TVA la încasare. 2014.

20 Dec 2013 | Legislatie | 49 comentarii953 vizualizari

ANAFimg1În Monitorul Oficial 809/19 decembrie 2013 a fost publicată OUG 111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale.

Prin această ordonanță de urgență, Guvernul modifică, iarăși, codul fiscal, cu începere de la 1 ianuarie 2014. De această dată e o modificare mult așteptată de către majoritatea contribuabililor.

Cele mai importante modificări sunt legate de TVA la încasare. Să vedem despre ce este vorba:

de la data de 1 ianuarie 2014, sistemul de TVA la încasare devine opțional. Sistemul nu mai este obligatoriu.
– în acest sens au fost definite persoanele eligibile pentru aplicarea acestui sistem. Acestea sunt aceleași categorii de persoane cu cele ce până la această dată sunt persoane obligate la aplicarea sistemului.
persoanele ce optează pentru aplicarea sistemului, trebuie să-l aplice în continuare până la sfârşitul anului calendaristic în care a optat pentru aplicarea sistemului, cu excepţia situaţiei în care în cursul aceluiaşi an cifra de afaceri depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei, caz în care sistemul se aplică până la sfârşitul perioadei fiscale următoare celei în care plafonul a fost depăşit
persoana impozabilă care a optat pentru aplicarea sistemului TVA la încasare şi care nu depăşeşte în cursul unui an plafonul de 2.250.000 lei poate renunţa la aplicarea sistemului respectiv oricând în cursul anului, prin depunerea unei notificări la organul fiscal competent între data de 1 şi 25 ale lunii, cu excepţia primului an în care a optat pentru aplicarea sistemului. Radierea persoanei respective din Registrul persoanelor care aplică sistemul TVA la încasare se operează de organele fiscale competente începând cu prima zi a perioadei fiscale următoare celei în care a fost depusă notificarea. Deci, dacă veți opta pentru aplicarea sistemului de TVA la încasare, în primul an de aplicarea a lui nu veți putea renunța la el, dar începând cu cel de-al doilea veți putea renunța în orice lună în intervalul 1-25. Renunțarea va produce efecte abia cu data de 1 a următoarei perioade fiscale următoare celei în care s-a depus notificarea.
– spre deosebire de prevederile actuale, dacă o persoană a optat pentru aplicarea sistemului la înființare spre exemplu și dorește și în anul următor aplicarea lui, nu mai este necesară depunerea notificării, considerându-se că optează tacit pentru aplicarea ei.
– pentru cei ce vor aplica sistemul de TVA la încasare, spre deosebire de prevederile curente, TVA se va colecta numai la încasarea efectivă a facturii (chiar dacă prin CEC, BO, cesiune, etc) fiind eliminată obligativitatea colectării după 90 de zile. Acum se reflectă într-adevăr neutralitatea TVA, taxa colectată fiind tratată similar celei deductibile.
– s-au reglementat măsuri tranzitorii de trecere de la regimul obligatoriu la cel opțional. În acest sens:
dacă acum aplicați sistemul de TVA la încasare și de la data de 1 ianuarie 2014 doriți să-l aplicați în continuare, atunci nu trebuie să faceți absolut nimic
– dacă acum aplicați sistemul de TVA la încasare, dar doriți să renunțați la el, atunci, în anul 2014 puteți solicita oricând în cursul anului 2014 o notificare privind ieșirea din acest sistem, dar radierea din registrul firmelor ce aplică TVA la încasare se va face abia cu data de 1 a lunii următoare celei în care ați depus notificarea. De exemplu:
o societate ce are ca perioadă fiscală – luna, depune în ianuarie 2014 notificarea de ieșire de la TVA la încasare. Va fi radiată din registru abia cu 1 februarie, așa că în ianuarie va aplica regulile corespunzătoare TVA la încasare. Dacă perioada fiscală este trimestrul, atunci chiar dacă va depune notificarea în ianuarie, ieșirea va produce efecte abia de la data de 1 aprilie. Sau, dacă perioada fiscală este luna și depuneți notificarea de ieșire din acest sistem în mai, atunci abia cu data de 1 iunie nu veți mai aplic sistemul.
Atenție! Dacă perioada fiscală este trimestrul, ieșirea din sistem poate fi cel mai devreme din 1 aprilie 2014 (dacă depuneți notificarea de ieșire până la 31 martie 2014), nu mai repede, chiar dacă depuneți notificarea de ieșire în ianuarie 2014.
până la 25 ianuarie 2014 vor depune notificare de ieșire exclusiv cei care au depășit plafonul de 2,250,000 lei în ultima perioadă fiscală din 2013.

Ce se va întâmpla cu TVA deductibil și cu cel colectat pentru facturile ce au fost emise în 2013?

Dacă ați aplicat sistemul de TVA la încasare și fie îl continuați, fie renunțați la el, veți putea deduce TVA, în 2014, pentru orice factură emisă în 2013 și neachitată până la 31/12/2013 numai la data plății facturii în 2014 și numai pentru suma efectiv achitată în 2014.

De exemplu: o societate ce aplică sistemul de TVA la încasare, are la data de 31/12/2013 datorii neachitate față de un singur furnizor, în sold la data de 31/12/2013 în sumă de 2000 lei, pentru 2 facturi emise de acesta în decembrie. Societatea are perioadă fiscală luna și continuă aplicarea sistemului de TVA la încasare. În ianuarie 2014 va face o plată de 1000 lei către furnizorul său, diferența rămânând neachitată. În luna ianuarie veți deduce TVA aferent plății de 1000 lei, adică suma de 193.55 lei. Pentru ceilalți 1000 lei TVA va rămâne în 4428 până la plata efectivă a lor.
Pornind de la aceleași sume, o societate cu perioadă fiscală lunară ce aplică sistemul de TVA la încasare în 2013, dar renunță la el la depunând în cursul lunii ianuarie notificarea de renunțare (ieșire) la acest sistem. Societatea face plata datoriei către furnizor astfel: 1000 lei în ianuarie 2014, 500 lei în februarie 2014 și 500 lei în martie 2014. Din registrul persoanelor ce aplică TVA la încasare va fi radiată abia din februarie 2014. TVA se va deduce astfel: pentru 1000 lei achitați în ianuarie 2014 va deduce în ianuarie, iar pentru sumele achitate în februarie și martie va deduce la data plății lor, chiar dacă de la 1 februarie nu mai aplică sistemul. Pentru facturile ce i se emit începând cu 1 februarie 2014, adică la o dată ulterioară ieșirii din acest sistem, va deduce TVA la data facturii indiferent cât și când plătește din acele facturi.

Foarte important: până la data ieșirii din sistemul de TVA la încasare veți aplica regulile specifice acestuia în ceea ce privește deducerea. Adică pentru orice factură primită până la data ieșirii, vă veți putea exercita dreptul de deducere numai la data plății facturii respective indiferent că plata a fost efectuată înainte sau ulterior ieșirii din acest sistem.

Dacă o societate cu perioada fiscală luna, va opta în ianuarie 2014 pentru ieșirea din sistem, nu-l va mai aplica din 1 februarie, ceea ce înseamnă că pentru facturile de achiziție din ianuarie și neachitate în ianuarie 2014 sau emise în 2013 și aflate în sold la data ieșirii din sistemul de TVA la încasare va deduce TVA numai când le va achita chiar dacă le va achita în septembrie 2014. Abia cu facturile ce i se emit începând cu 1 februarie 2014 va deduce TVA la data facturii fără a mai conta dacă și când este achitată.

Dacă ați aplicat sistemul de TVA la încasare și fie îl continuați, fie renunțați la el, veți colecta TVA în 2014 pentru facturi emise în 2013 și aflate în sold la 31/12/2013 ca fiind neîncasate, astfel: la data încasării efective a facturilor, din 2014, dacă, pentru acestea, termenul de 90 de zile de la emitere nu s-a împlinit deja până la 31/12/2013 .

Exemplu: o societate cu perioadă fiscală lunară ce aplică TVA la încasare, emite în 1 septembrie 2013 o factură de 1000 lei către un client, în decembrie 2013 către același client emite două facturi ambele în valoare de câte 1000 lei. Soldul contului clienți la data de 31/12/2013 este 3000 lei, reprezentând cele 3 facturi neîncasate de la acel client. Pentru factura emisă în 1 septembrie 2013 a colectat TVA în 30/11/2013 la expirarea celor 90 de zile de la emiterea ei.

Când și cât va colecta TVA în 2014 dacă în ianuarie 2014 încasează de la acel client suma de 800 lei – reprezentând o încasare parțială la factura din septembrie 2013, în 1 martie încasează 1200 lei, o factură din decembrie și restul de încasat din factura emisă în septembrie , iar cealaltă factură din decembrie 2013?
În ianuarie 2014, pentru suma de 800 lei – încasare parțială la o factură aflată în sold la 31/12/2013 dar pentru care s-a colectat TVA în 2013 ca urmare a faptului că a trecut termenul de 90 de zile de la emiterea ei, nu va colecta TVA.
În 1 martie 2014, la fel, pentru suma de 200 lei, nu va colecta TVA, dar va colecta pentru 1000 lei, ce reprezintă încasarea facturii emise în decembrie. În septembrie 2014, la încasarea ultimei facturi emise în decembrie 2013 va colecta TVA la suma încasată.

Foarte important: până la data ieșirii din sistemul de TVA la încasare veți aplica regulile specifice acestuia în ceea ce privește colectarea TVA. Adică pentru orice factură emisă până la data ieșirii, exceptând facturile emise în 2013 pentru care până la 31/12/2013 inclusiv au trecut 90 de zile de la emitere și pentru care s-a colectat TVA , veți colecta TVA numai la data încasării facturii respective indiferent că încasarea a fost efectuată înainte sau ulterior ieșirii din acest sistem.

Dacă o societate cu perioada fiscală luna, va opta în ianuarie 2014 pentru ieșirea din sistem, nu-l va mai aplica din 1 februarie, ceea ce înseamnă că pentru facturile emise începând cu ianuarie 2014 și neîncasate în ianuarie 2014 sau pentru facturi emise în 2013 a de la a căror dată de emitere nu s-au împlinit 90 de zile până la 31/12/2013, va colecta TVA numai când le va încasa chiar dacă le va încasa în septembrie 2014. Abia cu facturile ce le va emite începând cu 1 februarie 2014 va colecta TVA la data facturii fără a mai conta dacă și când este încasată. Iar pentru facturile emise în 2013 pentru care, s-a colectat TVA până la 31/12/2013 inclusiv ca urmare a faptului că au trecut 90 de zile de la emiterea lor, nu se va mai colecta TVA în 2014 indiferent de data la care se încasează.

Cui i se recomandă sistemul de TVA la încasare?
Părerea mea este ca firmele ce prestează servicii, ce au achiziții mici comparativ cu livrările, ce-și plătesc facturile dar au termene mari de încasare, sunt avantajați de aplicarea sistemului. Sau acele firme ce emit foarte multe facturi, chiar pentru bunuri, către beneficiari (a se citi statul) ce le oferă termene mari de plată, sunt avantajați de aplicarea sistemului. Concret: sunt avantajați de aplicarea acestui sistem toți cei care au termene contractuale mari de încasare a facturilor.

Ce se întâmplă după ce ieșiți din sistemul de TVA la încasare?
De dedus veți deduce TVA din facturi de achiziție emise către dumneavoastră începând cu data ieșirii, la data facturilor, cu excepția facturilor primite de la persoane ce încă aplică sistemul de TVA la încasare. TVA din facturile emise de aceștia, facturi ce ar trebui să poarte mențiunea “TVA la încasare”, se va deduce numai la plata lor.
De colectat veți colecta TVA la data facturii emise pentru facturi emise începând cu data emiterii lor, indiferent către cine le emiteți și indiferent de data la care le veți încasa.

49 comentarii

 1. Multumim frumos pentru prezentare … excelent explicat “sistemul” … as dori totusi sa mai intreb ceva (ca sa-mi fie clar :) ) : in cazul meu, toate firmele vor opta pentru iesirea din sistemul de TVA la incasare; deci, de la 01.02.2014 sau 01.04.2014 (dupa caz) voi proceda astfel :
  – pentru achizitii (indiferent daca furnizorul aplica sau nu TVA-ul la incasare) voi deduce TVA la data facturarii, indiferent de data platii facturilor;
  – pentru livrari voi colecta TVA la data facturarii, indiferent de data incasarii facturilor.

  Iar pentru cei ce vor aplica in continuare sistemul de TVA la incasare, pentru achizitii vor deduce TVA-ul in momentul platii, iar pentru livrari vor colecta TVA-ul in momentul incasarii … Am inteles corect ?! Multumesc … o seara frumoasa !

  1. Da, pentru achiziții se va deduce la data facturii pentru facturi primite începând cu data ieșirii. Pentru cele în sold la data ieșirii, neachitate la acea dată, se va deduce numai la plata lor, indiferent când se face plata.
   Da, pentru livrări se va colecta la data facturii pentru facturi emise începând cu data ieșirii. pentru cele neîncasate, aflate în sold la data ieșirii, se va colecta TVA la încasarea lor efectivă dacă nu cumva sunt emise în 2013 și pentru ele, în 2013, s-a colectat deja TVA ca urmare a trecerii a 90 de zile de la scadență. La încasarea lor în 2014 se va colecta TVA la încasare chiar dacă încasarea va avea loc la finele anului. Pentru cele emise în 2013 și neîncasate până la ieșirea din sistem, dar pentru care în 2013 s-a colectat deja TVA ca urmare a trecerii celor 90 de zile, nu se va mai colecta TVA la încasarea lor în 2014.
   Da, sistemul de TVA la încasare va funcționa exact ca până acum singura deosebire fiind legată de faptul că TVA colectat se va colecta la încasarea efectivă, fiind regula în oglindă a TVA dedus la plată, fără a mai fi obligate firmele să colecteze în 90 de zile de la emiterea facturii.

 2. intrebi fix ce a explicat cristi
  daca nu ai inteles din prima, ce te face sa crezi ca vei intelege daca ti se va explica acelasi lucru?

 3. … eu am zis doar sa punctez in 5 randuri tot ce a spus dl. Cristi … dar se pare ca nu va puteti abtine din a fi zeflemitor … Sarbatori Fericite !

 4. Ce vor sa zica in articolul 134’2 alin. (4) din OUG ?:
  ”Nu sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la
  încasare:
  …………………
  d) persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de
  TVA conform art. 153 în cursul anului și care au depășit plafonul
  de 2.250.000 lei prevăzut la alin. (3) lit. a) în anul precedent sau
  în anul calendaristic în curs, calculat în funcție de operațiunile
  realizate în perioada în care respectiva persoană a avut un cod
  valabil de TVA conform art. 153”
  Cum adica sa se inregistreze in scopuri de TVA in cursul anului daca in anul anterior au realizat CA de 2.250.000 ? Pai au depasit cu mult pragul de 220.000 si trebuiau sa se inregistreze deja din anul anterior…

  1. Cifra de afaceri în scopuri de TVA poate fi constituită și din unele livrări scutite fără drept de deducere. Așa că, teoretic, o persoană poate avea astfel de livrări scutite fără drept de deducere într-un cu o valoare mai mare de 2,250,000 lei/an și chiar dacă depășește plafonul de scutire nu e obligată să se înregistreze în scopuri de TVA. Dar în anul următor să solicite înregistrarea în scopuri de TVA ca urmare a faptului că desfășoară și activități taxabile.

 5. Nu inteleg sintagma: adica numai ei pot depune notificarea de iesire din sistem sau si cei prin obtiune? Sau prin se intelege altceva? Multumim pentru efortul depus in a ne explica si noua aplicabilitatea noului sistem. La mai multe articole de genu…:)

 6. Cum sta treaba in situatia celor mari care nu au aplicat Tva la Incasare ? Ce se intampla cu facturile emise de cei “mici”,aplicanti de Tva la Incasare si neachitate in totalitate in 2013 ? Dupa cate bag de seama “iesirea e mai crunta” decat “intrarea” . In sensul ca jumate ramane tot “bagata”. Tare as vrea ca intr-o zi sa am ocazia sa stau fata in fata cu “ganditorii” unei asemenea solutii. In definitiv ce ar fi fost daca notificarea s-ar fi facut in decembrie 2013,neexigibilul s-ar fi declarat in decont (la 4427 sau 4426)…si gata. Registrul Tva la Incasare s-ar fi rescris cu cei 100-200 de indragostiti de Tva la Incasare,cam cat estimez eu ca or sa ramana in sistem. Probabil era prea simplu !. Nu mai vorbesc de algoritmul informatic care trebuie pus in functiune ca ma apuca capul !

  1. Stă la fel ca până acum. Vor deduce doar la plată. La fel se va întâmpla și în cazul celor ce acum sunt în sistem, în 2014 vor ieși și vor avea facturi emise de cei ce rămân în sistem sau vor să opteze pentru el.
   Nu e chiar așa de mare schimbarea, așa că modificarea programelor nu e foarte dificilă acum ca atunci când sistemul a fost introdus, iar la cum va fi sistemul, pentru unele firme va fi avantajos fiscal să aplice acest sistem.

 7. Multumesc dl Cristi ! Deci e clar ! Il mai caram cel putin un an dupa noi inpreuna cu acele jurnale monstruoase,in curand pline de zero-uri !. Cat despre avantajele sistemului,raportat la dezavantaje avem pareri divergente ! Nu e cazul sa le reliefam aici. Chiar daca s-a restabilit neutralitatea Tva problema discriminarii furnizorilor pentru marii retail-eri a ramas. In fond Tva la Incasare nu s-a aplicat sub nici-o forma fix acolo unde era cu adevarat nevoie de asa ceva (adica la firmele mari..constructii,antrepenoriate…etc). De ce as aplica-o obligatoriu la niste amarate de micro la care oricum 80% din plati sunt numerar ? Nu mai zic ca lipsa de omogenitate algoritmica in calculul taxei ,in diverse perioade ale aceluiasi an,va crea in mod sigur probleme chiar si pentru inspectorii ANAF. Va dati seama ca orice verificare pentru rambursare de Tva se transforma intr-o revizie de fond. Cand si cu cine sa faci treaba asta ? Una din regulile de baza ale macroeconomiei este omogenitatea tratamentului fiscal,in decursul unui an fiscal ! S-a respectat acest principiu ? Poate va amintiti de tonele de vrajeala privind beneficiile Tva la Incasare,cum se aplica el aproape in toata Europa,cum vor dispare arieratele dintre firme,dintre firme si stat,dintre mama si tata ….etc . Acum vine ministrul Chitoiu si zice ca sistemul e de cacao si ca de fapt nici prin Europa nu se prea inghesuie nimeni…!?. Dumnezeule !…cine face politici contabile in tara asta ?

  1. Nu avem păreri chiar atât de divergente. Eu rămând de părere că, pentru unii, sistemul a devenit avantajos financiar, după aceste modificări. În rest primii pe care îi sfătuiesc să iasă sunt cei ce își vând marfa, produsele sau serviciile direct populației.
   Furnizorii mari au, de regulă, ca principali furnizori, alți furnizori mari. De aceea din experiența de până acum aceștia nu au fost chiar atât de afectați. Oricum e un pas înainte cu această modificare. Dacă ați fi citit articolele mele de pe acest blog ați fi văzut că umila mea părere nu e foarte favorabilă gândirii “adânci” de care au dat dovadă diverși miniștrii din cabinetele guvernelor acestei țări.

 8. Buna ziua d-l Cristi,
  va rog sa imi confirmati : o firma iese din “sistem” la 1 feb.2014 :
  1. colecteaza tva incepand cu 1 feb. la data facturii
  2. deduce tva la facturi primite la data facturii, daca acel furnizor nu mai este in “sistem” sau nu a fost niciodata, iar daca primeste factura de la furnizori care sunt in continuare in “sistem”, deduce tva la data platii
  la fel si pt. societatile care nu au aplicat pana acum tva la incasare (depasire cifra de afaceri) ?
  multumesc, sarbatori cu bine in continuare!

  1. 1. Da, pentru orice factură emisă începând cu 1 februarie. Pentru cele emise anterior și neîncasate până la data ieșirii va colecta la data la care le încasează, dacă nu a colectat deja în 2012 ca urmare a trecerii a 90 de zile de la emiterea lor.
   2. Așa este.

 9. Salut, pentru a configura programul este sufucient sa introduc la configurare societati/detalii inpozite si TVA/NU APLICA SISTEMUL TVA LA INCASARE si trec data de 01.01.2014?

  1. Da, Doru. Completezi în ecranul detalii, dar în nici un caz cu data de 1 ianuarie. Nu ai cum să ieşi decât cu data de 1 februarie cel mai devreme. De completat vei completa în acel ecran după ce depui notificarea. Momentan formularul 097 nu este modificat pentru a corespunde noilor prevederi legislative.

 10. ovidiu a scris :
  …in cazul meu, toate firmele vor opta pentru iesirea din sistemul de TVA la incasare; deci, de la 01.02.2014 sau 01.04.2014 (dupa caz) voi proceda astfel :
  – pentru achizitii (indiferent daca furnizorul aplica sau nu TVA-ul la incasare) voi deduce TVA la data facturarii, indiferent de data platii facturilor;

  Cristi a raspuns :
  Da, pentru achiziții se va deduce la data facturii pentru facturi primite începând cu data ieșirii.

  mai jos

  mariana a spus:
  Buna ziua d-l Cristi,
  va rog sa imi confirmati : o firma iese din “sistem” la 1 feb.2014 :
  1. colecteaza tva incepand cu 1 feb. la data facturii
  2. deduce tva la facturi primite la data facturii, daca acel furnizor nu mai este in “sistem” sau nu a fost niciodata, iar daca primeste factura de la furnizori care sunt in continuare in “sistem”, deduce tva la data platii
  la fel si pt. societatile care nu au aplicat pana acum tva la incasare (depasire cifra de afaceri) ?

  cristi a raspuns:
  2. Așa este.

  Nu se contrazic cele 2 afirmatii?
  Pt. o firma ce nu aplica tva la incasare de la 01.02.2014 pt. facturile primite deduce tva la data facturii sau data platii ?

  1. Ba da. Aveți dreptate. Răspunsul acela către Ovidiu a fost inexact. Nu e indiferent de la cine primește factură, dacă primește de la cineva ce e în sistem, deduce la data plății.
   Mulțumesc pentru atenționare. Răspunsul complet și corect e în primul răspuns – comentariul 2 la articol.

 11. Buna ziua,
  O firma nu a aplicat sistemul TVA la incasare in 2013. La 31.12.2013 insa veniturile au fost mai mici decat limita TVA la incasare (ar fi eligibila), dar nu vrea sa aplice sistemul. Trebuie sa depuna notificare(dec97)?. Ce se intampla in ianuarie 2014(tva lunar)?
  Multumesc.

 12. buna ziua.o firma a aplicat tva la incasare in 2013 si continua si in 2014 cu tva la incasare.am facturi neincasate,facturate din 11.10.2014 la care nu am colectat tva-ul pana in 31.12.2013.acum in ianuarie 2014 se implinesc cele 90de zile pt.a colecta tva-ul la ele chiar daca ele nu sunt incasate eu in ianuarie colectez tva -ul la ele?sau il colectez numai cand le incasez?

 13. Buna ziua,
  Firma cu perioada fiscala trimestru, care aplica TVA la incasare in 2014 si iese din sistemul TVA la incasare(incepand cu 1 aprilie 2014). Pentru o factura emisa catre un client de exemplu in luna noiembrie 2013 care ar devenii exigibila in februarie 2014 se va colecta TVA numai la data platii sau in momentul implinirii termenului de 90 de zile adica in cursul trimestruluiI 2014 cand inca firma este inca inregistrata in sistemul TVA la incasare.
  Va multumesc anticipat pentru ajutor.

  1. Se va colecta numai la încasarea ei. Pentru orice factură emisă în 2013 pentru care termenul de 90 de zile se împlinea în 2014, colectarea nu va mai avea loc în 2014 la data la care s-ar fi împlinit cele 90 de zile ci la data încasării efective a facturilor.

 14. Buna ziua,
  Doresc o precizare, daca se poate. Am trecut la tva la facturarea de la tva la incasare. A fost luat in calcul tva aferent platilor facute, deci avem tva neexigibil aferent facturilor neachitate.Ce facem cu acel tva?
  il deducem?cum?

  1. Îl deduceți pe măsură ce achitați facturile. La fel pentru facturile emise anterior ieșirii din sistem, colectați la încasarea efectivă dacă deja nu s-a colectat în 2013 la trecerea a 90 de zile de la emitere.
   Vedeți postul acesta https://www.sagasoftware.ro/?p=1056 pentru detalii complete.

 15. incasarea facturilor din anul 2013 neincasate si evidentierea in decontul tva cum se stabileste cifra de afaceri a anului 2014

 16. Buna seara! Daca firma mea nu aplica sistemul de Tva la incasare si am o factura de la un furnizor care este cu Tva la incasare, cum inregistrez in contabilitate TVA-ul?

 17. Buna ziua,
  Firma aplica TVA la incasare.Are clienti neincasati din 2014 pentru care inca nu s-a coletat tva deoarece nu s-au incasat si inca 2 facturi din februarie 2015.Aceasta suma tva neexigibil cumulat din 2014 si din 2015 trebuie evidentiata in decontul de tva?
  Va multumesc,

  1. Da. La alte informații. Dacă folosiți SAGA și facturile au fost operate corect, ele se vor evidenția automat în acea casetă.

 18. Buna ziua.
  Sunt relativ noua in contabilitate si a preluat o firma ce anul trecut a avut CA mai mare decat 4427. Un nene de la statistica ma presaza sa-i explic de ce…nu am mai intalnit aceasta problema. Va rog mult sa ma ajutati.Multumesc

  1. Probabil face o corelație de genul CA x 24% să-i dea suma din 4427. Nu este posibilă o astfel de corelație dacă societatea aplică sistemul de TVA la încasare. De ce nu e posibilă, să citească și el codul fiscal. Ăia de la statistică nu pricep că uneori calculele lor matematic sunt corecte, dar nu sunt reale pentru că nu țin seama de excepțiile din codul fiscal sau de prevederile legale.

 19. Buna ziua,
  Am urmatoarea situatie: o societate care aplica sistemul tva la incasare a depasit in anul 2014 cifra de afaceri.Nu s-a depus declaratia 097 nici pana in prezent. Ce ma sfatuiti sa fac, cum pot corecta?

 20. Buna ziua,
  Daca firma mea nu aplica TVA la incasare si am in sold facturi de la furnizor care a fost cu TVA la incasare dar acum este radiat, as putea sa deduc tva ul sau astept pana la plata lui?

  1. Cum să-i mai plătiți dacă e radiat? Cui să plătiți, dacă nu mai există firma?
   Eventual se poate trece pe venituri, dar fără a putea deduce acel TVA, efectuându-se o ajustare a acelui TVA.

Lasa un comentariu

Adresa de email nu va fi publicata. Campurile obligatorii sunt marcate cu *