Codul Muncii

28 Apr 2011 | Legislatie | 8 comentarii723 vizualizari

munca1 După cum știți, de la data de 30 aprilie 2011, va intra în vigoare un nou cod al muncii.

Pe forumul SAGA găsiți aici codul muncii, în forma actualizată.

Puncte de interes:

 • prevederile legate de încheierea contractelor de muncă (vedeți informațiile minime, documente medicale, verificarea prealabilă a aptitudinilor, etc)
 • prevederile legate de timpul de muncă, timpul de odihnă, repaosul săptămânal, munca de noapte, munca suplimentară
 • contractele de muncă cu timp parțial. Atenție la modificări.
 • perioadele de preaviz
 • demisia
 • formarea profesională
 • plata salariului
 • pentru mai mult de 50 de salariați, se instituie un comitet de securitate și sănătate în muncă la nivel de angajator
 • prevederile legate de regulamentul intern – conținut minim, mod de comunicare, etc.
 • răspunderea disciplinară și patrimonială

Contravenții:

 • nerespectarea dispoziţiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe ţară, cu amendă de la 300 lei la 2.000 lei;
 • încălcarea de către angajator a prevederilor art. 34 alin. (5) , cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei. art.34 alin 5 se referă la faptul că la solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat să elibereze un document care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate
 • împiedicarea sau obligarea, prin ameninţări ori prin violenţe, a unui salariat sau a unui grup de salariaţi să participe la grevă ori să muncească în timpul grevei, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei;
 • stipularea în contractul individual de muncă a unor clauze contrare dispoziţiilor legale, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;
 • primirea la muncă a până la 5 persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, potrivit art. 16 alin. (1), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată; art.16 prevede încheierea contractului de muncă în formă scrisă. Peste 5 persoane discutăm despre infracțiuni și pedepse complementare.
 • prestarea muncii de către o persoană fără încheierea unui contract individual de muncă, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei. După cum vedeți și persoana prinsă la muncă, fără contract va putea fi amendată, nu doar angajatorul
 • încălcarea de către angajator a prevederilor art. 134 şi 137, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. art.134 stipulează zilele libere legale, iar art.137 obligația plății unui spor de 100% pentru acele zile dacă nu se pot recompensa cu timp liber plătit.
 • încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 135, cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei. art.135 obligă angajatorii – unități sanitare și de alimentație publică să respecte programul stabilit de guvern pentru funcționarea lor în zilele libere legal.
 • nerespectarea dispoziţiilor privind munca suplimentară, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei;
 • nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei;
 • neacordarea indemnizaţiei prevăzute la art. 53 alin. (1), în cazul în care angajatorul îşi întrerupe temporar activitatea cu menţinerea raporturilor de muncă, cu amendă de la 1.500 lei la 5.000 lei. este vorba de așa numitul “șomaj tehnic”.
 • încălcarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei.
 • încălcarea de către angajator a obligaţiei prevăzute la art. 27 şi 116, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei. art.27 – se referă la faptul că o persoană poate fi angajată numai în baza uni certificat medical ce să ateste că este apt pentru prestarea acelei munci, iar art.116 se referă la obligația angajatorului de a ține evidența orelor lucrate de fiecare salariat (pontajul) și prezentarea acestei evidențe celor de la ITM.
 • nerespectarea prevederilor legale privind înregistrarea de către angajator a demisiei, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei;
 • încălcarea de către agentul de muncă temporară a obligaţiei prevăzute la art. 1001, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru fiecare persoană identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 100.000 lei;
 • încălcarea prevederilor art. 16 alin. (3), cu amendă de la 1.500 lei la 2.000 lei. art.16 prevede obligația angajatorului de a-i înmâna angajatului un exemplar din contractul de muncă.

Codul muncii prevede și unele fapte ce sunt considerate infracțiuni, atrăgând răspunderea penală.

 1. neexecutarea unei hotărâri judecătoreşti definitive privind plata salariilor în termen de 15 zile de la data cererii de executare adresate angajatorului de către partea interesată constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 6 luni sau cu amendă.
 2. neexecutarea unei hotărâri judecătoreşti definitive privind reintegrarea în muncă a unui salariat constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 1 an sau cu amendă.
 3. în cazul infracţiunilor arătate anterior, la punctele 1 și 2, acțiunea penală se pune în mişcare la plângerea persoanei vătămate, iar  împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală.
 4. fapta persoanei care, în mod repetat, stabileşte pentru salariaţii încadraţi în baza contractului individual de muncă salarii sub nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut de lege, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amendă penală .
 5. cu pedeapsa prevăzută la punctul 4  se sancţionează şi infracţiunea constând în refuzul repetat al unei persoane de a permite, potrivit legii, accesul inspectorilor de muncă în oricare dintre spaţiile unităţii sau de a pune la dispoziţia acestora documentele solicitate, potrivit legii.
 6. primirea la muncă a mai mult de 5 persoane, indiferent de cetăţenia acestora, fără încheierea unui contract individual de muncă, constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la unu la 2 ani sau cu amendă penală.
 7. încadrarea în muncă a minorilor cu nerespectarea condiţiilor legale de vârstă sau folosirea acestora pentru prestarea unor activităţi cu încălcarea prevederilor legale referitoare la regimul de muncă al minorilor constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 3 ani.
 8. primirea la muncă a unei persoane aflate în situaţie de şedere ilegală în România, cunoscând că aceasta este victimă a traficului de persoane se sancţionează, cu  închisoare de la 3 la 6 luni sau cu amendă .

Sancțiuni complementare în cazul unor fapte ce atrag răspunderea penală:

a) pierderea totală sau parţială a dreptului angajatorului de a beneficia de prestaţii, ajutoare sau subvenţii publice, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene gestionate de autorităţile române, pentru o perioadă de până la 5 ani;
b) interzicerea dreptului angajatorului de a participa la atribuirea unui contract de achiziţii publice pentru o perioadă de până la 5 ani;
c) recuperarea integrală sau parţială a prestaţiilor, ajutoarelor sau subvenţiilor publice, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene gestionate de autorităţile române, atribuite angajatorului pe o perioadă de până la 12 luni înainte de comiterea infracţiunii;
d) închiderea temporară sau definitivă a punctului ori punctelor de lucru în care s-a comis infracţiunea sau retragerea temporară ori definitivă a unei licenţe de desfăşurare a activităţii profesionale în cauză, dacă acest lucru este justificat de gravitatea încălcării

În cazul săvârşirii unor infracţiuni, angajatorul va fi obligat să plătească sumele reprezentând:
a) orice remuneraţie restantă datorată persoanelor angajate ilegal. Cuantumul remuneraţiei se presupune a fi egal cu salariul mediu brut pe economie, cu excepţia cazului în care fie angajatorul, fie angajatul poate dovedi contrariul;
b) cuantumul tuturor impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale pe care angajatorul le-ar fi plătit dacă persoana ar fi fost angajată legal, inclusiv penalităţile de întârziere şi amenzile administrative corespunzătoare;
c) cheltuielile determinate de transferul plăţilor restante în ţara în care persoana angajată ilegal s-a întors de bunăvoie sau a fost returnată în condiţiile legii.

8 comentarii

 1. “neexecutarea unei hotărâri judecătoreşti definitive privind plata salariilor în termen de 15 zile de la data cererii de executare adresate angajatorului de către partea interesată constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 6 luni sau cu amendă.”
  La ce articol e prevazut ca am citit de 3 ori codul muncii si nu am gasit, va rog sunt in aceasta situatie!

  1. Aveți link, la începutul articolului către forma completă a codului muncii. Infracțiunea respectivă este prevăzută la capitolul V – Răspunderea penală, art.277.

 2. buna! si eu trec printr-o situatie asemanatoare: am o sentinta definitiva si irevocabila, titlu executoriu prin efectul legii din 18.01.2011 (data pronuntarii ramanerii irevocabile la curte), o dispozitie legala de la prefectura cu acordarea despagubirilor egale cu salariile indexate…. ce mi se cuveneau de la incetarea raportului de serviciu pana la data reintegrarii, si cu toate astea primarul tot cauta pretexte sa o amane; cu toate ca are banii prevazuti in buget si nu are temei legal intucat og71/2009 modificata are aplicare numai la sentintele obtinute pana la 31 dec2010.
  in final am facut plangere penala si astept sa vad ce se va intampla. mai are o amenda administrativa(data de parchet) ptr abuz in serviciu in ceea ce priveste tot cazul meu de desfiintare a postului, sunt curioasa daca amenzile date conf art277 sunt penale sau administrative?? sau raman la alegerea procurorului
  va multumesc

  1. După cum probabil ați observat deja, codul muncii vorbește numai de “amendă”. Că e administrativă sau penală e deja la hotărârea magistraților, fie ei procurori sau judecători.

 3. Buna ziua,

  Va rog pt o lamurire : conform reglementarilor aplicabile de la ian 2015 exista posibilitatea sa inchei contract de munca pe timp partial pt functia de contabil sef sau dir economic pt evidenta contabila la microintreprinderi sau srl , etc in conditiile in care am functie de baza la alta societate si sunt economist ( absolvent ASE 1986 ) si evident am experienta si am practica bogata in evidente contabile pana la intocmire bilant/situatii financiare complexe, etc ?

Lasa un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *