Început de an.2019.

01 Jan 2019 | Contabilitate | 138 comentarii2511 vizualizari
Început de an 2019

Ca în fiecare început de an, acum odată cu primele zile din 2019, vă doresc și eu un an mai bun ca cel care tocmai a trecut și, sper eu, cu mai puține modificări legislative. La fel am scris la fiecare început de an, încă din 2017, însă speranța mea că anul va fi unul cu mai puține modificări legislative a fost una ce a rămas la categoria veșnice speranțe. Dimpotrivă anul 2018 a fost unul al unor modificări în cascadă, multe din ele fiind spre îndreptarea unor bâlbe din legislația anului 2017.

A fost anul în care a apărut declarația unică pentru persoane fizice, declarație care ca idee e ok, dar ca implementare e dezastru.

De aceea, vă propun să reluăm puțin datele despre începutul de an așa cum suntem obișnuiți noi, contabilii.


Înregistrarea vectorului fiscal
Din ianuarie orice modificare în vectorul fiscal se poate face on-line, prin formularul 700 aprobat prin OPANAF 2372/2017. Sunt unele excepții legate de TVA, dar în rest modificarea vectorului se poate face prin formularul 700.

Cursul EUR la 31 decembrie 2018 a fost 4,6639 lei/EUR.

Acesta este cursul:
– la care se vor reevalua creanțele și obligațiile exprimate în valută, ce au rămas în sold la finele anului
– cursul ce se va utiliza pentru încadrarea ca plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor sau de impozit pe profit în anul 2018.
– cursul pentru stabilirea perioadei fiscale la lună sau la trimestru este cursul stabilit pentru data de 31/12 adică 4,6581lei/EUR în acest an.


Din acest an declarațiile fiscale depuse de către persoane juridice și fizice se vor depune doar on-line.

Persoanele fizice pot depune declarații și fără a deține certificat fiscal valabil direct pe siteul ANAF.


Dacă la 31/12/2018 veți avea o cifră de afaceri, din punct de vedere al TVA, de până la 465.810 lei și nu ați efectuat nici o achiziție intracomunitară de bunuri în anul 2018, atunci perioada fiscală pentru TVA, în 2019, va fi trimestrul. Dacă depuneați decont de TVA trimestrial veți depune în continuare la fel, altfel, dacă depuneați lunar, va trebui să depuneți 700, pentru actualizarea vectorului fiscal.

Nu uitați de formularul 094. Acesta se va depune de către toți ce sunt înregistrați în scopuri de TVA în România, depun decont trimestrial, au cifră de afaceri pentru TVA de până la 100.000 EUR și nu au realizat AIC de bunuri în anul 2018. Repet ceea ce am scris și în anii anteriori: un formular mai inutil nu am văzut – fiscul nu are o evidență clară a acestuia, nu poate să spună dacă a fost depus sau nu de către o firmă.

Și iarăși ajung să repet până mă plictisesc de asta: nu înțeleg sincer de ce îl mai cer! Pur și simplu nu pricep.

Atenție! Când vine vorba de TVA, cifra de afaceri nu este cea contabilă, deși sunt cazuri în care cele două coincid. E vorba de cifra de afaceri de la art.310 CF (în noul cod fiscal).


În anul 2018 s-a modificat plafonul de înregistrare în scopuri de TVA de la 220.000 lei la 300.000 lei pentru că România a obținut o derogare în acest sens de la UE. Așadar dacă sunteți persoană impozabilă neînregistrată în scopuri de TVA și desfășurați activități care nu sunt considerate scutite fără drept de deducere dpvd al TVA și în 2018 nu ați depășit acest plafon, dar ajungeți să-l depășiți în 2019, va trebuie să vă înregistrați ca plătitor de TVA. Plafonul acesta este dat de cifra de afaceri pentru TVA – nu cea contabilă.
Pentru înregistrarea ca plătitor de TVA veți depune 010. Nu on-line. Aveți obligația de a solicita înregistrarea ca plătitor de TVA în termen de 10 zile de la terminarea lunii în care ați atins sau depășit plafonul de 300.000 lei.

Anul trecut să spuneam să nu uitați de schimbarea cotei de TVA. Nu mai este cazul. Nu există nici o modificare a cotei de TVA și cred că și intenția de a deveni 18% va rămâne la stadiu de intenție.

Singura modificare a apărut în 2018 la servicii de cazare și de restaurant unde de la 9% a scăzut cota la 5%. Bineînțeles că ordinul MF legat de acest tip de servicii de restaurant nu clarifică foarte mult lucrurile ci le complică. Ba chiar destul de mult.


În 2017, a apărut și aberația legislativă numită TVA split despre care am scris aici în forma inițială.

Sunt obligați la aplicarea acestui sistem doar firmele care au datorii restante la TVA, mai mari de 5.000 lei dacă sunt contribuabili mici, 10.000 lei dacă sunt contribuabili mijlocii sau 15.000 lei dacă sunt contribuabili mari și dacă nu și le achită în termen de 60 de zile lucrătoare de la scadență. Ori dacă sunt firme aflate în insolvență. În acest caz aceste firme vor fi obligate să aplice sistemul de plată defalcată a TVA.

Restul plătitor de TVA sunt obligați indirect – dacă o firmă ce nu aplică acest sistem are relații cu una ce aplică sistemul, atunci și firma care nu aplică este obligată să-i facă plata defalcat.

Se pare însă că UE a avertizat deja România să renunțe la acest mecanism așa că este foarte posibil ca în 2019 să vedem concretizat un astfel de demers.


Dacă sunteți plătitor de impozit pe profit și în evidența dumneavoastră contabilă sumele ce compun baza de calcul pentru impozitul pe venitul microîntreprinderilor sunt la data de 31/12/2018 mai mici de 1.000.000 EUR, adică 4.663.900 lei și dacă nici nu vă încadrați la excepții, veți trece, în 2019 de la 1 ianuarie, la impozit pe venit microîntreprinderi.

Cum calculați? Foarte pe scurt cam așa:

Adunați veniturile anuale înregistrate în 701,702,…708, scădeți reducerile înregistrate în 709, adăugați reducerile primite din 609, adăugați veniturile din 754, 758 (mai puțin cele din 758 ce reprezintă subvenții, restituiri sau anulări de dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil sau despăgubiri de la societăţile de asigurare/reasigurare pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii), adăugați 761,762,763,764, 766, 767 și 768 (mai puțin sumele din 768 prin care ați înregistrat diferențe de curs aferente creanțelor în lei decontate la un curs valutar diferit de cel inițial) și adăugați numai diferența favorabilă dintre 765 și 765, respectiv 768 și 668 (pentru diferențe de curs aferente creanțelor în lei decontate la un curs valutar diferit de cel inițial). Așa obțineți baza de calcul, plafonul pentru încadrarea ca plătitori de impozit pe venit.


În cazul în care cifra de afaceri contabilă este mai mică de 220.000 lei la data de 31/12/2018, atunci, la 30 iunie, sperând că se va menține același criteriu de până acum, nu veți avea obligația de a întocmi și depune raportare semestrială.


Dacă cifra de afaceri din punct de vedere al TVA este mai mică de 2.250.000 lei, și în 2018, veți putea opta pentru ieșirea din sistemul de TVA la încasare. Când vine vorba de cifra de afaceri pentru acest plafon, pentru calculul acestei cifre se iau în considerare operațiunile din decontul de TVA, inclusiv rândurile de regularizări, de la partea de TVA colectat – mai puțin rândurile specifice achizițiilor intracomunitare.

Iar dacă această cifră de afaceri din punct de vedere al TVA este mai mică de 300.000 lei veți putea ieși de la TVA. Dar în această situație nu trebuie să uitați de ajustările necesare la TVA. Atenție la ajustări. Prin OUG 84/2016 s-a schimbat modul de calcul al ajustării TVA în unele situații.


Începând cu 2017 dacă sunteți înregistrat în scopuri de TVA nu mai este necesară înscrierea în ROI pentru a efectua achiziții intracomunitare de bunuri sau pentru a efectua/primi servicii pentru care anterior era necesară înregistrarea.

Dacă sunteți neînregistrat în scopuri de TVA în România și doriți sau sunteți obligați să vă înregistrați pentru AIC, va fi suficient să obțineți codul de TVA special fără a solicita și înscrierea în ROI.


Începând cu anul 2017 nu se mai depune, temporar, D392 sau 393. Depunerea acestora este suspendată până în 2019 inclusiv. Să sperăm că se va renunța la ele.


D112 se va modifica mai mult ca sigur la finele lunii ianuarie, începutul lunii februarie așadar nu vă grăbiți în februarie cu depunerea acesteia.


Impozitul pe dividendele distribuie și plătite începând cu 1 ianuarie 2018 va fi tot 5% și în 2019.

Legat de CASS pentru veniturile din dividende:

Dacă în anul 2019 veți avea venituri cumulate din dividende plătite, dobânzi bancare, plasamente financiare, activități independente – în sumă mai mare de echivalentul a 12 salarii minime – adică 24960 lei, atunci, ca persoană (nu firma, nu plătitorul de dividende, dobânzi sau mai știu eu cine) – ca persoană ce a beneficiat de acele venituri aveți obligația de a depune la fisc declarația unică și veți achita în 2019 CASS de 10% din plafonul de 24960 lei. Adică veți achita 2496 lei cu titlu de CASS.

ATENȚIE! CASS nu se reține la sursă pentru aceste venituri.

D100 o veți depune până pe 25 ianuarie pentru decembrie sau trimestrul 4 al anului 2018, numai dacă aveți de declarat altceva decât impozit pe profit. În niciun caz să nu declarați impozit pe profit în D100 acum. Vă va da eroare în recipisa generată de ANAF.


Plătitorii de impozit pe profit vor depune exclusiv D101 pentru acest impozit până la 25 februarie în cazul ONG-urilor, celor ce obțin venituri majoritare din cultivarea cerealelor și/sau plantelor tehnice și până la 25 martie cel târziu de către ceilalți.

Dacă sunteți ONG, modul de calcul al impozitului pe profit îl găsiți aici. Atenție! Declararea impozitului pe profit este obligatorie pentru aceste entități. Ele nu sunt scutite, ca entități de acest impozit, ci doar unele din veniturile obținute.

Mai am o remarcă legată de declararea de către asociațiile non-profit a impozitului pe profit, de fapt, mai corect spus, e legată de depunerea D101 – această declarație se va depune de către toate asociațiile non-profit, indiferent de modul de ținere a contabilității – în partidă simplă sau dublă. Deci vor depune și asociațiile de proprietari de exemplu ce conduc evidența în partidă simplă, dar și ONG-urile ce conduc evidență în partidă dublă.

În D101 veniturile aferente activității non-profit se înscriu la venituri neimpozabile, iar cheltuielile aferente se înscriu la cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile.

Legat de ONG-uri – începând cu 2018 avem reglementări contabile OMFP 3103/2017 ce înlocuiește OMPF 1969/2007, reglementări noi, aplicabile de la 01/01/2018.


D101 urmează să fie introdusă în formatul nou în program în perioada următoare dacă se va modifica


Bilanțul este momentan în fază de proiect. Probabil va apărea în forma lui finală pe la finele lui ianuarie, începutul lui februarie. Dacă, încă, nu aveți scaner, ar fi recomandat să vă achiziționați de pe acum, pentru că se menține obligația scanării documentelor anexă la acesta. Nu uitați să verificați recipisa rezultată după depunerea bilanțului, indiferent că e depunere on-line sau la ghișeu, pentru a evita orice surprize neplăcute legate de o eventuală nevalidare a acestuia din varii motive.
Sfaturile legate de raportarea semestrială, postate aici sunt valabile și pentru bilanțul anual.
Nu uitați: începând cu acest an dacă depuneți mai multe seturi de situații financiare riscați o amendă contravențională, de aceea atenție la completarea lor și la ceea ce depuneți.

Termenul de depunere – 30 mai 2019. Dacă nu ați avut activitate de la înființare și până la 31/12/2018, depuneți declarația de inactivitate până la data de 01/03/2019 inclusiv. Declarația de inactivitate e tot una ce se completează și se depune on-line. ONG depun bilanț în termen de 120 zile de la terminarea exercițiului financiar adică până la 30/04/2019.

Atenție! Pentru unele cazuri există și obligația auditării situațiilor financiare. Vedeți criteriile din ordin.

Dacă societatea comercială are ca acționar majoritar statul trebuie să depună situații financiare similar entităților mari indiferent în ce criteriu de mărime s-ar încadra.


Impozitul pe venit aplicat asupra diverselor venituri realizate de persoanele fizice este de 10%, dar doar acela. Spun asta pentru că pe adresa firmei au sosit, în 2018, mailuri care întrebau de ce la societăți comerciale impozitul pe profit este 16% și nu 10%.


Dacă sunteți PFA și dacă venitul impozabil din 2018 raportat la numărul de luni ale anului, ori la numărul de luni de când v-ați înființat în cursul lui, este cel puțin egal cu un salariu minim, adică 2080 lei/lună, aveți obligația plății în 2019 atât a CAS cât și a CASS.

Veți fi obligați la plata CAS și CASS la o bază de calcul lunară minimă echivalentă cu salariul minim.

Cotele de impunere vor fi 25% pentru CAS și 10% pentru CASS. Așadar veți datora lunar 520 lei CAS și 208 lei CASS asta însemnând 728 lei/lună contribuții sociale, deci 8736 lei/an.

Dacă doriți puteți opta să plătiți CAS și la o sumă mai mare de 2080 lei/lună.

Dacă venitul realizat în 2018, raportat la numărul de luni de activitate, este mai mic de 2080 lei lunar, nu datorați nici CAS și nici CASS, dar totuși, dacă doriți, veți putea opta pentru plata acestor contribuții sociale.

Nu va mai exista regularizare la CAS. Începând cu 2018 suma datorată e sumă finală.

La CASS urmează regularizări pentru 2013-2017. Dacă nu v-ați pus bani de-o parte ar fi timpul să o faceți. Foarte multă lume are tendința de a uita de regularizări și deși își achită la timp impozitul și contribuția de asigurări sociale de sănătate, uită că există și regularizări în anul următor.

Nu uitați că data de 15 martie 2019 este data până la care aveți obligația de a achita integral sumele stabilite prin declarația unică, data până la care veți depune declarația unică cu venitul realizat efectiv pe 2018 și estimatul pe 2019.


Legat de salarii, salariul minim brut garantat în plată, pe economie, se va modifica în 2018 după cum bine știți deja la 2080 lei, iar prin excepție pentru cei care sunt angajați pe posturi pentru care sunt necesare studii superioare și au cel puțin un an vechime cu studii superioare, salariul minim va fi 2350 lei.

În cazul construcțiilor, angajatorii care se încadrează în categoriile introduse prin OUG 114/2018, salariul minim va fi 3000 lei pentru toți angajații. Obligația de a impune un salariu minim e introdusă direct în codul muncii prin OUG 114/2018. Aceștia vor beneficia de anumite scutiri. Nu vor plăti impozit pe venit din salarii și CASS, iar CAS și CAM vor fi reduse. Am explicat aici mai detaliat despre modificările acestea.

Așa că pregătiți-vă pentru întocmirea actelor adiționale și transmiterea lor în REVISAL. Din 2017 la REVISAL avem o hotărâre nouă – 905/2017 care abrogă celebra deja HG 500/2011.

Regulile de trimitere a datelor în registrul de evidență a salariaților:

– orice încheiere sau încetare de contract de muncă, se transmite în registru cel târziu în ziua anterioară începerii sau cel târziu la data încetării activității, după caz.

– orice modificare a CIM, exceptând cele care privesc modificarea datelor angajatorului, angajatului sau a salariului de bază se trimit în registru cel târziu în ziua anterioară datei de la care apar modificările.

– modificarea datelor angajatorului sau angajatului se trimit în 3 zile de la data la care acestea se modifică.

– modificările de salariu se trimit în termen de 20 de zile lucrătoare de la data la care acesta se modifică

– în cazul funcționarilor publici, transferurile se trimit în registru în termen de 5 zile lucrătoare

– orice detașare în țară sau străinătate se va trimite în registru cel târziu în ziua anterioară datei de începere a detașării sau a celei de încetare a acesteia.

– orice suspendare a CIM, cu excepția suspendării pentru absențe nemotivate, se va trimite în registru cel târziu în ziua anterioară datei de începere a suspendării sau a celei de încetare a acesteia, iar în cazul suspendării pentru absențe nemotivate când trimiterea datelor se va face în 3 zile lucrătoare de la data suspendării.


Nu uitați că, din 2017, zilele de 24 ianuarie și 1 iunie sunt zile libere legale, iar începând cu 2019 și ziua de vineri dinaintea zilei de Paște – zi cunoscută sub numele de Vinerea Mare, codul muncii fiind modificat în acest sens.

Din acest an zilele libere legale sunt:

– 1 și 2 ianuarie;
– 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române;
– Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Paștelui;
– prima și a doua zi de Paști;
– 1 mai;
– 1 iunie;
– prima și a doua zi de Rusalii;
– Adormirea Maicii Domnului;
– 30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României;
– 1 decembrie;
– prima și a doua zi de Crăciun;
– două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creștine, pentru persoanele aparținând acestora.

Vă reamintesc că în aceste zile nu se lucrează. Pot lucra doar cei din unități sanitare sau de alimentație publică. Restul nu pot lucra decât dacă au o activitate care nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producție sau specificului activității.

Vă reamintesc totodată că pentru cazul în care specificul unității este de așa natură încât e necesar să se lucreze în aceste zile, zilele respective se plătesc salariaților ce au lucrat în acele zile, iar salariații beneficiază în compensație de zile libere plătite și numai dacă din motive bine justificate nu se pot acorda zilele libere li se acordă o compensație de 100% pe lângă plata zilelor respective


Aberația conform căreia cei care realizează venituri din salarii mai mici decât un salariu minim și nu se regăsesc la excepțiile din codul fiscal, vor plăti contribuții sociale calculate la o bază de calcul egală cu salariul minim, se va menține și în 2019.

Aici trebuie să aveți în vedere că se vor calcula contribuții în funcție de salariul minim corespunzător. Adică, dacă e necalificat de exemplu și va avea mai puțin de 2080 lei i se vor calcula contribuții sociale la 2080 lei, dar dacă e angajat pe post unde sunt necesare studii superioare și minimul este 2350 lei contribuțiile sociale se vor calcula la 2350 lei.

Textul din HG 937/2018 de la art.2 nu are nici o legătură cu regulile fiscale de taxare.


D205 are termen de depunere 31 ianuarie 2019 pentru anul 2018. Din 2018 nu mai conține informațiile despre veniturile din salarii. Ci pentru venituri din alte surse – dividende de exemplu sau din vânzarea de deșeuri.


În anul 2017 vă scriam să vă pregătiți pentru noile tipuri de casă de marcat. Acestea deja au apărut pe piață și continuă să apară, dar implementarea trimiterii de date la ANAF e…cel puțin complicată dacă nu dubioasă. Modalitatea aleasă arată cum ANAF a pus carul înaintea boilor. Cere trimiterea de date, dar nu are infrastructura necesară să le preia. Așa că le preia lunar nu în timp real așa cum tot spunea. În aceste condiții discuții despre noțiuni cum sunt factura electronică și alte măsuri de combatere pro-activă a evaziunii fiscale și de direcționare a controalelor fiscale doar în zonele sau la contribuabilii cu risc fiscal ridicat sunt doar la stadiul de speranță.


Am scris la finele lui 2016 despre cei care au comerț cu amănuntul și sunt persoane juridice că dacă au o cifră de afaceri mai mare de 10.000 EUR sunt obligați să folosească POS-uri. Au crescut cifra de afaceri la 50.000 EUR în iulie 2018.

Și scriam acolo că e imposibil să dai bani înapoi de la magazin și să emiți bon fiscal pentru asta. Așa că au și modificat lege, tot în iulie 2018, eliminând obligația – imposibil de pus în practică – de a evidenția pe bonul fiscal o astfel de restituire. Drept urmare suma restituită se va evidenția pe chitanța emisă de POS. Eu rămân la părerea mea: restituirea banilor la cererea clienților este destul de greu de pus în practică și este costisitoare pentru firmele mici.

Abia acum au reușit și au generat un proiect de norme de aplicare a acestei ordonanțe care a fost publicat în ianuarie 2018.


Impozitul specific. Reglementat printr-o lege plină de ambiguități și de contradicții, despre care am scris aici, se aplică din 2017.

Dacă aveți unul din codurile CAEN CAEN 5510 – “Hoteluri și alte facilități de cazare similare”, 5520 – “Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată”, 5530 – “Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere”, 5590 – “Alte servicii de cazare”, 5610 – “Restaurante”, 5621 – “Activităţi de alimentație (catering) pentru evenimente”, 5629 – “Alte servicii de alimentație n.c.a.”, 5630 – “Baruri și alte activități de servire a băuturilor” și sunteți plătitori de impozit pe profit, e foarte posibil să datorați în 2019 impozit specific.

Veți aplica acest impozit și în 2019 numai dacă la 31/12/2018 sunteți plătitor de impozit pe profit sau de impozit specific și nu îndepliniți condițiile de trecere la micro în 2018.


Taxa pentru exploatări forestiere, exploatarea resurselor naturale, instituită pe termen limitat în 2013 prin OUG 6/2013 rămâne în vigoare, termenul limită de aplicare a ei fiind iarăși prelungit. Deja e hilar.


Resurse utile pentru dumneavoastră:
– cod fiscal – la zi și o arhivă a acestuia
portal legislativ
VIES

138 comentarii

 1. Foarte bun articolul pt inceput de an. Felicitari!
  Pe la declaratia unica s-a mentionat anul 2018 in loc de 2019.

 2. Multumim pentru informatiile transmise.Ma bucur ca exista “”ingeri pazitori””.Multa sanatate si La multi ani !!!

 3. O sinteza foarte buna si utila. Va multumesc si va doresc sa aveti parte de sanatate maxima.
  La multi ani!

 4. La multi ani cu sanatate si mai putine modificari , multumesc pentru toata promtitudinea si informatile actualizate!

 5. La multi ani si multumim pentru informatiile detaliate.
  Referitor la D205 pe calendarul obligatiilor fiscale 2019 termenul acesteia apare 28 februarie.
  Totodata ce stiti despre declaratia referitor la beneficiarii sponsorizarilor acordate, formularul 107, pentru microintreprinderi posibil ca termenul sa fie 25 ianuarie.
  Va multumesc.

  1. Cred că nu e actualizat calendarul.
   Termenul pentru 107 este 25 ianuarie la micro și 25 martie la profit.

 6. Buna seara!
  La multi ani! Si va doresc multa putere de munca si in acest an!
  incep cu o intrebare: am o societate de constructii. Presteaza servicii i n Franta cu muncitori din Romania pentru societati franceze sau persoane fizice. Sunt obligata sa fac salariile 3000 de lei? Si daca lucreaza acolo, societatea beneficiaza de scutirile date prin OUG 114?
  a doua intrebare: trebuie sa obtin codul special de TVA pentru prestari intracomunitare. Pe factura emisa scriu “neimpozabil in Romania”? Si trec si valoarea TVA? Platesc acel TVA in Romania? Sau se face taxare inversa? si daca este persoana fizica cel la care facturez? platesc TVA?
  Multumesc foarte mult pentru raspunsurile de pana acum

  1. 1. Da.
   2. Da. Emiteți factura cu neimpozabil în RO pe codul special numai către plătitori de TVA din Franța. Nu se emite cu TVA factura respectivă.

 7. La multi ani!
  referitor la depunerea on-line a modificarilor de vector, salariile de la trimestru la luna nu se pot transmite prin formularul 700, da eroare. Se mai poate depune 010 la ghiseu?
  Multumesc!

  1. Da. Însă eroarea respectivă cred ca ține de validările efectuate pe site și care se pare că au unele probleme.

 8. Multumim! Promti si la obiect. Foarte util. SA aveti un An Nou cu tot ce va doriti!

  Daca-mi permiteti, s-a strecurat din graba la PFA o mica eroare (inerenta de altfel la asa articol) privind salariul ~Dacă sunteți PFA și dacă venitul impozabil din 2018 raportat la numărul de luni ale anului, ori la numărul de luni de când v-ați înființat în cursul lui, este cel puțin egal cu un salariu minim, adică 2080 lei/lună, aveți obligația plății în 2019 atât a CAS cât și a CASS.~ E vorba de salariul de 1090 lei in anul 2018.

  Iar la capitolul legat de salarii, ~Legat de salarii, salariul minim brut garantat în plată, pe economie, se va modifica în 2018 după cum bine știți deja la 2080 lei…~ e vorba de anul 2019..

  Multumim din suflet inca odata. Sunteti minunati!

  1. Nu. În 2019 plafonul este dat de salariul minim valabil la data depunerii declarației, pentru e stimatul pe 2019.

 9. La multi ani! Multumim pentru tot ceea ce faceti!

  Va rog o lamurire;incepand cu ce data intra in vigoare modificarea legii zilierilor cu privire la restrângerea domeniile în care se pot utiliza zilieri la:
  a) agricultură, vânătoare și servicii anexe;
  b) silvicultură, cu excepția exploatărilor forestiere;
  c) pescuit și acvacultură.
  Multumesc

 10. Si daca in 29.12.2018 si 30.12.2018 angajatorul a trecut in reg zilieriilor 2 persoane si am si depus la ITM,suntem pasibili de amenda?….sau cum as mai putea corecta

 11. Daca in data de 29.12 si 30.12 au avut cate 2 pers zilieri activitate Restaurant pe care le-au trecut in registru si a fost depusa si copie registru ITM pentru decembrie suntem pasibili de amenda ? Cum as mai putea corecta situatia creata?
  Multumesc

 12. Multumim foarte mult, sunt foarte recunoscator petnru ce faceti, un an nou mai cu putina schimbari,

 13. Buna ziua!
  La o societate care are cod CAEN 4120 dar are angajati doar o contabila si o secretara, trebuie sa se respecte acel minim de 3000 lei?
  Sau doar pentru angajatii care lucreaza efectiv in constructii?
  Multumesc!

  1. Momentan aceste modificări sunt neclare.
   Așa cum este acum textul de lege, angajatorii respectivi se pare că trebuie să majoreze la 3000 lei salariul angajaților indiferent de nivelul de studii sau de funcție. Scutirea se acordă condiționat.
   Eu aș aștepta momentan publicarea instrucțiunilor legate de scutire și eventuale norme de aplicare.

 14. Buna ziua! Am si eu o intrebare cu privire la modificarea perioadei fiscale la tva de la luna la trimestru. La sfarsitul anului nu am depasit cifra de afaceri de 465.810 lei si nu am facut AIC. Ma intereseaza daca este obligatorie modificarea de la luna sau trimestru sau optionala. Multumesc.

  1. Legal ar trebui să modificați perioada fiscală., dar dacă rămâneți la lună nu se supără nimeni. Invers, s-ar precipita toți.

 15. Buna, sunteti minunati!
  In primul rand LA MUUUUULTI ANI!!!!!!!!
  Am si eu o intrebare, firma de instalatii sanitare si gaze se incadreaza la scutirile aferente activitatii de constructii? EU ZIC CA DA, dar…..!!!!!!

 16. Eu am o firma de lucrari inst sanitare si aer conditionat, dar produsele sunt trecute prin magazin, cu adaos, nu se face bon de consum-deviz si pt asta CA din servicii nu este 80%, deci nu se incadreaza. Corect? Ms.

 17. Buna ziua si La multi ani!!! Am 2 intrebari…
  1.Daca in anul 2018 am distribuit dividende in valoare de 255000, dar nu le-am ridicat, platesc imp div pana in 25.01.2019, declar in dec 100. Dar dec 205 se depune pana la 28.02.2019 pt acesti beneficiari de venituri, daca nu au ridicat aceste drepturi?
  2.La o unitate care are profit pe care vrea sa il distribuie pe dividende, poate face acest lucru, daca pe contul 117 are sume rezultate din diferente control Finante an precedent? sau trebuie sa acopere acea pierdere si abia apoi sa ridice dividende?
  Va multumesc….

 18. Si pana la data de 15.03.2019 facem dec unica pe CNP, cu sumele repartizate in 2018 la dividende, pe fiecare asociat,si platim 10% CASS, nu?

  Mai am o nelamurire,daca se poate: asociatul a imprumutat firma cu o suma de bani cu incheierea unui contract pe o perioada de 1an,iar la expirarea termenului s-a facut act aditional de prelungire cu inca 2 ani, datorita faptului ca unitatea nu dispune de bani pt rambursare, este corect ?….este vreo reglementare care sa interzica incheierea unui contract de imprumut pt o perioada mai mare de 1 an, sau prelungirea unui contract existent? va multumesc anticipat…

  1. Veniturile din dividende nu se declară prin declarația unică. Adică nu se declarau anul trecut. Se declara exclusiv obligația de plată a CASS dacă din investiții se obțineau venituri peste plafon.
   Este corect. Nu există nici o prevedere care să interzică asta.

 19. Revin, daca nu s-au ridicat dividendele in 2018 si nici nu se estimeaza ca se vor ridica in anul 2019, nu intocmesc dec unica pt aceste venituri, ele fiind doar repartizate. Aceasta se va depune doar la momentul ridicarii acestor drepturi, nu?

 20. Buna ziua,
  Ce obligatii de declarare sau altele, are o firma care a fost platitoare de tva trimestrial si a avut zero in D300 doua trimestre consecutiv. Anaf a scos din oficiu firma de la platitori de tva.

  Va multumesc.

  1. Dacă are activitate și vinde bunuri sau servicii să ceară reînregistrarea în scopuri de TVA anterior reînceperii activității, altfel va trebui să colecteze TVA și să-l plătească, fără a deduce nimic, depunând în acest sens formularul 311.

 21. Buna. Formularul pentru declaratia 205 din SAGA este actualizat? Intreb pentru ca am completat si am depus declaratia la ANAF si mi-a dat erori la validare. Erorile se refera la faptul ca nu am completat campurile DIVIDENDE DISTRIBUITE si DIVIDENDE PLATITE. Nu stiu insa unde sa completez aceste informatii, nu le vad in formularul 205. Multumesc anticipat pt. ajutor.

  1. Nu, nu este actualizat. Abia azi, 17 ianuarie ANAF a publicat formularul 205 actualizat. Acesta urmează să fie implementat în program.

 22. Buna ziua! Am salariati romani care lucreaza in constructii in Franta.
  Sunt obligata sa le platesc salariul minim din Franta? Ce altceva ar mai trebui facut pentru a nu avea probleme cu legislatia din Franta!Ma puteti ajuta cu legislatia referitoare la asa ceva?
  Se face detasare? Nu stiu nimic despre acest lucru. V-as ramane profund indatorata daca mi-ati da ceva sfaturi
  Multumesc!

  1. 1.Da. Nu vă pot ajuta cu legislație – căutați legea Macron pentru Franța
   2.Da. Se face detașare. Căutați legea 16/2017.

 23. Buna ziua,
  in cazul unui restaurant gestiune global valorica, care vinde produse tip delivery prin cota de 9% ,produse vandute in restaurant cu cota 9% si cota 19%,cum pot face descarcarea de gestiune corect ?
  Am schimbat la gestiunea de 9% cota de tva in 5%,insa vand produse si cu 9%…cum as putea proceda?

  1. Vă creați o gestiune global-valorică cu cotă de 5% și operați transfer din cea cu 9% la nivelul vânzării operate în cursul lunii cu 5%

 24. Buna ziua si la multi ani, am si eu o intrebare decl.094 de depune online pentru anul 2018 pana la 25.01.2019??? si legat de Revisal , am detasat o persoana la o institutie bugetara , la raport salariati nu-mi scrie denumirea unitatii unde este detasat salariatul si CUI-ul, multumesc

  1. 094 nu s-a putut depune niciodată on-line.
   Înseamnă că nu le-ați operat sau le-ați operat incorect. Aceste detalii apar pe ultima pagină la detalii detașări.

 25. Buna ziua. Am o firma platitoate de TVA din mai 2018, lunar prin obtiune, intrucat are furnizori de prestari servicii intracomunitari, la sfarsitul anului 2018 are cifra de afaceri 0, societatea ramane la TVA lunar din cauza facturilor lunare de la furnizorii intracomunitari, este corect asa sau trebuia sa mai depuna700/010 pt a pastra optiunea initiala cu tva lunar?

  1. Dacă face achiziții doar de servicii nu era necesar să fie plătitor lunar. Doar dacă efectua achiziții intracomunitare de bunuri trecea lunar. Dacă nu are cifră de afaceri de 100.000 EUR (recalculată la 12 luni în cazul dvs) trece la trimestru din 2019.

 26. am preluat o firma (platitoare de tva,micro)care are facturi neincasate din luna 10.2013 in suma de 7700 lei.Facturile au fost emise cu tva la incasare tva -ul nu a fost colectat.
  Daca vreau sa le scot din evidenta la sfarsitul anului ca urmare a termenului de prescriptie de 3 ani,colectez tva-ul? clientul neincasat este inactiv fiscal din 2016. Ce obligatii fiscale implica renuntarea la creanta ?

 27. Buna ziua, Am o societate care in anul 2017 a avut CA 5.426.522 dar in anul 2018 CA 4.354.269, asta inseamna ca va trece la impozit micro. Ce demersuri trebuie facute. Va multumesc anticipat.

  1. Nu cifra de afaceri contează. Ci veniturile care ar compune baza de calcul a impozitului pe venit. Se depunea on-line 700 până în 15 ianuarie sau 010 la ghișeu după acea dată.

 28. Buna seara si LA MULTI ANI !
  VA FELICIT SI VA MULTUMESC PENTRU ARTICOLUL
  SUSSCRIS . CHIAR ESTE DE MAREW AJUTOR

 29. Buna ziua,
  daca firma noastra platitoare de tva factureaza deseuri de ex sticla catre o persoana juridica neplatitoare de tva pe parcul anului 2018,aceste venituri se trec in declaratia 205 la alte venituri ?
  Sau doar daca vanzarea era catre persoane fizice?
  Mulumesc

  1. Nu. Nici dacă era către persoane fizice. D205 se referă la venituri realizate de persoane fizice, venituri plătite acestora de către cel care depune declarația.

 30. Buna ziua,
  Daca o firma de constructii se incadreaza la facilitati la salarii conform OUG 114/2018 trebuie sa-si modifice vectorul fiscal la impozit pe salarii si CASS pana la 15 ianuarie 2019?
  Va multumesc!

 31. ref la cota de tva restaurant mixta :
  1.am creat gestiune global valorica 5%.
  2. furnizor 5%,cont 482
  3.prin intrari Aviz am introdus 2 randuri astfel ;
  ex:rd 1; nedefinit transfer tva 0 cant -1 total -30.149 lei cont 371.01.09 la pret vanzare trec 101.148 LEI (total vanzare 5% prin 707.05 luna decembrie ). pentru a afla cat sa trec la 371.01.09 din total vanzare 101 148 lei am calculat 4428 101148*9/109= 8352 lei,adaos com 101.148/1.09*k gest 9%(0.675097)= 62647 lei. Asfel 371.01.09 ( 101.148lei- 62.647 lei-8352 lei=30149 lei.) Ar fi trebuit sa trec la 371.01.09=>38501 lei (101.148 lei – ad com 62647 lei) deoarece pun la tva 0?
  rd 2.:nedefinit transfer tva 0 cant 1 cont 371.01.05 la pret de vanzare trec 101.148 lei.

  1. Valoarea de vânzare este necesar să fie aceiași. Și prețul de achiziție determinat cu cota medie de adaos.

 32. Buna ziua,
  ramane valbil si in 2019, plata CASS pentru dividende doar daca s-au incasat peste plafon sau se va tine cont de suma repartizata intr-un an? Exemplu , in 2018 am repartizat peste plafon, dar s-au incasat sub plafon. Conform lg. 2018 se platea CASS doar pt. sumele incasate. Acum in 2019, o luam de la capat? Multumesc

 33. Buna ziua, am urmtoarea situatie: In urma cu 5 ani am fost la Registrul Comertului si am transformat suma datorata asociatilor in capital social(Asociatii unitatii sunt 2 la numar, cu participare 50% fiecare). Apoi au mai imprumutat firma cu contracte de imprumut, pt construirea si modernizarea unui spatiu al firmei. De asemenea, avem dividende neridicate din anii precedenti. Asociatul se gandeste daca ar fi posibil, ca aceasta cladire, finalizata in momentul de fata ar putea fi transferata asociatilor in contul imprumuturilor,dividendelor, diminuare capital social? Sper ca m-am facut inteleasa….va multumesc anticipat!

 34. Bună seara și la multi ani, am și eu o întrebare.
  În anul 2018 am plătit regularizarea CASS-lui, anii 2012 și 2013, conform deciziilor emise de fisc. Doresc să știu dacă la calculul venitului net impozabil, aferent anului 2018, sumele plătite pentru aceste regularizări le deduc eu la calcularea venitului net ce-l voi declara la fisc, sau această operațiune o va efectua fiscul pe decizia anuală de impunere emisă de fisc.

  1. Eu spun că se deduc.
   Scăderea contribuțiilor datorate de contribuabil o face fiscul doar pentru 2016 și 2017. Începând cu 2018 nu o face fiscul ci contribuabilul.

 35. Buna ziua!
  Societate cu caen 4120. Deocamdata construim, avansurile le incasez pe contract de rezervare si le inregistrez pe 419/analitic. La sfarsitul fiecarei luni inregistrez cheltuielile in 331-711. Alte venituri lunare nu am. Beneficiez de facilitatile ord 114/2018-impozite reduse? (am salariile stabilite in ordonanta- 3000 lei)

 36. Sunt PFA ( cab. Individuai de avocat și asociat în SPRL soc. de insolvență) și am următoarea nelămure:
  Dacă suma plătită în anul 2018, cu valoarea de 2166 lei, reprezentând CASS stabilit pe declarația unică depusă în anul 2018, se deduce de contribuabil la stabilirea valorii venitului anual pentru anul 2018, valoare ce va fi menționată în declarația unică ce se va depune în acest an. Multumesc de ajutor!

  1. Nu se scade din venitul net ce se determină ca diferență între venituri și cheltuieli.
   Eu zic că e cheltuială și se include în cheltuieli. Opiniile însă sunt diferite.

 37. Va multumesc pentru efortul depus sa ne aduceti la cunostinta la inceputul fiecarui an modifiicarile legislative!

  Am omis sa depun declaratia 205 la 31.01 creazand ca se depune in Februarie.
  Ce este de facut?
  O depun online si merg la fisc sa platesc amenda?
  Va multumesc!

 38. Buna ziua,
  daca la 31.03.2019 intocmim bilant intermediar in vederea distribuirii dividendelor pe trim I al anului 2019 in valoare de 60000 lei,avem posibilitatea platii prin casa a cate 10 000 lei pana la concurarea sumei de 60000 lei,in baza a mai multor hotararii AGA? Multumesc

 39. Buna ziua!
  Am o societate neplatitoare de tva dar care are numar special de tva pentru activitati intracomunitare. A prestat servicii catre o societate in Franta, platitoare de tva dar al carui numar nu apare in VIES. Cum sa procedez? Facturez cu TVA cu codul special de TVA (al meu), Daca da declar acest tva undeva? declar ceva in 390?
  Multumesc!

 40. Am citit ca … firmele de constructii care lucreaza in UE si au muncitori detasati nu beneficiaza de scuri la plata taxelor catre buget. Atunci nu stiu cum ar fi mai bine sa plateasca contributii reduse sa fie detasati intr-o luna si in alta factura?

 41. – “cursul pentru stabilirea perioadei fiscale la lună sau la trimestru este cursul stabilit pentru data de 31/12 adică 4,6581lei/EUR în acest an ” este gresit ?

 42. Buna seara,
  va rog o confirmare,extinderea domeniilor pentru zilieri cod caen 5610 restaurante prin og 26/18.04.2019 se aplica de la data publicarii in monitor 19.04.2019 sau de la 01.05.2019.
  Multumesc

  1. Extinderea domeniilor de la 19/04/2019. Taxarea cu CAS începând cu veniturile lunii mai.

 43. Buna ziua,
  daca societatea are cod caen principal pe cui 8020, insa veniturile lui sunt obtinute numai din activitate la terti cod caen 6832 administrare imobile, la bilant completam Activ preponderenta 8020 si activ preponderenta efectiv desfasurata cod 6832? sau codul 6832 la ambele pozitii din bilant?
  Multumim

 44. Buna ziua,
  daca un salariat isi iceteaza activitatea in data de 01.06.2019,data cu care este emisa si decizia de incetare,in declaratia 112 la data sf este corect sa apara 31.05.2019 ultima zi de lucru?
  Multumesc

 45. Buna ziua,
  va rog sa ma indrumati intr-o problema ,societate activitate restaurant isi desfasoara activitatea in incinta unui hotel cu care are contract de mic dejun.
  Pe langa acest contract hotelul ofera turistilor niste cartonase de o anumita valoare sa ia masa in cadrul restaurantului nostru.
  Noi le emitem turistilor Bon Fiscal cu plata nenumerar,dupa care emitem o factura catre Hotel cu valoarea bonurilor fiscale cosumate de catre turisti fara tva ca o factura de decontare.
  Valoarea facturii respective nu o raportam nici in 300,dar nici in 394 ,iar ca un artificiu de raportare seria si nr o trecem ca fact anulata.
  Este corect cum s-a procedat ?
  Cu respect,

  1. Da. Facturile de decontare le puteți opera pe tip “n – Operațiuni neimpozabile” și nu vor apărea nici în jurnale nici în decont și nici în 394. Folosiți o numerotare distinctă.

 46. Multumesc mult pentru confirmare,insa hotelul sustine ca ar trebuie emisa aceasta factura cu tva Am invocat art 286 alin 4 lit e ‘sumele achitate de o persoana impozabila in numele si in contul altei persoane si care apoi se deconteaza acesteia nu intra in baza de impozitare’.
  Este corect art invocat?
  Multumesc

 47. Buna ziua,va rog apelez la experienta dumneavoastra in aceasta problema;
  cei de la hotel sustin ca nu au legatura cu acel articol si imi comunica sa facturez sumele achitate de clientii lor cu bonuri,ca o factura normala .
  Eu in continuare sustin ca aceste sume sunt de fapt o decontare de sume,deorece nu este ca la o factura de mic dejun pe care eu o facturez catre ei cu 10 lei meniu de exemplu si hotelul la randul lui catre turisti percep un tarif de 20 lei.
  Pentru masa servita la restaurantul nostru, turistii achita direct la restaurant si cu bonuri date de hotel si cash de exemplu.,iar noi pentru sumele achitate de acestia facturam catre hotel suma tichetelor.
  Cum credeti ca este corect?
  Cu respect

 48. Buna seara. Va rog sa ma ajutati in urmatoarea problema. Am accesat fonduri europene cu care am achitat niste utilaje , pe baza unei facturi proforme ( intracomunitara) in data de 20.06.2017 la cursul de atunci. Pe data de 21.07.2017, am primit factura, iar la aceasta data am si inregistrat utilajele in contabilitate – in imobilizari- dar la o valoare mai mica, datorita cursului valutar mai mic,diferenta trecand-o pe “dif curs valutar”. Acum suntem verificati de cei de la fonduri europene, iar doamna de la control zice sa refac toate fisele utilajelor si sa trec valoarea de la data platii,care este mai mare,ca pe ea nu o intereseaza dif de curs valutar. Ea atatia bani ne-a dat, atat vrea sa vada ca am dat pe utilaje!. Cum pot sa fac asta?

  1. Depinde de data la care vi s-au livrat utilajele.
   Pentru că dacă s-au livrat în iulie, valoarea lor de intrare nu poate fi decât cea de la data din iulie. Suma din iunie rămâne ca avans, nu puteți să înregistrați în contabilitate o factură proformă.

 49. Buna seara,
  va rog sa ma indrumati in urmatoarea problema.
  Am un client cod caen autorizat 4673 comert cu riddicata al materialului lemnos.
  Intocmeste un contract cu beneficiarul final in baza caruia ii vinde marfa( covor pvc de exemplu) +montaj pardoseala.
  Montajul insa il subcontracteaza unui tert in baza unui alt contract.
  Intrebarea mea este ce cod caen ar trebuii sa aibe autorizat pe langa comertul cu ridicata?
  I-am recomnadat 4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor,dar ma gandesc ca ar fi fost bun daca el asigura montajul,insa asa el il subcontracteaza altuia.
  Cu respect

  1. Este ok cel recomandat. Nu contează că subconteactează montarea. Este ca și cum ar angaja personal strict pentru acea montare.

 50. Multumesc frumos…
  inca un aspect in care va cer parerea, avand caen comertul cu ridicata la terti poate vinde si executa montaj doar catre persoane juridice ?
  Doreste sa faca lucrari si la persoane fizice, in cazul acesta ii trebuie autorizat si un cod de comert cu amanuntul la terti ? Si daca factureza catre persoane fizice daca incaseaza doar prin banca pe baza de virament bancar nu are obligativitatea achizitionarii casei de marcat,nu? Doar daca ar vrea sa incaseze pe cash si pos este obligat sa isi achizitioneze casa de marcat?
  Cu respect,

  1. Poate și la persoane fizice, dar ponderea să o dețină livrarea către persoane juridice.
   Dacă încasează de la persoane fizice exclusiv în virament nu are obligația utilizării casei de marcat.

 51. Buna ziua,
  am o societate care acum s-a infiintat si as vrea sa imi spuneti parerea dvoastra, declaratia privind sediile secundare care au sub 5 salariati “061” se depune si pentru activitatile care se desfasoara la beneficiari/si sau in afara sediilor proprii?
  Are declarate activitatii proprii de birou la sediu social si activitati la beneficiari,am obligatia declararii la anaf aactivitatii de birou si/sau activitatii la terti?
  Registrul unic de control se acchizitioneaza sip entru activitate la terti?
  Multumesc

  1. Nu se depune dacă activitatea nu presupune loc fix de desfășurare a ei.
   Registrul unic de control se achiziționează doar pentru sediu în această situație.

 52. ref HG50/2019
  Societate platitoare de tva -restaurant are un contract de vanzare deseuri in derulare cf caruia pana in 30.06.2019 a facturat deseu carton,sticla cu taxare inversa .
  Din iulie 2019 am primit un mail in care firma colectoare de desuri ne informa ca suntem obligati sa retinem 2% din veniturile realizate de detinatorul de deseuri suma care va fi achitata de catre noi la Fondul de Mediu.Din cate am citit in Ordonanta 2% se declara si plateste de catre firma colectoare adica nu noi care facturam deseurile.
  1.Cine are obligatia depunerii declaratiei la AFM?
  2.Aceasta suma de 2% se evidentiaza cu minus pe factura de vanzare deseuri iar la cont putemm trecem 635?
  Cu respect

 53. Buna ziua!
  La o societate de constructii care aplica regimul special la salarizare, daca angajam in timpul lunii cu salariul de angajare de 3000 lei, dar bineinteles ca nu realizeaza 3000 toata luna, ci doar salariul pentru timpul efectiv lucrat, contributiile se platesc normal sau intra pe regim special de constructii? In Saga se calculeaza normal, fara facilitatile din constructii
  Aceeasi intrebare si pentru timp partial
  Multumesc!

  1. După OUG 43/2019 la cei care intră și/sau ies în cursul lunii, se aplică facilitățile pentru construcții. În cazul contractelor cu timp parțial, așa cum este formulată OUG 43/2019 eu zic că se aplică facilitățlie, dar ANAF se pare că va avea altă opinie.
   În acest moment datorită ANAF facilitățile pentru aceste situații nu pot fi reflectate în statele de salarii dintr-un motiv simplu: deși OUG 43/2019 este publicată din iunie, MF/ANAF nu au emis ordinul cu privire la întocmirea D112 în noile condiții, nu au actualizat D112 și se pare că nici nu o vor face decât prin octombrie. Așa că până la apariția noului formular se va merge pe regulile de dinainte de OUG 43/2019 urmând ca după ce apare acesta să se re-întocmească state de salarii și să se întocmească declarații rectificative. Am mai explicat asta pe blog, în chiar ultimul articol publicat.

 54. Buna ziua,
  Va rog sa ma ajutati pentru clarificarea urmatoarei situatii:
  Ce obligatii fiscale (obligatii declarative si obligatii de plata) are o firma de constructii din Romania care executa lucrari de constructii la imobile aflate in Germania catre:
  – persoana fizica
  -persoana juridica neplatitoare de tva in Germania
  Precizam ca firma din Romania :
  -nu are un sediu fix in Germania
  -desfasoara lucrari pe perioade scurte de 2-3 sapatamani

  Daca trebuie sa se inregistreze in Germania cum trebuie sa se inregistreze, ce documente sunt necesare si cine este in masura sa faca inregistrarea

  1. Locul prestării pentru aceste spețe este Germania (vedeți art.278 alin.4 litera a) dacă se respectă prevederile din normele de aplicare a acestui articol:
   “2) Serviciile legate de bunuri imobile prevăzute la art. 278 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal includ numai acele servicii care au o legătură suficient de directă cu bunul imobil în cauză. Serviciile sunt considerate ca având o legătură suficient de directă cu bunul imobil în următoarele cazuri:

   a) sunt derivate dintr-un bun imobil, iar respectivul bun imobil este un element constitutiv al serviciului și este central și esențial pentru serviciile prestate;
   b) sunt furnizate în beneficiul unui bun imobil sau vizează un bun imobil și au drept obiectiv modificarea caracteristicilor fizice sau a statutului juridic al respectivului bun.”

   Dacă sunt îndeplinite condițiile atunci operațiunile sunt neimpozabile în România. Persoana se va înregistra în Germania pentru servicii prestate persoanelor fizice de acolo sau persoanelor juridice neînregistrate în scopuri de TVA, dacă legislația din Germania o obligă la așa ceva.
   Legat de obligația înregistrării în Germania și procedura de înregistrare trebuie să apelați la serviciile unui consultant fiscal sau contabil din Germania, cel mai în măsură să vă indice exact procedura.

 55. Buna ziua!
  Micro, neplatitoare de tva, neinregistrata cu cod de TVA intracomunitar, cumpara masini second hand la licitatie in UE sau de la furnizori din UE ce aplica marja
  Cei de la licitatiile online imi comunica codul de TVA intracomunitar si imi cer si mie acest cod. Daca eu imi scot acest cod ce obligatii declarative si de plata am referitor la TVA? Ipentru facturarea normala)
  Daca am acest cod cum inregistrez factura de la cei care factureaza cu regimul special (marja)
  Ce obligatii am si in acest caz?
  Multumesc

  1. Dvs nu puteți aplica regimul marjei decât dacă v-ați înregistra în scopuri de TVA în România. Nu înregistrare cu cod special pentru AIC ci înregistrare normală de TVA.
   Prin înregistrarea pentru AIC, veți plăti TVA la valoarea de achiziție prin D301 și veți raporta tranzacția ca AIC normal.

 56. Buna ziua

  Va rog sa ma ajutati in urmatoarea problema :

  Am o factura emisa in luna 11.2018 in val de 500 euro la cursul de 4,6639 si o factura de -500 euro din l.05.2019 la cursul de 4,7607 .Ca si valuta am reglat soldul prin program , dar ca lei imi ramane in situatia clientilor o diferenta de curs de -48,40 lei pe care nu stiu cum sa o sting prin program a.i. sa nu mai apara in situatia clientilor.
  Va multumesc

  1. La închidere lună re-evaluarea soldurilor în valută în pagina “Calcul diferențe de curs” vă va ajuta săp reglați automat acest caz.

 57. Buna ziua,
  Va rog sa ma ajutati in urmatoarea problema:
  Firma din Romania are doi salariati detasati la o firma din Germania pentru care s-a intocmit formularul A1,detasare transnationala .In acest caz obligatia platii contriutiilor pentru salariati revine firmei din Romania.Am inregistrat suspendarea contractelor de munca existente in Saga.
  Va sa ne spuneti cum sa intregistram in SAGA modificarile salariale pe perioada detasarii astfel incat declararea contributiilor sa fie facuta corect.
  Multumesc.

  1. Detașare sau delegare?
   Dacă e vorba de delegare – care nu presupune înregistrarea unei detașări în REVISAL nu este cazul să faceți ceva anume. Dacă modificați salariul trebuie să procedați la fel ca în cazul oricărei modificări – prin act adițional.

 58. @Cristi
  Buna ziua,
  Detasare transnationala.
  In REVISAL am operat act aditional la sectiunea detasare.Sunt 2 angajati care merg sa lucreze acolo si vor fi platiti pe statul firmei din Romania care are contractul cu firma din Germania.
  In SAGA am facut suspendare contractului existent la data detasarii si ar trebui sa inregistram actul aditional cu salariul de incadrare din Germania.

  1. Trebuie să înregistrați detașarea în REVISALUL din SAGA caz în care, dacă firma este din domeniul construcțiilor, programul va ține seama de acea detașare.

 59. Buna seara,
  referitor la cota de tva restaurant mixta :
  – am creat doua gestiuni GV:
  1.GESTIUNE cu 9% TVA( 371.01.09; 378.01.09; 4428.M01.09,607.01.09; 707.01.09)
  2.GESTIUNE cu 5% TVA( 371.01.05,378.01.05,4428.M01.05,607.01.05; 707.01.05)
  – MARFA intra cu 9 % TVA ( 371.01.09; 378.01.09; 4428.M01.09,607.01.09; 707.01.09)
  – o mica parte din aceasta marfa se vinde cu 9% tva,iar cea mai mare parte cu 5% TVA.
  – la iesiri am ales nedefinit si la cont 707.01.05.
  -la sfarsit de luna fac un transfer din gestiunea de 9% in gestiunea de 5% iar la pret de vanzare la ambele pozitii trec vanzarea din raportul de gestiune aferenta gestiunii 5%.
  1.Este corect cum am procedat ?
  2.La sfarsit de luna soldurile conturilor gestiunii de 5%( 371.01.05/378.01.05 4428.m01.05) trebuie sa fie ‘0’? practic societatea nu are stoc de marfa de 5% ci doar de 9%, corect?
  3.Exista si o alta modalitate de operare in acest caz?
  Multumesc

Lasa un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *