Case de marcat. Modificări.

28 Apr 2015 | Legislatie | 128 comentarii2766 vizualizari

casa_marcat1Guvernul a publicat, în sfârșit, ordonanța 8/2015, cea care este adoptată de câteva zile în Guvern, dar care nu a fost publicată în Monitorul Oficial. Ordonanța modifică prevederile OUG 28/1999 privind casele de marcat. Este vorba de ordonanța ce introduce prevederi referitoare la bacșiș dar și alte prevederi legate de casele de marcat

Să vedem despre ce e vorba:

– pentru cazul în care casele de marcat se defectează, se introduce prevederea conform căreia operatorii sunt obligați “să notifice imediat” distribuitorul sau unitatea de service, de așa natură încât utilizatorul casei de marcat să poată face dovada notificării (exact ceea ce scriam și eu în articolul anterior. Modul de notificare se stabilește ie la momentul comercializării aparatului de marcat electronic fiscal sau ulterior. Părțile contractante stabilesc modul în care operatorul economic notifică distribuitorul autorizat sau unitatea de service acreditată în cazul defectării aparatului de marcat electronic fiscal. Notificarea efectuată în alt mod decât cel stabilit de părțile contractante nu este valabilă. Așadar este necesar să stabiliți, concret, în scris modalitatea de notificare. Aveți termen 60 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanței, pentru a stabili modalitatea de notificare. Sfatul meu este să stabiliți cel puțin două metode de notificare: una prin e-mail și una prin fax, scrisoare, etc.

– se definește bacșișul. Acesta este definit ca fiind orice sumă de bani oferită în mod voluntar de client, în plus față de contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate de către operatorii economici, precum și restul dat de vânzător clientului și nepreluat de acesta în mod voluntar. ATENȚIE! În cazul comerțului cu amănuntul, restul lăsat de client, pe tejghea, are exact același regim cu bacșișul lăsat la restaurant. Bacșișul nu este obligatoriu și se interzice cu desăvârșire condiționarea livrării de bunuri sau prestării de servicii, de acordarea bacșișului.

– se reglementează obligația operatorilor economici de a emite bon fiscal pentru bacșiș. Așadar pentru orice sumă de acest gen veți emite bon fiscal. Modul de emitere a bonului depinde de destinația sumelor încasate ca bacșiș.

– va fi necesar să stabiliți printr-un  regulament de ordine interioară dacă veniturile provenite din încasarea bacșișului rămân la dispoziția firmei sau constituie o sursă de alte venituri care se distribuie salariaților.

regulamentul este obligatoriu și se păstrează la locul de instalare a aparatelor de marcat fiscale pentru a putea fi prezentat organelor de control

în cazul în care bacșișul se distribuie salariaților, acesta nu poate fi asimilat unei livrări de bunuri sau unei prestări de servicii. Așadar, dacă sumele se vor acorda salariaților acestea se vor acorda acestora și se vor impozita ca alte venituri (nu pe stat de salarii nefiind venituri de natură salarială) . Momentan nu există cadrul legal referitor la impozitarea lor. Există o propunere prin care se definesc ca fiind alte venituri (la art.78) supuse impozitului pe venit.

– ATENȚIE însă: dacă rămân la dispoziția salariaților, se marchează în casa de marcat ca fiind fără TVA, dar dacă rămân la dispoziția societății se va colecta TVA și la aceste sume.

Sumele încasate ca bacșiș – rest lăsat de client se vor înregistra prin contul “7588 – Alte venituri din exploatare”. Sumele distribuite salariaților se vor înregistra pe seama cheltuielilor de exploatare. Eu aș merge pe ideea ca aceste sume să fie înregistrare pe seama contului 6588 – Alte cheltuieli de exploatare în baza documentelor doveditoare pentru plata lor. Ar trebui să existe un tabel cu nume, prenume, cnp, sumă brută, impozit reținut, sumă netă și semnătură pentru plata bacșișului. Nu aș înregistra prin 641 pentru că nu e o cheltuială salarială. Mai degrabă 6588=462 și 462=446 cu impozitul reținut

– este obligatoriu să se întocmească documente justificative pentru sumele introduse în unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, altele decât cele pentru care au emis bonuri fiscale sau cele înscrise în registrul special, după caz, precum şi pentru sumele extrase din unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, altele decât cele utilizate pentru a acorda rest clientului. Adică pentru sumele de serviciu introduse în casă va fi nevoie să întocmiți și o dispoziție de încasare dar și să marcați introducerea de sume în sertar. Pentru orice sumă de bani luată din sertarul casei de marcat trebuie să operați ieșirea de sume în casa de marcat, dar și să întocmiți o dispoziție de plată.

se definește unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor ca fiind suprafața destinată accesului consumatorilor pentru achiziţionarea produsului/serviciului, expunerii/prelucrării/depozitării produselor oferite, prestării serviciilor, încasării contravalorii acestora şi circulaţiei personalului angajat pentru derularea activităţii;

– se introduce registrul de bani personali. Astfel, la începerea programului de lucru trebuie să se asigure, obligatoriu, înregistrarea sumelor de bani deținute de personalul operatorului economic care îşi desfășoară activitatea în unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, într-un registru de bani personali, special întocmit în acest sens. Nu se permit înregistrări ulterioare

– ATENȚIE! Registrul de bani personali va fi stabilit prin ordin ANAF. ANAF va stabili atât modelul cât și conținutul registrului. Registrul se va înregistra la organul fiscal. Deci, după data intrării în vigoare a ordonanței, dacă ANAF nu publică nimic referitor la acest registru sunteți exonerați de prezentarea lui.

– La solicitarea organelor de control, atunci când se află în incinta unităţii de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor în care îşi desfăşoară activitatea și în timpul programului de lucru, personalul operatorului economic este obligat să prezinte sumele de bani deţinute. Dacă un salariat nu este în timpul programului său de muncă nu are nici o obligație față de organele de control.

– au crescut la 50000 lei amenzile pentru consumabile, lipsa contractului cu unitatea de comercializare a lor, etc, amenzile pentru care se amenda cu 40000.

pentru neemiterea bonului, emiterea lui pe valori inferioare sau pentru neîntocmirea de documente justificative pentru sumele de bani introduse/extrase în/din sertarul casei de marcat, altele decât cele provenite din încasarea cu numerar a contravalorii bunurilor livrate cu amănuntul şi a serviciilor efectuate către populaţie sau cele utilizate pentru a acorda rest clientului, amenzile sunt graduale și depind de sumele ce sunt stabilite la control ca fiind diferențe.

cu avertisment în situația în care suma nejustificată rezultată din săvârșirea contravenției este de până la 300 lei inclusiv, dar nu mai mult de 3% inclusiv din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal și/sau în registrul special la data și ora efectuării controlului ori la sfârșitul zilei, dacă fapta a fost săvârșită anterior datei controlului;
– cu amendă în cuantum de 3.500 lei, în situația în care suma nejustificată rezultată din săvârșirea contravenției este de până la 300 lei inclusiv, dar mai mare de 3% din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal și/sau în registrul special la data și ora efectuării controlului ori la sfârșitul zilei, dacă fapta a fost săvârșită anterior datei controlului;
– cu amendă în cuantum de 12.500 lei, în situația în care suma nejustificată rezultată din săvârșirea contravenției este cuprinsă între 300 lei și 1.000 lei inclusiv, dar mai mică de 3% inclusiv din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal și/sau în registrul special la data și ora efectuării controlului ori la sfârșitul zilei, dacă fapta a fost săvârșită anterior datei controlului;
– cu amendă în cuantum de 17.500 lei, în situația în care suma nejustificată rezultată din săvârșirea contravenției este cuprinsă între 300 lei și 1.000 lei inclusiv, dar mai mare de 3% din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal și/sau în registrul special la data și ora efectuării controlului ori la sfârșitul zilei, dacă fapta a fost săvârșită anterior datei controlului;
– cu amendă în cuantum de la 22.500 lei, în situația în care suma nejustificată rezultată din săvârșirea contravenției este mai mare de 1.000 lei, dar mai mică de 3% inclusiv din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal și/sau în registrul special la data și ora efectuării controlului ori la sfârșitul zilei, dacă fapta a fost săvârșită anterior datei controlului;
– cu amendă în cuantum de la 27.500 lei, în situația în care suma nejustificată rezultată din săvârșirea contravenției este mai mare de 1.000 lei și mai mare de 3% din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal și/sau în registrul special la data și ora efectuării controlului ori la sfârșitul zilei, dacă fapta a fost săvârșită anterior datei controlului

Suspendarea activității se va face numai dacă, în decurs de 2 ani de la data primei amenzi contravenționale, pentru ultimele trei din cele enumerate mai sus, operatorul economic, repetă fapta și este sancționat pentru a doua oară pentru aceiași faptă indiferent de suma primei abateri. Suspendarea se va face pentru 30 de zile.

Plata amenzilor se poate face și la jumătate din minim, în 48 de ore, pentru toate cazurile. Suspendarea poate înceta de drept dacă operatorul economic achită o sumă egală cu de 10 ori amenda aplicată și face dovada plății acestei sume. În cazul anulării procesului verbal în instanță, suma nu se restituie rămânând venit la bugetul de stat. În opinia mea acest lucru este anormal. Dacă instanța anulează procesul verbal de contravenție, este logic ca orice măsură sau sumă complementară să fie anulată/restituită. Vom vede, pentru că aici este apanajul juriștilor să se pronunțe.

Noile contravenții intră în vigoare de la data de 8 mai (10 zile de la publicarea ordonanței). Ordonanța intră în vigoare de la data publicării.

Așadar:

– luați legătura cu distribuitorii caselor de marcat sau cu unitățile de service cu care aveți contract și stabiliți, în scris, de comun acord modalitatea concretă de notificare a acestora. Actul scris să-l păstrați pentru a-l putea prezenta organelor de control
– stabiliți ce faceți cu bacșișul sau sumele lăsate de clienți ca rest neridicat
– emiteți un regulament intern în care să arătați ce se întâmplă cu aceste sume. Regulamentul trebuie să fie disponibil la fiecare loc în care aveți case de marcat. Nu e nevoie să fie afișat public, dar este necesar să poată fi prezentat organelor de control la cererea lor
– pentru orice bacșiș, rest neridicat de client, emiteți bon fiscal. Dacă, prin regulament stabiliți că sumele se acordă salariaților, atunci emiteți bon fără TVA, altfel emiteți bon cu TVA
– pentru orice sumă introdusă în casa de marcat operați intrare de sume și întocmiți și dispoziție de încasare, iar pentru orice sumă retrasă din casa de marcat, operați ieșire de sume și dispoziție de plată
– în unitatea de vânzare nu au ce căuta sume nejustificate de bonuri emise dau de dispozițiile de încasare/plată
– banii personalului trebuie înscriși într-un registru special ce se va înregistra la ANAF. Sumele se înregistrează la începerea lucrului de către personalul operatorului economic și nu se permit adăugiri în registru, orice adăugire fiind ignorată.
– registrul va avea un model și conținut special stabilit de ANAF
– personalul va avea obligația prezentării sumelor de bani pe care le dețin

ATENȚIE

ANAF nu poate percheziționa persoanele. Le poate solicita să prezinte sumele de bani pe care le dețin asupra lor, dar nu poate efectua percheziții corporale.,

ANAF nu poate și nu are dreptul de pretinde personalului de justifica diferențele de bani în minus față de banii cu care figurează înscris în registru. Dacă asupra personalului se găsesc mai mulți bani decât sumele înregistrate în registru, sumele cu pricina se consideră nejustificate la operatorul economic și se confiscă acestuia nu personalului.

128 comentarii

 1. Cristi in cazul in care bacsisul revine salariatului , prin inregistrarea lor pe venituri , imi ajunge in baza impozabila la micro acel 7588 ( venituri care nu sunt ale firmei ) si platesc un impozit de 3% pe niste venituri ce nu sunt ale societatii. Cum vezi treaba asta ?

  La firme cu imp pe profit e ok ca intra in 7588 …si se impoziteaza cu 16% fiind venituri ale firmei.

  1. Din păcate ai dreptate. Intră în baza de impozitare la microintreprinderi. Și se creează o discriminare între cele două tipuri de entități. Asta dacă nu-și dau seama și modifică și titlul de impozit pe venit. A mai existat o discriminare la micro atunci când, în 2009, a fost introdus forfetarul.
   Mai sunt neclarități. Spre exemplu se discută despre personal nu despre salariați. Ori la un PFA ce nu are salariați se pune problema dacă el, PFA, e considerat personal al operatorului economic și are nevoie de registrul de bani personali sau nu.

 2. Asa e discriminare cum spui . Si dupa mine nu e corect sa inreg pe venituri …ca nu is veniturile firmei…mai degraba pe 462 ( sume necuvenite) . Incasare bacsis : 5311= 462 (1000 lei ) , retinere impozit 462 = 446 ( 160 lei ) , distribuire bacsis catre salariat 462 = 5311 (840 lei ). Asa nu platesc ca si micro 3% pe niste venituri ce nu sunt ale firmei. Asa ar fi corect. Ideea e sa nu bag pe venituri bacsisul in caz ca e al salariatului.
  În creditul contului 462 “Creditori diverşi” se înregistrează:
  – sumele încasate şi necuvenite (512, 531); – nu-s banii firmei

  1. Aici nu sunt de acord. Eu zic că este corect să fie înregistrate pe venituri. De altfel și ordonanța reglementează explicit faptul că se înregistrează pe venituri. Ce nu este normal este faptul că a ieșit doar modificarea ordonanței ăsteia, fără ca legislația fiscală să fie adaptată, fără ca ordinul ANAF cu modelul și conținutul registrului să fie disponibil, etc, Nu este normal să reglementezi acel registru și să stabilești o procedură de înregistrare a lui la ANAF și asta să o faci fără a acorda un termen de grație. Că o să sufoci instituția. Acolo sunt și oameni care mai au și alte chestii de făcut nu sunt doar cei care fac controale și care sigur nu vor înregistra registre.

 3. ” pentru orice sumă introdusă în casa de marcat operați intrare de sume și întocmiți și dispoziție de încasare, iar pentru orice sumă retrasă din casa de marcat, operați ieșire de sume și dispoziție de plată”
  Nu cumva e invers? Dispozitie de plata la introducere de sume in casa de marcat si dispozitie de incasare la scoaterea sumelor din casa de marcat?

  1. Depinde cine face dispozițiile. Dacă le face operatorul casei de marcat e așa cum am scris, dacă nu, e invers. În opinia mea e o mărire inutilă a birocrației. Asta câtă vreme casele de marcat permit operarea intrărilor/ieșirilor de numerar în/din casă.

 4. au timp 10 zile sa publice modelul de registru si sa stabileasca procedura :
  “Modelul, conținutul registrului de bani personali, precum și procedura de înregistrare a acestuia
  la organul fiscal se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor
  publice, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a
  prezentei ordonanțe de urgență “

  1. Da. Dar partea frumoasă e alta: regimul de înregistrare la organul fiscal. Să zicem că publică modelul în 7 mai. Din 8 mai se pot da amenzi. Dacă registrul se va cumpăra de la ANAF și acesta va vinde acele registre și în 8 mai nu le va avea sau nu va putea să înregistreze toate registrele tuturor celor ce au case de marcat și în 9 mai cei de la Antifraudă merg în control, crezi că e normal să dea amendă pentru lipsa registrului? Legal este, dar e normal?

 5. @Razvan
  Razvan
  dispozitie de incasare – dai dispozitie casieriei sa incaseze suma X; dispozitie de plata catre casierie – dai dispozitie casieriei sa plateasca suma y.

 6. Da Alexandra, e corect cum spui, asta spun si eu. De aici rezulta ca atunci cand casa de marcat plateste, casieria incaseaza, deci emiti dispozitie de incasare catre casierie, desi se face o plata din casa de marcat. Si invers.

 7. “au crescut la 50000 lei amenzile pentru consumabile, lipsa contractului cu unitatea de comercializare a lor, etc, amenzile pentru care se amenda cu 40000.“

  asta ce vrea sa spuna?

 8. Registrele pentru banii personali exista oricum , sunt in acelasi format de aproape zece ani , se numeroteaza filele, se stamplileaza… . La fiecare control avut l-au cerut , cele vechi sunt la arhiva . In privinta dispozitiilor de plata si de incasare e o nebuloasa . Daca ai mai multe casiere care lucreaza in schimburi paralele ( au 4 ore comune )ele trebuie sa-si preia schimbul cu dispozitii de plata una si cealalta sa preia cu Dp. de incasare si pentru registrul de casa cu alta dispozitie ? ( probabil au ramas cu un stoc mare de Dp )

  1. Nu există oricum. Acel registru a fost reglementat o foarte scurtă perioadă de timp.
   La schimburi nu se fac dispoziții de plată/încasare. Acele dispoziții se fac numai dacă intră/ies sume din unitate.

 9. Expresia “sumele introduse/extrase în/din sertarul casei de
  marcat” este inlocuita cu “sume introduse/extrase din unitatea de vanzare”. Mai trebuie facute oare dispozitii de incasare/plata pentru sumele introduse/extrase din sertarul casei?

  1. Da. De fapt ele sunt parte sau chiar integral sumele ce intră/ies din unitatea de vânzare. Dacă vă uitați cu atenție și spațiul destinat accesului personalului este parte a unității de vânzare.

 10. Totusi sertarul casei de marcat (pentru cele mai mici, fara sertar propriu a se intelege sertarul din tejghea unde se pun banii batuti pe casa de marcat si de unde se iau banii pentru a se da rest) nu poate fi asimilat notiunii de unitate de vanzare. Acest sertar este in interiorul unitatii de vanzare. Dar atat. Nu se substituie acesteia, inclusiv d.p.d.v. al sumelor de bani.
  Daca intr-un alt sertar, raft, loc de depozitare, etc. din unitatea de vanzare exista o suma de bani incasata de la un client persoana juridica pe baza de chitanta sau lasata de administrator pe baza unei dispozitii de plata catre casierie (semnata de vanzator ca primitor al acelei sume) pentru plata unui furnizor, nu cred ca este necesar si marcarea acestei sume ca suma intrata in sertarul casei de marcat, fiind indeplinita conditia de exista a documentului justificativ pentru numeraul intrat in unitatea de vanzare.
  Din definirea notiunii de unitate de vanzare se înţelege că un hol de acces este parte a unităţii de vânzare, fiind utilizat pentru circulaţia angajaţilor în vederea derulării activităţii, dar WC-ul nu face parte din unitatea de vanzare, acesta fiind destinat accesului angajaţilor dar nu pentru derularea activităţii, ci în cu totul alte scopuri.

 11. o sa fie niste salarii mascate cu bacsisul asta de n-ai vazut asa ceva …practic niste tichete de masa …:)))) pe care le vor da patronii salariatilor ….nu le va zice tichete de masa ci “”bacsis “”

 12. haha ce si-o vor lua in freza astia de la ANAF :))))) practic poti da salar ..cat vrei …ca si bacsis…il bati pe casa de marcat si PA 16% si te doare la patina !!

  asa la orice magazin practic se poate face …pt ca in lege se spune ca bacsis e si restul neridicat , lasat de client vanzatorului :)))

  iar tichetele de masa is limitate …pe cand la “”bacsis””…..fara numar fara numar )) atata timp cat platesti 16%

 13. Nu inteleg de ce nu vine ANAF cu niste norme clare cu privire la documentele justificative ce trebuie intocmite pentru intrari-iesiri din casa de marcat (altele decat BF). Daca intrebi la distribuitorii de case de marcat, opiniile sunt foarte diferite.

 14. @cornel: Faceam referire la faptul ca totalul bacsisilui batut pe casa sa nu fie mai mare ca totalul vanzarilor de marfa. Nu de alta, dar pana si antifraudisti stiu ca poporul roman este prea sarac ca sa lase bacsis mai mare de 100%.
  @laurentiu: Pentru norme clare trebuie sa ne adresam ministerului mediului, la ANAF nu sunt in prezent decat absolventi de silvicultura.

 15. cernatv , daca vand de 10.000 lei /zi si am asa zic “”bacsis”” separat pe bonuri batut de mine in casa de 1000 lei ( 10% ) e mult ? eu zic ca nu…si aia 1000 lei ii dau salariatilor salar de la mine din bunzunar ca patron pentru a evita plata CAS , CASS etc…intelegi ce vreau sa zic amu ? :)

  1. Și să vezi când vor băga ăia de la magazine rest lăsat de client de 500 lei/zi :D
   Că parcă văd cum cumpără unii șireturi de 8 lei și lasă rest de la 500 lei. Că na, dacă e bacșiș să fie bacșiș.
   Dar va veni ANAF peste vreo 5 ani așa și va trata sumele, reconsiderându-le ca venituri de natură salarială, așa cum fac acum, abuziv, cu diurna. Că motive vor găsi: pentru că plouă, e mai, e soare uneori și pentru că …verde sau afiș

 16. cristi , daca nu vin sa precizeze clar ce si cum cu bacsisurile astea ma tem ca asta se va intampla si ai toata legea asa cum e ea acuma facuta ( prost) de partea ta :)

  Pentru ca nu se poate vedea ca daca unu a cumparat un siret de 8 lei , a lasat bacsis de 500 lei ( exemplul tau ) …deoarece bonul ghici ce …e nepersonalizat. Cum se face legatura intre siretul de 8 lei si bacsisu de 500 lei ? :D

 17. Cornel, eu am inteles de la bun inceput ce-ai vrut sa spui. Stategia e deja facuta si pe la noi prin zona cam la acelasi procent aratat de tine.
  Am punctat numai la faptul ca e jenant a vinde marfa de 10.000 lei/zi si sa ai un bacsis tot de 10.000 pe aceeasi zi sau chiar mai mare.

 18. aaaa..pai nu te lacomesti si tu intr-o zi la un asa “bacsis” mare :D mai esaloneaza-l si tu :))

 19. Buna ziua.Am vazut ca s-a afisat un model aprobat de anaf pt registru pt banii personalului,dar nu scrie nicaieri de unde il achizitionam,de la anaf sau de la tipizate si mergem la anaf sa il inregistram?

 20. Delia , nu se achizitioneaza de niciunde…se listeaza cate foi vrei le numerotezi , ii pui niste coperti cu Hanna Monta sau Superman si gata. :)

  Si vei depune notificarea la finante…dar numai dupa ce apare ordinul in Monitorul Oficial .

 21. Buna ziua. Registrul banilor personali este obligatoriu si la II sau PFA? De asemenea, cu cat va fi impozitat bacsisul la acestea?

  1. Este obligatoriu la toți cei care utilizează case de marcat. Bacșișul intră la venituri impozabile în cazul PFA.

 22. Buna ziua,
  Va rog daca aveti un model de notificare ANAF privind contituirea registrului de bani personali.
  Va multumesc,

 23. Cum se procedeaza in situatia in care o camerista primeste bacsis?Unde se marcheaza aceasta suma?Ar trebui creat un cod pe numele persoanei respective la casa de marcat din receptie marcata suma si emis un bon fiscal pe suma respectiva?
  Va multumesc,

  1. Întrebați-i pe cei de la ANAF. Ordinul este atât de laconic și legislația atât de aberantă încât mă tem că nu veți primi un coerent.

 24. In regulamentul de ordine interioara este mentionat factul ca suma ramana la dispozitia angajatului.

  1. Sunt bani personali și se face mențiunea că e vorba de bani personali. E logic să rămână la dispoziția salariatului. De ce s-ar trece așa ceva în regulament?

 25. Cred ca angajatii tocmai au la dispozitie o metoda legala sa i-o traga angajatorului. Declara aberatii in jurnalul de bani personali si angajatorul o ia in freza de la anaf. Urmeaza un val de concedieri in masa, cel a angajatilor de care angajatorul nu e prea sigur.

 26. Poate sa-mi zica si mie cineva cum se introduce bacsisul in casa de marcat? Ca si produs sau serviciu in cazul meu(salon de infrumusetare), si daca pot sa-l introduc singur sau trebuie sa merg la firma de unde am luat casa de marcat? multumesc!

  1. În departament separat pentru că se va contabiliza separat. Se va marca cu TVA dacă sunteți plătitor de TVA și bacșișul rămâne la dispoziția societății sau fără TVA dacă sunteți neplătitor de TVA indiferent de destinația bacșișului ori sunteți plătitor de TVA dar bacșișul se va distribui salariaților. În acest din urmă caz se va impozita la salariați.

  1. E o întrebare justificată numai dacă se acordă salariaților acel bacșiș. Deocamdată nu se știe. Au “uitat” să modifice simultan și codul fiscal.
   În cazul în care rămâne la firmă intră în venituri și se impozitează la grămadă.

 27. Pentru bacsis se scoate bon fiscal separat dar pe raportul z este inclus in total vanzari.Este ok sau trebuie evidentiat separat?Ar trebui scos un raport cu bacsisul si din total vanzari sa se scada suma respectiva?
  sau cum ar trebui procedat sa fie corect?
  Va multumesc,

  1. Ar trebui evidențiat în raportul Z separat. De aceea am și scris că este recomandabil să se creeze un departament separat.

  1. Deocamdată îmi dau cu presupusul că ar fi 24%. Normal ar fi fost ca ANAF să clarifice aceste aspecte. Au lansat ordonanța cu bacșișul dar reglementarea legată de tratamentul fiscal al sumelor a fost lăsat pe dinafară. Se înțelege doar că banii respectivi ce rămân la dispoziția salariaților nu constituie livrare de bunuri sau prestare de serviciu, deci nu sunt operații impozabile din punct de vedere al TVA. Dar nu se spune ce operație impozabilă reprezintă dacă rămân firmei. După mine nu e o operație impozabilă, dar ANAF nu clarifică aceste aspecte și se pare că iarăși fac o chestie ce le e caracteristică – amână luarea unei decizii și-i lasă pe contribuabili să facă după cum îi taie capul.

 28. Ar avea vreun efect(asupra ANAF, evident) daca angajatorul emite o decizie, hotarare(sau oricum s-ar numi)prin care stabileste ca in unitatea respectiva nu se accepta bacsis?

  1. Nu știu dacă ar avea sau nu vreun efect. Dar cu certitudine nu obligă nimeni clientul să lase bacșiș sau să lase restul pe masă și nici firma nu e obligată să accepte așa ceva din partea clientului. Am postat deja precizări în acest sens.

 29. Titularul PFA cum poate justifica banii din unitatea de vanzare?de ex. la inceperea zilei aduce in unitatea de vanzare 2.000 lei, pt a achita furnizorii:sa se faca disp de incasare pt suma de 2.000 de lei, si pentru fiecare plata catre furnizor sa se faca dispozitie de plata? Sau sa faca registru de casa (suna interesant la un PFA)?

  1. Face dispoziție de încasare. Nu are ce face cu registru de casă dacă are evidență în partidă simplă. Dacă va opta pentru evidență în partidă dublă va trebui să întocmească registru de casă.

 30. Buna ziua tuturor!
  Va rog sa ma ajutati cu un raspuns asupra unei spete mai caudate decat cea a taximetristilor. In cazul caselor de schimb valutar, care sunt autorizate sa obtina venituri strict din activitatea de schimb valutar, cum se va proceda la marcarea bacsisului in casa de marcat fara a pasi in ilegalitate, mai ales ca ar mai fi problema de soft care nu permite instalarea unor fisiere care sa permita alte solduri decat sumele aflate la dispozitia casirului pentru tranzactionarea efectiva de schimb valutar.
  Va multumesc.

 31. Imi cer scuze pentru greselile de scriere si ortografie. Tastatura e un pic mai nazuroasa.

 32. Eu am o II…Magazin mic langa o scoala cu copii putini, oras sarac. Vand numai la pauze, in wekend si vacante inchis. Nu am de unde sa primesc bacsis. Copilasilor le dau ultimul banut rest caci mai pun si isi mai cumpara ceva daca mai ai bani, nici maca 10 bani…Trebuie sa bag in casa de marcat- bacsis-? Este obligatoriu daca nu se va gasi niciodata bacsis in sertar? Registru de bani persnali am cumparat de la cei din oras care vand tipizate si inregistrat la fisc. Dar cu treaba cu bacsisul mi se pare o tampenie sa obligi pe toti sa bage in casa de marcat…La o vanzare de 50-70 lei/zi, la mine …bacsis….

 33. Se stie ca si la ghiseul banci de nenumarate ori nu ridici monezile ca si rest, ei ne avand casa de marcat cum justifica bacsisul

 34. @doina
  Din pacate, orice antifraudist este “setat”, daca vede ca vinzi de 50-70 lei/zi, “deja sa stie” ca iei un bacsis de minim suma vanzarilor.
  E chiar asa greu sa faci un departament si un cod nou in casa de marcat pentru bacsis? Macar asa, de dragul legilor astea prost facute.

 35. @Cristi
  Chiar si asa, schimbul valutar din incinta banci nu are casa de marcat fiscala sau cel putin nu emit bon fiscal pentru operatiunea de shimb valutar dar celelalte case de schimb au si casa fiscala si emit bon fiscal

  1. Am corectat textul. Băncile nu trebuie să folosească nici măcar acolo unde au schimb valutar. Din grabă a ieșit altceva.

 36. @Cristi
  Exista mari sanse sa apara la orice casa de schimb valutar. Orice femeie cu unghii de-astea lungi si aplicate, nu cred ca va risca sa le toceasca de inoxul sertarului mobil pentru ceva monede.

  1. Să nu apară. Poate au mai muți bani în buzunar, poate îi aruncă după clienți, poate cine știe au clienți ce îi înțeleg și-și ridică restul….

 37. Corect, si atunci cel de la casa de schimb va trebui sa bata acele monezi ca bacsis pe bonul fiscal, in schimb cei de la banca ne avand casa de marcat ce fac unde trec bacsisul?

 38. @sebicu

  O sa il fac…caci la asa vanzari…o amenda m-ar”arunca” in spate cu ani de vanzare…Ce legi….Dar o relaxare fiscal inainte nu ar fi fost buna? apoi impui reguli si daca nu le respect, atunci ma amendezi ca merit!!

 39. Vroiam sa va cer parerea despre legea bacsisului.
  In lege spune ca trebuie facut registrul banilor personali la toate unitatile care au CASA DE MARCAT.
  In situatia de fata pentru care nu sunt clar este vorba de o sala de jocuri care nu are casa de marcat, bautura se ofera gratis clientilor, nu se emit bonuri. Iar banii pe care ii joaca clientii ii baga direct in aparatele electronice. Doar castigul este platit din casa pe baza unei dispozitii de plata.
  Deci ce fac? Fac registrul banilor personali? Cumpar casa de marcat doar pentru bacsis?
  Cu stima,
  Gabi Popper

  1. Bacșiș, din punct de vedere al legislației actuale apare numai acolo unde se folosește casă de marcat. În rest el nu este reglementat.

 40. Buna ziua.Va rog frumos sa ma ajutati cu un sfat.Am inteles ca nu este obligatoriu sa introducem in casa de marcat rubrica pentru bacsis daca avem afis cu anuntul “Aceasta unitate nu primeste bacsis.Va rugam sa va ridicati restul”.Am probleme cu firma de la care am achizitionat casa de marcat.Am fost azi acolo,iar domnul era foarte nervos si ocupat.M-a dat afara din magazin si nu a vrut sa ma serveasca.O sa afisez acest anunt.Credeti ca o sa am probleme?Va rog sa ma “luminati.Cu multumiri.

 41. Am decis prin ROI (restaurant) ca bacsisul sa fie distribuit salaraiatilor in fiecare seara la inchiderea de zi,si sa completam la inchidere un tabel cu numele fiecarui ospatar, valoarea bacsisului,impozitul si suma neta ramasa ospatarului dupa retinerea impozitul si acesta semneaza de primire.
  In registrul de casa de ex daca am vanzare marfa de 1000 lei si bacsis de 100 lei, total vanzare 1100 lei. ii dau ospatarului 84 de lei pe semnatura. deci in registru imi apare ca ospatarii au predat pe baza monetarului 1000 lei vanzare marfa + 16 lei impozitul retinut ce urmeaza sa fie virat la stat.Este corect?

  1. Teoretic este corect. Deși reținerea zilnică a unui impozit la o sumă, poate duce la final de lună la diferențe dacă se va stabili că impozitul se va determina pe suma cumulată a veniturilor lunare.
   Momentan nu există reglementat tratament fiscal pentru aceste sume. Că așa e la noi. Dăm o lege apoi ne gândim cum o aplicăm. Poate la o lună după.

 42. Buna ziua. In casa de marcat pot sa inregistrez atat intrari(suma serviciu care teoretic ar putea fi si soldul registrului de casa)respectiv iesiri(plata furnizor, depunere la banca,etc.,acestea avand deja documente justificative:chitanta, foaie de varsamant)de ce mai avem nevoie de intocmirea dispozitiilor de incasare si plata?Aceste dispozitii conduc doar la o birocratie excesiva.Multumesc anticipat.

  1. Aveți dreptate. Problema vine însă de la modul de formulare a textului legii. Acesta obligă la întocmirea de documente justificative pentru intrări/ieșiri de sume. Și de la OUG 8/2015 nu se mai pune problema sumelor intrate/ieșite din sertarul casei ci în/din unitatea de vânzare. Este o creștere a birocrației, bineînțeles.

 43. Multumesc pt.raspuns.Revin cu niste detalii: in acelasi punct de lucru(unitate de vanzare) avem si casieria si casa de marcat, ar fi de ajuns ca document(care oricum se emite) bonul nefiscal marcat pe casa ca intrare pt.sume serviciu si bon nefiscal marcat pe casa ca sume iesire pt.plati:chitanta de la furnizor sau foaia de varsamant pt.depunerea banilor la banca care la sfarsitul zilei se predau catre casierie(adica chitanta plata furnizor, foaie depunere la banca etc)cu banii ramasi in sertarul casei de marcat cf.raport Z. Dar marind birocratia inclusiv pt. suma de serviciu, trebuie sa intocmim dispozitie de incasare(casa marcat) concomitent cu dispozitie de plata(casierie).Acest lucru repetand la fiecare operatie de plata:furnizor, plata retur client, depunere la banca, in conditiile in care in registrul de casa raman doar bani de schimb pt.a doua zi. Unii colegi sustin ca (in cazul nostru)monetarul mai este obligatoriu, eu stiam ca s-a scos demult obligativitatea pt.cei care utilizeaza case de marcat. Multumesc anticipat.

  1. El este în vigoare de la data de 30/04/2015, dată la care a fost publicat în Monitorul Oficial. De la 1 mai ar fi trebuit înființat.

 44. Din punct de vedere a muncii in contabilitate nu este mai simplu ca bacsisul sa ramana la firma?
  Activitatea este intr-un magazin unde bacsisul este maxim 1 leu pe zi,iar pentru acest leu ar trebui sa fac tabele si asa mai departe.
  Daca ramane la firma cu tva 24% ii trec la alte venituri si asta e tot.

 45. In situatia in care bacsisul se distribuie salariatului, lucru stabilit prin regulamentul intern,dar nu se incaseaza bacsis,anaful ma poate acuza de ceva?

 46. Scuze nu am inteles “ii faceti pe altii de ras”la ce va referiti?
  Nedumerirea mea este daca anaful ma poate sanctiona in cazul in care nu am emis nici un bon de bacsis?

  1. Era un răspuns, în glumă, la degringolada produsă de legislația aberantă.
   Nu vă poate sancționa nimeni dacă nu emiteți bon pentru bacșiș sau rest neridicat, dacă într-adevăr nu primiți bacșiș și nici situații de rest neridicat de client nu există. Vă poate sancționa dacă primiți bacșiș sau vă lasă clientul restul pe tejghea și dumnevoastră nu emiteți bon.

 47. Buna ziua! Am deschis registrul la data de 08.05.2015, cand am facut si inregistrat la ANAF notificarea. Care ar fi amenda ca nu a fost deschis la 01.05.2015? Doar notificarea se facea in termen de 10 zile de la aparitia OUG 28? Va multumesc!

  1. Înregistrările din acel registru sunt irelevante pentru trecut. Ele au relevanță doar în ziua controlului. Pentru nici o zi anterioară, din punct de vedere al ceea ce se poate verifica de către ANAF cu ajutorul acestui registru informațiile sunt irelevante. Dar din nefericire singura amendă ar fi pentru necompletarea registrului și e de 9000 lei.
   Un control tendențios ar putea sancționa firma cu o așa sumă dacă în zilele de după 30 aprilie nu a avut completat acel registru.
   Dar amenzile intrând în vigoare după 8 mai, până la acea dată necompletarea lui nu era contravenție.

 48. daca eu doresc sa donez bcsisul crucii rosii este vreo problema sau sa pun cutia milei?

 49. Buna ziua.In ideea ca in acelasi punct de lucru(unitate de vanzare) avem si casieria si casa de marcat(gestionat de aceeasi persoana) va rog sa-mi raspunde-ti pe puncte daca se poate(de ce sa emiti dispozitie de plata/incasare intre casierie si casa marcat daca banii circula in cadrul aceleasi unitati de vanzare si nu sunt introduse/extrase din unitate):
  1.Se emite si dispoztie de plata(de la casierie catre casa marcat)pe langa bonul nefiscal marcat pe casa ca intrare pt.sume serviciu?
  2.Se emite dizpoitie de incasare(de la casierie catre casa marcat)pentru plata din casierie catre:furnizor, depunere la banca?In registrul de casa raman doar banii de schimb pt.a doua zi.
  Va doresc o zi buna in continuare.

  1. De ce să emiteți așa ceva întrebați-i pe cei care au elaborat legea asta. Acolo se spune că pentru orice sumă intrată sau ieșită din unitate trebuie întocmite documente justificative. Prea puțin îi interesează că asta e birocrație și că o persoană va face continuu documente peste documente.
   Pentru sumele de serviciu sau pentru sume luate din sertar pentru a fi date unor terți trebuie întocmite documente justificative, deși eu pentru plăți către furnizori nu aș întocmi pentru că o chitanță este deja document justificativ.

  1. Ba da, doar că acea foaie o obțineți numai dacă mergeți după ea la bancă, iar chitanța de la furnizori o primiți pe lor. Dacă nu primiți chitanța, pe loc, la firmă faceți dispoziție de plată pe numele omului ce duce banii la bancă. Altfel, la un control în acel moment suma respectivă ar fi scoasă din unitate fără documente justificative în opinia celor de la ANAF.

 50. Buna ziua tuturor! Ma confront si eu cu o problema si as dori putin ajutor din partea dvs. In cazul in care unitatea nostra nu doreste sa primeasca bacsis, ce ar trebui sa contina regulamentul intern? va multumesc!

 51. Intocmesc dispozitia de plata pe numele colegului pt.depunerea banilor la banca(suntem 2 angajati pe punct de vanzare).Atribui numar de inregistrare, data semnez eu-predare si colegul pt.primire dar conducerea(fiind la 300km de sediu) nu are cum sa-mi semneze.Dupa ce revine cu depunerea vizata de banca inlocuiesc dispozitia cu depunerea.Dispozitia nesemnata de conducere este ok?

  1. Dacă vi se dau atribuții, de ce nu ar fi ok? Nu mai bine stabiliți asta cu conducerea societății și acea conducere să ia o decizie că de aia e acolo?

 52. Da, avem o decizie din partea administratorului in acest sens(depunere la banca, plati utilitati).Bineinteles colegul merge cu depunerea pana la ora 17(pana atunci este deschisa banca), deci facem iarasi o dispozitie intre casa marcat si casierie, pentru a depune toti banii mai putin ce se mai aduna dupa acesta, noi fiind deschisi pana la ora 18.30.Ma gandesc ca este in regula.Multumesc.

 53. Cum mergem inainte de scoaterea raportului z la banca intocmim o dispozitie de incasare(casierie)de la casa de marcat-se scoate un bon nefiscal pt.iesire numerar(desi casieria si casa de marcat sunt in aceeasi unitate de vanzare) cu banii care sunt pana la ora respectiva dupa care la sfarsitul programului se depun restul banilor la casierie conform situatiei Numerar in sertar(casa marcat) de pe raportul z.Va rog sa-mi spuneti daca procedam corect?Bine stiu ca monetarul nu mai trebuie utilizat de catre cei care au case de marcat?

  1. Da. E ok. Cel mai corect ar fi însă ca cei din conducerea firmei să vă stabilească procedurile de lucru. S-ar putea să nu fie de acord cu mine.

 54. Cristi :
  Face dispoziție de încasare. Nu are ce face cu registru de casă dacă are evidență în partidă simplă. Dacă va opta pentru evidență în partidă dublă va trebui să întocmească registru de casă.

  Chiar trebuie dispozitie de incasare obligatoriu, atat timp cat la PFA, practic, aia sunt banii tai?

  1. Da. Pentru că legea e făcută pentru societăți comerciale fără a se ține seama de faptul că la PFA, II, etc. nu sunt aplicabile aceleași reguli. Și pentru că textul legii nu face diferențiere între tipurile de operatori economici (cu sau fără personalitate juridică) și impune tuturor ca pentru sume intrate/ieșite să întocmească documente justificative.
   Eu tot spun că legislația trebuie să cuprindă distinct reglementări în funcție de specificul economic și contabil al tipurilor de entități, pentru că la PFA nu li se pot adapta regulile de la societăți decât în anumită măsură și cu unele compromisuri uneori.
   Această situație e una din cele ce trebuiau reglementate distinct pentru că realitatea o impune. Dar pentru ANAF nu contează. Pur și simplu nu-l interesează și dacă i se cer soluții concrete recurge la atitudinea clasică: îți citează legea și-ți spune să o aplici – ceea ce e aberant pentru că tu tocmai asta-i ceri – să-ți spună cum se aplică.

  1. Eu nu am înțeles de ce trebuie să scrieți integral cu majuscule. Credeți cumva că nu vi se pot citi mesajele dacă sunt scrise cu caractere normale?
   Registrele de bani personali sunt obligatorii pentru toți cei care utilizează case de marcat. Depunerea notificării înființării registrului de către aceste persoane este obligatorie. Eu vă recomand să o depuneți cât se poate de repede.

 55. Buna ziua, mie imi este in continuare neclar un lucru. Daca las vanzatorului o suma pentru plata furnizori, fac dispozitie de incasare sau de plata, eu ca administrator? Pe dispozitie trec numele celui care va primi suma sau numele meu?
  Va multumesc pentru raspuns.

  1. Puteți face dispoziție de plată, prin care casierul plătește vânzătorului o sumă de bani în vederea folosirii ei ca sumă de serviciu.

 56. Nu am casier, este vorba de o alimentara mica, un administrator si doi vanzatori. Corect mi se pare sa trec numele vanzatorului pe dispozitie, dar contabila mi-a spus sa completez dispozitie de incasare cu numele meu si motivatia, plata furnizori. Si totusi, ceva nu-mi suna bine. :) Experienta mea a depasit putin nivelul zero. :)
  Multumesc inca o data.

 57. Buna seara,daca am incasat cu cardul de 2 ori,trebuia sa bat bonuri diferite deoarece au fost clienti diferiti. Din neatentie am trimis un singur bon cu ambele sume. Ce se poate intampla?

 58. Buna seara, este corect ca pufuletii cu surprize sa aiba tva 24% tinand cont ca jucaria este un bonus si nu se regaseste in pret?

 59. Buna, am si eu o intrebare: ce fac cu banii din ziua anterioara? Avand in vedere ca firma la care lucrez are sediul in Satu Mare iar registrul de casa se tine acolo. Banii din vanzari se trimit in contul firmei dar in weekend nu este posibil acest lucru. Nu mi se pare corect sa ii introduc in casa de vreme ce am la mana un raport z de pe ziua anterioara cu care sa justific suma. Se considera bani in plus incasarile din ziua anterioara?

 60. Buna ziua am o întrebare sunt angajat la un magazin ca vanzatoare
  Inspectorii ANAF au găsit mai mulți bani(68.00) cat e in casa de marcat a dat amenda 3400 ron asta cine plateste angajati sau firmaa

  1. Inspectorii ANAF au amendat firma și ea este obligată la plată, dar firma poate stabili că amenda este un prejudiciu creat de o persoană ce se face vinovată de încălcarea atribuțiilor de serviciu și poate decide să se îndrepte împotriva persoanei vinovate pentru a-și recupera prejudiciul parțial sau integral, folosind prevederile codului muncii.

 61. Buna ziua,
  Va rog sa-mi spuneti cum procedez in situatia urmatoare
  Un client a avut rezervare pentru 3 nopti .S-a emis factura pentru 3 nopti in mod eronat deoarece s-a cazat numai 2 nopti.Factura a fost platita cu numerar la receptie.Imediat factura s-a stornat s-a emis alta corecta si s-au restituit banii achitati in plus.
  Pe casa de marcat si raportul z a ramas marcat suma pentru 3 nopti iar pe monetar mai putin cu o noapte.S-a intocmit proces verbal ,nota explicativa si decizie de anulare bon fiscal.
  Pentru banii care s-au restituit cum se procedeaza pe casa de marcat si care sunt documentele care se intocmesc,se marcheaza suma ?
  Suma se poate restitui si din casierie sau numai din receptie?
  Va multumesc,

  1. În casa de marcat nu se pot marca sume ce să genereze bonuri cu valoare totală negativă. Nici o casă de marcat nu permite așa ceva. Este corect să-i emiteți factură de stornare și să-i restituiți banii.
   Legea nu specifică de unde se restituie. Puteți să-i restituiți și de la recepție și de la casierie. În oricare din cazuri se emite dispoziție de plată pe numele persoanei respective. Dacă se restuie de la recepție se marchează și o ieșire de numerar pe casa de marcat pe lângă faptul că i se întocmește dispoziție de plată.

 62. Buna ziua,
  Va rog sa-mi spuneti suma de pe raportul z scos la sfarsitul zilei evidentiata la numerar in sertar trebuie sa fie identica intotdeanuna cu suma de pe monetarul cu care se preda la casierie?
  Va multumesc

 63. Monetarul il intocmin cand depumem in casierie banii.stiu ca nu se mai foloseste dar noi il intocmim.Am dorit sa va intreb suma evidentiata pe raportul z la numerar in sertar este cea care se depune in casierie?
  Multumesc,

Lasa un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *