Codul fiscal s-a modificat. Ce e de făcut în SAGA cu cota de 9%?

20 Aug 2013 | Contabilitate, Programe | 73 comentarii3079 vizualizari

ANAFimg1Știți prea bine că, acum câteva zile, Guvernul României a modificat iarăși codul fiscal. Modificarea a fost făcută prin OG 16/2013, publicată în 2 august 2013 în MO 490/2013.

Nu reiau aici modificările, pentru că pe net este deja plin de sinteze legate de acestea. În principal, la TVA s-au operat modificări legate de recunoașterea dreptului de deducere a TVA pentru achiziții de la inactivi dacă aceștia sunt în procedură de faliment, precum și modificări legate de reînregistrarea în scopuri de TVA pentru situațiile în care codul de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat de către fisc.

Cea mai importantă modificare ce ne interesează pe noi și care este esența acestui articol este cea prin care s-a introdus cota de 9%, începând cu 1 septembrie 2013, pentru următoarele produse:

1. toate sortimentele de pâine, precum şi următoarele specialităţi de panificaţie: cornuri, chifle, batoane, covrigi, minibaghete, franzeluţe şi împletituri, care se încadrează în grupa produse de brutărie la codul CAEN/CPSA 1071;
2. făină albă de grâu, făină semialbă de grâu, făină neagră de grâu şi făină de secară, care se încadrează la codul CAEN/CPSA 1061;
3. triticum spelta, grâu comun şi meslin, care se încadrează la codul NC 1001 99 00, şi secară, care se încadrează la codul NC 1002 90 00, prevăzute în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 927/2012 al Comisiei din 9 octombrie 2012.

De ce ne interesează asta?

Pentru că dacă sunteți înregistrați în scopuri de TVA și utilizați SAGA și aveți cumpărări și/sau livrări de astfel de produse, este necesar să vă pregătiți.

ATENȚIE! Efectuați o salvare de siguranță înainte de a efectua orice modificare din cele ce vor fi descrise mai jos. Acest pas este obligatoriu. Salvarea o efhelp1ectuați din ecranul “Întreținere BD” disponibil în  meniul “Administrare”.

Dacă aveți una sau mai multe gestiuni cantitativ-valorice, evaluate la preț de achiziție, în care aveți astfel de produse:

Rezolvarea este simplă: după ce închideți luna august, sau cel puțin validați generarea notelor contabile aferente mișcărilor de stocuri, pur și simplu modificați cota de TVA în Fișiere – Articole pentru toate acele articole la care de la 1 septembrie se va aplica noua cotă redusă de 9%.

Dacă aveți cel puțin o gestiune cantitativ-valorică evaluată la preț de vânzare cu amănuntul, în care aveți și astfel de produse, atunci puteți avea două situații:

1. Să modificați prețul de vânzare,  la data de 01/09/2013. Dacă da, atunci schimbarea o veți face din ecranul “Schimbare preț de vânzare” din meniul “Operații” – “Alte operații cu stocuri” – “Schimbare preț de vânzare”.

2. Să păstrați prețul de vânzare, caz în care după schimbarea cotei de TVA în nomenclatorul de articole nu mai aveți nimic de făcut în nomenclatoare sau în alte ecrane legate de stocuri.

În ambele situații este necesar să determinați valoarea stocului corespunzător acestor produse și să înregistrați, prin articole contabile, corecția soldului contului 4428.M sau a analiticelor sale (dacă este cazul) pentru ca acesta să reflecte corect TVA neexgibil aferent stocului.

Dacă, spre exemplu, aveți stoc de 110.000 lei, din care produse de panificație 10.000 lei într-o gestiune cantitativ-valorică evaluată în preț de vânzare cu amănuntul, preț ce nu se modifică, atunci la 31/08/2013 ați avea un sold la 4428.M în sumă de 21290.32 lei (110000 x 24/124). La data de 1 septembrie 2013 însă, TVA neexigibil trebuie să fie (100.000 x 24/124)+(10.000 x 9/109) = 19354.83 lei + 825.69 lei = 20180.52 lei. După cum se vede am avea o diferență de 21290,32 lei – 20180,52 lei = 1109,80 lei. Această diferență o veți înregistra în program, prin articole contabile, la 01/09/2013 astfel:

371

=

4428.M

-1109,80 lei

371

=

378

1109,80 lei

Atenție! Dacă aveți analitice, veți înregistra în analitic.

Dacă aveți o singură gestiune, de tip global-valoric, evaluată în preț de vânzare cu TVA:

Veți efectua obligatoriu un inventar al produselor ce intră la cota de 9% de la 1 septembrie. Inventarul se va întocmi în preț de vânzare cu amănuntul.

Primul pas va fi să modificați datele din ecranul “Configurare societăți”. Pentru asta intrați în meniul “Administrare” și alegeți opțiunea “Configurare societăți” și puneți bifa la opțiunea “Evaluare mărfuri la preț de vânzare pe gestiuni distincte”.

Pasul 2 – reintrați în program și în meniul “Fișiere” veți regăsi o opțiune nouă ce se numește “Gestiuni”. Pentru a efectua descărcarea de gestiune corect, programul are nevoie ca o gestiune fizică să fie delimitată logic în gestiuni distincte câte una pentru fiecare cotă de TVA utilizată în gestiunea fizică. Spre exemplu, dacă aveți o societate ce are ca activitate comerțul cu amănuntul și are un singur magazin cu produse alimentare, atunci până la 31/08/2013, ați lucrat în sinteticul contului 371 și ați avut o singură cotă de TVA – 24%. De la 1/09/2013, nu mai aveți o singură cotă ci două – 24% și 9%. De aceea va fi necesar să delimitați gestiunea fizică a magazinului în două gestiuni logice, câte una pentru fiecare cotă de TVA, altfel programul nu va putea și sigur nu va efectua corect descărcarea de gestiune.
Așadar, veți crea în ecranul “Gestiuni” două gestiuni, ca în exemplul de mai jos:

image

Și veți defini, așa cum am făcut și eu, câte un analitic pentru fiecare gestiune logică ce o creați. În exemplul meu, eu am folosit 03 și 04 ca analitice pentru sinteticele 371, 378, 4428, 607 și 707, dar dvs.puteți folosi 01 și 02, sau alt analitic, după cum doriți.

Pasul 3 – constă în mutarea din conturile sintetice în cele analitice. De aceea, reiterez încă odată rugămintea, atenționarea, legată de salvarea OBLIGATORIE a datelor în program înainte de a face vreo modificare. Mutarea se va face din sintetic în analiticul pentru cota de 24%. Reluând pe exemplul din imaginea de mai sus, eu voi muta, la 31/08/2013, soldurile conturilor sintetice astfel:

Contul vechi

Contul nou

371

371.03

378

378.03

4428.M

4428.03

607

607.03

707

707.03

Se va muta soldul din 371 în analiticul pentru cota de 24%, indiferent că am sau nu produse cu 9% în stoc. Mutarea se poate face și în august, anterior închiderii de lună, dar orice intrare din august se va culege nu pe 371 ci pe analiticul cotei de 24%.

Cum se face mutarea? Aveți două variante:

a. prin articole contabile (variantă ce eu unul, personal, nu o recomand) – 371.analitic=371 (sintetic), 378=378.analitic, 4428.M=4428.analitic, 607=607 în roșu pe sintetic și 607.analitic=607.analitic în negru cu rulajele totale, 707=707 în roșu pe sintetic și 707.analitic=707.analitic în negru cu rulajele totale.

b. prin mutarea, prin intermediul funcțiilor programului, a tuturor mișcărilor conturilor sintetice în conturi analitice, mutare iremediabilă (de aceea este necesară și salvarea datelor, pentru a putea reveni la datele inițiale în cazul în care se face ceva eronat) Mutarea din sintetic în analitic se va face prin ecranul întreținere BD pagina “Modificare coduri” folosind casetele de modificare a conturilor contabile, din acel ecran. În caseta din stânga scrieți sinteticul și în cea din dreapta analiticul corespunzător cotei de 24%, apoi veți apăsa pe “Execută”. Veți muta pe rând sinteticele conturilor 371, 378, 4428.M, 607 și 707 în analiticele corespunzătoare.

Aveți exemplificarea în imaginile de mai jos a modului în care am mutat eu din sintetic în analitic conturile sintetice din tabelul de mai sus:

image

image

image

image

image

Pasul 4 – se face în septembrie, după înregistrarea descărcării de gestiune pe august. Se face numai dacă la 31/08/2013 există stoc de produse pentru care de la 1/09/2013 se va aplica cota de 9%, altfel nu aveți ce să faceți. Acest pas depinde iarăși de cele două situații arătate anterior: dacă schimbați sau nu prețul de vânzare.

Dacă schimbați prețul de vânzare atunci lista de inventariere ce o veți face la 31/08/2013 pentru aceste produse, va conține informații și despre prețul vechi/valoarea veche precum și despre prețul nou/valoarea nouă.

Ce aveți de făcut la acest pas?

1. să determinați valoarea stocului de produse ce, de la data de 1/09/2013, vor avea cotă de 9%.
2. să mutați acest stoc din contul analitic corespunzător cotei de 24%, în cel al cotei de 9%
3. să determinați corect TVA neexigibil în funcție de valoarea stocului de marfă, pe fiecare cotă de TVA și să înregistrați corecțiile în contabilitate
4. dacă modificați prețul de vânzare, să înregistrați și modificarea prețului de vânzare.

Cum veți culege datele de la 1/09/2013 încolo?

Simplu! După regulile de mai jos:
– orice intrare de produse cu cotă de 24% o veți introduce în contul 371.analitic specific cotei de 24% și orice intrare de produse cu cotă de 9% se va introduce în analiticul specific cotei de 9%.
– orice ieșire de produse cu cotă de 24% o veți introduce în contul 707.analitic specific cotei de 24% și orice ieșire de produse cu cotă de 9% se va introduce în analiticul specific cotei de 9%.

Și pentru că cel mai bine se înțelege prin exemplificare, să reluăm cifrele din exemplul de la gestiunea cantitativ valorică și să ne imaginăm că avem situația următoare: am un magazin cu amănuntul în care la data de 31/08/2013 am produse alimentare în stoc, în preț de vânzare, în valoare totală de 110.000 lei, din care produse de panificație și făină în valoare de 10.000 lei. Valoarea produselor de panificație o aflu din inventarul parțial al gestiunii, pentru aceste produse, inventar efectuat la data de 31/08/2013. În contabilitate, la data de 31/08/2013 am solduri la 371, 378 și 4428.M.

Ce voi face? Respectând pașii descriși anterior:

1. Voi face o salvare de siguranță a datelor din ecranul “Întreținere BD” și înregistrez descărcarea gestiunii pe august 2013. Se impune așadar să am culese toate intrările/ieșirile de marfă pe august. Îmi listez modul de calcul al descărcării de gestiunii apăsând butonul de tipărire a acesteia

image
De ce? Pentru procentul de adaos mediu. O să explic imediat la ce ne servește. În exemplul meu, adaosul mediu este de 15,38%.
2. În ecranul “Configurare societăți” bifez opțiunea “Evaluare mărfuri la preț de vânzare pe gestiuni distincte”.
3. Intru iarăși în program la firma respectivă și în meniul “Fișiere” – “Gestiuni” îmi creez pentru o gestiune fizică, două gestiuni logice (câte una pentru fiecare cotă de TVA), cărora le definesc conturi analitice pentru 371, 378, 4428, 607 și 707
4. Transfer, după ce înregistrez descărcarea gestiunii pe august,  prin intermediul ecranului “Întreținere BD” orice mișcare, înregistrare, efectuată de-a lungul timpului în conturile sintetice 371, 378, 4428.M (acesta, în realitate, este un analitic în ce a preluat funcția sinteticului 4428 la data trecerii la sistemul de TVA la încasare), 607 și 707 în conturile analitice ce le-am atribuit cotei de 24%. Să presupunem că eu am definit 371.01, 378.01, 4428.01, 607.01 și 707.01 pentru cota de 24% și pentru cota de 9% am definit 371.02, 378.02, 4428.02, 607.02 și 707.02. Voi muta din 371 în 371.01, din 378 în 378.01, din 4428 în  4428.01, din 607 în 607.01 și din 707 în 707.01.
5. Determin TVA neexigibil pe tipuri de stocuri – a produselor cu cotă de 24%, respectiv pe cel al produselor cu cotă de 9%.
– stoc produse cu 24% = 100.000 lei, TVA neexigibil = 19.354,83 lei
– stoc produse cu 9% = 10.000 lei, TVA neexigibil = 825,69 lei
– Total stoc = 110.000 lei, TVA neexigibil recalculat = 20180,52 lei. TVA neexigibil la 31/08/2013 = 21.290,32 lei, diferența fiind de 1.109,80 lei
6. Înregistrez, la data de 01/09/2013, trecerea de la produse cu cotă de 24% la produse cu cotă de 9%. Înregistrarea se face prin articole contabile astfel:

371.02=371.01

10.000,00

Se transferă la produse cu 9% stocul la 31/08/2013

378.01=378.02

1.240,32

Se transferă adaosul mediu corespunzător acestui stoc. Mod de calcul: (10.000/1,24) x 15,38%

4428.01=4428.02

825,69

Se înregistrează, prin transfer de TVA neexigibil, din TVA neexigibil de 24%, TVA neexigibil de 9%

4428.01=378.02

1.109,80

Diferența de TVA neexigibil de la 24% la 9% se va transforma în adaos comercial

7. Dacă modific prețurile de vânzare, prin diminuarea lor, atunci, diferența de preț între valoarea veche de vânzare și cea nouă o voi înregistra prin articole contabile. Dacă, spre exemplu, decid ca valoarea de vânzare a produselor cu 9%, începând cu 1 septembrie 2013 să devină 8.000 lei,  din cei 10.000 lei inițiali, atunci voi înregistra diminuarea cu 2.000 lei, prin articole contabile diminuând soldurile conturilor 371.02, 378.02 și 4428.02 astfel

371.02=%

-2.000,00

Se înregistrează reducerea de preț la produse cu 9% TVA
  4428.02

-165,14

Diminuare TVA neexigibil corespunzător reducerii de preț (2.000 lei x 9/109)
  378.02

-1834.86

Diminuare adaos comercial corespunzător reducerii de preț.

Dacă aveți mai multe gestiuni fizice, de tip global-valoric evaluate la preț de vânzare cu amănuntul, și lucrați deja cu gestiuni distincte, iar în una sau mai multe din acestea aveți produse ce până la 31/08/2013 au cotă de TVA de 24% și de la 1 septembrie 2013 vor avea cotă de 9% atunci pașii de mai sus vi se aplică și dumneavoastră, dar cu unele excepții:
1. nu mai bifați opțiunea de evaluare pe gestiuni distincte pentru că deja este bifată
2. deja aveți definite analitice pentru fiecare gestiune fizică. cele deja definite le lăsați așa cum sunt și vă creați pentru fiecare gestiune fizică în care veți avea produse atât cu 9% cât și cu 24%, un al doilea analitic pe care îl veți utiliza pentru intrările/ieșirile cu 9%
3. nu mai mutați nimic prin intermediul funcției de modificare conturi. această opțiune o folosesc exclusiv cei ce trec din sintetic în analitic, ceea ce nu este cazul aici.

73 comentarii

 1. Doar de dragul ca de la 01.09.2013 voi manca paine mai “ieftina”, voi incerca sa nu ma trantesc de pamant si sa-mi pastrez calmul si luciditatea in timp ce voi face toate aceste modificari inerente, ca doar noi contabilii suntem probabil cea mai blestemata tagma de pe planeta.Multumesc frumos Cristi pentru exemplul pe care ni-l dai in privinta acestor doua mari calitati:calmul si luciditatea.

 2. 1.Nu se stie daca vom manca paine mai ieftina.Fiindca nu e obligatorie reducerea pretului de vanzare cu amanuntul!
  2.O intrebare, nu va suparati.Cum voi lista “raportul de gestiune”al unui magazin( o singura gestiune in fapt)care are si marfa cu 24% si cu 9%(doua gestiuni logice)? Am o firma care “nu face nimic”.Listez la aceasta inclusiv raportul de gestiune.
  Multumesc frumos!

  1. În acest caz vor exista două rapoarte de gestiune, câte unul pentru fiecare gestiune logică definită.

 3. Multumesc.Sau daca e paine, pot sa consider ca tot ce intra in cursul unei luni se si vinde deci stocurile initiale si finale sunt zero. In aceest caz mai trebuie separate gestiunile? “Stie” programul sa faca descarcarile daca la intrari selectez “manual”, cand e cazul, 24% sau 9%(considerand ca toata marfa cu 9% se epuizeaza intr-o luna).Multumesc.

  1. Nu știe să facă descărcarea de gestiune corect. Este necesar lucrul cu gestiuni distincte, defalcate pe cote de TVA pentru ca programul să-și facă treaba corect. Altfel va descărca toată gestiunea la cota de 24%.

 4. vali22 :1.Nu se stie daca vom manca paine mai ieftina.Fiindca nu e obligatorie reducerea pretului de vanzare cu amanuntul!

  Atunci care sa fi fost scopul introducerii cotei de 9%?Doar acela de a avea evidente pe gestiuni distincte?

  1. Ca și până acum. Citește cu atenție art.140 și art.160. Codurile NC de la art.140 nu se regăsesc la art.160, e vorba de produse clasificate diferit.

 5. Pentru ANA:Scopul oficial este stimularea celor de pe”lantul”painii (producatori,angrosisti,detailisti) sa reduca pretul painii.Stimularea nu obligarea.Insa nimeni nu-i poate opri legal pe acestia sa-si treaca diferenta in profitul propriu ca doar il impoziteaza(profitul sau asa zic ei).NEOFICIAL,parere personala, scopul il reprezinta tocmai rentabilizarea anumitor personaje mentionate in paranteza de mai sus.Apropo stiti cine produce painea “Savooria”si este printre cei mai mari operatori in domeniul panificatiei.Ati auzit de “dl.Felix”cel celebru???

 6. Întrebare : Dacă atribuim subanalitice la conturile de gestiune astfel, adaos și TVA neexigibilă.:
  371.01 “magazin nr. 1” sa devină :
  371.01.9 – mărfuri “magazin nr. 1” 9% și
  371.01.24- mărfuri “magazin nr. 1” 24% și bineînțeles la fel pentru 378.01, 607.01, 707.01, 4428.01 …
  nu s-ar putea ca programul sa listeze un singur raport de gestiune pentru 371.01 (care sa includă și subanaliticele), pentru că 371.01 oricum va totaliza cele doua subanalitice ?

 7. Mai am o observație: unele firme sunt preluate în saga ulterior începerii activității. În acest caz, transferul automat al conturilor pe analiticele corespunzătoare, prin întreținere BD, nu operează și asupra preluării inițiale care s-a făcut prin “Preluare date contabile” (cel puțin în cazul meu). Problema se poate rezolva intrând în ecranul de preluare și modificând manual (se șterg sumele de la sintetic și se operează la analiticul dorit)

  1. Optiunea de modificarea a conturilor din ecranul “Intretinere BD”, pagina “Modificare coduri” se realizeaza asupra tuturor operatiilor existente. Intr-adevar, daca se devalideaza preluarea de date contabile si se revalideaza, fara a se efectua modificarile necesare, atunci nota de preluare se va reveni la forma initiala.

 8. Daca imi permiteti as avea o intrebare: Cum se poate seta formularul de factura pentru ca sa se fie evidentiat care produse sunt livrate cu TVA 9% si care produse sunt livrate cu 24% ?
  Formularul “Aviz de expeditie” permite acest lucru insa la formularul “Factura” nu am reusit sa setez.

  1. Nu trebuie facuta nicio setare – programul afiseaza la tiparire automat cotele de TVA numai atunci cand acestea sunt diferite in cadrul aceleiasi facturi. Pe formularul A5 cu chitanta nu functionaeaza aceasta optiune.

 9. Daca la factura, chitanta este cuprinsa pe aceasi pagina cu factura, cota de TVA corespunzator pentru fiecare articol in parte nu mai este afisat ci doar pe randul cu data, loc in care se afiseaza doar o singura cota.

 10. Le luati de la furnizori si le vindeti la clienti. Asta se cheama ca sunteti operator economic, adica operati. Doamneeeeeee…..

  1. Nu cred că s-a întrebat asta. Le luați din raportul Zi al casei de marcat și în ecranul ieșiri în partea de detalii veți ora două linii distincte.

 11. Stiu ca nu s-a intrebat asta Cristi dar dupa ce ai explicat atat de bine in acest post care e procedura sa vii cu o astfel de intrebare…

 12. Si in jurnalul de vanzari este ok si desc.contului de marfa uraaaaa sper sa fie bine si cand verificam balanta la sf.lunii .Eu am lucrat intotdeauna pe gestiuni distincte si mi-a fost mai usor acum mai ales ca la paine am avize si apoi vine factura .Multumim.

 13. Am in portofoliu doua firme, cu doua magazine alimentare. Acestea , logic, vand si paine. Care acum are TVA 9%.
  In varianta actuala a programului trebuie sa definesc inca o gestiune cu TVA 9%. Numai ca acest lucru ma impiedica de acum sa listez raport de gestiune la magazinul pe care-l am in lucru. Trebuie sa listez doua. Patronii sunt”comozi”si nu-si fac ei acest raport. Nici nu inteleg(ei,patronii) ca nu se poate altfel. Li se pare complicat si, nu stiu de ce, am o banuiala ca si niste eventuale organe de control ar fi dificil de convins. Asa ca fac urmatoarele sugestii:
  1 . Tinand cont de faptul ca, la magazine , painea nu sta pe stoc, deci la sfarsit de luna am stoc 0 (zero), poate ar fi bine ca programul sa stie ca intrarile cu TVA 9% , si operate ca atare, trebuie scazute prioritar din monetarele care se opereaza zilnic fara specificarea cotei de taxa, SAU
  2 . De exemplu la magazinul “1”unde am analitic 371.01(cu 24%)as putea crea 2 subanalitice 371.01.09(pentru TVA 9%) si 371.01.24(pentru TVA 24%) si gestiunile global-valorice contabile aferente. Ar fi bine, ca la listarea raportului de gestiune, pe magazinul”1″, NUMAI AICI (nefiind astfel denaturata formula de descarcare a gestiunii pe baza de k), acest raport de gestiune sa fie listat in functie de analiticul 371.01 si NU in functie de subanalitice. Programul” sa stie”, deci, sa uneasca, sa”intreteasa”informatiile din cele 2 subanalitice int-un singur raport de gestiune in functie de analiticul”mare”-01,ca sa zic asa!
  CE PARERE AVETI? S-ar putea face?

 14. Mi s-a raspuns de la sagasoft asa:”Buna ziua,

  Trebuie sa aveti gestiunile de forma:
  371.1 – 24%
  371.11 – 9%

  Astfel, veti putea lista raportul de gestiune pentru gestiunea 371.

 15. Am raspuns la randul meu:”Dar dacă firma are, de exemplu 2 magazine. Cum trebuie sa fie gestiunile? Multumesc”

 16. Am raspuns la randul meu:”Am incercat. Am creat gestiunile si analiticele aferente in planul de conturi(371.1,371.11,378.2,378.22,4428.1,4428.11,4428.2,4428.22,607.1,607.11,607.2,607.22,707.1,707.22). Am introdus date. Apoi am incercat sa listez raportul de gestiune la magazinul 1.In primul rand mi-a dat”Eroare:operator/operand type mismatch.107″. Am dat OK si am intrat la tiparire raport de gestiune. NU TIPARESTE un raport de gestiune unic pentru fiecare magazin in parte. CU CE AM GRESIT? Multumesc”

 17. Ptr.Dl.Cristi,special:Va rog sa-mi spune-ti si parerea dvs.referitor la cele de mai sus.
  P.S.:Scuze ca am scris aici, cu riscul de a-i plictisi pe ceilalti dar nu stiu cum altfel sa i-au legatura cu Dvs.Cu stima.

 18. Mi s-a spus sa descarc si sa reinstalez 3.0.425. Asa am facut si merge.E foarte bine ca s-a gasit solutia asta si cred ca ar trebui informati toti utilizatorii care sunt in aceeasi situatie. Pentru ca e o chestie foarte utila. Multumesc.

  1. E o facilitate nedocumentată în textul actualizării, dar este vizibilă pentru cei ce folosesc acel document :)

 19. Din punctul meu de vedere si din experienta (pe 3 septembrie, imediat dupa schimbarea cotei de TVA la paine am avut control special numai pe paine la un magazin alimentar) pentru un control ar fi mult mai usor daca ar fi doua rapoarte de gestiune separat pe cote de TVA, in cazul in care ar dori sa faca un control numai pe paine. In ceea ce priveste raportul cumulat, cel putin mie nu mi-e greu sa pun excelul la treaba…

 20. Buna ziua
  Inchiderea este ok dar am o intrebare ,de exemplu am un furnizor cu cota tva 24 % si 9 % ( la intrari )in decl.394 imi preia o singura pozitie este ok? sau trebuie trecute separat?Nu am mai avut cota de 9 % de cand cu painea asta ……….!
  Multumesc
  O zi buna .

 21. “Mi s-a raspuns de la sagasoft asa:”Buna ziua,
  371.1; 371.11; 371.2; 371.22
  aveti raport si pe 371.1 si pe 371.2″

  Am 2 gestiuni fizice pe care le-am transformat in 4 logistice – mie raportul de gestiune mi-l tipareste cumulat pe cele 4 gestiuni logistice regasesc numai “gestiune globala 371” nu am selectie 371.1 si 371.2.
  Oare mai trebuie definit ceva in aplicatie

  1. Re-efectuați actualizarea la versiunea 425 și re-verificați dacă puteți lista raportul de gestiune. Dacă se crează analitice de forma 371.01.24 și 371.01.09 se va putea lista raport de gestiune pentru gestiunea 371.01 (considerată gestiune de referință pentru sub-analiticele .24 respectiv .09)

 22. Acum am inteles ce trebuie.
  Eu am 371.1 si 371.11 si de aceea nu imi merge.
  Ideea este ca am operat luna si nu mai pot modifica analiticele in planul de conturi.
  mai pot face ceva?

  1. Da. Puteți schimba analiticele în Fișiere – Gestiuni, fapt ce va duce la crearea altora în planul de conturi și puteți muta de pe un analitic pe altul folosind pagina aceea de modificare coduri din Întreținere BD. NU UITAȚI DE SALVARE, înainte de a face schimbările, acestea fiind ireversibile.

 23. excelent explicat. Insa intampin o problema la nota contabila. am gestiuni distincte cu analiticele create corect si lucrez cu ele de trei ani, deci nu trebuie sa transfer soldurile. Ok,am creat si gestiuni pt 9%, la fel ca si celelalte, dar nota contabila arata asa:
  371.011=401,
  4428.TP=401
  371.044 %
  4428M
  378
  Unde gresesc sau ce trebuie sa fac pentru a face in loc de 4428M si 378 corect cu analitice? Multumesc

  1. Probabil ați creat tipuri de articole. Dacă da, atunci în Fișiere – Tipuri de articole vedeți să aveți setate aceleași conturi analitice ca cele din Gestiuni.

 24. da, aveti dreptate, am creat tipuri pt ca asa am crezut ca se face contarea corect, aducand 9 la suta direct.Am gestiuni 371.01,378.01,4428.01, 607.01, 707.01 cu tipul nedefinit, dupa care am creat alte gestiuni si tipuri cu denumirea paine, 371.011, 378.011 etc. Va rog mult spuneti-mi dvs cum sa fac corect. Multumesc

  1. Fie culegeți datele pe nedefinit folosind analiticele din ecranul gestiuni, fie, la tipurile folosite pentru gestiunea cu 9% setați conturile analitice să fie similare celor definite în ecranul gestiuni.
   Oricum intrările trebuie devalidate și, dacă optați pentru culegerea datelor pe nedefinit, modificate, apoi revalidate.

 25. Va multumesc mult! O sa incerc cu ambele variante maine.Daca aleg pe tipuri, nota contabila va fi cu 4428M si 378 fara analitice.

 26. Eu am modificat cota de 9 % la fiecare factura,nu am mai deschis un subanalitic,imi va calcula bine adaosul,dar descarcarea gestiunii,cum o va face-o??

  1. Pentru a obține rezultate corecte, trebuie să procedați așa cum am descris anterior, orice altă modalitate de modificare a datelor putând duce la rezultate incorecte.

 27. admin :
  Pe formularul A5 cu chitanta nu functionaeaza aceasta optiune.

  Nu ati reusit sa rezolvati ca si pe formularul A5 cu chitanta sa fie afisat cota de TVA corespunzator pentru fiecare articol in parte ?

 28. Pana in luna august inclusiv am lucrat numai cu 371, la 31.08.2013 am creat analiticele respective, am urmat toti pasii intocmai, dar am devalidat descarcarea de gestiune pe august, deoarece am avut de adaugat o factura de marfa primita acum. Nu mai pot face descarcarea de gestiune pe august (sold initial 371.01=0).Va rog ajutor.
  Multumesc,

 29. Va rog un sfat
  La un magazin alimentar intrarile de marfa incepand cu luna septembrie sunt diferentiate pe cote de tva dar iesirile nu; sunt toate facute pe cota de 24%.
  Ce pot face in acest caz?
  Multumesc

 30. Multumesc, am rezolvat problema cu gestiunile. as mai avea o intrebare legata de raportul de gestiune cumulat pe cele doua gestiuni distincte de 9 si 24 %. se poate lista cumulat? contul este 317.01, respectiv 371.011, dar mai am si alte gestiuni pe alte pucte de lucru.

  1. Dacă gestiunile sunt distincte atunci trebuie să aveți analitice distincte pentru ele. De listat se va lista raport fie pe analitic fie pe analiticul părinte. Spre exemplu dacă aveți analitice de forma 371.01.24 și 371.01.09 se va putea lista pe 371.01.09 și 371.01.24 separat sau pe 371.01 cumulat. Dacă aveți 3 gestiuni atunci va trebui să aveți analitice 371.02, 371.03 … etc. pentru fiecare gestiune în parte.

 31. Departe de mine ideea de a va stresa. Va multumesc chiar ca sunteti prompt si ne ajutati. Am trei gestiuni 371.01, 371.02, 371.03, aferente a 3 puncte de lucru, cu care am lucrat pana acum. Cand s-a schimbat tva_ul de 9%, am creat asa cum am inteles de pe site,analitice la 371.01-371.011, la 371.02-371.022 si la 371.03-371.033, desigur si configurarile de tva si adaos. Dupa ce am introdus toate facturile pe gestiunile corespunzatoare, am vrut sa listez raportul de gestiune pe 371.01 care sa cuprinda si 371.011, dealtfel asta fiind si ideea, sa vad per total fiecare punct de lucru cumulat cu toate intrarile de 24 si 9 la suta, adica un singur raport pe fiecare punct. Si nu pot lista decat separat. Ce trebuie facut? Va multumesc!

  1. Încercați să re-actualizați programul. Din ceea ce știu eu, la versiunea 425 au mai existat unele corecții. De aceea redescărcați și reinstalați actualizarea la versiunea 425 și vedeți dacă veți putea lista pe 01, 02, etc.

 32. buna ziua,am 2 gestiuni pe cantitativ si as fi vrut sa mut articolele de la gestiunea cu 24% la cea cu 9%…ca sa fac descarcarea din cea cu 9 fara a mai creea aceleasi articole daca tot le am!este posibil??

  1. De ce le-ați crea separat? E foarte adevărat că situația stocurilor nu permite filtrare pe cotă de TVA, dar nu văd de ce, la gestiune cantitativ-valorică ați separa produsele în 2 gestiuni.
   Dar dacă tot doriți să o faceți, este foarte simplu: faceți un transfer al stocului dintr-o gestiune în alta, pentru fiecare articol în parte prin ecranul “Transferuri” disponibil în meniul “Operații”.

 33. am reactualizat versiunea si tot nu merge. nu mi se pare corect. avand in vedere ca este un subanalitic ar trebui sa existe aceasta optiune de a lista cumulat un cont. de ce sa nu existe o bifa de a lista sau de a configura conturile asa cum este normal dealtfel in planul de conturi si cum in alte programe de contabilitate exista. daca ar fi existat trei cote de tva diferite ar fi insemnat ca facem trei rapoarte de gestiune?

 34. Va rog sa ma ajutati in urmatoarea problema…societatea pentru care lucrez doreste lichidarea si implicit inchiderea balantei ( a tuturor conturillor) Avand in vedere ca este platitoare de tva la incasare, are cativa clienti neincasati care vor trece pe ch neded. Cum inchid eu acel tva aferent facturilor de vanzare inregistrat in 4428. Ma gandeam sa fac o nota 4428=4427 pentr ua plati acel tva, insa programul imi face o reglare si imi aduce inapoi suma respectiva cand dau inchidere tva. Aveti cumva vreo sugestie?

  1. În ecranul ieșiri vă poziționați pe factura aflată în sold și apăsați încasare. În ecranul ce apare, la cont, completați cu contul de cheltuieli dorit, data dorită și programul va genera singur trecerea de la neexigibil la colectat la data “încasării”.

 35. Buna ziua.
  Eu sunt in situatia sa descopar acum la sf.de an ca nefacand tot ce scrie mai sus(gestiuni separate cu 24% si 9%) am situatia varza.
  Un sfat, va rog.
  Dvalidez toate inchiderile de luna inclusive septembrie, fact modificarile in Administrare societati si in Fisiere-Gestiuni, devalidez toate intrarile si modific gestiunea din 371 in 371.02.Trebuie sa sterg si platile si sa le reintroduce(toate facturile sunt achitate numerar pe loc).Si inca un aspect: refac toate intrarile de paine si fact inchiderile sau modific fiecare luna , fac inchiderea si merg la urmatoatea luna.
  Va rog frumos, as dori un raspunsn ca sa ma pot apuca de treaba.
  Multumesc.

  1. Da. Pentru a avea o situație corectă, devalidați toate lunile până la septembrie inclusiv. Efectuați o salvare de siguranță înainte de modificare. Procedați așa cum scrie în articol.
   Devalidați intrările cu 9%
   Tot ce aveți în 371 mutați în analiticul pentru 24%, apoi intrați pe facturile ce sunt devalidate și modificați-le contul din 371 în analiticul nou definit cu 9%
   Revalidați intrările.
   Repetați povestea pentru ieșiri. Devalidați ieșirile. Mutați din 707 în analiticul pentru 24% al acestuia. Ieșirile cu 9% mutați-le pe analiticul lui 707 al acestuia.
   Revalidați ieșirile.
   Reînchideți lunile.

 36. Nu îmi iese balanta la August!!!!
  Sunt exact in sit lui vilaud415. Am o varza in ctb. Am validat August, am făcut modificările in config societăți, in gestiune am creat 2 pt cele 2 TVA-uri,am transferat conturile făcând înainte sa mă apuc de schimbări o salvare a BD,am început sa devalidez înreg din sept ca sa pun pâineain 371.01.9, așa cum l-am creat, si m-am gândit sa vad ce se întâmpla cu bal la August. Ce credeți? Nu îmi ia rulajele din 371.01.24 in total rulaje perioada(deci in August), la fel si pt 607.01.24 si 378…707…si ca atare am o balanta eronata, fără egalitate între debit si credit. Am greșit ceva???? Ce????

  1. Fără să vadă cineva baza de date e greu de dat un răspuns, dar: verificați ca în planul de conturi să aveți conturile 371 și 371.01, 378 și 378.01, 4428 și 4428.01, 607 și 607.01, 707 și 707.01, nu doar cele menționate de dvs. Dacă nu le aveți, creați-le.
   Dacă le aveți și totuși vă dă eroare trimiteți o salvare a bazei de date la firmă detaliind în mail problema.

 37. Buna ziua!
  Tot ce ati explicat să facem legat de intrările/ieşirile cu cele două cote de TVA ia mult timp şi ne complicăm mai mult decât trebuie. Eu cred că era mai simplu să fi înregistrat la începutul lui septembrie acea diferenţă de TVA aferentă stocului de marfă cu 9%, iar la sfârşitul fiecărei luni, la descărcarea de gestiune a mărfii vândute să se facă TVA neexigibilă=RC 4427 din cadrul lunii ( şi nu =RC707*24%, adică exact TVA colectată în cadrul lunii. Părerea mea.

  1. Trecerea la finele lui septembrie e descrisă și aici. Nu e o problemă. Se poate face, fiind una din metodele alese pentru descărcare. Dar descărcarea lui 4428 în funcție de 4427, nu se poate face. Din mai multe motive. Spre exemplu, dacă există prestări de servicii sau dacă se emit facturi cu TVA la încasare.

  1. Prin ecranul intrări, din meniul Operații. La coloana Tip selectați “Aviz”. Ulterior, la primirea facturii, vă va apărea un buton de asociere a facturii cu avizul.

 38. Buna ziua,
  Un SRL – neplatitor de tva trebuie sa tina evidenta contabila pe gestiuni separate (alimentare si nealimentare), chiar daca nu plateste tva ?

  Multumesc !

  1. Nu trebuie. Poate să o țină dacă vrea, dar nu e obligatoriu. De asemenea e normal să o țină separat dacă, fizic, sunt gestiuni distincte.

Lasa un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *