CAS pentru PFA în 2016. Clarificări.

09 Jan 2016 | Legislatie | 392 comentarii6329 vizualizari
CAS pentru PFA în 2016. Clarificări

S-a tot scris de la apariția codului fiscal despre faptul că PFA-urile vor achita începând cu 2016 un CAS în procent de 10,5% sau în cotă integrală de 26,30% pentru veniturile realizate.

Inclusiv eu am fost luat de val și citind codul fiscal, la prima lectură, am avut impresia că toată lumea va plăti CAS și că nu depinde de venitul realizat.

Ei bine, după ce ne-am mai liniștit, să analizăm puțin  ce scrie în codul fiscal și vom vedea că nu este chiar așa.

Articol actualizat în 20/01/2016, pornind de la un comentariu de pe blog, care m-a făcut să înțeleg de ce DGRFP Cluj are dreptate în comunicatul arătat de Dolores (Bianca) tot în secțiunea de comentarii. Discrepanțele provin de la utilizarea în codul fiscal a doi termeni care în esență reprezintă același lucru, tehnic vorbind: regularizare și definitivare. Doar că regularizarea apare la plăți anticipate și definitivarea la închiderea anului fiscal.

Textele adăugate ulterior sunt scrise cu italic. Textele ce nu sunt corecte sunt cele tăiate din textul inițial.

Vă mulțumesc pentru atenție și pentru faptul că prin comentarii contribuiți la clarificarea unor aspecte generate de textele destul de alambicate ale codului fiscal mai ales pe partea de contribuții sociale.

Să plecăm de la codul fiscal: contribuția socială de asigurări sociale (CAS) pentru venituri din activități independente este reglementată la art.148-152 CF.

Baza de calcul lunară pentru plăți anticipate la CAS: este cea definită art.148 și este aceiași pentru toți cei impuși în sistem real – minim 35% din salariul mediu brut. Pentru cei în sistem real este cea de la alineatul 1 al articolului 148 și pentru cei impuși la normă de venit este cea stabilită la alineatul 2. La normă de venit este valoarea lunară a normei de venit dar nu mai puțin de 35% din salariul mediu brut ori mai mult de 5 astfel de salarii.

Ce înseamnă asta? Că doar în cazul acelor persoane la care există o stabilire de plăți anticipate pentru CAS vom avea și o bază de calcul lunară. Iar această bază de calcul lunară pentru plăți anticipate este de 35% din salariul mediu brut indiferent de venitul net lunar pentru cei impuși în sistem real.

Cei impuși la normă de venit au, la fel, bază lunară de calcul de minim 35% din câștigul salarial mediu brut și maxim de 5 ori acest câștig.

Regularizarea nu există în cazul normei de venit. Suma stabilită la impunerea inițială este sumă finală.

Pentru cei impuși în sistem real se va face definitivarea regularizarea plăților anticipate ale CAS în măsura în care în anul anterior au fost obligați la plăți anticipate. Cei cărora nu li s-a stabilit plată anticipată, nu vor avea parte de regularizare și nici de stabilirea vreunui CAS.

Cine este obligat să depună D600 și să efectueze plăți anticipate? Adică cine sunt persoane obligate la plata CAS?

Sunt cei care în anul anterior (2015 pentru a efectua plăți anticipate în 2016) au realizat un venit lunar net mai mare sau egal cu 35% din câștigul salarial mediu brut sau au estimat un astfel de câștig dacă se impun în sistem real și încep activitatea în cursul anului.

Sau cei care au o valoare lunară a normei de venit obținută prin raportarea normelor anuale de venit la numărul lunilor de activitate din cursul anului după aplicarea corecțiilor prevăzute la art.69 din codul fiscal și care depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut.

Definitivarea calculului CAS.

Este reglementată de art.152 CF și se efectuează în toate cazurile în care există impunere în sistem real.

Definitivarea se face în baza D200. E o operațiune distinctă de regularizarea de la art.148. Regularizarea plăților anticipate la CAS este cam același lucru cu definitivarea de la art.152, dar deosebirea este că definitivarea are loc și în cazul celor nu au efectuat plăți anticipate însă cu o condiție: venitul lunar să fie încadrat în baza de calcul lunară – minim 35% din salariul mediu brut și maxim 5 salarii maxime pe economie.

Așadar:

Cine datorează CAS?
Orice persoană care realizează venituri din activități independente (art.136 alin.1 litera b).

Cine datorează plăți anticipate și depune D600?
Orice persoană care realizează venituri din activități independente și care fiind impusă în sistem real a realizat în anul anterior un venit net lunar de minim 35% din salariul mediu brut pe economie sau maxim 5 salarii medii pe economie, ori persoana care e impusă la normă de venit și a căror venit lunar se încadrează în aceiași parametrii.

Când și pentru cine se efectuează regularizarea plăților anticipate?
Regularizarea se face doar pentru acele persoane obligate la plăți anticipate.

Definitivarea anuală a CAS.
Se face pentru toți cei care obțin venituri din activități independente, obligați să depună D200, indiferent că au efectuat sau nu plăți anticipate în contul CAS. Dar cu încadrarea în plafonul minim și maxim. De aceea dacă în anul pentru care se face definitivarea nu ați efectuat plăți anticipate și aveți venit net lunar sub 35% din salariul mediu brut pe economie, nu veți avea de plată CAS, însă dacă venitul net lunar este peste 35% din salariul mediu brut veți datora CAS chiar dacă nu ați efectuat plăți anticipate.

Să exemplificăm ceea ce am scris anterior.

Exemplul 1

PFA impus în sistem real. În 2015 are activitate întreg anul. Datele la finele lui 2015 sunt următoarele:

A. Venit brut din activitate

500,000 lei

B. Total cheltuieli deductibile, din care
– CAS plătit în 2015

382,000 lei
6,312 lei

C. Venit net din activitate (A-B)

118,000 lei

D. Venit net, mai puțin CAS, folosit pentru venitul lunar (C + 6312 lei sau A-B+6312 lei)

124,312 lei

E. Venitul lunar realizat (D/12)

10,359 lei

F. Câștig salarial mediu brut în 2016

2,681 lei

G. Plafon minim lunar F x 35%

938 lei

Cât CAS va plăti în 2016? Cum va declara?

Este obligat să efectueze plăți anticipate?  Da.
De ce? Pentru că este impus în sistem real și venitul lunar realizat în 2015 este mai mare decât minimul stabilit de lege. A realizat lunar un venit de 10,359 lei și minimul obligatoriu pentru a efectua plăți anticipate pentru CAS este de 938 lei.

Este obligat să depună D600? Da.
De ce? Pentru că cei care obțin venituri impuse în sistem real, a căror valoare este de minim 35% din salariul mediu brut, sunt obligați să depună D600.
Consecința faptului că este obligat la plăți efectuate este faptul că depune D600 – fiind persoană obligată la plata CAS.

Care vor fi plățile anticipate pentru 2016? Răspunsul e simplu: pentru cei impuși în sistem real, baza lunară de calcul pentru plăți anticipate în 2016 o va constitui 35% din salariul mediu brut pe economie.

În exemplul nostru, deși PFA a avut efectiv în 2015 un venit lunar de 10359 lei, baza lunară de calcul pentru stabilirea plăților anticipate în 2016 va fi 938 lei/lună. Nu poate nici mai mare și nici mai mică.

Dacă nu optează pentru cota integrală acest PFA va achita cu titlu de plăți anticipate suma de 1,176 lei la CAS în 2016. Cum am calculat? Simplu: 938 lei (baza lunară de calcul) x 10,50% = 98,49 lei/lună rotunjit însemnând 98 lei/lună adică 294 lei/trimestru (98 lei x 3 luni) sau 1,176 lei/an (98 lei x 12 luni)

Dacă optează pentru cota integrală de 26,30% suma datorată cu titlu de plăți anticipate va fi de 247 lei/lună (938 lei x 26,30% = 246,69 lei adică 247 lei), ceea ce înseamnă 741 lei/trimestru, respectiv 2964 lei/an

Aceasta este singura plată anticipată în contul CAS ce se va achita în 2016 – fie 1,176 lei, implicit, fie dacă se optează pentru cotă integrală de 26,30% se va achita 2,964 lei.

Nu veți achita mai mult ca plată anticipată în 2016 la CAS.

Regularizarea. Când și cum?

Regularizarea se va efectua în 2017 având în vedere datele lui 2016. Să presupunem că în 2016 avem următoarele date:

A. Venit brut din activitate

550,000 lei

B. Total cheltuieli deductibile, din care
– CAS plătit în 2016 – cotă implicită
sau
– CAS plătit în 2016 – cotă opțională – integrală

415,000 lei
1,176 lei

2,964 lei

C. Venit net din activitate (A-B)

135,000 lei

D. Plată anticipată la CAS în anul 2016
– cotă implicită
– cotă opțională

1,176 lei
2,964 lei

E. Venit net, mai puțin CAS, folosit pentru venitul lunar
(C + D sau A-B+D lei)
– pentru cota implicită, sau
– pentru cota integrală opțională

136,176 lei
137,964 lei

F. Venitul lunar realizat (E/12) – cotă implicită
sau la cotă integrală, prin opțiune

11,348 lei
11,497 lei

G. Câștig salarial mediu brut în 2016

2,681 lei

H. Plafon minim lunar F x 35%

938 lei

I. Plafon maxim lunar F x 5

13,405 lei

J. Baza de calcul lunară pentru regularizarea CAS este F dacă F>H și F<I sau este H dacă F<H ori este I dacă F>I
În cazul nostru baza este F, pentru că e mai mare decât H și este mai mic decât I – și este pentru cota implicită
Iar pentru cazul cotei opționale este
11,348 lei
11,497 lei
K. CAS lunar datorat la regularizare = I x cota CAS
– cotă implicită  11348 lei x 10,5% = 1192 lei/lună
– cotă integrală, prin opțiune = 11,497 lei x 26,3% =
3024 lei/lună

1,192 lei
3,024 lei

L. Sume anuale
– cotă implicită = J x 12 = 1,192 x 12 luni
– cotă opțională = J x 12 = 3024 lei x 12 luni

14,304 lei
36,288 lei

M. Sume stabilite ca regularizare L-D
– pentru cota implicită
– pentru cota opțională

13,128 lei
33,324 lei

Ce observăm aici? Cei care au venituri mari vor fi obligați la plata unor sume mari la regularizare și de aceea e bine să economisească bani pentru plata regularizărilor. Ar fi fost bine ca plata anticipată să poată fi efectuată și la valori mai mari pentru ca regularizarea să nu ducă la astfel de diferențe.

Definitivarea anuală a CAS este în acest caz identică cu regularizarea plăților anticipate dacă persoana nu mai are și alte venituri ce se declară prin D200.

Exemplul 2

Un PFA, impus în sistem real, are următoarele date pentru 2015

A. Venit brut din activitate

25,000 lei

B. Total cheltuieli deductibile, din care
– CAS plătit în 2015

16,200 lei
0 lei

C. Venit net din activitate (A-B)

8,800 lei

D. Venit net, mai puțin CAS, folosit pentru venitul lunar

8,800 lei

E. Venitul lunar realizat (D/12)

733 lei

F. Câștig salarial mediu brut în 2016

2,681 lei

G. Plafon minim lunar F x 35%

938 lei

Întrucât venitul lunar realizat este de 733 lei, nu va avea obligația de a efectua plăți anticipate la CAS. Nu va achita CAS și nici nu i se va efectua regularizare pentru CAS.

Problema aici este pentru cei care aveau depus D600 chiar dacă venitul efectiv realizat este inferior limitei minime pentru care se datorează CAS.

În cazul acestor persoane se va efectua definitivarea calcului CAS în 2017 pe baza declarației D200. Dacă din calculele efectuate pe anul 2016 se constată că suma lunară realizată în 2016 se încadrează în minim 35% din salariul mediu brut și 5 salarii medii pe economie, atunci se va stabili CAS pentru 2016 în baza D200.

Exemplul 3

Un PFA, impus în sistem real, înființat în 2016 în luna mai 2016 ce începe activitatea în iunie 2016, depune D220 cu următoarele date:

A. Venit brut din activitate

200,000 lei

B. Total cheltuieli deductibile

150,000 lei

C. Venit net din activitate (A-B)

58,000 lei

D. Venitul lunar estimat (C/7 luni – se calculează lunile de la luna începerii activității)

8,285 lei

F. Câștig salarial mediu brut în 2016

2,681 lei

G. Plafon minim lunar F x 35%

938 lei

Va datora plăți anticipate? Da, pentru că venitul lunar estimat depășește 35% din salariul mediu brut. În această situație odată cu D220 va depune și D600 în care va opta sau nu pentru cota integrală și, presupunând că nu optează pentru cota integrală,  va datora plăți anticipate pentru 7 luni. Adică 98 lei x 7 luni = 686 lei cu titlu de plăți anticipate la CAS în 2016

La regularizare se va proceda ca în tabelul 2 din exemplul 1. Să-l revedem pornind de la ideea că la definitivarea lui 2016 va avea următoarele date și cota folosită este cea implicită de 10,5%:

A. Venit brut din activitate

250,000 lei

B. Total cheltuieli deductibile, din care
– CAS plătit în 2016 – cotă implicită

236,180 lei
686 lei

C. Venit net din activitate (A-B)

13,820 lei

D. Plată anticipată la CAS în anul 2016 – cotă implicită

686 lei

E. Venit net, mai puțin CAS, folosit pentru venitul lunar
(C + D sau A-B+D lei)

14,506 lei

F. Venitul lunar realizat (E/7 luni de activitate) – cotă implicită

2,072 lei

G. Câștig salarial mediu brut în 2016

2,681 lei

H. Plafon minim lunar F x 35%

938 lei

I. Plafon maxim lunar F x 5

13,405 lei

J. Baza de calcul lunară pentru regularizarea CAS este F dacă F>H și F<I sau este H dacă F<H ori este I dacă F>I
În cazul nostru baza este F, pentru că e mai mare decât H și este mai mic decât I
2,072 lei
K. CAS lunar datorat la regularizare = I x cota CAS

218 lei

L. Sume anuale =  K x 7

1,526 lei

M. Sume stabilite ca regularizare L-D

840 lei

Deci, la regularizare, în 2017 va plăti diferența de 840 lei cu titlu de CAS.

Exemplul 4

Un PFA, impus în sistem real, înființat în 2016 în luna februarie 2016 ce începe activitatea în martie 2016, depune D220 cu următoarele date:

A. Venit brut din activitate

15,000 lei

B. Total cheltuieli deductibile

7,000 lei

C. Venit net din activitate (A-B)

8,000 lei

D. Venitul lunar estimat (C/10 luni – se calculează lunile de la luna începerii activității)

800 lei

F. Câștig salarial mediu brut în 2016

2,681 lei

G. Plafon minim lunar F x 35%

938 lei

Va datora plăți anticipate? Nu, pentru că venitul lunar estimat este mai mic decât 35% din salariul mediu brut. În această situație odată cu D220 nu va  fi obligat să depună și D600 și nu va efectua plăți anticipate la CAS în 2016.

Exemplul 5

Un PFA, impus la normă de venit are două coduri CAEN, pentru care normele de venit pentru 2015 2016 sunt 14,000 lei pentru fiecare din ele. PFA are activitate tot anul.

A. Venit brut din activitate pe norme de venit 14,000 lei/CAEN x 2

28,000 lei

B. Venitul lunar – A /12

2,333 lei

C. Câștig salarial mediu brut în 2016

2,681 lei

D. Plafon minim lunar C x 35%

938 lei

E. Plafon maxim lunar C x 5

13,405 lei

F. Baza lunară de calcul pentru plăți la CAS este

D – dacă suma de la B este mai mică decât cea de la D
B  – dacă suma de la B este mai mare decât cea de la D dar mai mică decât cea de la E
E – dacă suma de la B este mai mare decât suma de la E

2,333 lei

Va datora plăți anticipate? Da, pentru că venitul lunar calculat depășește 35% din salariul mediu brut. În această situație odată cu D220 va depune și D600 în care va opta sau nu pentru cota integrală și, presupunând că nu optează pentru cota integrală,  va datora plăți anticipate.  Fiind impus la normă de venit baza lunară de calcul este suma maximă dintre venitul lunar stabilit și 35% din salariul mediu brut pe economie dar nu mai mult de 5 salarii medii brute pe economie.

În acest caz baza lunară de calcul va fi 2,333 lei, CAS lunar va fi de 2,333 lei x 10,50% = 245 lei, deci va efectua plăți anticipate pentru CAS în anul 2016 în valoare de 2940 lei adică 735 lei trimestrial

Exemplul 6

Un PFA, impus la normă de venit are un cod CAEN, pentru care norma de venit pentru 2015 este de 12,600 lei, dar se aplică și o corecție pentru perioada de inactivitate de 120 de zile din  motive medicale dovedită de PFA cu documente a normei de venit conform codului fiscal.

A. Venit brut din activitate pe norme de venit 12600 lei/CAEN

12,600 lei

B. Venitul brut recalculat, după corecții = (A / 365 zile) x (365 zile – 120 zile de inactivitate) = (12600 lei/365 zile) x (365 zile – 120 zile de inactivitate) =34,52 lei 245 zile = 8457 lei

8,457 lei

C. Venit lunar B/12

705 lei

D. Câștig salarial mediu brut în 2016

2,681 lei

E. Plafon minim lunar C x 35%

938 lei

F. Plafon maxim lunar C x 5

13,405 lei

Va datora plăți anticipate? Nu, pentru că venitul lunar calculat nu 35% din salariul mediu brut. În această situație odată cu D220 va nu depune și D600  și nu va datora plăți anticipate.

Concluzii?

Nu orice PFA plătește acest CAS. Acesta va fi datorat de cei care sunt obligați la plăți anticipate.

Ca urmare a definitivării pot datora CAS și cei care în anul anterior nu au efectuat plăți anticipate nefiind obligați, însă venitul net lunar efectiv realizat în anul anterior este mai mai mare de 35% din salariul mediu și maxim 5 salarii medii brute.

Sumele reprezentând plăți anticipate sunt mici. Nu sunt mari. Doar cei care au venit mare pot avea sume foarte mari la regularizare și va fi necesar să economisească bani pentru a achita regularizarea CAS.

Cei care până acum depuneau 600 nu-l vor mai putea depune dacă în anul anterior nu au realizate venituri suficient de mari care să le permită depunerea acesteia.

Cei care depuneau 600 cu o sumă aleasă de ei, nu o vor mai putea face. Acum vor achita practic la venitul realizat. Aici sunt dezavantajați cei care depuneau 600 cu valori mai mari decât venitul lunar realizat. Nu cu mult mai mari, dar mai mari. 

Dacă  mai aveți întrebări vă aștept comentariile, dar vă rog ca înainte de a comenta să verificați dacă nu cumva întrebarea dumneavoastră are deja un răspuns. Vă rog și să aveți răbdare, s-ar putea să răspund cu oarecare întârziere la întrebări fiind o perioadă aglomerată.

392 comentarii

 1. Buna! As avea o intrebare referitor la PF meu deschis in noiembrie 2014. In anul 2014 nu am avut incasari mai mari decat cheltuielile, prin urmare am fost pe piedere, si in anul 2015 nu am depus declaratia ca sa platesc CAS, acuma terminand sa imi fac registru de incasari si plati am constatat ca venitul meu lunar net este peste plafonul minim lunar. Intrebarea pe care o am este: ca acuma in 2016 eu ar trebui sa platesc anticipat pentru 2016 CAS, si sa astept regularizarea la CAS pe 2015? Sau nu se mai face regularizarea pe 2015?

  1. Nu se face regularizare pentru 2015.
   Plăți anticipate se fac în 2016 numai dacă în 2015 vă încadrați în venitul lunar determinat ca în exemplul 1, la minim 35% din salariul mediu brut. Regularizarea anului 2016 se va efectua în 2017.

 2. Art.152 Lege nr.227/2015 privind Codul fiscal
  (2) Obligaţiile anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale se determină de organul fiscal competent, prin decizie de impunere anuală, pe baza declaraţiei menţionate la alin. (1), prin aplicarea cotei individuale sau a cotei integrale de contribuţie, conform opţiunii exprimate, prevăzute la art. 138, asupra bazei de calcul prevăzute la art. 148 alin. (3), cu încadrarea acesteia în plafonul minim şi maxim. Asadar, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale recalculata în anul următor_2017 celui de realizare a venitului_2016, în baza declaraţiei privind venitul realizat,ca diferenţă între venitul brut realizat şi cheltuielile efectuate în scopul desfăşurării activităţii independente, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări sociale, raportată la numărul de luni în care a fost desfăşurată activitatea_12 luni, este de 11348 lei.
  Baza lunară de calcul nu poate fi mai mică decât echivalentul reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat_938 lei(2681*35/100), prevăzut la art. 139 alin. (3), în vigoare în anul_2016 pentru care se efectuează definitivarea contribuţiei, şi nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câştig_13405 lei (2681*5);
  Regularizarea:
  Baza de calcul anuala_2016_in sistem real 136176 lei, este inferioara echivalentului a de 5 ori castigul salarial mediu respectiv 160860 lei (2681*5*12);
  Contributie implicita rezultata din definitivare = 14298 lei ( 136176*10.5/100);
  Diferenta contributie de asigurari sociale de sanatate de plata, la nivelul anului 2016, stabilita de organul fiscal competent = 13122 lei
  ( 14298-1176).

  1. Regularizarea se face prin aplicarea cotei la bază lunară, nu la anuală. De aceea apar unele diferențe. Aplicarea cotei la bază lunară și rotunjirea sumei duce la diferențe de câțiva lei față de aplicarea cotei pe baza anuală.

 3. Multumesc mult! Sper sa ai gura aurita adica sa platesc anticipate in 2016 dar sa nu imi faca regularizarea pe 2015 la CAS ca o fi jale mare atunci. Inca odata multumesc pentru tot!

 4. Eu ma incadrez la ex 2: venitul lunar este mai mic decat plafonul minim, in sistem real. Mai depun 600 si platesc CAS in 2016?

  1. La fiecare exemplu am scris dacă se depune sau nu și dacă se datorează sau nu. Chiar vreți să reiau aici ceea ce am scris acolo?

 5. Buna ziua! Am o intreprindere individuala care are ca obiect de activitate agricultura, iar impozitul il platesc la norma de venit. Cum o sa mi se calculeze CAS conform noului Cod fiscal? Multumesc anticipat

  1. Dacă depuneți D221 și veniturile sunt exclusiv din agricultură, nu datoreați CAS. Doar dacă ați obține venituri din activități independente ați datora CAS.

 6. Eu tot nu inteleg ceva. Daca in 2015 am avut mai mult, teoretic m-as încadra la depunere D600 cf aliniatului 1, dar în aliniatul 2 zice sa nu fie mai mare decat estimarea. Eu daca am depus D220 pentru 2016 cu venit 0, mai trebuie depus si D600?

 7. Aveti dreptate, diferenţele de venit luandu-se in calculul prestaţiilor acordate de sistemul public de pensii, prin reîntregirea bazei de calcul.
  Obligatiile anuale de plata constantand in diferenta de venit{124920 lei ( 136176-11256)}, precum şi contribuţia de asigurări sociale aferentă {13122 lei (14298-1176)}, stabilite în plus prin decizia de impunere anuala, se repartizează pe lunile, din anul 2016, în care a fost desfăşurată activitatea.

 8. Dacă este vorba de un Pfa sistem real, care este Pensionar deja, se mai pune problema Caș? Sau nu?, pentru ca intra la excepții cf. Art 150?

 9. In cazul in care nu suntem obligati la plati anticipate, iar in 2016 vom avea incasari, in 2017 cum se vor face regularizarile? Conform carei cote daca in 2016 nu am depus D600 ? Multumesc.

  1. Codul fiscal e clar. Da, toate datorează CAS la modul teoretic, dar de plătit plătesc doar cei care se încadrează în acel venit minim lunar. Același lucru e scris și în comunicat.
   Cu ce nu sunt eu de acord din ceea ce scrie acolo: regularizarea nu se face pentru toți. Se face numai pentru cei care fac plăți anticipate, textul legii fiind clar în privința asta.

 10. la ex. 2 ce se intampla cu cei care aveau depus 600,iar in 2015 au avut venit sub plafon,si de unde reiese ca nu se va impune cas la sfarsit de 2016 daca are venit peste plafon

  1. Nu. Să ne înțelegem: în 2016 nu se face nici o regularizare pentru 2015. Sumele calculate și plătite în 2015 nu se recalculează.
   Prima regularizare a CAS va fi abia în 2017 și numai pentru cei care în 2016 sunt obligați să depună D600 și efectuează plăți anticipate pentru CAS.

  1. În această situație contează D220 nu sumele de anul trecut. D220 se depune în acest caz împreună cu o justificare.

 11. In forma actuala a codului fiscal, pentru 2016 toate PFA-urile vor platii CAS. Inclusiv cei de la exemplu 2. Ma rog, cu excepţia persoanelor fizice
  asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale şi a pensionarilor.

  Scutiti vor fi doar pentru platile anticipate (daca venitul lunar realizat in 2015 este mai de 35% din salariul mediu brut).
  Regularizarea se va face in anul 2016 si indiferent de venit, se va datora CAS la nivelul minim de 35% din salariul mediu brut.

  Trebuie corectata fraza a doua de la paragraful cu “Baza de calcul lunară pentru plăți anticipate la CAS:”

  1. Am corectat, mulțumesc.
   Nu vor datora toți. Citește cu atenție ce scrie la 148 alin.1 – e baza pentru plăți anticipate. Orice referire la regularizare se face cu trimitere către cei de la alin.1 al art.148 adică la cei cărora li se stabilesc plăți anticipate.

 12. @Cristi
  Mulţumesc mult. Mie nu-mi era clar pentru că la punctul 2 spune că doar în cazul în care începi activitatea în acest an. Şi atunci era o enigmă. Domnişoara de la ANAF nu a vrut nicio justificare, a zis că îl ia fără nimic. Să vedem dacă îl şi procesează. Oricum până în 31 ianuarie mai aflăm.

 13. Schimbam putin subiectul, cu:
  Comunicatul de presa__Ministerul Finantelor Publice_11.01.2016
  Lămuriri cu privire la plata impozitelor și taxelor locale și la depunerea declarațiilor

  În urma materialelor apărute în presă, Ministerul Finanțelor Publice face următoarele precizări:

  Persoanele fizice care din 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri NEREZIDEȚIALE sau clădiri cu DESTINAȚIE MIXTĂ au obligația să depună o declarație, până la data de 31 martie 2016, conform Modelului 2016 – ITL aprobat prin ordinul comun MFP/MDRAP nr.4087/2069 din 22 decembrie 2015 publicat în MO nr.972/29.12.2015.

  Exemplu: în cazul în care am o locuință cu destinatie mixtă (în apartament) unde am înregistrat un sediu social ca persoana fizică autorizată sau ca un SRL, chiar dacă nu-mi desfășor activitatea acolo, trebuie să depun această declarație până la 31.03.2016.

  Așadar, NU toate persoanele fizice trebuie să depună această declarație!

  În ceea ce privește terenul de sub casă, acesta se impozitează în funcție de rangul localității și zona în care se gasește imobilul, conform art.465, alin.2, din Legea nr.227/2015, privind Codul Fiscal. Impozitul este cel aferent terenului cu construcție.

  1. He, he. Dacă ați știi câți nu au avut răbdare și au depus 205 pe formatul de anul trecut și după aia au dat mail al firmă să întrebe de ce le dă eroare. Pe unii-i mănâncă rău de tot. Încă nu au apărut ăia cu bilanțul pe 2015. De regulă după 1 ianuarie apăreau și de ăștia. Cel mai rapid a fost cerut în 2014 parcă prin 5-7 ianuarie.

 14. Incerc sa inteleg si eu noile prevederi.Sunt salariat si am si un PFA, dar cu activitate minima.Situatie ipotetica:nu completez 600 acum pt ca am sub 35%.., iar in anul 2016 fac ipoteza ca voi activitate slaba, astfel incat in decembrie 2016 venitul net(brut-chelt.ded) este 100 lei. Voi primi in 2017 sa platesc 1176 lei contributia CAS?

  1. Cred că nu ați înțeles ce am scris aici: dacă în 2015 venitul lunar este sub 35% din salariul mediu brut din 2016 atunci nu aveți obligația de a depune D600.

 15. Buna ziua,
  As dori sa stiu care sunt consecintele referitoare la calculul valorii punctului de pensie sau stagiului de cotizare in cazul in care se opteaza pentru cota de 10,5 % in loc de 26,3 % la CAS activitati independente. De exemplu un PF care anul trecut platea CAS conform optiunii sale de 875 lei/luna (26,3 % x baza calcul 3327 lei/luna) , respectiv 10500 RON/an. Venitul net (mai putin CAS)anual este in jur de 100.000 lei. Acest lucru inseamna ca daca va avea si in 2016 acelasi venit sumele finale achitate vor fi:
  -10500 lei faca opteaza pentru cota de 10,5 %
  -26300 lei daca opteaza pentru cota de 26,3%.
  Deci practic daca opteaza pentru cota de 10,5 din venitul net, va plati aceeasi suma ca pentru 2015 cand a avut cota 26,3 din baza de calcul 3327 lei.
  Dar pentru calculul pensiei va fi la fel?

  1. Sumele nu vor fi chiar acelea pentru că baza de calcul e lunară nu anuală. Și, da, e normal să fie mai mari. Pentru că nu e același lucru să plătească la o bază lunară aleasă de el sau la venitul net realizat care, raportat la numărul de luni din an, este mult mai mare.
   Impact există asupra stagiului de cotizare pentru că ne-optând pentru plata cotei integrale de CAS nu va avea stagiu complet.

 16. O singura nelamurire am.Pentru veniturile obtinute in 2015 de un pfa in sistem real de ce luam in considerare castigul salarial mediu pe 2016 si nu pe 2015, pentru incadrarea in plafonul minim lunar(pentru a vedea daca devine incepand cu 2016 platitor de CAS sau nu)?Inteleg platile anticipate in 2016 se vor face luand in considerare castigul salarial mediu pe 2016, regularizarea in 2016 se va face luand in calcul plafon minim, plafon maxim castigul salarial mediu pe 2016, dar pentru a stabili daca incepand cu 2017 este obligat sa se inregistreze ca platitor de CAS vom raporta venitul net 2016 la castigul salarial mediu pe 2017?

  1. Toți cei care au situații ce se declară prin 205 au obligație depunerii ei. Nu contează forma de organizare.

 17. Buna ziua! Nu trebuie sa depunem decl 600 pt ca este sub 35%. Totusi vreau sa fiu asigurat la pensie. In 2015 am platit la Casa de Pensi contributie lunara. Cum sa procedes in anul 2016 ??? Multumesc

 18. Buna seara ! Sunt PFA pe norma de venit (12600 lei/2016), neplatitor de TVA cu doua CAEN-uri si salariat cu norma intreaga in acelasi timp. Beneficiez de o majorare de norma cu 25%(vad comercial-municipiu) si o reducere de 40% pentru statutul de salariat. Va rog sa-mi precizati, in vederea depunerii sau nu a declaratiei 600 daca in calculul venitului brut din activitatea pe norme de venit se iau in calcul cele doua CAEN-uri si anume 12600 lei /CAENx2=25200 lei sau doar cel principal. Multumesc.

 19. Buna seara,
  Am citit postarea dvoastra cu mare atentie, dar recunosc ca eu una sunt destul de straina de aceasta lume a contabilitatii, insa imi doresc foarte mult, sa imi fac in acest an un PFA cu obiect de activitate de artizanat, in mod deosebit pentru comerciaizarea acestor produse in cadrul expozitiilor, targurilor, etc. Deci activitatea mea nu va produce venituri constante si nici consistente, de aceea as dori sa stiu ce impuneri fiscale voi avea, inclusiv referitoare la taxele legate de domiciliul unde imi voi declara si sediul social pentru a deschide pfa-ul.Din zvonuri pana acum mai mult m-au panicat sumele care au fost vehiculate incepand cu anul acesta; de aceea as vrea sa stiu daca acest PFA este rentabil, pentru o persoana care, poate nu obtine venituri nici de 100 de lei in fiecare luna, dar vrea sa isi poata vinde produsele lucrate in mediul public.Va multumesc anticipat pentru raspuns.

  1. Veți datora obligatoriu impozit pe venit și contribuție de asigurări sociale de sănătate.
   La ce bază de calcul depinde de modul în care optați să fiți impusă, dar dacă e o activitate atât de redusă vă recomand sistemul real și să vă țineți o evidență a încasărilor și plăților.
   CAS veți datora numai dacă venitul lunar este la o anumită valoare.
   Impozitul pe clădirea sediului, proprietatea personală, nu se majorează defel dacă la acea adresă nu există activitate economică. Dacă acolo nu desfășurați acte sau fapte de comerț, impozitul va fi același cu cel pe care l-ați datora dacă nu ați fi PFA.

 20. Insa decizia de impunere se raporteaza doar la o singur CAEN si anume cel principal. Sa inteleg ca trebuie sa renunt la CAEN-ul secundar in vederea neplatii contributiei catre pensii, avand in vedere ca venitul lunar calculat doar pentru un singur CAEN nu depășește 35% din salariul mediu brut ?

  1. Nu cred. Decizia de impunere se face pentru venitul cumulat al normelor nu pentru o singură normă. Faptul că apare un singur cod CAEN pe decizia de impunere nu înseamnă că normele nu se cumulează.

 21. @TomaC
  Referitor la ce spuneai mai sus, în legătură cu asigurarea opţională la Casa de Pensii, pentru cei care nu au obligaţia depunerii D600, bănuiesc că astfel de sume nu au ce căuta pe cheltuielile PFA-ului, deoarece fiscul le va considera nedeductibile, nu?

 22. Aşa m-am gândit şi eu.Dar şi ce se achită la fisc pe baza deciziei de impunere, CAS şi CASS, tot în nume personal se face.De aici mi s-a iscat nedumerirea!!

 23. Buna ziua,

  As dori sa stiu ce implicatii are optarea pentru plata exclusiva a cotei individuale de asigurari sociale de 10,5%. Care ar fi avantajul platii contributiei integrale de 26,3% (in afara de obtinerea unei pensii mai mari)? Are vreo implicatie asupra stagiului de cotizare?

  1. Reducerea stagiului de cotizare. Stagiul de cotizare complet se realizează doar dacă e plătită cota integrală a CAS.

 24. LA SECTORUL 5 ASTAZI O DOAMNA INSPECTOR MI-A SPUS CA INDIFERENT CA DEPUI D600 SAU NU VEI FI IMPOZITAT CU CAS LA VALOAREA MINIMA PRIN DECLARATIA DE IMPUNERE .

  1. Ba scrie în legea 263/2010. Vedeți art. 6 și art.31 care e cota datorată. Stagiul de cotizare se realizează numai dacă se plătește cota integrală.

 25. Noutati
  Acum, cateva minute, in MO Partea I Nr.22/13.01.2015 au fost publicate NM de aplicare a Codului fiscal.
  Pentru ca sunt foarte multe clarificari, va supun in prima etapa, urmatoarea:
  Pentru incadrarea in sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor in anul 2016, verificarea conditiei prevazute la art.47 lit.c) din Codul fiscal, respectiv incadrarea in nivelul veniturilor realizate de 100.000 euro, se verifica pe baza veniturilor care constitue baza impozabila prevazuta la art.53 din Codul fiscal, realizate la data de 31decembrie 2015.

 26. Buna ziua! Sunt o intreprindere individuala in system real care in 2015 am realizat venituri de 100000 si cheltuieli de 90000, deci venit net de 1000. Am completat D600 si am platit CAS minim de 222/luna. Intrebarea mea este daca sunt obligata la plata CAS pe 2016?
  Multumesc!!

 27. Buna ziua,
  am o intrebare referitoare la declaratia 600.Nu inteleg ceva.Eu am pfa pe norma de venit, neplatitor de tva.cod caen 4789.Am vazut ca norma de venit pt anul 2015 este de 10900/an iar acum pt anul 2016 e 14400/an.Din calcule reiese ca norma de venit pe luna pt 2015 este 908,33 si pt anul 2016 este 1200lei/luna.La care an ma raportez pt declaratia 600? nu imi dau seama daca depasesc 35% din sal mediu brutpe 2015 sau 2016? va rog mult sa imi raspundeti.Trebuie depusa declaratia 600?Multumesc anticipat!!!

  1. Aveți dreptate aici și exemplul meu e eronat din acest punct de vedere pentru norma de venit. Se ia în considerare norma de venit pentru 2016 nu cea din 2015/

 28. ce ati sfatui sa aleaga un medic de familie, care mai are 3 ani pina la pensie, cota de cas de 10,5% sau 26,3%?

 29. Buna ziua
  Baza de calcul pentru Cas si Cass se stabileste ca diferenţă între venitul brut realizat şi cheltuielile efectuate în scopul desfăşurării activităţii independente, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări sociale.
  Cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări sociale nu reprezinta Cas plus CASS?
  Multumesc

  1. Nu. Aici e o confuzie ce pornește de la D200. Acolo există departajate cheltuielile cu asigurările sociale obligatorii. Acestea cuprind, într-adevăr, atât CAS cât și CASS.
   Dar la calculul bazei impozabile, la fiecare tip de obligație se exclude din cheltuieli deductibile cheltuiala specifică: CAS sau CASS, după caz.
   Spre exemplu la CAS se exclude la art.148 alin3. doar contribuția de asigurări sociale.

   (3) Pentru persoanele fizice prevăzute la alin. (1), baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale se recalculează în anul următor celui de realizare a venitului, în baza declarației privind venitul realizat, și se stabilește ca diferența între venitul brut realizat şi cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității independente,

    exclusiv cheltuielile reprezentând contribuția de asigurări sociale

   Iar în cazul contribuției de asigurări sociale de sănătate se exclude această obligație la art.170

   1) Pentru persoanele fizice care realizează venituri din activități independente și care determină venitul net anual în sistem real și/sau pe baza normelor anuale de venit, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate este diferența pozitivă dintre venitul brut și cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității independent,

    exclusiv cheltuielile reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate

   sau valoarea anuală a normei de venit, după caz, raportată la numărul de luni în care a fost desfășurată activitatea pe fiecare sursă de venit.

 30. Eu am înțeles că oricum platim, doar ca ca exista diferențierea celor care au obligativitatea declararii si plății anticipate și cei care platesc doar in 2017 la regularizare. …

  1. Nu. Cei care sunt sub plafonul de 35% din salariul mediu și nu au plăți anticipate nu plătesc CAS. Pentru că nu li se face regularizarea.
   E adevărat că toți care realizează venituri din activități independente sunt prezumtivi plătitori de CAS. Dar nu toți sunt obligați la plată. Pentru a fi achitată o taxă, un impozit, e nevoie de:
   – un contribuabil
   – o taxă, impozit sau contribuție – cu suma sau cota datorată
   – o bază impozabilă
   Ori în cazul CAS baza impozabilă e stabilită condiționat. Și este doar pentru plăți anticipate. Iar regularizarea se face exclusiv pentru cei care au efectuat plăți anticipate. De altfel nici nu ai ce să regularizezi dacă nu ai plăți anticipate efectuate.

 31. BUna

  la calcularea bazei de impozitare cu formula (C + 6312 lei sau A-B+6312 lei) nu vi se pare că se impozitează si CAS/ul? de ce să plătim impozit pe CAS, care la rândul ei este o contributie?

  1. Nu, nu mi se pare. Vedeți modul de stabilire a bazei impozabile pentru CAS și CASS la art.148 și art.170. Acestea la calculul bazei impozabile pentru fiecare din aceste contribuții se exclud din cheltuielile deductibile.

 32. Buna seara!
  Sunt angajata cu contract de munca la o societate comerciala, dar am si PFA in sistem real. Ar trebui sa ies la pensie pentru limita de varsta in luna februarie 2018. Stagiul complet de cotizare in momentul pensionarii ar fi de 30 de ani si 9 luni. In prezent, am un stagiu de cotizare de peste 38 de ani. As dori sa va intreb: daca in calitate de PFA aleg cota de CAS de 10,5%, aceasta va avea vreo influenta negativa asupra cuantumului pensiei?
  Va multumesc!

  1. Nu. Oricum odată ce vă pensionați, nu vi se va mai calcula CAS pentru veniturile din activități independente.

 33. Este posibil ca , chiar pentru cei care nu depun D600 considerand ca nu se incadreaza in plafonul minim , sa li se elibereze oricum o decizie de impunere CAS cu 10.5% din plafonul minim ( 938 lei )? O doamna inspector de la sectorul 5 m-a asigurat ca asa va fi si ca pentru 2016 depun D600 doar cei care vor sa fie cu stagiu complet .

 34. Inseamna ca pana la 31.01.2016 un pfa trebuie sa stie foarte clar situatia venitului net pt. 2015 pt a sti daca depune sau nu D600.atunci de ce un termen atat de generos pt D200 ( mai 2016 ! ).Daca intervin modificari in calculul venitului net ( documente justificative noi dupa 31.01.2016 pentru anul 2015 )care modifica semnificativ baza de calcul in raport cu plafonul minim ( il depaseste sau dimpotriva ) ? Multumesc oricum pentru raspunsuri ! Doamna de S5 parea foarte categorica .

  1. Trebuie să știe orientativ. Cât de mare să fie diferența din documente neprocesate? Să fim serioși.

 35. Atunci care din variantele de mai jos le poate alege un pfa care doreste sa plateasca cas in continuare ( stagiu integral ) si nu se incadreaza in plafon :
  1. sa faca contract cu Casa de Pensii si atunci daca in 2016 de exemplu va depasi plafonul va plati in 2017 cas de doua ori .
  2. sa depuna d220 cu estimare venit net mai mare decat plafon si deci automat D600 ( si atunci daca D200 pe 2016 va dovedi ca nu se incadreaza in plafon ce regularizare se va face )
  3. sa depuna d600 chiar daca D200 pe 2015 va dovedi contrariul ( si atunci la ce riscuri se expune ? )

  1. 1. Poate să o facă oricând. Nu plătește de două ori. Plătește pe contract în mod benevol. Pe PFA ar plăti obligat dacă se încadrează în criteriile stabilite de lege, dar poate plăti doar 10,5%.
   2. Nu contează ce estimează, contează datele realizate în anul anterior dacă e impus în sistem real.
   3. Nu cred că se va expune vreunui risc. Dar va efectua plăți anticipate chiar dacă nu e obligat. Depunerea D600 e obligatorie pentru cei care se încadrează în acei parametrii.

 36. Scuze daca eventual bat campii dar mi se pare ca legiuitorii au complicat sau , ca de obicei , nu sunt suficient de clari .
  Referitor la estimarea , chiar orientativa , a venitului net mentionez ca si la societati se depun declaratii pana in 15.01.2016 ( ex. d010 ) sau 25.01.2016 ( ex. d094 ) dar acestea au la baza cifra de afaceri iar ca exemple de cheltuieli care pot sau nu sa fie evidentiate ca deductibile sunt cele cu utilitatile de la sediul declarat al pfa ( apropo de noua legislatie referitoare la impozitul pe cladiri cu destinatie mixta )

  1. Vă scuz, dar chiar bateți câmpii :)
   Declarațiile menționate sunt sunt estimative. 010 e o declarație de mențiuni sau de înregistrare fiscală – se depune pentru modificarea datelor vectorului fiscal și nu pe date estimate ci pe date concrete.
   094 e declarație informativă. Are la bază informații nu legate de cifra de afaceri economică ci legate de cifra de afaceri din punct de vedere al TVA ce se determină din jurnalele de vânzări.
   Cheltuieli care pot să nu fie deductibile la PFA? Păi pentru a fi cheltuială trebuie să existe și plata. Dacă e plată efectuată în 2015, la momentul plății se cunoaște dacă e sau nu deductibilă. Dacă vine vorba de utilități, nici o plată efectuată pe numele persoanei și fără a fi emisă o factură către PFA nu e deductibilă și nu de acum.

 37. Mai incerc o data ! Nici daca exista un contract de comodat intre PFA si proprietar pentru sediu in care se specifica faptul ca plata utilitatilor ( curent , gaze , intretinere bloc etc ) cade in sarcina pfa , total sau partial ( functie de cota din locuinta ocupata de pfa )? Trebuie neaparat contract cu furnizorii de utilitati pe PFA ?

 38. Credeam ca macar utilitatile pentru un sediu , care face obiectul unui contract de comodat , sunt deductibile daca se specifica in contract ca plata lor cade in sarcina PFA ( total sau partial ).
  In alta ordine de idei mi-e teama ca ANAF-ul ne va spune ca nu e cum citim noi legea( logic credem noi! ) ci cum trebuia sa o citim ( cum au dorit ei sa o scrie !).
  Multumesc mult oricum ! Incerc sa interpretez logica anumitor declaratii . termene etc. , fara a fi riguros tehnic ,si nu prea reusesc !

  1. Nu sunt deductibile defel. Mai ales în baza unui contract de comodat. Acesta presupune cedarea folosinței bunurilor în mod gratuit. Cel ce primește folosința este obligat să le întrețină în mod corespunzător, dar asta nu înseamnă că el plătește utilitățile în numele proprietarului. Poate plăti acele utilități în nume propriu, dar în acest caz este necesar să dețină factură emisă pe numele lui de către furnizorii de utilități. Dacă plătește în numele proprietarului deja nu mai vorbim despre cedarea gratuită a folosinței pentru că proprietarul obține un venit indirect prin plata efectuată de cel căruia i-a cedat folosința bunurilor. Chiar în cazul unui contract de închiriere plata utilităților facturate pe numele proprietarului dar achitate de chiriaș în numele acestuia se consideră un venit al proprietarului,

 39. Buna seara ! Sunt angajat la o societate comerciala (CIM/4 ore/perioada nedeterminata) si am si un PFA cu norma de venit 30.000 lei (la 31.12.2015 am venituri totale in suma de 230.000 lei). Eu trebuie sa depun vreo declaratie pana la 31.01.2016 ? Anul trecut nu am depus nicio declaratie – mi-a venit decizie de impunere pentru impozitul pe venit si CASS. Va multumesc !

  1. Da, depuneți D600. Completați capitolul I și la capitolul II bifați opțiunea II.3. La capitolul III nu bifați nimic decât dacă doriți să cotizați cu 26,3% aplicat la norma de venit și nu 10,5% care e procentul implicit.

 40. de Cecilia Pavelescu la 27 Oct. 2015 Exclusiv
  0 comentarii
  Fii primul care comenteaza

  Decontare chirie si utilitati pentru PFA, in functie de punctul de lucru Persoanele fizice autorizate pot avea atat domiciliu fiscal, cat si domiciliu personal. Vom analiza in materialul urmator daca PFA-ul cu domiciliul fiscal diferit de domiciliul personal poate sa deduca cheltuielile cu chiria si utilitatile aferente spatiului inchiriat in care are stabilit domiciliul personal, de unde presteaza activitatea profesionala.

  In cazul PFA, punctele de lucru reprezinta locatiile in care isi desfasoara activitatea, la fel ca in cazul intreprinderilor individuale sau familiale, doar daca aceasta nu se desfasoara exclusiv la sediul profesional.

  Punctele de lucru se inregistreaza in registrul comertului, cu respectarea dispozitiilor privind sediul profesional si cu aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor art. 14 din OUG 44/2008.

  Legislatia in vigoare prevede ca, pentru decontarea cheltuielilor, acestea trebuie sa fie efectuate in activitatile desfasurate in scopul realizarii veniturilor si sa fie justificate prin documente.

  Cheltuielile cu functionarea si intretinerea, aferente bunurilor care fac obiectul unui contract de comodat, sunt considerate drept cheltuieli deductibile, potrivit intelegerii din contract, pentru partea aferenta utilizarii in scopul afacerii, potrivit pct. 38 liniuta 21 din Normele metodologice.

  Asadar, aceste cheltuieli sunt deductibile daca punctul de lucru este inregistrat la Registrul comertului/organul fiscal, pentru partea aferenta utilizarii in scopul afacerii. PFA-ul poate deconta astfel cheltuielile cu utilitatile/intretinerea, calculate in baza procentului stabilit in contract, in baza documentelor emise pe numele proprietarului, acestea fiind considerate cheltuieli deductibile.
  Autor: Cecilia Pavelesc

  1. Și eu sunt de acord cu excepția faptului că nu orice utilitate e pentru afacere. Și cheltuieli cu întreținerea și funcționarea nu înseamnă utilități neapărat.

 41. Cristi :
  Da, depuneți D600. Completați capitolul I și la capitolul II bifați opțiunea II.3. La capitolul III nu bifați nimic decât dacă doriți să cotizați cu 26,3% aplicat la norma de venit și nu 10,5% care e procentul implicit.

  Va multumesc pentru raspuns. Deci, singura declaratie pe care o depun este D600 ! Am scapat ieftin ! :)

 42. M-am mai linistit! Oricum discutiile vis-a-vis de D600 pentru 2016 sunt convins ca vor inmulti cu cat se apropie termenul.
  O seara (noapte )placuta !

 43. Buna dimineata
  “Cei care au venituri mari vor fi obligați la plata unor sume mari la regularizare și de aceea e bine să economisească bani pentru plata regularizărilor. Ar fi fost bine ca plata anticipată să poată fi efectuată și la valori mai mari pentru ca regularizarea să nu ducă la astfel de diferențe”.
  Si daca facem platile la sumele anterioare datei de 01.01.2016(mai mari decat cele impuse de noul CF)nu se tine cont de acestea la regularizare?

 44. o nelamurire: daca in 2015 nu am avut venitul net peste plafonul de 35%, nu depun D600 si nu platesc nimic anticipat in 2016. Dar, ipotetic vorbind, in 2016 poate obtin venit mult mai mare, care trece mult de pragul de 35% din salariul mediu brut. Dumneavoastra spuneti ca nu se regularizeaza nimic, ceea ce mi se pare anormal, din punctul de vedere al statului. Sigur, mie mi-ar conveni, dar parca ceva nu e in regula.

 45. @Cristi
  Ma tem ca sunteti intr-o eroare.
  Art.152 alin.(4) spune ca definitivarea CAS se face si pentru cei care nu au facut plati anticipate, dar numai daca in anul pentru care se face definitivarea se incadreaza in plafonul minim de 35% din salariul minim brut. Si articolul de la DGRFP Cluj spune acelasi lucru.

  De exemplu, un contribuabil care in 2015 are venit lunar 700 (sub plafon) – nu datoreaza plati anticipate pentru 2016.
  Sa presupunem ca venitul lunar realizat in 2016 este 1200 (peste plafonul de 938), se face definitivare CAS pentru 2016 si plateste 10,5% din venitul realizat in 2016, in termen de 60 zile de la primirea deciziei de impunere.
  Altfel, daca presupunem ca venitul lunar realizat in 2016 este de 800 lei (sub plafon), nu se face definitivare CAS.

 46. @Cristi

  Marian :
  Regularizarea se va face in anul 2016 si indiferent de venit, se va datora CAS la nivelul minim de 35% din salariul mediu brut.

  Daca este asa cum spuneti, care este, in aceeptiunea dumneavoastra, utilitatea alin.(9) al art.148 ?
  Daca toata lumea ar datora CASS la venitul minim, n-ar mai putea fi vorba de restituirea platilor anticipate…
  Exista si cazuri pentru care nu se face definitivare CAS, si anume pentru cei la care venitul realizat in anul definitivarii este sub plafonul de 35% din salariu mediu brut.

 47. @Cristi
  Cristi te contrazic . Daca in 2016 vei avea venituri mai mari de plafonul de
  35% din salariul mediu / luna atunci in baza declaratiei de venit din 25.05.2017 vei avea o decizie de impunere pt plata CAS de 10.5% la venitul net declarat.
  Asta pe langa platile anticippate pe 2017 in baza declaratiei 600 depusa pana la 31.01.2017.

  NU vei avea CAS de plata in 2017 daca vei avea in 2016 venituri sub plafonul de 35% din salar mediu /luna.

 48. @gramaco

  Doar nu crezi ca daca ai venituri pe 2016 de 100.000.000 lei nu vei datora un sfant la CAS doar prin faptul ca in 2016 nu ai facut plati anticipate , pentru ca in 2015 ai fost sub plafon :)

  1. Am un comentariu neaprobat pe care am să-l aprob imediat ce ajung la birou. Tot atunci revin cu precizări și clarificări la articol, dar și tu ai dreptate. Doamna care a postat mesajul neaprobat încă a indicat și temeiul legal. A existat la mine o inducere în eroare legată de regularizarea de la art.148.

 49. PFA care depune D 221 -impozit la norma de venit. Am vazut ca pt aceste venituri nu se plateste CAS. problema este ca in luna 10 2015 am emis o factura de arenda pe care nu am incasat-o inca . Trebuie sa declar la incasari 2015 valoarea facturii chiar dc nu este incasata ?se face D 600 daca este depasit plafonul de 35 % ?

  1. Nu. Nu se trece ca venit decât la încasare. Proprietatea terenului arendat e a PFA sau a persoanei? Dacă e a persoanei, atunci cel care plătește arenda e obligat la reținerea obligațiilor și plata lor la stat și PFA nu are de ce să emită factură. E și mai rentabil să fie contractul de arendă pe numele persoanei fizice și nu al PFA.

 50. In cazul acesta proprietar de teren este PFA.Sa inteleg ca daca voi incasa banii in 2016 am termen pentru declararea lor pana in mai 2017?
  multumesc

 51. Postez de pe pagina de FB a ANAF o intrebare legata de CAS :

  Intrebare :Buna dimineata ! am urmatoarele intrebari:1. Daca in anul 2015 venitul net lunar realizat este sub 938 lei(35%x2681lei) am obligatia depunerii Formularului600? 2.Daca nu trebuie sa depun 600 cand trebuie sa platesc CAS pentru venitul din 2016?si daca nu depun 600 am obligatia depunerii D200 pana la 01.02.2016? 3.Daca depun 600 care sunt termenele de plata pentru CAS? 4.Am obligatia depunerii D200 si D220 pana la 01.02.2016 daca depun Formularul 600? Multumesc anticipat.

  Raspuns ANAF : Bună dimineaţa.
  Dacă în anul 2015, aţi obţinut venituri din desfăşurarea unei activităţi independente şi venitul net lunar realizat este sub plafonul de 35% din câştigul salarial mediu brut (2681 lei) utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, respectiv sub 938 lei, NU aveţi obligaţia completării şi depunerii formularului 600, şi ca urmare în anul 2016 nu datoraţi ANTICIPAT contribuţia de asigurări sociale. Plăţile anticipate se efectuiază trimestrial până în data de 25 a ultimei luni din trimestru.
  Declaraţia 200 – Declaraţie privind veniturile realizate din România, se depune până la data de 25 mai 2016 inclusiv, pentru categoriile de venituri obţinute în anul 2015 şi pentru care există obligaţia legală de a fi declarate.
  Declaraţia 220 se depune împreună cu Declaraţia 200 numai în condiţiile prevăzute de art.120 alin.(3) din Codul fiscal, respectiv dacă în anul anterior aţi realizat pierderi sau aţi realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi dacă, din motive obiective, estimaţi că veţi realiza venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de anul fiscal anterior.
  Pentru venitul din 2016 contribuţia de asigurări sociale se recalculează în anul următor, respectiv în anul 2017, în baza declaraţiei privind venitul realizat (D200), şi se stabileşte ca diferenţă între venitul brut realizat şi cheltuielile efectuate în scopul desfăşurării activităţii independente, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări sociale, raportată la numărul de luni în care a fost desfăşurată activitatea. Baza lunară de calcul nu poate fi mai mică decât echivalentul reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, şi nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câştig. Suma datorată, stabilită prin decizia de impunere se achită în termen de 60 zile de la primirea deciziei.
  În cazul veniturilor din activităţi independente pentru care se determină venitul net anual pe baza normelor anuale de venit, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale o reprezintă valoarea anuală a normei de venit raportată la numărul de luni în care se desfăşoară activitatea şi nu poate fi mai mică decât echivalentul reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în vigoare în anul pentru care se stabilesc plăţile anticipate, şi nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câştig.

 52. De aici rezulta ca oricum fiecare PFA plateste CAS cel putin la plafonul de 938lei/lunar ca baza impozabila dar nu mai mult de 5 salarii medii ( in urma depunerii Declaratiei 200 din 25.05.2017 indiferent ce suma e declarata ca venit net ) dar nu va plati anticipat nimic daca e sub plafon cu venitul net realizat .

 53. Buna ziua. Daca am un Cmi, acesta se supune acelorași condiții ca un Pfa? Pana acum contabila platea trimestrial. Acum cum se va calcula venitul lunar?? Cum aflu daca tb sa depun declarația 600? Multumesc

  1. Da, acelorași condiții. Plata se va face tot trimestrial. Venitul lunar se calculează numai pentru a se stabili baza lunară de calcul a CAS.
   Dacă venitul net pe 2015 raportat la numărul de luni de activitate din 2015 e mai mare decât 35% din salariul mediu brut pe economie, atunci trebuie să depuneți D600.

 54. @Cristi
  Buna seara,
  Se stabileste platile anticipate la CAS in functie de venitul realizat aferent an 2015 care se declara in D200 in mai 2016, sau in venitul estimat care se declara in anul 2016, pentru anul 2016, anul trecut am achitat impozit pe profit si sanatate.

  1. Nu contează că aveți contract de muncă. Ce contează este volumul venitului net realizat în 2015 prin întreprinderea individuală.

 55. Cristi :
  Veți datora plăți anticipate în 2017. Dar aveți dreptate.

  Probabil ca totusi se va regulariza, in functie de D600 depusa (sau nu) in 2017.

 56. venit net 2015 peste160860 la o cota de 10,5% platesc lunar1408 sau calculez lunar in functie de venitul lunar pentru ca poate fi mai mica sau mai mare decat 5 salarii medii/luna sau se regularizeaza anual

  1. Nu dvs.calculați plățile anticipate. Depuneți D600 și veți primi decizie de impunere pentru plăți anticipate.

 57. “Criveanu Nicoleta Buna dimineata .1. daca un pfa are in 2015 venitul sub plafon conform art 148 nu ar trebui sa depuna declaratia 600. Corect ? 2. In conditiile neobligativitatii depunerii acestei declaratii cand si cum se va face plata la cas pentru pfa in cauza si ce cota se va aplica ? Multumesc
  19 ianuarie la 23:20
  Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF
  Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF Daca un PFA are in 2015 venitul sub plafon, nu are obligaţia depunerii D 600 si deci nu trebuie să plătească anticipat CAS. În baza declaratiei privind venitul realizat pe anul 2016 depusă până la data de 25,05,2017 organul fiscal stabileşte obligaţii de plată pentru anul 2016 dacă venitul net efectiv realizat depăşeşte acest plafon ( 35%* 2681lei *12 luni) Plata contributiei de asigurari sociale stabilite prin decizia de impunere anuala se efectueaza in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei.
  18 ore
  Criveanu Nicoleta
  Criveanu Nicoleta Si daca in 2016 iese tot sub plafon nu i se intocmeste decizie de impunere pentru cas la nivelul plafonului adica 11260*10.5% ?
  1 · 18 ore
  Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF
  Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF Criveanu Nicoleta NU!”

 58. Oana Andrei Buna ziua,
  Daca in anul 2016 nu am obligatia de a depune declaratia 600 iar venitul realizat in anul 2016 este sub plafon (3000 lei pe an), mai datorez CAS pentru anul 2016 la definitivare?
  Va multumesc.
  2 · 20 de ore · Editat
  Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF
  Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF Dacă venitul realizat in anul 2016 este sub plafon (3000 lei pe an) NU datoraţi CAS pentru anul 2016 la definitivare.

 59. “ART. 152 – Declararea şi definitivarea contribuţiei de asigurări sociale în cazul veniturilor din activităţi independente
  2) Obligaţiile anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale se determină de organul fiscal competent, prin decizie de impunere anuală, pe baza declaraţiei menţionate la alin. (1), prin aplicarea cotei individuale sau a cotei integrale de contribuţie, conform opţiunii exprimate, prevăzute la art. 138, asupra bazei de calcul prevăzute la art. 148 alin. (3), cu încadrarea acesteia în plafonul minim şi maxim.
  (4) Prevederile alin. (2) se aplică şi în cazul persoanelor prevăzute la art. 148 alin. (8), al căror venit realizat în anul fiscal pentru care se efectuează definitivarea contribuţiei de asigurări sociale se încadrează în plafonul minim prevăzut la art. 148 alin. (3).”

 60. Deci un PFA, care nu a platit CAS anticipat in 2016(nedepasind plafonul de 35% pentru 2015) va plati CAS pentru 2016, doar daca venitul net(baza de calcul CAS) depaseste 35% din castigul salarial mediu brut pe 2016.

 61. buna ziua!
  am fost azi la finante prahova cu decl.600 si mi se spune ca TREBUIE sa bifez cota integrala, ca oricum , tot aceasta se va lua in calcul! Mentionez ca venitul lunar pe 2015 depaseste 35%. Si atunci unde mai este optiunea mea? Pentru ce se cheama OPTIUNE? daca ma puteti lamuri, va multumesc!

  1. Nu bifați acea opțiune decât dacă doriți să cotizați cu 26,3%. Alegerea de a folosi cota integrală este a contribuabilului. Dacă nu optați pentru folosirea cotei integrale de 26,3% se va calcula atât plata anticipată cât și regularizarea acesteia și definitivarea cu cota implicită, adică cota de 10,5%.
   Nu e adevărat ce vi s-a spus. Nu TREBUIE.

 62. Caz concret:
  Va rog sa-mi raspundeti, daca puteti, cu lamuriri (benefice pentru toti cei care se afla in situatia mea).
  Poate s-a dat explicatia, dar nu am reusit eu sa inteleg exact.

  PFA (sistem real) infiintat in noiembrie 2015 cu depunere D220 (pentru noiembrie-decembrie 2015) cu venit estimat 400 ron.
  Nu s-a depus D600 intrucat venitul era sub baza minima de calcul. S-a platit impozit si contributie CASS pentru 2015 in baza deciziei de impunere.

  Pentru anul 2016 nu sunt obligat sa depun D600 (incadrindu-ma la conditiile mentionate la art. 148 alin. 8 din C.F. si neincadrindu-ma, totodata, la conditiile mentionate la art. 148 alin. 4 lit. a din C.F.) intrucat am avut pierdere in 2015 (am facut doar cheltuieli/investitii) si nu voi datora/plati CAS anticipat
  In mai 2016 trebuie sa depun/voi depune D200 cu pierdere, dar trebuie sa depun si D220 (intrucat am avut pierdere pe 2015). Voi depune D220 cu un venit estimat de 6000 ron (de exemplu), adica 500 ron/luna.

  In baza la D200 depusa nu voi datora CAS pentru anul 2015 (intrucat am avut pierdere).
  In baza la D220 nu voi datora CAS anticipat pentru anul 2016 intrucat venitul estimat este sub plafon (500 ron < 938 ron).

  Daca as depune in mai 2016 D220 cu venit estimat de 12000 ron (de exemplu), as avea de platit CAS anticipat in baza deciziei de impunere emisa pe baza lui D220, nu ?

  Daca in mai 2017 cand depun D200 pentru anul 2016 constat ca am realizat un venit net lunar mai mare de 938 ron, voi avea de plata CAS pentru 2016.
  La ce cota se va calcula contributia CAS, la cea individuala sau la cea integrala, intrucat eu in anul 2016 nu sunt obligat sa depun D600.
  Pot depune doar anexa 1 de la D600 unde sa-mi exprim mentiunea pentru cota individuala sau integrala ?
  As vrea sa platesc, de exemplu, doar cota individuala, de unde stiu ca Fiscul nu-mi va calcula CAS-ul la cota integrala ?
  Va multumesc annticipat.

  1. Nu vi se stabilesc plăți anticipate pentru CAS pe 2016 în baza declarației 220 depusă în 2016. Doar celor care în cursul anului 2016 încep activitatea și depun 220 estimând un venit net lunar mai mare de 35% din salariul mediu brut, li se va stabili plată anticipată pe 2016 în baza D220.
   Nu se stabilește CAS în baza lui D200 pentru 2015.
   Dacă în 2016 aveți un venit net lunar care depășește baza minimă de calcul în 2017 veți fi obligat să depuneți 600 în ianuarie (nu contează că depuneți 200 în mai, teoretic v-ar obliga să știți în ianuarie cum stați pentru 2016) și veți datora plăți anticipate pe 2017 dar vi se va face și definitivarea CAS pe 2016. Definitivarea CAS pe 2016 se va face în baza D200. Dacă nu ați depus D600 definitivarea se va face la cota implicită care este 10,5%. Dacă doriți ca definitivarea să se facă pe cota integrală se poate depune D600, dar fără a bifa ceva la capitolul II din declarație (de fapt Anexa 1 la care faceți referire este toată declarația) însă mă îndoiesc că ar fi ok. D600 se depune doar de către cei care au această obligație conform legii.
   Cota individuală este cea folosită implicit. Cota integrală se folosește la opțiunea contribuabilului. În lipsa opțiunii explicite a contribuabilului pentru a se folosi cota integrală, se folosește cota individuală.

 63. Buna ziua, va rog sa ma lamuriti si pe mine in urmatorul caz: Se da un PFA care in 2015 a functionat in sistem real si a avut un venit net de 30000 de lei. In 2016 acelasi PFA a trecut la sistemul de impozitare la norma, prin declaratia 220.

  Din ce inteleg, deoarece am depasit pragul de 35% din salariul mediu in 2015, trebuie sa depun declaratia 600 pana pe 31 Ian 2016. Intrebarea este, la capitoul II din declaratie, aleg optiunea II.1 sau optiunea II.3, tinand cont de trecerea la sistemul cu norma in 2016?

  Mentionez ca sunt si anagajat cu norma redusa, insa din cate inteleg acest aspect nu are nici un aspect asupra colectarii de CAS si asupra depunerii declaratiei 600 in acest an, corect?

  Multumesc in avans.

  1. II.3 – dar depuneți D600 numai dacă norma raportată la numărul de luni din 2016 este mai mare de 35% din salariul mediu brut.

  1. Deocamdată nu. Eu nu văd pe ANAF vreun fișier, valabil de la 01/01/2016, editabil ce să poată fi semnat și transmis on-line.

  1. În acest caz datorați și CAS pentru că venitul lunar depășește 35% din salariul mediu brut pe economie.

 64. Buna!Anul trecut(2015)am trecut de la norma de venit la sistem real.In 2015 nu am platit cartea de munca(dec.601), doar sanatatea .Mai trebuie depusa declaratia 600?

  1. Da, dacă venitul net din 2015 raportat la numărul de luni de activitate din 2015 e mai mare decât 35% din salariul mediu brut.

 65. Buna ziua! Cine ma lamureste si pe mine cu privire la urmatoarea situatie: sunt angajata la firma 2 ore pe zi; pe langa asta mai am si un contract de drepturi de autor la care se retine doar 16%; recent mi-am infiintat un PFI (sunt medic si am colaborare cu o clinica). Cum trebuie procedat in ceea ce priveste PFI? se mai retin contributii sociale si sanatate, daca deja se platesc in alta parte? Inafara de acea declaratie 220, ce maitrebuie facut pe acest an. PFI este de 1 sapt vechime. Nu estimez un venit mai mare de 400 lei pe luna din PFI. Va multumesc!

  1. Ca PFi nu se rețin la sursă acele contribuții. Ele vor fi stabilite în sarcina dumneavoastră de către fisc emițându-vă decizie de impunere în funcție de declarațiile pe care le depuneți la ei.
   Dacă venitul net lunar estimat prin D220 este de 400 lei veți datora doar impozit pe venit și CASS și nu aveți obligația depunerii D600 și plății CAS.

 66. Sunt salariat si am deschis PFI anul trecut,cu venit net lunar mai mic de 35% din salariul mediu brut pt 2015. Am obligatia depunerii D600 pt.anul 2016?

 67. Buna ziua.Pt un CMI,care va fi efectul asupra stagiului de cotizare sau asupra valorii pensiei daca aleg o contributie de 10,5% versus 26,3%?
  Mai exact ce inseamna expresia-,,o treime din stagiul de cotizare ,,in cazul unei contributii de 10,5?
  A treia parte din perioada de cotizare?Sau o pensie de trei ori mai mica?
  Multumesc

  1. A treia parte din perioadă. Practic la un an de cotizare se vor lua în calcul doar 3 luni. De ce? pentru că stagiul complet este asigurat de plata cotei integrale a CAS.

 68. Buna ziua! Ma intorc cu o nelamurire referitor la sumele care se pot deduce ca si cheltuiala cu masina.In 2015 am avut contract prest-serv. cu o societate care imi deconta in fct de prestari si o suma pe km parcursi cu masina pe teren (in functie de lucrari). Daca am avut suplimentar cheltuieli cu combustibilul credeti ca as putea deduce 50% din acestea? Dar din taxa de pod?

  1. Puteți deduce integral cheltuielile ce țin de mașină dacă:
   – dețineți un document prin care demonstrați că ați primit, în calitate de PFA, drept de proprietate sau de folosință asupra mașinii respective
   – întocmiți foaie de parcurs ce să conțină elementele minime indicate de codul fiscal
   – aveți alte documente – ordin de deplasare de exemplu – ce să vă ajute să demonstrați că utilizați mașina exclusiv pentru afacere
   – să dețineți documente emise pe numele PFA și plătite de PFA pentru a fi considerate plăți deductibile
   Dacă nu aveți foaie de parcurs și dacă nu puteți demonstra utilizarea exclusivă pentru afacere a mașinii atunci veți putea deduce doar 50% din cheltuiala demonstrată cu documente.

 69. @Cristi
  HG 1620/2009, incepind cu 31.12.2009 sunt cheltuieli deductibile si cele efectuate pt. intretinere, chiar daca documentele sunt emise pe numele proprietarului si nu al contribua

  1. Așa, și? Am spus și eu că știu de acea precizare. Dar lucrurile sunt nuanțate. Doar cheltuieli de întreținere și funcționare, doar dacă spațiul e a PFA, în proprietatea PFA și doar cu condiția să existe anumite clauze în contractul de închiriere sau comodat. Nu orice utilitate se încadrează aici și nu în toate cazurile se aplică această prevedere.

 70. Salut Cristi. Util ce aflam pe acest site. Intrebare legata de depunerea Declaratiei 600 pentru PFA, de ce am alege cota optionala CAS ? Eu nu-i vad rostul, in sensul ca poate ar fi o pensie mai mare, dar NU cred ca e ceva sigur nici aici. Multumesc

  1. Pentru a avea stagiu complet de cotizare, nu neapărat pensie mai mare. Dar e o chestiune ce ține de judecata fiecăruia.

 71. Buna ziua,felicitari si mii de multumiri pentru ajutorul pe care il oferiti aici!Eu sunt un pfa in sistem real din 2014.In 2014 si in 2015 am efectuat plati anticipate pt cas si cass in baza plafonului minim de atunci(am platit 222 lei pe luna pt pensie,reprezentand cota integrala de 26,3%).In 2015 venitul net a iesit sub plafonul de 938,35 lei.Am depus declaratia 220 estimativa de castig pt 2016 cu suma de 12000 lei,deci mai mare decat plafonul de 938,35.Am depus deja si declaratia 200 pe 2015 si declaratia 600 chiar daca nu m-am incadrat in 2015 cu venitul net peste plafonul de 938,35 lei.Eu doresc sa platesc in continuare cota de 26,3 pentru pensia integrala,am bifat casuta respectiva in declaratia 600.Ce sanse am sa-mi proceseze cei de la Anaf cererea?O sa tina cont de declaratia estimativa? Daca n-o sa-mi vina decizia de plata anticipata a pensiei pe parcursul anului 2016,sunt sanse s-o platesc retroactiv in anul 2017 pt anul 2016?N-as dori sa am o gaura de un an in plata pensiei.Sau se poate plati un an contributia de pensii la casa de pensii?Va multumesc foarte mult!

  1. Nu intrați în categoria persoanelor care au obligația depunerii 600 și efectuării plăților anticipate. Pentru a intra în această categorie este necesar ca venitul lunar realizat în 2015 să depășească acel minim. Dar chiar dacă nu depuneți acum D600 și în anul 2016 veți realiza un venit lunar mai mare de 35% din salariul mediu brut veți datora CAS la regularizare în 2017.

 72. Deci in situatia in care venitul net pe 2016 va depasi acel plafon,in 2017 voi putea plati contributia de pensie si pentru anul 2016.Va multumesc mult pentru timpul acordat,va doresc mult succes in activitate!

 73. Buna ziua! Am o intrebare in legatura cu executorii judecatoresc. Stiu ca avocatii, militarii au proprii sistem de asigurare, si nu trebuie sa plateasca 10.5% CAS. Cum este treaba cu excutorii??? Eu asa stiu ca trebuie sa depune declaratia 600, si sa plateasca „macar ” 10.5% .Multumesc!!!

 74. buna seara,daca un ii a realizat un venit net de 115000lei/2015,v-a platii la declaratia 600 (115000*26.3%=30245),se poate asa ceva?

  1. Nu va plăti atât. Datele din 2015 au relevanță numai pentru a se stabili dacă în 2015 au sau nu obligația depunerii D600 și dacă au sau nu obligația de a efectua plăți anticipate la CAS.
   Suma de plată pentru anticipate e fixă. Regularizarea din 2017 depinde de venitul realizat în 2016. Și dacă acesta e la nivelul din 2015 atunci da, e posibil să plătească foarte mult – am explicat asta și în articol.

 75. Buna dimineata..:)
  Concret, un IF vrea sa-si plateasca CAS (nu este angajat nicaieri)si si-a platit cota integrala si in anii trecuti, chiar daca in 2014 a iesit pe pierdere, in D600 a platit la plafonul de atunci.
  In 2015 a iesit iarasi pe PIERDERE, si mare dealtfel, si cu siguranta nu cred ca va reusi in 2016 sa o acopere. El totusi vrea sa-si plateasca CAS integral!!!! Cum trebuie sa procedeze?!
  Sa inteleg ca Finantele nu vrea sa-i mai incaseze in 2016 anticipat contributia la CAS pentru ca NU ESTE PESTE PRAG?! Si nici regularizarea in 2017 la 2016 daca iese tot pe PIERDERE! Si omul ramane fara cotizatie la CAS?! TRebuie sa-si faca contract cu Casa de Pensii pentru anul 2016?

  Multumesc!

 76. Buna ziua, va rog sa ma lamuriti si pe mine in urmatoarea chestiune

  Pentru un pfa, infiintat anul acesta, cu activitate de consultanta IT, intru in categoria de norma de venit ? cu un venit de 40000/an care sunt sumele ce trebuie platite? Multumesc.

  1. Nu știu dacă activitatea se încadrează sau nu la normă de venit. E posibil să se încadreze, depinde de administrația fiscală la acre sunteți arondat și de codul CAEN autorizat, depinde de câte coduri CAEN autorizate aveți.
   Venitul e brut sau net? Aveți de plătit impozit 16%, CASS (contribuție de asigurări sociale de sănătate) 5,5% și dacă e venit net atunci CAS 10,5% – cotă obligatorie sau 26,3% dacă optați pentru a plătit CAS în cotă integrală. Dacă e brut, plata CAS depinde de nivelul netului estimat.

 77. Buna ziua,

  Nu am reusit sa gasesc situatia mea in cele citite mai sus.
  Sunt angajata cu contract de munca si norma intreaga.
  Ca urmare a anului 2015 trebuie sa depun pentru PFA-ul din dotare, declaratia 600. Deci platesc anticipate 10,5%.
  Eu estimez ca fac 0 venituri pentru ca mai am de predat niste proiecte pe care am incasat deja in 2015 banii aferenti si apoi inchid PFA-ul.
  Ce se intampla cu cotizatia de 10.5%? Este recalculata sau raman cu ‘fericirea’ de a fi cotizat?

 78. Buna ziua.
  Am o nelamurire cu venitul net pe 2015, din venitul brut, pe langa cheltuielile deductibile, se scad si sumele platite cu CASS pe 2015 (plati anticipate) si regularizarea CASS pe 2014 platita in 2015?

  Multumesc.

 79. TE ROG SA MA LAMURESTI DACA AU RAMAS DEDUCTIBILE CHLTUIELILE CU CAS-UL SI CASS-UL ACHITAT DE O PFA (NOTAR).
  MULTUMESC PENTRU AJUTOR .

 80. Buna ziua,
  abuzez cu o intrebare in afara subiectului, respectiv: cumpar un produs deductibil, dar platesc cu cardul de salariu diferit de cardul PFA-ului, nu primesc chitanta și nu apare in extrasul de cont al PFA… in acest caz ce trec in RJIP, probabil ca factura (chitanta nu am primit) si unde trec suma: la coloana ‘numerar’ sau ‘banca’? logic, la banca nu, ca nu apare in extrasul de cont al PFA-ului, ramane la ‘numerar’, este corect?

  Multumesc mult.

  1. :)
   În această situație faceți ca persoană un decont de cheltuieli la care atașați dovada plății cu cardul. PFA decontează apoi, în baza decontului de cheltuieli, numerar sau prin bancă, după caz și abia atunci puteți opera corect plata.

 81. Buna ziua,
  Va rog frumos, un raspuns urgent… limita de incadrare in platitor sau neplatitor de CAS pe 2016 (35% din câștigul salarial mediu brut) se calculeaza la câștigul salarial mediu brut din 2015 sau din 2016? Logic ar fi din 2015, caci pe aceasta perioada s-au realizat veniturile.
  Multumesc.

  1. 35% din salariul mediu brut pentru 2016. Codul fiscal este clar aici. E vorba de salariul mediu brut pentru anul în care se stabilesc plățile anticipate.

  1. Da, dacă vă încadrați în criteriile în funcție de care se depune D600, iar ulterior primirii deciziei de pensionare depuneți D602.

 82. Bună seara. Dacă am un venit lunar în 2015 de 2000 lei și am optat în D600 pentru cota de 10,5% față de integral 26,3% , ce efecte are asupra pensiei 10,5% sau 26,3%. Vă întreb informativ deoarece mi se pare mult la un venit mare să contribuim cu 26,3% ( 6312 lei ) față de 10,5% ( 2520 lei ) , cine știe dacă mai apucăm pensie,iar banii îi dăm din buzunarul nostru. De aproximativ 10 ani am fost asigurat la CAS la nivelul salariului minim pe economie cu cota integrală CAS , chiar dacă am avut venituri mai mari, iar acum dacă se ia la venitul net am optat pentru 10,5%.

  1. Veți avea un stagiu de cotizare de 1/3 din cel normal. Adică o valoarea a punctului de pensie diminuată.

 83. Multumesc foarte mult. Revin cu clarificari.
  Un pfa, infiintat anul acesta, cu activitate de consultanta IT la norma de venit , cu norma de venit pt judetul Bacau de 12600 Ron/an.
  Daca am un venit brut de 40000/an care sunt sumele ce trebuie platite statului? Multumesc.

  1. 16% impozit, 5,5% CASS și CAS 10,5% sau prin opțiune 26,3%. Toate aplicate la norma de venit.
   Nu contează câștigul real. Nu aveți obligații contabile. Trebuie să conduceți doar registrul de evidență fiscală, când va fi reglementat de ANAF, strict pe partea de venituri și jurnalele de cumpărări/vânzări.

 84. Buna ziua! Subventiile incasate de la stat (dupa un angajat care era proaspat absolvent) sunt impozabile? Multumesc frumos.

 85. Buna ! activez ca PFA in sistem real , daca optez pentru plata la pensii de 10,5 %
  cum se va calcula pensia la implinirea conditiilor de pensionare,pe perioada cat platesc 10,5 %. Se zvoneste ca platesc degeaba ..ca nu voi primi pensie pe aceasta
  perioada

 86. Scuze . acum am vazut ca sa mai raspuns la acesta intrebare. Deci pe perioada cat voi plati 10.5 % , valoarea punctului de pensie va fi 1/3 , dar ca vechime in ani
  ramine anul intreg de 12 luni ?

  1. Da. Doar pentru calcularea punctului de pensie vor fi probleme. În rest, pensia de limită de vârstă se primește la îndeplinirea vârstei legale.

 87. Buna seara,un medic de familie care are un contract de munca la in spital privat dar are in acelasi timp si Cabinet Medical Individual pentru activitatea desfasurata platind impozit si regularizari are obligativitatea depunerii declaratiei 600? Multumesc

 88. Buna ziua,ma scuzati am si eu o intrebare o inteprindere individuala platitoare de tva(activitate de transport marfa) infiintata in mai 2015,detine o autoutilitara de 3.5t ,incepe activitatea in 20 oct.2015 si realizeaza venit 1500 lei/2015,.
  cheltuieli 10200(asigurare,impozit,rovineta,carburant,amortizare ).
  a depus doar dec 300si 394 pe anul 2015.NU a depus declaratia 220 pe2015,
  persoana ce detine intreprinderea a fost angajata cu contract de munca pina in septembrie2015.Ce poate face in situatia data???Daca poate depune declaratia 220 in 2016 iar veniul aferent anului 2015
  sa-l declare in declaratia 200. Se depune 600 pe 2016
  va multumesc

  1. Trebuia să depună D220 în termen de 15 zile de la începerea activității în 2015. Să depună acum. Trebuia să depună D220 și pentru 2016 deja.
   D600 nu se depune dacă în 2015 venitul net lunar este inferior sumei de 938 lei.

  1. Da, dacă venitul respectiv este un venit lunar și nu anual și cu excepția cazurilor în care:
   – sunteți pensionar
   – sunteți cotizant la un alt sistem de pensii nu la cel public. De exemplu la cel al avocaților.

 89. buna seara am o i i as dori sa stiu cat cas am de plata la un venit net lunar de 5800 si oare nu ar fi mai in avantajul meu sa fac un srl ? multumesc frumos

  1. Minim 10,5% aplicat la suma respectivă lunar, sau 26,3% dacă optați pentru cota integrală.
   A renunța la PFA în favoarea unei societăți comerciale, e un răspuns ce nu ține exclusiv de calcule. Sunt la PFA unele libertăți pe care nu le aveți ca SRL. Spre exemplu cea de a dispune de bani în scop personal imediat. De a avea o evidență contabilă mult mai simplă. De a fi înregistrat plătitor de TVA mult mai simplu decât un srl. Sunt unele avantaje ce nu se pot cuantifica în bani.

 90. buna seara,am o IF ,in cadrul careia suntem doi asociati, eu si sotia,50-50%,deci si venitul anual se imparte la 2.Pt anul 2015 avem un venit de 13005 lei.impartit la 2 ar fi 6502.5 pe an fiecare .Va trebui sa platim CAS ??

 91. Buna ziua. Sotia mea are PFA in sistem real din 2009, caen 0111 – cultivarea cerealelor. Exista obigativitatea platirii CAS-ului si pt acest tip de activitate incepand cu 2016? Multumesc!

  1. Dacă impunerea este realizată pe D221 pentru activitate agricolă, atunci nu are obligația conducerii de evidențe contabile și nici nu poate fi impusă în sistem real. Cei care obțin venituri din agricultură nu datorează CAS.

 92. Buna ziua!
  Sunt in pensie de invaliditate de gradul III (cu drept de lucru jumatate de norma), vreau sa stiu daca pot sa infiintez PFA sau II?
  Conform art. 6 alin. (1) pct. IV lit. c) din Legea 263/2010, eu va trebui sa am un venit pe an mai mare de 4 ori salarul mediu brut pentru a indeplini cerinta „venituri provenite din situatii pentru care asigurarea este obligatorie”. In caz contrar, nu va mai fi valabil art.118 alin. (1) din Legea 263/2010. Am dreptate?
  Deci sa inteleg ca sunt obligat sa platesc CAS?

  1. Da, aveți dreptate. Dar nu veți fi obligat la plata CAS neapărat. Obligația de plată a CAS ia naștere dacă se îndeplinesc condițiile impuse de codul fiscal nu de legea invocată de dumnevoastră. În materie de impozite, taxe și contribuții sociale, reglementate de codul fiscal, codul fiscal este cel care prevalează.

 93. Buna ziua,
  Exemplele date de dvs. mi se par concludente si lamuresc multe aspecte. Inteleg ca daca am avut venituri nete lunare de peste 938 – si am avut – ar fi trebuit sa depun D600, lucru pe care nu l-am facut (deoarece nu am mai urmarit involutia … pardon evolutia Codului Fiscal si ma gandeam sa inchid si sa renunt la activitatea PFA – dar asta nu conteaza), fapt pentru care probabil voi fi scanctionat de la 500 la 1000 lei, sau cat moasa-sa pe gheata o fi. In cazul de fata, daca nu inchid PFA, inteleg ca ar trebui sa platesc anticipat contributii CAS, chiar daca in anul 2016 voi avea sigur venituri mai mici de 938 lei lunar si, daca bine si corect am inteles, urmand ca CAS sa se regularizeze in 2017. Nepriceput fiind, cum ar putea fi regularizat CAS in 2017 daca eu voi avea venituri sub 938 si in 2016 si in 2017? Adica, pe limbajul meu de ametit, daca voi plati in 2016 CAS anticipat si nu voi mai realiza pana la inchiderea PFA venituri de peste 938, raman cu CAS platit iar regularizarea devine un termen impropriu pentru ca – teoretic – as plati CAS anticipat chiar daca practic nu voi datora niciodata? Sper sa aiba logica ce spun. In alta dezordine de idei, daca nu am depus D600 la timp, mai trebuie facut ceva in sensul acesta? Va mutlumesc anticipat pentru rabdare.

  1. Dacă la definitivarea anului 2016 rezultă că veniturile pentru care se datorează CAS sunt sub minimul pe economie, mă tem că veți rămâne cu CAS anticipat plătit. Pe considerentul că atât cât e va constitui stagiu de cotizare la pensii. Dar în aceste condiții în 2017 nu veți mai datora plăți anticipate.
   Dacă nu ați depus D600 depuneți-l acum. Nu prea cred să vă amendeze cineva.

 94. cum exclud cheltuielile cu CAS la calculul venitului net pentru anul trecut daca nu am platit plati anticipate si acum sa stiu daca am depasit pragul de 35%,spre ex. venit brut 20000,cheltuieli fara CAS 100000 .

 95. Buna ziua,

  Ma intereseaza ce documente contabile trebuiesc completate in cazul unui PFA – agent de asigurare .
  Am completat D220 cu venit net de 10000 ron. Doresc sa platesc si CAS , deoarece este singura sursa de vebit.

 96. @Cristi
  cu intirziere multumesc pt raspuns a depus declaratia 220 pe 2016 ,200 pentru venitul aferent anului 2015 dar s-a cerut sa depuna si 600 desi era pierdere anul trecut si venitul era sub pragul de 35%,.acu o sa vada ce o avea de plata sau ce va fi multumesc mult

 97. Buna ziua!Nu am obligatia depunerii D 600.Pentru a-mi continua stagiul de cotizare la pensii am facut contract de asigurare cu Casa de pensii.Cheltuiala este deductibila?

 98. Salut,

  Am un PFA in sistem real si am avut un profit de 15.000 lei in anul 2015. Din cate stiu pentru aia trebuie sa platest 16% impozit pe profit si 5,5% sanatatea. Vreau sa inchid PFA-ul .

  Intrebarea mea este : trebuie sa mai platest aia 10,5% CAS pentru veniturile din 2015 ?

  1. Nu pentru 2015 plătiți CAS. Ci plătiți anticipat pentru 2016 dacă în 2015 aveți venitul net peste o anumită limită. Da – veți fi obligat să efectuați plăți anticipate și în 2016 până la lichidarea PFA.

 99. Da, dar este ca urmare a activității independente declarate la fisc.
  ______________________
  Dar platile anticipate efectuate in 2016 la CAS si CASS se trec in registrul jurnal de incasari si plati?
  Daca da, atunci imi spuneti, va rog, daca platile anticipate la CAS si CASS pe trimestrul I 2016 mi-au fost compensate cu impozitul pe care l-am avut de primit la decizia finala pe 2015, atunci le mai trec la plati in RJIP si daca da, in baza carui document (cumva in baza Deciziei de compensare?)

  1. Da, se trec. În RJIP se trec toate încasările și toate plățile. Nu contează că sunt deductibile sau nu, impozabile sau nu.
   Dacă aveți decizie de compensare, puteți trece acele sume în RJIP pe baza deciziei de compensare ca plăți, dar și impozitul ca un venit neimpozabil.

 100. Buna ziua,
  Asa cum se va face in 2017 regularizare la CAS, se va face si la CASS?
  Multumesc anticipat!

  1. Da. Regularizarea CASS s-a făcut ultima dată pentru 2012. De atunci încoace fiscul nu a mai făcut regularizări deși trebuia să le facă și, probabil, la un moment dat le va și face.

 101. Cristi :Ba scrie în legea 263/2010. Vedeți art. 6 și art.31 care e cota datorată. Stagiul de cotizare se realizează numai dacă se plătește cota integrală.

  Pai si daca platesc 10,5% ce pierd?

 102. Buna, am un PFA pe norma de venit (suma stabilita 13410 lei an 2016) si lucrez cu contract 8 ore, deci platesc impozitul pe norma stabilita si CASS doar 50% (adica 16% din 6705 lei). Intrebarea mea este daca trebuie sa platesc CAS (dupa calculele mele ma incadrez sub limita 2681 lei). Multumesc.

 103. Am o întrebare pe care nu am regăsit-o anterior: un contribuabil impus la venit real,care în anul 2015 nu a realizat plafonul minim de 938 lei/lună , nu este obligat să depună D600 și nu efectuează plăți anticipate la fisc,dar dorește să contribuie la CAS și încheie un contract cu CAS ,dar în anul 2016 depășește plafonul minim și la definitivare i se stabilește CAS de plată ,se va ține cont de plățile efectuate la Casa de pensii sau va fi obligat de fisc să achite și CAS-ul stabilit prin decizia de impunere întocmită în 2017 în baza D200 ?
  Mulțumesc !

 104. Bună ziua,am o mare problemă ! Un pfa ,impus la norma de venit până in anul 2010,a fost plecat din țară în perioada 2011-2013 ,perioadă în care nu a depus D220 și nu a primit decizie pentru plăți anticipate,revine în țară în 2014 și depune la fisc D200 cu venit 0 și D220 cu obțiunea de impunere la venit real . Revine Fiscul acuma după trei ani și îl amenință cu impunerea retroactivă pe anii 2011-2013 după ce în prealabil i-a procesat D200 în 0 și a emis decizii în 0 pentru această perioadă. Ce soluție avem să nu plătim pentru niște venituri practic nerealizate !

  1. Nici nu avea obligația de a depune D220 decât dacă schimba regimul de impunere sau dacă înceta activitatea. D200 nu se depunea de către cei impuși la normă de venit. Dacă nu a depus D220 cu schimbare la sistem real sau dacă nu a înregistrat suspendare de activitate la ORC, fiscul ar fi trebuit să-i emită din oficiu decizii de impunere. Dacă fiscul, eronat a preluat D200 de la o persoană impusă la normă de venit și a emis decizii pe zero și acum amenință cu impunere retroactivă, atunci dacă chiar vor impune puteți să contestați deciziile pentru că va fi extrem de dificil pentru ANAF să explice de ce a preluat niște declarații pe zero și a emis decizii de impunere ca atare și acum revine cu decizii de impunere – mai ales dacă se va ajunge în instanță.

 105. Mulțumesc mult ! Sunteți o adevărată mină de aur pentru noi . Dumnezeu să vă dea sănătate!

 106. Salutare, am o intrebare daca nu am platit doua luni pensia de 220 lei lunar primesc ceva penalizari ? Multumesc anticipat

  1. Termenul de plată este trimestrial, nu lunar. Dacă l-ați depășit, da, se vor stabili și declarații accesorii.

 107. Buna ziua,
  Un caz mai special PFA care are doua activitati – avocatura si insolventa. Precizez in fata finantelor este o singura persoana fizica autorizata (nu au vrut sa dea doua CIF-uri). Se plateste CAS la Casa de Asigurari a Avocatilor, e drept raportat la venitul obtinut din avocatura. Deci persoana fizica este asigurata la un sistem special fara obligativitatea asigurarii si la sistemul public. Conform art. 150 CF nu au obligatia de a plati CAS exact aceste persoane. Nu spune nimic de doua tipuri de venituri. Cum ati interpreta speta ? Trebuie platit CAS sau nu la venitul al doilea din insolventa ?

  1. Că nu datorează. CAS e datorat de persoană, pe CNP, nu pe cod fiscal, pe tip de activitate. Dacă persoana e exceptată, nu contează sursa venitului.

 108. Salut,

  Am parcurs informatia de mai sus dar tot am o nelamurire si imi permit sa va adresez o intrebare.
  In cazul unui PFA la norma de venit (CAEN 6202) care este si angajat cu norma intrega pe CIM nedeterminat baza de calcul pentru CAS este norma intrega (27.000 RON) sau norma calculata la jumatate (13.500)? Mentionez ca sanatatea si imp venit le platesc la jumatate din norma (13.500).

 109. Buna seara! Asi dori o lamurire privire la urmatoarea situatie: sunt angajata la firma cu 8 ore pe zi perioada nedeterminata si pe langa asta am un pfa pentru care am depus D600 pentru anul 2016 si mi a fost emisa decizie de impunere. Problema este ca in anul 2015 venitul lunar este sub plafonul de 938 lei si in anul 2016 cu siguranta voi avea venituri lunare mult sub plafonul de 938 lei. Pot cere anularea D600, cu toate ca nu am vazut pe formular posibilitatea de rectificare a acestei declaratii?

  1. Nu există, cel puțin din informațiile mele, o astfel de procedură, de anulare a D600. Dar puteți solicita în scris anularea deciziei de impunere pe motiv că nu aveați obligația depunerii D600

 110. Bună seara. Am un pfa și anul acesta nu am depus D 600 pentru ca am avut venitul anual sub 35%. Anul acesta daca voi depășii venitul când voi fi obligata sa plătesc cas.

 111. @Cristi
  Am inteles ca nu are obligatia depunerii declaratiei 600, dar referitor la CAS, presupun ca v-ati referit ca nu are de platit ANTICIPAT CAS-ul, dar acesta se va platii in 2017 pe baza declaratiei 200, indiferent daca venitul a fost sub plafonul de 938 lei sau peste acesta, nu?

  1. D600 se depune pentru stabilirea plăților anticipate, dacă este cazul
   În anul următor, dacă din D200, rezultă că venitul lunar pentru anul anterior este cel puțin egal cu baza minimă lunară de calcul a CAS, se va face regularizare și va plăti CAS, iar dacă venitul lunar este mai mic decât baza minimă lunară de calcul nu va datora CAS nici după depunerea D200.

 112. Cazul in care cei 247 lei (CAS-ul lunar) este mai mic decat plateam de obicei, si (evident) mai mica decat iese din calculele in timp real.
  Intrebare: Cum pot plati mai mult acum, in acest exercitiu financiar, respectiv o suma apropiata de realitate, sa nu las prea mult (!) pentru regularizarea de anul viitor? De ce? Pai sa mai reduc din impozit, punand pe cheltuieli o suma care oricum trebuie sa o dau!!!

  1. Puteți plăti. Dar trebuie să știți că, legal, o taxă plătită în plus nu e cheltuială deductibilă.Vedeți art. 68 alin.5 literea l din codul fiscal. Obțineți un efect invers

 113. Daca am PFA si sunt si angajata, mai am obligatia sa platesc si CAS 10,5 dupa PFA daca am depasit suma?

 114. Daca sunt pensionar si infiintez un PFA mai platesc CAS ? Dar CASS ? Pensia se cumuleaza cu venitul ?

 115. Daca sunt angajata si platesc CAS la un salariu de minim 13.405 lei ( cat este maximul pentru care se platesc CAS) , voi plati obligatoriu si 10,5 % pentru veniturile din activitati indepedente ( ca PFA ) ? Daca este asa , sunt plati ale CAS care nu se vor regasi in pensie , deoarece deja platesc CAS entru maximum de venit ! Multumesc !

  1. Da, dacă venitul lunar estimat este mai mare decât 35% din salariul mediu. De altfel veți plăti și la regularizare câtă vreme fiscul, la regularizare va lua în considerare doar venitul din activități independente nu toate sursele de venit supuse CAS.
   Probabil că la valoarea punctului de pensie nu va avea nici un câștig real. Dar știți poziția guvernelor României? E o contribuție socială, adică nu plătiți pentru dvs exclusiv ci pentru alții. Dvs nu cotizați pentru pensia dvs ci pentru ca pensionarii de acum să-și ia pensia. Pentru dvs și pentru mine vor cotiza, dacă va mai fi cine, cei care se vor absolvi de acum înainte.

 116. Buna ziua,

  Am deschis un PFA pentru a primi salarizarea de la angajator. Activitatea va incepe din luna august.
  Ma puteti ajuta, in vederea incheierii contractului, sa calculez care este suma bruta care va trebui sa imi fie virata lunar pentru a ramane cu 4000 (net). Si daca voi fin nevoit sa efectuez plati anticipate la CAS.

  Multumesc anticipat.

  1. Nu vă pot ajuta cu un astfel de calcul. PFA pentru salarizare e riscant. Vedeți definiția activității independente de la art.7 cod fiscal. Criteriile ce contează pentru a fi definită activitatea ca fiind independentă.
   Plăți anticipate puteți efectua sau nu în funcție de modul de impunere, de estimarea venitului, de procentul selectat pentru CAS, etc.
   De asemenea un astfel de calcul nu se poate face corect pentru că depinde de mai mulți factori. Și pot apărea regularizări ulterioare – în anul următor dacă e activitate ce necesită depunerea D200 în anul următor.

 117. Doresc sa ma sfatuiti in o problema pe care o intampin. Vreau sa imi deschid un pfa cu domeniul de activitate- artizanat in mediul online,sunt in pensie anticipata partial (dupa 33 de ani 2 luni si 20 zile – o pensie de 400 LEI) . Mi s-a spus de catre cei de la ANAF ca nu pot obtine pfa decat daca imi suspend pensia, cu toate ca am citit legea pe internet si am gasit legea 263 art6 alin 1-pct I,IV in care ma pot incadra. Cei de la ANAF au zis ca informatiile de pe internet nu sunt corecte . Vreau sa stiu daca pot deschide PFA-ul si ce obligatii am fata de CAS sau CASS?
  Va multumesc

  1. Nu au cei de la ANAF nici o treabă cu asta. Deschiderea unui PFA se face la registrul comerțului nu la ANAF. Dacă încălcați condițiile pensionării anticipate e problema celor de la casa de pensii nu a cloer de la ANAF.
   ANAF are obligația de vă stabili impozitele și contribuțiile sociale obligatorii în funcție de declarațiile dumnevoastră.
   Fiind pensionar nu datorați CAS. Veți datora impozit și CASS.

 118. Mama nu are pensie si este coasigurat la tata ( pensioner). In 2016 vrea sa dea in folosinta un teren de la care va incasa 8000 RON (an). Ce se va intampla cu asigurarea CAS , va trebui sa plateasca sau sa depuna vreo declaratie la fisc. Ramane ea coasigurata in continuare
  Multumesc frumos

  1. Vrea să închirieze sau să arendeze? În acest caz va datora CASS implicit în baza deciziei de impunere emise de ANAF. În acest caz nu mai poate figura coasigurat. Una din condițiile necesare pentru dobândirea calității de coasigurat este ca persoana respectivă să nu aibă venituri proprii, condiție ce pică automat într-o astfel de situație.

 119. era vorba de CAS
  In 2017 pentru CAS se va lua realizatul din 2016 ca baza de calcul ?
  Daca se realizeaza mai putin ?

  1. Da, în 2017 se va lua în considerare venitul realizat în 2016. Dacă e mai mic decât limita minimă nu veți fi obligat la plăți anticipate în 2017 și nici la depunerea D600 pentru anul 2017.

 120. Nu se ia in calcul o declaratie 220 in care sa estimez mai putin ?
  Daca realizez in 2016 50000 lei venit brut inseamna cred 5250 lei CAS anticipat si daca in 2017 fac mai putin de 50000 lei nu se regularizeaza pe minus din cite stiu.

 121. deci se calculeaza la venitul net ? Si daca in anul 2017 se realizeaza mai putin am inteles ca nu se regularizeaza in minus.

 122. Buna ziua.Legat de articolul de lege urmator care face referire la plata pensiei pt pfa real: “venitul realizat în anul precedent, rămas după scăderea din venitul brut a CHELTUIELILOR efectuate în scopul desfăşurării activităţii independente, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări sociale, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi impuse în sistem real”
  As dori sa-mi spuneti daca in aceste “CHELTUIELI” intra doar cheltuielile legate de achizitionare de mijloace fixe pt activitatea desfasurata,gen aparatura,carburant sau intra si cheltuieli cu plata sananatii sau a impozitului pe venit.Va multumesc anticipat!

  1. Sunt acele cheltuieli efectuate pentru activitatea economică. Sumele plătite pentru achiziția de mijloace fixe nu sunt deductibile fiscal. Sumele plătite pentru cumpărarea de imobilizări sunt nedeductibile, în cazul acestora deductibilă fiind amortizarea fiscală.

 123. Si daca sunteti amabil,mai am o nelamurire,legata de declaratia 220 privind venitul estimat.In casuta de jos cu “cheltuieli deductibile estimate” intra cheltuielile cu aparatura,carburant etc necesara desfasurarii activitatii sau intra si cheltuielile cu cas si cass? Va multumesc frumos!

 124. Buna ziua! marturisesc ca ma sperie putin nivelul de competenta al celor care scriu, dar am sa indraznesc totusi sa pun intrebarea mea. In 2015, am fost, din ianuarie pana in noiembrie, in concediu de maternitate, cu indemnizatia de 3400lei/luna. Desigur, activitatea la pfa a fost intrerupta si am reinceput-o abia din noiembrie, dar nu am avut incasari in 2015. Datorez contributia la CAS in 2016 pe motiv ca am incasat indemnizatia pentru cresterea copilului? Nu am depus D600.

 125. Buna ziua,
  Sunt salariata si contributia mea la CAS este plafonata la 5 salarii medii pe economie.
  Am si venituri din activitati independente pentru care am depus declaratia 600.
  Intrebarea mea este cum se va realiza regularizarea in cazul meu, avand in vedere ca cele cinci puncte de pensie le realizez din veniturile salariale. Pe fisa de la ANAF apar cu suma de 1190 lei de plata pentru 2016 desi in decizia de impunere nu este inregistrata contributia la CAS.
  Pentru acesti bani o sa primesc puncte suplimentare, peste cele cinci ?
  Multumesc!

  1. Regularizarea se face numai pentru veniturile din activități independente nu la nivelul cumulat al tuturor veniturilor indiferent de sursa lor. Propunerea de a se ține seama de suma veniturilor indiferent de natura lor și plafonarea să se facă în funcție de nivelul cumulat al acestora exista în proiectul pentru care domnul Biriș și-a dat demisia urmare scandalului legat de proiectul de modificare a codului fiscal.

 126. Multumesc pentru raspuns!
  De parca nu era suficienta multipla contributie la sanatate (la orice sursa de venit suntem taxati pentru ca atunci cand avem nevoie de un serviciu medical sa platim la clinicile si spitalele private). Acum suntem dublu taxati si pentru contributia la o pensie de care nu se stie daca vom mai beneficia vreodata.
  Ceea ce se intampla nu este deloc in regula!

 127. Buna ziua,
  Astept actele pt un PFA care are ca obiect de activit comertul cu amanuntul desfasurat la o taraba intr-o piata.Taraba nu este bine pozitionata dar un loc mai bun nu am gasit-totul fiind ocupat. Mentionez ca pe cererea de la RC mai apare un cod Caen secundar. Am o problema cu declararea la finante, deoarece nu stiu pt ce este mai convenabil sa optez norma de venit sau venit in sistem real? Ma gandesc ca este posibil ca veniturile pe care le voi obtine vor fi mici.Pe langa decl. 600 ce decl. mai depun? Multumesc .

  1. D600 nu depuneți. Puteți opta pentru sistem real dacă credeți că veți obține venituri mici. La normă de venit e posibil ca și al doilea CAEN să intre la normă de venit și să se cumuleze normele.

 128. Multumesc pt raspuns.
  As dori sa mai aflu daca:
  – este obligatoriu sa achizitionez facturier si chitantier tinanad cont de vanzarile mici care oricum vor trece prin casa de marcat?
  -este obligatoriu sa deschid cont bancar pe PFA , nu cred ca voi avea niciodata vanzari catre un singur client cu fact. [ daca o sa achizitionez formular] sa aiba val de 5000lei, sau plati catre furnizori val. mari, o sa-i platesc numerar. Finantele ma pot obliga sa deschid cont bancar, cand o sa completez vectorul fiscal??
  Multumesc anticipat pt. raspuns

  1. 1. Nu este obligatoriu. Puteți folosi facturile și să faceți mențiunea că au fost încasate cu bon fiscal. Factura se eliberează la cererea clientului. În cazul comerțului cu amănuntul utilizarea facturii nu este obligatorie, aceste entități fiind scutite de obligația emiterii lor, cu excepția cazului în care factura este solicitată de către beneficiar (cod fiscal – art.319 alin.10).
   Chitanța nu este obligatorie, bonul fiscal fiind cel care atestă nu doar vânzarea ci și încasarea.
   3. Nu, nu este obligatoriu și nu vă poate obliga nimeni.

 129. Buna seara,

  La inceputul activitatii, titularul PFA aduce aport [banii cu ajut. carora va cumpara marfa si plati furnizorii] acestia vor apare in Registrul-jurnal de incasari si plati pe incasari , se va intocmi Disp. de incasare si chitanta pt . asta? Acest aport nu se va lua in calcul la totalul incasarilor pt. calculul venitului impozabil, corect? este un venit neimpozabil…
  Multumesc, pt. raspunsuri si rabdare.

 130. Buna ziua,
  as vrea sa achizitionez produse agricole( carne) de la o Intreprindere Familiala…se poate face achizitia doar pe baza de facturi sau se poate si pe “borderou de achizitie”( cu tot ce implica asta atestat de producator si carnet de producator)
  Va multumesc

 131. Buna ziua,
  sunt PFA impozitat in sistem real pe profesii liberale si am urmatoarea problema:
  – in 2015 am realizat un venit net de 50.000 lei. Am depus D600 si am platit CAS la 1.300 ron/luna
  – conform legii, in 2016 trebuie sa depun D600 si sa platesc anticipat 1.100 lei sau 2.900 lei, dupa cum aleg.
  – In 01.02.2016 am devenit salariata celui mai mare client al meu, dar pentru activitatea de PFA mi-am pastrat doar doua firme din care sa acopar cheltuiala cu contributiile catre Buget provenite din faptul ca il am pe sotul meu angajat pe cabinet, doar pentru a-si completa vechimea, pentru ca are probleme de sanatate. Asadar declaratia mea estimativa pe 2016 am depus-o cu suma anuala totala de 2.000 lei. Desi, nici atat n-o sa rezulte, pana la urma.
  – Este corect sa platesc anticipat CAS din salariul pentru niste venituri pe PFA pe care n-o sa le mai realizez nici anul acesta si nici mai incolo?
  – Cum se va face regularizarea la CAS in 2017, in acest caz? O sa primesc inapoi banii platiti anticipat?
  De ce sa ma impoziteze dupa ce s-a intamplat anul trecut? De ce nu se tine cont si de declaratia estimativa depusa? De ce ma mai obliga sa o depun, daca nu tin cont de ea?
  Poate ca anul acesta sunt deja in pensie de boala din cauza deselor modificari aberante ale Codului Fiscal! :-)
  Si atunci trebuie sa platesc CAS, anticipat, din pensia de boala? Pentru niste venituri pe le-am estimat oricum, mult sub plafonul de 900 lei/luna?
  Oi fi singura in aceasta situatie?

  Multumesc.

  1. 1. Nu știu dacă e corect sau nu, dar este legal. E sistemul de plăți anticipate în funcție de o bază de referință.
   2. Nu cred că știe nici ANAF. Teoretic se face regularizarea, dar nu se știe dacă se restituie sumele sau nu se restituie constituindu-se în stagiu de cotizare. Eu înclin să cred că nu se vor restitui. De declarația estimativă se ține seama numai la impozit, nu puteți spune că nu se ține seama de ea.
   Dacă ați intra în pensie, atunci se recalculează contribuția și sumele achitate eventual după data respectivă se restituie. Pentru acest caz e clară situația :)
   Dacă vă încălzește cu ceva: nu, nu sunteți singura în această situație. Eu zic că 2017 va fi un an tragic pentru mulți. Mai ales când vor apărea deciziile de plată pentru contribuții – urmare regularizării sumelor.

 132. Buna ziua,
  Sunt PFA, cu sediul profesional in apartament, dar nu o sa desfasor activitatea acasa, ci intr-un bazar la o taraba. Activit. princip. cod CAEN 4789, iar activit. secund. cod CAEN 4799
  Intrebare:
  -este nevoie de una sau doua case de marcat, sau pe cea din bazar poate apare mentiunea si ptr. Comert ambulant pt codul caen 4799?
  Nu am achizitionat casa de marcat, astept contractul de inchiriere pt. taraba, am inteles ca este necesar la fiscalizarea acesteia., si am nelamurirea legata de cele doua coduri caen.
  Va rog sa ma lamuriti dv. Multumesc.

  1. Bazarul e similar unei piețe. Pe codurile CAEN pe care le aveți fiscalizarea se poate face fără probleme pe comerț ambulant în piețe, standuri sau târguri.
   Nu aveți nevoie decât de o casă de marcat. Nu cred că e nevoie de contract de închiriere. Cu aceste coduri puteți merge în orice piață sau târg din țară. Ar fi culmea să vă ceară contract de închiriere a unui spațiu dacă e vorba de comerț ambulant.

 133. Buna seara,

  Am urmatoarea situatie:
  In noiembrie 2016 mi-am infiintat PFA (pentru prestari servicii).
  Activitatea nu mi-o voi desfasura la sediul profesional.
  Trebuie sa depun D220 si D070.
  Am vazut ca trebuie declarat un venit estimativ pentru cate luni au mai ramas din acest an.
  Daca eu declar ca voi avea venituri de 2000 lei si cheltuieli de 800 lei, va trebui sa depun D600 in 2017?
  Si daca nu, voi plati CAS-ul anticipat la finele anului 2017 daca venitul net lunar va fi mai mare de 35,%*2681?

  Si mai am o dilema.
  Imi trebuie neaparat casa de marcat mobila? Nu pot da fact si chitanta (avand in spate contracte de prestari servicii)? Daca incasez numerar de la o persoana fizica, pot sa-i dau doar chitanta si sa declar suma ca incasare?

  Multumesc anticipat.

  1. D220 se depune în termen de 30 de zile de la înființare. 070 nu se depune decât dacă față de înregistrarea inițială există modificări.
   D600 se depune doar dacă venitul lunar efectiv realizat în 2016 este mai mare decât acea limită, altfel nu. Așadar nu în funcție de declarația 220 ci în funcție de evidența dvs. CAS veți achita la regularizare dacă este cazul.
   Casa de marcat este obligatorie în cazul serviciilor efectuate către populație, dar sunt și aici unele excepții. Nu în toate cazurile este necesară utilizarea casei de marcat. Vedeți acest articol de pe blog. Acolo e o secțiune în care am explicat cine nu trebuie să utilizeze case de marcat. Dacă vă regăsiți între situațiile de acolo, nu aveți de ce să folosiți casă de marcat și va fi suficient să eliberați o chitanță sau factură și chitanță pentru serviciile prestate.

 134. Buna ziua,
  Urmeaza sa incep activitatea in curand la o taraba din Bazar, sunt Pfa, cod Caen 4789 activ. principala si cod Caen 4799 activit. secundara, sediul social este in apartament.

  Am primit de curand contractul de inchiriere a tarabei [ Casutei] din Bazar, contract pe un an , este nevoie sa cumpar doua buc. Registru Unic de control? am cumparat numai unul pentru sediul social…

  Trebuie sa anunt la fisc printr-o adresa cota de adaos pe care o voi practica ? sau numai trebuie sa o afisez la taraba?

  Alta intrebare ar fi daca trebuie sa mai merg la finante cu acel contract de inchiriere sa il inregistrez? nu am punct de lucru declarat la ORC iar casa de marcat va fi fiscalizata pe comert ambulant.

  Stiti cumva daca este nevoie de alte autorizatii pentru desfasurarea activitatii de comert marf. industriale i Bazar?

  Multumesc , astept cu nerabdare rasp. dv. Vreau sa fac lucrurile cat mai corect cu putinta.

  1. 1. PFA nu este obligat să dețină registru unic de control. Acesta este obligatoriu numai pentru persoane juridice, pentru restul persoanelor fiind opțional. El trebuie să existe la sediul social precum și la orice punct de lucru al persoanei așa cum sunt ele înregistrate la registrul comerțului.
   2. E o lege stupidă ce are o astfel de prevedere de notificare a adaosului. Faceți cum doriți. Puteți notifica ANAF că practicați adaos de la 0,00001% la 9999999999999999999999999999999999999,9999999999999999999999$ pentru că nu are nici un efect
   3. Nu
   4. Nu știu

 135. Ma puteti va rog lamuri in caz de PFA , casa de marcat comert ambulant ce este cu acel Registru de bani personali? Exista gata tiparit sau se poate folosi un caiet cu foi numerotate?

  Treb. inregistrat la finante? Am inteles ca treb sa afisez la loc vizibil ca unitatea da rest iar clientul este obligat sa l ridice, sau ceva de genul asta….

  Scuzati ma daca m-am exprimat cam ciudat …
  Multumesc pentru raspuns.

  1. Nu există așa ceva: registru de bani personali. Nu există vreo obligație de a afișa așa ceva. Există obligația de a afișa afișul acela standard legat de emiterea bonurilor fiscale.

  1. Am scris despre astea la vremea lor. Ordinul nu mai e valabil pentru că s-a modificat însăși ordonanța respectivă.

 136. Buna ziua,

  Am nevoie de o lamurire suplimentara,
  Sunt PFA, cu sediul profesional in apartament, dar nu o sa desfasor activitatea acasa, ci intr-un bazar , intr-o casuta din lemn. Activit. princip. cod CAEN 4789, iar activit. secund. cod CAEN 4799.
  Am primit contractul de inchiriere al casutei pe un an. Acest contract treb. sa il inregistrez la fisc?

  Daca da. cei de la fisc, il vor inregistra ca punct de lucru?
  Numai ca nu am punct de lucru declarat la ORC. Ce sa fac lamuriti- ma, va rog!

  Cei de la ORC au spus ca daca apar mentiuni legate punctul de lucru nu ma incadrez la cele doua caenuri si treb sa am alt cod caen . Alta chestie este ca fiscaliz. casei de marcat este pe comert ambulant. Nu mai stiu ce sa fac…

  1. Punctul de lucru se înregistrează la ORC nu la finanțe.
   Nu aveți de ce să declarați acel contract la fisc.
   Dacă aveți înregistrat un punct de lucru stabil, atunci nu mai e comerț ambulant. Comerțul în piețe și târguri presupune libertatea de mișcare a comerciantului. Azi într-o piață, mâine în alta, dacă dorește. Asta nu-l oprește să aibă contract pentru o tarabă într-o anume piață spre a fi sigur că are loc în permanență acolo.

 137. Buna ziua,
  PFA infiintat in 27 sept. 2016, comert ambulant, neplatitor TVA, calculare impozit in sistem real .Am intocm. Declaratia 070 si Declaratia 220.
  Mentionez ca am primit Decizia de impunere de la fisc, iar plata sumelor din aceasta Decizie pot sa o fac pana pe 25.12.2016. dupa cum am inteles eu…

  Ce declaratii mai trebuie sa intocmesc si pana cand trebuiesc depuse?
  Multumesc

  1. Până la 21/12 din câte știu eu.
   Dacă aveți salariați D112. Dacă nu, nu mai aveți de depus ceva.
   Anul viitor aveți de depus declarații.
   D220 estimativ împreună cu D200. Dacă venitul net din 2016 se încadrează în plafonul lunar pentru care ați datora CAS veți depune și D600.
   Dacă nu se elimină veți depune și D392 până la 28/02.

 138. Se poate depune declaratia 220 in sistem real pentru primul an de functionare al unui PFA pentru profesii liberale cu venitul estimat 0?

  1. Nu. De ce ați face asta?
   Declarația se depune în termen de 30 de zile de la începerea activității. Nu puteți spune că ați început o activitate pentru care veniturile estimate sunt zero, pentru că ar fi absurd.

 139. Pot trece bonurile de benzina la cheltuieli deductibile avand in vedere ca sediul firmei care este si domiciliu de afla la 18 km de punctul de lucru?

  1. Da, dacă dovediți că utilizați autoturismul exclusiv pentru afacere, Întocmiți foi de parcurs, ordine de deplasare, etc.
   Iată ce spun normele de aplicare a codului fiscal legat de deducerea integrală:

   În vederea exercitării dreptului de deducere a taxei orice persoană impozabilă trebuie să dețină documentele prevăzute de lege pentru deducerea taxei și să întocmească foaia de parcurs care trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: categoria de vehicul utilizat, scopul și locul deplasării, kilometrii parcurși, norma proprie de consum carburant pe kilometru parcurs.

   Documente pentru deducere sunt factura sau orice document legal ce o înlocuiește (bon de casă cu valoare de factură simplificată de exemplu). Foaia de parcurs nu are un format standard ci un conținut minim ce trebuie să fie cel din norme.

 140. Buna ziua,

  Am marea rugaminte sa ma ajutati cu baza de calcul la CAS pentru PFA. Venitul brut lunar este de 4800 ron. Cat voi datora la CAS si daca se poate va rog si modul de calcul. Va multumesc!
  Cu stima,

 141. Ma scuzati ca insist. Deci nu sunt conditionata de venitul realizat? Baza de calcul este salariul mediu brut si nu venitul realizat?
  Mii de scuze dar nu inteleg mai nimic din legislatie.

  1. Mai clar decât am explicat în articol nu am cum să o fac. Dacă nu știți cum se procedează, apelați la un contabil care să vă ajute. Scopul meu aici nu este să fac calcule fiecărei persoane care mi-ar cere așa ceva prin comentarii

 142. Sunt PFA neplatitor de TVA , sistem real . Va rog sa ma lamuriti , nu am inteles daca platile anticipate ,pentru 2016, la CAS si CASS obligatorii se pot deduce la calculul venitului net realizat pe 2016 .Va multumesc anticipat !

  1. Sunt cheltuieli deductibile, dar deducerea cheltuielilor sociale o va efectua organul fiscal, conform art.68 alin.5 litera l și art.75 cod fiscal.

 143. Buna seara,
  Am achizitionat la inceputul activit de comert, casa de marcat cu o val, de pana in 500 ron si stampila pt PFA cu val de 45 ron precum si reg. unic de control. Casa de marcat si stampila sunt considerate obiecte de inv. iar plata lor pe baza docum. din Jurn de incas. si plati este considerata chelt. deduct. la calculul venit impoz. corect??? La fel si plata reg. unic de control inreg. in Jurn. de incas si plati este o chelt. deduct. Este corect?
  Venitul impoz. pt. PFA se calculeaza astfel: Venituri brute-aportul adus – Plata marfii + stoc de marfa la pret de vanzare sau de achizitie?
  Mentionez ca intocmesc Raport de gestiune zilnic(avand activit de comert) la pret de vanz. Val. stocului la sf. anului treb. sa fie egala cu val stocului de marfa din Reg. inventar corect?
  Ceea ce nu inteleg este cum stabilesc val. stocului de marfa la sf. anului la pret de achizitie, cand in Rap. de gestiune eu folosesc pretul de vanzare?

  Multumesc

  1. 1. da.
   2. nu, nu există nicăieri o astfel de formulă.
   3. nu știu ce este acela raport de gestiune. nu știu unde și ce act ăl reglementează. În registrul inventar se înscrie rezultatul invenatrierii.
   4. nici eu.

 144. Buna seara. Eu nu inteleg la exemplul 3 de unde a rezultat suma de 1930( coloana M) de ce s a calculat la 12 luni. Nu trebuia sa se calculeze CAS lunar datorat x nr. de luni din 2016 (adica 7luni) – 686 lei (cei platiti deja) ? Va rog lamuriti ma si pe mine. Multumesc!

 145. Buna seara’
  Referitor la calculul imp. pe venit pt. Pfa, un expert contabil mi a spus sa tin cont de stocul de marfa atunci cand calculez imp. pe venit. Aveti dreptate pt. Pfa nu este reglementat nicaieri Raportul de gestiune, totusi ANAF cere, iar expertul contab. M a intrebat daca tin acest raport,
  Va rog sa mi comunicati modul de calcul al impozitului pe venit. Multumesc.

 146. Revin pt o mai buna intelegere, mi s a spus ca plata marfii cump. nu este considerata cheltuiala deductibila, decat atunci cand marfa este vanduta efectiv, daca nu este vanduta atunci la calculul imp. pe venit se tine seama de stocul de marfa, deoarece marfa urmeaza sa fie vanduta . Lamuriti ma va rog

  1. Deja depășiți scopul articolului. Cereți consultanță aici pe blog, punând întrebări despre impozit la un articol despre CAS.
   Vă dau un pont: căutarea pe blog face minuni. Vă las plăcerea să descoperiți articolele legate de PFA și determinarea impozitului la PFA.

 147. Buna ziua,
  Sunt pensionar pe caz de boala si am un PFA, impozitat cu norma de venit, CAEN 9521.
  Imi puteti sune va rog ce contributii si impozt trebuie sa platesc (se aplica reduceri in cazul meu)?
  Pot suspenda activitatea pentru cateva luni si daca da, cum?

  Va multumesc anticipat!

  1. Veți plăti impozit și CASS. Puteți suspenda activitatea la registrul comerțului. Atenție – dacă o reluați veți depune D220 și dacă veți dori să plătiți tot la normă de venit să bifați impunere la normă de venit.

 148. buna ziua sant pfa si sant pensionar cu pensia 850 nu am depus la caserie sumele impunere acum cu noua legislatie voi fi scutit la aceste plati sau totusi trebuie sa le depun desi in decembrie nu am avut activitate

  1. Nu înțeleg întrebarea. Ce nu ați depus? Ce sume? Nu v-ați plătit obligațiile stabilite prin decizie de impunere? Trebuia să vi le plătiți. Nu există scutire pentru așa ceva.

 149. Buna ziua. Daca sunt PFA in sistem real infiintat in 2016 si nu am depus D600 si nu am platit CAS anticipat, dar estimez in 2017 un venit care depaseste baza lunara de calcul CAS, trebuie sa depun 600 pana la 31 ianuarie? Sau depun abia in 2018 si platesc atunci dupa ce depun declaratia cu venitul realizat in 2017? Este gresit daca depun acum 600 si platesc macar ceva anticipat pentru 2017? Va multumesc!

  1. Depunerea D600 este condiționată de venitul estimat doar în primul an. În cel de-al doilea se depune dacă în anul anterior venitul lunar realizat este mai mare decât 35% din salariul mediu pe economie.

 150. Buna ziua, va rog daca se poate sa-mi raspundeti la urmatoarea intrebare. Sunt PFA, in 2015 am avut venituri mai mici fata de plafonul stabilit la fundamentarea bugetului si nu am depus D.600. Am facut contract cu Casa de pensii si am platit pentru 2016, cas de 247 lei/luna.
  Intrebari:
  1.Suma platita de mine la Casa de pensii, val. cas este deductibila, o pot trece in RJIP?
  2.Ce se intampla daca in 2016 obtin venituri mai mici decat plafonul stabilit la fundamantarea bugetului, mi se v-a stabili la netul realizat, sau plafonul stabilit pentru fundamentartea bugetului, sa platesc cas de 10.5% sau de 26.3%, cheltuiala v-a fi deductibila?
  3.Daca obtin venituri mai mari de plafonul minim 938 lei, la ce mi se calculeaza CAS, la venitul obtinut de mine sau plafonul de 938 lei?
  4. De ce nu este cheltuiala deductibila CAS platit anticipat?

  1. 1. Nu.
   2. Nimic.
   3. La venitul efectiv realizat. Cei 35% din salariul mediu reprezintă limita neimpozabilă.
   4. Este deductiblă, doar că deductibilitatea e acordată de ANAF.

 151. Buna seara,
  Am vazut in comentariile de mai sus ca discutati despre formularea ”contributii sociale” care recunosc in postura de nespecialist este destul de confuza pentru min, asa cum apare in declaratii, prin urmare va rog sa-mi precizati daca am inteles bine conform celor de mai jos:

  La pct II.1 din D600 prin formularea ”exclusiv cheltuielile reprezentând contribuția de asigurări sociale” inteleg la fel ca in exemplu dvs de calcul de mai sus ca includ in cheltuieli CASS-ul si nu includ CAS-ul?

  II.1 venitul realizat în anul precedent rămas după scăderea din venitul brut a cheltuielilor efectuate în scopul desfășurării activității independente, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuția de asigurări sociale, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut în cazul activităților impuse în sistem real;

  In D200 ptr 2017, la B.2 Cheltuieli deductibile, exclusiv contributii sociale abligatorii – ”contributii sociale abligatorii” inteleg CASS si CAS – adica in D200 voi trece cheltuieli mai mici decat cele din RJIP care includ si aceste cheltuieli la cheltuieli deductibile ?
  Multumesc mult!

 152. buna seara,
  am citit tot textul si comentariile, am citit si codul fiscal si as dori sa va intreb punctual:

  1.sunt CMI, am platit CAS anticipat in 2016 26,3% conform optiunii din D600. la regularizarea CAS din 2017, suma aceea imensa va fi deductibila din venitul lui 2017? dar regularizarea pt CASS?

  2. in situatia in care am platit anticipat o suma mai mare lunar pt CAS in 2016, aceasta este integral deductibila in 2016 sau doar acel minim impus?
  Va multumesc.

  1. 1. În mod normal da. Dar momentan nici ANAF nu știe exact ce are de făcut. CASS nu s-a regularizat de câțiva ani.
   2. LA CAS nu contează suma achitată, nici la CASS. La definitivarea impunerii organele fiscale iau în considerare suma datorată, nu cea achitată. Ceea ce e logic.

 153. Va multumesc foarte mult pentru lamuriri.
  Totusi, nu ma pot abtine: deci daca am platit contributia pentru pensie anticipat in suma mai mare, nu e integral deductibila, ci limitat cf art. 68. Daca insa platesc aceeasi suma ca regularizare in anul 2017, e deductibila. Ceva nu pare logic aici.

  1. Nu ați citit cu atenție :)
   Nu a vorbit nimeni de plată. Deductibilitatea cheltuielilor cu contribuțiile sociale se cordă de către organele fiscale la determinarea venitului impozabil anual, la nivelul sumei datorate, nu la nivelul sumei achitate efectiv.
   Și e și logic să ia în considerare suma datorată câtă vreme chiar dacă nu achiți acea sumă ei te pot executa silit. Și tocmai pentru că se ia la nivelul sumei datorate nu se poate trece de către contribuabil ca o cheltuială deductibilă. Nu ar avea cum să ia în considerare o plată neefectuată.
   Și e posibil ca la regularizarea impozitului să ia în considerare debitul regularizat al contribuțiilor sociale nu cel stabilit inițial.

 154. Buna Ziua!
  Intrebarea mea e simpla, poate ma lamuriti.
  La ce nivel de venituri trebuie sa platesc ca persoana fizica autorizata(pfa) cas (adica 26,3% din ce valoare), ca sa obtin 1 (unu) punct de pensie. Daca venitul meu declarat anual conform declaratiei 200, nu depaseste aceasta valoare necesara pentru 1 punct de pensie, se poate plati optional in plus pentru a ajunge la 1 punct de pensie?
  Sau altfel daca vreti, eu daca platesc integral (adica 26.3%), la valoarea stabilita pentru plati anticipate, adica 35% din salariul mediu, intru-un an, ce punct de pensie obtin in acel an?

  1. Valoarea punctului de pensie este influențată de raportul lunare obținute și salariul mediu anual. Nu știu sigur, dar parcă se face raportul dintre cele două, pe fiecare lună din an apoi rezultatele se adună și rezultatul se împarte la 12.
   Dvs nu puteți plăti CAS opțional. Fie aveți venit lunar care să permită plata CAS fie nu aveți. Puteți încheia cu Casa de Pensii un contract de asigurare și să cotizați la o sumă aleasă de dvs, dar nu e o sumă deductibilă la calculul venitului impozabil fiind o sumă plătită în nume personal.

 155. Buna ziua.
  Va rog sa-mi spuneti cum se calculeaza venitul net lunar inregistrat pe 2016 la un PFA in sistem real pentru a se determina daca trebuie depusa sau nu Declaratia 600 in 2017 . Se imparte venitul net anual din 2016 la toate 12 luni ale anului sau doar la numarul de luni in care s-au prestat servicii in 2016 si s-au facturat? Exemplu: daca s-au prestat servicii doar 10 luni in 2016, restul de 2 luni neprestandu-se nimic dar PFA-ul fiind activ tot timpul, chiar si in prezent (adica nu suspendat, nu inchis/radiat), abia acum, in 2017 avand din nou contracte pentru prestare de servicii. In Cod Fiscal scrie la art. 148, alin. (4), lit. a “venitul realizat în anul precedent, rămas după scăderea din venitul brut a cheltuielilor efectuate în scopul desfășurării activității independente, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuția de asigurări sociale, RAPORTAT LA NUMARUL LUNILOR DE ACTIVITATE DIN CURSUL ANULUI, depășește 35% din câștigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfășoară activități impuse în sistem real’.

  Practic, intrebarea este “RAPORTAT LA NUMARUL LUNILOR DE ACTIVITATE DIN CURSUL ANULUI” se refera la toate cele 12 luni cat PFA-ul a fost ACTIV sau doar la lunile in care PFA-ul a prestat efectiv servicii si a facturat/a avut venituri (adica 10 luni ca in exemplu)?
  Multumesc anticipat.

 156. @Cristi
  Multumesc. Conform raspunsului dvs., dupa calcularea venitului net lunar realizat in 2016 rezulta ca nu se mai incadreaza la peste 35% din salariu mediu brut lunar stabilit pentru fundamentare Buget CAS. Ca atare, nu ar mai avea obligatia sa depuna Declaratia 600 pentru 2017 pana maine, 31.01.2017, corect? Trebuie sa depuna doar Declaratia 220.

 157. @Cristi
  Pentru estimarea venitului din 2017 deoarece nu este suspendata activitatea si nici inchis PFA-ul. Doar ultimele 2 luni in 2016 nu a prestat nemaiavand contracte, dar in 2017 va presta din nou in baza unor noi contracte incheiate in 2017.

  1. Nu se depune D220 oricum.
   Citiți art.120 CF pentru a vedea în ce situații se depune. Vă aflați în situațiile de acolo?

 158. Aveti dreptate, nu se aplica nici o situatie din cele de la art. 120 CF. Dar in Instructiunile de completare ale D220, la pct. I.4 scrie urmatoarele si de aceea am depus in fiecare an:
  “Activităţi independente
  4.1. Declaraţia se completează de către contribuabilii care realizează venituri în bani şi/sau în natură, provenind din ACTIVITATI INDEPENDENTE, inclusiv din activităţi adiacente, desfăşurate în mod individual şi/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice şi/sau în cadrul unei societăţi civile cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale.
  4.2. În categoria veniturilor din ACTIVITATI INDEPENDENTE, pentru care există obligaţia depunerii declaraţiei, se cuprind:
  – venituri din activităţi de producţie, comerţ, PRESTARI SERVICII;
  – venituri din profesii liberale;
  – venituri din drepturi de proprietate intelectuală, în situaţia în care plătitorii de venituri nu au obligaţia calculării şi reţinerii impozitului. (…)”

  Acum, uitandu-ma din nou, in aceleasi Instructiuni, la pct. I. 8 la “Termen de depunere” nu se aplica nici o conditie de depunere, poate doar cea de la litera f) si anume:”până la data de 25 mai a anului de impunere, odată cu declaraţia privind venitul realizat, în cazul contribuabililor care, în anul anterior, au realizat pierderi şi cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi cei care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de anul fiscal anterior”. Dar asta DOAR DACA SE ESTIMEAZA VENITURI DIFERITE FATA DE ANUL PRECEDENT CU CEL PUTIN 20%. Or, si asa daca ar fi, termenul de depunere D220 se intelege ca ar fi 25 mai impreuna cu D200, nu 31 ianuarie.

  Corect, aveti dreptate. Nici D220 nu ar trebui acum, pana la 31 ianuarie 2017. Si totusi, chiar daca regulile de mai sus sunt inca de la Codul Fiscal vechi, cei de la ANAF mi-au spus anual ca trebuie D220 pana la 31 ianuarie si mi-au primit-o in fiecare an, chiar daca nu ma incadram in nici una din conditiile de depunere pana la 31 ianuarie. Nu reusesc sa inteleg de ce. Am sa intreb maine special, cu CF si Instructiuni D220 in fata.
  Multumesc.

  1. Cei care v-au spus asta v-au spus o prostie.
   Ceea ce scrie în instrucțiuni este corect, dar este corect prin prisma celor care potrivit art.120 CF au obligația să o depună.

 159. @Cristi
  Corect. Nu va fi prima oara cand constat ca mi-au spus ceva gresit. O ultima intrebare. CASS (sanatatea) platita anticipat anul trecut mai este cheltuiala deductibila la calcularea venitului net pe 2016 pentru D200? Ca CAS (pensii) am vazut ca nu le mai deducem noi la cheltuieli, le calculeaza ANAF conform art. 68, alin.5, lit. l) din CF.
  Multumesc pentru raspunsurile dvs. prompte.

  1. Nu, nici sănătatea. Atât la CAS cât și la CASS organul fiscal este cel care acordă deductibilitatea.
   De altfel textul de la art.75 e clar – vorbește despre contribuții sociale obligatorii. Iar acestea sunt CAS și CASS.

 160. Daca imi permiteti o intrebare de contabilitate, nu de legislatie: Sunt PFA in sistem real. In toamna lui 2016 am platit regularizare peste 3000 lei pentru 2015. Pot sa trec acum plata la cheltuieli deductibile in declaratia 200?

  1. Dacă vă referiți la impozit acesta este cheltuială nedeductibilă, deci nu, nu puteți.
   Dacă vă referiți la contribuții sociale, mă îndoiesc sincer că aveți vreo regularizare făcută de ANAF la ele.

 161. Multumesc, apreciez mult ca mi-ati raspuns si ca va faceti timp sa ne explicati lucrurile pe indelete. Succes in continuare. Mai revin cu intrebari :))

 162. Buna ziua,
  Sunt angajata cu 8 ore la o firma si mai am si un PFA cu norma de venit. Adun cele doua venituri obtinute in anul anterior si daca depasesc acele 35% atunci trebuie sa platesc CAS si la PFA?

 163. BUNA ZIUA,SUNT PERSOANA FIZICA AUTORIZATA DIN MARTIE 2017,,,TREBUIE SA PLATESC ASIGURARI MEDICALE SAU SOCIALE,DAR EU,,,MUNCESC IN AFARA TARII UNDE SUNT ASIGURAT,,,DE CE TREBUIE SA FIU ASIGURAT CONCOMITENT IN 2 TARI U.E.?!

  1. Întrebați-i pe cei care fac legile în România.
   Răspunsul lor va fi că e vorba de contribuții sociale – adică se contribuie din punct de vedere social nu contribui pentru mine ci pentru binele comun.

 164. Sunt medic de familie, in luna iulie m-am pensionat dar continui activitatea. Ce trebuie sa fac pentru intrteruperea platii CAS si in ce baza se face regularizarea pe cele 7 luni , eu continuand activitatea? Multumesc1

  1. Să depuneți formularul 601. Regularizarea anuală va ține seama de rezultatul proporțional corespunzător celor 7 luni.

 165. Buna seara,
  Am nevoie de ajutorul dvs, va rog frumos!
  Se da urmatoarea problema:

  PFA infiintat in 19.09.2014.
  – venit estimat 5018 lei
  – venit net impozitat 3695 lei
  Declaratia 600 nedepusa.
  Conform celor de la ghidee, nu eram obligata sa platesc pensia deci n-am depus 600.

  In 2015 am estimat veniturile aproximativ la fel ca in 2014,deoarece intentionam in martie sa il inchid, mi-am renegociat conditiile contractuale cu “angajatorul”si atunci evident am avut venituri reale mai mari decat ce am estimat.

  Anaf-ul, conform declaratiilor mele , a facut un calcul initial si m-a pus sa platesc si in 2015 ca in 2014 , iar abia in urmatorul an (2016) mi-au facut recalculare la sanatate si impozit (dar fara pensie)

  in 2016 am depus si estimativul corect, automat si declaratia 600, unde am putut sa aleg cota de 10,5% .
  Am platit tot corect,sunt la zi cu toate darile.

  Dar zilele trecute mi-a venit o hartie acasa,cum ca nu am depus declaratia 600 in 2014 si 2015 si sa ma prezint la ghideu.
  Am fost astazi la dumnealor,mi-au dat un avertisment si m-au pus sa completez 2 declaratii 600 pe anii respectivi:
  – 2014 : sept oct noi dec 804 lei
  – 2015 : ian- dec 845 lei.

  Adica le datorez retroactiv :
  -885 lei pe anul 2014
  -2664 lei pe anul 2015

  Am o doamna care ma ajuta cu actele dar nici ea nu se pricepe prea bine, mi-a zis doar ca, conform declaratiilor cu sumele estimate si codului fiscal din anii respectivi, eu nu eram obligata sa le platesc pensia pe acei ani. Si ca ar fi un abuz.

  Suma de aprox 3500 pe care ei o vor pentru acei ani, daca intr-adevar greseam eu, nu trebuia sa apara de plata in 2016?

  1. Conform codului fiscal valabil pentru septembrie 2014 aveați obligația depunerii D600 dacă venitul net lunar era de cel puțin 35% din salariul mediu brut pe economie. Vedeți art.296^22, art.296^24 și art.296^25 din codul fiscal de atunci. Conform datelor dvs: baza de calcul lunară pentru 2014 era 2298 lei x 35% = 804 lei. Adică 3216 lei pentru patru luni, iar venitul estimat era de 3695 lei, așadar mai mare decât baza de calcul minimă.
   Pentru 2015 cerința era identică, iar salariul mediu brut era 2415 lei. Astfel 35% din 2415 lei era 845 lei/lună. La 12 luni însemna 10140 lei bază de calcul minimă anuală. Pe 2015 dacă ați declarat un venit net mai mic decât această sumă nu aveați obligația depunerii D600.
   În 2016 nu aveați de ce depune D220 dacă nu aveați pierdere pe 2015 și dacă nu estimați o reducere a veniturilor cu minim 20% în 2016 față de 2015.
   Așadar:
   – pentru anul 2014 fiindcă venitul net lunar era de cel puțin 35% din salariul mediu brut pe economie, aveați obligația depunerii D600 și efectuării de plăți anticipate în contul CAS pentru 2014 așa că cerința lor, pentru 2014 este corectă
   – dacă D220 depus pentru anul 2015 era pe un venit net mai mic de 10140 lei nu aveați obligația efectuării de plăți anticipate și nici a depunerii D600 pentru 2015, iar cerința lor este incorectă, însă dacă venitul net lunar din 220 depus pentru 2015 era de cel puțin 845 lei, cerința lor este corectă – trebuia depus D600 și trebuiau efectuate plăți anticipate pentru CAS

 166. Buna ziua! Am avut un Pfa cu norma de venit. Am primit hartie acasa de la Anaf sa merg sa depun declarația 600 pe anul 2015 respectiv pentru contributia la pensie. Vreau sa va spun ca norma impusa de ei pe anul 2015 a fost de 10800 lei iar eu urmand in 2016 sa intru in concediu maternal din luna a 4a si norma de venit pe 2016 fiind de 12600lei. Intrebarea este daca trebuie sa platesc ceva la pensie pe anul 2015? Dar pe anul 2016 respectiv alea 4 luni si cat ar fi mai exact de plata?mulțumesc frumos

  1. Da, trebuia să depuneți D600 și să achitați CAS pentru 2015.
   Pentru 2016, la fel. Intrarea în concediu nu suspenda neapărat plata CAS decât dacă se suspenda activitatea la ORC sau pentru spitalizare sau alt tip dacă se înștiința în scris organul fiscal conform art.69 CF.

 167. Buna ziua,
  Va rog sa ma ajutati cu calculul sumelor datorate de un PFA ( al fiicei mele, pe care o ajut) pentru 2016 deoarece la Adm, fin.de la noi inca nu s-au emis deciziile.

  Venit brut 2016 – 51546 lei , cheltuieli deductibile – 6323 lei, plata anicipata CAS 1176 lei (294 lei/trim x 4 ) , plata anticipate CASS – 156 lei ( 39 lei/trim x 4 )

  Va multumesc anticipat, cu stima, Racu Aurora

  1. Aveți bază de calcul pentru contribuții suma de 45223 lei
   Asta înseamnă o bază lunară de calcul pentru CAS și CASS de 3769 lei.
   Suma lunară a CAS presupunând că a optat pentru plata a 10,5% = 3769 x 10,5% = 396 lei. Suma anuală datorată = 4752 lei. Plăți anticipate 1176 lei, la definitivare ar mai fi de plată 3576 lei.
   Suma lunară a CASS = 3769 x 5,5% = 207 lei. Suma anuală datorată = 2484 lei. Plăți anticipate 156 lei, diferență la definitivare – o sumă de plată de 2328 lei
   Baza de calcul a impozitului ar fi 37987 lei – impozit anual 6078 lei. Scădeți plățile anticipate cu titlu de impozit și vă dă suma de plată la regularizarea impozitului.
   Aceste sume sunt calculate strict de la datele oferite de dumnevoastră și dacă sunt și alte elemente ce contează la definitivarea contribuțiilor/impozitului este posibil ca ele să nu reflecte rezultatul final.

 168. BUNA ZIUA,AM UN IF,CU 2 ASOCIATI.AM DEPUS PENTRU 2016 DECLARATIA 6OO,AM PLATIT ANTICIPAT SUMA DE 2964 LEI /PERSOANA.RECENT AM PRIMIT REGULARIZAREA CAS PENTRU ANUL 2016 IN CARE COTA DE 26.3% MI S-A APLICAT LA VENITUL NET DECLARAT (MAI PUTIN CONTRIBUTIILE ASIG.SOCIALE ACHITATE IN ANUL PRECEDENT),ASA CA ACUM AM DE PLATA SUME FOARTE MARI.VA ROG SA MA LAMURITI SI PE MINE…ESTE CORECT?

  1. Da, este corect.
   Am și atras atenția în articol asupra acestui aspect și asupra necesității economisirii banilor necesar plății regularizării

   Ce observăm aici? Cei care au venituri mari vor fi obligați la plata unor sume mari la regularizare și de aceea e bine să economisească bani pentru plata regularizărilor. Ar fi fost bine ca plata anticipată să poată fi efectuată și la valori mai mari pentru ca regularizarea să nu ducă la astfel de diferențe.

   Pentru mine o noutate e faptul că s-a emis decizie de regularizare pentru CAS pentru 2016. Știam că abia de acum urmează.

 169. Buna ziua, va rog frumos daca se poate sa-mi raspundeti la urmatoarea intrebare.
  Sunt II , In 2015 am avut venituri mai mici fata de plafonul stabilit la fundamentarea bugetului si nu mi-a primit la finante D.600 pentru anul 2016 .Am facut contract cu Casa de pensii si am platit pentru 2016, cas de 247 lei luna de luna la casa de pensii . In luna decembrie 2017 am primit regularizare la cas pentru anul 2016 , cu toate ca eu am platit cas la casa de pensii .
  Intrebare : contractul incheiat si platile efectuate pentru cas 2016 la casa de pensii nu se iau in calcul la finante?
  Multumesc

  1. Nu, nu se iau în considerare. Dar eu am informații că regularizarea la CAS și CASS pentru 2015 nu se poate face momentan de către ANAF procedura informatică nefiind finalizată momentan ori este incompletă/eronată.

 170. Buna ziua! Am venituri din activitati independente – profesii liberale, impus in sistem real si tin contabilitatea in partida simpla. Mi-a venit definitivarea CAS pe anul 2016, am achitat diferenta si intrebarea mea este daca suma achitata o trec pe cheltuieli in Registrul-jurnal de incasari si plati la data efectuarii platii, adica 14.12.2017 sau nu o mai trec deloc?

  1. Este imposibil să primiți definitivarea CAS pe 2016. Procedura informatică, din mai multe surse fiindu-mi confirmat acest lucru, nu este finalizată la ANAF pentru ca ei să poată emite decizii de regularizare a CAS și CASS pentru 2016.
   Și probabil nu e tocmai corectă. Suma plătită însă o veți trece pe cheltuieli la data plății, însă nu o veți considera cheltuială deductibilă la calculul impozitului pe venit.

 171. Multumesc! Mi-a venit Decizia de impunere anuala (formularul 630) pe anul 2016 emisa la 22.11.2017 numai pentru CAS si Decizia de impunere anuala (formularul 250) pe anul 2016 emisa la 17.11.2017 pentru impozit. Pentru CASS mi s-a spus de la ANAF ca nu voi primi deocamdata nimic pentru anul 2016, pentru ca intai se regularizeaza CASS pentru anii 2013, 2014 si 2015. O seara placuta!

  1. Nu se poate emite decizie de regularizare a impozitului câtă vreme nu sunt regularizate atât CAS cât și CASS pentru anul 2016. Nu o spun eu ci codul fiscal care impune organului fiscal să acorde el deductibilitatea contribuțiilor sociale la nivelul sumelor datorate înainte de a efectua regularizarea impozitului pe venit.

 172. Zilele trecute si eu am primit decizia de impunere a CASS si CAS-lui pe anul 2016 (formular 630), interesant ca nu am depus dec.600 la inceputul anului ca aveam venitul net la limita.
  Pe ghiseul.ro nu apare nimic, deci nu pot sa platesc.

  1. Eu zic că impunerea realizată este incorectă. Din surse diferite informațiile mele sună așa – procedura de definitivare a CAS și CASS pentru 2016 nu este finalizată la nivelul direcției IT din ANAF și cine a emis a emis eronat deciziile într-o primă fază în care cei de la IT au lăsat libere acele funcții. Acum acestea sunt blocate și nu se pot emite decizii de regularizare.

 173. Am primit si decizia de impunere anuala pt. 2016 (formular 250),
  La venit net anual recalculat : apare venitul net minus CAS si CASS .
  Problema e ca la cheltuieli am adunat CASS si am depus asa declaratia 200 pentru 2016 , acuma mai pot sa depun decl. rectificativa ?

 174. Buna seara! Am o nelamurire referitor la plati facute la CAS: nu eram obligata, dar totusi am platit, si nu prin contract cu Casa de Pensii, ci la finante prin optiune. Aceste plati oare se deduc? Multumesc .

 175. Buna ziua, am si eu o intrebare, sunt Pfa si inca nu am primit regularizarea pentru anul 2016 …….. dar o prietena de a mea a primit-o si se afla in aceasi situatie cu mine a primit regularizarea unde i-a venit sa plateasca si CAS , precizez ca la inceputl anului 2016 nu a depus D600 pentru ca vbeniturile estimate erau sub 35% din sal. mediu . e posibil sa ma trezesc si eu cu obligatia platii CAS calculat la venitul de 35% din mediu brut de atunci? Precizez ca venitul anual impartit pe 12 luni este sub acel plafon. Multumesc

  1. A primit regularizare la CAS pentru că s-a încadrat în plafon. Cine nu a a realizat acel plafon nu va primi acea decizie de regularizare dacă nici nu a avut obligația depunerii D600.

 176. Buna ziua,
  am primit Decizia de impunere anuala 630 pentru anul 2016 si va rog sa-mi spune-ti daca plata acesteia este o cheltuiala deductibila la calculul impozitului pe venit in acest an.
  Va multumesc.

 177. Sunt pensionara din iulie 2017. In decembrie mi-a venit decizia de regularizare CAS , 24.000 lei- am fost persoana independenta-, am platit-o tot in decembrie iar casa de pensii nu-mi recalculeaza pensia motivand ca suma nu a fost distribuita de ANAF catre ei. Ce credeti ca se intampla?

Lasa un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *