Regulament de ordine interioară. Propunere.

02 May 2015 | Diverse | 44 comentarii1280 vizualizari

regulamentPentru că ordonanța 28/1999, prin modificările aduse în acest an de OUG 8/2015, solicită ca la fiecare punct de lucru al unui operator economic să existe un regulament de ordine interioară prin care să se stabilească modul în care sumele de bani vor fi tratate în cazul operatorului respectiv vă propun, în continuare, un model de regulament de ordine interioară.

Modelul de mai jos este pentru operatorii care lasă la dispoziția societății sumele de bani neridicate de clienți sau lăsate benevol de clienți societății.

În cazul în care doriți să le distribuiți salariaților, sub acest model găsiți ce anume se înlocuiește în textul modelului de mai jos, pentru ca acesta să fie disponibil și celor ce lasă acele sume de bani salariaților.


SC EXEMPLU SRL
J05/1234/2000
CUI RO123456
Beiuș, str. Română, nr.100

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

Prezentul regulament emis în virtutea prevederilor OUG 28/1999 cu modificările și completările ulterioare, reglementează la nivelul societății modul de aplicare unitară a OUG 28/1999. Acest regulament vine în completarea regulamentului de ordine interioară existent la nivelul societății. Orice prevedere contrară prezentului regulament devine nulă de drept de la data intrării în vigoare a acestuia.

La nivelul punctelor de lucru ale societății, sumele de bani ce reprezintă rest neridicat de clienți sau sume informale lăsate benevol de clienți (bacșiș) rămân la dispoziția societății constituind venituri proprii ale acesteia.

Personalul societății, a cărui activitate se desfășoară în puncte de lucru în care se utilizează case de marcat fiscale, are următoarele obligații:

– Să înscrie zilnic la începerea programului de lucru, în registrul de bani personali, în mod corect, sumele de bani pe care le deține asupra sa.

– Să completeze informațiile din registrul de bani personali, în mod citeț, fără modificări, ștersături sau adăugiri și fără a lăsa spații sau rubrici necompletate.

– Să nu primească sume de bani personali de la alte persoane sau din alte surse în așa fel încât sumele deținute să depășească sumele înscrise în registrul de bani personali

– Să opereze în casa de marcat orice vânzare cu amănuntul pe care o fac sau orice prestare de servicii către populație, în mod corect introducând datele reale ale vânzării/prestării (denumirea produsului/serviciului, cantitatea, prețul, cota corectă de TVA) conform instructajului efectuat de către conducerea societății. În măsura în care informațiile despre denumirea produselor nu pot fi operate de către personal acesta va fi exonerat de răspundere pentru lipsa informațiilor respective, dar va fi obligat în continuare să completeze informațiile disponibile, conform instructajului efectuat de conducerea societății.

– Orice sumă de bani lăsată de clienți în plus față de prețul bunurilor sau serviciilor vândute de societate sau rest neridicat de aceștia va fi operată de către personalul societății, pe bon fiscal distinct conform instrucțiunilor conducerii societății

– Personalul societății va asigura emiterea facturii în baza bonului fiscal emis clienților pentru bunuri sau servicii vândute, dacă există o astfel de solicitare din partea clienților.

– Se interzice personalului societății refuzul eliberării facturii pentru orice alt motiv decât furnizarea de date incomplete sau incorecte din partea clienților despre (denumirea, adresa sau datele fiscale ale acestora – adică a acelor informații ce nu ar asigura întocmirea facturii în conformitate cu prevederile legale în vigoare)

– Pentru orice sumă de bani ce intră în unitatea de vânzare, altfel decât prin vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii și în afara banilor personali ai personalului, precum și pentru orice sumă ieșită oricum altcumva decât sub formă de rest acordat clienților, se va desemna una sau mai multe persoane, de către conducerea unității, ce va asigura întocmirea documentelor justificative pentru intrarea, respectiv ieșirea sumelor respective

– În cazul defectării aparatelor de marcat fiscale, personalul va aduce la cunoștința conducerii unității acest fapt în mod imediat și va începe de îndată să elibereze fiecărui client chitanță pentru fiecare vânzare de bunuri sau prestare de servicii pe care o efectuează precum și să completeze în registrul special vânzările sau prestările pentru care a întocmit chitanță

Orice încălcare a prezentului regulament se consideră încălcare a regulilor de disciplină a muncii și duce la inițierea cercetării disciplinare a personalului aflat în culpă. În cazul în care fapta personalului societății, cauzată de încălcarea prezentului regulament, duce la sancționarea contravențională a societății sau la dispunerea măsurii de suspendare a activității, fapta se consideră efectuată cu rea credință și constituie circumstanță agravantă caz în care cercetarea disciplinară se inițiază cu propunerea de desfacere disciplinară a contractului de muncă a personalului vinovat și dă dreptul angajatorului de a se îndrepta împotriva persoanei sau persoanelor vinovate pentru solicitarea atragerii răspunderii patrimoniale a acestora.

Prezentul regulament de ordine interioară se comunică fiecărei persoane ce-și desfășoară activitatea în unitățile de vânzare cu amănuntul sau prestare de servicii către populație, ce folosesc case de marcat fiscale, deținute de societate și va fi păstrat în unitatea respectivă la loc vizibil pentru a putea fi prezentat și organelor de control competente în cazul solicitării lui.

Prezentul regulament intră în vigoare de azi 05 mai 2015.

Personalul societății ce a luat la cunoștință:

Numele și prenumele

Semnătura

  
  
  

Observații

– dacă sumele de bani se vor lăsa la dispoziția personalului și nu vor rămâne la dispoziția societății, atunci paragraful

La nivelul punctelor de lucru ale societății, sumele de bani ce reprezintă rest neridicat de clienți sau sume informale lăsate benevol de clienți (bacșiș) rămân la dispoziția societății constituind venituri proprii ale acesteia.

se va înlocui cu acesta

La nivelul punctelor de lucru ale societății, sumele de bani ce reprezintă rest neridicat de clienți sau sume informale lăsate benevol de clienți (bacșiș) se vor distribui salariaților societății, proporțional cu timpul lucrat de aceștia. La distribuirea banilor se vor putea lua în considerare și alte criterii suplimentare cum ar fi, dar fără a fi limitate la acestea: participarea personalului la vânzarea produselor/serviciilor, gradul de implicare în relația cu clienții, alte criterii stabilite de comun acord cu personalul.

– partea de antet se va modifica de la caz la caz
– în cazul în care sunteți PFA, întreprindere individuală sau familială, înlocuiți în text “societății” cu “entității” sau “întreprinderii” după caz
– tabelul cu salariații poate fi extins după cum doriți :)
orice completare sau observație pertinentă legată de modelul propus este binevenită

44 comentarii

 1. Daca la punctul de lucru am o cutie cu donatii ( sigilata) pentru un copil cu cancer, pot preciza in regulament ca asa zisul bacsis se pune in acea cutie

 2. Propun sa se specifice in anexa la regulament si amenzile care se aplica angajatului pentru neprezentarea banilor personali organelor de control si cuantumul amenzilor aplicate tot angajatilor pentru constatare de diferente in urma controlului.

  1. Nu există amendă pentru ne-prezentarea banilor. Și nici pentru constatarea de diferențe. Citiți cu atenție ordonanța. Singura amendă ce poate fi primită de către operatorul casei de marcat, persoană fizică, este pentru ne-înmânarea bonului fiscal clientului de către operatorul aparatului de marcat electronic fiscal și/sau ne-eliberarea facturii la solicitarea clientului;

 3. @Cristi
  Cred ca nu e folosit corect cuvantul amenda. Amenda o da legea.
  Dar totusi am putea pune in ROI o sanctiune care sa fie suportata de angajat pentru neindeplinirea acestor obligatii. Ar ajuta in caz de conflict, ca sa poti sa te intorci impotriva angajatului ca sa recuperezi macar o parte din bani si/sau sa-l poti concedia pentru prejudiciul adus.

  1. Am scris că i se poate atrage răspunderea patrimonială, acesta fiind textul codului muncii. În rest nu puteți sancționa un salariat cu alte modalități decât cele prevăzute de codul muncii.

 4. @Cristi
  Cristi exista amenda pt neprezentarea banilor : 1250 lei data persoanei fizice.

  „(12^1) La solicitarea organelor de control, atunci când se află
  în incinta unității de vânzare a bunurilor sau de prestare a
  serviciilor în care își desfășoară activitatea și în timpul
  programului de lucru, personalul operatorului economic este
  obligat să prezinte sumele de bani deținute.”

  ii) nerespectarea de către personalul operatorului economic
  a obligației prevăzute la art. 4 alin. (12^1).”

  (2) Contravențiile prevăzute la art. 10 lit. g) și ii) se
  sancționează cu amendă în cuantum de 1.250 lei, care se aplică
  persoanelor fizice.”

  1. Ai dreptate. Mă uitam în textul neactualizat :) La mine actualizarea, consolidarea se face în 8 mai :)

 5. si pentru diferente in plus fata de sumele declarate initial in registru e sanctiune cf OUG28/1999 :

  art 4 alin (12 ) „i) la ora începerii programului de lucru, să asigure
  înregistrarea sumelor de bani deținute de personalul
  operatorului economic care își desfășoară activitatea în unitatea
  de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, într-un
  registru de bani personali, special întocmit în acest sens. Orice
  sumă de bani înregistrată în plus față de suma înregistrată la
  ora începerii programului de lucru, nu reprezintă sumă justificată
  prin registrul de bani personali.

  “„hh) nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat
  electronice fiscale a obligației prevăzute la art. 4 alin. (12) lit. i);

  b) cele prevăzute la art. 10 lit. a), l), m), o), p), u), x), y), z),
  bb), cc), ee), ff) și hh), cu amendă în cuantum de 9.000 lei “

 6. aa…sorry stai ca pt sume in plus e asta : :)

  „gg) deținerea la unitatea de vânzare a bunurilor sau de
  prestare a serviciilor a unor sume care nu pot fi justificate prin
  datele înscrise în documentele emise cu aparate de marcat
  electronice fiscale, în registrul de bani personali, în registrul
  special și/sau în chitanțe.”

  a) cele prevăzute la art. 10 lit. f), h), i), s), ș), t), ț), v), aa) și
  gg), cu amendă în cuantum de 3.000 lei, precum și cu:
  (i) confiscarea sumelor care nu pot fi justificate, pentru
  contravenția prevăzută la lit. gg);

  1. Asta era și înainte. Era aia ce se putea sancționa în două feluri – de altfel am și scris atunci că se dubla contravenția. Acum au scos suspendarea. Cu toate astea ce nu pricep eu este de ce ar da amendă pe articolul ăsta pentru lipsă de bani. Că ăsta este pentru deținere de sume nu lipsă de sume :)

 7. Cristi s-a lamurit cum e cu bacsisul lasat la cei ce livreaza pizza : :)

  Ministrul nostru are ideea : Ia uite aici: :))

  “Persoanele care livrează pizza la domiciliu sau la birou pot primi un bacşiş, dar numai dacă este lăsat la firma unde acestea lucrează, cumpărătorul având obligaţia să se deplaseze la acea locaţie pentru a le fi eliberat bonul fiscal, consideră ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici. “

  1. Am citit și eu. Vai de noi. Ce oameni fac legi în țara asta. Omul ăsta a petrecut în cluburi ceva dar probabil nu a plătit el niciodată sau a plătit și acum e ipocrit sau nu pricepe ce legislație proastă a elaborat. Și cică faci la fel și la taxi, te duci la firmă și lași bacșiș. Cât de prost să fii?

 8. E gresit sa specificam in ROI , ceva de genul;,, In aceasta unitate nu se accepta si nu se primeste bacsis!”?

  1. Nu este greșit. E normal. Modelul propus de mine este pentru cazurile în care se întâmplă așa ceva. Dar vor trebui să dea rest și ultimul bănuț.

 9. Si chiar daca se specifica ca nu se accepta bascsis, maruntisul neridicat de client tot trebuie sa-l bati pe casa, ca doar nu alergi dupa el sa-l implori sa ia restul.

 10. Cine are dreptul sa te perchezitioneze, pentru a vedea ce bani detii asupra propriei persoane?

  Are dreptul un inspector ANAF sa te buzunareasca? Vine cu jandarmii?

  1. Inspectorii ANAF nu au dreptul să efectueze percheziții.
   Percheziții corporale se pot efectua atunci când este vorba despre infracțiuni și numai de către organe judiciare

 11. Buna ziua. Modelul propus de dumneavoastra este valabil si pentru IF? La inceput nu este OUG 8 / 2015 in loc de 28 / 1999? Asa au complicat totul ca iti vine sa închizi afacerea. Se mai plangeau de Boc, dar cu astia sunt si mai rai. In loc sa simplifice totul sa se creeze locuri de munca ei nu stiu cum sa te sugrume sa pierzi timpul cu hartii in loc sa vezi cum sa te extinzi. Mai bine stam toti pe banii statului si ne plangem.Dumnezeu sa ne ajute dupa 1 ian 2016 ca le-au pus gand rau PFA -urilor. Sa vedem atunci de unde mai colecteaza bani. caci de la marii evazioniști au terminat de recuperat.

  1. Da. Cu adaptări bineînțeles. Înlocuiți societății cu întreprinderii. Evitați termenul “salariați”. Adică adaptați modelul la specificul dvs.
   Deși e absurd, mai ales la IF ce nu are salariați. Dar așa cum am spus, legea nu definește noțiunea de personal. Vă dau dreptate în privința PFA.
   MF dă dovadă de un absurd nemaipomenit. Dă o legislație aplicabilă, așa cum este ea elaborată, în principal persoanelor juridice – și chiar și în cazul acestora aplicabilă doar unor tipuri de activitate așa cum e formulată, iar restul trebuie să recurgă la tot felul de compromisuri pentru a încerca să respecte legea, ceea ce estre absurd. Legea ar trebui, mai ales în acest domeniu, să evite situațiile de acest gen și să poată fi aplicată de orice contribuabil căruia i se adresează.
   Din nefericire PFA, II, IF, liber-profesioniștii sunt un fel de paria din punct de vedere al MF care parcă are ochelari de cal în ceea ce-i privește.

   Ordonanța 8/2015 modifică OUG 28/1999, de aceea am spus de OUG 28/1999 cu modificările și completările ulterioare.

 12. Buna ziua. Am si eu o intrebare la dvs.In cazul PFA , II cu activitate de taximetrie cum si unde se evidentiaza bacsisul ? . pfa si ii despre care vb nu au salariati.Multumesc si astept raspunsul dvs.

  1. Din câte știu eu un PFA cu activitate de taximetrie nu poate emite bon pentru așa ceva, fiind limitat tehnic nu pentru că nu ar vrea.

 13. Buna ziua
  Am rezervat un eveniment la restaurant pentru societatea mea
  Platesc consumatia in baza facturii prin virament bancar
  Se poate emite factura si pentru bacsis si sa platesc tot prin virament avand in vedere ca este o alta modalitate de plata si nu se emite bon fiscal? Va multumesc

  1. Să știți că eu nu cred că se supără cineva că primește bacșiș direct în cont sau numerar, indiferent că dă bon sau nu.
   Acum, serios vorbind, vă dați seama că nu aveți obligația să dați bacșiș? Și că dacă vreți să dați, e practic la latitudinea dumnevoastră. Dar dacă primiți factură pe bacșiș, v-ați pus întrebarea dacă e cheltuială deductibilă pentru dumnevoastră? Legal nu ar fi.
   Dacă chiar vreți asta, să vă facă factura pe o valoare mai mare și gata. Dar nu factură separată.

 14. ,,fapta se consideră efectuată cu rea credință și constituie circumstanță agravantă caz în care cercetarea disciplinară se inițiază cu propunerea de desfacere disciplinară a contractului de muncă a personalului vinovat și dă dreptul angajatorului de a se îndrepta împotriva persoanei sau persoanelor vinovate pentru solicitarea atragerii răspunderii patrimoniale a acestora”

  -cred ca este prea mult pentru un biet casier raspunderea patrimoniala.

  1. Prea mult dacă prin neemiterea bonului sau declararea eronată ANAF stabilește că am sume nefiscalizate și-mi suspendă activitatea?
   Probabil pentru dumnevoastră. Imaginați-vă o firmă ce are un rulaj de 1,000,000 lei în 30 de zile. Și care din cauza unui angajat, un biet casier cum îl numiți, ajunge să i se suspende activitatea pentru 30 de zile. Imaginați-vă că datorită lui și colegii lui stau acasă și poate nu-și iau salariile ce li s-ar fi cuvenit.

 15. Buna, pot sa am un ROi in cazul in care in aceeasi locatie sunt un bar cu piscina, restaurant a la carte si pensiune? ele figureaza pe o singura firma. Multumesc

  1. Acest ROI nu mai este de actualitate. Prevederile referitoare la bacșiș și registrul de bani personali au dispărut din legislație.

 16. am intels, totusi un ROI simplu e necesar sa fac? dar vreau sa siu daca pt fiecare unitate trebuie separat sau pot unul pt tot complexul, adica bar cu piscina, resturant, hotel. Mersi

  1. Din punct de vedere al legislație muncii ROI este obligatoriu la nivel de societate. El poate fi conceput într-o formă general valabilă sau poate avea pe lângă o secțiune general valabilă, aplicabilă tuturor salariaților firmei și secțiuni distincte cu obligații specifice fiecărei tip de activități din cadrul societății. Altfel, în afara legislației codului muncii nu mai este obligatoriu să existe vreun ROI.

Lasa un comentariu

Adresa de email nu va fi publicata. Campurile obligatorii sunt marcate cu *