aplică măsurile de simplificare – “taxarea inversă”) de către persoane impozabile din România, înregistrate în scopuri de TVA,  să se depună lunar. La vremea respectivă proiectul a generat discuții interminabile. Iată că, MF, de fapt ANAF, după ce s-a terminat valul de discuții și proteste Zâmbet a transformat proiectul în ordin (neaprobat ce-i drept, adică e tot în stadiu de proiect, dar mai avansat). Vedeți detalii aici, aici și aici.

Acest subiect mi-a fost readus în atenție de o discuție de pe forumul SAGA unde o doamnă, utilizator al forumului, a postat și acest link.

La modul în care e postată informația, este foarte probabil, ca pentru luna iulie (adică în august) să se depună deja D394.

De remarcat că și cei ce au obligația depunerii D300 trimestrial, se pare că vor depune D394 tot lunar.

Deci, vom avea o vară fierbinte: modificări la revisal, d394 lunar și mai vedem pe parcurs …

Categories: Declarații, Legislatie Tags: , ,

Model contract de muncă

June 21st, 2011 6 comments

contract de munca Ministerul Muncii a publicat ordinul 1616/2011, pentru completarea Ordinului 64/2003 referitor la modelul cadru al contractului individual de muncă.

Categories: Legislatie Tags: ,

Raportări semestriale 2011

June 21st, 2011 13 comments

contabilitate2 Dacă v-ați obișnuit deja cu gândul că ați terminat cu bilanțurile, iată o veste nouă: MF a publicat un proiect de ordin privind raportarea semestrială. Anexa este publicată și ea.

Termenul de depunere este 15 august. De asemenea, cei cu cifră de afaceri de până la 35,000 EUR nu depun această raportare. Deci, dacă la 31 decembrie 2010 ați avut înscrisă în bilanț (rândul 1, coloana 2 din formularul 20 din bilanțul la 31 decembrie)  o cifră de afaceri de maxim 149,968 lei (35000 EUR la cursul de 4.2848 lei/EUR), nu aveți treabă cu aceste raportări.

Update: Proiectul s-a concretizat în OMFP 2234/29.06.2011 publicat în M.Of. 483/07.07.2010

Categories: De contabilitate Tags: ,

Sistem simplificat de contabilitate

June 21st, 2011 No comments

contabilitate1 MF a postat deja un proiect de ordin, inclusiv anexa, legat de sistemul simplificat de contabilitate pentru care pot opta firmele ce au realizat o cifră de afaceri de până la 35,000 EUR în exercițiul financiar anterior și au active nete de până la 35,000 EUR.

Update: Proiectul s-a concretizat prin OMFP 2239/2011

REVISAL și protecția datelor

June 21st, 2011 6 comments

Dureridecap După cum spuneam într-un comentariu la una din postările anterioare, despre nedumeririle legate de HG 500/2011, iată întrebarea adresată celor de la ANSPDCP cu răspunsul aferent.

Categories: Legislatie Tags: ,

Certificatele de atestare fiscală

June 21st, 2011 No comments

sigla-anaf ANAF va elibera certificate de atestare fiscală, de la data de 01 iulie 2011, ținând seama de OMFP 2014/2011

Studiați cu atenție ordinul respectiv înainte de a solicita acest document.

REVISAL–o mică nedumerire!

June 3rd, 2011 4 comments

intrebareÎn HG 500/2011, una din prevederi se referă obligația angajatorilor de a prelucra datele cu caracter personal, cu respectarea prevederilor Legii 677/2001. Dar, în baza aceleiași legi, președintele ANSPDCP  a emis Decizia 90/2006 care spune că:

Notificarea prelucrării datelor cu caracter personal nu este necesară în
următoarele cazuri:

b) când prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la propriii angajaţi şi la colaboratorii externi este efectuată de entităţile de drept public şi de drept privat, în vederea îndeplinirii unor obligaţii legale;

Păi dacă e așa, de ce mai trebuia menționat în HG 500/2011 că trebuie să respect Legea 677/2001? Pentru că dacă le prelucrăm ca și până acum, nu încălcăm nicio lege.

ANSPDCP nu au, până acum, niciun punct de vedere. Deci, încă odată, ca la noi, la nimeni!

Categories: Legislatie Tags: , ,