Codul fiscal – 2016 – Impozite și taxe locale

13 Nov 2015 | Legislatie | 121 comentarii

Impozite și taxe locale Se definesc mai mulți termeni relevanți în contextul modificărilor aduse codului fiscal pentru această categorie de impozite. Printre aceștia: activitatea economică, clădirea rezidențială și nerezidențială, clădirea anexă. Dispare taxa hotelieră din cadrul impozitelor și taxelor locale. Aceasta nu se mai datorează de la 1 ianuarie 2016. Se dă posibilitatea consiliilor locale […]

Codul fiscal – 2016 – Contribuții sociale

13 Nov 2015 | Legislatie | 143 comentarii

Contribuții sociale obligatorii Contribuția de asigurări sociale (CAS) Sunt incluse în categoria persoanelor ce datorează contribuții de asigurări sociale obligatorii (CAS) persoanele sau plătitorii de venituri, pentru următoarele categorii de venituri – venituri din salarii sau asimilate salariilor, definite conform art. 76 – chiar dacă sunt scutiți de plata impozitului pe venit – venituri din […]

Codul fiscal – 2016 – Impozitul pe venituri

13 Nov 2015 | Legislatie | 25 comentarii

Impozit pe venit Se definesc veniturile neimpozabile și se modifică lista acestora. Spre exemplu veniturile de orice fel, în bani sau în natură, primite la predarea deșeurilor din patrimoniul personal nu mai sunt impozabile. Veniturile din activități independente se definesc mai exact. Acum, în 2015, se definesc ca venituri comerciale sau din practicarea unei meserii. […]

Codul fiscal – 2016 – TVA

13 Nov 2015 | Legislatie | 13 comentarii

TVA Se modifică definiția activelor corporale fixe – acestea includ acum toate imobilizările corporale. Se definesc codurile NC, data aderării a României la UE este indicată ca dată calendaristică exactă (probabil mai sunt unii ce nu o cunosc (sic!)) Serviciile furnizate pe cale electronică nu mai sunt enumerate. Acum se face trimitere la anexa II […]

Codul fiscal – 2016 – Impozit pe veniturile microîntreprinderilor

13 Nov 2015 | Legislatie | 181 comentarii

Microîntreprinderile au parte de schimbări nu atât la nivelul cotei de impunere, dar și în ce privește plafonul de la care trec la impozitul pe profit cât și în modul de calcul al impozitului pe profit ulterior trecerii la acesta. Microîntreprinderea este entitatea, persoană juridică română care îndeplinește cumulat următoarele condiții la data de 31 […]

Codul fiscal – 2016 – Impozitul pe profit

13 Nov 2015 | Legislatie | 12 comentarii

Modificările aduse titlului impozit pe profit. De la entități scutite de plata impozitului pe profit dispar: – cultele religioase, pentru: venituri obținute din producerea și valorificarea obiectelor și produselor necesare activității de cult, potrivit legii, venituri obținute din chirii, alte venituri obținute din activități economice, venituri din despăgubiri în formă bănească, obținute ca urmare a […]

Codul fiscal

03 Sep 2015 | Legislatie | 16 comentarii

Noul cod fiscal, ce se va aplica de la 1 ianuarie 2016, a fost aprobat azi de către Parlamentul României. Să îl vedem publicat, îl mai consultăm puțin și mă tem că vom descoperi ca de obicei că diavolul se ascunde în detalii. Mă obosește deja povestea legată de reducerea matematică a unei cote sau […]

Amnistia fiscală

21 Jul 2015 | Legislatie | 0 comentarii

A fost pusă în aplicare. A fost publicată legea 209/2015. În esență, aceasta: – anulează diferențele stabilite ca urmare a reconsiderării activităților independente în activități dependente, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisa și comunicată contribuabilului, pentru perioadele fiscale de până la 1 iulie 2015 și neachitate până la data intrării în vigoare […]

Modificări legislative.

16 Jul 2015 | Legislatie | 18 comentarii

În ultima perioadă au apărut o serie de modificări în legislația economico-financiară sau cea care privește societățile comerciale. E vorba de modificări la legea societăților comerciale, codul de procedură fiscală, ordonanța privind casele de marcat, compensările prin IMI și abrogarea textelor de lege ce obligau la utilizarea ștampilei. Legea societăților comerciale a fost modifică prin […]