Legea contabilității

27 Apr 2011 | Contabilitate, Legislatie | 398 comentarii7372 vizualizari

Sigla Guv color Guvernul României a adoptat OUG 37/2011, privind modificarea legii contabilității. Ordonanța a fost publicată în Monitorul Oficial nr.285/22.04.2011.

Conținutul ordonanței poate fi consultat aici

Legea urmează să fie republicată într-o formă actualizată.

Noutăți:

1. La categoriile de persoane ce sunt obligate la conducerea contabilității, sunt menționate:

“Persoanele fizice care desfăşoară activităţi producătoare de venituri au obligaţia să conducă contabilitate simplificată, bazată pe regulile contabilităţii în partidă simplă, potrivit reglementărilor elaborate în acest sens”

După cum se vede, nu e vorba doar de persoane fizice autorizate, liberi profesioniști, întreprinderi individuale sau familiale, ci de orice persoană fizică ce desfășoară activități producătoare de venituri.

2. Entitățile ce în anul anterior au cifră de afaceri mai mică de 35,000 EUR calculată la cursul de la 31/12 a anului anterior, vor putea (nu vor fi obligate) să conducă o contabilitate simplificată, folosind un plan de conturi simplificat. Acest mod de conducere a contabilității și planul de conturi simplificat urmează să fie aprobat de către Ministerul Finanțelor prin ordin distinct la o dată ulterioară. Totodată s-a preluat în legea contabilității prevederea din OMFP 2869/2010 (de modificare a OMFP 3055/2009), posibilitatea ca aceste entități să depună bilanț doar anual eliminând astfel obligația acestora de a depune și raportarea semestrială.

3. Articolul 10, unul din cele mai controversate articole din această lege (profesioniștii contabili știu de ce) stabilește cine răspunde pentru organizarea contabilității, precum și persoanele ce pot organiza și conduce evidența contabilă, semna situațiile financiare. Acesta arată, după modificare, astfel:

Art. 10. – (1) Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii respective.

   (2) Contabilitatea se organizează şi se conduce, de regulă, în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie. Aceste persoane trebuie să aibă studii economice superioare.
   (3) Contabilitatea poate fi organizată şi condusă pe bază de contracte de prestări de servicii în domeniul contabilităţii, încheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
   (31) În cazul persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (11), contabilitatea poate fi organizată şi condusă potrivit prevederilor alin. (2) şi (3) sau pe bază de contracte/convenţii civile încheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice care au studii economice superioare, situaţie în care răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine acestor persoane fizice.
   (4) Răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile revine directorului economic, contabilului-şef sau altei persoane împuternicite să îndeplinească această funcţie, împreună cu personalul din subordine. În cazul în care contabilitatea este condusă pe bază de contract de prestări de servicii, încheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine acestora, potrivit legii şi prevederilor contractuale.
   (41) În cazul persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (5), răspunderea pentru organizarea contabilităţii revine acestora. Conducerea contabilităţii se poate efectua de către aceste persoane, situaţie în care răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine acestora. În cazul în care contabilitatea este condusă potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) şi (3) sau pe bază de contracte/convenţii civile încheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice care au studii economice superioare, răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine acestor persoane, potrivit legii şi prevederilor contractuale.
   (5) Instituţiile publice la care contabilitatea nu este organizată în compartimente distincte sau care nu au persoane încadrate cu contract individual de muncă sau numite într-o funcţie publică, potrivit legii, pot încheia contracte de prestări de servicii, pentru conducerea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Încheierea contractelor se face cu respectarea reglementărilor privind achiziţiile publice de bunuri şi servicii. Plata serviciilor respective se face din fonduri publice cu această destinaţie.

 

Deci administratorul va fi răspunzător pentru organizarea contabilității, însă, cel ce conduce efectiv contabilitatea va fi direct răspunzător pentru nerespectarea reglementărilor contabile.

La societățile cu până la 35,000 EUR cifră de afaceri, contabilitatea poate fi condusă și în baza unei convenții sau contract civil, încheiate cu persoane ce au studii superioare.

4. Închiderea conturilor de venituri și cheltuieli, se poate face o singură dată pe an, la închiderea exercițiului financiar. Asta nu este o noutate, dar am inserat-o ca un argument suplimentar la articolul despre norme si cutume

5. Balanța de verificare, ce până acum era obligatoriu să fie întocmită “cel puţin anual, la încheierea exerciţiului financiar sau la termenele de întocmire a raportărilor contabile stabilite potrivit legii”, acum este obligatoriu să fie întocmită: “cel puţin la încheierea exerciţiului financiar, la termenele de întocmire a situaţiilor financiare, a raportărilor contabile, precum şi la finele perioadei pentru care entitatea trebuie să întocmească declaraţia privind impozitul pe profit/venit, potrivit legii.”  Microintreprinderile, ce datorează impozit pe venit vor trebui să întocmească balanță cel puțin trimestrial, iar cele plătitoare de impozit pe profit cel puțin semestrial.

6. În cazul în care se utilizează sisteme informatice de prelucrare automată a datelor, persoanele ce utilizează astfel de sisteme, au obligaţia să asigure prelucrarea datelor înregistrate în contabilitate în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, controlul şi păstrarea acestora pe suporturi tehnice timp de 10 ani, precum și  obligaţia să asigure autorităţilor fiscale accesul la datele păstrate pe suporturi tehnice. Nu este clar la ce se referă legea când vorbește de sisteme informatice de prelucrare automată a datelor, mai ales dacă luăm în considerare o definiție a acestuia din HG 585/2002:

sistemul de prelucrare automată a datelor – SPAD – ansamblul de elemente interdependente în care se includ echipamentele de calcul, produsele software de bază şi aplicative, metodele, procedeele şi, dacă este cazul, personalul, organizate astfel încât să asigure îndeplinirea funcţiilor de stocare, prelucrare automată şi transmitere a informaţiilor în format electronic, şi care se află sub coordonarea şi controlul unei singure autorităţi. Un SPAD poate să cuprindă subsisteme, iar unele dintre acestea pot fi ele însele SPAD

Așa că acest sistem automat de prelucrare automată a datelor nu constă într-un singur element: programul de contabilitate motiv pentru care Ministerul Finanțelor ar trebui să vină cu precizări clare legate de modul de abordare a articolului respectiv din legea contabilității.

7. Persoanele juridice aflate în lichidare depun o raportare specială la MF în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

8. S-au majorat amenzile.

398 comentarii

 1. Intrebari:
  1.Cum se impaca aceasta modificare (conventii civile, la CA<35000) cu activitatea dependenta?
  2.Ce se intelege prin studii superioare.Conform D UE invatamantul este organizat conform sintagmei "ciclu Bologna" ceea ce inseamna trei ani Facultate, doi ani Master, si pentru cine doreste Doctorat.Ajung cei trei ani de facultate sau se apeleaza la sintagma studii superioare de scurta durata ??
  3.Ce cod CAEN va avea persoana licentiata in stiinte economice (scurta durata sau lunga durata??), pentru a putea incheia contract de prestari servicii de contabilitate (CA<35000)

  1. 1. Nu pot să vă dau un răspuns bazat pe un act normativ. Tot ceea ce pot face este să speculez puțin: câtă vreme prin legea contabilității se dă posibilitatea unor categorii de persoane să desfășoare o activitate, similar unui liber profesionist, probabil se va considera că și activitatea acestor persoane nu va fi supusă reconsiderării din activitate independentă în una dependentă.
   2. Studii superioare. Nu mai există studii superioare de scurtă sau lungă durată. Absolvenții unei forme de învățământ superior, după obținerea licenței sunt absolvenți de studii superioare. Orice formă de învățământ ulterioară, master și/sau doctorat este opțională.
   3. Codul CAEN apare când discutăm despre o activitate desfășurată ca PFA sau liber-profesionist, ori în cazul persoanelor juridice. Nu este cazul în situația discutată.

 2. Profesia contabila este reglementata si de alte organisme printre care si CECCAR.Faptul ca un nemembru CECCAR, dar cu studii de economice superioare va putea conduce contabilitatea (CA<35000) cu tot ce implica Bilant, inregistrari cronologice etc…nu este o ingerinta in activitatea CECCAR ?

  1. Și până acum un nemembru CECCAR, absolvent de studii economice superioare, putea conduce contabilitatea unei persoane juridice. Era suficient să încheie un contract de muncă cu timp parțial.
   Această posibilitate există și acum.
   În schimb prin modificarea adusă la art.10, legea dă posibilitatea unei persoane fizice, ca la firme cu o cifră de afaceri mică, ce nu au o contabilitate atât de complexă să nu încheie un contract de muncă ci o convenție sau contract civil.
   Și nici nu obligă aceste firme să apeleze doar la absolvenți de studii superioare, nemembre CECCAR. Firmele au posibilitatea să aleagă între mai multe variante. Dacă vor să aibe contabilitate condusă de un membru CECCAR nimic nu le împiedică. Este la latitudinea firmei să aleagă persoana ce-i va conduce contabilitatea.
   Așa că, de ce ar fi o ingerință în activitatea CECCAR? În urmă cu ceva timp a existat o inițiativă legislativă de modificare a legii contabilității ce a stârnit multe discuții pentru că viza modificarea acestui articol 10 din lege. Acum se pare că s-a ajuns la o formă ce mulțumește mai mult sau mai puțin toate părțile.

 3. Sotul meu este unic asociat si administrator. Eu sunt doar administrator la aceeasi firma, fara sa fiu angajata si am studii economice superioare. Conform modificarilor aduse Legii Contabilitatii, eu ca administrator cu studii economice superioare in cadrul firmei cu CA<35.000eur, voi putea sa organizez, sa tin evidenta contabilitatii, sa intocmesc, sa certific si sa depun situatiile financiare anuale?

  1. Da, puteți face contabilitatea și să semnați bilanțul, fără nicio problemă, cu condiția ca între firmă și dumneavoastră să existe o convenție civilă.

   1. In conventia civila este obligatoriu sa fie trecuta neaparat si vreo remuneratie sau poate fi incheiata ca si cum ar fi o prestare de serviciu gratuita din partea persoanei fizice, mai ales daca este administrator al firmei? Aceasta conventie trebuie inregistrata la vreo autoritate in domeniu sau e suficient sa fie semnata de catre reprezentatul firmei si persoana fizica?

    1. Convenția civilă presupune plata prestației. Nu se poate întocmi fără preț. E ca și cum ați întocmi un contract de muncă fără să menționați salariu în acesta.
     Convenția civilă nu se înregistrează la nicio autoritate. E suficient să fie semnată de ambele părți: prestator și beneficiar.

 4. Buna ziua!
  1.Am terminat studiile economice si sunt economista, tin contabilitate acasa, unii vor sa angajeze cu un min de ore dar altii nu…cu acestia pot face (sau sunt obligata sa fac?) acea conventie civila care trebuie legalizata? sau doar de mana intre parti..dar asa nu ma intreaba statul de venitul meu neimpozabil, cum sa fac sa fie bine si pentru mine si pentru firme?
  2.Daca firma a trecut de cei 35.000, eu ca si economista nu mai pot tine firma?va trebui sa se ocupe o persoana juridica de ea?

  Multumesc din suflet!

  1. 1.Convenție, pentru conducerea evidenței contabile, puteți întocmi numai cu firme ce au avut în anul anterior cifră de afaceri de până la 35000 EUR . În cazul în care au cifră de afaceri mai mare, veți putea conduce evidența contabilă numai dacă ați avea calitatea de angajat al acelei firme sau dacă ați avea calitatea de expert contabil având încheiat cu firma un contract de prestări servicii.
   2.Ba puteți ține. Vedeți răspunsul de la punctul 1.

 5. Am si eu o nelamurire. In cazul in care vine la mine cineva cu o firma mica, in vederea intocmirii unui bilant, neavand contract de munca cu firma respectiva, daca incheiem un contract civil , in baza ultimelor modificari aduse la legea contabilitatii, voi putea semna eu bilantul , chiar daca e aferent anului 2010?
  Am auzit unele pareri care specificau faptul ca nu se poate acest lucru.

  1. Da, veți putea întocmi și semna bilanțul. Dar, legea nu se aplică pentru situațiile financiare la 31/12/2010 ci abia cu cele ale anului 2011 ce se vor depune în 2012. Cel puțin așa susțin cei de la MFP, asta chiar dacă nu există precizat asta în mod explicit în lehe.

 6. buna ziua,
  am terminat facultatea de contabilitate si informatica d gestiune, iar acum fac un master-management contabil, audit si expertiza contabila.
  Pot tine contabilitatea , inclusiv bilant la societatea unde sunt angajata?
  Dar la o societate nou infiintata?in baza unei conventii civile sau a unui ctr de munca?
  Va multumesc

  1. Da, puteți. Acolo unde sunteți angajată acum, trebuie să fiți angajată ca director economic sau contabil șef, ori să aveți delegație, împuternicire pentru exercitarea acestor funcții.
   Pentru firme nou înființate va fi suficientă convenția civilă. Însă dacă în 2011, va realiza o cifră de afaceri mai mare de 35,000 EUR, în 2012 nu va fi suficientă convenția civilă, ci, va trebui să vă angajați cu contract de muncă, chiar cu timp parțial.

 7. Buna seara,
  va multumesc pentru raspunsul dvs.
  Imi puteti da mai multe lamuriri referitoare la conventia civila?
  -unde se inregistreaza
  -ce ”dari” se platesc?
  va multumesc

  1. Convenția civilă se încheie între părți, nu se înregistrează la nicio autoritate a statului.
   Pentru convenții civile se datorează CAS, fond șomaj și impozit, toate calculate la venitul brut. Impozitul poate fi de 10% sau de 16%, în funcție de opțiunea celui ce prestează serviciul.
   Detalii despre acestea găsiți pe forumul SAGA Soft
   Chiar dacă informațiile din acel post se referă la OUG 58/2010 modificată prin OUG 82/2010, prevederile acestora au fost preluate în codul fiscal de la 01/01/2011 și se aplică la fel.

 8. Am si eu o intrebare . sunt contabil cu studii medii, sub ce forma pot tine contabilitatea unui pfa care in anul2010 a avut o cifra de afaceri mai mica de 35000 EUR. Va multumesc.

 9. Buna seara,
  Sunt licentiata in contabilitate si cf. OUG nr. 37/2011 pot intocmi documentele financiar-contabile la firmele care au cifra de afaceri si active sub 35000 eur.
  Daca sunt angajata cu contract de munca, la firma sotului meu, pot tine contabilitatea?
  La experti contabili stiu ca este incompatibilitate…

  1. Da, puteți organiza și conduce contabilitatea în baza unui contract de muncă, angajata ca director economic sau contabil șef.

 10. Multumesc frumos ptr. raspuns.
  In acelasi timp pot sa tin contabilitatea si la alte firme pe baza de conventii civile sau ca PFA? Aici imi este neclar…

  1. Da, puteți conduce contabilitatea și la alte firme, însă dacă nu sunteți membru CECCAR, numai dacă încheiați cu acestea contract de muncă chiar cu timp parțial sau convenție civilă cu firmele ce au cifră de afaceri de până la 35,000 EUR. Nu ca PFA. Dacă sunteți membru CECCAR puteți avea cabinet de contabilitate organizart ca liber-profesionist.

 11. Senatul a respins astazi OUG nr. 37/2011 prin care s-au adus modificari legii contabilitatii.
  Senatul este prima camera sesizata, Camera Deputatilor fiind forul decizional.

  Unii dau un act normativ si altii vin si-l anuleaza…

  Ce frumos … In ce tara traim ???

 12. Am studii medii,cursuri de contabilitate,am facut si scoala CECAR ,dar nu am mai dat examen.lucrez de 20 an contabil,si tin evidenta contaila.de acum in colo nu mai pot tine evidente???.nu ca sint lipsita de modestie,dar eu am invatat pe altii sa devina contabli…care au studii superioare,si care imi cer tot mie sfatul. chiar si membrii CECAR…nu stiu multe..si trebuie sa studieze..sa dea un raspuns.

 13. @hadria
  Legea contabilitatii art.10:
  (2) Contabilitatea se organizeaza si se conduce, de regula, in compartimente distincte, conduse de catre directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie. Aceste persoane trebuie sa aiba studii economice superioare.

  (3) Contabilitatea poate fi organizata si condusa pe baza de contracte de prestari de servicii in domeniul contabilitatii, incheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.

  .

 14. @hadria
  Puteți conduce evidențe contabile, fără nicio problemă. Doar că:
  – administratorul va fi răspunzător pentru faptul că nu a organizat contabilitatea, conform legii – adică să aibe compartiment de contabilitate condus de contabil șef (cu studii superioare)
  – dumneavoastră nu veți răspunde, conform legii contabilității, pentru aplicarea eronată a prevederilor reglementărilor contabile
  – nu veți putea întocmi și semna situațiile financiare (bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, etc)
  Aș dori să clarificăm un aspect: orice persoană ce deține studii medii sau superioare contabile, poate întocmi documente contabile, efectua înregistrări, etc. Doar că cei ce au studii superioare au stabilite răspunderi dar și drepturi suplimentare.

 15. @hadria
  Ce răspuns să vă dau? Sunt de acord cu afirmația dumneavoastră, dar nu sunt eu în măsură să vă dau un răspuns la ceea ce mă întrebați. Nu ați fi singura persoană cu studii medii ce poate da clasă uneia cu studii superioare. Pe unele dintre aceste persoane, contabili cu studii medii mai bine pregătiți ca unii cu studii superioare, le și cunosc personal, dar legea e lege și trebuie respectată așa cum e ea.

 16. Va multumesc mult pentru raspunsuri, lui D=na Gia si D-lui Cristi.Multumesc ca imi dati dreptate,asa este legea e lege.
  Va doresc multa sanatate si tot binele din lume.

 17. sunt cu studii medii economice, pot conduce evidente contabile la firme sub 35000 euro,independenti, pe baza de contract de munca cu timp partial la domiciliu, pana la ce nivel?

  1. Puteți conduce evidență contabilă la orice firmă, indiferent de cifra de afaceri, până la nivel de balanță inclusiv.
   Nu puteți:
   – întocmi și semna bilanțurile contabile și/sau raportările semestriale
   – nu puteți răspunde pentru înregistrările contabile efectuate
   – nu puteți conduce compartimentul de contabilitate a firmei.
   Răspunderea pentru organizarea contabilității revine administratorului

 18. Nu am studii economice,dar tin contabilitatea la societatea mea.Sunt actionar si asociat.cifra de afaceri sub 35000euro.Bilantul mi-l semneaza un contabil autorizat cu care nu am incheiata nici o conventie.Semneaza – platesc….Pot tine in continuare contabilitatea sau trebuie sa am contract-conventie cu un contabil?Multumesc.

  1. Citiți vă rog răspunsurile anterioare, cele cu numărul 30, 31 și 34 pentru că nu vreau să mă repet.

 19. Sunt cu studii economice superioare si doresc sa tin contabilitatea la firme. Sunt administrator la o firma de consultanta si ne gandeam ca printe serviciile prestate sa fie si cele de contabilitate.
  Am gasit cateva firme la care sa tin contabilitatea, doar ca acestea doresc sa incheiem contract de prestari servicii.
  Intrebarea mea este, ca si firma, putem incheia contracte de prestari servicii contabilitate, daca nu sunt membru CECAR…sau trebuie sa imi fac PFA. Am mai vazut ca ar mai fi o varianta de conventie civila?

  Multumesc frumos

  1. Nici ca firmă și nici ca PFA nu puteți ține evidență contabilă în baza unui contract de prestări servicii. Vedeți art.10 alin.3 din legea contabilității, ce e citat și în acest articol. Prevederea legală obligă ca persoanele fizice sau juridice cu care se încheie contract de prestări servicii, în domeniul contabilității, să fie autorizate potrivit legii și membre CECCAR. Cele două condiții sunt cumulative.
   Ca persoană fizică, economist, fără a fi PFA sau membru CECCAR, puteți conduce contabilitate la firme cu cifră de afaceri de până la 35,000 EUR în baza unei simple convenții civile, iar la restul numai dacă aveți calitatea de angajat al acestora în funcția de director economic sau contabil șef.

 20. multumesc mult de raspuns. mai am o nedumerire. ca si conventie civila, am inteles ca aceasta se semneaza intre cele 2 parti.
  ce obligatii au partile … trebuie declarata conventia civila?

 21. economist consultant fiscal cu pfa pe expertiza fiscala, pot incheia contract prestari servicii contabile cu o institutie publica , in conditiile in care am acelasi cod caen ca si expertii contabili?

 22. sunt contabil cu studii superioare,lucrez intr-o Primarie ca si contabil sunt functionar public ,am dreptul sa particip la concursul de ocupare a postului de contabil sef 0,25 la Scoala din aceiasi comuna.

 23. Sunt angajata ca secretara la firma unde lucrez. Din toamna mi se schimba incadrarea ca economist. Am terminat in 2011 facultatea in sistem Bologna, sectia CIG. Pot semna bilantul anual? Dar pentru alte firme? Va multumesc.

  1. Da, veți putea semna bilanțul dacă veți fi angajată pe postul de director economic sau contabil șef, altfel nu. Pentru a semna altor firme, aveți nevoie fie de o convenție cu acea firmă dacă firma e mică și are cifră de afaceri de până la 35000 EUR, fie de un contract de muncă încheiat cu acea firmă, unde funcția să fie cea de contabil șef.

 24. Buna ziua! As dori sa va consult intr-o problema si anume: eu sunt economist,dar lucrez intr-un birou cu specific tehnic; datorita restrucuturarilor de personal, mi s-a emis o decizie de gestionare a timbrelor postale din unitate, persoana care a fost fiind data in somaj.Intrebarea este daca pot tine gestiunea de timbre,fara a intra in conflict cu legislatia in vigoare. Va multumesc.

  1. Nu există legislație specifică în vigoare pentru așa ceva. Practic vi s-au încredințat atribuții de gestionar. Gestionați niște valori a societății. Pentru aceasta nu este nevoie de pregătire de economist sau alt tip de pregătire specifică. Totuși, dacă atribuțiile acestea sunt suplimentare celor stabilite prin fișa postului, ar înseamnă că efectuați cumul de funcții caz în care e nevoie de un contract de muncă suplimentar pentru noua funcție de gestionar.

 25. Bună ziua
  Am studii superioare economice finalizate cu ex de licenţă (CIG – 3 ani) şi sunt vicepreşedinte la un ONG (ONG înfiinţat în primăvară, fără activit economică, fără salariaţi, deocamdată). Pot ţine evidenţa contabilă şi pot semna bilanţ la ONG? E obligatoriu contract de muncă sau convenţie?
  Mulţumesc.
  O zi bună şi multă sănătate!

  1. Este obligatoriu să aveți fie un contract de muncă sau o convenție civilă pentru a organiza, conduce și răspunde de ținerea evidenței contabile și pentru a semna situațiile financiare.

 26. Buna ziua!
  As avea si eu o intrebare daca se poate: anul acesta am terminat studiile superioare, iar din luna mai pana la data de 1 august am lucrat la o firma, care a falimentat. Din august pana in prezent nu am lucrat, iar acest lucru reprezinta un obstacol in a obtine indemnizatia de crestere copil. Am aflat ca, pentru a beneficia in continuare de aceasta indemnizatie ar trebui incheiat un contract de convenctie civila cu o firma, insa intrebarea este daca se poate asa ceva? Este legal? Pot plati si pentru perioada din urma? Ma puteti ajuta, va rog? Nu stiu unde si pe cine sa intreb… Va multumesc anticipat!

  1. Nu convenție civilă, ci contract de muncă. Trebuie să aveți stagiu de cotizare la CAS de 12 luni anterior lunii nașterii.
   Din păcate, nu cred că vreo firmă va înregistra un contract de muncă sau chiar o convenție retroactiv, din cauza problemelor legale ce pot apărea: amenzi pentru neînregistrarea în termenul legal al contractului de muncă, dobânzi și penalități pentru obligațiile nedeclarate și neachitate la termen, etc.

 27. Buna!

  Sunt economist licentiat in contabilitate si informatica de gestiune.Am urmatoarea nelamurire, la care va rog frumos sa ma ajutati. Un ONG a castigat un proiect din fonduri europene. Am fost selectat pentru postul de contabil la acest ONG. In timpul elaborarii bugetului ni s-a transmis ca, contributiile la asigurarile sociale, samd, nu sunt eligibile in cadrul proiectului. Ni s-a dat solutia ca fiecare viitor angajat sa isi infiinteze un PFA, iar ceea ce ar fi trebuit sa fie Contract Individual de Munca sa devina contract de prestari servicii cu PFA-ul respectiv, astfel eliminandu-se plata contributiilor de catre ONG. Insa, dupa cum am citit, pentru mine aceasta solutie nu este admisa, conform legii. Nefiind inca membru CECCAR, intrebarea mea ar fi urmatoarea: Pot sa inchei o conventie civila cu ONG-ul respectiv pentru organizarea si conducerea contabilitatii? Mentionez ca ONG-ul va avea doar venituri din clasa 73, si nu va avea venituri din activitati economice, deci cifra de afaceri va fi <35000 euro.
  Multumesc anticipat.

  1. Soluția dată implică riscuri. O activitate poate fi reconsiderată din independentă (PFA) în dependentă, dacă se dovedește că un PFA îndeplinește cel puțin un criteriu din cele menționate pentru reconsiderare.
   Da, ca economist puteți întocmi o convenție civilă, dar și acolo se va reține CAS, șomaj și impozit, urmând ca dumneavoastră să plătiți, personal, dacă e cazul, contribuția la sănătate.
   Eu nu pot să înțeleg ceva. Cum să pui oamenii ce sunt de fapt angajați să își facă PFA? Faptul că anumite cheltuieli nu sunt eligibile nu trebuie să fie un impediment. Dimpotrivă, ONG-ul trebuie să-și atragă fonduri din cotizații, sponsorizări, donații și alte surse similare pentru a-și putea plătii oamenii. Altfel, înseamnă că nu are niciun interes sau, mai bine zis, că nu există un interes public pentru activitatea acelui ONG și că acesta așteaptă să primească niște bani pentru … nimic.

 28. @Cristi

  Buna Cristi,

  poti sa imi spui te rog frumos daca este posibil ca sa inregistrezi un Contract de Munca retroactiv? Firma este de acord.

  Ms,

  Sergiu

  1. Practic, este posibil. Legal însă apar probleme. Firma riscă o amendă de 10000 lei, pentru netransmiterea datelor în REVISAL în termenul legal și, posibil, o amendă de 10000 lei pe motiv că persoana a lucrat în toată această perioadă fără contract de muncă.

 29. @Cristi
  este posibil….daca pers actioneaza firma in instanta , normal ca castiga ….firma recunoaste ca a omis inregistrarea si o face imediat ca urmare a solutiei data de Tribunal

  1. Nu cred că e cazul în speța respectivă. În plus într-o astfel de situație, nu se mai pune problema ca firma să fie sau nu de acord. O hotărâre judecătorească definitivă, este obligatorie nu negociabilă.

 30. o intrebare ….daca sunt dir.econ la mai multe soc.comerciale pot concura pt. postul de adm finaciar cu jumate de norma ??? imi permite Legea ..nu e incompatibilitate ?? multumesc

  1. Administrator financiar unde? La vreo instituție publică? Dacă da, s-ar putea să intrați în stare de incompatibilitate. Și aici ANI este cea ce vă poate răspunde sau chiar ordonatorii principali de credite de la acea instituție.

 31. la o scoala generala . Sunt pe punctul de a participa la concurs si nici d-na dir . de acolo nu stie daca pot presta si la privat.
  multumesc mult !!!! La multi ani !!!

 32. eu am studii superioare econumice si tin contabilitatea unei microintraprinderi infiintata in anul 2011. Daca fac o conventie civila cu plata unica sa zicem in decembrie pentru tot anul pot semna bilantul? Conventia trebuie sa aiba o suma minima? Eu ca pers fizica trebuie sa fac vreo declaratie daca optez pentru varianta de impozit de 16%. Din cate stiu eu la conventii este cu stopaj la sursa doar cas si somaj pentru sanatate trebuie sa declar si sa platesc ceva?

 33. Numai dacă firma respectivă are cifră de afaceri de până la 35000 EUR, altfel numai dacă:
  – ați fi expert contabil, sau
  – ați avea contract individual de muncă încheiat cu societatea respectivă

 34. da, firma se incadreaza nelamurirea era daca este posibil ca acea conventie sa fie cu plata unica sa zicem 100 lei/an platibili in decembrie sau ianuarie pentru anul precedent. si totodata daca in cazul optiunii de 16% persoana fizica beneficiara conventiei trebuie sa declare ceva.

 35. Buna ziua,
  Am studii superioare economice si vreau sa tin contabilitatea la o firma cu CA>35000, am inteles ca pentru a putea semna bilantul trebuie sa fiu salariata pe postul de director economic sau contabil sef…intrebarea mea este: as putea sa am functia de dir. ec sau contabil sef daca eu sunt singura persoana care tine contabilitatea?..nu as avea alte persoane in subordine.
  Multumesc.

 36. Buna ziua,

  Sunt membru CECCAR si sunt contabil sef angajat la o firma.
  Pot conduce contabilitatea unei alte firme pe baza de contract de prestari servicii fara a fi nevoie sa infiintez PFA, doar cu viza CECCAR?
  Daca da, aceasta situatie este asimilabila unei conventii civile, adica venituri din activitati independente,(impozitare cu retinere la sursa si contributie la sanatate)? Am si alte obligatii dpdv fiscal?

  Multumesc

  1. Aveți mai multe variante de lucru:
   1. dacă firma, alta la care sunteți angajat, are cifră de afaceri mică, sub 35000 EUR, atunci puteți încheia cu aceasta o convenție civilă pentru conducerea conbtabilității, așa cum vă permite legea contabilității. Convenția respectivă e asimilată unui contract civil și se tratează fiscal conform art.52 CF, art.III din OUG 58/2010 până la 30/06/2012 și art.296^21 și următoarele din CF începând cu data de 01/07/2012
   2. puteți întocmi contract de muncă, cu timp parțial, cu orice firmă căreia doriți să-i conduceți contabilitatea, indiferent de cifra de afaceri a acesteia. În această situație veniturile obținute sunt de natură salarială și se tratează ca atare.
   3. nu e nevoie de PFA sau societate. Pur și simplu faceți o cerere prin care solicitați avizul CECCAR de deschidere a unui cabinet individual, către CECCAR – filiala de care aparțineți, și conducerea filialei va emite o decizie prin care vă va aproba acest lucru. Cu decizia respectivă, copie a actului de identitate și o dovadă de proprietate sau de folosință a spațiului în care va avea sediul cabinetul, atașate la formularul 070, vă prezentați la DGFP/Administrația Fiscală de sector unde le veți depune și în baza acestei documentații vi se va atribui codul de identificare fiscală. Apoi puteți încheia contracte între cabinet și clienți pentru organizarea și conducerea contabilității. Veți conduce evidență în partidă simplă și veți avea aceleași obligații fiscale ca un PFA – depunerea declarațiilor 220,200, veți cotiza la sănătate, la CAS nu veți cotiza dacă deja sunteți asigurat în sistemul public de pensii. Aceasta este singura posibilitate de a conduce evidență contabilă sau de a întocmi și semna fistuații financiare folosind viza CECCAR.

 37. Buna ziua,
  Sunt angajata la o societate comerciala ca si director economic, nu sunt membra CECCAR si nici societatea nu este autorizata CECCAR. Intrebarea mea este : Societatea poate incheia contracte de prestari servicii pt.contabilitatea primara a clientilor?

 38. Doresc sa multumesc pentru timpul utilizat, am gasit raspunsul cautat despre conventia civila. Citesc ordinele si uneori am nevoie sa mai afirme si alticineva ceea ce cred eu ca am inteles dintr-un text de lege.

 39. Buna ziua!
  As avea si eu doua intrebari: am certificat pt. Contabilitate Informatizata F601,si sunt asociat unic al unei firme mici.
  1.daca am dreptul de a ma numii director economic si de a tine contabilitatea.
  2.daca pot semna bilantul si la intocmit, responsabilitatea fiind a mea ca administrator
  Mutumesc anticipat.

 40. Buna ziua,
  In primul rand, as avea marea rugaminte daca ati putea sa-mi atasati un contract standard de conventii civile de de prestare servicii privind evidenta contabila.

  Daca am studii superioare economice si diploma de inspector resurse umane, pot tine in baza unui singur contract de conventii civile, evidenta contabila la o firma(in conditii specificate de d-voatra mai sus) si pot opera si in revisal, respectiv efectua partea de resurse umane?
  Care ar fi amenzile, daca as face retroactiv(5 luni) un asemenea contract cu o societate?(in afara penalitatilor si majorarilor)

  Daca sotul meu este asociatul acestei firme, ea este la inceput si nu prea are fonduri, chiar nu pot legal tine evidenta contabila fara nici un fel de remuneratie?
  Avem un proces si imi este foarte important raspunsul d-voastra!Va multumesc mult!

  1. Nu vă pot atașa un astfel de contract. El nu există ca fișier tipizat. Dar vă pot spune ce anume trebuie să conțină în mod obligatoriu un astfel de contract:
   1. Părțile contractante
   2. Obiectul contractului
   3. Durata contractului
   4. Termenele de execuție a lucrării/lucrărilor/serviciilor
   5. Suma stabilită ca remunerație (indemnizație), modul de plată a acestei, moneda și locul plății acesteia.
   6. Drepturile și obligațiile părților
   7. Modul de soluționare a litigiilor
   Opțional se poate include un paragraf referitor la opțiune de impunere cu cotă de 16% a veniturilor. Dacă nu se include, dar se dorește impunerea cu cota de 16% opțiunea de va exprima în scris de către beneficiarul venitului în mod distinct, separat de contract.

   Da, puteți conduce evidență contabilă dacă firma se încadrează în parametrii descriși în lege. Puteți stabili indemnizație pentru întreaga activitate de economist. Nu este obligatoriu să aveți stipulat distinctă partea de resurse umane. Și nici plată pentru aceasta. Pentru completarea și transmiterea datelor în REVISAL este suficientă o împuternicire dată de către administratorul societății.
   Nu există amenzi. Puteți încheia convenția, aceasta fiind un act între părți, nefiind nevoie de o formă autentificată, datată cu dată certă sau înregistrată la vreo autoritate a statului. Convenția este un contract civil încheiat între părți. Nici penalități. Puteți stabili prin acea convenție ca plata să fie făcută semestrial de exemplu, caz în care contribuțiile sociale și impozitul se vor calcula și reține în luna în care se va face plata indemnizației cuvenite.
   Contract sau convenție fără remunerație nu există. Cuantumul remunerației însă este cel stabilit de părți.
   Explicații detaliate și mai elaborate despre contractele civile vă poate da un jurist, eu fiind un modest expert contabil.

 41. Buna ziua,
  Vreau sa imi deschid o firma, impreuna cu o alta persoana. Sunt absolventa de studii superioare.
  Pt a beneficia de impozit pe CA, am citit ca trebuie sa existe minim un angajat. Asa ca m-am gandit sa ma “angajez” eu ca si contabila, avand studii superioare. Intrebare: se poate sa semnez bilantul, daca sunt si asociat?
  Multumesc

 42. Buna,
  am studii superioare economice si doresc ,pe baza unei conventii civile,sa tin contab. la o firma cu CA<35000 euro.La situatiile financiare anuale pot sa intocmesc ,si sa semnez,doar varianta simplificata sau si pe cea prescurtata(uzuala).Va multumesc

  1. Oricare variantă în acest caz. Nu are importanță versiunea de bilanț. Cea simplificată este opțională, dacă firma a optat pentru sistem simplificat de contabilitate.

 43. Buna ziua,
  Sunt contabil la o unitate de invatamant. Unitatea nu are contabil sef. Pot sa am cumul cu timp partial pentru contabil sef?
  Va multumesc

 44. Am sttudii economice superioare.Mai am o intrebare: trebuie sa dau concurs?
  Multumesc mult

  1. Nu știu. Probabil că da, dacă reglementările specifice instituției dumneavoastră prevăd acest lucru.

 45. Buna ziua.
  Am o mare rugaminte.
  As dori sa stiu daca in lipsa unui contract incheiat intre societate si contabila aceasta poate raspunde cumva pentru erorile facute in intocmirea actelor, respectiv nedepunerea la termen a unor declaratii care atrag creante si ca atare va trebui sa declar firma insolventa.

  Va rog din suflet sa ma lamuriti.

  Multumesc pentru amabilitate.

 46. Buna seara. Sunt administrator si asociat unic la o firma cu ca<35000 , si am studii superioare de contabiliate. As dori sa stiu daca pot semna la intocmit eu bilantul si ce aleg? Ma pot incadra la alta persoana imputernicita, cf legii? Va multumesc mult

  1. Pentru a întocmi și semna situațiile financiare, trebuie, conform legii contabilității așa cum am mai spus-o de mai multe ori în comentariile anterioare, ca între firmă și persoana ce conduce și organizează evidența contabilă, să existe un raport juridic în acest sens. Acesta se poate realiza fie printr-o convenție civilă în cazul firmelor ce au cifră de afaceri mai mică de 35000 EUR, fie printr-un contract de muncă încheiat între părți, indiferent de cifra de afaceri a firmei și de norma de muncă din acel contract, fie printr-un contract de prestări servicii. Prestatorul, executantul lucrărilor, persoana ce va fi angajată trebuie să fie absolvent al unei facultăți cu profil economic (să aibă studii superioare economice) sau să fie membru al CECCAR înscris în tabloul experților contabili activi.

 47. Buna ziua. Sunt licentiat in studii economice superioare (nu sunt expert contabil sau contabil autorizat CECCAR) si am contract de munca cu timp partial de 2 ore/zi pentru evidenta contabila la o societate comerciala care a inceput activitatea in octombrie 2011. Cifra de afaceri realizata in cele trei luni din 2011 este de 61.330 lei, raportata la numarul de luni din an, cifra de afaceri ar fi undeva in jur de 245.000 lei/an si nunar mediu de salariati 10 (nu stiu daca conteaza asta) Am intocmit bilant prescurtat pentru anul 2011 si l-am semnat eu si administratorul. As dori sa stiu daca trebuie certificarea bilantului de catre un contabil autorizat sau expert contabil. Daca da, imi puteti recomanda unul? Se apropie termenul de depunere si nu as vrea sa gresesc. Multumesc anticipat.

  1. Nu este neapărat obligatorie, în cazul dumneavoastră, întocmirea și vizarea de către un expert contabil a bilanțului societății respective. Depinde de funcția ce o dețineți la acea societate.
   Mă repet: dacă aveți studii superioare economice, adică ați absolvit și sunteți licențiat al unei facultăți de științe economice dobândind astfel titlul de economist și aveți contract de muncă încheiat cu societatea la care organizați și conduceți contabilitate contract prin care sunteți angajat pe postul de director economic sau de contabil șef, aveți dreptul legal de a organiza, conduce, întocmi evidența contabilă a societății la care sunteți angajat precum și de a întocmi și semna situațiile financiare fără a apela la serviciile unui expert contabil.

 48. Daca sunt adimistrator si asociat (nu unic, ci impreuna cu un al 2-lea asociat)si am studii superioare, mai am nevoie de conventie civila sau contract de prestari servicii pentru semnarea bilantului si a anexelor? E OK daca imi trec printre alte atributii ale administratorului si acest lucru ? Firma nu are nici un angajat si nici nu putem/vrem sa angajam deocamdata.Multumesc !

  1. Da, este necesar să existe convenție sau contract de muncă. Nu contează că sunteți administrator. Legea este clară în această privință.
   Cel ce organizează și conduce contabilitatea poate fi:
   1. angajat, cu contract de muncă, al societății – pe funcția de director economic, contabil șef sau altă funcție din care primește împuternicire să organizeze și să conducă evidența contabilă (și implicit să întocmească și să semneze situațiile financiare)
   2. prin derogare de la punctul 1, pentru societăți mici nu e nevoie de contract de muncă fiind suficientă o convenție civilă între părți
   3.expert contabil, membru al CECCAR, fie ca persoană fizică fie ca persoană juridică, indiferent de mărimea societății

 49. Am urmatoarea situatie : sunt unic asociat si administrator al unei firme de prestari servicii. Am absovit Contabilitate si Informatica de Gestiune s i sunt angajat cu contract de munca in functia de director economic. Pot semna bilantul atat la administrator cat si la intocmit? Situatiile financiare anuale necesita un raport al unui cenzor? Mentionez ca societatea este microintreprindere cu CA < 35000 eur.Multumesc anticipat pentru raspuns.

  1. Da. Am explicat suficient de mult în comentariile anterioare de ce.
   E nevoie de raport al cenzorilor doar dacă prin actul constitutiv al societății, în cadrul acesteia e obligatorie constituirea unei astfel de comisii de cenzori.

 50. As vrea sa deschid impreuna cu alta persoana un PFA pentru intocmire evidente contabile pentru alte societati cu CA mai mica de 35000 euro pentru ca nici eu nici cealalta persoana nu suntem membre CECCAR, o varianta ar fi intocmirea de conventii civile am inteles,sau angajarea cu CIM cu timp partial la societatea careia ii tinem evidenta in functia de director economic,vroiam sa va intreb daca avem vreun avantaj ca deschidem un PFA sau e acelasi lucru daca am lucra individual acasa cu conventie civila sau angajate la firmele respective cu CIM.Care ar fi cea mai avantajoasa varianta pentru noi si in conditiile legii bineinteles?Multumesc!

 51. Buna ziua! Sunt angajata la un ONG cu 8 ore ca si contabil si am primit o oferta de la o primarie, au un post vacant pentru functia de contabil.Intrebarea mea ar fi exista vreo posibilitate sa pot pastra ambele locuri de munca?Cu timp partial, contract, indiferent ce, daca aveti vreo idee va rog sa ma ajutati si a o baza legala.Multumesc :)

 52. Buna ziua,
  Pot tine contabilitatea unei societati care la sf anului 2011 a avut CA< 35.000 eur, dar care in 2012 a depasit aceasta CA doar cu un ctr conventii civile pana la sf acestui an? Sau trebuie sa-mi faca CIM?
  Am mai citit cateva informatii si din cate am inteles, pot prelua ctb fara a fi nevoie de un CIM pana la sf acetui an. De la 01.010.2013 trebuie sa ma angajeze.
  In legatura cu contractul de conventii civile, cum se declara venitul? Se face contract individual cu sanatatea, pensiile si somajul? Exista vreo dclaratie pe care o completam?
  Multumesc pt ajutor!

  1. Da, până la finele anului 2012 nu e neapărată nevoie de contract de muncă, după aceea însă da. Oricum eu vă recomand să întocmiți CIM cu timp parțial. Chiar de 10-20 ore lunar.
   Dacă aveți contract civil, citiți acest subiect pe blog legat de tratamentul fiscal al acestora. În SAGA începând cu versiunea 403 există suport pentru acel tip de tratament.

 53. buna ziua as dori sa stiu daca am urmat o scoala cu profil economic pot sa ma angajez intro institutie pt a tine contabilitatea primara sau mai este nevoie de cursuri?am lucrat 10 ani in comert ca si vinzatoare gestionar unde am si efectuat contabilitate primara. va multumesc

  1. Depinde de ce înțelegeți prin școală cu profil economic. Dacă sunteți absolventă a unui liceu economic a unei clase cu profil economic și aveți studii economice medii, da vă puteți angaja contabil oriunde: instituție sau societate comercială. Nu veți putea desfășura activități specifice contabilului șef, directorului economic sau similar, dar în rest nu sunt restricții.

 54. Buna ziua, va rog mult sa ma lamuriti in urmatoarea situatie. Eu tin contabilitatea unui sindicat. Sunt membru, dar nu sunt angajata. Ca si studii( facultatea management profil administratie publica ASE, apoi master Contabilitate ASE, apoi curs contabilitate cu diploma contabil). Pot sa semnez bilantul prescurtat si contul rezultatului exercitiului?

  1. Puteți semna dacă sunteți angajată cu contract de muncă în funcția de contabil șef sau director economic sau cu convenție/contract civil dacă acel sindicat are cifră de afaceri, din activități economice de la 0 la 35000 EUR în anul anterior.

 55. un economist,functionar public la compartimentul de contabilitate, poate conduce evidenta contabila la firme private daca acestea nu au afaceri cu Statul?

  1. Da, dacă nu apare conflictul de interese. Nu știu unde sunteți funcționar public, dar aici găsiți un ghid de incompatibilități și conflict de interese elaborat de către ANAF.

  1. Indiferent de faptul că sunteți ONG, sindicat sau persoană juridică impozabilă neînregistrată în scopuri de TVA, pentru dumneavoastră TVA înseamnă o taxă nerecuperabilă și conform normelor contabile prețul de achiziție al bunurilor și serviciilor va cuprinde și orice taxă nerecuperabilă. Pe scurt, veți include TVA în valoarea comisionului facturat de firma emitentă a tichetelor.
   Ca articole contabile:
   5328=401…cu c/v tichetelor
   628=401….cu c/v comisionului facturat
   Totuși, ce legătură are întrebarea dvs. cu legea contabilității?

 56. Buna ziua! Am o rugaminte daca puteti sa ma ajutati. sunt angajata dir.economic cu CIM 2 ore la firma sotului si lucrez functionar public dar la compartiment secretariat relatii cu presa. Eu am mai intrebat si nu e incompatibilitate, dar asa de des se modifica legile ca nu as vrea sa ma trezesc ca exista incompatibilitati. Multumesc anticipat!

  1. Într-un comentariu anterior, cel cu nr.103 din 30/11/2012, la acest topic am postat un link cu un ghid de incompatibilitate. Găsiți acolo exemple practice. Dacă nu vă convinge acel ghid, cel mai indicat ar fi să vă adresați în scris Agenției Funcționarilor Publici pentru a obține un punct de vedere oficial. O simplă opinie a mea sau a oricui altcineva nu este chiar atât de relevantă de aceea cel mai indicat este să obțineți un răspuns oficial.

 57. Buna ziua,
  lucrez intr-o firma comerciala ca si asistent activitati comerciale, iar dupa terminarea studiilor superioare(Universitatea Stefan cel Mare din Suceava-Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica,specializarea Asistenta Manageriala si Secretariat, Master- Management si Administrarea Afacerilor,iar licenta si disertatia le-am dat la finante),directorul general al firmei a hotarat sa fiu trecuta pe post de economist. Pot ocupa aceasta functie in urma studiilor efectuate?
  Va multumesc!

  1. Nu există post de economist. Sunt vreo două coduri COR ce se numesc economist șef, respectiv economist bancă, dar sunt specifice activității bancare. Economist e o denumire generică pentru cel ce este absolvent al unei facultăți de științe economice. Dar puteți fi încadrată pe orice post ce necesită studii superioare economice.

 58. buna seara !
  am o firma la care timp de 2 ani a tinut contabilitatea un presupus contabil. Acel presupus contabil mi a cerut sa i fac o stampila si mi a spus ca o sa puna la dosar cotractul de prestari servicii incheiat intre firma mea si presupusa firma de contabilitate. eu i am platit serviciile de contabilitate conform planului tarifar pretins de presupusul expert contabil pana intr o zi cand i am solicitat setul de situatii financiare complete necesar obtinerii unui imprumut bancar. Moment in care am observat ca in rubrica dedicata expertului contabil aparea numele administratorului, adica, al meu. Problema este ca presupusul contabil are in posesia sa arhivarea actelor pe o perioada de 2 ani si jumatate pe care nu vrea sa mi o inapoieze din motive de incetare a colaborarii cu acesta. m ar interesa sa stiu ce este de facut in situatia prezentata anterior. cu ce pot sa ma apar in fata organelor competente care mi ar putea solutiona problema. se poate continua contabilitatea fara preluare de solduri ? cum pot sa justific lipsa actelor din contabilitate in caz de control ?

  1. Dacă este membru CECCAR vă puteți adresa CECCAR, mai exact filialei la care este înscris ca membru și să apelați la arbitrajul lor. Altfel, doar cu plângere în altă parte. E simplu să găsiți informații despre membrii CECCAR. În niciun caz nu vă poate reține actele firmei. Poate să nu vă dea jurnalele, balanțele și orice alt act întocmit de el, dacă există eventuale litigii financiare, dar în niciun caz facturile, chitanțele, extrasele de cont, adică actele ce sunt de drept ale dvs. Dacă dvs v-ați onorat obligațiile financiare, tot ceea ce a lucrat respectiva persoană pentru firma dvs, vă aparțin, fără nici o discuție. A reține actele firmei, inclusiv cele pentru întocmirea căruia ați plătit, este un abuz oricum am lua-o.
   Contabilitatea nu se poate continua de nimeni fără soldurile inițiale. Este imposibil. În caz de control trebuie să știți că lipsa actelor e o chestiune gravă, nu se poate invoca lipsa lor. Orice act ce lipsește trebuie reconstituit dacă el nu poate fi prezentat, procedura de reconstituire fiind reglementată de un ordin al MF.

 59. Buna ziua, in cazul in care un pfa fara salariati incheie o conventie civila cu un contabil cu studii superioare pentru contabilitatea este nevoit sa depuna declaratia 070? adm financiara invoca lipsa in vector fiscal a contributiilor retinute la sursa si ca urmare nu poate incarca declaratia 112.

  1. D112 se poate prelucra. Lor le apar niște avertizări. Asta nu înseamnă că nu se poate prelucra.
   Nu prea ar avea cum să se înregistreze în vectorul fiscal decât cu contribuțiile sociale. Cu impozitul nu ar putea să se înregistreze, acel impozit aplicat în cazul veniturilor din convenții nefiind unul pe venituri din salarii sau asimilate. Înregistrarea în vector este obligatorie dacă există obligații pentru care se face acea înregistrare.

 60. Buna seara, am fost angajat intr-o societate in functia de director economic.in urma cu cateva sapatamani mi-am incetat contractul de munca cu demisie, si onorandu-mi preavizul.In tot timpul de cand am fost angajata in aceasta functie eu nu am facut decat operare, urmand ca verificarea balantei lunare precum si intocmirea si semnarea situatiilor financiare sa fie semnate de o terta persoana cu care aveam contract.
  Ce raspundere am eu pt toata aceasta perioada?Cine raspunde de corectitudinea situatiilor si de rezultate?
  Va multumesc frumos si astept raspunsul dvs.

  1. Răspundeți doar pentru ceea ce ați făcut în acea perioadă, pentru documentele întocmite de dvs în acea perioadă. Balanța de verificare nu se întocmește lunar, obligatoriu. E un fapt legiferat, dar foarte puțin cunoscut. Mai ales de către organele fiscale ce preferă să ignore această prevedere.
   Legea contabilității 82/1991, prevede la art.22:

   Art. 22. – Pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operaţiunilor efectuate se întocmeşte balanţa de verificare, cel puţin la încheierea exerciţiului financiar, la termenele de întocmire a situaţiilor financiare, a raportărilor contabile, precum şi la finele perioadei pentru care entitatea trebuie să întocmească declaraţia privind impozitul pe profit/venit, potrivit legii.

 61. Buna ziua…
  Inainte de toate am citit cu mare att totceea ce este deja scris mai sus si am inteles exact cum stau lucrurile insa la data la care suntem martie 2013 mai sunt aceste lucruri de actualitate? De ce va intreb? Deoarece eu sunt licentiata a unei facultatii profil finante banci, sunt angajata de 2ani peun post de ec sef dar am gasit cateva firme la care sa le tin contabilitatea acasa
  .intrebare mai este de actualitate tot ce se reg in raspunsurile de mai sus? Pot tine contab la sc cu Ca sub 35000 € cu conventie civila resp peste 35000 € cu ctr cu timp partial ca si dir ec si
  Intrebarea nr 2 pot opera in revisal la sc respective doar cu derogare numire de la admin societatii resp.
  Va multumesc anticipat pt raspuns , mentionez ca unele pers ma att cum ca nu ar mai sta lucrurile asa si de aceea va solicit raspuns la aceaste intrebari
  O zi buna

  1. Da, este de actualitate. Legea contabilității e modificată ultima dată în 25.04.2011, iar postarea asta e din 27.04.2011.
   Tot ce scrie aici este de actualitate.
   Ín revisal poate opera și transmite orice persoană numită prin decizie scrisă a administratorului.

 62. @Cristi
  Va multumesc pentru raspuns, deci sa inteleg ca innainte de intocmirea situatiilor financiare persoana care le intocmea trebuia sa verifice cu maxima atentie tot ceea ce eu am operat?Asa este?Este posibil acum ca administratorul societatii sa spuna ca el nu a stiut de situatia firmei?Atata timp cat impreuna cu acea persoana au semnat acele situatii financiare?Mentionez ca eu atata timp cat am lucrat la ei nu am avut fisa postului si nici alte norme interne semnate si impuse.
  Va multumesc!

  1. Da, este normal să verifice. Situațiile financiare trebuie să reflecte corect situația economică a firmei.
   Nu știu dacă e normal sau nu ca administratorul să spună că a știut sau nu. Normal ar fi să fi știut, normal e ca un administrator să se intereseze de situația firmei pe care o administrează, iar dacă persoana ce conduce evidența nu-i comunică aspecte relevante pentru el, normal ar fi să le ceară ori să ceară o a doua opinie.

 63. El a fost informat nu o data, ci de mai multe ori, prin diferite situatii solicitate…dar…ca o razbunare a plecarii mele din firma, ar putea sa foloseasca aceste tertipuri?

  1. Ími pare rău, dar nu am cum să vă răspund la asta. Probabil că da, ar putea susține că nu a știut, dar asta nu înseamnă că nu se poate demonstra contrariul chiar cu documente semnate de el.

 64. Buna ziua! Va rog frumos, imi puteti spune daca pentru semnarea bilantului unui sindicat pot incheia o conventie civila intre sindicat si persoana mea,cu durata de o saptamana in care sa mentionez -pentru intocmire si semnare situatii financiare la 31.12…..?mentionez ca sindicatul functioneaza fara angajati si nu ne permitem angajarea unui expert contabil pentru bilant.eu ma ocup de partea ec-fin , dar fara contract de munca, etc. sunt la inceput si…. e mai greu. va multumesc!

  1. Nu doar pentru semnarea bilanțului, ci și pentru conducerea contabilității, dacă totalul activelor este sub 35000 EUR și cifra de afaceri (din activitate economică, dacă există) este de până la 35000 EUR. Dacă nu are activitate economică cifra de afaceri este zero și mai rămâne condiția legată de active.

 65. Buna ziua

  eu nu inteleg nimic , adica daca am terminat liceul economic cu 10, facultatea de Stiinte Economice – sectia Contabilitate sef de promotie cu 10 4 ani , am fost director Economic 7 ani si doresc sa tin contabilitati la firme NU POT TINE CONTABILITATE SI NU POT SEMNA BILANTUL PENTRU CA nu sunt membru CECCAR? nu am stampila si carnetul de la ei?

  Sunt multi care tin contabilitati fara sa fie membri CECCAR ! cum unii pot si altii nu, ca nu inteleg ?

  1. Ba da. Puteți. Fie cu contact de muncă fie cu contact civil dacă are cifră de afaceri mai mică de 35000 EUR

 66. Buna ziua,
  Va deranjez si eu cu o intrebare:
  Pt comisia de cenzori a unui sindicat,care nu sunt angajati ai acestui sindicat, pot intocmi conventii civile avand in vedere ca acestia intocmesc un raport pe an?? Dar pentru membrii consiliului de administartie?
  Multumesc,

 67. Sunt administrator la 0 firma de contabilitate, SRL, cod caen 6920, nu sunt membru CECCAR, dar sunt auditor financiar, membru CAFR.
  Am incheiate contracte de prestari servicii contabile cu societati care au CA< 35.000 EUR.
  pot semna bilanturile contabile ?

  1. Doar dacă dumneavoastră, ca persoană fizică licenţiată a unei facultăți cu profil economic , încheiaţi cu firmele respective contracte civile în acest sens.
   De altfel şi conducerea contabilităţii tot in baza acelor contracte ar trebui făcută.

 68. Buna ziua,

  Vreau sa va intreb daca pot semna bilantul pentru firma la care sunt asociat unic si am studii superioare economice? Vreau sa stiu acest lucru, pentru ca pana acuma, apelam la un expert contabil, membru CECCAR. Daca da, este vreun plafon care trebuie respectat?

  Va multumesc.

  1. Da, puteți în următoarele situații:
   – sunteți angajat cu contract de muncă, în funcția de contabil șef, director economic, etc. al firmei, sau
   – dacă firma este mică, are cifră de afaceri sub 35000 EUR aveți încheiată cu firma, o convenție, un contract civil în baza căruia îi organizați și conduceți contabilitatea
   Altfel, nu veți putea semna în mod legal acel bilanț.

 69. Buna seara. Am si eu o intrebare. Sunt contabil autorizat cu studii medii membru ceccar si sunt si absolventa de studii economice superioare.In prezent sunt stagiara la ceccar in vederea obtinerii calitatii de expert contabil. Pot intocmi si viza bilanturi pe baza de contract pt.firme indiferent de cifra lor de afaceri?

  1. Da, dar numai dacă aveți încheiat cu firma un contract de muncă sau contract civil dacă e firmă mică.

 70. Buna ziua. Am urmatoarea intrebare: la o firma cu activitatea suspendata pe 3 ani, CA inainte de suspendare < 35000 euro cine poate intocmi si depune declaratiile fiscale si bilantul? Ar putea depune administratorul(precizez ca are studii superioare economice)? Pana acum depuneam eu in baza unei conventii civile si mi se retinea la sursa impozitul …dar din cate am inteles firma fiind suspendata nu mai are voie sa aiba retineri de impozit la sursa.

 71. Buna ziua.am urmatoarea intrebare :pot infiinta un pfa cu cod caen 6920 si sa tin doar contabilitatea primara la o SC cu CA mai mare de 35000e? sunt absolventa a CIG si nu sunt membra CECCAR.Si daca nu se poate pt ce cod caen ar trebui sa optez ca sa pot tine ctb in conditiile de mai sus.Multumesc!

 72. buna ziua! daca un sindicat nu a avut activitati economice anul trecut, era obligat sa depuna in 25 feb declaratia 101? nu a inregistrat profit ci excedent, avand numai venituri scutite de la impozitarea pe profit, adica venituri numai din cotizatia membrilor.

 73. chiar daca nu suntem inregistrati ca si platitori de impozit pe profit? am citit pe net situatii in care din aceasta cauza nu le-a fost primita declaratia, deoarece parerea mea este ca logic nu ar trebui depusa de cei in situatia acestui sindicat.

  1. În mod normal trebuie să fiți înregistrați ca plătitori de impozit pe profit. Dacă nu sunteți atunci puteţi să nu depuneţi, dar în mod normal ar trebui să fiţi înregistrați.

 74. Deci nu inteleg de ce trebuie sa fim inregistrati ca si platitori de impozit pe profit,daca noi prin statut nu desfasuram activitati economice.

  1. Faptul că nu realizați activități de natură economică, nu înseamnă că nu trebuie să vă înregistrați fiscal ca plătitori de impozit pe profit. Codul fiscal nu definește ONG-urile ca fiind entități neplătitoare de impozit pe profit (scutite de plata acestuia) ci definește veniturile scutite obținute de aceștia.

 75. Buna ziua
  Sunt absolventa a unui colegiu economic de trei ani cu examen de diploma, nu de licenta, promotia 1998.Acest colegiu functiona in cadrul universitatii Babes Bolyai Cluj. Calificarea trecuta pe diploma este tehnician contabil.Studiile mele sunt considerate superioare?Pot fi angajata ca si economist respectiv contabil sef?

 76. Buna ziua,
  Mi am deschis un SRL ca activitate principala am acordarea de consultatii, indrumare si asistenta operationala pentru firme pe probleme de management, mi s a propus sa ma reprofilez pe contabilitate, intrebarea mea este daca pot sa tin contabilitatea unor firme, specific ca am experienta in contabilitate de 8 ani, iar pe postul de contabil am fost angajata timp de 5 ani, sunt licentiata in stiinte economice, am un curs de contabilitate recunoscut. Iar a doua intrebare care sunt conditiile pe care ar trebui sa le indeplinesc pentru a autoriza firma la CECCAR?
  Va multumesc anticipat.

 77. buna ziua,

  Am terminat un liceu economic, o facultate de administratie publica si un master in gestiune si audit financiar. Intrebarea mea este daca pot tine contailitatea unei firme nou infiintate? bilantul si balanta ar trebui semnate de administrator?

  va multumesc

  1. Nu puteți organiza și conduce compartimentul de contabilitate și nu puteți întocmi și semna bilanțul. În rest, până la nivel de balanță, puteți face contabilitatea firmei.

 78. Buna ziua,

  Sunt economist -contabil dar nu sunt membru CECCAR. Doresc sa infiintez PFA pt evidenta primara si pt societati cu CA>35000 . Care ar fi alternativa sa intocmesc si bilantul pentru aceste societati ? Angajare cu contract part-time ca dir economic pentru 1 luna pt intocmire bilant sau prin imputernicirea administratorului este o varianta posibila ? Exista alte solutii care se practica in limita legii ?
  Multumesc !

 79. Buna ziua
  Daca am studii medii (liceu economic) fara bac, pot tine contabilitatea la o asociatie de proprietari? cu conventie sau contract? multumesc

 80. vreau si eu sa stiu cine are drept de semnatura ptr un contract de executie …si la beneficiar si la executant.
  Multumesc

 81. Un absolvent de Stiinte economice durata de 3 ani cu licenta, poate fi incadrat ca si director economic sau contabil sef la o firma privata ?

 82. Buna seara,

  Sunt economist, am fost angajata in cadrul unei societati de contabilitate, insa as vrea sa am mai multa libertate, sa nu stau 8, 9, 10 ore sau mai mult poate in perioadele de munca intensa la locul de munca, ci sa-mi organizez singura timpul.

  Cunoasteti o solutie pentru asta? Ma gandeam sa colaborez cu o societate de contabilitate si sa efectuez lucrarile in timp util pentru anumite societati din portofoliu…totul pe baza de contract de colaborare. Ar trebui sa am un PFA pentru asa ceva?

  1. Contractul de colaborare, este ok dacă aveți PFA și dacă societatea de contabilitate acceptă o astfel de variantă. Atenție însă la clauzele contractuale. Să nu fie unele ce să poată duce la reconsiderarea activității din una independentă în una dependentă – mai exact vedeți art.7 alin.2 din codul fiscal.

 83. Pot sa fiu cenzor la o asociatie de producatori daca am studii superioare economice, dar nu am experienta ca si cenzor?
  Va multumesc anticipat.

  1. Și unde ați putea acumula experiență ca cenzor altundeva decât fiind ales ca cenzor? Cenzor nu e o meserie în sine. E o funcție pe care anumite persoane o pot deține la un moment dat. Și care implică anumite drepturi și obligații.
   Da, puteți fi aleasă ca cenzor, fără probleme.

 84. Buna ziua,

  Sunt angajata la o societate cu CA>35000E ca economist. De curand sunt expert contabil si membru CECCAR. In ce conditii pot ramane in continuare angajata ca economist la aceasta firma si in acelasi timp sa-mi pot exercita functia de expert contabil. Pot sa-mi deschid un PFA cu care sa semnez o conventie civila?

  1. La aceiași firmă la care sunteți angajată nu puteți emite factură sau presta servicii ca expert contabil.
   Pentru alte firme puteți. Nu e nevoie de PFA. Ca expert contabil aveți drept de liberă practică fiind liber profesionist. Tot ce trebuie să faceți este:
   – să faceți o cerere către CECCAR filiala de care aparțineți prin care să solicitați aprobarea de înființare a unui cabinet individual
   – cu decizia CECCAR, dovada spațiului în care va ființa cabinetul (contract de comodat, de închiriere sau CF dacă e în proprietate) și un 070 veți merge la finanțe și veți primi CIF.
   După ce primiți CIF, în termen de 15 zile de la începerea activității veți depune 220 la administrația fiscală de care aparțineți.

 85. Revin cu cateva informatii suplimentare. Vreau sa tin contabilitate si sa pot sa semnez bilantul la cateva firme a caror CA<35.000 E in cadrul unui PFA a carui administrator sa fiu eu. Pot face acest lucru? Multumesc anticipat.

  1. Pentru acestea nu e neapărată nevoie de PFA sau de cabinet de contabilitate. E suficientă și o convenție civilă încheiată cu acele firme. Dar dacă nu vreți asta, înființați-vă un cabinet de contabilitate așa cum v-am răspuns anterior și le emiteți factură pentru serviciile prestate.

 86. Dle expert Cristi !
  In anul 2002 am infiinţat o asociaţie nonprofit (ONG) “Asociaţia Regională de Ascensiune Economică şi Socială din Romania” care printere mai multe obiective are cuprins în Statut si urmatoarele:

  Art.6, alin. 3 – realizarea unor programe, contracte şi protocoale de parteneriat şi de colaborare, diferite strategii de dezvoltare economico-sociale comune între asociaţii similare şi instituţiile de stat, efectuarea analizelor diagnostic, întocmirea planurilor generale de redresare şi a planurilor de afaceri, activitatea de cercetare-dezvoltare, executarea diferitelor analize, evaluări, sondaje, precum şi a studiilor de fezabilitate persoanelor şi firmelor solicitante, ţinerea evidenţelor contabile şi întocmirea bilanţurilor exerciţiilor financiare;

  Eu ca membru fondator, fara contract de munca, sunt economist, licentiat al Academiei de Studii Economice Bucuresti, specialitatea Management financiar – contabil. As vrea ca în perioada următoare să organizăm şi să activăm serviciile de contabilitate in cadrul asociaţiei, într-un cabinet specializat cu mai mulţi angajaţi (4-5), birou care ar avea denumirea de GlobalConto
  şi ar efectua evidenţa contabilă pentru alte entităţi(firme, asociaţii, fundaţii etc).

  Vă rog să ne spuneţi dacă iniţiativa noastră este legală şi eventual să ne propuneţi variante pentru a putea demara acţiunea. Ce trebuie să facem ca să putem ajuta sectorul nonprofit şi în acest sens ?
  Vă mulţumesc anticipat

  Mr. Julius

  1. Nu este legală. Nu puteți organiza și conduce contabilitatea altor entități, în mod legal, decât dacă:
   – sunteți angajat al entității a cărei contabilitate o întocmiți sau
   – sunteți membru CECCAR titular al unui cabinet de contabilitate sau asociat al unei firme cu acest obiect de activitate.
   Oricum o luăm, din ceea ce ați descris anterior nu vă încadrați în niciuna din situații.

 87. Buna ziua,
  Am o nelamurire,sunt angajata cu cim partial pe functia de contabil,am studii economice superioare absolvite dar dilema mea este: pot sa tin acasa contabilitatea firmei? sau trebuie sa inchei o convetie civila ca sa pot sa tin contabilitatea acasa? firma declarand la Registrul Comertului sediu fara activitate…si pe deasupra vor sa devina si platitoare de tva ceea ce presupune inspectie la sediu principal…care il au fara activitate….
  Multumesc!

  1. Puteți ține contabilitatea firmei și acasă dacă aveți acceptul angajatorului. De altfel în CIM se poate stipula locul de desfășurare a activității salariatului. Acesta, în mod normal, trebuie să fie un spațiu deținut sau utilizat de firmă. Dacă se trece și domiciliul dvs la locul de desfășurare, poate apărea o problemă dacă, din nefericire, ați avea un accident în casă, pentru că ar putea fi considerat accident de muncă în anumite condiții. În rest, e suficient acceptul angajatorului, care dacă e exprimat în scris e și mai bine.

 88. Sunt contabila la societate privata , ma pot angaja ca si audit inter la primarie si sa raman cu contract cu timp partial la societatea privata?

  1. Depinde. Asta ar trebui ca dumneavoastră să știți. Dacă angajarea la primăria respectivă duce la intrarea dumnevoastră în corpul funcționarilor publici și s-ar putea să existe incompatibilitate între funcția publică deținută și cea de contabil la o firmă privată. Dacă nu veți deveni funcționar public sau dacă nu există nicio incompatibilitate, atunci puteți lucra în ambele locuri, altfel va trebui să renunțați la unul din ele.

 89. sunt functionar public la primarie,am studii superioare,sunt ultimul an stagiu CECCAR si vreau sa ma autorizez sa pot efectua audit public intern la mai multe institutii publice.cu un certificat de ‘formator”eliberat de fost UCAAP,pot face auditul respectiv?multumesc

  1. Dumneavoastră ar trebui să știți dacă în calitate de funcționar public puteți practica o activitate liber profesionistă. S-ar putea să genereze conflict de interese sau chiar ca o astfel de activitate să fie incompatibilă cu funcția publică.

 90. Sunt economista la o firma angajata cu norma intreaga, am studii medii -liceu economic- contabilitate, studii superioare economice-specializarea managementul intreprinderii, am urmat cursuri de contabilitate financiara; Pot intocmi balante si bilanturi contabile( sa lucrez acasa firme) ?Sub ce forma? Contract civil? angajata cu timp partial? Pfa? MULTUMESC!

  1. Contract civil dacă firma e mică: are cifră de afaceri de până la 35000 EUR sau contract de muncă cu timp parțial pentru orice firmă.

 91. Buna seara! Am si eu o intrebare. Daca sunt angajata unei asociatii, pot fi si cenzorul acesteia? Mentionez ca nu sunt angajata ca si economist sau contabil in cadrul asociatiei, am studii superioare economice, sunt membra CECCAR, cu viza la zi(dar fara cod de inregistrare de la finante). Si mai doream sa stiu daca raportul cenzorului ar trebui sa fie semnat si stampilat cu viza CECCAR sau poate fi doar semnat?

 92. Buna seara. Am si eu o intrebare. Daca lucrez intr-o firma de contabilitate, cu functia de contabil, am studii superioare economice, dar momentan nu sunt expert contabil, pot sa infiintez un PFA prin care sa facturez servicii de contabilitate pentru firme care au CA<35000euro?
  Daca da, ce cod caen ar trebui sa aiba acest pfa?
  Multumesc anticipat.

  1. Nu este nevoie să înființați nimic. E suficient un contract civil, o convenție civilă, încheiată între dvs și firma respectivă.

 93. @Cristi
  Dar nu este posibil sa infiintez si un PFA, pentru a nu fi nevoite firmele respective sa plateasca impozitul aferent sumei din conventia civila?

  1. Impozitul respectiv se reține din suma datorată. Costul ar fi același pentru firmă.
   Nu v-aș recomanda autorizație. Legea contabilității permite conducerea evidenței contabile și organizarea ei precum și întocmirea bilanțului în baza unui contract civil. Nu neapărat încheiat cu un PFA.

 94. Da, este adevarat, insa multe firme nu vor sa incheie contracte civile. Sunt mai multumite daca li se intocmeste o factura pe care sa o plateasca.

  1. Eu cred că e o chestiune de mentalitate. Nu există nici un motiv real, de a refuza o astfel de plată. Nu există nici o diferență pentru firmă, din punct de vedere al costurilor.

 95. Pentru a infiinta un PFA iti trebuie autorizatie CECCAR? Sau daca prestetezi servicii pentru firmele cu CA<35000 euro se poate face un PFA fara sa detii aceasta atestare?

  1. Nu știu să fie nevoie de acordul CECCAR ca PFA. Ca liber-profesionist da. La fel, pentru a fi SRL înscris în tabloul membrilor CECCAR e nevoie de acordul acestora și de un expert contabil ca asociat.

 96. O conventie civila pentru prestari servicii contabilitate se poate incheia pe o perioada de 1 an, si sa depun declaratia 112 in fiecare luna? Sau trebuie sa se faca o conventie civila pentru fiecare luna?

  1. Puteți face convenție civilă și pentru fiecare oră, dar este mai eficient să faceți o convenție, în acest caz, pentru o perioadă mai mare de timp.

 97. Ca absolvent al ASE si avand functia- onorifica- de contabil sef al unei asociatii nonprofit (care nu desfasoara activitate economica ,totalul activelor este sub 35000 EUR si nu are niciun angajat ) :
  -sunt obligata sa inchei conventie civila pentru conducerea contabilitatii?
  – este obligatorie certificarea bilantului anual de un expert contabil?

  1. O mică observație: contează și o eventuală cifră de afaceri. Nu doar totalul actuvelor.
   1. Da. Convenția nu presupune în mod obligatoriu și plata serviciilor. Poate fi prevăzută prestarea serviciilor pro-bono.
   2. În cazul în care aveți convenție civilă pentru organizarea și conducerea contabilității, nu este necesară certificarea bilanțului de către expert contabil.

 98. Buna ziua,

  Detin un SRL la care sunt unic asociat si administrator. Societatea are cifra de afaceri mult sub pragul de 35.000 EUR.

  Am terminat Cibernetica in cadrul ASE , iar pe diploma imi scrie economist , ca la toti cei care termina ASE-ul. Am si diploma de master in informatica economica. Soarta a facut sa ajung sa lucrez in departamentul de contabilitate a unei societati.

  Intrebarea mea este : mai am nevoie de un membru CEECAR sa-mi semneze bilantul sau il pot semna decat eu ?

  Multumesc,

  1. Îl puteți semna. Întocmiţi un contract civil între societate şi dumneavoastră pentru organizarea și conducerea contabilităţii.

 99. Buna ziua,
  Mi-am deschis un PFA cu cod CAEN 6920, in situatia data pot incheia contracte de prestari servicii si emite factura firmelor carora le voi tine contabilitatea?
  Multumesc,

 100. Buna ziua,
  Sunt absolventa cu studii superioare contabilitate si gestiune, imi pot face pfa daca nu sunt membru cecar?

 101. Buna ziua,
  Sunt expert contabil activ si detin firma de contabilitate (asociat unic si administrator) in curs de autorizare CECCAR.
  Am doua intrebari:
  1. Pot semna situatiile financiare ale altor firme ca si expert contabil?
  2. Pot tine contabilitatea de pe firma mea la o societate comerciala detinuta 100% de sotul meu?
  Multumesc anticipat!

  1. 1.Da, dar nu veți putea presta și taxa serviciul până ce nu veți fi autorizată.
   2.Vedeți în etică și deontologie profesională – normele CECCAR ce se spune despre lucrări efectuate pentru rude.

 102. Nelamuriri:
  1.Pt un SRL cu CA<35.000 euro se poate semna bilantul in baza unei conventii civile,indiferent de optiunea societatii de a aplica sau nu sistemul simplificat ?
  2.Pt a declara retinerile aferente sumei stabilite prin conventia civila(impozit 16%, cass)ce declaratii trebuiesc intocmite de catre beneficiar ( D010?,ce rubrici?)/ D112 ?
  Va multumesc.

 103. Multumesc mult pt lamuriri.
  Si cu impozitul(16%)cum ramane ? Nu se declara prin 010 ?
  Nu precizasem CAS pt ca persoana prestatoare are si CIM la alta soc.

 104. Am deschis un PFA cod caen 6920, sunt economista , nu sunt membru CECCAR. Pot sa inchei contract de prestari servicii de contabilitate primara cu o firma mare care are contabilitatea organizata si condusa de un birou financiar contabil?

   1. Și ce dacă? Mai repet încă odată, deși am obosit să tot repet acest lucru: organizarea și conducerea contabilității nu se poate face decât de către un contabil șef sau de către un expert contabil. În rest orice lucrare specifică departamentului financiar contabil – contabilitatea primară, pregătirea documentelor, etc, se poate face de către orice contabil sau economist ce nu este contabil șef sau expert contabil.

 105. Buna ziua, sunt membru CECCAR cu viza la zi, angajata cu contract de munca la o firma, nu am cabinet individual(pentru ca se platesc foarte multe taxe), dar vreau sa inchei o conventie civila la o firma cu o cifra de afaceri mai mare de 35000E. Intrebarea mea e, care sunt riscurile daca inchei contract civil cu retinere la sursa si nu semnez contract prestari servicii pe cabinetul individual. De ce pentru cele cu CA sub 35000E se pot incheia contracte civile cu retinere la sursa si pentru mine (cazul mai sus explicat) care sunt membru CECCAR si platesc la ei multe taxe nu am voie sa fac acest contract civil cu retinere la sursa?

  1. Legea contabilității pemite organizarea și conducerea evidenței contabile în baza unui contract civil, de către persoane cu studii superioare economice, doar la firme ce au cifră de afaceri mai mică de 35000 EUR. De asta se poate încheia în cazul lor astfel de convenții. În cazul în care cifra de afaceri este mai mare de 35000 EUR există însă două variante: contabiliatea este organizată și condusă de către o persoană angajată cu contract de muncă (fie el și unul cu normă parțială) sau de către un expert contabil activ ce deține fie un cabinet de contabilitate fie o societate comercială, autorizate de către CECCAR.
   Așa că variante aveți, totul e să alegeți cea care vă convine.

 106. Buna ziua,
  Am terminat Facultatea de Stiinte Economice la CJ, lucrez de un an ca si economist la o societate, pe langa asta as vrea sa tin contabiliatatea la un SRL care presteaza servicii,as putea ? sau am nevoie de altceva?

  1. Da, ați putea. De ce nu? Cu convenție civilă sau contract de muncă, după caz, în funcție de criteriile pe care le-am tot explicat în articol și comentarii.

 107. Buna ziua,

  Va rog sa imi spuneti daca este posibil ca o firma sa aiba angajati un director si un contabil sef.Exista vreo interdictie in acest sens?
  Multumesc !

  1. Nu, nu există nici un fel de interdicție. De ce n-ar putea avea angajat așa ceva? Poate avea 10 directori angajați și un singur muncitor la o adică, dacă firma consideră că așa este necesar. Doar în unele situații (de exemplu firme cu capital integral sau majoritar de stat, ori cele la care statul prin autorități centrale sau locale sunt acționari) pot exista unele reguli speciale privind angajarea și, implicit, restricții.

 108. Bună ziua,

  Vă rog să îi spuneţi, dacă ştiţi, atunci când se trece de pe un soft de contabilitate pe altul, cât timp trebuie să păstrezi accesul deschis pentru înregistrările din softul vechi în cazul unui control fiscal. Există o limită de ani ca la documentele contabile?

  Mulţumesc!

  1. Depinde. Dacă e vorba de un PFA ce folosește un soft e nevoie să poată asigura timp de 10 ani posibilitatea listării anumitor registre din acel soft. Altfel, nu accesul la bazele de date e reglementat pentru o anumită perioadă de timp. Există un termen de păstrare a documentelor primare și a registrelor de contabilitate. Documentele primare, au termen de păstrare de 5 ani, cu excepția statelor de salarii ce au termen de păstrare de 50 de ani. Registrele de contabilitate – registrul jurnal, registrul inventar și cartea mare se păstrează 10 ani.

 109. Buna ziua,

  Am citit comentariile de la articol si am inteles urmatoarele:
  In calitate de licentiat in stiinte economice, poti tine contabilitate( de la primara pana la bilant), astfel:

  1. pe baza unui contract de munca(functia de director ec./ contabil sef) pentru orice firma, indiferent de CA.
  2. pe baza unui contract civil/ conventie civila, doar pentru firmele cu CA mai mica de 65.000euro.

  Va rog frumos sa ma corectati daca nu am inteles bine.

 110. Buna ziua, am si eu o intrebare: contabilul autorizat, membru ceccar, poate tine contabilitatea unei firme, printr-un contract de prestari servicii, indiferent de cifra de afaceri a acesteia? Poate semna si bilantul? Multumesc!

 111. Buna ziua,

  Sunt asociat si administrator al unei firme si sunt angajata pe functia de director general. Pot tine contabilitatea daca am studii economice superioare, indiferent de CA? Multumesc frumos!

 112. Buna ziua,
  Sunt absolvent de studii superioare, specialitatea contabilitate si informatica de gestiune dar din pacate nu am dat licenta. Cu ce ar echivala studiile pana cand voi obtine diploma,mai pe scurt, pot tine contabilitatea unei firme? Banuiesc ca nu pot semna bilantul chiar daca am contract de munca.

 113. Buna ziua,
  Am studii postliceale de contabilitate,am absolvit si Facultatea de Stiinte Economice dar nu am dat licenta,sint SI contabil autorizat CECCAR in aceste conditii pot fi incadrat cu contract de munca pe postul de contabil sef respective pot intocmi si semna situatiile financiare?

 114. Buna ziua,
  Sunt contabil de peste 15 ani si am luat licenta in contabilitate si informatica de gestiune in 2010.
  M-am angajat acum la 1 octombrie 2014 la o societate SA, societate noua, infiintata in urma desfiintarii compartimentelor de gospodarire oraseneasca si intretinere spatii verzi ale primariei. Deci, am preluat oamenii si fixe cu contract de concesiune.
  1 – as vrea sa stiu daca pot fi incadrata ca director economic, pentru ca cineva sustine ca ar trebui sa am cel putin 5 subordonati?!?! Eu am doar o colega (deocamdata) tot licentiata in economie, si muncim cat 4-5, facem si munca de personal si salarizare, pentru a face economie la cheltuieli. Mi s-a spus ca pot fi doar sef contabil!
  2 – as vrea sa stiu daca directorul general, nou incadrat si el in firma, este obligat sa aiba contract de mandat? Sau asta ramane la latitudinea Consiliului de administratie?
  Astept raspuns si va multumesc!

  1. 1.Da. Nu există vreo normă legală, prevedere în codul muncii sau alt act în legislația muncii sau cel puțin nu am eu cunoștință de un astfel de act, care să stabilească faptul că o persoană nu poate fi angajat pe funcție de conducere decât dacă are un anumit număr de subordonați. E și o chestie în afara unei logici normale. Acel cineva ar trebui să vă argumenteze – indicându-vă explicit textul de lege sau norma legală pe care o invocă pentru a-și susține afirmațiile. Cu toate acestea poate exista situația în care firma prin CA sau în cadrul AGA își stabilește organigrama și stabilește astfel de restricții, dar mă repet: este o chestiune ilogică să faci așa ceva.
   2.Da. Pentru aceasta vedeți art.152 și următoarele din Legea 31/1990 R.

 115. Buna ziua,
  eu am terminat facultatea de stiinte administrative si acum vreau sa ma reprofilez profesional pe contabilitate. pot sa urmez cursurile CECCAR sau trebuie neaparat facultatea de stiinte economice?
  Multumesc,

 116. Sunt contabil-sef la o societate comerciala, membru CECCAR. Pana la sfarsitul anului trebuie sa efectuam inventare la gestiuni. Din comisia de inventariere pot face parte si eu , in conditiile in care alt angajat tine evidenta gestiunilor?
  Multumesc.

  1. Cred că cel mai bine vă clarificați această nedumerire dacă ați consulta normele privind inventarierea patrimoniului, ce sunt disponibile aici

 117. Buna ziua.
  Am si niste intrebari. Sunt expert contabil, membru CECCAR si impreuna cu un coleg, cu studii economice superioare, dorim sa infiintam o societate prin intermediul caruia dorim sa efectuam servicii contabile. Nu dorim sa autorizam societatea prin CECCAR. Trebiue neaparat sa avem CAEN 6920? In acest caz cine va semna situatiile financiare (eu sau colegul). Trebuie aplicat stampila CECCAR sau/si stampila societatii noastre.

  1. Da, trebuie să aveți CAEN 6920.
   Nu veți putea, în baza unor contracte de prestări servicii, organiza și conduce contabilitatea vreunei firme, acest lucru fiind permis doar persoanelor fizice sau juridice autorizate de către CECCAR. Puteți întocmi orice lucrări contabile dar nu veți putea organiza contabilitatea firmei sau întocmi situațiile financiare ale acestora în baza unui contract încheiat între societatea dumnevoastră și parteneri.
   Veți putea organiza și conduce contabilitatea firmelor doar ca persoană fizică fie angajați cu contract de muncă, caz în care calitatea de expert contabil nu are relevanță, fie ca expert contabil autorizat CECCAR, titular al unui cabinet individual, altfel nu.

 118. Buna ziua,
  am terminat liceul economic cu atestat de Contabil-Statistician, facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori din cadrul ASE cu diploma de Licentiat in Stiinte Economice, iar in prezent urmez un master de fiscalitate, pot tine contabilitatea mai multor firme si sa le semnez bilanturile, fara sa-mi fac PFA? Care sunt posibilitatile? Va multumesc

 119. Buna ziua,
  Am si eu niste intrebari. Am studii superioare de informatica si studii postliceale de contabilitate. Va rog mult sa-mi spuneti daca in acest caz pot tine contabilitatea intreprinderilor individuale cu CA<35.000 EUR. In acest scop trebuie sa infiintez si eu un PFA/Intreprindere Individuala sau pot sa lucrez si pe baza unei conventii incheiate ca si persoana fizica. Va multumesc.

  1. Prevederile art.10 din Legea contabilității nu se aplică persoanelor fizice, întreprinderilor individuale. Puteți conduce contabilitatea acestora, indiferent de nivelul veniturilor acestora (atenție! acestea nu au cifră de afaceri, acest concept existând exclusiv în cazul persoanelor juridice care conduc o contabilitate în partidă dublă).
   Puteți conduce o astfel de contabilitate – pentru PFA sau II sau liber-profesioniști, fie în baza unui contract de muncă încheiat cu aceștia, fie ca PFA autorizată, dar nu în baza unei convenții civile sau contract civil.
   Nu veți putea organiza și conduce contabilitate în partidă dublă pentru nici o societate comercială, indiferent de cifra de afaceri a acestora. În aceste cazuri (societăți comerciale) puteți conduce o evidență primară și cam atât, fără bilanț și fără a angajarea răspunderii.

 120. buna ziua. as vrea sa va intreb cine are responsabilitatea pt calcularea / avizarea salariilor si a depunedii declaratiei d112. această responsabilitate revine tot directorului economic sau poate fi delegata altei persoane? ce studii calificări trebuie să aibă această persoană? Multumesc.

  1. Nu există vreo reglementare legală în acest sens, prin care să se indice în mod explicit o persoană anume. Totul depinde de organizarea internă a firmei. Dacă firma are contabilitate proprie și nu are o persoană din cadrul acestui compartiment sau a compartimentului de resurse umane să se ocupe de această declarație răspunderea îi revine contabilului șef, directorului financiar, etc. Dacă are contabilitatea externalizată, totul depinde de contractul încheiat.
   Persoana ce întocmește statele de salarii și/sau declarația 112 ar trebui să aibă cel puțin studii economice de nivel mediu.

 121. Buna ziua,
  Sunt absolventa de studii superioare economice si impreuna cu sotul meu am deschis un srl.In acest SRL amandoi avem calitate de asociat si administrator.Intrebarea mea este, daca pot sa tin eu contabilitatea srl ului, sa depun declaratii si sa intocmesc situatii financiare fara sa fiu si angajata a Srl ului? E valabila conventia civila in acest caz?

 122. sunt angajata referent la ANAF ,am studii economice superioare CIG pot tine contabilitatea la o societate ?multumesc

  1. Dacă sunteți funcționar public: Nu. V-ați afla în stare de incompatibilitate. Vedeți legea 161/2003 și legea 188/1999. Vă este interzis în mod eplicit acest lucru.
   Dacă nu sunteți funcționar public, da, puteți încheind un contract de muncă cu acea societate.

 123. Buna ziua, sunt absolvent de colegiu universitar economic, si as vrea sa imi fac o intrepridere individuala, pe care sa tin contabilitatea in paritda simpla pentru firme cu cifra de afeceri mai mica de 35.000 de euro… Este posibil?

  1. În întrebarea dumnevoastră există contradicții:
   – contabilitate în partidă simplă se conduce exclusiv pentru cei care obțin venituri din activități independente ce au impunere în sistem real. Adică PFA, II sau liber-profesioniști, în general. Pentru aceștia, se poate conduce evidență contabilă indiferent de nivelul veniturilor obținute.
   – pentru persoane juridice contabilitatea este una în partidă dublă nu în parttidă simplă.
   În cazul persoanelor juridice, începând cu acest an contabilitatea, indiferent de cifra lor de afaceri, se poate organiza și conduce numai de către persoane cu studii economice superioare angajate cu contract de muncă a acelor firme sau de către experți contabili membrii CECCAR. Conbtabilii autorizați sau peroanele cu studii economice medii, angajate sau nu ale persoanei juridice (adică un PFA sau II înființat de un contabil cu studii medii) pot întocmi documente contabile pentru o persoană juridică dar nu pot organiza contabilitatea acesteia și nici nu pot întocmi și semna situațiile financiare.
   În cazul dumnevoastră:
   – puteți conduce contabilitatea în partidă simplă a unui II, PFA sau liber-profesionist, indiferent de venitul obținut de aceștia, fie ca angajat al lui fie în baza unui contract dacă vă înființați și dvs un PFA sau II
   – nu puteți organiza și conduce contabilitatea unei persoane juridice și nici nu puteți semna situațiile sale financiare, indiferent de cifra de afaceri, decât dacă studiile dumnevoastră sunt considerate studii economice superioare și sunteți angajat al persoanei juridice sau dacă sunteți membru CEC
   – puteți întocmi documente contabile pentru o persoană juridică dacă vă înființați un PFA sau II, dar în nici un caz nu veți putea întocmi și semna situațiile financiare ale acesteia

 124. Buna ziua,am in curs de calificare pentru contabil, studio superioare Stiinte juridice si administrative, angajata la societatea cu cifra de afaceri sub 35000 euro,la care sunt si acfionar, Pe postul de contabil. Intocmesc actele contabile, mai putin bilantul Pe care Il intocmeste si semneaza in Canta il autorizat. Am decis sa
  intocmesc eu actele contabile deoarece pana anul trecut aveam o contabila, pe care o plate am, dar pe balanta si restful actelor apare numele meu. Mentionez ca nu aveam incheiat contract sau conventie cu ea. Intrebarea mea este : pot intocmi in legalitate actele contabile lunare ? Multumesc.

  1. Puteți întocmi orice document până a nivel de balanță. Nu puteți organiza și conduce contabilitatea firmei, nu puteți întocmi situații financiare. Nu puteți avea atribuții specifice contabilului șef. Am o obervație: dacă bilanțul vi-l face un contabil autorizat, nu este în regulă. Cel care îl întocmește trebuie să fie expert contabil (dacă nu e persoană angajată a societății)

  1. Încercați să absolviți o facultate cu profil economic pentru a avea studii economice superioare :)

 125. ce incompatibilitate exista intre inspector de sppecialitate(la copntabilitate) si administrator financiar la scoala (stidii siperioare) ambele functii sunt contractuale , nici una functie publica?

 126. Buna ziua,
  Din cate am citit mai sus din anul 2015 nu se mai poate intocmi bilantul la pers juridice CA < 35.000 euro, nu?
  OUG-ul care abroga intra in vigoare din ian 2015 asta inseamna ca bilantul pe 2014 care este intocmit in 2015 nu se mai poate face pe baza de conventie civila? Persoana care intocmeste trebuie sa fie angajata sau sa aiba incheiat un ctr de prest servicii?

  Multumesc.

  1. Ba da. Se mai poate întocmi. De ce să nu se mai poată? Doar că cel care vizează situațiile financiare – fie are contract de muncă încheiat cu societatea și este angajat al acesteia, fie este expert contabil și societatea are contract de prestări servicii încheiat cu persoana respectivă.

 127. Da, da, ma scuzati. Am uitat sa adaug ca ma refer la bilant intocmit de persoane cu studii economice superioare pe baza conventiei civile.

  1. Nu știu. Asta depinde de firmă, e o chestiune pur administrativă. Legal nici măcar deținerea unei ștampile nu este obligatorie. Nu există lege ce să oblige la deținerea ei. Că e cerută de unul sau altul e o altă discuție, dar legal nu este obligatorie.

 128. buna ziua…sunt functionar public,am terminat studii economice imi puteti spune daca as putea tine contabilitatea la un magazin alimentar?multumesc

  1. Nu. Ați fi în stare de incompatibilitate. Am mai explicat asta în unul din comentariile anterioare.

 129. Buna ziua, am absolvit facultatea de stiinte economice, licentiata economist, si doresc sa infiintez o firma care sa poate presta servicii de cenzorat pentru asociatiile de proprietari.Dupa cate am inteles nu pot sa-mi deschid un SRL pentru ca am nevoie de cod caen 6920.Se poate printr-un PFA sau nu?

 130. Buna ziua! Sunt asociat unic si administrator al unui SRL si am studii economice superioare. Din ce am citit mai sus am inteles ca ma pot angaja ca si contabil sef pentru a tine contabilitatea firmei pana la nivel de balanta inclusiv? Bilantul a fost semnat de fiecare data de un expert contabil, ceea ce se va intampla si de acum inainte. Multumesc mult!

 131. Buna ziua. Numele meu e Alexandra si lucrez vanzatoare la un magazin de cartier.
  Intrebarea mea este: trebuie sa tin eu contabilitatea? Marfa care intra in magazin
  trebuie sa ii tin eu evidenta? Sa ii fac eu preturile? Lucrez pentru prima oara in domeniu
  si sunt curioasa care ar fi treaba mea in magazin in afara faptului ca sunt vanzatoare.
  Va multumesc pentru intelegere

 132. Buna ziua! am terminat faculatea de finante-banci si as dori sa lucrez in contabilitate, se poate sau am nevoie de o echivalare sau un document ca am urmat un curs de contabilitate?

  1. Puteați termina și economie agrară, dacă sunteți licențiată a unei facultăți cu profil economic nu e o problemă.

 133. Buna ziua!
  Am urmatoarea situatie la locul de munca: am terminat facultatea la ASE, am diploma in stiinte economice, iar dna de la HR spune ca nu poate sa ma treaca economist cu studii superioare fiindca la specializare este administrarea afacerilor, nu economie. Este posibil asa ceva? Eu stiam ca toti absolventii de ASE sunt economisti.
  Multumesc

  1. E o chestiune ce ține exclusiv de organizarea firmei dvs. Depinde și pe ce post și în ce funcție sunteți angajată.
   Absolvenții de ASE sunt persoane ce au studii economice superioare și pot fi angajați pe orice funcție necesită sau impune acest nivel de competențe. Spre exemplu puteți să vă angajați și contabil șef fără probleme, pentru că legea nu impune un anumit profil al facultății de științe economice ci doar existența studiilor superioare economice.

 134. buna ziua.
  o societatea comerciala infiintata in 1996 care are, printre altele si codul CAEN de prestari servicii contabile, are ca administrator un absolvent cu studii economice superioare. nu este membru CECCAR. pot incheia cu aceasta societate un contract de prestari servicii contabile sau consultanta contabila? mentionez ca firma mea are cifra de afaceri de peste 35.000 de euro si un contabil cu studii economice superioare care semneaza bilantul.
  va multumesc.

  1. Da. Dar o astfel de societate sau reprezentantul ei nu va putea organiza și conduce contabilitatea altor societăți (nu va putea îndeplini sarcini specifice contabilului șef) și nici nu va putea întocmi și semna situațiile financiare a altor societăți.

 135. Sunt contabil autorizat, membru ceccar, cu studii medii. Va rog sa-mi spuneti ce am voie sa fac legal din punct de vedere financiar-contabil, la firme cu cifra de afaceri sub 35000 eur si peste 35000 eur. conducerea evidentei contabile pe baza documentelor primare, intocmirea statelor de salarii, declaratiilor transmiterea lor pe baza de semnaqtura electronica, intocmirea balantelor de verificare, bilant contabil si pe ce baza -contract de prestari servicii

  1. Până la nivel de balanță tot ce ați scris, indiferent de mărimea firmei. Nu puteți întocmi situațiile financiare și nici nu le puteți semna. Nu puteți semna nici un document în calitate de contabil șef sau să exercitați activități specifice contabilului șef.
   Toate aceste activități le puteți desfășura în baza unui contract de prestări servicii.

 136. Buna ziua, Daca am o salariata pe un srl cu functia de contabil, iar pentru 2 ani este in concediu de îngrijire copi, mai poate ea sa repr soc ca si contabilă, sa semneze bilant, sa depună decl? Sau firma trebuie sa angajeze pe altcineva sau sa incheie un contract de prestări servicii?

 137. As dorii sa imi deschid un SRL-D,avand ca obiect de activitate consultanta in afaceri,eu fiind economist( specialitatea finante-contabilitate) .Intrebare: 1 imi pot organiza si tine singur contabilitatea?
  2.daca ,am ca forma de organizare SRL-d,pot tine contabilitatea altor firma,in baza conventiei civile?
  va multumesc anticipat si va felicit pentru munca depusa ,pentru rigurozitate si promtitudine,si va urez bafta in ceea ce faceti!

 138. Buna ziua,

  Am terminat facultatea – Finante Asigurari Banci si Burse de Valori -ASE si masterul de Fiscalitate tot in cadrul ASE-ului. Tatal meu vrea sa isi deschida o firma de transport. Eu pot tine evidenta contabila, pot avea drept de semnatura (expert contabil) fara sa fac cursul de 3 ani la CECCAR?

  Va multumesc mult!

  1. Da – puteți conduce evidența contabilă a firmei și puteți semna documentele financiare ale acesteia, dacă vă angajați cu contract de muncă la firma respectivă și dacă funcția pe care sunteți angajată este un a de contabil, șef sau director economic ori dacă aveți o împuternicire explicită din partea administratorului pentru a îndeplini sarcini specifice acestor funcții. Nu puteți avea dreptul de semnătură în calitate de expert contabil fără a fi membru CECCAR.

 139. Buna ziua,as dori sa stiu daca un functionar public dintr-o primarie cu studii superioare in contabilitate,poate sa tina evidenta contabila firmelor,in paralel locului sau de munca.

 140. Buna seara!Sunt studenta in primul an la licenta la ASE in cadrul specializarii:Economia comertului,serviciilor si turismului…Eu initial pot sa ma angajez ca si economist…dar cred ca sunt putine sanse.Intrebarea este pot alege sa urmez master in contabilitate?Sunt nehotarata in ceea ce priveste sansele gasirii unui job dupa absolvirea acestei facultati.Multumesc.

  1. Puteți alege orice master doriți. Dacă doriți să lucrați într-o funcție de contabil nu este nevoie neapărată de master ci de cunoștințe solide de contabilitate cunoștințe ce se pot obține la modul general în facultate, dar tot experiența într-un astfel de job este cea care își va spune cuvântul.

 141. Buna ziua ,

  Am terminat studii superioare si sunt economist daca imi deschid un SRL cu cod caen 6920 unde sunt unic asociat si administrator si am si contract de munca pe functia de director economic ( si in fisa postului am specificat ca pot semna bilanturile cu CA mai mare de 65000 E) pot incheiat contracte de prestarii servici cu si pot semna bilanturile la CA mai sus mentionata

  Va multumesc

  1. Puteți specifica orice doriți în fișa postului. Nu contează. Pentru alte societăți nu puteți organiza și conduce evidență contabilă cu acel SRL. Dvs ca economist puteți conduce și organiza, precum și întocmi și semna situațiile financiare, doar la acele societăți la care sunteți angajat cu contract de muncă.

 142. Am inteles pentru societatile cu CA peste 65000 E imi trebuie contract de munca sau conventie civila , dar pentru societatiile sub 35000 E pot semna situatiile financiare ( cu acel SRL si se emite si fact ) sau si aici imi trebuie contract de munca sau conventie civila

  Multumesc mult

  1. Nu ați înțeles bine. Mai citiți odată, toate postările de pe blog legate de legea contabilității.

 143. buna ziua,
  am studii medii si certificat de contabil obtinut prin reconversie profesionala si tin evidenta contabilitati primare de 12 ani cu contract de munca . vreau sa stiu daca se mai poate sa tin si evidenta cOntabilitati primare a altei firme sub 35000 E pana la bilant si balanta .
  multumesc anticipat .

  1. Puteți întocmi documente contabile pentru orice firmă indiferent de cifra de afaceri dacă vă angajați cu contract de muncă sau vă deschideți un PFA. Ce nu puteți face – nu puteți conduce și organiza departamentul contabil al unei persoane juridice, nu puteți întocmi și semna situațiile financiare (bilanț) pentru persoane juridice.

 144. Buna ziua, am studii medii, pot tine evidenta contabila la firma surorii mele, pana la nivel de bilant si balanta fara contract?Multumesc

 145. buna ziua,…vreau sa stiu daca este corect (legal) ca gestionarea si gestionari care sunt incadrati la societatea ”mama” sa treca ca si angajati la o alta societate dar sa se ocupe in sontinuare de gestionare bunurilor societatii ”mama” ??

  1. De ce să nu fie legal? S-ar putea să existe un contract de prestări servicii între cele două societăți prin care o societate să gestioneze bunurile alteia.

 146. buna ziua…am preluat contabilitatea unui sindicat si as dorii sa stiu daca trebuie tinuta in partida simpla sau dubla, pana acum s-a tinut in partida simpla, nu s-au inreg ca plat de impozit profit. au avut de reglat doar incasarile cu platile…incas fiind doar de natura cotizatiilor…cum se procedeaza in acest caz…merg tot asa in continuare?…mentionez ca nu am nici conventie civila cu ei,sunt si eu membru al acestui sindicat, deci imi pot trece numele si smnatura? sper sa ma lamuriti, caci am gasit tot felul de neclaritati si contraziceri…multumesc

  1. Un sindicat trebuie să organizeze și să conducă evidență contabilă în partidă dublă. Vedeți OMFP 1969/2007.
   Iată ce spune art.1 alin2 din ordin

   (2) Reglementările contabile prevăzute la alin. (1) sunt obligatorii pentru asociații, fundații sau alte organizații de acest fel, partide politice, patronate, organizații sindicale, culte religioase, precum şi pentru alte persoane juridice înființate în baza unor legi speciale, în scopul desfășurării de activități fără scop patrimonial, care au obligația, potrivit legii, să conducă contabilitatea în partidă dublă și să întocmească situații financiare anuale.

   În anexa 2 la ordin se spune și cine poate conduce evidență în partidă simplă.

   1. Categoriile de persoane juridice fără scop patrimonial care pot organiza şi conduce contabilitatea în partidă simplă, sunt următoarele:

   a) unitățile de cult;
   b) asociațiile de proprietari.
   2. Au obligația de a organiza și conduce contabilitatea în partidă simplă persoanele juridice fără scop patrimonial în al căror act normativ de înființare există prevederi exprese în acest sens.

   În concluzie: o organizație sindicală are obligația conducerii evidenței contabile în partidă dublă conform OMFP 1969/2007 cu excepția cazului în care potrivit legislației în baza căruia a luat ființă se prevede în mod explicit că evidența contabilă se conduce în partidă simplă. Și după cum văd eu nici Legea 54/2003 și nici Legea 62/2011 nu pomenesc nici un cuvânt despre modul de ținere a contabilității sindicatelor. Așa că, în opinia mea, ceea ce s-a făcut nu este corect. Trebuiau depuse situații financiare, întocmite documente contabile conform reglementărilor specifice.

 147. Sunt absolventa a programului de studii universitare de licenta : Finante si Banci , din domeniul de licenta : Finante din cadrul Facultatii de Stiinte Economice Brasov obtinand titlul de LICENTIAT IN STIINTE ECONOMICE.Intrebarea este urmatoarea:
  Pot ocupa post de contabil , contabil sef sau director economic in cadrul unei societati comerciale? Pot semna bilant?

 148. Buna ziua. Sunt economista cu studii superioare (ASE – cu licenta) si am o firma (microintreprindere) cu Activitate principala = “Servicii de furnizare si management a fortei de munca” si Activitate secundara = Consultanta pentru afaceri si management. Va rog sa imi spuneti pentru un PFA (contabilitate in partida simpla, neplatitor de TVA) ce forma sa aleg pentru ai intocmi si depune declaratiile anuale (D200, D600) pe baza Registrului Jurnal de Incasari si Plati ?
  1. contract de munca cu timp partial
  2. contract civil
  3. Contract prestari servicii cu facturare consultanta manageriala, depunere declaratii sau utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automata a datelor ?
  Multumesc

  1. În cazul în care firma dvs, societate comercială, furnizează servicii unui PFA puteți întocmi un contract de prestări servicii cu emitere de factură. Chiar și pentru contabilitate dacă aveți în obiectul de activitate așa ceva și este și un CAEN autorizat la ORC pe sediul social sau la sedii secundare.

 149. Deci cu Activitati secundare = CAEN 7022 “Activitati de consultanta pentru afaceri si management” si CAEN 6920 “Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal”, firma fiind infiintata in martie 2012, fara sa fiu membra CECCAR (expert contabil), pot sa tin fara probleme contabilitatea pentru PFA, fara sa fiu angajata cu contract de munca la PFA, ci cu contract de prestari servicii ? Si in acest caz, obiectul contractului sa fie prestari servicii pentru consultanta de management sau prestari servicii contabilitate PFA ? Dvs. cum credeti ca ar fi corect ? Va multumesc frumos!

 150. Buna ziua.Am citit comentariile de pe blog si vreau o ultima lamurire!Eu in martie 2016 termin concediul de crestere copil si nu pot sa ma intorc la biroul unde am lucrat,dar am vreo 3 firme cu cifre de afaceri de vreo 65000 Euro,eu fiind licentiata in contabilitate,legal daca imi fac contract de munca cu timp partial pe functia de contabil sef pot tine evidenta contabila la domiciliu si semna bilantul fara nici un fel de problema?Multumesc frumos!!

 151. Sunt licentiata in contabilitate,de curand am fost numita contabil sef.Pe langa atributiile specifice acestei functii mi s-au dat si atributiuni de casier dar si gestionarea unor obiecte de inventar din cadrul societatii.Din cate stiu ,contabilul sef nu are voie sa aiba gestiune.Administratorul societatii spune ca este o lege veche care nu mai este valabila.Eu stiu ca acea lege nu s-a abrogat,imi este teama de un eventual control al ANAF.Cine raspunde in acest caz,eu sau administratorul?

 152. Buna seara.Ma refer la,Legea 22/1969-art.9.Exista si O.M.F.P.946/2005,standardul 18,separarea atributiilor,citez:Persoana care exercita controlul financiar preventiv propriu nu trebuie sa fie implicata ,prin sarcinile de serviciu,in efectuarea operatiunii supuse controlului financiar preventiv propriu.In Decretul 209/1976 la art.46 se mentioneaza ca,conducerea compartimentului contabilitate are obligatia sa faca lunar control inopinat la caserie.In aceste conditii eu, in calitate de contabil sef trebuie sa-mi fac mie,pentru ca sunt si casiera,control inopinat!Ce parere aveti despre aceasta situatie?Multumesc!

  1. Legea 22/1969 nu exclude funcția de contabil șef. Citiți cu atenție art.9.Iar OMFP 946/2005 nu mai este în vigoare. Este abrogat. Și nu se referea la orice entitate ci doar la unele societăți comerciale, cele la care era statul acționar.

 153. Buna ziua! Am terminat Facultatea de Stiinte Economice, Specializarea Administrarea Afacerilor si Masteratul in domeniul Managementului. Contabilitatea am invatat-o pe parcurs si ma pasioneaza. In urma studiilor terminate pot tine contabilitatea la diverse firme (magazine). Cum trebuie sa procedez.
  Va multumesc!

 154. Buna seara.Am terminat liceul economic si Scoala Postliceala de finante -contabilitate. Am lucrat ca si contabil sef in anul 1996-2004. In conditiile actuale pe ce post pot fi incadrata si ce contabilitate pot tine? Pot deveni membru CECCAR (contabil autorizat)?

  1. Pe post de contabil. puteți întocmi orice evidență contabilă. Nu puteți conduce și organiza compartimentul de contabilitate al unei firme sau instituții și nici semna situațiile financiare. Da, puteți deveni contabil autorizat.

 155. Buna seara.Sunt angajata cu CIM la un SRL ( asociat unic) ca director economic.Pot fi la aceiasi firma si unic asociat (prin cedarea partilor sociale).Pot semna bilantul dupa acest pas?

 156. Buna ziua,
  Sunt angajata la o soc poz asistent manager delegat director economic dar in acest moment sunt in concediu de maternitate. Pot semna bilantul?

  1. Teoretic da, practic ba :)
   Ar însemna să și lucrați – să fiți pontată în timp ce aveți contractul de muncă suspendat.

 157. buna ziua,

  situatiile financiare pentru un ong pot si depuse doar cu semnatura membrilor sau este nevoie si de un contabil autorizat sau expert contabil? De cenzor nu este nevoie pentru ca sunt mai putin de 15 asociati.

  multumesc frumos!

 158. Buna ziua,

  Va rog un raspuns la urmatoarea intrebare: Daca firma are contract de prestari servicii semnat cu o firma de contabilitate, iar acea firma emite facturi electronice prin angajatii sai, cum putem numi dpdv intern, un angajat din cadrul firmei noastre care sa raspunda pentru acele emiteri ale facturilor electronice? Exista vreo derogare sau vreun aspect practic / cutuma pe care sa le aplicam in situatia noastra?
  Multumesc.

  1. Citiți aceste norme. Independent de modul de emitere a facturilor dvs aveți obligația de a asigura autenticitatea originii. Puteți numi o persoană responsabilă, dar nu pentru emitere ci, eventual, pentru verificarea normelor interne ale societății dvs de către emitent.

 159. Bună ziua, am o nelămurire, urmează să țin contabilitatea la un SRLD abia înființat, eu am studii superioare economice, dar nu voi fi angajata la aceasta firma, se poate sa întocmesc toate actele contabile și sa fie semnate de către administratorul firmei? Societatea în mod sigur nu va depăși 35000 €. Se poate sa semneze administratorul actele contabile , dacă este unic angajat? În cazul în care nu se poate, va rog sa îmi transmiteți și ce fel de contract pot încheia cu firma și dacă pot pune o suma minima? Îmi trebuie Pfa pentru colaborarea asta? Va mulțumesc.

  1. Da, se poate, dar numai dacă vă angajați cu contract de muncă. Este irelevantă cifra de afaceri. De mai bine de 1 an.

 160. Buna ziua.Sunt absolventa de studii superioare specializarea contabilitate si informatica de gestiune.In prezent urmez un master in administrarea afacerilor in turism,comert si servicii.As dori sa-mi deschid un pfa.Am o mini livada si as dori sa stiu daca pot produce gem,dulceata,etc,pt.a le vinde.Pot?Sau trebuie sa am o calificare in domeniul producerii dulceturilor.

 161. Buna ziua

  Sunt expert contabil autorizat CECCAR si as dori sa stiu daca pot tine evidenta contabila si semna bilant pentru o societate, pe baza intocmirii unui contract intre mine ( persoana fizica) si societate sau este nevoie sa fiu constituita ca PFA?

  Multumesc

  1. Dacă sunteți expert autorizat CECCAR puteți deschide cabinet în baza unei decizii emise de corp și prin depunerea 070 la ANAF împreună cu acea decizie și dovada spațiului în care aveți sediul pentru a vi se atribui un cod de identificare fiscală. Dacă deja ați făcut acest lucru, e suficient, puteți presta servicii contabile în baza unui contract de prestări servicii. Dacă nu ați făcut acest lucru, fie îl faceți de acum și vă deschideți un cabinet, fie întocmiți un contract de muncă, chiar cu timp parțial, cu firma respectivă.

 162. Buna ziua! Am terminat SJA Brasov specializarea stiinte administrative -administratie publica si un master program de studii standarde reglementari si politici contabile ma pot angaja la o institutie publica pe post de administrator financiar studii superioare? Multumesc!

 163. Buna ziua ! Am o mica nelamurire . Am studii medii de contabil , am lucrata intr.un CI expert contabil , intre timp am terminat si facultatea de Finante Banci . Nelamurirea mea este : pot sa ma angajez la o scoala ca si contabil expert? Am drept de semnatura daca am terminat FB ca studii superioare ? Multumesc anticipat

  1. Expert contabil deveniți după un examen de acces la CECCAR. Și după încă unul de terminare după o perioadă de stagiu.
   Ca economist, absolvent de studii economice superioare vă puteți angaja într-o funcție de contabil șef, sau similară, dar nu de expert contabil.

 164. Buna seara!
  In cazul in care sunt expert contabil si doresc sa-mi fac PFA fara sa am angajati, as putea sa tin contabilitatea la mine la PFA sau as fi intr-o situatie de incompatibilitate? Am aceasi intrebare si pentru cazul in care as avea un SRL.
  Multumesc!

  1. Un expert contabil nu ar pune o astfel de întrebare.
   Un expert contabil nu-și face PFA. Fiind profesie liberală e suficientă decizia CECCAR prin care dobândește drept de a-și deschide un cabinet de contabilitate.
   Legea contabilității nu obligă o persoană fizică să aibă departament de contabilitate sau să aibă contract cu un expert contabil sau contabil autorizat care să-i conducă evidența contabilă. La o persoană juridică e obligatoriu, dar asta se poate face prin angajare. Vă puteți angaja în funcția de contabil șef la propria societate comercială.

 165. Va multumesc pentru raspuns. Ce nu imi este clar este daca un profesionist contabil actionand ca o persoana fizica pe piata servicilor contabile poate sa-si tina singur contabilitatea sau nu (exista principiul independentei din etica contabila ). Se mai aplica in acest caz?

  1. Dacă își ține contabilitatea la societate o poate face nu ca liber-profesionist independent ci ca salariat.
   Dacă e cabinet deschis ca persoană fizică – cum aici nu există obligația legală a a avea contabilitatea condusă de o persoană anume nu e nici o problemă dacă își conduce singur contabilitatea și nici nu are cum să încalce principiul independenței.

 166. Cristi :
  În cazul în care firma dvs, societate comercială, furnizează servicii unui PFA puteți întocmi un contract de prestări servicii cu emitere de factură. Chiar și pentru contabilitate dacă aveți în obiectul de activitate așa ceva și este și un CAEN autorizat la ORC pe sediul social sau la sedii secundare.

  As vrea sa va intreb daca o societate comerciala, nemembra CECCAR, are contract de prestari servicii – contabilitate primara, de exemplu, conform codului CAEN – cu un PFA, si ii emite acestuia factura, cheltuiala respectiva poate fi considerata deductibila pentru PFA. Va multumesc.

 167. Buna seara! Sunt membru al unei asociatii de proprietari de padure si am fost ales in AG ca si membru al Comisiei de cenzori.Mentionez ca am atat studii medii economice, cu atestat de contabil statistician, cat si studii superioare economice de lunga durata, cu diploma de licenta.Cu toate acestea nu sunt membru CECCAR si din aceasta cauza, coroborat cu faptul ca am avut doar al treilea numar de voturi presedintele CA a propus angajarea unui expert contabil autorizat in locul meu, desi statutul prevede expres ca membrii Comisiei de cenzori sunt alesi in AG din randul membrilor asociati.Din cei trei membri alesi doar eu am studii economice dar cu toate acestea eu nu sunt “compatibil” cu functia de cenzor, pe care de altfel am indeplinit-o de la infiintare si pana la ultima raportare anul 2015 care nu a fost tocmai favorabila CA.In conditiile in care nu sunt membru autorizat CECCAR pot fi asimilat contabilului autorizat, in Comisia de Cenzori daca am studii economice de lunga durata cu diploma de licenta?

  1. Statutul nu poate prevala în fața legii ce reglementează înființarea asociației. Aceasta este înființată în baza OG 26/2000.
   Vedeți art.27 și 27^din acea lege. Comisia de cenzori și componența ei depinde de numărul de membri ai asociaților
   Dacă asociația are mai mult de 100 de membri înscriși, unul din membrii comisiei de cenzori este obligatoriu să fie contabil autorizat sau expert contabil. Contabil autorizat sau expert contabil în condițiile legii sunt doar membrii CECCAR.

 168. Am studii superioare(facultatea de economie si relatii internationale;master Business). Lucrez de un an jum la o firma de asigurari ca si contabil. Am mai lucrat 10 luni la o firma de conta membra Cecar. As putea sa-mi deschid firma si sa pot tine conta la alte firme?? Sau trebuie sa fiu autorizar?

 169. Buna ziua,
  As vrea sa intreb daca administratorul poate delega pe cineva sa semneze bilantul in locul lui, fiindca nu va fi in tara in mai. Precizez ca cealalta semnatura este asigurata de o societate de contabilitate.
  Daca administratorul poate delega pe cineva, cum o poate face? Printr-o decizie interna, printr-o hotarare a AGA(el este unul dintre cei doi actionari ai firmei) sau printr-o procura la notariat?
  Multumesc!

 170. Buna ziua,
  Pot sa fiu administratorul unei societati daca sunt membru CECCAR? Exista vrea incopatibilitate?
  Multumesc

 171. Buna seara,
  Sun Asociat Unic si Administrator la firma de contabilitate 6920 -Activitati de contabilitate primara (neautorizata CECCAR) si angajat cu CIM in functia de Director Economic (am studii superioare economice).
  Imi pot transmite declaratii si pot sa semnez bilantul la propria societate? Esate ceva in neregula sau trebuie sa fac ceva in plus?
  Pentru restul societatilor cu care colaborez este ok daca ma angajez la fiecare in parte in functia de Director Economic pentru a le semna bilantul, pe langa contractul de prestari servicii pe care il am cu fiecare?
  Multumesc anticipat!

 172. Buna ziua,
  Am o nelamurire, intocmirea bilantului pentru anul 2016 se poate face de o persoana fizica cu studii superioare economice in baza unei conventii civile, fara ca aceasta persiana sa fie membru , societatea a avut o cifra de afaceri pe anul 2016 de ~ 7000€, iar semnarea bilantului se va face de catre administrator?

  Va multumesc anticipat.

 173. Buna seara ,
  Am si eu urmatoarea intrebare : Lucrez in contabilitate de aproape 25 de ani, am studii medii (Liceul Economic) si un curs de contabilitate autorizat de Ministerul Educatiei. Am lucrat pana de curand intr-o firma de contabilitate iar anul acesta mi-am infiintat propria firma de contabilitate (contabilitate primara). In momentul de fata am clienti cu cifra de afaceri mica , atat srl-uri cat si pfa-uri cu care am incheiat contracte de prestari servicii .Pentru semnarea bilanturilor , am apelat la o doamna expert contabil , iar declaratiile si bilanturile le-am transmis electronic cu semnatura mea. Este corect sau nu ? Imi puteti spune va rog daca procedez bine , sau daca gresesc si mai ales unde gresesc ?

  Va multumesc mult !

  1. Este corect. Puteați accede la CECCAR pentru a fi contabil autorizat ca profesie liberală, dar și așa cum procedați este corect.

 174. Contabilitatea unei multinaționale va fi externalizata către o firma din Polonia
  In țara va rămâne momentan doar raportarea ( declarații, bilanț etc )In acest caz contractul de prestări servicii trebuie înregistrat undeva? Programul in care va lucra firma respectiva trebuie sa fie omologat? (Oracle )Cui revine responsabilitatea datelor contabile?

  1. Vedeți OPANAF 2994/2016 și formularul 017.
   Contractele de prestări servicii încheiate între rezidenți și nerezidenți pentru servicii prestate pe teritoriul României se înregistrează la ANAF.
   Contabilitatea nu poate fi prestată decât aici dacă vorbim de firmă înregistrată în România. Ea se conduce potrivit regulilor și legilor române.
   Dar este posibil ca firma din Polonia să colaboreze cu firmă de contabilitate din România și apoi situațiile din România să le transpună în formatul lor.
   Programul de contabilitate nu trebuie omologat de nimeni. Responsabilitate conducerii contabilității previne persoanei, care este fie salariata firmei, fie împuternicită de firmă, fie are contract de prestări servicii contabile cu firma și care are obligația organizării și conducerii contabilității firmei.

 175. Buna ziua.
  Într-o firmă tip Plafar, vânzătoarea a ținut evidența cheltuielilor zilnice (încasări, plata facturilor, impozitelor, furnizorilor de utilități etc., precum și încasarea defalcată a salariului său). Pentru perioada luată în calcul (2011 – 2013), din calculele efectuate în baza acestor însemnări, am constatat că ajuns să-și însușească între 1600 și 2000 lei lunar în loc de 745 lei net conform Contractului de muncă (Raport de expertiză extrajudiciară). Am intrat în posesia acestor însemnări la ultimul inventar, după care am concediat-o cu plata tuturor „dărilor”, conform legislației în vigoare. Acum sunt în proces civil pentru recuperarea sumelor încasate ilegal. Instanța nu recunoaște înscrisurile vânzătoarei considerând că nu sunt documente oficiale. Ce trebuie să fac pentru a recupera prejudiciul adus firmei.
  Mulțumesc,
  Ion CHIOSILĂ

  1. Este irelevant tipul firmei.
   Un caiet de însemnări nu are cum să fie recunoscut de instanță pe simplul motiv că ar putea reprezenta simple încercări de a face un tip de contabilitate și înscrierea unor fapte reale și nu un document real.
   La fel, dvs nu puteți face calcule pe astfel de însemnări. Dvs, în firmă, aveți evidență contabilă? Documente contabile? Dacă da, puteți demonstra exclusiv cu ajutorul lor că firma a încasat sau că i s-a predat în casierie o sumă mai mică decât cea care i se cuvenea? Dacă da, atunci solicitați efectuarea unei expertize contabile, în instanță, punând la dispoziție documentele întocmite și semnate de persoana respectivă. Altfel nu vor putea fi considerate decât simple supoziții. Un raport extrajudiciar ce pleacă de la acele însemnări și nu de la documentele contabile efectiv întocmite nu e tocmai ce aveți nevoie.
   Pentru că eu nu pot înțelege cum, fiind vorba de bani, nu puteți demonstra cu documente că și-a însușit bani. Dacă am vânzare de 10000 lei, chitanțe pe 8000 lei și rămân 2000 lei și îi și poate prezenta e bine, dar dacă și-a însușit 2000 lei în loc de 1000 lei, nu v-ați sesizat că trebuia să primiți măcar 1000 lei? E cumva absurd.

 176. Buna ziua, am o situtie despre care vreau sa va cer o lamurire…unitatea noastra, cu gestiune global valorica, cu activitate de restauranat si organizare de evenimente, are incheiate contracte de exclusivitate cu anumiti furnizori. Acestia la o anumita perioada de timp imi vireaza o anumita suma de bani, pt exclusivitatile respective si pentru atingerea sau depasirea volumului de marfa vanduta, stipulat in contract, in baza unei facturi emisa de unitatea noastra, pe care se specifica prestari servicii conform contract… cum se contabilizeaza in opinia dvs. aceste facturi? Va multumesc anticipat…

  1. V-ați răspuns singură ” in baza unei facturi emisa de unitatea noastra, pe care se specifica prestari servicii conform contract”
   Pe venituri din prestări servicii.

 177. Buna ziua!
  Ca si administrator al unui SRL, pot tine evidenta contabila fara a avea studii de specialitate iar bilantul anual sa fie intocmit si semnat de un contabil autorizat.?
  MULTUMESC!

 178. Daca esti membru fondator intr-un ONG poti tine si contabilitatea acestuia avand in acelasi timp si calificarea de expert contabil?

 179. Buna!

  Daca am un ONG in Timisoara si am nevoie ca un expert conteabil sa imi stampileze si semneze un bilant, acesta trebuie sa fie neaparat din Timisoara sau poate fi si din alt oras?

 180. Buna! Am si eu o intrebare…am facut facultatea de 3 ani de contabilitate si informatica de gestiune si as dori sa aflu daca pot ocupa functia de contabil sef intr-o instituie de invbatamant.Sau trebuie sa am si masterul in contabilitate…..Multumesc!

 181. Buna, am terminat facultatea de Științe Economice, sunt angajata ca economist la o firma. Am oportunitatea de a tine contabilitatea și unor alte firme. In ce măsura pot face asta? Evidentă primara, declarații, bilanț, etc… Mulțumesc,

  1. Puteți conduce și organiza evidența contabilă a oricărei firme dacă sunteți angajată cu contract de muncă la acea firmă pe postul de contabil șef.

 182. Buna ziua,

  Sunt economist si m-am angajat la o societate ptr a tine contabilitatea primara. Inchiderile, bilantul toate se inchid de catre un expert contabil , membru CECCARin baza unui ctr de prestari servicii, in care specifica ca tine contabilitatea , nu ca organizeaza si conduce contabilitatea.Toate cheltuielile de protocol pe care eu le consider nedeductibile ( ar trebui considerate chiar dividende din punctul meu de vedere) , expertul mi le modifica si deduce si tva . Cine raspunde ptr aceste aberatii ? Eu sau ea?

  1. Nu este corect punctul dvs de vedere. Nu există nici o bază legală pentru a fi considerate dividende.
   Deducerea TVA se poate face în condițiile prevăzute de codul fiscal. Răspunderea se stabilește prin fișa postului pentru dvs și prin contract pentru prestatorul de servicii contabile.

 183. Buna ziua, Am un PFA platitor de TVA cu activitate agricola impusa in baza normei de venit si pe acelas CUI, activitati dupa recoltare impus la venit real. Contabilitatea este intocmita in sistem informatic Saga PC, este obligatoriu intocmirea Registrului Jurnal de incasari si plati separat cu toate veniturile si cheltuielile activitatii impuse la venit real sau este valabil cel in care sunt incluse toate documentele de vanzare si achizitii de la ambele activitati.Determinarea impozitului pe venit real se poate din situatii pe tipuri de venituri si cheltuieli. Daca ma poate ajuta cineva cu reglemantarile legale. multumesc

  1. Pentru activitatea agricolă, impusă în baza normelor de venit agricole, nu aveți nici o obligație contabilă și nu aveți obligația completării registrului de încasări și plăți pentru acea activitate. RJIP este unul singur, indiferent de câte activități ați avea, impuse în sistem real. Departajarea pe activități se face în registrul de evidență fiscală nu în cel de încasări și plăți.
   Reglementările legale: Legea contabilității, OMFP 170/2015, Codul Fiscal.

 184. Cristi vreau să stiu în ce an s-a abrogat legea Contabilitatii privind OUG 37/2011 pentru CA mai mica de 115000 lei . Multumesc.

  1. Prevederea conform căreia persoanele care în exercițiul financiar precedent au înregistrat cifra de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro și totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro, puteau opta pentru un sistem simplificat de contabilitate și prin care acele persoane puteau încheia convenții civile cu persoane ce aveau studii economice superioare pentru întocmirea contabilității a fost abrogată în anul 2014 prin OUG 79/2014.

  1. Da, dacă are împuternicire în acest sens. Dar nu ar fi tocmai în regulă ca cel care are rol de audit să semneze declarațiile.

 185. Bună ziua! Sunt absolventă de științe economice, profil CIG. Am lucrat ca și contabil 1 an de zile la un SRL. Însă aș dori să țin contabilitatea unor societăți de acasă. Din ce am citit pe aici, trebuie să mă angajez pe firma lor ca și contabil șef etc sau să fac un contract cu ei pentru a putea semna bilanțul. Întrebarea mea este, contractul de muncă pot să îl fac doar pe o lună și apoi să ii fac încetare după ce îi depun bilanțul?
  2. Este nevoie de acest contract de muncă și pentru a depune celelalte declarații? (D100, D300 etc)

  1. 1. Nu. Contabilitatea se conduce în compartiment distinct condus de contabilul șef.
   2. În mod normal da.

   1. 1. Contractul de muncă îl pot face și cu timp parțial, 2 ore pe zi?
    2. Am înțeles ca pentru SRL trebuie neapărat de îndeplinit aceste aspecte respectiv să faci parte din ceccar sau să fii angajat sau să faci acel contract. Întrebarea mea este dacă se aplică aceeași regulă si pentru II, PFA, IF?
    3. Pot tine contabilitatea pentru II, IF, PFA fara sa fiu membră ceccar sau fiu angajata pe firma lor, în cazul în care aceștia au angajați pe întreprindere? Căci în acest caz, trebuie să depun lunar declarația D112.

    1. 1. Da.
     2. PFA sau II ori IF nu au obligația de a avea contabil. Nu au avut niciodată această obligație.
     3. Da.

 186. Bună ziua! Pot ține contabilitatea unei firme fără să fiu membru ceccar sau să fiu angajată pe firma respectivă, adică declarațiile lunare, trimestriale (TVA, d100, d112, etc) să le semnez eu cu semnătura mea electronică iar doar în cazul bilanțului să apelez la un expert contabil?

 187. Și încă ceva.
  1. Pentru un SRL, Aș putea cu semnătura electronică făcută pe numele meu să semnez celelalte declarații în afară de bilanț? În cazul bilanțului să apelez la un expert contabil.
  2. Pentru II, PFA, IF, pot să le țin contabilitatea fără să fiu angajată pe firma lor sau am încheiat vreun contract?
  3. Dar în cazul în care II, are un salariat. Pot să îi semnez declarația D112 cu semnătura mea electronică fără să fiu angajată sau să închei un contract? (Menționez ca pentru a-i semna declarația unică cu semnătura mea electronică, am fost împuternicită)

Lasa un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *