Impozitul specific. Aberația în formă pură.

17 Oct 2016 | Legislatie | 88 comentarii2370 vizualizari

TaxTimeA apărut, după cum deja știți, legea ce reglementează impozitul specific pentru anumite activități. Cele de alimentație publică și turism. Este o lege a unui impozit “specific”, aplicabil unor domenii de activitate și nu are nimic de-a face cu profitabilitatea sau veniturile afacerii ci cu suprafața spațiului acesteia.

Legea 170/2016, căci despre ea este vorba, a fost publicată în Monitorul Oficial 812/2016.

Au existat numeroase articole pe internet legate de această lege și chiar cu exemple de calcul. Modul de calcul este extrem de simplu. Se ia formula de calcul din lege și se stabilesc care sunt sumele și indicii ce compun variabilele formulei, se calculează rezultatul și aia e, acela e impozitul. Nu am de gând să reiau aici toate explicațiile deja publicate. Și nici exemplele de calcul. Le găsiți dacă vă interesează, pe internet, foarte simplu. Și, până la urmă, calculul nu este foarte complicat.

Cornel Grama, colegul nostru de forum, are publicat un articol în care are și exemple concrete de calcul legate de acest impozit.

Să vedem însă ce introduce această lege. O lege oarecum anormală ce poate introduce o serie de ambiguități. De ce anormală? Pentru că legislativul României, dar și Guvernul, au o plăcere, aproape sadică aș putea spune, de a introduce impozite noi sau taxe noi prin legi sau ordonanțe, distincte de codul fiscal, fragmentând legislația fiscală și introducând excepții de la codul fiscal, lege care în materie de impozite, taxe și contribuții adresate în principal afacerilor, dar și populației, ar trebui să fie singura lege ce să le reglementeze.

 

Cui se adresează această lege?

Persoanelor juridice plătitoare de impozit pe profit care desfășoară activitățile de la codurile CAEN 5510 – "Hoteluri și alte facilități de cazare similare", 5520 – "Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată", 5530 – "Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere", 5590 – "Alte servicii de cazare", 5610 – "Restaurante", 5621 – "Activităţi de alimentație (catering) pentru evenimente", 5629 – "Alte servicii de alimentație n.c.a.", 5630 – "Baruri și alte activități de servire a băuturilor".

De ce? Pentru că la art.1 se spune clar că legea este dată ca excepție de la titlul II privind impozitul pe profit. Nu este o excepție la impozitul pe venit.

Așadar chiar dacă sunteți persoană juridică și desfășurați una din aceste activități, dar sunteți înregistrat ca plătitor de impozit pe venit, legea nu vi se aplică. Nici nu ar avea cum. Presupunând, prin absurd, că cineva de la ANAF v-ar spune că se aplică ar însemna să plătiți și impozitul specific precum și cel pe venit.

Dacă sunteți persoană fizică ce are o astfel de activitate (PFA, II sau IF), la fel, acest impozit nu vi se aplică.

Impozitul specific este anual. Adică odată determinat se cunoaște exact cuantumul acestuia pentru întregul an și nu se mai modifică decât dacă se modifică vreun element din variabilele ce compun formula de calcul al acestuia.

Concret, dacă v-ați încadra în condițiile în care, potrivit acestei legi, ați datora impozit specific, ați lua suprafața sau numărul de camere, le-ați pune într-o formulă și ați știi de la bun început cât este impozitul specific pentru anul respectiv. Declararea se face semestrial și plata la fel. Sunt avantajați net cei care au suprafețe mari, pentru aceștia suma impozitului raportată la suprafață e mult mai mică decât a celor cu suprafețe mici sau cu mai puține camere.

Prima ambiguitate este introdusă de art.3 din lege. Ce spune acesta?

Sunt obligate la plata impozitului specific unor activități, denumit în continuare impozit specific, în conformitate cu prevederile prezentei legi, persoanele juridice române care la data de 31 decembrie a anului precedent au îndeplinit, cumulativ, următoarele condiții:

a) aveau înscrisă în actele constitutive, potrivit legii, ca activitate principală sau secundară, una dintre activitățile corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 1;
b) nu se află în lichidare, potrivit legii.

Deși pare că toate persoanele juridice, ce au înscrise în actele constitutive obiectele de activitate de la art.1, trebuie să aplice acest impozit, în realitate nu este așa. De ce? Pentru că el nu poate fi rupt de cadrul general stabilit la art.1. Adică cel de excepție de la impozitul pe profit.

Mai mult, contradicția există și între condițiile stabilite la art.1 și cele de la art.3: astfel conform art.1 condiția este să desfășoare activitățile respective, iar condiția de la art.3 nu mai este de desfășurare efectivă ci de a avea înscris în actele constitutive ca activitate principală sau secundară una din aceste activități. E o mare diferență între a a desfășura o astfel de activitate sau de a o avea înscrisă ca obiect de activitate secundar.

După cum bine știți sunt firme ce au în actele constitutive o sumedenie de activități, printre care și acestea, dar ele se ocupă cu producția de încălțăminte sau cu comerțul de haine. Ar fi fost mai simplu să spună că au autorizat la ORC aceste activități, fie ca activitate principală fie ca una secundară.

Articolul 5, introduce și mai multe ambiguități. Conform acestuia

Contribuabilii care se înființează în cursul anului, inclusiv contribuabilii nou-înființați ca efect al unor operaţiuni de reorganizare efectuate potrivit legii, şi care au înscrisă în actele constitutive, ca activitate principală sau secundară, una dintre activitățile corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art.1 plătesc impozitul specific, începând cu anul următor înfiinţării, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art.3.

E un articol de un non-sens de la un capăt la altul și care ignoră însăși derogarea de la art.1 și continuă de la introducerea deliberată de criterii diferite între art.1 și art.3 (vezi desfășoară vs. are înscrise în documente) până la ignorarea codului fiscal..

Problema e așa: ce facem cu cei care se înființează în decembrie de exemplu? O firmă înființară în decembrie 2016, cu obiect principal de activitate pe cod CAEN 5630. Nu are activitate în decembrie și se lucrează la amenajarea spațiului. Dacă ne limităm strict la art.5 din lege fără să ținem seama de art.1, de excepția de la codul fiscal, am putea înțelege că potrivit acestui articol, chiar microîntreprindere fiind, ar datora în 2017 impozit specific. Dar dacă ar fi așa ar datora și impozit pe venit conform codului fiscal în 2017 dacă ar avea activitate. Pentru că în materie de impozite și taxe codul fiscal prevalează și această lege nu introduce excepții de la titlul III – impozitul pe veniturile microîntreprinderilor ci doar de la impozitul pe profit.

Așadar, cum este posibil ca o lege dată ca excepție de la aplicarea impozitului pe profit, să introducă plata unui impozit specific și de către cei care aplică titlul III din codul fiscal și plătesc impozit pe venit? Aceștia ar fi dublu impozitați: odată cu acest impozit și încă odată cu impozit pe venit, de care, repet, nu sunt scutiți sau exceptați.

Nu este posibil bineînțeles, dar ambiguitatea generată de textul de lege neclar, rămâne.

De ce se introduc astfel de ambiguități prin texte de lege lipsite de logică în primul rând? Pentru că e o lege scrisă prost și nu ar fi primul exemplu de acest gen, dar acesta este cel mai recent și mai evident. Dacă vă veți uita pe istoricul legislativ al acesteia, a existat un amendament prin care se trecea în art.1 excepția și de la titlul III și precizarea expresă că nu se aplică microîntreprinderilor, dar nu a fost luat în seamă pe motiv că nu este necesară precizarea. Cumva au gândit că legea se adresează doar plătitorilor de impozit pe profit, dar au dato-n bară pe parcurs.

Pentru ca aberația să fie și mai mare:art.8 și art.10 introduc condiții ce se vor bate cap în cap cu prevederile codului fiscal. Să mă explic:

Art.8 alin.4 spune:

(4) Contribuabilii care au fost plătitori de impozit specific în anul precedent şi nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 3, în anul următor, aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit prevăzut de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Iar art.10 spune că

(1) Contribuabilii care, în cursul anului, realizează venituri şi din alte activităţi în afara celor corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 1 aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit prevăzut de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

…..

Veniturile din alte activități luate în calcul sunt cele înregistrate până la data de 31 decembrie a anului respectiv, inclusiv.

De ce sunt aberante? Să le luăm pe rând:

Art.8 – conform acestuia dacă în 2017 ai plătit impozitul specific, dar în 2018 nu mai îndeplinești condițiile de la art.3, în 2018 trebuie să plătești impozit pe profit. Toate bune și frumoase, dar în momentul în care nu mai datorezi impozit specific revii la prevederile fiscale din codul fiscal și la încadrarea pe criteriile de acolo. Ce faci dacă nu mai respecți prevederile legii 170/2016 și treci la codul fiscal? Plătești impozit pe profit chiar dacă potrivit criteriilor din codul fiscal ai datora impozit pe venitul microîntreprinderilor? Legea 170/2016 nu abrogă criteriile de încadrare fiscală din codul fiscal. Așa că degeaba scrie acolo că datorezi impozit pe profit. Pentru că indiferent ce ar scrie în Legea 170/2016, încadrarea ca plătitor de impozit pe profit sau impozit pe venit se face în funcție de criteriile din codul fiscal.

Art.10 – Revine la activități efectiv desfășurate – spune că dacă în cursul anului realizezi venituri și din alte activități vei aplica sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit.

Unde e partea absurdă? Să o luăm pe puncte:

– art.1 vorbește despre activități efectiv desfășurate
– art.3 vorbește de existența în actul constitutiv a unor obiecte de activitate, fără a distinge dacă sunt desfășurate sau nu în mod efectiv.
– art.10 vorbește de situația în care ai venituri efectiv realizate și din alte activități, altele decât cele de la codurile CAEN respective și spune că dacă ai realizat venituri și din alte activități se aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit
– la art.10 alin.3 se spune că veniturile din alte activități sunt cele înregistrate până la data de 31 decembrie a anului respectiv – dar înregistrate unde? În contabilitate? Și ce relevanță are că sunt până la finele anului? De când aplici calculul impozitului pe profit? Începând cu luna în care ai și alte venituri, din luna următoare, trimestrul/semestrul următor sau abia din anul următor?
– ce nu spune legea, pornind de la art.10, este următorul lucru: ce se întâmplă cu cei care și acum realizează venituri din alte activități? Adică sunt plătitor de impozit pe profit în 2016 și am venituri din activități cam așa: o cafenea și un magazin. În 2017 deși în 2016 am venituri și din alte activități decât baruri, pornind de la condițiile impuse de lege, aș datora impozit specific, pentru că legea are două condiții pe care le respect. Dar tot conform legii respective dacă în 2017 am venituri și din alte activități trebuie să declar și să plătesc impozit pe profit. Dar nu era mai simplu dacă, de la bun început, se spunea că dacă ai venituri și din alte activități nu datorezi acest impozit specific?

Mai mult, cum vine asta: aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit prevăzut de Legea nr. 227/2015? Cum adică: doar atât? Doar sistemul de declarare și de plată? Păi și sistemul de calcul? Sistemul de determinare a impozitului pe profit nu mai contează? Numai modul de declarare și de plată?

Și ajungem la art.11 care întărește ceea ce spuneam la început: doar persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit vor aplica această lege. De ce? Pentru că acolo se spune așa:

Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit comunică organelor fiscale teritoriale aplicarea impozitului specific anual, până la data de 31 martie inclusiv a anului pentru care se plăteşte impozitul specific.

Adică numai dacă sunt plătitor de impozit pe profit declar trecerea la impozit specific și asta numai dacă mă încadrez în criteriile respective.

Dar nu putea fi scris mai clar, de la bun început? Trebuiau lăsate toate acele absurdități în lege? Nu putea fi scrisă altfel această lege?

Tot conform acestei legi, cei care aplică acest impozit trebuie să conducă registrul de evidență fiscală prevăzut de codul fiscal. Și trebuie să determine și amortizarea fiscală? Pe ce logică? Pe a parlamentarilor români.

Sunt curios cum vor scrie normele de aplicare. Foarte curios. Cum, cei de la Ministerul Finanțelor, vor încerca, prin norme, să mai repare ceva din aberațiile astea din lege. Dacă o vor face.

88 comentarii

 1. o lege facuta pe genunchi …ca multe altele Cristi :D Nu stiu cat mai poate repara normele ca nu poate adauga la lege …doar nuanta ce deja e scris ( posibil sa sa zica un cuantum procentual al altor activitati desfasurate pe langa cele 8 din CAEN de la art 1 ) si de la care aplici impozit pe profit nu cel specific (art 10).

  1. Chiar stabilirea unui procent ar fi completare la lege. Legea nu vorbește de un plafon al altor venituri așa că simpla introducere prin norme ar fi o adăugire la lege și nu o normă de aplicare a cerinței ei.
   Mai este o situație aberantă: cei care în 2016 au plătit impozit pe profit și în 2017 după datele financiare nu se mai încadrează la impozit pe profit ci la impozit pe venit. Ăia la 31/12 sunt plătitori de impozit pe profit nu pe venit. Întrebarea e ce lege vor aplica ei? Că cerința de trecere de la profit la micro e în codul fiscal și încadrarea fiscală se face pe codul fiscal nu pe legea asta.

 2. Daca codul caen 5610 e activitate principala , dar firma a facut doar 3 luni aceasta activitate, dupa care a fost suspendata , isi reia activitatea in 2012, dar de comert si nu codul 5610 Restaurante , nu schimba actele firmei , codul a ramas acelasi , dar face comert.(la registrul comertului e autorizat comert in piete si targuri).Ce solutii are , sa nu intre in cacialmaua creata sa schimbe actele firmei si sa scoata codurile CAEN aferente impozitului specific?

  1. Dacă e plătitoare de impozit pe venit nu e nici o problemă. Dar dacă e plătitoare de impozit pe profit, deși legea vorbește de activitate efectiv desfășurată, eu i-aș recomanda să scoată de la ORC acest obiect de activitate ca fiind principal sau secundar și să schimbe obiectul de activitate principal în ceea ce face acum.

 3. Deci singura si cea mai simpla rezolvare a tuturor acestor aberatii este abrogarea acestei legi.Cat inca nu e prea tarziu!

 4. @Laurentiu
  Nu stiu ce înțelegi prin mici pensiuni plătitoare de impozit micro, dar vă pot da un exemplu concret.
  Dețin o pensiune turistică, în municipiu, cu 4 camere, deci 8 locuri de cazare la nivel de 3 stele. Anul acesta am plătit impozit pe venit de 16% din estimat. Undeva la 1330 lei/trimestru. Conform noii legi, eu ar trebui să plătesc
  8 locuri cazare x 180 lei/loc/an = ~1400 lei/an.
  În acest caz, este favorizată firma mea (I.I.).
  Cel puțin asta am înțeles eu din lege.

  1. Nu se aplică persoanelor fizice autorizate sau întreprinderilor individuale. Așa că firma dvs nu e favorizată nicicum.

 5. Ce facem cu firmele care au cod principal altceva, spre exemplu 5224 manipulari, si secundar toate codurile acceptate inclusiv cele 8. Dar nu desfasoara activitatile specificate de cele 8 coduri ci altceva, comert, prelucrare date etc. Cf. certificatului constatator de la ONRC si a acordului de functionare de la primarie? Dupa cum stim majoritatea firmelor noi infiintate au toate codurile CAEN incluse. ca secundare. Multumesc

  1. Nimic. Codul CAEN nu e cel din actul constitutiv ci cel din certificatul constatator de la ORC. Adică dacă e autorizat la ORC. Puteți avea 1000 de activități trecute în actul constitutiv: nu veți putea desfășura nici una din ele dacă nu sunt și autorizate la ORC.

 6. Buna seara,
  daca codul caen 5610 e activitate principala pe cui iar pe certificatul constator de la un PL activitate sezoniera pe langa 5610 Restaurante mai are un cod caen 7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica deoarece factureaza pe perioada sezonului estival de vara “prestari servicii cazare cf ctr” intermediind anumite servicii turistice nu mai datoreaza impozit specific? Mentionez ca societatea mai are puncte de lucru cu activitate principala 5610 Restaurant. Deasemenea mai are diverse contracte cu JTI de chirie,prestari servicii de promovare produse cu Heineken etc
  Multumesc

  1. Legea spune că dacă am și alte venituri decât din activitățile de la art.1, nu mai datorez impozit specific.
   În opinia mea sunt necesare clarificări, norme de aplicare.

 7. activitatea mea principala cea trecuta in CUI este 5590 dar eu nu desfasor aceasta activitate si am venituri din alte activitati secundare fiind platitoare de impozit pe profit,raman la acest impozit dupa cate inteleg nu?

 8. Buna ziua,
  Activitatea mea este: facilitati cazare….cod 5520.
  Desfasor si alte activitati : cod 3213=fabricarea imitatiilor de bijuterii si articole similare.
  Pana la 31.12.2016 am achitat impozit / venit 3%.
  Incepand cu 2017 raman tot la imp./venit , tinand cont de faptul ca desfasor si alte activitati ?

  Multumesc.

 9. Buna ziua,
  O societate comerciala infiintata in decembrie 2014, a solicitat prin optiune inscrierea in scopuri de tva , in martie 2015, a devenit platitor de tva de la 01.04.2015, perioada fiscala trimestru
  -nu a avut activitate , a depus doua doua deconturi cu zero ,pentru trim II si III an 2015 , incepand cu 25.10.2015 , ANAF a emis decizie de anularea inscrierii in scopuri de tva conf.art 316(11)
  – la inceperea activitatii la data de 01.05.2016 , era obligata sa solicite inscrierea in scopuri de tva ;
  – la inceperea activitatii societatea considera ca nu mai doreste sa fie platitoare de tva in acest caz este obligata sa se inregistreze in scopuri de tva ?
  Multumesc

 10. Buna Ziua

  Suntem societate platitoare de impozit pe profit la 31.12.2016, cod CAEN activitate principala 5510, activitati secundare 5610 si 5630 , cu cifra de afaceri intre 100.000 eur si 500.000 eur. Conforf Legii 170/2016 ne-am incadra la impozit specific din 01.01.2017 dar conform OUG 3/20017 la microintreprinderi din 01.02.2017 Unde ne incadram pentru anul 2017? la impozit specific sau microintreprinderi. Multumesc

  1. Eu zic că aplică impozitul specific tot anul. Și dacă la finele anului are sun 500,000 EUR, în 2018 va trece la micro.
   Dar v-aș sfătui să așteptați normele de aplicare a Legii 170/2016.

 11. Buna ziua,

  La asistenta contribuabili mi s-a comunicat ca in situatia mea (CAEN hotel, CA intre 100.000 si 500.000 EUR si cu venituri din inchirieri) platesc impozit specific incapand cu 01.01.2017 pentru CAEN 5510 iar pentru celelalte venituri impozit profit. Nu pot fi micro mi s-a spus. A mai primit cineva un raspuns similar? Am observat si la sesiunea de indrumare ANAF, tot impozit specific s-a considerat ca trebuie platit si de cei care s-ar incadra si la conditiile pentru micro.

 12. Buna ziua,

  Am in Actul Constitutiv 2 dintre codurile specificate in lege dar ca activitate principala am un alt cod caen de prestari servicii si la un punct de lucru desfasor o activitate pe alt cod caen de comert cu amanuntul. Doar prin simplu fapt ca sunt stipulate aceste coduri in Actul Constitutiv al societatii trebuie sa aplic prevederile acestei legi?

  1. Nu.
   Chiar dacă ar fi așa, impozitul e legat de suprafața utilizată efectiv pentru o astfel de activitate, depinde de suprafață. Iar dacă suprafața utilizată e 0, logic și impozitul e tot zero.

 13. Buna ziua. O societate platitoare de impozit pe venit la 31.12.2016 care are si cod caen 5630 pe care desfasoara activitate(un barulet la tara), de la 01.01.2017 obtine venituri si din jocuri de noroc (contract de asociere în participațiune). Este obligata societatea sa treaca la impozit pe profit? Daca da, trebuie sa treaca la impozit specific? Cum trebuie procedat? Multumesc mult.

  1. Da – odată ce are acel contract de asociere în participațiune, ANAF consideră că obține venituri din jocuri de noroc și trebuie să se înregistreze ca plătitor de impozit pe profit.
   Dacă a avut venituri din acel contract de asociere în participațiune, în anul 2016 atunci trebuia să iasă de la micro din trimestrul în care a obținut acele venituri și să treacă la profit. În acest caz în 2017 ar plăti și specific, dar pentru veniturile din jocuri ar datora mai departe impozit pe profit.

 14. si acum de cand sa ies de la impozit pe venit si sa trec la impozit pe profit? si impozitul specific cand trebuie sa il declar?

  1. De la 1 a primei luni din trimestrul în care ați început să obțineți venituri din jocuri de noroc se schimbă vectorul fiscal la impozit pe profit.
   La impozit specific treceți din 2017 dacă în 2016 erați plătitor de impozit pe profit sau de la 01/01/2018 dacă abia în 2017 deveniți plătitor de impozit pe profit și dacă desfășurați activitate specifică.

 15. Buna seara.in 2016 am fost platitor impozit pe profit,cu codul 5630.pe ianuarie 2017am platit 16%.am declarat la finannte ptr.a trece la microinteprindere 1 febr.azi am vazut pe siteul finantelor publice ca au rectificat cu data de ieri si m-au trecut la 16%+impozit specific.am intrebat la finante in ce baza au facut asta si miau zis ca este ordin intern aprobat de ministerul turismului si de finante.”ORDIN INTERN”.cred ca in instant aceste ordine interne nu au valoare daca nu e lege publicata in monitorul oficial

  1. Nu e nici un ordin intern. E o chestiune ce, se pare, va fi clarificată prin normele de aplicare a impozitului specific. Anume că dacă la 31/12/2016 ați fost plătitor de impozit pe profit și activitatea desfășurată în 2016 a fost pe unul din codurile CAEN ce intră în sfera de aplicare a impozitului specific, atunci în 2017 aplicați impozitul specific și nu treceți la micro.

 16. Buna ziua,

  Sunt micro, platitoare de impozit pe venit. In aprilie 2017 am adaugat si autorizat sa functioneze si codul caen 5630. Desfasor si activitati care nu intra in sfera impozitului specific.

  Intrebare: Devin platitor impozit specific pentru codul caen 5630 sau nu?

  Multumesc!

 17. De ce? pentru ca sunt micro? daca eram platitoare d eimpozit pe profit, atunci da?

  Multumesc foarte mult!
  Paste fericit va doresc!

 18. buna ziua,
  in sensul preverilor art 9 din norme de la lg 170 prin care platim si specific si profit la veniturile din alte activitati inafara codului 5610 restaurante, pentru venituri din prestarii de promovare produselor Pernod Ricard dintr-un contract comercial, cheltuielile comune care se vor lua in calcul la determinarea rezultatului fiscal din alte activitati pot fi considerate 607 chelt cu marfa 19% la care aplicam procentul obtinut din ponderea ven din alte activ in totalul venituri?
  ce alte venituri credeti ca as putea sa le consider comune la calculul rez fiscal ? Multumesc

  1. Nu veniturile comune ci cheltuielile comune contează. Cheltuiala cu marfa nu e o cheltuială comună în acest caz.
   Aceasta este aferentă activității de alimentație publică. Promovarea produselor este un serviciu prestat de dvs către partener. Cheltuieli comune pot fi cele ce sunt generate pe ansamblul activității și nu pot fi asociate direct doar alimentației publice sau doar serviciilor.

 19. Am inteles va rog sa ma ajutati daca este corect calc ponderii
  Situatia sta in felul urmator:
  venituri din promovare 22000 lei
  venituri din dif curs 600 lei
  total Venituri din alte activitati 22600 lei
  total venituri 170000 lei
  Ponderea veniturilor din alte activitati in total venituri 22600 lei/170000lei*100=13.29%
  Cheltuielile comune la care se aplica 13.29% pot fi ch cu combustibilul admnistratorului,ch piese schimb,ch cu comisioanele banca,ch cu amortizarea,ch postale,ch cu transportul ,ch cu penalitati comerciale,deplasari,ch dobanzi bancareetc ?
  Chelt cu salariile,chiria spatiu restaurant,ch cu energia apa rest,ch intrtinere,ch ob inventar le consider asociate alimentatiei publice la fel ca si cheltuiala cu marfa?

  1. Cheltuielile comune sunt acele cheltuieli ce pot fi legate atât de activitatea de alimentație publică cât și de cea de promovare, fără să poată fi delimitate clar. Dacă însă cheltuiala poate fi delimitată clar și este evident legată de o activitate sau alta nu se merge pe alocarea proporțională. Aveți în vedere că norma are un caracter orientativ nu obligatoriu. Norma aceea dă un exemplu de calcul, dar alocarea sau recunoașterea rațională a cheltuielilor pe o activitate sau alta ține de documentele dumnevoastră și de un raționament profesional.
   O soluție pentru cei cu impozit specific este ca ei să primească facturi de discount comercial determinat în funcție de volumul de desfacere pentru anumite produse caz în care nu se mai pune problema unor venituri din servicii.
   Eu pe un caz similar dvs, după discuția cu administratorul societății am constatat că nu am cheltuieli care să poată fi legate de aceste servicii. Pur și simplu nu pot face dovada că ele sunt legate chiar parțial de aceste servicii așa că le-am impozitat integral.

 20. Am inteles,aveti dreptate problema este ca sumele sunt destul de mari.
  inca un aspect,cum considerati :
  la articolul 8 din norme se vb despre ipoteza in care se realizeaza si alte venituri, pentru care datoreza impozit pe profit in perioada 2017-2018 ,pierderea inregistrata in anii precedenti se recupereaza din rezultatul fiscal obtinut .
  asadar iau in considerare acum la 31.03.2016 pierderea fiscala din 2016?
  Multumesc inca o data

 21. Buna ziua….Am pus aceasta problema pe portal la Anaf, ce e drept inainte de a aparea Nomele la Impozitul specific,raspunsul a fost evaziv, are cineva idee despre cum se procedeaza in aceasta situatie?
  Unitate platitoare impozit pe profit la 31.12.2016, venituri la 31.12.2016 peste 500000 euro, cod CAEN principal 5610, secundare 5629,5621,5630, desfasoara toate aceste activitati in diferite spatii ale unitatii, astfel: activitate zilnica bar , activitate doar o zi pe saptamana in alta incapere,tot bar, activitate sezoniera restaurant pe terasa 4 luni/ an, activitate interioara restaurant in alt spatiu , cu alta suprafata pe perioada de iarna, precum si activitate incadrata in opinia mea la caen 5629, mese organizate, pe o perioada de 6 luni pe an, activitatea dasfasurandu-se doar 2 zile pe saptamana. Cum calculez impozitul specific? pe fiecare suprafata aferenta fiecarui cod caen? Adica la sala de festivitati conform anexei de la codul caen 5629, raportat la nr de zile in care se desfasoara activitate? la fel si la teasa, pe timp de vara? Va multumesc anticipat…..

 22. Revin cu o alta problema legata de impozitul specific, pe langa cea expusa mai sus- daca suntem la impozit specific, dar avem si alte venituri, supuse impozitului pe profit, deci calculam ambele impozite, cei 20% din imp pe profit care se redirectioneaza catre ong, ii calculam doar la imp pe profit, sau si la specific…. banuiesc ca doar la impozitul pe profit, nu? Iar cei care platesc doar specific nu mai pot redirectiona cei 20%…nefiind platitori de impozit pe profit…Multumesc anticipat!

  1. 1. Da, limita se aplică doar impozitului pe profit.
   2. Nu, persoanele juridice ce datorează impozit specific sau impozit pe venitul microîntreprinderilor pot direcționa orice sumă doresc pentru susținerea unui ONG sau unei manifestări culturale, sportive, etc. E fals pusă problema. Chiar și un plătitor de impozit pe profit poate acorda orice sumă. Acel procent de 20% (care nu e singur, limitele fiind duble de fapt (limita e în realitate cea mai mică sumă dintre 0,5% din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 20% din impozitul datorat) arată suma maxim dedusă din impozit și nu suma maxim posibilă pe care o firmă o poate utiliza pentru sponsorizări/donații.

  1. E o speță mai complicată. Depinde de autorizația de funcționare. Acolo este cheia. Dacă e autorizată activitatea de restaurant separat, atunci se impozitează pentru restaurante separat. Dar cel mai indicat este să solicitați punctul de vedere al ANAF prin asistență contribuabili.

 23. buna ziua,
  va rog sa ma indrumati:
  in cazul inchiderii punctului de lucru restaurant cu data de 15.05.2017 cum vom proceda la determinarea impozitului specific datorat pana la 30.06.2017?
  la art 7 din norme un ex arata ca se ia in calcul 181 zile (01.01-30.06)
  impozit anual de ex 89600/365=245 lei/zi si 245 lei * 181 zile = 44 345 lei reprezentand impozitul specifc datorat pe perioada 1 ian -30 iunie.

  impozitul recalculat la nr de zile efectiv lucrate 135 zile (01.01-15.05)*245 lei = 33 075 lei, deaorece la data de 30.06.2017 punctul era inchis , de ce in exemplu dat de norme iau in considerare 181 zile?
  ce suma considerati ca ar trebui decalarata la 30.06.2017?
  Multumesc anticipat

 24. Buna ziua, va rog sa ma ajutati. SRL, platitor de impozit pe venit, caen 5630-baruri-a incheiat pe data de 15.09.2017 un contract de asociatiune in participatiune, deci obtine si venituri din jocuri de noroc.
  Incepand cu 1 iulie am inteles ca devine platitor de impozit pe profit si de la 01.01.2018 si platitor de impozit specific. Astazi am fost la finante sa depun 010, am facut si o copie dupa ctr de participatiune si cu o declaratie pe propria raspundere a administratorului precum ca obtine si venituri din jocuri de noroc. Mi s-a cerut sa aduc act constatator ca firma are si cod caen jocuri de noroc, altfel nu pot depune 010. Ei bine, firma nu are caen pt jocuri.
  Aici va rog sa ma ajutati, cum trebuie sa procedez mai departe? Ce anume trebuie sa fac?Se apropie 25 si trebuie depusa decl de impozit pe profit si eu inca nu am depus D010.
  Din ce am observat la doamnele de la finante nici ele nu stapanesc bine problema, nu prea stiu exact ce sa-mi ceara, una din doamne mi-a spus ca trebuie sa infiintez sediu secundar si sa depun D061. Va multumesc anticipat pt ajutor.

  1. Sunați la asistență ANAF. Din câte știu eu nu trebuie să aibă un astfel de cod CAEN dacă e asociat în participațiune în cadrul unui astfel de contract.

 25. Avem cod caen 5510 si venituri din alte activitati. Cum calculam impozitul pe profit la trimestru III 2017, tanand cont de total venituri si total cheltuieli?
  Multumesc!

  1. Veniturile și cheltuielile legate direct de activitățile pentru care se achită impozit specific sunt venituri neimpozabile și cheltuieli nedeductibile din punct de vedere al impozitului pe profit așadar veți completa ca atare în ecranul de calcul.
   Impozitul pe profit se calculează ca diferență între veniturile din alte activități și cheltuielile ce pot fi legate în mod logic, direct, de aceste activități.

 26. Buna ziua, am primit de la Finante, avertisment cum ca trebuia sa trec de la specific la micro, de la 01 august….deoarece am cifra de afaceri in bilant sub 500000 euro, adica 2196754. Eu am considerat ca se iau in calculul plafonului si veniturile din contul 722, 758, si 767 si nu ma incadram la micro…ce parere aveti?

 27. AM GASIT IN Codul fiscal….se iau in calcul veniturile care sunt prevazute si la baza de calcul…art 53 alin 1 si 2 din CF…. asa este?

  1. 722 nu intră în baza de calcul pentru micro întreprinderi.
   Vedeți art.53. Legat de speță vedeți art.48 alin.8 din codul fiscal.

  1. Începând cu 2018 veți determina impozitul pe profit așa cum v-am scris inițial – luând în considerare veniturile și cheltuielile realizate din alte activități decât cele supuse impozitului specific.

 28. emilia maria :

  Cristi :Veniturile și cheltuielile legate direct de activitățile pentru care se achită impozit specific sunt venituri neimpozabile și cheltuieli nedeductibile din punct de vedere al impozitului pe profit așadar veți completa ca atare în ecranul de calcul.Impozitul pe profit se calculează ca diferență între veniturile din alte activități și cheltuielile ce pot fi legate în mod logic, direct, de aceste activități.

  @Cristi si daca impozitul specific se aplica din 2017?

  ma scuzati, am vrut sa spun ca daca am trecut din 01.07.2017 cu impozit pe profit datorita contractului de participatiune-jocuri de noroc- si intru din 01.01.2018 cu impozit specific, cum calculez impozitul pe profit la trim 3 2017?

  1. Luând în considerare veniturile și cheltuielile începând cu 1/07/2017. Se calculează ca la orice plătitor de impozit pe profit.

 29. Am inteles ce spune art 48 alin 8 din cf… eu nu sunt sigura pe ce spun cei de la Fisc…adica iau in calcul, cum spun ei, strict cifra de afaceri? eu am urmatoarele date la 31.12.2016:
  -ct 703+707 2196755,00
  -ct 722 72296,00
  -ct 758 si 767 120083,00
  Am calculat astfel: 2196755+72296+120083-72296, rezulta 2316838,00. Baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor o constituie veniturile din orice sursă, din care se scad, in cazul meu ct 722…am considerat ca am depasit pragul de 500000 euro(2270550,00 ron)…lamuriti-ma va rog….

  1. Eu zic să vă prezentați la ei cu documente. Pentru că se mai întâmplă ca ANAF să emită notificări bazate doar pe bilanț de exemplu.
   Nu cifra de afaceri se ia în considerare. Ci venitul total.

 30. Intrebare :
  Este asociat unic , se afla in perioada de crestere a copilului pentru perioada de doi ani ,primeste indemnizatie pt cresterea copilului pana la doi ani
  Are contractul de munca suspendat , daca I se platesc dividende pe anul 2017 , ce plateste la stat :pe langa -impozit pe dividende mai plateste si contributie de asigurari sociale de sanatate de 5.5 %

 31. Buna ziua,
  Intrebare: pot sa inchei un contract de inchiriere cu impozit retinut la sursa ? (intre o persoana fizica=proprietar teren si imobil si o persoana juridica =chirias ) Ce obligatii am ca proprietar?
  Multumesc.

  1. Nu. Cei care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor au ei obligația declarării venitului la ANAF. Chiriașul, plătitorul venitului, nu are obligația reținerii la sursă a acestui impozit.

 32. Buna ziua,
  referitor la intocmirea declaratiei 101 pe anul 2017 societate platitoare de impozit specific si impozit pe profit va rog un punct de vedere:
  intrebarea este daca in D101 se iau in calcul, se trec toate veniturile si cheltuielile sau doar veniturile,cheltuielile pentru care se datoreaza impozit pe profit?
  Veniturile si cheltuieleile aferente activitatii care intra sub incidenta impozitului specific se trec in D101 la cheltuieli nedeductibile si venituri neimpozabile? Daca nu se declara veniturile nu se vor corela cu veniturile din bilant. Multumesc

  1. Eu aș completa cu toate veniturile și toate cheltuielile și aș completa partea de neimpozabil, respectiv nedeductibil.
   Corelarea venituri din D101 și bilanț, legal, nu există. Nici nu se poate realiza. Sunt unele venituri care în D101 intră la venituri din exploatare, iar în bilanț nu. În bilanț diminuează costurile.

 33. Multumesc pentru opinie,
  voi completa D101 rd 1-7 cu datele din registru de evidenta fiscala,coloana rulaj ce cuprinde toate cheltuielile si veniturile(inclusiv pentru activitatea de restaurant),iar veniturile si cheltuielile restaurantului la venituri neimpozabile,respectiv chelt nedeductibile.
  Va rog sa imi spuneti mai tin cont la rd 23 de ch cu profitul,rd 25 penalitatile,sau eventual amortizarea contabila,fiscala mai are vreo relevanta in acest context?
  Multumesc pentru timpul alocat.

  1. Da, dacă ele sunt afectate veniturilor din alte activități decât cele pentru care aplicați impozitul specific.

 34. Buna ziua,
  Am mai multe situatii pe care as dori foarte mult sa mi le explicati :

  1. Daca am venituri din inchiriei sub 22800 lei / an, achit impozit /venit 10% si trebuie sa achit si CASS 10 % ? (pensionar )

  2. In cazul in care se depaseste plafonul mai achit si 2280 lei pe langa cei 10% + 10 % ?

  3. La veniturile din dividende sub 22800 lei achit impozit 5 % si trebuie sa achit si CASS 10 % ? ( pentru pensionari )

  4. La veniturile din inchirieri imobil , sub 22800 lei/an , pentru o persoana fizica fara alte venituri trebuie sa achit impozit /venit si CASS ?

  5. Obtin venituri din arenda:
  – Am un contract de arendare si valoarea este mai mare de 22800 lei /an.
  – Mi s-a retinut la sursa impozit de 10 % si cass de 10 %.
  – Se poate sa se retina la sursa inca 2280 lei pentru depasire plafon ?
  – Mai trebuie sa depun si eu declaratia unica ?

  6. O firma neplatitoare de TVA, poate inregistra in contabilitate un Bon fiscal ( o imprimanta ) in valoare de 350 lei ?
  Multumesc foarte mult.

  1. 1. Da, dar CASS de 10% nu la realizat ci la 6 salarii minime pe economie dacă venitul este sub plafon sau la 12 salarii minime dacă venitul realizat este cel puțin egal cu plafonul.
   2. Nu. Doar impozit 10% și 2280 lei. vedeți răspunsul de la 1.
   3. Pentru 2017 nu. Pentru 2018 da.
   4. Da
   5. Reține la sursă se poate face doar din aprilie nu și pentru perioade anterioare.
   6. Da, dacă acel bon are înscris codul fiscal al firmei cumpărătoare (adică e un bon cu valoare de factură simplificată) sau dacă e atașat unui decont de cheltuieli.

 35. Buna ziua!
  Impozitul specific pentru un complex hotelier trebuie recalculat pentru anul 2018 ca urmare a modificarii numărului de locuri de cazare in sensul diminuarii lor, modificare in baza anexei la certificatul de clasificare emisa aprilie 2018? Pentru primul semestru se declara in d100 conform numarului locurilor de cazare de la 31.12.2017 inscrise in vechea anexa la certificatul de clasificare (mai mare) iar in semestrul al doilea recalculez impozitul specific aferent per mai- dec. si declar in d100 aferent semestru II diferenta intre impozitul recalculat pe tot anul si impozitul declarant in primul semestru? Multumesc.

 36. Multumesc. Conform art. mentionat se specifica faptul ca impozitul se recalculeaza incepand cu semestrul urmator, proportional pe toata perioada pentru care s-a efectuat modificarea. De aceea am zis ca in primul semestru declar impozitul calculat fara a luat inseama modificarea iar in semestrul al doilea declar impozitul aferent semestrului al doilea conform modificarii minus ce s-a declarat in plus in primul semestru.

  Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități cf Art.5 alin 5 mentioneaza:

  (5) În situația în care intervin modificări datorate începerii/încetării unei activități corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 1 sau intervine modificarea suprafețelor aferente desfășurării fiecărei activități, începând cu semestrul următor acestor modificări, contribuabilii recalculează, în mod corespunzător, impozitul specific aferent perioadei rămase din an/perioadei din anul calendaristic pentru care contribuabilul a existat, prin împărțirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice și înmulțirea cu numărul de zile aferent perioadei rămase din an/perioadei din anul calendaristic pentru care contribuabilul a existat.

 37. Buna ziua si LA MULTI ANI !

  Va rog foarte mult sa ma lamuriti cu urmatoarele :
  1. La sf. anului 2018, firma ( cu un singur asociat ), are profit , dar , nu-l repartizeaza la dividende. Poate distribui la dividende sume mai mici in cursul anului 2019 la date diferite in baza unor hotarari/decizii (temei legal ) Este corect ?

  2. Mai trebuie depusa declaratia unica daca n-au intervenit modificari fata de anul 2018 ?

  Multumesc.

  1. 1. da. ulterior aprobării situațiilor financiare.
   2. depinde. depinde dacă e depusă pentru o activitate independentă sau nu, dacă a fost depusă strict pentru sănătate sau nu, dacă e depusă pentru venituri din cedarea folosinței bunurilor.

 38. Declaratia a fost depusa pentru cedarea folosintei bunurilor si nu s-a schimbat nimic. Venitul este sub 22800 lei / an.
  – O persoana este pensionar si s-a depus declaratia unica in 2018, fara alte modificari in 2019 cu venit sub 22800 lei;
  – O alta persoana este casnica si s-a depus declaratia unica in 2018, fara modificari in 2018 cu venit sub 22800 lei.
  Multumesc.

  1. Dacă venitul din cedarea folosinței bunurilor este exprimat în lei, atunci pentru 2018 nu mai depune nimic. Dacă e în valută aplică prevederile codului fiscal legat de declararea veniturilor din cedarea folosinței bunurilor calculate în valută.
   Nu vă mai răspund aici la comentariile legate de declarația unică. Ați postat aceste comentarii la un articol legat de impozitul specific.

 39. Suntem o fundatie neplatitoare de tva si nici de impozit pe profit, va rog sa imi spuneti referitor la cumpararile pe care le facem si se cumpara cu bon fiscal stampilat. Am inteles ca din 14 martie 2013 s-au schimbat regulile privind decontarea bonului fiscal. Astfel ca trebuie mentionat pe bonul fiscal codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului. Acum noi fiind fundatie nu sunem inregistrati in scopuri de TVA, in acest caz nu ar trebui sa mai luam bonuri fiscale? Cum se procedeaza? Mai pot fi decontate in contabilitate cum faceam anterior datei de 14 martie 2013? Sau la fiecare bon trebuie si factura? Multumesc

  1. Recomandarea este să solicitați factură.
   Puteți deduce sumele respective și cu bon fiscal simplu, dar numai dacă e atașat la un decont de cheltuieli, dacă întocmiți NIR pentru bunurile achiziționate – dacă e vorba de bunuri, etc.

 40. Buna ziua

  Va rog sa ma ajutati cu urmatoarea speta : o firma platitoare de impozit pe profit in anul 2019 , deschide un complex hotelier cu hotel si restaurant in 23.12.2019. Cand depune declaratia fiscala 010 pentru impozitul specific? Ce termen de depunere are declaratia 100 pentru declararea impozitului specific in acest caz?
  Firma are autorizat codul CAEN la registrul Comertului din decembrie 2019, insa nu a intrat in posesia Certificatului de clasificare de la Ministerul Turismului , probabil il va primi in ianuarie 2020. In acest caz inceperea activitatii se considera a fi data declararii activitatii la Registrul Comertului sau data obtinerii certificatului de clasificare de la Ministerul turismului ?
  Multumesc

  1. 1. Termenul este 31 martie 2020 pentru D700. Impozitul specific se va declara semestrial – jumătate din impozitul anual, prin D100 pentru iunie 2020 și cealaltă jumătate în D100 depusă pentru decembrie 2020.
   2. Impozit se datorează de către firmele care au ca obiect de activitate principal sau secundar înregistrat la ONRC unul din obiectele de activitate prevăzute de lege și nu se află în lichidare. Nu contează când începeți activitatea.

Lasa un comentariu

Adresa de email nu va fi publicata. Campurile obligatorii sunt marcate cu *