e-Transport. Proiect.

09 May 2022 | Declarații, Legislatie | 52 comentarii22227 vizualizari

Prin OUG 41/2022 a fost introdus sistemul e-transport, prin care firmele care vând produse considerate cu risc fiscal ridicat sunt obligate să înscrie în acest sistem date despre transportul acestor produse.

Mai exact, prin acest sistem, se trimit date către ANAF despre:

a) transportul bunurilor provenite din achiziții intracomunitare de la punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România până la locul de descărcare situat pe teritoriul național;

b) transportul bunurilor care fac obiectul livrărilor intracomunitare de la locul de încărcare situat pe teritoriul național până la punctul rutier de trecere a frontierei la ieșirea din România;

c) transportul bunurilor provenite din import de la locul de import și până la locul de descărcare situat pe teritoriul național;

d) transportul bunurilor care fac obiectul exportului de la locul de încărcare situat pe teritoriul național până la biroul vamal de export situat pe teritoriul național;

e) transportul bunurilor aparținând unor operatori economici diferiți între două locații situate pe teritoriul național de la locul de încărcare până la locul de descărcare;

f) transportul bunurilor aparținând aceluiași operator economic între două locații situate pe teritoriul național de la locul de încărcare până la locul de descărcare;

g) transportul bunurilor care fac obiectul tranzacțiilor intracomunitare aflate în tranzit pe teritoriul României, de la punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România până la locul de descărcare spre depozitare sau pentru formarea unui nou transport pe teritoriul național din una sau mai multe partide de bunuri;

h) transportul bunurilor care fac obiectul tranzacțiilor intracomunitare aflate în tranzit pe teritoriul României, de la locul de încărcare pe teritoriul național, după depozitare sau formarea unui nou transport din una sau mai multe partide de bunuri, până la punctul rutier de trecere a frontierei la ieșirea din România;

Așadar orice transport al acestor bunuri:

 • fie că sunt cumpărate de către firme din România de la firme din afara României ori din România,
 • fie sunt vândute de către firme din România către alte firme din România ori din afara României,
 • fie sunt un transfer al acestor bunuri de la un punct de lucru al unei firme din România către alt punct de lucru al aceleiași firme,
 • fie sunt sau un transport ce doar tranzitează România dacă se descarcă ori încarcă pe teritoriul României,

va trebui declarat în acest sistem.

Cine declară datele în sistemul e-transport?

 1. Destinatarul bunurilor, așa cum este înscris în declarația vamală de import, respectiv expeditorului înscris în declarația vamală de export, în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul operațiunilor de import sau export, după caz.
 2. Beneficiarul din România, în cazul achizițiilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat.
 3. Furnizorul din România, în cazul livrărilor interne sau în cel al livrărilor intracomunitare de bunuri fiscale cu risc fiscal ridicat, după caz.
 4. Depozitarul, în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul tranzacțiilor intracomunitare aflate în tranzit, atât pentru bunurile descărcate în România pentru depozitare sau pentru formarea unui nou transport din una sau mai multe partide de bunuri, cât și pentru bunurile încărcate după depozitare sau după formarea unui nou transport pe teritoriul național, din una sau mai multe partide de bunuri.

Așadar nu este obligația transportatorului.

Transportatorul are ca singură obligație ca prin conducătorul vehiculului de transport este obligat să prezinte, la solicitarea organelor competente din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau al Autorității Vamale Române, documentele care însoțesc transportul de bunuri cu risc fiscal ridicat.

Declarantul bunurilor este obligat să înmâneze transportatorului codul UIT, obligatoriu înscris lizibil și fără ștersături pe documentul de transport (CMR), cod aferent bunurilor transportate. Înmânarea codului UIT se va face direct sau prin intermediul organizatorului transportului, după caz, până cel târziu la prezentarea vehiculului în punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România sau la locul de import, respectiv la punerea efectivă în mișcare a vehiculului, după caz.

Codul UIT se poate genera cu maxim 3 zile calendaristice înainte de data declarată pentru începerea transportului, dar până la prezentarea în punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România sau la locul de import, respectiv punerea efectivă în mișcare a vehiculului, după caz. Codul va fi valabil  5 zile calendaristice începând cu data declarată pentru începerea transportului, utilizarea lui de către operatorul de transport  peste termenul de valabilitate fiind interzisă.

Ce se întâmplă dacă se transportă simultan atât bunuri clasificare ca fiind cu risc fiscal cât și bunuri ce nu sunt clasificate astfel?

Se vor declara toate bunurile indiferent transportate în același timp, chiar dacă doar unul din ele este cu risc fiscal ridicat.

Odată declarate bunurile în sistemul e-transport, modificarea datelor înscrise în sistem este interzisă după prezentarea în punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România sau la locul de import, respectiv după punerea efectivă în mișcare a vehiculului, după caz.

Ce bunuri cu risc fiscal trebuie declarate în e-transport?

Inițial am crezut că sunt aceleași cu cele pentru care, de la 1 iulie 2022, va fi obligatorie folosirea sistemului RO E-factura. Ei bine da, sunt și acelea, dar nu doar acelea. Recent ANAF a publicat ordinul 802/2022 prin care a stabilit categoriile de produse ce se vor declara în sistemul e-transport.

Acestea sunt următoarele:

Nr. crt.Bunuri catalogate prin Nomenclatorul combinat*
1.Legume, plante, rădăcini și tuberculi, alimentare, care se încadrează la codurile NC de la 0701 la 0714 inclusiv
2.Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepeni, care se încadrează la codurile NC de la 0801 la 0814 inclusiv
3.Băuturi, lichide alcoolice și oțet**, care se încadrează la codurile NC de la 2201 la 2208 inclusiv
4.Sare; sulf; pământuri și pietre; ipsos, var și ciment, care se încadrează la codurile NC 2505 și 2517
5.Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate, care se încadrează la codurile NC de la 6101 la 6117 inclusiv
6.Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate sau croșetate, care se încadrează la codurile NC de la 6201 la 6212 inclusiv și la codurile NC de la 6214 la 6217 inclusiv
7.Încălțăminte, ghetre și articole similare; părți ale acestor articole, care se încadrează la codurile NC de la 6401 la 6405 inclusiv
8.Fontă, fier și oțel, care se încadrează la codurile NC 7213 și 7214

Sunt adăugate cele de la punctul 8 – respectiv “Fontă, fier și oțel, care se încadrează la codurile NC 7213 și 7214” față de produsele stabilite prin OPANAF 12/2022.

Proceduri e-transport

Momentan procedurile pentru e-transport sunt doar în fază de proiect. Siteul propus (etransport.mfinante.ro) și specificațiile tehnice – API, servicii WEB, specificații de fișiere, momentan sunt indisponibile.

 • declararea se va face prin SPV fie direct în interfața SPV, fie prin aplicații interconectate cu acesta.
 • se vor înregistra date referitoare la expeditor, beneficiar sau destinatar, denumirea, caracteristicile, cantitățile și contravaloarea bunurilor transportate, locurile de încărcare și descărcare, detalii cu privire la mijlocul de transport utilizat și transportator, data declarată pentru începerea transportului, precum și codul UIT generat.
 • sistemul va permite utilizatorului să selecteze contribuabilul pentru care declară datele transporturilor cu risc fiscal ridicat în funcție de drepturile pe care acesta le deține. Asta pentru că declararea se poate face direct sau prin intermediar împuternicit.
 • categoriile de vehicule rutiere care fac obiectul monitorizării în sistemul Ro e-Transport sunt cele care au o masă maximă autorizată de minim cu 3,5 tone, încărcate cu bunuri cu risc fiscal ridicat cu o masă brută totală mai mare de 500 Kg sau o valoare totală mai mare de 10.000 lei, aferente cel puțin unei relații comerciale care face obiectul transportului.
 • declarantul va selecta tipul operațiunii comerciale desfășurate în funcție de care aplicația informatică va activa câmpuri specifice de date, în funcție de tipul transportului.
 • în cazul în care în cadrul unei relații comerciale sunt transportate atât bunuri cu risc fiscal ridicat, cât și alte bunuri, în Sistemul RO e-Transport vor fi declarate toate categoriile de bunuri transportate, pentru acestea sistemul urmând să genereze un singur cod UIT.
 • în situația unui transport în sistem grupaj, pe documentele de transport aferente fiecărei relații comerciale care include bunuri cu risc fiscal ridicat va fi menționat codul UIT corespunzător.
 • datele se vor transmite printr-un XML dedicat care va fi verificat și validat de către sistem. Dacă din verificări nu rezultă erori se va genera un fișier semnat electronic de către MFP  ce este pus la dispoziția declarantului, declarația fiind considerată a fi transmisă. Dacă însă, din verificări rezultă erori la structura datelor, corectitudinea lor, etc. declarația nu se va considera transmisă, sistemul va genera eroare și declaratul va fi nevoit să corecteze și să retrimită datele.
 • fișierele de răspuns vor fi disponibile maxim 60 de zile pe site-ul MFP.
 • odată încărcate datele în sistem, acesta va notifica părțile implicate și va transmite celorlalte părți, altele decât declarantul, informații despre: cine este declarantul, transportatorul, beneficiarul, data declarată pentru începerea transportului, numărul de înmatriculare mijloc de transport și codul UIT.

Neclaritățile țin de cazurile de transfer de la un punct de lucru la altul sau de cazul în care bunurile livrate către destinatar sunt refuzate sau returnate către furnizor. Aici ar trebui clarificate mai multe aspecte. Ce și cum se întâmplă în cazul refuzurilor? Adică expediez marfa către un client care refuză să o preia. Returul nu este parte a nici unei relații comerciale. Ce se întâmplă aici? Cum se procedează? Cine, când și ce declară?

Ce fac dacă am depozite în aceiași localitate și transfer marfă de la un depozit la altul? Sunt cazuri în care firme producătoare de încălțăminte încarcă o mașină de 3.5t cu marfă și o trimit în țară. Nu știu dacă clienții, magazine specializate, cumpără sau nu modelele din mașină. Ce declară? Pentru că nu cunosc clientul. În cazul acestui model de vânzare, pe procedurile actuale, este evident că nu se poate continua așa. Vânzătorii vor fi nevoiți să prezinte marfa separat de livrare, comanda va fi după prezentare și doar atunci se va cunoaște clientul.

 

 

52 comentarii

 1. “Categoriile de vehicule rutiere care fac obiectul monitorizării în sistemul Ro e-Transport sunt cele care au o masă maximă autorizată de minim cu 3,5 tone, …”. Aici nu suna bine.

 2. Cum va proceda un agent economic distribuitor care are ca activitate distributia bauturilor alcolice si alimentare catre clienti persoane juridice si care va executa un singur transport pentru, spre exemplu, 10 clienti persoane juridice o singura data? Ce se intampla daca individual, pentru fiecare client nu se vor depasi criteriile de incadrare (500kg sau 10000lei), dar global se vor depasi aceste criterii?

 3. O societate comerciala care are ca obiect de activitate transport cereale si ingraseminte chimice, trebuie sa emita facutura din e-transport?

 4. Pana la urma, unde se va intra mai exact pentru introducerea datelor in urma caruia se va emite codul UIT? Pe etransport.mfinante.ro? Am intrat acum si nu functioneaza.

 5. Exista in momentul de fata un software care poate converti datele dintr-o baza de date in excel in xml pentru a permite incarcarea automata a datelor E transport in platforma SPV a ANAF.

  1. Nu. Acesta va suferi modificări în perioada următoare. Există un proiect de ordonanță în acest sens și după ce va fi stabil se va putea discuta despre o eventuală implementare în program.
   Mai mult, dvs uitați că SAGA este în primul rând un program de contabilitate și evidență a stocurilor, iar sistemul e-transport nu are nici o legătură cu contabilitatea în sine.
   Nu vă ține nimeni pe loc, sistemul poate fi utilizat direct on-line, prin SPV, de către firmele care au obligația raportării transporturilor produselor cu risc fiscal.

 6. Cristi nu crezi ca ar fi cazul din moment ce este implementat un sistem de raportare sa dati drumul odata si la e-transport. Noi ca si clienti folosim de ani de zile saga pentru avize. Aveti legat deja sistemul informatic cu e-factura. Am inteles din comunicatele anaf-ului ca e-transport e legat cu spv. Ce va impiedica sa dati drumul odata la sistemul asta de avize . Vorbim de un cod UID , care se poate trece ca si rubrica in SAGA si in aceleasi sistem , nu e cu nimic mai diferit fata de E-factura.
  Nu cred ca eschivarea asta a voastra cu “saga e un program de contabilitate ” merge la zeci de mii de clienti care folosesc sistemul de avizare . Sistemul de avizare se leaga de stocuri si contabilitate. Asa ca nu ne mai luati la misto.
  Ar fi super sa nu mai stergeti mesajele si sa tineti cont si de parerea noastra ca si clienti.

  1. Sa le luăm pe rând:
   Nu șterge nimeni mesajele. Pur și simplu intră în moderare pentru că sunt unii care cred ca limbajul suburban și jignirile făcute din spatele monitorului țin loc de argumente.
   E-transport va fi disponibil zilele acestea. Nu este așa simplu, doar pentru avize cum spuneți.
   Este clar ca nu știți despre ce este vorba. Sau dacă știți nu știți cât de complex este în realitate.
   Nu se ascunde nimeni după nimic. Am spus ca SAGA este un program de contabilitate în primul rând așadar dezvoltarea lui se face cu prioritate pe această direcție.
   Asta nu înseamnă că va ia cineva la mișto.

 7. Pentru o societate care lucreaza in domeniul confectiilor in sistem lohn este obligatorie raportarea prin e-transport?

 8. O societate care presteaza servicii de cusut fete incaltaminte are obligatia de raportare prin e-transport, dat fiind faptul ca in nomenclator fetele cusute au coduri NC distinct-6406, iar pe de alta parte ordinul 802/2022
  foloseste la “Încălțăminte, ghetre și articole similare; părți ale acestor articole, care se încadrează la codurile NC de la 6401 la 6405 inclusiv” – sintagma parti ale acestor articole.

 9. Cum vor proceda balastierele care transporta material de la punctul de extractie la punctul de prelucrare/sortare?

 10. Transportatorul ma anunta ca marfa pe care doresc sa o livrez va fi mutata din masina care vine la incarcare pe o alta masina si imi transmite ca pentru fiecare mijloc de transport implicat pe traseul de la sediul societatii si pina la iesirea din tara , trebuie generat un cod UIT .
  E corect?

 11. Buna seara,
  Am ceva nelamuriri legate de e-transport. Daca un pfa vinde produse cu risc fiscal ridicat exclusiv persoanelor fizice , ce se transporta prin firme de curierat , coletul e sub 500kg si valoarea sub 10.000 lei , e necesara inregistrarea in e -transport ? Sincer, nu am cum sa stiu cu ce fel de masina va transporta curierul coletul meu, ca e mai mare sau mai mic de 3,5 t. Inteleg ca acele familiare masini / dubite ale curierilor sunt sub 3.5 t. Cele 3 conditii pt.e-transport :
  – minim 3, 5 t
  – greutate > 500 kg
  – valoare > 10.000 lei
  trebuie sa fie cumulate ?
  Multumesc anticipat pt.raspuns.

  1. Nu este obligatoriu in acest caz sa se declare transportul.
   Condițiile sunt modificate puțin din 29 decembrie prin ordinul 2545/2022.

   Categoriile de vehicule rutiere care fac obiectul monitorizării în Sistemul RO e-Transport sunt cele care au o masă maximă tehnic admisibilă de minimum 2,5 tone, încărcate cu bunuri cu risc fiscal ridicat cu o masă brută totală mai mare de 500 kg sau o valoare totală mai mare de 10.000 de lei, aferente cel puţin unei partide de bunuri care face obiectul transportului.

 12. Buna seara!
  Cum se realizeaza e-transport, cand transport marfa de la o locatie la alta, de la o gestiune la alta?

  1. Adică? Cum se completează? Una din opțiunile legate de motiv este cea care arată transferul între gestiuni. Se declară, anterior transferului, orice transfer de la o gestiune la alta de astfel de produse.

   1. Da, exact!
    Cum se completeaza? Cum pot sa mi aduc la depozit, propile produse cu risc de la un furnizor din alt oras? Eu sunt si firma transportatoare.
    Furnizorul a spus ca de transport ma ocup singura el nu imi asigura cod uit pentru transfer intre cele doua orase.

    1. Conform OUG 41/2022 este obligația furnizorilor din România să declare transportul în e-Transport, chiar dacă livrarea produselor cu risc se face la poarta fabricii/depozitului și clientul lui este cel care transportă bunurile.
     Art.8 litera c este clar.

     Art. 8. –
     (1)

      Obligația declarării în Sistemul RO e-Transport

     a datelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) referitoare la transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat revine următorilor utilizatori:
     a) destinatarului înscris în declarația vamală de import, respectiv expeditorului înscris în declarația vamală de export, în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul operațiunilor de import sau export, după caz;

     b) beneficiarului din România, în cazul achizițiilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat;

     c) furnizorului din România, în cazul tranzacțiilor interne sau al livrărilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat, după caz;

     Citiți și acest pdf – https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ro_e_Transport.pdf
     Transfer de la o gestiune la alta înseamnă transfer de la un punct de lucru la alt punct de lucru al aceleiași firme.

     Dacă de exemplu eu cumpăr marfă de la X și o duc la mine în depozit X va declara, dar dacă eu mut marfa din depozit în magazin declar eu ca transfer. La fel dacă eu vând.

 13. Buna ziua.
  Lucrez intr-o balastiera si as avea o nelamurire legata de procedura ro e- transport a masinilor ce au peste 2.5 to si sunt persoane fizice, cum se procedeaza? Se poate vinde doar la firme sau si persoanelor fizice?
  Avem foarte multi clienti care nu au firme dar vor sa achizitioneze sorturi/nisip/pamant.

  1. În sistemul e-Transport se trimit date indiferent că beneficiarul produselor cu risc fiscal vândute sunt persoane juridice sau persoane fizice.
   Nu există o interdicție în acest sens, să nu vindeți către persoane fizice. Dar va fi obligatoriu să declarați fiecare transport.

 14. Buna ziua. La o cariera de piatra daca livrez o masina de piatra cu 1 aviz de insotire , masina are peste 2,5 tone, greutatea la fel peste 500 kg., dar valoarea este undeva pana intr-o 1000 de lei, acest transport se declara in e-transport? sau trebuie sa indeplineasca conditia de minim 10000 de lei? Multumesc pentru raspuns

  1. Se declară în acest caz. Din cauza greutății de peste 500 kg.
   Textul ordinului 2545/6316/2022:
   “Categoriile de vehicule rutiere care fac obiectul monitorizării în Sistemul RO e-Transport sunt cele care au o masă maximă tehnic admisibilă de minimum 2,5 tone, încărcate cu bunuri cu risc fiscal ridicat cu o masă brută totală mai mare de 500 kg sau o valoare totală mai mare de 10.000 de lei, aferente cel puțin unei partide de bunuri care face obiectul transportului.”

 15. Buna ziua! Daca o firma de transport care achizitioneaza piatra de la un furnizor si o ridica pentru a o transporta unui beneficiar, nu primeste cod UIT de la furnizor dar isi genereaza propriul cod UIT pentru ca automat dupa achizitie devine furnizor, este in regula?
  Este in regula daca producatorul/furnizorul nu pune la dispozitie codul UIT ?

  1. Da, este în regulă. Este chiar obligat din moment ce el devine proprietar la cumpărare și livrează bunurile. Doar că va trece locul de încărcare locul de unde încarcă efectiv.

 16. Buna ziua! Am de vandut catre persoana fizica, respectiv ii si transport bunuri ce se incadreaza in categoria bunurilor ce fac obiectul monitorizarii prin Ro-Transport.
  Avand in vedere ca la PF codul de identificare fiscala este CNP-ul si conform legislatiei privind protectia datelor nu avem voie sa solicitam CNP-ul, cum procedam in momentul in care trebuie sa inregistram transportul in RO-Transport?

  1. Ba puteți solicita orice date cu caracter personal dacă solicitarea acestor date se face pentru îndeplinirea unor obligații legale.
   Întrebați la ANAF ce și cum raportați și întrebați de ce trebuie sa solicitați CNP.

 17. Am si eu o intrebare. Sa zicem ca transport piatra ,bag toate datele in spv ,primesc codul UIT. Dupa ce ajunge masina cu marfa si descarca ,trebuie sa confirm transportul ?

 18. Buna ziua!
  1. Sunt pers juridică și desfășor activitate de comerț cu ridicata.Achizitionez bunuri cu grad fiscal de la furnizor, cantitate mai mare de 500 kg, le transport cu mașina mea cu masa mai mare de 3,5 tone. Cine are obligația declarării in Ro transport?
  2. Duc bunurile in depozit și le vând unui singur client dar în 2 transe și îi întocmesc doua facturi. Cantitățile de bunuri din cele doua facturi vor fi mai mici de 500 kg. Clientul își ridică bunurile și le transporta cu mașina lui. Se declară ceva in Ro transport? Daca da, cine trebuie sa declare?
  Va mulțumesc!

 19. Va mulțumesc pentru răspuns!
  La punctul 2 trebuie să declar in Ro transport cele două facturi chiar daca bunurile au o greutate sub 500 kg/ factura?

 20. VA rog un PFA cu obiect de activitate cultivarea cerealelor vinde catre clienti cereale (grau,orz,orzoaica etc) in cantitati mari trebuie sa declar in Ro transport ? Am vazut ca nu sunt cu risc ridicat,dar se discuta ca s-au dat amenzi acum la recoltare ca nu aveau cod UIT.

  1. NU aveți această obligație. Nici amenzi nu se pot da pentru că nu sunt prevăzute ca fiind produse cu risc fiscal.

 21. Buna ziua,

  Daca un transport (achizitie) din spatiu intracomunitar dureaza mai mult de 3 zile pana sa ajunga la granita de intrare pe teritoriul Romaniei, cand se declara transportul in SPV? Inteleg ca notificarea in SPV se poate face cum max. 3 zile inainte de intrare in Romania, insa odata intrat cum face soferul dovada declararii transportului si lipsa codului UIT de pe documente? Multumesc

  1. Declarați înainte să intre. Dacă au trecut cele 3 zile și notificarea a expirat, îl re-declarați și obțineți un nou cod UIT.

 22. Buna ziua ,
  Pentru o casa de expeditie /transportator care face logistica/ Distributie pentru societati din CE cu masini personale si inchiriate cum se procedeaza ?Inregistram in SAGA la E transport ? Mentionez ca suntem in posesia codului UIT de la plecarea marfii din CE , noi le descarcam si le livram la destinatari din depozitele noastre.
  Inteleg ca din 1 sept trebuie monitoriazate si masinile , aveti idee cum ?
  Va multumesc

 23. Buna ziua Domnule Cristi, sintem o firma de trading din Ungaria si facem multe exporturi de carne congelata si refrigerata in Romania. As avea urmatoarele intrebari:
  – aveti cumva un program care functioneaza DEMO , (daca exista ceva posibilitate de a intra in SPV, fara date de firma din Ro si fara semnatura electronica), unde am putea sa completam rubricile necesare pas cu pas ,sa vedem clar daca sint optiuni de modificare cantitative si valorice dupa ce camionul a trecut granita si a ajuns la client..
  – dca nu exista asa ceva eventual, exista posibilitatea da va putea pune 10-30 intrebari prin e-mail (telefon), pe baza unui contract de consultanta ?

  1. Bună ziua.

   Pentru sistemul e-transport nu există mediu demo, de testare, pentru ca ANAF nu a pus la dispoziție așa ceva. Doar la sistemul e-factura există mediu de test. Puteți folosi programul doar pentru a completa datele legate de e-transport fără a le transmite efectiv.

Lasa un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *