Început de an.2018.

01 Jan 2018 | Diverse | 277 comentarii2753 vizualizari
Început de an 2018

Ca în fiecare început de an, acum odată cu primele zile din 2018, vă doresc și eu un an mai bun ca cel care tocmai a trecut și, sper eu, cu mai puține modificări legislative. La fel am scris la început de 2017, însă speranța mea că anul va fi unul cu mai puține modificări legislative a fost una ce a rămas la categoria veșnice speranțe. Dimpotrivă anul 2017 a fost anul unor modificări radicale în materie fiscală, ajungându-se până la a se vorbi despre o așa zisă “revoluție fiscală”. În opinia mea a fost nu o revoluție ci un masacru. A fost anul în care impactul asupra mediului de afaceri, asupra contribuabililor, a fost efectiv ignorat, studiile de impact sau consultările publice fiind în cel mai fericit caz mimate de dragul de a spune că se respectă și punctul lor de vedere.

De aceea, vă propun să reluăm puțin datele despre începutul de an așa cum suntem obișnuiți noi contabilii.

Despre ce se modifică în codul fiscal am scris încă din faza de proiect al acestui în acest articol.


Înregistrarea vectorului fiscal
Din ianuarie orice declarație ce modifică vectorul fiscal se poate depune on-line, prin formularul 700 aprobat prin OPANAF 2372/2017.

Orice modificare a vectorului fiscal ce va fi efectuată prin acest formular se va realiza prin depunerea sa exclusiv on-line.

Acesta “înlocuiește” vechile formulare 010, 013, 015, 016, 020, 030, 040 și 070. De fapt e impropriu spus că le înlocuiește. E un formular ce le conține pe toate acestea. E forma de depunere on-line a acestora.

Dacă depuneați 010 acum la editarea 700 se va selecta la fel că se editează în contul formularului 010, dacă depuneați 070 veți selecta că editați formularul 700 în contul formularului 070.


Cursul EUR la 31 decembrie 2017 a fost 4,6597lei/EUR.

Acesta este cursul:
– la care se vor reevalua creanțele și obligațiile exprimate în valută, ce au rămas în sold la finele anului
– cursul ce se va utiliza pentru încadrarea ca plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor sau de impozit pe profit în anul 2018.
– cursul pentru stabilirea perioadei fiscale la lună sau la trimestru este cursul stabilit pentru data de 31/12 adică tot 4,6597  lei/EUR în acest an, deși normal s-ar lua în considerare cursul stabilit în 30/12, dar pentru că ziua de 31 e zi nelucrătoare se menține același curs stabilit în 29/12 pentru data de 30/12.


Din acest an declarațiile fiscale depuse de către persoane juridice se vor depune doar on-line.

Persoanele fizice pot depune declarații și fără a deține certificat fiscal valabil direct pe siteul ANAF.


Dacă la 31/12/2017 veți avea o cifră de afaceri, din punct de vedere al TVA, de până la 465.970 lei și nu ați efectuat nici o achiziție intracomunitară de bunuri în anul 2017, atunci perioada fiscală pentru TVA, în 2018, va fi trimestrul. Dacă depuneați decont de TVA trimestrial veți depune în continuare la fel, altfel, dacă depuneați lunar, va trebui să depuneți 700, completând în el 010 sau 070, după caz, pentru actualizarea vectorului fiscal.

Nu uitați de formularul 094. Acesta se va depune de către toți ce sunt înregistrați în scopuri de TVA în România, depun decont trimestrial, au cifră de afaceri pentru TVA de până la 100.000 EUR și nu au realizat AIC de bunuri în anul 2017.  Repet ceea ce am scris și în anii anteriori: un formular mai inutil nu am văzut – fiscul nu are o evidență clară a acestuia, nu poate să spună dacă a fost depus sau nu de către o firmă.

Și iarăși ajung să repet până mă plictisesc de asta: nu înțeleg sincer de ce îl mai cer! Pur și simplu nu pricep.

Atenție! Când vine vorba de TVA, cifra de afaceri nu este cea contabilă, deși sunt cazuri în care cele două coincid. E vorba de cifra de afaceri de la art.310 CF (în noul cod fiscal).

Cei care utilizează SAGA și care au în ecranul de configurare bifă la trimestru pentru TVA și depășesc acest plafon de 100,000 EUR al cifrei de afaceri pentru TVA au și un mesaj informativ în acest sens că trebuie să-și schimbe perioada fiscală.


În anul 2018 este posibil să se modifice și plafonul de înregistrare în scopuri de TVA de la 220,000 lei la 300,000 lei pentru că România a obținut o derogare în acest sens de la UE, dar derogarea nu este încă transpusă în legislația națională.

Anul trecut să spuneam să nu uitați de schimbarea cotei de TVA. Nu mai este cazul. Nu există nici o modificare a cotei de TVA și cred că și intenția de a deveni 18% va rămâne la stadiu de intenție.


Între timp, în 2017, a apărut și aberația legislativă numită TVA split despre care am scris aici în forma inițială.

Acum, la final de an, a apărut legea de aprobare și modificare a OUG 23/2017 care introduce acest sistem de plată defalcată a TVA.

Sunt obligați la aplicarea acestui sistem doar firmele care au datorii restante la 31/12/2017, mai mari de 5000 lei dacă sunt contribuabili mici, 10000 lei dacă sunt contribuabili mijlocii sau 15000 lei dacă sunt contribuabili mari și dacă nu și le achită până la 31/01/2018. Ori dacă sunt firme aflate în insolvență. În acest caz aceste firme vor fi obligate să aplice sistemul de plată defalcată a TVA.

Restul plătitor de TVA sunt obligați indirect – dacă o firmă ce nu aplică acest sistem are relații cu una ce aplică sistemul, atunci și firma care nu aplică este obligată să-i facă plata defalcat.


Dacă sunteți plătitor de impozit pe profit și în evidența dumneavoastră contabilă sumele ce compun baza de calcul pentru impozitul pe venitul microîntreprinderilor sunt la data de 31/12/2017 mai mici de 1.000.000 EUR, adică 4,659,700 lei și dacă nici nu vă încadrați la excepții, veți trece, în 2018 de la 1 ianuarie, la impozit pe venit microîntreprinderi.

Cum calculați? Foarte pe scurt cam așa:

Adunați veniturile anuale înregistrate în 701,702,…708, scădeți reducerile înregistrate în 709, adăugați reducerile primite din 609, adăugați veniturile din 754, 758 (mai puțin cele din 758 ce reprezintă subvenții, restituiri sau anulări de dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil sau despăgubiri de la societăţile de asigurare/reasigurare pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii), adăugați 761,762,763,764, 766, 767 și 768 (mai puțin sumele din 768 prin care ați înregistrat diferențe de curs aferente creanțelor în lei decontate la un  curs valutar diferit de cel inițial) și adăugați numai diferența favorabilă dintre 765 și 765, respectiv 768 și 668 (pentru diferențe de curs aferente creanțelor în lei decontate la un  curs valutar diferit de cel inițial). Așa obțineți baza de calcul, plafonul pentru încadrarea ca plătitori de impozit pe venit.

Proiectul de modificare a codului fiscal ce conține această prevedere a suferit unele modificări în parlament și dacă se va adopta în forma modificată de parlament acest impozit poate fi opțional pentru anumite categorii de firme: cele care au capital social de minim 45,000 lei și minim 2 salariați.

Până la data articolului nu știu să se fi publicat legea de aprobare cu aceste modificări propuse a fi aduse OUG 79/2017.


În cazul în care cifra de afaceri contabilă este mai mică de 220.000 lei la data de 31/12/2017, atunci, la 30 iunie, sperând că se va menține același criteriu de până acum, nu veți avea obligația de a întocmi și depune raportare semestrială.


Dacă cifra de afaceri din punct de vedere al TVA este mai mică de 2.250.000 lei, și în 2018, veți putea opta pentru ieșirea din sistemul de TVA la încasare.
Iar dacă această cifră de afaceri din punct de vedere al TVA este mai mică de 220.000 lei veți putea ieși de la TVA. Dar în această situație nu trebuie să uitați de ajustările necesare la TVA. Atenție la ajustări. Prin OUG 84/2016 s-a schimbat modul de calcul al ajustării TVA în unele situații.


Începând cu  2017 dacă sunteți înregistrat în scopuri de TVA nu mai este necesară înscrierea în ROI pentru a efectua achiziții intracomunitare de bunuri sau pentru a efectua/primi servicii pentru care anterior era necesară înregistrarea.

Dacă sunteți neînregistrat în scopuri de TVA în România și doriți sau sunteți obligați să vă înregistrați pentru AIC, va fi suficient să obțineți codul de TVA special fără a solicita și înscrierea în ROI.


Începând cu anul 2017 nu veți mai depune, temporar, D392 sau 393. Depunerea acestora este suspendată până în 2019 inclusiv. Să sperăm că se va renunța la ele.


D112 se va modifica mai mult ca sigur la finele lunii ianuarie, începutul lunii februarie așadar nu vă grăbiți în februarie cu depunerea acesteia.


Impozitul pe dividendele distribuie și plătite începând cu 1 ianuarie 2018 va fi tot 5% și în 2018.

Legat de CASS pentru veniturile din dividende:

Veți datora CASS pentru acest tip de venituri, prin decizie emisă de ANAF, pentru anul 2017 în procent de 5,5% dacă în 2017 nu ați obținut și venituri din salarii.

Totodată dacă în anul 2017 aveți venituri cumulate din dividende, dobânzi bancare, plasamente financiare, activități independente – în sumă mai mare de echivalentul a 12 salarii minime – adică 22800 lei, atunci, ca persoană (nu firma, nu plătitorul de dividende, dobânzi sau mai știu eu cine) – ca persoană ce a beneficiat de acele venituri aveți obligația de a depune la fisc declarația 600 și veți achita în 2018 CASS de 10% din plafonul de 22800 lei. Adică veți achita 2280 lei cu titlu de CASS în patru rate egale – 570 lei/trimestru.

ATENȚIE! CASS nu se reține la sursă pentru aceste venituri.

D100 o veți depune până pe 25 ianuarie pentru decembrie sau trimestrul 4 al anului 2017, numai dacă aveți de declarat altceva decât impozit pe profit. În niciun caz să nu declarați impozit pe profit în D100 acum. Vă va da eroare în recipisa generată de ANAF.


Plătitorii de impozit pe profit vor depune exclusiv D101 pentru acest impozit până la 25 februarie în cazul ONG-urilor, celor ce obțin venituri majoritare din cultivarea cerealelor și/sau plantelor tehnice și până la 25 martie cel târziu de către ceilalți.

Dacă sunteți ONG, modul de calcul al impozitului pe profit îl găsiți aici. Atenție! Declararea impozitului pe profit este obligatorie pentru aceste entități. Ele nu sunt scutite, ca entități de acest impozit, ci doar unele din veniturile obținute.

Mai am o remarcă legată de declararea de către asociațiile non-profit a impozitului pe profit, de fapt, mai corect spus, e legată de depunerea D101 – această declarație se va depune de către toate asociațiile non-profit, indiferent de modul de ținere a contabilității – în partidă simplă sau dublă. Deci vor depune și asociațiile de proprietari de exemplu ce conduc evidența în partidă simplă, dar și ONG-urile ce conduc evidență în partidă dublă.

În D101 veniturile aferente activității non-profit se înscriu la venituri neimpozabile, iar cheltuielile aferente se înscriu la cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile.

Legat de ONG-uri – în 2018 avem reglementări contabile OMFP 3103/2017 ce înlocuiește OMPF 1969/2007, reglementări noi, aplicabile de la 01/01/2018.


D101 urmează să fie introdusă în formatul nou în program în perioada următoare. Aceasta are unele modificări de formă


Bilanțul este momentan în fază de proiect. Probabil va apărea în forma lui finală zilele acestea. Dacă nu aveți scaner, ar fi recomandat să vă achiziționați de pe acum, pentru că se menține obligația scanării documentelor anexă la acesta. Nu uitați să verificați recipisa rezultată după depunerea bilanțului, indiferent că e depunere on-line sau la ghișeu, pentru a evita orice surprize neplăcute legate de o eventuală nevalidare a acestuia din varii motive.
Sfaturile legate de raportarea semestrială, postate aici sunt valabile și pentru bilanțul anual.
Nu uitați: începând cu acest an dacă depuneți mai multe seturi de situații financiare riscați o amendă contravențională, de aceea atenție la completarea lor și la ceea ce depuneți.

Termenul de depunere – 30 mai 2018. Dacă nu ați avut activitate de la înființare și până la 31/12/2017, depuneți declarația de inactivitate până la data de 01/03/2018 inclusiv. Declarația de inactivitate e tot una ce se completează și se depune on-line.

Atenție! Pentru unele cazuri există și obligația auditării situațiilor financiare. Vedeți criteriile din ordin.

Dacă societatea comercială are ca acționar majoritar statul trebuie să depună situații financiare similar entităților mari indiferent în ce criteriu de mărime s-ar încadra.


Salariul mediu brut pe economie, pentru 2018, va fi cel mai probabil 4162 lei. Acesta este un indicator important, în funcție de acesta fiind calculate indemnizațiile de concediu medical, limita pentru calculul CAS, ajutorul de deces.


Impozitul pe venit aplicat asupra diverselor venituri realizate de persoanele fizice este de 10% din acest an. O excepție este la veniturile din drepturi de autor pentru care nu se optează la plata impozitului final, caz în care impozitul reținut la sursă va fi de 7%, dar la regularizare va fi tot 10%


Dacă sunteți PFA și dacă venitul impozabil din 2017 raportat la numărul de luni ale anului, ori la numărul de luni de când v-ați înființat în cursul lui, este cel puțin egal cu un salariu minim, adică 1900 lei/lună, aveți obligația depunerii D600 pentru stabilirea CAS și CASS.

Veți fi obligați la plata CAS și CASS la o bază de calcul lunară minimă echivalentă cu salariul minim.

Cotele de impunere vor fi 25% pentru CAS și 10% pentru CASS. Așadar veți datora lunar 475 lei CAS și 190 lei CASS asta însemnând 665 lei/lună contribuții sociale, deci 7980 lei/an.

Dacă doriți puteți opta să plătiți CAS și la o sumă mai mare de 1900 lei/lună.

Dacă venitul realizat în 2017, raportat la numărul de luni de activitate, este mai mic de 1900 lei lunar, nu datorați nici CAS și nici CASS, dar totuși, dacă doriți, veți putea opta pentru plata acestor contribuții sociale.

Tot 2017 trebuia să fie primul an în care se va efectua regularizarea CAS. Nu a fost efectuată, iar în județele sau zonele din țară în care s-a făcut nu e corectă.

La fel regularizarea impozitului pentru 2016 nu este finalizată pentru că nu se poate face fără regularizarea CAS și CASS.

La CASS urmează regularizări pentru 2013-2016. La CAS vor fi regularizări pentru 2016 și 2017 în 2018. La fel pentru impozitul pe venit – regularizări pe 2016 și 2017. Dacă nu v-ați pus bani de-o parte ar fi timpul să o faceți. Foarte multă lume are tendința de a uita de regularizări și deși își achită la timp impozitul și contribuția de asigurări sociale de sănătate, uită că există și regularizări în anul următor.


Legat de salarii, salariul minim brut garantat în plată, pe economie, se va modifica în 2018 după cum bine știți deja la 1900 lei.

Așa că pregătiți-vă pentru întocmirea actelor adiționale și transmiterea lor în REVISAL. La REVISAL avem o hotărâre nouă – 905/2017 care abrogă celebra deja HG 500/2011.

Și avem reguli noi de trimitere în REVISAL

– orice încheiere sau încetare de contract de muncă, se transmite în registru cel târziu în ziua anterioară începerii sau cel târziu la data încetării activității, după caz.

– orice modificare a CIM, exceptând cele care privesc modificarea datelor angajatorului, angajatului sau a salariului de bază se trimit în registru cel târziu în ziua anterioară datei de la care apar modificările.

– modificarea datelor angajatorului sau angajatului se trimit în 3 zile de la data la care acestea se modifică.

– modificările de salariu se trimit în termen de 20 de zile lucrătoare de la data la care acesta se modifică

– în cazul funcționarilor publici, transferurile se trimit în registru în termen de 5 zile lucrătoare

– orice detașare în țară sau străinătate se va trimite în registru cel târziu în ziua anterioară datei de începere a detașării sau a celei de încetare a acesteia.

– orice suspendare a CIM, cu excepția suspendării pentru absențe nemotivate, se va trimite în registru cel târziu în ziua anterioară datei de începere a suspendării sau a celei de încetare a acesteia, iar în cazul suspendării pentru absențe nemotivate când trimiterea datelor se va face în 3 zile lucrătoare de la data suspendării.


Nu uitați că, din 2017, zilele de 24 ianuarie și 1 iunie sunt zile libere legale, codul muncii fiind modificat în acest sens.

Din acest an zilele libere legale sunt:

– 1 și 2 ianuarie;
– 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române;
– prima și a doua zi de Paști;
– 1 mai;
– 1 iunie;
– prima și a doua zi de Rusalii;
– 15 august – Adormirea Maicii Domnului;
– 30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României;
– 1 decembrie;
– prima și a doua zi de Crăciun;
– două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creștine, pentru persoanele aparținând acestora.

Vă reamintesc că în aceste zile nu se lucrează. Pot lucra doar cei din unități sanitare sau de alimentație publică. Restul nu decât dacă au fie o activitate care  nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producție sau specificului activității.

Vă reamintesc totodată că pentru cazul în care specificul unității este de așa natură încât e necesar să se lucreze în aceste zile, zilele respective se plătesc salariaților ce au lucrat în acele zile, iar salariații beneficiază în compensație de zile libere plătite și numai dacă din motive bine justificate nu se pot acorda zilele libere li se acordă o compensație de 100% pe lângă plata zilelor respective


Aberația conform căreia cei care realizează venituri din salarii mai mici decât un salariu minim și nu se regăsesc la excepțiile din codul fiscal, vor plăti contribuții sociale calculate la o bază de calcul egală cu salariul minim, se va menține și în 2018.

Prin prisma faptului că acum nu mai există contribuțiile angajatorului, pentru a nu avea rest de plată negativ este necesar ca un astfel de salariat să aibă un venit brut lunar de minim 665 lei – cât ar fi contribuțiile sociale ce i se rețin. Pentru a avea rest de plată pozitiv (de minim 1 leu) salariul brut este necesar să fie minim 667 lei.


D205 are termen de depunere 28 februarie 2018 pentru anul 2017. Din 2017 nu mai conține informațiile despre veniturile din salarii. Ci pentru venituri din alte surse – dividende de exemplu sau din vânzarea de deșeuri.


Anul trecut vă scriam să vă pregătiți pentru noile  tipuri de casă de marcat. Nu a mai fost cazul. Se pare că în 2018 va fi obligatoriu. Au reușit și au publicat și normele de aplicare a OUG 28/1999 într-o formă actualizată.


Am scris la finele lui 2016 despre cei care au comerț cu amănuntul și sunt persoane juridice că dacă au o cifră de afaceri mai mare de 10,000 EUR sunt obligați să folosească POS-uri.

Și scriam acolo că e imposibil să dai bani înapoi de la magazin și să emiți bon fiscal pentru asta. Se pare că la finele lui 2016 și-au dat seama și autoritățile că legea, din acest punct de vedere, e imposibil de pus în practică.

Să ne înțelegem – obligația de a avea POS se menține. Restituirea banilor la cererea clienților nu se poate pune în practică.

Abia acum au reușit și au generat un  proiect de norme de aplicare a acestei ordonanțe.


Impozitul specific. Reglementat printr-o lege plină de ambiguități și de contradicții, despre care am scris aici, se aplică din 2017.

Dacă aveți unul din codurile CAEN CAEN 5510 – “Hoteluri și alte facilități de cazare similare”, 5520 – “Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată”, 5530 – “Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere”, 5590 – “Alte servicii de cazare”, 5610 – “Restaurante”, 5621 – “Activităţi de alimentație (catering) pentru evenimente”, 5629 – “Alte servicii de alimentație n.c.a.”, 5630 – “Baruri și alte activități de servire a băuturilor” și sunteți plătitori de impozit pe profit, e foarte posibil să datorați în 2017 impozit specific.

Veți aplica acest impozit și în 2018 numai dacă la 31/12/2017 sunteți plătitor de impozit pe profit sau de impozit specific și nu îndepliniți condițiile de trecere la micro în 2018.


Resurse utile pentru dumneavoastră:
– cod fiscal – la zi și o arhivă a acestuia
portal legislativ

277 comentarii

 1. La multi ani!, multumim frumos, -dar am o mica neclaritate d-nul Cristi – referitor la transmiterea Revisalului ” orice încetare de contract de muncă, se transmite în registru cel târziu în ziua anterioară încetării activității, după caz” – cum sa transmit in revisal o incetare de contract de munca cu o zi inainte ? daca de exemplu pe data de 03.01- el isi da demisia – eu nu mai pot transmite in aceasi zi incetarea contractului individual de munca ? va multumesc

  1. Demisia presupune un minim preaviz. Și este al angajatorului, Contractul încetează în cazul demisiei la data la care expiră preavizul sau anterior acestei date dacă angajatorul renunță la preaviz.
   Dacă își dă demisia în 3, angajatorul poate să-i înceteze contractul la o dată ulterioară în funcție de numărul de zile de preaviz prevăzute de CIM, perioadă de preaviz în care salariatul are obligația de a se prezenta la muncă în continuare.

 2. Stiti cumva ce fac firmele care au depus 101 numai pentru ianuarie 2017 ( fiind obligate sa treaca la impozit micro de la 01.02.2017) si care si-au marit capitalul social la minim 45000 lei optand pentru reincadrarea la platitori de impozit pe profit? In acest caz vor trebui sa depuna 101 si pentru perioada 01.02.2017-31.12.2017. Vor avea oare surpriza ca pe recipisa sa le apara eroare de genul:” Pentru 2017 s-a mai depus 101″? Or fi uitat guvernatii de astfel de situatii? Ca eu am vreo patru situatii de acest gen…

 3. @aura ceuca
  Data incetarii este prima zi in care angajatul nu mai are calitatea de salariat. Daca ultima zi lucrata este 3 si in aceasta zi isi depune demisia, iar anagjatorul renunta la preaviz, atunci se transmite azi, 3, cu data incetarii maine, adica 4.

 4. Multumim frumos pentru informatii; sunt extrem de folositoare ! Intrebare: un PFA (cu norma de venit – 30.000 lei, la care plateste CAS, CASS si impozit) cu venituri de 350.000 lei in 2017, trebuie sa depuna D600 ?

 5. @aura ceuca
  f) datele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. p) se transmit cel târziu la data încetării contractului individual de muncă/la data luării la cunoştinţă a evenimentului ce a determinat, în condiţiile legii, încetarea contractului individual de muncă.

 6. Buna ziua.Daca am pierdut programul saga din calculator,cum il pot recupera?aveti dvoastra o copiee a inregistrarilor?

  1. Dacă ați pierdut doar programul o simplă reinstalare a acestuia poate rezolva problema. Acesta se poate descărca direct de pe site.
   Dacă ați pierdut datele atunci fără ca dvs să aveți o salvare a lor sau fără să le recuperați local nu vă poate ajuta firma întrucât datele nu se salvează la SAGA.

 7. Buna ziua,
  La multi ani! si un an mai linistit.
  Multumesc frumos pentru acest articol, dar am o nelamurire: la impozitul pe profit, pentru calculul plafonului de 1.000.000 EUR, calculam sumele la 31.12.2016 sau la 31.12.2017?

 8. Salut,

  Neplatitorii de TVA nu sunt obligati sa plateasca in conturi diferite catre cei care aplica split TVA, cred ca este o eroare in articol.

  1. Ba sunt obligați.Aveți dreptate. M-am grăbit citind în diagonală :)
   Derogare au instituțiile publice și persoanele fizice neimpozabile din punct de vedere al TVA.
   În rest, oricine e plătitor și are relații cu o persoană ce aplică acest regim e obligat la plata TVA separat de bază.
   Vedeți art.3 din OG 23/2017 aprobată și modificată prin Legea 275/2017.

 9. Imi poti spune unde se gaseste sau cum reiese din lege aceasta prevedere?:
  “Totodată dacă în anul 2017 aveți venituri cumulate din dividende, dobânzi bancare, plasamente financiare, activități independente – în sumă mai mare de echivalentul a 12 salarii minime – adică 22800 lei, atunci, ca persoană (nu firma, nu plătitorul de dividende, dobânzi sau mai știu eu cine) – ca persoană ce a beneficiat de acele venituri aveți obligația de a depune la fisc declarația 600 și veți achita în 2018 CASS de 10% din plafonul de 22800 lei. Adică veți achita 2280 lei cu titlu de CASS în patru rate egale – 570 lei/trimestru.”
  Sa zicem ca am avut doar venituri din dividende in 2017 si platesc o data 5.5%, de ce sa mai platesc inca o data 10% la aceleasi venituri? sau se considera plata in avans la sanatate pe 2018? dar daca nu voi mai avea venituri din dividende in 2018, de ce sa platesc?

  Multumesc,

  1. Plata nu este la acele venituri ci o consecință a obținerii lor în 2017.
   Prevederea se găsește în codul fiscal modificat prin OUG 79/2017. Vedeți art.170 și 174 din codul fiscal actualizat. Link găsiți către acesta direct în articol.

 10. Buna ziua,un an bun sa aveti!
  Am si eu o intrebare: ati vazut pe undeva formula dupa care se calculeaza deducerile personale incepand cu 2018?
  Multumesc

 11. De ce s-ar publica dacă sunt deducerile pe intervale salariale în Codul Fiscal?

  Pâsâ. Eu încă nu cred treaba cu veniturile obținute în 2017 și impozitate pe baza unor prevederi din 2018.

  1. Pentru că într-un soft e mai simplu să folosești o formulă de calcul decât să introduci toate tabelele acelea.
   S-ar putea să ai dreptate și dacă ai, cred că dublez cantitatea de lichid de ăla ce se bea științific :)

 12. Buna ziua. O intreprindere individuala infiintata in 15.12.2017 nu a avut activitate pana la sfarsitul anului. A vrut sa depuna pe 28.12.2017 D220 la finante si i s-a spus ca nu mai poate sa o inregistreze in 2017 si sa vina la inceputul lui 2018.
  Intrebarea este: mai depune 220 pe 2017 sau numai pe 2018? daca depune numai pe 2018, mai trebuie depus D200 pana in mai pt 2017? Declaratia 600 in ce caz se depune?

 13. Buna ziua.
  Pornesc de la premisa ca sunt si angajat si obtin venituri din dobanzi si dividende.
  Legat de venituri cumulate din dobânzi bancare pt 2018 se va datora CASS daca suma lor nu depaseste 22.800 anual(adica 1900*12luni)?

  La fel si in cazul dividendelor? se va plati CASS daca ele nu cumuleaza 22.800 anual?

  Multumesc

  1. Teoretic se adună toate veniturile și dacă suma cumulată depășește plafonul, atunci s-ar datora CASS.

 14. Buna ziua!! La Multi Ani !
  Doresc sa va multumesc pentru modul in care reusiti de fiecare data sa ne ajutati cu informatii ,cu actualizari in timp util ajutandu-ne sa ne stresam mai putin, pentru modul in care reusiti sa explicati pe intelesul tuturor problemele de care ne lovim.

  Va multumesc ,pt aceasta sinteza!Un an plin de succese si impliniri…

 15. @Cristi
  buna seara

  art 3 in legea 275 spune : persoane impozabile,cu exceptia insitutiilor publice, inregistrate in scopuri de tva , au obligatia platii tva in contul destinat tva

  din asta inteleg ca persoanele impozabile inregistrate ca platitori de tva conf art 316 cod fiscal vor plati in cont separat, restul , adica neplatitorii de tva platesc integral factura in contul curent al furnizorului

 16. La multi ani !
  Pentru o societate care are cod caen 9200 “Activitati din jocuri de noroc si pariuri” , in anul 2017 a fost platitoare de impozit pe profit iar in 2018 va deveni platitoare de impozit pe micro conform ultimilor modificari ale codului fiscal. Eu una asa am inteles . Este corect sau nu ?
  Multumesc mult !

 17. Buna ziua,
  Eu sunt nelamurit cu D600, care, asa cum arata acum se refera la CAS legat de 35% din venitul mediu brut pe economie, cu optinile respective pt anul 2017 si nu se refera deloc la CASS. Se va modifica aceasta declaratie? (Ca sa o putem depune pana in 31.01.2018.). Multumesc pentru atentie si uarai de bine pentru 2018!

 18. Mulțumesc de precizările aduse. Pot sa va rog cu un răspuns legat de firmele care nu aplica sistemul TVA șplit. ? Am înțeles că cei care nu aplica sistemul TVA split nu au obligația de a face plata defalcat baza+TVA ci obligația le revine firmelor care aplica acest sistem ca în termen de 7 zile de la încasare sa vireze TVA ul aferent în contul lor de TVA. Aceasta precizare a fost făcută de Rentrop și Straton la un seminar de fiscalitate. Mulțumesc

 19. Buna seara ! La multi ani si un an cat mai bun !
  Am un contract de munca cu norma intraga. Am si 2 partiale de 2 ore cu 475 lei brut fiecare. Cum se calculeaza retinerile salariale la partiale ? Se mai tine cont de faptul ca ai un contract de munca cu norma intraga ca pana acum ?

  1. Nu contează normele de muncă. Contează venitul cumulat. Dacă venitul cumulat din cele trei contracte este de cel puțin 1900 lei, atunci toți vor calcula reținerile la brutul efectiv, altfel vor calcula toți la 1900 lei, caz în care la cei cu brut de 475 lei se ajunge la rest plată negativ.

 20. Buna seara.
  Sunt angajata cu 8 h/zi, salariu peste 1900/luna si obtin venituri din PFI (asistent in brokeraj) aproximativ 6000 lei/an.
  Legat de venituri cumulate din activitati independente pt 2018 se va datora CASS daca suma lor nu depaseste 22.800 anual(adica 1900*12luni)? Se ia in calcul si salariu sau numai veniturile din activitati independente, adica 6000 lei/an?
  Pentru veniturile obtinute ca PFI, 6000 lei/an trebuie sa depun D600, declarare CAS si CASS, daca sunt si salariata?

  Multumesc

  1. Nu se va datora.
   Salariile nu se cumulează cu veniturile din activități independente sau alte venituri pentru a se stabili CASS și/sau CAS.

 21. In ordonanta 79 2017 scrie la final:
  “ART. II Pentru prevederile titlului V “Contribuții sociale obligatorii” sunt aplicabile următoarele dispoziții
  tranzitorii:
  (1) Pentru veniturile aferente perioadelor anterioare anului fiscal 2018, contribuțiile sociale
  obligatorii sunt cele în vigoare în perioada căreia îi sunt aferente veniturile.
  (2) Prevederile titlului V “Contribuții sociale obligatorii” se vor aplica veniturilor realizate începând cu data de 1 ianuarie 2018″
  Deci daca in 2017 am ridicat dividende peste 22800 lei trebuie sa depun d600 in 2018 si sa platesc 2280 lei ? Eu inteleg din textul de mai sus ca nu, gresesc cumva ? Multumesc.

  1. Pe o astfel de logică a textului respectiv nici o persoană, nici cei care au activități independente, nu ar avea de plată CASS. Ori ANAF public afirmă contrariul. Sensul articolului e altul.
   ANAF în ce privește CASS la veniturile din investiții are opinii care se cam bat cap în cap.

 22. Buna seara!
  Legat de cass dividende obtinute in 2017, nu se datoreaza in cazul in care beneficiarul a avut si venituri din salarii? Pt ca eu am inteles ca se datoreaza indiferent daca au obtinut si venituri din salarii, daca dividendele incasate depasesc 22800 lei.
  Multumesc!

  1. Pentru 2017 nu mai datorează în acest context. Pe 2018 suma se datorează ca o consecință a faptului că venitul realizat era mai mare decât plafonul. Sau cel puțin așa rezultă din codul fiscal.

 23. Buna ziua!Pentru verificarea plafonului prevazut la art. 155 alin. (2)(22.800lei), in cazul in care am realizat doar venituri din dividende se iau in considerare dividendele brute sau cele nete? Multumesc!

 24. Buna ziua!
  oare Domnul Cristi care a scris acest articol superb….pe bune, superb……e acelasi cu dl tomac?
  Destept OM!
  ambii sunt foarte tari si destepti dar acum pot asemana unui nume o imagine
  Rar imi este dat sa intalnesc astfel de oameni!

  1. Da tomac – numele de utilizator de pe forum este al meu.
   Mulțumesc pentru aprecieri deși “foarte tare și foarte deștept” e o exagerare. Sunt un tip normal care face și greșeli nu doar lucruri ok.

 25. mariana m :
  ambii sunt foarte tari si destepti!

  Nu stiu daca as putea duce 2 de Tomac?! E bun asa cum este unul si acelasi, Tomac(Cristi).

 26. @mariana m
  Da, este aceeasi persoana! Respect, pe aceasta cale, domnule Toma! Ne faceti viata suportabila si pentru aceasta nu va pot multumi suficient in cuvinte.

 27. Buna ziua,

  Vin si eu cu rugamintea de a analiza cele doua probleme :
  1 sunt salariat si obtin in 2017 si dividende in suma >22800 lei(dividendele) platesc CASS in 2018?
  2. pentru o persoana fizica care este intreprindere individuala s-a emis decizie de regularizare la CAS pt anul 2016 cu suma de plata 938*10.5%*12=1182 lei. Situatia financiara a anului 2015 este venit net de 11800 lei( adica >11256, a depasit doar cu 544 lei!) , in anul 2016 nu a depus decl 600, nu a platit anticipat CAS, iar situatia finala a anului 2016 reflecta pierdere.Este corect sa plateasca CAS conform deciziei de impunere ANAF?

  Multumiri si un nou mai bun!

 28. Buna seara,

  un an minunat va doresc. Multumim pentru update. Clar, concis si la obiect. Felicitari !

  In ce priveste tva split, vad ca cei care au tranzactii cu statul nu mai sunt in schema. Oh, ce bine ! Macar atat.

  Seara frumoasa

 29. buna dimineata!
  am o nelamurire: modificarile de salariu se transmit in 20 de zile lucratoare de la data la care acesta se modifica?
  s-a revenit la vechea prevedere?

 30. Cristi :
  Ba sunt obligați.Aveți dreptate. M-am grăbit citind în diagonală
  Derogare au instituțiile publice și persoanele fizice neimpozabile din punct de vedere al TVA.
  În rest, oricine e plătitor și are relații cu o persoană ce aplică acest regim e obligat la plata TVA separat de bază.
  Vedeți art.3 din OG 23/2017 aprobată și modificată prin Legea 275/2017.

  Am discutat cu un domn de la Finante, care mi-a spus asa: Persoanele impozabile (care desfasoara act. economice, platitori sau nu de TVA), cu exceptia institutiilor publice (,) platitoare de TVA (aici este o virgula buclucasa in textul legii, sunt exceptate institutiile publice platitoare de TVA, deoarece sunt si ele persoane impozabile, institutiile publice neplatitoare nu sunt persoane impozabile, deci nu trebuiau excluse) sunt obligate la plata defalcata. Deci si neplatitorii de TVA care desfasoara activitati economice sunt obligati la plata defalcata, cu exceptia celor de la aliniatul (2) – pers. fizice neplatitoare TVA si firmele straine

 31. “Iesirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderii în cursul anului
  O nouă secţiune adăugată în Norme va preciza regulile de aplicare prevăzute prin art. 52 din Codul fiscal. Astfel, pentru persoanele juridice care intră sub incidenţa prevederilor art. 48 alin. (7) din Codul fiscal , veniturile luate în calcul pentru stabilirea limitei de 500.000 euro, echivalentul în lei, precum şi veniturile din consultanţă şi management luate în calcul pentru determinarea ponderii de 20%, sunt cele înregistrate începând cu data de 1 februarie 2017.
  Art. 52. Reguli de ieşire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderii în cursul anului
  (1) Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 500.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi management în veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta datorează impozit pe profit, începând cu trimestrul în care s-a depăşit oricare dintre aceste limite.
  (2) Limitele fiscale prevăzute la alin. (1) se verifică pe baza veniturilor înregistrate cumulat de la începutul anului fiscal. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exerciţiului financiar precedent”
  Tinand cont de cele de mai sus si de faptul ca am platit impozit pe profit pana la 31.01.2017, iar incepand cu 01.02.2017 am devenit microintreprindere, cum calculez echivalentul in lei al plafonului de 500000 de euro, la 31.12.2017?
  1.Pe baza veniturilor pt microintreprineri , inregistrate cumulat , de la inceputul anului?
  2. sau incepand cu 01.02.2017?
  3.La cursul valutar din 31.12.2016?
  4.Daca am depasit plafonul de 500000 euro in trim 4/2017 trec la impozit pe profit in trim 4/2017, da?
  5.Incepand cu 01.01.2018, avand plafonul intre 500000-1000000 euro trec iar la microintreprinere, corect?
  Va rog frumos sa ma ajutati cu raspunsuri concrete. Multumesc anticipat.

 32. Saga ma avertizeaza ca la 463.000 lei cifra de afaceri am depasit plafonul ptr. tva trimestrial de 100.000 euro. Ce curs folosesc? Cel de la 31.12.2016 sau 31.12.2017? In postare spuneti ca e cel din 30.12.2017.

  1. Pentru că nu e actualizat la cursul de la 31/12/2017.
   La data publicării versiunii acesta nici măcar nu era disponibil.
   În versiunea următoare se va actualiza cursul. E un mesaj informativ.

 33. “Salariul mediu brut pe economie, pentru 2018, va fi cel mai probabil 4162 lei. Acesta este un indicator important, în funcție de acesta fiind calculate indemnizațiile de concediu medical, limita pentru calculul CAS, ajutorul de deces. Este important și prin prisma introducerii obligativității plății CAS cu o limitare a bazei de calcul în cazul celor care obțin venituri din activități independente.

  Cei care obțin venituri din activități independente vor avea o bază minimă de calcul a CAS de 35% din salariul mediu brut pe economie, lunar, adică 938 lei și vor datora minim 98 lei/lună cu titlul de CAS.”

  Cred ca s-a strecurat o eroare…

  1. Este clar o eroare. Mi-a scăpat din textul anului trecut acolo și a trecut și de revizuire :)
   Am corectat acum. Vă mulțumesc pentru semnalarea ei.

 34. am nevoie de ajutor ca m-am pierdut ….
  Am o firma inactiva din 2016 platitoare de impozit pe profit si din 2014 nu a mai realizat venituri,deci cifra de afaceri 0 si in 2017.
  Ce obligatii declarative mai are in 2018?

  Multumesc

 35. Sa-ti dea Dumnezeu numai sanatate si putere de munca.
  Multumim pentru tot ce faci pentru breasla noastra.

  La multi multi ani !

 36. Daca in 2017 am obtinut venituri din salarii si am ridicat dividendele aferente anului 2016 trebuie sa depun D600 si sa platesc CASS?

  1. Depinde de valoarea dividendelor. Dacă sunt mai mari de 22800 lei. Dar sfatul meu e să mai așteptați puțin. Nu de alta, dar ANAF pare să nu aibă un punct de vedere foarte clar referitor la taxarea cu CASS a acestui tip de venituri.

 37. Din cate am citit mai sus un PFA cu veniyuri sub minim pe economie nu va plati nici CAS nici CASS? sau va plati doar CASS la cel putin un sal min pe ec ?

  1. Nu este obligat la plata CAS și/sau CASS. Datorează, obligatoriu, doar impozit pe venit. Însă, prin opțiune, dacă dorește, poate plăti și CAS și CASS.

 38. Buna ziua

  La Multi Ani, multa sanatate, putere de munca si multe impliniri

  Am o nelamurire in legatura cu incetarea contractelor de munca: conf. HG 500/2011 incetarea se transmitea la data incetarii contractului( ultima zi de lucu 3, transmiteam cu data de 4); conform HG 905/2017- se transmit cel tarziu la data incetarii contractului (ultima zi de lucru 3, transmitem cu 3?) . Am inteles corect ? Va multumesc

 39. Buna ziua,
  Am un angajat cu o ora si nu are unul cu 8 ore in tara.Eu nu pot obtine o copie dupa contract din strainatate.Este o problema cum fac calculul de retineri?

  1. Nu contează că are sau nu contract de muncă în străinătate. Dacă în România are venituri mai mici decât salariul minim pe economie CAS și CASS se vor datora tot la echivalentul unui minim pe economie.
   Cei care, în România, obțin venituri de la mai mulți angajatori, în baza a mai multor contracte individuale de muncă, nu au obligația de a da angajatorilor copia CIM încheiată cu ceilalți angajatori. Au obligați depunerii unei declarații în formatul reglementat de către ANAF prin ordin (OMFP 2343/2017).

 40. Buna ziua,
  La Multi Ani si multa sanatate !
  Am o nelamurire si anume :
  Plafonul de 22800 lei (pentru plata la CASS ) se refera numai la veniturile din dividende , chirii , dobanzi,…. fara a adauga veniturile din pensie, nu ?

  Multumesc.

 41. Buna ziua si La multi ani. Am o nedumerire legata de plata dividende in 2017.
  Speta 1: unitatea are 2 asociati, unul salariat si celalalt pensionar, acestia incasand in decursul anului 2017,cate 40.000 fiecare, reprezentand dividende partiale aferente anului 2016. Acestia trebuie sa depuna dec 600 pana la 31.01.2018 si sa plateasca fiecare cate 2280 lei? De asemenea pentru dividendele ramase neplatite asociatilor trebuie platit impozitul de 5% pana la 25.01.2018, corect?
  SpEta 2: Unitatea este platitoare impozit specific in anul 2017 iar la 31.12.2017 are venituri totale sub 1 milion de euro, trece la impozit microintreprindere de la 01.01.2018, si depune 010, pana la 31.03.2018. Corect?
  Va multumesc anticipat….

  1. 1. Legat de CASS – eu zic că da. ANAF se mai gândește. Nu știu de ce. Legat de impozit – da, dacă sunt dividende distribuite, dar neachitate la 31.12.2017, atunci pentru acestea se va calcula, declara și plăti impozitul pe dividende până la 25.01.2018.
   2.Da, este corect.

 42. Buna ziua si la multi ani!
  Stiti cumva daca se va introduce in SAGA decl 700 in loc de 010?Daca nu, stiti cumva cum se depune on line, tot pe e -guvernare? si cum se semneaza, pt ca nu exista program ca si celelalte declaratii. Va rog o lamurire.Multumesc

  1. Momentan formularul 700 în format editabil și la care să se poată atașa semnătură digitală nu există publicat de către ANAF. Ulterior publicării lui eu cred că se va introduce și în program.

 43. Buna ziua si La multi ani !!!

  Va rog sa imi precizati legea care prelungeste si pentru anul 2018 plata impozitului de 0,5% pe veniturile din exploatarea resurselor naturale, altele decat gazele naturale etc.
  Multumesc.

 44. 1.Cifra de afacere in 2018 este de 215000 lei
  Platitor de TVA la INCASARE

  cUM VA FI perioada de intocmire decont 300

  2.Am doua contracte de munca de 4 ore fiecare la doua firme diferite un contract am brutu de 1000 lei al doilea contract la o alta firma brutul 1450 lei din 01.01.2018 cit va fi suma retinuta si virata la stat pt fiecare contract ?
  multumesc

  1. 1. Trimestrial dacă în anul 2017 nu a existat nici o achiziție intracomunitară de bunuri.
   2. Dacă suma cumulată a celor două contracte este mai mare de 1899 lei atunci se va calcula la fiecare din contracte reținere de 25% CAS, 10% și 10% impozit cu mențiunea că la contractul unde aveți funcția de bază beneficiați și de deduceri personale.

 45. Pana pe data de 15.01.2018 trebuie sa depun formularul 700, pentru modificare perioada TVA.
  Daca nu a aparut inca formularul in format PDF editabil, ce fac??

 46. Bună ziua, vă rog să îmi confirmați dacă am înțeles corect noile prevederi ale codului fiscal referitoare la contribuțiile la fondurile de pensii facultative suportate de către salariați. Respectiv, faptul că acestea nu vor fi supuse nici impozitării și nici contribuțiilor sociale, de sănătate și contribuția asiguratorie pentru muncă, în limita a 400 euro anual, potrivit art.142 lit.s) pct.6 , art.157 alin.(2) și art.220^4, alin.(2).

  Vă mulțumesc.

 47. Acelasi caz: cifra de afaceri 460000 in decembrie 2017.Am sunat la finante si mi s-a spus sa depun 010 pt ca voi trece in 2018 la lunar.Inca nu stiu ce sa fac?!!!!!!!!

 48. La lichidarea voluntara a unei microintreprinderi se aplica cota de impozit micro de 3% la veniturile rezultate din lichidare? sau cota de 16%?

  Va multumesc!

  1. Depinde. Dacă e în lichidare la 31/12 și la 31/12 nu e finalizată atunci anul următor trece la profit. Dacă se lichidează în cursul anului și la finele anului anterior nu a fost în lichidare atunci la venituri se aplică 3%, altfel se va calcula impozit pe profit de 16%.

 49. Stimate domn/doamnă

  Pensionar MILITARI angajat cu C.I.M. firmă privată, pentru perioada 01.01.2016 – 31.12.2017, se reține contribuție CAS (10,5%), conf. Codului Fiscal ?

  Pensionar MILITAR angajat cu C.I.M. firmă privată, începând cu anul 2018, se reține contribuție CAS (25%) ?

  Cu stimă,

 50. Si tot legat de subiectul asta, daca societatea este in lichidare in 2017, dar nu s-a finalizat pana la 31.12.2017, atunci depune bilant normal pentru 2017?

 51. Buna ziua, in legatura cu cifra de afacere pentru depasire plafon microintreprindere va rog daca se poate sa-mi explicati ce alte sume se iau in considerare in afara de cele prezentate pe blog deoarece eu am valoarea in lei 4.574.395,35 dar in paranteza la euro am 1.005.893,26.
  va multumesc

 52. Buna ziua si la multi ani. Ultima versiune 3.0.494 are formularul 700? daca da, cum se poate genera ? Multumesc

 53. Am acualizat programul si am aceeasi problema.
  Valoarea in EURO ce imi calculeaza automat programul din: Inchidere luna- Cifra de afaceri reprezinta plafonul de trecere de la impozit micro la imp.profit?

  1. Nu. Cifra de afaceri de acolo e cifra de afaceri contabilă prima și a doua e cifra de afaceri pentru TVA.

 54. Buna seara,daca la 29.12.2017 sunt micro si am 6 salariati fiecare cu norma de 2h,din ian 2018 trec cu 112 lunar sau ramin la trimestru.(ramin tot micro si in 2018)

  1. Nu are relevanță norma.
   Iată ce spune art.147 din codul fiscal:

   (6) Numărul mediu de salariați se calculează ca medie aritmetică a numărului de salariați din declarațiile prevăzute la alin. (1) depuse pentru fiecare lună din anul anterior.

   Media aritmetică a salariaților din declarațiile 112 depuse în anul anterior. Nu precizează nicăieri ca la impozitul pe venitul microîntreprinderilor că ar conta norma de muncă.

 55. Alta speta,daca o firma a fost platitoare de tva din mai 2017,a depasit plafonul de 100.000 eur in nov,dar are CA sub 1 mil eur,deci va trece la micro din 01.01.2018 si tva lunar. Trebuie sa dau 2 declaratii 010,tinind cont ca la CA pentru plafon tva lunar trebuie sa trec CA recalculata?

  1. Nu neapărat. Se pot completa datele în același formular 010 depus acum, până în 15 ianuarie. Acum sunteți obligată doar la completarea și depunerea 010 pentru modificarea perioadei fiscale la TVA.

 56. stie cineva unde gasim declaratia 700? ma refer la pdf-ul smart nu la formular. mai sunt 4 zile si expira termenul de depunere. ce facem, completam tot 010? eu nu l-am gasit pe site-ul anaf.

  1. Nu-l găsește nimeni pentru simplul fapt că ANAF nu a publicat pdf editabil “inteligent” nu doar pentru 700 ci pentru mai multe tipuri de declarații.
   Dacă vă grăbiți puteți depune 010, ANAF acceptând fără probleme în această perioadă și acest formular scris și depus pe format hârtie la ghișeu.

 57. Buna seara,
  Pentru verificarea plafonului prevazut la art.155 alin.(2),
  respectiv 22800 lei,in cazul in care in anul 2017 s-au realizat venituri
  din chirii stabilite in valuta,se iau in considerare veniturile brute sau nete?
  Multumesc!

 58. @Cristi
  La multi ani!
  Cautand pe internet am gasit niste formule pe care le-am adaptat un pic:
  (eu doar am introdus MIN si MAX)(sper sa nu fi stricat mai mult)
  nrpersintretin=0
  deducere = MIN(VBL,510 – MAX(0,(INT(VBL/50 + 0.99999) * 50 – 1950) / 50 * 15))
  nrpersintretin=1
  deducere = MIN(VBL,670 – MAX(0,(INT(VBL/50 + 0.99999) * 50 – 1950) / 50 * 15))
  nrpersintretin=2
  deducere = MIN(VBL,830 – MAX(0,(INT(VBL/50 + 0.99999) * 50 – 1950) / 50 * 15))
  nrpersintretin=3
  deducere = MIN(VBL,990 – MAX(0,(INT(VBL/50 + 0.99999) * 50 – 1950) / 50 * 15))
  nrpersintretin>=4
  deducere = MIN(VBL,1310 – MAX(0,(INT(VBL/50 + 0.99999) * 50 – 1950) / 50 * 15))

 59. Anca :
  Buna ziua si La multi ani. Am o nedumerire legata de plata dividende in 2017.
  Speta 1: unitatea are 2 asociati, unul salariat si celalalt pensionar, acestia incasand in decursul anului 2017,cate 40.000 fiecare, reprezentand dividende partiale aferente anului 2016. Acestia trebuie sa depuna dec 600 pana la 31.01.2018 si sa plateasca fiecare cate 2280 lei? De asemenea pentru dividendele ramase neplatite asociatilor trebuie platit impozitul de 5% pana la 25.01.2018, corect?
  SpEta 2: Unitatea este platitoare impozit specific in anul 2017 iar la 31.12.2017 are venituri totale sub 1 milion de euro, trece la impozit microintreprindere de la 01.01.2018, si depune 010, pana la 31.03.2018. Corect?
  Va multumesc anticipat….

  Intrebare: S-a obtinut venituri din dividende in 2017 peste 22800 lei. Persoana este in acelasi timp si angajat cu norma intreaga. Ce plateste in 2018 raportat la acest venit din dividende? Nu se stie daca in 2018 ii vor fii distribuite dividende deoarece nu are inca rezultatul contabil al societatii…?

  Raspuns ANAF: Pentru anul 2017, nu se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru venitul din dividendele ÎNCASATE în anul 2017, în situaţia în care persoana la care faceţi referire este şi salariat.
  Pentru anul 2018, dacă persoana care obţine venituri din salarii realizează şi venituri anuale din dividende cel puțin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe țară, datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate şi pentru aceste din urmă venituri.

  1. 1. Da, datorează CASS ambii în 2018. Pentru 2017 nu datorează nici unul. Da pentru dividende distribuit și neridicate datorează impozit cu termen de plată în 25/01/2018.
   2. Da, este corect.
   Citiți cu atenție ce vă răspunde ANAF. Vă spune același lucru. Doar că nu menționează faptul că acele venituri anuale sunt veniturile din anul anterior.

 60. Buna ziua,revin cu intrebarea legata de formula pt.calculul deducerilor la salarii ,a fost publicat ceva?Multumesc.

 61. Buna seara,
  va rog o precizare….sunt SC platitor de TVA la trei luni, dar, la 31.12.2017, am depasit cu circa 10000 lei, valoarea cifrei de afaceri de 465970 lei, am avut si trei achizitii intracomunitare ( valoare totala aprox.1000 euro), asadar inteleg ca vom trece la TVA lunar. Trebuie sa depun D 700 si care este termenul. Multumesc mult ! Weekend placut !

  1. Dacă ați avut achiziții intracomunitare de bunuri atunci, trecerea la lună trebuia efectuată astfel:
   – dacă AIC de bunuri au avut loc în prima lună a trimestrului – se depune 092 până în 5 a lunii celei de-a doua lună din trimestru și perioada fiscală devenea luna începând cu prima lună a acelui trimestru
   – dacă AIC de bunuri are loc în cea de-a doua lună a trimestrului – se depune 092 până în 5 a lunii celei de-a doua lună din trimestru și perioada fiscală devenea luna începând cu cea de-a treia lună a trimestrului. În acest caz pentru primele două luni se depunea un decont de TVA ce ar fi conținut doar datele pentru cele două luni.
   – dacă AIC de bunuri are loc în cea de-a treia lună a trimestrului – se depune 092 până în 5 a lunii următoare trimestrului și perioada fiscală devenea luna începând cu prima lună următoare trimestrului.
   Dacă achizițiile despre care vorbiți nu sunt de bunuri ci de servicii atunci trecerea la lună nu se făcea în timpul anului ci abia în anul următor dacă în cel curent se depășea cifra de afaceri de 100,000 EUR.
   Schimbarea perioadei fiscale în cazul depășirii cifrei de afaceri de 100,000 EUR se face până în 15 ianuarie.
   Momentan D700 nu este publicat și ANAF acceptă în continuare 010.

 62. Buna seara.
  Am o situatie la care nu-i gasesc solutie si va rog sa ma ajutati:
  Acum sunt pensionara.Tin evidenta contabila in continuare la cateva societati/micro mici.
  \pana acum aveam contract prestari cod civil cu stopare la sursa si declaram venitul si retinerile prin D112.
  Din oct 2017,odata cu schimbarea programului nu se mai accepta astfel de contract.Intrucat mie mi se achita 16% impozit,n-a mai fost nevoie de D220(asa mi s-a spus la Fisc).
  Acum ce fac?Depun tot 220 sau si 200?Eu fiind pensionara cum mai depun CAS(ma mai ajuta la marirea pensiei cu un procent infim/ce-i drept).?
  Sunt obligata sa-mi fac PFA? Nuimeni nu mi-a dat o solutie.

  1. La prestări de servicii începând cu 1 ianuarie 2016 nu se mai reține nimic altceva decât impozit pe venit. Nu se mai declară de la acea dată în D112 ci în D100. Faptul că, din rațiuni de compatibilitate, au rămas acolo până în septembrie 2017 nu înseamnă că ele trebuiau declarate în continuare în D112.
   Un astfel de contract este perfect valabil și azi și a fost și înainte.
   Problema cu un astfel de contract însă este faptul că în cazul în care el nu respectă principiile activității independente așa cum este definită în art.7 din codul fiscal, activitatea poate fi considerată ca activitate dependentă și tratată ca un venit de natură salarială.
   De asemenea conform art.10 din Legea 82/1991 nu e posibil ca în cadrul persoanelor juridice contabilitatea acestora să fie condusă în baza unor astfel de contracte civile încheiate cu persoane fizice care nu au calitatea de membrii CECCAR.

 63. Buna ziua! Un pensionar care are contract de munca cu timp partial de 2 ore/zi plateste CAS si CASS la venitul realizat sau la salariul minim brut?Cum se inregistreaza in saga, pentru ca saga calculeaza automat la sal. minim brut si nu ma lasa sa modific sumele. Multumesc!

  1. La venitul realizat.
   În SAGA se pune bifă în panoul de detalii la opțiunea de bază a contribuțiilor egală cu salariul realizat.

 64. Sa vad daca am inteles bine: Daca in 2017 am incasat dividende in suma de 80.000 RON si am fost salariat nu tb sa platesc CASS, dar daca am avut si venituri din chirii precum si asigurari, atunci tb sa depun 600 si sa platesc CASS. Sau nu conteaza decat ca am depasit plafonul si tb sa achit cass fara nici o logica :)

 65. Buna seara! Va rog sa ma ajutati cum sa procedez la intocmirea pontajului la orele de intrare si iesire in cazul in care o persoana lucreaza ore inegale. Sunt zile in care lucreaza 10 ore si zile in care lucreaza 6 ore. Va multumesc.

 66. buna ziua ,o rugaminte am si eu
  pentru o persoana aflata in concediu de maternitate incepind cu 01.12.2017,
  ?????se majoreaza salarul la1900 incepind cu 01.01.2018…v-a naste doar in februarie deci in martie va fi suspendat contractul de munca in revsal, mentionez ca pentru baza de calcul pe ianuarie are aceeasi baza stabilita in decembrie salarul de incadrare era 1550 ron.MULTUMESC

  1. Concediul de maternitate înseamnă suspendare de drept a contractului de muncă. Pe perioada suspendării, fie că este de drept, fie că este la inițiativa angajatorului ori la cererea salariatului, contractul de muncă nu se modifică.

 67. Buna ziua, conform legii 70/2015 restituirea in numerar a unui imprumut catre o persoana fizica este de 10.000 lei/ zi / persoana. In concluzie, o persoana fizica ( administrator ) poate sa crediteze firma de cate ori vrea dar primeste in numerar o singura data 10.000 lei in toata istoria firmei.
  asa ati inteles si voi ?

 68. Buna seara !
  Am o nedumerire si anume:
  – daca un pensionar incaseaza dividende in anul 2018 (repartizate din profitul anului 2017), achita impozit 5% si 10 % contributie la sanatate sau numai impozit 5 % si la sf. anului daca a depasit 22800 lei achita 2280 lei ?
  Multumesc.

  1. Nu plătește nimic altceva decât impozit în cursul anului 2018. În 2019, în funcție de salariul minim din ianuarie 2019, dacă legea nu se modifică iarăși, se va stabili un nou plafon. Dacă dividendele distribuite în 2018 vor depăși acel plafon atunci în 2019 va plăti CASS.

 69. @Cristi
  asa am procedat si eu, adica am restituit per contract dar n.am regasit in textul de lege nici omentiune care sa ma sustina, in plus cei care acorda asistenta telefonica la nivel de tara subliniaza ca ma incadrez la art.4 alin.4 din L70/2015 unde nu
  pomeneste nimic de vre.un contract.

  o zi buna si Multumesc pentru raspunsul anterior !

  1. Legea interzice fragmentarea tranzacțiilor. Dar dacă am contracte de creditare în zile diferite și fac restituirea sumei creditate printr-un contract atunci e ok.

 70. 1.Daca in 2017 am incasat dividende in val de 80000, mai am venituri din asigurari si chirii, atunci depun 600? indiferent ca voi mai incasa dividende in 2018 sau nu? ce se va inatmpla cu cei care nu depun?
  2.Cum voi completa 205 daca am distribuit 200000 dividende, am platit impozit 5% din toata valoarea, dar nu am incasat decat 80000?
  Multumesc

  1. 1. Da. Dacă nu depun pot primi o amendă contravențională. Dacă va descoperi cineva chestia asta în termenul de prescripție, dar pot fi și impuși din oficiu.
   2. Cu suma de 200,000 lei la venit și impozitul corespunzător la impozit reținut.

 71. PFA cod CAEN 0111 platitor de Impozit norma venit in functie de nr de ha declarate la APIA. In anul 2017 a avut venit mai mare de 22800.Trebuie sa depuna D 600 .Declar venit realizat sau minim/luna?Este obligat la plata CAS? Pana acum platea ,dupa primirea Deciziei de impunere, impozit norma si CASS.

  1. Da depuneți D600, dar aici e discutabilă partea legată de CAS.
   La CASS plafonul venitului în funcție de care este obligat la plata acestei contribuții în anul 2018 e stabilit pe veniturile din norma anului anterior.
   La CAS plafonul e dat de venitul din norma anului curent.

 72. Buna ziua, am o intrebare, din nou, la dvs….unitatea plateste in cursul anului 2017 impozit specific, dar si impozit pe profit…pentru impozitul specific aferent semestrului II, se intocmeste decl 100 si se depune pana la data de 25.01.2018.Dar pentru impozitul pe profit, aferent activitatilor care nu se supun impozitului specific,aferent trimestrului IV 2017, se intocmeste declaratia 100, cu termen 25.01.2018, sau se declara doar specificul, iar pt profit se face calculul si regularizarea, prin declaratia 101..????

  1. Veți declara doar impozitul specific. Regularizarea impozitului pe profit anual se va face prin D101 depusă până în 25/03/2018.

 73. Buna ziua,
  Sunt pensionar ( am venituri din pensii si din salarii) si in anul 2018 voi distribui dividende dintr-un SRL in care sunt unic actionar in valoare de 47000 ( profitul din 2017). Ce alte sume trebuie platite catre stat in afara de impozitul pe dividende de 5%(2350) in cazul meu?
  Va multumesc foarte mult pentru raspuns

  1. În 2018 veți plăti doar impozit (5%) pe dividendele distribuite și/sau achitate. Atât.
   În 2019, dacă nu se schimbă nimic în legislație și dacă venitul din dividende în cursul anului 2018 va fi mai mare decât echivalentul a 12 salarii minime valabile la ianuarie 2019, atunci în 2019 veți plăti 10% CASS aplicat la această bază de calcul fixă (12 salarii minime). Dar, repet, numai dacă nu se schimbă legislația.

 74. Am o cifra de afaceri la 31.12.2017 de 464.728lei si programul ma atentioneaza ca am depasit 100000Euro , merg la Anaf sa depun 010 si acolo imi zice ca nu am depasit cifra de afaceri de 465.970lei si nu imi ia 010.Cine greseste , programul sau functionara …ce fac acum ca am depasit si termenul de depunere?
  Va rog frumos o explicatie , de ce programul imi spune asa?Nu am achizitii intracomunitare, multumesc

  1. Cursul nu era actualizat în decembrie, la lansarea versiunii 494 și atenționarea era valabilă pentru cine a depășit în cursul anului, până în decembrie. După data de 31/12, când se cunoștea și cursul s-a actualizat și programul și implicit avertizarea.

 75. Revin cu decl 600…dupa ce am tot citit prin toate articolele, am ajuns la aceasta conluzie:

  unitatea are 2 asociati, unul salariat si celalalt pensionar, acestia incasand in decursul anului 2017,cate 40.000 fiecare, reprezentand dividende partiale aferente anului 2016. Acestia trebuie sa depuna dec 600 pana la 31.01.2018 si sa plateasca fiecare cate 2280 lei,trimestrial, dupa emiterea deciziei de catre ANAF, aceste sume reprezentand, de fapt, plati anticipate pentru anul 2018….apoi in 2019, raportam(prin care declaratie??decl 205???) ce sume s-au distribuit(sau incasat???) efectiv in anul 2018, iar cei de la Anaf vor face regularizarea…mai avem de plata sau de restituit CASS (dupa caz)….ce spuneti, este corecta concluzia mea????

  1. Aproape corectă :)
   Nu va exista nici o regularizare pentru sumele achitate în 2018. Se vor plăti și gata.

 76. Buna ziua,

  Un pensionar care a obtinut venituri nete din chirii in 2017 peste plafonul de 22.800 de lei si a achitat in cursul anului 2017 ( trimestrial ) CASS conform deciziei ANAF, mai trebuie sa depuna 600 si sa achite din nou CASS ?

  Multumesc.

 77. Pentru lamurirea asupra sumelor datorate , va rog sa-mi raspundeti la urmatoarele intrebari
  1. In anul 2016 am realizat un profit la un SRL in suma de 150.000 lei. In luna aprilie 2017 s-au achitat dividente, s-a declarat si achitat la buget 5% impozit respectiv suma de 750 lei. In luna ian. 2018 s-a declarat sumele de mai sus in dec. 205. Daca pentru aceasta operatiune mai trebuie sa achit ceva ?
  2. In anul 2017 am realizat la acelasi SRL un profit de 200.000 lei , care urmeaza sa fie achitate ca si dividente dupa depunerea bilantului in luna martie 2018. Ce impozite , taxe , vor achita pentru aceasta operatiune ?
  Fac precizarea ca administratorul care este si actionar unic, a fost si este salariat cu norma intreaga si a realizat un salar mai mare decit salariul minim pe economie.
  Va multumesc antiicipat !

  1. 1. Teoretic trebuie depusă declarația 600 și plătit CASS în sumă de 2280 lei în anul 2018 doar pentru că ați obținut acele venituri. Spun teoretic pentru că azi este valabil ceea ce v-am spus. După declarațiile de azi e posibil ca în perioada următoare să se modifice legislația și să nu mai fie nevoie de depunerea D600 și plății sumei respective.
   2. În anul 2018 doar impozit pe dividende de 5%. Despre CASS în contextul actual e cam devreme să vă răspund din aceleași motive ca cele de la punctul 1. Teoretic, pe legislația actuală, în 2019 ar trebui să plătiți 10% din echivalentul a 12 salarii minime pe economie.

 78. Va rog ,daca ma puteti ajuta :

  – firma platitoare de tva , cu activitate comert cu amanuntul , si-a incetat activitatea de comert , la incetare are stoc de marfa care nu-l poate restitui furnizorilor , nu-l poate vinde .
  Doreste sa doneze stocul de marfa unor manastiri care au azil de batrani si copii in intretinere.
  Intrebarea este : daca pentru donatie de marfa face factura , si daca pentru marfa donata plateste tva.
  Multumesc mult .

  multumesc

  1. Nu face factură.
   E suficient un aviz.
   Obligatoriu un contrat de sponsorizare.
   Există un plafon pentru care nu plătește TVA. Pentru ce depășește acel plafon plătește. Pentru partea care depășește plafonul este obligat să întocmească o autofactură.
   Aici https://www.sagasoftware.ro/?p=994 aveți mai multe detalii.

 79. Am o nelamurire in legatura cu cifra de afaceri din punct de vedere al TVA care apare in ecranul de inchidere de luna. Saga insumeaza baza de impozitare aferenta tuturor facturilor emise in 2017. Dar daca societatea este cu TVA la incasare, cifra de afaceri din punct de vedere al TVA cuprinde si facturile emise in anii anteriori care au devenit exigibile in 2017 prin incasare, iar pe de alta parte nu cuprinde facturile emise in 2017 care la 31.12 sunt neincasate.
  “La determinarea cifrei de afaceri prevăzute la art. 322 alin. (2) din Codul fiscal se are în vedere baza de impozitare înscrisă pe rândurile din decontul de taxă prevăzut la art. 323 din Codul fiscal corespunzătoare livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile și/sau scutite cu drept de deducere și/sau a livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, conform prevederilor art. 275 și 278 din Codul fiscal, dar care dau drept de deducere conform art. 297 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, precum și rândurile de regularizări aferente. Nu sunt luate în calcul sumele înscrise în rândurile din decont aferente unor câmpuri de date informative cum sunt facturile emise după inspecția fiscală sau informații privind TVA neexigibilă”.
  Calculeaza Saga gresit sau imi lipseste mie o bifa pe undeva :)? Am mai multe societati cu TVA la incasare cu plata trimestriala, pentru care am verificat cifra de afaceri calculata de Saga.

  1. SAGA pune un text de avertizare pentru CA din punct de vedere al TVA. Este un semn că trebuie verificat dacă se depășește plafonul în funcție de care se schimbă perioada fiscală.
   Acolo nu este afișat plafonul calculat pe baza deconturilor.
   În cazul firmelor cu TVA la încasare cel mai eficient este să se genereze un jurnal de vânzări pe tot anul și să se verifice din acela dacă se depășește plafonul.

 80. Ok, multumesc. Ce m-a derutat este faptul ca Saga calculeaza cifra de afaceri din punct de vedere al TVA, nu e doar un mesaj de avertizare. Cifra de afaceri calculata de mine pe baza jurnalelor de vanzari era de fiecare data diferita fata de cifra de afaceri calculata de Saga.

 81. Buna ziua, referitor la regularizarea CAS pe anul 2016 ati scris pe blog: “Tot 2017 trebuia să fie primul an în care se va efectua regularizarea CAS. Nu a fost efectuată, iar în județele sau zonele din țară în care s-a făcut nu e corectă.”
  De ce nu e corecta? La ce va referiti?
  Are vreo legatura cu art. 148 pentru CAS si cu art. 170 pentru CASS?

  1. Nu. Pur și simplu procedura de regularizare a fost finalizată abia la finele anului. Din informațiile mele a existat o procedură inițială și în unele județe s-au grăbit să dea drumul la regularizare. Dar cei de la IT din ANAF au finalizat procedura abia în decembrie cea inițială având unele probleme din ce am înțeles eu.

 82. @Septimiu
  Buna seara,

  Am observat ca pe site-ul ANAF este doar un format PDF needitabil…:( aveti idee pana cand se poate depune? Din ce m-am informat se putea depune pana pe 25 Ianuarie.

  Multumesc anticipat!

 83. Buna ziua!
  Am o societate romaneasca de constructii cu un asociat din Emiratele Arabe. Pentru inceperea activitatii acesta depune in contul de dolari al societatii o suma de bani ce reprezinta (asa scrie in extras) investitii in dezvoltarea imobiliara. Aceasta suma o trec la 4551, ca un imprumut al asociatului? daca nu, in ce cont?
  Multumesc!

 84. Buna ziua!
  Va rog din nou sa ma ajutati. Societatea mea, platitoare de TVA costruieste blocuri de locuinte pe care le va vinde cu 5% sau 19%. Am contract de executie lucrari cu o firma platitoare de tva, materialele sau ce mai cumpar eu pentru constructie sunt toate cu TVA, 19%. Am vreo obligatie de a ajusta tva sau regulariza, tinand cont ca deduc 19% si colectez 5%?
  Multumesc inca o data

 85. Buna ziua!
  Am depasit plafonul de 22.800 ron venitul net la un pfa , trebuie sa depun declaratia 600 , o sa platesc 190 cass si 475 cas /luna in anul 2018 . Intrebarea mea este daca in anul 2018 realizez 50.000 ron venitul net pe pfa-ul respectiv , dupa declararea venitului pe anul 2018 o sa existe REGULARIZARI la cass si cas , in cotele respective de 10 % si 25 % ?

  1. Eu zic să mai așteptați. Teoretic ar trebui să depuneți D600, dar se pare că se va modifica în următoarele zile. Este foarte posibil să se genereze obligații de plată prin decizii de impunere în baza declarației 200.
   Pe forma actuală a legislației nu există regularizări ale contribuțiilor sociale pentru 2018.

 86. Buna seara. Va rog sa ma ajutati cum procedez pt. pensionar cu 2 ore de munca sa nu sa retina CAS SI CASS numai pt. salariul realizat si nu la salariul minim total. Partea dreapta la “DETALII” totiul este inhibat.Nu pot bifa. Va multumesc.

 87. Buna ziua!
  Avem multe plati de facut in valuta. Am incheiat un contract pentru prestarea serviciilor de plati cu o firma din Cehia. Viram lei in contul lor apoi ii schimbam la un curs convenabil si ei fac platile pentru furnizorii nostri( tranzactii SPOT le numesc ei) Exista vreo reglementare in acest sens? Inregistrarile contabile se fac normal ca o plata si cream un cont separat Akcenta pentru transferul de bani?
  Nu stiu cum sa fac aceste inregistrari. Multumesc mult!

 88. Buna ziua!
  Multumesc mult pentru ajutor!
  Inca o intrebare: ref la constructia de locuinte: la sfarsitul lunii nov am 331=711 cu 2000 lei.
  la inceputul lui decembrie fac 711=331 cu 2000. La luna decembrie am de trecut pe 331 1500 lei. Trec doar 1500 sau le insumez si pe cele din luna noiembrie? Voi avea la sf lunii decembrie 331=711 3500 sau 331=711 1500? Multumesc frumos pentru ajutor!

 89. Buna ziua, va rog sa ma lamuriti si pe mine… in dec 205 se raporteaza veniturile din pensii? In ce conditii? Va multumesc anticipat….

 90. “D205 are termen de depunere 28 februarie 2018 pentru anul 2017. Din 2017 nu mai conține informațiile despre veniturile din salarii. Ci pentru venituri din alte surse – dividende de exemplu sau din vânzarea de deșeuri.”

  Vanzarea de deseuri???? Asta de cand? Nu am gasit nimic in programul declaratiei….

 91. De asemenea “Venituri realizate de PF dintr-o asociere fără personalitate
  juridică constituită cu o PJ, contribuabil potrivit L.170/2016
  privind impozitul specific unei activităţi” , la ce se refera??

  1. 1. Legat de deșeuri – era un exemplu citat de mine de anul trecut când în 205 depus în 2017 intrau și acele venituri din valorificarea deșeurilor la un capitol distinct.
   2. Se referă la situațiile în care o persoană fizică încheie un contract de asociere cu o persoană juridică ce intră în sfera impozitului specific și obține venituri din acea asociere.

 92. Buna ziua. Va rog sa-mi raspundeti la urm.intrebare :
  La calculul cifrei de afaceri , adica 220000 lei pt a intra la platitor de tva se aduna cumva si contul 741 ,reprezentand subventii somaj ?sau doar grupa 70?
  Multumesc .

  1. Nu intră nimic din grupa 74 decât dacă sunt subvenții legate de preț, ceea ce nu este cazul aici.
   Cifra de afaceri pentru TVA conține suma livrărilor de bunuri și servicii, inclusiv avansurile facturate pentru acestea, în cursul anului. Nu orice livrare se înregistrează în 70, poate fi livrarea unei imobilizări ce intră la 7583 de exemplu sau facturarea unui avans ce intră în 419.

 93. Buna ziua,

  Ce fel de impozit va aplica in 2018 o microintreprindere cu venituri sub 500.000 euro care in ultimul semestru al anului 2017 a OPTAT pentru impozit pe profit ca urmare a majorarii capitalului social la 46.000 lei?

  Va rog sa aveti in vedere ca trecerea de la impozitul pe venit la impozitul pe profit a fost facuta in baza Art. 48, alin 5^2 in vigoare la acel moment:

  “Prin excepție de la prevederile art. 47, microîntreprinderile existente care au subscris un capital social de cel puțin 45.000 lei pot opta să aplice prevederile titlului II începând cu 1 ianuarie 2017 sau cu trimestrul în care această condiție este îndeplinită. Opțiunea este definitivă, cu condiția menținerii valorii capitalului social pentru întreaga perioadă de existență a persoanei juridice respective. În cazul în care această condiție nu este respectată, persoana juridică aplică prevederile prezentului titlu începând cu anul fiscal următor celui în care capitalul social este redus sub valoarea de 45.000 lei, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 47. Ieșirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor ca urmare a opțiunii se comunică organelor fiscale competente, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală. Calculul și plata impozitului pe profit de către microîntreprinderile care optează să aplice prevederile titlului II se efectuează luând în considerare veniturile și cheltuielile realizate începând cu trimestrul respectiv.”

  Asadar, la acel moment Codul Fiscal i-a oferit microintreprinderii DREPTUL sa aplice impozitul pe profit, pentru intreaga perioada de existenta a companiei (in conditiile in care se pastreaza valoarea capitalului social).

  Modificarile aduse de OUG la Codul Fiscal nu precizeaza nimic despre aceasta situatie.

  In cazul in care raspunsul dvs. va fi totusi “impozit pe venit”, va rog sa precizati si:
  – care sunt regulile de iesire din sistemul de impunere pe profitul microintreprinderii ?
  – ce se intampla cu dreptul acordat anterior de statul roman: “Opțiunea este definitivă, cu condiția menținerii valorii capitalului social pentru întreaga perioadă de existență a persoanei juridice respective” ?

  Cu stima,
  Adrian

  1. Impozit pe venit al microîntreprinderilor.
   Nu există reguli pentru ieșirea din acest sistem. Condiția pentru ieșire este realizarea unei baze impozabile pentru acest impozit, mai mare decât echivalentul a 1.000.000 EUR.
   Nimic. Dreptul a fost acordat de stat și a fost revocat tot de stat. Prin abrogarea de la 1 ianuarie 2018 a excepției respective.
   Consultați codul fiscal actualizat la 1 ianuarie 2018, așa cum a fost el modificat prin OUG 79/2017.

 94. Ce ne ofera statul? Statul in picioare varice, statul jos hemoroizi (era o reclama) statul cu ochii pe monitoarele oficiale dureri de cap. Deci ce ne ofera statul? Belele!

 95. buna ziua! am o femeie de serviciu care lucreaza la mine o ora pe zi la minim pe ec. adica 475 lei; aceasta are contract cu casa de pensii unde lunar achita CAS ul. Cum este corect sa i calculez datoriile catre stat? pot tine cont de acest ctrc al dumneaei cu casa de pensii si eu sa i retin decat ce e aferent celor 475 lei ? In cazul in care nu ma pot prevala iese negativ pe stat. Multumesc frumos !

  1. Nu, nu puteți. De ieri s-a și modificat modul de calcul. Salariatului i se va reține 35% din salariu cu titlu de contribuții și diferența între contribuțiile calculate la minim pe economie și ce se reține efectiv se vor suporta de firmă.

 96. Buna ziua , va rog sa ma indrumati in urmatoarea situatie :
  – Intreprindere individuala cod caen : comert cu aman al pieselor auto
  – este la sistem real
  – contabilitate in partida simpla
  – dupa 1 an de activitate isi activeaza un nou cod caen : producerea si comercializarea prajiturilor;

  Este corect sa consideri toate incasarile anuale si platile anuale de pe amandoua activitati si sa le declari in D200 pe codul principal ?

  1. Da. Cu mențiunea că în D200 nu se trec toate încasările și plățile ci doar acele încasări care reprezintă venituri impozabile și acele plăți care sunt cheltuieli deductibile.

 97. Buna ziua,

  Sunt gradinita particulara autorizata MEN, iar veniturile pentru taxa scolara sunt venituri neimpozabile si sunt neplatitoare de TVA (si scutita de TVA pentru taxa scolara), dar am si venituri din activitate economica (cursuri de dans, pictura.., care in total nu au depasit 11.500 lei/an ).

  Intrebari:
  -daca am depasit 220.000 lei (desi sunt scutita de plata TVA) trebuie sa depun ceva? eu am ramas inregistrata tot ca neplatitaoare de TVA. Este ok? Din total venituri 265.000 lei, doar 11.500 sunt din activitate economica, restul din taxa scolara (neimpozabila).
  -in 2017 ar fi trebuit sa trec la micro si nu am facut-o , cum pot sa “repar”? Depun rectificativa si platesc retro pentru veniturile din activ economica (am venituri din cursuri de dans, ateliere creatie..), in total de 11.500, platesc pentru ele 1%? (am 7 angajati)
  -daca in 2017 am pierdere de recuperat , daca trec la micro se mai recupereaza? Sau platesc 1% pentru toate veniturile din activitate economica incepand cu ianuarie 2018?
  Multumesc!

  1. 1. Nu.
   2. ONG nu poate fi micro. Nu îndeplinește condiția legată de capitalul social pentru că pur și simplu nu are așa ceva.
   3. Nu este cazul.

 98. Buna ziua,

  Sunt la inceput de drum cu contabilitatea si as avea nevoie de putin ajutor. Sper sa nu spun prostii, dar as vrea sa stiu ce documente se mai depun impreuna cu bilantul..? Am auzit ca e nevoie si de un proces verbal..
  Astept cu interes un raspuns.

  Multumesc anticipat!

  1. E nevoie de mai multe documente. Depinde de entitate. Declarația administratorului, hotărârea AGA de aprobare a situațiilor financiare, propunerea de repartizare a profitului sau de acoperire a pierderii și în funcție de tipul entității: note explicative, raport de audit, cash-flow.
   Consultați ordinul MF care reglementează întocmirea și depunerilor situațiilor financiare.

 99. rugaminte;
  Am depus declaratia 101 si pe recipisa am primit identificate urmatoarele ERORI”E;validari globale
  eroare regula;R10;d_prof=1-bifa pt(cod _OBLIG.=103SAU 104)SI LUNA =01=2017.
  Am verificat declaratia si este si anul si perioada si oblig 103, nu stiu ce trebuie sa fac!!!!!!!
  va rog sa ma ajutati daca se poate.
  multumesc din suflet

  1. Actualizați programul. Era o problemă la pdf-ul ANAF și la validarea de pe siteul lor care s-a rezolvat între timp.

 100. Buna ziua!

  Am tot citit pe forum cautand raspuns la nelamurirea mea insa singurul gasit este din anii anteriori si nu stiu daca se mai aplica. In cazul unui ong fara activitate economica, venituri neimpozabile mai mici decat cheltuielile aferente cum se completeaza formularul 101?! am incercat sa introduc datele asa cum este exemplificat in articolul de inceput de an, insa imi reiese un rezultat pozitiv, si bineinteles suma de plata…

 101. Buna seara,
  si felicitari pentru ca puteti acorda atentie la asa multi dornici de obtinere de informatii
  V-as ruga si eu sa ma lamuriti intr-o situatie:
  SRL am facut la 15 ianuarie 2018 declaratie de mentiuni pentru a schimba TVA trimestrial in TVA lunar pentru declarare si plata. Un functionar de la fisc spune azi (26.02.2018) ca trebuia sa schimb si plata obligatiilor sociale de la trimestrial la lunar deoarece am mai mult de …5 angajati. Are sau nu are dreptate ? Este obligatoriu?
  Va multumesc!

  1. Probabil că da. Dar nu neapărat pentru că aveți 5 salariați. Pentru salariați contează numărul mediu din 2017. Dacă acesta era 2 atunci nu datorită numărului de salariați. Contează și veniturile într-o anumită situație.
   – dacă sunteți plătitor de impozit pe profit și, în anul 2017, ați înregistrat venituri totale de până la 100.000 euro și ați avut un număr mediu de până la 3 salariați exclusiv – atunci perioada fiscală este trimestrul și în 2018, altfel treceți la lună în 2018
   – dacă sunteți plătitor de impozit pe venitul microîntreprinderilor și ați avut în 2017 un număr mediu de până la 3 salariați exclusiv, indiferent de nivelul veniturilor – atunci perioada fiscală este trimestrul și în 2018, altfel treceți la lună în 2018
   Numărul mediu e un unul ce se calculează din declarațiile depuse, ca medie aritmetică a numărului de salariați înscriși în D112 indiferent de normă, timp lucrat, etc.

 102. Buna ziua!
  Am o societate ce construieste blocuri de locuinte si parcari( la subsol). Am contracte de rezervare pe mai multe parcari si apartamente (inca nu s-au finalizat) Am inregistrat aceste promisiuni (doar un avans s-a platit) pe contul 419. Dar am inceput sa fac promisiuni de vanzare-cumparare pentru bunuri viitoare cu plata integrala.
  – cum inregistrez aceste venituri?
  – cum fac descarcarea de gestiune?
  Multumesc!
  Daca exista o monografie pe undeva pentru santiere de constructii si puteti sa mi-o recomandati v-as multumi din suflet!
  O zi buna!

  1. Promisiunea de vânzare e tot un avans.
   Nu sunt venituri și nu aveți ce descărca.
   Este o monografie specifică producției.

 103. Buna ziua,
  Va rog sa ma ajutati: Am o Asociatie Profesionala (non-profit). Presedintele a hotarat acordarea a 2 premii (in Saga am facut Stat de plata-Alte categorii cu venituri asimilate salariilor) in valoare de 685 lei brut cenzorului si 2.564 lei secretarului.
  La ce categorie se incadreaza in Declaratia 112 aceste venituri? Am depus cu incadrare d.p.d.v. contract de munca si tip asigurat 3-Alte V. asimilate salariilor si a dat eroare la validare(genereaza xml chiar si fara atentioanari, dar in recipisa apar erori)
  Multumesc.

 104. Buna ziua!
  Referitor la firma mea de constructii… Am primit de la asociat un imprumut in dolari (cont 4551) La transferul valutei in contul de lei ( sa pot sa fac platile pentru furnizorii de materiale si altele…)am avut diferenta mare de curs valutar. Aceasta diferenta se poate baga in contul de produse in curs de executie 331? Multumesc

 105. Buna seara,
  va rog sa ma indrumati am descoperit ca in februarie 2016 o cheltuiala cu marfa trebuia sa o consider nedeductibila in suma de 30000 lei si sa calculez impozit pe profit aferent acesteia in valoare de 4800 lei. Am avut un proces verbal de marfuri deteriorate, la care am omis sa trec ch cu marfa nedeductibila.
  Cum inregistrez acest impozit acum si cum il declar?depun rectificativa la 101 pentru 2016?sau rectific declaratiile 100 din 2016+101?
  Daca inregistrez la 31.12.2017 prin 1174=4411 4800 lei este corect? la 31.12.2017 am profit aferent anului 2017,cum si cand il inchid pe 1174?Multumesc

  1. Rectificativ la 100 pe trimestrul I al anului 2016 și apoi rectificativ la 101 pentru anul 2016.
   Da. Înregistrarea 1174=4411 la decembrie este corectă. Puteți face tot în decembrie nota 1171=1174 sau în ianuarie 2018 nu aveți un termen anume.

 106. Buna ziua,
  Va rog sa ma lamuriti cu urmatorul aspect :
  – pot sa inchei un contract de arendare in valoare de 23.000 lei / an cu impozit retinut la sursa ? (intre o persoana fizica=proprietar teren si o persoana juridica =chirias ).
  – Ce se intampla cu CASS ?
  – Ce obligatii am ca proprietar?
  Multumesc.

  1. Da, puteți.
   Puteți opta pentru plata lui dacă veniturile nete din arendă cumulate cu alte venituri, depășesc 22800 lei.
   Obligațiile dvs ca proprietar sunt cele stabilite prin contractul de arendă.

 107. Buna seara! In cazul in care mai am o declarație 101 depusa la ianuarie 2017 ar trebui sa depun d101 feb-dec2017 (ks>45000lei). Formularul declarației nu permite stabilirea perioadei începând cu 01 februarie, ci numai cu începutul unui trimestru. Cum sa procedez in acest caz?

 108. sunt ii neplatitoare de tva si as vrea sa stiu urmatoarea
  Daca am venituri incasate in an 214000 si facturieliberate si neachitate 58000 insemana ca am depasit plafonul, si intru la plata TVA
  Multumesc

  1. Dacă aveți vânzări cu bonuri fiscale și facturi emise (indiferent că ați încasat sau nu acele vânzări/facturi) a căror valoare a depășit 2200000 lei atunci da, în 10 a lunii următoare celei în care ați depășit cei 220000 lei trebuia să depuneți 070 și deveneați plătitoare de la 1 a lunii următoare depunerii 070.

 109. Buna seara,
  multumesc pentru raspuns insa am observat ca in D100 aferenta trim I am tinut cont de chelt nedeductibila mentionata mai sus insa la calculul impozitului pe profit aferent trim II si III am omis-o. Va rog sa imi confirmati daca am inteles corect : depun rectificativa doar la D101 aferenta anului 2016 fara sa rectific D100 pe trim I si II al aceluiasi an,avand in vedere ca in primul trimestru am calculat corect?Multumesc

 110. Pentru calculul plafonului de incadrare la platitor impozit micro, incepand cu 01.01.2018, de 1.000.000 euro , de ce sa ne raportam la veniturile 31.12.2016? Nu ne raportam la veniturile inregistrate la 31.12.2017?

 111. Buna ziua,
  Va rog sa ma lamuriti cu urmatorul aspect:
  – La sf. anului 2017, firma ( cu un singur asociat ) are profit , dar, nu-l repartizeaza la dividende.
  – Poate distribui la dividende in cursul anului 2018 sume mai mici din profit la date diferite in baza unor hotarari/decizii diferite (temei legal ). Este corect ?
  Multumesc.

  1. Da, poate. Nu există nici o prevedere legală care să interzică explicit așa ceva.

 112. Buna ziua!
  Revin cu o intrebare la Dvs. Am facut o solicitare la ANAF acum trei saptamani dar nu am primit niciun raspuns si este urgent
  Sunt constructor de locuinte. Am si spatiu de parcare in complexul rezidential. Sunt persoane care cumpara cu apartamentul si un spatiu de parcare. Daca trec la “obiectul contractului” valoarea apartamentului si a parcarii si in paranteza, eventual, separat valoarea fiecaruia, pot sa vand si spatiul de parcare cu TVA 5%? (bineinteles daca acel client intruneste conditiile de 5%) Daca nu asa, atunci in ce conditii pot sa aplic 5% si la spatiul de parcare amenajat? dar pot?
  Multumesc!

  1. Vă dau aici textul normelor de aplicare a CF

   (3) În aplicarea art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3 din Codul fiscal:

   a) prin locuință se înțelege construcția alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, cu dependințele, dotările și utilitățile necesare, care, la data livrării, satisface cerințele de locuit ale unei persoane ori familii;

   b) anexele gospodărești nu se iau în calculul suprafeței utile a locuinței de 120 mp;

   c) valoarea-limită de 450.000 lei cuprinde valoarea locuinței, inclusiv valoarea cotelor indivize din părțile comune ale imobilului și a anexelor gospodărești și, după caz, a terenului pe care este construită locuința, dar exclude unele drepturi de servitute legate de locuința respectivă; aceste prevederi se aplică inclusiv pentru contractele încheiate până la data de 31 decembrie 2015, pentru operațiuni al căror fapt generator de taxă intervine după 1 ianuarie 2016;

   d) la calculul suprafeței maxime de 250 mp se cuprind și suprafețele anexelor gospodărești, precum și cotele indivize din orice alte suprafețe dobândite împreună cu locuința și care au o legătură directă cu locuința respectivă, fiind considerate accesorii livrării, chiar dacă se află la numere cadastrale diferite.

   (4) Suprafața terenului pe care este construită locuința, precum și suprafața utilă a locuinței, prevăzute la art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3 din Codul fiscal, trebuie să fie înscrise în documentația cadastrală anexată la actul de vânzare-cumpărare încheiat în condițiile legii.

 113. Buna ziua,
  Am urmatoarea rugaminte:
  Persoana juridica platitoare de TVA din Romania achizitioneaza marfa on-line din Germania de la o persoana juridica platitoare de TVA cu DE (am verificat in Vies), aceasta livreaza marfa in alte 7 tari din UE.
  Persoana juridica din Germania are si cod de TVA cu RO evidentiat pe facturi.
  1. In Saga inregistrez factura cu CUI RO romanesc sau cu DE din Germania?
  Plata facturilor se efectueaza cu card bancar in lei si pe extras este evidentiat cursul de schimb.
  2. Depun D300 cu AIC, taxare inversa, rd. 5, 5.1 respectiv 18, 18.1 si D390?
  Multumesc frumos!

  1. Depinde. De unde s-au livrat bunurile? Din RO sau din DE? Vă emite factură cu TVA sau fără TVA.
   Dacă bunurile vândute de firma din DE se livrează din RO către firma din RO, atunci se emite factură cu TVA românesc și se înregistrează ca orice factură de la un furnizor intern. Se declară în D394 nu are treabă cu D390.
   Dacă bunurile se livrează către firma din RO din alte state membre și factura se emite fără TVA atunci se aplică taxare inversă în RO, firma din RO realizând AIC și se înscrie în decont la rândurile indicate și se și declară în D390

 114. Buna ziua
  Pentru declaratia unica :
  1. sunt pensionar (pensie sub 1400 lei ) si obtin venituri din inchirieri in anul 2018 in valoare de 18000 lei. Trebuie sa achit impozit pe venit 10% + cass 10 % la suma respectiva ?
  2. sunt casnica si obtin venituri din inchirieri in valoare de 19500 lei in anul 2018. Achit impozit pe venit si cass ?
  Multumesc

  1. 1. impozit da. CASS nu.
   2. impozit da. CASS da, dar nu la venitul realizat ci la echivalentul a 6 salarii minime pe economie.

 115. Buna ziua,
  Va rog sa ma ajutati in urmatoarea problema:
  Am inregistrat in Saga, pe conturi analitice diferite, doi clienti din Germania cu denumiri aproape identice, dar cu cod operator intracomunitar diferit. Am emis facturi catre al doilea client pentru prestari intracomunitare de servicii in lunile februarie 2018 si martie 2018. Din greseala, am inregistrat in Saga in contabilitate la Iesiri in valuta pe analiticul primului client. Am depus declaratiile 390 pentru februarie si martie 2018 in care apare cod operator intracomunitar gresit, l-am verificat acum, cand am descoperit eroarea in iunie, pe ANAF la verificare cod TVA VIES si codul operatorului este invalid. Ce ma sfatuiti sa fac in aceasta situatie? Sa depun declaratie rectificativa sau nu? Stiu ca declaratiile 390 rectificative se depun pana la urmatorul termen de depunere, adica ar fi trebuit sa depun declaratie rectificativa pentru februarie pana in 25.03.2018 si pentru martie pana in 25.04.2018. Precizez ca depun declaratie 390 lunar, adica am depus si pentru aprilie si pentru mai 2018.
  Va multumesc.

  1. Rectificative la D390 se pot depune oricând nu doar până la următorul termen de depunere al D390. Povestea cu depunerea până la următorul termen de depunere este alta. Ține de ceea ce scrie la art.337 alineatul 3 din CFP.

   (3) Nu se sancționează contravențional:
   a) persoanele care corectează declarația recapitulativă până la termenul legal de depunere a următoarei declarații recapitulative, dacă fapta prevăzută la alin. (1) lit. b) nu a fost constatată de organul fiscal anterior corectării;
   b) persoanele care, ulterior termenului legal de depunere, corectează declarațiile ca urmare a unui fapt neimputabil persoanei impozabile.

 116. Buna ziua,
  Am urmatoarea rugaminte:
  1. La X SRL am un registru pentru zilieri in care trec pe cei care vin la lucru cand am nevoie de oameni la lucru. La sfarsitul orelor de lucru platesc salariul 91 lei -9 impozit= 82 lei si semneaza persoana respectiva in registru pentru primirea banilor. Intrebarea mea este cum inregistrez in registrul de casa cei 82 lei? Trebuie sa fac stat de plata in fiecare zi sau dispozitie de plata pentru fiecare persoana in fiecare zi? Cum inregistrez in programul SAGA, cum declar impozitul retinut, in care declaratie.
  2. Avem profit nerepartizat 51.600 lei. Pana la data de 12.03.2018 a fost un singur asociat. Din data de 12.03.2018 sunt 2 asociati, cu cate 50% parti sociale. Dorim sa repartizam profitul la dividende. Repartizarea dividendelor se face obligatoriu numai asociatului unic sau se face catre cei doi asociati? Va multumesc anticipat pentru ajutor!

  1. 1. vedeți legea zilierilor 52/2011. mai exact art.5 litera e
   “e) să plătească zilierului remunerația cuvenită, prin orice mijloc de plată admis de lege, la sfârșitul fiecărei zile; plata remunerației se poate realiza cel mai târziu la sfârșitul săptămânii sau al perioadei de desfășurare a activității, respectiv lunar, în situația în care perioada de desfășurare a activității depășește 30 de zile, numai cu acordul exprimat în scris de către zilier și beneficiar; modalitatea de plată electronică și aspectele care privesc plata remunerației se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.”
   și art.11
   “Dovada plății remunerației se face prin semnătura zilierului în Registru.”
   Așadar e suficientă semnătura în registru pentru a recunoaște plata.
   Plata poate fi făcută zilnic, săptămânal sau lunar, după cum convin părțile.
   În SAGA se adaugă persoanele în Fișiere-Salariați alegându-se la tip “Zilier”.
   Sumele zilnice se trec în tabelul din partea de jos. Totalul lunar apare în state salarii. Se declară prin D112.

   2. Dacă noul asociat a intrat prin aducerea unui aport, nu prin cesiune către el a părților sociale de către unui din acționarii existenți la acea dată, atunci și noul asociat are dreptul la dividende pentru acea perioadă.
   Dacă noul asociat a intrat prin cesiunea către el a părților sociale de către unui sau mai mulți asociați existenți în firmă și dacă prin actul de cesiune nu se specifică nimic referitor la dreptul acestuia de a primi dividende din profitul anilor anteriori, atunci noul asociat nu are dreptul la dividende distribuite din profitul anilor în care nu a deținut calitatea de asociat.

 117. Buna seara,
  Multumesc pentru raspuns.
  Pana la data de 12.03.2018, capitalul social a fost 500 lei, 50 parti sociale a cate 10 lei- asociat unic, xx.
  In data de 12.03.2018, se coopteaza ca asociat prin aport in numerar adus la capitalul social al X SRL, numitul yyy, prin aport in valoare de 500 lei reprezentand 50 parti sociale a cate 10 lei.
  In urma cooptarii de asociat, capitalul social este 1000 lei, asociatul xx are 50 parti sociale a cate 10 lei, capitalul social 50% si asociatul yyy are 50 parti sociale a cate 10 lei , capitalul social 50%. Cei 2 asociati sunt si administratori cu puteri depline.
  Noul asociat declara, prin decizia de cooptare asociati , ca a luat la cunostinta de activul si pasivul societatii pana la data deciziei. In rest nu se specifica nimic referitor la dreptul acestuia de a primi dividende din profitul anului 2017.
  In cazul acesta are dreptul de a primi dividende din profitul nerepartizat an 2017?

  1. A intrat prin majorare de capital nu prin cesiune așa că are dreptul la dividende în acest caz.

 118. O societate din Romania inregistrata in scopuri de TVA ( perioada fiscala- trimestrul)care efectueaza livrari de servicii (comision plasare forta de munca) catre o firma inregistrata in scopuri de TVA din Italia trebuia sa declare aceste livrari in 390? Societatea din romania tb. sa devina platitoare de tva la luna? Unde se trec in decontul 300 aceste operatiuni?
  Multumesc !

  1. Da, se declară în D390.
   Nu se schimbă perioada fiscală la TVA. Doar dacă ar efectua achiziție intracomunitară de bunuri, abia atunci s-ar schimba perioada fiscală. Altfel nu.
   Aceste servicii se trec la rd.3 și 3.1 din decontul de taxă.

 119. buna ziua,
  as dori o confirmare …mi-a scapat informatia si acum as dori sa o rectific,insa cu indrumarea dvoastra:
  Am primit o factura in luna 05 de la orange 14 buc tablete marcaj in valoare de 8540.56 lei care are o pozitie de reducere oferta abonament de 8540.50,rest factura de achitat 0.06 lei;reducerea am inregistrat-o ajustand costul de achizitie al tabletelor 303=401 0.06 lei.
  1.Ar fi trebuit sa inregistrez pe seama veniturile 7588 la val justa daca reducerea inscrisa pe factura acopera in totalitate cv bunurilor?
  2….si daca da ce cont trec la reducere?
  As vrea sa rectific greseala inainte de bilant…:))
  Multumesc pentru ajutor

  1. Nu. Ar fi trebuit să fie valoarea zero a facturii.

   Dacă reducerile comerciale înscrise pe factura de achiziție acoperă în totalitate contravaloarea bunurilor achiziționate, acestea se înregistrează în contabilitate la valoarea justă, pe seama veniturilor curente (contul 758 “Alte venituri din exploatare”) în cazul stocurilor, respectiv a veniturilor în avans (contul 475 “Subvenții pentru investiții”), în cazul imobilizărilor corporale și necorporale. Veniturile în avans aferente acestor imobilizări se reiau în contul de profit și pierdere pe durata de viață a imobilizărilor respective.

   Reglementarea spune că se înregistrează pe venituri numai dacă este acoperită “în totalitate” contravaloarea bunurilor. Or dacă vă rămâne un rest de 0,06 lei atunci, logic, nu este acoperit în totalitate.

 120. Da corect….atunci ca regula daca pe factura de marfa reducerea este de 100% a produselor atunci ar trebui contat pe 7588 .
  Insa cum se opereaza nirul… produsele cu pretul de achizitie inainte de reducere si o pozitie pe minus cu reducerea,in ce cont?
  Chiar va multumesc pentru opinie si pentru faptul ca v-ati facut timp sa imi raspundeti… probabil vi s-a mai spus insa apreciez efortul…Multumesc

  1. Operați produsul cu prețul gata redus.
   De exemplu dacă am telefon cu 2500 lei și reducere 2499 lei, operez o singură linie, telefon cu preț de 1 leu.

 121. Multumesc mult ,dar in cazul in care reducerea produsului este de 100% cum operez reducerea pe seama veniturilor ?operez o pozitie de reducere separata cu minus iar la cont trec 758 sau 609?

 122. Buna ziua!
  Revin cu o intrebare. Societate platitoare de tva ce construieste apartamente.
  Daca vinde un apartament unei persoane juridice platitoare de tva se aplica taxarea inversa?
  Daca societatea la care vinde nu este platitoare de tva ce regim se aplica?
  Multumesc mult!

 123. Buna ziua,
  va rog sa ma indrumati cum as putea rezolva o problema:
  la inceputul anului 2018 la un restaurant s-a trecut la medota inventarului intermitent,cu optiunea de a trage vanzarile din alt program de gestiune.
  Intrarile de marfa au fost pe 601(produsele ce necesita reteta) si pe 607 (produsele gen pepsi etc).
  La fiecare sfarsit de luna a fost facut inventar.
  Problema ca vanzarile nu au mai fost trase din nici un program de gestiune ,iar vanzarea a fost trecuta toata pe contul 7015.
  Cum as putea sa fac acum,este f gresit ca au fost introduse pe 601/607 si vanzarea doar pe 7015?

  1. Normal ar fi să aveți și venituri din vânzarea mărfurilor nu doar al produselor finite. Dacă le puteți determina puteți storna din 7015 și înregistra pe 707.

 124. Si daca nu pot scoate o situatie in acest sens,as putea sa stornez din 607 si inregistra pe 601 toate produsele?

 125. Buna ziua,

  Va rog sa ma ajutati: o MICRO face o reevaluare la un spatiu comercial la 31.12.2018, reevaluarea este pe plus. Anterior (3 ani in urma) reevaluarea era pe minus si s-a inregistrat pe ct.655.
  La reeval din 2018 care plusul s-a inregistrat pe 755, iar dif.pe 105.
  Intrebare: val din 755 este impozabila?

  1. Dacă re-evaluarea este una în scopul determinării valorii fiscale, impozabile, a clădirii, raportul respectiv nu se înregistrează în contabilitate.
   Dacă la fel era și anteriorul, stornați-l pe seama rezultatului reportat (1174).

 126. Buna ziua,
  daca reducerile comerciale inscrise pe factura de achizitie acopera in totalitate contravaloarea bunurilor achizitionate(factura fiind zero) acestea se inregistreaza pe seama veniturilor 7582. Aceste venituri intra in baza de calcul a impozitului pe venit?
  Multumesc

 127. Buna ziua,
  Va rog foarte mult sa-mi spuneti, daca, la sediul social ( un apartament la bloc ) al unei firme pot deconta utilitati. La sediul social firma nu desfasoara nici un fel de activitate. Cum se procedeaza ? Temei legal .
  Multumesc mult.

Lasa un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *