Dividende. Modificări la legea societăților comerciale.

17 Sep 2012 | Legislatie | 232 comentarii2868 vizualizari

bani2În septembrie 2012 a apărut, printre alte acte normative și OUG 47/2012 ce aduce, printre altele, modificări la Legea 31/1990 – legea societăților comerciale.

Ce modifică mai exact? Modifică textul art.67 alineatul 2, cu privire la dividendele societății, aplicabil tuturor societăților comerciale.

Cum va arăta textul art.67 (intrat în vigoare de la data publicării ordonanței)?

Art. 67. – (1) Cota-parte din profit ce se plăteşte fiecărui asociat constituie dividend.
 (2) Dividendele se distribuie asociaţilor proporţional cu cota de participare la capitalul social vărsat, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se plătesc în termenul stabilit de adunarea generală a asociaţilor sau, după caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situaţiei financiare anuale aferente exerciţiului financiar încheiat. În caz contrar, societatea comercială datorează, după acest termen, dobândă penalizatoare calculată conform art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, dacă prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acţionarilor care a aprobat situaţia financiară aferentă exerciţiului financiar încheiat nu s-a stabilit o dobândă mai mare.
(3) Nu se vor putea distribui dividende decât din profituri determinate potrivit legii.
(4) Dividendele plătite contrar dispoziţiilor alin. (2) şi (3) se restituie, dacă societatea dovedeşte că asociaţii au cunoscut neregularitatea distribuirii sau, în împrejurările existente, trebuiau să o cunoască.
(5) Dreptul la acţiunea de restituire a dividendelor, plătite contrar prevederilor alin. (2) şi (3), se prescrie în termen de 3 ani de la data distribuirii lor.
(6) Dividendele care se cuvin după data transmiterii acţiunilor aparţin cesionarului, în afară de cazul în care părţile au convenit altfel.

Noutatea adusă de OUG 47/2012 este faptul că, obligă societatea la plata dividendelor către asociați, într-un termen maxim de 6 luni de zile de la data aprobării situațiilor financiare, iar în caz de neplată obligă societatea la plata către asociați a unor dobânzi penalizatoare, stabilind clar nivelul acestei dobânzi.

Acest nou text ridică niște întrebări interesante, cărora doar juriști cu experiență le pot da un răspuns concret. Eu am să încerc niște speculații.

Ce se întâmplă dacă nu plătesc dividendele în cele 6 luni? Mă poate obliga cineva să le plătesc, fiscul, spre exemplu?

Răspuns: Nimic. Nu se întâmplă nimic. Legal, voi datora dobânzi pentru plata cu întârziere a acestora. Iar dobânda nu o datorez statului ci asociaților ce au dreptul de a încasa acele dividende. Nu pot fi obligat de nici o instituție a statului. Pot fi obligat de instanța de judecată, prin sentință judecătorească definitivă, dacă asociatul ce nu-și primește dividendele cuvenite mă acționează în instanță. Dar atât.

Ce se întâmplă dacă nu achit dobânzi?

Iarăși: nimic. Pot fi obligat la plată numai dacă-mi sunt cerute. Deși, la o lectură mai atentă, se pot aplic unele nuanțe. Legea obligă societatea să calculeze dobânda, spunând că “datorează dobânda penalizatoare”. În această situație, în caz de neplată, societatea ar fi obligată să calculeze și să înregistreze, lunar, dobânda penalizatoare cuvenită asociaților săi. Dar acest calcul poate naște întrebarea: aceste dobânzi sunt venituri impozabile conform art.67 CF pentru beneficiarii lor? Eu zic că nu. Citind art.67 CF vom vedea că sunt venituri din dobânzi numai dacă dobânda este aferentă unui depozit, cont de economii sau provenită în urma unui contract civil, ceea ce nu este cazul aici. Cum ar fi însă dobânda aceasta la calculul impozitului pe profit? Deductibilă fiscal în funcție de gradul de îndatorare.

Care este definiția dividendului, din punct de vedere fiscal?

E dată de art.7 CF și spune așa:

12. dividend – o distribuire în bani sau în natură, efectuată de o persoană juridică unui participant la persoana juridică, drept consecinţă a deţinerii unor titluri de participare la acea persoană juridică, exceptând următoarele:

a) o distribuire de titluri de participare suplimentare care nu modifică procentul de deţinere a titlurilor de participare ale oricărui participant la persoana juridică;

b) o distribuire efectuată în legătură cu dobândirea/răscumpărarea titlurilor de participare proprii de către persoana juridică, ce nu modifică pentru participanţii la persoana juridică respectivă procentul de deţinere a titlurilor de participare;

c) o distribuire în bani sau în natură, efectuată în legătură cu lichidarea unei persoane juridice;

d) o distribuire în bani sau în natură, efectuată cu ocazia reducerii capitalului social constituit efectiv de către participanţi;

e) o distribuire de prime de emisiune, proporţional cu partea ce îi revine fiecărui participant.

Se consideră dividend din punct de vedere fiscal şi se supune aceluiaşi regim fiscal ca veniturile din dividende:

– suma plătită de o persoană juridică pentru bunurile sau serviciile achiziţionate de la un participant la persoana juridică peste preţul pieţei pentru astfel de bunuri şi/sau servicii, dacă suma respectivă nu a făcut obiectul impunerii la primitor cu impozitul pe venit sau pe profit;

– suma plătită de o persoană juridică pentru bunurile sau serviciile furnizate în favoarea unui participant la persoana juridică, dacă plata este făcută de către persoana juridică în folosul personal al acestuia.

Ce trebuie remarcat? Că, din punct de vedere fiscal, există sume ce, potrivit legii societății comerciale sau contabilității proprii, nu sunt contabilizate efectiv ca dividend, dar pot fi impuse ca unul.

Și vă dau două exemple:

– o societate cumpără de la unul din asociați un autoturism a cărui valoare de piață este 15000 EUR, cu suma de 26000 EUR

– aceiași societate achită în baza unui decont de cheltuieli prezentat de asociat, unui salon de masaj servicii de masaj efectuate de salon pentru asociatul respectiv.

În ambele situații, în prima, prețul plătit peste valoarea de piață a bunului – 11000 EUR (26000 EUR – 15000 EUR), iar în al doilea caz, suma achitată integral salonului de masaj (chiar dacă a fost tratată ca o cheltuială nedeductibilă integral, la calculul impozitului pe profit de către societate), vor fi tratate ca dividende.

Vor fi impuse conform art.61 CF.

232 comentarii

 1. Obligatia de a platii daune-interese era si pana acum.
  Noutatea adusa de OG.47/2012 consta in nivelul dobanzii:

  Forma veche: “În caz contrar, societatea comercială va plăti daune-interese pentru perioada de întârziere, la nivelul dobânzii legale …”

  Forma noua: “In caz contrar, societatea comerciala datoreaza, dupa acest termen, dobanda penalizatoare calculata conform art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 13/2011…”

  1. Nu, nu este obligatorie. Profitul se poate repartiza și la o dată ulterioară. Rămânerea ca profit nerepartizat sau o repartizare ulterioară a acestuia se fac numai în baza unor hotărâri a adunării generale a asociaților.

  1. Mult și bine. Depinde și de prevederile specifice din actul constitutiv. Dacă acesta dă un termen pentru așa ceva, atunci acel termen trebuie respectat. Altfel, nu există un termen decât cel stabilit de asociați/asociatul unic prin hotărârile adoptate în cadrul AGA.

 2. care sunt articolele contabile in cazul in care un asociat se retrage din asociatie si i se restituie capitalul social in natura , respectiv un autoturism si o cladire?

 3. Ce se intampla cand actionarii ar dori sa-si ia dividendele dar societatea nu dispune de bani lichizi pt asa ceva,deoarece totul se foloseste la plata facturilor.

  1. Nu se întâmplă nimic. Depinde de ceea ce decid acționarii. Dacă aceștia au emis o hotărâre prin care au decis distribuția profitului sub formă de dividende și ulterior constată că nu există posibilitatea de a le achita, tot acționarii întruniți în AGA pot decide anularea hotărârii precedente și repartizarea profitului la rezerve luând astfel decizia ca profitul să rămână la dispoziția societății.

 4. Daca nu exista lichiditati pentru plata dividendelor, asociatii pot decide sa primeasca bunuri ale societatii, active imobilizate, auto, cladiri etc ? Evident la valoarea de piata, stabilita pe baza de expertiza.

  1. Da, se poate. Dar va fi considerată o tranzacție și se va colecta TVA. Se va compensa suma de încasat cu suma reprezentând dividende. Și mai apare o problemă: trebuie să existe dosarul prețurilor de transfer fiind vorba de tranzacții cu persoane afiliate.

 5. in luna noiembrie un asociat s-a retras din societate.La retragere a cerut rascumpararea celor 3000 parti sociale prin anulare in suma de 30.000 lei (VALOAREA NOMINALA A UNEI PARTI SOCIALE FIIND DE 10 LEI) si plata unei diferente de 20 lei per parte sociala in suma totala de 60.000 lei.Conform activului net calculat la data depunerii cereri de retragere, valoarea unei parti sociale este de 20.46 lei , deci asociatul respectiv avea dreptul doar la suma de 61.380 lei(3000×20.46) din care 30.000 lei neimpozabil fiind contributia sa la capitalul social si diferenta de 31.380 lei suma impozabila cu 16% , reprezentand venituri financiare din investitii.AGA a aprobat cererea sa si a hotarat plata partilor sociale la valoarea solicitata respectiv 30 leiper parte sociala.Va rog sa ma ajutati pentru transpunerea acestor operatiuni in formula contabila. Multumesc mult. Cu stima Valentina
  AGA a aprobat cerere si a horarat diminuarea capitalului social cu suma de 30.000 lei si plata diferentei

  1. Aici găsiți link către un document elaborat de către MF pentru astfel de situații. Documentul conține monografii contabile pentru astfel de situații. Vedeți exemplul 20 din documentul respectiv. La fel, pentru referință studiați și exemplele următoare.
   Am o mențiune: dacă există o diferență de preț între valoarea cuvenită determinată așa cum este indicat în normele din exemplele date de MF, veți înregistra suma pe cheltuieli prin contul 6583.

 6. Buna ziua, as dori sa stiu cum pot introduce in programul de contabilitate Saga 2 facturi pe firma care sunt platite din banii asociatilor?

 7. Buna ziua, se poate repartiza o parte din profit pe dividende restul sa ramana nerepartizat iar ulterior sa se mai repartizeze o parte pe dividende.
  Va multumesc

  1. Da, se poate. Aceste fapte trebuie consemnate într-o hotărâre AGA prin care asociatul unic (asociații) hotărăsc cât din profit se repartizează la dividende. De altfel și ulterior, la următoarele repartizări din profitul rămas nerepartizat, este necesar ca AGA să adopte o hotărâre în acest sens.

 8. Buna ziua, in baza carui document se face plata catre actionari a dividendelor? Se mai retine ceva din sumele cuvenite acestora, sau doar impozitul de 16% calculat la suma bruta repartizata? Multumesc.

  1. Nu există un document anume. Faceți o listă de plată a acestora, document ce va trebui să conțină următoarele: numele și prenumele, suma brută, impozitul (rotunjit la leu) și suma netă. Puteți să includeți o coloană cu numărul curent și eventual una de semnătură. Dacă nu includeți semnătura întocmiți o dispoziție de plată către casierie pe să o semneze beneficiarul sumei în momentul în care i se face plata.

 9. buna ziua.
  am preluat de curand contabilitatea unei soc.care are profit nerepartizat inca din 2011.
  nici pentru anul 2012 nu a fost repartizat profitul.
  Asociatii vor acum sa primeasca dividende aferente anului 2011 si 2012.
  mai am dreptul sa le repartizez acum??tinand cont de OUG 47/2012…Cum se inregistreaza??MULTUMESC

  1. Da, aveți acest drept. Textul acela a fost în Legea 31/1990 încă dinainte de modificarea lui. Adunarea generală trebuie să adopte o hotărâre de distribuire a dividendelor. În baza acesteia se face distribuția și plata efectivă a acestora.

 10. Buna ziua, 457 dividende de plata figureaza cu sold creditor din 2009, pot sta in acest cont sau trebuie trecute in 758? sau mai exista alta posibilitate? dividende neplatite pt ca nu au avut bani sa le plateasca.

 11. buna ziua, va rog sa ma ajutati cu urmatoarea situatie, am de primit dividende la o societate la care am lucrat, societatea a dispus plata dividendelor pt angajatii actuali ca fiind prioritarea urmand ca dividentele pentru persoanele care nu mai sunt angajate sa se faca ulterior. Plata dividendelor catre actualii angajati s=a realizat,dar pentru mine inca nu s-a facut , am facut o cerere la director si raspunsul primit a fost ca se vor plati cand vor fi lichiditati. Este legal? mie imi suna a abuz. ce pot face in aceasta situatie?

  1. Dividende primesc doar acționarii. Ca urmare dacă ați avut doar calitatea de salariat, fără a deține și acțiuni în firma respectivă, mă tem că nu putem discuta despre dividende. Eventual de un eventual premiu sau primă distribuită de conducere din profit.
   Dacă e vorba de premii, atunci firma poate decide și să nu achite acel premiu salariaților plecați, dacă nu există vreo obligație asumată în acest sens fie prin contractul individual de muncă, fie printr-un eventual contract colectiv de muncă ori prin alt act intern adoptat de conducerea firmei. Dacă actul stipulează plata în funcție de lichidități, atunci nu aveți ce face în acest sens.
   Dacă sunteți acționar în firmă, trebuie să știți că dividendele, inițial, se distribuie acționarilor. Plata se face fără dobânzi în termen de 6 luni de la data aprobării situațiilor financiare. După 6 luni plata se poate face oricând în cadrul termenului de prescripție, dar dacă cel îndreptățit cere dobânzi atunci societatea va fi obligată și la plata acelor dobânzi.

 12. Buna ziua, Multumesc pentru raspuns, calitatea mea in firma este de actionar . Cum pot afla care este data aprobarii situatiilor financiare? Cei de la firma imi spun ca nu au lichiditati disponibile. ce pot face in acest sens?
  Cui pot sa ma adresez pentru rezolvarea situatiei?
  Multumesc frumos

  1. Data aprobării situațiilor financiare este data hotărârii adunării generale a acționarilor pentru aprobarea lor. La o astfel de ședință sunt invitați acționarii firmei sau reprezentanții lor. Puteți solicita în scris o copie a acelei hotărâri. De asemenea acea hotărâre sau o alta poate decide distribuția dividendelor. După trecerea celor șase luni de la data aprobării situațiilor financiare, dacă au fost distribuite dividende, puteți cere – în cazul neplății lor către dumnevoastră plata de dobânzi în temeiul articolului indicat în articol.
   Dacă nu vi se achită suma stabilită puteți solicita plata ei în instanță, dar aici cel mai bine ar fi să apelați la un avocat pentru că eu nu am competențe în a vă da sfaturi de natură juridică.

 13. Sunt asociat cu cineva intr-un srl cu 50% 50%
  As vrea sa schimbam ponderea de retragere a dividendelor la 40% 60%.
  Este posibil acest lucru?

  1. Da, dacă veți schimba actul constitutiv în așa fel încât și părțile sociale să fie deținute în proporție de 40% respectiv 60%, altfel, în mod legal, nu.

 14. Buna ziua, sunt administrator unic la un SRL. Firma este pe profit, am cerut pentru prima data dividende in luna mai 2014, dar doar o parte. Intrebarea este daca pot solicita luna aceasta din nou dividende avand in vedere ca firma este pe profit inca din anul 2012. Imi trebuie sa stiu si legea prin care pot cere si plati dividende deoarece Doamna contabil imi zice ca nu se poate cere de 2 ori in acelasi an…chiar daca am de unde cere si firma este pe profit
  Multumesc

  1. O mică precizare. Administratorii nu au dreptul la dividende. Acest drept îl au doar asociații, deținătorii părților sociale, a capitalului. Probabil sunteți asociat unic și administrator.
   Asociații nu “cer dividende”. Asociații sau asociatul unic pot decide cu privire la repartizarea profitului sub forma dividendului, emițând în acest sens o hotărâre. De regulă, la aprobarea situațiilor financiare se face o propunere de repartizare a profitului. În baza acestei propuneri AGA poate decide distribuirea profitului sub formă de dividende. De asemenea hotărârea poate prevede și modalitățile concrete de plată sau termene de plată a acestora. Așa cum am arătat și aici, dacă acestea nu se plătesc în termen de 6 luni de la data repartizării lor, asociații, beneficiarii dividendelor, pot solicita plata unor dobânzi.
   Legea 31/1990 vă dă dreptul ca în calitate de asociat să beneficiați de profitul net sub forma dividendelor. Dacă aveți o hotărâre emisă, prin care stabiliți repartizarea ca dividend a profitului unui an fiscal încheiat, atunci acea hotărâre se pune în aplicare ca atare. Nu se pune în aplicare dacă asociații revin asupra ei și decid altceva.
   În concluzie: dacă ați decis, ca asociat, cu privire la repartizarea profitului firmei, la dividende, atunci aveți dreptul la plata acestora. Plata se face, fără dobândă, în termen de 6 luni de la data hotărârii AGA. Dacă plata se face ulterior, asociatul care se consideră nedreptățit poate cere plata unei dobânzi. Modul de plată – numerar, virament, etc, se poate stabili tot de AGA sau rămâne la latitudinea administratorului. Nu este nevoie să faceți cerere de plată. E un drept ce vi se cuvine și dacă administratorul are banii necesari poate achita dividendele. Tot ce trebuie să facă este să întocmească o listă de plată a acestora și o dispoziție de plată către casierie.

 15. Buna ziua!

  AGA din luna aprilie 2014 a hotarat repartizarea profitului pe dividende.Trebuie inca o hotarare AGA de plata a acestor dividende?
  Multumesc!

  1. Nu. Plata este o chestiune de la sine înțeleasă. Când și cum se face, fie se stabilește în hotărârea ce prevede plata dividendelor, fie depinde de administrator, cel ce este obligat să ducă la îndeplinire hotărârile asociaților.

 16. Buna ziua.
  Daca la sfarsitul anului 2014 societatea inregistreaza un profit de 40.000 euro si nu doresc sa obtin dividende, ci sa las toti banii in firma pt.anul urmator in vederea desfasurarii activitatii. Este posibil acest lucru sau sunt obligata la repartizarea dividendelor intr-un procent minim anume? Mentionez ca sunt asociat unic.

 17. Sunt asociat cu cineva intr-un srl cu 50% 50% si administratori amandoi.
  nu am luat dividente din firma nici odata. asociatul meu se ocupa de partea de contabilitate si bani si nu vrea sa-mi dea sub nici o forma bani din profit. ce trebuie sa fac ca sa pot sa-mi iau dividentele.si in plus face deconturi din banii firmei pe orice cumparatura face astfel diminuand profitul firmei artificial.

  1. Depinde de prevederile actului constitutiv. Repartizarea profitului se face prin hotărâre AGA convocată conform legii și actului constitutiv. Orice decizie legată de profit se ia astfel, fie că e vorba de repartizarea lui ca dividend, fie că e vorba să rămână nerepartizat, fie că se repartizează ca fond la dispoziția societății. Dacă s-au respectat prevederile actului constitutiv și a legii societăților comerciale legate de convocarea AGA și a deciziilor legate de profit, nu puteți face mare lucru, altfel puteți ataca în instanță modul de convocare și adoptare a hotărârilor, însă aici cel mai bine obțineți informații de la un jurist eu nefiind în măsură să vă ofer informații specializate ci, cel mult, o opinie.
   Din punct de vedere fiscal, dar exclusiv fiscal, sumele cheltuite în favoarea asociaților, pentru cheltuieli ce, evident, nu au nici o legătură cu activitatea firmei, se tratează ca dividend. La fel, legat de cheltuirea acelor sume și pretinderea unor eventuale despăgubiri trebuie să contactați un avocat.

 18. La inceputul anului 2014 prin Hotarare AGA au fost atribuita o anumita suma ca dividente de plata pentru asociati. Jumatate din suma a fost platita esalonat in primele 6luni ale anului. In urmatoarele 6luni administratorul a hotarat sa foloseasca in alt mod aceste fonduri.
  Suntem obligati prin lege sa platim impozit 16% pentru suma (ramasa) repartizata in contabilitate ca dividente? Daca da care este termenul?
  Se poate modifica in contabilitate repartizarea acestor fonduri (cu acordul AGA)?

  1. Administratorul a greșit. El nu poate lua decizii contrare hotărârii AGA. El trebuia să obțină hotărârea AGA de schimbare a destinației profitului, de renunțare la dividende, anterior acțiunii sale.
   Da, puteți schimba prin hotărâre AGA modul de repartizare inițial. Dacă schimbarea se face în același exercițiu fiscal, nu se va datora impozit decât pentru dividendele deja achitate. Dacă nu faceți schimbarea destinației în exercițiul fiscal în care s-a decis repartizarea profitului ca dividend, atunci pentru dividendele neridicate la finele anului în care s-a decis repartizarea lor veți datora impozit pe dividende. Acesta se va declara în D100 pentru decembrie și se va achita până la 25 ianuarie.
   Schimbarea hotărârii inițiale se face printr-o altă hotărâre AGA. Aceasta este cea care va produce efecte și în contabilitate.

 19. Buna ziua,

  se pot distribuii dividente ( cu plata impozitului de 16%) in cursul anului fiscal( pentru anul fiscal in curs)?
  daca nu, atunci cum scot banii din firma pe parcursul anului.

  precizez ca sunt asociat unic la un SRL cu impozit pe venit (3%) si angajat la acelasi SRL

  va multumesc

  1. Nu, nu se pot. Nu contează ce impozit plătiți și nici dacă sunteți sau nu angajat. Dividende se pot plăti numai din profitul anilor încheiați pentru care s-au întocmit situații financiare, profit care abia atunci este cunoscut. Rezultatul anului curent e unul temporar, nu definitiv, el putând fi influențat până în ultima zi a anului inclusiv de diverși factori, iar dividende nu se pot lua decât din profituri cunoscute, corect determinate și nu se pot plăti decât după aprobarea situațiilor financiare.

 20. Buna seara ! … am o societate care la 31.12.2014 are un profit in suma de 50.000 lei … se poate ca :
  1) – pe 26.01.2015 sa se intruneasca AGA si sa hotarasca repartizarea profitului la dividende ?
  2) – pe 30.01.2015 sa se ridice (vireze) catre asociati dividendele cuvenite ?
  3) – pana pe 25.02.2015 sa fie achitat impozitul pe dividende datorat catre buget ?
  … sau nu pot face nimic pana nu intocmesc si depun Bilantul la 31.12.2014 ?! … multumesc frumos pentru raspuns !

  1. Dividendele se pot repartiza în baza unei propuneri, propunere ce se aprobă împreună cu sitațiile financiare. Până ce nu întocmiți și aprobați situațiile financiare nu puteți face nimic cu profitul anului 2014. Dacă profitul respectiv provine din ani anteriori nu e o problemă.

 21. .. multumesc frumos .. am inteles … dar daca asociatul unic (este un mic SRL) vrea sa “execut” scenariul descris de mine, care sunt sanctiunile ? :)

 22. … vrea sa achite toate datoriile catre stat .. pleaca in februarie din tara pentru o perioada mai lunga si vrea sa ramana totul “curat” .. firma, datorii buget si sa-si ridice legal banii din contul firmei .. nu mai poate astepta pana publica finantele bilantul pt. 2014 … este un contribuabil cinstit – nu este vorba de niciun tertip financiar … :)

  1. Și situațiile financiare cine le aprobă dacă e plecat? Eu? Și cine le semnează? Să fim serioși.
   Eventual efectuați plata acum, suma va rămâne în curs de distribuire și după bilanț depuneți D100 cu impozitul și se va stinge atunci.

 23. Am obtinut la sfrasitul anului 2008 profit, l-am repartizat pe dividende, am platit la inceputul anului 2009 16% impozit dividende dar nu le-am ridicat.Pot sa le ridic acum in 2015. Daca da pot sa le ridic numerar cate 5000 lei pe dispozitii sau prin banca esalonat pentru ca nu am ata disponibil in cont?
  va multumesc!

 24. Sunt actionar la o companie (SA)si din 2009 am lasat dividendele in companie, ridicad sume mici doar cand am avut nevoie, in baza unui contract de creditare asociat
  Va rog sa-mi spuneti care este dobanda maxima deductibila care pot sa o percep de la firma si momentul cand pot sa o percep.

  Cu multumiri,

 25. Aici este o problemă. Dacă ați lăsat sumele la dispoziția firmei, modificându-le din dividende, în creditare societate, în opinia mea trebuia să se achite impozit pe dividende atunci. Asta pentru că, de fapt, e o plată a dividendelor urmată de lăsarea lor la dispoziția firmei sub un alt tip de raport juridic. Aveați dreptul la dividende și acum spuneți că ați ridicat sume, dar nu sub forma dividendelor ci a unor sume de creditare societate. Dobândă pentru sumele cu care ați creditat societatea se poate solicita în baza contractului de creditare. Acea dobândă este impozabilă cu reținerea la sursă a impozitului pentru persoana fizică. Nu puteți percepe nici o dobândă dacă în acel contract de creditare nu sunt clauze exprese în acest sens.

 26. Buna ziua.Am o societate care are la data de 31.12.2014 pierdere contabila precedenta sold debitor cont 117 in val de 45000 ron .Anul 2014 il incheie cu profit sold creditor cont 121 la 31.12.2014 in val de 75000 ron .Cat pot distribui pe dividende din acest profit ? Intreaga suma sau mai intai trebuie sa acopar pierderea contabila precedenta ? Adica intai sting sodlul debitor 117 si pe dividende pot sa pun doar 30000 ron ?Multumesc

 27. Buna ziua,
  1.Am o societate care a obtinut profit nerepartizat in anul 2007;2009:2011:2012:2013 si acum asociatii vor sa distribuie dividende , vroaim sa intreb care este procedura ?
  2. unul dintre asociati este o societate din italia care detine 99 % , pentru a evita dubla impunere mi-au prezentat un certificatul de rezidenta fiscala pentru anul 2014, intrebarea mea este, acest certificat este necesar si pentru anul 2015 pentru ca acum vor incasa dividentele ?Multumesc,

  1. 1. AGA trebuie să emită o hotărâre prin care să hotărască distribuția profitului ca dividend. Profitul distribuit trebuie indicat în sumă exactă. Pe baza hotărârii, la plata efectiuvă se întocmește o listă de plată a dividendelor.
   2. Trebuie și pentru 2015.

 28. Trebuie sa distribui dividentele din profitul anilor anteriori ramasi in contul 1171 ca profit nerepartizat.
  Dupa hotararea AGA /(asociatul unic) din 20.03.2015, am dividente brute: 40000, impuzit 16% : 6400 , deci raman dividente nete de distribuit : 33600. Aceste dividente se vor plati din casierie, pentru ca sunt lichiditati.
  1. Tinand cont ca ele se vor plati catre o persoana fizica, pot sa ridic din casierie intr-o singura zi 20000 lei sau este mai bine cate 5000 lei/ zi ?
  2.Impozitul pe dividente se achita inainte de plata efectiva a dividentelor catre asociat sau se poate si dupa aceia? Adica , daca achit dividentele catre acociat pe 20 martie, impozitul pe dividente se poate plati pana pe 25 aprilie sau trebuie platit tot in martie?
  3. Daca achit dividentele pe 20.03.2015, sa zicem, Declaratia 100 in care declar dividentele se depune pe luna martie, pana pe 25 ale lunii aprilie, nu?

  Multumesc.

  1. Am o observație: dividendele distribuite au o valoare de 40000 lei. Suma netă e dividend de plată nu de distribuit.
   1. Puteți achita cât doriți. Plățile către persoane fizice, în acest moment, nu sunt limitate. Chiar și după cum e proiectul de modificare a legislației nu ar fi o problemă.
   2. Pe exemplul dat în aprilie. Termenul de plată a impozitului este 25 a lunii următoare celei în care dividendul s-a achitat. Dacă nu se achită dividendele până la finele anului, pentru acele dividende distribuite și neachitate la 31/12 impozitul se achită până la 25 ianuarie a anului următor.
   3. Da

 29. Multumesc foarte mult.

  In concluzie:

  20.03.2015, repartizarea dividendelor : 1171=457 (40000)
  23.03.2015, 457 = 446 (6400) retinerea impozitului
  23.03.2015, 457 = 5311 (20000) dividente nete de plata
  25.03.2015, 457 = 5311 ( 10000)dividente nete de plata
  26.03.2015, 457 = 5311 (3600)dividente nete de plata

  Deci, am retinut tot impozitul o data, si dividendele le-am platit ulterior in trei transe. Este corect?

  1. Impozitul pe dividende se reține la sursă. Adică la plata dividendelor nu la repartizarea lor. Abia în decembrie dacă mai există dividende repartizate și neachitate se va constitui impozit pe suma acestora.

 30. Am o societate de intermediere financiara si primesc lunar comisionul pentru contract de intermediere in contul bancar al societatii.Vreau sa ridic acesti bani lunar din contul societatii.Vreau sa stiu cum procedez, care sunt taxele pe care trebuie sa le platesc si cum pot ridica acesti bani ? Care sunt notele contabile pentru aceasta operatiune.Multumesc

  1. Ridicarea banilor din cont înseamnă intrarea lor în casieria societății. Acordarea de dividende se poate face doar din profit repartizat în acest sens, profit cunoscut doar la finele anului. Simpla ridicare de bani din cont nu înseamnă plată de dividend ci, pur și simplu, o mutare a banilor din bancă în casă, operațiune ce nu se taxează

 31. Buna ziua. As aprecia sfatul dvs. in urmatoarea problema.
  Societatea urmeaza sa distribuie dividende in valoare de 80.000 ce vor fi achitate numerar din casa. Firma are profit suficient in anul 2014, dar bilantul pentru 2014 va fi depus abia la finele lui Mai. Este vreo problema daca tranzactia se efectueaza cu data de 7 Mai 2015?

  Va multumesc.

  1. Nu este o problemă dacă bilanțul este aprobat de AGA și dacă există o hotărâre de repartizarea a profitului cu o dată anterioară zilei de 7 mai.

 32. @Cristi
  Multumesc. Legat de comunicarea catre ONPCSB a tranzactiei cu numerar de peste 15.000 euro, daca eu ca administrator voi face raportarea, este obligat si contabilul (consultant extern, PFA) sa faca acelasi lucru?

 33. Buna seara !
  In cazul unui asociat unic care a repartizat profitul net al anului 2007 la Alte rezerve, poate sa hotarasca in 2015 sa ia profitul respectiv ca dividende? (1068=1171; 1171=457)Stiu ca prin Ordinul 1752/2005 nu se putea reveni asupra inregistrarilor cu privire la repartizarea profitului.In Ordinul 3055/2009 si Ordinul 1802/29.12.2014 nu se mai prevede acest lucru.
  Poate prin hotarare sa schimbe destinatia rezervelor constituite din profitul net al anului 2007 in 2015 ? Cu plata impozitului pe venituri din dividende , bineinteles.
  Multumesc!

 34. Buna ziua,
  Societatea are profit la 31.12.2014 si il repartizeaza ca dividende.Pana pe 30.04.2015 a platit esalonat in numerar in functie de lichiditati, cu plata si declararea impozitului conform legislatiei in vigoare.
  Incepand cu 9 mai 2015, avand in vedere noul plafon pentru tranzactii in numerar,conform Legii 70/2015, se mai poat plati esalonat dividende in limita a 10.000 lei pe zi pe asociat?

  1. Nu. Doar dacă s-ar anula hotărârea inițială și s-ar distribui ulterior sume ca dividende în așa fel încât plata sumelor distribuite să se încadreze în plafonul de 10000 lei/persoană/zi.

 35. 1. In cazul unui asociat unic care a repartizat profitul net al anului 2014 la Alte rezerve, poate sa hotarasca in 2015 sa ia profitul respectiv ca dividende? (1068=1171; 1171=457)
  Prin Ordinul 1752/2005 nu se putea reveni asupra inregistrarilor cu privire la repartizarea profitului dar in Ordinul 3055/2009 si Ordinul 1802/29.12.2014 nu se mai prevede acest lucru.
  2. Poate prin hotarare sa schimbe destinatia rezervelor constituite din profitul net al anului 2014 in 2015 ? …cu plata impozitului pe venituri din dividende (termen ?)
  Multumesc!

  1. 1.Da
   2.Da. Plata impozitului se va face până în 25 a lunii următoare celei în care se achită dividendele sau 25 ianuarie a anului următor pentru dividendele distribuite și neachitate până la finele anului.

 36. 1. Se poate decide distribuirea profitului nerepartizat din 117, de exemplu, aferent anului 2014, in totalitate , ca apoi sa se intocmeasca state de dividende pe sume mai mici pana la distribuirea si plata integrala a dividendelor si impozitului pe dividende (termen ) sau
  2. daca se poate decide sa se repartizeze sume mai mici din profitul nerepartizat si platit putin cate putin pana la distribuirea lui integrala (termen).
  3. se poate decide distribuirea profitului nerepartizat din 117, de exemplu, aferent anului 2014, in 3 luni diferite in anul 2015 , ca apoi sa se intocmeasca state de dividende pe acele sume si plata impozitului pe dividende (termen
  4. se poate decide revenire repartizare profit de la rezerve la dividende in totalitate ca apoi sa se intocmeasca state de dividende pe sume mai mici pana la distribuirea si plata integrala a dividendelor si impozitului pe dividende (termen ) sau
  5. daca se poate decide revenire repartizare profit de la rezerve la dividende , sa se repartizeze sume mai mici de repartizat si platit putin cate putin pana la distribuirea lui integrala (termen).

  Multumesc.

  1. 1. Se poate distribui în totalitate, dar întocmirea documentelor de plată pe sume mici e fragmentare de tranzacție în acest caz.
   2. Puteți distribui și sume mai mici din profit, la date diferite, în baza unor hotărâri diferite și nu mai vorbim despre o fragmentare de tranzacții
   3. Se poate
   4-5. Se poate
   Trebuie să înțelegeți că toate aceste situații sunt posibile. Totul depinde de hotărârea asociaților.

 37. Buna seara
  1. As vrea sa stiu daca un SRL poate acorda administratorului , care are si calitatea de asociat,avansuri-trezorerie (pt. achizitionarea de diverse materiale, obiecte de inventar, etc.)
  2. In cazul in care se pot acorda aceste avansuri trezorerie , care este plafonul?

  Multumesc.

 38. Buna ziua,
  in legatura cu SRL care are profit pe 2014, asociat unic:

  1. ce documente trebuie intocmite pentru acordarea dividendelor? Hotararea AGA este suficienta? Bilantul pe 2014 a fost depus.

  2. Se pot plati dividende in numerar, esalonat in limita a 10000lei/zi?

  Multumesc.

  1. 1. O hotărâre AGA de distribuire a dividendelor indicându-se suma totală distribuită și suma cuvenită fiecărui asociat.
   2. Nu. Dacă suma distribuită pe un asociat depășește 10000 lei net, atunci plata lor se va putea efectua exclusiv prin virament.

 39. Buna ziua,
  1. As vrea sa stiu daca un SRL poate achizitiona o masina second-hand, de la o persoana fizica (in valoare de 15.000 lei) si care sunt conditiile de plata catre persoana fizica ?;
  2. Firma este neplatitoare de TVA si platitoare de impozit pe venit. In acest caz se mai pune problema cheltuielilor deductibile si nedeductibile ?
  3. Pentru aprovizionari cu masina trebuie intocmita foaie de parcurs (pentru calcul benzina) sau este suficient documentul care atesta aprovizionarea cu materialele respective ?

  Multumesc .

  1. 1.Poate. Plata se poate face fie integral prin virament, fie 10000 lei numerar și restul prin virament.
   2.Da, dacă activitatea e de așa natură încât veniturile sale pot duce la trecerea de la impozit pe venit la impozit pe profit. Se va ține seama de deductibilitatea lor atunci când se va schimba tipul de impozit datorat.
   3.Da, dacă se va pune problema deductibilității cheltuielilor sau dacă va deveni plătitoare de TVA.

 40. Dl. Cristi,
  Au aparut niste elemente noi in cazul celor solicitate de mine mai sus si anume:
  1.Poate sa se intocmeasca un contract de vanzare-cumparare auto cu plata in rate ?
  2.In contract se poate trece rata lunara de ex.: 500 ron /luna, pana la achitarea integrala a valorii de 15000 lei?
  3.Daca are disponibilitati in caserie poate achita mai multe rate intr-o luna?
  4.Se incalca legea ?
  Multumesc foarte mult !!!

  1. 1.Da.
   2.Da
   3.Nu vă recomand.
   4.Nu se încalcă legea 70/2015 cu limitarea plăților. Problema se pune la cât de legal este ca o persoană fizică să vândă în rate. Dacă face un contract de vânzare cumpărare cu plata în rate, autentificat la notar, eu zic că nu vor fi probleme.

 41. Buna ziua si poate ma puteti ajuta !
  In urma ,,cuponiadei,, am primit cateva actiuni la Marmosim-Simera, de la care in primii 3 ani am primit dividende. Apoi am primit o propunere de vanzare a actiunilor care Marmosim, cerere la care nu am raspuns in niciun fel, dar de atunci nu am mai primit nici dividente si nici explicatii la mesajele trimise prin e-mail.
  Cum ar trebui sa procedez in acest caz ?
  Cu multumiri anticipate,
  Valeria Vladucu

  1. Trimiteți o solicitare scrisă, pe adresa companiei. Cu confirmare de primire. Dividendele se distribuie dacă acționarii majoritari sau majoritatea statutară decid distribuția profitului sub formă de dividende. Dacă o astfel de hotărâre nu există atunci nu trebuie să aveți așteptări legate de primirea vreunui dividend.

 42. @Cristi
  Buna ziua,

  Daca o firma a avut profit nerepartizat pe anul 2013 si anul 2014, poate acorda acum dividende? Se poate schimba destinatia profitului din nerepartizat in dividende?

  Va multumesc.

  1. Da, poate. Profit nerepartizat e profit fără o destinație clară. Așteaptă ca asociații să se decidă cu privire la destinația lui.

 43. Prescrierea dupa 3 ani se face doar pentru dividendele nete care ar trebui restituite, fiind distribuite contrar prevedrilor legale?
  Pentru dividendele repartizate potrivit legii, in exercitiile financiare anterioare (din 2007) pentru care s-a achitat impozitul si nu au existat lichiditati pentru plata lor intervine o prescriere? Daca nu, singurele implicatii ar fi posibilele dobanzi datorate de catre societate?
  Multumesc!

  1. Da orice datorie poate fi considerată prescrisă uzându-se de prevederile codului civil. Dar prescrierea e un instrument prin care cel care trebuie să onoreze plata debitului poate să nu o facă dacă debitorul nu face demersurile pentru recuperarea debitului. Dacă cel care datorează sumele de bani decide să le achite și la 10 ani distanță din momentul în care s-a născut obligația de plată e problema lui. Nu-l poate acuza nimeni de nimic. Dobânzile pentru neplata dividendelor pot fi achitate din oficiu de societate sau numai dacă acționarul le solicită.

 44. Buna ziua,
  1.Va rog sa-mi spuneti daca in decembrie se schimba asociatul in cadrul unui SRL,se transfera partile sociale de la o persoana fizica la alta,poate noul asociat, in cursul anului urmator adica in 2016, sa primeasca dividendele de pe anul anterior(2015) sau trebuie sa le primeasca vechiul asociat?
  2.Daca la sfarsitul lunii ianuarie se intruneste AGA se stabileste plata dividendelor si se depun situatiile financiare, atunci in luna februarie se pot plati dividendele?

  1. 1. Dacă profitul a fost repartizat ca dividend, anterior cesionării părților sociale atunci societatea are o datorie către asociatul existent în firmă la data repartizării.
   2. Da.

 45. Salut,

  Nu prea are legatura cu subiectul, dar am si eu o intrebare:situatia financiara (de la fisc, anaf etc.) se poate cere doar pe anul precedent? Mie asa mi se pare normal din moment ce pe anul in curs inca nu s-au depus actele ca sa aiba ce calcula, dar as dori totusi o confirmare.

 46. Buna ziua! Un SRL cu asociat unic , sold creditor cont 457 , dividende constiutite in 2008 dar nu au fost platite deoarece nu au fost lichiditati.
  Acum asociatul cedeaza partile sociale altei persoane, ce se intampla cu dividendele neplatite? Le pot transfera in contul 117?

  1. Presupun că ați achitat impozitul pe dividende.
   1. Asociatul poate face un act prin care lasă la dispoziția societății suma respectivă sub forma unui credit asociat. În acest caz, poate cesiona creanța către noul asociat, altfel firma fiind datoare către asociatul inițial.
   2. Poate renunța la dividende sau acestea să fie considerate prescrise și în acest caz suma se poate trece pe venituri.

 47. Buna ziua,
  As vrea sa stiu daca o asociatie urbariala a carui scop este administrarea suprafetelor de pasune si padure poate sa dea dividende. Conform Ord 26/2000 cu modificarile ulteriore ( din 2013)dividendele se reinvestesc in scopul asociatiei. Asociatia primeste bani anual de la APIA (acestia nu se pot da membrilor) si pana acum 2 ani a avut o concesiune (acestia se pot imparti la membri?)
  Presedintele asociatiei poate fi platit din banii de la APIA?
  Multumesc

  1. Un ONG nu poate distribui dividende sub nici o formă. Permiteți-mi să vă corectez puțin: textul din OG 26/2000 legat de dividende nu se referă la excedentul/profitul net obținut de o asociație. Se referă la altceva. La eventuale dividende primite de asociație urmare a unor investiții efectuate de ea.
   Excedentul net al unei asociații poate fi distribuit exclusiv conform prevederilor legale în vigoare sau pe destinațiile prevăzute în actul său constitutiv. Dar excedentul obținut de un ONG nu poate fi dat sub formă de dividend pentru că dividend înseamnă partea de profit cuvenită acționarilor proporțional cu cota de acțiuni deținută. Dar o asociație nu are acționari ci membri, sumele depuse inițial de membri fondatori nu sunt părți sociale sau acțiuni ci patrimoniu al asociației și nu se calculează proporțional.
   Banii de la APIA primiți cu titlu de subvenții guvernamentale pentru diverse acțiuni se folosesc pentru scopul asociației. De fapt orice sumă de bani obținută de ONG se utilizează exclusiv pentru realizarea scopului asociației.
   O persoană fizică poate încasa bani de la un ONG:
   – sub formă de donații sau sponsorizări în conformitate cu prevederile Legii 32/1994 R, dacă acestea sunt efectuate de asociație conform actului constitutiv fiind unul din scopurile declarate
   – ca remunerație a unei munci prestate în folosul asociației – în baza unui contract de muncă, convenții civile sau ca zilier, după caz, cu respectarea prevederilor legale
   Președintele unei asociații poate fi plătit din banii asociației tot în baza unui contract.

 48. Buna seara,
  Daca am dividende de distribuit aferente anilor 2010-2014 cum procedez? Cum se calculeaza dobanda penalizatoare pt anii precedenti? Pot sa consider profitul aferent anilor precedenti ca fiind distribuit acum ca dividend? Exista o suma maxima pe care o pot distribui sau mai trebuie sa.mi ramana ceva in cont 117. Multumesc

  1. Dobânda penalizatoare datorată asociaților apare numai atunci când există deja distribuite dividende și acestea nu s-au achitat. Dacă nu există dividend distribuit nu se poate pune problema vreunei dobânzi. Pentru că profitul poate fi distribuit și pe alte destinații decât dividende.
   Distribuirea profitului nerepartizat, indiferent că provine din cel din anul anterior sau de acum 5 ani, se poate face oricând. Distribuirea lui se face prin hotărâre a asociaților, ei fiind cei care decid suma repartizată și destinația repartizării. Singura limită care există este suma profitului nerepartizat – nu se poate repartiza mai mult, în rest oricât din acesta poate fi distribuit ca dividend.

 49. buna ziua,
  vreua sa va intreb daca eu sunt asociat unic, in perioada 2010-2014 in 1171 este suma de 794000 lei pe credit. In anul 2015 iese profit in contul 121 credit suma de 62706. Nu am luat niciodata dividend, acum vreau sa iau iar contabila imi spune ca nu poate sa-mi dea mai mult decat exista in soldul contului 121 adica suma de 62706 din care va retine impozit. Acum in ianuarie 2016 impozitul pe dividend este de 5%??? eu daca sunt angajat mai trebuie sa declar si CASS dupa aceste dividend ??? Multumesc anticipat ! astept raspunsul dv.

 50. Mai am o intrebare : eu vreau sa ridic aceste dividend maine 06.01.2016 din banca, ce documente am nevoie?? si daca este novoie sa astept sa depunem bilantul? Multumesc

  1. Să vă răspund în ordine:
   – nu contabilul decide cât și cine ia dividende. Asociații decid asta.
   – asociații trebuie să decidă cu privire la distribuirea profitului
   – dacă am sold în contul 1171, sold ce reflectă profit din anii anteriori lui 2015, atunci eu pot decide oricând distribuirea profitului. Dar dacă distribui în 2015 acel profit atunci voi datora impozit de 16%. Dacă însă, în ianuarie emit o hotărâre de distribuire ca dividend a profitului din anii anteriori, atunci în 2016 când efectuez plata dividendelor, am obligația să rețin impozitul pe dividevnde din dividendul distribuit și CASS dacă este cazul. În cazul dumnevoastră nefiind unica sursă de venit, dacă ați distribui acel profit sau o parte din el (din cei 7940000 lei) în 2016 ca dividend, atunci la data plății lui aveți obligația să rețineți doar impozit.
   Dacă de exemplu distribuiți suma de 100,000 lei ca dividend, și din acea sumă decideți să achitați 20,000 lei atunci se va întocmi o listă de plată a dividendului unde se va înscrie dividendul brut, impozitul și dividendul net
   200000 lei dividend brut
   1000 lei impozit reținut
   19000 lei dividend net ce se va achita efectiv.
   Profitul anului 2015 se va putea distribui abia după finalizarea anului. La data bilanțului e nevoie să existe o propunere de distribuire a dividendului. Nu-l puteți distribui azi.
   Nu se pot efectua plăți în numerar către asociați, pentru dividende, în sumă netă mai mare de 10,000 lei. Și nici nu se pot face plăți fragmentate. Dacă se distribuie 100,000 lei nu se pot ridica parțial sume pentru că ar însemna să fragmentez plata și este interzis prin lege.
   Din bancă nu se ridică bani de către persoana fizică ci de către societate prin reprezentantul ei legal, iar banii ridicați din bancă intră în casierie și de acolo se plătesc numerar. Banca nu face plăți numerar către terți din banii societății.
   Puteți vira însă întreaga sumă într-un cont personal.

 51. buna dimineata,
  Doresc sa va descriu putin situatia mea din contabilitate, sunt mai incepatoare si deja sunt in ceata vis-à-vis de distribuirea de dividende si nu vreau sa gresesc, eu asta situatie am gasit-o in contabilitatea pe care am preluat-o. Va rog din suflet sa ma ajutati cu un raspuns cum pot sa fac ….. Deci va descriu fisa contului 1171

  Fisa contului
  1171 REZULTATUL REPORTAT – PROFITUL NEREP./ PIREDERE NEACOP.
  la 31.01.2010= 434.203 lei sold creditor
  la 31.01.2011= 1.376.931 lei sold creditor
  la 31.01.2012= 1.815.630 lei sold creditor
  la 31.01.2013= 1.679.845 lei sold creditor dar in 121 sold debitor(135.785)
  la 30.03.2013= ridicat dividend an 2011 = 438.000 lei ramane sold creditor la 1171=1.241.845 lei
  la 31.01.2014 = 900.632 lei dar in 121 sold debitor de 341.214 lei
  la 31.01.2015 = 794.268 lei dar in 121 sold debitor de 106.363 lei
  la 06.01.2015 = 817.832 lei dar in 121 sold creditor de 23.564 lei.
  Acum eu va intreb: avand in vedere ca in anul 2012, 2013, 2014 a fost pierdere dar pana in anul 2011 a fost profit iar in soldul creditor al lui 1171 in anul 2011 era o suma de 1.815.630 lei iar pierderea pe 2012,2013,2014+suma ridicata ca dividend pe 2011 este egala cu 1.021.362 lei imi mai ramane in sold creditor la 1171 suma de 794.268 lei la care se mai adauga profitul din anul 2015 in suma de 23.564 lei(sold creditor la 121) , avand un sold final creditor la 1171 de 817.832 lei. VA INTREB AS PUTEA SA DISTRIBUI DIVIDENDE AVAND IN VEDERE SITUATIA DESCRISA A CONTULUI 1171??? SI DACA DA, SE POATE SUMA DE 800.000 LEI ??? Va multumesc foarte mult pentru raspuns. O zi buna !

  1. Decizia de a distribui dividende aparține asociatului unic/asociaților, după caz. Ei pot decide dacă profitul din anii anteriori se poate repartiza ca dividend.
   Astfel sumele reprezentând profit din anii anteriori, profit nerepartizat, pot fi folosite pentru a fi distribuite dividende sau pentru a rămâne la dispoziția societății. Pierderile înregistrate ulterior pot fi recuperate din profit viitor dacă asta decid asociații/asociatul.

 52. in aceeasi decizie pentru repartizarea profitului pe dividende se poate ca un asociat sa dea / sa renunte ( fara niciun fel de obligatie) celuilalt asociat partea lui de dividende…altfel spus, ca toate dividendele sa fie ale altui asociat, si acestuia sa i se retina si tot impozitul???…pe statul de dividende aparand o singura persoana…??

 53. Buna ziua,am o un srl cu asociat unic care a decis sa i-a pentru prima data difidente nerepatrizate aferente anilor 2010,2011,decizia a fost prinsa in bilantul 2014 deci cu impozit pe dividente de 16%.dividentele nu au fost ridicate pana la data 20.01.2016,intrebarea mea este daca as putea sa renunt a mai ridica aceste dividente ,asociatul unic dorind sa ridice dividente aferente anilor 2014,2015 cu 5% fara cass.va multumesc

  1. Da, poate renunța, anula acea hotărâre, în anul 2015. Se va reflecta corespunzător și în contabilitate, prin stornarea repartizării la dividende și revenirea sumei la profit nerepartizat.

 54. nu am specificat mai sus ca nu s-a platit nici impozitul pe dividente de 16% pana in acest moment,din acest motiv am dori sa renuntam in a mai ridica aceste dividente.

 55. Buna ziua!

  Daca eu am pierdere inregistrata in anii anteriori, iar acum am profit, pot distribui acest profit pt dividende sau sunt obligata sa acopar prima data pierderea?

  Multumesc!

 56. BUNA ZIUA,am in 117 nerepartizat un profit aferent anilor anteriori .
  pot repartiza si ridica dividedele ce se cuvin pana la sf anului 2014 in februarie 2016,daca nu este inca aprobat bilantul pe 2015,?voi plati 5%impozit?cele pt anul 2015 le voi repartiza abea dupa aprobarea bilantului 2015.multumesc

  1. Doar repartizarea profitului realizat în 2015 e condiționată de aprobarea situațiilor financiare pe 2015.Profitul din anii anteriori lui 2014 poate fi repartizat ca dividend oricând, situațiile financiare pentru acei ani fiind deja aprobate și depuse.
   Pentru orice sume distribuite și achitate cu titlu de dividend începând cu anul 2016, impozitul este de 5%, indiferent de când provine profitul din care s-au făcut aceste distribuiri.

 57. daca exista vreun risc ,sa se interpereteze ca le-am ridicat pe cele din 2014 inaite de aprobarea bilantului pe 2015 si trebuie sa platesc 16%?

 58. Buna ziua! As dori daca se poate sa imi spuneti daca AGA in 2016 poate sa revina la o hotarare de repartizare a profitului din anii anteriori(2003-2004), profit ce a fost repartizat la alte rezerve, si acum ar urma sa aiba destinatia de dividend! Daca aceasta ar avea implicatii fiscale in afara de aceea de a plati impozitul pe dividende aferent!Mentionez ca avem lichiditati care sa acopere aceasta hotarare!
  Multumesc!

 59. buna ziua,
  va rog sa-mi spuneti daca
  in cazul unui asociat unic, care in luna mai 2015, odata cu depunerea sit fin pt 2014, decide repartizarea la divid. a unei intregului profit net , o suma de 5000 lei ,(117=457 5000 lei)
  dar pana la 31.12.2015 nu il ridica si constata , in luna decembrie 2015 ca rezultatul financiar ( al anului 2015)este pierdere
  se poate anula repartizarea facuta in mai 2015 , printr-o hotarare data in luna dec 2015,
  si storna 117=457 -5000 lei( tot in luna dec 2015)
  trebuie depusa aceasta anulare a hot la reg com sau publ la mon oficial ?
  multumesc

 60. Buna seara!as avea si eu o intrebare la dvs:sunt actionara la o firma infiintata in 2011 cu un procent de 15%.tin sa mentionez ca nu am beneficiat de nici o cota profit(dividente),in schimb am primit instiintare de poprire pe salariu de la actualul loc de munca pentru neachitarea taxelor de catre administratorul firmei in valoare de 24.000 lei.chiar nu pot sa demonstrez in nici un fel ca nu am beneficiat de nimik din aceasta firma si totusi sunt obligata dupa atatia anii sa-i platesc eu datorile la Anaf?va multumesc anticipat

  1. Nu cred să primiți doar o înștiințare de poprire. până la emiterea popririi mai sunt și alți pași. Poate a fost un proces, poate sunteți și administrator nu doar acționar. Dacă sunteți doar acționar nu ai de ce să facă poprire pe sume numai dacă în sarcina dvs ca persoană se stabilește vreo răspundere. La fel dacă aveți și calitate de administrator. Depinde și cu ce titlu este acea poprire, pentru ce fel de debite, cine a inițiat-o, etc.
   Cel mai bine și cel mai eficient este să luați legătura cu un avocat specializat.

 61. buna ziua,
  revin cu inca o precizare
  – impozitul de 16%,aferent anului fin 2014, nu s-a declarat in declaratia 100(in 2015)
  si nici nu s-a constituit ca si datorie (457=446 800 lei) deoarece nu s-a pus in plata dividendele .

  -in contul 457 mai exista,la 31.12.2015, un rest de plata dividende (net)de la inchiderea anului 2013, pt care in 2014 s-a constituit si achitat intreg impozitul datorat -in acest caz nu se mai poate storna soldul ?

  va intreb se poate acoperii pierderea de la anul 2015 , cu rezultatul reportat 117 ,din anul precedent -adica acei 5000 lei, care i-am stornat din dividend ,ii pot folosii cu inregistrarea
  1171=121 5000 ? sau nu ?
  multumesc

 62. Buna seara,
  Srl infiintat in 2015 cu asociat unic, obtine profit la finele anului.
  In 2016, dupa aprobarea sit. financiare, o parte din profit se repartizeaza la dividende, iar restul la alte rezerve( ct. 1068).
  Se plateste impozitul pe dividende si dividendele.
  Dupa plata dividendelor, se face cooptare de asociat nou care vine cu aport la capital de 90% iar vechiul asociat ramane cu 10%.
  Peste o perioada de timp, pe masura existentei disponibilitatilor banesti, se doreste revenire de la alte rezerve la dividende.
  Se poate face aceasta revenire, (va rog sa-mi spuneti si baza legala), cine are dreptul la aceste dividende si in ce cote?
  Multumesc

  1. Da, se poate face o astfel de revenire dacă există o hotărâre de anulare a celei precedente și care stabilește o nouă repartizare a profitului.
   Nu există o interdicție explicită în Legea 31/1990 în acest sens. Legea 31/1990 prevede doar că AGA hotărăște cu privire la repartizarea profitului – art.194 din lege – dar legea nu interzice acesteia să-și modifice propriile hotărâri.
   La dividende vor avea dreptul ambii asociați, dacă prin actul constitutiv, prin actul de modificare nu au convenit altfel. Doar în cazul cesiunii de părți sociale (dacă vechiul asociat i-ar fi cesionat părți sociale noului asociat) ar fi avut dreptul la dividend doar vechiul asociat, dar și acolo numai dacă prin actul de cesiune nu se stabilește altfel.

 63. Va rog
  Firma nu a avut lichidități in anii trecuți si profitul a fost trecut in ct.1068 ,acum sunt lichidități si suntem de comun acord sa repartizăm dividende
  Putem acorda aceste dividende acum de acest cont ?

  1. Nu, nu din acel cont. Eventual puteți decide anularea hotărârii anterioare prin care sumele respective au fost repartizate în 1068.

  1. Legea societăților comerciale. Aceasta permite distribuirea de dividende numai din profituri certe. Nu din fond de rezervă. De aceea e necesar să se anuleze repartizarea inițială și să se efectueze o altă repartizare.

 64. Va rugam daca ne puteti preciza urmatoarele:
  -deoarece nu am avut lichiditati si am facut mereu investitii, nu s-a putut lua o parte din profitul rezultat din anii anteriori(2002-2013) si sumele au fost trecute la alte rezerve in contul 1068. Precizez ca am avut profit in fiecare an.Se pot trece acum in 2016 pentru plata partiala la dividende?
  Unde anume este specificat daca se poate face operatiunea sau nu se poate face operatiunea, deoarece parerile celor pe care i-am intrebat sunt si pro si contra si nu am vrea sa facem greseli. As dori daca se poate sa-mi precizati o baza legala pentru aceste operatiuni din care sa rezulte daca se poate sau nu sa se faca operatiunea.

  1. Am mai răspuns la o astfel de întrebare.
   Nu se poate repartiza dividend decât din profit cert (obligația e prevăzută în Legea 31/1990 art.67 alin.3 “5 Nu se vor putea distribui dividende decât din profituri determinate potrivit legii.”
   Asta înseamnă că nu pot repartiza dividend dintr-un fond constituit anterior. Dar AGA are tot dreptul de a-și modifica propriile hotărâri ori de a le anula, în condițiile legii și actului constitutiv (adică cu majoritatea prevăzută de aceste acte) dacă legea nu interzice acest lucru.
   Legea 31/1990 la art.110-136 are prevederi legate de adunările generale. Unele sunt obligatorii, dar nicăieri în acele articole nu există interdicția adresată societăților de a anula sau modifica o hotărâre anterioară.
   În aceste condiții AGA poate anula o hotărâre anterioară și poate decide la o altfel de repartizare a profitului perioadei respective.

 65. Multumesc pentru clarificarile anterioare.
  Mai am o intrebare la care va rog sa ne dati niste lamuriri deoarece si aici parerile sunt impartite:
  -in cazul in care presupunem ca firma isi inceteaza activitatea si se inchide (din diverse alte motive nu ca faliment ),si daca nu dispune de lichiditati in acel moment , ce se intampla cu sumele ramase in contul 1068? Trebuie platit impozit pe acele sume avand in vedere ca in acest cont este profitul net din anii anteriori care nu s-a distribuit ca dividende dar pentru care la timpul lor s-a platit impozitul legal?
  Daca trebuie platit impozit care este cota procentuala ce trebuie aplicata?
  Ce se intampla daca trebuie platit impozit si firma nu dispune de bani?
  Unde gasim specificatii pentru aceste probleme si cum se procedeaza?

  1. Aici nu e chiar așa. Pasivul trebuie să aibă o acoperire în activ. Adică nu am doar sumă la 1068 ci am și ceva în activ. Un bun, o creanță, ceva. E adevărat că poate nu am lichidități, dar poate există altceva. În acest caz se analizează de la caz la caz. Poate e o creanță ce nu se mai poate încasa și care se trece pe costuri ceea ce ar duce la o pierdere contabilă caz în care suma din 1068 ar acoperi pierderea. Poate e un bun valorificabil ce, prin vânzare duce la obținerea de lichidități.

 66. Buna ziua,
  Daca am profit nerepartizat, afferent anilor 2010 – 2014, ramas in 117, pot decide sa repartizez pe dividend doar profitul afferent anului 2013 si 2014? Sau obligatia este sa repartizez prioritar, de la primul an?.
  Multumesc

  1. Nu există stipulată ordinea repartizării. Se poate repartiza doar profit cert. Nu spune nimeni în ce ordine. Logic ar fi să se repartizeze în ordine.

 67. Buna ziua
  Am urmatoarele situatii:
  1.Profit nerepartizat aferent anului 2013 in val de 400.000 lei(ramas in 117). s-ar putea decide repartizarea lui pe dividende. Exista 3 asociati , unul dintre cei 3 are si un contract de munca(drept pt care nu vom plati CASS pentru dividende). in schimb ceilalti 2, nu(rezultand ca ar trebui sa se plateasca cass ).
  intrebarea este urmatoare:
  se poate decide, prin hotarare AGA evident, ca doar acelui asociat (care are CIM) sa i se dea dividende iar celorlalti doi nu(sumelor lor ramand in soldul lui 117) sau este obligatoriu sa primeasca toti 3?

  2. in anul 2013 era un singur asociat, insa in anul 2015 au fost cooptati alti 2. intrebarea mea aste daca acesti 2 asociati au dreptul la dividende aferente unui exercitiu financiar la care nu au participat? multumesc

  1. 1. Da. Se poate repartiza. Nu se poate repartiza doar unui asociat repartizarea se face pentru toți asociații proporțional cu participarea la capitalul social. Pe de altă parte nu firma plătește CASS. Acesta în această situația va stabilit de fisc prin decizie anuală de impunere în contul persoanei beneficiare de venituri din dividende.
   2. Depinde. Dacă au fost cooptați prin cesiune de părți sociale, adică asociatul existent a cesionat din părțile sale sociale către ceilalți doi, atunci dividendele se cuvin doar celui care a cesionat părțile sociale dacă prin actul de cesiune părțile nu au convent altceva. De asemenea dacă asociații noi au intrat cu aport și au stabilit că profitul existent la data intrării lor i se cuvine numai celui care la acea dată era asociat unic atunci așa se repartizează.

 68. Buna ziua,
  Va rog daca se poate sa ma lamuriti si pe mine. Societate cu asociat unic rezident are profit, s-a hotarat plata dividendelor. Deoarece firma are incasari numai in euro, se poate proceda la plata dividendelor in euro?
  Multumesc mult.

 69. @Cristi
  Multumesc mult pentru raspuns. Totusi, la Art.3(2) se stipuleaza urmatoarele:
  ” (2) Toate celelalte operaţiuni între rezidenţi, care nu fac obiectul comerţului cu bunuri şi servicii, pot fi efectuate în mod liber fie în moneda naţională (leu), fie în valută.
  Ce sa inteleg de aici?
  Multumesc inca o data.

 70. @Cristi
  multumesc f mult
  intre timp am aflat ca , din ce 3 asociati, unul a intrat in firma in dec 2015, iar ceilalti doi(care au pornit afacerea imppreuna de la inceput,avand acelasi nr de parti sociale pina in dec 2015) au avut 20% cu 80%. cel care a avut 80% a renuntat la 40%.

 71. Buna ziua,
  SRL micro, infiintata in 2015, la sfarsitul anului 2015 nu are salariati. Societatea are activitate sezoniera pe timp de vara. va angaja personal numai pe perioada verii (iunie_septembrie 2016 – 2 salariati). In luna martie exista majorare de capital social prin cooptare de noi asociati, urmata de o cesiune de parti sociale (se retrage un asociat).
  Ce cota de impozitare micro va folosi in acest caz?

  1. În care caz? Pentru trimestrul în care nu aveți salariați cota este de 3%. În restul trimestrelor, cota depinde de numărul de salariați cu normă întreagă, angajați pe perioadă nedeterminată.

 72. Buna ziua. Va rog sa-mi spuneti daca pot sa repartizez dividente din anul 2005 in anul 2015 inclusiv, el fiind nerepartizat , ramas in contul 117. Multumesc.

 73. Buna ziua am o intrebare … ️️Daca cineva are certificat de actionar la o societate .. ️️Trebuie sa se ceara in scris dividente sa- u primeste Automat ? Se Pot obtine din urma dividentele ? Din 1996? Multumesc

  1. Se primesc automat dacă există o hotărâre AGA prin care profitul societății se repartizează ca dividend. Altfel nu are ce să primească.

 74. Buna ziua,

  Pe 19mai 2015 s-a intocmit hotararea AGA pentru distribuirea dividendelor aferent profitului 2013 si 2014. In 2013 si 2014, 2 actionari aveau o detinere de cate 16,5%, iar din10 mai 2015 s-a micsorat detinerea la 15,365%, cf act constitutiv. Dividendele le distribui conform detinerilor la data HOT AGA sau la conform detinerilor din 2013 si 2014? Multumesc.

  1. Conform deținerilor de la data realizării profitului distribuit, dacă prin actul prin care se reduc deținerile nu se specifică altceva.

 75. Buna ziua,

  Am infiintat UN SRL- microintrepindere platitoare de impozit pe venit, iar intrebarea mea este: cum se va calcula profitul contabil pentru distribuirea dividendelor? In acelasi mod ca la o microintrepindere platitoare de impozit pe profit, mai exact se vor aplica regulile din Codul fiscal privind calculul rezultatului fiscal, cheltuieli deductibile, cheltuieli nedeductibile?

  Multumesc

  1. Dividendele se distribuie din profitul net contabil, indiferent de modul de impozitare aplicat societății. Profitul net e dat de diferența simplă dintre venituri și cheltuieli, fără a avea importanță ce venituri sunt sau nu impozabile sau ce cheltuieli sunt sau nu deductibile.

 76. Buna ziua

  Sunt asociat intr-o societate din 2010. Aceasta societate a avut cinci asociati initial, din 2011 am ramas trei. Eu detin 5 % adica din 20 parti sociale, eu detin una. Pentru inregistrarea companiei societatea a avut nevoie de actele mele de medic. Am propus celorlalti doi asociati sa-mi plateasca dividentele macar pe ultimi trei ani si ei amana. va rog sa-mi dati o solutie ce pot face in aceasta situatie. Toti avocatii imi cer bani inainte de a se intalni cu ceilalti doi actionari.

  Cum formulez cererea de dividente. Cum pot obtine drepturile mele in mod legal fara sa ajung in instanta. Exista vreun formular pe baza caruia pot solicita dividentele. Nu am cunostinte juridice. de profesie sunt medic.

  Astapt urgent un mesaj de la dvs.

  Va multumesc

  1. Nu e chiar așa de simplu: în mod normal situațiile financiare se aprobă prin hotărâre AGA. Adică o adunare la care se convoacă toți asociații.
   Trebuie să consultați actul constitutiv și să vedeți:
   – cum se convoacă AGA
   – de ce majoritate este nevoie pentru aprobarea hotărârilor AGA de aprobare a situațiilor financiare
   – de ce majoritate este nevoie pentru repartizarea profitului
   Dacă AGA poate aproba situațiile financiare cu majoritate simplă – votul a 51% din părțile sociale și dacă tot de atât e nevoie de repartizarea profitului ca dividende, indiferent de cererea făcută nu înseamnă că veți și primi dividende.

 77. Buna ziua, am un certificat cu actiuni de la cuponiada. Acum cateva zile am primit o invitatie de la firma ca pot sa le vand.
  Cu ani in urma au dat ceva dividente, eu nu am fost anuntata ca se dau, deci nu am stiut.
  Acum cand am intrebat ce se intampla cu dividentele neridicate mi s-a transmis ca s-au prescris, deci nu le mai pot primi.
  Este legal ? Daca da prin ce act sau lege se face asta.
  Multumesc.

  1. Codul civil prevede prescrierea unor datorii la anumite termene. Eu vă recomand să consultați un avocat pentru detalii legate de această speță.

 78. Buna ziua, am si eu o intrebare: daca am de distribuit 150.000 lei ca si dividende, dar nu exista lichiditati decat pentru 100.000 lei, restul de 50.000 lei se pot distribui ulterior?
  Multumesc anticipat!

 79. Luminati-ma si pe mine va rog in urmatoarea problema:
  1. Am profit de 163000 la 2015. La inceputul anului am facut nota 121=117 cu suma asta.
  Acum seful zice ca vrea dividende la suma asta . Ar trebui sa fac 163000 x 5 % = 8150 lei
  sa inteleg ca din 163000 cat e profitul ar trebui sa platesc 8150 lei impozit si diferenta de 154850 i-o dau lui sau cum?

  2. Am sume ridicate de asociat in suma de 200000 din casa avand un contract de imprumut pe aceasta suma. Acestea ar trebui restituite de catre asociat firmei. In caz de repartizare dividende se poate face o compensare intre conturi? Practic el sa nu mai aduca suma respectiva iar societatea sa nu ii mai dea dividentele datorate?
  Acesti bani sunt luati in limita a 5000 pe zi in cursul anului 2015 si 2016.
  Am facut dispozitie de plata si nota contabila 461=5311 de fiecare data cand a luat bani din casa. Care ar fi notele contabile de facut in cazul unei compensari?

  3. Am profit vreo 150000 aferent anului 2013.Pot fi ridicate dividende acum?

  4 Se accepta plati fragmentate sau trebuie platite o singura data?

  1. 1. Da.
   2. Nu prea este legală acordarea de împrumuturi către asociat. Compensarea se înregistrează 457=461
   3. Da, dacă se distribuie ca dividend.
   4. Dacă suma distribuită ca duvidend depășește 10,000 lei atunci doar 10,000 lei pot fi achitați numerar, iar restul doar prin virament. Se pot plăti prin virament în oricâte tranșe, dar nu numerar.

 80. Societatea A. in anul 2014 – are 2 asociat : SRL B – 50% + 1 – PERS. FIZICA „A”– 50%
  In cursul anului 2014 a fost vândut o parte din acțiuni deținut de SRL B – către o terța persoana fizica, schimbând structura astfel : SRL B- 45%, PERS.FIZICA “A “– 50% – PERS. FIZICA “B” – 5%.
  Rezultatul reportat (117) sold credit in 2014 a fost 1000.000 Ron – provenind din anul 2010 – 500.000, 2011 – 200.000, 2013 – 200.000 , 2014 -100.000 Ron.
  In cursul anului 2015 AGA – decide repartizarea profitului realizat in 2010 – 500.000 Ron, catre SRL B – 50% ,CATRE PERS. FIZICA – „A” – 50% -, si a platit impozitul pe dividend aferet.
  A fost procedat corect- repartizarea profitului din 2010 – cu aceasta pondere? Sau trebuia repartizat in asa fel incat – 225.000 SRL – B, 200.000 PERS. FIZICA „A” , 25.000 PERS. FIZICA „B”.?
  Cum putem remedia problema, in cazul in care nu am procedat corect?

  1. Dacă noul asociat a intrat prin aducerea unui aport, nu prin cesiune către el a părților sociale de către unui din acționarii existenți la acea dată, atunci și noul asociat are dreptul la dividende pentru acea perioadă.
   Dacă noul asociat a intrat prin cesiunea către el a părților sociale de către unui sau mai mulți asociați existenți în firmă și dacă prin actul de cesiune nu se specifică nimic referitor la dreptul acestuia de a primi dividende din profitul anilor anteriori, atunci noul asociat nu are dreptul la dividende distribuite din profitul anilor în care nu a deținut calitatea de asociat.

 81. Va rog sa ma ajutati in urmatorul caz :
  1. Profit anul 2010 = 41.000 ; anul 2011 = 7.400 ; anul 2012 = 4.400 ; anul 2013 = 8.000 ; anul 2014 = 8.700 , tot profitul fiind repartizat pe rezerve (1068) , anul 2015 profit nerepartizat pana la data depunerii bilantului 7.500
  Se poate decide revenire repartizare profit de la rezerve la dividende si pot distribui și sume mai mici din profit de exemplu in data de 20.06.2016 sa distribui 10.000 la care sa achit 5% pana in data de 25.07.2016 , in data de 20.07.2016 alt 10.000 si tot asa in fiecare luna pana la sfarsitul anului sa distribui cate 10.000 si sa achit 5% la el ? in idea in care profitul anului 2010 a fost de 41.000 ron repartizat pe rezerve.

 82. Buna ziua. La un SRL activitate transport, cu asociat unic si administrator, se doreste achizitionarea unui camion sh din Romania de la persoana fizica, din profitul nerepartizat al firmei din anii precedenti. Sold in casa nu este suficient. Ce solutie ar fi in acest caz? Multumesc.

 83. Buna ziua, va rog sa ma ajutati si pe mine cu un raspuns in urmatoarea situatie: societate cu 3 asociati, avem profit la sfarsitul anului 2015, preluat in 2016 pe 117. La aprobarea bilantului, in hotararea AGA am trecut ca acest profit sa ramana nerepartizat. Acum insa avem nevoie de bani si dorim sa distribuim dividende. Intrebarea este daca se poate, avand in vedere AGA de la aprobarea bilantului. Este in regula daca intocmim o hotarare acum in care specificam ca acel profit se distribuie pe dividende? Dupa care sa le platim si bineinteles sa depunem declaratia 100 si sa platim impozitul aferent. Si cu privire la CASS, mentionez ca doi dintre asociati sunt angajati, insa cel de-al treilea nu. Cum se procedeaza cu plata CASS in cazul acestuia din urma? Depune el ceva la ANAF, sau societatea? Multumesc anticipat.

  1. Da, se poate face acum o hotărâre. Dvs aveți obligația reținerii la sursă a impozitului pe dividende. CASS se stabilește de către organul fiscal, dacă e cazul, prin decizie emisă pe numele persoanei beneficiare a dividendelor, nu se reține la sursă.

 84. Buna seara,
  Am un srl care in 2015 a avut asociat unic cu 100% aport la capitalul social. In 2016 se face cooptare de asociat astfel: primul asociat ramane cu 10% si aldoilea vine cu 90% aport. Se doreste repartizare dividende aferente anului 2015. Care sunt cotele de participare la repartizarea dividendelor dupa cooptare?
  Multumesc anticipat.

  1. Cele de la data distribuirii dacă prin actul constitutiv nu s-au introdus, la cooptarea noului asociat, de prevederi speciale cu privire la distribuirea profiturilor anterioare.
   Doar în cazul cesiunii părților sociale, ceea ce înțeleg că nu e cazul aici, dividendele se cuvin celui care a cesionat dar și aici numai dacă părțile nu au convenit altfel.

 85. Buna ziua,

  Am o intrebare legata de calculul impozitului pe dividende.
  Indiferent daca asociatii sunt persoane fizice sau juridice procentul de 5% de aplica la profitul brut repartizat?

  Multumesc!

  1. Da. Cota este identică. În cazul acționarilor persoane juridice poate exista și o scutire de la plata impozitului. Vedeți art.43 CF.

 86. Multumesc pentru raspuns.
  Ideea este vroiam sa pun accent pe “5% din profitul brut repartizat”, in sensul ca un expert contabil mi-a spus ca la persoanele juridice impozitul pe dividende reprezinta 5% din profitul brut repartizat, iar la persoane fizice 5% din dividendul net. Este adevarat?

  Multumesc anticipat!

 87. Ce poate sa faca un actionar minoritar pentru a putea obtine dividende, in cazul in care actionarul majoritar voteaza intodeauna pentru reinvestirea profitului, de ani de zile acesta neprimind niciun dividend?

  1. Dacă distribuirea profitului se face cu majoritate de voturi sau cu votul majorității capitalului, nu poate face nimic. Depinde foarte mult de prevederile pe care le are actul constitutiv, prevederi legate de repartizarea profitului.

 88. In ce situatie nu pot plati dividende, chiar daca societatea are profit ? Exita vreo legatura intre plata dividendelor si capitalul propriu? Daca da, care este aceasta ?

  1. Există o astfel de legătură. Este interzisă orice repartizare sau distribuire de profit, conform art.69 din Legea 31/1990, dacă se constată o pierdere a activului net. În acest caz capitalul social trebuie reîntregit sau redus.
   De asemenea este obligatorie repartizarea din profit a 5% pentru rezerva legală. Această obligație există câtă vreme rezerva legală este sub 20% din capitalul social.

 89. Daca in 2016 adunarea generala a hotărât să distribuie dividende pt anul în curs, si o parte le-a distribuit , cum pot sa inegistrez in contabilitate.

  1. Nu poate decide asta dacă e vorba de profitul anului curent. Poate distribui dividende numai din profit cert. Profitul e cert abia la finele anului, la întocmirea situațiilor financiare.
   Dacă e vorba de profit din anii anteriori, nedistribuit anterior, se înregistrează
   1171=457 la data distribuirii
   la data plății
   457=446 impozitul reținut
   457=5311 sau 5121 plata efectivă

 90. Buna ziua,
  Am o societate care a facut plata impozitului pe dividende in noiembrie2016, dar nu a fost posibila
  ridicarea lor de catre asociati, din motive financiare. Incalc legea daca se vor plati ulterior dividendele catre asociati ??

  1. Plata impozitului se face în luna următoare achitării dividendelor. Eventual puteți face un act prin care stipulați că le lasă mai departe societății ca aport. În acest caz în octombrie înregistrați 117=457, 457=446 și 457=4551.
   Rambursarea sumelor către asociați se va face cu respectarea Legii 70/2015.

 91. Buna ziua,

  1 Daca Asociatia este club sportiv poate efectua plati in dividende?
  2 Daca da,aceasta plata se poate face din casa sau doar prin banca?
  3 Care este suma maxima platibila si care este impozitul?

  Va multumesc.

 92. @Cristi
  Buna ziua.
  Am profit repartizat pe dividende din anii 2013, 2014, 2015 (bilant depus, tot tacamul), dar nu a fost distribuit si nu a fost ridicat de asociatul unic, care sunt eu. Ce documente trebuie sa faca AGA pentru ca sa pot lua dividende? Inainte de hotarare, trebuie facuta propunere de distribuire si/sau proces verbal de sedinta? Documentele trebuie facute/intocmite pentru fiecare an in parte (separat pentru profitul fiecarui an) sau se pot face intr-o singura propunere – proces verbal – hotarare. Am un contabil care pur si simplu nu stie.

  Va multumesc anticipat.

 93. Si inca ceva. Documentele mentionate se pot face in aceeasi data din a.c. 2017, sau trebuie la intervale de timp si date din calendar diferite. Multumesc

  1. Dumnevoastră spuneți că aveți profit repartizat pe dividende – “Am profit repartizat pe dividende din anii 2013, 2014, 2015 (bilant depus, tot tacamul)” . În acest caz înseamnă că vorbim despre profit repartizat deja.
   Dumnevoastră trebuie să determinați dacă profitul e profit nerepartizat, aflat în sold la contul 1171 sau e profit deja repartizat și contabilizat în contul 457. Dacă e în 457 atunci înseamnă că a fost înregistrată o repartizare a profitului la dividende.
   Dacă a fost înregistrat ca dividend înseamnă că a existat o hotărâre AGA în acest sens. Mai înseamnă un lucru: că a fost distribuit asociaților, dar că nu a fost achitat, ceea ce înseamnă că trebuia să se achite impozit pe dividende până la 25 ianuarie a anului următor celui în care s-au înregistrat dividendele.
   Să mă explic: dacă firma dvs. a înregistrat profit în 2013 și, în 2014 acesta a fost înregistrat ca dividend, înseamnă că în 2014, la aprobarea situațiilor financiare a existat și o hotărâre AGA care să prevadă acest lucru. Distribuirea profitului asta înseamnă – să existe o hotărâre ce să indice destinațiile sale. Dacă acel profit a fost contabilizat în 2014 ca dividend, dar nu a fost achitat de societate asociatului unic/asociaților săi, atunci societatea avea obligația să calculeze impozitul pe dividendele distribuite și neachitate până la 31 decembrie 2014 și până pe 25 ianuarie 2015 trebuia să-l declare și să-l achite chiar dacă a a efectuat plata dividendului net către beneficiari. Iar suma ce rămânea în sold era suma netă și putea fi achitată oricând asociaților. Impunerea în acest caz se face cu cota din anul distribuirii profitului.

   Dacă dimpotrivă, nu e în contul 457 ci se află în continuare în soldul contului 1171, atunci afirmația dumnevoastră “Am profit repartizat pe dividende din anii 2013, 2014, 2015 (bilant depus, tot tacamul” nu este corectă. Aveți profit din anii anteriori, dar nu este repartizat.
   În acest caz pentru a-l repartiza la dividende este necesară o hotărâre AGA ce să prevadă repartizarea profitului ca dividend. Aceasta trebuie să indice beneficiarul (beneficiarii) dividendului și suma brută a dividendului cuvenit.
   Se poate repartiza întreg profitul la dividende, însă, în acest caz, este obligatorie respectarea plafonului de plăți numerar – se va putea achita numerar o singură dată o sumă de maxim 10000 lei, iar restul doar prin bancă. În cazul în care există mai multe hotărâri AGA vorbim despre plăți pe documente diferite și plafonarea plății în numerar se poate face la fiecare repartizare în parte.

 94. Buna ziua,

  Am avut calitatea de actionar intr-un S.A. pana in luna octombrie 2013. In acte – contract cesiune, Hotararea AGA – am mentionat ca imi pastrez dreptul asupra dividentelor neridicate pana in octombrie 2013. In momentul de fata societatea va distribui dividente pentrul anul 2013 dar am fost instiintat ca nu pot primi dividente pentru anul 2013 pe motiv ca profitul se calculeaza cumulativ pe un an financiar si nu pe luni calendaristice. Mai concret nu mi se pot distribui dividente pentru primele 10 luni ale anului 2013 cat am avut calitatea de actionar si ca ar fi trebuit sa pastrez calitatea de actionar pana pe 31.12.2013. Daca se pot distribui aceste dividente va rog sa-mi spuneti cum se procedeaza dpdv contabil

  1. Și eu spun la fel.
   La data cesiunii nu puteți opta decât pentru dividendele ce au fost distribuite până la acea dată sau pentru profituri certe realizate până la data cesiunii și nedistribuite ca dividend.
   Adică în 2012 firma a avut profit și a rămas ca profit nerepartizat. La data cesiunii e tot profit nerepartizat și se repartizează ca dividend abia în 2015, caz în care beneficiați și dvs de dividend.

 95. @Cristi
  Speta e putin altfel. Am incercat sa me exprim cat mai bine.
  Contabila mi-a zis ca nu poate sa-mi dea dividente pentru anul 2012 pentru ca am pierdurt calitatea de actionar in octombrie 2012. Ca ea nu stie sa calculeze valoarea dividente care mi se cuvin intrucat ea calculeaza profitul pe ani calendaristici intregi (01.01.xxxx – 31.12.xxx). Ca nu poate sa aplice regula de trei simpla ca sa-mi dea ce mi se cuvine.
  Intrebare: Daca am dreptul la dividente pe 10 luni din anul 2012 cum se calculeaza distribuirea pentru persoana mea din total divindente aferente anului 2012?

  1. În întrebarea inițială vorbeați de anul 2013. Spuneați că ați pierdut calitatea de acționar în octombrie 2013, de aceea răspunsul meu era exemplificat cu anul 2012.
   Dar el se menține. Are dreptate. Puteți primi dividende din profitul anilor anteriori anului în care ați pierdut calitatea de acționar, profit nedistribuit până la acea dată sau distribuit ca dividend, dar neridicat de către dvs.

 96. @Cristi
  Am gresit la reply. E vorba de octombrie 2013 asa cum am scris in postul initial. Atunci am pierdut calitatea de actionar. Am dreptul la dividendele aferente perioadei 01.01.2013 – 30.10.2013?
  Daca da? Cum se calculeaza distribuirea lor in favoarea persoanei mele doar pentru cele 10 luni aferente anului 2013?

  1. V-am răspuns de fiecare dată la întrebare: nu aveți dreptul să primiți dividende pentru anul în care ați pierdut calitatea de acționar. Puteți primi dividende doar din profitul anilor anteriori celui în care v-ați pierdut calitatea de acționar. Dividend se poate acorda numai din profit cert, iar la data pierderii calității de acționar profitul lui 2013 nu era unul cert. Nici măcar nu se cunoștea destinația lui.

 97. Buna seara!ma confrunt cu urmatoarea situatie:de la o firma (care era detinuta de un s.a al meu,)care a intrat in insolventa ,am avut de primit bani ,sub forma de dividende care le am incasat ca persoana juridica deoarece firma era detinuta de firma mama,care e un s.a.in firma mama am introdus acesti bani luati sub forma de dividende de la firma care a intrat in insolventa,si i am transformat din nou in dividende ca sa i pot lua.intrebarea mea este daca pe profitul firmei in insolventa s a oprit impozitul pe venit si apoi din ce a ramas mi au fost distribuiti mie sub forma de dividende,apoi introducandu i pe acestia in firma mama si luandu i de aici tot ca dividende,trebuie sa platesc impozit din nou ,acei 5%?

 98. Daca investitorul a rascumparat actiunile inainte de data platii dividendelor mai are drept la dividend? Mentinez ca acesta inca detinea actiunile la data de inregistrare.

 99. Daca investitorul a VANDUT actiunile inainte de data platii dividendelor mai are drept la dividend? Mentinez ca acesta inca detinea actiunile la data de inregistrare. (Am gresit initial.)

  1. Da, dacă la data cesiunii profitul era repartizat ca dividend și dacă vânzătorul a menționat clar la vânzare că nu renunță la dreptul său de a primi acele dividende caz în care chiar în situația în care se face o distribuție ulterioară din profitul realizat anterior vânzării, el va primi dividende și ulterior cesionării acțiunilor proprii.

 100. pot sa declar,sa platesc impozitul la dividente si sa ridic dividente daca exista datorii la stat pe celelalte surse?

  1. Da. Dar plata impozitului pe dividende, efectuată în contul unic, nu duce neapărat la stingerea lui cu prioritate. Dacă aveți impozit pe venituri din salarii se va stinge acel impozit.

 101. Buna ziua ,
  Este legal sa fie prevazut in statutul unui SA , ca plata dividendelor se face prioritar pentru asociatii care au si calitate de angajati la acea firma ?

  1. Nu cred că este legală o astfel de abordare. Însă există posibilitatea însă să se emită acțiuni preferențiale fără drept de vot însă. Acestea conferă titularului:
   a) dreptul la un dividend prioritar prelevat asupra beneficiului distribuibil al exercițiului financiar, înaintea oricărei alte prelevări;
   b) drepturile recunoscute acționarilor cu acțiuni ordinare, inclusiv dreptul de a participa la adunarea generală, cu excepția dreptului de vot.
   Nu pot fi titulari ai unor astfel de acțiuni administratorii, directorii, respectiv membrii directoratului și ai consiliului de supraveghere, precum și cenzorii societății.
   Valoarea acestor acțiuni este limitată la o pătrime din capitalul social și vor avea aceeași valoare nominală ca și acțiunile ordinare.
   Vedeți art.94-96 din Legea 31/1990

 102. Buna ziua.Am avut un contract de administrare(mandat) cu o societate comerciala cu capital de stat si in acest contract era stipulat si aprobat de Consiliul local de la acea vreme(2011) ca am dreptul la 3% din profitul net pe langa indemnizatie .Actualul consiliu refuza recunoasterea contractului cu clauza de 3% pe motiv ca nu trebuia sa fac profit si sa dau banii la stat.Ce este de facut?Cat timp se mai poate platii acesta si daca este legal ce fac ei?Multumesc

  1. Vă recomand să luați legătura cu un avocat specializat în astfel de spețe. În opinia mea nu se poate refuza nejustificat executarea unui contract, fără a exista un motiv legal invocat, motiv nu doar legal ci și valid și care să aibă legătură cu speța respectivă. Eu aș deschide acțiune în instanța de contencios împotriva unei eventuale hotărâri prin care s-ar anula plata sumei pentru exercițiile trecute.

 103. Buna ziua, ma puteti ajuta cu o lamurire asupra platii efective a dividendelor? Vorbesc despre plata efectiva a lor, nu repartizarea lor prin hot AGA la bilant. Deci inchei anul, fac hot AGa si repartizez dividende la data bilantului, atunci in acel moment pot si achita? Sau trebuie sa depun intai bilantul la anaf si platesc efectiv pe urma dividendele ? Daca aveti un articol din lege la concret ar fi tare bine. Multumesc, numai bine, Adriana

  1. Puteți achita dividende odată ce există hotărâre AGA de aprobare a situațiilor financiare, o hotărâre AGA de aprobare a destinației profitului și una de repartizare efectivă a profitului ca dividend.
   Condiția de bază este ca situațiile financiare anuale să fie aprobate prin hotărâre AGA.
   Că sunt depuse sau nu la ANAF nu e condiție prevăzută de legea 31/990 R. De exemplu puteți aproba situațiile financiare în 30/04 și depunerea efectivă să o faceți abia în 25/05.

 104. Buna ziua, ma puteti ajuta cu urmatoarea situatie?
  In baza unei hot AGA asociatii au hotarat redistribuirea unei parti a profitului ramas nerepartizat din anii anteriori, in ct 1068, in dividende 1068 = 1171 si in momentul ridicarii 1171 = 457 si retinerea impozitului de 5% 457 = 446
  Tot in baza AGA s-a hotarat si acoperirea pierderilor din anii anteriori, conform unui RIF, din fondul alte rezerve 1068 = 1174 si plata 1174 = 512
  Multumesc si o zi buna va doresc.

 105. Vin cu completari la intrebarea initiala. De fapt profitul a fost distribuit in alte rezerve 1068 in baza hot AGA si tot in baza hot AGA, SPER ca se poate reveni asupra acestei repartizari care nu isi mai are obiect.
  Sau trebuia 1171 = 1068 cu semnul minus?
  Este posibila aceasta operatiune din punct de vedere juridic si care sunt consecintele fiscale?
  Mii de multumiri si numai bine va doresc.

  1. Da, este posibil. Nu există consecințe legale. În spatele unei astfel de înregistrări trebuie să existe o hotărâre AGA prin care să decidă exact acest lucru. Anularea hotărârii anterioare fie integral fie parțial și modul de repartizare ulterioară.

 106. Buna seara, o societate poate decide printr-o hot. AGA sa nu mai distribuie dividende, chiar daca a depus situatiile financiare anuale la care a fost atasata propunerea de distribuire a profitului la dividende ?
  Multumesc anticipat de raspuns ! Daca se poate si cu o baza legala…

  1. Da, se poate. Legea 31/1990 nu are o astfel de interdicție – asociații să nu poată să-și revoce sau modifice o hotărâre anterioară.

 107. @Cristi

  Cristi :
  Da, se poate. Legea 31/1990 nu are o astfel de interdicție – asociații să nu poată să-și revoce sau modifice o hotărâre anterioară.

  A avut sold in 542 si in iunie inainte de bilant au fost trecuti banii in 461.Se pot compensa acesti bani daca primeste dividendele .

  Multumesc

  Cristi :
  Da, se poate. Legea 31/1990 nu are o astfel de interdicție – asociații să nu poată să-și revoce sau modifice o hotărâre anterioară.

  @Mihaela
  Buna ziua.
  Administratorul firmei este si asociat (detine 85% din actiuni)dar a fost si salariat pana pe 27 decembrie.
  Intrebarea mea este urmatoarea:
  -firma are profit si vrea sa repartizeze o parte din profit,fiind angajat poate sa incaseze aceste dividende?

  1. 1. Da, se pot compensa sumele.
   2. Da. Este irelevant că a fost și salariat. Orice asociat are dreptul la dividende proporțional cu cota sa de participare la capital, dacă AGA decide repartizarea profitului ca dividend.

 108. Buna ziua.Am actiuni (in urma cuponiadei)la o societate comerciala care nu este listata la bursa.Am fost la ei la fabrica si mi-au zis ca nu sau dat dividente pe anii anteriori,dar au refuzat sa-mi dea ceva in scris (ca sa fiu sigur ca nu este o minciuna).Cum pot afla oficial daca sau dat sau nu dividente?

 109. Buna ziua, Un SRL cu 3 asociati nu a repartizat dividende din 2015 si pana in prezent. Un singur asociat doreste ca aceste dividende sa ii fie repartizate si platite, restul asociatilor nu doresc sa le fie distribuite. Ce solutii exista?

  1. Soluții la ce? Să i se repartizeze dividende?
   Depinde de ce scrie în actul constitutiv. Aceasta este o problemă pentru care este necesară consilierea unui jurist, a unui avocat, nu a unui contabil.

 110. Buna ziua,

  Un SRL cu unic asociat, in iulie 2019 coopteaza un nou asociat prin majorare de capital.
  La aceasta data, exista in evidentele contabile urmatoarea situatie:
  – un rest de dividende repartizate dar inca neplatite aferente 2017
  – profit nerepartizat aferent 2018, dar care urmeaza a fi repartizat pe dividende.
  Noul asociat intrat in iulie 2019, are drept asupra acestor sume, reprezentand dividende din perioade trecute :2017-2018?
  Multumesc

 111. Buna ziua! Intr-o societate, prin hotarare AGA se poate decide ca un asociat (pers.fizica ce detine 80% din capital) sa nu ridice dividende, in schimb celalat asociat (pers.juridica 20%) sa decida distribuirea dividentelor? Exista in legislatia de specialitate o astfel de interdictie? Multumesc!

  1. Depinde ce scrie și în actul constitutiv legat de hotărârile AGA. Dacă acolo scrie că o hotărâre AGA se poate lua de către oricare din membri, da, altfel dacă scrie că se ia cu majoritate, nu.
   Dividendul se distribuie proporțional cu cota deținută de fiecare asociat dacă în actul constitutiv nu scrie altfel.

 112. Buna ziua, asociatul unic al unui SRL decide lichidarea și radierea firmei. In balanța contabila are sold creditor cont 4551 și sold creditor pe 457( are dividende de plata de mulți ani, la care a plătit impozitul pe dividende). Cum se pot închide aceste solduri in bilanțul de lichidare astfel încât să nu fie nevoit să mai plătească vreun impozit firma? Mulțumesc!

  1. Luați legătura cu un contabil. Doar partea de pasiv nu este relevantă. Contează și ce are în activ. Poate are bunuri, poate are stocuri, lichidități, etc. A da cu titlu de exemplu doar două conturi din pasiv nu este suficient. Țineți seama că aici nu veți primi asistență contabilă în sine ci, eventual, o opinie.

Lasa un comentariu

Adresa de email nu va fi publicata. Campurile obligatorii sunt marcate cu *