Codul muncii–modificări, pe scurt.

08 May 2021 | Legislatie | 2 comentarii2335 vizualizari
Codul muncii–modificări, pe scurt

Recent au fost publicate două ordonanțe de urgență prin care codul muncii a fost modificat. Acestea sunt OUG 36/2021 și OUG 37/2021.

Dintre modificările aduse codului muncii de aceste două acte normative cu aplicare de la data de 6 mai 2021:

1. Contractele de muncă și orice alt document utilizat în relațiile de muncă între un angajator și angajat pot fi semnate digital, folosindu-se semnătura electronică avansată sau semnătura electronică calificată, însoțită de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului.

După cum vedeți, angajatorul nu este suficient să dețină o semnătură electronică. El trebuie să dețină și sigiliu electronic calificat. Asta înseamnă un cost suplimentar pentru angajatorul care dorește să semneze astfel documentele.

Semnarea digitală este o opțiune și nu o obligație.

Ce este sigiliul electronic? Este un certificat digital avansat. Sigiliul electronic atestă valoarea legală a unui document emis de o persoană juridică, iar un sigiliu electronic calificat garantează autenticitatea și integritatea unui document emis de o persoană juridică. Teoretic, folosind un astfel de sigiliu, deținătorul acestuia se protejează împotriva riscului ca un document emis de aceasta să fie falsificat/modificat de altcineva odată aplicat acel sigiliu electronic.

2. Semnarea digitală se aplică și în raporturile angajatorilor și orice instituție publică, pentru întocmirea înscrisurilor/documentelor din domeniul relațiilor de muncă/securității și sănătății în muncă.

3. Pentru un contrat și orice act de modificare/încetare se va utiliza același tip de semnătură – adică fie semnarea olografă fie cea digitală. Așadar nu se va putea semna olograf un contract de muncă la întocmirea lui, iar la încetare actele de încetare să fie semnate digital.

4. Angajatorii care vor utiliza semnarea digitală vor fi nevoiți să întocmească proceduri privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate însoțite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului, proceduri despre care va fi necesar să informeze salariatul.

5. Salariații cu munca la domiciliu au obligația de a respecta și de a asigura confidențialitatea informațiilor și documentelor utilizate în timpul muncii la domiciliu.

6. Microîntreprinderile definite conform Legii 346/2004 NU mai au obligația de a întocmi fișa postului.

În categoria microîntreprinderilor intră, conform legii 346/2004:

– Orice societate comercială înființată reglementate de Legea societăților 31/1990 republicată,
– societăți cooperative,
– persoane fizice autorizate,
– întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale și întreprinderile familiale, autorizate potrivit dispozițiilor legale în vigoare,

care desfășoară activități economice dar și  asociațiile și fundațiilor, cooperativelor agricole și societăților agricole care desfășoară activități economice, care au până la 9 salariați și o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei.

Deși nu este obligatorie, la solicitarea scrisă a salariatului, angajatorul este obligat să îi comunice în scris fișa postului cu specificarea atribuțiilor postului.

Așadar dacă salariatul va cere ÎN SCRIS să i se pună la dispoziție fișa postului, atunci angajatorul este obligat să o facă.

7. Pentru salariații mobili, salariații care desfășoară muncă la domiciliu și salariații microîntreprinderilor definite așa cum am arătat mai sus, angajatorul ține evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat în condițiile stabilite cu salariații prin acord scris, în funcție de activitatea specifică desfășurată de către aceștia.

Așadar, angajatorul va avea în continuare o evidență a orelor lucrate de către salariați – aceasta nu dispare, însă va avea și obligația întocmirii unui acord scris cu salariații, prin care să stabilească în ce condiții vor lucra. Practic un acord în care să se indice programul de muncă zilnic prestat de către salariați.

8. Regulamentul intern nu mai este obligatoriu pentru angajatorii ce se încadrează în definiția microîntreprinderilor. Dar asta nu înseamnă că dacă angajatorul dorește să întocmească un astfel de regulament nu o poate face.

2 comentarii

  1. Multumim pt. sinteza, ce nu am vazut precizat este ca daca se alege semnatura digitala ambele parti trebuie sa semneze la fel adica societatea nu poate semna electronic si salariatul olograf. Inca nu se stie sigur daca sunt valabile semnaturile calificate emise de alti furnizori decat cei agreeati in RO …..

Lasa un comentariu

Adresa de email nu va fi publicata. Campurile obligatorii sunt marcate cu *