Info: plata cu card, modificari ale CF și CPF

03 Feb 2022 | Declarații, Legislatie | 2 comentarii9380 vizualizari
anaf-declaratia-unica

A fost publicat OMFP 94/2022 prin care se stabilește că atât persoanele fizice cât și cele juridice pot achita obligațiile bugetare cu cardul la ghișeele Trezoreriei. Până acum doar persoanele fizice puteau plăti cu card obligații fiscale stabilite pe CNP, dar de acum și obligațiile fiscale declarate pe cod fiscal se vor putea achita cu card. E un prim pas înainte, dar eu aștept ca în SPV să apară posibilitatea de a plăti cu card, on-line, și persoanele juridice nu doar cele fizice. Aștept și protocoale de direct debit, de ce nu, doar că asta ar presupune ca declarațiile fiscale să fie depuse cu cel puțin o zi înainte de scadență ori să se modifice termenul de plată în cazul celor care au direct debit ca fiind prima zi de după scadență.


Recent a fost adoptată și OG 11/2022 care modifică codul de procedură fiscală și codul fiscal

Dintre modificări:

Codul de procedură fiscală

– termenul pentru soluționarea cererii de emitere a unui acord de preț în avans este de 12 luni în cazul unui acord unilateral, respectiv de 18 luni în cazul unui acord bilateral sau multilateral, după caz. Termenul pentru soluționarea cererii de emitere a soluției fiscale individuale anticipate este de până la 6 luni. (anterior era un termen de doar 3 luni pentru soluționare)

– cei care fac comerț on-line vor fi obligați să depună o declarație ce să conțină informații referitoare la tranzacțiile desfășurate prin intermediul interfeței electronice. Natura informațiilor, periodicitatea, precum și modelul declarațiilor se aprobă prin ordin al președintelui A.N.A.F.

– în cazul obligațiilor de declarare a unor venituri care, potrivit legii, sunt scutite la plata impozitului pe venit, organul fiscal central poate aproba, la cererea contribuabilului/plătitorului, alte termene sau condiții de depunere a declarațiilor fiscale, în funcție de necesitățile administrării obligațiilor fiscale.

– persoanele juridice sau fizice înmatriculate la registrul comerțului și care își suspendă activitatea temporar nu mai au obligația depunerii declarațiilor fiscale pentru perioada în care se află în inactivitate temporară, începând cu data de 1 a lunii următoare înscrierii mențiunii privind inactivitatea temporară în registrul comerțului. (dispare așadar regimul derogatoriu – pur și simplu nu se mai depun declarații fiscale pe perioada de suspendare). La fel se întâmplă și în cazul persoanelor ce nu sunt înscrise la registrul comerțului, neavând această obligație, dar care înregistrează suspendarea în registrul contribuabililor.

Perioada maximă de suspendare și implicit pentru care nu se depun declarații fiscale este de 3 ani de la data înregistrării în registrul comerțului a mențiunii privind inactivitatea temporară sau a mențiunii privind suspendarea activității în registrul contribuabililor.

– prin ordin al președintelui ANAF competența de efectuare a inspecției fiscale, inclusiv a verificărilor documentare, în cazul creanțelor administrate de organul fiscal central poate fi stabilită prin ordin al președintelui A.N.A.F. și în sarcina altor organe fiscale care nu au competență potrivit cap. I al titlului III. Adică se vor putea trimite în inspecție fiscală și inspectori din alte regiuni decât cea în care acționează de regulă.

– în cazul în care din regularizarea anuală a dividendelor distribuite parțiale în cursul anului, rezultă sume de restituit de la buget, plătitorul de dividende depune la organul fiscal competent o declarație de regularizare/cerere de restituire, după restituirea de către asociați sau acționari a dividendelor plătite sau după aprobarea situațiilor financiare anuale în cazul dividendelor interimare distribuite neplătite, până la împlinirea termenului de prescripție a dreptului de a cere restituirea.

– debitorul care se află în procedura insolvenței și dorește eșalonarea la plată poate solicita această înlesnire la plată cu condiția ca până la data emiterii deciziei de eșalonare la plată să iasă din procedura insolvenței;

– pe perioada de valabilitate a eșalonării, decizia de eșalonare la plată poate fi modificată la cererea debitorului prin includerea în eșalonare obligațiilor fiscale de a căror plată depinde menținerea valabilității eșalonării la plată (art. 194 alin. (1) lit. a)-c), e)-j) şi n)), și/sau a obligațiilor fiscale exigibile la data comunicării deciziei de menținere a valabilității eșalonării (art. 200 alin. (2)).


Codul fiscal

Sumele, reprezentând sponsorizări, care depășesc limitele prevăzute de lege (0,75% din cifra de afaceri sau 20% din impozitul pe profit datorat) și care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, adică acele sume ce depășesc plafonul respectiv NU se mai reportează în următorii 7 ani consecutivi.

Similar, la microîntreprinderi, sumele ce sunt sponsorizări scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective. Dacă suma sponsorizată depășește acest plafon, sumele nu se mai pot reporta în vederea deducerii lor în trimestrele anterioare.

În cazul în care cel puțin unul din membrii grupului fiscal intră sub incidența prevederilor art. I din OUG 153/2020, pe perioada aplicării prevederilor respective, persoana juridică responsabilă este obligată să depună declarația anuală consolidată până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor, respectiv până la data de 25 a celei de-a șasea luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat, după caz. În această situație, pentru grupul fiscal care aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit trimestrial, comunicarea către persoana juridică responsabilă a rezultatului fiscal pentru trimestrul IV de către membrii grupului fiscal se efectuează până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor, respectiv până la data de 25 a celei de-a șasea luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat, după caz.

Pentru tranzacțiile imobiliare, pentru care notarii publici au obligația să depună semestrial la organul fiscal teritorial o declarație informativă, se vor declara acum și valorile tranzacțiilor ce sunt sub plafonul prevăzut la art.111, alin.1 (adică cele sub 450,000 lei – reprezentând plafon neimpozabil)

2 comentarii

 1. Legat de sponsorizari, ingaduiti-mi, sa vin cu urmatoarele clarificari
  Pentru anul 2022, sunt aplicabile:
  a) Legea nr. 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
  Art. II. – (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2022, respectiv cu data începerii anului fiscal 2022-2023 în cazul persoanelor juridice care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit dispoziţiilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, contribuabilii pot dispune asupra valorii stabilite potrivit dispoziţiilor art. 25 alin. (4) lit. i) sau
  Legea nr. 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscalart. 56 alin. (11) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, numai dacă aceasta, în urma diminuării cu sumele reportate, este pozitivă.
  (2) Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, respectiv din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor se reportează numai pentru sponsorizări/acte de mecenat/acordarea de burse private efectuate/înregistrate înainte de termenele prevăzute la alin. (1), potrivit reglementărilor în vigoare la data efectuării sponsorizării, fără a depăşi anul 2028.
  b) Art.II. pct.1 si pct.6 din Ordonanta nr. 11 din 31 ianuarie 2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea unor termene, pentru sumele reprezentand sponsorizări/acte de mecenat/acordarea de burse private efectuate/inregistrate incepand cu data de 3 februarie 2022.

 2. Noua modalitate alternativa – achitarea de catre persoanele juridice a obligațiile fiscale și bugetare cu cardul bancar la POS-urile instalate în toate unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului – ar putea grabi activarea butonului ” ANAF ” de pe platforma ghiseul.ro administrata de Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei. Nu mai vorbim, de justa remarca, subliniata de catre dumneavoastra, a platii cu mare usurinta a obligatiilor fiscale si bugetare de catre persoanele juridice inrolate cu CUI – in nume propriu sau pentru reprezentati – in SPV.

Lasa un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *