e-Factura. Clarificări.

23 Feb 2022 | Contabilitate | 129 comentarii28872 vizualizari
declaratii-anaf

În urmă cu ceva timp scriam despre e-factura, despre obligația firmelor de a emite factura electronică în cazul în care comercializează produse considerate cu risc fiscal.

Și scriam acolo așa:

“În ordin se indică doar categoriile de produse și codurile NC de clasificare a acestora. NC reprezintă nomenclator combinat și este sistemul de codificare în coduri de câte opt cifre al UE, care se utilizează pentru tariful vamal comun al UE și furnizează statistici pentru comerțul în interiorul UE și între UE și restul lumii.

Nu se indică forma de organizare sau comerț. De exemplu și un magazin cu amănuntul care va emite factură către un client, persoană juridică, pentru astfel de produse, va fi necesar să o emită prin e-factura.

…………

“Am și o observație: primirea facturii electronice prin sistemul RO-eFactura se face doar pe relația B2B între firme din RO, că nu poți obliga un furnizor din altă țară UE să emită factură în sistemul românesc.”

Pornind de aici, am avut și o discuție cu un jurnalist de la profit.ro care scrie demult despre subiectul facturii electronice. Domnul Marius Oncu, care în documentarea dânsului despre subiect a citit printre altele și opinia mea despre el și mi-a solicitat și mie un punct de vedere.

Și pentru că dânsul avea informații din MFP legate de subiect care indicau o interpretare mai detaliată a legislației despre factura electronică în ceea ce privește facturarea produselor cu risc fiscal, față de ce rezulta din ordinul 12/2022, a adresat MFP întrebări suplimentare legate de aceste neclarități solicitând precizări.

Articolul dânsului este acesta Finanțe: Magazinele vor trebui să emită facturi și bonuri în… | PROFIT.ro

Întrebările dânsului au vizat următoarele aspecte:

1. dacă în activitatea de comerț cu amănuntul societățile vor emite factură în format electronic pentru produsele cu risc fiscal și ce se întâmplă în cazul bonurilor emise cu valoare de factură simplificată (acele bonuri cu cod fiscal ce pot fi emise de vânzători către clienți direct cu aparatele de marcat fiscale)

Răspunsul MFP, la solicitarea profit.ro așa, cum este redat în articolul dânsului, a fost următorul:

“Persoana impozabilă este scutită de obligația emiterii facturii, cu excepția cazului în care beneficiarul solicită factura, pentru livrările de bunuri prin magazinele de comerț cu amănuntul și prestările de servicii către populație, pentru care este obligatorie emiterea de bonuri fiscale. Prin urmare, în cazul în care se emite bon fiscal, factura nu trebuie emisă, indiferent de natura bunurilor livrate prin magazinele de comerț cu amănuntul (cu sau fără risc fiscal), cu excepția situației în care beneficiarul solicită factura. În această situație, magazinul va avea obligația să transmită în sistemul RO e-Factura, facturile emise, în cazul în care în acestea sunt înscrise și produse cu risc fiscal ridicat. Întrucât bonul fiscal care are înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului este considerat o factură simplificată, care este emisă la solicitarea beneficiarului, aceasta ar trebui transmisă în Sistemul Ro e-Factura”, a transmis Ministerul Finanțelor la solicitarea Profit.ro.

Răspunsul este logic și absolut normal în acest context legislativ. Pentru că ordinul nu distinge între tipurile de comerț oricine va vinde produse cu risc fiscal – fie că o face în cazul comerțului cu ridicata în depozite sau magazine de tip cash&carry ori în cadrul comerțului cu amănuntul – va fi obligat să emită factură în format electronic.

Răspunsul clarifică și faptul că, normal, dacă într-o factură există 10 produse din care doar unul este considerat de risc fiscal, atunci factura se va emite obligatoriu în format electronic chiar dacă restul de 9 produse nu sunt clasificate ca fiind cu risc fiscal.

Problema apare la afirmația aceasta din răspuns: “bonul fiscal care are înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului este considerat o factură simplificată, care este emisă la solicitarea beneficiarului, aceasta ar trebui transmisă în Sistemul Ro e-Factura”

De ce apare aici o problemă? Să mă explic.

– bonurile fiscale cu valoare de factură simplificată sunt emise cu ajutorul aparatelor de marcat fiscale. Structura lor, a informațiilor din bon, nu este una completă/complexă conform specificațiilor sistemului e-factura și nu permite generarea unui fișier compatibil cu sistemul e-factura. Acele bonuri se trimit la ANAF zilnic de către aparatele de marcat fiscale dacă ele sunt conectate la internet. Dar dacă nu sunt conectate pentru că tehnic se poate întâmpla să nu poată fi conectate, ele nu doar că nu vor transmite bonurile la ANAF, dar nici facturile electronice nu se vor putea trimite.

De asemenea unitățile mici de comerț cu amănuntul care emiteau aceste bonuri tastând manual codul fiscal al beneficiarului în casa de marcat, nu vor mai putea face acest lucru dacă vor emite astfel de bonuri pentru produse cu risc fiscal.

– implementarea unui sistem care să permită generarea de factură pe structura e-factura, direct dintr-un astfel de bon poate duce la creștere de costuri. Odată că nu cred că producătorii aparatelor de marcat fiscale vor face o astfel de modificare. Mai ales că datele clientului trebuie să fie complete, ori bonul cu valoare de factură simplificată nu are cum să le aibă înscrise, lipsește codul NC pentru produs, etc. Așadar doar cu un sistem automat de emitere a bonurilor, sistem care să permită conversia lor în facturi electronice s-ar putea face asta. Dar asta înseamnă costuri suplimentare.

Firmele vor avea de ales: fie nu vor mai emite bonuri cu valoare de factură simplificată pentru produse cu risc fiscal și vor emite automat doar facturi electronice pentru ele, fie vor investi în sisteme care să le permită conversia din structura bonului în cea de factură electronică.

Imaginați-vă o oprire la o stație de carburanți unde șoferul firmei va alimenta și își va cumpăra o apă plată. Până acum un bon fiscal cu codul fiscal al cumpărătorului era suficient, de acum însă pentru că are apă pe bon și apa plată este este încadrată la produse cu risc fiscal va fi necesar să dețină o factură electronică cel puțin pentru apă.

2. domnul Oncu a întrebat ce se întâmplă în cazul unităților de alimentație publică, cele care evident vând și produse cu risc fiscal, băuturi alcoolice și apă plată sau minerală.

Răspunsul MFP este interesant. Invocând prevederile normelor de aplicare a codului fiscal, din titlul “TVA”, MFP spune că în restaurante nu are loc o activitate de comerț ci una de servicii, iar furnizarea de produse alimentare și/sau de băutură este numai unul dintre elementele unui întreg în care predomină serviciile și că pe cale de consecință , în acest caz nu se consideră că are loc livrarea/comercializarea unor produse, în sensul TVA, ci prestarea unor servicii, care nu fac obiectul art. XXXVII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021.

Eu sunt de acord cu acest mod de interpretare fiind firesc, dar …practica ne omoară ca de fiecare dată. Dacă un restaurant emite factură pe care scrie “masă servită” și contravaloarea mesei servite, eu nu cunosc până acum inspector ANAF de la control fiscal care să nu spună că factura respectivă este una care nu este corect întocmită pe motiv că nu conține toate elementele prevăzute de art.319 CF, respectiv denumirea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate și care să nu spună că trebuia să apară concret în factură, distinct ce mâncare, ce băuturi, etc. Ori așa cum spune ANAF vorbim despre servicii. Pentru a se evita discuțiile se atașa bonul fiscal la factură și/sau nota de plată, iar în factură se înscria “Masă servită conform bon fiscal nr…din data …” și se defalca pe cote de TVA dacă erau folosite două cote.

Un alt aspect, colateral, sub care este interesant este cel contabil: înseamnă că eu pot contabiliza ca servicii prestate toate veniturile unui restaurant și toate achizițiile de bunuri să le contabilizez ca fiind consumabile. Nu venituri din vânzare de marfă ci venituri din prestări. Cam câte discuții estimați cu inspectorii fiscali pe o astfel de abordare? Pe 10 cazuri din 10, vor fi 10 discuții

Smile

Câte discuții credeți că ar exista între contabili referitor la o astfel de abordare? Pe 10 cazuri din 10, la fel, 10 discuții. Majoritatea în contradictoriu

Smile

.

3. dacă produsele cu risc fiscal cumpărate de la nerezidenți trebuie să fie însoțite de factură electronică emisă în sistemul RO e-factura.

Aici răspunsul MFP a fost tranșant. NU. Achizițiile de la nerezidenți se vor putea face la fel ca până acum. Eu afirmam: “nu poți obliga un furnizor din altă țară UE să emită factură în sistemul românesc.”

MFP spune că prevederile din OUG 130/2021 legate de emitere de facturi în sistem e-factura derogă de la art. 10-12 din OUG 120/2021, iar cazurile în care nerezidenții pot utiliza e-factura sunt prevăzute la art.13 din OUG 120/2021, caz în care MFP consideră că obligația de a transmite facturile în sistemul Ro e-Factura pentru produsele cu risc fiscal nu se referă și la operatorii economici nerezidenți.

4. aici cu permisiunea domnului Oncu am să preiau întrebarea integral și răspunsul MFP la fel, integral, pentru că aș dori să vă arat ce înseamnă un non-răspuns, un răspuns lung și elaborat, dar care, de fapt, nu răspunde în clar la întrebare sau cel puțin nu răspunde la toată întrebarea.

Întrebarea a fost aceasta:

“Care este termenul de la care devine obligatorie facturarea prin e-Factura între firme și instituții (B2G), în prezent opțională? Când va deveni opțională și când obligatorie facturarea între firme (B2B) pentru toate operațiunile?”

Așadar:

– de când va fi obligatoriu ca orice firmă din România să emită către orice instituție publică facturi în sistem electronic prin e-factură?
– de când va fi obligatorie facturarea între orice firmă din România în sistem electronic, indiferent de tipul produselor/serviciilor vândute, nu doar pentru cele cu risc fiscal?

Răspunsul:

“În ceea ce privește facturarea electronică în relația B2G, precizăm că și în prezent instituțiile publice au obligația să primească și să prelucreze facturile electronice primite prin sistemul RO e-Factura. Mai mult, operatorii economici care au optat pentru utilizarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura, au obligația de a emite doar facturi electronice şi de a utiliza acest sistem pentru transmiterea acestora către toţi destinatarii – autorități contractante, entități contractante sau unitatea de achiziţii centralizate.

În relația B2B, utilizarea sistemului RO e-Factura este și în prezent opțională. Operatorii economici care optează pentru transmiterea facturilor electronice prin acest sistem trebuie să se înregistreze în Registrul operatorilor care au optat pentru utilizarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura.

De asemenea, prin art. XXXVII, alin. (1) din OUG nr. 130/2021, privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, a fost exprimată voința legiuitorului ca ANAF să stabilească, prin ordin, produsele cu risc fiscal ridicat.

Pentru aceste produse a fost legiferată posibilitatea de a transmite facturile emise în relația B2B prin sistemul național RO e-Factura începând cu 01.04.2022, respectiv obligativitatea transmiterii acestora începând cu 01.07.2022.

În acest sens, ANAF a elaborat și publicat în Monitorul Oficial, Ordinul Președintelui ANAF nr. 12/06.01.2022 privind stabilirea produselor cu risc fiscal ridicat, comercializate în relația B2B.

În prezent, 858 de operatori economici au optat pentru utilizarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura și au solicitat înscrierea în Registrul RO e-Factura, în conformitate cu prevederile art.10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.10/2021 privind administrarea, funcționarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi facturarea electronică în România, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piață, punerii la dispoziţie pe piață, înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi supravegherea pieţei pentru pentru acestea, cu completările ulterioare.”

– MFP nu răspunde de când va impune sau intenționează să impună ca de la firme către instituții publice facturarea să devină obligatorie. De fapt, dacă citiți cu atenție, ocolește întrebarea și spune că acum cine este înscris în sistemul e-factură emite obligatoriu facturi electronice către toți destinatarii săi adică și către instituții publice. Dar întrebarea nu era asta. Era alta: de când se va emite exclusiv factură electronică către instituții publice? Și nu există răspuns, nu există stabilită o dată.

De ce ar fi necesar de implementat și stabilită ca obligatorie facturarea electronică spre instituții publice? Simplu: pentru că așa s-ar cunoaște cu adevărat valoarea achizițiilor publice și a arieratelor reale a instituțiilor publice, în timp real. Poate nu știți sau poate nu peste tot este la fel, dar cunosc cazuri în care facturi emise către instituții publice nu au fost plătite de ele cu scuza că nu le-au primit și nu le au înregistrate în contabilitate, deși serviciile au fost prestate sau bunurile livrate. Prin facturarea electronică nu s-ar mai pune problema că nu le au înregistrate.

– La fel, MFP, nu răspunde nici de când va deveni sau dacă va deveni obligatorie factura electronică între toate firmele din România indiferent de produse sau servicii livrează. Răspunde cu ceea ce este evident și cunoscut acum.

129 comentarii

 1. Buna,
  M-ar interesa un punct de vedere privind obligativitatea unitatilor de cazare de a emite factura prin sistemul
  e-facturare pentru vouchere-le de vacanta primite pentru serviciul de cazare.
  Multumesc

  1. În cazul voucherelor de vacanţă emise pe orice tip de suport, unităţile afiliate sunt obligate, începând cu data de 1 aprilie 2022, să transmită în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura facturile emise titularilor voucherelor.

 2. Buna ziua . Daca de la 01.04.2022 trebuie transmisa factura prin e factura pentru vaucerele de vacanta , rezulta ca toate facturile emise de o pensiune turistica sa fie trimise prin e factura?
  Multumesc

 3. 1. E-factura se refera doar la clienti din Romania ?
  2. Dar ce facem de ex. cand emitem o factura cu TVA la PF Germania?

  1. 1. Nu. La orice client dacă e vorba de vânzare de produse cu risc fiscal.
   2. Nimic. Se emite și în format electronic și se transmite acestuia și în format fizic (hârtie sau pdf pe mail). Asta dacă ați optat pentru e-factură sau vindeți produse cu risc fiscal.

 4. 1. E-factura este valabila doar pentru cei platitori de TVA ?
  2. Se poate emite si in EURO/USD sau trebuie doar in RON ?

 5. Sunt unitate de cazare, primesc vouchere de la turiști, dar turiștii sunt persoane fizice neinscrisi pe e factura,
  O să trimit factura prin e factura,
  Primesc înapoi factura semnată de anaf sau cum?

  1. Dvs aveți obligația de a emite factura în e-factură, dar și de a înmâna clienților tipărită. Nu va trimite ANAF ceva tipărit sau semnat.

 6. Avand in vedere faptul ca in categoria bunurilor care prezinta risc ridicat de evaziuna fiscala intra si articolele de imbracaminte si incaltaminte, o societate care are ca obiect de activitate productia si comertul cu echipamente de protectia muncii (sute de feluri de manusi, bocanci, pantofi, combinezonae etc) are obligatia emiterii facturii electronice incepand cu luna iulie?

 7. Am înțeles
  Este obligatoriu să trec mail-ul turistului (persoana fizica) pe factura trimisă prin e factura?
  A doua întrebare
  Factura emisa de noi prin e factura către turist persoana fizica neînregistrat pe spv , cum ajunge la destinatar? Eu oricum o să îi dau fizic factura sau prin email
  Este programul saga combatibil cu e factura?
  Mulțumesc frumos

  1. 1. Nu. Doar dacă doriți.
   2. Nu ajunge la destinatare ci la ANAF. Dvs îi dați oricum factura și fizic sau dacă dorește clientul i-o puteți transmite prin mail.
   3. Da.

 8. e-factura nu se genereaza momentan pentru persoane fizice.acesta este raspunsul aplicatiei saga ps pentru generare facturi peroane fizice detinatori de vouchere de vacanta.Cum se procedeaza?

 9. Dacă turistul plătește cu tichete de vacanță și nu dorește factura și eu emit doar bonul fiscal,sunt totuși obligată să emit factura ,prin bonul fiscal se transmite la Anaf încasarea.

 10. buna ziua, daca sunt o agentie de turism , cu datorii la bugetul de stat, si incasez prin vouchere de vacanata, am obligativitatea emiterii facturii prin efactura ? avand obligatii la bugetul de stat?

 11. Cu softul Declaratii ANAF de la Saga, se pot trimite eFacturi direct la anaf? (Asa cum semnam si transmitem declaratiile lunare?

 12. Buna ziua,

  In aplicatia informatica SAGA aveti acum posibilitatea transformarii unei facturi pdf in xml, pentru a putea fi declarata la anaf ca factura electronica ? Intreb, pentru ca actualmente nu sunt utilizator SAGA dar stiu ca se lucreaza mereu la actualizarea aplicatiei in functie de modificarile legislative. Ma interesa si achizitionarea unei extensii de transformare pdf in xml, compatibil cu structura xml pentru factura electronica a produselor cu risc fiscal.

  1. Nu. Programul generează direct XML necesar transmiterii către ANAF. Programul “Declarații ANAF” asigură transmiterea direct către ANAF a acelor fișiere.

 13. In cazul in care se emit facturi persoanelor fizice titulari de vouchere de vacanta, fara CNP, cum se transmit facturile in E-factura?

  1. Nu se poate așa ceva. Voucherele sunt nominale și au CNP. CNP este element obligatoriu pentru efactură în acest caz.

 14. Buna, in cazul cazarii platita cu vouchere de vacanta trebuie trecut pe factura cnp-ul clientului?

 15. O firma de transport care doar transporta marfa cu risc ( transport marfa din depozit la magazin fizic) trebuie să folosească sistemul e-facturare?

 16. Societate care emite facturi de inchiriere a spatiilor trebuie sa foloseasca sistemul e-facturare? Multumesc

  1. Nu este obligată să facă asta. Societățile care nu vând produse considerate cu risc fiscal nu sunt obligate momentan sa folosească e-factura. O pot face doar dacă doresc ele.

   1. Buna ziua , in 2023 si incepand cu 2024 va fi acest lucru obligatoriu ? Ce cod NC trebuie ales pentru aceste servicii de inchiriere ?
    Va multumesc

 17. Firma cu rulaj mare zilnic marfa cu risc , cum vor vi transmise toate facturile ? de precizat ca se emit zilnic un numar mare de facturi , iar spv nu detine decat contabilul care este externalizat ? In momentul cand pleaca marfa pe traseu ?

  1. Fie le trimiteți zilnic către contabil care le va transmite prin SPV, fie achiziționați un cetificat digital pe firmă și va înregistrați și dvs ca reprezentant legal în spv și le trimite firma in spv fără a le mai trimite contabilului.

 18. Buna ziua,
  in cazul in care o societate are ca obiect de activitate si comert online cu produse de imbracaminte (tricouri, hanorace), trebuie sa foloseasca sistemul e-facturare?

 19. O firma, cod caen 4120 “Lucrari de constructii ale cladirilor rezidentiale si nerezidentiale”, doar manopera ( serviciu) transmite prin sistemul e-facturare de la 01.07.2022?

 20. Buna ziua

  1.O firma care factureaza atat in relatia B2G cat si B2B, are obligatia sa se inregistreze in sistemul Efactura cu 1 iulie 2022?(legea 139/17.05.2022)

  Produsele facturate nu sunt fac parte din categoria produselor cu risc fiscal ridicat.

  2. Dupa inregistrare in sistemul E factura am obligatia sa emit toate facturile prin E factura,sau doar facturile pe relatia B2G?

  1. 1. Cei care emit astfel de facturi pentru că sunt obligați prin lege să o facă, nu au obligația să se înregistreze în sistemul RO e-Factura. Pot să o facă dacă doresc, dar nu sunt obligați. Însă sunt obligați să trimită facturi electronice beneficiarilor.
   2. dacă vă înregistrați se trimit prin RO e-Factura toate facturile, dar celor ce nu sunt înregistrați în RO e-factura trebuie să le-o trimiteți și pdf sau în format hârtie.

 21. Buna ziua,
  1.O pensiune turistica cu restaurant care vinde clientilor persoane fizice /juridice apa minerala-produse alcoolice, are obligatia ca ptr aceste produse sa emita e-factura si sa o transmita in RO -e-factura.
  2.O societate care comercializeaza produse stomatologice (nu sunt produse cu risc fiscal) si factureaza atit in relatia B2B cat si in relatia B2G , este obligatoriu sa emita facturi electronice si sa se inregistreze in RO-e -factura cu 1 iulie 2022?Dupa inregistrare toate facturile se trimit in RO-e -factura?

  1. 1. Nu. Unitățile de alimentație publică nu vând produse ci servicii.
   2. Va emite facturi în sistemul e-factura doar pe relația B2G. Nu este obligată să se înregistreze în registrul RO e-factura.

 22. Buna seara,
  I).firma care comercializeaza produse fara risc fiscal si care emite facturi atit in relatia B2B cat si in relatia B2G, de la 1 iulie 2022, eu am inteles ca trebuie sa procedez in felul urmator:
  1.in relatia B2B nu sunt obligat sa emit factura electronica si nu sunt obligat sa ma inscriu in sistemul e-factura.
  2.in relatia B2G sunt obligat sa emit factura electronica si sa o trimit beneficiarilor , dar nu sunt obligat sa ma inscriu in sistemul e-factura.Nu inteleg cum emit factura electronica si cum o trimit catre institutiile publice daca nu sunt inregistrata in sistemul e-factura.
  3.daca optez sa ma inscriu in e-factura , trebuie sa trimit facturile in relatia B2G cat si facturile in relatia B2B prin acest sistem?
  Va rog , am nevoie de ajutorul dvs .Multumesc frumos!

  1. 1. Corect.
   2. Corect. Răspunsul e simplu. ANAF știe cine este beneficiarul pentru că factura are înscris codul fiscal al beneficiarului așa că știe exact cui să o trimită prin SPV.
   3. În acel moment toate facturile emise se trimit și în sistemul e-factura.

 23. Buna seara,
  firma care vinde bunuri fara risc fiscal, atit in relatia B2B cat si in realatia B2G, cum procedeaza de la 1 iulie :
  1.ptr facturile emise in relatia B2B
  2.ptr facturile emise in relatia B2G
  Multumesc!

 24. Daca o societatea comerciala are certificat digital inregistrat in SPV si transmite RO E factura,aceasta se poate prelua si la firma de contabilitate online, ca sa nu m-ai inregistreze manual facturile?

  1. Da se poate, dar trebuie ca softul contabil să permită importul din acele fișiere generate pentru e-factura.

 25. Buna ziua,

  Pentru o pensiune turistica care incaseaza servicii prestate cu voucere de vacanta, am inteles ca trebuie sa procedez astfel:
  1.facturile care se incaseaza cu voucere de vacanta se trimit la anaf in format electronic-e-factura( format xml), prin SPV. Sistemul anaf va face verificari de structura si daca structura este indeplinita va face validarea facturii si se va genera raspuns de validare corecta.Fiecare factura se trimite la anaf individual, practic nu se pot trimite mai multe facturi o singura data?Clientului se inmaneaza factura pe suport de hirtie?
  2.fiind pensiune nu am si obligatia inregistrarii in registru e-factura, ci doar am obligatia transmiterii facturilor la Anaf in format electronic?
  3.daca ma inscriu in registrul e-factura automat voi fi obligat sa transmit la anaf toate facturile emise( nu doar cele incasate cu voucere de vacanta)?
  Va rog , am nevoie sa ma ajutati cu corectitudinea sau nu a rationamentului de mai sus.

  Multumesc frumos pentru ajutor!

  1. Legal nu există un termen de transmitere momentan. De preferat este să se trimită cât mai rapid.

 26. Buna ziua!
  O firma cu activitate de transport public de persoane care factureaza catre primarie servicii de transport elevi și emite facturi de inchiriere catre primarie este obligata sa trimita facturile prin sistemul e-factura?
  Va multumesc anticipat pentru raspuns!

 27. 1.
  1. Am vazut ca ati scris ca se pot transmite cu softul Declaratii ANAF de la Saga.
  Dar cum?
  Eu vad fisierul xml generat de saga, dar nu stiu cum il pot trimite.
  Am tot cautat tutoriale si alte discutii pe forumuri si nu am gasit.
  Ne poti indruma ?

  2.
  Agentia de turism inscrisa in registru’ la ANAF, transmite toate facturile emise sau doar cele incasate cu vouchere?

  1. 1. Generarea XML se va face în folder monitorizat de programul declarații ANAF. În acesta veți putea bifa fișierele și le va trimite la ANAF.
   2. Dacă nu este înscrisă în registrul e-Factura, se vor trimite doar cele încasate cu tichete de vacanță.

 28. Daca un bugetar vinde produse de risc fiscal catre alt bugetar sau catre privati, are obligatia de a depune efactura?

 29. 1. In relatia B2G, inteleg ca pot transmite facturile in format electronic la ANAF, fara sa fiu obligata sa fiu inscrisa si in Registrul Ro E factura. Este corect rationamentul?
  2. Clientii entitati publice pot conditiona primirea facturii, daca nu-s inscrisi nici ei in Registru, de dovedirea ca am trimis factura la ANAF?

 30. Emiterea facturii pentru produsele cu risc fiscal ridicat (confectii) se va intocmi prin prezentarea tuturor articolelor vandute sau se poate completa pe factura “Confectii textile conform anexa”?
  Multumesc.

  1. Se înscriu toate produsele, bucată cu bucată, fișierul cerând și completarea codurilor NC specifice. De altfel emiterea unei facturi cu o astfel de mențiune, nu este posibilă legal decât dacă factura este emisă în baza unui bon fiscal.
   Mai există posibilitatea de a emite factură centralizatoare (art.319 alin.17), dar aceasta se poate face doar dacă există facturi de avansuri anterioare sau dacă există documente de livrare anterioare.

 31. buna ziua
  daca puteti sa ma lamuriti si pe mine.
  -am transmis factura, totul ok, validat cu succes , dar nici pentru dumnezeu nu pot sa descarca si sa listez. cine mi poate spune de ce???

 32. buna ziua. un medic de familie CMI emite facturi catre CASMB (prin SUI) si DSP, eset obligat sa le incarce in SPV prin e-factura?

  1. Am mai răspuns la o astfel de întrebare și părerea mea este că nu pentru ca obligația emiterii prin e-factura apare numai dacă bunurile sau serviciile sunt contractate/achiziționate în baza legislației privind achizițiile publice.
   Iar contractele medicilor și farmaciilor, din ce știu eu, au la bază altă legislație.

 33. La o societate care are 2 puncte de lucru în Dragonul Roșu,cum poate emite facturile în Ro e-
  Facura,un vânzător care vinde la stand.

 34. Buna ziua,
  Suntem SRL cu capital majoritar de stat, este obligatoriu de la 1 iulie inscrierea in registrul RO-facturare, sau doar este obligatoriu transmiterea facturilor catre institutiile publice prin e-facturare.

  1. Înscrierea în registrul Ro-factura este opțională și se face numai pentru cazul în care se dorește transmiterea facturilor în format electronic, prin sistemul e-factura, pe relația B2B adică de la un operator economic la altul.
   De la 1 iulie dacă livrați bunuri sau servicii către entități publice, livrare parte a unei achiziții publice așa cum e definită de lege (fie prin licitație, prin atribuire directă, etc), facturile emise către aceștia se vor transmite prin sistemul e-factura indiferent că sunteți sau nu înregistrați în acel registru.

 35. În relația unitate de cazare, turist cu vouchere de vacanta, se emite bon fiscal, dar factura se emite la cererea clientului
  Este obligatoriu emiterea facturii?
  Am înțeles că este suficient bonul fiscal care oricum se transmite prin casa de marcat către anaf
  Nu se face dubla impozitare?
  Mulțumesc frumos

  1. Așa cum este formulat textul de lege din OUG 131/2021, pare că intenția este de a obliga la emiterea de facturi către titularii de vouchere.
   Nu se face dublă impozitare, factura se scade din Z, bonul fiscal având în acest caz doar rolul de document de încasare.

 36. Buna ziua,suntem firma de transport carburanti si noi trebuie sa transmitem facturile prin acest sistem catre anaf?precizez ca folosim saga
  multumesc

  1. Sunteți transportator? Dacă da, nu aveți obligația de a trimite facturi în e-factura decât dacă:
   – v-ați înscris în registrul RO-factura și emiteți facturi către terți care la rândul lor sunt înscriși în acel registru
   – efectuați transport pentru instituții publice, transport pe care-l asigurați ca urmare a unei proceduri de achiziție publică inițiată de instituția publică.

 37. Buna ziua,

  Pentru o firma de e-commerce care vinde si produse cu risc ridicat:
  a. daca vinde catre persoane fizice trebuie sa emita ro-efactura?
  b. daca vinde catre persoane juridice trebuie sa emita ro-efactura?
  c. daca pe factura sunt atat produse cu risc fiscal ridicat, cat si produse care nu se incadreaza trebuie sa emita 2 facturi sau o singura factura si se incarca in ro-efactura?
  d. ce se intampla daca furnizorii de la care achizitionam nu se inroleaza si nu emit ro-efactura?

  Multumesc,

  1. 1. Nu.
   2. Da.
   3. Se poate emite o singură factură, dar dacă în acea factură sunt atât produse cu risc fiscal cât și unele ce nu sunt cu risc fiscal, factura se va transmite integral în sistemul e-factura.
   4. Momentan nimic. Nu sunt obligați să se înscrie în registrul RO-factura. Dacă sunt firme din România sunt obligați să transmită în e-Factura acele facturi ce conțin produse cu risc fiscal vândute către dvs.

 38. O INTREP.INDIVIDUALA-COD CAEN 3312 REPARARE MASINILORSI COD CAEN 4520
  INTRETINERE SI REPARARE AUTOVEHICULE = EMITE RO-FACTURA SI SE INSCRIE IN REGISTRUL
  DE LA 1IULIE 2022?

  1. Nu este obligată să se înregistreze în acel registru.
   Vă emite facturi și le va transmite prin e-factura doar dacă va presta servicii către instituții publice.

 39. Firma de producere si distributie energie termica in sistem centralizat care emite facturi catre scoli, gradinite si alte institutii publice este obligata sa inregistreze in sistem e-Factura, avand in vedere ca prestarea serviciului se face conform contractului de delegare a gestiunii de la primarie?

 40. Buna seara,
  Daca o societate cu activitate e-commerce vinde produse cu risc fiscal ridicat doar clientilor persoane fizice ( netaxabile, ex. Popescu Maria ) trebuie sa emita e -factura ?
  Multumesc anticipat pt.raspuns.

 41. Buna ziua,
  O societate comerciala din turism care are obligatia de a transmite facturile incasate cu card de vacanta, folosind programul SAGA, unde completeaza datele referitoare la modul de incasare (card sau voucher) si detaliile aferente (nr. card, nr. voucher)

 42. Buna ziua.
  O societate comerciala deproductie confectii textile ,cod CAEN 1413, trebuie sa se inscrie in registrul RO-factura?
  Multumesc anticipat pentru raspuns.

  1. Nu contează ce produceți sau ce vindeți, nu contează ce cod CAEN aveți.
   Am repetat de atâtea ori același lucru încât e deranjant cumva că revin fix aceleași întrebări legate de obligația înscrierii în acel registru”.
   NU SUNTEȚI OBLIGAȚI SĂ VĂ ÎNSCRIEȚI ÎN REGISTRUL RO-FACTURA!
   Înscrierea în registru este una pur opțională. Și se face doar dacă o firmă dorește ca în relația cu altă firmă, înscrisă la rândul ei în acel registru, să utilizeze factura electronică indiferent de ce fel de produse sau servicii vinde.
   O firmă care vinde produse clasificate ca fiind cu risc fiscal sau care vinde bunuri (indiferent că sunt considerate sau nu cu risc fiscal) sau servicii către alte firme sau instituții publice, va trimite în e-Factura orice factură emisă către clienții cărora le vinde produse cu risc fiscal sau către clienți instituții publice.

 43. Buna ziua!
  Odata inregistrati in registrul RO e-Factura, avem obligatia ca toate facturile emise de noi sa fie electronice sau doar cele in relatia B2G?
  Facturile catre institutii publice, dar care nu implica produse cu risc fiscal, trebuie emise electronic?

  1. Pe relația B2G se trimit OBLIGATORIU în e-Factura toate facturile emise – indiferent că sunteți sau nu înregistrați în registru – facturi generate de o achiziție publică.
   Pe relația B2B se trimit OBLIGATORIU în e-Factura toate facturile emise către clienți, persoane juridice, dacă au cel puțin un produs cu risc fiscal înscris în factură, indiferent că sunteți sau nu înscriși în registru.
   Pe relația B2B se trimit facturile în e-Factura, indiferent de ce produse sau servicii facturați, dacă la rândul său clientul, persoană juridică, este înscris în registrul RO-Factura. Nu este obligatoriu să le trimiteți așa, dar este recomandat pentru că logic, înscrierea fiind opțională ați optat să le puteți trimite astfel către beneficiari înscriși la rândul lor în acel registru.

 44. Daca am inscris societatea in registrul e-factura – am vrut in principiu doar sa testam, dar am uitat sa renunt la inregistrare inainte de 1 iulie, ce mai pot face? (daca societatea are doar cateva facturi pe luna in relatia B2G, si nu vinde produse cu risc fiscal). De fapt eram sigur ca facturile electronice de tip B2G se pot trimite facturi electronice doar prin e-factura…

 45. Se pot trimite facturile B2G si altfel decat fisier cu fisier in spv? Exista vreo varianta de transmitere a unui grup intreg de facturi sau de transmitere automata direct din programele de facturare? Ca mi se pare o absoluta bataie de joc sa trimit factura cu factura, sa descarc confirmarile, sa convertesc facturile in format pdf, etc. Ma gandesc ca, cand o sa se intre obligatoriu si in relatia b2b, o sa fie aproape imposibil sa se lucreze in actualul format, la un numar foarte mare de facturi.

  1. Da. Se poate.
   Momentan din SAGA se generează XML, iar aceste XML se pot trimite, grupat, cu ajutorul programului Declarații ANAF.
   Este în curs de implementare o procedură de trimitere automată, direct din SAGA, a facturilor, din ecranul ieșiri.

 46. Totusi, fara suparare, puneti unii niste intrebari care arata ca nu ati citit deloc legislatia privind RO e-Factura. Nu mai punem ca la multe intrebari omul acesta a mai raspuns deja de cateva ori, chiar aici. Aici e pentru dezbateri, sa se lamureasca niste neintelegeti. Ar trebui sa se dea macar, fugitiv, un ochi pe legislatia privind e-Factura, apoi sa ne pornim pe intrebari, ca umplem spatiul de pomana si ne vine greu sa citim dezbaterile anterioare. Multumim celor de la SAGA pentru suport. Sunteti niste profesionisti.

 47. Se pot trece codurile NC sau CPV pe factura la informatii suplimentare , pentru gestiunea global-valorica?

  1. Da, dar nu ajută la nimic din punct de vedere al facturii electronice, pentru că aceasta are câmpuri dedicate pentru asa ceva.

  1. În SAGA se regăsesc în Fișiere – Articole.
   Sau le găsiți în nomenclatorul instrastat. Ori în jurnalul UE legat de nomenclatorul combinat.

 48. Buna seara
  suntem o firma prestari servicii instalatii electrice cod caen 4321;emitem facturi catre institutii scolare -prestari servicii verificari si intretinere instalatii electrice -niste abonamente lunare;inregistram aceste facturi in E factura?

 49. Buna ziua,
  trecerea codurilor NC si/sau CPV este obligatorie? Deoarece vad ca transmiterea in E FACTURA functioneaza in relatia B2G si fara ele.
  Am clienti institutii publice care nu accepta facturi rectificative ci doar cu storno si refacere de factura, ca le e teama ca nu au acoperire legala sa primeasca doua facturi in sistem. Ce act normativ precizeaza mai exact posibilitatea rectificarii unei facturi transmise im E Factura? Multumesc!

  1. Se pot trimite și fără ele.
   Codul fiscal art.330.
   Astfel:
   – dacă factura nu a fost transmisă clientului, se poate rectifica
   – dacă a fost transmisă se stornează și se reface corect

   1. Rectificarea apare dacă aveți de corectat denumirea produselir/serviciilor, codul CPV, adresa de livrare. Stornarea dacă veți corecta cantitatea, prețul, valoarea, TVA

 50. In SAGA exista optiunea “inclusiv facturi transmise anterior, pentru rectificare”. Inteleg din raspunsul dvs. de azi ca, daca am transmis deja o factura in E FACTURA si constat ca are o greseala, singura metoda de a o corecta este storno si refacerea facturii? Care mai e sensul rectificarii? Intr-o discutie anterioara, am inteles de la dvs. ca pot face storno sau rectificare.

 51. Am urmatoarea situatie la care va cer opinia:
  Am emis o factura catre un client – entitate publica, si am transmis-o in E-Factura. Clientul a trimis in sistem un mesaj de eroare a valorii facturii si, ca urmare, deparece programul SAGA permite rectificarea facturilor eronate, am corectat factura pastrand acelasi numar si data, am bifat optiune “rectificariva” si am retransmis-o in E factura, fiind acceptata de sistem si receptionata de beneficiar cu codul – Factura corectata. Acum, beneficiarul meu imi solicita stornarea primei facturi trimise, deoarece considera ca daca a primit doua facturi in E factura, trebuie sa se inregistreze cu amandoua, chiar daca ambele au acelasi numar si data si reprezinta aceeasi lucrare executata si invocand faptul ca legea zice ca factura trebuia stornata si nu rectificata. Ori eu nu pot storna ceva ce nu mai exista, deoarece a fost corectat. Cum vedeti rezolvarea acestei probleme? Doar pentru ca o factura s-a transmis de doua ori in sistem, are implicatii fiscale? Deoarece, exista si situatiii in care se poate trimite acceasi factura de 2-3 ori in E factura si sistemul valideaza toate trimiterile.

  1. Factura predată în original, în format hârtie, beneficiarului, cum este întocmită? Ca cea rectificată sau ca cea inițială? Dacă e ca cea rectificată nu trebuie să faceți nimic. Dacă e ca cea inițială, atunci beneficiarul are dreptate.

 52. Nu s-a predat nimic in format hartie, beneficiarului, acesta a primit doar in E factura o factura initiala, urmata de una rectificata(care are acelasi numar si data ca initiala, aceleasi servicii presatate, doar valoarea e diferita-prin corectie). Doar ca beneficiarul considera ca daca a primit de doua ori o factura in E factura, e obligat sa se inregistreze cu ambele in contabilitate, desi pe una scrie cod – Factura si pe alta cod – Factura corectata si ambele se refera la acelasi serviciu prestat.

  1. Nu. E obligat să se înregistreze cu factura pe care i-o dați în format hârtie. Că prin e-factura puteți trimite documentul și peste 2 luni de la emitere.

 53. As avea o intrebare pentru un PFA care presteaza servicii este necesar sistemul de e-facutra daca emite facturi si catre institutii ale statului (scoli si cluburi sporitve)?
  Multumesc

 54. Bună ziua!
  Furnizor cu produse fără risc, mai exact magazin cu amănuntul, am transmis prima e-factură cu ajutorul Saga, mi-a apărut mesajul că este validă. Cum/de unde pot vedea dacă bugetarul-client a descărcat-o?
  Mulțumesc!

  1. Doar dacă persoana juridică facturează către persoana fizică servicii turistice pe care clientul, persoană fizică, le achită cu tichete de vacanță.

 55. Buna ziua,
  Spital care foloseste obligatoriu programul Casei Nationale de Sanatate-SIUI, prin care se transmit facturile la Casa de Sanatate, conform noilor reglementari de la 01.01.2024 trebuie sa transmita facturile prin e-factura?
  Din ce se mentioneaza in Legea nr.296/2003, obligatia apare doar pentru operatorii economici persoane impozabile,unde nu cred ca se incadreaza un spital.
  Va rog un punct de vedere.
  Multumesc

  1. Da. Trebuie dacă factura se emite pentru operațiuni de natură economică.
   Consultați definițiile din OUG 120/2021. În special definiția operatorului economic.

   1. Tocmai in acest sens al definitiei operatorului economic: “operator economic – orice entitate care desfășoară o activitate economică”, ori spitalele publice sunt organizate si functioneaza in baza Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si desfasoara activitati de asistenta medicala nu o activitate economica.In acest sens eu ma refer strict la facturile de asistenta medicala, pe care le deconteaza Casa Nationala de Sanatate si care sunt emise si facturate in sistemul propriu al Casei Nationale de Sanatate,SIUI.

    1. Nu. Pentru acele situații – relație spital – CNAS – nu este obligatorie transmiterea e-Factura.
     Este posibilă, dar nu obligatorie. În opinia mea un spital public nici măcar nu ar trebui să transmită vreo factură pentru servicii publice de sănătate ce sunt decontate prin CNAS.
     Spitalele pot avea activități economice – de exemplu dacă ar închiria un spațiu unui operator economic. Ori dacă ar presta servicii cu plată – spre exemplu pentru școli de șoferi. Acele activități, cu plată, prestate pentru alți operatori economici sunt servicii specifice unei activități economice, chiar dacă este vorba despre un spital public.

 56. Suntem un SRL care producem si comercializam puieti forestieri si plante ornamentale atat catre persoane juridice cat si la persoane fizice.
  1. Este obligatorie transmiterea prin e-factura a facturilor emise pentru persoane fizice ?
  2. Este obligatoriu sa transmitem prin e-factura numai facturile emise pentru persoane juridice?
  3. In cazul in care se transmite prin e-factura numai facturile emise pentru persoane juridice, este vreo problema in sistemul electronic de transmitere a facturilor ca nu apar numerele de facturi care sunt emise pentru persoane fizice?

  1. În sistemul efactura se trimit doar facturile emise către alți operatori economici.
   Este irelevant că nu sunt numerele în ordine din cauza celor emise către persoane fizice.

 57. Buna ziua! Pt facturile de achizitie trebuie sa pastram denumirea produselor si formatul facturii furnizorului? De exemplu primesc o factura cu 10 pozitii de surubele si codurile lor iar noi inainte inregistram in conta toata valoarea facturii pe o pozitie de consumabile de exemplu. Am voie sa restrang randurile facturii in conta si sa redenumesc sau sunt obligata sa am codurile interne ale furnizorului?
  Alt exemplu e ca primesc o marfa cu numele Saltea 12501 pe care vreau sa o revand cu denumirea Saltea cu arcuri. Daca nu am voie sa schimb in conta denumire…va fi o problema ca nu depistam nici noi stocul după codurile lor

  1. Puteți înregistra cum doriți. Nu sunteți obligată se înregistrați la dvs codul furnizorului de produs.

Lasa un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *