De început de an

03 Jan 2012 | Contabilitate, Diverse, Legislatie | 12 comentarii662 vizualizari

Sigla - Ministerului Finantelor

“Știri”, așa de început de an:

Ministerul Finanțelor a publicat proiectul ordinului de întocmire și depunere a  situațiilor financiare anuale. Probabil în zilele următoare va fi aprobat și va  apărea și programul de asistență.

Pe scurt, acesta prevede:

 

 • situațiile financiare se depun la unitățile teritoriale ale MF. Se vor depune pe suport electronic și în formă listată. Deși ordinul prevede posibilitatea depunerii acestora, semnate electronic, nu cred că se vor putea depuse așa. Mai mult, nici vorbă de depunere on-line.
 • firmele ce nu au avut activitate de la înființare, vor depune în termen de 60 de zile de la data încheierii exercițiului financiar (adică cel târziu la 29/02/2012) o declarație pe proprie răspundere
 • celelalte entități vor depune situațiile financiare la 150 de zile de la data încheierii exercițiului financiar, adică cel târziu la 29/05/2012.
 • societățile ce în 2011 au avut cifră de afaceri de până la 35,000 EUR și active totale de până la 35,000 EUR (adică 151190 lei), pot opta pentru depunerea situațiilor financiare simplificate.
 • se vor depune formularele “Bilanț” – cod 10, “Contul de profit și pierdere” – cod 20, “Date informative” – cod 30 – la fel de stufos ca și la cele două raportări anterioare și formularul “Situația activelor imobilizate” – cod 40, toate aceste însoțite de notele explicative

Cursul valutar la data de 31/12/2011, ce va fi utilizat pentru stabilirea perioadei fiscale de depunere a decontului de TVA, pentru efectuarea re-evaluării de final de an a elementelor de activ și pasiv exprimate în valută, încadrarea ca plătitor de impozit pe profit sau de impozit pe venit și în alte situații este 4.3197 lei/EUR. Deci, plafonul de 100,000 EUR va fi, în lei, 431970 lei, iar cel de 35,000 EUR pentru a putea opta pentru sistem simplificat de contabilitate, a nu depune raportarea financiară la 30/06/2012 (dacă nu se schimbă până atunci), va fi de 151190 lei. Atenție! Plafonul pentru înscrierea în scopuri de TVA rămâne 35000 EUR evaluați la cursul de la 01/01/2007, rotunjit la următoarea mie de lei, adică 119000 lei/an.


În ianuarie veți avea de depus, în funcție de datele din vectorul fiscal, până la 25/01/2012 – D100, D112, D300, D390, D394 pentru semestrul II 2011. Nu uitați: la impozitul pe profit fie veți depune D100 înscriind o sumă egală cu cea de la trimestrul III al anului 2011, fie nu veți declara deloc acest impozit. Veți mai depune 010, pentru cazurile în care aveți obligația de schimba perioada fiscală pentru TVA, până la 31/01/2012.

Dacă sunteți înregistrați în scopuri de TVA în România, veți mai depune 092 dacă ați avut AIC de bunuri în decembrie 2011, până la 05/01/2012, iar formularul 094 se va depune până la 25/01/2012 dacă în 2011 ați avut cifră de afaceri (operații impozabile) mai mici de 100,000 EUR și nu ați efectuat AIC de bunuri.

D101 se va depune în acest an fie până la 25/03/2012, dacă nu ați declarat impozit pe profit prin D100 indiferent cum ați declarat impozit pe profit prin D100 depusă la 25/01/2012, fie până cel târziu la 25/03/2012 dacă ați declarat în D100 o sumă egală cu cea de la trimestrul III al anului 2011. Așadar, aveți grijă, termenul de depunere al acestei declarații este mai scurt cu o lună în acest an față de cel din anii anteriori.

Pentru 2011 se va depune D101 conform regulilor valabile pentru 2011, conform OG 30/2011, Art.II punctul 6.

OG 2/2012 clarifică aspectul depunerii D101.

Fișele fiscale (formularul 210) se vor depune până la 29/02/2012 la organul fiscal pe raza căruia contribuabilul își are sediul.

D392A și D392B se vor depune până la 25/02/2012.392A se va depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, iar 392B se va depune de către persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, ce au avut în 2011 o cifră de afaceri mai mică de 119,000 lei (adică plafonul anual pentru înregistrarea în scopuri de TVA).


D112 – dacă în anul 2011 ați avut mai puțin de 3 salariați și, atenție, venituri totale mai mici de 100,000 EUR, nicidecum cifră de afaceri mai mică de 100,000 EUR, veți depune D112 trimestrial. Prin opțiune veți putea depune D112 și lunar. Un sfat: dacă legal perioada de depunere este trimestrul, nu depuneți opțiunea scrisă pentru depunerea lunară. Oricum veți putea depune și plăti lunar chiar dacă perioada înscrisă în vector este trimestrul și nu luna.

Dacă aveți obligația depunerii D112 trimestrial, așa cum știți, aceasta se realizează prin depunerea până cel târziu în 25 a lunii următoare trimestrului, a 3 declarații, câte una pentru fiecare lună a acestuia. Totuși dacă într-o lună din trimestru veți avea o desfacere de contract de muncă sau un concediu medical, aveți obligația depunerii declarației D112 pentru luna respectivă și cele anterioare ei până la 25 a lunii următoare. De aceea am și dat sfatul ca depunerea să o faceți lunar oricum. Un avantaj este că termenul de plată va rămâne 25 a lunii următoare trimestrului, chiar dacă veți depune, anticipat, lunar, declarațiile.


D100, D300 și D710 pentru perioade anterioare lunii noiembrie 2011 se vor depune exclusiv la ghișeele administrațiilor fiscale, nu on-line, iar cele începând cu declarațiile lunii noiembrie 2011 se vor depune fie on-line, dar prin portalul e-guvernare, fie la ghișeele administrațiilor fiscale, pe suport CD însoțite de declarația listată.

D390 se va depune la fel ca cele enumerate anterior, cu precizarea că listate cu cod de bare sau pe dischetă se vor depune pentru orice perioadă anterioară lunii decembrie 2011, iar începând cu decembrie 2011 se vor depune și acestea pe e-guvernare on-line sau pe CD la ghișee.

D394 se va depune în ianuarie pentru semestrul II al anului 2011, iar începând cu ianuarie 2012 se va depune la același termen stabilit pentru D300. Astfel dacă veți avea obligația depunerii D300 lunar, veți depune și D394 lunar, dacă aveți obligația depunerii trimestriale veți depune D394 trimestrial. Începând cu 2012, în D394 se vor evidenția și achizițiile și livrările pentru care s-a aplicat taxarea inversă în mod separat de achizițiile și livrările pentru care nu s-au aplicat măsurile de simplificare. Achizițiile și livrările de cereale supuse taxării inverse se vor declara distinct. Formularul se va schimba, va fi în format PDF și se va depune cu XML atașat, on-line sau la ghișeu. Nu există declarație rectificativă. Dacă după depunerea declarației veți mai primi facturi pentru luna pentru care ați depus D394, aceasta se va reface și veți depune altă declarație. Atenție la această declarație. Organele fiscale vor scoate lunar liste de neconcordanțe a datelor înscrise în ele.


12 comentarii

 1. D101 se depune pana la 25.04.2012 daca s-a declarat o suma egala cu cea din trim.III.
  D392A se depune de platitori de TVA a caror cifra de afaceri este inferioara plafonului de 35000 euro.

  1. 1.Eu zic să recitiți codul fiscal. Dar unul mai actualizat. Mai ales art.35 ce intră în vigoare de la 01/01/2012.
   2.De asemenea vă recomand să recitiți codul fiscal și ceea ce am scris eu. Noțiunea de “plătitor de TVA” este incorectă, ea nu există în legislația fiscală. Plătitor de TVA, adică persoană ce este obligată să plătească TVA, poate fi chiar și o persoană fizică ce nu desfășoară activități comerciale sau asimilate. Există un caz expres stipulat în codul fiscal.

  1. Nu sunt publice. Acelea se comunică serviciului de inspecție fiscală din ANAF de către departamentul de IT din ANAF.

 2. @Cristi
  Revin la comentarii. Deci, declaratia 101 aferenta anului 2011 se depune pana la 25.04.2012 daca s-a declarat o suma egala cu cea din trim.III 2011. O.G.30 / 2011 modifica intr-adevar art.35, insa modificarile acestei ordonante sunt valabile cu anul fiscal 2012, deci declaratiile 101 pentru anul 2011 se depun la termenele din vechea reglementare, adica 25.02.2012 sau 25.04.2012. Declaratiile 101 pentru anul 2012 vor avea termenele conform OG.30/2011, adica 25.02.2013 sau 25.03.2013.

  La punctul 2 rectific “platitori de TVA” cu “persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA”. Multumesc pentru atentionare. Referitor la D392A, ea se depune, conform OPANAF.1081/2011 de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispozițiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a căror cifră de afaceri, efectiv realizată la finele anului calendaristic, este inferioară sumei de 35.000 de
  euro, calculată în echivalent lei, potrivit legii, respectiv inferioară sumei de 119.000 lei.

  1. Să sperăm că și MF va considera la fel. Pentru că e de așteptat să apară ordinul ce reglementează această declarație. OG 30/2011 prevede intrarea în vigoare a acestei prevederi doar de la data de 01/01/2012, într-adevăr, însă nu e prima dată când MF spune că se aplică pentru anul fiscal anterior pentru că e declarație anuală sau când MF transformă instrucțiunile de completare a acestei declarații în normă ce contrazice codul fiscal (amintiți-vă D101 pentru 2009, când impozitul minim anual nu era chiar minim anual)

   1. OG 2/2012 a clarificat modul de depunere a D101.
    Cam târziu, că textele legale produceau o bâlbâială mare de tot.

 3. Va ro g sa-mi spuneti daca D100 se mai depune la ghiseu sau obligatoriu on-line. Eu depun D100 ca administrator de asoc. de propr. angajat cu conventie civila. Multumesc.

Lasa un comentariu

Adresa de email nu va fi publicata. Campurile obligatorii sunt marcate cu *