Început de an.2020.

01 Jan 2020 | Diverse | 170 comentarii3899 vizualizari
Început de an 2020

Ca în fiecare început de an, odată cu primele zile din 2020, vă doresc și eu un an mai bun ca cel care tocmai a trecut și, sper eu, cu mai puține modificări legislative. Cum până acum nu s-a modificat codul fiscal sper ca modificările din 2020 să nu mai fie făcute peste noapte, să existe predictibilitate și nu la nivel declarativ.

Declarațiile oficiale sunt că se dorește mărirea gradului de informatizare al ANAF și de reducere al declarațiilor fiscale. Cum până acolo mai este și cum de câțiva ani de zile încoace declarațiile au rămas la stadiu de declarații, eu am devenit reticent. M-aș bucura să se întâmple, dar rămâne să vedem practic. Va fi un an interesant cu două rânduri de alegeri și, de regulă, un astfel de an poate aduce și modificări fiscale.

De aceea, vă propun să reluăm puțin datele despre începutul de an așa cum suntem obișnuiți noi, contabilii.


Înregistrarea vectorului fiscal
Din ianuarie orice modificare în vectorul fiscal se poate face on-line, prin formularul 700 aprobat prin OPANAF 2372/2017. Sunt unele excepții legate de TVA, dar în rest modificarea vectorului se poate face prin formularul 700.

Cursul EUR la 31 decembrie 2019 a fost 4,7793 lei/EUR.

Acesta este cursul:
– la care se vor reevalua creanțele și obligațiile exprimate în valută, ce au rămas în sold la finele anului
– cursul ce se va utiliza pentru încadrarea ca plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor sau de impozit pe profit în anul 2020.
– cursul pentru stabilirea perioadei fiscale la lună sau la trimestru este cursul stabilit pentru data de 31/12 adică 4,7785 lei/EUR în acest an.

Pentru persoane fizice cursul la care se calculează echivalentul în lei al plafonului de 100,000 EUR în funcție de care cei care au venituri din activități independente trec la sistem real de la normă de venit sau dimpotrivă de la sistem real la impunerea la normă de venit, este cursul mediu anual stabilit de BNR. Acesta va fi publicat abia în ianuarie de către BNR,


Și în acest an declarațiile fiscale depuse de către persoane juridice și fizice se vor depune doar on-line. Teoretic și anul trecut a fost la fel, dar când a venit vorba despre declarația unică s-a revenit asupra deciziei de depunere a acesteia exclusiv on-line dându-se, persoanelor fizice, posibilitatea de a o depune și în format fizic, listată, la ghișeele ANAF.

Persoanele fizice pot depune declarații și fără a deține certificat fiscal valabil, direct pe siteul ANAF.


Dacă la 31/12/2019 veți avea o cifră de afaceri, din punct de vedere al TVA, de până la 477.850 lei și nu ați efectuat nici o achiziție intracomunitară de bunuri în anul 2019, atunci perioada fiscală pentru TVA, în 2020, va fi trimestrul. Dacă depuneați decont de TVA trimestrial veți depune în continuare la fel, altfel, dacă depuneați lunar, va trebui să depuneți 700, pentru actualizarea vectorului fiscal.

Nu uitați de formularul 094. Acesta se va depune de către toți ce sunt înregistrați în scopuri de TVA în România, depun decont trimestrial, au cifră de afaceri pentru TVA de până la 100.000 EUR și nu au realizat AIC de bunuri în anul 2020. Repet ceea ce am scris și în anii anteriori: un formular mai inutil nu am văzut – fiscul nu are o evidență clară a acestuia, nu poate să spună dacă a fost depus sau nu de către o firmă.

Și iarăși ajung să repet până mă plictisesc de asta: nu înțeleg sincer de ce îl mai cer! Pur și simplu nu pricep.

Atenție! Când vine vorba de TVA, cifra de afaceri nu este cea contabilă, deși sunt cazuri în care cele două coincid. E vorba de cifra de afaceri de la art.310 CF (în noul cod fiscal).


În anul 2018 s-a modificat plafonul de înregistrare în scopuri de TVA de la 220.000 lei la 300.000 lei pentru că România a obținut o derogare în acest sens de la UE. Așadar dacă sunteți persoană impozabilă neînregistrată în scopuri de TVA și desfășurați activități care nu sunt considerate scutite fără drept de deducere dpvd al TVA și în 2019 nu ați depășit acest plafon, dar ajungeți să-l depășiți în 2020, va trebuie să vă înregistrați ca plătitor de TVA. Plafonul acesta este dat de cifra de afaceri pentru TVA – nu cea contabilă.
Pentru înregistrarea ca plătitor de TVA veți depune 010. Nu on-line. Aveți obligația de a solicita înregistrarea ca plătitor de TVA în termen de 10 zile de la terminarea lunii în care ați atins sau depășit plafonul de 300.000 lei.

Spuneam anul trecut că și intenția de a deveni 18% cota de TVA va rămâne la stadiu de intenție. Așa a rămas, deși pe final de an au existat discuții legate de reducerea la 16% a cotei. Și această reducere mă îndoiesc că se va aplica în actualul context bugetar.


În 2017, a apărut și aberația legislativă numită TVA split despre care am scris aici în forma inițială.

De la 01 februarie 2020 acest mecanism va dispărea fiind abrogat prin OUG 78/2019.


Dacă sunteți plătitor de impozit pe profit și în evidența dumneavoastră contabilă sumele ce compun baza de calcul pentru impozitul pe venitul microîntreprinderilor sunt la data de 31/12/2019 mai mici de 1.000.000 EUR, adică 4.779.300 lei și dacă nici nu vă încadrați la excepții, veți trece, în 2020 de la 1 ianuarie, la impozit pe venit microîntreprinderi.

Cum calculați? Foarte pe scurt cam așa:

Adunați veniturile anuale înregistrate în 701,702,…708, scădeți reducerile înregistrate în 709, adăugați reducerile primite din 609, adăugați veniturile din 754, 758 (mai puțin cele din 758 ce reprezintă subvenții, restituiri sau anulări de dobânzi și/sau penalități de întârziere care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil sau despăgubiri de la societățile de asigurare/reasigurare pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii), adăugați 761,762,763,764, 766, 767 și 768 (mai puțin sumele din 768 prin care ați înregistrat diferențe de curs aferente creanțelor în lei decontate la un curs valutar diferit de cel inițial) și adăugați numai diferența favorabilă dintre 765 și 665, respectiv 768 și 668 (pentru diferențe de curs aferente creanțelor în lei decontate la un curs valutar diferit de cel inițial). Așa obțineți baza de calcul, plafonul pentru încadrarea ca plătitori de impozit pe venit.

Iar dacă sunteți plătitor de impozit pe venit și în anul 2020 veți depăși acest plafon, veți trece la impozit pe profit începând cu data de 1 a primei luni din trimestrul în care depășiți plafonul acesta.


În cazul în care cifra de afaceri contabilă este mai mică de 220.000 lei, la data de 31/12/2019, atunci, la 30 iunie 2020, în cazul în care se va menține același criteriu de până acum, nu veți avea obligația de a întocmi și depune raportare semestrială. Eu sper să se modifice acest plafon la 300000 lei.


Dacă cifra de afaceri din punct de vedere al TVA este mai mică de 2.250.000 lei, și în 2020, veți putea opta pentru ieșirea din sistemul de TVA la încasare. Când vine vorba de cifra de afaceri pentru acest plafon, pentru calculul acestei cifre se iau în considerare operațiunile din decontul de TVA, inclusiv rândurile de regularizări, de la partea de TVA colectat – mai puțin rândurile specifice achizițiilor intracomunitare.

Iar dacă această cifră de afaceri din punct de vedere al TVA este mai mică de 300.000 lei veți putea ieși de la TVA. Dar în această situație nu trebuie să uitați de ajustările necesare la TVA. Atenție la ajustări. Prin OUG 84/2016 s-a schimbat modul de calcul al ajustării TVA în unele situații.


Începând cu 2017 dacă sunteți înregistrat în scopuri de TVA nu mai este necesară înscrierea în ROI pentru a efectua achiziții intracomunitare de bunuri sau pentru a efectua/primi servicii pentru care anterior era necesară înregistrarea.

Dacă sunteți neînregistrat în scopuri de TVA în România și doriți sau sunteți obligați să vă înregistrați pentru AIC, va fi suficient să obțineți codul de TVA special fără a solicita și înscrierea în ROI.


Începând cu anul 2017 nu se mai depune, temporar, D392 sau 393. Depunerea acestora este suspendată până în 2019 inclusiv. Să sperăm că se va renunța la ele. Momentan nu există informații că s-ar prelungi această suspendare.


D112 se va modifica mai mult ca sigur la finele lunii ianuarie, începutul lunii februarie așadar nu vă grăbiți în februarie cu depunerea acesteia.


Impozitul pe dividendele distribuie și plătite începând cu 1 ianuarie va fi tot 5% și în 2020.

Legat de CASS pentru veniturile din dividende:

Dacă în anul 2020 veți avea venituri cumulate din dividende plătite, dobânzi bancare, plasamente financiare, activități independente – în sumă mai mare de echivalentul a 12 salarii minime – adică 26760 lei, atunci, ca persoană (nu firma, nu plătitorul de dividende, dobânzi sau mai știu eu cine) – ca persoană ce a beneficiat de acele venituri aveți obligația de a depune la fisc declarația unică și veți achita în 2020 CASS de 10% din plafonul de 26760 lei. Adică veți achita 2676 lei cu titlu de CASS.

ATENȚIE! CASS nu se reține la sursă pentru aceste venituri.

D100 o veți depune până pe 25 ianuarie pentru decembrie sau trimestrul 4 al anului 2019, numai dacă aveți de declarat altceva decât impozit pe profit. În niciun caz să nu declarați impozit pe profit în D100 acum. Vă va da eroare în recipisa generată de ANAF.


Plătitorii de impozit pe profit vor depune D101 pentru acest impozit până la 25 februarie în cazul ONG-urilor, celor ce obțin venituri majoritare din cultivarea cerealelor și/sau plantelor tehnice și până la 25 martie cel târziu de către ceilalți.

Dacă sunteți ONG, modul de calcul al impozitului pe profit îl găsiți aici. Atenție! Declararea impozitului pe profit este obligatorie pentru aceste entități. Ele nu sunt scutite, ca entități, de acest impozit, ci doar unele din veniturile obținute de aceste entități sunt scutite.

Mai am o remarcă legată de declararea de către asociațiile non-profit a impozitului pe profit, de fapt, mai corect spus, e legată de depunerea D101 – această declarație se va depune de către toate asociațiile non-profit, indiferent de modul de ținere a contabilității – în partidă simplă sau dublă. Deci vor depune și asociațiile de proprietari care obțin venituri din exploatarea părților comune, de exemplu, ce conduc evidența în partidă simplă, dar și ONG-urile ce conduc evidență în partidă dublă.

În D101 veniturile aferente activității non-profit se înscriu la venituri neimpozabile, iar cheltuielile aferente se înscriu la cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile.

Legat de ONG-uri – începând cu 2018 avem reglementări contabile OMFP 3103/2017 ce înlocuiește OMPF 1969/2007, reglementări noi, aplicabile de la 01/01/2018.


Dacă ați efectuat sponsorizări deductibile din impozitul pe profit/impozitul pe venitul microîntreprinderilor, în anul 2019, către entități înscrise în registrul ANAF special înființat în cursul anului 2019, atunci veți avea obligația depunerii D107 astfel:

– până la 25 februarie sau 25 martie, după caz, pentru plătitori de impozit pe profit. Adică la același termen cu depunerea D101.
– până la 25 ianuarie pentru plătitorii de impozit pe venitul microîntreprinderilor


D101 urmează să fie introdusă în formatul nou în program în perioada următoare dacă se va modifica.

Legat de 101 – plafonul pentru sponsorizări a fost modificat în 2019 astfel că pentru primul semestru este de 0,5% din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 20% din impozitul datorat, iar din semestrul II este de 0,75% din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 20% din impozitul datorat. În program acest algoritm este deja implementat încă din octombrie 2019.


Bilanțul este momentan în fază de proiect. Probabil va apărea în forma lui finală pe la finele lui ianuarie, începutul lui februarie. Dacă încă nu aveți scaner, ar fi recomandat să vă achiziționați de pe acum, pentru că se menține obligația scanării documentelor anexă la acesta. Nu uitați să verificați recipisa rezultată după depunerea bilanțului, indiferent că e depunere on-line sau la ghișeu, pentru a evita orice surprize neplăcute legate de o eventuală nevalidare a acestuia din varii motive.

ATENȚIE! Pe lângă documentele solicitate până acum a fi atașate la bilanț în acea arhivă zip (după caz: declarația administratorului, hotărârea AGA de aprobare a profitului, propunere de repartizare a profitului ori de acoperire a pierderii, note explicative, cash-flow, etc.) din acest an se va anexa și prima pagină a bilanțului după ce o listați, semnați și apoi o scanați.

Sfaturile legate de raportarea semestrială, postate aici sunt valabile și pentru bilanțul anual.
Nu uitați: începând cu acest an dacă depuneți mai multe seturi de situații financiare riscați o amendă contravențională, de aceea atenție la completarea lor și la ceea ce depuneți.

Termenul de depunere – 29 mai 2020. Dacă nu ați avut activitate de la înființare și până la 31/12/2019, depuneți declarația de inactivitate până la data de 02/03/2020 inclusiv. Declarația de inactivitate e tot una ce se completează și se depune on-line. ONG depun bilanț în termen de 120 zile de la terminarea exercițiului financiar adică până la 29/04/2020.

Atenție! Pentru unele cazuri există și obligația auditării situațiilor financiare. Vedeți criteriile din ordin.

Dacă societatea comercială are ca acționar majoritar statul trebuie să depună situații financiare similar entităților mari indiferent în ce criteriu de mărime s-ar încadra.

Ca o remarcă legat de bilanț: am văzut multe adrese de la ANAF legate de corelații la bilanț, unele aberante de-a dreptul. Spre exemplu deși formularul 30 nu solicita înscrierea la datorii a creditelor pe termen mediu/lung sau a celor pe termen scurt, dar în formularul 10 se înscriu – iar ANAF întreabă de ce nu există corelații între ele.


Impozitul pe venit aplicat asupra diverselor venituri realizate de persoanele fizice este de 10%, dar doar acela. Spun asta pentru că pe adresa firmei au sosit,și în 2019, mailuri care întrebau de ce la societăți comerciale impozitul pe profit este 16% și nu 10%.


Dacă sunteți PFA și dacă venitul impozabil estimat în 2020 raportat la numărul de luni ale anului, ori la numărul de luni de când v-ați înființat în cursul lui, este cel puțin egal cu un salariu minim, adică 2230 lei/lună, aveți obligația plății în 2020 atât a CAS cât și a CASS.

Veți fi obligați la plata CAS și CASS la o bază de calcul lunară minimă echivalentă cu salariul minim.

Cotele de impunere vor fi 25% pentru CAS și 10% pentru CASS. Așadar veți datora lunar 558 lei CAS și 223 lei CASS asta însemnând 781 lei/lună contribuții sociale, deci 9372 lei/an.

Dacă doriți puteți opta să plătiți CAS și la o sumă mai mare de 2230 lei/lună.

Dacă venitul estimat pentru 2020, raportat la numărul de luni de activitate, este mai mic de 2230 lei lunar, nu datorați nici CAS și nici CASS, dar totuși, dacă doriți, veți putea opta pentru plata acestor contribuții sociale.

Nu va mai exista regularizare la CAS. Începând cu 2018 suma datorată e sumă finală.

Nu uitați că data de 15 martie 2020 este data până la care aveți obligația de a achita integral sumele stabilite prin declarația unică, data până la care veți depune declarația unică cu venitul realizat efectiv pe 2019 și estimatul pe 2020.

Dacă venitul impozabil realizat în 2019 este mai mare decât echivalentul a 12 salarii minime pe economie, valabil pentru 2019, adică mai mare decât suma de 24960 lei, veți avea obligația plății CAS dacă nu ați optat deja pentru plata acestuia sau dacă venitul estimat la început de an a fost mai mare sau egal cu acest plafon.

De asemenea dacă în 2019 suma veniturilor din orice sursă – activități independente, chirii, dobânzi, alte investiții și alte venituri, depășește plafonul de 24960 lei (echivalentul a 12 salarii minime) atunci aveți și obligația de a plăti CASS aplicat asupra întregului plafon chiar dacă inițial, estimând venituri mai mici ca plafonul, nu ați datorat defel sau ați ales să datorați la echivalentul a șase salarii minime.


Legat de salarii, salariul minim brut garantat în plată, pe economie, se va modifica în 2020 după cum bine știți deja la 2230 lei, iar prin excepție pentru cei care sunt angajați pe posturi pentru care sunt necesare studii superioare și au cel puțin un an vechime cu studii superioare, salariul minim va fi tot 2350 lei cum a fost în 2019.

În cazul construcțiilor, angajatorii care se încadrează în categoriile introduse prin OUG 114/2018, salariul minim va fi 3000 lei pentru toți angajații. Obligația de a impune un salariu minim e introdusă direct în codul muncii prin OUG 114/2018. Aceștia vor beneficia de anumite scutiri. Nu vor plăti impozit pe venit din salarii și CASS, iar CAS și CAM vor fi reduse. Am explicat aici mai detaliat despre modificările acestea.

Așa că pregătiți-vă pentru întocmirea actelor adiționale și transmiterea lor în REVISAL. Din 2017 la REVISAL avem o hotărâre nouă – 905/2017 care abrogă celebra deja HG 500/2011.

Regulile de trimitere a datelor în registrul de evidență a salariaților:

– orice încheiere sau încetare de contract de muncă, se transmite în registru cel târziu în ziua anterioară începerii sau cel târziu la data încetării activității, după caz.

– orice modificare a CIM, exceptând cele care privesc modificarea datelor angajatorului, angajatului sau a salariului de bază se trimit în registru cel târziu în ziua anterioară datei de la care apar modificările.

– modificarea datelor angajatorului sau angajatului se trimit în 3 zile de la data la care acestea se modifică.

– modificările de salariu se trimit în termen de 20 de zile lucrătoare de la data la care acesta se modifică

– în cazul funcționarilor publici, transferurile se trimit în registru în termen de 5 zile lucrătoare

– orice detașare în țară sau străinătate se va trimite în registru cel târziu în ziua anterioară datei de începere a detașării sau a celei de încetare a acesteia.

– orice suspendare a CIM, cu excepția suspendării pentru absențe nemotivate, se va trimite în registru cel târziu în ziua anterioară datei de începere a suspendării sau a celei de încetare a acesteia, iar în cazul suspendării pentru absențe nemotivate când trimiterea datelor se va face în 3 zile lucrătoare de la data suspendării.

Așadar majorarea de salariu la salariu minim de 2230 lei se va putea transmite în REVISAL până la data de 31 ianuarie 2020 cel târziu.

Legat de REVISAL:

De la data de 20 decembrie 2019 ar fi trebuit să apară cel puțin proiect de ordin privind informațiile privind generarea acestui registru și pentru zilieri. NU a apărut nimic în acest sens până acum. Sper să nu apară cu 1-2 zile înainte de a se aplica efectiv, în bună tradiție a bătăii de joc practicată de ceva timp de către instituțiile statului.


Nu uitați că, din 2017, zilele de 24 ianuarie și 1 iunie sunt zile libere legale, iar începând cu 2019 și ziua de vineri dinaintea zilei de Paște – zi cunoscută sub numele de Vinerea Mare, codul muncii fiind modificat în acest sens.

Din acest an zilele libere legale sunt:

– 1 și 2 ianuarie;
– 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române;
– Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Paștelui;
– prima și a doua zi de Paști;
– 1 mai;
– 1 iunie;
– prima și a doua zi de Rusalii;
– Adormirea Maicii Domnului;
– 30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României;
– 1 decembrie;
– prima și a doua zi de Crăciun;
– două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creștine, pentru persoanele aparținând acestora.

Vă reamintesc că în aceste zile nu se lucrează. Pot lucra doar cei din unități sanitare sau de alimentație publică. Restul nu pot lucra decât dacă au o activitate care nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producție sau specificului activității.

Vă reamintesc totodată că pentru cazul în care specificul unității este de așa natură încât e necesar să se lucreze în aceste zile, zilele respective se plătesc salariaților ce au lucrat în acele zile, iar salariații beneficiază în compensație de zile libere plătite și numai dacă din motive bine justificate nu se pot acorda zilele libere li se acordă o compensație de 100% pe lângă plata zilelor respective


Aberația conform căreia cei care realizează venituri din salarii mai mici decât un salariu minim și nu se regăsesc la excepțiile din codul fiscal, vor plăti contribuții sociale calculate la o bază de calcul egală cu salariul minim, nu se va menține și în 2020. Abrogarea s-a realizat prin Legea 263/2019.


D205 are termen de depunere 31 ianuarie 2020 pentru anul 2019. Din 2018 nu mai conține informațiile despre veniturile din salarii. Ci pentru venituri din alte surse – dividende de exemplu sau din vânzarea de deșeuri.


În anul 2017 vă scriam să vă pregătiți pentru noile tipuri de casă de marcat. Acestea deja au apărut pe piață și continuă să apară, dar implementarea trimiterii de date la ANAF e…cel puțin complicată dacă nu dubioasă. Modalitatea aleasă arată cum ANAF a pus carul înaintea boilor. Cere trimiterea de date, dar nu are infrastructura necesară să le preia. Așa că le preia lunar nu în timp real așa cum tot spunea. În aceste condiții discuții despre noțiuni cum sunt factura electronică și alte măsuri de combatere pro-activă a evaziunii fiscale și de direcționare a controalelor fiscale doar în zonele sau la contribuabilii cu risc fiscal ridicat sunt doar la stadiul de speranță și de declarații.

Există discuții publice despre o posibilă integrare și trimitere efectiv în timp real a bonurilor, on-line, direct la ANAF. Caz în care sper ca A4200 să dispară.

Legat de A4200 declarația ce se trimite acum la ANAF, am descris aici pe blog, cum se generează. Nu uitați că datele generate din case de marcat pot fi importate direct în SAGA.


Am scris la finele lui 2016 despre cei care au comerț cu amănuntul și sunt persoane juridice că dacă au o cifră de afaceri mai mare de 10.000 EUR sunt obligați să folosească POS-uri. Au crescut cifra de afaceri la 50.000 EUR în iulie 2018. Și au fost cuprinși și cei care efectuează comerț cu ridicata ori au activitate de servicii.

Și scriam acolo că e imposibil să dai bani înapoi de la magazin și să emiți bon fiscal pentru asta. Așa că au și modificat lege, tot în iulie 2018, eliminând obligația – imposibil de pus în practică – de a evidenția pe bonul fiscal o astfel de restituire. Drept urmare suma restituită se va evidenția pe chitanța emisă de POS. Eu rămân la părerea mea: restituirea banilor la cererea clienților este destul de greu de pus în practică și este costisitoare pentru firmele mici.

Normele de aplicare a acestei ordonanțe au fost publicate în ianuarie 2018.


Impozitul specific. Reglementat printr-o lege plină de ambiguități și de contradicții, despre care am scris aici, se aplică din 2017.

Dacă aveți unul din codurile CAEN CAEN 5510 – “Hoteluri și alte facilități de cazare similare”, 5520 – “Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată”, 5530 – “Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere”, 5590 – “Alte servicii de cazare”, 5610 – “Restaurante”, 5621 – “Activităţi de alimentație (catering) pentru evenimente”, 5629 – “Alte servicii de alimentație n.c.a.”, 5630 – “Baruri și alte activități de servire a băuturilor” și sunteți plătitori de impozit pe profit, e foarte posibil să datorați în 2019 impozit specific.

Veți aplica acest impozit și în 2020 numai dacă la 31/12/2019 sunteți plătitor de impozit pe profit sau de impozit specific și nu îndepliniți condițiile de trecere la micro în 2020.


Taxa pentru exploatări forestiere, exploatarea resurselor naturale, instituită pe termen limitat în 2013 prin OUG 6/2013 rămâne în vigoare, termenul limită de aplicare a ei fiind prelungit prin celebra OUG 114/2018 până la 31/12/2021. Deja e hilar. Dacă se abrogă OUG 114/2018 poate se abrogă și această prelungire. În loc să fim ipocriți și să o prelungim ba pe un an ba pe doi, mai bine constatăm că deja este în vigoare de șase ani și o instituim permanent. Măcar știm una și bună. Ori renunțăm să o mai prelungim, nu de alta, dar dacă inițial scopul a fost să fie instituită pentru un singur an și apoi au mai fost necesari încă 6-7 ani înseamnă că nu și-a atins scopul.


Resurse utile pentru dumneavoastră:
– cod fiscal – la zi și o arhivă a acestuia
portal legislativ
VIES

170 comentarii

 1. Foarte tare! Dar cursul pentru pragul de 1.000.000 euro este cel “valabil la inchiderea exercitiului financiar” cum spune la art. 47 c). Adica exact acelasi dupa care se calculeaza si cei 100.000 euro de la perioada fiscala a TVA, adica cursul “valabil pentru data de 31 decembrie a anului precedent” asa cum spune la pct. 103 (2) din NM. Respectiv, cursul comunicat in data de 30.12, valabil pentru data de 31.12, cel de 4,7785.

 2. Buna ziua
  La multi ani ! si sa fie un an bun si linistit.
  M a confrunt cu urmatoarea eroare precum si cu faptul ca desi s-au facut transferurile de date de la calculatoarele ce asista casele de marcat ele nu apar in registrul de casa
  cannot acces the selected table .select cod,denumire from freetab/tip_d=2 into cursor C_TFE,

  MULTUMESC

  1. La mulți ani și dumneavoastră.
   Trimiteți mesajul de eroare și contextul în care vă apare, pe mail la adresa de e-mail a firmei.

 3. Excelent articol (ca de obicei :) )! Va multumim frumos pentru informatii – ne sunt foarte-foarte utile ! La Multi Ani d-le Cristi !

 4. Buna ziua si La multi ani

  Nu pot schimba codul de identificare sa fac actualizarea programului (am si saga PS si saga C pe acelasi calculator ).Am trimis si mail ,am si sunat dar nu raspunde nimeni la Saga .Pe calculator imi apare codul de identificare SAGA PS si nu pot sa-l schimb ..Cum rezolv ??Multumesc

  1. Sunați mâine de la ora 9 la ora 18. Codul de identificare nu se schimbă dacă nu se schimbă calculatorul.

 5. Mulțumim. La Mulți Ani! Ne puteți ajuta cu un material mai detaliat legat de Detașările transnaționale. Implicații asupra revisal și asupra D112. Mulțumim anticipat pentru suport.

 6. La multi ani cu multa sanatate tuturor !
  Va multumesc mult pentru informatii si ajutor. Ca intotdeauna, simplu, clar si la obiect. Respect!!
  Va rog, cand timpul va permite, sa va spuneti parerea : ce ati inteles cu privire la Decl ce trebuie transmisa catre ONPCSB ( 19.01.2020) , L 129/ 2019. Trebuie data de toti muritorii de rand ?? (SRL, PFA, PFI, II etc…) ? cu cat citesc mai mult , cu atat nu inteleg nimic… ( spre consolare nu sunt singura) multi au dat-o, numai de frica amenzilor, fiind imense… + 10% din venituri an 2019. Va multumesc anticipat si va doresc tutror un an linistit ( daca se poate).

 7. Mii de mulțumiri pentru materialul util și bunăvoința dvs. de a ni-l pune la dispoziție!La mulți ani sănătoși și frumoși, alături de cei dragi sufletului dvs.!

 8. Mulțumim frumos Cristi. Te rugăm să-ți păstrezi bunul obicei de a ne aduce “urări” legislative la început de an mulți ani de acum înainte.

 9. La multi ani!! Multa sanatate si fericire! Va multumim pentru informatiile utile, prezentate in tot timpul anului, pentru rabdarea si bunavointa de care dati dovada.Un An nou prosper!!!

 10. Mulțumim de articol. Foarte bun.
  Sunt 2 greșeli mici de tastare, și sper ca nu va supărați ca vi le spun, ca e păcat sa nu fie perfect.
  Una la diferența favorabila dintre 765 și 765.
  Și una cred ca e aici: “este mai mică de 2.250.000 lei, și în 2019, veți putea opta pentru ieșirea din sistemul de TVA la încasare.” O data cred ca e anul, și al doilea, dacă avem sub plafon cred ca putem opta pentru intrare, nu ieșire, și doar acum, pana în 27 ianuarie 2020.

  1. Am corectat. Mulțumesc. La a doua se poate opta și pentru ieșire dacă entitatea aplică TVA la încasare și nu depășește plafonul de 2,250,000 lei.

 11. Multumim si cat mai putine modificari legislative……( Aberez si eu cu modificari putine….vor fi o gramada…. electorale….gasesc ei………).La multi ani.

 12. Multumim si la multi ani, deci sa inteleg, incepand cu 01.01.2020 cei cu contracte part time vor plati contributii in functie de salariu si nu in functie de minimul pe economie? Si pribabil va urma o actualizare de program in acest sens?!

  1. Da, dar cel mai probabil la finele lunii ianuarie ori la începutul lunii februarie când ar trebui să apară și noul formular 112.

 13. La multi ani cu sanatate !!! Anul 2020 sa fie mai linistit ,sa avem parte de modificari numai de bine pt.domeniul privat.Decl.informativa 107 privind beneficiarii sponsorizarilor si Decl.205 se mai depun si care este termenul ? Multumesc.

  1. Da, se depun ambele. Despre 205 am scris – termenul este 31 ianuarie.
   Despre 107 completez articolul, dar termenele de depunere sunt:
   – 25 februarie sau 25 martie, după caz, pentru plătitori de impozit pe profit. Adică la același termen cu depunerea D101.
   – 25 ianuarie pentru plătitorii de impozit pe venitul microîntreprinderilor

 14. La multi ani! Am si eu o nelamurire legata de impozitu pe profit. Cooperativele agricole sunt obligate din feb 2019 sa treaca la impozit pe profit indiferent de cifra de afaceri? Multumesc tare mult!

  1. Și până acum erau obligate la impozit pe profit aceste cooperative agricole. Vedeți art.76 din Legea 566/2004 modificată prin Legea 164/2016. În acea lege s-a introdus art.76 alin.1 litera a^4 care spunea

   “în cazul cooperativelor microîntreprinderi, acestea plătesc impozit pe profit și sunt scutite de la plata impozitului pe venituri;”

   acum prin Legea 21/2019, art.76 s-a modificat litera a^ este abrogată, dar este înlocuită cu litera d:

   d) prin derogare de la dispozițiile Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, cooperativele agricole care îndeplinesc condițiile de microîntreprinderi nu intră sub incidența Titlului III «Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor» și datorează impozit pe profit;

 15. La multi ani ! Poate nu am inteles eu bine dar in cazul unui PFA si obligatia acesteia de a achita CAS si CASS, venitul impozabil din 2019 raportat la numărul de luni ale anului, ori la numărul de luni de când s-a înființat în cursul lui, nu se raporteaza la salariul minim aferent anului 2019, adica 2080 lei si nu 2230 lei – salariu minim aferent anului 2020?Multumesc!

  1. Aveți dreptate. Am vrut să mă refer la estimat pentru 2020 și a ieșit realizat pentru 2019 :)
   Am completat articolul.

 16. La multi ani fericiti! Mii de multumiri Cristi Toma, esti un inger! Sagaoftware, sa aveti parte de tot binele din lume!

 17. Dacă venitul realizat în 2019, raportat la numărul de luni de activitate, este mai mic de 2230 lei lunar..?? pt 2019 nu este raportat la 2080 lei?

  1. Ba da. Am vrut să scriu despre estimat pe 2020 și a rămas realizat pe 2019 :)
   Am completat articolul cu mențiunile de rigoare.

 18. Buna ziua. In luna decembrie 2019, am depasit veniturile de 1.000.000 euro ( 4.779.300 lei) si am trecut incepand cu 01.10.2019 de la impozit micro la impozit pe profit. Am COD CAEN 5610- RESTAURANTE. Cand trec la impozit specific, incepand cu 01.01.2020?

 19. Super tare! Multumim!
  Ce ne-am face fara ajutorul dv. ?!
  Sa va dea D-zeu sanatate ca aveti grija de noi ca nu care cumva sa gresim in interpretarea legii sau in aplicarea ei! ;)
  Toata stima!

 20. Buna ziua! Prin abrogarea in legea 263/2019 a aberatiei cu venituri sub un salariu minim, s-a abrogat si calculul contributiilor la un salariu minim la cei in concedii fara plata sau nemotivati daca nu au fost suspendati in revisal?

 21. Buna ziua,
  va rog sa ma lamuriti intr-o speta:
  1. toate firmele, indiferent de codul caen pe care il detin, trebuie sa desemneze o persoana(sau mai multe) si sa se inregistreze la ONPCSB exclusiv in format electronic unde comunica numele acestora si limitele responsabilitatii lor?
  2.termenul este 18.01.2020?
  Toata stima!

  1. 1-2 – Nu știu. Consultați un jurist în această privință. Legea 129/2019 este una care excede competențele experților contabili. Aceștia pot formula opinii legate de aplicarea legii respective, dar clarificări sau o interpretare legală corectă puteți primi de la un jurist.
   Sau solicitați clarificări de la ONPCSB (www.onpcsb.ro).
   În opinia mea, opinie strict personală, bazată și pe răspunsurile publicare de oficiu pe pagina de internet – http://www.onpcsb.ro/faq-onpcsb și din ceea ce scrie în lege:
   – cei care se încadrează în entități raportoare – prevăzute la art.5 au obligația să desemneze o persoană în relația cu oficiul, cu excepția cazurilor în care entitatea raportoare este persoană fizică. Desemnarea se face de către entitatea care trebuie să raporteze nu de către o terță parte în numele entității.
   – contabilii (experți sau nu) se înregistrează ca entitate raportoare în nume propriu. Firmele cu care aceștia colaborează au ele însele obligația de a desemna o persoană și asta numai dacă acele firme se încadrează în categoriile de la art.5. Dacă se încadrează la art.5 litera i nu au această obligație decât dacă au tranzacții numerar de peste 10000 EUR așa cum sunt indicate la art.5 litera i. (vedeți art.23 alin.4 din lege)
   – se vor raporta de către entitățile raportoare orice tranzacții suspecte – determinate conform art.6 din lege – indiferent de cuantumul tranzacției
   – depunerea declarației privind beneficiarii reali se va face în termen de 15 de la aprobarea prin hotărâre AGA a situațiilor financiare. Aici trebuie atenție – nu de la depunerea la ANAF a acestora ci de la data hotărârii AGA.

  1. Până în acest moment nu există formular de declarație de inactivitate sau de situații financiare publicate pentru anul 2019 pe siteul ANAF așadar nu am cum să vă spun dacă a fost sau va fi modificat.

 22. Buna ziua,
  un punct de vedere va rog referitor la obligativitatea desemnarii persoanelor ref legea 129/2019 cu urmatoarele forme de organizare:
  1.profesie liberala expert contabil cu cui la Anaf (ma consider persoana fizica)
  2.SRL societate contabilitate cod caen 6920 (fara angajati)(persoana juridica)

  I. La Art. 5 (1) Intra sub incidenta prezentei legi urmatoarele entitati raportoare:
  e) auditorii, expertii contabili si contabilii autorizati, cenzorii, persoanele care acorda consultanta fiscala, financiara, de afaceri sau contabila;

  Aici se refera la experti contabili ca si persoane fizice,sau si la persoane juridice -societatile de contabilitate?

  II. Art. 23 (1) Entitatile raportoare au obligatia de a desemna una sau mai multe persoane care au responsabilitati în aplicarea prezentei legi, cu precizarea naturii si limitelor responsabilitatilor încredintate, ale caror nume vor fi comunicate Oficiului, exclusiv în format electronic, prin canalele puse la dispozitie de catre acesta.
  Insa art (4) Dispozitiile alin. (1) nu sunt aplicabile PERSOANELOR FIZICE ce ce au calitatea de entitate raportoare, precum si entitatilor raportoare prevazute la art. 5 alin. (1) lit. i).

  1.Ca persoana fizica, titulara a unei activitati economice independente sau titularul unei profesii liberale, nu este obligatorie desemnarea unei persoane? Persoana fizica titulara este persoana desemnata….Este corecta interpretarea ca noi experti contabili -liber profesioniste nu avem aceasta obligatie insa trebuie sa obtinem un user pentru raportarea transzactiilor suspecte?
  2.Ca SRL, societate de contabilitate(fara angajati) administratorul fiind expert contabil trebuie sa desemneze o persoana si sa obtina un user ?

  Multumesc anticipat,

  1. 1. Eu zic că entitate raportoare este expertul contabil – persoană fizică nu societatea comercială. Societatea comercială chiar pe cod CAEN 6920 este una ce poate fi încadrată la art.5 alin.1 litera i nu la litera e. Așadar va desemna dacă are tranzacții numerar de peste 10000 EUR o persoană care să raporteze tranzacții doar pentru ea nu și pentru clienții săi. Clienții săi au ei însăși obligația de a se înregistra și de a desemna o persoană dacă se încadrează în una din categoriile de entități raportoare prevăzute la art.5 alin.1 și dacă nu sunt parte a excepțiilor de la art.23 alin.4.
   Așa că și în opinia mea expertul se va înregistra ca entitate raportoare – el însuși – persoană fizică – nu va desemna pe nimeni pentru asta și va efectua raportări exclusiv dacă sunt cazuri de raportare.
   2. da
   Oricum aceste răspunsuri sunt opiniile mele. Cel mai indicat este să solicitați clarificări de la oficiu (aceștia au publicat niște clarificări aici http://www.onpcsb.ro/faq-onpcsb) sau să solicitați punctul de vedere al unui jurist, pentru că legea aceasta nu este una de competența unui expert contabil și-i excede acestuia aria de competență profesională.

 23. Dodenci Virginia :
  La multi ani cu multa sanatate tuturor !
  Va multumesc mult pentru informatii si ajutor. Ca intotdeauna, simplu, clar si la obiect. Respect!!
  Va rog, cand timpul va permite, sa va spuneti parerea : ce ati inteles cu privire la Decl ce trebuie transmisa catre ONPCSB ( 19.01.2020) , L 129/ 2019. Trebuie data de toti muritorii de rand ?? (SRL, PFA, PFI, II etc…) ? cu cat citesc mai mult , cu atat nu inteleg nimic… ( spre consolare nu sunt singura) multi au dat-o, numai de frica amenzilor, fiind imense… + 10% din venituri an 2019. Va multumesc anticipat si va doresc tutror un an linistit ( daca se poate).

  BUNA ZIUA, si eu va rog , daca se poate …o parere!!!

  1. Bună ziua,

   Am răspuns la vreo două comentarii legat de aplicarea acestei legi, anterior acestuia. Nu mai reiau aici opiniile de acolo.

 24. Buna ziua ,
  am urmatoarea sitiatie :
  Firma platitoare de impozit pe profit, nu a fost microintreprindere niciodata.
  La 31.12.2019 are o cifra de afaceri sub 1000000EUR, un capital social peste 45000 lei si mai mult de 2 salariati.
  Conform Codului, dacă o firmă are un capital social minim de 45.000 de lei și minimum doi salariați poate opta in continuare pentru impozit pe profit. Opțiunea se poate face o singură dată, fiind aplicabilă începând cu trimestrul în care cele două condiții sunt îndeplinite.
  Nu inteleg daca trebuie , obligatoriu, sa trec de la 1.01.2020 la impozit micro si dupa aceea sa depun la ANAF optiunea, nu stiu exact ce documente, ca doresc sa trec inapoi la impozit pe profit. Ce inseamna ca se trece definitiv la impozit pe profit? Chiar daca la finele unui an cifra de afaceri este sub 1000000eur ramai la impozit profit sa sa mai depui ceva?

  Va multumesc anticipat!

  1. Nu trebuie dacă deja sunteți plătitor de impozit pe profit și îndepliniți condițiile legate de capital sociale și salariați. Faptul că nu ați schimbat opțiunea de la profit la micro pentru că îndepliniți condițiile legate de capital și salariați deși nu le îndepliniți pe cele legate de plafon înseamnă că ați optat pentru impozit pe profit.
   Nu trece definitiv. Dacă nu va mai îndeplini condițiile legate de capital sau cele legate de salariați și plafonul este inferior celui de 1000000 EUR va reveni la micro. Nu va putea reveni la profit însă decât atunci când va depăși plafonul.

  1. Până acum pe siteul ANAF este publicat fișierul utilizat pentru anul 2018. În anul 2020, până la această dată, nu a fost actualizat acest formular.

 25. Buna ziua,la o firma micro in lichidare din 2019,in ian 2020 a depus etapa 2. Trrebuie sa treaca cu 01.01.2020 la impozit pe profit si depune 010 pina la 31.03.2020 sau d700 termen azi 15.01.2020. Multumesc.

 26. Buna ziua,
  Referitor la acest punct: Dacă la 31/12/2019 veți avea o cifră de afaceri, din punct de vedere al TVA, de până la 477.850 lei și nu ați efectuat nici o achiziție intracomunitară de bunuri în anul 2019, atunci perioada fiscală pentru TVA, în 2020, va fi trimestrul.
  Am o situatie putin diferita:Compania este inregistrata ca platitor de TVA de la 1 Noiembrie, cu perioada fiscala trimestru.
  La 31.12.2019 cifra de afaceri este 460.000 (sub plafon 100.000 euro) dar cifra de afaceri recalculata pentru 12 luni, folosind media lunara a cifrei de afaceri pentru perioada Noiembrie-Decembrie, este 800.000. Nu are achizitii intracomunitare.
  In acest caz trebuie sa treaca la perioada fiscala lunara?
  Multumesc mult

 27. Buna seara,

  am o companie platitoare de tva trimestrial (tva la incasare). La sfarsitul anului 2019, cifra de afaceri este 473.000. In fereastra ‘inchidere luna’ din Saga, cifra de afaceri TVA este egal cu cifra de afaceri, respectiv 473.000, deci raman la perioada fiscala trimestriala.

  Declaratia 094 calculeaza insa cifra de afaceri 493.000 si suma se verifica cu valoare livrarilor din jurnalul de vanzari 01.01.2019-31.12.2019 (care insa contine o vanzare de active fixe, ce in mod normal nu ar trebui sa intre in calculul cifei de afaceri TVA). Asta inseamna schimbarea vectorului fiscal, trecere la perioada fiscala lunara!

  Am actualizat de cateva ori baza de date, dar cifrele nu s au schimbat.
  Spuneti mi va rog, unde este eroarea? Care este cifra de afaceri corecta?
  va multumesc anticipat pentru raspuns.

  1. V-am răspuns pe forum. Cifra de afaceri care stabilește perioada fiscală nu ține seama de tipul bunurilor livrate. Vedeți art.322 din codul fiscal.

 28. Buna ziua,
  multumesc frumos pentru opinie ref la legea 129/2019, ca o concluzie in urma ultimelor clarificari oferite de oficiul pe site:

  A.experti contabili NU au obligtia desemnarii unei persoane in relatia cu Oficiul, DAR au TOATE CELELALTE obligatii prevazute in Legea nr. 129/2019,corect?

  B.Referitor la modul de inregistrare pe site acestia au postat 3 exemple de inregistrare profesii liberale:
  Experti contabili(profesie liberala cu cui la Anaf) se incadreaza la pct 1 ca si modalitate de inscriere adica selectam din lista, la rubrica Tipul entitatii, optiunea Persoana fizica si ne inregistram cu CNP, sau pct 2 pe baza de Cui / Birou de expert Contabil ca si PFA cu cod caen 6920?
  Cu respect,

 29. @Cristi
  Ce m-a indus in eroare a fost alinatul (5) de la articolul 322: Dacă cifra de afaceri efectiv obținută în anul înregistrării, recalculată în baza activității corespunzătoare unui an calendaristic întreg, …si punctul 103 alin (3) din norme : În cazul persoanelor impozabile care au aplicat regimul de scutire prevăzut la art. 310 din Codul fiscal și care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, … nu sunt luate în calculul cifrei de afaceri livrările de bunuri/prestările de servicii, menționate la alin. (2), realizate în perioada în care persoana impozabilă nu a avut un cod de înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal.
  Daca nu sunt luate in calcul prestarile de servicii realizate anterior inregistrarii in scopuri de TVA, nu implica acest luru recalcularea in functie de cifra de afaceri a perioadei in care a fost inregistrata compania pentru TVA?
  Recalcularea se refera doar la o companie care nu a avut activitate un an intreg si nu si la speta mea, o companie care a avut activitate intregul an dar a fost inregistrata pentru TVA in cursul anului.
  Cred ca m-am pierdut in hatisul legislativ si mi-ar fi de mare ajutor daca mai aveti rabdare sa ma luminati. Am incercat si la ghiseu la ANAF dar m-au lasat in suspans.

  1. Recalcularea se face exclusiv la înregistrarea ca plătitor. Ulterior, pentru stabilirea perioadei fiscale cei 100.000 EUR se determină în baza sumelor din deconturile de TVA depuse efectiv.

 30. Buna seara,
  anularea accesorilor aferente obligatiilor bugetare principale, in urma facilitatilor fiscale acordate prin OG NR 6/2019, se inregisteaza prin 7581=4481? Aceste venituri nu intra in baza de impozitare,nu?
  Veniturile ce reprezintă: f) veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi și/sau penalități de întârziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil, nu intră în baza impozabilă.
  Multumesc

  1. Articolul respectiv este incorect. Invers este corect. Și nu intră în baza de impozitare micro numai dacă la momentul constituirii cheltuielii cu acele dobânzi, entitatea era plătitoare de impozit pe profit.

 31. Buna ziua,
  societate micro,un singur angajat cu cim de 6ore/zi pana in 15.12.2019 iar din 16.12.2019 se modifica contractul de munca al aceluiasi angajat la 8 ore,rezultand 140 ore lucrate in luna decembrie.
  Programul calculeaza impozit de venit cu cota de 3%(deorece am trecut ore lucrate 140, ctr de 7 ore pentru a iesi nr de zile lucrate 20)
  Consider ca ar trebui sa calculez impozitul pe venit la 1%,deoarece la sfarsitul lunii este indeplinita conditia de a avea un salariat cu norma intreaga. Va rog un punct de vedere .
  Cu respect,

  1. Lăsați norma la 8 ore. Modificați orele lucrate în acest caz.
   Sau modificați cota propusă de către program înainte de validare, iar apoi verificați ca și în D100 să fie pe poziția corectă.

 32. @Cristi
  Da,imi cer scuze am vrut sa scriu 4481=7581.
  La momentul primirii decizilor de accesorii in anii 2017,2018,2019 societatea era platitoare de impozit pe venit si au fost inregistrate astfel 6581=4481.In acest caz aceste venituri sunt impozabile si societatea plateste impozit pe venit?
  Multumesc inca o data.

 33. Buna ziua, am o situatie pentru care v-as ruga sa imi dati un sfat….unitatea primeste produse cu valoare zero pe factura pentru a le acorda clientilor in urma unei campanii promotionale…cum efectuez descarcare gestiunii? Nu se intocmeste nici un document la livrarea produsului catre client, in baza unui cod castigator se elibereaza produsul(o sticla de Pepsi).Va multumesc….

 34. Va rog sa-mi spuneti , daca, in cursul anului 2020 pot distribui la dividende sume mai mici , la date diferite cf. hotarari/decizii ?
  (Inregistrari : 121 = 1171 si in cursul anului 2020 : 1171 = 457 ; 457=446; 457 = 5311 )
  Se pune problema de fragmentare ?
  S-a schimbat ceva fata de anul 2019 ?
  Multumesc.

 35. Buna ziua, in opinia dvs. o II poate achizitiona de la o persoana fizica o marfa in vederea revanzarii acesteia, cu borderou de achizitii?( persoana fizica vrea sa faca comert IN TARA, cu vopseluri achizitionate de pe teritoriul UE, iar pana la data infiintarii II-ului vrea sa aduca marfa pe persoana fizica pe care sa o vanda II-ului). Va multumesc!

  1. Poate dacă bunurile achiziționate de la acele persoane sunt bunuri din patrimoniul personal. În cazul de față, evident nu sunt.

 36. Bună ziua!
  Vă rog să mă ajutați cu rezolvarea unei probleme. În articolul dumneavoastră scrie următorul lucru:
  De asemenea dacă în 2019 suma veniturilor din orice sursă – activități independente, chirii, dobânzi, alte investiții și alte venituri, depășește plafonul de 24960 lei (echivalentul a 12 salarii minime) atunci aveți și obligația de a plăti CASS aplicat asupra întregului plafon chiar dacă inițial, estimând venituri mai mici ca plafonul, nu ați datorat defel sau ați ales să datorați la echivalentul a șase salarii minime.
  La suma veniturilor din orice sursă, este vorba despre suma veniturilor nete? Adică, la profesii liberale, din venitul brut se scad cheltuielile deductibile, la veniturile din chirii, venitul net reprezintă 60% din venitul brut etc.
  Am înțeles bine?
  Mulțumesc frumos pentru ajutor!

 37. Buna ziua!
  Cum procedez pentru a muta programul de pe un laptop pe altul nou?

  Multumesc!

 38. Buna ziua,
  legat de calculul sponsorizarii, programul calculeaza astfel:
  primul semestru este de 0,5% din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 20% din impozitul datorat, iar din semestrul II este de 0,75% din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 20% din impozitul datorat.
  Nu se aplica 0.75 incepand cu veniturile realizate dupa 29.07.2019 si pana pe 28.07.2019 cu 0.5%?
  Va multumesc anticipat!

  1. Ba așa calculează – semestrul I cu 0,5 și semestrul II cu 0,75% – suma celor două calcule fiind plafonul legat de CA, dar dacă suma a 20% din impozit este cea mai mică atunci o va afișa doar pe aceea.

 39. Buna ziua,imi puteti spune dacă o societate platitoare de tva trimestriala care aplică sistemul de TVA la încasare, pentru vânzări încasate cu cardul colectarea tva-ului se face la încasarea efectivă a cardului prin banca sau direct prin raportul z?
  Am creat un client cu analitic de tip 4111 am selectat tip ‘b'(bon de casa) insa daca vreau sa bifez ‘TVA I’ programul ma atentioneaza ca acest tip de iesire nu se incadreaza in aria de aplicare a tva la incasare.Nu procedez corect?
  Dar in cazul compensarilor de tip foodpanda colectarea se face la data compensarilor?
  Multumesc anticipat

  1. LA cei care aplică TVA la încasare, colectarea se face la încasarea ieșirilor.
   De regulă, pe tip bon de casă, încasarea se face pe loc, numerar, de aceea avertizează programul.
   În cazul livrărilor de tip foodpanda, colectarea se face la încasare – eu recomand să folosiți 5125 în acest caz pentru încasare, la data Z.

 40. Va rog sa ma indrumati,
  Daca folosesc 5125 la incasare pentru livrarile foodpanda atunci colectarea tva-ului o voi face pe loc la data z-ului? Creez un client de tip”raport z ” cont 4111 si incasarea o operez manual din z apasand incasare si introduc contul 5125 food panda/5311 cash? Si in cazul cardului cum procedez?
  Eu aveam creeat raport z cont implicit 5311 din care scadeam din val z card-ul platile food panda/takeaway si clienti de tip vanzare card /food panda cont 4111 tip iesire b cu valorile pe care le scadeam din z.Mentionez ca livarile food panda trecute prin z sunt plati onlie.
  Multumesc inca o data!

  1. Da, creați un client nou cu cont 4111. Și operați încasarea numerar prin 5311, iar încasarea on-line pe 5125 (eventual analitic) și pentru cele două colectați la data Z, iar pentru încasări cu card, la bancă stingeți soldul 4111 la data la care vă intră banii în cont.

 41. Va rog inca un aspect, la iesirea clientului cu cont 4111 bifez tva incasare ?

  Multumesc frumos si Sarbatori Luminate sa aveti alaturi de cei dragi!

 42. Bună ziua!
  Vă rog să mă ajutați cu rezolvarea unor probleme: o întreprindere familială (obiect de activitate principal 0149 creșterea albinelor și secundar 4729 comert cu amanuntul al altor prod alimentare în magazine specializate) deține 70 de familii de albine. A optat pentru norma de venit. Având sub 75 de familii, nu are de platit impozit. Cei doi membri nu obțin alte venituri (unul este pensionar, celălat este salariat).
  1. Trebuie să mai depună declarația unică?
  2. Dacă, pentru moment, vinde produsele apicole doar la persoane juridice (emite factură și încasează prin casierie cu chitanță și prin bancă), mai are nevoie de casă de marcat?
  3. La întreprinderile familiale, subvențiile se impozitează?
  Vă mulțumesc!

  1. 1. Da, pentru activitatea de comerț. Aici nu intră veniturile din comercializarea produselor obținute din stupi.
   2. Nu
   3. Nu

 43. Bună ziua!
  Vă mai deranjez cu o întrebare. În OUG33/2020 scrie că pentru plata impozitului pe profit până la termenul scadent de 25 aprilie 2020 inclusiv, firmele beneficiază de o bonificație.
  Termenul scadent este 27 aprilie, deoarece 25 a picat sâmbătă. Dacă plătește luni prin virament bancar, mai beneficiază de această bonificatie?
  Vă mulțumesc anticipat pentru ajutor! Am nevoie urgent de o părere avizată, timpul este foarte scurt și nu știu ce decizie să iau.

 44. Buna ziua,
  va rog sa ma indrumati : srl cod caen 5610 restaurant(gyros) scaderea veniturilor/incasarilor din martie fata de media veniturilor din ian si februarie este diminuata cu 13%,societatea pe perioada starii de urgenta a generat venituri din vanzari take away reusind sa aibe vanzari datorita ofertelor insa profitul nu a fost unul considerabil.Problema este ca are si un sold in casa destul de mare.In acest context poate sa obtina cerificat de urgenta albastru? considerati ca ar putea avea probleme ulterior incetarii starii de urgenta,un eventual control?Multumesc

  1. Certificatul albastru nu este condiționat de diminuarea încasărilor sau veniturilor în martie față de primele două luni. Doar cel galben.
   Obținerea certificatului – oricare din ele – nu depinde de soldul casei sau al celui din conturile bancare.
   Probleme pot apărea dacă se solicită amânarea la plată a utilităților, ratelor, etc. Cum pot eu justifica amânarea la plată a chiriei de exemplu, de 1000 EUR când eu am sold la casă de 50000 EUR?

 45. Problema este ca isi doreste sa elibereze acest certificat albastru fix pentru amanarea la plata a facturior de utilitati gaz, energie etc.
  Eu l-am atentionat pe administrator,chiar i-am recomandat sa nu il solicite (avand in vedere ca semnez electronic cu semnatura mea) insa administratorul insista intrebandu-ma de ce cred eu ca ar fi o problema.Am inteles ca obtinerea certificatului albastru nu este conditionat de venituri/incasari insa ca sa nu il foloseasca mai bine nu il are.
  Intrebarea administratorului este cine il controleaza pe el doar pentru amanarea la plata a utilitatilor? Aici nu prea stiu ce argumente sa ii mai aduc?Multumesc

  1. Nu îl controlează nimeni momentan. Probleme pot apărea în cazul în care nu achită sumele amânate la plată și apare un litigiu între părți.
   Până la urmă asta e o problemă a administratorului, nu a contabilului și faptul că ați semnat digital declarația nu vă atrage răspunderea.

 46. Multumesc frumos pentru raspunsuri, inca un aspect activitatea lui este de tip fast food -gyros cod caen principal 5610(are si un spatiu mic de servire- terasa cu mese si scaune),prin ordonanta a inchis spatiu de servire la mese si a continuat sa vanda la geam si prin delivery este corect sa solicite certificat de tip albastru?
  Va multumesc!

 47. Buna seara ,
  Ce cod CAEN trebuie sa aiba o societate de contabilitate ( caen principal 6920 ) care doreste sa incheie pe langa contractele de evidenta contabila si contracte de transmitere Revisal ,redactare contracte,acte aditionale, tot ce tine de resurse umane ?
  1.Poate sa incheie contracte de prestari servicii completare si transmitere REVISAL doar cu acest cod caen 6920 autorizat sau trebuie sa isi autorizeze la ONRC si codul 7830/8299?
  2.Societatea trebuie sa fie autorizata de ITM pentru a presta aceste servicii?
  Multumesc

  1. Codul 7830.
   1. Da, în baza unei împuterniciri a administratorului societății.
   2. Nu, din câte știu eu.

 48. Multumesc frumos pentru raspuns :
  Nu stiu daca am inteles corect; daca firma este autorizata la onrc doar pe cod caen 6920 poate incheia ctr de prestari servicii transmitere REVISAL cu clientii sai fara sa isi autorizeze si contul 7830, daca clientul imputerniceste firma de contabilitate sa transmita Revisal-ul ?
  Cu respect

  1. Da, eu zic că stric pentru transmiterea REVISAL nu este neapărată nevoie de codul 7830.

 49. Buna ziua,va rog sa ma indrumati referitor la un cim cu timp partial salariatul va lucra 20 ore/saptamana astfel: sambata 10 ore duminica 10 ore
  1.pot incheia un contract de munca de 4 ore/zi ,20 ore/saptamana si la repartizare programului de munca sa trec inegal : sambata 9.00-19.00 si duminica 09.00-19.00?
  2.posibil ca cei de la itm sa il considere un ctr cu ore/saptamana?
  3. un contract de munca partial 20 ore/saptamana,(o luna poate avea 80 ore alta 100 ore lucrate) salariu /luna cum il calculez sa nu fie sub minim in contract ?( 13.327 lei/ora*80 sau 1115 lei cat ar veni la un ctr de 4 ore)
  Multumesc

  1. 1. Nu. Repartizarea inegală se referă la repartizarea în ore/zi sau ore/noapte. Norma de 4 ore/zi asta înseamnă – 4 ore zilnic.
   2. Da.
   3. Stabiliți un salariu pe oră.

 50. Buna seara,va rog sa ma idrumati cum as putea remedia greseala:
  societate neplatitoare de tva plateste prin banca catre facebook reclama,fara sa detina codul special de tva .
  1.ce putem face in situatia asta din punct de vedere a declararii tva -ului in tara prin decont 301?
  2.putem declara dupa ce obtinem codul special?
  Multumesc!

 51. Buna ziua,
  va rog un punct de vedere: la bilant rd 161a” dividende distribuite actionarilor din profitul reportat” programul preia automat rulajul contului 457. La bilant 30.06.2019 nu am completat rubrica considerand ca randul respectiv face referire la dividende distribuite actionarilor(SA) si nu asociatilor(SRL).
  Puteti sa imi spuneti opinia dumneavoastra in ceea ce priveste completarea randului respectiv din F30 in cazul unui SRL,ce are asociati ca detinatori de parti sociale si nu actionari care sunt detinatorii de actiuni in cadrul unui SA .Multumesc!

  1. Eu zic că nu, dar sunt colegi care au interpretat că prin acționari s-ar înțelege și asociații SRL așa că programul, propune completarea acelui câmp și cine interpretează că asociați nu înseamnă acționari îl șterge, cine nu îl lasă.

 52. Multumesc pentru opinie!Consider ca nu ar trebui trecut nimic la rd 161a, altfel nu ar mai avea logica relația cu rândul 161″(actionariat de stat),pe langa faptul ca se face refererire la actionari. Gresesc oare?

 53. Buna ziua,
  o societate de expertiza contabila cod caen 6920,administratorul membru CECCAR,nu are contract de munca,isi poate semna propriul bilant alegand ,, persoane juridice autorizate membre CECCAR”?
  Multumesc!

 54. Buna seara,
  Va rog sa ma indrumati inca o data:
  1.Programul preia in F10, la randul 5 Stocuri si in F30 la Creante rd 57 (Creanţe comerciale+avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor )— soldul contului 4091 Furnizori-debitori(in cazul meu reprezinta un avans acordat unui furnizor in vederea achizitiei unei copertine -terasa) ,este corect asa?
  2. Stiam ca incepand cu 01.01.2015 daca acest cont 4091 reflecta valoarea avansurilor acordate furnizorilor, soldul lui nu reflecta un stoc, ci creanta societatii fata de furnizorii sai.Va rog,care incadrare o considerati corecta?Multumsec!

  1. Avansurile pentru stocuri se înregistrează în 4091, cele pentru servicii se înregistrează în 4092, iar cele pentru imobilizări în 4093.
   2. Nu. Depinde de tipul avansului.

 55. @Cristi
  1.Considerati ca ar fi corect sa trec la “Alta persoana imputernicita conform legii” numele meu ,care este trecut si la administrator?
  2.Administratorul are voie sa semneze si intr-o parte si in alta, poate sa intocmeasca un bilant si in acelasi timp sa si aprobe bilantul contabil?
  3.Daca aveam contract de munca,tot asa imi recomandati sa trec la intocmit Alta persoana imputernicita conform legii?
  Multumsec!

  1. 1. Da.
   2. În acest caz particular eu zic că da.
   3. Depinde de funcția pe care erați angajat. Dacă erați angajat ca administrator de societate comercială sau director, da acolo v-aș fi recomandat, dar dacă erați angajat pe funcție de contabil șef, director economic, v-aș fi recomandat altceva.

 56. Va rog, daca am inteles corect:
  1.daca e avans pentru stocuri 4091 se incadreaza la bilant in stocuri si in F30 la Creante RD57(CREANTE +AVANSURI STOC)
  2.daca e avans servicii -4092 se incadreata in bilant la Creante si in F30 rd 57 la Creante
  3.daca e avans imobilizari -4093 se incadreaza la imobilizari corporale si f30 rd 47
  Multumesc!

 57. Referitor la intrebarea mea cu avansurile de mai sus : am aflat in urma discutiei cu administratorul ca acest avans a fost acordat pentru o lucrare- terasa restaurant,insa nu mai finalizeaza lucrarea cu acesta ca nu s-a mai inteles cu el. in cazul acesta, cum fac sa inchid acest avans,in cazul in care nu mai vor sa imi transmita nici o factura de storno avans ? Mentionez ca Factura de avans a fost achitata,insa fara sa mai finalizeze lucrarea.
  In acest caz,cum apreciati ca ar trebui incadrat acest avans la bilant? Creanta sau stoc?
  Multumesc!

  1. Adică un avans de imobilizări.
   Dacă au existat lucrări efectuate în contul acelui avans, atunci firma care a executat lucrarea trebuie să emită o situație de lucrări au deviz și să factureze lucrarea efectuată stornând avansul corespunzător acelor lucrări efectuate.
   Dacă rămâne vre-un avans facturat și plătit, atunci cel care a încasat avansul are obligația de a-l restitui. Firma dvs poate solicita restituirea sumei respective.

 58. Buna ziua,
  va rog, se poate semna bilantul la sectiunea”intocmit” de catre o persoana avand calitatea ”persoane juridice autorizate membre CECCAR”(societate de expertiza contabila cod caen 6920 ) si depune pe eguvernare.ro de catre o alta persoana (cea care are drepul sa depuna pentru firma respectiva)?
  Multumesc!

 59. Buna ziua,

  Va rog un punct de vedere: intr-o societate sunt 2 asociati si nu au angajati. In actul constitutiv ambii sunt administratori cu cota 50 – 50 %.
  – Amandoi au incheiat contract cu Casa de Pensii. Este “obligatoriu ” ca unul din ei sa fie angajat pe firma ?
  – Se poate face compensare contributie pensie cf. contract, cu dividende , achitandu-se toate obligatiile si pt. compensare se va face un P.Verbal ?
  Multumesc.

  1. 1. Nu.
   2. Adică să achite contribuția la casa de pensii din banii firmei? Și apoi să compenseze cu eventuale dividende? Teoretic se poate. Practic ar fi fost mai eficient să aibă contract de administrare ce este tratat ca un contract de muncă. Beneficiază și de vechime și de asigurare de sănătate.

 60. Buna ziua,
  Societate comerciala,microintreprindere, cu capital social de 200 lei,pierdere neacoperita din anii precedenti de 75000lei, a inregistrat in anul 2018 un profit contabil de 404 lei.La 31.12.2018 s-a omis constituirea rezervei legala in valoare 40lei si a fost depus bilantul cu o hotarare in care profitul din 2018 sa acopere pierderea anilor precedenti.
  1.Pot corecta situatia printr-o hotarare aga, inregistata dupa data depunerii bilantului 2018, la 30.06.2019:1171=1061?
  2.Rezervele legale au prioritate, intrucat obligatia constituirii lor este prevazuta de lege in mod special?Ce ramane din profit dupa repartizarea pe rezerve legale, poate fi utilizat pentru acoperirea pierderilor precedente?
  3.se poate constituii si mai mult de 5% din profitul contabil,in cazul de fata 40 lei in loc de 20 lei (404*5%)?
  Multumesc!

 61. Buna seara,va rog sa ma indrumati cum as putea remedia situatia:
  daca am depus bilantul si am observat ca am atasat din greseala Anexa zip de la o alta societate,cum as putea corecta situatia acum pana in 31.07 ?Multumesc!

 62. Buna seara,
  Am de depus F4105 pentru o firma care devine platitoare de tva incepand cu data de 01.10.2020. 1.La completarea declaratiei, selectez luna octombrie 2020 ,la data aparitiei situatei trec 01.10.2020,atasez cui tva si o pot depune in luna septembrie sau trebuie sa o transmit in 01.10.2020.
  2. Termenul de 5 zile lucratoare se calculeaza de la 01.10.2020 data cu care devine platitor de tva?
  Multumesc!

 63. Cei de la casa de marcat au cerut declaratia f4105 + recipisa + documentele necesare modificarii casei de marcat platitor de tva. Nu am inteles daca depun F4105 pentru luna octombrie deoarece in septembrie nu eram platitoare de tva si o trimit in luna septembrie. Cum considerati termenul de 5 zile lucratoare se calculeaza de la 01.10.2020 data cu care devine platitor de tva?
  Multumesc!

 64. Bună ziua!
  Întâmpin o problemă la depunerea declarației 100, la septembrie 2020. În continuare la punctul D – impozit pe micro, îmi apare Anexa nr. 5 – Borderou privind distribuirea către unitățile administrativ-teritoriale a sumei reprezentând impozit pe veniturile din transferurile proprietăților imobiliare don patrimoniul personal (creanta 620).
  Am făcut asta la 3 firme și la toate îmi trecea în această anexă diferență +/- impozit față de creanta 620 = 121 lei. Am depus-o (nu am observat anexa) și îmi dă “Nu există erori de validare”.
  Am actualizat Saga și îmi apare aceeași anexă dar pe 0.
  Care este motivul?
  Mulțumesc frumos!

  1. Nu știu de ce ar apărea această situație la dvs, pentru că mie, spre exemplu, nu-mi apare. Pentru a primi un răspuns corect este necesar să apelați la serviciul de suport clienți de la SAGA Software fie prin mail trimițând și o salvare a bazei de date a firmei la care aveți această problemă, fie telefonic.

 65. Da, așa era înainte de actualizarea programului. Acum, după actualizare, apare anexa, dar pe 0.
  Cred că ar trebui să depun rectificativă pentru cele cu sume în anexă. Ce ziceți?
  Mulțumesc frumos!

 66. @Cristi
  Va rog sa ma indrumati cum as putea regla in contabilitate situatia facturilor Facebook achitate prin banca fara cui tva special (neplatitoare de tva).Am inteles din raspunsul dumneavoastra ca retroactiv nu pot depune 301 pentru a achita tva in tara si nici 390. Sumele platite prin banca catre facebook as putea sa le trec pe 461 si sa fac restituire catre societate a sumelor achitate eronat? Cum ma sfatuiti sa procedez? Cu respect,

 67. @Cristi
  Multumesc frumos pentru indrumari!
  Va rog sa imi confirmati un aspect: daca o societate platitoare de tva la trimestru primeste factura de la facebook pentru publicitate, nu are obligatia sa isi schimbe perioada fiscala in luna ,nu? Fiind vorba de o achizitie de servicii si nu de marfa ramane la perioada fiscala trimestru.
  Multumesc,

 68. Va rog sa ma indrumati – societatea (restaurant ) a devenit platitoare de tva prin depasirea plafonului incepand cu 01.10.2020. In primul decont de tva se trece ajustarea taxei deductibile a urmatoarelor bunuri :
  A.stoc marfa cu cote diferite de tva
  B. echipamente inregistrate in contul 2131:
  B.1 echipamente -achizitie 2019 (durata funct 5 ani) val intrare 7395.26 valoare ramasa 6902.26 lei si 56 luni- ajustare tva:
  7395.26×19/119=1180.76 tva la achizitie
  1180.76/5 ani x 4 ani = 944.61 tva ajustat
  4426=2131 944.61 intodus la modernizari cu “-” pentru recalcularea amortizarii
  B.2 echipament achizitie 2020 (durata funct 8 ani) val intrare 2792.94 val ramasa 2676 .58 si 92 luni
  – ajustare tva:
  2792.94×19/119=445.93 lei tva la achizitie
  2792.94/ 5ani x 5 ani= 445.93 lei tva ajustat
  4426=2131 445.93 intodus la modernizari cu “-” pentru recalcularea amortizarii
  B.3 contul 208 “aplicatie de vanzare restaurant” achizitie 2020 ( durata funct 4 ani) valoare de intrare 2591.58 lei val ramasa 2429.61 lei si 45 luni
  -ajustare tva:
  2591.58 x19/119=413.78 lei tva la achizitie
  2591.58 lei /5ani x 5 ani = 413.78 tva ajustat.

  1.Va rog la punctul ‘B’ modalitatea de calcul este corecta pentru cele 3 exemple?
  2.Faptul ca unele bunuri sunt amortizate contabil pe o perioada mai mica de 5 ani nu este relevant in cazul ajustarii pozitive a taxei deductibile. Ceea ce conteaza este perioada ramasa din totalul perioadei de ajustare de 5 ani,corect?
  3 Asta inseamna ca nu ma raportez la valoarea ramasa de amortizat ci la valoarea de intrare si la anul in care a avut loc achizitia. Daca achizitia este din anul 2020 si societatea devine platitoare de tva cu 01.10.2020 asta inseamna ca tva la achizitie= tva ajustat?
  4. In anul 2019 societatea a accesat si fonduri europene de tip Start-up pentru achizia de echipamente. A cumparat echipamentele de la furnizor platitor de TVA, ea fiind neplatoare de TVA, prinde si TVA-ul in proiect si primeste fonduri si pentru el. In categoria cheltuielilor eligibile se incadreaza si tva-ul. In cazul in care se solicita deducerea TVA ar trebui restituite sumele aferente TVA primite ca finantare?
  5.In perioada 2019-30.06.2020 s-au executat lucrari de amenajare in spatiul inchiriat in valoare de 19000 lei
  ( cheltuieli cu materiale glet,lavabil,sapa,adeziv,amorsa) care au fost inregistrate prin 3028 si apoi date in consum 6028=3028 si la sf fiecarei luni 231=722. La data de 01.10.2020 cand a devenit platitoare de tva societatea nu are Proces Verbal de Receptie a lucrarii . Avem drept de ajustare tva pozitiva la acetste imobilizari evidentiate in contul 231? Daca da , cum se calculeaza valoarea tva-ului ajustat in acest caz? Cu respect,

  1. 1. Nu am stat să le verific, dar
   2.-3. Da
   Vedeți textul normelor de aplicare ale art.316

   (7) Persoana impozabilă care solicită scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal în vederea aplicării regimului special de scutire are obligația să ajusteze taxa deductibilă aferentă:

   a) bunurilor aflate în stoc, serviciilor neutilizate și activelor corporale fixe în curs de execuție, constatate pe bază de inventariere, în momentul trecerii la regimul de scutire, în conformitate cu prevederile art. 270 alin. (4) lit. c) și art. 304 din Codul fiscal;

   b) bunurilor de capital pentru care perioada de ajustare a deducerii nu a expirat, aflate în proprietatea sa în momentul trecerii la regimul de scutire, în conformitate cu prevederile art. 305 din Codul fiscal;

   c) activelor corporale fixe care până la data de 31 decembrie 2015 nu erau considerate bunuri de capital, care au fost fabricate sau achiziționate până la 1 ianuarie 2016 și care nu sunt complet amortizate la momentul trecerii la regimul de scutire, în conformitate cu prevederile art. 306 din Codul fiscal;

   d) achizițiilor de bunuri și servicii care urmează a fi obținute, respectiv pentru care exigibilitatea de taxă a intervenit conform art. 282 alin. (2) lit. a) și b) din Codul fiscal înainte de data anulării calității de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal și al căror fapt generator de taxă, respectiv livrarea/prestarea, are loc după această dată.

   (8) Valoarea rezultată ca urmare a efectuării ajustărilor de taxă conform alin. (7) se evidențiază în ultimul decont de taxă sau, după caz, în declarația prevăzută la art. 324 alin. (9) din Codul fiscal. În situația în care organele de inspecție fiscală constată că persoana impozabilă nu a evidențiat corect sau nu a efectuat ajustările de taxă prevăzute la alin. (7), acestea vor stabili valoarea corectă a ajustărilor de taxă și, după caz, vor solicita plata ori vor dispune restituirea taxei rezultate ca urmare a ajustării.

   (9) În cazul activelor corporale fixe achiziționate printr-un contract de leasing, care intră sub incidența prevederilor art. 305 sau 306 din Codul fiscal, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea locatarului/utilizatorului din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului special de scutire pentru întreprinderile mici, acesta are obligația, până cel târziu pe data de 25 a lunii următoare celei în care a intervenit transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor, să ajusteze:

   a) taxa deductibilă aferentă bunurilor de capital, inclusiv taxa plătită sau datorată înainte de data transferului dreptului de proprietate, potrivit prevederilor art. 305 din Codul fiscal și pct. 79;

   b) taxa deductibilă aferentă activelor corporale fixe, care până la data de 31 decembrie 2015 nu erau considerate bunuri de capital, constatate pe bază de inventariere, corespunzător valorii rămase neamortizate la momentul schimbării regimului, potrivit prevederilor art. 306 din Codul fiscal.

   Așadar se aplică art.304 și 305 din codul fiscal, art.305 fiind cel legat de bunurile de capital.
   4. Nu știu, recomandat este să discutați cu consultantul, dar eu nu prea cred.
   5. Nu înțeleg de ce le-ați trece prin 231.

 69. Buna seara,
  Multumesc pentru raspuns.Referitor la pct 5 am considerat sa inregistrez materialele folosite(glet,lavabil,sapa,adeziv,amorsa,placa gips carton,vopsea epoxidica) ca pentru o investitie realizata in regie proprie. Contractul de inchiriere este intre 2 persoane juridice pe o perioada de 10 ani in care se specifica la obligatiile chiriasului sa efectueze lucrari de renovare pe cheltuiala proprie in urma obtinerii procesului verbal de receptie finala a lucrarilor. Restaurantul s-a deschis in luna 06.2020, iar prin luna 02.2020 a avut control de la primarie cu amenda pentru executare de lucrari de constructii fara a detine autorizatie(desfiintare zid,constructie zid,schimbare fatada principala – prin desfiintare de parapeti cu structura metalica cu montarea unui nou perete copertina vitrat pe fatada din tamplarie aluminiu si geam termopan). Avand ca masura obtinerea autorizatiei de construire le- am dat in consum aceste materiale,am Inregistrat productiei neterminate la sfarsitul lunii:231 ”Imobilizari corporale in curs de executie” = 722 “Venituri din productia de imobilizari” iar cand face Receptia finala a investitiei:212 “Constructii” = 231 “Imobilizari in curs de executie”.
  1.In aceste conditii considerati ca ar fi trebuit sa le contez direct prin 611 sau pe un cont de cheltuiala in avans -471 si sa o esalonez pe perioada ctr de inchiriere?
  2.Daca da, cum as fi procedat in vederea obtinerii pv de receptie finala a lucrarilor cand se cere balanta ct 231?
  3.Soldul ct 231 se ajusteaza din pct de vedere a tva-ului pozitiv la data trecerii ca si platitor de tva? in baza art “(a) …. și activelor corporale fixe în curs de execuție, constatate pe bază de inventariere, în momentul trecerii la regimul de scutire, în conformitate cu prevederile art. 270 alin. (4) lit. c) și art. 304 din Codul fiscal;?
  Va multumesc inca o data pentru timpul acordat.

  1. 1. Eu le-aș trece pe cheltuieli curente dacă sunt cheltuieli normale de reparații curente.
   2. Nu este cazul.
   3. Da, dacă există așa ceva.

 70. Buna ziua
  Daca exista un contract de comodat pentru autoturism ( intre o Pers. Fizica si o firma = folosire mixta ) , ce cheltuieli se pot deconta pe firma, cat la 100 , ce documente trebuie depuse , temei legal . Firma nu este platitoare de TVA, plateste imp/venit 3%.
  Multumesc.

  1. Orice cheltuială de reparații curente și de întreținere în stare de funcțiune ori cele legate de funcționare (alimentare cu combustibil, ulei, lichid de parbriz, alte consumabile curente).
   Acestea se suportă 100% de către utilizatorul bunului primit în contract de comodat. Dacă firma ar fi plătitoare de TVA s-ar pune problema deducerii TVA, altfel nu.
   Nu se pot suporta defel de către utilizatorul unui bun primit în comodat:
   – cheltuieli care cad legal în sarcina proprietarului – impozit auto, RCA, rovignetă, CASCO, etc.
   – nici o modernizare sau reparație capitală a bunului primit.

 71. Bună ziua,
  O firmă neplatitoare de tva face achiziții de pe siteuri din afara Uniunii Europene de softuri (Adobe, Microsoft etc) pe care le folosește pentru desfășurarea activității proprii: servicii de publicitate. Totul se desfășoară online. Eu consider că acestea sunt imobilizari necorporale. Știu că aceste achiziții nu se declară în 390. Fiind neplatitoare de tva, depune 301 și plătește TVA? Mai are alte obligații declarative?
  Mulțumesc frumos!

  1. Declararea în D390 se face dacă, firma din RO, cumpărătorul, este înregistrat în scopuri de TVA pentru AIC și are cod special de TVA și dacă furnizorul îi emite factură fără TVA, pe acel cod, iar furnizorul, la rândul său, este înregistrat în scopuri de TVA în UE.
   De exemplu:
   Microsoft emite factură către firma din RO și pe factură va înscrie la datele furnizorului și codul de TVA obținut de Microsoft în UE, de regulă în Irlanda, un cod de forma IE123456788, iar la cumpărător va înscrie codul special de TVA al firmei din RO și valoarea facturii nu conține TVA – TVA nu apare pe factură.
   În acest caz, firma din RO va achita TVA în țară în baza D301, dar va depune și D390.

   Dacă Microsoft va emite o factură cu TVA către firma din RO – și nu va înscrie codul de TVA al firmei din RO – nu se datorează TVA în RO pentru acea achiziție și nici nu se declară în D390.

 72. Firma are cod de TVA intracomunitar. Atunci, trebuie să le evidențiez ca servicii.
  Problema mea este, ce se întâmplă când achiziția vine din afara Uniunii Europene, de exemplu din Australia? Tot online.
  Vă mulțumesc frumos pentru ajutor!

 73. Înțeleg ce spuneți. Totuși, ce se întâmplă cu achizițiile din afara Uniunii Europene? Ce obligații declarative are? Sunt mai multe softuri, unul dintre ele este achiziționat din Australia.
  Mulțumesc!

 74. Deci, ce este este de făcut cu achiziția din Australia? Ce obligații declarative are?
  Mulțumesc frumos!
  Sărbători fericite și liniștite alături de cei dragi!

 75. Nu ma pot lamuri daca depun sau nu declaratia 205 pentru anul 2020 . sunt pensionar definitiv si lucrez part time . Multumesc anticipat pentru lamuriri .

  1. D205 se depune dacă există categorii de venituri supuse impozitului pe venit, cu reținere la sursă, ce se declară prin aceasta. Veniturile din salarii nu se mai declară prin D205 de prin 2012.

 76. Buna ziua,
  va rog sa ma indrumati: o societate micro a semnat in 31.01.2021 cu o persoana fizica un ctr de superficie pentru un teren pe care construieste un restaurant in unitati containerizate -tip constructie usoara,piscina amenajare peisagera,parcare etc.
  Superficia este cu titlu oneros,pretul fiind(generic vorbind )1000ron/AN ce urmeaza a fi achitata pana la 31 dec a fiecarui an.
  Durata ctr -10 ani,la inchierea ctr societatea” are dreptul de a dispune in totalitate asupra constructiei,putand diviza si instraina acest drept catre terti, numai dupa ce prorietarii terenului si a constructiei isi vor exercita dreptul de preemtiune privind cumpararea constructiilor noi edificate”.
  Dreptul de superficie este evaluat la 10000 lei/total(1000*10ani).
  Contractul a fost intabulat in cartea funciara.
  Certificatul de urbanism este pe numele societatii,urmeaza autorizatia de constructie pe numele societatii.
  I.Cum este corect sa inregistrez ctr de superficie in saga:
  1.1pe tip n cu data incheierii ctr 31.01.2021? :
  1.2. 2111=462 10.000 si 462=5121 1000 pana la sfarsitul fiecarui an; in cazul acesta se amortizeaza(stiu ca terenurile nu se amortizeaza) dar ce inregistrari se mai fac in acest caz?sau
  1.3. 205=462 10.000 462=5121 1000 lei pana la sf fiecarui an 6811=280
  Amortizarea(cheltuiala) de cand incep sa o calculez ? (vor sa ia credit banca imm si au nevoie de profit)
  1.4 sau se inregistreaza ca o chirie cand se plateste?
  II.Constructia se realizeaza in regie proprie sunt corecte urmatoarele inregistrari
  2.1.3028 = 401 (otel,beton,sirma,cherestea,tabla) 6028=3028 231=722?
  2.2 serviciile de proiectare,proiect pentru autorizare,proiect tehnic,servicii avize de securitate la incediu,lucrari de terasamente,-toate serviciile de la terti ce sunt legate de construirea restaurantului este corect sa le inregistrez pe 2131=404 si sa se amortizeze la receptia finala?
  2.3 taxele de mediu, de cadastru ,de urbanism,? se pot trece in 2131 sau sunt o cheltuiala curenta si nu intra in valoarea investitiei?
  2.3 dar obiectele de inventar achizitionate pentru construirea restaurantului le trec pe 303 sau in 2131 direct ?
  Multumesc pentru rabdare…

 77. Buna ziua, revin cu speta si cu rugamintea de a ma indruma:
  societatea micro platitoare de tva a semnat in 31.01.2021 un contract de superficie cu o persoana fizica.
  Dreptul de superficie asupra terenului se constituie pe o perioada de 10 ani cu titlu oneros,pretul fiind de 55 000 lei/an.
  In contract are un paragraf “IN VEDEREA TAXARII evaluam dreptul de superficie la suma de 550.000lei,valoare declarata intre parti.
  La momentul incheierii contractului nu s-a efectuat inca nici o plata,in contract se specifica ca cei 55 000 lei/an urmeaza sa se achite pana in 31.12.al fiecarui an.
  Ordinul 1802/2014 art:
  “176. – (1) Concesiunile, brevetele, licentele, marcile comerciale, drepturile si
  activele similare reprezentand aport, achizitionate sau dobandite pe alte cai, se
  inregistreaza in conturile de imobilizari necorporale la costul de achizitie sau
  valoarea de aport, dupa caz. In aceasta situatie valoarea de aport se asimileaza
  valorii juste.
  (2) Concesiunile primite se reflecta ca imobilizari necorporale atunci cand
  contractul de concesiune stabileste o durata si o valoare determinate pentru
  concesiune. Amortizarea valorii concesiunii urmeaza a fi inregistrata pe durata
  de folosire a acesteia, stabilita potrivit contractului.
  In cazul in care contractual prevede plata periodica a unei redevente/chirii, si nu o valoare amortizabila, in contabilitatea entitatii care primeste concesiunea, se reflecta cheltuiala reprezentand redeventa/chiria, fara recunoasterea unei imobilizari necorporale.

  Avand in vedere cele prezentate mai sus,considerati a fi corecte inregistrarile:
  1. achizitia dreptului de superficie 205=462 550 000lei
  2.plata dreptului de superficie 462=5121 55.000 in fiecare an timp de 10 ani
  3.inregistrarea amortizarii 6811=280 cu suma de 55 000 lei/an?
  4.referitor la art 176 alin 2 Ordin 1802/2014 ;faptul ca in contract se specifica”superficia se constituie cu titlu oneros, pretul fiind 55 000lei/an ce urmeaza a fi achitati anual pana la 31 decembrie al fiecarui an” (evaluarea dreptului de superficie la suma de 550 000 lei) dar in acelasi timp apare si mentiunea ca partile isi rezeva “dreptul ca in orice moment al contractului sa schimbam caracterul contractului din titlu oneros in titlu gratuit”, pretul de 55000 lei/an poate fi cosiderat ca o chirie?
  Multumesc si astept cu interes opinia dumneavoastra!

 78. @Cristi
  In cazul acesta, considerand a fi mai mult o redeventa, se reflecta in contabilitate cheltuiala reprezentand redeventa/ chiria, fara recunoasterea unei imobilizari necorporale? adica sa inregistrez pe 612 direct :
  1.anul 1: 612=462 cu 4583 lei in fiecare luna ( 55000/12 luni) iar in momentul platii 462=5121 sau
  2.205=167 valorea totala a concesiunii 550 000
  6811=2805 lunar
  167=5121 in momentul platii Va multumesc pentru rabdare

  1. Nu am spus asta. Am spus că înregistrările inițiale, cele prin imobilizări necorporale, ar fi cele corecte în acest caz

 79. @Cristi
  Multumesc mult pentru clarificare,am inteles initial gresit.
  Inca un aspect va rog: pe terenul ce face obiectul contractului de superficie,societatea construieste un restaurant in unitati containerizate -tip constructie usoara,in regie proprie.
  Am inregistrat :3028 = 401 (otel,beton,sirma,cherestea,tabla) 6028=3028 231=722.
  1.pot inregistra direct in 231 serviciile de proiectare,autorizare,toate serviciile de la terti ce sunt legate de construirea restaurantului? in acest caz se foloseste 404 furnizori de imobilizari?
  2.taxele de mediu, de cadastru ,de urbanism,se pot trece direct in 231?
  3. obiectele de inventar achizitionate in vederea construirii restaurantului se trec pe 303 sau as putea sa intre si ele direct in 231?Multumesc.Cu respect,

  1. Da, puteți trece direct în 231 acele achiziții.
   Obiectele de inventar legate de construcție, dacă e realizată în regie proprie, le treceți prin 303 și la darea în folosință pe 603, dar atunci înregistrați prin 231=722 și anularea costului cu acele obiecte de inventar.

 80. @Cristi
  Multumesc foarte mult pentru opinii si apreciez rabdarea.
  Va mai deranjez cu cateva aspecte:
  1.Contractul de superficie este corect daca il inregistrez prin intrari tip n ?
  2.Amortizarea se inregistreaza si la imob necorporale incepand cu luna urmatoare ?
  3.Imi puteti spune in ce situatie ati inregistra dreptul de superficie in contul 2111 considerand dreptul de superficie similar cu al unui proprietar. Cumva daca perioada ctr de superficie este mai mare ? sau tine de faptul ca dreptul de superficie este achitat integral de la inceput? Multumesc!

  1. 1-2. Da
   3. Niciodată. Nu dă drept de proprietate ci de folosință și se face întotdeauna pe perioadă limitată.

 81. Buna ziua, Va rog sa ma indrumati cu urmatoarele :
  – profit la 31.12.2020 = 57.000 lei
  – la 30.06.2021 sold in casa de 42.000 lei.
  ======
  1. Se pot achita din casa dividende de 40.000 lei la 2 asociati in urmatoarele conditii :
  2. Se poate face o singura Hot.AGA pt. repartizare la dividende suma de 42.105lei (brut ) , cu specificatia ca plata dividendelor se va face in functie de disponibilitatile firmei ?;
  3. Plata dividendelor se poate face de exemplu in 10.07.2021 si in 25.07.2021 cate 10.000 lei la fiecare asociat ( total 40.000 lei );
  4.Trebuie facute si alte documente ?
  5. Exista un aliniat, sau paragraf in lege care imi interzice sa fac plata de dividende prin casa in cele doua zile ?
  6.Trebuie sa fac doua Hot. Aga ?
  Multumesc si mii de scuze pt. deranj dar au aparut tot felul de comentarii privind dividendele si sunt in ceata .

Lasa un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *