Tratamentul fiscal al veniturilor din contracte civile și drepturi de proprietate intelectuală–completat–contribuții sociale datorate de PFA, II, IF, liber-profesioniști, alte persoane.

07 Dec 2011 | Contabilitate, Legislatie | 238 comentarii1764 vizualizari

accounting4 Dacă modificările anunțate de Ministerul Finanțelor, prin proiectul de ordin despre care am scris ieri, se vor concretiza în codul fiscal aplicabil anul viitor, tratamentul fiscal al veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală și cele din convenții sau contracte civile se va schimba în anul 2012, față de anii anteriori.

Notă: acest articol, poate conține inexactități, fiind scris “la cald”. Dacă descoperiți erori, vă rog să le semnalați pentru a efectua corecțiile de rigoare.

Actualizare: proiectul s-a concretizat deja în OUG 125/2011.Actualizarea a dus la unele modificări față de proiect.

Completare: am completat articolul și cu informații despre contribuțiile sociale datorate de către PFA, liber profesioniști, membrii IF sau titulari ai II

Am actualizat calculele, unele exemple fiind eronat calculate sau conținând unele erori legate de baza de calcul a impozitului pe venit, în cazul veniturilor din drepturi de autor.

Notă: acest articol, poate conține inexactități, fiind scris “la cald”. Dacă descoperiți erori, vă rog să le semnalați pentru a efectua corecțiile de rigoare.

Pe scurt, iată despre ce e vorba:

 • impozitul pe venit este, implicit, 10% conform art.52 cod fiscal, însă, contribuabilii pot opta pentru impunerea cu 16% a veniturilor, caz în care impozitul este final
 • pentru cei ce nu optează pentru impunerea cu 16%, adică pentru cazurile în care impunerea se face cu 10%, baza de calcul a impozitului o va constitui diferența dintre venitul brut-cheltuieli deductibile (conform art.50 pentru drepturi de proprietate intelectuală)-contribuții sociale (CAS și sănătate)
 • până la data de 30/06/2012, tratamentul fiscal al veniturilor din contracte civile și drepturi de proprietate intelectuală este similar celui din 2010 deosebirea fiind exclusiv la stabilirea bazei de calcul a impozitului pe venituri aferent acestora, în funcție de cota de impozitare, așa cum am arătat anterior. Concret, se va datora CAS individuală și contribuție individuală la șomaj de către acele persoane ce nu sunt pensionari sau nu obțin venituri ocazional. Începând cu 01/07/2012, contribuțiile sociale se tratează diferit așa cum va rezulta din cele ce urmează.
 • începând cu veniturile lunii ianuarie 2012 iulie 2012, pentru aceste venituri nu se va mai reține contribuția pentru fondul de șomaj
 • CAS se va datora însă, numai dacă persoana ce realizează venitul, nu obține și alte venituri supuse acestei contribuții. Spre exemplu, dacă o persoană este salariat și obține venituri de natură salarială, dar mai are un contract civil încheiat cu cineva, la acel contract civil nu va mai datora CAS. Dacă însă un pensionar obține venituri din contracte civile sau alte venituri prevăzute de art.52 din codul fiscal și este singurul venit, va datora CAS. În opinia mea, aceasta este o mică aberație.
 • pensionarii nu datorează CAS (art.296^21 alin.2). Ordonanța a corectat aberația din proiect, despre care vorbeam anterior.
 • CAS individual datorat de către PFA, titularul II, membrii IF, liber-profesioniști, persoane ce obțin venituri din drepturi de autor și conduc evidență în partidă simplă se va aplica la o bază de calcul formată din venitul declarat (ca o observație personală: acesta este un termen ce poate crea confuzie, nefiind definit de codul fiscal venitul declarat putând fi brut, net, impozabil, etc., noroc însă cu precizările ulterioare: venitul declarat înseamnă diferența între veniturile încasate și cheltuielile deductibile, respectiv norma de venit). Baza de calcul lunară a CAS, nu poate fi mai mică de 35% din salariul mediu pe economie sau mai mare de echivalentul a 5 salarii medii pe economie. Dacă baza de calcul lunară a CAS este mai mică decât 35% din salariul mediu, atunci aceste persoane nu vor datora CAS
 • contribuția la asigurări sociale de sănătate se datorează de către: PFA, titularul II, membrii IF, liber-profesioniști, persoane ce obțin venituri din drepturi de autor și conduc evidență în partidă simplă. Baza de calcul a contribuției sociale de sănătate datorată de aceștia este diferența dintre totalul veniturilor încasate și cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţii sociale, sau valoarea anuală a normei de venit, după caz, raportată la cele 12 luni ale anului. Baza de calcul a contribuției sociale de sănătate nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe țară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuția (art.296^22 alin.2).
 • baza de calcul a contribuției sociale de sănătate și a CAS pentru persoanele care realizează venituri, în regim de reținere la sursă a impozitului pe venit, din activități de natura celor prevăzute la art. 52 alin. (1) și din asocierile fără personalitate juridică prevăzute la art. 13 lit. e) precum și persoanele care realizează venituri, în regim de reținere la sursă a impozitului pe venit, din activitățile agricole prevăzute la art. 71 lit. d)  o constituie venitul brut sau venitul brut diminuat cu cheltuielile forfetare de la art.50, după caz.Dacă însă baza de calcul este mai mai mică decât salariul minim brut pe țară, atunci contribuția de asigurări sociale de sănătate se va calcula însă la o sumă egală cu acesta.
 • baza de calcul a CAS este limitată pentru veniturile de la art.52 alin.1 lit.a-c, la nivelul a cinci salarii medii pe economie, pe contract/convenție/raport juridic, indiferent de cota de impozit pe venit utilizată.
 • cotele de contribuții sunt cele a contribuțiilor individuale pentru veniturile cu reținere la sursă definite la art.52 alineatul 1 de către acele persoane ce nu au obligația conducerii evidenței în partidă simplă. Adică veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, convenții/contracte civile, expertize tehnice, etc. Contribuțiile calculate astfel, sunt finale.
 • contribuțiile individuale pentru veniturile din contracte civile, drepturi de proprietate intelectuală, expertize, se rețin, declară și plătesc de către plătitorii de venituri până la 25 a lunii următoare plății venitului.
 • CAS se va reține în cotă integrală adică 31,3% în 2011 și dacă nu se va modifica procentul, și în 2012, cu excepția cazurilor în care impozitul se reține la sursă și este final, unde cota este cea a contribuției individuale pentru asigurări sociale 10,5%, dacă nu se va modifica din 2012, iar contribuția de asigurări sociale de sănătate în cotă individuală, adică 5,5% dacă nu se va modifica în 2012.
 • baza de calcul a contribuției la fondul de sănătate este cel puțin o sumă egală cu salariu minim pe economie, dacă persoana nu mai obține și alte venituri, altfel baza de calcul a contribuției la sănătate va fi venitul brut.
 • nu se datorează contribuție de asigurări sociale de sănătate de către persoane ce obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru aceste venituri, dacă acestea obțin indemnizație de șomaj, venituri din salarii, pensii mai mici de 740 lei sau din activități independente (ca PFA, II, IF, liber profesioniști) (art.296^23 alin.2)
 • în schimb cei care sunt beneficiari ai unei indemnizații de șomaj, sunt salariați și obțin venituri din salarii sau pensii mai mici de 740 lei, precum și venituri din activități independente (altele decât cele din drepturi de proprietate intelectuală) ca PFA, II, IF, liber-profesioniști sau obțin venituri din agricultură cu sau fără reținere la sursă, datorează contribuție de sănătate
 • problema este însă faptul că la art.296^21 veniturile din drepturi de proprietate intelectuală se regăsesc de două ori la litere diferite odată distinct la litera e și odată incluse în categoriile de venituri de la litera g. Acest fapt generează confuzii la tratamentul acestor venituri din punct de vedere al contribuției de asigurări sociale de sănătate. S-a clarificat problema prin OUG 125/2011. La art.296^21 litera e sunt acele persoane ce obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală și conduc evidența acestora în partidă simplă, iar la litera g sunt persoane ce obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, dar nu conduc evidența contabilă în partidă simplă.
 • în cazul contribuabililor ce obțin venituri cu reținere la sursă și a căror impozit este final, deci se impun cu 16%, se va calcula doar CAS, iar pentru cei ce se impun cu 10% se va reține atât CAS cât și sănătate.

 

Exemple, valabile pentru venituri plătite începând cu 01/07/2012:

Două persoane fizice, ce au calitatea de salariat al unei persoane juridice, încheie cu un terț un contract civil pentru care li se plătește fiecăruia un venit de 18,000 lei . Aceleași persoane fizice primesc fiecare, de la o editură și venituri din drepturi de proprietate intelectuală în sumă de 10,000 lei. O persoana fizică, beneficiară a venitului, optează pentru impunerea cu 16% pentru ambele venituri, iar cealaltă nu. Este recomandabil ca plătitorii de venit să solicite beneficiarului de venit, o declarație pe proprie răspundere (probabil prin normele de aplicare se va stabili o altă procedură sau chiar aceasta), din care să rezulte că venitul obținut de acesta nu e singura sursă de venit – că e asigurat în sistemul public de pensii și că obține și alte venituri. Declarația este utilă pentru a se asigura că persoanei nu i se reține CAS sau că nu i se va calcula contribuția la fondul de sănătate, la o sumă eronată.

Explicație

Persoana ce nu a optat pentru impozit finalPersoana ce a optat pentru impozit final
1. Tip venit = din contract civil18,000 lei18,000 lei
2. Venit brut18,000 lei18,000 lei
3. Cheltuieli deductibile = nu este cazul pentru acest tip de venituri0 lei0 lei
4. Venit net = 2-318,000 lei18,000 lei
5. Venit plafonat = 5 x 2117 lei = 10,585 lei10,585 lei10,585 lei
6. Bază de calcul CAS = dacă 5>4 = 4, altfel, dacă 5<4 = 510,585 lei10,585 lei
7. CAS = dacă impozit = 10% atunci 6 x 31,3%, iar dacă impozit = 16%, atunci 6 x 10,5%. Dacă persoana e asigurat deja în sistemul public de pensii, nu se datorează CAS. În acest caz, persoanele sunt salariate, deci asigurate în sistemul public de pensii.0 lei0 lei
8. Sănătate = dacă impozitul e 10% = 4 x 5,5% iar dacă impozitul e de 16%, nu se datorează (vezi art.296^26, alin.2) la dar nu mai puțin decât suma pentru o sumă egală cu minim 700 lei lunar. În acest caz limita minimă este 700 lei x 12 luni = 8400 lei990 lei990 lei
9. Impozit = la cotă de 10% = (2-3-7) x 10%, iar la cotă de 16% = (2-3) x 16%1,701 lei2,880 lei
10. Total rețineri = 7+8+92,691 lei3,870 lei
11. Rest de plată = 3-1015,309 lei14,130 lei
1. Tip venit = din drepturi de proprietate intelectuală10,000 lei10,000 lei
2. Venit brut10,000 lei10,000 lei
3. Cheltuieli deductibile = 20%2,000 lei2,000 lei
4. Venit net = 2-38,000 lei8,000 lei
5. Venit plafonat = 5 x 2117 lei 10,585 lei10,585 lei
6. Bază de calcul CAS = dacă 5>4 = 5, altfel, dacă 5<4 = 48,000 lei8,000 lei
7. CAS = dacă impozit = 10% atunci 6 x 31,3%, iar dacă impozit = 16%, atunci 6 x 10,5%. Dacă persoana e asigurat deja în sistemul public de pensii, nu se datorează CAS. În acest caz, persoanele sunt salariate, deci asigurate în sistemul public de pensii.0 lei0 lei
8. Sănătate = dacă impozitul e 10% = 4 x 5,5%, iar dacă impozitul e de 16%, nu se datorează (vezi art.296^23, alin.2 – excepție specifică)0 lei0 lei
9. Impozit = la cotă de 10% = (2-7-8) x 10%, iar la cotă de 16% = 2 x 16%1,000 lei1,600 lei
10. Total rețineri = 7+8+91,000 lei1,600 lei
11. Rest de plată = 2-109,000 lei8,400 lei

După cum se vede, dacă beneficiarul venitului este salariat cel ce nu optează pentru impunere cu impozit final va încasa o sumă netă mai mare lunar decât cel optează pentru impozit final. Dar, va fi obligat să depună D200 și să efectueze regularizarea impozitului pe venit în anul următor, ceea ce înseamnă că diferența încasată în cursul anului o va achita după depunerea D200 în baza unei decizii de impunere emisă de către organul fiscal. Beneficiarul venitului ce a optat pentru impunerea cu 16% nu va mai avea nici o obligație declarativă și nici de achitat.

Reluând exemplul anterior cu persoane ce nu au calitatea de salariați, nu sunt asigurați în sistemul public de pensii Sunt pensionari de exemplu.

ExplicațiePersoana ce nu a optat pentru impozit finalPersoana ce a optat pentru impozit final
1. Tip venit = din contract civil18,000 lei18,000 lei
2. Venit brut18,000 lei18,000 lei
3. Cheltuieli deductibile = nu este cazul pentru acest tip de venituri0 lei0 lei
4. Venit net = 2-318,000 lei18,000 lei
5. Venit plafonat = 5 x 2117 lei 10,585 lei10,585 lei
6. Bază de calcul CAS = dacă 5>4 = 4, altfel, dacă 5<4 = 510,585 lei10,585 lei
7. CAS = dacă impozit = 10% atunci 6 x 31,3%, iar dacă impozit = 16%, atunci 6 x 10,5%. Dacă persoana e asigurat deja în sistemul public de pensii, nu se datorează CAS. În acest caz, persoanele sunt salariate, deci asigurate în sistemul public de pensii.1,111 lei1,111 lei
8. Sănătate = dacă impozitul e 10% = 4 x 5,5% iar dacă impozitul e de 16%, nu se datorează (vezi art.296^26, alin.2) la dar nu mai puțin decât suma pentru o sumă egală cu minim 700 lei lunar. În acest caz limita minimă este 700 lei x 12 luni = 8400 lei 990 lei990 lei
9. Impozit = la cotă de 10% = (2-3-7) x 10%, iar la cotă de 16% = (2-3) x 16%1,590 lei2,880 lei
10. Total rețineri = 7+8+93,691 lei4,981 lei
11. Rest de plată = 3-1014,309 lei13,019 lei
1. Tip venit = din drepturi de proprietate intelectuală10,000 lei10,000 lei
2. Venit brut10,000 lei10,000 lei
3. Cheltuieli deductibile = 20%2,000 lei2,000 lei
4. Venit net = 2-38,000 lei8,000 lei
5. Venit plafonat = 5 x 2117 lei10,585 lei10,585 lei
6. Bază de calcul CAS = dacă 5>4 = 4, altfel, dacă 5<4 = 58,000 lei8,000 lei
7. CAS = dacă impozit = 10% atunci 6 x 31,3%, iar dacă impozit = 16%, atunci 6 x 10,5%. Dacă persoana e asigurat deja în sistemul public de pensii, nu se datorează CAS. În acest caz, persoanele sunt salariate, deci asigurate în sistemul public de pensii.840 lei840 lei
8. Sănătate = dacă impozitul e 10% = 4 x 5,5%, iar dacă impozitul e de 16%, nu se datorează dacă nu e singurul venit obținut (vezi art.296^23, alin.2 – excepție specifică). Altfel, dacă e singurul venit, se va datora și această contribuție.Prezumăm că e singurul venit440 lei440 lei
9. Impozit = la cotă de 10% = (2-7-8) x 10%, iar la cotă de 16% = 2 x 16%872 lei1,600 lei
10. Total rețineri = 7+8+92,152 lei2,880 lei
11. Rest de plată = 2-107,848 lei7,120 lei

 

Un alt exemplu: o persoană fizică primește venituri dintr-un contract civil, de 600 lei lunar, fiind singurul său venit și nu optează pentru impunerea cu 16%, iar alta primește același tip de venit ca singur venit și optează pentru impunerea cu 16%.

ExplicațiePersoana ce nu a optat pentru impozit finalPersoana ce a optat pentru impozit final
1. Tip venit = din contract civil600 lei600 lei
2. Venit brut600 lei600 lei
3. Cheltuieli deductibile = nu este cazul pentru acest tip de venituri0 lei0 lei
4. Venit net = 2-3600 lei600 lei
5. Venit plafonat = 5 x 2117 lei10,585 lei10,585 lei
6. Bază de calcul CAS = dacă 5>4 = 4, altfel, dacă 5<4 = 5600 lei600 lei
7. CAS = dacă impozit = 10% atunci 6 x 31,3%, iar dacă impozit = 16%, atunci 6 x 10,5%. Dacă persoana e asigurat deja în sistemul public de pensii, nu se datorează CAS. În acest caz, persoanele sunt salariate, deci asigurate în sistemul public de pensii.63 lei63 lei
8. Sănătate = dacă impozitul e 10% = 4 x 5,5% iar dacă impozitul e de 16%, nu se datorează (vezi art.296^26, alin.2) la dar nu mai puțin decât suma pentru o sumă egală cu minim 700 lei lunar. În acest caz limita minimă este 700 lei x 12 luni = 8400 lei (700 lei/lună). În cazul de față baza de calcul este 700 lei39 lei39 lei
9. Impozit = la cotă de 10% = (2-3-7) x 10%, iar la cotă de 16% = 2 x 16%50 lei96 lei
10. Total rețineri = 7+8+9152 lei198 lei
11. Rest de plată = 2-10448 lei402 lei

Și în acest caz sunt avantajați net cei ce optează pentru impunerea cu 16% a veniturilor realizate.

238 comentarii

 1. Mie mi se pare corect….dar oricum e posibil sa se fi strecurat o chichita, asa ca daca cineva descopera ceva, sa posteze….pana atunci, multumim mult Cristi!!!!!

 2. Cu permisiunea D-voastra
  Ar trebui modificat:
  1. In articol alin ,,CAS se va reține în cotă integrală adică 31,3% în 2010, ……….”,din 2010 in 2012
  2.Explicatiile de la pct.7 CAS, din exemplele II si III (pensionari,persona fizica),,În acest caz, persoanele sunt salariate, deci asigurate în sistemul public de pensii.”
  Va multumesc pentru tot ce faceti pentru noi!

  1. 1.Am scris 31.3% în 2010, dar de fapt am vrut să scriu 2011, pentru că nu am de unde să știu dacă se modifică în 2012 cota CAS :)
   2.Am corectat, era de la copy-paste din primul tabel
   Mulțumesc.

 3. Desi sunt off topic..nu ma pot impiedica sa nu exclam cu naduful de rigoare..de ce un singur om poate sa dea explicatii amanuntite pe intelesul tuturor iar un dit-ai ministerul (cu o armata de oameni) nu e in stare sa scoata decat…prolixitati (sau ma rog..opacitati ca sa ma tin pe langa principiul transparentei) !

  1. La data la care am scris eu nu erau cunoscute acele elemente, dar oricum sunt irelevante ca valori în cadrul unui exemplu. Important e mecanismul de calcul.

 4. Te rog daca se poate sa-mi spui mai exact contributiile care se platesc si de persoana fizica si de angajator (persoana a optat pentru impozit final)si este angajat ci CM. Fiind noua in breasla m-am cam pierdut in toate aceste modificari.
  Multumesc ca existati.

  1. Dacă este angajat cu contract de muncă la plătitorul de venituri, nu i se aplică nimic din ceea ce am scris aici.

 5. Cristi, multumesc pentru raspuns. Dar cred ca nu am fost destul de explicita. Eu ma refeream la cazul unei persoane care are CM la alta firma si Contrat civil la alta. Asadar la firma unde are contrat civil care sunt contributiile retinute de la persoana fizica , dar si cele datorate de angajator. In 2011 anjatorul nu datota contributii pentru astfel de convetii civile, in 2012 datoreaza?

 6. Persoanele care realizeaza venituri din profesii libere, nu au contract de munca, sunt asigurate cu declaratie de asigurare la casa de pensii,cf L263/2010, art 6, de la 01.07.2012 care va fi modalitatea de plata a contributiilor de asigurai sociale? Punand cap la cap art 296-21 din CF si L263/2010, art 6, mie nu-mi este clar, imi e frica de alte interpretari, de aceea va rog mult o parere.

  Multumesc mult pentru tot sprijinul dvs.

  1. Până la 30/06/2012 rămâne la fel. Se declară și se achită la Casa de Pensii. Debitele vor fi preluate în administrare de către ANAF de la data de 01/07/2012.
   Începând cu acea dată ANAF va emite o decizie de impunere pentru contribuții sociale conform art.296^21 și următoarele. Regularizarea se va face la finele anului.
   Se va datora cota integrală a CAS, aplicată la venitul declarat (brut-cheltuieli deductibile, sau norma de venit), cu mențiunea că nu se va datora CAS dacă suma venitului declarat, raportat la un an de zile, este mai mică decât 35% din salariul mediu pe economie. De asemenea se va limita CAS la o bază de calcul cuprinsă între valoarea minimă – 35% din salariul mediu și cea maximă – echivalentul a 5 salarii medii pe economie.
   Termenele de plată sunt trimestriale și vor fi comunicate prin decizie de impunere de către ANAF.

 7. Multumesc foarte mult
  Prin aplicarea cotei integrale, contributia va creste foarte mult.Cf art 296^21 pct (2) speram sa ramana valabila declaratia de asigurare.

 8. la exemplul din primul tabel cel cu contract civil unde impozitul pentru persoana ce a optat pentru un impozit final este calculat la 2722,nu ar trebui sa fie 2880,se poate deduce sanatatea?

  1. Îl aveți deja. Întrebarea era pusă înainte de a actualiza subiectul. După ce l-am actualizat, răspunsul există deja în subiectul respectiv, pe care nu trebuie decât să-l citiți.

 9. Daca o persoana are CM la un angajator si contract civil la alt angajator, la contractul civil din iulie 2012 se retine impozit, CAS si sanatate de platitorul de venit? nu prea imi este clar.
  merci pentru rabdare

 10. Multumesc Cristi… intrebare: Pentru contracte/conventii civile platitorul de venituri avea obligatia sa retina si sa declare numai impozitul pe venit si beneficiarul de venit avea obligatia sa plateasca si sa declare contributiile sociale aferente. Concret… pt un pensionar angajat pe conventie civila am retinut 16% imp final si l-am declarat in D100 la “venituri din alte surse” si apoi in D205 anual si datoria acestuia la sanatate e problema lui. Inteleg ca va deveni (a devenit deja) obligatia mea ca platitor de venit sa ii retin, declar (in D112 probabil) si sanatatea. Nu stiu daca de la 01.01.2012 sau 01.07.2012???

 11. Buna ziua!
  Vin si eu cu o intrebare. Am contracte civile incheiate cu sportivi Am introdus fiecare contract in SAGA si am ales contract civil, am impozitat cu 16% si am facut stat separat lunar pentru fiecare si am depus D112, acum vine intrebarea stupida. Pentru aceste contracte in care 16% a fost declarat prin D112 mai completez D205?

  Va rog mult un raspuns pentru o incepatoare cu multumiri anticipate lui Septimiu si Cristi care mi-au raspuns cu amabilitate si in alt subiect!

 12. De la asistenţă contribuabili mi s-a răspuns ieri că pentru contractele civile declarate în 112 nu se mai depune 205, întrucât ele se regăsesc deja nominal în D112. Numai pentru cele declarate în D100 se depune 205. Aş vrea părerea dlui Toma referitor la aspectul ăsta, mai ales că ambele declaraţii (112 şi 100) au o rubrică pentru impozitul pe venituri din contracte/convenţii civile.

  1. Părerea mea este una singură: nu este corect ceea ce vi s-a răspuns. Cei ce v-au răspuns nu au avut minima decență de a citit instrucțiunile de completare a acestei declarații. Nicăieri nu se face o astfel de departajare: declarat în D112 sau nedeclarat în D112, departajare ce este, oricum, irelevantă.
   D205 se depune de către plătitorii de venituri pentru care impozitul pe venit se reține la sursă. Așa cum sunt veniturile din convenții/contracte civile. Ar fi recomandabil să le dați să citească instrucțiunile de completare a D205

 13. Cred ca in exemplele de mai sus s-a strecurat o eroare: “Bază de calcul CAS = dacă 5>4 = 5, altfel, dacă 54 atunci = 4 si daca 5<4 atunci = 5….

 14. Buna ziua!Si eu as avea o intrebarelegat de aceasta tema.In cazul unui ONG nou infiintat, contractele din prestari de servicii cum se inregistreaza,cu precizarea ca activitatile sunt facute de catre voluntari?Se declara D 112, daca da se poate depune rectificativ retro pe 2-3 luni fara decl. initiale?Multumesc mult :)

  1. Voluntariat plătit e un mic nonsens. Legat de contractele civile, trebuie făcute următoarele precizări, pentru a clarifica tratamentul fiscal și modul lor de declarare:
   1. Contractul civil/convenția civilă se încheie, de regulă, pentru o lucrare, ce nu are un caracter repetitiv.
   2. Nu trebuie să conțină clauze sau prevederi ce pot duce la reconsiderarea activității din independentă în dependentă. Criteriile în funcție de care se poate reconsidera de către fisc activitatea, sunt date la art.7 din codul fiscal. De aceea trebuie avut în vedere ca orice clauză contractuală ce conține minim un element ce poate duce la reconsiderare, să fie eliminată sau reformulată pentru a nu se ajunge în acea situație.
   3. Cuantumul sumei datorate executantului, prestatorului, trebuie stabilit clar.
   4. Este recomandabil ca în contract/convenție să fie stabilit exact modul de impozitare, cota de impozit pe venit.
   5. Sumele reprezentând impozit pe venit se calculează, rețin și declară în luna în care s-a efectuat plata sumei convenite conform contractului. De aceea, termenul de plată trebuie stabilit concret. Dacă în contract se va utiliza o formulare de genul “suma cuvenită lunar este de ….x lei și se va achita până la finele lunii” dar nu achitați suma și nu declarați suma în D112, puteți avea probleme cu executantul, ce poate cere executarea sumei și puteți avea probleme cu fiscul pentru că aceștia pot considera. Așa că este recomandabil să înscrieți clar când, unde și cum se va face plata
   Rectificativă la D112 veți depune numai dacă ați făcut plata contractului și nu ați declarat impozitul și contribuțiile sociale în aceasta.

 15. As dori punctul de vedere referitor la calcului impozitului pe venit pentru veniturile realizate in baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil, (art.52, alin.1, lit.b din Codul fiscal 2012)

  1. 16% aplicat venitului brut din care se deduc contribuțiile sociale obligatorii reținute la sursă potrivit titlului IX^2; (ex, (1000-105-5)x16%=142,4;

  sau

  2. prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut. (1000×16%=160)

  Adica, sunt sau nu deductibile contributiile?

  Cu multumiri

  1. În cazul impunerii cu cota de 16%, impozit final, baza de calcul a impozitului este dată de venitul brut.
   Contribuțiile sunt deductibile numai în cazul impunerii cu cota de 10%.
   Vedeți în acest sens art.52 alin.2 lit.a și b și art.52^1 alin.2 din codul fiscal.

 16. Va rog daca se poate o lamurire.In cadrul unui ONG avem incheiate conventii civile prestari servicii cu 2 pensionari,impozit final 16 %.Am declarat lunar in Declaratia 100 impozit conventii civile.Ce contributii ar trebui retinute incepand cu 1 iulie 2012 din indemnizatia respectiva?Va multumesc!

 17. Multumesc mult pentru raspuns,inca o nelamurire am.Voi declara in 112 aceste retineri din conventii civile(impozit si contributia sanatate) sau in declaratia 100?Inca o data mii de multumiri.

  1. Nu vă pot răspunde la această întrebare. Există toate șansele să se declare prin D112, dar nu se știe cu certitudine în acest moment. Probabil se va cunoaște mai exact în iunie, iulie.

 18. @Cristi
  Multumesc, cu o mica intarziere, pentru raspuns, dar sa stiti ca eu tot am o dilema. Inainte de a va ruga sa-mi spuneti parearea dvs. am tot “rumegat” articolele pe care mi le-ati indicat si n-am priceput de ce contributiile obligatorii sunt deductibile daca se aplica o cota de 10% si nu si la impozitul final de 16%? Adica se plateste impozit pe venit si pe contributiile obligatorii? In opinia mea art.52^1 alin.(2) a fost luat cu copy-paste din Codul fiscal din 2011 fara sa se tina cont de contributiile sociale devenite obligatorii, care numai venit nu sunt pt contribuabil, iar impozitul se cheama IMPOZIT PE VENIT. Poate logica mea nu e buna!
  Oricum, inca o data, multumesc,

  1. Nu sunt deductibile pentru că așa spune codul fiscal. E drept că e același text ca cel din anul 2011, dar e intenționat așa. Modificarea se cunoștea încă din anul 2011. Nu cunosc motivele pentru care nu se deduc. Aș putea doar specula, dar nu are sens și nici nu e locul pentru așa ceva.
   Nu e bună logica asta. Venit brut e suma stabilită în contract ca indemnizație pentru serviciile prestate în baza contractului civil. Nu se poate spune că venitul are două componente: contribuții sociale și restul venitului.

 19. Va rog frumos sa-mi raspundeti.
  In cazul unei conventii civile ?
  Daca optez pentru impozitul de 16%. Se aplica 16% la brut. Se calculeaza contributiile (C.A.S., C.A.S.S. si somaj). Baza lor de calcul care este ? Si in final venitul net din ce rezulta ? Adica care este formula prin care se ajunge la venitul net ?

  1. În cazul în care se optează pentru impunerea cu cotă de 16%, opțiune exprimată conform art.52^1 din codul fiscal, baza de calcul a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale o reprezintă venitul brut. Citiți, vă rog articolele 52 și 52^1 din codul fiscal valabil de la 01/01/2012.
   Venitul net este dat de diferența între venitul brut și reținerile calculate așa cum am arătat anterior.

 20. buna ziua as dori de la d -l cristi sa ma ajute si pe mine cu un exemplu de calcul pentru niste conventii civile de prestari servicii sportive pentru o echipa de volei fete …pentru niste venituri brute lunare de 2000 ron,4000 ron si 8000 ron….sau daca este mai eficient (clubul si jucatoarele) sa se faca o relatie contractuala – club-pfa(sportive)….in acest caz ce ar trebui sa plateasca sportivele din venitul lunar facturat catre club?
  as dori sa pastrez legatura cu dvs. pentru informatii complete pentru sezonul urmator care incepe in august 2012…mentionez ca voleiul nu este sport profesionist si campionatul romanesc nu este organizat de catre vreo liga profesionista asa cum este la fotbal!

  1. Păi aveți exemple clare date mai sus.
   În niciun caz PFA. Oricum se poate reconsidera activitatea lor. Nu are relevanță că e sau nu ligă profesionistă. Nu aceasta este relevant. Este relevantă relația dintre plătitorul venitului și beneficiarul acestuia.
   După umila mea părere, relația între un sportiv și clubul la care este legitimat, nu poate fi decât o relație de dependență nu una independentă. Asta judecând exclusiv după elemente fiscale. Și ar impune încheierea unui contract de muncă.

 21. O persoana fizica angajata care a relizat un venit ocazinal din drepturi de autor ce contributii trebuie sa plateasca conform legiilor in vigoare la momentul acesta ?

  Din cate am inteles eu din articolul dumneavoastra caracterul ocazional al venitului duce la anularea obligatiilor CAS si CASS ramanand doar impozitul de 16% pe venit. Ma insel?

  Multumesc mult si felicitari pentru blogul si software-ul dvs. sunt foarte utile.

  1. Caracterul ocazional pentru venituri din drepturi de autor este relevant până la 30/06/2012, dacă nu se modifică ceva între timp. Ceea ce înseamnă că, într-adevăr, persoanei ce realizează astfel de venituri i se va reține exlusiv impozit pe venit. Nu i se va reține contribuția individuală de asigurări sociale (CAS) și nici cea individuală pentru șomaj. Contribuția de asigurări sociale de sănătate oricum nu s-ar fi reținut nefiind o obligație a plătitorului de venit, ci a beneficiarului.
   De la data de 01/07/2012 se rețin contribuții și se calculează impozit așa cum am arătat în exemplele din acest post.
   Vă mulțumesc în numele întregii echipe SAGA pentru aprecierile dumneavoastră.

 22. Multumesc mult pentru raspuns.

  M-ar interesa mai mult din puctul de vedere al beneficiarului de venit (eu)…trebuie sa achit CASS in acest caz (la sursa nu a fost oprit nici un fel impozit/contributie – fiind un venit realizat din strainatate). Pe langa D201 mai trebuie sa depun alte formulare/declaratii?

  As aprecia foarte mult un raspuns din partea dvs.
  Multumesc.

  1. În cazul în care un rezident obține venituri din drepturi de autor de la un plătitor nerezident, plătitorului nu are cum să i se aplice codul fiscal din România, ca urmare, acesta nu are nicio obligație legală stabilită de legislația română de a calcula și/sau reține ceva. Dacă legislația statului plătitorului de venit îl obligă pe acesta să rețină impozit, atunci, trebuie văzută convenția privind evitarea dublei impuneri cu acel stat și, dacă în România, acel impozit ar fi recunoscut ca fiind credit extern, dovada reținerii acelui impozit ar trebui atașată la D201. Dacă nu există o astfel de situație (nu s-a reținut impozit de către plătitorul venitului sau impozitul reținut nu poate fi tratat ca fiind credit extern), atunci se depune exclusiv D201.
   Dacă obțineți venituri din salarii în echivalentul a unui salariu minim brut pe țară, lunar, nu trebuie să plătiți CASS pentru veniturile obținute în străinătate sau chiar în țară din contracte civile sau drepturi de autor. Vedeți în acest sens Legea 95/2006 art.257. Dacă însă singurul venit al dumneavoastră este venitul din drepturi de autor, atunci va trebui să plătiți CASS la acesta.

 23. hojdae :
  Cristi, multumesc pentru raspuns. Dar cred ca nu am fost destul de explicita. Eu ma refeream la cazul unei persoane care are CM la alta firma si Contrat civil la alta. Asadar la firma unde are contrat civil care sunt contributiile retinute de la persoana fizica , dar si cele datorate de angajator. In 2011 anjatorul nu datota contributii pentru astfel de convetii civile, in 2012 datoreaza?

  Buna ziua, am citit cu atentie raspunsurile afisate pe forum , dar din pacate nu vad solutia scrisa de dumneavoastra la problema afisata mai sus. Si pe mine m-ar interesa acelasi lucru. Sunt salariata , la buget, si as dori sa inchei un contract conventie civila de prestari servicii cu un SRL, (este un serviciu prestat pe o perioada limitata, trebuie sa ma ocupa de partea de IT). Am fost la finante si mi-a dat sa completez DECLARATIA 020 , in contract am trecut ca suma stabilita sa fie impozitata cu 16%. Acum intrebarea mea este, daca eu particip deja la contributiile obligatorii catre stat (CAS, CASSS, SOMAJ), trebuie sa le mai achit si pentru acest contract? Imi cer scuze pentru repetare, dar nu am inteles..si sunt in dilema mare.
  Va multumesc !

  1. Înregistrarea fiscală este corectă și în cazul obținerii de venituri din contracte civile sau convenții civile. Dacă v-ați exprimat opțiunea de impunere a veniturilor cu 16%, atunci impozitul reținut de plătitor e definitiv.
   Dar reținerea CAS individual și șomaj individual nu e opțională. Este obligatorie pentru plătitorul venitului. Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate nu este obligatoriu a fi achitată în acest caz, dar dacă ați avea venituri din salarii mai mici decât un salariu minim brut, lunar, ați datora și CASS. Trebuie să înțelegeți că, deși sunteți înregistrată fiscal, nu dumneavoastră calculați și virați acele contribuții sociale. Ci, plătitorul venitului.
   Eu nu aș fi optat în cazul dvs.pentru impunerea cu 16%. Ci, aș fi ales 10%. Și să depun declarația anuală privind venitul realizat. Mai mult dacă aș conduce evidența în partida simplă, ar fi și mai avantajos.

 24. Buna ziua, in cazul in care tin contabilitatea la o firma in baza unei conventii civile:
  1. Cum exercit optiunea de impunere a impozitului? La finante printr-o adresa? sau in baza conventiei civile?
  2. Dat fiind faptul ca voi obtine venituri din aceast contract ar trebui sa imi tin si o contabila in partida simpla?

  1. 1. În scris, în cadrul contractului încheiat cu plătitorul de venit sau, dacă nu e stipulat clar în contract, e suficientă o notificare scrisă către plătitorul venitului.
   2. Nu. Mai ales dacă impunerea este cu cotă de 16%.

 25. Buna seara!
  sotul meu este angajat al unei firme, si de 5 ani are un PFA(comert in standuri si piete).Pt ca timpul nu ii ajunge, nu se ocupa de pfa decat ocazional.La finante declara venitul net, cam 300 de lei pe an, si plateste impozit.
  Va rog sa-mi spuneti, ce o sa se modifice de la 1 iulie 2012 pt. cazul lui? o sa plateasca mai mult decat 16% pe an ?
  va multumesc din suflet!

 26. Buna ziua.Va rog in cazul unui pensionar ce obtine venituri din conventii civile prestari servicii,impozit final 16% de la 1 iulie 2012 ce contributii se retin ? se declara in 112 aceste retineri? Multumesc.

 27. Buna ziua!

  Am urmărit acest subiect la inceput de an 2012 si dupa ce am vazut ca modificarile se fac din 01.07.2012 am abandonat pentru o perioada subiectul.
  Lucrez cu multe contracte civile pentru sportivi. Nu comentez legalitatea lor pentru ca da si eu cred ca se preteaza mai degraba contract de munca.
  Din moment ce ne apropiem cu pasi rapizi de data la care se incepe lucrul cu noul mod de calcul am printat articolul si sincer cred ca inca mai am nelamuriri.
  La primul EXEMPLU am obervat (cred) ca nu se potrivesc calculele: Salariul brut este 18 000 lei si a optat pentru impunerea la sursa 16%. La punctul 9.impozit 18000×16%=2722 nu este egal cu 2880 lei?
  La punctul 10. in loc de 3712 nu e 3870 lei?
  la puntul 11. in loc de 14130 lei.

  De asemenea mai trebuie corectat si la punctul 5. Venit plafonat = 5x 2117 = 10585 lei pentru ca te induce in eroare.

  Sper ca nu va supar cu ce am scris dar am 30 de contracte de valoare mare si nu am pe nimeni cu care sa ma sfatuiesc iar cei de la finante zunt NEINFORMATI te trimit sa citesti legea iar legea este mult prea alambicata sa o inteleg (daca o intelegeam eram expert contabil nu junior).

  In linii mari am inteles din articol pentru conventiile civile SI VA ROG SA MA CORECTATI:
  1. Somajul de 0.5% dispare;
  2. CAS in cazul in care are si contract de munca nu se mai retine din contractul civil, daca nu are CIM se retine;
  3. CASS din EXEMPLU inteleg ca se retine chiar daca are contract de munca.

  Si ultima nelamurire daca dau la trei sportive junioare o suma de 500 lei adica nu ajunge la 700 lei salariul minim ce le retin?

  Multumesc anticipat!

  1. Mulțumesc pentru observație, am corectat. Într-adevăr, nu erau actualizate calculele, în întregime, la primul exemplu, dar, așa cum am mai spus, nu cifrele contează atât de mult, cât metoda de calcul, cea care explică tratamentul fiscal al acestor venituri.
   Da, ați înțeles bine în toate cele 3 puncte. Cu o singură observație: nu dacă are CIM nu i se reține CAS, ci, dacă are calitatea de asigurat în sistemul public de pensii.
   Le rețineți impozit, CAS și sănătate.

 28. Multumesc pentru raspuns.
  Apreciez acest blog foarte mult, si sincer inclusiv problema zilierilor si declaratia 205 in primavara tot cu ajutorul dumneavoastra si a domnului Septimiu am rezolvato. Eu nu am decat vreo doua cunostinte din breazla dar impartasesc cunostintele lor cu zgarcenie.
  Multumesc inca o data si o sa urmaresc discutiile si modificarile ca de pana in IULIE se pot modifica legile dezigur ca doar traim in ROMANIA.

 29. Va rog indicati’mi si mie,ca ma invart in jurul cozii, unde se specifica ca nu se mai plteste somaj si CAS, in CF.
  Am citit Art. 296^16 Excepţii specifice si la contribuţia de asigurări sociale si la contribuţia de asigurări pentru şomaj si nu gasesc unde se specifica exceptia legata de conventiile civile

  1. Citiți vă rog codul fiscal actualizat, pe siteul ANAF. Vedeți capitolul nou introdus în acesta, anul trecut, cu aplicare de la 1 iulie 2012. Nu se plătește șomaj. CAS se plătește, cu unele excepții enumerate clar în capitolul nou introdus.

 30. Pentru Conventii civile si Drepturi de autor(impozitare la sursa), baza de calcul pt. CASS este mai mica decat 700 lei, contributia se calculeaza la 700 lei (600 lei fiind singurul venit)?
  Multumesc!

  1. Da. În cazul în care e singurul venit, cel din drepturi de autor, baza de calcul pentru contribuția de asigurări sociale de sănătate nu este dată de venitul brut ci de o sumă egală cu venitul minim brut garantat în plată. Acesta este 700 lei în acest an, până acum.

 31. Buna ziua !
  Va rog sa-mi dati cateva detalii in legatura cu angajarea cu conventie civila a unui administrator la o asociatie de proprietari. Am inteles ca se poate opta pentru cota de impozit 10% sau 16% ( cum este mai bine?).Ce contributii se mai retin daca este angajat cu contract in alta parte? se depune D010 la finante? se declara impozitul cu D 112?
  Cu multumire!

  1. Părerea mea este că nu se poate încheia convenție civilă în acest caz, fiind vorba în mod evident de o activitate dependentă. Normal se încheie contract de muncă.
   Formularul 010 se depune de către orice entitate, persoană juridică sau asociații fără personalitate juridică, pentru a fi înscrise în vectorul fiscal al entității acele impozite, taxe și contribuțiie ce le datorează entitatea.
   Impunerea cu 10% presupune:
   – calculul impozitului la o bază de calcul dată de diferența dintre venitul brut și contribuțiile obligatorii
   – obligația persoanei beneficiare a venitului de a depune la ANAF delcarația privind venitul obținut și plata diferenței, în anul fiscal următor celui în care a realizat venitul
   Impunerea cu 16%, presupune:
   – stabilirea venitului brut ca bază de calcul
   – persoana beneficiară a venitului nu mai are nici o altă obligație fiscală, impozitul fiind final. Nu trebuie să mai depună declarații fiscale pentru acest venit sau să mai plătească ceva.
   Depinde de ce înțelegeți prin angajarea cu contract în altă parte. Dacă e contract de muncă, atunci i se va reține doar impozit și sănătate.

 32. Buna seara

  Vin cu rugamintea sa ma ajutati cu ceva informati legate de modificarile aduse PFA-ului dupa 1.07.2012.

  – la inceputul anului am depus declaratia la CAS pentru care platesc contributie la venitul minim ( 117 RON / 3luni) iar la CASS am depus cerere de suspendare a platii pe anul 2012 deoarece nu realizez peste 8.088 RON pe an si deaceea nu sunt obligat sa platesc CASS. Intrebarea mea consta:

  – dupa 1 iulie 2012 trebuie sa depun alte declarati la Finante pt CAS si CASS ? sau raman valabile declaratile facute la inceputul anului? iar platile CAS , CASS dupa 1 iulie 2012 le voi face la Finante?

  Multumesc anticipat

  1. Se lucrează la noi declarații pentru CAS și CASS ce se vor depune la ANAF. Pe siteul ANAF există proiectul acestora.

 33. Buna ziua,

  Am castigat licitatia pt. un film.Am in buget actori care au o singura aparitie,un contract o singura plata (stat cu retinere la sursa).Incepand cu 01.07.2012 – trebuie sa retin :impozit 10 sau 16%,
  Cas ( in limita a 5 salarii brute pe economie 2117 x 5 x 10.5%) CASS ,
  nu se mai retine fond somaj? incepand cu 01.07.2012 venitul ocazional a disparut sa inteleg.
  Mi-ati fi de mare ajutor cu informatii exacte.

  Va multumesc

  1. Impunerea cu 10% sau cu 16% există de mult timp, nu de acum. Regula generală este că se impun cu 10%, dar, la opțiunea scrisă a beneficiarului de venit, se poate impune venitul și cu 16%. Am explicat care sunt diferențele între cele două modalități de impunere.
   Da, CAS, dacă este datorat, se va plafona ca bază de calcul la echivalentul a 5 salarii medii pe economie. Spun asta pentru că în cazul în care un actor este angajat cu contract de muncă la un teatru, spre exemplu, atunci are deja calitatea de asigurat în sistemul public de pensii caz în care nu va datora CAS.
   Fond șomaj nu se va mai reține.
   Caracterul ocazional nu a dispărut. E un paradox aici. OUG 58/2010 actualizată, respectiv art.III din aceasta nu știu să fie abrogat, deși în contexul modificării codului fiscal conține deja prevederi contrare acestuia. Dar, nu mai există excepții legate de caracterul ocazional sau nu al veniturilor, când vine vorba de contribuțiile sociale ce se calculează asupra acestora conform noului titlu din codul fiscal.

 34. Lucrez la o firma care incheie extrem de multe contracte de drepturi de autor si conventii civile (persoanele respective fiind si angajati) pt care trebuie sa fac retinerile aferente. Intrebarea mea este daca angajatii cu CIM nu sunt obligatoriu asigurati in sistemul public de pensii. Cu alte cuvinte, unei persoane care este angajata, mai trebuie sa ii retin CAS?

  1. Da sunt asigurați obligatoriu în sistemul public de pensii și, da, nu li se va reține CAS.

 35. Cristi, pentru impunerea cu 10%, din venitul brut se scade cheltuiala deductibila (pt.drepturile de autor), CAS SI CASS incepand cu 01.07.2012?
  Multumesc frumos!

 36. Buna ziua,

  Imi puteti spune daca pentru un pensionar care incheie contr. din dr de proprietate intelectuala si conventii civile ar trebui ca societatea sa faca retinere de CASS?

  Multumesc

  1. Până la data de 30/06/2012 inclusiv, nu. Societatea nu avea nicio obligație. Începând cu 01 iulie 2012, situația se schimbă. Apare obligația plătitorului de a reține și vira și această contribuție, dacă, legal, ea se datorează de către beneficiarul venitului.

 37. Cristi, in exemplul de calcul cu persoane ce NU au calitatea de salariați si nu sunt asigurați în sistemul public de pensii, la drepturi de proprietate intelectuală am observat ca nu se calculeaza sanatate pt.acest venit, oare este corect?
  In Codul Fiscal art.263^23, reiese (dupa parerea mea) ca s-ar calcula pt.veniturile de la art. 296^21 alin. (1) lit. f).
  Ce parere ai?

  1. La drepturi de proprietate intelectuală, în mod specific, există o excepție prevăzută de art.263^23 alin.2. Art.293^23 alin.23 nu face trimitere la drepturi de proprietate intelectuală.

 38. Buna ziua
  Sunt angajata pe durata nedeterminata si mai obtin venituri din carti pe care le scriu, le tiparesc la o tipografie si apoi le vand pe internet(uneori mai multe, alteori, in unele saptamani nu vand nici una). Nu am contract cu nici o editura. Este venit ocazional? Ce impozit trebuie sa platesc si cand? Cat espre CAS , sanatate si pensii am inteles din lege ca nu trebuie sa le platesc deoarece sunt platite din salariu.

  Multumesc anticipat.

  1. După părerea mea aici apare un venit de natură economică, nu unul din drepturi de proprietate intelectuală. Vânzarea cărților, fie ea și prin internet, e faptă de comerț pewntru care trebuie să dețineți autorizație. Așa că pentru această activitate fie deschideți un PFA, II sau SRL. În niciun caz vânzarea de cărți nu reprezintă venituri din drepturi de proprietate intelectuală. Dacă dimpotrivă, ați avea contract cu o editură și ați primi bani din vânzarea cărților scrise de dumneavoastră, de la acea editură, cu titlu de drepturi de autor, atunci vi s-ar aplica legislația specifică descrisă în acest topic.

 39. @Cristi
  Asa e….cred ca ne-am incurcat in articole…. corectez mai jos…scuze!
  In exemplul de calcul cu persoane ce NU au calitatea de salariați si nu sunt asigurați în sistemul public de pensii, la drepturi de proprietate intelectuală am observat ca nu se calculeaza sanatate pt.acest venit, oare este corect?
  In Codul Fiscal art.296^23, reiese (dupa parerea mea) ca s-ar calcula pt.veniturile de la art. 296^21 alin. (1) lit. f).
  Ce parere ai?

  1. Da, așa este. Dacă e singurul venit, datorează și contribuție de asigurări de sănătate. Dacă mai obține și alte tipuri de venituri, pe lână cel din drepturi de autor, nu datorează pentru acesta din urmă.

 40. Buna Cristi,

  Daca o persoana este angajata ci CIM si i se retine CAS, iar in luna iulie incheie un contract civil pentru suma de 500 lei(sub venitul minim de 700 cum este in calcul…sau acolo este 740?), care este suma la care se retine CASS. Te rog sa ma ajuti, sau sa-mi dai un exemplu.
  Multumesc anticipat!

  1. Se va calcula și reține din venitul brut. Adică la cei 500 lei, în această situație.

 41. Dar daca o persoana are venit din drepturi de autor de 500 lei (venit unic)..care este baza de calcul CASS?
  As fi tentata sa spun 700 lei …dar are si cheltuiala deductibila 20% …baza este 700-20% sau 700 lei?

 42. Cristi, impozitul de 10% (lunar pe stat) pentru drepturi de autor, nu se aplica la diferenta dintre venitul brut si contributiile sociale obligatorii retinute la sursa (CAS si CASS)?
  Cred ca nu se tine cont de cheltuielile deductibile….

 43. Cristi, eu cred ca nu trebuie sa se scada cheltuielile deductibile(20/25%) in cazul impunerii cu 10% , se scad doar contribtiile sociale (CAS si CASS)- art52 alin(2).
  Ce parere ai?

  1. Ai dreptate. Nu se scad. Am corectat. Culmea e că peste tot am discutat despre scăderea contribuțiilor obligatorii în cazul impozitului de 10%, dar exemplul era eronat.

 44. am citit comentariile de mai sus si cred ca ceva este in neregula :
  – pentru veniturile din dr.proprietate intelectuala se datoreaza cas 10,5%, chiar daca este angajat cu CIM ,incepand cu 01.07.2012
  Din COMENTARII REESE CA NU S-AR RETINE , ceea ce este gresit.

 45. buna ziua, as dori sa stiu si eu ptr un student aflat in vacanta si care presteaza munca in baza unei conventii civile ptr care platitorul stiu ca a retinut doar impozitul eu ce mai am de facut ( plati somaj, CAS, CASS declaratii pe undeva ) si pana la ce data. va multumesc

  1. Dvs. cine sunteți? Studentul sau plătitorul?
   Dacă sunteți studentul, nu aveți de făcut nimic. E în sarcina plătitorului să calculeze și să rețină impozitele și contribuțiile sociale conform codului fiscal.
   Dacă sunteți plătitorul, întrebarea dvs. nu prea are sens.

 46. Buna,
  Am citit și eu comentariile dar totuși aș avea nevoie de un pic de ajutor.
  Suntem un SRL cu 8 angajați care au CIM și cu norma întreaga și cu timp parțial.Pe lânga aceștia mai avem 50 ce colaboratori cu contract de comision.Aceștia la rândul lor sunt din ei cu CIM la alte societăți sau sunt dintre ei care nu au nici un loc de muncă.
  În acest caz cum procedez cu reținerile la sursă. Pentru cei care au contract de muncă rețin CASS(5,5%)din venitul pe care-l realizează ca și colaborator. Pentru cei fară contract rețin și CAS(10,5%). Problema e ca sunt dintre ei care nu ajung sa realizeze nici macar salariul minim pe economie.Atunci ar trebui sa fac aceste rețineri doar la 2-3 luni cand realizează venit suficient pt a avea de unde să fac scăderea. Impozitul îl reținem la toți 16%.Înca o intrebare. Pe ce tip de declarație fac acest lucru. Pe D112 chiar daca nu sunt angajați cu carte de muncă?
  Apropo! Mai avem și 4 persoane care au PFA și la aceștia cum procedez?
  Pâna acum rețineam doar impozitul restul plăteau ei către casa de pensii și sănătate.
  Mulțumesc.
  Aștept sugestii.

  1. Încep cu sfârșitul: PFA vă emite factură. Nu aveți ce să le rețineți.
   Indiferent că sunt PFA sau persoane fizice (ne-autorizate) cu care aveți încheiate convenții civile, important este să aveți în vedere ca acele convenții sau contracte încheiate cu aceștia să nu poată fi reclasificate ca fiind activități dependente. Concret vedeți art.7 din CF legat de activitățile dependente/independente.
   Din păcate, dacă venitul realizat este prea mic pentru a suporta reținerile, nu aveți de ales. Trebuie să aveți de unde reține sumele. Reținerile se fac în luna plății venitului.
   Aveți exemple de calcul pentru fiecare situație, în cadrul acestui subiect.

 47. Buna Cristi,

  Am o problema. Nu stiu unde sa inregistrez retinerea CASS in Saga( ma refer binenteles la contractele civile).

  Ma ajuti te rog.

  1. Trebuie bifată opțiunea de calcul a acesteia la acele persoane. Momentan însă, nu știu să fi fost modificat D112 pentru aceste situații ținând seama că prima astfel de declarație se va depune în august pentru iulie.

 48. Buna Cristi.
  Nu stiu unde anume pot bifa optiunea de calcul a CASS in Saga pentru conventiile civile.
  As avea nevoie de ajutor.
  Cu multumiri

  1. Îmi cer scuze pentru inducerea în eroare. Nu se poate seta calcularea CASS în program. Se poate seta doar CAS, șomaj și fonduri, iar CASS unitate se poate seta doar la angajații cu contract de muncă.
   Modificare la program legată de noile reglementări va apărea după modificarea D112 ce, momentan, nu a fost modificată sau adaptată noilor reguli.

 49. Am inteles bine? De la 1 iulie 2012 persoane cu contract civil pentru lucrari ocazionale la o asociatie de proprietari, un pensionar si altul posesor contrat de munca in alta parte, datoreaza impozit si ambele contributii la sanatate (angajat si angajator)? Se declara ambii in 112 si in 205?

  1. Nu ați înțeles chiar bine. Da, datorează impozit pe venit și contribuție de asigurări sociale de sănătate. Dar contribuția de asigurări sociale de sănătate e datorată de persoană, în conta individuală, prin reținerea din venitul brut. Nu există contribuții a angajatorului și a individului în aceste situații. Da, se declară în D112. Rămâne de văzut dacă se vor mai declara și în D205.

 50. Am o conventie civila incheiata cu un pensionar. Ce ii retin ca si contributii in SAGA din 01.07.2012: impozit 16% + sanatate individual si angajator + ctrb. la CCI + ctrb la fd de garantare? E bine asa, oricum Saga imi pune sanatatea chiar daca nu o setez eu….

  1. Glumiți când întrebați de CCI, fond de garantare și, în general, despre contribuțiile unității în cazul convențiilor civile? Pentru că altfel nu-mi explic întrebarea postată aici. Nu de alta, dar înseamnă că nu ați citit ceea ce s-a scris aici despre acest subiect.
   Aveți, mai sus, exemple concrete. Iar dacă acestea nu vă conving puteți consulta codul fiscal unde veți găsi răspuns concret la nedumerirea dumneavoastră.

 51. Am facut o simulare in Saga si imi rezulta impozit 16% + CASS asigurat, pe care mi le duce in D112 si imi da erori…help!

 52. Buna Cristi,
  Spune-mi te rog ce taxe tb sa plateasca firma mea de la 1 iulie 2012 in urmatoarea situatie: firma mea plateste drepturi de autor unei persoane care este grafic designer si din asta traieste (adica pe langa contractul din drepturi de autor incheiat cu firma mea, mai are si alte contracte din drepturi de autor incheiate cu alte firme).
  Mentionez ca pentru luna iunie 2012 am calculat astfel:
  Ven brut : x
  Suma forfetara : x*20% = y
  Somaj : y*0.5% = p
  CAS : y*10.5% = m
  Sanatatea nu am calculate-o deoarece OUG 58/2010 nu contine prevederi ref. la asig sanatate, iar eu am aplicat L 95/2006 art.257,alin.2 (obtine cu regularitate ven din drepturi de autor si se presupune ca plateste deja sanatatea).
  Impozit ven: x*16% = n
  Este corect cum am calculat pentru luna iunie 2012 ?
  Ce platesc de la 1 iulie 2012 ?

  1. În SAGA vi s-a fi generat corect pe iunie contribuțiile sociale și impozitul. Dar, e corect cum ați calculat. De la 1 iulie se calculează la fel, doar că nu mai calculați șomaj ci sănătate. Nu veți calcula CAS și sănătate dacă persoana respectivă este deja asigurat în sistemul public de pensii și dacă deja cotizează la sănătate din alte surse. Spre exemplu, dacă obține venituri dintr-un contract de muncă.
   Oricum, în tabelele de mai sus aveți exemple concrete de calcul și pentru aceste spețe.

 53. @Cristi
  Aceasta persoana este deja asigurata in sistemul public de pensii si sanatate, deoarece lucreaza numai pe contracte de drepturi de autor si cu alte firme (nu are carte de munca nicaieri).
  Cf. Cod fiscal cap II art 296 21 pct. 2 – NU datoreaza CAS daca este asigurata in sistemul public de pensii.
  Cf. Cod fiscal cap II art 296 23 pct. 2 – nu datoreaza sanatate daca are carte de munca (nu se specifica nimic despre cei asigurati la sanatate din drepturi de autor).
  Despre somaj nu gasesc. Te rog spune-mi articolul de lege.

  1. Despre șomaj – art.296^3 legat de art.II din OUG 58/2010 este abrogat cu începere de la 1 iulie 2012. De la acea dată contribuțiile ce se rețin în cazul veniturilor din activități profesionale, în baza unor contracte/convenții civile sau alte activități profesionale, sunt reglementate de capitolul nou introdus în titlul “IX^2 Contribuții sociale obligatorii” din codul fiscal și anume capitolul II “Contribuții sociale obligatorii privind persoanele care realizează venituri din activităţi independente, activităţi agricole şi asocieri fără personalitate juridică”. Potrivit acestui nou capitol, de la 1 iulie 2012, unor astfel de venituri li se aplică contribuția de asigurări sociale (pensii) și contribuția de asigurări sociale de sănătate, dacă nu există vreo excepție stabilită, fără a se mai aplica și contribuția pentru șomaj despre care nu se mai vorbește. De aceea începând cu 1 iulie 2012 la astfel de venituri nu mai există contribuție pentru șomaj.

   Da, dacă persoana este asigurată în sistemul public de pensii, nu i se reține CAS. Aici însă se pune problema dacă persoana trebuie sau nu trebuie să facă dovada, către plătitorul venitului, că este asigurat în sistemul public de pensii. Codul fiscal nu prevede asta, în mod explicit, însă eu cred că este evident faptul că plătitorul reține implicit, dacă beneficiarul nu face dovada faptului că nu datorează. Aici nu discutăm despre contract de muncă ci despre venituri din activități independente obținute în baza unui contract civil. De aceea logic ar fi ca plătitorul să stipuleze clar în contractul încheiat faptul că sarcina demonstrării faptului că persoana e asigurată în sistemul public de pensii cade în sarcina beneficiarului de venit, iar în cazul în care fiscul va consta că nu se poate face această dovadă și că plătitorul avea obligația de a reține CAS, beneficiarul să se oblige la plata acestuia cu dobânzile legale. Nu uitați, că în cazul unui control al ANAF, plătitorul este cel ce trebuie să demonstreze de ce nu a reținut aceste contribuții. Nereținerea lor duce la penalizarea plătitorului de venit, nu a beneficiarului de aceea este recomandabil ca plătitorul venitului să solicite beneficiarului să facă dovada faptului că e asigurat. Sau măcar sp-i solicite o declarație pe proprie răspundere în acest sens și să includă în contract o clauză prin care să-l oblige la plată în cazul în care declarația lui scrisă nu se confirmă.

   La fel și în cazul celor ce obțin venituri din drepturi de autor. Aceștia trebuie să facă dovada că sunt asigurați în sistemul public de pensii. Sănătate nu li se reține dacă: au contract de muncă, sunt pensionari, șomeri sau obțin venituri ca PFA, II, IF, liber profesioniși, din agricultură, convenții/contracte civile, expertize contabile/tehnice/juridice sau din asocieri cu o persoană juridică. Dar, pentru a nu li se reține, la fel e nevoie să facă dovada faptului că obține astfel de venituri pentru a nu i se reține această contribuție.

   Simpla declarație verbală nu este de ajuns. Dumneavoastră ca plătitor trebuie să faceți dovadă fiscului cu documente de ce nu ați reținut contribuțiile. Nereținerea lor reprezintă o excepție, nu o regulă, de aceea este normal să o demonstrați. O simplă supoziție de genul celei invocate de dumneavoastră

   Aceasta persoana este deja asigurata in sistemul public de pensii si sanatate, deoarece lucreaza numai pe contracte de drepturi de autor si cu alte firme (nu are carte de munca nicaieri).

   nu este de ajuns și nici nu va convinge vreun inspector ANAF sau vreun judecător, fără a fi susținută de documente.

 54. @Cristi
  Scuza-ma Cristi dar vreau sa te mai intreb ceva:
  Persoana platita de mine pe drepturi de autor nu doreste sa-mi dea o declaratie pe proprie raspundere ca este asigurata in sistemul de pensii si sanatate.
  Acestei persoane cf. contractului i-am facut un stat pe luna iunie 2012 in care i-am platit: CAS, SOMAJ si IMPOZIT 16% fara SANATATE. Citez din contract:”Cesionarul (adica firma mea)se oblige sa plateasca remuneratia stabilita la art V precum si taxele si impozitele conform legii (16% – impozit la sursa, 10.5% – asigurari sociale, 0.5% – somaj)”.Contractul a fost semnat de ambele parti. Este suficient pentru a fi acoperita in cazul unui contol? Daca nu, pentru a nu avea probleme cu fiscul sunt dispusa sa platesc sanatatea aferenta lunii iunie 2012. Dar cum platesc sanatatea acum pentru luna iunie 2012?
  Pe urmatorul stat voi plati CAS, SANATATE si IMPOZIT 16%, fara SOMAJ, pentru a nu avea probleme cu fiscul.

  1. Pentru iunie 2012, mai exact spus pentru plățile făcute de societate până în 30 iunie 2012 inclusiv, în baza acelui contract, societatea nu avea obligația calculului, reținerii și plății contribuției pentru sănătate, obligația declarării și plății acesteia revenind beneficiarului, până la acea dată, conform Legii 95/2006.

 55. Buna ! Va rog sa ma sfatuiti in urmatoare problema . Angajat la o societate cu CM , iar la alta firma cu conv civ. Care sunt retinerile pt conventie?( nu este pensionar)
  firma la care are conventia are si alte obligatii(din pct de vedere al angajatorului) pt aceasta conventie? Ceva nu inregistrez corect , pt ca nu-mi valideaza D112.Multumesc mult pentru ajutor si pt faptul ca existati .

  1. Vă dă vreo eroare la validare? Sau e vorba de atenționări? Dacă sunt atenționări, ce sunt normale în anumite circumstanțe, declarația se poate depune și va fi preluată de către fisc.
   În speța indicată veți reține impozit și contribuția de asigurări sociale de sănătate. Probabil D112 vă dă o atenționare. Acea atenționare e normală pentru cazurile în care nu se reține CAS, dar declarația este corectă.

 56. Intro asociatie nonprofit, am conventii civile cu pensionari; deci nu le retin CAS ci doar CASS si Impozit 16%.Am validat statul si am generat Decl 112; am erori C2>0 si C6<0.
  Unde gresesc? Am selectat butonul PENSIONAR din modulul salariati.
  Va rog ajutati-ma!

  1. Cred că vă generează atenționări, nu erori. Atenționările în cazul acesta sunt normale. Ignorați-le. Declarația este corectă și se va prelua la ANAF, dacă le rețineți sănătate și impozit. Atenționarea se referă la faptul că pentru astfel de cazuri venitul înscris în D112 e zero, pentru că altfel s-ar calcula CAS, dar completarea cu zero e impusă de regulile de validare a declarației.

 57. Buna Cristi,
  Am si eu o nelamurire . Lucrez cu contract de mandat la o firma de asigurari. Din februarie 2011 ne-au obligat sa ne facem PFA. De luna aceasta,din comisionul incasat in urma incheierii unor polite, mi-au oprit contributia la CAS ,impozit si pensii ,pe 2 luni (iulie si august) . Daca clientii mei nu-si mentin plata politelor , eu va trebui sa returnez comisionul inapoi firmei pt care lucrez , brut . Si nu este deloc minuscul. Spre exemplu din 16000 roni am incasat decat 9000. E o diferenta de 7000 roni care mi-au fost opriti de stat. Ce pot face eu in cazul acesta, in afara de faptul ca va trebui sa platesc ? Eu nu realizez venituri din comert , pur si simplu sunt intermediara intre firma de asigurari si clienti? Noi trebuie sa murim de foame ? Avand in vedere ca in ultimele 6 luni nu am realizat deloc venituri….Daca pana la sfarsitul anului eu nu mai am niciun venit ? Nu mai sunt asigurata la sanatate? Cum merg treburile astea la noi in Romania asta nenorocita,ca oricat m-as chinui nu reusesc sa inteleg….Pe ce baza de calcul au ajuns ei sa-mi opreasca atatia bani?? Multumesc anticipat. Ioana

  1. Firma respectivă aplică pricipiul suflatului și-n iaurt. Nu au de ce să vă rețină CAS, sănătate și impozit dacă sunteți PFA. Există o precizare apărută anul trecut în acest sens, după tranferul din codul comercial în cel civil al acestor contracte. De altfel una din modificările preconizate de MF, prin proiectul de modificare a codului fiscal este chiar aducerea, în mod explicit, pentru cei mai grei de cap, că veniturile obținute de PFA sunt de natură comercială și nu li se aplică regulile de reținere la sursă a impozitului și contribuțiilor sociale.
   Dacă v-au reținut la sursă impozit și contribuții sociale, puteți să nu declarați acele sume ca venituri comerciale, să nu le emiteți factură. Iar în caz de retur, depinde de ce scrie în contract. Că se returnează comisionul achitat de firmă? Dacă da, le returnați comisionul achitat efectiv, adică cei 7000 lei. Părerea mea.

 58. buna

  la declaratia 112 la o societate unde am si drepturi de autor (toti au si cim la alta societate- le retin doar impozit 16% ) declaratia mi se genereaza cu avertizari , datorita faptului ca la zile lucrate se trece 22 iar la venit 0.Pot sa o trimit asa ? Am citit mai sus ca si la pensionari cu conventii da aceasi eroare.Banuiesc ca ar fi aceasi explicatie.
  Multumesc

 59. Va multumesc pentru raspuns
  si daca imi permiteti mai am un caz ceva mai aparte referitor la drepturile de autor – un colaborator are si un pfa.
  in cazul acesta nu-i retin sanatatea 5,5% – l-am gasit la exceptii, insa in ceea ce priveste contributia la pensii, pur si simplu m-am blocat – nu stiu daca sa-i retin sau nu.
  si referitor la acest caz , cum sa fac in saga sa nu-i retina sanatatea ?il bifez ca si salariat ?

  1. Dacă nu vă face dovada faptului că este asigurat în sistemul public de pensii, rețineți și CAS fără nici o discuție. Pentru a nu reține sănătate, în Fișiere – Salariați, activați panoul “Detalii” pe numele salariatului respectiv, apăsați “Modific” și bifați opțiunea corespunzătoare.

 60. Buna ziua,
  Sunt angajata la o societate cu CM, iar la alta firma cu conv civ. Pentru cv civila ce contributii retin? Din cele citite mai sus…inteleg ca ar trebui sa mi se retina sanatate si impozit fara cas, corect?
  Care ar fii baza de calcul pentru sanatate? Programul imi calculeaza la 700 deoarece venitul meu brut este sub aceasta suma…dar mie nu mi se pare corect atata timp cat am un CM cu un venit brut mai mare de 700 pentru care platesc cass. Consider ca pentru cv civila ar trebui sa platesc 5,5% din venitul brut cu care am cv civila incheiata. Cum ar fii corect?
  Multumesc anticipat.

  1. Sănătate și impozit. În Fișiere-Salariați, bifați opțiunea “Bază de calcul egala cu venitul brut” pentru a calcula sănătate la acesta.

 61. Buna seara!
  Vad ca mai sunt doamne cu acelasi nume ca si mine :)

  Am depus D112
  Am inteles ca da cateva erori dar merge la preluare.
  Iata mesajul primit pe recipisa pentru TOTI angajatii care sunt asigurati in sistemul public de pensii deja si nu retin 10.5% la contractele civile:

  Nu exista erori de validare.
  ATENTIONARI:
  A: asigurat (12) [idAsig = 12] sectiune asiguratC (1)
  nu exista venit pt. conditii normale de munca
  atentionare regula: V62.3: daca C_19 = 0 atunci C_2 (22) = 0

  1. Nu aveți erori. Mesajul indică o atenționare. Atenționarea apare pentru situațiile în care persoanelor nu li se reține CAS și/sau sănătate.

 62. Buna ziua!

  Firma pentru care lucrez are 2 contracte cu PFA, si anume:
  – PFA consultanta manageriala
  – PFA servicii IT

  Trebuie sa le retinem impozit? CAS si CASS?
  Multumesc

 63. hojdae :Buna ziua Cristi,Abia ne-am dezmeticit cu Conventiile civile si a aparut alta ordunanta care ne baga in ceata. E vorba de ordonanta 18/23.08.2012. Poate ne dezmeticesti tuca nu mai stiu ce se retine si ce nu. Din Ordonanta am inteles ca intra in vigoare cu data publicarii in ceea ce privesc platile pentru contracte civile.Te rog sa ne spui
  parerea ta.Multumesc de ajutor

  1. Am să revin, mai sigur, după data de 8 septembrie cu răspunsuri la acestea. Nu am văzut acea ordonanță. De fapt nu mai știu nimic din dat de 23-24 august. Momentan sunt plecat din țară și am acces limitat la internet în zona în care mă aflu, de aceea nu promit nimic în sensul de a da vreun răspuns până atunci.
   Totuși din ceea ce am văzut eu, probabil e vorba de OG 15/2012 nu de 18/2012. Dacă da, atunci nu e nimic deosebit legat de veniturile obținute în baza unor astfel de contracte. E o precizare din ceea ce am văzut eu, în fugă, legată de contractele încheiate cu PFA sau II, în sensul clarificării faptului că acestea nu se tratează ca niște contracte cu reținere la sursă ci, așa cum e normal, ca niște contracte comerciale.

 64. buna seara.va rog am si eu o intrebare.la o firma non profit am 5 membri cu indemnizatii alesi ca urmare a unei functii alese conform art 296.4 lit c).ce contibutii se platesc?va rog raspuns.multumesc

  1. Art.296&4 vorbește încă de la alin.1 despre activități dependente. Acestea se tratează similar unui contract de muncă.

 65. Doamne ce nebunie .eu ma bucur ca platile facute pana la 01.07.2012 la sanatate si pensie sunt deductibile ,macar 6 luni sa avem deductibilitate dupa 01.07.2012 sunt nedeductibile doar asa zice ,,exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţii sociale,, ce prostie .E corect ca avocatii nu sunt obligati sa plateasca cas ?
  Multumesc .

  1. Până la 30/06/2012 acestea erau deductibile din venitul brut numai dacă impunerea se făcea cu cota de 10%. Altfel la impunere cu 16% acestea nu erau deductibile, baza de calcul fiind venituol brut atât pentru contribuții cât și pentru impozit.

 66. Conform OG 15/2012 , din septembrie incadrarea “venit unic” pt calculul contributiei de sanatate, se face de catre ANAF, prin urmare CASS se va calcula la venitul stabilit prin contract.
  Cam asta ar fi, dupa parerea mea… modificarea referitoare la conventii civile .

 67. Va rog mult ajutati-ma!
  Firma cumpara de la persoane fizice pe baza de borderou de achizitie material lemnos (lemn de lucru ),ce nu provine din paduri proprietate privata ,este cumparat de la Primarie.
  Pretul de cumparare este de 100lei/mc
  Pretul de vanzare este de 160 lei /mc
  Anexa la borderoul de achizitie ,am aviz primar eliberat de ocolul silvic pe numele persoanei fizice si inca un aviz primar emis de firma care insoteste materialul lemnos pe timpul transportului de la vanzator la firma.
  Firma plateste c/v materialului lemnos cu pretul de 160 lei /mc.
  Venitul obtinut de pers.fizica nu este un venit neimpozabil cf. art.42 lit.k) din Codul Fiscal.

  Ce nu stiu:
  1.In ce categorie de venituri supuse impozitului pe venit retinut la sursa se poate incadra?
  2. Se retine la sursa impozit 16% sau alt impozit?
  3.Care ar fi baza de impozitare ? 160lei/mc sau 60 lei/mc?
  4.Ce contributii sociale datoreaza?
  5.As putea incadra aceste venituri ca neimpozabile cf.art.42 lit.g) din Codul Fiscal?
  6.Daca trebuie sa retin impozit de 16% si 5.5% sanatate ,cum le pot trece in D112,programul nu-mi da aceasta posibilitate ,sunt doar 3 tipuri de impozit selectate in ecranul furnizori,,Detalii”?
  Va multumesc.

  1. Sunt venituri neimpozabile așa cum ați spus, încadrându-se în veniturile de la art.42 lit.k. În aceste condiții, asupra acestora nu se aplică niciun impozit sau contribuție socială, ca urmare orice întrebare din cele de mai sus are răspunsul: nu se impozitează, nu se reține impozit nici la sursă și nici altcumva, nu se datorează contribuții sociale, nu se declară nicăieri și în niciun caz nu se încadrează la art.42 lit.g ci la lit.k.

 68. Multumesc mult!
  Dar,nu se incadreaza venitul in art.42 lit.k) din Codul Fiscal,materialul lemnos nu este de pe prorietatea omului,este cumparat de la primarie si el revinde la firma care are cod CAEN 1610,dar asta poate nu are insemnatate.

  Chiar de pe proprietate sa fie ,ca lemn de lucru nu se incadreaza in prevederile pct.10 din Norme metodologice la art.42 k)
  ,,10. Se consideră în stare naturală: ………, masa lemnoasă definită potrivit legislaţiei în materie,…”

  L.46/2008 Codul Silvic-Anexa -Definitii,
  ,,pct.16.MASA LEMNOASA-totalitatea arborilor pe piciorsi/sau doborati,intregi sau parti din acestia,inclusiv cei aflati in diferite stadii de transformare si miscare in cadrul procesului de exploatare forestiera”

  Am imbatrinit de tot ,de cand caut si nu gasesc solutia.
  Nu va suparati ca insist.
  Va multumesc!

  1. Eu zic că se încadrează în punctul 16 din codul silvic. Unele Primării de fapt gestionează prin ocoale silvice fondul forestier retrocedat persoanelor.
   Dacă se achiziționează de către persoana fizică lemn și-l revinde, iar acest fapt se întâmplă cu regularitate, atunci am putea vorbi despre desfășurarea de activități comerciale de către persoana fizică.
   Altfel nu. Ar fi vorba de vânzarea de bunuri din gospodăria proprie, într-adevăr. Dar în niciun caz de venituri impuse conform art.52 din codul fiscal.

 69. Buna ziua,
  Unei persoane fizice care este deja angajata cu CIM si i se platesc toate contributiile, i se incheie si o conventie civila pt. postul de administrator la o Asociatie de Proprietari. La venitul net care trebuie sa i se plateasca administratorul de 250 lei in August 2012 se depune 112 cu urmatoarele contributii ale angajatului: CASS 10.5%, CAS 5.5%, somaj 0.5% si impozit 16% la suma ramasa din brut-contributii? Trebuie declarate si contributii pentru Asociatie adica ale angajatorului?
  Multumesc anticipat!

  1. Convențiile civile sunt încheiate între două persoane – una în calitate de beneficiar și una în calitate de prestator. Noțiunile de angajator, angajat apar numai în cazul unui contract de muncă. Veniturilor din convenții civile nu li se calculează nici o contribuție din cele ce, în cazul unui contract de muncă, sunt cunoscute ca fiind contribuțiile unității (angajatorului).

 70. Buna ziua,

  Am si eu o intrebare!
  Pot incheia o conventie civila cu o persoana care primeste pensie de invaliditate dar are dreptul sa lucreze cu jumatate de norma,( pana acum a fost angajata cu CM cu 4 ore)?Venitul brut este de 500 lei, retina CASS 39 lei (700×5.5%) si impozit 16 %(80 lei)Sunt obligata sa-i retin si CAS?
  Multumesc!
  Cu stima

  1. Da, puteți. Dacă o afectează sau nu, nu știu să vă spun.
   Nu-i rețineți CAS pentru că este deja asigurată în sistemul public de pensii.

 71. Buna ziua,
  Societatea la care lucrez incheie diverse conventii civile cu dosctori care sunt angajati si in spitale. Conform OUG 15/2012 ar trebui sa mai retinem impozit 10%?

  1. OUG 15/2012 se referă la baza de impozitare pentru contribuția de asigurări sociale de sănătate în cazul veniturilor din pensii. Probabil vă referiți la OG 15/2012. E ordonanță simplă, nu de urgență, ce modifică unele prevederi din codul fiscal.
   OG 15/2012 nu modifică absolut nimic legat de modul de impunere, tratamentul fiscal, al veniturilor din convenții/contracte civile. Aduce doar niște precizări legate de faptul că veniturile de natură comercială obținute de PFA sau liber-profesioniști ce sunt autorizați să desfășoare anumite activități (adică au cod fiscal), în baza unor contracte civile, nu intră sub incidența impunerii pe art.52, aceștia fiind impuși conform art.48.

 72. Buna Cristi,
  Am preluat de la 1 oct administratia la un bloc si am achizitionat programul SAGA PS.
  Am de inregistrat:
  -o conventie civila de prestari servicii pentru un administrator care detine in alta parte carte de munca (deci pe statul de administrator se retine sanat.5.5% din brut si impozit 16% aplicat tot la brut);
  -o conventie civila de prestari servicii pentru femeia de serviciu care este pensionara (deci pe statul femeii se retine sanat.5.5% din brut si impozit 16% aplicat tot la brut);
  -un contract de mandat pentru presedinte care detine in alta parte carte de munca;
  -un contract de mandat pentru cenzora care este pensionara;
  Intrebari:
  1.Ce contributii se retin la cele doua contracte de mandat?
  2.Cum se calculeaza impozitul pe venit?(16% se aplica la valoarea rezultata dupa scaderea din brut a contributiilor asemanator CIM sau
  16% se aplica la brut ca in cazul conventiilor civile);
  3.Ce selectez in SAGA PS in fereastra Salariati, tip contract in cazul contractelor de mandat?
  Am citit in Codul Fiscal art 55 urmatoarele:
  “(2) Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplica si urmatoarelor tipuri de venituri, considerate asimilate salariilor:
  d2) remuneratia primita de presedintele asociatiei de proprietari sau de alte persoane, in baza contractului de mandat, potrivit legii privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari;”.
  Astept raspuns la cele trei intrebari.

  1. 1-3. Contractele de mandat sunt asimilate contractelor de muncă în cazuri ca cel expus. Se datorează impozit pe venituri din salarii și contribuții sociale similar salariaților. Vedeți art.55 și 296^4 din codul fiscal. Nu li se va calcula contribuția pentru șomaj, atât cea individuală și nici cea a unității, nu se va calcula și datora fond de accidente de muncă, fond de garantare creanțe salariale și nici pentru concedii și indemnizații.
   În SAGA introduceți acele persoane ca tip “Permanent” dar debifați sau alegeți “Fără” la acele obligații pentru care nu aveți obligația de plată. Din păcate D112 nu se va genera corect și va trebui ca înainte de validarea ei să efectuați modificări direct în pdf la acele persoane. Va trebui să localizați persoana în pdf și să faceți următoarea modificare: la “1. Tip asigurat dpdv contract de muncă” modificați din “1-Salariat” în “3-Alte categorii de persoane care realizează venituri asimilate salariilor – care nu au contract individual de muncă sau raport de serviciu (nu este salariat)”.
   La validare se va valida, cu o atenționare legată de faptul că există neconcordanțe între fondul de accidente de muncă calculat de program și cel declarat. Depuneți cu acea atenționare, ce e normală într-o astfel de situație. Declarația nu va fi respinsă.

 73. Am inteles ca pentru contractele de mandat, contributiile sociale individuale obligatorii sunt:
  -contrib. de asig. sociale (10.5% angajat si 20.8% angajator)
  -contrib. de asig. sociale de sanatate (5.5% angajat si 5.2% angajator)
  Intrebari:
  Daca cenzora este pensionara se mai retin contrib. de asig. sociale (10.5% angajat si 20.8% angajator)?
  Daca presedintele are in alta parte carte de munca se mai retin contrib. de asig. sociale (10.5% angajat si 20.8% angajator)?

  1. Da, se rețin, în ambele situații. Nu contează că e pensionar sau nu sau că are contract de muncă sau nu. Contează tipul de contract – în speță contractul de mandat. Există un singur caz în care la contractul de mandat se rețin toate contribuțiile, similar unui contract de muncă – contractul de mandat încheiat pentru directorii societăților comerciale.

 74. Daca sunt salariata cu CM la o firma platesc ,toate contributiile si de la 1 oct am incheiat o conventie civila cu o asociatie trebuie sa platesc la finante doar impozit si CASS la conventie am inteles bine nu?

 75. Buna ziua

  Daca o pesoana are calitate salariat la o unitate si in acelas timp calitate de comisionar(cu contract de comision inregistrat la AFP),duma noua lege e obligat sa plateasca CAS si CASS sau nu?

  1. CASS da, CAS nu. Asta dacă discutăm despre venituri primite de o persoană fizică (ce nu are CUI, nu este comerciant) în baza unui contract civil.

 76. Buna ziua,

  va rog sa imi spuneti daca pentru o II se retin aceleasi contributii ca si pentru un PFA si daca conditia de a fi angajat cu CIm este valabila si la II – in vederea scutirii de la plata CAS. Respectiv se delcara si se platesc conform deciziei de impunere de la AF doar CASS 5.5% la venitul net si impozit 16% la venitul net?

  Multumesc frumos,

  1. Dacă acea II încheie convenții civile, contracte civile cu persoane fizice, se aplică exemplele scrise de către mine aici. Eu nu m-am referit aici, în aceste exemple, la persoane fizice autorizate (PFA) ci la persoane fizice ce obțin venituri din contracte civile al cărui tratament fiscal este descris la art.52 și 542^1 din codul fiscal. PFA-urile (II, PFA, liber-profesioniștii, etc) obțin venituri din activități independente ce se tratează fiscal conform art.48 din codul fiscal.
   PFA-urile plătesc contribuții sociale și de asigurări sociale de sănătate conform titlului IX cap.2, cel ce reglementează și contribuțiile descrise aici, cu deosebirea că pentru ei fiscul va emite decizii de plată anticipată, contribuabilii având obligația de a efectua plăți anticipate în contul acestor contribuții (vedeți art. 296^24 din codul fiscal). Baza de calcul este dată de diferența dintre venituri și cheltuieli, dar nu mai puțin de un salariu minim pe economie în cazul asigurărilor sociale de sănătate dacă acesta e unicul lor venit. În ceea ce privește CAS baza de calcul, venitul declarat – diferența între venituri și cheltuieli, raportat la 12 luni, are un minim de 35% din salariul mediu și un maxim de 5 salarii medii pe economie, lunar. Dar dacă venitul declarat, este mai mic de limita minimă sau titularul II ori PFA este deja pensionar, atunci nu se datorează CAS.

 77. Buna ziua,

  Imi puteti spune daca, incepand cu anul 2013 le mai sunt necesare fisele fiscale persoanelor fizice care au obtinut in anul 2012 venituri din drepturi de proprietate intelectuala si venituri din conventii civile ca dovada a platii impozitului la ANAF?

  Va multumesc anticipat

  1. Din 2012 nu mai există fișe fiscale. Ultimul an în care acestea au existat a fost 2012. Veți elibera o adeverință cu venitul realizat. O găsiți la Fișiere-Salariați.

 78. Buna ziua,
  Tin contabilitatea la o firma in baza unei conventii civile. Mi se retine totul la sursa (cas+cass). Eu mai trebuie sa depun ceva declaratie la finante? sau se depune doar din partea firmei decl 205?

  Va multumesc anticipat.

  1. Depinde. Dacă impozitul e final, atunci nu aveți obligația depunerii vreunei declarații în nume propriu, această obligație apărând dacă impozitul reținut este de 10%.

 79. Buna ziua! Daca cineva are un contract de drept de autor in valoare de 50 lei/articole(publicatii). 16% se retine la sursa. Alte obligatii are asa zis angajatorul. Cel care scrie articole, are contract de munca.

  Din 50 de lei se retine 8 lei. 5,5 % trebuie retinut?

  1. Eu mai clar decât este explicat în acest topic și exemplele sale nu am cum să explic. Dacă citiți cu atenție găsiți răspunsul la întrebare.

 80. Buna ziua!

  Am accesat comentariile din 2013 asupra acestui subiect pentru ca inca lucrez cu contracte civile sportivi.
  Intrebarea mea este (pentru ca i-mi este tare greu sa tin pasul cu modificarile facute de DESTEPTII care scriu legile in Romania, au mai intervenit ceva modificari pe 2013 la ceea ce trebuie eu sa delar in D112.
  Reamintesc ca am contracte civile incheiate cu sportivi (persoane fizice cu CNP), ca depun lunar D112 si virez 16%, CAS 10,5%doar la cei care nu au calitatea de asigurat in sistemul public de pensii (baza de calcul maxima 5 salarii medii pe economie), si CASS 5,5% la toata lumea (cei care primesc sub salariul minim pe economie de 750 lei – si am junioare de 15 ani care primesc 100 lei baza este salariul minim.
  Am rugamintea sa m-a corectati si sa-mi confirmati daca au mai aparut ceva madificari.

  Multumesc anticipat!

 81. Scuze!
  Inca o nelamurire.
  Daca o persoana care are contract civil este in acelasi timp si angajat cu CIM si plateste contributia de asigurari de SANATATE.
  La o conventie civila cu salariu brut sa zicem 2500 lei care este baza de impozitare? Se poate limita baza de impozitare la salariul minim sau se calculeaza CASS-ul la suma bruta de 2500 lei?

  Multumesc!

 82. Buna seara,
  as vrea sa stiu ce taxe si impozite ar trebui sa platim in cazul angajarii a doua persoane, ca instructori sportivi, cu conventiii civile, una este salariat si in alta parte , cealalta neavind niciun alt venit.Salariul lor va fii de 500 lei lunar.
  Sau ce sfat mi-ati da pt angajarea lor ? ce este mai avantajos si mai simplu ? conventie, pfa, etc…
  Multumesc !

 83. Se incheie o conventie civila in data de 20.05.2013.Prestatorul(persoana fizica ce are si calitate de salariat la o alta firma) urmeaza sa termine lucrarea in data de 27.08.2013,data la care se va achita si o suma unica,convenita prin contract.
  1.Impozit/cass se calculeaza/retin la data de 27.08.2013 ?
  2.Impozit/cass se declara in D112 pentru luna august cu termen de depunere/plata pana la data de 25.09.2013?
  3.Se depune si D100 ?
  Va multumesc pentru lamuriri .

  1. 1,2 în luna plății efective.
   3. Nu. Doar dacă nu s-ar reține nicio contribuţie socială, ceea ce nu este cazul aici.

 84. Buna Cristi,

  in tabelul cu drepturile de autor, cand colaboratorul nu are alte venituri , si opteaza pt impunere finala 16%, baza de calacul a contributiilor dupa cum apare acolo este venit brut -cota forfetara( in exemplul tau 10000-20%= 8000 si cas= 8000*10.5%= 840, respectiv sanatatea 8000*5.5= 440 )
  Pe forum scrie ca in cazul impunerii cu 16% se pierde cota forfetara,si , daca am interpretat corect ce scrie pe forum , venitul brut este baza de calcul a contributiilor .

  Multumesc

  1. Au dreptate cei de pe forum. La data la care am scris eu postul și am dat exemplele, exista doar un proiect de modificare a codului fiscal.
   Am corectat. În ambele cazuri, fie că are sau nu alte venituri, fie că optează pentru impunerea cu cota de 16% impozit final, fie că acceptă impunerea cu cotă de 10%, deducerea cheltuielilor prin cotă forfetară nu se ia în considerare.

 85. Scuza-ma ca insist , dar ma uit in tabel( in cazul drepturilor de autor ) si la baza contributii nu vad modificat nimic.Cu impozitul am inteles cum este.

  Baza de calcul a contributiilor ma intereseaza in cazul optiunii pentru impozit 16% la drepturi de autor( fiind singurul venit se datoreaza cass si cas ).In tabel a ramas 8000 lei ( 10000-20% cota ), este corect ?

  1. M-am grăbit cu răspunsul anterior. Am citit comentariul de pe un device mobil și, recunosc, l-am citit în grabă. Așa că am dat un răspuns total aiurea. Cred că mă gândeam la impozit. Era bine în tabel. Și este bine și acum.
   Baza de calcul pentru contribuțiile sociale în cazul veniturilor din proprietate intelectuală, mai exact în cazul contribuabililor

   art.226^21 alin.1 lit. f) – persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului, din activităţi de natura celor prevăzute la art. 52 alin. (1), precum şi cele care realizează venituri din asocierile fără personalitate juridică prevăzute la art. 13 lit. e);

   este dată de

   art. 296^22 Baza de calcul
   …(4) Pentru persoanele prevăzute la art. 296^21 alin. (1) lit. f), baza de calcul al contribuţiilor sociale este venitul brut stabilit prin contractul încheiat între părţi, diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă prevăzută la art. 50, venitul din asociere, valoarea comisioanelor sau onorariile stabilite potrivit legii în cazul expertizelor tehnice judiciare şi extrajudiciare şi orice alte venituri obţinute, indiferent de denumirea acestora, pentru care se aplică reţinerea la sursă a impozitului.

   Adică exact cum am exemplificat și în tabel. Pentru că la art.50 e vorba de cheltuielile forfetare.

 86. Buna ziua,
  As dori sa stiu daca si cum s-ar impozita venitul pentru o persoana aflata in urmatoarea situatie:
  – cetatean roman;
  – are contract individual cu un organism asociat Natiunilor Unite – UNOPS – pe termen de 1 an;
  – locul de desfasurare al activitatii este in Sudanul de Sud.
  Multumesc anticipat.

  1. Organismul respectiv este persoană juridică sau neguvernamentală rezidentă în România sau este vorba de un nerezident?
   Contractul e contract de muncă sau contract civil?

 87. Buna seara,
  Fiul meu student are o conventie civila pe 2012 la care s-au retinut 16% la sursa. Aceste procente includ CASS? Cand am solicitat adeverinta de asigurat la Casa de Sanatate PH pe baza adeverintei de student mi s-a spus ca figureaza cu venituri. Colaborarea cu firma respectiva era atat de ocazionala ca am si uitat. Cu o adeverinta din partea firmei ca s-au virat 16% rezolv problema? Multumesc anticipat pentru raspuns.

  1. Nu, cei 16% nu conțin și CASS. Aceia reprezintă exclusiv impozit pe venit.
   Dacă veniturile au fost obținute anterior datei de 01/07/2012, atunci fiul dvs avea obligația să-și declare veniturile la casa de asigurări de sănătate și să plătească CASS pentru acestea. Dacă nu a achitat acolo, este posibil ca cei de la CAS să-i fi generat decizie de impunere pe care să o fi transmis la finanțe spre încasare.
   Dacă veniturile au fost obținute ulterior datei de 1/07/2012, inclusiv, atunci cel ce i-a achitat venitul trebuia să-i calculeze și să-i rețină la sursă CASS.

 88. Vă rog să ma lămuriţi într-o problema de plată a CASS-ului. Soţul meu are un convenţie civilă cu o firmă de la care încasează un venit anual sub formă de drepturi de proprietate intelectuală. Menţionez ca acesta este singurul venit anual al soţului. Pentru acest venit i se reţine impozit la plătitor. Soţul meu nu mai este angajat cu CM din 2008. Din cauza unor probleme de sănătate are nevoie de CASS si ne-am trezit că trebuie să plătească retroactiv o sumă imensă din aceste drepturi de proprietate intelectuală. Aceasta în condiţiile în care sumele încasate şi impozitele reţinute au fost următoarele:
  2009 – venit anual impozabil 1440 lei – impozit 230 lei
  2010 – venit anual impozabil 800 lei – impozit 128 lei
  2011 – venit anual impozabil 1120 lei – impozit 179 lei
  2012 – venit anual impozabil 1800 lei – impozit 230 lei
  Pentru veniturile primite pe aceşti ani i s-a spus ca trebuie să achite următoarele contribuţii
  2009 – 396 lei
  2010 – 396 lei
  2011 – 442 lei
  2012 – 462 lei
  La cele de mai sus se adaugă penalităţile
  Întrebare: Cota CASS nu este 5,5% din venitul realizat? Si care este baza de calcul?
  Mulţumesc anticipat.

  1. Până la data de 30/06/2012, persoanele fizice care realizau venituri din drepturi de proprietate intelectuală aveau obligația, legală, conform art.215 alin.3 din Legea 95/2006, să depună la casele de asigurări declarații privind venitul realizat. Dar aceste persoane, datorează contribuția la asigurări sociale de sănătate la un venit lunar egal cu salariul minim brut pe țară, dacă venitul din drepturi de proprietate intelectuală este singurul venit, adică dacă nu realizează și alte venituri supuse impozitului pe venit cum ar fi: salarii, din activități independente, agricultură sau silvicultură, ori dacă nu au primit indemnizație pentru șomaj. Baza legală pentru aceasta este art.257 alin.2 litera f din Legea 95/2006. De aceea în cazul soțului dvs. Casa de Asigurări de Sănătate a calculat, nu la venitul efectiv realizat ci la echivalentul a 12 salarii minime. Spre exemplu, pentru anul 2009, salariul minim brut pe țară, garantat în plată, este 600 lei – 12 luni x 600 lei x 5,5% = 7200 lei x 5,5%=396 lei. Pentru 2010, la fel. Pentru 2011, salariul minim a fost stabilit la 670 lei/lună iar pentru 2012 la 700 lei/lună.
   După data de 30/06/2012, se reține de către plătitorul de venit această contribuție. Ce puteți contesta mai degrabă ataca în instanță este: faptul că nu ați primit sau nu vi s-a comunicat decizia de impunere sau de calcul accesorii, lipsa acestora de la dosar sau dovada comunicării lor de către CASS. În rest, modul de calcul, mă tem că nu se poate contesta.

 89. Buna ziua, urmeaza sa semnez un contract proprietate intelectuala (drepturi de autor) acesta fiind singurul contract / sursa de venit pe care il voi detine. Ce e mai avantajos, sa aleg varianta de impozitare 10% sau de 16% ? Multumesc anticipat!

  1. 10% înseamnă ca la finele anului următor să depuneți d200 pentru veniturile realizate și să plătiți diferența la fisc.
   16% vă scutește de cele de mai sus. plătitorul de venit reține și virează sumele pentru dvs.

   10% înseamnă mai mulți bani acum. Plata diferenței se va face peste un an
   16% înseamnă mai puțini bani net, dar nu mai implică plăți ulterioare.

   Vă alegeți situația care vă convine.

 90. Sa inteleg ca indiferent de varianta de impozitare aleasa 10% sau 16%, angajatorul este obligat sa plateasca catre stat taxele pentru sanatate (CASS),pensie (CAS)? Multumesc frumos pentru raspuns!

  1. Da, dacă din punct de vedere legal există obligația reținerii acestor contribuții. Pentru că sunt cazuri în care nu se rețin. Vedeți acest post și exemplele din el. Nu intenționez să reiau ceea ce deja este explicat.

  1. Dacă activitatea nu este considerată sau nu poate fi încadrată ca una dependentă așa cum este ea definită la art.7 din codul fiscal, da, pot încheia și contracte civile. Modul de impozitare este descris în postul acesta.

 91. Buna ziua! Pentru dosarul Indemnizatie crestere copil, mi s-a cerut o adeverinta de la ANAF. Cei de acolo mi-au atras atentia ca mi s-a calculat gresit impozitul, pentru ca din venitul brut realizat nu s-a scazut contributia de sanatate. Conventia era de 13000 lei, contributia de sananate 715 lei. Saga a calculat impozitul din suma de 13000 lei, adica 2080, cei de la ANAF mi-au dat adeverinta: venit impozabil:12285, impozit 1966 lei. Va rog sa ma ajutati care este corect? varianta Saga sau varianta angajatei de la ANAF? Va multumesc.

  1. SAGA calculează impozit în funcție de cum este definită persoana. Acest tip de venituri are două modalități de impunere. Prima, implicită, este de impunere cu 10% caz în care pentru determinarea venitului impozabil se scad contribuțiile sociale din venitul brut. Al doilea, este cel al impunerii cu cotă de 16%, prin opțiunea persoanei, caz în care impozitul se aplică la venitul brut fără ca din acesta să se scadă contribuțiile sociale. De asemenea cele două situații se declară distinct în D205, iar în prima situație beneficiarul venitului are obligația depunerii D200 cu venitul realizat.
   Dacă impozitul calculat este de 16% atunci programul a procedat corect iar persoana de la ANAF habar nu are despre ce vorbește. Detalii despre modalitatea de impunere găsiți la art.52 alin.2 litera a din codul fiscal pentru impunerea cu 10% sau la art.52^1 (în special alineatul 2) din codul fiscal pentru impunerea cu 16%.

 92. In perioada 2000-2011 sotul meu a avut incheiate conventii civile(anual) cu un SIF dar avea si contract de munca permanent la o alta unitate. Aceasta perioada se ia in calcul la dosarul de pensie? Veniturile obtinute influenteaza valoarea punctului de pensie?Stiu ca a depus anual F2 la Fisc cu tip de venit AS4 si ca impozitul la sursa era 10%/.
  Ce fel de adeverinta si cine le elibereaza pentru dosarul de pensie?
  Va multumesc anticipat,

  1. Nu se iau în considerare decât cele obținute din septembrie-octombrie 2010. Cele din perioade anterioare nu se iau în considerare.
   Nu știu să vă spun ce fel de adeverință ar trebui să prezinte. Mi se pare și puțin absurd să prezinte vreo adeverință din moment ce angajatorul a depus declarații nominale cu venitul realizat de aceste persoane.
   Eventual poate solicita angajatorului adeverință de venit pentru venitul realizat din acele contracte.

 93. Am si eu nevoie de indrumare in blog sa gasesc cateva articole prin care sa inteleg ce inseamna PFA. Am lucrat doar pentru SRL si ONG iar acum am primit mai multe intrebari din partea catorva persoane carora angajatorul le-acerut sa devina PFA. Oamenii sunt speriati pentru ca nu cunosc fiscalitatea, toata viata s-a ocupat angajatorul de tot si frica lor este ca acel 1000 de lei castigat lunar nu o sa le ramana pana la final de luna intreg avand in vedere ca nu au alte venituri si nu au CIM in alta parte.

  Multumesc anticipat!

  1. PFA presupune fie impunerea la normă de venit fără obligația conducerii unei evidențe contabile complete – doar a încasărilor, fie impunere în sistem real ceea ce presupune conducerea unei evidențe în partidă simplă. Impunerea la normă de venit se poate face numai pentru anumite categorii de persoane. Detalii despre impunere găsiți la art.48 și umătoarele din CF, iar despre contabilitatea în partidă simplă în OMFP 1040/2004.
   Degeaba le cere să devină PFA. Aceștia trebuie să desfășoare o activitate independentă. Dacă apare cel puțin un criteriu de dependență între PFA și societate, atunci sumele achitate de societate vor fi tratate ca sume obținute în baza unui contract de muncă. Activitatea dependentă și cea independentă precum și criteriile de reîncadrare a unei activități din independentă în dependentă se găsesc la art.7 din codul fiscal.

 94. buna ziua. puteti sa-mi precizati va rog daca perioada lucrata exclusiv in baza unui contract de colaborare (conventie civila de prestari servicii)in perioada 1994-1998 constituie stagiu de cotizare in vederea depunerii dosarului de pensie?va multumesc.

  1. Din câte știu eu, numai dacă pentru acele sume s-a achitat contribuție de asigurări sociale. Cel mai bine vă interesați la Casa de Pensii.

 95. Buna ziua. Am nevoie de sfatul vostru in incadrarea corecta a contractelor cu caracter ocazional pe conventii civile si drept de autor.
  Am urmatoarele situatii: \
  1. un angajat pe langa veniturile la functia de baza obtinute la angajatorul actual, mai are un contract pe conventii civile cu caracter permanent si un contract pe conventii civile cu caracter ocazional, la acelasi angajator. Prin urmare are 3 contracte de munca, unul la functia de baza si 2 contracte pe conventii civile la care se retine CASS si imp 16%. Se declara contractul de salariat pe sect B si contractele de perm/ ocazional se declara ambele cumulate pe sect C? Sau contractul de salariat se declara pe sect A si contractele pe conventii civile se declara cumulate pe sect C?
  2. Daca un angajat are 2 contracte cu caracter ocazional, unul pe drept de autor si unul pe conventii civile, in D112 se declara cate o sectiune C pentru fiecare contract, unul cu C_1=18 si unul cu C_1=17, respectiv 2 sectiuni asiguratE3 aferente celor 2 contracte? Sau se declara ambele contracte pe o singura sectiune asiguratC si asigurat E3, cu cumul pe sume si la C_1 se declara 17 sau 18 in functie de care venit brut este mai mare intre cele 23 contracte?
  Multumesc anticipat de ajutor!

  1. 1. Pășiți într-o zonă extrem de sensibilă. Sincer mă cam îndoiesc de faptul că un salariat poate avea o activitate independentă față de angajatorul său realizând pentru acesta o lucrare ce să nu poată fi legată de sarcinile sale de serviciu. Este foarte greu, dacă nu chiar imposibil să demonstrați că nu se îndeplinesc criteriile ce permit fiscului re-tratrarea fiscală a acestor contracte civile. Dar să zicem că puteți. În acest caz veți avea secțiunea A completată cu venitul din salarii și secțiunea C completată cu venitul cumulat din convenții. De altfel, veniturile din contracte civile se vor cumula în decursul unei luni la plătitorul de venit.
   2. Se declară persoana de 2 ori cu date completate în secțiunea C. Nu două secțiuni C la o singură poziție, ci persoana va fi declarată pe fiecare tip de contract – în exemplul dat va apărea de 2 ori în declarație pentru fiecare contract în parte.

 96. Pentru conventii civile incheiate intre un SRL(fara salariati) si persoane fizice, societatea trebuie sa actualizeze si vectorul fiscal prin declaratia 010 ?

 97. Salut. Am o mica intrebare. Am incheiat un contract de drepturi de autor in care este stipulat ca angajatorul se obliga sa plateasca toate taxele si impozitele aferente. Eu trebuie sa merg sa declar contractul si sa platesc 16% impozit. Este corect? Mentionez ca nu am alte venituri si am declarat asta. Nu am salariu, pensie, carte de munca, nimic! Mai am altceva de platit in afara de cei 16%? Multumesc!

  1. Dumnevoastră, dacă ați optat pentru impunerea cu 16% a veniturilor din drepturi de autor, nu trebuie să mai faceți nimic. Beneficiarul lucrărilor dumnevoastră este cel care va reține la sursă și va vira pentru dvs. impozitele și contribuțiile sociale ce se impun și impozitul este considerat impozit final.

 98. Pai de optatpentru impunerea cu 16% o sa optez in momentul in care merg sa il declar nu? La cat timp dua incheierea contractului trebuie declarat? Multumesc mult pentru informatii :)

 99. Tot ce scrie in contract este: Beneficiarul este obligat sa plateasca la termenele fixate, sumele cuvenite autorului si impozitul aferent. Nu este mentionat nicaieri altceva. Multumesc mult!

 100. Dupa un contract de prestari de servicii incheiat in baza codului civil se plataste impozit 16,5 si cass 5.5%???

 101. Bună ziua!
  O asociație nonprofit a încheiat un contract de cesiune drepturi autor cu o persoană fizică. Cum va opera în SAGA acest lucru? Este necesar să întocmească stat de plată? Mulțumesc mult!

  1. Cesiunea este remunerată bănuiesc.Dacă da atunci da operați în SAGA ca venit achitat pentru drepturi de autor.

 102. Bună ziua! O societate care nu are salariați a încheiat un contract de cesiune drepturi de autor cu o persoană fizică. Având în vedere că începând cu 1 ianuarie 2016 se datorează CAS indiferent dacă persoana este angajată sau nu, societatea trebuie să depună declarația de mențiuni 010? În cât timp? După ce contractul își produce efectele, societatea va depune din nou declarația 010 pentru a nu mai fi înregistrată în vectorul fiscal ca plătitoare de CAS? Mulțumesc mult pentru răspuns!

 103. Buna ziua.O asociatie non profit a incheiat cu un pensionar persoana fizica un contract civil prestari servici.Pana la aparitia noului cod fiscal se retinea din aceste venituri 16 % impozit si contributia sanatate CASS 5,5 % si se declarau in decl.112.Va rog daca se poate sa ma lamuriti incepand cu anul 2016 ce contributii se retin din aceste venituri.Va multumesc.

  1. Nu mai există contracte civile din acest an, mai exact nu există tratament fiscal specific. Fiscal vorbind acestea pot exista pentru activități absolut întâmplătoare nu cu caracter de regularitate. Dacă e o activitate continuă cu caracter de regularitate, se întocmește contract de muncă. Pentru situații ocazionale, fără caracter de regularitate se reține doar impozit.

 104. Va rog mult,ajutati-ma. Imi cresc singura copilul, nu sunt inca divortata, si nu sunt salariata,dar lucrez in menaj si castig 800 de lei. Puteti sa imi spuneti ce si cum trebuie sa fac sa platesc si eu asigurare sociala si de sanatate,va rog.

  1. Puteți încheia contract de asigurări sociale cu Casa de Pensii pentru asigurări sociale, iar pentru sănătate puteți depune declarația specială 604 la ANAF.

 105. Buna ziua!
  Am o intrebare la Dvs. legata de problema conventiilor civile incheiate in anul 2012. Pe scurt, am avut in acel an o conventie civila pana la 1 august 2012 cu o societate si in paralel un contract de munca pe durata nedeterminata la o alta societate. In anul 2013, am fost la Anaf sa declar aceasta conventie civila si dupa 2 ani, m-am trezit ca am de plata la acesta contributie la asigurari sociale (5.5%) pe lunile ianuarie-iunie 2012. Ceea ce stiam eu la acea vreme, era faptul ca daca aveai un contract de munca la care se opreau deja contributiile la sanatate, etc, pentru acest contract nu era nevoie sa platesc. Am citit articolul Dvs., am incercat sa caut in legea de atunci, daca intradevar exista aceasta obtiune, cert este ca nu inteleg daca se plateau sau nu. Imi cer scuze ca reiau un subiect mai vechi, dar sincer nu mai inteleg nimic si nu stiu ce sa mai fac cu cei de la Anaf care sustin ca trebuie sa platesc aceste contributii. Multumesc.

  1. Începând cu iulie 2012 trebuie să plătiți CASS și la veniturile din convenții civile.
   Codul fiscal valabil pentru 2012 – este disponibil aici
   Vedeți art.296^22 alin.4 și 5.

 106. Buna seara.
  Precizez ca sunt o persoana lipsita de cultura fiscala. Recent am primit de la ANAF o decizie de impunere anuala pentru stabilirea CASS pentru anul 2012. In anul 2012 aveam calitatea de salariat cu CIM, dar am mai avut venitrui din conventii civile. In cadrul acestei colaborari am optat pentru IMPOZITARE FINALA. Astfel, din venitul brut realizat, firma a retinut: Impozit calculat si retinut la sursa 16%, 10,5% CAS si 0,5% Somaj. majoritatea veniturilor le-am obtinut pana la 01.07.2012. Firma a mai virat pentru Cass o suma , iar ANAF imi cere sa platesc CASS pentru restul venitului brut incasat din conv civila. Intrebarea mea este: Datorez statului suma pentru Cass sau nu? Multumesc anticipat pentru raspuns.

  1. Reținerile efectuate de către plătitorul de venit, reprezintă plată anticipată în contul CAS și CASS. Aceste contribuții se regularizează de către ANAF prin decizie de impunere anuală.
   Dar dacă e singurul venit cel din convenții civile ANAF va regulariza la o bază de calcul lunară egală cu un salariu minim lunar. Din cele scrise de dvs. înțeleg că nu este cazul aici. Aveați și venituri din salarii și cel din contracte civile nu era singurul venit. În acest caz ANAF poate emite decizie anuală de regularizare, dar este obligat să țină seama de sumele reținute la sursă.

 107. Buna ziua,
  Avand in vedere experienta dvs. in materiel fiscala va supun analizei urmatoarea situatie:
  In baza contractului incheiat cu Institutul Limbii Romane Bucuresti o prietena a obtinut in anul 2012 venituri din conventii civile in suma de 40000 lei, acestea fiind declarate prin Declarataia 205 de acesta institutie. De precizat ca prietena activeaza ca profesoara in Spania din anul 2008. Acele venituri le-a realizat in UE fiind trimisa de statul roman. In anul 2017 a primit de la unitatea fiscala de domiciliu Decizia de impunere anuala pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pe anul 2012 prin care i s-a stabilit o contributie de sanatate de 2200 lei, pe care trebuie sa o plateasca.
  In anul 2012 era rezidenta si a platit sanatatea in Spania, avand card de sanatate emis de aceasta tara cu valabilitate in 2012.
  In aceste conditii intrebarea este urmatoarea:
  – Pentru veniturile din conventii declarate in Romania datoreaza contributia de sanatate ? Care este legislatia aferenta acestui tip de venit in situatia descrisa.
  – Ce documente trebuiesc depuse pentru a demostra calitatea de asigurat in sistemul de sanatate al Spaniei? Care este actul/cctele normative aplicabile in acest sens?
  Va multumesc pentru solicitudine.

 108. Buna ziua, tot nu e clar, deci plateste CASS in ambele state UE?
  Daca este rezidenta si plateste sanatatea in Spania, datoreaza contributia la sanatate pentru veniturile din conventii pentru anul 2012? Nu se tine cont de Regulamentului (CE) nr.883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială,astfel încât o persoană să nu fie supusă, în acelaşi timp, mai multor legislaţii de securitate socială sau să se regăsească în situaţia în care niciuna dintre legislaţiile incidente să nu îi fie aplicabilă.
  Inteleg ca pentru cei cu domiciliul in Romania se aplica prevederile mentionate, dar pentru cei cu rezidenta in UE, care achita acolo contributiile?
  Multumesc si astept lamuriri in acest sens.

  1. În 2012 nu exista în codul fiscal precizarea conform căreia datorează CASS doar cei care au domiciliul în România. Precizarea a apărut ulterior.
   Eu însă spun așa: dacă în 2012 a avut venituri doar din convenții civile, atunci plătitorul de venit era obligat să-i rețină CASS la sursă. Nu ar fi avut de ce să primească decizie de impunere de la ANAF.

 109. Buna ziua, referitor la CASS pe 2012 pentru cei care lucreaza in UE si au obtinut venituri din conventii nu se tine cont de Regulamentului (CE) nr.883/2004? Platitorul de venit precizeaza ca, angajatul platind in Spania aceasta contributie la sanatate, el nu avea de ce sa retina si sa declare aceasta obligatie. Daca are resedinta in Spania, a avut card de sanatate spaniol valabil in 2012, atunci cum se pune problema, plateste contributia in ambele tari? Multumesc.

  1. În mod normal trebuie să se țină seama. Dar așa cum v-am mai spus ANAF, în 2012, a aplicat legea așa cum era ea și acea lege nu făcea referință la domiciliu sau reședință ci exclusiv la cetățenie.
   Sfatul meu este să contestați în instanță decizia de impunere.

 110. Buna ziua!
  Ma puteti ajuta, va rog, cu o actualizare pe acest topic.
  1. Ce taxe si impozite se achita pentru contractele civile si cine este responsabil pentru plata lor? (prestatorii sunt studenti si angajati cu CIM la alta companie)
  2. In cazul in care una dintre persoanele cu care este incheiat un contract civil, are rezidenta fiscala in UE, ce obligatii fiscale are in RO?
  3. In cazul contractelor de drepturi de autor care sunt taxele pe care trebuie sa le achite ambele parti?
  3.

  1. 1. Depinde de ce fel de activitate. Poate fi considerat venit din activitate independentă, poate fi considerat venit din alte surse. Dacă sunt pentru colectare de date statistice de exemplu, sunt venituri din alte surse impuse pe art.114 CF și se rețin la sursă.
   2. Impozit pe venitul nerezindenților în unele situații – vedeți aici – https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_2023.htm#A221 însă și aici depinde de tipul venitului, de prevederile convenției de evitare a dublei impuneri cu statul de rezidență a persoanelor
   3. Iarăși, depinde de volumul venitului obținut de persoană. Se reține impozit, dar în anumite situații se datorază și TVA de către persoana fizică și se pot datora și contribuții sociale, iar în cazul CASS se poate reține la sursă în funcție de câți plătitori de venit există și de cuantumul venitului plătit (vedeți art.148 CF și art.174 și 174^1 CF în legătură cu contribuțiile sociale).

Lasa un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *