Impozit venit microîntreprinderi 2023.

23 Dec 2022 | Legislatie | 245 comentarii37269 vizualizari

Zilele acestea s fost publicată legea de aprobare a OG 16/2022, care astfel a rămas în vigoare fiind modificată pe ici, pe colo, în special la partea de impozit pe venitul microîntreprinderilor. De aceea, mai jos, aveți o sinteză legată de modificările ce vor apărea la acest impozit, mici exemple legate de trecerea de la micro la profit ori pentru rămânerea la micro.

De la 1 ianuarie 2023 acest impozit pe venit al microîntreprinderilor, aplicabil societăților comerciale, calculat prin aplicarea unui procent la veniturile societății, va deveni opțional. Acum el este obligatoriu.

Ce înseamnă că acesta devine opțional? Că și dacă îndepliniți condițiile pentru a aplica acest impozit, cine dorește poate, de la 1 ianuarie 2023, să renunțe la aplicarea lui și să plătească impozit pe profit începând cu 2023.

Cine poate opta să plătească impozit pe venitul microîntreprinderilor?

Societățile comerciale cu capital integral privat, care la data de 31 decembrie îndeplinesc următoarele condiții, cumulativ:

 1. Societatea nu se află în dizolvare, lichidare
 2. Au venituri totale, nu cifră de afaceri cum eronat spun foarte mulți, a căror echivalent în EUR calculat la cursul din 31 decembrie este de până la 500.000 EUR (Atenție! Acest plafon se va calcula doar pe veniturile anului 2023). Cursul EUR nu este cel curent, este cel ce se stabilește în 31 decembrie a anului anterior.
 3. Au cel puțin un salariat cu normă întreagă activ – adică nu are contractul de muncă suspendat la data de 31 decembrie a anului anterior.
 4. Au asociați/acționari care dețin peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cel mult trei persoane juridice române care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, incluzând și firma dvs.
 5. nu are venituri din consultanță (cu excepția consultanței fiscale) în proporție de peste 20% din veniturile totale.

Prin salariat cu normă întreagă se înțelege și situația în care societatea are mai mulți salariați, angajați cu normă parțială, dar a căror norme cumulate sunt echivalentul unei norme întregi (de exemplu societatea are 4 salariați angajați cu normă de 2 ore/zi sau societatea are 3 salariați, unul cu 4 ore/zi și doi cu câte 2 ore/zi), precum și situația în care societatea nu are salariați, dar administratorul său are contract de administrare sau management prin care lunar realizează o indemnizație egală cu cel puțin un salariu minim pe economie (adică 3000 lei/lună începând cu 2023).

NU pot aplica acest impozit, indiferent că îndeplinesc sau nu condițiile de mai sus, acele societăți care:

 • desfășoară activități în domeniul bancar;
 • desfășoară activități în domeniile asigurărilor și reasigurărilor, al pieței de capital, inclusiv cea care desfășoară activități de intermediere în aceste domenii;
 • desfășoară activități în domeniul jocurilor de noroc;
 • desfășoară activități de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol și gaze naturale.

Prin excepție de la aceste criterii, societățile comerciale ce au activitate în următoarele domenii: CAEN: 5510 – “Hoteluri și alte facilități de cazare similare”, 5520 – “Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată”, 5530 – “Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere”, 5590 – “Alte servicii de cazare”, 5610 – “Restaurante”, 5621 – “Activități de alimentație (catering) pentru evenimente”, 5629 – “Alte servicii de alimentație n.c.a.”, 5630 – “Baruri și alte activități de servire a băuturilor” – pot plăti impozitul acesta pentru veniturile obținute din aceste activități, chiar dacă nu îndeplinesc criteriile de mai sus legate de venituri sau salariați.

Când nu mai puteți aplica acest impozit?

Dacă la 31 decembrie a anului anterior nu îndepliniți unul din criteriile de mai sus, sau dacă în cursul anului curent realizați venituri din consultanță și management în proporție mai mare de 20% din venituri ori dacă în cursul anului, începând cu 2023, realizați venituri mai mari decât plafonul de 500.000 EUR, plafon al veniturilor calculat în lei la cursul valutar de la 31 decembrie a anului precedent. Nu mai puteți aplica acest impozit nici dacă, în cursul anului începeți să aveți activitate economică în unul din domeniile pentru care acesta nu se poate aplica (domeniu bancar, jocuri de noroc, etc).

Totodată nu mai puteți aplica acest impozit dacă nu mai aveți salariați activi și în maxim 30 de zile de la această situație nu ajungeți să aveți iarăși cel puțin un salariat activ. Asta însemnând atât cazurile de încetare a CIM cât și cazurile de suspendare a CIM.

În ceea ce privește suspendarea aveți în vedere că există și suspendare de drept, cum ar fi perioada de concediu medical suportat din FNUASS.

Nu veți mai putea aplica acest impozit dacă în 2023 sunteți plătitor de impozit pe venit al microîntreprinderilor, iar ulterior deveniți plătitor de impozit pe profit. Odată ce deveniți plătitor de impozit pe profit nu veți putea reveni la cel de impozit pe venit.

Opțiunea de a trece de la impozit pe profit, la impozit pe venit ori invers, nu se poate exprima decât la începutul anului fiscal. Trecerea, PRIN OPȚIUNE, de la un impozit la altul, în situațiile permise de lege NU SE POATE FACE ÎN CURSUL ANULUI.

Opțiunea se va comunica organelor fiscale prin formularul 700 până la data de 31 martie a anului fiscal.

În 2023 modificarea vectorului fiscal în cazul celor care nu mai îndeplinesc condițiile legale ori optează din proprie inițiativă la modificarea tipului de impozit, se va comunica organelor fiscale prin formularul 700 până la 31 martie 2023.

Ce se întâmplă cu societățile care în anul 2022 au fost plătitoare de impozit pe venit microîntreprinderi?

Acestea pot rămâne plătitoare de impozit pe venit, dacă îndeplinesc condițiile pentru acesta sau pot trece la plata impozitului pe profit dacă doresc și consideră că este mai eficient pentru ele ori vor trece obligatoriu la impozitul pe profit dacă nu îndeplinesc condițiile.

Arătam mai sus că plafonul veniturilor este 500.000 EUR, dar am scris în paranteză că se aplică doar cu veniturile anului 2023. Deci dacă în 2022, la data de 31 decembrie aveți venituri de până la 4.948.100 lei și îndepliniți și restul criteriilor atunci în 2023 veți putea plăti tot impozit pe venit.

Exemple:

Societatea X1 SRL se află în dizolvare la 31 decembrie 2022.

Începând cu data de 1 ianuarie 2023 societatea va trece la plata impozitului pe profit.

Societatea X2 SRL are activitate în domeniul construcțiilor, nu se află în lichidare și veniturile sunt exclusiv din activitatea de construcții. Veniturile realizate în 2022 sunt de 4.500.000 lei și are 10 salariați angajați, cu normă întreagă. Societatea nu este în dizolvare sau lichidare. Cursul EUR la finele lui 2022 este (fictiv) 4,9199 lei.

Începând cu 2023 poate rămâne mai departe ca plătitor de impozit pe venit, însă dacă în anul 2023 va realiza venituri de 500.000 EUR în lei însemnând 2.459.950 lei(500.000 EUR x 4,9199 lei/EUR), va fi obligată să treacă la plata impozitului pe profit începând cu data de 1 a primei luni din trimestrul în care realizează aceste venituri. Dacă are aceste venituri în august 2023, atunci de la 1 iulie 2023 va datora impozit pe profit.

Societatea X3 SRL are activitate de comerț și la data de 31 decembrie 2022 are venituri de 200.000 lei, nu se află în dizolvare sau lichidare, dar nu are nici un salariat și nici administratorul societății nu are contract de management sau administrare.

În acest caz, de la 1 ianuarie 2023, societatea respectivă va datora impozit pe profit.

Cum poate rămâne plătitor de impozit pe venit?

Doar dacă în anul 2022 va angaja cel puțin o persoană cu contract de muncă cu normă întreagă (sau mai multe persoane cu normă de muncă parțială dar a căror sumă este echivalentă cu o normă întreagă) și acea persoană va fi activă în 2022. Adică societatea întocmește contract de muncă în 2022 cu începere a activității în 2022.

Sau dacă între societate și administratorul ei va interveni un contract de management sau administrare, valabil din decembrie 2022, cu o indemnizație de minim 2550 lei în decembrie, respectiv 3000 lei începând cu ianuarie 2023.

Taxele pentru un salariu minim în 2023, presupunând că este funcția de bază a persoanei și are normă întreagă și i se aplică facilitățile pentru cei 200 lei, sunt de 1253 lei/lună. Dacă nu este funcția de bază și nu are facilități, atunci taxele sunt de cel puțin 1313 lei.

Va trebui analizat dacă este mai rentabil să plătești trimestrial între 3759 lei (1253 lei/lună x 3 luni) și 3939 lei (1313 lei/lună x 3 luni) plus 1% din venituri sau să nu ai persoane angajate ori contract de administrare ori management și să achiți impozit pe profit.

Pentru a înțelege mai bine aveți un exemplu ipotetic de calcul, pe venituri și cheltuieli trimestrial

Venituri totale – toate veniturile sunt impozabile dpvd al impozitului pe profit și al celui pe venit – Trimestrial500000
Cheltuieli totale – reprezintă doar cheltuieli deductibile fiscal pentru impozitul pe profit -Trimestrial450000
Profit impozabil50000
Impozit pe profit datorat8000
A. Salariat cu facilități pentru 200 lei
Impozit pe salariu și contribuții sociale3759
Impozit pe venit5000
Total taxe datorate ca microîntreprindere8759
Prag de echilibru – profit impozabil pentru ca impozitul pe profit să fie egal cu taxele pentru salarii și impozitul pe venit54744
Rata de rentabilitate (profitul din venitul realizat)10.9488%
B. Salariat fără facilități pentru 200 lei
Impozit pe salariu și contribuții sociale3939
Impozit pe venit5000
Total taxe datorate ca microîntreprindere8939
Prag de echilibru – profit impozabil pentru ca impozitul pe profit să fie egal cu taxele pentru salarii și impozitul pe venit55869
Rata de rentabilitate (profitul din venitul realizat)11.1738%

În ambele situații din exemplul de mai sus, este mai rentabil să plătesc impozit pe profit decât să am salariat și să plătesc 1% din venituri. În situația în care profitul impozabil atinge pragul de rentabilitate, pragul de echilibru, atunci nu contează care din cele două tipuri de impozite se plătește pentru că sumele vor fi egale.

Cu cât rata de rentabilitate este mai mare cu atât va fi mai optim fiscal să achit impozit pe venit și taxele de la salarii, iar cu cât rata de rentabilitate va fi mai mică cu atât devine mai optim, dpvd fiscal, să plătesc impozit pe profit.

Dacă aș avea mai mulți salariați, pentru fiecare salariat pragul de echilibru ar crește cu 23464 lei în situația A, respectiv 24619 lei în situația B.

Adică la 2 salariați aș achita același impozit pe profit cu cât aș achita taxe la salarii și impozit de 1% din venituri dacă aș avea un profit trimestrial de 78328 lei în situația A, respectiv 80488 lei în situația B.

Bineînțeles că, în practică, pot să apară tot felul de situații – contracte suspendate parțial, contracte cu timp parțial pentru care se plătesc taxele la un salariu minim, cazuri în care calculele orientative de mai sus nu se mai respectă.

Societatea X4 SRL are activități multiple. Comerț cu amănuntul, dar și activitate de baruri. Are salariați și nu este în lichidare. Chiar dacă din activitatea de comerț cu amănuntul va depăși 500.000 EUR, societatea va putea plăti, dacă dorește, impozit pe venit 1% pentru veniturile din alimentație publică. Pentru restul veniturilor va datora impozit pe profit. Dacă nu dorește va plăti impozit pe profit pentru tot.

Societatea X5 SRL are activitate de alimentație publică și venituri de 2.700.000 lei în 2023. Societatea poate opta să plătească în continuare impozit pe venit, nu este obligată să plătească impozit pe profit.

Societatea CF SRL are activitate de consultanță și de management. Veniturile obținute în 2022 din consultanță fiscală sunt 10% din veniturile totale, iar restul veniturilor sunt din consultanță economică și management.

Începând cu anul 2023 va trece la impozit pe profit pentru că ponderea veniturilor din consultanță, altele decât cea fiscală, este mai mare de 20%

Societatea X6 SRL nu are salariați la data de 31 decembrie 2022. În anul 2022 veniturile ei sunt de 400.000 lei.

De la data de 1 ianuarie 2023 devine plătitoare de impozit pe profit.

Cum poate rămâne plătitoare de impozit pe venit și în anul 2023?

 • Angajează cel puțin o persoană cu normă întreagă, cu contract individual de muncă a cărei dată de începere a activității să fie cel puțin 31 decembrie 2022.
 • Nu angajează nici o persoană, dar întocmește un contract de administrare/management cu o persoană (administratorul de regulă), în care stabilește ca indemnizație lunară suma de cel puțin un salariu minim pe economie și înregistrează și plătește un astfel de contract încă din decembrie 2022.

Dacă angajarea persoanei se face în decembrie 2022, dar data de începere a activității este 1 ianuarie 2023, NU mai îndeplinește condițiile legate de salariați și va trece la profit din 2023.

Ce s-ar întâmpla dacă ar avea un salariat, dar contractul de muncă ar fi suspendat la 31 decembrie?

La fel, ar trece la impozit pe profit. Pentru a rămâne plătitor de impozit pe venit, ar fi necesar fie ca în data de 31 decembrie 2022 contractul de muncă sa salariatului să fie activ, adică să înceteze suspendarea, ori dacă nu se poate face acest lucru să angajeze o persoană cu normă întreagă ori să aibă contract de administrare/management cum am arătat mai sus.

Dar dacă societatea avea situațiile de mai jos, referitor la salariați:

 1. La 31 decembrie avea 1 salariat cu normă întreagă și 3 salariați cu câte două ore, iar CIM al salariatului cu normă întreagă este suspendat.
 2. Are 4 salariați angajați cu CIM cu normă de 2 ore/zi cu contracte de muncă active, iar unui salariat i se suspendă CIM în 1 ianuarie 2023 pentru 3 luni.

În situația a) de mai sus, societatea devine plătitoare de impozit pe profit în 2023, pentru că nu are activ cel puțin un salariat cu normă întreagă. Pentru a rămâne la impozit pe venit, este necesar să ia una din aceste măsuri:

 • Încetează suspendarea CIM, dacă este posibil, în decembrie – NU de la 1 ianuarie.
 • Angajează o persoană cu minim 2 ore/zi în luna decembrie cu dată de începere a activității în decembrie
 • Majorează norma de muncă, începând cu luna decembrie, la cel puțin unul din salariații cu timp parțial, de la 2 ore la 4 ore, pentru a avea astfel echivalentul unui salariat cu normă întreagă

În situația b) de mai sus, societatea rămâne plătitoare de impozit pe venit, dar va trece la impozit pe profit în 2023 dacă nu ia una din aceste măsuri:

 • Suspendă CIM pe mai puțin de 30 de zile
 • Angajează încă o persoană cu cel puțin 2 ore/zi
 • Majorează norma unui salariat din cei activi de la 2 ore la 4 ore/zi în maxim 30 de zile de la suspendarea CIM a salariatului pentru care a intervenit acea suspendare.

245 comentarii

 1. Cristi eu zic ca nu orice firma din HORECA cu acele coduri CAEN se incadreaza la exceptiile de la art 47 ci doar acelea care au aplicat impozit specific anterior.

  Am in vedere ART VI alin 2 din OG16/2022 :

  ” Articolul VI
  (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2023 se abrogă Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 812 din 14 octombrie 2016, cu modificările și completările ulterioare.
  (2) Începând cu data de 1 ianuarie 2023, contribuabilii care au intrat sub incidența prevederilor Legii nr. 170/2016, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 31 decembrie 2022, pot opta, prin excepție de la prevederile art. 47 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru plata impozitului pe veniturilor microîntreprinderilor, potrivit titlului III din Codul fiscal, sau pentru plata impozitului pe profit, potrivit titlului II din Codul fiscal. “

  1. Acel articol este pentru cei care aplicau specific. Aceia nu puteau fi decât firme ce nu îndeplineau criteriile de micro și cum dispare specific li se dă de ales să aplice fie micro, fie profit de la 1 ianuarie.
   Pentru cei care acum sunt micro, art.47 e modificat prin art.I și are alin. 2 și prin pct.8^1 din OG 16/2022 și are alin.5
   alin. 2 spune așa

   (2) Începând cu data de 1 ianuarie 2023, prin excepţie de la prevederile alin. (1), persoanele juridice române care desfăşoară activităţi corespunzătoare codurilor CAEN: 5510 – «Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare», 5520 – «Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată», 5530 – «Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere», 5590 – «Alte servicii de cazare», 5610 – «Restaurante», 5621 – «Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente», 5629 – «Alte servicii de alimentaţie n.c.a.», 5630 – «Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor» pot opta pentru plata impozitului reglementat de prezentul titlu, fără să aplice prevederile art. 52.

   5) În situația în care persoanele juridice române care desfășoară activități corespunzătoare codurilor CAEN: 5510 – “Hoteluri și alte facilități de cazare similare”, 5520 – “Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată”, 5530 – “Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere”, 5590 – “Alte servicii de cazare”, 5610 – “Restaurante”, 5621 – “Activități de alimentație (catering) pentru evenimente”, 5629 – “Alte servicii de alimentație n.c.a.”, 5630 – “Baruri și alte activități de servire a băuturilor” obțin în cursul anului venituri și din alte activități în afara celor corespunzătoare acestor coduri CAEN, pentru veniturile din alte activități aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit prevăzut de titlul II “Impozitul pe profit”, dacă îndeplinesc oricare dintre următoarele condiții:

   a) realizează venituri din consultanță și/sau management în proporție de peste 20% inclusiv din veniturile totale;

   b) desfășoară activitățile de la art. 47 alin. (3) lit. f)-i);

   c) veniturile din alte activități au depășit echivalentul în lei a 500.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exercițiului financiar precedent celui în care s-au înregistrat veniturile. Acestea datorează impozit pe profit pentru veniturile din alte activități începând cu trimestrul în care s-a îndeplinit oricare dintre aceste condiții, pentru întreaga perioadă în care există contribuabilul.

   1. Bună ziua! Societate cu 2 salariati cu norma întreaga. In luna Ianuarie 2023, ambele contracte sunt suspendate – cfs. Societatea va trece la impozit pe profit de la 01.04. 2023?
    Mulțumesc!

   2. Asa am inteles si eu din text, ca toti contribuabilii care au codurile caen aferente sunt exceptate de la art.52.
    Inclusiv in acest pdf anaf : https://static.anaf.ro/static/10/Brasov/Brasov/microintreprinderi_2023.pdf scrie doar acest lucru, nu am vazut pe nicaieri trecut ca e o conditie ca sa fi fost platitor de impozit specific.

    Iar in declaratia D700 la impozitul micro ai varianta sa alegi unul din codurile exceptate si iti bifeaza automat ” Activitati care intra sub incidenta prevederilor art 47 alin 2 din codul fiscal

    Acum sa speram ca asa o fi si ca nu o sa interpreteze ficare cum doreste. Ca si eu sunt tot pe 5520 si inca nu sunt convins daca raman la micro sau trebuie sa trec la profit deoarece nu am angajat.

    1. Așa este, toți sunt exceptați. Nici nu am spus că doar cei care au aplicat specific.

   3. Am societate micro in 2022, cu salariat norma intreaga la 31.12.22, venituri mai mici de 1mil euro, ce desfasoara si activitate Horeca. In 2022 a obtinut venituri Horeca+alte venituri+venituri din consultanta mai mari de 20% din CA totala.
    1. De la 01.01.2023 poate ramane micro pe Horeca si in acelasi timp profit pe celelalte venituri- impozit mixt?
    2. daca da, cum se declara in 700 si care ar fi termentul

    1. Buna, ati aflat cum se depune D700, este adevarat ca se poate plati impozit pe micro pentru activitatea de Horeca si impozit pe profit pentru celelalte activitati?
     Va rog sa imi raspundeti daca puteti…nu stiu cum sa depun declaratia….

    2. Eu am depus inițial un 700 de trecere la profit și unul, ulterior de luare în evidență la micro ca excepție. Dacă sunteți micro deja atunci încercați prin a completa cu ntrare la profit și la micro ca excepție.

    3. Am încercat sa fac pe aceeași d700 intrare la profit și intrare la micro prin excepție, dar nu ma lasa… dacă depun doua D700 e in regula? Oare nu rămâne in picioare prima depusă? Am citit undeva ca D 700 e definitiva și nu se poate corecta, a doua vine ca o corecție… sau cum? Înainte eram micro. Și totuși veniturile pe care le obțin din jocuri de noroc sunt venituri in baza unui contrat de asociere in participațiune, nu am cod CAEN separat, deci codul CAEN principal și singurul al firmei este 5610 Restaurante… nu știu cum sa fac. Am tot amânat și deja am ajuns in 1 Aprilie întrebarea mea este: oare mai depun D700 in condițiile in care și înainte eram micro? Ma încurca acele venituri din jocuri de noroc.. acolo e neclar

   4. Daca societatea are activitate de restaurant, dar realizeaza si venituri din jocuri de noroc in baza unui contract de asociere in participatiune, trece la impozit pe profit cu toate activitatile?

    1. Da, dacă vrea să facă asta. Altfel nu. Pentru restaurant poate rămâne micro, iar pentru partea de jocuri trece la profit.

    2. Cristi
     “Da, dacă vrea să facă asta. Altfel nu. Pentru restaurant poate rămâne micro, iar pentru partea de jocuri trece la profit.”

     dar cum poate fi si una si alta? trebuie sa depun D700? Cum pot sa platesc doua feluri de impozite? La finante mi-a spus ca nu pot… desi in Ordonanta 16 scrie ca doar pentru acele activitati plateste impozit pe profit. Nu stiu cum sa fac, daca trebuie sa fac declaratia 700 sau nu

    3. Ba poate conform codului fiscal actual.
     În 700 la secțiunea C legat de micro există posibilitatea de a se alege luarea în evidență ca excepție selectând un cod CAEN eligibil.

    4. Societatea era și înainte la impozit pe micro… atunci va trebui sa depun D 700 și rămâne in continuare la micro… sau nu mai depun nimic?
     Și atunci pentru activitatea de jocuri de noroc calculez separat impozit pe profit?

    5. În mod normal s-ar depune doar luare în evidență cu impozit pe profit, fără ieșire de la micro.

 2. administratorul de SRL care este si cel care detine firma, poate sa aiba contract de munca? pentru a ramane la impozit pe venituri.

    1. Niciuna.
     Dar dacă are CIM i se aplică implicit codul muncii, adică 40 ore lucrate pe săptămână, ore suplimentare, 48 ore libere consecutive, etc. La contract de administrare nu există aceste restricții.

   1. 1.Contract de administrare: Există obligații de inregistrare (Revisal, ONRC, ANAF, etc.) sau alte birocrații la incheierea contractului? Ori, pe parcurs (raportare impozit, contributii, eventual D112, etc.)?
    2. Limita pentru venituri realizate de 500000 eur echivalent se aplica doar începând cu veniturile realizate în 2023 pentru indeplinire condiții din 01.01.2024 ? Altfel spus: limita de 1000000 eur echiv. este valabil pentru criteriul în cauză pentru 2023?

    1. 1. Nu. Fiscal însă este asimilat venitului de natură salarială, se datorează aceleași taxe și se declară prin D112.
     2. Limita se aplică începând cu veniturile anului 2023. Dacă în 2022 depășiți 1.000.000 EUR treceți la profit obligatoriu din 2022. Dacă în 2022 aveți mai mult de 500.000 EUR, dar mai puțin de 1.000.000 EUR atunci rămâneți micro în 2022, dar în 2023 rămâneți micro numai dacă doriți să rămâneți.

 3. 1. O societate, platitoare de impozit micro, dar care nu are salariati si care isi suspenda activitatea pana la 31.12.2022, va ramane platitoare de impozit pe venit, dat fiind ca la 01.01.2023 va avea activitatea suspendata si deci nu o sa poara sa-si schimbe vectorul fiscal? Daca da, daca in anul 2023 isi reia activitatea si angajeaza imediat un salariat, se considera ca a indeplinit conditia cu nr. de salariati pentru a ramane la impozit micro? 2. Platitorii de impozit micro din 2022, ce indeplinesc noile conditii de a ramane la impozit micro trebuie sa depuna vreo declaratie/optiune ca vor sa ramana asa, dat fiind ca vectorul fiscal nu se schimba?

  1. 1. Nu. Nu rămâne micro, depune 700 cu trecere la impozit pe profit, chiar dacă are activitate suspendată. Dacă reia activitatea tot plătitoare de impozit pe profit va fi și în 2023 și abia în 2024, dacă îndeplinește condițiile, poate opta pentru micro.
   2. Nu.

   1. Daca in 2023 nu avem angajati iar societatea Devine platitoare de impozit pe profit, poate reveni in 2024 la impozit pe venit daca angajeaza in dec 2023?

   2. In raspuns ati scris:” ….in 2024 daca indeplineste conditiile poate opta pentru micro.” Dar una din conditii incepand cu 01.01.2023 este sa nu fi fost platitoare de impozit pe micro?

 4. Fiind opțională trecerea la impozit pe venit al microîntreprinderilor, o societate plătitoare de impozit pe profit, cu salariați, care nu depașește nici în anul 2022, nici în anul 2023 suma veniturilor totale de 500000 euro, poate rămâne la impozit pe profit. Corect ?
  Mulțumesc frumos !

 5. Societate micro in Decembrie 2022 cu 2 contracte de mandat (2 administratori), fiecare contract cu o indemnizație bruta de 1500 lei/luna ( total 3000 lei brut/luna), credeți ca rămâne microîntreprindere de la 01.01.2023 ?

  1. Nu rămâne. La contractele de mandat sau administrare contează indemnizația din fiecare contract să fie la nivelul unui salariu minim nu se cumulează cum se cumulează normele. Asta și acum, textul de lege care definește salariații nefiind modificat.

   1. Buna seara!
    O micro ce indeplineste cumulativ toate cele 5 conditii, dar are CAEN 7022 “consultanta si management” poate ramane platitoare de impozit pe venit daca veniturile sunt obtinute din alta activitate (productie, are caen activitate secundara)?

  2. sigur da (nu valoarea indemnizatiei este relevanta -este ok- ci “norma” lunara de ore prevazuta in ctr. mandat si declarata in 112)

 6. Societate de constructii, in anul 2022 are venituri din vanzari produse finite (apartamente) 2650000 lei, venituri productie in curs de executie +7000000 lei (apartamente neterminate). Poate trece la impozit micro sau ramane tot platitoare de impozit pe profit?

  1. Poate trece la micro în 2023, dar dacă in 2023 va depăși plafonul de 500.000 euro, va trece la profit și nu va mai putea opta pentru micro.

 7. Buna ziua.o societate infiintata in 19.12.2022 ca sa fie micro in 2023 trebuie sa aiba angajat la 31.12.2022? .Legea spune ca poate angaja in termen de 30 de zile .Cum ramine? Va rog sa ma lamuriti.Multumesc mult.Daca o firma angajaza o persoana cu handicap gr.ll accentuat cu certificat ,musai sa aiba contract de 8 ore.Ce scutire de dari are? este si pensionar pe deasupra.IMPOZIT scutit sigur,carti de munca la fel,Dar Cas si CASS PLATESTE?.Va rog mult sa-mi raspundeti.Multumesc anticipat.

  1. Da, trebuie să aibă salariat activ în decembrie 2022. Cerința legată de angajarea în 30 de zile este valabilă doar pentru firme care se înființează începand cu anul 2023.

 8. Buna ziua. Societatea a depasit plafonul de 1.000.000 EUR. De cand trece la impozit pe profit? Incepand cu 01.01.2023? Multumesc!

 9. Buna ziua. O societate platitoare de impozit pe venit a depasit in luna noiembrie 2022 plafonul de 1.000.000 eur. Cand se depune D700? Pana la 31.03.2023 (va fi platitoare de impozit pe profit incepand cu 01.01.2023) sau in luna decembrie si va fi platitoare de impozit pe profit incepand cu 01.10.2022? Va multumesc!

    1. Se depune și 700 pentru înregistrarea în vectorul fiscal a obligațiilor fiscale ce se stabilesc la taxarea veniturilor obținute din acest contract.

 10. Sunt bulversata de atatea modificari si am o intrebare; o sc cod caen 5510 are salariati,dar depaseste CA 500000 euro . De la 01.01.2023 trece la imp profit ,sau poate ramane microintr ??

 11. În cazul in care unul dintre asociati mai este acționar la o firma cu activitatea suspendata, cu aceasta firma se depășește minimul de 3 societati, atunci una dintre aceste societati tb sa fie plătitoare de tva?

 12. O SC SRL, platitore de impozit pe venit in anul 2022, depaseste in luna noiembrie 2022, suma veniturilor de 500.000 E, are cod CAEN 4941 si 6 salariti cu norma intrega. Asociatul unic nu detine parti sociale in alte SC. Este obligata sa treaca incepand cu 01.01.2023 la impozit pe profit?

 13. O societate de constructii care nu a avut activitate in 2022, va incepe doar in 2023.
  In decembrie 2022, s-a facut un contract de mandat administratie pentru administrator de 4.000 lei.
  Acest contract va beneficia de facilitatile firmelor de constructii cand vor incepe activitatea?

 14. Buna ziua . Sunt bulversata de atatea modificari, nu mai inteleg nimic si am o intrebare :
  – O societate cod caen 5520 nu are salariati, nu depaseste CA 500000 euro .
  De la 01.01.2023 trece la imp profit ,sau poate ramane microintreprindere ?
  Multumesc.

   1. 1. Daca contribuabilul este sub incidenta Legii nr.170/2016 pana la 31.12.2022 – abrogata incepand cu data de 1 ianuarie 2023 -art.IV OG16/2022 – acesta poate opta, prin exceptie, de la prev.art.47(1) din Legea nr.227/2015-Codul fiscal la plata impozitului pe veniturile mirointreprinderilor sau pentru plata impozitului pe profit.
    In caz contrar, contribuabilul trebuie sa solicite iesirea din regimul de impozitare pe veniturile microintreprinderilor pana la data de 31 martie 2023.

 15. Buna ziua
  as dori sa-mi spuneti exact unde inregistrez contractul de mandat? care sunt pasii
  este prima data cand ma confrunt cu asa ceva
  Multumesc

 16. Buna ziua,
  O intrebare la care doresc raspuns, daca se poate.
  O firma inactiva, care a functionat candva , cu 01.01.2023 va ramane microintreprindere sau trece la impozit pe profit, cu modificare vector prin D700?
  Multumesc frumos.

  1. Trece la impozit pe profit, dacă nu are in decembrie 2022 nici un salariat cu normă întreagă sau nu plătește echivalentul unui salariu minim în baza unui contract de mandat sau administrare.

    1. Cu orice dată din decembrie. Contează faptul ca valoarea indemnizației din decembrie cuprinsă în stat și D112 să fie egală cu un salariu minim valabil în decembrie 2022 – adică 2550 lei. Iar din ianuarie să fie minim 3000 lei.

 17. Buna ziua,
  Societate cu activitate restaurant-bar în trimestrul IV 2022 realizează venituri mai mari de 1.000.000 euro. La 30.09.2022 veniturile erau < 1.000.000 euro. Pentru trimestrul IV 2022 va plăti impozit pe profit. De la 01.01.2023, întrucât nu mai poate aplica impozit specific, poate reveni la sistemul de impozitare microintreprindere sau este obligata sa aplice impozit pe profit, deoarece în 2022 nu a aplicat impozit specific? Mulțumim

 18. O firma care a fost tot timpul microintreprindere , iar la 31.12.2022 indeplineste conditiile sa ramana cu impozit pe micro, doreste sa treaca la impozit pe profit. Mai este necesara majorarea capitalului la 45000 lei? Pana cand trebuie depusa declaratia 700? Multumim

 19. Bună seara. O firmă cu activitate de bar Caen 5630 are și două aparate de joc de noroc tip păcănele prin contract de participațiune, de la 1 ianuarie 2023 trece la impozit pe profit sau rămâne la impozit pe venit micro 1%(are salariat)? Mulțumesc.

  1. Poate rămâne la micro, dar pentru partea de jocuri va datora impozit pe profit. Doar pentru veniturile din activitatea de alimentație publică va datora impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

   1. Mulțumesc frumos, îmi puteți spune baza legală să pot citi și eu (pentru că eu nu găsesc). Mulțumesc încă o dată.

   2. Mulțumesc frumos, dar vă rog să-mi spuneți unde găsesc cadrul legal pentru că vreau să citesc și eu (caut și nu găsesc). Mulțumesc.

   3. Eu am aceeasi situatie. Raman la impozit micro fiind pensiune turistica . O sa platesc pt activitatea de jocuri de noroc impozit pe profit. Dilema mea este daca depun declaratia 700 sau nu. Daca depun nu stiu cum sa bifez amandoua impozitele si sa se si valideze declaratia 700

    1. Depuneți un 700 pentru trecere la profit de la 1 ianuarie 2023. Apoi unul unde bifați intrare la micro, și selectați codul CAEN din listă pentru a se bifa opțiunea 2.2 de la micro intrând la micro tot cu 01/01/2023

 20. Buna ziua! Am si eu o situatie si vreau sa ma asigur ca am inteles corect ceea ce tot citesc de ceva timp: o microintreprindere , activitate 0111, SRL, cu angajati, care la 31.12.2022 are venituri de 850.000 euro este obligata sa treaca la impozit pe profit incepand cu 01.01.2023? Eu am inteles ca poate ramane micro pana in trimestrul din 2023 in care depaseste plafonul de 500.000 euro. Va rog sa ma lamuriti. Multumesc frumos!

  1. Ați înțeles corect. Poate trece la impozit pe profit începând cu data de 1 ianuarie 2023 – DACĂ DOREȘTE. Dacă nu vrea, atunci în 2023 va plăti impozit pe venit microîntreprinderi până în trimestrul precedent celui în care depășește plafonul de 500.000 EUR. Dacă depășește acel plafon și dacă trece de la micro la profit în 2023 atunci nu va mai putea reveni la micro.

   1. Buna ziua, va rog se poate indica baza legala pentru raspunsul dumneavoastra referitor la criteriul cu 500000E. Concret depasire in 2022 _ 500000E _ pentru 2023 poate ramane micro pana trimestrul anterior depasirii acestui plafon. Multumesc frumos, pentru timpul dumneavoastra alocat acestor raspunsuri. Sanatate si realizari depline in noul an.

    1. Art. IX litera e din OG 16/2022 modificată prin Legea 370/2022

     e) prevederile pct. 4, 30, 43, 48, 49, 51-53, 71, 73-75, 81, 83-86 se aplică începând cu veniturile aferente anului 2023;

     Punctul 4 al art.I din OG 16/2022 fiind cel care instituie plafonul de 500.000 EUR.

 21. Buna ziua, va rog sa mi spuneti la un contract de mandat in declaratia 112 ce tip de asigurat aleg 3.4? 3.5? sau altceva si nu mi dau seama mulțumesc frumos

  1. Adică? Detaliați întrebarea pentru că este extrem de confuză, iar eu nu înțeleg ce doriți să întrebați. 112 se depune până la 25 a luni următoare perioadei fiscale înregistrată în vectorul fiscal.
   700 are termene diferite de depunere, in funcție de ce se modifică, se solicită sau se declară prin acest formular.

 22. Buna ziua,
  Prevederea cu veniturile din consultanta, alta decat cea fiscala, nu se iau in calcul incepand cu anul 2023? Adica daca in 2022 am avut peste 20% astfel de venituri, nu sunt obligat sa trec la impozit pe profit, ci daca depasesc in cursul lui 2023?
  Multumesc

 23. Buna seara, maii apelez inca odata la bunăvoința dvs ,in declaratia 112 ce tip aleg de data asta pt un contract de administrare, tot 3.4 sau sau 6?,mulțumesc

 24. Buna seara,
  Pentru a ramane la impozit pe venit ca microintreprindere o societate, dupa incheierea unui contract de mandat in luna decembrie 2022 când se depune D700 ?

 25. Buna dimineata,
  Dacă o persoană este asociată în 5 srl-uri cu peste 25% aport la capitalul social. Două dintre ele au activitati de horeca. Toate societățile îndeplinesc condițiile pentru a rămâne la impozit micro.
  Ținând cont că cele din horeca intra la exceptii, pot rămâne toate societățile la impozit micro?

  1. Bună întrebare. Din păcate nu vă pot da un răspuns clar. În opinia me, da, pot rămâne toate. Dar ar trebui un act prin care sa se stabilească faptul ca cele din Horeca sunt cele care trec la profit. Acestea pot datora și impozit pe profit pentru alte venituri decât cele din Horeca pentru care plătesc impozit pe venit.

 26. Buna ziua,
  O microintreprindere care indeplineste conditiile sa ramana la micro si in 2023 mai trebuie sa depuna D700 pentru a ramane la micro? Incerc sa comepletez formularul D700 Sectiunea C din D700 si nu reusesc sa o validez pe aceasta sectiune.

 27. Bună ziua,
  Vă rog să mă ajutați cu un răspuns la următorul caz:
  O societate a desfășurat în 2022 două tipuri de activități:
  i) evaluări și expertize tehnice (membră ANEVAR și SGET) cca 45% din c.a.
  si
  ii) servicii de management cca 55% (pentru un singur client) din c.a..
  Cifra de afaceri totală a fost în 2022 de aprox 250.000 lei.
  A avut în permanență 2-3 angajați cu CIM (inclusiv la 30 dec 2022) ale căror salarii brute totale au depășit în permanență 3000 lei brut.
  De la 30 dec 2022 NU mai prestează servicii de management, a reziliat in 15 dec 2022 contractul cu acel unic client.

  Întrebare: în condițiile descrise, societatea rămâne microintreprindere cu impozitare pe venit 1% de la 1 ian 2023? daca nu, de ce? societatea trebuie sau nu să depună declarația 010 sau declarația 700 pentru a-și confirma statutul de microîntreprindere plătitoare de impozit pe venit? dacă da, până când? va multumesc

  1. Nu, pentru că se aplică prevederea conform căruia condițiile privind încadrarea în procentul de 20% se verifică pe datele anului precedent. Dacă în 2022 nu avea servicii de management, se verifica această condiție pe anul curent.
   Vedeți art.47 actualizat – doar condiția de la art.47 litera c se aplică luând în doar începând cu veniturile anului 2023. Restul condițiilor nu.

   1. Multumesc… asadar in concluzie, cele 3 criterii-cheie nou-introduse privind statutul microintreprinderii au aplicabilitate diferita: criteriul privind c.a. <500 k euro se aplica de la 1 ian 2023, adica pt veniturile din 2023 (cum e si normal, sa se aplice de la momentul la care au intrat in vigoare, in timp ce criteriul privind existenta a cel putin unui salariat se aplica incepand cu luna dec 2022 – smechereste, publicata in 22 dec astfel incat doar cei mai vigilenti sa poata șua masuri sa indeplineasca acest criteriu-, iar criteriul privind ponderea veniturilor din servicii de mgmt se aplica pt perioada 1 ian – 31 dec 2022, retroactiv, cum ar veni astfel incat nu ai nicio sansa sa te mai repliezi!!!! "Curat constituțional” cum ar zice un mare clasic dispărut dintre noi :-(

    1. Se știa din iulie ca acestea sunt criteriile, ordonanța fiind publicată de atunci. In decembrie prin legea de aprobare i s-au adus unele modificări printre care cea legată de anul calculului cifrei de afaceri și excluderea consultanței fiscale. În rest nu.

 28. Buna ziua. Mai apelez inca odata la bunavointa dvs.
  O microintreprindere cod caen 5520 nu are salariati, este platitoare de imp/venit 1 % , incepand cu ianuarie 2023.
  1. Daca incepand din luna martie 2023 obtine venituri si din alte activitati ( ex. produce diverse accesorii pentru imbracaminte ) , pentru aceste venituri plateste impozit / profit ?
  2. Ar avea de achitat impozit / venit 1 % si impozit / profit , pt. partea de productie ?
  3. Trebuie sa depuna declartia 700 pt. partea de productie ?

  Multumesc.

  1. 1. Da, dacă din acele activități depășește plafonul de 500.000 EUR.
   2. Da, dacă ar opta să plătească micro pentru partea de HORECA și dacă a depășit plafonul de 500.000 EUR pentru alte activități.
   3. Nu, decât dacă optează să treacă la profit și pentru ca partea de HORECA să fie la micro.

 29. Buna ziua,
  va rog sa ma lamuriti in privinta depunerii D700: pentru optarea de a ramane platitor de micro, intrucat societatea , la 31.12.2022 a inregistrat venituri totale mai mari de 500000 euro dar mai mici de 1000000 euro, incerc sa completez declaratia si nu reusesc sa o validez , mesajul erorii fiind acelasi de fiecare data: nu am completat corect campurile 2.1,2.2,2.3 desi completez luarea in evidenta incepand cu 01.01.2023.Mentionez ca societatea este platitoare de micro din 2018. Multumesc!

 30. Buna ziua
  Daca la 31.12.2022 o microintreprindere este platitoare de impozit pe profit si doreste sa ramana in continuare si in 2023 mai trebuie sa depuna D700?
  Multumesc!

 31. Buna ziua,
  O societate obtine 99% venituri din comert si 1% din asigurari, avand contract cu un broker. CA<500.000EUR. Din cauza asigurarilor, va trece la imp pe profit, si il va calcula pentru toate activitatile, nu doar pentru asigurari. Este corect?

 32. Daca o societate platitoare de impozit pe venit micro indeplineste toate conditiile de a ramane micro la sfarsitul anului 2022 dar doreste sa aplice impozitul pe profit in 2023,poate opta pentru impozit pe profit in anul 2023? Care este temenul pentru transmiterea D700,16 ianuarie 2023 sau 31 martie 2023?

 33. O societate platitoare de impozit pe profit de la 01.04. 2018 (prin majorare capital social 45000 lei),la 31.12.2022 are venituri sub 1.000.000 lei,poate ramane la impozit pe profit si in 2023 fara sa depuna D700,tinand cont ca incepand cu 01.01.2023 s-a eliminat conditia care se refera la capitalul social de 45000 lei?
  Multumesc.

 34. Buna ziua!
  Apelez si eu la bunavointa dvoastra!
  O persoana fizica detine peste 25% din actiuni la 3 soc.com care indeplinesc conditiile de micro, mai detine 80% din actiuni la o soc.com, platitoare de imp.pe profit, care la randul ei detine 84% din titluri la o alta soc.com care indeplineste celelalte conditii de micro. Intrebarea este, daca cea din urma soc.com. ramane la micro sau trece prin optione la imp.pe profit din 01.01.2023? Va multumesc, pt raspuns!

  1. Eu zic că da, dar vă recomand oricum să cereți o opinie și de la ANAF. În mod normal ar fi necesare norme clare, dar la noi acelea se lasă așteptate de multe ori.

 35. O societate este micro, la 31.12.2022 nu are salariati , dar am inregistrat contract de mandat la 29.12.2022, ulterior in ianuarie are si salariat . Doreste sa ramana la micro, cand depune 700 si unde trebuie bifat in declaratie ,la sectiunea C si mai trebuie si la D?

 36. Buna ziua,
  Va rog sa ma lamuriti in legatura cu D112.
  1. Pentru contractul de administrare(mandat) la asigurat contract munca ce tip aleg?
  2. Indemnizatia pentru luna decembrie trebuie sa apara intreaga 2550 (contractul de administrare(mandat) s-a incheiat la 28 decembrie 2022?
  3. Unde gasesc un model de contract de administrare(mandat)?
  Multumesc.

  1. 1. Alte categorii asimilate salariilor și în pagina de detalii, alegeți 3.2
   2. Da
   3. Nu știu. Luați legătura cu un jurist.

 37. Buna seara,
  Societate suspendată la ONRC la 31.12.2022, platitoare de impozit micro, începând cu 01.01.2023 trece la impozit pe profit sau rămâne la impozit micro?
  Multumesc anticipat!

 38. Buna ziua,
  Societate comerciala infiintata in 10.2021( fara venituri) platitoare de impozit micro, in anul 2022 fara venituri ( vrea sa acceseze fonduri), dar la sf anului are 3 angajati, unul cu norma intreaga din data de 29.12.2022, iar ceilalti cu cate 2 ore din data de 10.2021, in anul 2023 ramane platitor impozit micro?

 39. Buna ziua,
  O societate platitoare de micro in 2022 cu C.A de 25000 euro are 1 salariat cu CIM cu norma intreaga, dar suspendat pana la 31.12.2022(CFP),din 01.01.2023 inceteaza suspendarea CIM si salariatul revine in activitate(devine activ CIM),aceasta societate ramane din 01.01.2023 la micro?Va multumesc cu recunostinta pentru ajutor.

 40. Buna ziua,

  Ce se întâmpla cu societatea care a trecut la impozit pe profit pentru ca nu a avut nici un angajat la sfârșitul anului 2022 iar in februarie 2023 angajează o persoana. Trece la micro? Când poate sa treacă la micro? Multumesc frumos

 41. Buna ziua,
  Vreau sa-mi confirmati daca am inteles corect. Sunt PJ platitoare de impozit micro in anul 2022, cu CAEN – 5520, si la 31 decembrie 2022, CIM-ul unicului salariat cu timp partial de 2 ore/luna era suspendat la solicitarea salariatului.
  1. In anul 2023 raman platitor de micro cu 1% , conform exceptiilor ?
  2. Salariatul poate cere oricand incetarea suspendarii si incetarea CIM. Raman platitor de micro 1% fara salariati daca am acelasi CAEN?

 42. Buna ziua,
  O societate infintata in mai 2021,cu un angajat care din septembrie 2022 este in concediu medical pe o perioada de 18 luni,poate ramane micro in 2023?Trebuie depus formularul 700?
  Va multumesc anticipat!

 43. Bună ziua! La o societate microîntreprindere avem un angajat care până la 31.12.2022 a avut contract de muncă cu normă parțială și a fost modificat cu normă întreagă de la 01.01.2023. Cota de impozitare pentru trimestrul IV va rămâne 3% sau va fi 1%? Influențează rămânerea la plătitor de impozit pe venit dacă modificarea normei contractului de muncă s a făcut cu 01.01.2023 și nu înainte de 31.12.2022? Mulțumesc frumos!

  1. 3% dacă modificarea este doar de la 1 ianuarie.
   Din 2023 e plătitor de impozit pe profit dacă în 31 decembrie nu exista nici un salariat activ cu normă întreagă.

 44. Buna,
  O societate care are activitate medicala, si are angajat un medic cu norma intreaga (7ore/zi – ca atat are voie conf legii) la calculul impozitului pe venit imi apare automat in saga cu 3%.
  Modific eu manual calculul impozitului la 1 %, ca sa calculeze corect.
  Totodata, nu trece la impozit pe profit, deoarece este la Norma intreaga – legi speciale?
  Multumesc

  1. Ați operat la normă 7 ore și în detalii ați ales norma de 7 ore ca echivalent al unei norme întregi? Dacă da, atunci da, este 1% și da, rămâne la micro.

 45. Buna ziua,

  In 27.12.2022 am angajat un salariat cu 8 ore, va rog sa-mi spuneti daca pentru trimestrul IV platesc impozit pe venit 1 la suta, sau 3 la suta.

  Multumesc!

 46. Buna dimineata,
  1. O societate caen 5610 , platitoare impozit micro 3% ,neavand angajati , CA 2022 – 200.000 lei de la 01.01.2023 poate ramane la micro si plateste 1% impozit ?
  2. A doua societate caen 5630 in 2021 a avut activitate , dar in 2022 nu a avut deloc, respectiv nu are salariati. Trebuie sa de pun declaratia de inactivitate (la trimestru declar impozitul pe micro cu 0 (zero)). De la 01.01.2023 ramane si aceasta la impozit micro, doar ca in loc de 3% selectez 1% la cota impozabila?
  Multumesc frumos!

   1. Multumesc frumos! Mai am o nelamurire. Chiar daca raman la impozit pe micro (cu modificarea cotei de impozitare de la 3% la 1% ) tot trebuie sa depun declaratia 700 ?

 47. Buna ziua,
  Vreau sa-mi confirmati daca am inteles corect : SC inregistrata impozit micro in anul 2022, cu cod CAEN 5520 – din categoria exceptiilor, ramane platitoare de imp micro si in anul 2023 chiar daca nu are salariati?

 48. Daca pe data de 30 decembrie s-a inregistrat un CIM cu 8 ore, data inceperii activitatii 01.01.2023, poate ramane platitor impozit micro?

  1. Nu. Condiția era să aibă salariat activ la 31/12. La acea dată societatea nici nu are salariați. Are salariați doar de la 1.01.2023.

 49. Societate plătitoare de impozit pe venit, are un
  salariat cu normă întreagă la 31.12.2022. Salariatul își dă demisia și contractul încetează pe 01.02.2023. Trebuie sa trec la impozit pe profit? Dacă da de când? Dacă da, până când trebuie să depun D700? Mulțumesc anticipat pt ajutor

 50. Societate cu CAEN 5630-Baruri, dar si cu contract Venituri din participatiuni jocuri de noroc, micro pana la 31.12.2022. Poate ramane micro pt 5630 si sa treaca la profit doar cu participatiunile?

 51. Firma micro, in 2022 cu CA zero si la 31.12.22 doar cu un salariat cu 4h suspendat pt crestere copil inca din 2021 pana in mai 2023. Pana in octombrie ’22 mai avea un salariat cu norma intreaga, care a plecat cu oct 2022. Ce cota de impozit micro declar la trim IV in 100: 1% sau 3%?
  Va multumesc mult pt tot ajutorul care ni-l acordati!

 52. Speta-
  Societate cu angajati pina la 01.02.2023. In februarie inceteaza contractele de munca si suspenda activitatea firmei. Ce se intampla trece la impozit pe profit la activare?

   1. Buna ziua,
    Dacă un srl cu cod caen – Alte servicii de cazare, nu are angajați la 31.12.2022 și nici nu va face angajari, ramane la micro începând cu 01.01.2023 și plătește 1 % sau trece la IP ? Se mai depune D700 în caz ca ramane micro ? Multumesc

    1. Rămâne la micro. Va plăti impozit pe profit pentru veniturile din alte activități.

 53. Firma cu 2 angajati in dec.2022 si platitoare de impozit pe venit. In ian. 2023 un salariat pleca iar unul intra in somaj iar activitatea firmei este suspendata pentru cateva luni. Va rog sa-mi spuneti opinia dvs., la reluarea activitatii trece la impozit pe profit?
  Multumesc.

 54. Buna ziua dle Crist. Referitor la : “Buna ziua.o societate infiintata in 19.12.2022 ca sa fie micro in 2023 trebuie sa aiba angajat la 31.12.2022? .Legea spune ca poate angaja in termen de 30 de zile .Cum ramine? Va rog sa ma lamuriti.Multumesc mult.Daca o firma angajaza o persoana cu handicap gr.ll accentuat cu certificat ,musai sa aiba contract de 8 ore.Ce scutire de dari are? este si pensionar pe deasupra.IMPOZIT scutit sigur,carti de munca la fel,Dar Cas si CASS PLATESTE?.Va rog mult sa-mi raspundeti.Multumesc anticipat.”
  Eu am speta aceasta, firma cu acte eliberate pe 27.12.2022, angajat din 01.02.2023, am depus cu 1.02.2023 declaratia 700 sa fie cu impozit pe venit si in recipisa am eroarea : “categoria de impozit – Impozit pe veniturile micointreprinderilor- este luata deja in evidenta cu data de 27.12.2022- nu se opereaza corectie. “. Deci ce sa inteleg? Va ramnane cu impozit pe venit, nu? Multumesc anticipat

  1. Da. Pentru că fiind înființată în 2022, condiția verificării existenței salariaților activi se aplică la 31.12.2022. Condiția angajării în termen de 30 de zile se aplică doar pentru societăți înființate în 2023 de la intrarea în vigoare a legii.
   A fost luată în evidență în 2022 pentru că în 2022 era obligatoriu să fie micro. De la 1 ianuarie 2023 trece la profit obligatoriu pentru că nu îndeplinește toate condițiile de la art.47 la data de 31 decembrie 2022.

 55. Buna ziua, domnule Cristi. Societatea avea un singur angajat cu normă întreagă la data de 31 decembrie 2022. Contractul angajatului s-a încheiat la sfârșitul lunii ianuarie 2023. Pot rămâne la impozit micro dacă fac un contract de mandat ( cu remunerație echivalentă salariului minim brut) în termen de 30 de zile de la încheierea contractului de muncă cu fostul angajat?

 56. Buna ziua , de la 1 Ianuarie 2023 o societate a devenit platitaore de impozit pe profit intrucat nu are salariati . In programul saga unde bifez ca este platitoare de impozit pe profit ? Multumesc

 57. In cazul in care e un SRL care a fost pe 0 in 2022 si nu are angajati poate ramane la impozit pe venit in 2023 daca are activitate de baruri? Iar pentru celelalte activitati va fi impozit pe profit? Daca fac contract de administrator si depun declaratia 700 o sa fie si la celelalte la impozit pe venit?

  1. Da, poate aplica impozit pe venit micro pentru activitatea desfășurată în HORECA în anul 2023.
   Dacă are și alte activități, pentru ele aplică impozit pe profit. Nu poate aplica impozit pe venit pentru alte activități chiar dacă depuneți 700 acum pentru simplul motiv că trebuia să aibă cel puțin un salariat activ la data de 31/12/2022.

 58. Daca fac un contract de administrare pentru a ramane la impozit pe venit trebuie facut cu data din decembrie? Dupa cum ati zis el nu se inregistreaza nicaieri ci se depune declaratia 112. Societatea nu a avut activitate in 2022 iar acum o sa aiba activitate la un punct de lucru pe codul caen 5630. Este impozit pe venit daca am si facturi de incasari chirie in spatiul unde am bar?

 59. O firma care a fost tot timpul microintreprindere , iar la 31.12.2022 indeplineste conditiile sa ramana cu impozit pe micro, doreste sa treaca la impozit pe profit prin optiune . Pana cand trebuie depusa declaratia 700? 15 Ianuarie sau 31.Martie 2023 Multumim

 60. Buna
  o societate microintreprindere cu codul CAEN 4619 , fara angajati, cu venituri mici ramane in continuare la micro sau obligatoriu trece la impozit pe profit? Multumesc!

 61. Buna ziua,
  vreau sa va intreb cum ar fi mai bine sa procedez, societatea nu trece obligatoriu la profit de la 01.01.2023(nu indeplineste conditia cifrei de afaceri), insa in primul trimestru are cifra de afaceri peste 500 mii euro.Cum credeti ca ar fi mai bine sa procedez ? Ar fi mai bine sa optez pentru profit de la 01.01.2023 sau sa depun in 15.04.2023 ? ar fi vre-un avantaj ?

 62. Buna seara! SRL infiintata in aceasta luna (pe 9 martie) care a optat deja la inmatriculare pentru impozit micro si salariati mai poate modifica optiunea? Se poate face trecerea la impozit pe profit? Cu ce data?

  1. Dacă nu angajați pe nimeni în termen de 30 de zile obligatoriu modificați vectorul. Și o puteți face cu data de 9 martie. Dar abia în aprilie.

 63. Bun,
  Doresc sa-mi deschid firma de agricultura , cod CAEN 0111 (principal) si cod caen 4621 (secundar), am 4 salariati la infiintare, cum este mai rentabil, platitoare de impozit micro sau pe profit ?

  1. E greu de răspuns la o astfel de întrebare. Trebuie să vă evaluați veniturile și cheltuielile. ÎN funcție de rata de rentabilitate estimată puteți lua o decizie corectă.

 64. Buna ziua,

  O firma cu un agajat si cod CAEN 4619 poate ramane microintreprindere in 2023, va rog? Se incadreaza in plafonul cifrei de afaceri.
  Multumesc.

 65. Buna ziua.
  Am o firma care pana la 30.06.2022 a fost platitoare pe venit, de la 01.07.2022 este platitoare pe profit.
  Cum se calculeaza bonificatia?

  1. Se calculează la fel. Se aplică la suma impozitului pe venit + a celui pe profit.
   Vedeți art.I pct.11 litera c din OUG 153/2020.

   c) în cazul microîntreprinderilor care devin plătitoare de impozit pe profit în anul pentru care se aplică reducerea, procentul aferent reducerii de impozit se aplică asupra impozitului pe veniturile microîntreprinderilor însumat cu impozitul pe profit, iar valoarea reducerii rezultate se scade din impozitul pe profit, potrivit prevederilor lit. a). În cazul în care valoarea reducerii este mai mare decât impozitul pe profit, diferența care nu a fost scăzută din impozitul pe profit se scade din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, prin depunerea unei declaraţii rectificative;

 66. Buna ziua! O firma este cumparata si are un nou administrator din martie 2023. Are bilant depus pt microentitati la 2022, nu are salariati. Putem opta pentru impozit pe microentitati pt anul 2023? Cum?

 67. Bbuna ziua,
  O societare care la inceputul anului indeplinea conditiile de microintreprindere, dar la 01.02.2023 singurul angajat intra in concediu medical pentru mai mult de 30 zile trece la impozit pe profit? daca da cu ce data si care e termenul de depunere pentru formularul 700?

   1. Buna ziua dnul. Cristi! Firma infiintata in 10!martie 2023 s a declarat micro la infiintare, daca nu face nicio angajare pana in 8 aprilie 2023 (in 30 zile), trece la profit? Pana cand se depune decl. 700? Mai poate opta ulterior pentru impozit micro daca la sfarsitul anului 2023 va face angajare? Multumesc anticipat!

    1. Da, trece la profit începând cu prima zi a trimestrului II, adică de la 1 aprilie.
     Anul acesta nu mai poate opta pentru micro.

 68. Daca o societate datoreaza impozit pe profit pentru pentru jocurile de noroc si impozit pe venit micro pentru celelalte activitati, va figura la vectorul fiscal doar cu impozitul pe venit, nu?

  1. Nu. Va figura cu ambele. Dar singurul caz în care poate figura așa este atunci când “celelalte activități” sunt în domeniul HORECA.

 69. Buna ziua. O firma infiintata in data de 18.01.2023 care in 30 zile de la infiintare nu are niciun salariat, cu ce data trebuie sa iese de la platitor impozit micro si cu ce data intra la impozit profit?
  Va multumesc!

  1. Iese cu ultima zi în care se împlinesc 30 de zile de la înființare. Intră cu prima zi după ce trec cele 30 de zile de la înființare.

 70. Buna ziua DL.Cristi. Societatea cu imp/venit care a avut 1 salariat la 31.12.2022,inceteaza contractul cu 31.03. 2023 si nu mai angajeaza ,va trece la imp/profit incepand cu 01.01.2023, sau 01.04.2023?Multumesc

 71. Buna ziua, firma infiintata in 10 martie anul acesta. La infiintare este micro. Intrebare: Daca pana in 9 aprilie (30 zile) nu face o angajare trece la impozit pe profit, cu ce data? Se depune d 700 sau 010, care este termenul? Daca in luna decembrie 2023 face o angajare poate sa fie micro incepand cu 2024? Multumesc anticipat!

  1. Intră la profit cu data de 1 aprilie.
   Se depune 700 când se împlinesc 31 de zile de la înființare.
   Da, dacă la 31 decembrie 2023 îndeplinește condițiile pentru micro, poate deveni micro din 2024.

   1. Pt. trim. I trebuie sa depun decl. 100 cu impozit micro? Apoi decl. 700 cu iesire de la micro cu 31 martie si profit cu 1 aprilie? Daca se face angajare in luna decembrie 2023 pot sa trec la micro anul urmator, avand in vedere ca la trim. I 2023 era micro? Multumesc frumos!

 72. Buna seara,
  Dacă o persoană este asociată în 7 srl-uri cu peste 25% aport la capitalul social.Cinci dintre ele au activitati de horeca, iar doua dintre ele au alte coduri caen-9311 si îndeplinesc condițiile pentru a rămâne la impozit micro.
  Ținând cont că cele din horeca intra la exceptii, pot rămâne toate 7 societati la impozit micro?
  Multumesc.

   1. Multumesc frumos.
    Daca deja s-a optat prin D700 pentru impozit profit pentru 4 societatii HORECA, crezand ca se aplica regula celor maxim 3 microintreprinderi , se poate reveni la impozit micro prin depunerea D700 bifand sectiune C 2 -impozit micro / 2.2 Activitati care intra sub incidenta prevederilor art 47 alin 2 Cod fiscal,cu alegerea cod CAEN 5610 cu 01.01.2023?
    Credeti ca as putea lua amenda, in cazul in care recipisa ar veni fara erori?
    Multumesc

    1. Până la 31 martie, inclusiv puteți opta pentru micro – prin excepție de cod CAEN.
     Vor rămâne și la profit și la micro. Profit pentru eventuale alte activități decât cele din domeniul HORECA.

 73. Buna ziua,
  o microintreprindere platitoare de impozit pe venit cu activitate in domeniul HORECA(caen 5520) indeplineste conditiile(cifra de afaceri, salariat norma intreaga..etc) de micro(imp.venit) la 31.12.2022, dar in martie 2023 nu mai are salariat cu norma intreaga si nici nu angajeaza curand, poate ramane micro(imp.venit) in 2023? Se depune D700? Multumesc.

  1. Bună seara! O societate nu a avut activitate de cand s-a înființat. Pana acum a depus d100 pe 0, imp 3%. Trebuie sa treacă la imp.pe profit? Trebuia sa depuna d 700? Și dacă da, tb sa depuna d100 impozit pe profit la trim. (codul 103 din declaratie) și apoi la final de an d 101? Va mulțumesc mult!

 74. Buna ziua .O societate a avut in angajat cu norma intreaga pana pe data de 6 aprilie 2023 .In momentul de fata nu mai are angajati si nici nu intentioneaza sa mai angajeze. Trecerea de la impozit micro la impozit pe profit se face cu data de 01.04 sau cu data de 01.07.2023?.Va multumesc!

  1. Cu data de 1 aprilie, dacă în termen de 30 de zile de la data la care a rămas fără salariați nu are cel puțin un salariat.

   1. Multumesc de raspuns , daca in termen de 30 zile nu mai angajeaza salariati , care este termenul pt depunere declaratia 700 de trecere le la micro la impozit pe profit?Modificare de vector fiscal pt D112 ca nu mai are angajati se face in termen de 15 zile de la implinirea celor 30 zile?

    1. 1. În a 31-a zi puteți depune deja D700 pentru trecere la profit.
     2. Da, deși puteți depune și acolo în a 31-a zi la o adică.

 75. Pentru o micro, daca singurul salariat (norma intreaga) isi ia cate 10 zile CFP, timp de trei luni consecutiv, va avea ca efect trecerea firmei la impozit pe profit?

 76. Buna ziua, firma infiintata in 08 februarie 2023. La infiintare este micro.
  Intrebare: Daca in termen de 30 zile nu a facut nici o angajare cu norma intreaga, trece la impozit pe profit, cu data de 01 ianuarie 2023 sau 01 aprilie 2023?
  Multumesc anticipat!

 77. Buna ziua,dl.Cristi! Ma puteti lamuri si pe mine in urmatoarea speta: o Microintreprindere,care nu mai indeplineste conditia de a avea salariati( in data de 09.06.2023,sunt incheiate toate CIM) , cu ce data trece de la Impozit Micro la Profit,si care este termenul de depunere D700? Cum se completeaza corect datele de intrare si iesire?
  Pot face ambele modificari , -trecerea la Profit si scoaterea din evedenta salariati- in aceeasi declaratie D700?
  Incerc de cateva zile sa depun D700, si primesc eroarea de validare:”Data incorecta de scoatere din evidenta la categoria impozite:salarii,CAS,CASS,CAM,nu se opereaza corectie”
  Multumesc anticipat pt.raspuns.

  1. Data de ieșire la contribuții sociale este ultima zi a lunii în care încetează raportul de muncă.
   Data de intrare la profit este data de 1 a trimestrului în care nu mai îndeplinește condițiile pentru a deveni micro.
   La impozit pe profit e o problemă. Pentru că normal ar avea 30 de zile la dispoziție să angajeze o persoană ceea ce ar fi perfect posibil chiar și în iulie. Așadar logic ar fi ca doar în iulie după ce trec cele 30 de zile să se constate neîndeplinirea condițiilor pentru micro și să treacă la profit de la 1 iulie, iar ieșirea de la micro să fie la 30.06. Vă recomand însă să sunați la ANAF serviciul de asistență contribuabili pentru că nu există norme pentru această situație și ANAF poate avea o altă opinie.

 78. Buna ziua, dl. Cristi! Va rog , o lamurire . O societate a fost micro pana la la data de 31.12.2022 , iar la aceasta data nu a indeplinit conditia sa ramana micro, neavand salariati. De la 01.01.2023 a trecut la impozit pe profit. In cursul anului 2023 ( aprilie) angajeaza un salariat . Daca la data de 31.12.2023 va avea salariati activi, nu va depasi plafonul privind veniturile (500.000 eur), va putea reveni la micro de la 01.01.2024?

 79. Buna ziua! Va rog, un punct de vedere pentru urmatoarea situatie.
  Am o microintreprindere infiintata in data de 31.03.2023, care in termen de 30 de zile de la infiintare nu a angajat personal. Drept urmare am facut declaratia 010 in care am solicitat iesirea de la micro cu 31.03.2023 si trecerea la impozit pe profit tot cu 31.03.2023, adica de la data infiintarii. Pentru ca Declaratia 700 nu valideaza aceasta situatie, cei de la ANAF au cerut sa o trimit in SPV prin formularul de contact. Raspunsul lor la acesta situatie a fost ca trec la platitor de impozit pe profit cu data de 01.04.2023 argumentand ca nu mai indeplinesc conditiile abia din 30 aprilie 2023. Eu consider ca am dreptate ( unitatea pierde optiunea cu data infiintarii deoarece nu si-a respectat conditiile) si insist pentru ca nu doresc sa-mi anulez dreptul de a reveni la impozitarea pe micro din data de 01.01.2024 avand in vedere ca art. 48 din Codul Fiscal spune ca:
  ” Persoanele juridice române, cu excepția celor de la art. 47 alin. (2), pot opta să aplice impozitul reglementat de prezentul titlu începând cu anul fiscal următor celui în care îndeplinesc condițiile de microîntreprindere prevăzute la art. 47 alin. (1) și dacă nu au mai fost plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor ulterior datei de 1 ianuarie 2023.”
  Va multumesc anticipat!

   1. Sa stiti ca am solicitat un raspuns oficial de la Anaf Bucuresti, departament de specialitate si mi-a confirmat ca se trece la profit de la data infiintatii adica 31.03.2023. Cei de la Serviciul fiscal local au operat si ei in consecinta. Multumesc si zi frumoasa!

 80. Bună ziua, firma platitoare impozit micro, unicului salariat ii încetează contractul in 31 iulie, administratorul face contract de administrare cu 25 august 3.000 lei.In 01 octombrie angazeaza pe cineva cu contract de munca 8 ore si 3.300 lei.Administratorul face un act adițional pt 2 ore si 850 lei incepand tot cu 01 oct Întrebarea este daca firma ramane la micro,mulțumesc

 81. SRL infiintata in 03.2023 micro prin optiune , nu a facut angajare si a devenit platitoare de imp.profit , daca are acum un CIM cu 8 h/zi si este angajat si la 31.12.2023 mai poate opta pentru micro in 2024 ?

Lasa un comentariu

Adresa de email nu va fi publicata. Campurile obligatorii sunt marcate cu *