Subvenții

19 Feb 2014 | Contabilitate | 249 comentarii10196 vizualizari

subventieAm avut ocazia zilele acestea să tot discut despre subvenții. De asemenea, pe forum, o colegă mi-a adresat o întrebare legată de acestea. De aceea m-am gândit că ar fi bine dacă aș posta un mic articol despre acestea.

Ei bine să vedem despre ce e vorba. Subvenții sau împrumuturi nerambursabile pot fi legate de cifra de afaceri, de acoperirea unor cheltuieli, de acoperire a unor diferențe de preț,adică subvenții pentru exploatare sau pot fi subvenții sau împrumuturi nerambursabile pentru investiții.

Subvențiile pentru exploatare pot fi acordate pentru utilizarea în exercițiul curent sau pentru utilizarea lor pe durata mai multor exerciții. De unde deduc dacă sunt pentru exercițiul curent sau și pentru cel viitor? Din documentul semnat de părți, de unde ar trebui să rezulte pentru ce anume mi se acordă și pentru ce perioadă, altfel, dacă nu se specifică ar trebui să aplic raționamentul profesional pentru modul de contabilizare a lor.

De ce contează dacă subvențiile de exploatare sunt pentru exercițiul fiscal curent sau și pentru perioade viitoare? Pentru că în funcție de asta se înregistrează direct pe venituri din exploatare sau pe venituri în avans cu trecerea lor ulterioară pe venituri din exploatare.

O excepție, din punct de vedere al contabilizării și TVA, o constituie subvențiile legate de preț.

Subvențiile pentru investiții sunt la rândul lor acordate în baza unor documente, contracte de finanțare nerambursabilă, acorduri, decizii, contracte de donație, etc. și privesc activitatea de investiții a entității. Acestea nu se reflectă niciodată în venituri la momentul constatării lor.

Subvențiile se înregistrează în contabilitate prin contul 445 “Subvenții”. Cele din exploatare se înregistrează pe venituri din exploatare folosind contul 741 “Venituri din subvenții de exploatare” iar cele pentru investiții prin contul  printr-un cont special 475 – “Subvenții pentru investiții”, urmând ca, ulterior, din acest cont, să fie transferate asupra conturilor de venituri – mai exact să fie transferate în conturile 7582 și/sau 7584 ori 7588 în funcție de tipul subvenției.

Să dăm și niște mici exemple:

Subvenții pentru exploatare

Una din cele mai cunoscute subvenții de exploatare este cea primită pentru angajarea șomerilor. Subvenția se acordă în baza unei convenții scrise încheiate cu ANOFM. Se acordă lunar la nivelul indicatorului social de referință.

Cum înregistrez în contabilitate?

4451 “Subvenții guvernamentale”=7414 “Venituri din subvenții de exploatare pentru plata personalului”

la nivelul sumei lunare a subvenției așa cum rezultă din actele încheiate

4371 “Contribuția unității la fondul pentru șomaj”=4451 “Subvenții guvernamentale”

suma datorată de societate la acest fond, la nivelul sumei celei mai mici dintre cele două

5121 “Conturi la bănci în lei”=4451 “Subvenții guvernamentale”

cu suma subvenției efectiv încasate

Un alt exemplu: o entitate primește o subvenție de exploatare pentru acoperirea costurilor legate de amenajarea terenurilor. Conform convenției încheiate, societatea are obligația de a efectua lucrările de amenajare a terenului în decursul unui an. Convenția se încheie la data de 01 mai 2013. În această situație se remarcă faptul că subvenția poate fi înregistrată fie pe venituri integral dacă lucrările de amenajare se pot efectua în anul primirii ei, sau se pot înregistra pe venituri în avans cu trecerea pe venituri din exploatare, dacă nu cunosc rezonabil sau dacă nu am certitudinea că pot efectua amenajările în decursul anului curent și o parte din ele pot fi efectuate și la începutul anului următor.

Cum înregistrez în contabilitate?

Dacă știu cu certitudine că lucrările le pot efectua integral la în exercițiul curent.

4451 “Subvenții guvernamentale”=7413 “Venituri din subvenții de exploatare pentru alte cheltuieli”

la nivelul sumei lunare a subvenției așa cum rezultă din actele încheiate

5121 “Conturi la bănci în lei”=4451 “Subvenții guvernamentale”

cu suma subvenției efectiv încasate

Dacă nu știu cu certitudine când pot finaliza lucrările, în anul curent sau în cel viitor dar nu mai târziu de data convenită

4451 “Subvenții guvernamentale”=472 “Venituri înregistrate în avans”

la nivelul sumei lunare a subvenției așa cum rezultă din actele încheiate

5121 “Conturi la bănci în lei”=4451 “Subvenții guvernamentale”

cu suma subvenției efectiv încasate

472 “Venituri înregistrate în avans”=7413 “Venituri din subvenții de exploatare pentru alte cheltuieli”La nivelul sumelor aferente pății din lucrare efectuate deja în exercițiul curent

Ce sunt subvențiile legate de preț? Ei bine acestea sunt un caz aparte și au un tratament fiscal distinct, mai ales în partea legată de TVA.

Definiția lor este dată cel mai bine în codul fiscal. Aceste subvenții legate de preț sunt acelea care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) subvenţia este concret determinabilă în preţul bunurilor şi/sau al serviciilor, respectiv este stabilită pe unitatea de măsură a bunurilor livrate şi/sau a serviciilor prestate, în sume absolute sau procentual;

b) cumpărătorii trebuie să beneficieze de subvenţia acordată furnizorului/prestatorului, în sensul că preţul bunurilor/serviciilor achiziţionate de aceştia trebuie să fie mai mic decât preţul la care aceleaşi produse/servicii s-ar vinde/presta în absenţa subvenţiei.

Ce remarcăm aici? Că în actele încheiate între părți trebuie să existe clar stipulat cât din prețul de vânzare este subvenție – indiferent că aceasta este stabilită ca procent din prețul de vânzare sau că este stabilită ca sumă absolută din prețul de vânzare și că beneficiarul livrării (clientul final) trebuie să beneficieze de subvenție în mod direct în sensul în care prețul ce-l va plăti furnizorului să fie mai mic decât dacă nu ar exista subvenția.

Cel mai simplu exemplu pe care vi-l pot da este cel al prețului gigacaloriei pentru energie termică livrată populației. Aceasta este subvenționată de la bugetul local. Spre exemplu RADET are un preț al gigacaloriei de 500 lei/UM dar pentru energia termică livrată populației primește o subvenție de 150 lei/UM – adică din 500 lei/UM RADET va încasa 350 lei/UM de la populație și 150 lei/UM de la bugetul local.

Cum contabilizez o astfel de situație? Emit o factură către unitatea administrativ-teritorială, entitatea ce se obligă la plata subvenției

4111 “Clienți”

=

7411 ““Venituri din subvenții de exploatare aferente CA”

la nivelul sumei lunare a subvenției așa cum rezultă din actele încheiate. adică 150 lei/UM x UM livrate populației

4111 “Clienți”

=

4428 “TVA neexigibil”TVA corespunzător sumei subvenției. Înregistrarea ca TVA neexigibil se face indiferent de faptul că se aplică sau nu sistemul de TVA la încasare, fiind o excepție de la regula generală privind exigibilitatea TVA
5121 “Conturi la bănci în lei”

=

4111 “Clienți”Cu suma efectiv încasată
4428 “TVA neexigibil”

=

4427 “TVA colectat”Cu partea de TVA corespunzătoare sumei subvenției de preț încasate

Subvențiile pentru investiții

Din ce în ce mai multe cazuri sunt pentru investiții, mai ales în situația celor ce au accesat programe guvernamentale (ajutorul de MINIMIS) sau au accesat fonduri europene.

Vă dau două exemple legate de modul de contabilizare a subvențiilor, împrumuturilor nerambursabile sau donațiilor pentru investiții.

Primul exemplu: donații. O persoană fizică donează societății la care este acționar o clădire pentru birouri și terenul aferent evaluând bunurile prin actul notarial de donație astfel: clădirea la 50,000 lei și terenul la 10,000 lei.

Cum se înregistrează în contabilitate?

2111 “Terenuri”=4753 “Donații pentru investiții”Cu suma evaluată a donației – pentru teren
212 “Clădiri”=4753 “Donații pentru investiții”

Cu suma evaluată a donației – pentru clădire

Când se face trecerea pe venituri a subvenției?

Lunar, la nivelul sumei amortizării. Dacă amortizarea lunară a clădirii este în sumă de 500 lei, voi înregistra lunar astfel:

6811 “Cheltuieli cu amortizarea”=2812 “Amortizarea clădirilor”Cu suma lunară a amortizării clădirii
concomitent voi înregistra  

4753 “Donații pentru investiții”=7582 “Venituri din donații, subvenții primite”cu o sumă egală cu amortizarea bunului primit ca donație

Al doilea exemplu: fonduri nerambursabile.  O entitate semnează cu o agenție specializată un contract de finanțare nerambursabilă pentru achiziția unor utilaje și echipamente de lucru în următoarele condiții: valoarea totală a utilajelor, fără TVA este 500,000 lei din care 90% se vor finanța printr-un împrumut nerambursabil și 10% se va achita de către entitate. Împrumutul nerambursabil se va achita în termen de 30 de zile de la data prezentării dovezii achiziției bunurilor. Utilajele au o durată de utilizare de 10 ani și se pun în funcțiune în luna achiziției.

Deci vom avea ca date de intrare așa:
– valoare utilaje/echipamente = 500,000 lei
– valoare finanțată = 500,000 lei x 90% = 450,000 lei
– valoare achitată de beneficiarul împrumutului = 500,000 lei x 10% = 50,000 lei
– durata de utilizare normală 10 ani = 120 luni, amortizarea lunară = 500,000 lei /120 luni = 4166,67 lei

Cum înregistrez în contabilitate?

4452 “Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții”=4752 “Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții pentru investiții”

la nivelul sumei lunare a subvenției așa cum rezultă din actele încheiate

5121 “Conturi la bănci în lei”=4451 “Subvenții guvernamentale”

cu suma subvenției efectiv încasate

2131 “Utilaje și echipamente tehnologice”=404 “Furnizori pentru investițiicu c/v facturii primite de la furnizori (fără TVA) pentru echipamente
4426 “TVA deductibil”=404 “Furnizori pentru investiții”cu TVA facturat pentru echipamente

Când se face trecerea pe venituri a subvenției?

Lunar, la nivelul sumei din amortizare corespunzătoare împrumutului nerambursabil. Pe datele de mai sus am avea așa: amortizare lunară = 4166,67 lei – partea corespunzătoare împrumutului nerambursabil este 4166,67 lei x 90% = 3750 lei, sumă ce va trece pe venituri lunar

6811 “Cheltuieli cu amortizarea”=2813 “Amortizarea echipamentelor și utilajelor”Cu suma lunară a amortizării clădirii
concomitent voi înregistra  

4752 “Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții pentru investiții”=7584 “Venituri din subvenții pentru investiții”cu o sumă egală cu partea din amortizare a bunului achiziționat din împrumut nerambursabil

 

Ca o mențiune: veniturile din conturile 7582, 7584 și 7588 au intrat în baza de calcul a impozitului pentru veniturile microîntreprinderilor până la 31/12/2013. De la data de 01/01/2014 acestea nu se includ în baza de impozitare pentru acest impozit niciun fel de subvenție – nici cele de exploatare și nici cele pentru investiții.

Din punct de vedere al impozitului pe profit, toate subvențiile sunt venituri impozabile.

Sper să vă fie de folos acest material și în cazul în care aveți de făcut observații sau completări, nu ezitați să postați comentarii cu privire la acest subiect.

Cum se operează în SAGA?

Prin ecranul de articole contabile. Excepție făcând operațiile de intrare a bunurilor sau de ieșire și a încasării lor. În rest orice articol contabil legat de subvenții se va opera prin ecranul de articole contabile.

249 comentarii

  1. Sunt asemănătoare ca mod de contabilizare cu cele din exemplul pentru amenajarea de terenuri, cu mențiunea că cele pentru motorină se vor înregistra în contul 7413, cele pentru asigurări în 7413.

   1. Buna ziua
    Care ar fi monografia contabila a vanzarii carburantilor auto de catre o benzinarie, in contextul oug 106/2022, respectiv reducerea cu 50 bani/litru, din care 25 bani/litru compensata de la buget ?
    Multumesc.

  1. Din legislație, dacă sunt legiferate ca de exemplu subveţia pentru angajarea șomerilor, sau de la cei care acordă subvenții sau împrumuturi nerambursabile.

 1. In cazul unui ONG(obste sateasca cu activitate de silvicultura-CAEN 0210) veniturile din subventii pentru amenajarea pasunilor sunt scutite de la impozit pe profit conform art.15, alin.(2), lit.h, nu?

 2. Pai de ce ar fi asa? Conform alin.(3)al aceluiasi articol ”Organizaţiile prevăzute în prezentul alineat datorează impozit pe profit pentru partea din profitul impozabil ce corespunde veniturilor, altele decât cele prevăzute la alin. (2) sau în prezentul alineat, impozit calculat prin aplicarea cotei prevăzute la art. 17 alin. (1) sau art. 18, după caz.” Deci sunt scutite cele de la alin.(2)integral si cele din activitati economice pana in 15.000 euro. Eu asa inteleg.

 3. Sotul meu este director economic la o firma, eu am studii superioare, sunt economista, am dori sa ne deschidem o firma de contabilitate, nu avem CECCAR-ul(abia din toamna il va face sotul), am inteles ca se poate doar la firme cu CA < 35.000E,vrem sa mai angajam pe cineva care va lucra cu mine(sotul va lucra SI unde e angajat acum)noi vom tine contabilitate primara iar el va face treaba grea. Ce fel de incadrare va avea…PF, II? Stiti daca putem accesa cei 10.000E pentru tinerii intreprinzatori? Sotul poate tine pe cartea lui de munca contabilitatea la firme cu cifra de afaceri mai mare de 35.000E? Multumesc din suflet si orice sfat e ffff bine primit.

  1. Să o luăm pe rând: un PFA sau II nu are încadrare. E o formă de organizare independentă, de exercitare a unei activități comerciale, ce nu dă naștere unei persoane juridice. Așa că dacă prin a deschide o firmă înțelegeți înființarea unei societăți comerciale, atunci menționarea PFA, II, nu prea are sens. Dacă prin a deschide o firmă nu înțelegeți o societate comercială, atunci pentru a deschide împreună cu soțul, înseamnă de fapt înființarea unei întreprinderi familiale, dar aceasta nu poate avea salariați. Dar înțeleg că e vorba de un SRL-D, din moment ce intenționați să apelați la facilități.
   Soțul nu poate ține pe cartea lui de muncă contabilitate. Exprimarea este incorectă. Soțul dvs, orice economist, ne-membru CECCAR, poate organiza și conduce contabilitatea unei societăți în două feluri: fie în baza unei convenții civile (contract civil) încheiate între persoana fizică și entitatea respectivă dacă entitatea are cifră de afaceri de până la 35000 EUR, fie, indiferent de cifra de afaceri, în baza unui contract de muncă – chiar cu timp parțial.
   Așadar: dacă dvs înființați o societate comercială împreună cu soțul dvs, puteți avea printre obiectele de activitate autorizate, în conformitate cu regulile ONRC, și serviciile contabile. Însă, ca societate, nu veți putea organiza și conduce contabilitatea unei firme și nici întocmi și semna situațiile financiare anuale. Veți putea efectua prestări de servicii contabile ce nu sunt legate de organizarea și conducerea contabilității și nu veți putea întocmi, ca societate, situațiile anuale aceste prerogative revenind fie unui membru CECCAR (indiferent că e persoană fizică sau o societate de expertiză înregistrată în tabloul CECCAR) fie unei persoane fizice angajate a societății cu contract individual de muncă în funcția de contabil șef, director financiar, etc, ori unei persoane fizice ce are încheiată convenție civilă, în condițiile legii, cu entitatea respectivă.
   Societatea dvs va putea angaja orice persoană cu contract de muncă, dar, la fel, în cadrul societății va trebui să existe o persoană angajată ca și contabil șef sau director economic pentru a putea organiza și conduce evidența contabilă.
   În ceea ce privește facilitățile vă recomand să citiți art.5 din OUG 6/2011.

 4. Cristi :
  Da. Cu condiția ca subvențiile să fie primite în legătură cu obiectul activității fără scop economic.

  Revenind la o subventie APIA pentru un ONG(obste sateasca). Pai daca e cum zici atunci nu ar trebui prinse pe cont 736(ordin 1969/2007). Nu de alta dar la intocmirea contului rezultatului conturile de la 758 sunt trecute toate la activitati cu scop economic.

  1. Poate nu m-am făcut bine înțeles. Cazul expus, monografia contabilă de aici, sunt aplicabile societăților comerciale, celor ce aplică OMFP 3055/2009. Nu este o monografie contabilă pentru ONG-uri.
   ONG-urile vor contabiliza în funcție de tipul venitului: fie în grupa 73 – cele ce reflectă veniturile activităților non profit, fie în conturile din grupele 70,74 sau 75 adică acele conturi corespunzătoare activității economice.
   Nu știu de unde ați tras concluzia că acest poste este adresat exclusiv ONG.

 5. Buna ziua , sunt intr-o dilema nu stiu cum sa procedez.Am primit actele pe anul 2013 de la un ONG care promoveaza crestera oilor si caprelor.Ong primeste subventii pentru intretinerea pasuni concesionata .Am o siuatie de lucrari din august 2013 din care rezulta ce lucrari s-au executat.Situatie care atesta efectuarea lucrarilor, si in baza careia primesc in septembrie subventia.Intrebarea ,cum inregistrez pe cheltuieli executarea lucrarilor? Lucrarile s-au facut cu asociatii.

  1. Ce înțelegeți prin executarea lucrărilor? Costurile cu executarea lor? Dacă da, pe baza documentelor primare, a facturilor legate de bunuri și/sau servicii achiziționate.
   Dacă lucrările nu au costuri și sunt efectuate de asociați prin muncă voluntară, atunci nu aveți ce înregistra. Dacă lucrările nu se facturează, nefiind făcute în favoarea vreunui beneficiar, la fel nu aveți ce înregistra. Situația de lucrări este necesară pentru primirea subvenției. Ea trebuie să cuprindă ceea ce s-a făcut în mod real, iar dacă asociația nu are documente de achiziție pentru bunuri și servicii consumare în vederea efectuării lucrărilor atunci nu trebuie să conțină nimic legat de aceste consumuri.

 6. Buna ziua,pot sa inregistrez venituri din subventii pt. investitii mai mari decat amortizarea lunara pt. a acoperi cheltuielile lunare si a obtine profit?

 7. Buna ziua,
  am urmatoarea situatie:
  Un compososerat de pasune primeste subventia de la apia
  membrii compososeratuluihotatarasc ca ei vor gestiona pasunile din cadrul compososeratului si pe baza de dispoziti de plata presedintele distribuite fiecarui membru functie de lucrarile pe cre le-a facut sume din subventia primita.
  Rugamintea mea este daca ma puteti ajuta cu monografie contabila si ce implicatii fiscale sunt?
  multumesc o zi buna

  1. Sub ce formă legală să li se achite sumele de bani? Realizați că doar în baza unui contract civil, supus regulilor de impunere a acestora. Sau a unui contract de muncă? Altfel nu se poate face vreo plată către persoane fizice. Banii primiți de asociație sunt ai asociației nu ai oamenilor. Oamenii pot primi bani de la asociație doar în baza unui raport juridic cu aceasta.
   Monografie contabilă
   5121=736…cu subvenția încasată
   Restul depinde de contractele încheiate cu persoanele fizice, dar în general de înregistrează pe conturile de cheltuieli corespunzătoare. De asemenea este mai mult decât indicat să aveți analitice la conturile de cheltuieli pentru a delimita cheltuieli aferente activităților non-profit față de cele a unei eventuale activități economice. Și, bineînțeles, de stabilire la fiecare cont de cheltuială și venit prin ce cont de rezultat se închide.

 8. Multumesc de raspuns .
  Asa m-am gandit si eu , in mometul de fata ei isi impart banii fara avea incheiat un anume tip de contract. Ei considera ca acesti bani li se cuvin, fara a avea nici o obligatie .De fapt eu am gasiturmatorul raspuns pe avocatnet:
  In cazul unui ONG, conform statutului asociatiei de composesorat de pasune, se acorda membrilor persoane fizice (asociate pe baza Legea nr.12000), pentru cotele de pasune detinute, o anumita suma (remuneratie pentru pasunea adusa in composesorat).

  Stabilim asadar daca venitul astfel realizat de catre persoana fizica este un venit neimpozabil, conform art.72 alin.3 din Codul Fiscal, precum si daca membrii asociatiei datoreaza contributii sociale dupa remuneratia primita.

  Potrivit art.67 al.(1) din Legea 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare veniturile sub forma de dividende, inclusiv sumele primite ca urmare a detinerii de titluri de participare la fondurile inchise de investitii, se impun cu o cota de 16% din suma acestora.

  Obligatia calcularii si retinerii impozitului pe veniturile din dividende sub forma de dividende revine persoanelor juridice,odata cu plata dividendelor catre actionari sau asociati. Termenul de virare a impozitului este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se face plata.

  Impozitul retinut se declara prin Formularul 100 aferent perioadei.

  La art. ART. 78 alin (1) din Codul fiscal in categoria veniturilor din alte surse sunt incluse la lit. h) veniturile distribuite persoanelor fizice membrii formelor asociative de proprietate – persoane juridice, prevazute la art. 26 din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, altele decat veniturile neimpozabile realizate din:

  1. exploatarea si valorificarea masei lemnoase, definite potrivit legislatiei in materie, din padurile pe care le au in proprietate, in volum de maximum 20 mc/an, pentru fiecare membru asociat;
  2. exploatarea masei lemnoase, definite potrivit legislatiei in materie, din padurile pe care le au in proprietate, in volum de maximum 20 mc/an, acordata fiecarui membru asociat.

  Impozitul pe venit se calculeaza prin retinere la sursa la momentul platii veniturilor de catre platitorii de venituri, prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului brut.

  Impozitul astfel retinut se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.

  Potrivit art. 296^27 contributia de asigurari sociale de sanatate se datoreaza si de catre persoanele care realizeaza venituri din alte surse, astfel cum sunt prevazute la art. 78.

  Contributia de asigurari sociale de sanatate se stabileste de organul fiscal competent, prin decizia de impunere anuala, pe baza informatiilor din declaratia privind venitul realizat sau din declaratia privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, precum si pe baza informatiilor din evidenta fiscala, dupa caz.

  Baza de calcul al contributiei este venitul brut realizat.

  Sumele reprezentand obligatiile anuale de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate stabilite prin decizia de impunere anuala se achita in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei.

  In concluzie, aceasta contributie nu se retine la sursa de catre platitorul de dividende, ci pe baza declaratiei privind veniturile realizate in anul…. de catre persoana fizica se stabileste existenta sau nu a acestei obligatii de plata

  Potrivit art.72 al.(3) din Legea 571/2003 actualizata de la intrarea in vigoare a legii nr 168/2013 de modificare a Codului Fiscal, nu sunt venituri impozabile la persoanele fizice, veniturile obtinute din exploatarea pasunilor si fanetelor naturale.

  Prin urmare, veniturile obtinute de catre persoanele fizice in mod direct sau din forme asociative care nu dau nastere unei persoane juridice din exploatarea pasunilor nu sunt venituri impozabile.
  Eu cu acest raspuns am mers la finante sa imi spuna daca in situatia data solutia primita este corecta .
  Din pacate eu au zis ca le pare rau dar nu pot sa imi raspunda pentru ca compososeratele si problemele legate de acestea sunt noi si nu au solutii pt ele

 9. Buna ziua,
  Va rog sa ma ajutati in urmatoarea problema: am o firma care deruleaza un proiect POSDRU, firma nu are alte venituri inafara de cele incasate de la posdru sub forma de prefinantare sau finantare nerambursabila, iar pe anul 2014 acestea au fost de 280.000 lei. Pragul de trecere ca platitor TVA este de 220.000 lei, deci in mod normal ar trebui sa fie platitor de TVA, insa cum tratez acea finantare nerambursabila? Intra in calculul CA?

  1. Vă citez din codul fiscal:

   (2) Cifra de afaceri care serveşte drept referinţă pentru aplicarea alin. (1) este constituită din valoarea totală, exclusiv taxa, în situaţia persoanelor impozabile care solicită scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic, taxabile, sau, după caz, care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfăşurate de o mică întreprindere, a operaţiunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România conform art. 145 alin. (2) lit. b), a operaţiunilor scutite cu drept de deducere şi a celor scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) şi f), dacă acestea nu sunt accesorii activităţii principale, cu excepţia următoarelor:

   Credeți că cifra de afaceri din punct de vedere al TVA este realizată de societate? Eu zic că nu. Singurele subvenții caee intră în baza de impozitare și care ar putea influența cifra de afaceri sunt subvențiile legate de preț.

 10. Am o problemă, cred eu interesantă.
  Se primeşte prin subvenţie guvernamentală un autobuz pentru transportul în comun evaluat la 70.000 lei. Durata de viaţă utilă 20 ani, iar metoda de amortizare liniară. Dupa zece ani se vinde autobuzul pa preţul de 33.000 lei + tva 24%.
  Am făcut toate înregistrările dar rămân cu sold creditor pe 4751 de 35.000 lei.
  2133= 4751 70.000 lei
  6811 = 2813 35.000 (10 ani)
  4751 = 7584 35.000
  461 = %
  7583 33.000
  4427 7920
  % = 2133
  2813 35.000
  6583 35.000
  unde greşesc?

  1. Nu greșiți nicăieri. Doar că nu mergeți până la capăt.
   Iată ce se spune în OMFP 3055/2009 la punctul 237

   (1) Subvențiile nu trebuie înregistrate direct în conturile de capital și rezerve.
   (2) Subvențiile pentru active, inclusiv subvențiile nemonetare la valoarea justă, se înregistrează în contabilitate ca subvenții pentru investiții și se recunosc în bilanț ca venit amânat (contul 475 “Subvenții pentru investiții”). Venitul amânat se înregistrează în contul de profit și pierdere pe măsura înregistrării cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor

   Ei bine, de aici, tot ce mai aveți de făcut este 4751=7584 cu partea de subvenție neconsumată la data cedării activului

 11. Buna ziua, desi este vorba de subventii, am o problema pe un alt tip de venituri : am situatia unui ONG care primeste in contul sau bancar sume de la sediul central ( din alta tara UE), pentru sustinerea activitatii, transfer pe care il inregistrez 5124= 4511. In acelasi timp, ONG- ul din Romania lucreaza impreuna cu ONG-ul mama pe diverse proiecte europene ( non- profit) . Pot sa inregistrez obligatia de transfer a unei parti din grantul proiectelor europene, pana la incasarea efectiva a banilor de la ONG- ul mama : 4511=739?
  Aceasta inregistrare de facea ( cel putin pana acum) pe baza Rapoartelor de activitate aferente proiectelor europene ( care valoric prezinta valoarea cheltuielilor totale cu staff-ul implicat pe fiecare astfel de proiect).
  Sper ca m- am facut inteleasa, va multumesc anticipat pentru raspuns.

  1. Părerea mea: nu. Nu era corectă nici înainte o astfel de înregistrare. Problema este însă puțin mai nuanțată. ONG-ul mamă este membru fondator în ONG-ul din România? În ce bază este considerat afiliat? Ce acte s-au încheiat pentru primirea finanțării? Sau pur și simplu s-au virat banii în RO? Cine primește finanțarea pe proiect? ONG din RO sau cel din altă țară? Dacă primește cel din altă țară și o parte se obligă să-l vireze în RO atunci corect ar fi 4511=166, nicidecum pe seama veniturilor. Prin 739 doar diferențe de curs favorabile față de 166.

 12. Va multumesc pentru raspuns. Probabil inregistrarea 4511=739 se facea datorita pct.176 OMEF1969/2007 (altceva pe care sa ma bazez n- am gasit), si care suna exact la fel cu cel din Reglemantarile O3055/2009, care prevede ca inreg contabile, trecerea pe venituri a chelt. efectuate in perioada, insa prin contul 472. Probabil mai corect ar fi sa inregistrez subventia de primit 4458=472, si apoi 472=739 pe masura efectuarii cheltuielilor, iar incasarea efectiva a subventiei 5124=4458.
  Nu am gasit o nota contabila din partea MFP pentru ONG-uri, ca in O3055/2009 pt. SC.
  Va multumesc anticipat pentru raspuns, astept parerea dumneavoastra.

  1. Răspunsul nu este chiar atât de simplu. Tratamentul contabil al sumelor primite ca subvenții este, oarecum, similar celui din OMFP 3055/2009 aplicabil societăților comerciale. Totul depinde însă de actele încheiate:
   – cine este beneficiarul subvenției
   – tipul subvenției (pentru investiții sau pentru acoperire de cheltuieli – pentru venituri)
   – tipul activității subvenționate – de natură non-profit sau economică
   Nu înțeleg exact cazul dumnevoastră. Dar dacă beneficiarul este ONG-ul mamă, membru fondator al ONG din România și dacă ONG mamă primește subvenție inclusiv pentru desfășurare de activități în România, atunci ONG din România nu este beneficiar al subvenției. Chiar dacă ONG mamă se oferă să-i vireze cotă parte din subvenție. În acest caz ONG mamă este cel ce finanțează sau subvenționează activitatea din RO și revenim la detalii: pentru ce activitate?
   Iată, în principiu, cum s-ar contabiliza subvențiile
   Pentru investiții
   445=131/132/133/138…în funcție de modul de subvenționare a investițiilor, dacă subvenția este în bani cu destinație specifică
   5121=445 la încasarea subvenției
   sau
   20x ori 21x=131/132/133/138…dacă subvenția constă în imobilizări efectiv

   În aceste situații, pe măsură ce se înregistrează cheltuieli cu amortizarea, proporțional se va recunoaște ca venit partea din subvenție corespunzătoare. Spre exemplu: daachiziționez un bun pentru care primesc 100% subvenție atunci 100% din cheltuială se va anula prin trecerea din 131/132/133/138 pe venituri, dar dacă din valoarea bunului doar 90% este subvenționat atunci doar 90% din cheltuială se va anula prin trecere pe venituri.
   Trecerea pe venituri se face lunar, astfel:
   131/132/133/138 = 739 ….. dacă investițiile sunt aferente activității non-profit sau prin 7584 dacă subvenția este pentru un bun afectat activității economice

   Dacă subvențiile sunt pentru acoperire de cheltuieli (adică subvenții pentru venituri – suplimentează veniturile pentru acoperirea unor costuri curente) se va înregistra astfel:
   445=472…pentru sumele cu titlu de subvenții așa cum au fost stabilite între părți dacă se cunoaște subvenția și perioada subvenționată
   sau
   445=736 ori 739, după caz, pentru subvenții aferente activității non-profit aferente perioadei curente

   Înregistrarea 472=736/739 se face pe măsură ce subvenția devine aferentă perioadei curente.

   Totul depinde însă de actele întocmite de părți pentru obținerea subvenției.

 13. Intr- adevar, asa mi se pare si mie logic ( si legal), ca sumele ce urmeaza sa fie primite ca subventii sa poata fi trecute prin 472, si la ONG-uri, nu numai la SC. In ceea ce priveste aceste sume de primit de la ONG-ul mama pentru cheltuielile efectuate pe diversele proiecte, intr- adevar, asa cum ati intuit si dumneavoastra, desi se considerau venituri din subventii, nu cred ca este corect, subventia o primeste ONG-ul mama, iar acesta se ofera sa vireze o cota parte din subventie. Acum imi pun alta problema, daca aceste venituri ( de incasat) de la ONG-ul mama sunt venituri non- profit sau economice. Mi s- ar parea totusi neverosimil sa fie economice, avand in vedere ca aceste venituri ONG-ul mama le inregistreza ca si granturi… adica ONG-ul din Romania presteaza servicii ONG-ului- mama?…
  Va multumesc anticipat, astept parerea dumneavoastra.

  1. Într-o astfel de situație, ONG din România nu este beneficiarul vreunei subvenții. El este cel care încasează o sumă, o finanțare din partea unei entități, afiliate sau nu, pentru un anumit scop, cu o anumită destinație
   Ei bine, într-o astfel de situație totul depinde așa cum am mai spus și înainte de prevederile actelor încheiate între părți.
   Sunt două posibilități:
   – finanțatorul acordă suma cu titlul de împrumut specificând scopul acestuia, destinația lui – activități non-profit sau economice ori pentru investiții cu scop non-profit sau economic.
   – finanțatorul acordă suma ca o sponsorizare, donație, ca venit al entității din România pentru anumite proiecte non-profit sau economice
   În funcție de cele două se contabilizează totul. După cum înțeleg eu, dumneavoastră sunteți în situația în care:
   – ONG mamă primește de undeva o subvenție
   – ONG mamă dorește ca o parte din acea subvenție să ajungă în RO ca o finanțare a activității sale non-profit iar suma să fie nerambursabilă de către ONG român
   În acest caz contabilizați pe 73x, în funcție de destinație, în baza unui contract de sponsorizare sau similar la primirea efectivă a banilor, pentru că deși suma primită de ONG mamă e parte dintr-o subvenție încasată de acesta, acest lucru nu o face subvenție pentru dvs.

 14. Buna ziua, referitor la subventii: am un proiect pe fonduri europene…. prin care am primit 16.ooo euro ajutor nerambursabil… Prin proiectul depus am prevazut achizitia de familii de albine si lazi pentru acestea. Subventia am primit-o in 2014 iar achizitiile o sa le fac in 2015. Mentionez ca sunt pfa si conduc contabilitatea in prtida simpla. Va rog sa imi spuneti cum recunosc aceste achizitii? Ca si investitie? Cum inregistrez amortizare pe familiile de albine sau pe lazi care valoreaza 100 lei/buc? la finalul anului subvenita primita intra in cifra de afaceri si trebuie cuprinsa in declaratia 392? sau acolo trec numai veniturile si cheltuielile rezultate din activitatea de baza (fara sa mai tin cont de subventie iar anul acesta nu mai tin cont de cheltuielile cu achizitia fam de albine si lazi). Multumesc

  1. Dacă obțineți venituri din activități agricole pentru care aveți obligația completării și depunerii D221 nu aveți obligații contabile.
   Nu aveți de ce conduce registru de încasări și plăți și nici de a calcula amortizare sau mai știu eu ce.
   Subvenția primită nu se impozitează, este venit scutit.

 15. Oare nu am inteles eu bine?
  La fonduri nerambursabile, in primul tabel:
  1. A doua inregistrare, cea a incasarii subventiei, este 5121=4451 sau 4452? Banuiesc ca la 4452 te refereai.
  2. Daca achizitia are loc in octombrie, in noiembrie , decembrie, ianuarie se lucreaza cu utilajele, iar incasarea are loc abia in februarie, inregitrez concomitent cu amortizarea si veniturile, chiar daca nu le-am incasat efectiv?
  Multumesc, ne esti de maaaaare ajutor!

  1. 1. Da. Am vrut inițial să scriu doar 445, dar am pus 4551 pentru că poate fi și o subvenție guvernamentală pentru investiții.
   2. Veniturile pe măsura amortizării? Se recunosc lunar chiar dacă subvenția nu este efectiv încasată. Se poate face o ajustare a acestora dacă se modifică actul de finanțare. Se recunosc așa pentru că ai un act agreat de părți ce arată nivelul finanțării.

 16. Un ONG are in derulare 2 proiecte POSDRU si as vrea sa stiu daca pentru evidenta distincta a tuturor operatiunilor derulate este suficient sa folosesc analitice specifice proiectului sau trebuie sa tin evidenta pe grupe de activitati/centre de profit.Am probleme cu statele de salarii unde nu stiu cum sa configurez operatiunile pentru a se inregistra toate cheltuielile cu salariile si datoriile catre buget distinct pe cele 2 proiecte(641/645)
  Daca contractele de finantare sunt semnate in dec.2014,este corecta inregistrarea 4452=472 cu valoarea finantarii nerambursabile?

  1. Puteí folosi și o combinaíe analitic – grupe. Sau doar analitic ori grupe. La statele de salarii repartizarea pe grupe a cheltuielilor cu contribuțiile sociale se face proporțional.
   Da este corectă o astfel de înregistrare.

 17. @Cristi
  Salut. Am vazut raspunsul “Se recunosc lunar chiar dacă subvenția nu este efectiv încasată. ” As vrea sa stiu daca exista si o baza legala pentru inregistrarea veniturilor simultan cu efectuarea cheltuielilor, chiar daca subventia nu este inca incasata. (Este cazul unui proiect care merge pe doua transe de rambursare, iar cheltuielile se efectueaza inca de la inceperea proiectului si sunt suportate de beneficiar.)

  Astept raspunsul tau. Multumesc.

 18. Multumesc pentru raspuns.
  Am multe neclaritati in legatura cu contabilitatea proiectelor POSDRU,iar una dintre ele ar fi cea privind modul de inregistrare in contabilitatea liderului de proiect a activitatilor derulate de parteneri. Mai concret proiectul se implementeaza avand ONG-ul solicitant si doua SRL-uri parteneri.In contabilitatea ONG-ului se inregistreaza si cheltuielile/veniturile partenerilor sau acestea se regasesc doar in contul 458″Decontari din operatiuni in participatie”?
  Multumesc.

  1. Depinde de contract. Depinde de cine primește împrumutul și de raportul juridic între părți. Dacă e o asociere în participațiune trebuie transmise asociaților veniturile și cheltuielile ce i se cuvin, dacă e alt tip de contract depinde de prevederile concrete din acesta.

 19. O I.I. a primit prin programul “instalarea tanarului fermier” in 2013 60% din sprijinul financiar , bani din care a achizitionat utilaje agricole.Subventia respectiva reprezinta venituri neimpozabile,dar amortizarea echipamentelor respective se considerea chelt.deductibile sau nu la calculul impozitului pe venitul II?Dar alte chelt.( chelt curente sau eventuale investitii) care se vor face din subventia de 40% ce o va incasa anul acesta vor fi chelt deductibile sau nu?Multumesc!

  1. Înseamnă că 60% din amortizarea utilajelor (sau echivalentul ponderii subvenției în total imobilizări) este nedeductibilă fiscal. Similar și pentru orice alte costuri acoperite din subvenția încasată.

 20. Buna ziua,
  va rog sa imi confirmati daca subventiile de exploatare pot fi acordate si de catre societatea mama puiului sau pentru acoperirea cheltuielilor de exploatare conf unui contract de subventii intre parti?
  In legislatie aceste subventii se acorda in principal de catre institutii bugetare….intrebarea se refera la posibilitatea de a inregistra in ct 6582 Donatii si subventii cheltuiala societatii mama, iale dear in cont 7412 venitul din subventie primit de pui de la soc mama – pt acoperirea chelt sale de exploatare

 21. Buna ziua,
  va rog sa imi confirmati daca subventiile de exploatare pot fi acordate si de catre societatea mama puiului sau pentru acoperirea cheltuielilor de exploatare conf unui contract de subventii intre parti?
  In legislatie aceste subventii se acorda in principal de catre institutii bugetare….intrebarea se refera la posibilitatea de a inregistra in ct 6582 Donatii si subventii cheltuiala societatii mama, iar in cont 7412 venitul din subventie primit de pui de la soc mama – pt acoperirea chelt sale de exploatare

  1. Nu pot fi acordate subvenții de către societatea mamă la pui. Citiți ordinul 1802/2014 secțiunea 4.11 de la pct.392 la 404 și vă veți clarifica cu privire la subvenții.
   O astfel de entitate poate acorda un împrumut fără dobândă societății pui.

 22. Presupun ca este nedeductibila fiscal cheltuiala cu subventia facuta de societatea mama care vrea sa sustina activitatea de exploatare a puiului ei, iar venitul din subventia de exploatare primita de pui este impozabil….

 23. Va rog sa imi raspundeti daca o societate mama poate acorda o donatie puiului sau ….daca da, presupun ca va fi o cheltuiala nedeductibila pt mama, iar veniturile din aceste sume primite ca si donatie sunt la fel neimpozabile pentru societatea pui care le incaseaza?

  1. Nu se poate. Acordați un împrumut. De ce ați face o astfel de manevră: acordare de subvenții sau donații, pentru care apoi să mai și achitați impozit în mod nereal nu înțeleg.

 24. Ratiunea acestei manevre ar fi ca sa aducem puiul pe profit, conditie obligatorie la dosarul pt fonduri UE….de asemenea, activitatea puiului trebuie sustinuta, serviciile medicale pe care le ofera nu aduc inca o rentabilitate minima, pe cand daca ar beneficia de investitii nerambursabile….

 25. Costul suplimentar de 16% aferent donatiei nu deranjeaza – chiar si in conditiile in care nu se vor putea accesa fondurile, fiind o sustinere a unei activitati care reprezinta grupul la un alt nivel – asimilat cu o promovare continua a activitatii firmei mama…

 26. Firma pui nu are nevoie de imprumut, nu ii lipsesc lichiditatile, are nevoie de un rezultat pozitiv in CPP, conditie minima pt fonduri ….

  1. Ce înțelegeți prin pui? O societate aparținând de societatea mamă și a cărei situații se consolidează cu cele ale mamei sau o societate de sine stătătoare la care societatea mamă deține părțile sociale?
   Dacă sunteți în cea de-a doua situație, este suficient să procedați astfel: acordați un împrumut societății pui și apoi, la un anumit interval de timp renunțați la rambursarea lui. Renunțarea se face în baza unui act adițional la contract și duce la trecerea pe venituri la societatea în favoarea căruia se renunță.

 27. PROBLEMA E CA NU POT FACE MAI INTAI IMPRUMUTUL PT CA FIZIC A TRECUT 2014 SI NU AM VIRAT BANII, IAR VENITURILE TREBUIE SA FIE INREGISTRATE IN 2014…DECI VA TREBUI SA INREGISTREZ VENITURILE IN 2014, IAR IN 2015 VOI VIRA SI BANII… INREGISTRAREA PE VENITURI E IMPOZABILA, IAR CHELTUIALA INREGISTRATA IN MOMENTUL PLATII E NEDEDUCTIBILA FISCAL….INDIFERENT CE CONTRACT INTRE PARTI SE FACE….

  1. Tehnic da. Dar aici nu e vorba de o chestiune de tehnică contabilă. Aici e o discuție legată de altceva. Dacă e o operațiune reală, cu suport economic justificat, cu documente întocmite corect, etc. Nu e vorba că se folosește un cont sau altul. Până a vedea dacă se folosește un cont sau altul e bine să vă uitați dacă e o chestiune legală până la urmă și care reflectă o realitate economică.

 28. am si eu o mare rugaminte si va rog sa ma scuzati ca indraznesc sa va intreb am o subventie PROSDRU cu 98 % subventie si 2 % contributie beneficiar am inreg. subventie 4581.1-472.1 98 % din val.dar nu stiu cum sa inregistrez contributie beneficiar care nu este eligibila trebuie oare sa o inregistrez direct pe cheltuielile firmei si sa ma ajutati cu formula exacta. Va multumesc frumos si scuze!

  1. Nu vă pot ajuta cu o astfel de formulă, pentru că nu știu despre ce e vorba, dar în principiu dvs veți înregistra 6xx=401 costurile suportate de dvs, în baza facturilor primite de la furnizori.

 29. Eu asta intreb….se doreste oricum sustinerea activitatii de exploatare a societatii pui…Societatea mama este fondatoarea puiului; mama are activitate de angrosist in domeniul opticii medicale; puiul presteaza servicii medicale catre populatie, folosind aparatura medicala oferita spre vanzare de mama; daca va accesa fondurile nu va mai trebui sustinuta pe viitor; acum e in situatia in care rezultatele sale sunt negative….patronul doreste sa sustina oricum activitatea lor pt ca astfel vom fi cunoscuti in continuare prin prezenta opticii medicale la targuri, etc…ei pot oferi aceste servicii medicale la un nivel calitativ mult mai inalt decat orice concurenta… mult timp s-au folosit de aparate sub forma unor contracte de custodie…. realitatea economica e ca de fapt mereu ii sustine activitatea …

  1. Cea mai simplă metodă era să-i vândă echipament și apoi să renunțe la plata lui sau să-i ofere o reducere.

 30. E O IDEE, O SA O APLICAM IN 2015 PT CUSTODIILE IN CURS, SE VOR VINDE SI ULTERIOR SE RENUNTA SAU SE VINDE CU REDUCERE….INTELEG CA PE ANUL TRECUT E TARDIV, NU MAI PUTEM FACE NIMIC RETROACTIV ASA INCAT SA AVEM PROFIT…ASTA E….MULTUMIM DE SFATURI!

  1. Factura de reducere trebuie să fie ulterioară facturării, reducerea să nu fie pe aceiași factură cu bunurile dacă se apelează la o astfel de soluție.
   Vă rog să postați comentarii scrise cu caractere normale. Nu e nevoie să scrieți cu majuscule. Pe lângă faptul că e dificil de citit, un mesaj scris cu majuscule este considerat și nepoliticos.

 31. Multumesc pentru toate observatiile, fara exceptie – au fost de folos – de implementat pe viitor! Multumesc si va doresc mult bine in aceste zile luminate!

 32. Buna ziua,

  Am o nelamurire, daca ma puteti ajuta.

  O asociatie de cresterea animalelor, (ong), primeste subventii Apia pentru intretinerea pasunelor, insa anul trecut a ramas fara bani si nu a mai putut plati la timp impozitul pe teren la primarie si redeventele, asa ca primaria a calculat penalitati.
  Intrebare: stiu ca toate chelt efectuate cu lucrarile si materialele folosite, se preiau la venituri ct.736, si se scad din valoarea subventiei, insa cu penalitatile nu stiu cum sa procedez, sunt ele eligibile din subventii, ce inregistrare contabila pot face sa fie corecta?
  Astept raspuns, multumesc!

  1. Sunt cheltuieli aferente veniturilor fără scop patrimonial. Nu sunt eligibile la plată din subvenții din câte știu eu. Trebuie să vedeți concret pentru ce vi se acordă subvenția. Înregistrarea sumei achitate se face prin contul 6581. Analitic distinct.

 33. Da, asta doream si eu sa aflu, daca sunt eligibile din subventii, dar din cate stiam eu, nu sunt, insa nu stiu daca se inchide balanta cu deficit cu valoarea lui 6581, sau se face un alt articol contabil?

  Multumesc mult!

 34. Subventiile primite de la APIA ca ajutor de stat pentru terenul agricol lucrat de o soc . com cu profil agricol sunt considerate ca venituri la cifra de afaceri a societatii?
  Multumesc mult pentru ajutor(raspuns).
  Ozi buna va doresc!

  1. Depinde. Depinde de scopul pentru care s-au acordat. Dacă destinația lor este să ajute societatea pentru acoperirea unor costuri atunci nu sunt subvenții legate de cifra de afaceri ci unele pentru acoperirea costurilor și, în acest caz, deși cuprinse în 741x ele se vor prezenta în bilanț ca o diminuare a costurilor de exploatare și nu ca parte a veniturilor din exploatare.

 35. va rog,care este articolul contabil pentru factura de consultanta in vederea accesarii de fonduri nerambursabile pentru investitii(utilaje agricole),pentru firma care doreste sa obtina aceste fonduri,

 36. Va rog sa-mi spuneti, daca am primit subventie de 70% pentru teren pe POR, cum fac inregistrez venutul din subventie daca terenul nu se amortizeaza.Cand trebuie sa inregistrez venitul?

 37. buna ziua, va rog frumos cu un sfat…pt un ONG care obtine fonduri nerambursabile 100%prin programul operat.pt pescuit in vederea organizarii unui festival cu specific (activitati non-economice-nu facureaza nimic ulterior) care ar fi monografia contabila?daca facturile de la furnizor se trec pe cheltuiala urmand ca pe masura decontarilor sa se inregistreze pe venit?

  1. Dacă sunt subvenții pentru investiții se folosesc conturile 131, 132 sau 138, după caz.
   Pentru subvenții legate de venituri se folosesc 472,736 sau 739 după caz.
   Facturile de cheltuieli le contabilizați ca atare, iar subvenția o veți recunoaște la venituri pe măsura efectuării cheltuielilor.
   Practic, conform OMFP 1969/2007, cap 6.8 “Subvenții”, punctul 176. – Subvențiile se recunosc, pe o bază sistematică, drept venituri ale perioadelor corespunzătoare cheltuielilor aferente pe care aceste subvenții urmează să le compenseze.
   De aceea dacă vorbim despre subvenții aferente veniturilor, veți înregistra astfel:
   6xx=401….facturile de cheltuieli
   445=472…subvenția de încasat aferentă perioadelor viitoare
   sau
   445=736 ori 739, după caz, aferentă perioadei curente (dacă toate cheltuielile sunt efectuate în perioada curentă)
   5121=445…încasarea subvenției
   472=736 sau 739, după caz, cu subvenția recunoscută la venituri
   Detalii găsiți în OMFP 1969/2007 – capitolul legat de subvenții și în funcțiunea contului 445 și a celorlalte conturi implicate.

 38. promptitudine extraordinara,multumesc!mai detaliez putin….nelamurirea mea porneste practic de la incadrarea intr-un anume tip de subventie…adica pt acest festival s-au facut plati pt diverse materiale promotionale, pt paza amplasamentului si alte chelt.generate de organzarea efectiva urmand ca pt aceste facturi sa se incaseze prin cereri de rambursare ulterioare toate aceste sume….nu genereaza venituri acest festival si nici nu poate fi vorba nici de o investitie a beneficiarului de proiect….dar poate nu inteleg sensul corect al subventiei aferente veniturilor…merg pe varianta 6xx=401, 445=472 etc..si inca ceva, daca la situatiile financiare ale anului trecut nu a fost recunoscuta subventia(la data incheierii contractului de finantare) se poate prin 1174 corecta?

  1. Este o subvenție legată de venituri. Venituri puteți obține și din donații sau sponsorizări. nu trebuie să înțelegeți că este o subvenție condiționată de obținerea unor venituri.
   Dacă ați angajat cheltuieli încă de anul trecut, atunci, da, pentru partea ce trebuia recunoscută la venituri folosiți 1174.

 39. Spuneti-mi va rog pentru a stabili daca o soc.com.de agricultura intocmeste sau nu bilant la 30.06.2015 la componenta cifrei de afaceri(care tb sa fie>220.000 lei)luam in calcul si subventiile primite(contul 7412 si 7417)?Multumesc

 40. Mă interesează şi pe mine dacă. economist poate tine contabilitatea unei societăţi care vă obţine fonduri nerambursabile??doar cu facultatea. de contabilitate terminată??mulţumesc anticipat

  @Cristi

  1. Orice persoană licențiată a unei facultăți cu profil economic – adică persoană cu studii economice superioare, se poate angaja cu contract de muncă la orice societate pentru a organiza și conduce contabilitatea societății respective.

 41. sunt contabila la un club sportiv si am primit o sponsorizare in numerar si am depus banii la trezorerie, ulterior facand prin op o plata pentru un echipament sportiv. Cum inregistrez in contabilitate aceste operatiuni? Mai tarziu am mai primit si alta sponsorizare sub forma de echipament sportiv. Aceasta cum se inregistreaza?

  1. Sunteți contabilă și întrebați pe internet cum să înregistrați operațiuni care, acolo unde sunteți angajată, sunt normale? Să știți că nu este normal. Vă recomand să citiți OMFP 1969/2007.

 42. Buna ziua.
  Am o nelamurire referitoare la o subventie primita la achizitia unui telefon. In factura am doua pozitii 1)telefon=2360 fara TVA si 2)subventie=-1075.20 fara TVA. Intrebarea mea este in ce cont inregistrez aceasta subventie?
  Multumesc.

 43. o microintreprindere care a obtinut fonduri europene nerambursabile, veniturile obtinute astfel se impoziteaza cu 3%???

 44. buna ziua,
  Societatea la care lucrez este partener intr-un proiect de finantare europeana.
  Fondurile aprobate pentru noi cuprind salariile persoanelor participante la proiect , cheltuielile cu logistica , delegatiile si cheltuielile cu regia.Pentru persoanele participante la proiect trebuie sa intocmesc contracte de munca cu timp partial , acestea avand si un contract norma intreaga .Va rog sa mi spuneti daca am facut correct setarile si anume la grupe am creat o grupa cu denumirea proiectului si la inregistrarea contractelor am ales grupa respectiva.va rog sa-mi spuneti ce trebuie sa mai fac ca sa pot lista separat statul pentru persoanele participante la acest proiect si separat pentru restul salariatilor ,

 45. Buna seara! pentru un ONG non profit cu specific sportiv(club twaikoondo),infiintat in 2016 ,cum se fac inregistrarile contabile?Veniturile provin din incasarile de la parinti pe chitante,cheltuielile cu echipamentele sportive specifice se fac din acesti bani,nu avem deocamdata sponzorizari,dar vrem sa fim in regula conform legii.
  1)Pentru instructori ce este nevoie?de contract de munca sau de prestari?
  2)Am in teles ca se poate face pentru inceput contract de voluntariat,dar pentru cat timp?(nimeni nu lucreaza la infinitfara bani)
  3)Cheltuielile cu chiria spatiului de desfasurare a activitatii se fac tot din venituri.
  4)Care sunt inregistrarile necesare acestei activitati?
  Va rog sa ma ajutati cu un sfat (daca puteti),cum sa pornim legal acest ong.
  Multumesc anticipat.

  1. Se conduce contabilitate în partidă dublă.
   Vă recomand să citiți cu atenție ordinul 1969/2007 disponibil pe siteul ANAF
   În SAGA C se poate conduce această contabilitate.
   1. Nu mai există contracte de prestări servicii pentru acele servicii prestate cu caracter de regularitate. Așa că fie contract de muncă fie ăși face autorizație și încheie un contract de prestări servicii ca PFA cu ONG-ul respectiv însă având grijă la principiile ce definesc activitatea independentă.
   2. Contractul de voluntariat se poate face în condițiile legii 78/2014.
   3. Da sau din surse împrumutate dacă veniturile din cotizații nu sunt suficiente.
   4. Așa cum v-am spus – studiați ordinul indicat de mine.
   Ce vă recomand eu: să vă creați analitice la conturile de cheltuieli în așa fel încât să știți care din cheltuieli sunt legate de activitatea ONG și care de o eventuală activitate cu caracter economic. Întrucât fiecare cont de venituri și cheltuieli se închide prin cont distinct de rezultat va trebui ca fiecărui cont din clasa 6 și 7 să-i atașați și contul de rezultat prin care se închide.
   Conturile din grupa 73 sunt cele care reflectă toate veniturile non-profit ale ONG. Celelalte conturi de venituri se folosesc pentru activitățile cu caracter economic.

 46. Buna ziua,
  Pentru un II care are fonduri APIA pt infiintarea unei livezi, cum ar trebui sa inregistrez banii din fonduri pe care ii incasez prin banca? Ca si venit din activitate(cod 007)? Sau ca si o decontare (cod 008)? Si daca se inregistreaza pe 008, toate cheltuielile aferente infiintarii vor fi nedeductibile?
  Multumesc

 47. Am o mare rugaminte. ptr un ONG fara activitate economica,asociatii au depus bani{s-a intocmit factura si chitanta} pentru instalarea unei centrale termice la sediul asociatiei.cum se inregistreaza ,in ce conturi[venituri din donatii?,sau donatii pentru investitii}
  Cu multumiri.

  1. Totul depinde de formă, de actul juridic încheiat între părți, de temeiul în baza căruia s-au primit banii. Pot fi considerați și cotizații de exemplu. Sau pot fi donații pentru investiții dacă actul ce stă la baza donației prevede clar că destinația sumelor cu pricina trebuie să fie o anumită investiție.

 48. Am o neclaritate si va rog sa ma ajutati. Primaria la care lucrez acorda in anul 2016 gratuitate pentru pensionari, elevi , studenti, beneficiari de ajutor social la transportul in comun, practic subventioneaza pentru aceste categorii de calatori abonamentele acordate de societatea locala de transport. Aceasta firma transmite lunar pana in data de 10 a lunii urmatoare , situatii cu abonamentele eliberate in luna anterioara. Perioada de facturare conform legii 51/2006 R este pana la data de 15 a lunii urmatoare pentru luna anterioara eliberarii abonamentelor. Aceste termene sunt stipulate si in hotararea de consiliu local.
  Totusi firma de transport transmite situatia cu abonamentele acordate pana in data de 10 a lunii urmatoare si emite factura datata cu ultima zi din luna pentru care a eliberat abonamentele motivand faptul ca inregistreaza subventia pe baza acestei facturi .Va rog sa imi spuneti daca procedeaza corect si cum ar trebui sa inregistreze aceasata subventie?

  1. Subvenția despre care vorbiți este o subvenție legată de preț. Acest tip de subvenție face parte din baza de impozitare a TVA și operatorul de transport este obligat să vă emită factură până în 15 a lunii următoare celei pentru care urmează să încaseze subvenția respectivă.
   Firma respectivă procedează corect. Dacă nu ar proceda astfel ar încălca prevederile codului fiscal.
   Înregistrarea subvenției pe baza facturii se face simplu
   4458=7411
   4458=4428

 49. @Cristi
  factura poarta data de 29.02.2016 in conditiile in care societatea de transport prezinta decontul cu abonamentele emise in februarie la data de 09.03.2016 pentru care trebuie sa primeasca acceptul primariei pentru facturare.

  1. Nu contează. Societatea are obligația de a emite factura cu luna pentru care prestează serviciile și să o remită beneficiarului până la 15 a lunii următoare. O emite ulterior primirii acceptului, dar o poate emite cu dată de februarie.

 50. Buna ziua.
  Va rog sa ma ajutati, daca puteti. Nu m-am mai intalnit cu o astfel de situatie. Am un client care a primit fonduri nerambursabil pe Submasura 6.1 pentru tinerii fermieri – pe apicultura. Din banii respectivi si-a cumparat si masina. Ce inregistrari contabile trebuie sa fac? Familiile de albine le inregistrez in contabilitate? Daca da, cum? Apoi hrana pentru ele? Pe masura ce cheltui din bani, trec sumele pe venituri din subventii? Mierea cand o va vinde este impozabila sau nu?
  Sper sa primesc raspunsuri. Nu am gasit pana acum nimic concret.

  Multumesc anticipat.

  1. Din păcate întrebarea este destul de ambiguu formulată. Nu spuneți dacă beneficiarul subvenției este persoană juridică sau fizică, dacă are contabilitate în partidă simplă sau partidă dublă.
   Mai mult contează foarte mult scopul acordării subvenției. poate fi subvenție pentru acoperirea unor cheltuieli sau pentru investiții ori una care să permită atât investiții cât și acoperire de cheltuieli curente. Toate aceste detalii se găsesc în actele întocmite cu autoritatea finanțatoare. Toate acestea contează pentru a știi cum se tratează contabil și/sau fiscal aceste subvenții.

 51. Este vorba despre SRL. Subventia este acordata si pentru investitii si pentru alte cheltuieli. Conform proiectului, doar 10.000 euro sunt repartizati pe anumite mijloace necesare productiei de miere, restul sunt lasati la libera alegere pentru cheltuieli necesare activitatii apicole.

  1. Și cumpărarea mașinii este considerată cheltuială eligibilă, investiție, conform proiectului? Ce spune consultantul?

 52. Dacă este considerată cheltuială eligibilă, atunci puteți înregistra ca în exemplul pentru fonduri nerambursabile partea de investiții în mașină și utilaje.
  Pentru partea de subvenție utilizată pentru partea de exploatare puteți folosi 4451=7411 pe măsura angajării cheltuielilor sau în totalitate dacă de la bun început ați primit finanțarea.

 53. Buna ziua, o microintreprindere cu activitate agricola a incasat din fonduri europene prin programul FEADR 75% din subventie si singura cheltuiala obligatorie este achizitia unui teren, restul sunt prevazute achizitii de materii prime, ingrasaminte combustibil. Are si o conditie legata de productia estimata a fi vanduta care trebuie sa depaseasca o anumita suma pana la acordarea urmatoarei transe. Puteti sa ma ajutati cu inregistrarile contabile aferente acestor fonduri. Aceste fonduri sunt impozabile? Cand anume recunosc aceste fonduri ca si venituri. Multumesc.

 54. Bună ziua! Vin și eu cu o întrebare legată de subvenții. O societate a realizat un proiect din care, contribuția proprie era 20% restul era nerambursabil. Contribuția proprie a fost realizată, însă din partea nerambursabilă a rămas o parte neîncasată fiind refuzată la plată și fiind achitată tot prin contribuție proprie. Contabila a uita ori a omis să înregistreze acest lucru și am rămas contul 445 cu sold. Au trecut 5 ani de când societatea a încheiat proiectul și în balanță încă mai are sold de încasat. Cum pot închide soldul contului în condițiile în care vreau să închid societatea și nu știu cum să procedez în această situație??!!
  Vă mulțumesc

  1. O variantă ar fi să-l treceți pe costuri. Pe 654.
   O alta să efectuați ajustarea veniturilor, folosind 1174 și depunând rectificativă la D101 pentru anul în care ajustarea trebuia efectuată.

 55. @Melinda
  445x=475x pentru subvenția legată de investiții

  Recunoașterea ca venit se face pentru subvenția legată de activitatea curentă, în funcție de prevederile contractuale. Dar de regulă se face pe măsura angajării cheltuielilor atunci când vorbim despre subvenții legate de activitatea de exploatare.
  Înregistrarea se face 445x=741x în funcție de subvenție și destinația ei.

  Recunoașterea ca venit a subvenției pentru investiții se face pe măsura amortizării sau dacă nu e bun amortizabil – cum este terenul, la cedarea activului.

  Dacă firma este microîntreprindere venitul din subvenții nu face parte din baza de impozitare.
  Dacă e plătitoare de impozit pe profit suma se include în veniturile impozabile, dar și cheltuielile sunt recunoscute.

 56. PFA venit real.
  Subventie 70% pentru achizitie echipamente.

  Cum evidentiez subventia versus amortizare?
  1. Consider subventia venit lunar, neimpozabil, raportat la durata amortizarii, caz in care merge intreaga suma amortizata pe deductibil?
  2. Consider subventia o decontare, iar la amortizare consider 30% deductibil, 70% nedeductibil?

 57. In anul 2015 am avut de incasat subventii pentru agricultura in suma de 157000 lei La sf .anului nu stiam exact cat am de incasat si o parte din aceasta suma am incasat-o in 2016. La 31.12.2015 aminregistrat in subventii de incasat 445 =741 98000 lei plus ce mai incasasem in dec.2015 total suma inregistrata in balanta la 31.12.2015 a fost 152000 lei mi-a ramas diferenta de 5000 lei cu care nu a fost inlfuientat rezultatul anului 2015 respective contul 121 si implicit impozitul pe profit Eu inteleg sa fac urmatoarele inregistrari :1174=441 si 658 =448 (majorari).1174 se inchide la sf.anului 2016 prin 1171?

  1. Ați avut un act, o decizie, ceva care vă stabilea suma subvenției ce urma să o încasați?
   Dacă da, înregistrarea 445=741 era justificată. Dacă nu, nu se putea contabiliza așa, pentru că nu aveați nici un temei pentru o astfel de înregistrare. Neavând vreo decizie emisă de autoritatea care stabilește/plătește subvenția nu se poate înregistra subvenția de primit. E ca și cum aș înregistra un venit în baza unei promisiuni, dar constat ulterior că eu nu mă încadrez în condițiile pentru care se acordă acel venit.
   Dacă nu aveați acea decizie la data de 31/12 eu aș fi înregistrat acea sumă la momentul primirii deciziei sau încasării, după caz.

 58. Intreprindere individuală, normă de venit.
  Aceasta a încasat de la Apia sume aferente anului 2015 care adunate cu celelalte venituri din vânzarea produselor agricole depăsesc plafonul de 220.000 lei pentru a trece ca si plătitor de TVA. Plătind sumele impuse de norma de venit, acestea oricum ii sunt venituri neimpozabile, dar nu stiu daca sa le consider ca si sume ce contribuie la ‘cifra de afaceri’ pentru stabilirea plafonului. Ma puteti ajuta cu o opinie? Multumesc

  1. Subvențiile de la APIA nu intră în baza de impozitare pentru TVA. NU cred că sunt subvenții legate de preț. Sunt mai degrabă subvenții acordate ca sprijin financiar. Acest tip de subvenții nu intră în calculul cifrei de afaceri pentru TVA.

 59. buna ziua,
  am o problema in societate, la trim.3 am avut pierdere, acum in octombrie am profit 1500 lei. In cursul anului 2016 am achizitionat pe societate niste utilaje in valoare totala de 50000 lei, acum as dori sa le donez cu contract de donatie unei asociatii non-profit. Daca in octombrie am obtinut acest profit de 1500 lei as putea sa le donez?? sau avand in vedere acest profit de 1500 lei cat as putea dona acestei asociatii non-profit ??? Multumesc ! O zi buna !

  1. Puteți dona, dar apare o problemă legată de ajustarea TVA în cazul donațiilor. De asemenea e o problemă legată de cheltuieli care vor fi nedeductibile fiscal.
   Aici aveți și detalii despre tratamentul fiscal în astfel de condiții.

 60. buna seara, multumesc ptr raspuns,…. am inteles problema legata de ajustarea TVA-ului in cazul donatiei de bunuri. Doresc sa va intreb ce alte modalitati ar fi pentru a transfera aceste bunuri(utilaje in valoare totala de 50000 lei) de pe societate pe o asociatie non-profit in-afara donatiei sau a vanzarii ???… si care ar fi tratamentul fiscal in alte modalitati de transfer a acestor utilaje ??? multumesc ! numai bine

 61. buna ziua,
  am cumparat 10 aparate sport in suma de 43000 euro pentru a face o sala de crossfit, aceste aparate le-am achizitionat cu TVA pe societate. Dupa ce le-am achizitionat m-am luptat sa obtin autorizare pe societate a salii de sport si nu am reusit, asa ca am constituit o asociatie sportiva pe care am obtinut toate autorizarile sportive, mentionez ca sunt adm la societate si presedinte la asoctiatie, eu imi fac toata contabilitatea desi sunt inginer de profesie….. Acum nu stiu cum as putea sa transfer aceste aparate sport de pe societate pe asociatie, pentru ca asociatia nu are bani sa plateasca in cazul unei facturi de vanzare a aparatelor sportive catre asociatie. Va cer ajutor in aceasta problema si va rog sa ma ajutati in sensul : ce alta modalitate ar fi ca aceste aparate sa nu mai fie pe societate ci pe asociatie ??? Va salut si va doresc multa sanatate, astept cu nerabdare sfaturile dv. Toata stima, C.Turcu

  1. Le puteți dona, caz în care apare necesitatea ajustării (colectării de TVA) vedeți răspunsul anterior ce trimite la modul de tratare fiscală a TVA în cazul donațiilor.
   Le puteți închiria asociației. Pe sumă modică, dar care să vă aducă venituri justificând astfel achiziționarea lor.
   Le puteți vinde asociației. Și puteți acorda ulterior o reducere sau puteți renunța la a mai cere banii asociației și creanța o veți trece pe costuri ceea ce va înseamna o cheltuială nedeductibilă pentru firmă.

 62. buna seara. am o rugaminte. am derulat fonduri neramb pe POSDRU/ 183- 95%,contrib. proprie 5% sc are filiala, iar evid contabila s-a tinut separat la filiala.proiectul s-a inchis pe 31.12.2015.
  sumele din cererea de lichidare s-au incasat in apr.2016, cand contractul de munca al contabilei incetasedin 31.12.2015.Intrebarea mea este:inregistrarile contabile se realizeaza la firma mama sau in continuare pe balanta proiectului? Si ar mai fi o intrebare leagata de amortizarea unor echipamente achizitionate in 2015 care nu s-au amortizat Inca se calculeaza in 2016 amortizare, cine inregistreaza valorile? soc. mama sau in balanta proiectului? multumesc

  1. Pe balanța proiectului, la filială.
   La fel și la amortizare. Logic înregistrează amortizare cine le folosește, acolo unde sunt utilizate.

 63. Daca s-a vandut o investitie inainte de a fi amortizata complet, cum se inchide soldul contului de subventie? Multumesc!

 64. Buna ziua,
  Va rog sa ma ajutati cu o lamurire desi risc sa fie puerila, abia am preluat situatiile financiare ale unui ONG care a infiinstat un SES. Pt acest SES am primit o subventie si intrebarea mea e legata de contributia ONG-ului.
  Problema are urmatoarele date :
  buget total 530000 lei
  subventie 520000 lei
  contributie ONG 10000 lei
  au fost facute urmatoarele note contabile:
  01.01.2015/5121=4582 520000 lei
  01.01.2015/4582=472 520000 lei
  pe masura ce s-au inregistrat cheltuielile au fost inregistrate veniturile : 472=7411 cu suma de 530000 lei (incluzand contributia ONG-ului) si acum am soldul 472 denaturat si nu stiu cum sa rezolv situatia.
  Imi puteti spune va rog cum ar fi fost corect sa se inregistreze contributia ONG-ului? fiindca in momentul acesta am venituri din subventii mai mari decat subventia in sine.

  Sper sa nu fie o intrebare de tot rasul!:)
  Multumesc,

  1. Nu este ok. De ce 4582? E o asociere în participațiune cu o altă persoană juridică?
   În mod normal pentru subvenții aferente veniturilor (deci nu subvenții pentru investiții) se procedează astfel:
   445x=472…cu valoarea aprobată a subvenției – 445 poate fi 4451, 4452 sau 4458 în funcție de tipul subvenției

   dacă ar fi subvenții pentru achiziționare de active s-ar înregistra 445x=131/132/133/134/138 după caz

   la încasarea subvenției
   5121=445x

   Recunoașterea la venituri se face pe măsura înregistrării cheltuielilor. Dar nu pe 741 decât dacă subvenția este acordată pentru activități cu caracter economic, altfel, dacă e o subvenție pentru activitatea non-profit a ONG-ului se folosește contul 736.
   Recunoașterea pe venituri se face la nivelul subvenției, nu și a cotei parte suportate de entitate.

   472=736

   Pe sumele dvs
   445x=472….520,000
   5121=445x=..520,000

   și pe măsura efectuării cheltuielilor
   472=741 sau 736, după caz, proporțional pnă ce soldul contului 472 devine zero.

   Dacă am o cheltuială de 100,000 lei, iar proiectul e subvenționat 95%, 5% fiind contribuția mea, atunci recunoașterea pe venituri se face la 100,000 lei cheltuieli x 95% = 95,000 lei.

 65. Buna ziua.
  Este vorba despre SRL, cod CAEN 0149 – Cresterea altor animale (in cazul de fata, albine), caruia i se aproba prin proiect 40,000 euro – Sub-Masura 6.1. – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri.
  Conform proiectului, societatea se obliga sa cumpere mijloace fixe si obiecte de inventar necesare activitatii in mierarie in valoare de cca 10,000 euro. Pentru diferenta nu i se impune nimic. Societate incaseaza prima transa, contravaloare a 30,000 euro in lei, din care achizitioneaza ceea ce era obligatoriu, iar diferenta o cheltuie pentru activitate.
  Am facut urmatoarele inregistrari contabile :
  5121=4452 cv a 30.000 euro
  4452=472 cv a 30.000 euro
  pe masura achizitiilor am trecut pe venituri
  472=7416
  in cazul mijloacelor fixe inregistrez venituri lunar pe masura amortizarii
  Urmeaza sa incaseze transa a doua, 10.000 euro dupa depunerea bilantului pe 2016.
  Va rog sa imi spuneti daca sunt corecte inregistrarile si daca trebuia sa inregistrez intreaga suma aprobata, adica 40.000 euro si cum. Trebuie suma neincasata, cei 10.000 euro, sa fie reflectata in bilant?
  De asemenea, avand in vedere aceste venituri, societatea a inregistrat profit. Se pot repartiza dividende?

  1. Da eu aș fi înregistrat întreaga sumă aprobată
   4452=475 pentru finanțarea aferentă mijloacelor fixe
   4452=472 pentru finanțarea necesară acoperirii altor costuri

   Da, poate repartiza dividende conform reglementărilor legale.

 66. Buna ziua.Am si eu o nelamurire si daca puteti sa ma ajutati sunt contabila la o societate agricola cod caen 0111 la calcul cifrei de afacere intra si veniturile obtinute din subventia incasata pe ha in anul 2016?Mentionez ca societatea noastra a fost platitoare de impozit pe profit anual.Daca aceasta subventie intra in calculul cifrei de afaceri atunci ramanem la impozit pe profit iar daca nu atunci vom trece la microintreprindere.Multumesc pentru ajutor si astept raspuns.

  1. Trecerea la micro nu are nici o legătură cu cifra de afaceri. Plafonul pentru trecerea la regimul de impozitare specific microîntreprinderilor este dat de baza de calcul a acestuia, nu de cifra de afaceri.
   În acest caz veniturile din subvenții nu fac parte din baza de calcul a impozitului pe venit, așadar nici din plafonul de 500,000 EUR.

 67. Buna seara,

  Am primit o factura cu achizitia unui telefon. 1. telefon = 2808,08 lei fara tva si pozitia 2. Reducere oferta business = -2808,06. Se considera subventie ? Ce inregistrari contabile se fac?

  1. Da. Suma negativă se înregistrează pe 4758.
   Lunar, prin articole contabile se va înregistra 4758=7584 cu suma aferentă amortizării lui lunare.

 68. Buna ziua,
  Subventie APIA pentru infiintare plantatie vie nobila (75% subventie 25% fonduri proprii) delimitate pentru : pregatire teren,infiintarea plantatiei propriu-zise si sistem de sustinere.Am primit banii pe care i-am inregistrat in contul 4752.
  Conform art.9 din HG 909/1197 plantatiile tinere sunt scutite de amortizare pana la trecerea pe rod.Via produce partial in anul 3 si trece pe rod in anul 4 de la infiintare .
  Parea mea este sa ramana in cont 4752 pana la receptia finala a plantatiei (cei patru ani, timp in care este investitie in curs ) si sa fac inregistrarea 4752=7584 abia atunci cand devine mijloc fix si pot calcula amortizare. Mai sunt pareri in firma ca ar trebui sa facem o receptie partiala acum( sa caculam amortizare !) si sa preluam lunar la venituri inca de acum.
  Inrebarea mea:care este momentul in care se face recunoasterea lunara la venituri?
  Multumesc

 69. Buna ziua,societate comerciala platitoare de impozit pe profit are un credit de la Raiffeisen Bank cu dobanda subventionata in proportie de 50%este un credit de tip JEREMIE si nu stiu cum inregistrez in evidenta contabila aceasta dobanda subventionata,in contract mi se da o suma globala care reprezinta aceasta dobanda.Am inregistrat valoarea creditului in 5191,plata ratelor prin banca 5191=5121, 1/2a dobanzii 666=5121 dar cealalata jumatate care este subventionata nu stiu cum s-o inregistrez.

  1. Depinde de condițiile de finanțare. Dacă nu vă respectați obligațiile financiare plătiți diferența de dobândă? Creditul e pentru afaceri sau pentru investiții? JEREMIE se folosește și pentru garantarea creditelor nu doar pentru subvenționarea dobânzilor.
   În mod normal v-aș spune că e suficient ce și cât ați înregistrat, dar răspunsul nu este chiar foarte simplu contând condițiile contractuale.

 70. Buna ziua,
  As avea mare nevoie de ajutorul dvs. in urmatoarea speta. Sper sa formulez corect problema.

  Conform proiectului, o clinica medicala (SRL), neplatitoare de TVA acceseaza o finantare nerambursabila pentru urmatoarele cheltuieli:
  1) achizitie echipament medical: 2.000.000 lei (cu TVA inclus) pentru care finantarea nerambusabila este de 70% din valoarea totala cu TVA a echipamentelui (ajutor de stat); durata de amortizare echipament 10 ani
  2) participare targ international in Moldova: 5.500 lei (TVA inclus), pentru care finantarea este de 90% din valoarea totala cu TVA a cheltuielii (ajutor minimis)

  Avand in vedere ca societatea este neplatitoare de TVA, acesta este nedeductibil si eligibil pentru a fi solicitat la rambursare in limita intensitatii finantarii (70% si 90%). In mod obisnuit, inregistrarea achizitiei echipamentului in bilant se face la valoarea acestuia cu TVA (TVA-ul reîntregind costul de achizitie al bunurilor) si amortizarea se calculeaza raportat la valoarea de inventar (amortizandu-se inclusiv TVA-ul).

  1) Nu stiu insa cum ar trebui inregistrata subventia pentru echipamente, avand in vedere ca TVA-ul este eligibil. Acesta ar trebui inregistrat distinct in contabilitate, fara a intregi valoarea de achizitie a bunurilor si sa fie tratat ca “Imprumut nerambursabil cu caracter de subventii” 4452 – 4752 si pentru subventia raportata strict la valoarea echipamentului fara TVA sa fie inregistrata ca 4451 – 4751? Atunci valoarea de achizitie a echipamentului va fi inregistrata in 213 fara TVA? Daca TVA-ul se inregistreaza distinct in bilant, se inregistreaza cu toata suma aferenta achizitiei si atunci nu se mai amortizeaza? Unde se repartizeaza diferenta de 30% din TVA care trebuie acoperita din surse proprii? Unde se va evidentia cheltuiala cu TVA-ul corespondent achizitiei in contul de profit si pierdere avand in vedere ca societatea este neplatitoare de TVA (TVA care, in mod normal, ar fi fost inclus in costul amortizarii 681 si cota parte ca venit in 758 in valoarea amortizarii eligibile calculata in limita intensitatii finantarii de 70%)?

  2) In cazul subventiei acordate pentru participarea la targul international, aceasta este considerata subventie aferenta veniturilor? Care ar fi monografia contabila corecta pentru inregistrarea cheltuielii si subventiei aferente participarii la targ? Se mai inregistreaza in pasiv in bilant subventia aferenta targului sau se inregistreaza doar cheltuiala si venitul din subventie in contul de profit si pierdere? Suma care va fi reluata la venituri in contul de profit si pierdere se va inregistra in contul 758 sau 741? Se va inregistra pe venit valoarea totala a subventiei de 90% x 5.500 lei (TVA inclus)?
  3) Avand in vedere ca societatea se deplaseaza in Moldova, tara non-UE cu cota TVA 20%, TVA-ul pe care il suporta este considerat nedeductibil (avand in vedere ca nu il plateste in Romania?

  Va multumesc foarte mult pentru sprijin!

  1. Subvenția, în cazul de față, nu are nimic de-a face cu TVA în niciuna din situațiile expuse. În cazul entităților neplătitoare de TVA, în cazul achizițiilor, TVA este o taxă nerecuperabilă care, conform normelor contabile, se va include în prețul de achiziție a bunurilor și serviciilor.
   De aceea la punctul 1:
   se va înregistra în contabilitate achiziția bunurilor – 2131=404 cu valoarea integrală a bunurilor, inclusiv TVA. Aceasta este valoarea care se va și amortiza.
   se va înregistra subvenția 4452=4752 cu valoarea subvenției conform actului de finanțare. Dacă e 70%, atunci e 70% din valoarea de achiziție (inclusiv TVA) adică 1400000 lei. Restul se va achita de către dvs.
   Pe măsura amortizării, se va trece pe venituri 7584, 70% din amortizarea lunară. Adică exact partea de amortizarea corespunzătoare subvenției.
   TVA nu este o cheltuială, așa cum am mai spus, e o taxă ce va face parte din prețul de achiziție.
   La punctele 2 și 3
   2 – da e o subvenție aferentă cheltuielilor. Se va trece pe venituri în momentul realizării cheltuielii. La data facturii de cheltuieli se va înregistra 445=741 cu suma subvenției corespunzătoare. Și, similar punctului 1, TVA va fi parte a costului de achiziție.
   3 – se include în prețul de achiziție. Nu există, la neplătitori de TVA, noțiuni de genul TVA deductibil/nedeductibil.

 71. Buna ziua,
  Am si eu o situatie si v-as ruga daca ma puteti ajuta cu parerea dvs.
  Am un contract pentru fonduri nerambursabile
  la data semnarii contractului 25.04.2017, am inregistrat creanta pe suma totata din ctr 4458=472 (5400 lei )
  in data de 15.05.2017 am incasat 80 % din suma finantata si am inregistrat 5121=4458 (4320 lei)
  tot in luna mai am facut si cheltuielile aferente pt toata suma din ctr de finantare adica 5400 lei

  este corect sa inregistrez 472=7392 5400 lei astfel incat sa echivalez veniturile si cheltuielile in luna mai?
  si sa inregistrez 5121=4458 in luna 06 atunci cand primesc si restul de 20 %?

  Multumesc anticipat,

 72. Am urmatorul caz.
  Am o livrare gratuita de mere in scoli pentru care primesc o suventie de la stat.Care este inregistrarea contabila.
  Multumesc pentru raspuns

  1. Îmi cer scuze pentru întârziere. Contează foarte mult ce fel de subvenție este. Pare să fie o subvenție legată de preț. Detalii despre acestea și modul de înregistrare găsiți în articolul acesta.

 73. Am marea rugaminte daca ma pute-ti ajuta
  am un contract de finantare nerambursabil pentru 3 cnc-uri pe care l-am achizitionat din olanda
  care ar fi monografia contabila pentru inregistrare a contractului si facturii este achizitie intracomunitara firma are punct de lucru in romania
  valoare totala ctr=1.366.366,80 lei
  val totala eligibila=1.117.907,40
  val eligibila neramb din fedr = 760.177,03
  val eligib neramb din bug national=134.138,89
  val cofinantarii eligibile a benefic=223.581,48
  val neeligib inclusiv tva=248.459,40
  finantare neramburs maxima=894.325,92 lei (80%) DIN VAL TOTALA ELIGIBILA
  se depune declaratie pentru achizitie intracomunitara?
  va multumesc foarte mult

 74. Buna, am si eu o intrebare, va rog. O asociatie a crescatorilor de animale, deci, non-profit a primit subventii care au fost inregistrate in contul 7332. La un moment dat, a trebuit sa restituie subventiile pe anul trecut. Cu ce cont se inregistreaza aceasta plata? Va multumesc frumos

  1. Se stornează din venituri și se înregistrează suma pe 462. Operațiunea se face pe 2017 dacă nu s-a depus bilanț pentru 2017. Dacă e depus bilanț se contabilizează pe 1174 analitic pentru corecții ASFP.

 75. Am uitat sa precizez ca subventia respectiva s-a primit in 2016 si s-a cerut returnarea in 2017. Nu am depus inca bilant pe 2017 dar, pentru ca subventia a fost facuta in 2016 si, deci, an incheiat, voi merge pe 1174? Multumesc.

 76. Buna ziua! Va rog, daca se poate, sa ma lamuriti si pe mine cu urmatoarele:
  Am cazul unei IF care a accesat fonduri europene -submasura 6.3, obtinand prima transa de 11000 euro venituri fonduri europene. Obiectivele proiectului sunt: comercializarea productiei proprii in procent de peste 20% din valoarea primei transe de sprijin si achizitia unui utilaj. Daca veniturile din fonduri europene sunt neimpozabile, cum consider cheltuielile efectuate pentru desfasurarea activitatii (in afara de cea cu achizitia utilajului – a carui valoare nu a fost semnificativa)? Le consider deductibile, pentru ca sunt efectuate in vederea obtinerii de venituri sau le consider nedeductibile si le aloc veniturilor neimpozabile , urmand ca pentru veniturile din comercializare sa platesc impozitul si contributiile aferente? Mentionez ca IF a optat pentru sistem real de impozitare. Daca ar opta pentru norma de venit ar mai avea vreo importanta pentru transa deja incasata? Dar ajutorul de minimis primit de acelasi IF pentru cultivarea tomatelor in spatii protejate (3000 euro) trebuie acoperit cu cheltuieli aferente venitului?
  Va multumesc!

  1. Cheltuielile aferente subvenției sunt nedeductibile fiscal.
   Depinde pentru ce vi s-a acordat subvenția. Dacă ea este acordată la modul general, pentru acoperirea cheltuielilor curente, atunci echivalentul în cheltuieli a veniturilor neimpozabile se va considera ca fiind nedeductibil.
   Dacă subvenția este pentru investiții atunci cota parte din amortizare, corespunzătoare subvenției achiziției utilajelor, va fi considerată nedeductibilă fiscal.
   Similar se aplică și pentru ajutorul de minimis.
   În cazul impunerii la normă de venit – nu există noțiune de cheltuială. Norma este pre-stabilită și impunerea se face la o bază de calcul egală cu norma.
   Dacă activitatea este doar pe agricultură nu ar fi motiv să existe impunere pe sistem real ci pe baza normelor de venit stabilite conform regulilor aplicabile veniturilor din agricultură. Caz în care este irelevant venitul din subvenție sau cheltuiala aferentă.

 77. @Cristi
  Va multumesc pentru raspunsul prompt! Subventia este pentru dezvoltarea fermelor mici, modernizarea acestora si achizitia de utilaje. Totusi valoarea utilajului achizitionat este nesemnificativa comparativ cu valoarea sprijinului..
  Daca IF impozitat in sistem real a primit 50000 lei fonduri nerambursabile, din care nu a folosit decat 2000 lei pentru achizitia unui utilaj agricol, restul cheltuielilor pentru desfasurarea activitatii fiind facute din fonduri proprii, iar incepand cu anul 2018 a optat pentru norma de venit, nu mai trebuie justifice pe ce va cheltui cei 48000 lei ramasi in cont si inca neinvestiti in 2018?

  Mentionez ca obiectivele pentru care a primit banii: achizitie utilaj si comercializare produse sunt indeplinite.

  1. Ba va trebui să-i justifice finanțatorului pentru că mă gândesc că există în contractul de finanțare clauze clare referitoare la asta.
   Doar că în 2018, impus la normă de venit, nu mai contează cheltuiala ca deductibilitate în ce privește determinarea impozitului pe venit.

 78. Buna seara!

  Tin contabilitatea la 3 SRL-uri care au accesat fonduri pe o masura non-agricola cu sprijin forfetar. Contractul de finantare este pe 20000 euro. Se primesc 70 % pe cont. Am contabilizat 4452=4751 20000 euro, si 5121=4452 14000 euro. Planul de afaceri contine obiective specifice de indeplinit, cum ar fi de exemplu achizitia de echipamentul x sau y, fara a fi bugetat vreun cost. La una din cele 3 societati se efectueaza toate achizitiile aferente obiectivelor specifice, insa suma este mai mica de 20000 euro. Cum mi se va stinge contul 4751, tinand cont de faptul ca nu am ce trece pe venituri pentru suma diferenta dintre 20000 si valoarea echipamentelor? La depunerea dosarului cererii de plata pentru restul de 30% se cere fisa contului 4751.

 79. Buna ziua,
  Am un start up caruia i s-a aprobat fonduri nerambursabile de 200000 lei (161700 pt active, 8000 consultanta si 30300 salarii).
  La data aprobarii am inregistrat 4452=%
  4752 161700
  472 30300
  7413 8000
  La consultanta am trecut direct pe venituri deoarece a fost efectuata cheltuiala, la active pe masura amortizarii trec in 7584 si la salarii 641=421 si concomitent 472=7414.
  Valoarea activelor cumparate este 160215 si am primit exact aceasta suma, ce fac cu diferenta de 1485? E corect sa fac storno 4452=4752 cu suma 1485?
  Va rog sa-mi dati un sfat in privinta situatiei prezentate.
  Va multumesc anticipat.

  1. Se face storno numai dacă există corecție ulterioară a finanțării. Aveți act de corecție a finanțării? Dacă da, este ok să stornați, altfel nu e o problemă că aveți acele solduri. Poate cumpărați bunuri suplimentare – ajutătoare activelor pentru care ați primit finanțare sau modernizați un activ.

 80. Va multumesc mult pentru raspuns.
  Situatia mea este urmatoarea: finantarea o primesc in 3 transe. Am depus dosarul pentru prima transa (active si consultanta) si am incasat exact suma din facturi. Mi-a ramas 1485 lei necheltuiti pentru care nu mai pot depune dosar, deoarece transa 2 si transa 3 este doar pentru salarii. Trebuia sa depun pentru toata suma aprobata, dar nu am stiut acest lucru, drept urmare am ramas cu 1485 in sold si nu stiu cum sa procedez cu ei.
  Mai am o intrebare cum e mai corect sa inregistrez finantarea pentru salarii in 472 sau 4752?
  Va multumesc frumos.

  1. Atunci ajustați suma rămasă sau așteptați să primiți actul de corecție/ajustare de la autoritatea care finanțează și ajustați atunci prin articol contabil invers sau cu unul în roșu.
   Categoric prin 472. Prin 475 doar subvențiile pentru investiții nu și cele pentru cheltuieli curente.

 81. Buna ziua,
  Am si eu un proiect aprobat pt investitii.Factura pt consultanta am inregistrat-o in 628 analitic cu 401 analitic.La primirea subventiei pt aceasta factura este corect sa inregistrez 4452 analitic=7413 analitic si 5121=4452?
  Si inca o intrebare: receptia MF in ecranul de imobilizari poate fi data emiterii facturii sau musai data PV de receptie?
  Multumesc mult

  1. Nu.
   Se înregistrează pe 472 la data contractului și la realizarea cheltuielii se trece pe 741 din 472.
   Asta dacă e cheltuială eligibilă în cadrul proiectului.
   În ecranul de imobilizări puteți introduce la ce dată doriți.

 82. Aceste facturi de consultanta le-am trecut doar pe cheltuieli, incepand cu 2017.
  In acest caz, ar mai fi corect 4452=472 si 472=7416?

 83. Buna ziua, la o asociatie de padurit si pasunat, , se primeste subventie de la apia de 2 ori pe an care se zice ca in functie de cheltuieli se trece pe venit . Are si venituri economice conform unui contract incheiat pentru chirie teren care in baza facturii emise se inregistreaza pe venit ct.706.Avand in vedere ca, cheltuieli se inregistreaza lunar, existand bani chiar daca subventia inca nu a sosit.Eu am zis ca nu e gresit daca de exemplu intr-o luna apar numai cheltuielile efectuate in contul de excedent/dificit si apare reglarea ulterior cand apare subventia si se poate trece pe venit, astfel ca la finele anului cand se depun raportarile contabile,exista evidenta clara pe contul de profit si pierdere si separat pe contul de excedent/dificit. De ce ar fi considerate incorecte aceste inregistrari, atat timp cat pe ansamblu an ele se regleaza (cheltuieli /venit)? Nu pericliteaza nici societatea,nici fiscul! Am pus aceasta intrebare in urma unei contraziceri, adica daca depun numai la sfarsitul anului raportarile contabile facute in baza balantei de verificare care cuprinde activitatea de peste an, de ce sa ma leg de faptul ca intr-o luna nu este egala cheltuiala cu venitul la activitatea fara scop patrimonial!!!

  1. Subvenția de primit se înregistrează prin 472 în acest caz. 445=472 pe baza documentelor primite de la APIA. La data cheltuielilor se va recunoaște și venitul. Încasarea subvenției este un element independent.

 84. Tot aici la aceasta asociatie s-a hotarat sa se dea sume cote parti membrilor asociatiei ,in functie de suprafata pe care o detine fiecare.In adunarea generala s-a stabilit ca din subventia un procent de % sa fie folosit de catre membrii care au costituit asociatia. Pentru a putea fi evidentiate aceste sume ca venit si impozitate si declarate la anaf ,am considerat sa fie date sub forma de dividende ,contracte de administrare sunt facute pentru cei din consiliu. Intrebarea mea este daca exista alta metoda prin care se pot da aceste sume si mai mentionez ca doar intr-un an sau dat o parte din excedent asa cum a hotarat AGA ca o parte sau dat din profit , apoi in anii urmatori sunt date numai din profitul realizat la veniturile economice.In acest caz m-am contrazis ca persoana la care am dat explicatii mi-a zis ca trebuia din cont 462 creditori , nu din cont 457, si atunci cum le declaram aceste venituri in declaratia 100 si apoi 205? Urmarind functiunea cont 462 care se poate credita prin” partea din subventii aferente activelor sau veniturilor, de restituit (4751, 472), eu aici inteleg restituire catre cei ce le-au dat .

  1. Nu exisă dividende la asociații.
   Pentru a acorda sume membrilor trebuie să existe și o bază legală pentru asta. O încadrare a acelor sume. Ce sunt acele sume? Ce reprezintă?
   Împrumuturi acordate membrilor?
   Salarii?
   Plata pentru ceva? Chirie? Ce anume reprezintă acele sume?

 85. @Sandu
  Buna ziua, referitor la contabilitatea unui ONG “asociatia crescatorilor de animale si utilizatorilor de pasune”, subventia APIA pentru pasune aferenta activitatii AFSP se incadreaza la venituri neimpozabile cf. art. 15, al.2 din codul fiscal, nu? Si nu la art. 15 al. 3 din codul fiscal, adica doar in limitele respective, intreb pentru a stii cum completez Registrul de evidenta fiscala!

 86. Buna ,
  un ONG ne platitor de TVA care are si activitati economice, si non profit primeste in cursul anului o finantare europeana nerambursabila pentru costuri pe care o inregistrez 4458=472. Valoarea din 472 o trec lunar pe costuri, pe masura efectuarii lor. Intrebarea mea este daca cv finantarii europene se ia in calcul la plafonul TVA din punct de vedere al cifrei de afaceri.
  Pentru ca SAGA ma avertizeaa ca am depasit plafonul si ar trebui sa ma inregistrez in scopuri de TVA. Dar cred ca e din cauza ca a luat in calcul cv din 472.
  Si o baza legala, daca va rog, multumesc!

  1. Nu. Atenționarea din SAGA este o atenționare care trebuie privită prin prisma unei rezerve a verificării datelor. Acea atenționare este utilă celor care au activități exclusiv economice nu și în situația dvs.

 87. Buna ziua, la un PFA activitate in agricultura, determinarea venitului net anual in sistem real, subventiile incasate in cursul anului depasesc cheltuielile efectuate de aceasta. Nu este vorba despre subventii pentru investitii. Nedumerirea mea este ca, avand la baza art.68 CF, alin.7, lit.b – “cheltuielile corespunzătoare veniturilor neimpozabile ale căror surse se află pe teritoriul României sau în străinătate;” va trebui ca toate cheltuielile facute sa fie considerate ca nedeductibile, avand in vedere nivelul subventiilor incasate, trebuind astfel sa plateasca impozit la totalul veniturilor din anul respectiv. Multumesc anticipat pentru raspuns.

 88. in decembrie raman cu sold debitor 4451 desi nu mai am de incasat nimic
  am verificat si am diferente de curs valutar (de aici soldul)
  dar nu am corespondenta 665=4451
  ce pot face?

  1. Nu înțeleg de ce ați avea 4451 în valută? Era subvenție în valută? Dacă da, ajustați venitul din subvenții cu acea sumă.

  1. Persoanele fizice sunt scutite de plata impozitului pe venit din activități independente dacă au handicap grav sau accentual. Nu știu ce înseamnă gradul 2 de handicap, dar pe decizia de stabilire a gradului de handicap se indică, de regulă, ce fel de handicap a fost constatat la acea persoană: grav, accentuat, mediu sau ușor.

 89. Daca se primeste un minims pt infiintarea unei firme si bugetul are prevazute cheltuieli diferite si pt active si salarii si materiale, etc, subventia trebuie “sparta” pe 4751, 472 si reluata ca atare pe fiecare componenta. Spre exemplu la salarii trebuie recunoscut lunar pe 7414, 7415, la cosnumuri materiale pe 7412, serviciile si alte cheltuieli pe 7413?

  1. 475 se utilizează exclusiv pentru subvenții legate de imobilizări.
   Dacă aici vorbim despre active de natura stocurilor, active altele decât cele imobilizate și despre cheltuieli atunci se folosește 472 și din 472 se va recunoaște pe venitul din subvenție corespunzător costurilor acoperite.

 90. Bună ziua!
  Vă rog să mă ajutați cu câteva răspunsuri. O microîntreprindere neplătiroare de TVA a accesat fonduri România Start-up Plus.

  1. Dacă chiria pentru spațiul de producție este plătită 30% din ajutor de minimis și 70% din aport propriu, voi ”sparge” factura: 401 va avea analitic pentru proiect cu 30% din sumă și analitic separat pentru aportul propriu cu 70% din sumă?
  Ex: Chiria 1000 lei/ lună, factura emisa de ”furnizor”
  612.1 = 401.furnizor.1 700
  612.POCU = 401.furnizor.POCU 300

  2. Dacă valoarea aportului propriu pentru un utilaj depășește valorea aportului propriu din planul aprobat, se evidențiază aportul propriu ca fiind din proiect și din afara proiectului?
  Ex: valoare utiaj 7000 lei
  2131.POCU: 3000lei
  2131.1.plan: 1500 lei
  2131.1.personal: 2500 lei
  Sau este suficient să fie evidențiat pe plan aprobat și aport propriu?
  2131.POCU: 3000 lei
  2131.1: 4000 lei

  3. La întocmirea situațiilor financiare, trebuie făcute note explicative sau ceva în mod special, sau se întocmesc normal pentru o microîntreprindere?

  Mulțumesc anticipat pentru răspuns!

  1. 1. Doar contul de cheltuială necesită defalcare dacă proiectul obligă la o evidență a veniturilor și cheltuielilor pe proiect.
   2. Nu se defalcă nimic.
   3. Nu.

 91. Mulțumesc frumos pentru ajutor! Consilierii antreprenoriali cer o mulțime de lucruri, de nu mai știi ce este corect și ce nu.
  Sărbători fericite!

 92. Buna seara. Subventia de la somaj pt angajare persoane peste 45 de ani se ia in calcul la stabilirea venitului net impozabil? Din subventie s-au platit numai salarii. Aceste cheltuieli sunt deductibile? Va multumesc.

  1. La persoane fizice care obțin venituri din activități independente? Nu, acea subvenție nu reprezintă venit din activitate și nici cheltuiala în cuantum egal cu subvenția nu este o cheltuială deductibilă.

 93. O asociatie constituita cu scopul de a inregistra efectivele de animale in Registrul Genealogic al raselor si care efectueaza controale la lapte, de ex. primeste un ajutor de stat in baza HG 1179/2014. Practic asociatia factureaza membrilor serviciile efectuate, 70% din factura sunt subventionate, iar restul de 30% sunt platite de fermieri.
  Partea de 30% intra in cifra de afaceri la calculul Plafonului de TVA? Poate fi considerata activ. economica?

 94. Bună ziua!
  Vă mai deranjez cu o problemă.
  O firmă a câștigat un proiect Start-up Nation.
  A semnat contractul de subvenție în luna iunie 2019.
  În luna august 2019 a obținut creditul punte din care a cumpărat laptop, licențe pentru el și un utilaj pentru desfășurarea activității.
  Începând cu luna septembrie am început să amortizez mijloacele fixe, folosind conturi cu analitice specifice proiectului.
  A căutat să încheie contracte, nu a găsit clienți, motiv pentru care a pierdut finanțarea în luna octombrie 2019. Acum dorește să vândă utilajul și laptopul, să achite creditul și să închidă firma.
  Întrebări:
  1. Mai continui să amortizez mijloacele fixe până la vânzare sau să anulez toată amortizarea?
  2. Veniturile obținute din vânzarea mijloacelor fixe sunt impozabile? Firma este platitoare de impozit pe venit.
  Vă mulțumesc anticipat pentru ajutor!

 95. Buna ziua!
  Vă deranjez cu o problemă.
  O firmă a câștigat un proiect Start-up Nation.
  Iar acum cu starea de urgenta daca 2 din cei 4 angajati intra in somaj tehnic o sa fie problema?
  Multumesc!

 96. Bună ziua,
  Mai am o problemă și v-as ruga să mă ajutați. O firmă a câștigat un proiect România Start-up Plus. Având în vedere situația actuală, au înghețat proiectul: nu se fac plăti, iar veniturile făcute în această perioadă nu se iau in considerare la atingerea indicatorilor. Unii salariați sunt în somaj tehnic, alții în concediu fără plată. Toate cheltuielile sunt suportate din aportul propriu.
  Întrebare: amortizarea (durata de viață = 8 ani) aferentă utilajelor achiziționate din fonduri europene este recunoscută ca venit din subvenții pentru investiții pe perioada înghețării proiectului?
  Mulțumesc frumos!

 97. @Cristi
  O firma a obtinut un proiect POCU de fonduri nerambursabile pt organizare de cursuri.Conform proiectului trebuie sa plateasca cursantilor o anumita suma.Cum ar trebui sa inregistrez in contabilitate acesta cheltuiala.

 98. Buna ziua.Revin cu intrebarea de mai sus.Am o firma care a obtinut un proiect POCU pe fonduri nerambursabile pt pregatire profesionala,organizand diferite cursuri:de sudor, de bucatar etc.La finalizarea cursurilor conform proiectului trebuie sa acorde cursantilor o anumita suma.Va rog frumos sa ma ajutati cu o monografie contabila pt aceste sume acordate.Multumesc!

  1. Depinde de ce prevede proiectul și baza legală a plății. Ce reprezintă acele sume? Cu ce titlu se achită ele cursanților?
   De principiu sunt cheltuieli. Rămâne de văzut dacă sunt considerate însă ca venituri a persoanelor, venituri cu reținere la sursă sau nu.

 99. Sunt considerate subvenții plătite grupului țintă cu mandat poștal sau în contul fiecărui cursant. Este corect dacă fac 6582=5121 sau 5311?

 100. Bună ziua!
  Vă rog să mă ajutați cu câtava lămuriri. Firma care a obținut și a renunțat la fonduri Start-up Nation, despre care v-am spus mai sus, a rămas cu creditul punte. Până acum nu a trebuit să ramburseze credit, dar are de plătit dobânda și comisioane de administrare cont, card și utilizare diferite servicii bancare, de acordare credite, taxe și comisioane de inscriere la AEGRM, pe care nu le achită și acumulează astfel datorii către bancă.
  Care ar fi monografia contabilă de înregistrare în contabilitate a datoriilor față de bancă?
  1. În cazul în care creditul nu se va rambursa la scadență: 1621 = 1622 (pe măsură ce ratele vor ajunge la scadență)
  2. Dobânzile restante: 666 = 1682
  3. Taxe și comisioane restante?
  Vă mulțumesc frumos pentru ajutor!

 101. Bună ziua!
  Apelez din nou la ajutorul dumneavoastră. La subvenții, la achiziția de stocuri (materii prime), cheltuiala cu materiile prime se face pe măsură ce acestea se dau in consum, operațiune ce ar putea dura mai mult de un an, cât durează proiectul.
  Subvenția trebuie reluată la venituri pe măsură ce materiile prime se dau in consum sau o singură dată la momentul achiziției (darea în consum făcându-se ulterior)?
  Vă mulțumesc!

 102. Buna seara.
  Lucrez la o I.I. platitoare de TVA, cod Caen 0111, a încasat subvenții APIA sume aferente anului 2020 care adunate cu celelalte venituri din vânzarea produselor agricole nu depășesc plafonul 487440 lei pentru a trece de la tva lunar la tva trimestrial. Depun decl 070 pana pe 15.01.2021?
  Va multumesc

 103. Buna seara.
  Lucrez la o I.I. platitoare de TVA , cod caen 0111 a încasat subvenții APIA sume aferente anului 2020 care adunate cu celelalte venituri din vânzarea produselor agricole nu depăsesc plafonul de 487.440 lei pentru a trece de la TVA lunar la Tva trimestrial. Acestea oricum ii sunt venituri neimpozabile, dar nu stiu daca sa le consider ca si sume ce contribuie la ‘cifra de afaceri’ pentru stabilirea plafonului. Depun decl 700 pana pe 15.01.2021? Multumesc

 104. Buna ziua.
  lucrez la o firma platitoare de TVA care a obtinut un proiect pe fonduri europene nerambursabile va rog frumos sa ma ajutati si pe mine referitor la inregistrarea contabila pt o factura de prestari serviciide la furnizor considerata cheltuiala eligibila si pt care s-a obtinut certificat de nedeductibilitate .

  1. Nedeductibilitate a ce? A TVA? Dacă da o operați prin intrări cu tip “I – integral nedeductibil” la coloana de deductibilitate din detalii.

 105. Buna ziua, va rog sa ma ajutati si pe mine cu urmatoarea speta,o firma a obtinut fonduri nerambursabile in valoare de 1.177.074,75, am facut umatoarele inregistrari 445 = 472, pe masura ce s-au efectuat cheltuieli eligibile am facut urmatoarele inreg 472 = 7411 cu valoarea cheltuielilor, acum s-a incheiat proiectul care cf cererilor de rambursare am incasat doar 768.200,29 lei iar cheltuieli am avut in valoare de 774.451,74. In prezent am in sold la ct 445 suma de 408.874,46 iar la ct 472 suma de 402.623,01. Intrebarea mea este cum inchid conturile 445 si 472 ?

  1. Prin înregistrare inversă 472=445. Stornați din 7411 diferența. Nu puteți trece pe venituri o sumă mai mare decât valoarea cheltuielilor eligibile.

 106. Eu am gandit-o ca diferenta sa o trec pe cheltuiala, adica sa fac nota 6588 = 445. In cazul in care incasez mai mult decat am cheltuit diferenta rezultand din cheltuielile indirecte care sunt in procent de 15% din cheltuiala cu salariile adica soldul lui 445 este mai mare dacat soldul lui 472 cum inchid conturile?

  1. Dacă există diferență între 4451 și 472, adică deja ați trecut pe venituri parte din 472 însă nu mai încasați efectiv acea subvenție, corect ar fi să ajustați veniturile nu să treceți pe costuri. Și trecerea pe 6588 e o soluție, însă eu aș ajusta veniturile.

 107. Buna ziua,
  in cazul unui pfa care a angajat o persoana cu varsta peste 50ani pentru care a a incasat subventia de 50% din salariu , venitul din subventie este venit neimpozabil si cheltuiala cu salariul este nedeductibila la nivelul sumei reprezentand 50% din salariu sau , intreg salariul si chiar si contributia asiguratorie pt.munca(2.25%) reprezinta cheltuiala nedeductibila ?
  Multumesc!

  1. Venitul este neimpozabil, cheltuiala este nedeductibile la nivelul venitului respectiv. Adică am 1000 lei subvenție atunci 1000 lei din costurile acoperite de subvenție sunt nedeductibili.

 108. În cadul unui proiect POCU, Beneficiarul finanțării se ocupă cu asistarea unor întreprinderi sociale în înființarea, funcționarea și dezvoltarea lor. Prin intermediul acestui proiect, aceste IS primesc un ajutor de minimis, iar pentru aceasta ele trebuie să îndeplinească anumite criterii, verificate prin monitorizare de către Beneficiar. Întrebarea este cum să înregistrez acest ajutor de minimis în contabilitatea beneficarului, plimb banii 4458 = 462 , 5121= 462 și 462 = 5121 sau îl înregistrez ca venit și cheltuială pentru el, adică 4458 = 736, 5121 = 4458, 658 = 462 și 462= 5121? Țin să precizez că IS nu sunt parteneri, ci grup- țintă. Mulțumesc!

 109. Buna ziua! Imi puteti spune va rog in ce cont se inregistreaza sumele nerambursabile primite de la AFM pentru montarea panourilor fotovoltaice? Precizez ca suntem o firma platitoare de impozit pe venit micro.Am facturat montarea panourilor catre clienti persoane fizice, din totalul facturii clientul a achitat partea lui de finantare, iar diferenta am incasat-o de la AFM, pe baza unei cererei de decontare. Multumesc!

  1. Nu este o subvenție pentru firmă ci pentru persoană. Dvs veți incasa factura emisă clientului.
   Adică veți înregistra 5121=4111 cu partea plătită de către AFM în numele persoanei fiice beneficiare.

 110. Da,este subventie pentru persoana fizica beneficiara a proiectului.Sa inteleg atunci ca nu mai trebuie sa inregistrez in contul de subventii , 445, sumele nerambursabile primite de la AFM?
  Si ca venitul facturat clientului-persoana fizica se inreg tot pe 704, nu si pe contul de venituri din subventii?

 111. Buna ziua,Va rog sa mi spuneti cum inregistrez in contabilitate facturile primite de la furnizor pe care apare transa1(21% ) si transa 2(79%) ,subventie AFIR pt un SRL platitor TVA.Mentionez ca este vorba despre achizitia unui utilaj care urmeaza sa fie pus in functiune si sa se incaseze banii .Nu trebuie sa mi faca factura pe care sa apara denumirea utilajului?
  Multumesc!

 112. Buna ziua. Suntem beneficiari de fonduri norvegiene, atat pentru investitii cat si pentru cheltuieli de cercetare . 50 % din valoare este suportata de noi. Vom avea 2 din salariatii actuali care vor fi angajati pe o per determinata de 15 luni, cu 4 ore,si pe cercetare. As putea sa le fac contracte noi in Revisal? Mentionez ca deja ei au contract de munca in firma. Si as putea sa am stat de plata distinct si analitice su salariile? Cum fac aceste setari in saga? ca sa am State de plata distincte- cu o data de plata diferita de cealalta.Si D112 cum va fi? inca o data precizez ca toate aceste sume trebuie sa le am distinct pentru ca dupa 3 luni de la achitare trebuie sa fac solicitarea de restituire a 50%, pe baza de documente justificative.
  multumesc

  1. Da, cumulul de funcții este posibil. Puteți încheia contracte noi, dar pentru o funcție diferită de cea pe care sunt angajați cu normă întreagă în firmă.
   Stat de salarii de poate tipări pe punct de lucru sau selectiv. Data plății salariilor este informativă în program, ea nu poate fi setată diferit.
   Nu se pot genera pe analitice, dar puteți utiliza grupele (centrele de cost) și se pot genera note pe grupe.
   D112 va cumula veniturile persoanelor. Se depune una singură.

 113. Buna seara dl Toma,
  In 17 Mai 2023 la un ONG fara activitate econ s-a semnat acordul de grant pentru un proiect nerambursabil din fonduri europene cu valoarea de 90000 euro cu durata 3 ani, si in 26 sept 2023 am incasat suma de 45000 euro.
  Inregistrarile care le-am facut:
  1. La data 17.05.2023 Recunoasterea dreptului de a incasa creanta (subventie pt venituri) 4458=4758 suma 90000 euro*4.9462=445158 lei
  2. La data de 14.09.2023 incasarea subventiei partiale 5124=4458 suma 45000 euro*4.9697=223636 lei
  3. La data de 26.09.2023 inreg fact externa taxa succes 622=401 suma 3000 euro*4.9677=14903 lei
  4. La data de 26.09.2023 inreg reluarea subventiei la venituri concomitent cu chelt 4758=7366 suma 14903 lei

  Cum toate inregistrarile contabile ale proiectului trebuie sa apara si in lei si in euro, soldurile conturilor 4458 si 4758 trebuie sa fie reevaluate lunar sau la sfarsitul anului?? Sunt corecte inregistrarile prezentate?
  In functiunea conturilor nu au corespondent cu 665/7343 la Ong.

  Multumesc mult!

  1. Se va re-evalua doar contul 445. Punctul 253 din reglementările contabile aplicabile este relevant:

   “(1) Subvenţiile primite sau de primit de către entitate se înregistrează în contabilitate în conturi distincte.

   (2) Atunci când datoriile în valută aferente anumitor obiective sau lucrări finanţate din subvenţii sunt achitate direct de către autorităţile care gestionează fondurile, din sumele reprezentând acele subvenţii, fără ca aceste sume să tranziteze conturile entităţii, în contabilitate se reflectă atât datoria în valută, cât şi creanţa din subvenţii corespunzătoare.

   Dacă la sfârşitul perioadei de raportare conturile de datorii faţă de furnizori şi creanţe din subvenţii în valută prezintă sold, acestea se evaluează similar oricărui element monetar în valută, astfel încât veniturile şi cheltuielile financiare aferente să nu influenţeze rezultatul acelei perioade.”

   Nu se va re-evalua 475. La re-evaluare se va folosi 7366. Dar ca ideee 475 se folosește pentru subvenții pentru imobilizări, pentru investiții.

Lasa un comentariu

Adresa de email nu va fi publicata. Campurile obligatorii sunt marcate cu *