Noutăți TVA. Plus, evident, despre bacșiș.

28 May 2015 | Legislatie | 28 comentarii1402 vizualizari

contabilitateAstăzi a apărut pe siteul Ministerului Finanțelor în lista actelor aprobate, hotărârea de guvern ce modifică normele de aplicare a codului fiscal. Hotărârea este publicată sub nr.367/2015 în monitorul oficial 373/28.05.2015.

Una din modificări se referă la cota de 9%. În sfârșit. Cu 3 zile înainte de aplicarea efectivă.

O altă modificare se referă la bacșiș. Unde, logic, nefiind nimic abrogat în acest moment, se reglementează … modul de tratament fiscal al acestor sume. Dacă ulterior se vor abroga e o altă poveste, dar în mai aceste sume se vor impune.

Legat de cota de 9% a TVA.

Să vedem la ce se aplică cota de 9%:

a) animale vii și păsări vii, din specii domestice, care se încadrează la codurile NC 0101-0105, 0106 14 10, 0106 19 00,  0106 33 00, 0106 39 10, 0106 39 80, 0106 41 00 și 0106 90 00 destinate consumului alimentar uman sau animal sau destinate producerii de alimente pentru consumul uman sau animal, de materii prime sau ingrediente pentru prepararea alimentelor pentru consumul uman sau animal, inclusiv în cazul în care acestea sunt utilizate pentru reproducție ;
b) carne și organe comestibile care se încadrează la codurile NC 0201-0210;
c) pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice, care se încadrează la codurile NC 0301 – 0308, cu excepția peștilor ornamentali vii care se încadrează la codurile NC 0301 11 00 și 0301 19 00;
d) lapte și produse lactate care se încadrează la codurile NC 0401 – 0406;
e) ouă de păsări care se încadrează  la codurile NC 0407 – 0408, cu excepția celor care se încadrează la codurile NC 0407 11 00, 0407 19, 0408 11 20, 0408 19 20, 0408 91 20, 0408 99 20;
f) miere naturală care se încadrează la codul NC 04090000;
g) alte produse comestibile de origine animală care se încadrează la codurile NC 0410 00 00, 0504 00 00, 0506 90 00, 0507, 0508 00 00, 0511 91, 0511 99;
h) plante vii utilizate ca alimente destinate consumului uman sau animal, ori ca materii prime sau ingrediente pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman sau animal, care se încadrează la codul NC 0602 90 50;
i) legume, plante, rădăcini și tuberculi, alimentare, care se încadrează la codurile NC 0701 – 0714, cu excepția celor care se încadrează la codurile NC 0701 10 00, 0703 10 11, 0712 90 11, 0713 10 10, 0713 33 10;
j) fructe comestibile, coji de citrice sau de pepeni, care se încadrează la codurile NC 0801 – 0814 00 00;
k) cafea, ceai, maté și mirodenii, care se încadrează la codurile NC 0901 – 0910;
l) cereale care se încadrează la codurile NC 1001 – 1008, cu excepția celor destinate însămânțării care se încadrează la codurile NC 1001 11 00, 1001 91, 1002 10 00, 1003 10 00, 1004 10 00, 1005 10, 1006 10 10, 1007 10 și 1008 21 00;
m) produse ale industriei morăritului, malț, amidon și fecule, inulină, gluten de grâu, care se încadrează la codurile NC 1101 00 – 1109 00 00, cu excepția celor care se încadrează la
codul NC 1106 20 10;
n) semințe și fructe oleaginoase, semințe și fructe diverse, plante industriale sau medicinale, paie și furaje, care se încadrează la codurile NC 1201 – 1214, cu excepția celor care se încadrează la codurile 1201 10 00, 1202 30 00, 1204 00 10, 1205 10 10, 1206 00 10,  1207 21 00, 1207 40 10, 1207 50 10, 1207 91 10, 1207 99 20, 1209 și 1211;
o) grăsimi și uleiuri de origine animală sau vegetală, produse ale disocierii acestora, grăsimi alimentare prelucrate, care se încadrează la codurile NC 1501 –  1522 00, cu excepția celor care se încadrează la codurile NC  1505 00,  1509 10 10;  
p) preparate din carne, din pește sau din crustacee, din moluște sau din alte nevertebrate acvatice, care se încadrează la codurile NC 1601 00 – 1605;
q) zaharuri și produse zaharoase, care se încadrează la codurile NC 1701 – 1704;
r) cacao și preparate din cacao, care se încadrează la codurile NC 1801 00 00 – 1806;
s) preparate pe bază de cereale, de făină, de amidon, de fecule sau de lapte, produse de patiserie, care se încadrează la codurile NC 1901 – 1905;
ș) preparate din legume, din fructe sau din alte părți de plante, care se încadrează la codurile NC 2001 – 2009;
t) preparate alimentare diverse care se încadrează la codurile NC 2101 – 2106, cu excepția preparatelor ce conțin alcool de la codul 2106 90 20;
ț) băuturi și oțet, care se încadrează la codurile NC 2201, 2202 și 2209 00;
u) reziduuri și deșeuri ale industriei alimentare, alimente preparate pentru animale, care se încadrează la codurile NC 2301 – 2309; 
v) gume, rășini și alte seve și extracte vegetale, care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman sau animal, ori pentru a completa sau înlocui alimentele destinate consumului uman sau animal și care se încadrează la codurile NC 1301 și 1302, cu excepția celor care se încadrează la codul NC 1302 11 00;
w) sare care este utilizată ca ingredient pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman sau animal, ori pentru a completa sau înlocui alimentele destinate consumului uman sau animal și care se încadrează la codul NC 2501 00;
x)  produse chimice anorganice și organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman sau animal, ori pentru a completa sau înlocui alimentele destinate consumului uman sau animal și care se încadrează la codurile NC 2801 – 2853 și 2901 – 2942, cu excepția codurilor 2805 40, 2815, 2818 – 2825, 2828, 2834, 2837, 2843 – 2846, 2849, 2850, 2852, 2853 00 50, 2901 – 2904, 2905 11 – 2905 39 95, 2909 11 00 – 2909 60 și 2910, 
y) alte bunuri care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman sau animal, ori pentru a completa sau înlocui alimentele destinate consumului uman sau animal și care se încadrează la codurile  NC 3301, 3302 10, 3501 – 3505,  3507, 3823, 3824 60, 3824 90 25, 3824 90 55, 3824 90 62, 3824 90 64, 3824 90 80, 3824 90 92 – 3824 90 96

Nomenclatorul Combinat valabil pentru anul 2015, poate fi descărcat de aici în format Microsoft Excel sau în format PDF

Dacă doriți un nomenclator deja filtrat, în care sunt incluse doar codurile NC de mai sus (cele ce sunt excluse nefiind cuprinse) în puteți descărca de aici.

Cota de TVA se aplică, pentru aceste produse, pe tot lanțul de comercializare, de la producător la consumatorul final.

Excepții de la aplicarea cotei de 9%

Sunt produsele de la codurile 1207, 1209, 1211, 1212, 1518, 1520, 1521, 1522, 2303 și 2307 și a celor de la lit. v ) – y), datorită naturii lor, cota redusă de TVA de 9% se aplică de orice furnizor numai dacă acesta poate face dovada că sunt utilizate pentru prepararea alimentelor destinate consumul ui uman sau animal, ori pentru a completa sau înlocui alimentele destinate consumului uman sau animal. Această condiție se consideră îndeplinită dacă bunurile:

a) fie sunt comercializate în propriile magazine de comerț cu amănuntul sau cash and carry sau sunt utilizate în propriile unități de producție de alimente destinate consumului uman sau animal, restaurante sau alte unități de servicii de alimentație, pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman sau animal, ori pentru a completa sau înlocui alimentele destinate consumului uman sau animal;

b) fie sunt livrate către persoane impozabile care desfășoară activități de comerț cu amănuntul, comerț cash and carry, restaurant sau alte activități de servicii de alimentație, ori activități de producție de alimente destinate consumului uman sau animal.

Legat de bacșiș

Deși promisiunile sunt că se abrogă, că se modifică, că e atacat la Curtea Constituțională, deocamdată sunt doar vorbe, promisiuni și atât. Așa că legislația fiind în vigoare, MF a reglementat, în sfârșit și tratamentul fiscal al sumelor ce sunt încasate ca bacșiș.

Așa cum bănuiam, pentru sumele de bani ce rămân la entitate, se colectează TVA în cotă de 24%.

Pe de altă parte sumele ce sunt încasate ca bacșiș sau rest neridicat, ce se distribuie personalului, nu sunt tratate ca venituri de natură salarială. Acestea sunt incluse în cadrul “Altor venituri” din titlul impozit pe venit, fiind incluse în categoria veniturilor tratate fiscal conform art.78.

Dacă bacșișul rămâne la dispoziția societății se va contabiliza așa cum am arătat inițial, prin ieșiri cu TVA de 24%, pe contul 7588 și va face parte din veniturile impozabile pentru calculul impozitului pe profit și din baza de impozitare pentru impozitul pe venitul microîntreprinderilor.

Dacă bacșișul nu rămâne la dispoziția societății ci va fi distribuit personalului, societățile care sunt plătitoare de impozit pe venit vor plăti 3% și asupra acestor sume, fiscul “uitând” să elimine în acest caza din baza de impunere sumele respective, provocând astfel o discriminare între plătitorii de impozit pe venit și cei de impozit pe profit.

Dacă distribuiți personalului sume, citiți în continuare cum se va proceda.

Cum se tratează fiscal aceste venituri?

Se face impunere prin reținere la sursă. Impozitul aplicat asupra acestor venituri este în cotă de 16% și este impozit final.

Când se calculează și se reține impozitul?

Doar la plata efectivă a veniturilor către beneficiarii lor. Astfel, dacă încasați bacșiș în mai și plata către personal o faceți în iunie, abia în iunie aveți obligația reținerii impozitului. Pe de altă parte dacă ați achitat sumele în decursul lunii mai, în mai multe tranșe, la fiecare plată trebuia să efectuați o reținere.

Cum se contabilizează?

Normele nu reglementează tratamentul contabil, doar pe cel fiscal, dar eu vă propun înregistrarea lui contabilă astfel:

Debit

 

Credit

Sumă

Explicație

6588

=

462

1000 lei

Suma brută a bacșișului cuvenit persoanei

462

=

446.analitic

160 lei

impozitul pe venit reținut la plata sumelor către salariați

462

=

5311

840 lei

plata sumei nete beneficiarului

Cum se va opera în SAGA?

Săptămâna viitoare va apărea o versiune ce va permite suport automat pentru aceste situații. Soluția aleasă este ca aceste cazuri să fie operate similar arendei. Adică se va introduce în ecranul “Intrări” o intrare pe un tip special, nou introdus, pentru fiecare beneficiar de venit. Pașii ce trebuie urmați vor fi:

– crearea în Fișiere – Furnizori – a unui furnizor căruia la denumire i se va înscrie numele persoanei beneficiare a venitului
– la rubrica de cod fiscal i se va înscrie CNP (obligatoriu)
– se va apăsa detalii și din panoul de detalii se va alege tipul venitului
– contul analitic poate fi modificat din 401.analitic în 462.analitic

În intrări, veți opera, la data fiecărei plăți a sumelor către persoanele ce beneficiază de acest bacșiș, o intrare, alegând la tip, tipul nou introdus, iar în partea de detalii veți opera o linie unde:
– la denumire – scrieți explicația sumei plătite (bacșiș, sumă informală, etc. ce doriți, la cantitate, 1, la cota de TVA completați cu 0%, la total suma brută distribuită persoanei și la cont 6588.
– la validare se va genera notă contabilă cum am arătat mai sus și tot ce aveți de făcut este să apăsați butonul “Plată” și să operați plata către persoană.

Ce declarații se depun?

Impozitul reținut pentru aceste sume se va declara prin D100 depusă pentru luna în care ați achitat efectiv sumele respective persoanelor beneficiare. Dacă ați distribuit și achitat personalului sume ca bacșiș în luna mai, impozitul reținut se va declara prin D100 (pe cod obligație 690 – “Impozit pe venit din alte surse”) și va trebui să-l virați la bugetul statului până în 25 a lunii următoare. De asemenea, la finele anului, sumele respective și impozitul aferent se vor înscrie nominal pe beneficiari de venit în declarația 205.

Ce obligații au beneficiarii de venit?

Nu au nici o obligație. Nu trebuie să conducă evidență contabilă sau fiscală pentru aceste sume, impozitul fiind final.

28 comentarii

 1. “Aproape sigur ne vom distra. Sau ne vom enerva.”
  V-am făcut curioşi?
  Recitiţi postarea lui Cristi de pe blogul din 15.05.2015 ce se referă la impozitul pe bacşiş.
  Eu mă distez. Chiar mă aştepatam ca totul se mergă prost în legătură cu acest bacşiş.

 2. Mulţumim frumos d-le TomaC pentru materialul postat şi pentru că ne ţineţi la curent!Vă doresc o viaţă plină de binecuvântări!

  1. Nu-i așa că nu ați citit ce scrie în articol? Sau cel puțin nu ați citit cu atenție…

 3. Si contributia la sanatate 5,5% oare cine o plateste ? Retinere la sursa sau impunere anuala ANAF ?

  1. Ce vă face să credeți că se plătește contribuția de asigurări de sănătate. Că se reține sursă? Citiți codul fiscal cu atenție și veți vedea că nu prea e cazul aici.

  1. Și vă spun și dvs ce i-am spus și lui: există un link în articol către un fișier excel cu codurile NC la care se aplică reducerea TVA.

 4. Am observat ca impozitul pe bacsis se rotunjeste la intreg. In cazul meu conform regulament ordine interioara, bacsisul se distribuie salariatilor zilnic si se retine impozit. In aceste conditii, aceste rotunjiri zilnice denatureaza in plus impozitul datorat. Luna aceasta am modificat sumele din articolele contabile ca sa nu-mi denatureze registrul de casa, dar este o munca in plus.
  exemplu: bacsis/zi 2.5lei impozit 0.4lei plata catre salariat 2.10lei
  saga ______________ 1leu , plata catre salariat 1.5lei
  pentru 30 zile diferenta este de 18 lei pentru impozit(beneficiul statului); 18 lei in defavoarea angajatului.
  Multumesc!

  1. Nu denaturează nimic. În cazul veniturilor de această natură impozitul se reţine la sursă la fiecare plată. Iar impozitul se calculează fără zecimale.

 5. Ma scuzati ca insist dar unde scrie ca impozitul retinut la sursa se rotunjeste in momentul retinerii si nu in momentul virarii. Eu stiu ca impozitul se rotunjeste in ceea ce declar si virez dar nu de fiecare data cand retin. Declaratia 100 o depun in iunie pentru bacsisul realizat si distribuit zilnic in mai.Eu gandesc ca daca am impozit pe bacsis pe total luna 16.5 rotunjesc la 17. Intreb ca sa ma lamuresc si sa vad daca modific ce am lucrat sau las sume cu zecimale inregistrate zilnic pe 446. Multumesc mult!

  1. Citiți codul fiscal. Impozitul pe alte venituri se calculează și se reține la momentul plății veniturilor. Nici un impozit, în România, nu se calculează cu zecimale ci la întreg și nu poate fi mai mic de 1 leu. Vedeți art.79 din codul fiscal.
   Dacă achitați zilnic sumele respective, atunci, zilnic aveți obligația calculării și reținerii impozitului datorat.

 6. Pe de alta parte, avand in vedere faptul ca impozitul se declara lunar, calculul pentru declarare si rotunjire l-as face Lunar. Daca as proceda la rotunjirea zilnica, atunci as aduna prea multe impozite si nu ar mai corespunde baza lunara cu suma ce o voi declara ca impozit. Eu am modificat in articole contabile suma inregistrata de saga zilnica rotunjita, dar nu stiu cum va prelua in d205. Multumesc !

Lasa un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *