e-Factura. e-Transport. Neclarități și unele clarificări.

15 Jun 2022 | Diverse, Legislatie | 285 comentarii72358 vizualizari
Nedumeriri

Suntem, iată, în 15 iunie și mai avem doar 15 zile calendaristice până ce, de la data de 1 iulie 2022, ar trebui să aplicăm obligatoriu sistemul e-Transport pentru transportul bunurilor considerate cu risc fiscal și tot de acea dată ar trebui ca orice factură emisă către instituții publice sau orice factură care conține produse considerate cu risc fiscal să fie emisă prin sistemul e-factura.

Din nefericire, în ambele cazuri, la ambele sisteme, există probleme în continuare, există neclarități și foarte multă confuzie. Iar ANAF și/sau MF, tot din nefericire, nu fac absolut nimic să le clarifice.

Să le luăm pe rând.

e-Factura.

Ce este factura electronică?
Este reglementată prin OUG 120/2021 și este acea factură emisă, transmisă și primită într-un format electronic structurat de tip XML, care permite prelucrarea sa electronică.

Se transmite în sistemul e-factura dezvoltat de MF. Dacă structura este corectă, se aplică sigiliul electronic al Ministerului Finanțelor apoi se transmite beneficiarului. Altfel se va corecta de către emitent și se va retrimite.
Formularul original este considerat fișierul XML cu sigiliul electronic al MF atașat.

Data comunicării facturii electronice către destinatar se consideră data la care factura electronică este disponibilă acestuia pentru descărcare din sistemul național privind factura electronică RO e-Factura. Destinatarul este notificat cu privire la facturile electronice primite în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura conform procedurii prevăzute la art. 3 alin. (4) din OUG 120/2021. Data comunicării este accesibilă în sistem și emitentului facturii electronice nu doar beneficiarului.

Aceasta, odată comunicată, nu poate fi returnată. Dacă destinatarul are obiecții legate de factură va înștiința emitentul printr-un mesaj scris trimis tot prin e-factura.
Trimiterea se poate face manual prin SPV sau folosind softuri specializate în trimitere de declarații/fișiere către ANAF.

Corectarea facturii se va face conform art.330 din codul fiscal (așa poate învață, în sfârșit, unii, cum se face asta):
– dacă factura e primită de beneficiar și acceptată de acesta – se va emite una de stornare dacă e necesară vreo corecție a acesteia.
– dacă factura nu este primită/acceptată – se poate anula.
Anularea în condițiile comunicării prin platformă, va fi extrem de improbabilă, pentru că odată validată de către sistem, înseamnă că este deja primită, așadar va fi necesară stornarea și emiterea unei facturi corecte.

În ce cazuri se emite factură electronică în mod obligatoriu?

 • Când beneficiarii serviciilor turistice, persoane fizice, efectuează plata folosind tichete de vacanță – emitentul facturii va emite obligatoriu factură în sistemul e-factura și asta încă de la 1 aprilie 2022. CNP este element obligatoriu în acest caz și nu, nu se aplică nici un GDPR, pentru că emitentul este ținut să ceară CNP ca obligație legală în acest caz.
 • Dacă entitatea vinde produse considerate cu risc fiscal – definite prin OPANAF 12/2022 în baza OUG 130/2021 – începând cu data de 1 iulie 2022, obligatoriu. Detalii aici: (Proiect) ordin ANAF–produse cu risc fiscal – SAGA Software.
 • Dacă entitatea vinde produse sau servicii către instituții publice, cu excepția cazului în care facturile sunt emise ca urmare a executării contractelor clasificate potrivit legii sau în cazul în care atribuirea și executarea contractului de achiziție publică au necesitat impunerea, potrivit dispozițiilor legale, a unor măsuri speciale de securitate pentru protejarea unor interese esențiale de securitate ale statului. Temeiul legal este Legea 139/2022 prin care s-a aprobat și modificat OUG 120/2020 – detalii aici – e-Factura, noi modificări. – SAGA Software. Tot de la data de 1 iulie 2022 se va aplica obligatoriu.

Una din neînțelegerile frecvente este legată de înregistrarea în sistemul RO e-Factura. NU este obligatorie înregistrarea în acel registru. Înregistrarea în registrul RO e-Factura se face exclusiv pentru cazul în care, OPȚIONAL, pe relația B2B, emitentul facturii dorește să emită facturi pe standardul e-factura și să folosească platforma ANAF pentru trimiterea lor către alte firme înregistrate la rândul lor în sistemul RO e-factura.

Nici pe relația B2G nu aveți obligația să vă înregistrați în registrul RO e-Factura. Facturi către instituții publice se emit normal și se trimit prin e-factura doar acele facturi legate de achiziții publice (conform legii 98/2016, 99/2016 și 100/2016) dacă acele livrări se încadrează în prevederile legale legate de achiziții publice și nu se află prevăzute în excepțiile din acele legi.

Așadar – dacă vindeți produse cu risc fiscal către alte firme sau instituții publice ori dacă emiteți facturi pentru bunuri sau servicii către instituții publice, caz în care prin lege sunteți obligați să emiteți facturi pe standardul impus de e-factura, atunci nu aveți obligația de a vă înregistra în registrul RO e-Factura.

Pentru că au existat mai multe neclarități legate de e-factura, MF a venit cu precizări. Detalii despre precizări aici: e-Factura. Clarificări. – SAGA Software.

Dacă vindeți produse cu risc fiscal și aveți obligația emiterii unei facturi, se va emite factură electronică indiferent că beneficiarul este persoană juridică română sau nu. Deși aici, deși legea nu spune clar că beneficiarul trebuie să fie din România pentru a i se emite factură prin e-factura, sistemul nu permite trimiterea unui XML dacă la beneficiar e un client din afara României.

Vă recomand să evitați bonurile fiscale cu cod fiscal al beneficiarului dacă în acestea se vor regăsi produse cu risc fiscal ridicat, pentru că va exista o problemă – și în acest caz, legal există obligația emiterii unei facturi prin e-factura ceea ce, tehnic, este aproape imposibil.

Dacă aveți servicii de alimentație publică – bar, cafenea, restaurante, nu aveți obligația emiterii facturii în e-factura chiar dacă serviți apă și băuturi pentru că nu se consideră că vindeți acele produse.

Dacă vindeți mai multe produse pe aceiași factură, din care cel puțin unul este considerat produs cu risc fiscal ridicat, atunci factura respectivă se va transmite în totalitate prin sistemul RO e-Factura.

În acest moment nu există reglementat, legal, un termen până la care o factură să fie trimisă la ANAF prin e-factura. Probabil va apărea și o modificare în acest sens, dar momentan nu există așa ceva. 

Spuneam la început că ANAF a complicat lucrurile. Să mă explic. Pe lângă faptul că nu a postat specificații complete și explicate a fișierelor XML și nici nu a pus la dispoziție standardul facturii, a postat în linkuri diferite materiale parțiale legate de e-factura, în unul din ele – specificații care era valabile doar până la o anumită dată, în altul, ceva mai recent, au venit cu completări ulterioare.

Inconsistența aceasta a făcut să fie destul de dificilă implementarea facturii. Fișierele exemplu erau un copy paste din exemple din… Danemarca.

De asemenea, recent au arătat că, de fapt, se va lucra cu două nomenclatoare distincte ceea ce va complica și mai mult lucrurile.

La produsele cu risc fiscal este necesar ca fiecărui produs cu risc fiscal din factură să i se aloce codul NC8 – adică acel cod folosit la Intrastat, dar atenție, doar pe relația B2B. De ce asta? Pentru că așa scrie în OPANAF 12/2022.

Adică cine va emite factură pentru produse cu risc fiscal pe relația B2B va fi obligat să folosească codul NC8 în cadrul facturii.

Ați zice că, logic, pe relația B2G se folosește tot codul NC8. Ei bine nu. ANAF sau MF, nu știu exact, fără să fie specificat explicit undeva în legislație sau ordine legate de e-factura, a decis că pentru livrarea de bunuri și servicii pe relația B2G să folosească alt nomenclator de coduri. Anume CPV2018 adică nomenclatorul de coduri pentru achiziții publice folosit în SEAP.

Ce înseamnă asta? Simplu – toate softurile vor trebui să permită alocarea a cel puțin două coduri suplimentare fiecărui articol vândut – unul pentru cazul în care vând pe relația B2B și e necesar codul NC8, altul pentru cazul în care același bun se vinde către instituții publice caz în care se va folosi codul CPV2018.

Deci în funcție de beneficiar va fi necesară implementarea a două sisteme distincte de codificare. Culmea este că pentru SAF-T se va folosi codul NC8, cel din nomenclatorul CPV2018 fiind utilizat doar în relația B2G și se va regăsi exclusiv în facturile emise către B2G, dar intern emitentul va avea și codificare NC8 alocată.

Ținând seama de asta, implementarea aceasta este consumatoare de timp. Nu atât pentru partea de soft, unde să zicem că se poate rezolva relativ rapid, dar pe partea firmelor acest lucru va complica situația. De ce? Pentru că asta înseamnă următoarele chestiuni:

 1. firmele ce au evidență global-valorică – vor avea dificultăți de emitere a facturilor în sistemul e-Factura. Cel mai probabil fie vor trece la cantitativ-valoric, dar asta e o operațiune consumatoare de timp fie vor găsi alternativă de facturare – de exemplu fgo.ro
 2. firmele care au evidență cantitativ-valorică și au multe produse distincte vor fi nevoite să completeze în nomenclatorul de articole codurile NC8 și CPV 2018, fie anterior datei de 1 iulie, fie ulterior acestei date pe măsura facturării sau recepției bunurilor

În oricare din cazuri discutăm de alocare de resurse și timp într-o perioadă relativ scurtă de timp pentru a implementa aceste  nomenclatoare de coduri.

Tot recent ANAF a introdus posibilitatea de a înregistra aplicații care trimit facturi prin e-Factura folosindu-se oAuth 2.0 pentru autentificare. Asta ar ajuta puțin lucrurile pentru că ar permite generarea unui token virtual de către persoana deținătoare a unui certificat digital și utilizarea lui de către aplicațiile de facturare permițând astfel trimiterea facturilor la ANAF, în timp real, de către aceste aplicații.


e-Transport

De la 1 iulie 2022, apare și sistemul e-Transport. Tot obligatoriu și el fiind introdus/reglementat prin OUG 41/2022 și despre care am scris aici e-Transport. Proiect. – SAGA Software

Suntem, iată, 15 zile distanță de data de la care acest sistem ar trebui să fie deplin operațional și să poată fi utilizat de către firme. Mă îndoiesc sincer că va putea fi operațional 100% de la acea dată.

Problemele legate de e-Transport:

 • Nu există procedură pentru completare și trimitere. Exista un proiect, dar acel proiect pe lângă faptul că este succint, de fapt, nu clarifică foarte multe lucruri.
 • Documentație tehnică (nu doar legală) incompletă. Explicații foarte succinte sau deloc.
 • Spețe existente în practică pentru care este extrem de dificil de raportat ceva sau la care în acest moment ANAF nu oferă soluții.

Mai jos vă dau exemple de spețe de acest gen:

 1. firmă care vinde ciment la saci, cumpără cimentul de la producător și dispune livrarea către un șantier al unui client al său. Transportul este efectuat de producător. În acest caz producătorul este și transportator, dar transportă bunurile către clientul clientului său. Cine declară în e-Transport? Producătorul că a livrat către mine? Sau clientul său pentru că de fapt el livrează către un terț, producătorul punând la dispoziție la poarta fabricii produsele și doar le transportă către clientul final?
 2. firmă care vinde produse cu risc fiscal – ciment – către mai mulți clienți pe rute distincte cu aceiași mașină – cum se declară în e-transport nu este clar.
 3. aceiași speță de la punctul 2 – unul din clienți refuză marfa și face retur. Întrebarea este cum înscrii și când înscrii în e-transport returul? Sau dacă îl înscrii. Nu este clar și nici proiectul de procedură nu clarifica acest aspect. Speța este întâlnită și la transport prin cuier a livrărilor de bunuri cu risc fiscal de către platforme on-line către clienți persoane fizice care nu ridică pachetele sau fac retur.
 4. firmă care achiziționează produse cu risc fiscal de la mai mulți producători sau colectori – de exemplu achiziții de produse fin flora spontană sau produse agricole. Și le colectează pe rând din mai multe locații. Cum și când declară? Că nu știe exact cât și cum colectează decât la achiziție. Ar însemna ca achizitorul/șoferul să poată transmite imediat după achiziție ce și cum transportă. Dar el nu merge direct la firmă ci în alt punct de recoltare, iar pe drum poate este redirecționat spre altă locație de achiziție.
 5. situația în care e necesară livrarea cu același mijloc de transport a aceluiași bun, dar din mai multe depozite. De exemplu am de livrat 7 tone de ciment și într-un depozit 5 tone de ciment și în altul situat în altă locație am restul de 2 – ce și cum declar? Dacă declar 7 tone, la plecare eu am efectiv 5, dacă mă oprește cineva pe drum e declarație incorectă. Dacă mă oprește în al doilea depozit unde încarc restul de 2 tone, eu nu fac transfer, dar ar trebui să declar teoretic cele 5 tone ca transport din depozitul 1 în depozitul 2 și de acolo livrare de 7 tone către clientul final.

Acestea sunt câteva din situațiile des întâlnite în practică, situații care pe ceea ce există acum disponibil legat de e-transport, nu doar că este imposibil să dai un răspuns ci este imposibil și să primești un răspuns clar chiar de la ANAF.

Eu spun că s-au pripit și că termenul de 1 iulie nu este unul realist pentru aplicarea acestui sistem dacă nu va exista normă și procedură clară.

Cred cu tărie că sistemul ar trebui clarificat și pentru spețe de acest gen și documentat temeinic, nu doar legislativ prin norme și proceduri, dar și din punct de vedere tehnic, altfel ne dăm cu stângu’n dreptu’ și ne împotmolim direct. Iar cum nimeni din ANAF nu dă o soluție pe care să și-o și asume, vom avea situații în care abuzul de lege va fi extrem de posibil și nu va fi de evitat, chiar dacă firma nu ar avea de fapt nici o problemă în a aplica legea. Lăsat așa, în aer, neclar și confuz, sistemul va face ca multe firme să greșească pentru că pur și simplu nu vor ști cum să aplice legea și nici nu vor primi un răspuns clar și asumat legat de aplicarea ei.

285 comentarii

 1. Mie tot nu mi-e clar la RO-transport:
  – se declara transporturile peste 3.5 tone (cum se vehicula cu ceva timp în urma) sau absolut toate, chiar și cele făcute cu autoturismele proprii?!

  – când trimitem prin curier, declaram noi ca producători și dam documentele curierului?!

  1. Nu există nimic clar și publicat pe undeva. Asta spuneam și în articol.
   Pe procedura pusă ca proiect așa era – orice transport cu mijloace de transport de minim 3.5 t se declară, cu excepția cazurilor în care erau bunuri cu o greutate de sub 500 kg sau sub 10000 lei valoare. Dar nu este publicat nimic.
   Furnizorul declară – transportatorul trebuie să primească codul generat de sistem.

 2. Cristi aici zici asa ” Dacă vindeți produse cu risc fiscal și aveți obligația emiterii unei facturi, se va emite factură electronică indiferent că beneficiarul este persoană fizică ori că este persoană juridică română sau nu. ”

  E-factura se aplica in relatia B2B nu B2C (nu catre persoane fizice ) pentru produse cu risc fiscal ridicat.

 3. “caz în care prin lege sunteți obligați să emiteți facturi pe standardul impus de e-factura, atunci nu aveți obligația de a vă înregistra în registrul RO e-Factura”

  Concret, pot sa trimit factura direct prin SPV, dar fara sa ma înregistrez? Ajunge unde trebuie? Momentan am trimis doar prin modulul testare….

 4. Serviciile publice de transport, contractate cu primăria printr-un contract de delegare sunt considerate servicii către instituții publice, respectiv B2G? Acestea nu au cod CPV, si nici nu sunt contractate/publicate SEAP…sunt delegate companiei de transport public local.

 5. Referitor la “Așadar – dacă vindeți produse cu risc fiscal către alte firme sau instituții publice ori dacă emiteți facturi pentru bunuri sau servicii către instituții publice, caz în care prin lege sunteți obligați să emiteți facturi pe standardul impus de e-factura, atunci nu aveți obligația de a vă înregistra în registrul RO e-Factura.”
  Daca esti obligat de a emite factura, atunci de ce nu ai obligatia de te inregistra in registru?
  Daca nu esti inregistrat, atunci in mod normal nici nu poti emite factura prin e-Factura, sau am inteles gresit?

  1. Pentru că OUG 120/2021 e clară – citește art.10 și vezi cine se înregistrează în registru.

 6. In cazul achizitiei de legume-fructe de la un producator agricol pe baza de fila din carnetul de comercializare cine declara in e-transport?

  1. Nu știu. În acest moment nu pot să vă dau un răspuns exact. Dacă pornim de la proiectul existent, atunci:
   – dacă producătorul mi le aduce mie cu mijloacele sale proprii sau ale unui terț, adică producătorul agricol își asumă livrarea și transportul, atunci nu declară nimeni pentru că producătorii agricoli ar fi exceptați
   – dacă mi le vinde la el în gospodărie și le transport eu, teoretic ar trebui să le declar eu.

 7. Va rog frumos sa ma ajutați cu un răspuns dl. CRISTI. Dacă vindem flori la ghiveci și acestea nu fac parte dintre produsele cu risc fiscal, pentru vânzarea către instituțiile publice trebuie sa emitem facturi în Ro efactura de la 1 iulie? Dar pentru facturile emise catre clienții persoane fizice? Ne am inregistrat in sistem dar nu am emis încă facturi în sistemul Ro efactura. Oare am gresit ca ne-am înregistrat?

  1. 1. Da.
   2. Nu.
   3. Înregistrarea în RO e-Factura presupune să emiteți facturi prin e-factura în relația B2B – adică către firme care la rândul lor sunt înscrise în acel registru.

   1. Bună ziua dl Cristi , vreau să fac un import din Turcia! Trebuie să fac E-factura de transport? Trebuie să declar transportul de la vamă pină la depozit sau din Turcia pină in vamă? Vă mulțumesc!

 8. Daca am o clienta- agentie de publicitate- ce face diverse afise, banner-e, flyer-e, dar uneori foarte rar, mai face aceste produse si pt vreo institutie publica, inteleg ca trebuie sa transmita acele facturi B2G si in e-factura. Dar trebuie sa depuna formularul 084 de inrolare in registru? Sau daca se inroleaza inseamna ca va trebui sa transmita prin e-factura toate facturile ce le face, inclusiv B2B? Si inca ceva… clienta nu are stick de semnatura digitala, doar eu am pe mine si prin D150 si pt firma ei. Practic, eu va trebui sa-i transmit aceste facturi in SPV sau cum se face?

  1. Nu trebuie să se înscrie în registru dacă emite pe B2G.
   Legat de a doua speță – se va implementa posibilitatea ca dvs să generați în baza certificatului digital un token și acel token să-l furnizați persoanei iar aceasta să-l introducă în aplicația de facturare pentru a se trimite facturile către e-Factura.

 9. Și dacă este service auto – prestezi servicii de reparare in baza dosarelor de dauna și se întâmpla o data la o luna sa apăra o instituție publica cu un dosar , trebuie sa ne înrolam și sa transmitem toate facturile ,acestea sunt plătite de societățile de asigurări . ….

  1. Unde sa va înrolați?
   Dacă beneficiarul din factură este instituția publică și e un serviciu contractat conform legii achizițiilor publice, da, trimiteți prin e-factura.

 10. Dacă clientul care plătește cu vouchere de vacanta,nu dorește factura, nu da cnp implicit,mai mult,unii nici nu spun ca e card de vacanta( acestea se decontează ca o plata normala cu card), ce facem ? Chemam politia sa ne dea omul CNP sa.i facem factura?Va mulțumesc.

  1. Adresați ANAF aceste întrebări. Legea stabilește obligații în sarcina dvs și trebuie să le respectați.

 11. Buna. SC activitate medicala are contract cu Casa se sanatate pentru servicii medicale prestate se medici în baza biletului de trimitere de la medic. Va emite e-factura?

  1. Eu zic că nu. Legea cere ca factura electronică să fie emisă in cazul achizițiilor publice așa cum sunt definite prin legea specifică. Contractele cu casa de asigurări sunt încheiate în baza altei legi și definite în altă lege, cea a sănătății.

 12. Dacă este firma de transport(peste 3.5t) -facturi către persoane juridice prestări servicii(case de expeditii) trebuie sa se înscrie în e-transport?
  Va mulțumesc!

 13. Buna seara , am incercat si eu sa trimit o factura la TEST ,
  aceasta eroare imi da de 2 saptamani …..
  =”E: validari globaleeroare regula: R6.1: CIF-ul vanzatorului nu figureaza in baza de date:43..(cif)……luna:6an:2022″/>
  – a mai mentionat cineva …. cum se rezolva aceasta situatie ….

 14. buna seara
  daca am cateva basculante de 7,5 tone
  si le am inchiriate la o societate comerciala care face lucrari de constructii( evacuari deseuri, pamant, cara asfaltetc…)
  trebuie sa ma inscriu in e transport?

 15. Bună ziua! Dacă o societate vinde imbracaminte doar catre persoane juridice straine ( livrări intracomunitare dar și către Marea Britanie, SUA)va fi obligat sa emită facturile prin e Factura?

  1. Da. Așa cum e legea acum, puțin confuză, se spune că furnizorul emite factura și o trimite în sistemul e-factura, indiferent că e sau nu destinatarul înscris în sistem, dacă vinde produse cu risc fiscal și s-ar înțelege că nu contează că e firmă din România sau din afară, dar sistemul nu permite validarea unei astfel de facturi dacă la client am client din afara RO.
   De asemenea trebuie raportat în e-transport transportul lor.

 16. Nu mai intelegem nimic,daca nu reusim sa ne conectam la E factura pana la 1 iulie se intampla ceva?multumesc

  1. Cum adică “să ne conectăm”? Să vă înregistrați în registrul e-factura?
   Păi nu sunteți obligați. Înregistrarea este opțională.

 17. Farmacie care are contract cu Casa de asigurări de sănătate,pentru decontul rețetelor compensate,trebuie sa depună e- factura?

 18. Buna ziua! Pentru achizitii/transport agregate (nisip, balast) cu autobasculanta proprie 26t, cu livrare sediu/ punct de lucru, este necesara inregistrarea in e-transport? Cine declara si cand se declara?

  1. Da, transportul respectiv se declară în e-transport. În sistem se înscriu transporturile înainte ca ele sa înceapă.
   De declarat declară furnizorul bunurilor în mod normal.
   Aici https://www.sagasoftware.ro/e-transport-proiect/ am scris cine și când declară, dar cum am explicat mai sus, acest sistem sau normele lui au lacune fiind situații în care nu este clar cum se declară.

    1. Le puteți factura cum doriți. Dacă aveți preț/tonă facturați în tone, altfel în funcție de unitatea de măsură în funcție de care stabiliți prețul.

 19. Buna ziua, dc o firma livreaza produse catre operatori economicu mari care au in actuonariat si statul, dar fac acest lucru pe baza de comenzi nu prin contract de achizitie publica nu trebuie sa trimita facturile prin sist efactura nu?multumesc!

 20. Bună ziua,
  Dacă ne am înregistrat în RO e-facturare de la începutul 1 mai 2022 (așa am știut, ca firma trebuie să fie înregistrată înainte de a le trimite e-facturi, dar nu am trimis și nu nici nu vrem să le trimitem în sistem, în afara de cele care sunt obligată. Oare vom fi amendați sau ce consecință are pentru înregistrarea dar nefolosirea sistemului?

  1. Nu există, în acest moment, contravenții. Dar am înțeles ca se vor introduce în legislație în viitor.
   Dacă sunteți înregistrați în e-factura trebuie să verificați dacă clientul dvs persoană juridică este înregistrat în acel registru și dacă da să trimiteți factura prin sistemul e-factura.

 21. Buna ziua!
  1.Am o firma ce vinde imbracaminte si incaltaminte catre persoane juridice dar si fizice. De la 1 iulie trebuie sa trimit facturile catre persoane juridice prin e-factura. Transportul se face de catre o firma de curierat care emite o factura la sfarsitul lunii pentru serviciile prestate. Se trimite si aceasta factura prin e-factura?
  2. La o spalatorie se vinde clientilor apa sau sucuri pe casa de marcat. Trebuie sa emit facturi prin e-factura pentru apa sau sucurile vandute?
  Multumesc!

  1. 1. Da, facturile pentru produse cu risc fiscal emise către persoane juridice se trimit prin e-factura. Nu înțeleg la care factură va referiți când spuneți cum se face transportul? Factura emisă de firmă de curierat? Dacă da, depinde – se emite prin e-factura doar dacă ambele firme emitentul facturii de servicii și clientul său sunt înscrişi în registrul e-factura.
   2. În mod normal nu. Dar dacă un client persoană juridică va cere bon fiscal cu CUI și pe acel bon apare apă, adică produs cu risc fiscal, bonul fiind considerat o factură simplificată, va fi obligatoriu să fie trimis și în e-factura.

 22. Buna ziua! Am o intrebare referitoare la folosirea RO e-factura in cazul unei unitati de cazare, care este inregistrata in sistemul RO-efactura incepand din data de 01.04.2022. Aceasta societate are obligatia de a transmite electronic toate facturile emise catre partenerii sai in relatia B2B, sau doar pentru partenerii inregistrati si ei in sistem? In OUG 120/2021, art.12 se specifica faptul ca pentru facturile emise pentru parteneri neinregistrati in RO-efactura se aplica prevederile art.318 din legea 227/2015.
  De asemenea avand in vedere ca activitatea de cazare reprezinta o prestare de servicii ne scuteste de emiterea electronica a facturilor chiar daca unitatea este inregistrata in sistemul RO-efactura?( ma refer in acest caz la facturi de cazare care nu se incaseaza cu vouchere de vacanta).

  Va multumesc!

 23. Buna ziua,
  1.la emiterea unei facturi de cazare catre o institutie bugetara (nu sunt contractate serviciile, reprezentantii institutiei sunt in delegatie), aceasta este obligatoriu de transmis in e-factura?
  2.pentru cazarile incasate prin vouchere de vacanta pentru care am emis bonuri fiscale, e obigatorie si emiterea facturii pentru a o transmite in e-factura?
  Multumesc

 24. Buna ziua,
  Am o firma care produce lugume ,acestea se incadreaza in bunuri cu risc fiscal ridicat . Produsele se livreaza catre supermarchet cu mijloace de transport de minim 3.5 t ale firmei noastre.
  De la 1 iulie trebuie sa fie trimis și în e-factura si in e-Transport? Cum procedez?

  1. Facturați și trimiteți factura și în sistemul e-factura și încărcați datele în e-transport înainte de a iniția transportul.

 25. bună ziua.suntem o firma care lucreaza in sistem lohn confecții textile (primim materia prima care aparține în permanență partenerul extern noi doar adaugăm plus valoare prin manoperă) avand in vedere ca uneori nu primim in avans facturile cum vom completa la import formularul etransport?

  1. Trebuie să solicitați partenerului să vă comunice datele, dar am dubii că acestea s-ar trece în e-transport pentru că nu dvs acelea nu se vând și cunt proprietatea celui care vă solicită prelucrarea.

 26. Unitate de inv privata factureaza chirie ptr o institutie de stat. Factura trebuie transmisa in e-factura?
  Multumesc

  1. Ba da, sunt, dar numai în anumite cazuri. Linkul acela e pus așa, ca idee despre ce și cum.

 27. Buna ziua,
  In cazul in care se va emite o factura catre o unitate bugetara, o scoala… (de la 1 iulie), pentru o achizitie directa din catalogul nostru de produse din SICAP (fara a se fi incheiat un contract cu acea entitate publica) este necesara emiterea si transmiterea prin e-factura sau se emite si trimite o factura in sistem normal? Precizez ca produsele nu intra in categoria celor cu risc fiscal. Doar existenta unui contract intre parti (B-G) ar impune trimiterea prin e-factura? Multumesc!

 28. Buna ziua,
  In cazul unei instituții publice care prestează servicii electronice ,nu sunt încadrate în categoriile de risc,este necesară înrolarea in ro-e factura? Sa emitem facturile in sistem? Precizez că avem clienți tot instituții publice.Dar pentru facturile provenite din contractele de prestări servicii cu alte instituții publice,avem obligația de a ne inrola in sistem?

  1. Nu, nu este necesară.
   Dacă serviciile prestate de instituția publică cu clienții săi sunt servicii contractate în baza legii 98/2016 sau 99/2016 și nu se regăsesc în excepțiile din aceste legi, nu aveți obligația de a transmite prin e-factura aceste informații.

 29. Firma mea achizitioneaza produse de balastiera (piatra, nisip etc). Balastiera imi intocmeste factura pt produse. Eu le revand mai departe si facturez produsele si transportul. Produsele practic sunt transportate de mine de la balastiera la beneficarul final. Cine are obligatia transmiterii in e-transport?

 30. Ai spus despre cimentul la sac, ca este incadrat la produse de risc. (Asa apare si in materialelel de la ANAF: Sare; sulf; pământuri și pietre; ipsos, var și ciment, care se încadrează la codurile NC 2505 și 2517)
  Insa eu am cautat la codurile NC 2505 si 2517 si nu am gasit ciment.
  In schimb, am gasit acestea (despre care eu cred ca e ciment la sac):
  25232100 Cimenturi Portland albe, chiar colorate artificial
  25232900 Cimenturi Portland (excl.albe, chiar colorate artificial)

  Ma poti ajuta cu codul cimentului care este incadrat la risc fiscal ?

  1. Aici poți găsi exact.
   Înțeleg ce spui, dar indicarea codurilor NC acolo nu pare să fie pentru ciment și var sau ipsos ci doar pentru sulf și pământuri pentru că la secțiunea de produse minerale din linkul indicat de mine vei vedea că unele produse de acest tip (sulf sau pământuri) au unele excepții și se regăsesc la alte coduri NC. Pe când la ipsos, var și ciment sunt toate codurile de acolo.
   Este adevărat că exprimarea este cumva nefericită, dar nu e prima dată când MF/ANAF vrea să spună ceva și se face mai greu înțeles.

 31. 1. Se înregistrează cu D084 doar cine dorește morțiș să emită facturi prin Ro E-factura clienților înscriși la rândul lor în Ro E-factura.
  2. Vând produse cu risc ridicat, automat trimit factura prin Ro e-factura, fără să fiu nevoit să depun D084.
  3. De la 01.07.22 emitem factura și o incarcam în Ro e-factura în acea zi(nefiind norme legate de termen)
  4. Asigur transportul produselor cu risc ridicat, înregistrez întâi transportul în Ro e-transport (un fel de Siatd).

  Înțeleg bine?

  1. 1. Exact.
   2. Da.
   3. O încărcați când doriți, dacă se schimbă legislația și să se implementeze un termen anume. Indicat ar fi să se încarce cât mai rapid.
   4. Da.

 32. “Facturi către instituții publice se emit normal și se trimit prin e-factura doar acele facturi legate de achiziții publice (conform legii 98/2016, 99/2016 și 100/2016) dacă acele livrări se încadrează în prevederile legale legate de achiziții publice și nu se află prevăzute în excepțiile din acele legi”…asta nu înțeleg deloc.

  În speță, avem contract cu fiecare primărie. Unele prin Seap, altele licitație directă. Prestam servicii de salubrizare, colectare. Să înțeleg că serviciul meu facturat care ei trebuie emis prin Ro e-factura, nu?

  De asemenea emitem prin Ro e-factura în relația B2G și către societății comerciale cu capital de stat integral sau parțial, nu?

  1. 1. Da, aici e vorba de servicii clar supuse legislației privind achizițiile publice.
   2. Da, pentru că potrivit legii și acestea au calitate de autoritate contractantă chiar fiind organisme de drept public.
   Vedeți art.4 din legea 98/2016.

 33. Buna ziua, Cumpărătorii în tranzacții B2B de produse cu risc fiscal ridicat sunt obligați să-și primească facturile folosind sistemul SPV și RO E-Factura? Sau pot continua sa ceara facturi pe hartie conform Codului Fiscal Roman?

 34. Produsele sunt transportate in baza unor contracte/comenzi. Se fac mai multe transporturi intr-o zi/perioada. Valoarea unui transport este sub 10.000 lei. Se ma declara? Oare la ce se refera acea relatie comerciala din proiect?

  1. Acel proiect e tot proiect. Nu este aprobat și nu e clar dacă se va aproba așa sau nu.
   De asemenea nu e clar dacă valoarea se referă la 1 transport sau la toate transporturile succesive parte a unei comenzi sau contract.
   Întrucât eu au la fel de multe nedumeriri referitoare la acest sistem și-l consider neaplicabil așa cum a fost el conceput, cel puțin neaplicabil în bună parte din ceea ce se întâmplă în piață și consider că trebuie modificat sau clarificat, vă recomand să vă adresați în scris celor de la ANAF/MF pentru că ei fiind cei care au inițiat acest proiect
   trebuie să poată clarifica aceste spețe.

 35. Buna ziua
  Institutie privata de invatamant factureaza chirie catre o universitate de stat (exista un contract de inchiriere).
  Facturile trebuie transmise prin e-factura?
  Multumesc

 36. Buna ziua,
  Societatea produce corturi industriale demontabile pe structura metalica si invelioare din membrana pvc,structura metalica se transporta la beneficiar ( se inchiriaza transport) si se monteaza la locatia pregatita de beneficiar.Se incadreaza structura metalica la produse cu risc fiscal ridicat? Se inregistreaza transportul pe e-transport? Cine are obligatia transmiterii pe e-transport?Trebuie inregistrare pe e-factura?Multumesc.

  1. Verificați aici, pe la pagina 473 dacă ceea ce folosiți se încadrează la excepții. Dacă da, nu se declară în e-transport. Dacă da, se declară. De declarat declară cel care inițiază transportul – în acest caz dvs.
   E-factura se utilizează doar dacă vă înregistrați în acel sistem, opțional, altfel nu. Produsele cu codurile NC 7213 și 72144 nu sunt produse cu risc fiscal pentru care să se aplice sistemul e-factura ci sunt considerate cu risc fiscal doar din punct de vedere al sistemului e-transport.

 37. Tin contabilitatea la o firma care vinde angro si apa minerala si bauturi alcoolice. Doamna patroana emite facturile. Din cate am inteles trebuie sa faca urmatoarele:
  1. Sa isi ia semnatura electronica si sa se inscrie in SPV.
  2. Dupa ce emite facturile pe hartie pentru produsele cu risc fiscal (cele de mai sus ) trebuie sa intre in SPV si sa le incarce in RO-e-factura dupa ce aplicatia informatica de gestiune proprie ii genereaza un fisier XML cu continutul facturii?Cum?
  3.Pentru acest lucru nu este obligata sa se inscrie in REGISTRUL e-factura cu 084?
  Multumesc!

  1. 1. Nu neapărat. Momentan poate genera XML și acestea să le trimită, prin SPV un terț – de regulă contabilul – ce are împuternicire pe contul SPV al firmei. ANAF lucrează la o metodă de autentificare în baza unui token virtual generat de către cel care are acces în SPV, iar acel token să fie folosit de aplicația de facturare pentru a trimite facturile automat la ANAF.
   2. Facturile se pot trimite și cu programul Declarații ANAF de la SAGA. Acesta poate fi instalat și de persoane care nu au SAGA instalat în calculator, condiția fiind să aibă un folder în care să existe DUKIntegrator.
   3. Nu.

 38. Bună ziua! Cumpăr haine de la producător italia cantități mici pt magazin gen butic. Sunt srl neplătitor de tva. Marfa o primesc prin curier cu tot factura. Eu trebuie sa ma înscriu în ro factura e transport? Sau pot achiziționa ca și pana acum? Mulțumesc!

  1. În RO e-Factura nu.
   Facturi veți trimite în e-Factura dacă dvs vindeți către o altă persoană juridică de drept privat din România haine.
   Legat de e-transport – momentan nu există proceduri. Dacă acestea se vor aproba așa cum au fost propuse, este posibil ca transporturile cu o greutate mai mică de 500 kg sau valoare mai mică de 10.000 lei să nu fie declarate în e-transport. Dacă nu se aprobă limite de greutate sau valoare, atunci da, veți declara în e-transport orice transport expediat către dvs sau de către dvs către terți, înainte ca transportul să înceapă și veți pune la dispoziția curierului codul generat de sistem.

 39. “Se înregistrează cu D084 doar cine dorește morțiș să emită facturi prin Ro E-factura clienților înscriși la rândul lor în Ro E-factura. In acest caz, destinatarul e OBLIGAT sa trimita efactura la toti clientii inscrisi si ei in E-factura?”

 40. Lucrez la o firma producatoare de talpi incaltaminte / CAEN 2229, si mare parte din materia prima vine din Italia, si livrarile sunt in Romania. Trebuie sa ma inregistrez cu e-factura si e-transport B2B?? ca nu mai inteleg nimic. Multumesc

  1. Regăsiți materia primă în nomenclatorul combinat (NC8) la codurile NC clasificate cu risc – adică ce intră la secțiunea 6401 până la 6405? Dacă da și dacă tălpile produse sunt și ele regăsite acolo, atunci răspunsul este da – trebuie să trimiteți facturile în e-Factura și să înregistrați transportul produselor și în e-Transport.
   Eu zic că nu aveți așa ceva, pentru că sunt produsele finite clasificate cu risc fiscal – nu materia primă necesară producerii lor sau un semifabricat cum este talpa încălțămintei.

 41. Buna ziua !
  1. Vand articole de papetarie-birotica pe SICAP . Este obligatoriu sa emit fact electronica?
  2. Achizitionez din Romania articole de imbracaminte( rochii, fuste, bluze,pantaloni). Trebuie sa primesc factura electronica?

 42. Buna ziua,

  Daca sunt casa de expeditii si intermediez servicii de transport cu astfel de bunuri sunt obligata sa declar in e-tranport?

  Multumesc!

  1. Nu. Transportatorii nu au obligația de a declara ceva în e-Transport. Ei doar vor primi de la furnizorul bunurilor și vor prezenta, dacă li se solicită, codul generat de sistem.
   Singurele situații în care un transportator va declara ceva în e-transport sunt:
   – el este și furnizor al unor astfel de bunuri, adică el le vinde și le și transportă, sau
   – el este client al unui import sau achiziție intracomunitară al unor astfel de bunuri

 43. Buna seara,
  Deseurile de fier vechi se incadreaza la bunuri cu risc fiscal ridicat pentru e-transport, la codurile NC 7214, NC 7213? Firma la care lucrez achizitioneaza si vinde deseuri de fier vechi. Multumesc!

 44. Buna ziua.

  1.Bonuri fiscale emise catre persoane fizice se transmit in E-transport ? Mentionez ca este vorba de transport de marfuri NC2517 peste 3.5 to efectuat de catre societatea noastra , la adresa clientului ? Este suficient bonul fiscal pt insotirea marfii sau trebuie intocmite alte documente ? Nu putem sa solicitam de la toate persoanele fizice CNP si alte date personale de vreme ce ei au achitat cu numerar sau cu cardul si nu solicita factura .
  2.Daca transmit factura in E-factura si inregistrez transportul in E-transport este suficient sa trec pe factura codul uit repectiv sau este obligatoriu intocmirea altor documente insotitoare ex aviz , cmr. … ?
  3.Pentru livrarile catre societati cu care avem contracte este suficienta inregistrarea avizelor de insotire a marfii in E-transport si respectiv la sfarsit de luna transmiterea facturii lunare in E-factura ?

  Multumesc .

  1. 1. Eu zic că da, pe textul de lege actual. Dar aparent intenția este de a se declara doar transporturi de la operator economic la alt operator economic. Bineînțeles că legislația este și aici extrem de neclară. Parcă-i doare sufletul să zic așa să scrie clar ce vor sau sunt unii care lipsiți de logică fiind au impresia că un text confuz, neclar, poate fi înțeles la fel de către toți.
   2. Înțeleg că sistemul va genera un cod UIT ce se va tipări, așadar acel cod tipărit se va înmâna transportatorului odată cu documentele de transport.
   3. Da.

 45. Cortul industrial/cort evenimente este considerat constructie noua? Se trimite factura prin RO E-factura?Cortul este livrat pe componente(structura metalica+membrana pvc) si se monteaza la beneficiar.

 46. Bună ziua ! Rog o detaliere a generării fișierului XML in programul SAGA C, – cu conținutul facturii care se transmite clientului prin SPV RO- e-factura. Vă mulțumesc!

  1. Operați factura în ieșiri. O validați și apăsați “Tipărire”, iar în ecranul de tipărire bifați opțiunea “e-Factura”.

 47. Bună ziua,
  O firma care vinde articole de îmbrăcăminte croșetate/tricotate prin curier numai pentru persoane fizice transmite factura prin
  RO e-factura?

  1. Nu, vânzarea către persoane fizice nu intră în e-Factura. Doar facturile emise către operatori economici.

 48. Buna ziua,
  Am facut factura, am transmis la Anaf, am primit OK. Cum pot transforma xml primit in pdf?Am citit ca factura are un sigiliu.

 49. Buna ziua,

  prestarea de serviciu de colectare deseuri menajere (serviciile de salubrizare) este obligatorie in relatia B2G.

  Multumesc!

  1. Mă întrebați dacă e obligatorie colectarea de deșeuri menajer în relația B2G?! Sau vreți să întrebați dacă facturile pentru aceste servicii se transmit prin e-factura? Dacă voiați să întrebați despre transmiterea facturilor în e-Factura pentru aceste servicii prestate către instituții publice, atunci răspunsul este, da, facturile respective se transmit în sistemul e-factura.

   1. Bună ziua ! În cazul în care am greșit o factura pe luna trecuta și a fost încărcată atunci în spv . Acum am vazut greseala. Ce se mai poate face?

 50. Buna ziua, ati mentionat in articol: “Dacă aveți servicii de alimentație publică – bar, cafenea, restaurante, nu aveți obligația emiterii facturii în e-factura chiar dacă serviți apă și băuturi pentru că nu se consideră că vindeți acele produse.”
  Imi puteti spune va rog de unde reiese acest lucru? Si nu este necesara transmiterea nici daca se emite la cerere factura catre client persoana juridica sau catre client persoana fizica?
  Multumesc!

 51. Buna ziua. Importam intracomunitar produse textile. Putem incarca doar facturile emise in relatia B2B care contin aceste marfuri cu risc, fara a fi inrolati in Ro-factura? Vrem doar sa transmitem facturile cu risc. In acest caz, doar se incarca catre ANAF, fara inregistrarea prin 084?
  Multumesc!

 52. Buna ziua,

  In cazul unei firme care face import si vanzare en-gross de imbracaminte second hand va fi nevoie sa declaram importurile in e-transport?
  Referitor la facturile pe care le intocmim pentru fiecare vanzare B2B, acestea se vor transmite prin e-factura?
  In lista produselor cu risc ridicat, la capitolul imbracaminte si incaltaminte, sunt scrise articolele de imbracaminte si incaltaminte pe categorii, insa noi importam haine second hand nesortate, produsul din factura fiind “textile second hand”.
  Multumesc!

 53. Ursu Ioan
  Buna ziua ! Nu reusesc sa trimit xml – ul facturii create prin SPV. Care este procedura de transmitere corecta ? Va multumesc anticipat pentru raspuns !

  1. Există o secțiune dedicată în SPV. Dacă vi se pare complicat folosiți programul Declarații ANAF pus la dispoziție de către SAGA Software în mod gratuit.

 54. Buna ziua! Am si eu rugamintea de a ma ajuta cu o parere; un CMI care are contract cu Casa de Sanatate emitand facturi lunare in baza acestui contract pentru Casa de Sanatate, de la 1 iulie are obligatia de a emite e-factura prin ANAF? Multumesc!

 55. 1. O societate ce comercializeaza cereale catre alte S.R.L. are obligatia transmiterii e-factura?
  2. Daca nu esti firma de transport, dar refacturezi transport catre S.R.L., ai obligatia transmiterii e-factura si e-transport?
  3. Daca facturezi servicii/bunuri fara incadrare in cele cu risc catre spitale sau alte institutii ale statului, ai obligatia transmiterii e-factura?

  1. 1. Cerealele nu sunt produse cu risc fiscal așadar nu este obligatorie transmiterea facturii emisă pe relația B2B, adică de la o firmă la alta, în sistemul e-factura. Trimiterea în acest sistem se face exclusiv în cazul în care ambele firme s-au înscris benevol în registrul RO-factura.
   2. factura se emite și se trimite în e-Factura se emite, pe relația B2B, doar dacă în factură sunt înscrise (vândute) produse cu risc fiscal sau dacă ambele firme (atât vânzătorul cât și cumpărătorul) sunt înscriși în registrul e-Factura. În aceste două cazuri, chiar dacă în factură sunt înscrise servicii de transport, factura se va trimite oricum în e-factura.
   sistemul e-transport NU este pentru transportatori. În e-transport trimit date VÂNZĂTORII de produse cu risc fiscal ce se declară în e-transport (nu pentru toate acestea se aplică e-factura) sau CUMPĂRĂTORUL de bunuri ce se declară în e-transport în cazul în care transportul este efectuat pentru un import sau achiziție intracomunitară de produse cu risc.
   3. Da, dacă acele livări sunt urmare unei proceduri de achiziție publică.

 56. Buna ziua.
  In situatia bunurilor de risc fiscal fontă, fier şi oţel, care se încadrează la codurile NC 7213 şi 7214 avem o problema. Marfa este depozitata in port. Noi nu stim cantitatea exacta care se va incarca pe masina. |Noi trimitem avizarea in port si precizam cantitatea aproximativa – spre exemplu 12 colaci care pot avea 24 de tone. Cantitatea exacta se afla dupa cantarire. Masina poate fi incarcata si la 10 seara cand programul de lucru la bioru s-a terminat. Ce face soferul? Asteapta pana dimineata pana cand se incepe programul sau se face o declarare initila in e-transport cu 24 tone, se obtine codul UIT si apoi se modifica dupa cateva ore cand se obtine cantitatea exacta? Codul UIT se modifica? Multumesc.

  1. Aceste întrebări trebuie adresata celor de la ANAF, care ar trebui să vă spună exact cum se procedează.
   În opinia mea sistemul a fost conceput în graba și se dovedește că în practică sunt multe situații în care este dificil de gestionat sau pur și simplu imposibil.

 57. Buna ziua! Am o INTRPRINDERE INDIVIDUALA cu profil agricol si am interactiune cu institutii bugetare (livrari produse agricole), transportul este facut de mine la beneficiar. cum trebuie sa procedez? Multumesc!

  1. Veți emite factură și o veți transmite în e-factura dacă facturați produse considerate cu risc fiscal.
   Veți declara și în e-transport transportul, înainte de a începe transportul.

 58. Buna ziua,
  Noi vindem aparatura medicala atat la firme private cat si la spitale de stat, la acestea din urma prin intermediul SEAP si am mai multe nelamuriri:
  1. Suntem obligati sa ne inregistram in Ro e-factura?
  2. Daca ne inregistram in Ro e-factura trebuie sa emitem facturi electronice la toti clientii inclusiv la cei privati?
  3. Daca nu suntem obligati sa ne inregistram in Ro e-factura putem trimite facturile xml prin declaratii Anaf pus la dispozitie de Saga si trimis ca orice declaratie cu ajutorul acestei aplicatii?
  Multumesc,

  1. 1. NU. Înregistrarea este opțională, nicidecum obligatorie.
   2. Da, dar numai dacă clientul dvs, persoană juridică de drept privat, este înscris la rândul său în registrul RO-Factura.
   3. Categoric da.

 59. Dar daca transport propriile marfuri care se regasesc in categoria de risc ridicat, de la depozit la propriile magazine, sunt obligata sa declar transportul in e transport?

 60. buna ziua! am o situatie mai aparte: firma transporta marfuri cu risc – alimente: legume, fructe etc. nu are depozit, primeste comanda dimineata , peste 2-3-4 ore trebuie sa livreze marfa. se aprovizioneaza rapid – de la producatori sau importatori – cum va proceda cu “actele la control ” ? in timp asa de scurt nu poate nici sa transmita datele, nici sa primeasca raspuns, nici sa le dea la sofer. cum rezolva situatia?

  1. Îmi pare rău, dar eu nu vă pot ajuta cu un răspuns. Și mă tem că nici ANAF, dar eu vă îndemn să-i întrebați. Dacă citiți cu atenție articolul, situația aceasta este asemănătoare cu una din neclaritățile enumerate de mine și care arată ă sistemul nu este pregătit în practică pentru ceea ce se întâmplă în viața reală.

 61. BUNA ZIUA
  DACA ACHIZIOTIONAM MARFURI CU RISC FISCAL PENTRU MAGAZINUL PROPRIU, DE EX. LEGUME FRUCTE, TREBUIE SA LE TRANSMITEM IN E-TRANSPORT? ACHIZITIA SE FACE LA ORAS, TRANSPORT CU MASINA PROPRIE LA TARA.
  MULTUMESC

 62. Buna ziua,
  Suntem un srl producem haine dama in fostul sistem lohn , materialele si accesoriile vin de la clientul extern din Marea Britanie, sub supraveghere vamala autoriaztie activa cu garantare de taxe.
  Marfa nu ne apartine, noi doar o prelucram si o exportam inapoi in Marea Britanie. Transportul se face de catre o firma romaneasca dar e platit tot din Marea Britanie.]
  1. Noi avem obligatia sa ne inregistram cu facturile in e-facturi, atat timp cat noi facturam doar manopera si se face factura la declaratia vamala?
  2. De asemenea noi trebuie sa in inregistram in e-transport?

  1. 1. Nu.
   2. Eu zic că nu, pentru că nu este o livrare ca urmare a unei relații comercial, pentru că eu procesator – prestator de servicii nu am fost niciodată proprietarul bunurilor respective, dar să vedem ce și cum va spune procedura. Eu zic să sunați la ANAF că așa poate își notează și speța asta.

 63. Buna ziua, astazi am “disecat” legislatia cu E-factura/E-transport in paralel cu Nomenclatura Combinata care are aprox 1100 pagini pentru a verifica codurile NC unde se incadreaza produsele noastre (magazin de materiale de constructii). Dvs dati exemplu la neclaritati “cimentul” , dar vreau sa atrag atentia ca acele puncte mentionate (“Sare; sulf; pământuri și pietre; ipsos, var și ciment…”), sunt denumiri de GRUPE majore (25 de ex.) apoi se continua textul cu categoria de produse care intra la aceste grupe (“…care se încadrează la codurile NC 2505 și 2517”) dar aici e doar nisipul (2505) si pietrisul(2517), iar ipsosul(2520), varul(2522) si cimentul(2523) nu se incadreaza. Si inca ceva: fiecare grupa majora are la inceput niste explicatii care trebuiesc citite (aici de exemplu spune clar ca se refera la forma lor bruta si nu prelucrata, modificata, etc pt ca devine alt produs si se incadreaza la alte grupe).

 64. Buna ziua!
  I.o societate care are franciza distributie apa h2o ,distribuie inclusiv la persoane fizice ,gradinite si institutii publice :
  1. nu are obligatia depunerii 084
  2.incarcam in e-factura toate facturile emise

  II. Statie peco – vinde benzina si motorina si emite facturi catre primarii,scoli,
  – in magazin vinde apa minerala si emite bonuri cu ro
  1.nu depune 084
  2.incarcam in e-factura doar facturile emise catre institutiile publice sau toate facturile emise?
  3.pentru bonurile cu ro unde apare apa????

  va multumesc!

  1. I. 1. Da.
   I. 2. NU. Încărcați în e-factura orice factură emisă către persoane juridice. Fie pe relația B2B fie pe relația B2G. Adică orice factură către instituții publice sau către firme. Nu și cele către persoane fizice.

   II.1. Da.
   II.2. Doar cele către instituții publice.
   II.3. Acele bonuri sunt facturi și trebuie trimise prin e-factura. Există precizări din partea MFP. Din păcate nu sunt excluse, ceea ce este o tâmpenie dacă mă întrebați pe mine. Însă aici fie aveți un soft care să permită trimiterea direct la ANAF în e-Factura, ca factură și pentru acele bonuri, fie nu mai eliberați bon de casă cu cod fiscal pentru ele ci eliberați factură și bonul de casă (fără CUI) va fi documnent de încasare.

 65. Buna ziua,
  Suntem un SRL care produce pantaloni.Achizitionam materia prima din tari non UE cu declaratie vamala de import.Noi prelucram pantalonii si anumite manopere sunt facute de alte firme din Romania, transportul intre noi si aceste firme se face cu masina firmei.
  1.Trebuie sa ne inregistram in E-Transport sau in cazul acesta ce este de facut?

  1. Nu există înregistrare de firme în e-Transport.
   Dar da, orice pantalon transportat va trebui declarat în e-Transport – dar eu zic că doar în momentul vânzării. Este foarte confuză legislația. De exemplu transportul făcut de dvs spre cei care vă prestează servicii – lohn, nu e transfer între gestiunile dvs, nu e nici un transport cu vânzare, e destul de neclar dacă trebuie sau nu declarat.

 66. Buna ziua,
  SRL construieste blocuri, vinde apartamente la persoane fizice , se transmite in e-factura?

 67. Buna ziua,
  Va rog mult sa îmi confirmați, dacă am înțeles bine ceea ce ați menționat mai sus: daca vindem îmbrăcăminte DOAR către persoane fizice NU trebuie sa înregistram factura prin E-factura? Va mulțumesc frumos!

 68. In cazul B2B, daca se efectueaza lucrari de constructii pentru realizarea unei cladiri noi (se efectueaza o prestare de serviciu), dupa parerea nu ar trebui emis e-factura, corect?

  In cazul B2G, daca discutam despre chirie pentru o cladire catre o institutie publica (spital), care s-a efectuat prin achizitie directa pe baza de oferta (fara SEAP), trebuie emis e-factura?

 69. Bună seara
  1.Suntem firma de transport și avem contract cu firma din Austria ce trimite autofacturi pentru transportul făcut.
  Trebuie sa ne înregistrăm și sa emitem facturi prin e-factura?

  1. NU!
   Și zău, încep să mă întreb dacă unii din dvs au citit ceva din ceea ce scrie în articol sau din ceea ce s-a comentat anterior sau dacă au citit legea. Încep să vină întrebări redundante.

 70. Buna ziua,suntem firma de panificatie si livram produse pt gradinite,trebuie sa timit prin efactura chiar daca nu este produs cu risc fiscal?
  Multumesc

 71. Buna ziua. Firma prestari servicii verificare tahografe factureaza catre institutii publice. E necesar sa facturez cu coduri cpv? Daca da, cum le introduc in factura? Multumesc.

 72. Am doar partea de contabilitate. Trebuie sa iau si partea de stocuri ca sa generez corect facturile electronice? Multumesc.

  1. Da, doar pe partea contabilă nu se pot asocia coduri CPV sau NC la pozițiile din factură.

 73. ne ocupam cu distributie apa minerala si plata in sistem en gross ; pe baza comenzilor facturam cantitatile cerute si se livreaza cu auto propriu firma3.5tone; facturile sunt incasate cu chitanta la livrare ; din spv am reusit sa deschid in pdf facturaemisa catre client valida, exista si nota ca factura a fost trimisa si destinatarului-clientului,dar fisierul cu semnatura nu am putut sa l convertesc in pdf,.
  1. fisierul cu semnatura spv ramane in format xml si il arhivez, sau nu conteaxa atat timp cat am confirmarea ca factura a fost valida la inregistrarea pe spv?
  2 Pe auto pe care factura o trimit pentru incasare?Acea factura din spv trebuie sa o trimit clientului,
  sau din spv o printeaza clientul ca original ?Am inteles ca numai factura validata cu semnatura din spv tine loc de original
  3.Pe masina dau facturile cu chitanta ca pana acum si clientul in baza acestor facturi primeste marfa ?
  4. Eu arhivez facturile din programul meu de conta,-in conditia in care acestea se intorc dupa ce se livreaza marfa cu incasarile aferente si logic au pe ele confirmarea de primire a produselor?
  5.Dupa aceea trebuie sa le printez si pe cele din SPV, dupa ce sunt verificate si le am cu semnatura digitala-desi am spus ca semnatura nu am putut sa o deschid in pdf? Sau e treaba clientului sa o descarce?
  spre exemplu factura generata de saga are 1 pg cu chitanta , cea din spv are 4 pg in pdf.
  adica tin aceleasi documente in dublu exemplar?

  3.Marfa transportata de la firma la clientii PJ daca depaseste greutatea de 500kg dar valoric este sub 10.000 lei per total trebuie inregistrata in e-transport-desi s-a amanat pana in Septembrie este totusi un caz care necesita lamurire zic eu.

  1. 1. Da
   2. Factura listată de dvs. Nu scrie nicăieri că cea generată de sistem este considerată original și restul nu.
   3. Da
   4. Da
   5. Nu. Doar să aveți confirmarea trimiterii lor la ANAF.

   Legat de e-transport: eu încă mai sper că vor modifica ceva. Așa cum e acum e inaplicabil ca sistem în foarte multe cazuri.

 74. Buna seara ,am o intrep indiv cod caen 5222 si emit fac catre nave venite in port sa se aprovizioneze.Mentionez ca nu sunt din UE.Facturez si produse cu risc.Sunt obligata sa transmit fac in Ro e-factura? MULTUMESC

  1. ANAF zice că nu, dacă nu e client din România, eu aș zice că da – nu prea găsesc explicit că nu. Dar mai bine îi întrebați pe cei de la ANAF.

 75. Buna ziua,
  Conform unei comunicari ANAF, in cazul in care plata cazarii se face cu vouchere/card de vacanta, la instructiunile de plata trebuie mentionate un cod si ultimile 6 cifre ale cardului de vacanta sau seria voucherului:
  “Dacă plata serviciului turistic a fost facută cu card, se completează:
  BG-16/BT-81 = 48 (Bank card)
  BG-18/BT-87 = (123456)
  Dacă plata serviciului turistic a fost făcuta cu bonuri, se completează:
  BG-16/BT-81 = 26 (Local cheque)
  BG-16/BT-82 = 12345667890 (seria tichetului de vacanță/ alte informații relevante)”
  Va rog sa imi spuneti unde anume in SAGA trebuie sa completez aceste informatii?
  Va multumesc

  1. V-am răspuns și pe forum: este o recomandare, câmpurile respective fiind unele opționale și nu obligatorii.

 76. Buna ziua,

  Ma ocup de contabilitatea unei asociații non-profit care oferă cursuri de specializarea și un SRL cu raportare trimestriala. Sunt primele mele firme si sunt afaceri de familie. Menționez ca nu am nicio experiența in domeniu in afara facultății si experienței de la locul de munca.

  Trebuie sa ma înregistrez in sistemul e-facturare?
  Știți de asemenea si ce declarații trebuie depuse aferente anului 2022 pentru ambele entități?

  1. Înregistrarea în sistemul RO-Factura este opțională și se face doar pentru facturarea în relația B2B.
   Declarațiile sunt în funcție de vectorul fiscal al contribuabilului.

 77. Buna ziua! O firma care factureaza servicii catre o manastire (are cod fiscal fara ro) trebuie sa transmita factura prin e-factura?

  1. Este mănăstirea entitate publică?
   Ați găsit pe undeva vreun serviciu care să fie considerat “bun cu risc fiscal”?
   Acum să fim serioși. Să mai și citim ce scrie în articol și în comentarii. Deja devenim absurzi.

 78. O firma care face distributie de haine (lenjerie, ciorapi, tricouri, etc) la magazinele de pe sate, emite facturile manual, in fucntie de ceea ce vor clientii. La final de luna le introduce in saga pentru evidenta stocuri. In sistemul e-factura, va trebui sa le introduca zilnic, la finalul zilei, si sa trimita raportarea, sau ar fi in regula si saptamanal, tinand cont ca nu este un termen prevazut?
  Vom incerca sa implementam un sistem ca sa emita direct factura din saga/FGO la client pe laptop, sau pda, dar pana atunci nu putem functiona decat asa.
  Multumesc

  1. Da. Pentru situații de genul acesta, până implementați o soluție, rezolvarea este să emiteți avize pe care să le facturați bi-lunar sau lunar, dar nu mai târziu de 15 a lunii următoare.

 79. Buna ziua! Lucrez in cadrul unei firme care produce confectii textile in sistem Lohn si, se pare ca cei de la ANAF au uitat de lohn-isti. Ar fi trebuit sa ne mentioneze ca exceptii atata timp cat noi nu comercializam produsele executate. Azi am primit recomandarea de a face o adresa catre serviciul de asistenta contribuabili din cadrul Administratiei judetene a finantelor publice si sa astept raspunsul lor…Dar ce fac pana atunci? Transportatorii se tem sa ne duca marfa atat timp cat nu este inregistrata in RO e-Transport si nu au codul UIT.

  1. Și eu zic că la lohn nu este obligatoriu sistemul e-transport. Pentru că nu facturez bunurile respective ci doar manoperă legată de ele.
   Este una din multele scăpări ale procedurii pe e-Transport. Că mai sunt. Și eu v-aș fi dat același răspuns – să vă adresați ANAF că ei vor implementarea și tot ei trebuie să ofere, pe implementarea curentă, soluții pentru spețele concrete. Logic, dacă ei consideră că e o implementare corectă și suficientă înseamnă că au soluții practice la orice speță.

 80. Buna ziua,
  In cazul unei societati care prestează servicii de reparații în instalații electrice (pe linii, statii electrice) pt institutii ale statului este necesară înrolarea in ro-e factura? emitem facturile in sistem? Dar pentru facturile provenite din contractele de prestări servicii cu alte firme, avem obligația de a ne inrola in sistem?
  Multumesc

  1. NU!
   Înscrierea este OPȚIONALĂ! Și se face doar pentru a factura electronic, în mod opțional, pe relația B2B.
   Pe relația B2G se pot trimite facturi prin e-factura indiferent că sunteți sau nu înscriși în acel registru.

 81. Facturez lemn de foc catre primarii si scoli.Aceste facturi trebuiesc transmise prin ro- e factura ?

 82. Bună seara . Referitor la e transport , o societate (constructii) cară cu mașinile proprii piatra de la cariera la lucrări ( de exemplu are lucrări cu primăriile). Cei de la cariera spun ca nu ei declarara în ro transport.
  Noi declaram transportul însă la beneficiar ne trecem tot pe noi sau trecem primăria . Piatra este folosita la lucrările pe care societatea noastră le executa în relația cu primăriile (asfaltare drumuri etc.)

  1. Vă treceți tot pe dvs pentru că e transport la șantierul dvs. Ați trece Primăria dacă le-ați ați vinde piatra și ați livra acea piatră la locația aleasă de ei.

 83. Buna ziua,
  Produc apa minerala , transmit facturile de vanzari in e-factura.
  Transportul il fac eu catre client , deci il inregistrez in e-transport ?
  Exista o limita de greutate ,adica daca este transportul sub 3.5 tone nu il mai declar in e-transport?
  Multumesc frumos!

  1. Dacă transportul se realizează cu mijloace de transport ce au masa autorizată mai mică de 3,5 tone nu se declară în e-Transport.
   Dacă au masa autorizată de minim 3,5 tone atunci se declară în e-transport dacă greutatea bunurilor cu risc fiscal transportate depășește 500 kg sau valoarea lor este mai mare de 10.000 lei.

 84. Buna ziua
  as dori sa ma interesez cum pot transforma un XML in PDF ,si anume am trimis o factura prin SPV e factura ,si la raspuns factura apare obtiunea de a descarca factura validata dar in format Xml ,acest Xml cum pot transforma in pdf pentru a putea imprima ,multumesc

 85. Bună ziua
  Firma cod caen 4941 transporta borhot de bere către alte firme sau persoane fizice facturile trebuie trimise în e transport
  Multumesc

   1. Buna ziua
    La imbracaminte uzate, purtate second hand are cod nc 6309 inttra la bunuri cu risc fiscal .
    Multumesc frumos

    1. Îmbrăcămintea second-hand nu intră în categoria produselor cu risc fiscal, codul NC pentru îmbrăcăminte second-hand nefiind în lista de coduri NC din ordinul 12/2022.

 86. Bună seara!
  Un pfa cu obiect de activitate prestări servicii (reparații frigidere, mașini spălat, montat aer condiționat) este obligatorie trimiterea tuturor facturilor prin e – factura,respectiv inrolarea în ro e-Factura?! Fac precizarea ca serviciile sunt prestate atât către autoritățile contractante, către alte persoane juridice precum și către persoane fizice.
  Mulțumesc!

  1. Nu, nu este obligat să se înroleze undeva.
   Este obligat să trimită în e-factura facturile emise către instituțiile publice. Doar acelea.

 87. O societate cod CAEN 4520 activitate de Intretinere si reparare auto, repara masina pentru o Entitate Publica.
  TOTAL FACTURA 4500 lei detaliat:
  — Materiale folosite 3000 lei (diverse piese auto 10 buc , material consumabile 20 buc, vopsea etc…, etc. … TOTAL 50 de codurile CPV)
  — Manopera separat 1500 lei . 1 cod CPV

  1. Sunt obligat sa trimit factura electronica prin e-Factura?

  Daca da,

  2. Nu pot sa trec doar o singura pozitie pe factura cod CPV … 50000000-9 … Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe 1 x 4500 lei …….. si GATA :!:

 88. Buna ziua. Firma de confectii in sistem lohn, presteaza servicii de manopera ptr client din Italia. Cand trimit marfa clientului in Italia trb declarat in e-transport?
  Multumesc

 89. Se pot trece codurile NC sau CPV pe factura la informatii suplimentare , pentru gestiunea global-valorica?

 90. Salutare,

  In cazul in care aceasi factura a fost incarcata de doua ori in platforma e-factura, care este procedura pentru eliminarea uneia dintre ele?

 91. Buna ziua ,
  Firma A presteaza servicii de prelucrare (bunuri cu risc fiscal) pt.firma B.
  Firma B isi depoziteaza bunurile in spatiul firmei A ( pt.care A intocmeste factura de chirie si apoi factura de prestari servicii)
  Trebuie declarat in e-transport ??

 92. Buna seara! Va rog sa-mi spuneti daca un medic cu PFA factureaza servicii medicale (avand contract de prestari servicii) la un spital (judetean), trebuie sa se inregistreze in Registrul Ro e-factura. Multumesc!

  1. Nu trebuie să se înregistreze nimeni în acel registru. Am repetat încât am obosit deja sa repet același lucru pe care l-am scris și în articol – înscrierea în acel registru este OPȚIONALĂ și se face doar dacă, in relația cu alte firme, în relația B2B dorești, OPȚIONAL să folosești factura trimisă prin sistemul e-factura.

 93. Buna ziua! Agentie de publicitate, cumpar de la furnizor roman tricouri personalizate (inteleg ca se incadreaza in produsele cu risc), furnizorul mi le factureaza (prin RO e-factura), eu le facturez mai departe la beneficiar (prin RO e-factura). Ele nu mai trec fizic pe la mine ci sunt livrate direct de furnizorul meu catre beneficiarul final prin curier, tot pe teritoriu tarii. Care dintre noi declara in Ro e-transport? Multumesc!

 94. Buna ziua.
  Facturile scrise manual se pot incarca in sistemul e-factura?( gestiunea nu este facuta in program)
  Sau e obligatoriu sa fie facute intr-un program(saga,fgo,etc.)
  Multumesc.

  1. V-am răspuns deja la această întrebare la comentariul postat anterior. Nu înțeleg de ce tot postați același comentariu la mai multe articole dacă nu verificați acolo dacă ați primit sau nu răspuns.

 95. Bună ziua,
  Am remarcat că în e-factura (transformată în pdf) nu apare contul IBAN al emitentului, am întrebat și pe altcineva și nici la el nu apare. Probabil este o eroare a ANAF-uli?

  1. Habar nu am și sincer nu e o problemă.
   Factura oricum o înmânați și în format letric beneficiarului așa că nu prea contează că la conversie în pdf din XML există sau nu acel IBAN.

 96. Bună ziua. Știu că ați răspuns deja la întrebarea de transformare a efactura xml într-un pdf, dar doresc să vă întreb dacă va fi disponibilă la Saga o variantă de transformare a xml într-un pdf citibil (așa cum arată o factură), că nu vă supărați, dar ce pune la dispoziție ANAF este o bătaie de joc.

 97. Buna ziua , o factura de masa servita restaurant catre o primarie care este ocazionala( o data la cateva luni) trebuie transmisa prin e-factura ?
  Multumesc

 98. Buna Ziua!
  Am vazut ca in facturile tiparite in Saga nu apare codul NC.Imi scapa vreo setare undeva?
  Am observat ca pe facturile furnizorilor apare si acest cod EAN.
  Multumesc!

 99. O firma care factureaza catre o gradinita servicii de printare si colantare pe diverse materiale trebuie sa depuna 084 si de la acel moment sa factureze catre toti clientii numai cu facturi electronice?

  1. NU! Nimeni nu este OBLIGAT să se înregistreze cu 084 în registrul e-Factura! Am repetat de atât de multe ori acest lucru încât devine deja obositor repetarea lui.
   Chiar dacă s-ar înregistra, pentru că așa dorește, tot nu ar fi obligată să transmită în e-factura toate facturile emise. Ar fi obligată să transmită doar acele facturi ce conțin produse cu risc fiscal sau dacă livrează bunuri ori servicii în baza unei proceduri de achiziții publice.

 100. O firma vinde si livreaza doar catre persoane fizice: otel beton, ciment la sac, etc. Este obligatorie e- transport?

  1. e-Transport este obligatoriu indiferent de natura clientului – persoană fizică sau juridică, român sau străin, dacă produsele transportate către acesta sunt clasificate ca fiind cu risc fiscal și dacă transportul rutier se efectuează cu mijloace de transport de cel puțin 3,5 t, iar produsele transportate au o valoare declarată de cel puțin 10.000 lei.

 101. Bună ziua, dacă o firmă importă îmbrăcăminte din Turcia sau China trebuie să declare transportul in E-transport ?

 102. Buna ziua ,
  Prestarile de servicii ( prelucrarea de bunuri cu risc fiscal) , se declara in e- factura ??
  Exista un termen de transmitere in e-factura? ( ele oricum fiind trimise catre beneficiar prin alte mijloace si chiar incasate).

  O zi frumoasa.

 103. buna ziua,
  pentru facturile servicii cazare (cazare pensiune tva 5%) incasate cu card vacanta se intocmesc facturi fiscale ce se vor transmite prin e factura.intrebare: pe aceste facturi trebuiesc trecute coduri NC sau CPV?

  1. Nu este obligatoriu să emiteți factură. Este obligatoriu să emiteți bon fiscal, iar factura doar dacă vi se solicită de către client.
   Dacă vă este solicitată factură de către client, da, le veți transmite prin e-factura.
   Codurile NC sunt exclusiv pentru bunuri. Nu este cazul aici. Codurile CPV se utilizează exclusiv pe relația B2G ceea ce iarăși nu este cazul în situația dumneavoastră.

 104. buna ziua,
  cum pot iesi din sistemul e factura daca sunt inregistrata incepand cu 01.07.2022?
  m-am autentificat in spv,am intrat in e factura,am bifat in 084 iesire din e factura apoi am apasat transmite.
  nu se intampla nimic,care este procedura de iesire din sistemul e factura ?

  1. Ieșirea se poate face doar până la finele lunii în care v-ați înscris. Ulterior nu se mai poate ieși din acel sistem.

 105. Buna ziua,

  Primim acest mesaj de eroare la incarcare e-factura, avem toate actualizarile.
  eroare: Fisierul transmis nu este valid. org.xml.sax.SAXParseException; lineNumber: 1; columnNumber: 1; Content is not allowed in prolog.. Fisierul nu a fost transmis.

  Nu iuntelegem ce este gresit in xml. Va multumim.

 106. Suntem firma care face achizitie intracomunitara de incaltaminte ( Polonia – Romania), transportul este facut de catre firma din Polonia pana la Oradea, iar de la Oradea marfa este distrubuita in Romania printr-o firma de curierat catre client persoane juridice. In sistemul RO E-transport trebuie inregistrat transportul Polonia- Romania? Iar mai apoi fiecare transport pe teritoriul Romaniei trebuie declarat din nou .. ( ma refer la faptul ca am client supermarket cu mai multe magazine in tara, la care eu trebuie sa ii livrez marfa – trebuie sa le ofer agentilor cate un cod UIT ptr fiecare livrare?

  1. Da. Transportul pe ruta Polonia – România se va declara prin e-Transport.
   La fel orice livrare către clienți din RO, dacă se îndeplinesc cumulativ condițiile:
   – transportul să fie rutier
   – transportul să fie efectuat cu mijloace de transport de minim 3.5 t
   – greutatea bunurilor livrate să fie de minim 500 kg sau valoarea de minim 10.000 lei

 107. Suntem firma producătoare de tricotaje (bunuri cu risc fiscal) și toată producție este livrata în tari din UE. Este obligatorie incarcarea facturilor în E-factura ?

 108. Buna ziua , am un SRL si un camion cu care transport nisip , pietris ( tot pe acel SRL inregistrez si marfa ) . Ce trebuie sa fac conform noilor reguli ?Multumesc anticipat

  1. Dacă cumpărați și vindeți bunuri cu risc fiscal atunci trebuie să transmiteți la ANAF prin e-Factura factura emisă clienților.
   Dacă dvs sunteți și cel care transportați aceste bunuri cu risc fiscal pe care le vindeți, atunci aveți obligația de a transmite în e-Transport datele fiecărui transport pe care îl efectuați înainte de a realiza efectiv transportul.

 109. Buna ziua, un SRL a facut o prestare de servicii catre o primarie, a tapitat scaunele unui microbuz care duce copii la gradinita.Trebuie SRL sa factureze in e-electronic acest serviciu?
  Multumesc!

  1. Cred că ați vrut să spuneți e-Factura, nu e-electronic. Răspunsul este: da, dacă este un serviciu prestat ca urmare a unei proceduri de achiziție publică.

 110. Buna ziua!
  O firma care lucreaza imbracaminte in sistem lohn pentru client din UE, iar transportul e in sarcina clientului, are obligatia declararii in e-transport?
  Daca da, transmite direct in spv, sau trebuie sa se inregistreze mai intai?
  Multumesc!

  1. Deși eu inițial am susținut că nu trebuie, ANAF a venit cu clarificări și susține că și cei care prelucrează în lohn trebuie să declare în e-transport transporturile produselor cu risc fiscal. Se trimit direct din SPV.
   Dar trebuie văzut dacă ceea ce se transportă sunt bunuri care pot fi încadrate pe codurile NC corespunzătoare produselor cu risc fiscal și doar dacă se regăsesc în acele coduri se trimite ceva, altfel nu există obligația raportării în e-transport.

 111. Buna ziua
  Vindem deseuri de fier vechi catre alte firme trebuie sa emitem E- factura ?
  Trebuie sa declaram si in e- transport ? Transportul nu se face cu mijloacele noastre de transport.
  Multumesc

  1. Eu zic că nu. Doar cel fier, fontă sau oțel care se încadrează la codurile NC prevăzute de legislație.

 112. Buna ziua,
  Sunt evaluator si prestez servicii de evaluare imobiliara catre societati de stat.
  Trebuie sa le facturez prin e-factura? multumesc frumos

 113. Buna ziua
  Daca am cumparat o marfa dintr-o tara intracomunitara si furnizorul imi asigura transportul pana la locul de descarcare a marfii in Romania , cine declara E-transport eu ca si benefeciar sau furnizorul . Si unde se daclara E-transportul ? Multumesc !

  1. Beneficiarul din România. Asta este clar.
   Se declară prin SPV sau din aplicații terțe care pot trimite date la ANAF in sistemul e-transport.

 114. Buna ziua,
  Este obligatoriu obtinerea codului UIT in cazul in care vand produse cu risc fiscal – legume – in urmatoarele situatii:
  1. Mijloc de transport sub 2,5 to, incarcat cu o cantitate de legume mai mare de 500 kg brut si o valoare sub 10.000 lei ;
  2. Mijloc de transport sub 2,5 to, incarcat cu o cantitate de legume mai mica de 500 kg brut si o valoare de peste 10.000 lei;
  3. Mijloc de transport sub 2,5 to , incarcat cu o cantitate de legume mai mare de 500 kg brut si o valoare de peste 10.000 lei;
  4. Mijloc de transport peste 2,5 to, incarcat cu o cantitate de legume mai mica de 500 kg brut si o valoare sub 10.000 lei
  Va multumesc !

  1. 1. Nu.
   2. Nu.
   3. Nu.
   4. NU.
   Textul ordinului 2545/6316/2022:
   “Categoriile de vehicule rutiere care fac obiectul monitorizării în Sistemul RO e-Transport sunt cele care au o masă maximă tehnic admisibilă de minimum 2,5 tone, încărcate cu bunuri cu risc fiscal ridicat cu o masă brută totală mai mare de 500 kg sau o valoare totală mai mare de 10.000 de lei, aferente cel puțin unei partide de bunuri care face obiectul transportului.”

 115. Buna ziua, Este obligatoriu obtinerea codului UIT in cazul in care vand produse cu risc fiscal – legume si fructe
  1. Mijloc de transport sub 2,5 to, incarcat cu o cantitate de legume mai mare de 500 kg brut si o valoare sub 10.000 lei ; ( ex cartofi 200 ceapa 80 portocale 120 celemntine 50 dovlecei 30 ardei 80 rosii 90 pere 380) Mutumesc

  1. Nu. Prima condiție este a mijlocului de transport. Acesta trebuie să aibă masă minim autorizată de 2.5t.

 116. Buna ziua ,am facut e-tansport si nu obtin codul uit spune ca este eronat, nu imi dau seama ce este gresit dar vad ca dvs spuneti ca avand mijlocul de transport sub 2.5to, nu este oblogatoriu ,si cantitatea neta am vandut de 516 kg si valoare 1300,
  2. Daca am achizitionat marfa legume fructe din aceasi incinta cu liza nu cu mijloc de transport si valoara fc e de 7000 si brut 800 kg ma-i trebuie e-factura?

  1. Sunt probleme cu e-Transport. Eventual ștergeți și reintroduceți datele și reîncercați obținerea codului UIT.
   2 – în e-factura se trimit orice facturi care au înscrise în ele produse cu risc fiscal, indiferent de cantitate, mijloc de transport, valoare, etc. Dacă vă referinți la e-Transport, iar dvs sunteți cumpărătorul bunurilor, nu dvs trebuie să trimiteți datele în e-Transport ci vânzătorul lor.

 117. 1. OK sterg , si reintroduc din nou pentru obtinerea codului uit, dar eu vanzatorul nu am transportat ci cumparatorul cu mijlocul lui de transport asta nu inteleg , trebuie sa declar e-transport cand nu e masina mea .
  2. cumpar marfa de la vecinu fara nici un mijloc de transport trebuie sa faca e-transport si eu sa o introduc dupa aceea in e-transport? nu ma-i inteleg nimic .
  3 . eu facturez in sp spv de cand sa inceput asta nu e o problema, dar acum cu e-transportul asta nu inteleg unu spune intr-un fel altu in alt fel si vreau sa stiu ce e corect .Va multumesc frumos !

  1. 1. Legea stabilește în sarcina furnizorului de bunuri cu risc fiscal declararea transportului. Dacă e obligația acestuia, atunci el trebuie să se asigure că are toate elementele necesare declarării transportului.
   2. Se declară doar bunuri cu risc fiscal TRANSPORTATE PE TERIORIUL NAȚIONAL cu mijloace de transport. Dacă nu există transport rutier, ce să declarați?
   Citiți legea în primul rând. Cu atenție. Este evident că nu ați citit-o și că vorbiți din ce presupuneți din ceea ce ați mai auzit într-o parte sau alta.
   Aveți spețe care sunt atât de clare în legislație încât de fapt nu sunt neclarități. Există și un ghid pe site la ANAF cu întrebări și răspunsuri. Puteți suna la ei la Call Center.

   1. In situatia in care vand cartofi, este corect sa emit bon fiscal, fara factura? Si dacă produsele vandute cu acest bon fiscal nu fac obiectul unui transport national nu le mai declar prin e – transport?

    1. Da, dacă vindeți către populație. Factura se emite la cerere în cazul comerțului cu amănuntul. Nu se declară în e-transport decât livrări de produse cu risc fiscal care îndeplinesc condițiile legate de raportare.

 118. Buna ziua,
  Referitor la e-transport, facand o livrare intracomunitara de produse cu risc fiscal (legume) pentru care exista obligatia obtinerii codului UIT, cu document de transport CMR sau Aviz de insotire a marfii, am urmatoarea situatie :
  * dupa receptia marfii, pretul acesteia se diminueaza, clientul nefiind multumit de calitate ( am de ales intre a-mi fi refuzat/returnat un lot de marfa, bineinteles pe costul meu sau a scadea pretul de vanzare ) . Ce s-ar putea face in aplicatia e-transport, avand in vedere ca valoarea declarata a produselor se modifica ?
  Va multumesc !

  1. Nu faceți nimic. Că nu are nicio legătură cu e-Transport. Emiteți o factură de reducere, așa numita credit note.

 119. Buna ziua ! Rog sa ma ajutati cu un raspuns la urmatoare situatie : cumpar produse cu risc de la o balastiera pe care le vand imediat ( fara depozitare) clientilor nostri ; folosesc pentru incarcare si livrare, camionul pe care il detinem pe societatea noastra, primesc cod UIT de la balastiera pentru ruta pe care urmeaza sa o parcurga autovehiculul. Mai trebuie sa solicitam alt cod UIT pentru transportul de risc ? Va multumesc !

  1. Da. Obligația obținerii codului UIT este al furnizorului bunurilor. Dvs sunteți furnizorul în acest caz.

 120. Buna ziua, Am o masina peste 3,5 tone .Incarc marfa (legume fructe) de la mai multi furnizori . Din cele 10 facturi pe care le am avut ultima oara doar 3 au fost cu cod UIT restul au fost sub 500 kg. Pentru celelalte fa 7 facturi cum obtin codul UIT ? Multumesc

 121. Buna ziua,
  Firma noastra vinde produse care nu sunt incluse la risc fiscal, nu suntem inscrisi in Ro e-factura. Am vandut un echipament la o firma privata care a obtinut fonduri de la guvern si ne cer sa transmitem prin SPV factura.
  Daca transmitem factura B2B prin SPV vom avea obligatia sa transmitem toate facturile emise catre persoane juridice prin SPV?
  Multumesc,

  1. Solicitarea este lipsită de orice bază legală.
   Dacă o trimiteți nu, nu aveți această obligație. Aveți această obligație doar dacă:
   – vindeți produse, indiferent că sunt cu risc fiscal sau nu, către o instituție publică în urma unei proceduri de achiziție publică – indiferent că sunteți sau nu înregistrat în registrul persoanelor care au OPTAT să trimită facturile în sistemul e-factura.
   – vindeți produse cu risc fiscal, indiferent că e vorba de client – firmă privată sau instituție publică – indiferent că sunteți sau nu înregistrat în registrul persoanelor care au OPTAT să trimită facturile în sistemul e-factura.
   – vindeți servicii pe care le încasați cu tichete de vacanță și pentru care clientul, persoană fizică, solicită emiterea facturii, indiferent că sunteți sau nu înregistrat în registrul persoanelor care au OPTAT să trimită facturile în sistemul e-factura.
   – vindeți bunuri sau servicii, indiferent de care, cu sau fără risc fiscal, pe relația B2B (adică către alte firme), sunteți înregistrat în registrul e-Factura și beneficiarul este și el înscris acolo. Așadar doar dacă ambii sunt înscriși în acel registru.

   Dacă nu vă regăsiți în niciuna din situațiile de mai sus, nu aveți nici cea mai mică obligație de a trimite facturile prin e-factura.

 122. Buna ziua,

  Am pe aceeasi factura de vanzare produse cu risc fiscal dar si transportul,trebuie sa declar in E-Transport si valoarea transportului sau numai produsele? Pt. livrare intracomunitara la Tip document insotitor se poate pune Factura sau trebuie neaparat CMR-ul? Factura de vanzare o am in euro, unde este trecuta valoarea produselor trebuie sa fie in euro sau ron cum se completeaza automat? Va multumesc!

  1. Numai produsele.
   La livrare intracomunitară alegeți ce document însoțește transportul. Dacă e CMR, alegeți CMR.
   Valoarea produselor în e-Transport se trece în lei.

 123. Buna ziua.
  Am o firma care cumpara produse din fier ca si materie prima pe care le transforma in produs finit. Aceste produse finite sunt transportate de catre firma noastra la beneficiari.Trebuie declarate in e transport ? Intreb deoarece sufera modificari , nu stiu daca se mai pot incadra in codurile 7213 si 7214. Multumesc!

 124. Lamurire : eu cumpar cu masina personala legume de la firma x , aceasta imi genereaza un cod UIT , ajung la depozit , fac receptia marfii si mai departe ce fac cu acem cod ? Trebuie sa l transmit si eu ca si cumparator catrr anaf ?

  1. Nu. Doar dacă vindeți către clienții dvs mai mult de 500 kg de fructe sau fructe cu o valoare mai mare de 10.000 lei pe care clienții dvs le transportă cu mijloace de transport de minim 2,5t.

 125. Buna ziua. Firma noastra vinde catre persoane fizice produse cu risc fiscal pe baza de bon de casa dar face si transportul acestor produse catre beneficiari. Pe masina vor fi total produse care depasesc valoarea de 10000 lei si nr de kg, dar per total clienti , nu pe unul singur. Cum se interpreteaza aceste ,,depasiri” , pe client sau pe masina?

  1. Pe transport. Nu pe client. Dacă valoarea ori greutatea, cumulată, a bunurilor aflate într-un singur transport, depășește limita de 10000 lei, respectiv 500 kg, atunci se declară transportul cumulat.

 126. Buna ziua. Ca societate comerciala care vand agregate catre persoane fizice cu factura, trebuie trimisa factura in SPV?

  1. Nu. Dar este necesar să raportați transportul în e-Transport dacă transportul este efectuat cu mijloace de transport de cel puțin 2.5t și greutatea bunurilor din transport este de cel puțin 500 kg ori au o valoare de cel puțin 10.000 lei.

   1. Buna ziua ! Pentru o firma care vinde agregate doar cu bon fiscal , nu cu factura , pentru persoane fizice, si depaseste 2.5 tone , cum se raporteaza in e -transport ? ( trebuie complectat numele clientului..dar pe bonul fiscal nu apar aceste date…. ) trebuie emisa factura pentru fiecare persoana fizica ?

    1. Nu, nu trebuie emis decât la cerere. Dar aviz de însoțire a mărfii sau CMR e obligatoriu pe timpul transportului.

 127. Bună ziua! Un srl inchiriaza un spatiu unui alt srl. Acesta din urma acceseaza fonduri europene pt a-si desfășura activitatea in acel spatiu. Srl-ul care inchiriaza spatiul este obligat sa factureze chiria prin sistemul ro e-factura? Va mulțumesc mult!

   1. Mai am o nelamurire, d-nul. Cel care inchiriaza a spus ca o sa amenajeze acest spațiu, ii aduce îmbunătățiri, repara ce este raparat și plătește si chiria din aceste fonduri europene. Cel care îi inchiriaza spatiul este obligat sa folosească ro e-factura? Proprietarul spatiului vrea sa factureze normal fara sa se înregistreze pe ro e-factura. Mulțumesc mult!

  1. Buna ziua,
   Daca am de facut un retur la o parte din marfa furnizata, cum procedez cu codul uit?

 128. Buna ziua,

  Stiti cumva care este procedura de a revoca dreptul de acces in SPV al fostului reprezentant legal al firmei, si adaugarea noului reprezentant legal?
  Aplicatia SPV permite revocarea doar a Imputernicitului sau Reprezentantului desemnat.

  Multumesc

  1. Eu știu ca se poate renunța la spv de către reprezentantul legal deținător al certificatului digital cu care accesează spv.

 129. Salut, eu am librarie si enit 5-10 facturi pe luna si nu am TVA
  Am inteles ca de la 01.01.2024 toti emitem efactura?

  1. Se pare că da. Momentan, în România, nu există nimic publicat în acest sens. Cel mai probabil se va modifica legislația în perioada următoare.

 130. 1.Pentru completarea declaratiei e-transport la calitate declarant ce se trece ,pentru o societate care livreaza mazare (furnizorul), cu transportul beneficiarului :

  -declarant transporturi
  -organizator transport
  -partener comercial

  2. La cod partener pe cine trec? (furnizorul )
  3. La cod org. transport pe cine trec? (beneficiarul )

  MULTUMESC.

 131. Suntem o societate cu profil in constructii.Daca cumparam fier pentru productia proprie si este prelucrat ,apoi trimis pe diferite lucrari ale noastre mai trebuie declarat in e-transport?

 132. Buna ziua,
  Am urmatoarea speta :
  Am facut un export de marfa in februarie 2022 cand codul uit nu era obligatoriu .
  Marfa nu a ajuns la client pentru ca a ramas blocata pe o nava din cauza razboiului din Ucraina.
  In octombrie 2023 am returnat marfa prin port Constanta cu DVE de import conform art 203 cod vamal (reimport) marfa nefiind receptionata de client.
  Intrebare :
  Trebuie sa obtin cod UIT in acest caz?

 133. Buna ziua,
  Nu imi este foarte clar, ce se intampla de la 1 ian 2024 cu medicii stomatologi si tehnicienii dentari, avand ca forma de organizare CMI respectiv LTD. Vor trebui sa emita facturile prin e- factura? Cheltuielile vor fi deductibile numai daca se primesc prin SPV ? Va multumesc frumos !

  1. Da dacă beneficiarii lor înscriși în facturile emise sunt persoane juridice ori PFA, liber profesioniști.
   Legat de deductibilitate rămâne să vedem.

 134. Buna seara, va rog tare mult sa ma ajutati la rezolvarea problemei, si anume, la validare e-facturi ANAF am urmatorul mesaj:identificatorul de inregistrare fiscala a vanzaturuluibt-32 si/sau identificatorul de tva al vanzatorului bt-31 si/sau identificatorul de tva al reprezentantului fiscal al vanzatorul;ui bt-63 trebuie sa fie scis. Doresc sa mentionez ca am mai transmis de mai multe ori e-facturi la ANAF si nu am avut probele,
  Multumesc anticipat. cu stima.

Lasa un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *