Contabilitatea în partidă simplă. Mod de determinare a venitului impozabil.

29 May 2014 | Contabilitate, Legislatie | 284 comentarii7884 vizualizari

accounting4Se acordă prea puțină atenție acestui tip de contabilitate, cea în partidă simplă. De aceea sunt, din păcate, foarte mulți contabili și, cu regret o spun, foarte mulți inspectori fiscali ce nu-i înțeleg principiile și judecă modul de înregistrare în partida simplă similar modului de contabilizare în partidă dublă, fie fac un amalgam amestecând cele două tipuri de contabilități. De aici și până la a cere celor ce conduc o astfel de evidență, documente pe care nu doar că nu au obligația legală de a le întocmi, dar a le cere ceva ce nu este prevăzut de nici o normă contabilă, în vigoare, pentru acest tip de contabilitate, nu mai este decât un pas.

 

De curând m-am lovit iarăși de astfel de probleme. Unii inspectori, de fapt cam toți în Bihor și din câte știu eu și prin țară, nu vroiau și nici acum nu prea vor să accepte un lucru extrem de simplu: deosebirea fundamentală dintre cele două tipuri de contabilități. Aceasta este evidentă: contabilitatea în partidă dublă este o contabilitate de angajamente, iar contabilitatea în partidă simplă este una strict de încasări și plăți. Modul de recunoaștere a veniturilor și cheltuielilor diferă fundamental în cele două tipuri de contabilitate. În cazul contabilității în partidă dublă veniturile și cheltuielile se recunosc în exercițiul financiar în care au fost angajate, indiferent de data încasării sau plății lor – conform principiului independenței exercițiului (OMFP 3055/2009 pct.42-principiul independenței, și definiția veniturilor și cheltuielilor de la pct.34 a aceluiași ordin), pe când în cazul contabilității în partidă simplă veniturile și cheltuielile sunt recunoscute exclusiv la data încasării sau plății lor (vezi OMFP 1040/2004 punctul 38 – pentru venituri – ce spune clar că venitul brut este venitul efectiv încasat independent de data livrării bunurilor sau efectuării prestației, precum și pct.43 a aceluiași ordin legat de condițiile generale de deducere a cheltuielilor).

Dacă la venituri toată lumea e de acord că intră în venitul brut doar venitul încasat (deși, fiscal, există și unele excepții), la cheltuieli apar unele neclarități pentru unii. Spre exemplu sunt mulți inspectori fiscali ce “consideră”, fără o bază legală anume și fără un argument pertinent, argumentat, susținut de vreo normă contabilă sau fiscală, că în cazul unui PFA cu activitate de comerț, ce-și achită integral facturile de marfă în exercițiul financiar în care le aprovizionează, dar nu le vinde pe toate, plățile aferente stocului de marfă la finele anului ar fi nedeductibile fiscal sau că s-ar deduce ulterior. Ei bine nu au dreptate. Nu au argumente valide, legale. Considerațiile lor nu sunt susținute nici de codul fiscal și nici de OMFP 1040/2004.

Iată de ce nu au dreptate:

Condițiile generale pentru a fi deduse cheltuielile, atât conform art.48 alin.4 din codul fiscal cât și conform OMFP 1040/2004 sunt:

a) să fie efectuate în cadrul activităţilor desfăşurate în scopul realizării venitului, justificate prin documente;
b) să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite;
c) să respecte regulile privind amortizarea, prevăzute în titlul II, după caz;
c^1) să respecte regulile privind deducerea cheltuielilor reprezentând investiţii în mijloace fixe pentru cabinetele medicale, în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (16).
d) cheltuielile cu primele de asigurare să fie efectuate pentru:
1. active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii;
2. activele ce servesc ca garanţie bancară pentru creditele utilizate în desfăşurarea activităţii pentru care este autorizat contribuabilul;
3. prime de asigurare pentru asigurarea de risc profesional;
4. persoane care obţin venituri din salarii, potrivit prevederilor capitolului 3 din prezentul titlu, cu condiţia impozitării sumei reprezentând prima de asigurare, la beneficiarul acesteia, la momentul plăţii de către suportator.
e) să fie efectuate pentru salariaţi pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, reprezentând indemnizaţiile plătite acestora, precum şi cheltuielile de transport şi cazare.

Ne interesează condițiile de la literele a și b.

Să le luăm pe rând:

1. să fie efectuate în cadrul activităţilor desfăşurate în scopul realizării venitului, justificate prin documente;

După cum vedeți, nu se spune ce fel de venit: brut, net, din activitate. Nu și nici nu are importanță aici. Se spune că o cheltuială trebuie să fie efectuată în cadrul unei activități ce să producă venituri. Activitatea să producă venituri, nu cheltuiala. Cheltuiala trebuie să aibă legătură cu activitatea și să fie justificată cu documente. Dacă, spre exemplu, un PFA ce are activitate de comerț cu amănuntul își cumpără un băț de pescuit ce, evident, nu are nici o legătură cu activitatea de comerț pe care o desfășoară acesta, acea cheltuială nu este una aferentă activității ce-i produce venitul. Dar dacă același PFA cumpără marfă în scopul revânzării ei pentru care primește factură și pe care o plătește furnizorului, atunci condiția de la litera a este îndeplinită – fiind evident vorba despre o cheltuială ce are legătură cu activitatea și care este dovedită cu documente.

2. să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite

Ce vrea să spună legiuitorul aici? Că nu poți deduce cheltuiala decât în exercițiul financiar în care ai efectuat plata.

Să mergem mai departe. Care sunt documentele ce trebuie să le întocmească un PFA? Care este actul ce reglementează contabilitatea, modul de organizare și conducere a contabilității în partidă simplă? OMFP 1040/2004. Reglementează acesta pe undeva vreo procedură de descărcare de gestiune pentru gestiuni global-valorice? Nu. Reglementează acesta pe undeva obligația unui comerciant, PFA, de a conduce undeva o evidență a adaosului comercial? Nu. Atunci, ce bază legală, ce argumente legale pot invoca inspectorii fiscali pentru a obliga un PFA la a le prezenta o situație a intrării de marfă în preț de achiziție și preț de vânzare și pe ce bază legală, ce metodă legală ar putea utiliza aceștia pentru a determina costul mărfurilor vândute, câtă vreme costul este dat de plăți și nu de vreo formulă de descărcare a gestiunii? Răspunsul este evident: nu au nici un argument legal și nici o bază legală nici pentru calcule și nici pentru astfel de situații.

Mai mult, inspectorii susțineau că, de fapt, amână dreptul de deducere a plăților aferente stocului de marfă până la momentul vânzării lui. Când le-am spus că pe logica aceasta încalcă exact codul fiscal – mai exact condiția mai sus amintită, legată de faptul că se recunoaște cheltuiala în exercițiul în care a fost achitată, singurul argument a fost că nu e logic ca la societăți să se recunoască cheltuiala pe măsura vânzării și la PFA nu, uitând însă că dacă nu plătești nu au ce să recunoască și că la PFA dacă nu încasezi nu ai venit pe când la societăți ai venit și dacă nu încasezi.

Pentru că am vrut să aflu și punctul de vedere al ANAF legat de această speță, contrazicându-mă vehement cu unii inspectori fiscali, cu ocazia unui control fiscal, în ianuarie 2012, am adresat ANAF mai multe întrebări, printre care și aceasta:

2.În cazul evidenței în partidă simplă, venitul impozabil se determină ca diferență între încasări și plăți (între veniturile impozabile și cheltuielile deductibile). De ce organele fiscale în cazul plăților pentru marfă, le consideră doar parțial deductibile și calculează o așa zisă descărcare de gestiune (neprevăzută OMFP 1040/2004) folosind formula coeficientului de calcul a diferențelor de preț, formulă prevăzută exclusiv de legislația specifică persoanelor ce conduc evidență contabilă în partidă dublă? Mai mult, codul fiscal prevede faptul că o cheltuială pentru a fi recunoscută trebuie să fie plătită în exercițiul fiscal în care se va recunoaște. Ori, în cazul mărfurilor, organele fiscale prin a recunoaște într-un an doar o parte din suma plătită pentru acestea, iar în anul următor (pe măsura lichidării stocului de marfă) recunosc și partea plătită în anii anteriori, dar considerată de către dânșii ca fiind o cheltuiala nedeductibilă în acei ani, încalcă exact acel principiu al recunoașterii cheltuielii în anul plății ei. Este corect? În aceste circumstanțe și ținând seama că OMFP 1040/2004 este complet perimat, nu credeți că se impune o clarificare a aspectelor legate de evidența contabilă în partidă simplă?

Răspunsul primit de la serviciul de asistență contribuabili îl găsiți în imaginile de mai jos.

Raspuns ANAF pg1Raspuns ANAF pg2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe mine m-a satisfăcut, parțial, pentru că, în esență, se spunea ceea ce spuneam și eu, chiar dacă nu în mod explicit.

Ei bine, de curând, am intrat în posesia unui alt punct de vedere al ANAF legat de aceiași speță. Un coleg, expert contabil,  a pus ANAF aceiași întrebare, dar formulată mult mai simplu  decât am făcut-o eu.  Întrebarea era următoarea:”în cazul unei întreprinderi individuale plățile către furnizorii de marfă luate în considerare pentru stabilirea câștigului net anual trebuie corectate în sensul diminuării cu plățile aferente stocurilor care nu au fost vândute în acea perioadă fiscală?”.

Răspunsul, mai mult decât limpede și care reiterează exact ceea ce am scris mai sus și contrazice așa zisele opinii, păreri sau considerații personale ale inspectorilor fiscali, îl găsiți mai jos.

Raspuns ANAF stoc marfa p1Raspuns ANAF stoc marfa p2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O altă chestiune legată de contabilitatea în partidă simplă: unii inspectori fie de la ANAF fie de la serviciul Anti Fraudă înființat recent au dat amenzi unor PFA (II sau IF) pe motiv de lipsă a raportului de gestiune. Trecând peste faptul că acesta nu este reglementat nicăieri pentru evidența în partidă simplă, acest document nu este reglementat de legislația ce stabilește documentele financiar contabile comune pe economie în România. Este menționat într-un ordin al MF, dar doar atât. E menționat și nu reglementat. Iar dacă acești super inspectori nu sunt în măsură să facă distincția între cele două noțiuni și dacă sunt incapabili să indice actul ce-l reglementează, mă tem că solicitarea unor documente ce nu există ține de orice altceva decât de o pregătire profesională corespunzătoare.

În altă ordine de idei, dacă aveți discuții cu inspectori ANAF legate de cele arătate în articol, acum aveți câteva argumente pentru a-i contrazice documentat.

284 comentarii

 1. Interesanta speta pana la acest punct. Am aceiasi parere legat de modul de tratare al cheltuielilor – respectiv in momentul efectuarii platii. Practic, aceasta este regula de baza pentru determinarea venitului impozabil la cei ce tin evidenta contabila in partida simpla.
  Eu as merge mai departe….
  Cum se realizeaza la sfarsitul anului inventarierea marfurilor si cum se completeaza in Registrul inventar daca nu exista o evidenta a marfurilor intrate si a celor iesite din gestiune?? sau mai mult cum poti controla gestionarul? Corect. Nici ANAF nici alta autoritate nu poate sa-mi ceara sa prezint la control un raport de gestiune dar pot cere inventarul

  1. La finele anului inventarierea se realizează…cu ajutorul listelor de inventar. În cazul evaluării global-valorice, normal se folosesc liste de intrări/ieșiri pentru a putea determina stocul valoric, dar în nici un caz, legal, raportul de gestiune. În Registrul Inventar nu prea e sigur că se completează lista de inventar a mărfurilor și nici măcar soldul eventualelor creanțe neachitate ori a datoriilor neplătite. Foarte mulți confundă modul de completare a registrului inventar la PFA-uri cu cel de la societăți, ba chiar completează același formular când, în realitate, formularul este cu totul altul. Gestionarul îl poți controla, tot așa, prin inventariere.
   Legat de inventariere am un comentariu: deși ordinul 2861/2009 se aplică și persoanelor ce obțin venituri din activități independente și conduc evidență în partidă simplă, modul în care este formulat este unul mai degrabă specific persoanelor juridice care întocmesc situații financiare. Mai mult, așa cum am spus anterior, în registrul inventar specific PFA nu prea ai cum să înscrii creanțe și datorii deși acestea se inventariază.
   Iată care este scopul principal al inventarierii așa cum e definit de norma aprobată prin ordinul amintit anterior:

   Inventarierea are ca scop principal stabilirea situației reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale fiecărei entități, precum și a bunurilor și valorilor deținute cu orice titlu, aparținând altor persoane juridice sau fizice, în vederea întocmirii situațiilor financiare anuale care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziției financiare și a performanței entității pentru respectivul exercițiu financiar.

   Cât de mult se aplică asta unor PFA?
   Vedeți punctele 35,36 și 37 din normele de inventariere – acestea fac trimitere explicită la principiile contabile aplicabile – principiul permanenței metodelor de exemplu, principii ce nu există în cazul contabilității în partidă simplă. Cum poate aplica un PFA acest ordin legat de aceste aspecte? Nu poate. Este evident.
   Vedeți pct.44 ce spune că registrul inventar este folosit pentru a se înscrie rezultatele inventarierii grupate după posturile din bilanț și care vorbește de impozitul pe profit (cel de impozit pe venit din activități independente sau al microintreprinderilor lipsind cu desăvârșire). Care nu există la PFA: La pct.45 se și mai și: conform lui, pe baza registrului inventar se întocmește balanța și bilanțul. Care la PFA….
   Tot ordinul legat de inventariere este unul dedicat, evident, persoanelor juridice. Nu poate fi aplica decât în mică măsură de către PFA-uri. Și nici nu este dedicat lor conform propriului scop declarat.
   Nu-i așa că e frumos? Nu-i așa că din păcate avem o legislație gândită pe vremea întreprinderilor socialiste, ce nu ține seama de realitățile de azi? Nici măcar la firme, unde procedurile și numărul de persoane implicate în inventariere sunt aberante pentru afacerile mici. Nu se ține seama de realități pentru că, dacă s-ar ține seama, ar vedea că birocratizarea este excesivă, că aceste norme nu pot fi aplicate în mod real.

 2. Multumim pentru informatiile pe care ni le transmiteti !Sunteti un sprijin de nadejdede pentru multi dintre noi.Sa va dea Dumnezeu sanatate si succes in tot ceea ce faceti!

  1. Vă mulțumesc. Apreciez în egală măsură și eventuale observații și critici pertinente, pentru că toți avem de învățat.

 3. Multumim frumos de articol, este de mare ajutor pentru a explica modul corect de a lucra.

 4. Buna seara
  De curind am avut un control de la finante (ANAF)pe Intreprindere Individuala contabilitate simpla comert cu amanuntul.
  Am avut increde in cineva sa-mi tina evidenta si m-am trezit cu un stoc in acte de toata frumusetea. Din discutiile purtate in timpul controlului mi s-a spus ca in urma impunerii stocul existent VA ramine in continuare urmind ca in perioada urmatoare sa inregistrez incasari mari pe casa de marcat chiar daca NU le am faptic.
  Intradevar eu am avut incasarile mai mici decit platile catre furnizori si celelate cheltuieli (curent, salarii, chirie etc ) .
  Furnizorii de marfa sunt platiti la zi ( 2011~2013 dec )
  Acum cum au calculat pentru un an ex : pierderi minus incasari rezultatul s-a scazut din stoc iar ce a reiesit s-a impozitat cu 16% respectiv 5% . Acum eu va intreb cu sufletul plingind se va platii suma respectiva normal dar Stocul din perioada (2011 ~2013) ramine acelasi ?
  Dinsii au zis ca va ramine acelasi deoarece considera ca banii au fost incasati dar ne iregistrati ??

  1. Nu e ok ce au zis. Dar e o problemă și cu afirmația dvs. Cel care a ținut contabilitatea a înregistrat altceva decât documentele date de dumnevoastră? Că altfel nu înțeleg de ce ar avea vreo problemă că v-a rămas stoc scriptic.

 5. Buna
  Pe mine ma ingrijoreaza ceea ce au zis despre stoc ca va ramine acelasi si ca v-a trebui sa-l scad incasind pe casa de marcat . Pai daca dinsii mi-au calculat la zi (2011-2013)si mi s-a luat impozit pe profit cit si penalitati tot ce trebui la stocul respectiv . De ce sa ramin cu el scriptic ? Eu acum inteleg ca e ca si cum am vindut marfa si mi s-a impozitat DAR .
  Ma puteti ajuta cu ceva idei . De ex. decizia si anexa de calcul pe care o va elibera o pot folosi in evidenta pentru a scadea stocul scriptic ? Am vorbit cu cineva de la finante tot pe control si a zis ca de ce sa mai aistocu daca ti l-a impozitat ,Pe ce iti ia banii . NU stiu ce sa maicred daca aveti ceva informatii bineinteles legale va rog sa ma ajutati .
  Va multumesc pentru intelegere .

  1. Nu are cum să rămână același stoc. Să mă explic. În cazul dvs. pot exista doar două variante și ambele bazate pe o inventariere dispusă de către organul fiscal:
   – să considere diferența între stocul faptic și stocul scriptic ca fiind vânzare de marfă neînregistrată în contabilitate, ceea ce în esență este evaziune fiscală și trebuie demonstrată cu documente. Adică să existe probe solide că marfa s-a vândut și veniturile nu au fost contabilizate. Aici trebuie făcută dovada încasării veniturilor pentru a considera diferența de stoc ca fiind venit. Veniturile încasate sunt cele se iau în considerare la contabilitatea în partidă simplă precum și la determinarea venitului impozabil și a impozitului pe venit. Mai mult, aici este necesar să se acorde deductibilitatea cheltuielilor cu marfa vândută pentru că acestea nu pot fi puse la îndoială dacă sunt dublate de documente.
   – să considere diferența între stocul faptic și stocul scriptic ca fiind minus la inventar și pornind de aici să considere cheltuiala aferentă minusului la inventar ca fiind nedeductibilă fiscal întrucât nu este una corespunzătoare unei activități ce să producă venituri.
   Dacă nu există un astfel de inventar, actul fiscal poate fi contestat pentru că nu există metode empirice de stabilire a venitului a vânzărilor neînregistrate. În ambele situații valoarea stocului scriptic este, evident, diminuată pentru că nu se poate stabili o vânzare sau un minus de gestiune care să nu afecteze stocul. Nu se poate considera ca fiind marfă vândută în 2013 și în 2014 să mai introduc vânzarea în casa de marcat pentru că ajung să taxez de două ori aceleași sume fără nici o justificare legală.

 6. Salut
  Un pic mai m=am linistit . Sa va arat cum au calculat dinsii si daca ese ok . Sumele nu sunt reale dar incerc sa arat ceea ce am vazut eu pe ciorna respectiva in mare pe un an .

  Incasari = 139 527lei
  cheltuieli (plati marfa +chirie+utilitati etc)= 275 277 lei
  Stoc in acte = 155 324

  Calcul :
  275 277 – 139 527 = 135 750 lei (considera ca este pierdere)

  155 324 (stoc) – 135 750 (pierdere) = 19 574 lei

  19 574 lei s-a impozitat cu 16% respectiv 5%

  Acest calcul este facut pe 2013 Stocul pe cei trei ani i-a defalcat anual
  corespunzator anilor (2011~2013)si asa au facut calculul.

  Ce vreau sa va intreb :
  Daca este ok calculul si ce document trebui sa folosesc eu in contabilitate sa reduc stocul deoarece cind s-a declarat la finante anual stocul ce am observat eu s-a cumulat anual (2011~2013)
  Va multumesc pentru intelegere .

  1. Calculul este o prostie. Nu are suport legal. De fapt nu au considerat nici că e minus și nici că sunt venituri neînregistrate. Pur și simplu au considerat că plățile aferente stocului de marfă sunt nedeductibile la calculul venitului impozabil. În această situație stocul rămâne nediminuat. Nu ați înțeles ceea ce au făcut. De fapt nu e nici minus și nici venit neînregistrat. Ci e modul lor de interpretare (combătut exact de articolul acesta) a legii fiscale cu privire la determinarea venitului.
   În concluzie: stocul nu-l reduceți în baza actului lor. Nu aveți de ce, pentru că nicăieri în actul lor nu se stabilește marfă vândută sau minus în gestiune ci consideră că plățile aferente stocului de marfă sunt nedeductibile.
   Dacă stocul este exprimat valoric în preț de vânzare cu amănuntul, atunci calculul lor este și mai stupid, pentru că este influențat de adaos și TVA neexigibil. Chiar dacă, prin absurd, un astfel de calcul s-ar justifica în condițiile actuale, stocul trebuie luat în considerare în preț de achiziție nu de vânzare.

 7. OK m-a luat caldurile
  Acum ce pot sa fac sa indrept situatia catre cine sa ma duc ca o sa inebunesc .
  Imi vine sa o iau razna .
  Din ce inteleg eu cred ca au calculat ca si la o partida dubla .
  Cind ati zis (combatut exact cu articolul acesta) ce ati vrut sa ziceti ?
  Pot sa contest modul de calcul ?
  Si cum ar fi trebuit sa fie ? din exemplul dat .
  In final sa inteleg ca m-am pricopsit cu acest stoc si nu pot face nimic ca asa interpreteaza iei .
  Ce pot aface ?
  Va rog muult de tot

  1. Sunt ocupat în aceste zile de aceea răspund puțin mai târziu.
   Da, au calculat ca la partida dublă. Au procedat contrar a ceea ce am scris eu în articol. Puteți contesta decizia de impunere dacă sunteți în termenul legal. Nu știu dacă aveți sau nu șanse de câștig. Din experiență știu că la serviciul de contestații se câștigă rar spre deloc, pentru că aceștia cer punctul de vedere al inspectorilor ce au efectuat controlul și, de regulă, și-l însușesc 100% indiferent că este motivat sau nu legal.
   Legal, la pertida simplă, venitul impozabil se stabilește ca diferență între încasările efective ce constituie venit brut din activitate și plățile ce reprezintă cheltuieli deductibile precum și a altor cheltuieli deductibile (amortizare de exemplu). Stocul nu are, nu avut niciodată, vreo influență asupra deductibilității cheltuielilor, decât în măsura în care a fost constatat, cu documente, ca fiind lipsă la inventar. Stocul mai are influență la stabilirea venitului impozabil în cazul radierii de la ORC a persoanei, în cazul încetării definitive a activității.
   Cei care intrepretează așa cum au făcut-o inspectorii în cazul dvs, recunosc stocul ca fiind o cheltuială, ulterior, pe măsura vânzării lui și dacă se face dovada plății facturilor de aprovizionare a stocului de marfă.

 8. Buna ziua
  Aveti dreptate in raportul lor fiscal scrie clar ca cheltuiala catre furnizori si celelalte cheltuieli curent , chirie cum le numesc iei pierderi scrie clar sunt nedeductibile . Eu totusi va intreb daca : NU am aceasta marfa decit in acte ; iei NU au stabilit lipsa marfii . Cum pot sa imi ia impozit si dupa aceea sa imi lase acelasi stoc Adica ce inteleg eu il vind scriptic si platesc din nou impozit ? Daca inchideam firma NU era acelasi lucru imi stabilea impozitca si acum NU-i asa ?

  Va rog ajutati-ma cu ceva idei
  Va multumesc

  1. Îmi pare rău. Nu vă pot explica mai clar decât am făcut-o – mai ales conceptul de cheltuieli nedeductibile. Cheltuială nedeductibilă fiscală nu înseamnă negarea cheltuielii, nerecunoașterea ei, economic vorbind ca o cheltuială. Înseamnă că nu se recunoște ca o cheltuială atunci când se stabilește baza de calcul a unui impozit.
   E mai grav să spuneți că nu aveți acel stoc și că e doar scriptic, pentru că asta înseamnă că nu ați înregistrat toate veniturile ceea ce este evaziune fiscală.
   Vi s-a luat impozit pentru că nu v-au recunoscut deductibile plățile pentru marfa aflată, scriptic în stoc. Dacă o veți înregistra ca venit o vor recunoaște atunci ca o cheltuială deductibilă.

 9. Buna seara
  In cazul in care vreau sa inchid firma bineinteles dupa ce achit ceea ce au stabilit acest stoc scriptic are vreo influenta in momentul acela la ORC . sau cind imi va elibera certificatul fiscal imi va aparea acest stoc .!

 10. pfa infiintat in 2013 domeniu de activitate -consultanta
  in registru inventar 14-1-2/a nu am trecut nimic neachizitionand nici un fel de bunuri pe pfa
  la inventarierea anuala la sfarsitul anului 2013 ce trec in registru inventar 14-1-2?
  Venituri= facturile incasate de la clienti iar cheltuieli plata CASS+impozit pe venit
  Impozitul pe venit il trec intr-un centralizator cu cheltuieli nedeductibile
  Procedez corect?

  1. Nu prea aveți ce trece în acel registru dacă nu aveți bunuri.
   Da, este corect ceea ce spuneți legat de venituri și cheltuieli. Nu e nevoie de centralizator. Puteți obține o listă din SAGA PS a cheltuielilor nedeductibile dacă folosiți grupele și dacă operați corect pe coduri de operațiuni încasările și plățile.

 11. Buna ziua!
  Si eu caut pe net de mult timp raspunsuri, insa din nefericire cam toate difera…
  Am infiintat recent un PFA, sistem real, neplatitor TVA, domeniu de activitate: realizarea softului la comanda(realizez site-uri web).
  Legat de Registrul Inventar, le-am cumparat pe ambele: modelul 14-1-2/a si 14-1-2.La Finante l-au inregistrat doar pe cel 14-1-2. Am inteles ca acesta se completeaza doar la sfarsitul ex.financiar. Dar conform OMFP 2861/2009 se realizeaza inventarierea si la inceputul activitatii. Atunci cum procedez? Intocmesc doar liste de inventariere?
  Inca o intrebare: folosesc pe PFA laptopul personal (am facut si un contract de comodat, caruia sincer nu ii prea vad rostul). Acest laptop trebuie sa il trec in Reg. Inventar 14-1-2 la sf.de an? Din cate am citit, am inteles ca un PFA trebuie sa completeze Reg.Inventar 14-1-2/a in care se inregistreaza bunurile achizitionate cu factura pe PFA (deci laptopul nu!). Dar conform OMFP 2861/2009, la sfarsitul anului va trebui sa completez si celalalt model(14-1-2) cu toate elementele de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

  1. 1. Completați doar liste de inventariere, dacă, la începerea ac tivității dețineți bunuri, valori, creanțe sau datorii ce pot fi inventariate. Inventarierea la începutul activităîții este o aberație, dar nu e singura.
   2. La PFA registrul inventar este 14-1-2/a. Acela nu e abrogat de nici un alt ordin. Ordinul 2861/2009 arată normele de inventariere și nu abrogă ordinul 1040/2004 și nici 3512/2009. Registrul este cel din 1040/2004. Cel din 2861/2009 sau 3512/2009 nu se prea poate utiliza la PFA. De altfel, am mai arătat într-un comentariu anterior faptul că normele privind inventarierea patrimoniului sunt aproape inaplicabile persoanelor fizice ele fiind destinate persoanelor juridice – lucru extrem de lesne de înțeles din întreaga motivație și exprimare a punctelor ordinului 2861.

 12. PFA neplatito de tva presteaza servicii catre sucursala din Romania a unei firme spaniole emite factura fara tva la fel cum emite si catre restul clientilor sau este obligatorie inregistrarea in ROI?
  ca si date de facturare am primit un cod valid de tva romanesc de genul RO xxx

  1. Da, emite în lei fără TVA. E vorba de o prestare de servicii al cărui loc este în România în acest caz. Vedeți aici un mic ghid.

 13. pfa neplatitor de tva. emit facturi care nu au coloana destinata tva.
  este in regula sau trebuie sa mentionez pe factura scutit de tva conform art 152 cod fiscal sau altceva?

  1. Este în regulă. Nu trebuie să menționați nimic. Ar fi în regulă și dacă acea factură ar avea coloană de TVA și nu ar fi completată.

 14. buna seara,

  am o intrbare la care inca nu m-a lamurit nimeni nici macar cei de la ANAF , O intreprindere individuala neplatitoare de tva a deposit cifra si incepand cu 01.noiembrie intra platitoare de tva , la aceasta data are un stoc semnificativ de Marfa in raportul de gestiune ,intrebarea este : se deduce tva din acel stoc si se trece in decont la ajustari ?

  multumesc !

  1. Da. Poate deduce TVA și da, se introduce la ajustări. Nu modul de conducere al evidenței contabile contează.
   Ajustarea se face conform punctului 61 alin.10 din normele de aplicare a codului fiscal pentru art.152.
   Textul îl găsiți aici

 15. In primul an de activitatea un PFA este obligat sa depune declaratia 600 si sa plateasca CAS (pensie) daca in declaratia 220 trece un venit sub 800 lei/luna?

  1. Dacă acea persoană nu are deja calitatea de salariat și nu este deja asigurat are obligația depuneri D600 dacă venitul realizat sau estimat a se realiza (lunar) este de minim 35% din salariul mediu pe economie. În 2014 salariul mediu pe economie este de 2298 lei, iar 35% din acesta este 804 lei.
   Dacă venitul impozabil raportat la numărul de luni din an (12 luni pentru cei care sunt în al doilea an de activitate respectiv numărul de luni din an – inclusiv luna începerii activității pentru cei care încep în cursul anului activitatea), este mai mic de 35% din salariul mediu pe economie, atunci nu există obligația declarării și plății acestei contribuții.
   Surse suplimentare pentru informarea dumnevoastră:
   ghidul ANAF legat de declararea contribuțiilor
   art.296^21 și art.296^22 din codul fiscal
   normele de aplicare a art.296^22 alin.1

 16. Multumesc. Am pus aceasta intrebare deoarece informatiile pe care le-am primit se bat cap in cap. La ANAF Oradea mi s-a spus ca incadrarea in categoria persoanelor obligate sa se asigure se face in primul an de activitate in functie de venitul estimat in declaratia 220, adica daca acesta este sub 804 lei/luna nu am obligatia sa depun declaratia 600
  La numarul de telefon afisat la sfarsitul Ghidului ANAF legat de declararea contributiilor mi s-a spuns ca in primul an de activitate se depune obligatoriu declaratia 600.
  Deci sa inteleg ca nu am obligatia sa depun declaratia 600

  1. Eu vă spun ceea ce vi s-a spus și de la Oradea. Se pare că de aici de la Beiuș de unde sunt eu, informațiile nu sunt așa de contradictorii cu cele de la Oradea. Citiți ceea ce scrie în codul fiscal la articolul indicat de mine și veți vedea că acolo scrie așa cum v-am spus atât eu cât și cei de la Oradea.

 17. Deci in concluze incadrarea in categoria persoanelor obligate sa se asigure se face in functie de venitul estimat in declaratia 220 in primul an de activitate. Daca acesta este sub 804 lei/luna nu este obligatoriu depunerea declaratiei 600. am inteles corect?

 18. Nu ar fi corect asa? Stoc marfa sfarsit an scoatem adaosul apoi adaosul il scadem odata cu cheltuielile deductibile si platile din incasari si ne da venitul net din care 16% impozit. Mai departe cum aflam adaosul din marfa din stoc la sfarsit de an: adunam stoc marfa sf de an cu total incasari sau zeturi minus stoc marfa anul precedent apoi impartim cu total plati cu conditia ca toate facturile de peste an sa fie achitate pana la sfarsitul anului. Asa se face la comert cu amanuntul .

  1. Defel. O astfel de abordare nu corespunde nici codului fiscal și nici principiilor și normelor contabile pentru contabilitatea în partidă simplă.

 19. Buna seara,

  o cateva intrebari la care nu m-a lamurit nimeni. Am un PFA cu norma de venit care e neplatitor de TVA. Am facturat la sfarsitul anului dar nu am incasat facturile decat partial. Cu toate acestea, incasarile au depasit plafonul si am cerut trecerea ca platitor de TVA. Ce se va intampla in momentul in care voi fi platitor de TVA si voi incasa sumele facturate anul trecut? Va trebui sa platesc TVA pentru ele chiar daca nu am incasat? In declaratia 392 trec suma incasarilor din anul anterior sau suma facturilor emise (chiar daca nu sunt incasate inca?

  Multumesc

  1. Pentru înscrierea ca plătitor de TVA nu contează încasările, ci valoarea facturilor emise. La data la care valoarea facturilor emise a depășit plafonul aveați obligația de a vă înregistra în scopuri de TVA.
   Chiar dacă e neplătitor de TVA sau impus la normă de venit, contribuabilul are obligația conducerii evidenței fiscale a TVA (adică jurnale de TVA). Iar depășirea de plafon se face ca urmare a operațiunilor impozabile din punct de vedere a TVA ceea ce înseamnă facturi emise și nu încasări.
   Revenind la întrebare: TVA veți colecta și plăti pentru facturi emise după data înregistrării în scopuri de TVA nu și pentru cele emise anterior. La fel, veți putea deduce TVA la facturi primite ulterior înregistrării în scopuri de TVA dacă faceți dovada că achizițiile sunt în interesul activității economice.

 20. Buna seara din nou. Multumesc pentru raspunsul prompt. Am pus intrebarea de mai sus pentru ca cei de la Finante mi-au cerut copie dupa registrul jurnal de incasari si plati la momentul cand m-am dus sa ma inregistrez ca platitor de TVA. De asemenea inteleg din cele de mai sus ca in Declaratia 392 voi trece facturile emise in anul respectiv si nu incasarile.

  Multumesc

  1. E un obicei al lor pe care sincer nu-l înțeleg. Nu are nici un suport legal. Ei fac aici o confuzie între balanță și regsitrul acela, considerând că în registru se văd sumele ca îtr-o balanță ceea ce e fals. La PFA nu încasarea constituie operațiunea impozabilă din punct de vedere al TVA.
   Dacă înregistrarea în scopuri de TVA este în 2014, nu aveți obligația de a depune pentru acest an D392. D392 se depune în două cazuri:
   – sunteți plătitor de TVA în anul pentru care se depune declarația? Atunci o depuneți dacă cifra de afaceri (cea care duce la înregistrarea în scopuri de TVA) este inferioară plafonului de 220,000 lei. Logic, o persoană ce s-a înregistrat în 2014 pentru că a depășit cifra de afaceri de 220000 lei, nu are obligația depunerii ei
   – nu sunteți plătitor de TVA în anul pentru care se depune declarația? Atunci o depuneți dacă cifra de afaeri este mai mică de 220,000 lei.

 21. Buna seara. Am citit postarile de mai sus ca eram nedumerit in ce priveste calculul profitului pentru completarea declaratiei 200 si acum sunt si mai confuz.
  Am un ii neplatitor de tva infiintat in iul 2013, comert cu amanuntul, tin evidenta global valorica. Pentru anul 2013 am depus declaratia calculand astfel:incasarile(situatie clienti) minus cheltuielile deductibile (platile din reg de incasari si plati(sunt la valoare de achizitie) minus valoarea stocului de marfa la 31.12.2013 la pret de achizitie(calculata afland procentul de adaos mediu aplicat la stocul la pret de vanzare din rap de gestiune )); a fost pierdere pt ca vanzarea nu a acoperit cheltuielile plus stocul.Metoda asta mi s-a parut elaborata dar precisa:(am incasari totale, am cheltuielile la pret de achizitie si stocul la pret de achizitie(diferenta intre incasari si plati=profit))
  Pentru anul 2014 as putea calcula la fel (in valori de achizitie), dar discutand cu o persoana aparent mai priceputa ca mine(deh contabil), a reusit si mi-a incoltit indoiala ca formula asta ar fi corecta, spunandu-mi ca nu are rost sa ma complic cu calculul la pret de achizitie, ci trebuie sa folosesc formula:incasari totale 2014 minus stocul la pret de vanzare(stocul initial) plus stocul la pret de vanzare(stocul final) minus cheltuieli totale 2014(marfa cumparata+energie+chirie+salariu angajat+contributii). Am calculat dupa formula asta si mi s-a parut ciudata, drept pt care am folosit aceeiasi termeni dar am schimbat operatiile matematice dintre ei si a rezultat urmatoarea formula logica dar nu stiu daca si corecta : PROFIT/PIERDERE=INCASARI TOTALE 2014 PLUS STOCUL INITIAL MINUS STOCUL FINAL MINUS CHELTUIELI TOTALE 2014 (toate la pret de vanzare). Obtin un rezultat realist dar nu stiu daca si real.
  Saga ps (programul in care lucrez – excelent program de altfel) aici nu ma ajuta in sensul ca nu tine cont de stoc(nici cel initial, nici cel final= precizez ca in cazul meu stocul initial este mai mare decat cel final, inseamna ca am vandut in cursul anului si o parte din stoc, nu doar ce am cumparat, deci trebuie impozitat si acest venit; daca nu tin cont de stoc nu mai vad rolul inventarului(in afara de cel consultativ)si nu mai inteleg cum isi da seama statul roman daca eu am corelat scripticul cu fapticul).
  Va rog frumos sa ma lamuriti si pe mine cum e corect si legal.
  Va multumesc anticipat.
  Cu stima ,
  Nelu B.

  1. Am o corecție: la partidă simplă noțiunea de profit este inexistentă. Un PFA, II, IF, liebr-profesionist nu obține profit – strict fiscal ci realizează venituri impozabile. Vă spun din start că orice metodă de determinare a venitului impozabil ce implică stocul este de departe incorectă. Nicăieri în legislația specifică acestui tip de organizare și acestui tip de contabilitate nu este prevăzut stocul ca un element determinant.
   Este foarte simplu – se iau încasările efective ce reprezintă venituri din activitate și se scad plățile ce sunt deductibile fiind efectuate pentru activitate. În rest cât e stocul și adaosul nu contează. Ordinul 1040/2004 sau codul fiscal nu reglementează nicăieri mod de calcul a adaosului comercial. Mai mult – pentru a fi deductibilă o cheltuială aceasta trebuie plătită în exercițiul fiscal în care e considerată deductibilă. Ori dumnevoastră nu țineți seama de principiul ăsta.

 22. Buna ziua
  Imi puteti spune daca exista vreun text de lege care sa ma oblige, ca liber profesionist, sa am angajat un contabil sau documentele contabile pot fi semnate doar de mine in calitate de reprezentant legal?
  Multumesc

  1. Nu aveți obligația de a avea contabil. Vă puteți conduce singur evidența contabilă și puteți semna documentele fără nici o problemă. Obligativitatea de a avea contabil angajat sau de a colabora cu un expert contabil membru CECCAR o au societăților comerciale, ONG-urile, instituțiile publice, persoanele juridice. Mai exact persoanele de la art.1 alin.1-4 din legea contabilității (legea 82/1991). Persoanele fizice sunt prevăzute la legea contabilității la art.1 alin.5. Art.10 din legea contabilității se aplică celor de la art.1 alin.1-4.

 23. Buna seara ! Am avut un pfa l am inchis in 2007…in 2009 am avut control de la anaf .Nu am stiut proceduea si la inchidere am avut un stoc foarte mare. Mi-am calculat datoriile …m am judecat…am achitat si dupa 3 ani primesc hartie de la fisc ca am datorie…de platit tva….in dosarul celor de la anaf nu am fost calculate toate datoriile….impozit ..tva……??? Este normal sa se intamle asa dupa 3 ani ??? Multumesc

 24. Am si hotarare judecatoreasca irevocabila si totusi ei spun ca suma achitata de mine cea calculata in dosarul anaf a fost doar pe impozit si in hotarare nu specifica nici o suma …..Doamne simt ca innebunesc

  1. Nu vă pot ajuta cu un răspuns concret în acest caz. Dintr-un motiv extrem de simplu: pentru a vă putea furniza un răspuns trebuie analizate toate documentele pentru această speță. Decizii de impunere, contestații, hotărârea judecătorească, etc. Altfel este imposibil să oferi o soluție corectă la o astfel de speță. De aceea vă recomand să apelați la un avocat care să vă ofere, analizând documentele prezentate de către dumnevoastră, cea mai bună soluție în acest caz.

 25. Multumesc pentru raspuns dar revin cu documente concrete . M au dat in judecata pentru suma de 186 milioane insemnand plata tva. Primul proces l am pierdut deoarece nu am facut dovada plati . Am facut recurs ( curtea de apel ) si in sedinta publica din 11.04….recurentul parat ( adica eu ) a depus la dosar inscrisuri , respectiv situatia analitica cu toate platile facute emisa de AFP….. In data de 21. 03…..examinand recursul prin prisma criticilor aduse hotararii curtea constata ca este fondat ptr urmatoarele considerente . Din inscrisurile depuse de intimatul parat la dosarul de recurs filele 16…18…rezulta ca acesta a achitat in totalitate debitul solicitat de reclamanta creditoare inca din data de 2.06…., asa cum rezulta din adresa nr. 24065 emisa de AFP……, conform careia s-a dispus sistarea executarii silite ca urmare a achitarii obligatiilor restante .Prin urmare , avand in vedere ca la dara de 29.09…, data pronuntarii hotararii de catre instanta de fond , debitul solicitat de creditoare era achitat in totalitate, solutia ce trebuia sa fie luata de judecatorul sindic era de respingere a actiunii ca ramasa fara obiect. Admiterea actiunii ii este isa imputabila paratului care nu a adus la cunostinta judecatorului sindic faptul achitarii datoriei .Pe cale de consecinta , in temeiul dispozitiilor art 312C pr civ, curtea va admite recursul , va modifica in parte hotararea in sensul ca va respinge actiunea ca ramasa fara obiect . Vor fi mentinute celelalte dispozitii ale horararii.
  PENTRU ACESTE MOTIVE , IN NUMELE LEGII DECIDE
  Admite recursul declarat de recurentul parat (eu) cu domiciliul…..impotriva sentintei civile nr….. pronuntata de tribunalul…..
  Modifica in parte hotararea in sensul ca respinge actiunea ca ramasa fara obiect.
  Mentine celelalte dispozitii ale hotararii.
  Irevocabila.
  Pronuntata in sedinta publica astazi 11 aprilie 2012

 26. Dupa trei ani de la hotarare am primit un plic in care ma instiinteaza ca am de plata suma mai sus mentionata (tva). M am prezentat cu horararea judecatoreasca si parerile sunt impartite … dosarul plimbanduse din mana in mana ….unii spun ca nu trebuie sa mai platesc conform hotararii iar altii spun ca sunt bun de plata ca eu am castigat recursul pe alta suma . Este singurul proces care s a derulat cum pot castiga altceva …???? Ce pot face in cazul asta ??? Unde se poate face o sesizare sa nu mai fiu hartuita ??? Va multumesc !!!

  1. Din ceea ce îmi scrieți ei vă solicită un debit pentru care deja instanța a stabilit că există plată efectuată fapt recunoscut și de ANAF printr-o adresă.
   Solicitarea debitului la plată, din-nou, de către ANAF reprezintă un abuz al acestora. Eu zic să le comunicați în scris că potrivit sentinței rămase definitive pretenția lor legată de plata debitului a fost anulată de instanță care a constatat chiar în baza actelor emise de ei că pretenția lor este nejustificată și să le cereți imperativ reglarea situației fiscale în concordanță cu prevederile sentinței .
   Puteți face plângere penală pentru abuz în serviciu la adresa funcționarilor dacă dumnevoastră considerați necesar, dar indiferent de acțiune eu rămân la părerea mea: consultați un avocat. Consultați avocatul pe care l-ați avut la recurs sau un alt avocat bun care să vă consilieze pe această speță.

 27. Multumesc din suflet pentru raspuns …..offf Doamne sunt la mii de km de tara …o sa trebuiasca sa merg in tara urgent sa rezolv . Chiar acum am vorbit la telefon cu cei de la administratia finantelor si imi spun ca eu am castigat altceva in instanta …. Nu pot intelege cum pot castiga altceva cand a existat un singur proces pe suma respectiva si ei mi au dat o adresa cu un numar conform careia s a sistat executarea silita ….Au trecut trei ani de atunci …3 ani in care nu am mai primit absolut nimic i acum vin iar cu plic ca sunt datoare …

  1. De ce? E vorba de un alt debit? Apărut la o dată ulterioară procesului? Vedeți, așa cum v-am mai spus, este necesar să discutați cu cineva punând toate hârtiile pe masă. Altfel e foarte greu să primiți un răspuns corect.

 28. Debitul total a fost de 400 milioane dar proces am avut doar pe tva suma de 186 mil…..eu achitand integral 400 suma calculata de ANAF

  1. În mod logic nu. Asta și spus. Că instanța nu putea decide în legătură cu un debit și ANAF, acum, să discute despre altul decât dacă ulterior procesului a apărut un alt debit. Dacă nu este cazul, dacă nu există nici un act prin care ulterior procesului să se fi stabilit un alt debit, atunci nu are cum să spună nimeni de la ANAF că acum discută despre altceva decât despre debitul pentru care a existat deja un proces. Decât dacă nu știe despre ce vorbește.

 29. Multumesc mult ….nu am aripi sa pot zbura pana acasa ….cum ajung o sa merg la avocat sa rezolv problema . Mi se pare strigator la cer ca dupa trei ani sa vina sa-mi ceara iar sa platesc tva-ul ….de ce dupa hotarare nu au facut nimic …daca aveam un credit la banca si nu as fi platit ratele ma lasau 3 ani linistita nu primeam somatii…..doamne sunt in stare sa ma bage in mormant de vie

 30. Am luat legatura telefonic cu avocatul cel de la recurs si-mi spune ca nu este posibil asa ceva ….o sa-mi scoata si sentinta de la tribunal ….credeti ca sentinta aceia ma va ajuta ??? Multumesc

 31. Da . Probabil asa au actionat acum dupa 3 ani , acolo pierdusem eu neprezentand dovada achitarii datoriilor , dar la recurs mi-au dat dreptate si totul este in favoarea mea conform hotararii . Multumesc mult pentru raspunsuri sper sa rezolv cu avocatul aceste probleme sa ma linistesc .

 32. buna ziua.am avut un control la o intreprindere individuala infintata in feb 2011 ca nepalatitoare de tva si la care am depasit cifra in iulie 2011 .nu am stiu si m-am trecut la platitor doar cand am aflat si anume in aprilie 2012.acum am avut un control si mi-au calculat asa.vanzarile in perioada cat ar fi trebuit sa fiu platitoare adica 1 aug 2011 1 apr 2012 au fost de 43000 lei ,mi-au luat penalitati la zi 22000 lei si mi-au zis sa refac primul decont depus di 2012 si sa imi trec cumpararile ca sa imi deduc suma,cumpararile fiind de 40700lei.si mi-ar ramane de plata doar penaliati adica 22000lei.va intreb acum,nu ar fi fost corec ca sa imi faca deducere si eu sa platesc penalitati doar la diferenta?am intrebat si ei au spus ca nu pentru ca ei au venit doar la colectat si ca nu apar platitoare pe perioada aceia.am iutat sa zic ,domeniul este comert cu amanuntul.va multumesc

  1. Au procedat corect. Așa se procedează. Se colectează toată suma și în primul decont pe regularizări ajustați dvs taxa dedusă.

 33. Buna ziua, Sunt o pensionara care obtin venit din cedarea folosintei bunurilor, prin inchiriere. Am aflat ca incepand cu data de 01.03.2015, voi fi obligata sa tin o evidenta contabila. Este obligatoriu sa tin aceasta evidenta pe calculator, sau este suficient in registre? Mentionez ca nu am studii de economie, iar la cei 76 de ani ai mei mi-ar fi cam greu( dar nu imposibil) sa mai adaug o diploma.Va rog sa ma sfatuiti de unde procur aceste registre?
  Cu multumiri.

  1. Eu cred că e o mică neînțelegere la mijloc. Obligația de a conduce evidență contabilă în partidă simplă pentru venituri din cedarea folosinței bunurilor exista și până acum, nu doar de la 1 martie 2015. Dar această obligație este exclusiv pentru cei care au mai mult de 5 contracte de închiriere din care obțin venituri sau care închiriază camere în scop turistic. Dacă aveți doar un contract de închiriere nu trebuie să conduceți nici o evidență.
   Cred că ați citit probabil articole legate de contabilitatea în partidă simplă, mai exact despre noile reglementări contabile pentru acest tip de contabilitate. Dar acele reglementări se aplică de către cei care au obligația de a conduce acest tip de contabilitate, dar nu oricine obține venituri din închiriere are și obligația conducerii de evidență contabilă.

 34. Buna ziua, La o intreprindere individuala care face comert si productie se tine evidenta stocului ? Antifrauda , cand vine in control , verifica de obicei stocul la srl-uri , in acest caz inventariaza stocul de materii prime si marfuri . La Intreprindere Individuala il compara cu??

  1. Nu este obigatoriu să se țină o astfel de evidență. Ea este oricum irelevantă la PFA. La acestea contează încasările și plățile, nu stocul.
   Este obligatoriu însă ca pentru orice bun de natura stocurilor să existe document de proveniență.

 35. multumesc pentru raspuns.mai am o intrebare.in decembrie 2011 am avut un incendiu la magazin si s-a distrus marfa.in procesul verbal al pompierilor nu scrie nimic de marfa doar ca a ars acoperisul si un perete lateral.eu am facu inventarul a doua zi penru ca fiind seara nu am mai avut curent elecric in ziua respectiva.cei de la garda au zis ca pentru ca nu am facut inventar in seara aceia sa imi semneze pompierii pe el nu imi i-a in calcul ca marfa s-a distrus atunci si se considera ca am vandut-o fara sa o inregistrez si mi-a pus-o la plata si la tva si la impozit.nici asigurarea atunci nu m-a despagubit pentru ca au zis ca trebuiau chemati atunci la fata locului.credeti ca pot face contestatie cu privire la asta la anaf?pot sa duc si martori plus procesele vb de la politie.

  1. Da, cred că în instanță, cu martori, ați avea șanse de câștig. Pompierii nu v-ar fi semnat nicio listă de inventariere.

 36. Buna ziua,
  persoana profesii libere neplatitoare TVA- jurnalul de vanzari trebuie sa cuprinda numai facturile emise indiferent daca au fost sau nu achitate – perioada de referinta 2014. Facturile emise in anii anteriori – 2012,2013 – si achitate in 2014 sunt cuprinse in jurnalul de vanzari pe 2014?
  Daca nu, am urmatoarea situatie: din jurnalul de vanzari 2014 rezulta ca nu am depasit cifra de afaceri pentru plafonul TVA, iar din incasari am depasit acest plafon. Ma declar sau nu platitor? Cu multumiri

 37. 35. În cazul în care bunurile din patrimoniul afacerii trec în patrimoniul personal al contribuabilului, suma reprezentând contravaloarea acestora se include în venitul brut, considerându-se o înstrainare.
  În cazul în care asociatiile îsi înceteaza activitatea, iar fostii asociati continua sa functioneze în mod individual, bunurile din patrimoniul asociatiei trec în patrimoniul noilor afaceri, se înscriu în Registrul-inventar al acestora si se amortizeaza în continuare, se consuma sau se vând, dupa caz.
  În toate cazurile de înstrainare este necesara evaluarea bunului, care se poate face la preturile practicate pe piata sau stabilite prin expertiza tehnica.
  În cazul încetarii definitive a activitatii, sumele obtinute din valorificarea bunurilor patrimoniului afacerii, înscrise în Registrul-inventar (mijloace fixe, obiecte de inventar etc), precum si stocurile de materii prime, materiale, produse finite si marfuri ramase nevalorificate sunt incluse în venitul brut.

 38. Buna ziua. Am un pfa de productie si comert bijuterii. Trebuie sa inregistrez cheltuielile pe materii prime sau este suficient daca le inregistrez pe nedefinit? Daca le inregistrez pe nedefinit (mai putin ob de inventar gen stampila, casa de marcat) mai trebuie sa le dau in consum sau pot sa fac direct incasarea? Multumesc mult!

  1. Contabilitatea în partidă simplă nu vă obligă să țineți o evidență a stocurilor. Nici a intrărilor și nici a ieșirilor de stocuri. Aceasta este o contabilitate de încasări și plăți. Dacă doriți să țineți o astfel de evidență sau dacă pentru bunurile produse de dvs doriți să întocmiți un bon de producție ce să demonstreze proveniența bunurilor sau dacă există vreo lege, alta decât codul fiscal sau legea contabilității, ce vă obligă să țineți o evidență a stocurilor (spre exemplu o lege ce să reglementeze evidența stocurilor de metale prețioase, impusă de BNR de exemplu) atunci va trebui să țineți și o astfel de evidență. Dar dacă nu există vreo lege în acest sens, reglementările contabile aplicabile partidei simple nu vă obligă la conducerea unei evidențe a stocurilor ci doar a evidenței încasărilor și plăților efectuate.

 39. Buna ziua !O intreprindere individuala care are o activitate de comert cu amanuntul poate emite facturi fiscale catre alte societati comerciale si in loc de chitanta pentru incasarea contravalorii marfii facturate sa emita bonul fiscal ? Poate fi recomercializata marfa respectiva de catre societatea care a achizitionat-o ? Va multumesc anticipat !

 40. Sunt avocat , plătitor de tva, si nu reușesc sa-mi conving contabila ca in registru de incasari si plati, incasarile nu se trec cu tva ( nici platile) . Se face o confuzie, deoarece majoritatea pfa nu sunt plătitori de tva si normal ca ei trec in registrul de incasari si plati, plata cu tva inclus. Nu e si cazul pfa -urilor plătitoare de tva. Am jurnalele cu tva, corect. Registru de incasari si plati este singurul document care atesta in mod valabil cifrele care stau la baza Declarației 200. Înscrierea încasărilor cu tva ar denatura venitul brut si implicit venitul net impozabil.
  Va rog ajutați-ma si spuneti-mi daca am dreptate. Am schimbat 3 contabili. Va multumesc

  1. Până la 28/02/2015, în registrul jurnal de încasări și plăți sumele se înscriau la valori nete, fără TVA. Acest lucru era reglementat în OMFP 1040/2004 – vedeți secțiunea legată de reglementarea registrului jurnal. Acest lucru era necesar pentru că acest registru era și cel ce stătea la baza evidenței fiscale pentru determinarea venitului impozabil.
   Începând cu 1 martie 2015, dată de la care se aplică Ordinul 170/2015, în registrul de încasări și plăți se înscriu sumele brute – inclusiv TVA. Acest lucru ar fi trebuit să se întâmple de la data de 1 ianuarie 2015, dar MF nu a corelat legislația contabilă cu cea fiscală. De ce nu mai este necesar ca în registrul jurnal de încasări și plăți să apară suma netă? Pentru că de la 1 ianuarie 2015 a fost introdus registrul de evidență fiscală, ce nu a apărut încă, dar în care, probabil, se vor înscrie sumele nete, fără TVA.

 41. Rog din suflet pe cel care a postat cele doua adrese de raspuns ANAF sa o puna pe cea din Bihor cu rezolutie mai buna, fiindca nu reusesc sa o listez nicicum. Sunt in control de fond de la ANAF pe fix magazin cu stoc de marfa, si luni merg la ANAF, controlul nu s-a incheiat, cu aceste puncte de vedere. Va rog din suflet, orice zi imi este pretioasa.

  1. Sunt la rezoluție originală, nu le am la altă rezoluție. Dați click pe imagine și se va deschide în pagină nouă la dimensiune mai mare.

 42. am reusit sa listez adresele lizibil,
  va multumesc ca le-ati postat, si multumesc si celor care au initiat acest forum de discutii.

 43. VA rog mult imi puteti trimite si mie adresele sau pc de vedere pe care le-ati transmis d-nei Luminita Vornicu(control la un magazin cu stoc) Va rog, Multumesc

  1. Nu am trimis nimic nimănui. Adresele la care vă referiți sunt în articol. Sunt publice. Dați click pe imagini și se vor deschide în mărimea lor originală și le puteți lista.

 44. Buna ziua,

  Ati spus in ultimele postari (raspunsuri) ca pana in 2015 in RJIP se treceau sumele FARA TVA.
  Eu stiu ca in cazul platilor, in RJIP se trece chitanta / bonul fiscal…
  Pe chitanta nu apara suma fara TVA, ci suma totala platita…
  Pe de alta parte…Registru Jurnal de Incasari si Plati, nu inseamna sa treci suma PLATITA (adica inclusiv TVA) ?
  Gresesc in ceea ce spun?

  Va multumesc.

 45. Revin.
  Ati avut dreptate.
  In cazul platitorilor de Tva se inscriu in RJIP sumele EXCLUSIV Tva-ul aferent.

  Multumim pentru ceea ce faceti.
  Este cu adevarat un lucru deosebit.

 46. Revin cu explicatii suplimentare privind calculul cheltuielilor deductibile cu marfa achizitionata in partida simpla. Mi s-a explicat ca calculul acesta nu tine de Codul fiscal, de fiscalitate , si de aceea nu voi gasi modalitatea de calcul in Codul fiscal sau Codul de Procedura Fiscala, ci tine de Legea contabilitatii in partida simpla. Voi scrie adresa catre Ministerul Finantelor, Directia Reglementari contabile

  1. Explicația, dacă e dată de un inspector ANAF, este hilară, aberantă și ar justifica depunerea demisiei acelui inspector.
   Determinarea bazei impozabile ține de fiscalitate. Determinarea cheltuielilor deductibile fiscal ține de fiscalitate. Eu mă întreb dacă acea persoană a citit, iar dacă a citit, dacă a și înțeles ce scrie la art.48 și normele de aplicare a acestuia. Mă întreb dacă a citit și înțeles OMFP 1040/2004 și, mai nou, Ordinul 170/2015. Nicăieri în cadrul contabilității în partidă simplă nu există vreun act, document sau reglementare ce să stea la baza unei așa zise “descărcări de gestiune”, la stabilirea costului mărfii vândute. Nicăieri. Nicăieri nu există coeficienți de calcul, adaos mediu sau mai știu eu ce le trece prin cap. Aceste noțiuni există exclusiv în reglementări contabile aplicabile persoanelor juridice. Din nefericire o persoană ce face astfel de afirmații e greu de combătut, pentru că în cazul unor astfel de persoane ce înțeleg legislația cum le convine lor, din păcate, nici un argument nu-i ajută să înțeleagă faptul că aberează.

 47. Explicatia aceasta este data de cineva de la asistenta contribuabili de la unul din sectoarele Bucuresti. Astept procesul verbal de control, sau documentul oficial de finalizare al controlului care inca nu s-a terminat, ca sa vad exact ce explicatie legala imi dau dansii . Dupa aceea voi scrie Directiei de reglementari contabile din cadrul Ministerului de Finante.

  1. N-am ce să zic. Dar nu odată asistența contribuabili dă răspunsuri cam pe dinafara problemei.

 48. Buna ziua,

  am avut un pfa pe care l-am inchis. ce fac cu obiectele de inventar si mijloacele fixe cuprinse in registrul inventar?

  1. Nimic. Valoarea rămasă neamortizată a imobilizărilor (mijloacelor fize) se va adăuga la venitul brut din activitate.

 49. “”REGULAMENT de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991

  EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

  PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL Nr. 303 bis din 22 decembrie 1993 ca urmare a aparitiei Hotaririi Guvernului nr. 704 aparuta in M.Of. 303 din
  22.12.1993 Prezentul regulament a fost emis in baza prevederilor art. 42 din Legea contabilitatii nr. 82 din 24 decembrie 1991, promulgata prin Decretul nr.123 din 24 decembrie 1991 si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 265 din 27 decembrie 1991.
  CAP. 1

  Dispozitii generale
  1. Potrivit prevederilor Legii contabilitatii, obligatia organizarii si conducerii contabilitatii proprii revine: regiilor autonome; societatilor comerciale; societatilor agricole; organizatiilor cooperatiei mestesugaresti;
  organizatiilor cooperatiei de consum si de credit; Bancii Nationale a Romaniei si societatilor bancare; institutiilor publice; unitatilor de asigurari sociale, altele decit cele de stat; asociatiilor; fundatiilor; sindicatelor; unitatilor de cult si altor organizatii obstesti, precum si celorlalte persoane care au dobindit personalitate juridica, potrivit legii.

  Prevederile legii se aplica persoanelor fizice care presteaza activitati independente, precum si asociatiilor familiale care exercita in mod obisnuit acte de comert si sint inmatriculate la Oficiul Registrului comertului, potrivit legii. “”

  Maine merg sa ridic actul administrativ de control. Puteti sa imi scrieti mai multe despre contestatia unui act administrativ?
  Va multumesc

  1. Textul e perimat demult. Nu are nici o relevanță în speța aceasta Legea e actualizată demult. Au existat republicări ale ei. Iar prevederile legate de persoanele fizice sunt clare. Oricum modul de determinare a cheltuielilor deductibile și/sau veniturilor impozabile se face în baza codului fiscal nicidecum a legii contabilității.
   Pentru contestație e suficient să citiți tot ce s-a postat aici și să apelați la un expert contabil sau la un avocat ce să vă asiste.
   Din

 50. Eu sunt expert contabil, si aceasta calitate nu ma ajuta foarte mult in fata fiscului, indiferent cate paragrafe din lege stiu. V-am transmis cateva paragrafe pe care ei chiar le-au invocat in sprijinul afirmatiei ca platile furnizorilor inregistrate ca si cheltuieli deductibile au fost ponderate, aplicandu-se coeficientul mediu al adaosului comercial. Azi am fost la dansii si am aratat si adresele postate de dvs mai sus, Cluj si Bihor. Pareau sincer interesati sa arate sefei lor directe aceste raspunsuri, aratand ca in aceste raspunsuri oficiale ANAf se foloseste o sintagma de genul “” consideram ca….”” , si ca atunci cand sunt decizii de control ei raspund, chiar daca au cerut in prealabil opinia juridica a persoanei ANAF care raspunde de asistenta juridica. cata vreme clienta mea nu a prezentat dorinta nici de a contesta, din motive care nu ma privesc direct, nu am cum sa oblig pe nimeni la vreun gest concret. Mi s-a dat ca argument ca in ultima lege a contabilitatii in partida simpla se vorbeste despre optiunea partidelor fizice de a tine contabilitate dubla… si atunci povestea coeficientului mediu de adaos comercial ar fi cu atat mai necesara. Eu am replicat ca aceasta optiune NU ESTE OBLIGATORIE, si ca oricum nu vorbeste despre OMFP 1040, care a fost in vigoare pana la martie 2015. Oricum, si dupa martie 2015 legea e la fel de prost si incomplet data, fara lamuriri suplimentare. Si pentru ca sunt o persoana care urmareste o finalitate intr-un demers de acest fel, am incercat sa aflu unde as putea sesiza neclaritatea unei legi in vigoare, daca nu am nici o sentinta judecatoreasca despre speta respectiva, la care sa ma raportez, eu si ANAF deopotriva. Cred ca ramane Avocatul Poporului… oare am putea un grup de experti contabili sa sesizam inadvertentele unei asemenea legi, cu argumente juridice? Ne putem strange cativa si sa facem o sesizare? care ar fi drumul firesc intr-un asa caz, cand eu, de exemplu, nu pot da un caz concret de decizie ANAF in aceasta speta? E cineva care sa aiba curaj sa dea acest exemplu…? sau exista alta varianta?

  1. De acord cu dvs. Dar ei nu au nici un argument legal atunci când, la partidă simplă, fac acele calcule de coeficient mediu de adaos. pentru simplul motiv că nicăieri, în legislația financiar contabilă, în nici o lege, normă, reglementare, aplicabilă contabilității în partidă simplă nu se regăsește această metodă de calcul. Mai mult, în toate reglementările legate de partidă simplă se vorbește despre plăți și încasări, cheltuieli cu plățile efectuate nu cheltuieli legate de consumuri sau costuri generate de ieșiri de stocuri. Dar așa cum am mai spus: ei fac o analogie între ce se întâmplă la contabilitatea de angajamente cu ceea ce se întâmplă la partida simplă și iau de acolo doar ceea ce le convine scopului lor.
   În opinia mea nu legea este neclară ci modul în care înțeleg cei de la control să o aplice este neclar. Și e de neînțeles de ce ANAF nu le spune pe șleau că fac tâmpenii cerând adaos mediu, raport de gestiune, etc acolo unde nu e cazul de așa ceva

 51. am scris mai sus”partide fizice”, si voiam sa scriu “persoane fizice”. scuze

 52. Se pare ca mai exista cai de a solicita clarificari legislative unui organ legislativ, sunt in discutie cu un avocat despre acest lucru, si va tin la curent…

 53. Imi poate pune la dispozitie cineva un act administrativ de control pe PFA -vanzare de marfa, unde organul de control a vorbit despre ajustarea cheltuielilor pe baza procentului mediu de adaos comercial? Cred ca ar fi bun inclusiv cu acoperirea numelui concret si a CIF-ului. Ca sa am dovada asupra modului de operare a fiscului.

 54. am deschis u PFA in iunie 2015 ca producator lapte.
  intrebarea mea este:
  cum tin contabilitatea in “partida simpla” ?
  ce scriu in redistru de plati si incasari?
  trebie sa stiu contabilitate ?
  ce acte fac ?
  vacile si oile sunt “mijloace fixe” ?
  cand depun si unde declaratia pt venit estimatv ?
  mai unt alte declaratii de depus ?

  1. “Întrebarea” de fapt constă în vreo șapte întrebări distincte :)
   Dar să vedem:
   – dacă în certificatul constatator de la registrul comerțului nu aveți cod CAEN de comerț și laptele pe care îl obțineți este din producție proprie, de la animale înscrise în registrul agricol în exploatație aferentă PFA, atunci este suficient să depuneți D221 și veți plăti impozit pentru animalele deținute în baza normelor de venit stabilite conform art.73 din codul fiscal activitatea dumnevoastră fiind una ce produce venituri din activități agricole.
   Pentru acele venituri nu aveți obligația conducerii de evidențe contabile. Nici registru de încasări și plăți și nici alte evidențe.
   Pentru ceea ce vindeți aveți obligația de a elibera documente de vânzare – bonuri fiscale clienților persoane fizice sau facturi emise persoanelor juridice. Vânzările respective se înscriu în jurnale de vânzări, iar în cazul în care suma livrărilor depășește plafonul de scutire de TVA va trebui să solicitați înscrierea în evidența plătitorilor de TVA.
   Declarația de venit estimativ -D220 o veți depune numai dacă aveți venituri și din alte activități nu venituri din activități agricole. Producția de lapte în gospodărirea proprie permite și comercializarea lui fără a avea înscris cod CAEN de comerț. Comerț înseamnă să cumpărați lapte de la un furnizor și să-l vindeți mai departe.

 55. Buna ziua,

  am avut un pfa pe care il inchid sapt viitoare. ce fac cu obiectele de inventar cuprinse in registrul inventar?
  adica calculator, monitor si imprimanta.
  pt ca le-am cumparat de la tatal meu,cu un contract de vanzare cumparare, si acum as vrea sa raman la mine ca persoana fizica, nu ca PFA, se poate?
  va rog frumos dc stie cineva, sa ma ajute
  multumesc mult

  1. Vă citez din codul fiscal, din normele de aplicare ale acestuia -art.48 CF, punctul 36 din norme:

   În venitul brut al afacerii se include şi suma reprezentând contravaloarea bunurilor şi drepturilor din patrimoniul afacerii care trec pe parcursul exercitării activității și la încetarea definitivă a acesteia în patrimoniul personal al contribuabilului, operațiune considerată din punct de vedere fiscal o înstrăinare. Evaluarea acestora se face la preţurile practicate pe piaţă sau stabilite prin expertiză tehnică

   Așadar la încetarea activității puteți evalua aceste bunuri sau puteți strânge informații despre prețul de piață al acestor bunuri (oferte pe siteuri specializate de exemplu) și suma reprezentând contravaloarea lor o veți include în venitul brut din activitate în declarația depusă la încetarea activității.

 56. codul CAEN principal este 0141. pe langa animale, am culturi de legume si fructe.
  statu-ul imi ia un impozit fix in functie de nr de animale si de terenul declarat pt culturi ?
  ca daca-mi mor 3 vite sau da grindina peste culturi, nu ma mai aleg cu nimic.
  ce fac daca-mi cumpar in fiecare luna cateo vita ? modific declaratia?
  in decl. 221 nu ma descurc. sunt aceleasi coloane de 4 ori.

 57. mai mult de asta : cei de la Registrul Comertului spun că fermierii pot obtine un certificat constatator care să le permită comercializarea produselor proprii. “Este o procedură care durează circa două zile și care poate costa până la 150 lei. Se face o mențiune simplă și trebuie depusă o declarație pe proprie răspundere că activitatea de comercializare este pentru valorificarea produselor proprii”, explica un director de la Registrul Comerțului procedura care trebuie urmată de fermieri.
  ACUMA IMPUSCATI-MA CA NU MAI INTELE NIMIC.

  1. Cei de la registru încearcă să impună ideea că nu se poate comercializa nimic fără a avea cod CAEN de comerț. Dar e o tâmpenie. Pentru că nu ai cod CAEN pentru fabricarea pâinii de exemplu, pentru a produce pentru tine. Producătorul o poate și vinde direct clienților săi. Comerț, ca activitate, înseamnă să cumperi dintr-un loc și să vinzi în altul.
   Declarația 221 se depune cu suprafețele de teren și numărul de animale deținute la data de 25 mai, data depunerii declarației pentru anul în curs. Nu contează că, ulterior depunerii ei, se mai dobândesc animale sau suprafețe de teren ce s-a declara. Ele se vor declara în anul următor.
   Dacă există pierderi ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale precum înghețul, grindina, poleiul, inundațiile, ploaia abundentă, seceta, precum și a celor produse de animalele sălbatice, care afectează peste 30% din suprafețele destinate producției agricole vegetale/animale deținute, norma de venit se reduce proporțional cu pierderea respectivă. (art.73 alin.7 CF)
   Art.78 alin.8 CF – Constatarea pagubelor prevăzute la alin. (7) și evaluarea pierderilor se face la cererea persoanelor fizice/asocierilor fără personalitate juridică, care desfășoară activități agricole pentru care venitul anual se stabilește pe bază de norme de venit de o comisie numită prin ordin al prefectului județului/municipiului București, la propunerea directorului executiv al direcției agricole județene/municipiului București, comisie formată pe plan local dintr-un reprezentant al primăriei, un specialist al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, un reprezentant al direcției agricole județene/municipiului București și un reprezentant al direcției generale regionale a finanțelor publice din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

   D221 are mai multe locuri de completat pentru că în ea se înscriu date în funcție de localitățile în care dețineți terenuri și/sau animale. Vedeți aici formularul și instrucțiunile sale de completare.

 58. Salutare,
  Am o problema si nu reusesc sa imi dau seama din comentariile de mai sus. Am o II, comert cu amanuntul cu rulaj destul de mic si nu am tinut raport de gestiune si nici registru inventar. In cazul asta exista vreo corelatie dinte venituri si cheltuieli ca sa pot estima valoarea stocului? Am venituri de 55600 si chetuieli totale de 48900. Multumesc

  1. Nu există o astfel de corelație. Nu există vreo reglementare ce să stabilească faptul că stocul are vreo influență la calculul venitului impozabil.

 59. Buna ziua,

  Am un IF, comert cu amanuntul, accesorii dama. As vrea sa-l inchid, dar inca am stoc de produse, pot sa dau stocul pe persoana fizica, avand in vedere ca este if, sau trebuie sa facturez restul de produse, sa platesc impozitul aferent si apoi sa inchid if-ul?

  Daca se poate si o baza legala, cei de la ANAF nu au putut sa ma ajute.

  1. Dacă în închideți, stocul se va considera venit din activitate. îl veți cuprinde în valoarea venitului impozabil, pentru că practic acesta vă rămâne dvs. Codul fiscal este explicit în acest sens. Vedeți punctul 36 din normele de aplicare a CF pentru art.48.

 60. Buna Cristi,

  am citit tot ce ai scris pana acum in legatura cu stocul de marfa la PFA, am vazut si cateva raspunsuri de la asistenta ANAF din diferite zone ale tarii si inca nu sunt sigura daca este corect cum am procedat cu stocul de marfa la 2014.Eu una am preferat sa nu am probleme cu cei de la fisca si prin urmare am procedat astfel:
  Sa presupunem ca am un stoc de marfa in valoare de 100 lei, si factura de marfa achitata complet catre frunziori. Venituri brute 200 lei si cheltuieli deductibile 50 lei.
  La finele anului am realizat inventarul si am calculat venitul impozabil astfel:
  venit brut = 200 lei
  cheltuieli deductibile = 50 lei
  stoc marfa = 100 lei
  venit impozabil = 200-50+100 =250 lei
  impozit= 250*16% = 40 lei
  suma pe care am declarat-o si achitat-o.

  Spune-mi te rog daca am calculat corect si daca in cazul unui control ANAF au ce sa imi reproseze?

  Multumesc.

  1. Nu este calculat corect. Așa ajungi să plătești impozit la o sumă mai mare decât venitul brut, ceea ce este ilogic la venituri din activități independente.
   Stocul de marfă, la partidă simplă, nu are cum să influențeze venitul impozabil. Partida simplă este o contabilitate a încasărilor și plăților. Condiția la cheltuieli este să fie achitate în exercițiul pentru care se iau în considerare. Abia după ce se face dovada că sunt achitate vorbim despre o încadrare a lor în deductibile sau nedeductibile.

 61. Buna ziua,
  De la 01.03.2015 platile nu pot sa depaseasca incasarile sau aceasta regula se aplica doar daca se tine contabilitatea in partida dubla.
  Va multumesc,

 62. buna ziua daca deschid un PFA cu „domeniul revanzare piese auto SH pe internet”, cum justific intrarile in contabilitate, tinand cont ca pe Ebay sau alte siteuri de unde cumpar NU primesc factura sau chitanta justufucativa a pretului de achizitionare.
  va multumesc –

  1. Pentru orice intrare trebuie să dețineți un document justificativ. Câtă vreme nu aveți așa ceva nu puteți înregistra în contabilitate bunurile achiziționate și vânzarea lor ar fi o vânzare a unor bunuri fără documentele legale de proveniență.

 63. Buna ziua, am a Intreprindere Individuala care se ocupa cu fabricarea produse hand-made (felicitari, globuri de craciun, aranjamente florale etc.). Pentru produse fabricate trebuie sa scriu un retetar? Si trebuie nota de receptie, dispozitie de prelucrare-resortare?

 64. Cifra urmarita pentru inregistrarea ca platitor TVA prin depasirea plafonului, este valoarea facturilor emise. Si atentie, aceasta in cadrul anului, nu are legatura cu facturile emise in ani anteriori dar neincasate.

 65. Buna ziua. O parere va rog! Un PFA neplatitor TVA presteaza servicii informatice catre o firma din UE – CAEN 6202. Factureaza lunar costul serviciilor si include in factura si cheltuielile de deplasare (bilete avion si cazare). Va rog sa imi spuneti cum se stabileste cifra de afaceri – la calculul CA intra si costurile de deplasare refacturate sau nu (in speta e vorba de plafonul de 220.000). Multumesc

  1. Da, se cuprind. Pentru cheltuieli accesorii ce se facturează clientului nu se poate aplica structura de comisionar.

 66. Marfa degradata la un pfa neplatitor de tva, inainte de a-si inchide activitatea , influenteaza venitul net? Se considera cheltuiala nedeductibila si se inscrie in RJIP?

  1. Da, este cheltuială nedeductibilă. Nu se înscrie în RJIP. În mod normal s-ar înscrie, probabil, în registrul de evidență fiscală cel care, așa cum am mai scris într-un comentariu recent, este așteptat să apară încă de la începutul anului.

 67. Buna ziua.am si eu o problema cu un II cu activitatea de comert neplatitoare tva.la un control al ANAF mi-a gasit la inventarul de marfa ca este mai mare cel faptic decat cel scriptic, iar diferenta o include in venituri si depasesec cifra de afaceri pe 2014.Este corect?Va rog sa imi raspundeti

  1. De fapt vi s-a determinat un plus de inventar nu un minus. Nu are cum să fie un plus de venituri aici. Și nu apare nici o depășire a nici unei cifre de afaceri. Singura cifră de afaceri pentru o II este cea pentru TVA, dar aceea e reglementată de codul fiscal la TVA pentru operațiuni impozabile sau asimilate. Plusul de inventar nu e nici una nici alta.
   Mă întreb însa cu ce au comparat stocul faptic? Cu stocul înscris unde? În ce document legal întocmit?

 68. Buna ziua,
  Am o intrebare.Pentru PFA, registrul inventar se completeaza cu venituri(facturi incasate dela clienti), cheltuieli(contributia la sanatate) si atat? eu de ex am achizitionat un telefon dar pentru ca il folosesc si in scop personal, l-am trecut ca si cheltuiala deductibila doar 50% din valoare.in registrul inventar trec aceeasi suma?in plus mai am cheltuieli legate de activitate, publicitate, de pregatire profesionala, nu le trec si pe acestea in registru?

  1. Registrul inventar se completează cu elementele de natura activelor şi datoriilor. Active – adică bunuri de natura imobilizărilor corporale, necorporale, financiare, stocuri (marfă, materii prime și consumabile – auxiliare, piese de schimb, etc., obiecte de inventar, produse finite, etc), dar și creanțe – sume de încasat de la clienți de exemplu, TVA de recuperat, alte creanțe certe. Datorii – sume de achitat furnizorilor și orice alte datorii certe înregistrate în contabilitate – salarii de achitat personalului, impozite și contribuții sociale datorate pentru salariați, etc.
   Acestea se completează la valoarea de înregistrare – adică la preț de achiziție nu la preț de vânzare în cazul stocurilor vandabile.
   Veniturile și cheltuielile nu se înscriu în registrul inventar, nu s-au înscris niciodată.
   Ca observație – cheltuiala cu telefonul achiziționat nu se poate deduce 50% decât dacă faceți dovada că îl folosiți 50% pentru activitate și 50% pentru interesul propriu. Altfel se poate deduce doar partea de cheltuială efectuată în interesul afacerii.

 69. Multumesc pentru promptitudine. Eu sunt PFA, neplatitor de TVA, fara angajati,am omis sa precizez. Ce am achizitionat anul acesta pe PFA sunt telefonul si cauciucuri de masina , masina pentru care am contract de comodat incheiat.ca dovada a folosirii masinii pentru activitate, ce anume poate fi? in conditiile in care eu desfasor activitate de consultanta la beneficiari?foaia de parcurs?
  va mai deranjez cu cateva intrebari:
  1. registrul unic de control este obligatoriu si la PFA?
  2. este necesar sa fie tinut un dosar cu cheltuielile decontate?( am citit pe alte forumuri)
  3.contractul de comodat pentru locuinta trebuie inregistrat la finante?
  4.impozitul pentru pfa pentru sediu social in locuinta de domiciliu se calculeaza ca pentru o cladire cu activitate economica doar daca se deduc cheltuielile de intretinere
  5.contractul de comodat pentru auto se inregistreaza la finante
  6. eu ,ca persoana fizica, inchei contract de prestari servicii in virtutea pregatirii mele profesionale cu alta persoana fizica.trebuie sa declar la finante contractul respectiv?si daca stiti cumva ce declaratii fiscale se depun?
  Scuze, poate am pus prea multe intrebari.Chiar daca nu aveti timp pentru toate, va multumesc anticipat si o sa continuu sa va citesc postarile.Sarbatori fericite si un An Nou Fericit si plin de realizari!

  1. 1.Pentru a deduce integral cheltuielile legate de mașină trebuie să demonstrați utilizarea exclusivă a acesteia pentru interesul afacerii. Folosirea mașinii exclusiv pentru afacere este aproape imposibilă. Da, unul din documentele obligatorii este foaia de parcurs. Aceasta nu este nevoie să fie un model tipizat. Poate fi concepută și de dumnevoastră, dar trebuie să conțină minim aceste elemente enumerate de codul fiscal: categoria de vehicul utilizat, scopul şi locul deplasării, kilometrii parcurşi, norma proprie de consum carburant pe kilometru parcurs
   2.Registrul unic de control nu este obligatoriu în cazul PFA, II, IF, liber-profesioniști.
   3.Nu este obligatoriu. Evidența contabilă și fiscală se conduce în baza reglementărilor specifice, orice înregistrare având la bază documente justificative întocmite conform legii. Modul în care din evidența dumnevoastră se poate stabili care e cheltuială deductibilă și care nu ține de organizarea internă a dumnevoastră. Singura obligație legală este să conduceți de așa natură evidențele contabile și fiscale pentru a se permite identificarea fiecărei operațiuni precum și categoria fiscală din care face parte – venit impozabil sau nu, cheltuială deductibilă integral, parțial, plafonat sau, dimpotrivă, integral nedeductibilă.
   4.Nu. Contractul de comodat e un contract civil nu e nevoie să fie înregistrat undeva. Poate fi încheiat în formă autentică (autentificat de notar) pentru a-i conferi o mai mare credibilitate, dar nu este obligatoriu.
   5.Nu. Impozitul pe clădiri se datorează integral ca pentru clădiri rezidențiale dacă la adresa respectivă aveți doar sediul și nu desfășurați activități cu caracter economic acolo chiar dacă vă deduceți cheltuieli de întreținere.
   6.Vedeți răspunsul de la pct.4
   7.Contractul de prestări servicii ca PFA cu un alt PFA sau cu o persoană fizică neautorizată ori chiar cu o persoană juridică nu este necesar să fie înregistrat la ANAF. Doar contracte cu persoane juridice nerezidente pentru prestările efectuate de acestea către firme din România.
   Declarații în ce sens? În general? Sau pentru contract în particular? Dacă vă referiți strict la contract, nu aveți nici o obligație declarativă legată exclusiv de acesta. Dacă ar fi un contract încheiat cu un plătitor de TVA din altă țară membră UE, alta decât RO, atunci ar fi nevoie de analizat ce servicii sunt prestate și în funcție de tipul serviciului ar putea fi depusă o declarație.

   Vă mulțumim pentru urări.

 70. Am o ii comert cu amanuntul.mi a ramas marfa ,comercializez radacinoase se face fisa de magazie cu marfa ramasa?in raportul zilnic o scad in decembrie si incep in ianuarie cu acea marfa adusa cu fisa de magazie?va multumesc.

  1. La finele anului trebuie efectuat inventar. Fișa de magazie și “raport zilnic” nu există ca documente în cazul celor care conduc contabilitate în partidă simplă.

 71. O II infintata in anul 2015 a trecut pragul de scutire tva in luna septembrie.Nu a fost depusa declaratia 097 fapt pentru care II-ul a primit amenda. Mentionez ca II -ul nu a avut control . S-a prezentat singur la Finante pentru a anunta trecerea la tva cu 1 .01.2016 pentru ca stia ca treci la tva daca depasesti plafonul pe an nu din luna urmatoare depasrii. De la 01.01.2016 II-ului i s-a emis certificatul de inregistrare fiscala in scopuri de tva .De la administratia fiscala i s-a spus ca trebuie sa depuna dec 311 pentru perioada sept-dec unde sa treaca doar tva colectat.Va intreb este daca este correct pentru ca dec 311 face referire la cei la care le-au fost radiat certificatul fiscal. Va multumesc .

  1. 097 se depune pentru intrarea/ieșirea în sistemul de TVA la încasare. Nu pentru înregistrarea în scopuri de TVA. Probabil e vorba de 070 la dumnevoastră.
   Să nu depună 311 că nu are nici o legătură cu speța. Dar în primul decont de TVA va trebui să treacă la regularizări TVA suma ce ar fi trebuit să o colecteze de la data la care ar fi fost plătitor și până la 31/12/2015. Dacă are bunuri în stoc la data de 31/12/2015 poate face inventar și poate ajusta TVA de la acele bunuri TVA pe care îl va înscrie ca TVA deductibil în primul decont, la regularizare taxă deductibilă.

 72. II este platitor tva la trimestru .Nu are nimic daca trece atata timp? In caz de control ar avea probleme ? Multumesc din suflet pentru raspuns.

  1. Adică? Dacă trece atâta timp de când? Nu prea înțeleg ce întrebați. Vreți să știți dacă nu e o problemă că nu sunteți plătitor de TVA lunar? Dacă da, stați liniștită, nu e o problemă. Este o situație normală reglementată de codul fiscal și nici un inspector nu va obiecta. Poate fi o problemă dacă îndepliniși criteriile pentru a schimba perioada fiscală de la trimestru la lună și nu o faceți.

 73. Buna ziua!

  Spuneti-mi, va rog, daca pot deduce cheltuieli ca PFI ( in cazul meu agent asigurari cod CAEN 3321 ).
  1. Care ar fi aceste cheltuieli deductibile?
  2. Pot sa estimez venituri mai mici decat anul anterior ( 2015 )?
  3. Trebuie sa tin o evidenta contabila de la 01.01.2016?

  Multumesc anticipat!

  1. 1. Orice cheltuială pentru care puteți face dovada că este realizată pentru activitatea economică, care are legătură cu activitatea dvs. De exemplu: cumpărați un laptop ce e obiect de inventar (are valoare mai mică de 2500 lei) – e deductibil pentru că puteți dovedi că-l folosiți pentru activitate, dar dacă pe PFI cumpărați jucării pentru copii nu prea au legătură cu ceea ce faceți.
   2. Da, dar atașând un memoriu justificativ la D220, argumentat, pentru a arăta de ce depuneți estimativă pe valori mai mici.
   3. Orice PFA ce obține venituri din activități independente ce este impus în sistem real trebuie să conducă evidență în partidă simplă și nu de la 01/01/2016 ci dintotdeauna.

 74. Ma refeream la faptul ca suma de la tva colectat ce trebuie platita pentru perioada sept- dec 2015. Nu are nimic daca este declarata numai in luna aprilie cand o sa depuna primul decont? In caz de vreun control pana la dec;ararea sumei in aprilie ,se poate intampla ceva ?

 75. Va multumesc din suflet pentru ajutor .Prietena mea care este in situatia aceasta nu dispune de suma pe care ar fi trebuit sa o platesca dupa cele spuse de cei de la finante, dar daca este legal sa ajusteze tva cu tva de la stocul de marfa suma este mai mica si are si timp pana la primul decont.
  Este prima data cand intr-u pe acest site si sunt foarte multumita , o sa il recomand.In ceea ce priveste ce face-ti dumneavoastra este de laudat ca va faceti timp pentru problemele altor persoane.Dumnezeu sa va binecuvanteze. Sunte-ti un om minunat.

 76. buna ziua ma scuzati ca va deranjez am si eu o intrebare si anume cum se face trecerea de la un an fiscal la altul intr-un registru jurnal de incasari si plati si un rapor de gestiune periodic? cu ce report vin de la un an la altul si cum procedez?

  1. Nu există norme pentru așa ceva.
   Ce este raportul de gestiune periodic? Nu știu de nici o reglementare, de nici un act aflat în vigoare, legat de contabilitatea în partidă simplă sau dublă care să reglementeze un astfel de document?

 77. Buna seara ! vreau sa imi deschid o intreprindere individuala ce va avea ca activitate transport rutier de marfuri,detin pregatirea necesara ,vreau sa o inregistrez in scop de tva(platitoare)ce contabilitate imi recomandati ?majoritatea facturilor(incasarile) vor fi cu termen de plata 30-45 de zile.

  1. Contabilitate în partidă simplă, nu dublă.
   La TVA vă recomand să adoptați regimul TVA la încasare. Așa vă asigurați că veți colecta TVA doar pentru ceea ce încasați și veți deduce doar pentru ceea ce plătiți, în esență că plătiți TVA statului doar atunci când ați și încasat TVA de la clienți.

 78. Buna ziua,
  Ma puteti ajuta, va rog, pentru o Intreprindere Individuala cu formula pentru soldul la chletuielile cu marfa care se trece pe anul urmator.
  Multumesc frumos!

 79. Buna ziua!
  Tin sa precizez ca detin o I.I. neplatitoare de TVA, comert cu amanuntul in piete si spatii amenajate,
  si doream sa va intreb daca este necesar sa intocmesc raport fiscal de inchidere zilnica din casa de marcat, daca nu imi desfasor activitatea zilnic ci numai la sf de saptamana.
  Va multumesc anticipat!

 80. Buna ziua,
  Imi puteti spune va rog daca incepand cu anul 2016 este posibil deducerea cheltuielilor cu diurna titularilor, membrilor la o II, IF???
  Iar la societati comerciale se pot deduce cheltuielile cu diurna acordate administratorilor, care nu au calitatea de angajati?
  Va mutumesc anticipat.

 81. Buna ziua,
  Am si eu o nelamurire un PFA care are ca obiect de activitate Comert cu ridicata a legumelor si fructelor in anul 2015 nu a fost platitor de tva, dar a avut cod de tva pentru achizitii intracomunitare. Intrebarea mea este ca Tva-ul achitat conf. declaratiei 301 pentru achizitii este deductibila fiscal? Se poate pune pe cheltuieli, ca de fapt este o cheltuiala cu marfa.

 82. buna ziua.am un II platitor de tva.in reg.de incasari si plati am trecut platile si incasarile cu tva,dar la calculul venitului impozabil,venituri minus cheltuieli,cum procedez,cu tva sau fara?am si un leasing auto-auto care este folosit si de mine in interes personal,chelt cu auto le deduc50% ?si inca o intrebare dobanda la leasing tot 50% sau este suta la suta deductibila.
  multumesc

  1. Fără TVA. Pentru determinarea venitului impozabil se iau în calcul valorile fără TVA.
   Dacă folosiți mașina doar în interes personal nu puteți deduce nimic. Să ne înțelegem: pentru a deduce 50% din cheltuieli și din TVA este necesar să demonstrați că măcar odată ați folosit mașina pentru activitatea economică, altfel nu veți putea deduce nimic.

 83. multumesc.masina se foloseste si pt activitatea economica,aprovizionare,deci pot deduce 50%,dar nu-mi este clar cu dobanda la leasing.

 84. Buna ziua,
  O I Individuala,platitoare de tva,radiata in iunie 2015,mai poate face obiectul un3i inspectii fiscale la tva si impozit.

  1. Eu zic că nu. Odată radiat și depusă și radierea înregistrării fiscale nu mai reprezintă subiect de drept fiscal. Mai mult, orice creanțe stabilite în sarcina contribuabilului existente la data radierii trebuie șterse din evidența fiscală dacă fiscul nu a atras răspunderea vreunei persoane.

 85. Buna ziua,
  Asa zic si eu ,dar ei tot insista ca pot controla persoana fizica pe CNP-impozit,dar Tva nu,conf art 114 din cf.,pe perioada cand a realuzat venituri,mentionez ca la data radierii nu existau creante. Dar veniturile nu sunt de pe urma I I-ului? Daca puteti sa-mi dati mai mulre detalii….baza legala?
  Multumesc!

 86. Mi s-a spus ca de ce nu am cerut inspectie fiscala la data radierii? Cand ei puteau sa conteste hotararea registrului comertului in termen de 30 de zile.

  1. Păi nu contribuabilul are o astfel de obligație. Nicăieri în codul de procedură fiscală nu spune asta. E absurd.
   Mai mult contribuabilul are calitatea de subiect fiscal până la radierea fiscală, radiere ce se efectuează din oficiu dacă se desființează.
   Înștiințarea de control e pe CNP sau pe CUI? Eu zic că e pe CUI nu pe CNP. Că ei controlează II nu persoana fizică în sine.

 87. Buna ziua ! Va rog sa-mi dati un raspuns la urmatoarea speta : Un cabinet medical-CMI,a achizitionat de la o persoana fizica un aparat medical de 220000 lei,in baza unui contract de vanzare-cumparare cu plata in rate(transe). Aparatul a fost receptionat,s-a intocmit PVR mijloc fix in baza actului mentionat,in luna martie 2015. Pana la finele anului 2015 nu a fost platita nicio transe din valoarea aparatului.Amortizarea aferenta celor 9 luni din anul 2015 este de circa 10000 lei .Poate fi considerata amortizarea calculata ca fiind deductibila fiscal in anul 2015,avand in vedere ca veniturile realizate,prin utilizarea aparatului,au fost de doar 7000 lei?

  1. Da, de ce nu? În cazul activelor imobilizate trebuie respectate prevederile legate de amortizarea fiscală.

 88. Multumesc pentru raspunsul prompt !
  Este adevarat ca in cazul activelor imobilizate trebuie respectate regulile de amortizare fiscala,insa ce ne facem cu prevederile art.68 alin.(4)lit. b).din Codul fiscal,conform caruia cheltuielile,pentru a putea fi deduse,trebuie sa fie cuprinse in cheltuielile exercitiului financiar al anului in cursul caruia au fost platite(valabila in acest caz doar partial,amortizarea fiind cheltuiala deductibila pe perioada duratei normale de functionare a imobilizarii,conform catalog).???

  1. M-am gândit eu că veți aduce acest argument. Dar, aici e vorba de achiziții de active imobilizate, ce sunt din start considerate ca fiind nedeductibile fiscal chiar dacă sunt plătite.
   Codul fiscal nu scrie că în cazul activelor amortizabile acestea au amortizare fiscală numai dacă sunt plătite. Condițiile de la art.68 alin.4 nu sunt cumulative, iar amortizarea nu se va încadra niciodată în prevederile acelui alineat. Să presupunem că se plătea integral: ce facem în 2016? Nu mai avem cheltuială cu amortizarea? Avem doar în 2015?
   E o situație aparte pentru mijloace fixe amortizabile, unde se aplică prevederile legate de amortizarea fiscală.

 89. pfa radiata in 2002 pentru care sunt au ramas de plata sume penalizari si accesorii.Conform ordonantei 44/2005 am depus notificare ,am primit raspuns cu modificarea sumei conform ordonantei,in plus am primit si o alta decizie de plata accesorii pentru o suma referitoare la handicapati si dobanzi si penalitati tva.Mentionez ca pfa nu era platitor de tva la momentul radierii (a fost platitoare timp de un an in care s-au facut platile conform legii).Este prima data de la radiere cand sunt instiintata despre aceasta suma…dobanda si penalitati Tva si handicapati. Este posibil sa se fi calculat aceste sume la stocul de marfa ramas sau pur si simplu se refera la perioada in care era pfa platitoare? Multumesc anticipat !

 90. buna ziua,

  tin evidenta unui pfa platitor de tva in saga ps. va rog sa-mi spuneti daca RJIP este valabil pentru un eventual control sau trebuie sa mai completez de mana registrul pe care il am de anul trecut.
  mai am o intrebare. am cumpatat bocanci ( pt. umblat pe santiere ) . in program trebuie sa selectez -obiecte de inventar – sau nu conteaza, doar sa le mentionez in registru inventar?
  multumesc.
  zile bune sa aveti !

  1. 1. Este valabil. Încă de anul trecut era suficient cel listat din program.
   2. Cum doriți. Recomandabil să alegeți obiect de inventar, pentru a avea o evidență a ceea ce ați cumpărat.În Registrul inventar se trec rezultatele inventarierii efectuate conform normelor legale, adică listele de inventar, nu fiecare obiect în parte.

 91. buna din nou,

  mai am o problema. pfa platitor de tva de la 01.01.2016. am facturi emise anul trecut. le incasez anul acesta evident fara tva. cand introduc facturile pun data emiterii facturii sau data incasarii ?

  multumesc.

  zile bune sa aveti !

  1. Facturile emise se introduc cu data lor. Plafonul de 220,000 lei la PFA se socotește în funcție de valoarea facturilor emise nu de valoarea încasată.

 92. buna, tot eu

  vreau sa scot decontul de tva, dau generare pdf si imi apare imprimatul gol. asa trebuie si il completez manual sau mai trebuie sa dau o comanda, ceva?
  scuze poate nu e locul unde se pun intrebari de acest gen. daca puteti va rog sa-mi raspundeti.

  multumescmult

  1. Pentru chestiuni legate de utilizarea programului, adresați întrebări pe forum sau pe mail direct la firmă dacă aveți licență. Nu acesta este rolul acestui blog.

 93. Buna ziua ! Avand in vedere prevederile art.68 alin.(5)lit.i)din Codul fiscal,conform caruia cheltuielile efectuate pentru activitatea independenta,cat si in scop personal al contribuabilului…sunt deductibile numai pentru partea de cheltuiala care este aferenta activitatii independente,precum si prevederile din Normele de aplicare ale art.68 din Codul fiscal,pct.7.(5)lit.w),conform carora sunt cheltuieli deductibile si cele efectuate pentru intretinerea si functionarea spatiilor folosite pentru desfasurarea afacerilor chiar daca documentele sunt emise pe numele proprietarului,si nu pe numele contribuabilului,nu credeti ca aceste prevederi devin nule ,daca acele^cheltuieli cu utilitatile^prevazute la pct.46^1 dat in aplicarea art.459 alin.(3) din Codul fiscal, nu sunt in sarcina persoanei care desfasoara activitate economica ? Se mai calculeaza impozitul pe spatiul detinut din cladire,conform art.457 din Codul fiscal ?Va multumesc anticipat pentru raspuns !

  1. Sunt și nu sunt. Și eu zic că e normal să ai factură emisă pe CUI nu pe CNP pentru a deduce cheltuiala, dar la PFA e o situație aparte – cu cod fiscal sau fără, ele pot opera în spații personale și e normal ca o cheltuială ce este realizată pentru o activitate economică să poată fi dedusă câtă vreme impunerea se realizează pe CNP nu pe activitate.
   Legat de art.457 – se aplică numai în măsura în care cheltuiala e dedusă de către persoană. Dacă nu deduce nici o cheltuială atunci când depune declarația de venit, clădirea e considerată rezidențială.

 94. Buna ziua!
  Va rog sa ma ajutati si pe mine cu urmatoarele informatii legate de un pfa, neplatitor de tva, obiect activitate comert cu amanuntul, impunere la norma de venit.

  Ce documente trebuie sa intocmesc?

  – registru incasari si plati?
  – registrul mijloacelor fixe?
  – registru evidenta fiscala?
  – registru inventar?
  – registru unic control la sediu si puncte de lucru
  – jurnal vanzari ( doar facturi emise? sau si z-uri de la casa marcat?)
  – jurnal cumparari ( facturi achizitii la valoarea totala a facturii inclusiv tva?)

  In cazul in care va face o angajare mai pastreaza aceeasi impozitare? Plata salariului o trec in registrul incasari si plati?
  Cum va avea o evidenta a stocului din magazin?

  Multumesc mult!
  O zi usoara!

  1. Nu aveți obligații contabile. Nu aveți obligația să întocmiți nici un document contabil.
   Din lista de documente de mai sus – doar jurnale de vânzări și cumpărări. Ele sunt documente de evidență fiscală nu contabilă.
   Din punct de vedere contabil nu aveți nici o obligație.

 95. Sunt PFA practician în insolvență contabilitatea în partidă simplă. Am achiziționate obiecte de inventar (mobilier de birou, calculatoare cu accesoriile respective, cărți juridice etc.) unele chiar de la începerea activității, anul2007. Acestea sunt înregistrate în Registrul inventar model vechi. Inventarierile anuale le-am făcut cu sprijinul unui prieten contabil dar nu sunt sigur că este OK. Acum conf.Ord.170 văd multe simplificări în ținerea contabilității și mă gândesc să refac documentele de inventariere măcar începând cu anul 2015. Mă interesează să știu dacă la acizițonarea unor noi obiecte de inventar acestea se mai evidențiază în vechiul Registru de inventar sau nu iar la trecerea in listele de inventar aceste obiecte de inventar, ce se găsesc in parimoniu, la ce valoare se trec în noul registru de inventar, cel cu trei coloane și dacă se pot grupa de ex.( Mobilier de birou, Cărți juridice, Birotică sau Alte obiecte de inventar). De asemenea sunt nedumerit deoarece unele surse m-au informat că obiectele de inventar din momentul achiziției se consideră date în folosință si în listele de inventariere se înregistrează cu valoare ,,zero” iar cu această valoare se mențin până la scoaterea din uz prin casare. Vă mulțumesc

 96. Buna seara,am o intreprindere individuala-comert,platitoare de tva.Acum as vrea sa inchid II si sa fac un SRL.Ce presupune inchiderea II din punct de vedere al stocului de marfa?
  Platesc tva pe stoc la pret de aprovizionare ?Stocul se va considera venit impozabil?
  Multumesc anticipat

  1. Se va efectua ajustarea TVA dedus.
   Valoarea stocului se va include în veniturile anului în care se închide activitatea.

 97. buna ziua, spuneti-mi va rog care sunt registrele obligatorii la un ii neplatitor de tva ?multumesc anticipat.

  1. Dacă e impus la normă de venit – doar registrul de evidență fiscală completat doar pe partea de venituri (cu mențiunea că ANAF încă nu a reglementat acest registru). Și ar mai trebui să completeze jurnalele de cumpărări și de vânzări (chiar dacă e neplătitor de TVA)
   Dacă e impus în sistem real: registrul de încasări și plăți, registrul inventar, registrul de evidență fiscală și jurnalele de cumpărări/vânzări (chiar dacă e neplătitor de TVA)

 98. Buna ziua,
  Am un Pfa cu obiect de activitate consultanta care a achizitionat un autoturism cu pretul de 50 lei.
  Dupa cateva luni a vandut autoturismul cu 20 lei. La data vanzarii valoarea autoturismului era de 40 lei(50 lei Pret de achizitie- 10 lei amortizarea cumulata). Deci autoturismul a fost vandut sub valoarea din contabilitate prin vanzare directa, fara a fi avariat sau altceva. Suma de 20 lei incasata din vanzare a fost considerata venit impozabil. Este corect rationamentul?

  1. La data vânzării valoarea era tot 50 lei. Cei 40 reprezintă valoarea rămasă. Dar valoarea de înregistrare contabilă este tot 50 lei.
   Prețul de achiziție e același – 50 lei, nu are cum să devină alt preț pentru că s-a vândut cu o valoare mai mică decât prețul de achiziție.
   În aceste condiții suma de 20 lei este venit impozabil și suma de 40 lei este cheltuială.

 99. buna ziua am un pfa neplatitor de tva comert cu amanuntul cum pot sa scad facturile date retur multumesc anticipat

  1. Introducând factura de stornare emisă de furnizor. Similar unei facturi normale normale de cumpărare, cu excepția cantității unde se vor completa cu valori negative cantitățile de produs returnate și stornate de către furnizor.

 100. Buna seara, va rog sa ma ajutati cu cateva clarificari:lucrez la un magazin nou, inregistrat pe firma in Romania dar cu asociati italieni. Utilizam ca program de gestiune Sedona Retail, marfa disponibila in magazin e venita cu o factura pe o firma din Italia. In ce conditii o putem introduce in gestiune daca nu avem factura emisa catre o societate din Romania? Multumesc mult, o seara placuta

  1. Glumiți sau trolați? Cum să întrebați așa ceva? În nici o condiție. Asta e evaziune fiscală. Cum să vindeți ceva ce nu ați cumpărat. Ar însemna că vă intră în gestiune marfă fără acte.

 101. de o luan am inceput sa folosesc programul de contabilitate saga c si in raportul de gestiune listat din program nu apare monetarul. Firma este de comert cu amanuntul si nu vinde pe baza de factura singurele iesiri de marfa sunt reflectate in z. Cum inregistrez z in raportul de gestiune?

  1. Ce este raportul de gestiune? Ce document e acesta? știți dumnevoastră vreo lege, ordin, sau similar care să oblige firmele să întocmească un astfel de document? Dacă da, puteți să indicați baza legală? Sau modelul și conținutul minim al acestui document. Ori codul de formular al acestui document?

 102. Am si eu un IF(din 2004) in functiune pe care vreau sa-l radiez(intre timp am divortat,magazinul este in casa care mi-a ramas mie dupa divort) si in aceeasi locatie sa deschid un II(cum pot trece legal stocul de marfa dupa IF pe II (ambele deschise pe numele meu).Am incercat radierea IF pe cale judecatoreasca la partaj dar a fost respinsa cererea ,ni s-a spus sa mergem la
  ORC s-o desfiintam.

  1. Întrebați la ONRC dacă se poate transforma IF în II.
   Așa nu s-ar mai face nimic deosebit, doar la finanțe s-ar depune declarații.
   Altfel va fi nevoie să radiați IF și să înființați un II. De fapt să înființați un II și apoi să radiați IF. Dar ar presupune vânzarea către II a stocului de pe IF. Și recunoașterea ca venit la IF a vânzării respective.

 103. Am nevoie de o informatie, daca se poate.
  Pentru o Intreprindere Individuala cu obiect de activitate “Prestari servicii de transport” , s-a efectuat transport pentru care s-au eliberat factururi in decembrie 2016 , deci si cheltuielile cu combustibilul pentru respectivele transporturi sunt cu data in decembrie, dar inca nu s-au incasat facturile nici acum.
  Cum se face pentru a deduce cheltuielile cu combustibilul?
  Adica, nu stiu…cheltuielile se trec in rjip pe decembrie, iar cand vor fi incasate facturile atunci vor fi trecute in rjip, nu?

  1. Cum cum se face? Sunt plătite? Sunt aferente unor servicii facturate și se demonstrează că sunt cheltuieli efectuate în interesul activității economice? Atunci sunt deductibile la plata lor. Venitul apare la încasarea facturilor.

 104. Buna ziua,
  PFA infiintat in sept. 2016, determin.venitului imp. in sistem real, obiect de activit. comert cu amanuntul. Din anumite motive(vanzari mici, sanatate…)am hotarat sa inchidem PFA incepand cu 01.03.2017, am inteles ca pasii ar fi urmatorii:
  -radierea la ORC
  -cu certific. de radiere se merge la fisc si se depun declaratiile 220 si 200.Mentionez ca am incheiat 2016 cu pierdere.Ceea ce este neclar este:

  -ce fac cu val. stocului de marfa ramas dupa inchiderea PFA, in care declaratie trebuie trecut ?
  La acest stoc am inteles ca se va calcula impozit si CASS.Ma puteti lamuri va rog tare mult!!!!
  Acel stoc de marfa trebuie verificat de fisc? cat trebuie pastrat???, eu am spatiul tarabei unde este depozitata marfa inchiriat iar daca inchid PFA incepand cu 01.03.2017, nu mai platesc chiria pt spatiu. Trebuie sa pastrez marfa pentru a fi verificata de fisc cand vor ei? Multumesc

 105. Buna ziua,
  In cazul unei intreprinderi individuale obiect de activit. comert cu amanuntul a hainelor second-hand, infiintata in 2012, evidenta stocului de marfa se tine la pret de vanzare cu amanuntul, evidenta global-valorica, pana in 2016 valoarea stocului de marfa s-a evidentiat in registrul inventar la pret de vanzare cu amanuntul, valoare rezultata din raportul de gestiune.
  Pentru a respecta prevederile Ordinului 170/2015 ce se aplică de la 1 martie 2015, respectiv, o evidență a stocurilor la preț de achiziție, cum se poate realiza trecerea de la evidenta stocului de marfa la pret de vanzare cu amanuntul la o evidenta a stocului de marfa la pret de achizitie in conditiile in care gestiunea marfurilor se tine global-valoric.
  Multumesc pentru raspuns!

  1. Să nu facem confuzii. Ordinul respectiv nu reglementează evidența stocurilor în preț de vânzare sau în preț de achiziție. Nu reglementează nimic legat de stocuri de fapt.
   Face mențiunea că în registrul inventar stocurile inventariate se trec în preț de achiziție.
   Dacă doriți să țineți o evidență a stocurilor deși contabilitatea în partidă simplă nu reglementează așa ceva (vedeți anexa cu documentele obligatorii la partidă simplă – niciunul nu e legat de stocuri), o puteți face cum doriți. Dacă doriți o evidență în preț de achiziție puteți opta pentru evidența cantitativ-valorică.

 106. Buna ziua. Mi-am deschis recent o ii,si incerc sa tin singura evidenta. Mentionez ca nu am multe cunostine in domeniu,de aceea intrebarile mele poate sunt puerile. Pt declaratia 200,vreau sa stiu daca am inteles bine. Venitul brut este egal cu vanzarile din anul respectiv? Si daca cheltuielile deductibile sunt egale cu valoarea intrarilor. Nu lucrez cu credite,chirii,etc.Multumesc anticipat.

  1. Venitul brut este egal cu suma încasată, ce reprezintă venituri impozabile (nu cele scutite), în anul anterior.
   Este extrem de puțin probabil ca și cheltuielile să fie la exact același nivel. Cheltuielile deductibile sunt definite în codul fiscal. Ele sunt date de plățile efectuate pentru activitate.
   Vedeți codul fiscal disponibil pe siteul anaf la secțiunea de legislație. Mai exact capitolul II – art.67 la 75. Modul de determinare a venitului impozabil îl găsiți la art.68 – articol unde găsiți ce cuprinde venitul brut și ce cheltuieli sunt deductibile (mai exact ce reguli trebuie să respecte acestea pentru a fi deductibile).
   Conducerea contabilității pentru PFA nu necesită cunoștințe contabile și nici nu aveți obligația angajării unui contabil. Dar pentru a completa corect D200 este obligatoriu să citiți codul fiscal și să-l și înțelegeți. Iar dacă vă luați sfaturile de pe internet, consultați cel puțin 3 surse distincte sau apelați la serviciul de asistență contribuabili al ANAF pentru a vă clarifica nedumeririle. La sursele de pe internet e recomandabil să verificați dacă vi se indică și o bază legală (lege, articol ul din lege, ordine sau alt act normativ).

 107. Bună ziua.
  Sunt PFA, Cabinet individual de avocat, cu sediul social închiriat de la proprietar persoană fizică. Cheltuielile cu utilitățile (intreținere, enel, gaze etc.) vin cu facturi și chitanțe pe numele proprietarului dar le plătesc eu. Ce document justificativ voi întocmii ca să Înregistrez aceste cheltuieli în contabilitatea mea. Mulțumesc pentru răspuns.

  1. Nu le puteți înregistra în contabilitate ca fiind cheltuielile dvs decât în măsura în care plata lor este înscrisă în contractul de închiriere și sumele respective sunt considerate venit al proprietarului. Dacă da, atunci o dispoziție de plată pe numele proprietarului e suficientă, cu o copie a chitanțelor și facturilor achitate de dvs în contul și numele lui.

 108. Buna seara, va rog sa ma ajutati cu un sfat.Un if care presteaza comert produse alimentare si nealimentare,platitor de tva la un control al anaf iese lipsa in gestiune in 2014 sept. Se considera ca lipsa in gestiune s a produs pe parcursul perioadei 2009- 2014.se calculeaza tva impozit si cass la valoarea stocului constatat lipsa folosind o formula pe care nu o inteleg .imi puteti spune cum anume pot calcula impozitul,cass si tva?

 109. Din ce am inteles eu…la total suma constatata lipsa(cu tot cu ados comercial) ii scoate tva-ul pe care aplica un procent (ajustare)35% care nu inteleg din ce a rezultat..iar baza este dusa la 2013 si este aplicata cota de 16% si respectiv 5.5%..ceea ce nu cred ca e corect deoarece lipsa este constatata la sept.2014.Va rog sa ma ajutati cu modalutatea de calcul pentru imp cass si tva.Va multumesc.

  1. Este imposibil să împarți minusul la inventar pe ani. Acesta nu poate fi decât la data inventarului. Poate a fost produs cu un an înainte sau cu o zi înainte. Nu există vreo metodă rațională prin care să-l împarți la ani.
   Dacă din documente rezultă un minus la inventar, minusul trebuie determinat în preț de achiziție nu în preț de vânzare. Și în acest caz se poate diminua valoarea cheltuielii deduse cu plata bunurilor cu valoarea în preț de achiziție a minusului. În acest caz crește baza de impunere cu valoarea în cost de achiziție a minusului. Și de aici diferență de impozit și CASS. TVA se calculează la același preț de achiziție.
   Din câte înțeleg eu au determinat o cotă medie de adaos și cu acea cotă au diminuat prețul de vânzare. Dacă au procedat așa e corect. Ce nu e corect e faptul că minusul constatat la data inventarului a fost atribuit unui alt an fiscal ceea ce e lipsit de sens.

 110. Calculul e asa….Total vanzari includiv tva conf.Z 55000 lei/total intrari la pret de vanzare conf.NIR cu TVA 82000lei rezultand 67.07% .Apoi Au considerat ca din 100%-67.07%=33.92%, Aplicandu se la Tva ul dedus din perioada respectiva cei drept la pret de achizitie..ajustand Tva si rezultand adtfel xxxlei de plata.Insa impozitul si cass este calculat la baza imp. In care este si adaosul comercial, lucru ce mi s a parut ciudat avand in vedere ca nu se poate asimila unei livrari de bunuri …Multumesc anticipat.!!

 111. Buna ziua! va rog sa ma ajutati cu urm. situatie: am trezut cu o notificare sa depun declaratia 600 pe anul 2014. In anul 2014 am contribuit la la casa de pensii si nu la finante (s-a depasit in 2013 cele 9299 lei) , asta se considera ca e pensie suplimentara ??? Asa stiam ca cei care platesc la casa de pensii nu se datoreaza si la finante, sau se refera numai la avocati, notari care au propria lor casa. O idee??? Multumesc

 112. Salutare,

  Am un PFA infiintat pe activitati fotografice (impozitare in timp real) si am cateva intrebari:
  1. Toate facturile emise (de furnizori) trebuie inregistrate? Spre exemplu nu doresc sa trec pe “cheltuieli” un stick sau album foto , se poate asta?
  2. Ce acte obligatorii trebuiesc completate lunar?
  3. Daca cheltuielile (in primul an) depasesc veniturile , are vreo importanta (achizitii aparatura, etc)?
  4. Factura telefonica se poate considera cheltuiala deductibila?

  Va multumesc

  1. 1. Da. Nu luați factură pe PFA dacă nu decontați acele achiziții.
   2. Cele prevăzute de OMFP 170/2017, în funcție de necesități.
   3. Nu. Dar atenție la aparatură – bunurile de natura mijloacelor fixe – se amortizează – se includ pe costuri în mai mulți ani în funcție de durata normală de funcționare, nu sunt cheltuieli directe.
   4. Da dacă este emisă pe PFA

 113. Buna seara,
  Felicitari pentru raspunsurile profesioniste pe care le oferiti.
  Am si eu o speta care mi-a aparut acum.
  Intr. individuala cu obiect de activitate transport marfa are contract de transport cu o firma din romania, dar transporta marfa in UE.
  Face factura si chitanta in lei.
  La intoarcere face servicii de transport bunuri pentru persoane fizice, servicii care sunt facturate si incasate tot in lei.
  Are activitate din iulie si deja are multe documente intocmite.
  Eu am primit de curand actele si acum ma chinui sa le inregistrz.
  Intrbari?
  1.In afara tarii nu trebuie sa faca factura in euro? Daca da se face declaratia 390?
  2.Pentru prestarile pentru persoane fizice are nevoie de casa de marcat?
  Va multumesc anticipat!

  1. 1. factura se poate emite în orice valută, nu este necesar sau obligatoriu ca factura emisă către parteneri din UE sau România. Poate fi emisă și în lei. Dacă beneficiarul este firmă din România, atunci factura se emite cu TVA și apare în D394, nu are de ce să apară în D390. În D390 ar apărea facturile emise către firme din UE care îi dau cod valid de TVA emis de alt stat membru UE decât RO.
   2. da

 114. Buna seara
  Am si eu o intrebare legata de o II care are ca obiect de activitate fabricarea de mobila la comanda
  Fiind in partida simpla,s-au inregistrat strict incasarile si platile si a fost determinat venitul.In urma controlului,au constatat ca nu exista raport de productie si ca au fost deduse toate cheltuielile cu materiile prime in vederea fabricarii.Au calculat un procent din aceste materiale care nu au fost incorporate efectiv,diferenta considerand-o ca fiind pierderi tehnologice si au calculat impozit si CASS.
  Exista baza legala pt.asa ceva?

  1. Nu există nici cea mai mică bază legală.
   Nicăieri, în legislația fiscală și/sau contabilă, aplicabilă persoanelor fizice sau juridice, nu există reglementat, menționat, descris vreun document care să se numească “Raport de producție”. Așadar a constata ceva ce nu există de fapt e o aberație, pentru că nu poate fi numită altfel.
   De asemenea în reglementările contabile aplicabile persoanelor fizice – consumurile sau alte documente legate de stocuri nici nu mai există din 2015 încoace. Înainte de 2015 exista ceva, dar nici atunci nu aveau relevanță la determinarea venitului. A calcula procentul cu un procent care nu este nicăieri reglementat nu înseamnă altceva decât că organul fiscal și-a transformat propriile opinii în cerință legală.

 115. Buna ziua,
  am o mare rugaminte, sfatuiti-ma cum sa procedez , am control ANAF, la i.i., mi-au solicitat sa fac un centralizator cu adaosul practicat, am listat marfa la pret de achizitie, raportul de gestiune si le-am calculat adaosul mediu, dupa cum au spus…..acum tot ma intreaba de ce nu am facut descarcarea de gestiune. Am zis ca nu se face descarcarea la partida simpla, dar nu m-au luat in seama.

  1. 1. Acel centralizator nu se poate obține, legal, din documente ce se întocmesc la partida simplă.
   2. Raportul de gestiune pe lângă faptul că, oficial, nu există, nu este document legal aprobat, este irelevant în determinarea venitului impozabil și/sau TVA
   3. Noțiunea de descărcare de gestiune, nu există nicăieri reglementată la contabilitatea în partidă simplă. Nu are o formulă de calcul, nu este menționată în nici un act normativ cu privire la evidența contabilă în partidă simplă și nici nu a fost vreodată reglementată la acest tip de contabilitate aplicabilă persoanelor fizice.
   Solicitați-le să vă indice:
   1. baza legală a descărcării de gestiune – actul normativ care o reglementează, care arată cum se face, în baza cărei formule de calcul, etc. Dacă vă menționează OMFP 1802/2014 – atunci să citească secțiunea 1.1 și să se lămurească cui li se aplică acele reglementări. Pur și simplu, nu există așa ceva! Nicăieri.
   2. baza legală a întocmirii raportului de gestiune. Unde în OMFP 170/2015 este menționat? Care ordin, aplicabil persoanelor fizice, îl reglementează ca document, cu cod de document, model, mod de completare, etc. Nu există o astfel de bază legală.

 116. Buna seara, cabinetele medicale, pot deduce integral ( in 2018 ) un mijloc fix, de 7.500 lei sau de 65.000lei la data punerii in functiune ? in 2018 veniturile realizate sunt de 650.000lei iar chelt deductibile, fara aceste mijloace fixe, sunt de 400.000. Multumesc .

  1. Depinde de ce fel de mijloc fix. Este el unul destinat înființării sau funcționării cabinetelor medicale?
   Iată ce spune art.28 alin.20 aplicabil și persoanelor fizice:

   Contribuabilii care investesc în mijloace fixe destinate prevenirii accidentelor de muncă și bolilor profesionale, precum și înființării și funcționării cabinetelor medicale pot deduce integral valoarea acestora la calculul profitului impozabil la data punerii în funcțiune sau pot recupera aceste cheltuieli prin deduceri de amortizare, potrivit prevederilor prezentului articol.

 117. Buna ziua, doresc sa va transmit spre analiza un studiu de caz real.

  Sunt Intreprindere Individuala in sistem real in partida simpla, activitate comert sh.

  Afacerea deschisa in 2013 si inchisa in 2018 nu a fost profitabila motiv pentru care am si inchis.

  In urma unui control ANAF o inspectie fiscala ce viza impozitul, CAS, CASS pe perioada 2013-2017 s-a stability o decizie de impunere impozit + CAS (pentru 2016) in suma totala de 5700 .(plus accesorii – le astept pe nota de plata)

  Eu actionez conform legislatiei 1040/2004 si pe care am rasfoit-o in 2013 si ulterior ordinal 170/2015 pe care la fel l-am rasfoit sa vad ce modificari au mai fost aduse. eu sunt economist – nici expert contabil nici jurist.

  Am inteles ca impozitul meu se calculeaza in urma principiului simplu incasari si plati:

  INCASARI-PLATIE = VENIT IMPOZABIL

  In urma controlului incasarile au fost clare conform raportului Z,
  cheltuielile au fost corecte si au indeplinit conditiile de deductibilitate exact asa cum au fost depuse declaratiile din 2013 pana in 2017.
  Nu au existat facturi de marfa neachitate catre furnizori

  INSA (cifrele sunt fictive)

  In 2013 am cumparat 1000 kg de marfa la un pret mediu de 3lei/kh – am vandut 800 kg si am

  – daca o donam nu mai era cheltuiala deductibila
  – daca o aruncam era lipsa in gestiune se impozita la pretul de vanzare inclusive cu adaos
  – daca o trec degradabila nu mai este cheltuiala deductilila …
  asa ca am lasato in depozit;

  STOC 200 kg valoare 600 lei MARFA SH GREU VANDABILA / PIETRE DE MOARA

  In 2014 am cumparat 1000 kg marfa la un pret mediu de 2,5 lei/kg – am vandut 600 kg (400 kg reprezentand la fel pietre de moara) valoare ( 1000 lei)

  Impreuna cu cele 200 kg din 2013 acum am un stoc de 600 kg (la pretul de 2,5 lei /kg) – 1500 lei

  In 2015 am cumparat 1000 kg marfa la un pret de 9 lei/kg si am vandut 900 kg – mi-au ramas 100 kg PIETRE DE MOARA

  Impreuna cu cele 600 kg acum am un stoc de 700 kg la pretul de 9 lei pe kg. – 6300 lei

  in 2016 am cumparat 1000 kg marfa 10 lei/kg si am vandut doar 500 kg – stoc 500 kg – 5000 lei

  la sfarsitul anului impreuna cu 700 kg acum am 1200 kg stoc la 10 lei pe kg – 12000 lei

  2017 cumpar marfa 1000 kg la 10 lei (sa am ce vinde sa incasez si sa fac profit ca 1200 kg stoc sunt pietre de moara ) si vand ATENTIE 1100 kg (100 kg din stoc – indiferent de pretul de vanzare 10 lei/1 leu valoare este regasita in INCASARI din care se scad cheltuielile si genereaza profitul impozabil – in exercitiul financiar al anului 2016 am vandut 100 kg marfa din stoc achizitionata in alti ani nu stiu la ce pret dar atentie NU SE REGASESTE IN CHELTUIELILE anului 2017 deci profitul impozabil este mai mare …
  de retinut – la sh marfa in prima zi intra cu un pret de 2/3/5 ori mai mare decat pretul de achizitie dar iese la lichidarea de stoc sub pretul de achizitie respectiv 1leu / buc media kg/produs fiind 400/500 grame deci pret achizitie +/- 5 lei vandut in prima zi cu 15 lei si in ultima cu 1 leu … ca sa scapi de pietrele de moara din stoc ca te sufoca sin u mai ai loc in depozit decizi sa stai o luna de zile la REDUCERI 1 leu …

  Stoc final 2017 1200-100 = 1100 kg x10 lei = 11000 lei

  In 2018 cumpar 700 kg 8 lei si vand 1000kg lei – 300 kg din stoc

  Stoc sf an 800 kg la 8 lei / kg 6400 lei

  Decid sa inchid afacerea care nu merge si lichidez stocul la 1 leu 600kg x1leu/kg = 600 lei

  STOC 2013 – 600 lei
  STOC 2014 – 1000 lei
  STOC 2015 – 6300 lei
  STOC 2016 – 12000
  STOC 2017 – 11000
  STOC 2018 – 0

  stocul cumulat de la an la an calculat de inspectorii anaf este de 6300 lei iar la final eu il vand cu 600 lei;

  calcul anaf : VENIT BRUT – STOC INITIAL + STOC FINAL = VENIT NET IMPOZABIL

  CALCUL REAL

  INCASARI CHELTUIELI venit brut ST INITIAL STOC FINAL venit net
  2013 7360 10988 -3628 0 1200 -2428 -388
  2014 14648 5623 9025 1200 2000 9825 1572
  2015 40994 33074 7920 2000 15300 21220 3395
  2016 134132 133523 609 15300 20100 5409 865
  2017 88434 92274 -3840 20100 20000 -3940 -394
  2018 33224 24893 8331 20000 0 -11669 -1167

  DECIZIE DE IMPUNERE – 5.700 LEI

  IMPOZIT PLUS CAS (2015 – CAND S-A DEPASIT PLAFONUL)

  Mie mi se pare o aberatie de calcul …

  m-au scos cu un impozit de 6000 de lei plus CAS cand de fapt afacerea de la inceput pana la sfarsit a fost si o pierdere foarte mare pt mine

  calculat la 10% toata perioada (nu la 16% 2013-2016) eu conform impozitului platit statului am avut profit 60000 lei

  318794-300373 = 18429

  In plus stocurile la un sh care vinde la bucata prin transformari estimate /articol intr-un an la sf poate avea mai multe bucati grele de iarna transformate inapoi in kg sa faca niste stocuri f mari.

  eu am bagat marfa in magazin … 13000 kg si am vandut conform descarcarilor de gestiune 10500 kg la sfarsitul lui 2018 am ramas cu un stoc 2500 pe care l-am lichidat … la 1 leu/kg

  aberatia cea mai mare este ca mi s-a plimbat o marfa de la un pret la altul … si explicatia ceruta a fost ca asta a fost evolutia afacerii mele … si am vandut-o la 1 leu

  1. Este aberant ce au făcut. Dacă la închidere stocul era zero, atunci nu au ce recalcula!
   Logică elementară: am vândut tot și am încasat x lei, plățile sunt y lei, venitul impozabil sau pierderea este dată de diferența dintre încasări și plăți.
   Când primiți decizia de impunere contestați-o. Dacă ei nu au identificat fizic vreun stoc nu au ce să calculeze, iar formula aceea cu venit-stoc inițial+stoc final nu există nicăieri reglementată.

 118. Buna seara,
  Am un II profil vulcanizare-service rapid, autorizat rar, nu asta e problema. Vin clienti si solicita prin II-ul meu piese de schimb sau montez chiar piese pe masini . Fie ca vand sau montez incasez cu bon de casa si la solicitare emit factura. Nu am stocuri,nu am gestiune, e o activitate lucrativa si piesele se regasesc pe incasari sau pe facturi in aceeasi zi. Credeti ca trebuie sa intocmesc NIR pt. piese ca un service? ANAF-ul m-a amendat ca nu am NIR si ca nu specific adaosul. Nu mi se pare corect, eu asimilez activitatea mea cu cea familiala, am doi angajati ca ajutoare in munca mea. Daca imi mai iau om sa-mi faca nir-uri si mai stiu eu ce hartii nu se mai justifica firma ca fiind II, Scopul a fost sa simplific hartoagele. Daca nu imi trebuie NIR puteti sa-mi spuneti un temei legal? Am scos din lege si mi-a dat si ANAF-ul cazurile in care se intocmesc NIR-uri si eu consider ca nu ma incadrez in ele dar ei nu vor sa auda, Vreau sa contest amenda, aveti idee cine are autoritatea sa spuna care interpretare este corecta?(a mea sau a lor?)

  1. ANAF v-a amendat degeaba și fără să aibă o bază legală pentru asta!
   1. Dacă sunteți persoană fizică ce conduce evidență contabilă în partidă simplă atunci, da, vi se aplică și legea contabilității, dar…
   2. Legea contabilității vă obligă să conduceți evidențe contabile specifice, care în România sunt reglementate de către OMFP 170/2015. Vedeți aici ordinul 170/2015 și aici reglementările aprobate de acesta.
   3. Conform acestui ordin aveți OBLIGAȚIA de a întocmi doar documentele prevăzute de el și acelea dacă sunt necesare (de exemplu dacă nu aveți salariați nu aveți de ce întocmi statul de salarii). După cum lesne se poate observa în nomenclatorul specific nu există nici un document legat de stocuri.
   4. Întocmirea oricărui alt document nu este interzisă, este posibilă OPȚIONAL și nu OBLIGATORIU! Adică dacă doriți să întocmiți NIR, bine, e ok, dar nu sunteți obligat. Ordinul 170/2015 este clar în această privință. La capitolul II punctul 3 acesta spune așa:

   3. În funcție de necesități, persoanele care conduc contabilitatea în partidă simplă pot utiliza și alte formulare financiar-contabile prevăzute în Normele metodologice de întocmire și utilizare a documentelor financiar-contabile, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu completările ulterioare. În acest caz, elementele referitoare la conturi, debit, credit, semnături de aprobare, avizare, precum și alte elemente similare, nu se completează.

   Așadar – POT utiliza. Dar pentru a fi și mai simplă treaba, ordinul spune că se pot utiliza documente ce sunt aprobate prin OMFP 3512/2008, ordin care începând cu 2016 nu se mai aplică. Oricum atât OMFP 3512/2008 cât și OMFP 2634/2015 – cel actual, se aplică obligatoriu exclusiv de către persoane juridice, adică persoanele prevăzute de legea contabilității la art.1 alin.1-4. Persoanele fizice au obligații contabile prevăzute de legea contabilității la art.1 alin.5. Așadar ies din sfera de aplicare obligatorie a ordinelor 3512/2008 și/sau 2634/2015.
   De ce spun asta? Pentru că OMFP 2634/2015 la art.5 și 6 se referă exclusiv la persoanele juridice (cele de la art.1 alin.1-4 din Legea 82/1991). Pentru că OMFP 170/2015 nu vă obligă la întocmirea altor documente decât cele din nomenclatorul prevăzut de ordin. Pentru că normele generale aprobate de OMFP 2634/20155 spun clar și ele că se referă la persoanele juridice.

   ANAF v-a dat extras dintr-un ordin care nu vă este aplicabil. V-a amendat folosind o bază legală generică fără a avea nici cea mai mică susținere legală în spate.

 119. @Cristi
  Buna ziua, astept cu nerabdare un raspuns la ce-l de-al doilea mesaj , stiu ca a fost stufos dar abia dupa ce am primit decizia am inteles modul lor de calcul … va rog, este foarte important ca stiu cum sa imi formulez contestatia … Multumesc.

 120. @Cristi
  Multumesc pentru raspuns … eu nu indrazneam sa va mai scriu si INTELEG ca al doilea mesaj nu s-a trimis …
  Gasiti mai jos cel de-al doilea mesaj pe care vi l-am transmis dupa ce am primit decizia de impunere

  … a sosit raportul si in sfarsit am inteles scriptic si eu cum au calculat, dvs sa imi spuneti daca vi se pare ca este un mod de calcul corect pentru un II partida simpla – sistem real…

  SPER SA NU DERANJEZ DAR VOI INSISTA PUTIN PE ACEST SUBIECT PENTRU CA INCERC SA INTELEG UNDE AM GRESIT IN DEPUNEREA DECLARATIILOR … SI VREAU SA STIU DACA AM O BAZA DE CONTESTATIE A DECIZIEI DE IMPUNERE CU CASTIG DE CAUZA SAU DOAR PIERD VREMEA

  Calculul lor a fost pe ani … 2013-2017
  STOCUL de la sfarsitul fiecarui an care continea pietrele mele de moara ramase si depozitate intr-un garaj de la an le-au inmultit cu media lei/kg din anul respectiv …
  Nu puteam sa le arunc pt ca ieseam lipsa la inventar
  Nu am putut nici sa le donez ca nu era recunoscuta cheltuiala deductibila
  PUTEAM SA LE FAC PROCES VERBAL DE REDUCERE PRET SI SA LE MARC VANDUTE LA SFARSITUL ANULUI CU 50-100 LEI – NU ??????

  DAR AM ACTIONAT CORECT SI AM GRESIT … 

  CALCUL ANAF
  2013 …

  Registru Incasari si plati
  incasari 2013 … 7360 lei
  plati 2013 …… 10988lei ( toate ch ded integral)
  NU EXISTA CHELTUIELI DEDUCTIBILE PARTIAL

  ch marfa app 4418 lei (3lei /kg)
  4418-1571 = 2847
  marfa efectiv vanduta – 2847
  stoc marfa 2013 – 1517 lei …

  alte ch chirie,taxe infiintare, ob inventar, consumabile = 6571 lei
  TOTAL CH DEDUCTIBILE = 6570+2847 = 9417
  STRUCTURA CH NEDEDUCTIBILE – NU ESTE CAZUL

  pierdere fiscala – depus declaratie pt 2013
  7360 – 10988 = -3628 lei

  Recalculare ANAF – VENIT NET /PIERDERE 7360 – 9417 = – 2057
  PIERDERE FISCALA DESCOPERITA IN URMA INSPECTIEI (- 2057)

  INTREBAREA MEA ESTE DACA EU AM AVUT PLATI IN 2013 – 10988 LEI (CH CE INDEPLINES TOATE CONDITIILE de DEDUCTIBILITATE INTEGRAL) STOCUL IN ACEST CAZ NU A DEVENIT O CH NEDEDUCTIBILA? DACA ACUM LA RECALCULAREA VENITULUI NET AM CH DED – 9417 ????? in loc de 10988 lei

  2014
  INCASARI – 14649
  PLATI – 5623
  profit – depus declaratie pt 2014 venit net = 9026 lei

  RECALCULARE ANAF
  ch marfa app 3658 lei (2,5lei /kg)
  stoc marfa 2013 – 1517 lei ( +/- 500 kg)
  stoc marfa 2014 – 1462 lei (+/- 500 stocul anterior + 84 kg ramase din anul respectiv)
  calcul marfa efectiv vanduta
  3659 + 1571 -1462 = 3768
  marfa efectiv vanduta – 3768
  alte ch chirie,taxe infiintare, ob inventar, consumabile = 1855 lei
  TOTAL CH DEDUCTIBILE = 5623
  STRUCTURA CH NEDEDUCTIBILE – NU ESTE CAZUL
  diferente venit net/PIERDERE FISCALA DESCOPERITA IN URMA INSPECTIEI (0)

  2015
  incasari 40995
  plati 33074 ( toate ch ded integral)
  VENIT IMPOZABIL – depus declaratie pt 2015 = 7920 lei

  RECALCULARE ANAF
  ch marfa app 18369 lei (9lei /kg)
  stoc marfa 2014- 1462 lei
  stoc marfa 2015 – 9909 lei (stoc 1101 kg = 582 kg din anii anteriori + 519 stoc sh ramas in anul resp )
  calcul marfa efectiv vanduta
  18369+1462-9909 = 9922
  marfa efectiv vanduta – 9922
  alte ch chirie,taxe infiintare, ob inventar, consumabile = 21125 lei
  TOTAL CH DEDUCTIBILE = 31047
  STRUCTURA CH NEDEDUCTIBILE – 2027
  “influenta valorica stoc marfa – 1067”
  CE INSEAMNA ASTA?
  diferente venit net/PIERDERE FISCALA DESCOPERITA IN URMA INSPECTIEI 9948 – DIFERENTA REZULTATA – 2027

  EXPLICATIE IN RAPORT …
  “Diferenta la cheltuieli in suma de 2027 lei, provine din necunoasterea influentei valorii stocului de marfuri 1.12.2014 si 31.12.2015 si a unor cheltuieli nedeductibile fiscal , fapt ce a influentat venitul net.

  Contribuabilul a incalcat prevederile “art 48 din legea 571/2003 privind codul fiscal” (UNDE SPUNE CEVA LEGAT DE INFLUENTA STOCURILOR SI NU AM VAZUT EU???) …. precum si prevederile omfp 1040/2004 …

  2016
  incasari 134132
  plati 133523 ( toate ch ded integral)
  VENIT IMPOZABIL – depus declaratie pt 2016 = 609 lei

  ch marfa app 53305 lei (9lei /kg)
  stoc marfa 2015- 9909 lei
  stoc marfa 2016 – 25592 lei ( 2850 KG (1101 kg din 2015 + 1749 kg din 2016 )
  calcul marfa efectiv vanduta
  53305+9909-25593=37621
  marfa efectiv vanduta = 37621
  alte ch chirie,taxe infiintare, ob inventar, consumabile = 78938 lei
  TOTAL CH DEDUCTIBILE = 116559
  STRUCTURA CH NEDEDUCTIBILE – nu e cazul

  diferente venit net descoperita in urma inspectiei 17573
  – DIFERENTA REZULTATA – 16964

  EXPLICATIE IN RAPORT …
  “Diferenta la cheltuieli in suma de 16964 lei, provine din necunoasterea influentei valorii stocului de marfuri 31.12.2015 si 31 . 12.2016 si a unor cheltuieli nedeductibile fiscal , fapt ce a influentat venitul net.

  Contribuabilul a incalcat prevederile “art 68 din legea 227/2015 privind codul fiscal” precum si prevederile omfp 170/2015…

  Doar la aceasta suma ”colosala” … pe care se presupune au descoperit-o ca diferenta anaf ma instiinteaza ca vor fi emise “accesorii” prin penalizare de nedeclarare de 0.08%/zi din 14.12.2017 care nu au sosit odata cu raportul …

  2017
  incasari 88435
  plati 92274 ( toate ch ded integral)
  VENIT IMPOZABIL – depus declaratie pt 2017 = -3839 lei

  ch marfa app 17294 lei ()
  stoc marfa 2016- 25593 lei
  stoc marfa 2017 –17295 lei
  calcul marfa efectiv vanduta
  17294+255592-17295 = 25592
  marfa efectiv vanduta – 25592
  alte ch chirie,taxe infiintare, ob inventar, consumabile = 73877 lei
  TOTAL CH DEDUCTIBILE = 99469
  STRUCTURA CH NEDEDUCTIBILE – nu e cazul
  pierdere fiscala descoperita in urma inspectiei = – 11037
  DIFERENTA REZULTATA – 7195

  AICI CONTROLUL S-A INCHEIAT DECIZIE DE IMPUNERE 5488 lei din care :
  Imp venit – 2015 – 325
  Imp venit 2016 – 2268
  Cass 2015 – 111
  Cass 2015 – 936
  Cas 2016 – 1848
  _____________________________________________

  Ii explic domnului ca eu in 2018 am inchis pct de lucru – am lichidat stocul (2500 kg – pietrele de moara cu 1 leu / kg ) si am incasat in 2018 – 1000 lei urmand ca in 2019 sa incasez diferenta de 2000 lei (contravaloare factura – 2.500 lei marfa + 500 lei umerase )

  Conform datelor din ctb eu eram pregatita cu declaratia dupa cum urmeaza

  Incasari – 31224 (inclusi 1000 lei din bani incasati din factura de 3000 lichidarea stocului 2500 MARFA + 500 LEI UMERASE)
  Cheltuieli – 24892
  Venit net 2018 – 6400
  ESTIMAT 2019
  Venituri – 2000
  Cheltuieli 0
  Venit net impozabil – 2000 lei

  Ca sa completez declaratia cum trebuie pentru 2018 il rog sa imi spuna cum trebuie sa calculez impozitul/pierderea fiscala “corect”

  “PE GENUNCHI” SE CALCULEAZA 2018 dupa cum urmeaza
  II COMUNIC DATELE DIN CTB:

  2018

  Incasari 31224
  PLATI 24892

  ch marfa app lei 3640
  stoc marfa 2017- 17295 lei
  stoc marfa 2018 –0 … am lichidat stocul de marfa 2500 lei

  24829 (???CHELTUIELI TOTALE / NU CHELTUIELI CU MARFA ???)+”14083” ??? ( valoarea stocului 2017) – 2500 STOCUL VANDUT LA SF ANULUI = 36412 ????

  VENITURI – 31224
  TOTAL CH DEDUCTIBILE = 36412
  STRUCTURA CH NEDEDUCTIBILE – nu e cazul

  DECLARATIE REZULTATA – PIERDERE FISCALA – 5188

  La mine asta este o ctb in partida simpla

  STOCUL RAMAS IN FIECARE AN REPREZINTA MARFA DEMODATA / DEGRADATA PE CARE NU AM PUTUT SA O SCOT LEGAL DIN GESTIUNE …
  – daca o donam nu mai era cheltuiala deductibila
  – daca o aruncam era lipsa in gestiune se impozita la pretul de vanzare inclusiv cu adaos
  – daca o trec degradabila nu mai este cheltuiala deductibila …

  AM BAGAT 13000 KG MARFA – AM VANDUT 10500 = STOC 2500 KG
  LICHIDAT LA INCHIDEREA FIRMEI CU 1 LEU/KG

  INCASARI TOTALE 318792 – PLATI 300374 = 18418 LEI

  DIN CARE CHELTUIELILE CU MARFA AU FOST 99.200

  INTREBARI :

  cum vi se pare acest CONTROL?
  nu s-au cosmetizat cumva cheltuielile cu marfa nevanduta/STOCUL in ch nedeductibile?
  ce sanse credeti ca am in cazul unei contestatii?
  cum ar trebui formulata contestatia CU EXPLICATIA CA STOCURILOR RAMASE DE LA AN LA AN SUNT DE FAPT PIETRE DE MOARA PREZINTA GRAD DE UZURA / SUNT DEMODATE …
  -aberatia calcului stocurilor in ctb in partida simpla?
  – transformarea ch cu marfa nevanduta in ch nedeductibile NU incalca legea deductibilitatii?
  – CE PARERE AVETI DE RECALCULAREA DIN 2018 an care nu mai facea obiectul controlului nu a mai avut aceeasi regula de calcul …
  LA CONTROL MI-AU CERUT SA LE DAU DATELE GLOBAL – VALORIC dar eu le-am avut in contabilitate doar asa in kg ???? (cum se face aste global – valoric) ????? ?)

  va multumesc pentru raspunsul dvs !!!

  1. Global-valoric înseamnă că știu valoric intrările și ieșirile.
   La partidă simplă contează încasările și plățile. Dacă stocul este zero, nu are nici o influență asupra determinării venitului impozabil.
   Nu există noțiunea de cheltuieli cu marfa la partidă simplă. Plăți pentru marfă, plăți pentru bunuri, etc. da, dar nu ca la societăți comerciale.

 121. Buna seara,dl.Cristi.Va rog frumos sa ma ajutati si pe mine cu o problema:PFA ,neplatitoare de TVA.Total vanzari marfa=1070.1
  20923.65=cheltuieli cu marfa
  9376.35=adaos comercial
  30300=valoare marfa cu adaos comercial.Firma este infiintata in 2018,iar la 31.12.2018,stocul la valoare pret de achizitie marfa=20186.16 dupa socoteala unui prim contabil si 22384,dupa socoteala unui alt contabil.Primul s-a inbolnavit fffff rau si cum au ajuns la aceste valori si care este cea reala.Pe la noi prin Arges este moda sa avem raport de gest.registru cumparari,reg.vanzari…Nu este nici o problema ca ne rezolva abonamentul Saga cu toate,dar cum va spuse-i,Anaful de la noi asa ne sfatuieste sa le avem printate pe toate si este OK,mai ales pt.cei care au si angajat gestionar,trebuie sa stie ,,pe lume,,este.Va rog frumos sa ma invatati si pe mine ce v-am rugat.Cu respect Elena.Seara frumoasa!

  1. Stocul se stabilește în baza unui inventar. În lipsa lui calculele sunt unele estimative. Eu aș zice că primul are dreptate. Și pe o logică normală: nu poate avea al doilea dreptate – pentru că-i dă un stoc în preț de achiziție mai mare decât dacă nu ar fi vândut nimic ceea ce este absurd.

 122. Aveti mare dreptate,dl.Cristi….Si va multumesc mult ca v-ati facut timp pt.mine!
  Ce sa mai spun:expertul vede totul din prima!

 123. Buna ziua!
  Detin un cabinet veterinar individual forma de organizare asistenta medicala veterinara si in luna mai inspectorii ANAF au facut un control inopinat pentru perioada 2013-2017.La control mi-au cerut RJIP,Registru inventar,documente justificative( facturi si chitante ,NIR,bonuri de consum,registrele de consultatii si tratamente pentru aceasta perioada,lista de preturi si tarife practicate in aceasta perioada.Cu exceptia registrelor de consultatii si tratamente 2013,2014,2015 si 2016 am prezentat tot ce mi s-a cerut inclusiv declaratiile 200.La finalul controlului am primit o amenda de 6000 de lei pentru neprezentarea celor 4 registre de consultatii si 1000 de lei pentru neemiterea de facturi fiscale.
  In urma acestui control in procesul verbal s-a cerut ca masuri dispuse începerea inspectiei fiscale pe aceasta perioada pe motivul ca nu am mai fost verificata fiscal in perioada de prescriptie si neemiterea de facturi pentru prestarea de servicii din care sa reaiasa valoarea medicamentelor si materialelor folosite ,felul serviciului practicat cat si valoarea onorariului practicat.
  In septembrie au trimis un aviz de inspectie fiscala unde mi se cereau aceleasi documente insa de aceasta data mi se cereau si alte documente justificative care sa faca dovada ca medicamentele si materialele achizitionate de catre mine sunt utilizate in scopul producerii de venituri.Deoarece am sustinut tot timpul ca eu nu am altfel de documente decat cele prezentate au vrut sa stie cat din suma scrisa in chitanta reprezinta costul medicamentelor si materialelor si cat manopera ,lucru pe care nu am putut sa il spun decat ca suma reprezinta contravaloarea prestarii serviciului meu veterinar.In consecinta a ales sa taie din cheltuieli(aproximativ 90%)desi toate reprezinta cheltuieli pe materile si medicamente)si sa stabileasca decizii de impozitare suplimentare cu sume colosale declansand si celelalte plati cas si cass aferente.Am decis sa va scriu pentru a afla opinia dv pentru cazul in speta si daca as contesta acesta decizie ce sanse reale as avea.
  Va multumesc!

  1. 1. Registrele de consultații nu sunt documente contabile și nu pot fi verificate de către inspectorii ANAF. Ele pot constitui probe sau aduce indicii despre clienții posibili pentru că de acolo aș putea să văd cine s-a prezentat spre consult, dar acei inspectori ar trebui să facă proba încasării serviciului de la cei care s-au prezentat la consultații sau au solicitat aceste servicii, altfel este doar o suspiciune fără nici o probă reală.
   2. Nu aveați obligația emiterii de facturi pentru orice client. Puteați emite doar chitanțe. Era suficient.
   3. Din eventuale facturi emise nu trebuie să reiasă valoarea medicamentelor utilizate. Așa ceva este o aberație. Trebuie să reiasă valoarea serviciilor prestate clienților. La profesii liberale – persoane fizice – nu există nici cea mai mică obligație legală de a întocmi documente care să ateste mișcările de stocuri, intrarea sau consumul lor (bonuri de consum sau note de recepție). Sunt doar 10 documente posibil obligatorii – vedeți OMFP 170/2015. Nici înainte de acest ordin, pe legislația veche din 2004 nu exista acea obligație și era oricum irelevant consumul.
   4. La PFA cheltuiala este dată de plata bunurilor nu de consum. Este irelevant că sunt sau nu consumate stocurile, contează plata lor. Există în acest sens mai multe puncte de vedere similare ale ANAF.
   Sfatul meu este să contestați acel proces verbal pentru că e plin de aberații.

 124. Buna ziua si La multi ani !
  Va rog sa ma ajutati in urmatoarea speta : ii vulcanizare auto infiintata in anul 2016, an in care s-au achizitionat mijloacele fixe si alte scule, obiecte de inventar necesare activitatii in valoare de 70000 lei.In fiecare an s-au realizat venituri mult sub asteptari asa ca , in anul 2019 s-a ajuns la suspendarea activitatii. In fiecare an am scazut din gestiune materiale conform venitului incasat – de exemplu petice cauciuc , valve. Acum , in anul 2020, titularul II , doreste sa vanda toate utilajele si sa inchida II. Va rog sa-mi spuneti daca pot vinde utilajele cu valoarea ramasa dupa amortizare si ce fac cu toate sculele si obiectele de inventar care au fost cumparate initial, adica, nu mai sunt toate sculele din 2016 : trusa sanitara, chei, etc.
  Va multumesc.
  Cu stima,

 125. Buna, ma intereseaza cum se realizeaza inventarul la o intreprindere individuala, unde produc decoratiuni handmade. Achizitionez cutii de lemn, vopsele, panglici, lacuri, margele, lantisoare. Cutiile de lemn si alte produse le vopsesc si le personalizez, si din margele si alte accesorii realizez lantisoare, si cercei.

  La finalul anului, cum procedez pentru inventariere? din cate am citit din acest articol si comentarii, am inteles ca nu trebuie sa am vreun act prin care dovedesc ce materii prime am folosit si cate mi-au ramas. Atunci pur si simplu numar ce mai am si le trec in listele de inventar? si apoi in registrul de inventar trebuie sa mai trec ceva?

  Multumesc anticipat.

  1. Dacă nu sunteți impusă la normă de venit și conduceți evidență în partidă simplă, da, nu aveți obligația legală de a întocmi documente privind consumurile. OMPF 170/2015 este clar în privința aceasta. Puteți să le întocmiți dacă doriți, dar este o opțiune și nu o obligație. De asemenea dacă aveți evidență contabilă în partidă simplă, este necesar să întocmiți inventar și în registrul inventar treceți totalul listelor de inventariere întocmite pe categorii (stocuri, mijloace fixe, obiecte de inventar, clienți neîncasați la data inventarului, furnizori neachitați)

 126. Buna seara! Am un if care are ca obiect de activitate comert cu amanuntul, in RJIP am incasari de 4500 si plati de 12000, insa am stoc pe anul 2018 si pe 2019 . Cum procedez? Tin cont de stoc? Sau depun declaratia unica cu – 7500? Daca tin cont de stoc si de pret marfa aczizitie si pret marca vanzare am venit impozabil de 1300 aproximativ.

 127. Buna ziua. Am un II si am cumparat un telefon de 2490 lei in ianuarie 2019. In iunie 2019, avand un accident auto, mi-au furat telefonul. Am plangere la politie, citatie ca tel a fost gasit dar este dauna totala, cum scot telefonul din inventar? Multumesc

  1. Nu trebuie să faceți nimic. Plata lui a fost o cheltuială, lipsa lui din listele de inventariere este justificată de documentele primite de la poliție.

 128. Va rog daca aveti sa mi transmite ti si mie pe e-mail raspunsul de la ANAF cel postat (2014) nu se vede foarte bine. Va multumesc anticipat.

 129. Buna ziua, sunt medic colaborator si incerc sa-mi tin singur contabilitatea. Ma confrunt cu urmatoarea problema: la sfarsitul anului 2018 mi-a ramas 7.150 lei necheltuiti, cum ii trec in anul 2019? Lucrez in saga ps doar pe anul 2019 si nu stiu cum sa adaug in casa acesti bani. Au fost incasati in anul 2018 si am platit impozit pt ei dar nu stiu cum sa vin cu ei in 2019. Multumesc frumos

  1. Puteți opera o încasare cu data de 31/12/2018, pe tip de operație “Decontări”. Nu influențează defel veniturile și cheltuielile.

 130. Speta – stabilire si declarare contributii aferente anului 2019 – activitati independente impuse in sistem real
  O persoana fizica realizeaza venituri din activitati independente impuse in sistem real ( Servicii IT) incepand cu data de 01.08.2019. A depus in termenul legal declaratia estimativa pt anul 2019, estimand un venit net de 30000 lei.
  Venitul net estimat de 30000 lei depasind plafonul recalculat aferent celor 5 luni de activitate( 01.08.2019-31.12.2019) pe langa impozitul aferent, declara si obligatia de plata aferenta CAS si respectiv CASS , corespunzator celor 5 luni de activitate, conform art. 174 din Codul Fiscal, astfel:
  Impozit pe venit = 30000 x 10% = 3000 lei
  CAS = 2080 lei x 5 luni x 25% = 2600 lei
  CASS = 2080 x 5 luni x 10% = 1040 lei.
  In urma definitivarii anului 2019, in baza evidenteti contabile, persoana realizeaza un venit net in suma de 29000 lei.
  In aceste conditii , care sunt obligatiile declarative ( sumele aferente anului 2019), respectiv de plata aferente anului 2019, cu termen de declarare si plata 30.06.2020?
  Cum are trebui declarate aceste sume astfel incat sa beneficieze si de bonificatiile prevazute de legislatia in vigoare?
  Persoana nu mai are alte venituri in afara de aceste venituri din activitati independente, pana in data de 31.07.2019 avand calitatea de salariat.
  O opinie va rog mult.

  1. CAS și CASS rămân la fel.
   Pentru ele se acordă bonificație dacă le achită integral până la 30/06.
   Pentru bonificație la CAS și CASS se bifează opțiunea numită “Declarație pentru aplicarea bonificației în cazul contribuabililor care au optat pentru plata contribuției de asigurări sociale sau a contribuției de asigurări sociale de sănătate potrivit art.148 alin.(3), respectiv art.180 din Codul fiscal” – opțiune doar tehnică pentru a se acorda bonificație
   Se va completa suma datorată a CAS și CASS la capitolul 5.2 și acolo se vor acorda și bonificațiile.
   Pentru regularizarea impozitului pentru 2019 se va bifa la secțiunea I.1.1 și la I.1.4.
   La I.1.1.B.DATE PRIVIND IMPOZITUL ANUAL DATORAT – se va completa venitul brut, cheltuielile, etc.
   La I.4.Stabilirea impozitului anual datorat pe venitul net anual impozabil realizat din activități independente și drepturi de proprietate intelectuală, impuse în sistem real – se va scădea CAS din venitul determinat la I.1.1.B
   La I.5.1.Sumarul obligațiilor privind impozitul pe venit realizat și contribuțiile sociale datorate, stabilite prin declarația curentă – se va completa doar regularizarea impozitului pe venit pe 2019.
   La 5.1 se completează CAS și CASS doar dacă în declarația inițială depusă pentru 2019 au fost estimate venituri sub plafon și au fost realizate venituri peste plafon.

 131. Buna ziua. Am un I.I. in sistem real , neplatitor de TVA, activitate handmade. Am un stoc personal de materiale care le-am achizitionat in valoare de 1000 lei. Cum pot sa transfer acest stoc pe I.I. ca sa pot sa-mi incep activitatea de productie? E nevoie de un contract de vanzare -cumparare sau borderou de achizitie intre mine si I.I.? Se inregistreaza in RJIP? Si cum fac cu plata daca nu am bani pe I.I.?

 132. Multumesc de raspuns! Sa inteleg ca pot sa fac contractul de vanzare cumparare pe materiale, sa nu fac plata si nu inregistrez in Rjip , dar sa prind materialele in gestiune ( sa le evidentiez in fisele de magazie).

 133. buna ziua,am un II , platitor de TVA, in domeniul agricultura, detin contracte de arenda cu persoane fizice, cum e mai bine sa fie arenda in bani sau produse? si cum inregistrez contractele in program? si ce trebuie sa depun la anaf?

  1. Așa cum scrie în contractul de arendare. Dacă stabiliți că în bani, atunci în bani. Dacă stabiliți că în bunuri atunci în bunuri.
   Eu aș recomanda în bani.
   Persoanele ce beneficiază de arendă se înregistrează în furnizori dar numai dacă suma arendei este mai mică decât plafonul pentru care s-ar datora contribuții sociale sau în salariați indiferent că se datorează sau nu contribuții sociale (dacă se datorează – obligatoriu în salariați).
   Se depune D112 pentru luna în care s-a achitat arenda.
   Până în ultima din februarie a anului următor celui în care s-au plătit sumele ce reprezintă arendă, se va depune D205.

 134. buna seara, am deschis un II , platitor de TVA , in domeniul de agricultura, ce declaratii trebuie sa depun la anaf, daca detin am incheiate contracte de arenda cu persoane fizice? si ce trebuie sa fac pentru colectare TVA?

  1. 1. declarație unică
   2. d112 și d205 – v-am răspuns la cealaltă întrebare despre ele.
   3. să emiteți facturi. Dar dacă aveți activitate pe agricultură, puteți opta pentru regimul special pentru agricultori, caz în care nu deduceți și nici nu colectați. Doar înscrieți în facturi cota forfetară.

 135. Buna seara, am PFA in sistem real, pe cod caen curierat, oare pot sa-mi trec la cheltuieli deductibile piese si soft-uri de la computerul personal, avand in vedere ca imi tin contabilitatea pe acesta? dar daca doresc sa achizitionez un telefon sau PC nou, le pot pune la cheltuieli pe PFA?

  1. Este discutabil. Softurile se amortizează nu se pot trece direct pe costuri.
   Puteți avea contract de comodat pentru PC, dar în cadrul acestuia se pot efectua doar cheltuieli de reparații curente. Dacă înlocuiți o componentă cu alta similară este reparație, dar dacă schimbați procesorul I3 cu un I7 de exemplu, deja nu mai este reparație.
   Puteți trece la cheltuieli contravaloarea oricărui bun de natura obiectelor de inventar. Dacă bunurile sunt tratate ca imobilizări – bunuri amortizabile – atunci ele nu se vor trece pe costuri la data plății lor ci se vor amortiza. Bunurile de natura obiectelor de inventar sunt acele obiecte ce funcționează de sine stătător și care au o valoare de achiziție de până la 2500 lei sau o durată de utilizare mai mică de 1 an. Bunurile amortizabile, mijloacele fixe, sunt acele obiecte ce funcționează de sine stătător, care au o durată de utilizare mai mare de un an și o valoare mai mare de 2500 lei.

 136. piesele schimbate pe obiectele pe care am facut comodat (PC, bicicleta, telefon) trebuie trecute si in Registrul Inventar sau numai in Registrul jurnal încasari si plăți? (am pfa sistem real, livrari)
  multumesc!

  1. Documentele ce atestă plata facturilor pentru acele piese de schimb se înscriu doar în registrul de încasări și plăți.
   În registrul inventar se înscriu datele rezultate din inventarierea patrimoniului deținut de afacere.

 137. Buna ziua! Am rugamintea sa ma indrumati in urmatoarea speta: titularul unui PFA cu activitate de comert cu amanuntul (rame si lentile oftalmologice) a decedat in ianuarie 2021. Valoarea raportului de gestiune este mare, cca 100000 lei. Marfa pe stoc mai exista dar nu de aceasta valoare… Cum pot eu sa inchid acest PFA? se impoziteaza toata valoarea din raportul de gestiune? platesc urmasii impozitul? Din legislatie am inteles ca PFA inceteaza de drept la data decesului titularului, nu mai continua activitatea prin mostenitori. Va multumesc!

  1. Se inventariază în preț de achiziție. Suma rezultată va fi asimilată venitului impozabil în acest caz.
   Dacă se face moștenirea urmașii preiau și datoriile nu doar bunurile.

  1. Mulțumesc. Sunt conștient că nu întotdeauna răspunsurile sau părți din postări sunt formulate corect gramatical. Din păcate.

   1. Bună ziua am un PFA legume și fructe cum îmi calculez impozitul am pe anul în curs cumpărături :1698318,19 și vânzări :1698775,86 iar cheltuieli deductibile (motorina piese la dube etc) 62172 care ar fi impozitul pe venit. Mulțumesc

    1. Impozitul se aplică la diferența dintre veniturile impozabile și cheltuielile deductibile. Datele dvs sunt insuficiente. Nu rezultă că veniturile ar fi impozabile sau nu sau că acele achiziții sunt cheltuieli deductibile integral sau nu.

 138. Buna ziua!

  Va rog sa ma ajutati cu logica evenimentelor: Daca am radiat un PFA in aprilie 2021, dar inca nu am platit taxele pentru 2021, decat pentru 2020, cum se poate radia cand inca n-am incheiat socotelile cu ANAF-ul?

  pentru ca eu in anul 2022, oricum va trebui sa depun iar declaratia unica cu venitul real realizat (Chiar daca eu stiu care e pentru ca am radiat) si sa platesc. Desigur, pot plati si mai devreme, dar tot va trebui sa depun declaratia finala la anul.

  Nu imi este clar atunci, cum poate fi radiat daca inca figureaza cu plati active pana la anul cand vor fi achitate.

  Multumesc!

  1. Depuneți declarație unică cu data încetării activității.
   Taxele sunt datorate pe CNP nu pe cod fiscal, datoriile față de ANAF fiind ale dvs personale.

 139. II activitate vulcanizare ,spalatorie auto si comercializare piese auto.doresc sa preiau stocu de piese de la un magazin.nu am bani in firma vreau sa platesc cu bani personali..cum evidentiez in contabilitate…sau cum procedez ?Multumesc f mult

  1. Operați o încasare de tip creditare, pe un tip de operație care nu reprezintă venit impozabil. Pe tip decontări de exemplu.

 140. Buna ziua!
  Sunt un PFA si as dori sa stiu daca metoda de calcul profit impozabil este corecta asa cum au spus cei de la ANAF dupa ultima verificare. Multumesc!

  CALCUL IMPOZIT VENIT 2023

  1 stoc initial pret achizitie 01.01.2023 68520
  2 stoc initial pret vanzare 01.01.2023( fara TVA) 75618
  3 valoare intrare marfuri – plati pret achizitie 2023 55508
  4 “valoare pret vanzare marfuri
  ( total vanzari 2023 – stoc initial 2023 +stoc final 2023)” 60675
  5 total pret intrare marfuri 2023(1+3) 124028
  6 total pret vanzare marfuri(2+4) 136293
  7 k = 6 /5 1.10
  8 valoare marfuri vandute 2023 FARA TVA 66566
  9 cost marfuri vandute (8/7) -cheltuiala deductibila 60576
  10 stoc final pret vanzare 31.12.2023 69727
  11 stoc final pret achizitie(10 / 7) 63452
  12 Venit vanzare marfuri(8-9) 5990
  13 Cheltuieli cu serviciile+ob inv 12473
  14 Cheltuieli cu amortizarea 1508
  15 Cheltuieli nedeductibile (integral+50%) 4420
  16 venit /pierdere 2023 (8-9-13-14+15)-impozabil -3571
  17 impozit venit 2022( RD. 17 x 16%) 0

  Contributii CASS 1000

  1. Nu este corect. Dar defel. Nu au nici cea mai mică bază legală pentru acest calcul.
   Nu există nici cea mai mică reglementare – nici contabilă și nici fiscală pentru acest calcul. Punctul 7 de exemplu NU există nicăieri reglementat pentru partida simplă.
   Calculul se face prin determinarea cheltuililor generate de PLĂȚI efective și de ÎNCASĂRI efective.

Lasa un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *