Import din A4200 in SAGA

26 Nov 2019 | Contabilitate, Programe | 92 comentarii16424 vizualizari
casa-de-marcat

Niciodată să nu spui niciodată e una din vorbele ce se aplică în politică. Și, se pare, uneori și în dezvoltarea software Smile

De ce spun asta? Pentru că pe forum au existat discuții despre importul de date din fișierele generate de casa de marcat, direct în program, iar eu am fost unul din cei care au spus că nu cred că se poate implementa pentru că sunt situații și situații. Ei bine, acest import s-a implementat în program.

Veți putea importa atât în SAGA C cât și în SAGA PS informațiile stocate de fișierele generate de casele de marcat.

Să detaliem puțin lucrurile în cele ce urmează.

1. Cerințe pentru realizarea importului.

Să aveți ultimele versiuni SAGA instalate – SAGA C versiunea 516 sau SAGA PS versiunea 287, astăzi.

 

Dacă lucrați în rețea sau în regim client-server – importul se va realiza exclusiv pe calculatorul server.

Importul se va realiza pe un client, definit în nomenclatorul de clienți (Fișiere – Clienți), care are setat cont analitic cu 4111. Dacă acum culegeți rapoartele Z pe client care are setat cont 5311 sau 5125 este necesar să îl blocați și să vă creați un client nou.

De exemplu:

image

Pentru a bloca vechii clienți, în ecranul “Clienți”, vă poziționați pe numele clientului dorit, apăsați “Modific” apoi apăsați butonul “Detalii din dreapta sus și alegeți “Blocat” în loc de “Activ”.

image

Ceea ce vedeți în imaginile de mai sus arată cum am blocat doi clienți: unul pe care se culeg vânzările încasate numerar și unul pe care se culeg vânzările încasate prin POS și în locul lor am creat un singur client “Încasări – casa de marcat”, dar care, spre deosebire de primii doi, are cont analitic 4111.

Acest client va fi utilizat la importul de date din casa de marcat. După cum vedeți nu i-am atașat nici un cod fiscal. Nu setați, la acest analitic, codul fiscal al firmei pentru care lucrați.

Să aveți salvate fișierele din casa de marcat, într-o locație accesibilă. Nearhivate.

Importați date numai pentru prestări de servicii ce se încasează cu bon fiscal, comerț cu amănuntul pentru care evidența este condusă în sistem global-valoric, activitate de taxi sau case de schimb valutar.

Dacă aveți gestiuni cantitativ-valorice nu importați datele din fișierele generate de casele de marcat pentru că nu vă ajută. Dacă tipăriți bonurile din SAGA, MarketLine sau Publine, procedura de import nu este necesară ba chiar va duce la dublarea datelor contabile.

La prima apelare a procedurii de import este necesar ca serverul, PC-ul pe care se realizează importul, să fie conectat la internet pentru a putea descărca fișierele necesare.

2. Limitări ale importului

Dacă entitatea pentru care realizați importul operează pe aceiași casă de marcat vânzări de bunuri și prestări de servicii, importul se va putea realiza fie doar ca prestare, fie doar ca vânzare de marfă.

De exemplu: dacă aveți un atelier de confecționat chei sau de duplicat chei și tot acolo vindeți și brelocuri sau chei ori alte bunuri și vânzarea lor o contabilizați prin 707, iar confecționarea de chei pe 704, atunci importul se va putea realiza fie doar pe contul pentru vânzare, fie doar pe cel pentru prestări. Asta pentru că rapoartele Z nu conțin informații despre tipul de activitate – comerț ori servicii – în datele pe care le stochează casa de marcat ci doar despre valoarea vânzării și cota de TVA aplicabilă și modalitatea de încasare.

În această situație este recomandat să realizați importul pe una din activități, de regulă cea mai des utilizată și să corectați ulterior importului datele împărțindu-le pe activități.

Încasările sunt importate așa cum sunt operate în casă. Dacă încasarea este operată incorect, la fel va fi și importul. Spre exemplu: dacă aveți încasări numerar și cu card și din vânzare de 1000 lei s-au încasat 800 lei în numerar și 200 lei cu card, dar în casa de marcat s-au operat încasări de bonuri în numerar suma de 850 lei și 150 lei cu card, atunci la import se va importa 850 lei numerar și 150 lei cu card. Așa că va fi necesar să corectați datele încasărilor ulterior importului.

3. Realizarea efectivă a importului

Pentru a importa datele, pașii sunt:

Deschideți ecranul ieșiri (Operații – Ieșiri sau F4). Apăsați butonul de import date:

image

Va apărea un ecran în care vi se va cere să selectați folderul în care aveți stocate fișierele generate de casa de marcat. Selectați folderul ce conține fișierele de importat și apăsați “Ok”.

image

Dacă ați mai utilizat importul pentru import de facturi de la Uber, Bolt, Clever, programul de import se va deschide automat, altfel se va descărca de pe internet.

image

Dacă imediat după descărcare nu se va deschide programul ci va cere să instalați “Microsoft Visual FoxPro OLE DB Provider”, instalați-l din fereastra aceasta ce vă va apărea automat

image

Apăsați “Next”, bifați “I agree” și apăsați iarăși “Next”, în fereastra a 3-a apăsați “Next” fără a bifa opțiunea “Sample data files and programs”, selectați “Everyone” în loc de “Just me” în următoarea fereastră și apăsați “Next” și în ultima fereastră apăsați iarăși “Next”. Vi se va cere să confirmați instalarea, și după ce o confirmați se va instala efectiv acest program. Apăsați “Close” când este gata.

Dacă ați procedat corect vă va apărea interfața programului de import fișiere din casa de marcat, care este cea de mai jos – pentru activități uzuale:

image

Componentele lui sunt:

1. Informațiile de ordin general:

Codul fiscal al firmei, codul AMEF atribuit de fisc, tipul AMEF, sunt prezentate în partea superioară

În subsolul ecranului vă apare codul firmei, așa cum este definit în ecranul “Configurare societăți”, denumirea firmei, numărul de fișiere găsite și un buton de informații.

2. Butoanele

Butonul “Refresh” – reîmprospătează datele afișate.

Butonul “Import” realizează efectiv importul datelor în ecranul ieșiri.

Butonul “Actualizare” va actualiza aplicația de import.

3. Tabelul principal – conține datele fiecărei zile detectate la import. Numărul raportului Z, data raportului, numărul de bonuri conținute, valoarea fără TVA, TVA și Totalul zilnic. După care sunt defalcate încasările în funcție de cum sunt operate în casa de marcat. Este un tabel informativ.

4. Tabelul din dreapta sus – vă arată defalcarea liniei din tabelul principal, defalcare pe cote de TVA. Tabelul conține date informative.

5. Seria – o casetă text în care, opțional, puteți completa o serie pentru rapoartele fiscale ce le importați. Completarea seriei este opțională.

5a. Tip operație – apare doar în cazul importului în SAGA PS. Acesta este obligatoriu.

6. O listă de selecție a clienților din care se va selecta clientul în care se vor importa datele. Selecția clientului este obligatorie.

7. Tabelul din stânga jos cu cotele de TVA pre – completate  – datele de aici sunt obligatorii. Este editabil. Veți completa o explicație și veți selecta contul dorit și grupa.

image

În exemplul meu vedeți cum am completat explicația și am selectat la cota de 19% contul 707.01 și la cota de 9% am selectat contul 707.02

8. Tabelul din dreapta jos – conține tipurile de încasări detectate în rapoartele Z. Implicit este completat doar contul pentru încasările numerar – și acesta este 5311. Restul metodelor de încasare nu au cont completat, dar dacă dvs doriți să setați un cont pe care să meargă încasarea prin modalitatea respectivă, puteți să-l configurați.

În exemplul meu, am încasări numerar, cu card, cu tichete de masă și cu bonuri valorice. Așa că am setat să-mi importe și încasările în 5125 pentru card, 5328 pentru tichete de masă și bonuri valorice.

Și așa arată ecranul de import pregătit să importe datele în SAGA:

image

În acest moment se poate apăsa butonul “Import” și se vor importa datele în ecranul ieșiri. De asemenea se vor importa datele despre încasări. Acestea vor putea fi regăsite în registrul de casă pentru încasările în numerar sau în articole contabile pentru încasările cu tichete sau cu card.

image

Acesta este mesajul ce apare la finalizarea importului. Dați ok și programul de import se va închide apoi reveniți în ecranul “Ieșiri”.

La revenirea în ecran nu veți vedea datele importate așa că nu vă speriați Smile

Închideți ecranul și redeschideți-l pentru a avea și datele împrospătate, ori dacă nu doriți să închideți și să redeschideți ecranul, pur și simplu apăsați butonul de filtrare și în ecranul de filtrare a informațiilor apăsați butonul “Accept”

În acel moment veți găsi informațiile deja importate. Sunt nevalidate. Motivul pentru care se importă așa este tocmai faptul că programul nu știe dacă trebuie sau nu să modificați ceva. Dacă aveți sau nu vreo vânzare marcată eronat pentru care ați întocmit procedura de corecție sau dacă nu cumva aveți de defalcat ieșirea importată pe două activități ce au conturi diferite.

Dar presupunând că totul este în regulă, puteți valida toate ieșirile grupat, în mod automat, fără a le valida una câte una.

Ce trebuie să faceți pentru validarea automată a mai multor ieșiri simultan? Procedura există demult în program și utilizatorii mai vechi o cunosc pentru că a fost descrisă în momentul implementării ei sau a mai fost discutată pe forum.

O reiau aici.

Apăsați butonul de filtrare: image

În ecranul de filtrare alegeți perioada, la stare documente alegeți “Nevalidate” și la tip documente alegeți “Bon de casă” și apăsați “Accept”. Imediat după aceasta, în ecranul ieșiri vor fi afișate doar ieșirile din perioadă care au stare nevalidat și tipul “Bon de casă”. Pentru a se valida automat toate ieșirile afișate, apăsați pur și simplu butonul “Validez” pe oricare din acele ieșiri. O singură dată. Și programul le va valida în ordine.

wBaK6rryUM

La final apăsați iarăși butonul de filtrare și apăsați “Accept” direct, fără a mai selecta vreo opțiune, pentru a vă fi reafișate toate ieșirile.

Pentru casele de schimb valutar, importul din fișierele de casă de marcat se realizează la fel. Se intră la ieșiri și apasă același buton de import, se instalează, la fel operațiunea de instalare a Microsoft Visual FoxPro OLE DB Provider, pașii fiind identici. Diferă interfața programului de import.

Interfața pentru importul la casele de schimb valutar este aceasta:

image

Are două tabele:

Unul care conține fiecare poziție a fiecărui raport Z, moneda în care s-a realizat plata, suma achitată în moneda respectivă, moneda în care s-a realizat încasarea, suma încasată și cursul la care s-a realizat tranzacția. Dacă este o operațiune comisionată va apărea comisionul și, dacă firma este plătitoare de TVA, și TVA aferent comisionului perceput. În partea de sus se poate filtra lista pe zile dacă se dorește. Se pot exporta datele în Excel dacă se dorește acest lucru.

În cel de-al doilea tabel se introduc conturile. În exemplul meu, pentru casa de marcat utilizată am setat analiticele în care să apară fiecare monedă – lei (RON) în 5311.01, EUR în 5314.01, etc.

Și mai sunt două opțiuni:

Prima opțiune – grupează informațiile pe dată și curs valutar. Ce se întâmplă dacă se bifează această opțiune? Să presupunem că am 10 tranzacții de vânzare a câte 100 EUR cu curs de 4,71 lei/EUR – adică 471 lei/tranzacție și 10 tranzacții de cumpărare a câte 100 EUR la un curs de 4,72 lei/EUR – adică 472 lei/tranzacție. Dacă nu am bifată opțiunea respectivă programul va importa 20 de tranzacții a câte 100 EUR, fiecare cu cursul ei – 4,71 lei/EUR sau 4,72 lei/EUR. Dar dacă o bifez, programul va importa în contabilitate două operațiuni de tip 5311=5314 a câte 1000 EUR, din care una cu curs de 4,71 lei/EUR adică 4710 lei și una la un curs de 4,72 lei/EUR adică 4720 lei.

H6TaQIHp0i

Cea de-a doua opțiune este explicită – implicit este bifată pentru că SAGA preia cursul unor valute (HUF de exemplu) în paritate 1/100 așa cum este dat de BNR. Așa că un curs de 1,48 lei va fi atribuit la 100 HUF. În cazul în care nu se bifează, datele se vor prelua la valorile implicite dar cursul fiind limitat în SAGA la 4 zecimale va influența re-evaluarea de la finele lunii în sensul în care aceasta va fi necesar să fie realizată manual de către utilizator.

Apăsarea butonului “Import” va duce la transferul datelor în SAGA.

92 comentarii

 1. Mulțumim frumos d-le Cristi pentru explicațiile detaliate și pe înțelesul nostru, iar SAGA nici că putea să ne facă un cadou mai frumos de Crăciun!Vă doresc sănătate multă tuturor!

 2. Folderul sa contina doar fișierele generate de casa de marcat. Nu si cele generate de DukIntegrator cu A4200.pdf, recipisa.pdf. Asadar, din folder, scoateti fisierele stocate altele decat cele generate de casa de marcat (exportul casei de marcat). Programul de import fișiere din casa de marcat – pentru activități uzuale, in subsolul acestuia – stanga jos, are un buton de informatii – la apasare se afiseaza structurile de fisiere acceptate. In rest, importul pentru activitati uzuale, merge brici.

 3. Buna ziua.

  Nu pot importa toate fisierele din A4200. Cele cu extensia “p7b” sunt in regula, dar am case de marcat care genereaza extensia “p7m”. Cele cu p7m le vede dar nu apare linia cu tva-ul si unde pot sa aleg contul de venit. Ce trebuie facut?

  1. Imaginile pe care le vedeți sunt exact dintr-un import de fișiere de tip p7m.
   Ce fel de tip: uzual sau taximetrie? În imagini este import pentru tip uzual.
   Ați mai utilizat aplicația de import pentru alte importuri? Dacă da, apăsași butonul de actualizare a ei.
   Eventual trimiteți pe mail la SAGA fișierele pe care doriți să le importați pentru a se verifica importul lor.

 4. Sunteti de-a dreptul minunati! Merge brici si este foarte util acest import. Multumim echipei Saga pt tot ceea ce face pt binele nostru, al utilizatorilor ! Respect.

  1. Actualizați aplicația de import pentru că s-a rezolvat problema importului pentru taximetrie din câte știu eu.

 5. Multumesc! chiar functioneaza.. am si facut aseara la un taximetru si la un pfa manichiura, si le-am putut importa! O intrebare: nu se pot importa si facturi emise din alt program? am o societate care are foarte multe facturi emise si incasate prin banca, si ma interesa daca se poate sau se va putea importa in curand…Ar fi de mare ajutor. Multumesc inca o data! Sunteti minunati

  1. Se pot importa orice facturi dacă exportul lor se face într-un format acceptat de SAGA pentru import.
   Se pot importa fișiere XML pe structura acceptată de SAGA sau fișiere DBF pe structură acceptată.

 6. @George
  Multumim pt tot ceea ce face acest program ! Dar putem spera ca in curand sa importam din A4200 si pt casele de marcat de la taximetrie ?

 7. Buna seara,
  la vanzare produse, pe raportul z apare reducerea comerciala la produsul vandut
  Cum se poate inregistrea in iesiri ?aceasta reducere , produsul inregistrat in nir cu 100 lei,
  si vandut la 50 lei.
  In atricole contabile sau este o alta modalitate
  multumesc

  1. Reducerea nu se poate importa în acest moment. Dacă aveți astfel de situații este necesar să contabilizați distinct reducerea respectivă. Aceasta la global valoric se înregistrează prin articole contabile ca diminuare de adaos și, dacă este cazul, TVA neexigibil.

 8. Este o adevarata placere sa citesti ceea ce scrie Cristi.
  Ma simt binecuvantat ca am ales acest program care are in spate o echipa de oameni devotati.
  Sunt un norocos.
  Multumesc tuturor, lui Cristi in special si nu in ultimul rand echipei SAGA SOFTWARE fara de care acest proiect (SAGA C cu toate derivatele) nu ar fi fost posibil.
  Explicatiile lui Cristi sunt fara cusur si ar trebui sa renunte la a lucra contabilitate pentru a se dedica noii generatii de contabili.
  Va stii cu siguranta cum sa-i duca pe drumul cel bun si mai mult decat atat prin explicatiile date nu va exista niciun student care sa spuna: nu am inteles. Este imposibil. Explicatiile lui merg pana la fibra si numai sa fii neinteresat si tot ai intelege.
  Invata-i pe altii!
  Esti prea bun ca sa te risipesti lucrand contabilitate si sa ai batai de cap.

 9. Buna seara!
  daca am 2 sau mai multe case si implicit mai multe conturi de venituri pentru tva 19 si 9 ,se pot importa datele(comert,gestiune glob.val,conturi la clienti doar 4111.01,dar am 707.01/707.02/707.03…si tot asa)
  multumesc!

 10. Buna seara!
  Va rog, daca ne puteti ajuta, cu importul facturilor din Smart Bill. Am gestiune global valorica cu cota de TVA de 19%.
  Am indraznit sa adresez acesta rugaminte deoarece am observat in discutiile anterioare ca s-a mentionat acest lucru.
  Va multumesc!

  1. Bună ziua.

   Exportați facturile din Smart Bill folosind opțiunea de export în format XML compatibil cu SAGA.
   Acele facturi pot fi importate ulterior, în SAGA, prin ecranul de import date din meniul Diverse opțiunea Import.

 11. Buna ziua,

  Eu nu am folosit niciodata aplicatia de import facturi iar acum cand am hotarat sa o folosesc imi da “eroare la descarcarcarea programului de import”. Cum pot rezolva aceasta problema?
  Multumesc

 12. Buna ziua,
  binevenita aceasta facilitate, multumim.
  Sugestie de imbunatatire: interfata de import editabila pentru a putea diminua valorile cu facturile incasate cu bf-uri (atat pe cash cat si pe card). Se pierde putin timp cu modificarile in saga.

  1. Este riscantă o astfel de abordare. În SAGA puteți pune o linie cu minus pe ieșirea cu bon fiscal, linie care să reprezinte suma facturilor din zi.

 13. Stie cineva de ce in momentul cand vreau sa preiau fisierele de la casa de marcat imi apare mesajul “Completati denumirile produselor din rapoartele fiscale pentru efectuarea importului”. Am pus conturile unde trebuie sa se duca, iar gestiunea este global valorica . La alte firme a functionat.

 14. Buna ziua, am inceput sa folosesc importul Z-urilor din fisierele de la casa de marcat. Pina acum, la introducerea manuala era setata incasarea printr-un cod de client la care contul setat era 5311. Daca pentru importul Z-urilor se foloseste 4111, nu e posibil sa contabilizam in 5311, daca vinzarile sint doar numerar catre populatie nu asi vrea sa am rulaj pe contul 4111. Multumesc.

  1. Nu, nu este posibil. Mai ales dacă sunt încasări și cu alte modalități: card, tichete, bonuri valorice, etc.

 15. buna seara,
  nu pot sa fac decl a4200

  F: validari globale
  eroare structura: Eroare extragere XML din fisierul: a4203_0005.p7b.err.txt
  F: validari globale
  eroare: Eroare fatala de parsare: ‘org.xml.sax.SAXParseException; systemId: file:///C:/TEMP/AMEF%20%20FOTO%20GALSA/2/a4203_0005.p7b.err.txt; lineNumber: 1; columnNumber: 1; Content is not allowed in prolog.’

  F: validari globale
  eroare structura: sectiune necunoscuta (‘msj’)

  va rog ajutatima
  id=0: Eroare extragere XML din fisierul: a4203_0005.p7b.err.txt

  1. Aveți și alte fișiere în folderul respectiv. Asigurați-vă ca aveți doar fișierele exportate de casa de marcat.

 16. Buna ziua,

  Folosesc Saga PS. Am activitate ride sharing, Uber, Free Now.
  Am importat facturile Uber si Free Now cu incasare automata in Banca-Lei.
  Dar cand am importat din 4200 incasarile din casa de marcat mi-au dublat veniturile pe facturile respective incasate prin banca, Am facut importul pe un client creat de mine denumit Incasari casa de marcat.
  Cum trebuie facut acest import pentru a nu aparea in Registrul de incasari si plati venituri duble o data de pe facture incasata in banca si a doua oara de pe incasarea din casa de marcat? Sau mai tebuie facuta vreo operatie dupa importul datelor din 4200 pentru a nu se dubla incasarile respective veniturile

  1. Este imposibil de determinat dacă din încasările prin casa de marcat se regăsesc și bonuri pentru care s-au emis facturi. Dacă există o astfel de situație, atunci totalul bonurilor importate se va diminua cu totalul facturilor emise și încasate cu bonuri în ziua respectivă.

 17. @Cristi
  Toate încasările prin bon fiscal au facturi în spate. Atunci ce diminuez? Este zero.Importul este făcut deja automat din 4200.Cum diminuez valoarrea pana la zero. Cred ca mai bine nu mai fac niciun import din 4200. Raman încasările din facturi și gata. Registrul de încasări și plati cred ca este corect doar cu încasările din facturi. Este obligatorie și înregistrarea încasărilor prin casa de marcat? Ma refer la partida simpla pentru PFA

  1. Dacă pentru fiecare bon aveți factură emisă atunci importul din casa de marcat nu are sens. Facturile se operează nominal, factură cu factură, iar un import din casa de marcat nu ar duce la altceva decât la dublarea veniturilor.

 18. @Cristi
  Buna d nul Cristi
  Am un client care vinde pe platforma emag tricouri facturare pe persoanee fizice mai mult
  Pot genera importul in saga sa nu mai intruduc manual atatea facturi
  Ce trebuie sa fac.
  Multumesc anticipat

  1. Depinde ce platformă folosiți pentru facturare. Dacă folosiți FGO pentru facturare (www.fgo.ro) integrarea cu emag este directă și la fel cu SAGA.

 19. buna ziua,
  pentru importul strict de facturi de taxmetrie UBER facturi in CSV si CLEVER in facturi PDF cum se procedeaza.
  Multumesc

  1. Folosind același buton de import ca pentru A4200. Și apăsând butonul de import corespunzător aplicației folosite (UBER sau BOLT).

 20. salut ,la depunere declaratii imi da un mesaj eroore dupa cum urmeaza
  E: validari globale
  eroare regula : R1:Anul (2005) din identificatorul mesaj (700015868220050102002848) trebuie sa fie intre 2018 si 2100
  E:validari globale
  eroare regula: R1:data din identificatorul mesaj nu trebuie sa fie anteriara 2018-05-24
  va rod ajutor

  1. Luați legătura cu distribuitorul casei de marcat. E o problemă cu acea casă. Nu are setată data corect.

 21. Buna la preluare din a 4200, Inregistrarea corecta ar trebui sa fie ori 5311=707 ori 5125=707 asta la magazin cu amanuntul. Nu mi se pare in regula inregistrarea pe 411. Ajutor

 22. Buna ziua,
  Multumim in primul ran dpentru facilitatea de importare a BF urilor. Am o mica problema, am incasari cu card, insa in contul alocat cardului (mai exact in extrase) suma nu apare in aceeasi zi, ci peste o zi sau chiar doua zile. Pot modifica de undeva, inainte de import data la care se incaseaza sumele platite cu card ???

  1. Asta nu este o problemă. Aveți 2 variante:
   1. să folosiți contul 5125 la încasare sau un analitic al lui și programul va duce la încasarea ieșirii, automat, prin acel cont, urmând ca la bancă să operați 5121=5125 încasarea cu card
   2. să lăsați necompletat contul de încasare cu card și la bancă să operați 4111 pe credit când operați încasarea cu card și să selectați ieșirea pentru care vi se decontează banii.

 23. Buna ziua, la importul din a 4200 mi se cere sa “completez denumirile produselor/serviciilor din rapoartele fiscale pentru efecturarea importului”. am colpletat in stanga jos denumirea serviciului(vanzare magazin) dar notificarea persista si nu se efectueaza importul. Ajutor.

 24. Buna ziua, Am incercat sa fac importul la facturi de pe platforma Uber . In import facturi nu le vad numai daca este bifa pe “afiseaza facturi deja importate”. Deasemnea nu le vad in iesiri . Am urmat pasii d-voastra, am intrat pe filtrare si am dat accept si tot nu apar. Multumesc frumos

 25. Buna ziua,am urmarit postarile de pana aici,ma confrunt cu o problema.Import fact free now fara probleme,imi pune singur ce este incasat cu numerar si ce ste prin banca.La bolt si la uber nu merge.De x la Bolt le trece toate pe casa.Nu fac eu bine ceva? Sunt fisiere csv la bolt. Trbuie sa descarc fiecare fact in format pdf??

 26. Am o eroare la import A 4200 eroare la drscarcarea progeanului de import.Am pe calculator windows xp o fi de acolo?Multunesc

 27. Multumesc.Azi am folosit si eu primul import.Este magic.Cu multumiri echipei Saga.Cel mai bun program.

 28. Buna ziua.
  Va rog sa ma ajutati cu importul fisierelor din A4200 atunci cand exista ocazional si facturi emise pentru unele incasari cu bon din casa de marcat.

  1. Importați fișierele, după care operați factura și diminuați valoarea Z importate cu valoarea facturilor.

 29. Buna ziua,
  va rog mult sa imi spuneti ce ar trebui sa fac pentru a importa datele din a doua casa de marcat.
  Din prima casa am reusit sa import datele din A4200.

  Multumesc!

 30. Buna ziua,
  Desi am ultima versiune pentru SAGA PS.3.0.301, nu reusesc sa import incasarile de la casa de marcat. Se poate si pentru SAGA PS.3.0.301, sau numai pentru SAGA C? Imi spune ca nu am ultima versiune de import si nu inteleg la ce se refera.

  Multumesc.

  1. Se poate și pentru SAGA PS.
   Încercați așa:
   Varianta 1
   – apăsați butonul de import.
   – dacă vi se deschide interfața de import – apăsați în ea butonul de actualizare
   – încercați, după actualizare, să efectuați importul din fișiere

   Varianta 2 – dacă nu vă funcționează varianta 1
   – cu SAGA PS închis deschideți folderul în care se află instalat SAGA PS
   – deschideți folderul Actualizări
   – redenumiți de acolo folderul UBC în _UBC
   – intrați în SAGA PS și apăsați butonul de import. Programul va încerca descărcarea și instalarea ultimei versiuni

   Dacă lucrați în rețea efectuați importul pe server.

 31. Buna ziua,

  Am o intrebare,

  In momentul in care preiei o societate, se poate face componenta lui 409 pe facturi?
  Stiu ca se poate crea analitice la 409 pt furnizori, dar pt a avea si componenta pe facturi?

  In operatii intrari se introduc facturile ce compun soldul lui 401, pt componenta pe facturi la 401.

  Se poate face componenta pe facturi si pe 409 in saga la preluare o societate noua?

  Multumesc,

  O zi frumoasa!

 32. Buna ziua. Pt casa marcat datex pot sa fac import in saga c de monetare? Ce trebuie sa primesc de la ei astfel incat sa pot face importul automat. Casa de marcat este logata la, anaf in timp real. Multumesc

  1. Conturile se pot defini doar la nivel de cotă de TVA. Dacă aveți reduceri, distincte, după import puteți modifica/adăuga liniile importate.

 33. Buna ziua.
  Am si eu o problema la import fisiere p7b imi apare urmatorul mesaj:
  completati denumirile produselor/serviciilor din rapoarte fiscale ,pentru efectuarea importului.

  1. Completați ceea ce vi se spune că lipsește. Aveți cel puțin o cotă de TVA la care nu aveți completată explicația și/sau contul în care se vor contabiliza datele importate.

 34. Buna ziua.

  Am dublat din greseala prin import facturile emise Uber si apoi, ca sa nu stau sa sterg atatea sute de facturi, am facut restaurare pt ca aveam o salvare de dinainte de import. Acum vreau sa fac din nou importul respectiv dar nu imi mai apar facturile pt ca sunt bifate ca importate. Ce pot sa fac ca sa nu trebuiasca sa iau bifa de la fiecare factura (sunt sute)?

 35. Referitor la mesajul meu anterior: am rezolvat cu importul fisierelor care apareau deja importate-am salvat fisierele in alt folder si acum le vede ca neimportate!

 36. Buna seara. Am o problema cu importul de la casa de marcat, “Atentie Cannot resolve backlink. Conectati furnizorul programului”

  1. Asistența nu se acordă pe blog. Se acordă telefonic sau prin mail. Așadar vă rog să sunați la serviciul de asistență SAGA sau să trimiteți mail pe adresa de mail din pagina de contact.

 37. Buna seara,

  Pentru o societate cu TVA la incasare, la finalizarea importului tranzactiile se importa cu TVA normal. In ecranul de import nu exista o optiune pentru TVA la incasare.

  Daca incerc sa bifez casuta de TVA la incasare dupa import, nu este permis deoarece nu se poate bifa in cazul in care exista deja plati facute.

  Am incercat la import sa nu mai introduc conturi de plati, sa pot importa macar vanzarile si sa operez manual platile ulterior, insa nu pot valida importul fara a selecta contul de casa.

  Vedeti vreo rezolvare pentru aceasta situatie ?

  Multumesc anticipat

 38. Buna ziua, pentru gestiune cantitativ-valorica imi puteti spune daca se pot importa datele raportului x din casa de marcat?

  1. De ce s-ar face asa ceva? La cantitativ valoric se operează vânzarea și se trimite vânzarea la casa de marcat. Nu aveți ce sa importați. Importul se face la global valoric pentru ca acele bonuri au doar valori.

 39. Buna ziua, eu nu pot sa trec de notificarea “Alegeti un client pentru efectuarea importului!” desi vreau sa import z-uri din casa de marcat si nu am nimic de selectat in campul “Client pentru vanzarea cu amanuntul”

Lasa un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *