Update: Proiecte de modificare a CF și CPF aprobate

31 Aug 2011 | Legislatie | 6 comentarii671 vizualizari

sigla_guvern Guvernul României, a aprobat în ședința de azi, proiecte de modificare a codului fiscal și a celui de procedură fiscală.

Conform comunicatului de presă, unele modificări vin în sprijinul mediului de afaceri, al agenţilor economici aflaţi în dificultate din cauza crizei economice. Dintre acestea au fost scoase în evidență, următoarele:

 • depunerea trimestrială a declarației unice 112, pentru anumiți contribuabili – adică cei ce au avut în anul anterior un număr mediu de până la 3 salariați exclusiv (dă mai bine decât să scrie ceea ce e de fapt – maxim 2 salariați) și o cifră de afaceri de până la 100000 EUR. Se pare, conform datelor oficiale, că 54,7% din cei ce depun declarația 112 se încadrează în aceste cerințe.  Din comunicat se înțelege că se poate depune o declarație pe  trimestru, dar, potrivit proiectului inițial, se dorea depunerea a 3 declarații – câte una pentru fiecare lună a trimestrului, iar în cazul în care un salariat pleca în una din lunile din trimestru, în primele una din primele 2 luni ale trimestrului, declarațiile pentru luna în care pleca se depunea ca o declarație lunară, până pe 25 a lunii următoare.Așa că așteptăm să vedem actul publicat în Monitorul Oficial pentru a vedea modalitatea efectivă de depunere.
 • penalitățile de întârziere vor avea un regim juridic special pentru creanțele principale eșalonate la plată. Conform acestui regim, pe perioada de eşalonare a obligaţiilor fiscale principale şi a eventualelor dobânzi aferente acestora, penalităţile urmează a fi amânate la plată în vederea anulării, dacă eşalonarea la plată se finalizează. Comunicatul guvernului este puțin atemporal Sarcastic  pentru că acesta spune:

Încurajarea plăţii voluntare a obligaţiilor fiscale restante (la 31.08.2012) prin:
– anularea penalităţilor de întârziere aferente acestora cu condiţia plăţii voluntare a principalului şi dobânzilor până la 31.12.2011;
– reducerea cu 50% a penalităţilor în cazul plăţii principalului şi dobânzii aferente până la 30.06.2012.

Cum vine asta logic: în cazul plății obligaților restante la 31/08/2012, se anulează penalitățile de întârziere dacă se efectuează plata voluntară până la 31/12/2011 ? Adică datoriile din 2012 să le plătești până la finele lui 2011. Evident este o eroare, dar este regretabil că apar astfel de erori hilare în comunicatul guvernului.

 • se va modifica ordinea de stingere a creanțelor fiscale, pin stingerea cu prioritate a debitului principal al acestora, în ordinea vechimii și a accesoriilor acestora. Aceasta e o modificare foarte bună, al cărui susținător trebuie să recunosc, că eu personal sunt încă de la eliminarea acestei ordini de stingere de prin 2007. Problema este următoarea: va trebui văzut cum este formulată exact prevederea legală, pentru că nu e totuna să plătești toate debitele în ordinea vechimii și abia apoi dobânzile, sau să plătești un debit restant și după stingerea lui să fie stinse accesoriile acestuia.
 • organul fiscal, va avea posibilitatea (eu înțeleg așa –nu va fi obligat ci, dacă va dori o va face),  de a înscrie în certificatul de atestare fiscală şi a sumele certe, lichide şi exigibile pe care contribuabilul le are de încasat de la entităţile care realizează achiziţiile publice. Nu se știe însă cum anume va demonstra contribuabilul existența acestora în această formă – certe, lichide și exigibile provenite din relații contractuale rezultate din participarea la achiziții publice, pentru ca fiscul să le înscrie acolo, deci vom avea clar niște ordine suplimentare. Măsura a fost luată în vederea facilitării participării la licitaţii a acelor firme care au datorii la bugetul de stat, dar în acelaşi timp au de recuperat alte sume de la stat.
 • menţinerea, începând cu anul 2012, a sistemului actual de impozitare a clădirilor şi mijloacelor de transport.
 • stabilirea datei de 25 a fiecărei luni ca dată unică de depunere a tuturor declaraţiilor fiscale şi achitarea obligaţiilor fiscale de către către contribuabili, persoane fizice şi juridice, către bugetul de stat şi bugetul de asigurări sociale. Deci și pentru recapitulative, sau informative cum e 390 de exemplu. Probabil de aici va deriva și depunerea lunară a D394. Ce e hilar: acest ultim punct e formulat de așa natură încât,  formal, intră în contradicție cu primul punct Sarcastic
 • majorarea cu 5% a impozitului pentru clădirile destinate activităţilor turistice, dar care sunt menţinute închise.

Despre restul modificărilor vom discuta după ce aceste modificări vor fi publicate în monitorul oficial.

6 comentarii

  1. Ce-i aia vacanță? Lasă că te întorci tu. Am eu o vagă bănuială că, la REVISAL, vom mai avea câteva surprize, probabil neplăcute. Și probabil câteva chestii la fel de interesante și la CF și CPF :)

 1. Sincer, daca au aprobat depunerea la trimestru a D.112 atunci nu sunt normali la cap.
  Trebuia sa lasa depunerea D.112 lunar si doar plata sa fi obligatoriu o trimestru, adica sa modifice doar “scadenta”.

 2. Zice Ordonanta 29 ca se abroga:

  ART. 81
  (3) Obligaţia de a depune declaraţia fiscală se menţine şi în cazurile în care:
  a) a fost efectuată plata obligaţiei fiscale;
  b) obligaţia fiscală respectivă este scutită la plată, conform reglementărilor legale;
  c) organul fiscal a stabilit din oficiu baza de impunere şi obligaţia fiscală;
  d) pentru obligaţia fiscală nu rezultă, în perioada de raportare, sume de plată, dar există obligaţia declarativă, conform legii.

  adica, daca nu am de declarat, nu declar? Am scapat de 010? :))

Lasa un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *