ANAF, Fișa de rol și contribuabilii

06 May 2014 | Diverse | 7 comentarii1581 vizualizari

De curând în unele locuri, în altele înțeleg că e mai veche povestea, la sediile ANAF a apărut afișul acesta:

image

Haideți să vedem cum un afiș de o pagină este plin de erori de logică și cum ANAF își cam bate joc de contribuabili de fapt.

Textul afișului invocă art.110^1 din Codul de Procedură Fiscală (OG 92/2003) și OPANAF 230/2013.

Ok, toate bune și frumoase, dar să vedem ce e cu aceste texte de lege. Articolul respectiv a fost introdus în codul de procedură fiscală în 2012 prin OUG 2/2012 – mai exact din 30/01/2012.

Iată ce spune textul articolului

(1) În scopul exercitării activităţii de colectare a creanţelor fiscale, organele fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală organizează, pentru fiecare contribuabil, evidenţa creanţelor fiscale şi modul de stingere a acestora.

(2) 1Contribuabilii au acces la informaţiile din evidenţa creanţelor fiscale potrivit procedurii aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Ce face ANAF? Lasă un an de zile de la apariția legii și scoate un ordin – 230/2013, pe care-l publică în 7 martie 2013. Ordinul stabilește procedura de acces la așa numitul dosar al contribuabilului.

Scopul declarat al ordinului este

1. În vederea reducerii contactului direct dintre contribuabili şi funcţionarii publici din cadrul organului fiscal şi simplificării accesului la o informaţie rapidă şi exactă, informaţiile cuprinse în evidenţa creanţelor fiscale, care fac parte din dosarul fiscal al contribuabilului, se publică pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, asigurându-se astfel transparenţa datelor cuprinse în fişa pe plătitori.

– reducerea contactului direct între contribuabili și funcționarii publici
– transparența datelor cuprinse în fișa pe plătitori
– accesul la o informație rapidă și exactă.
– simplificarea accesului la acea informație

Reușește procedura să asigure așa ceva? Dar implementarea ANAF? Vom vedea.

Procedura introduce două formulare noi: 152 și 153, cererea de acces la dosarul fiscal și cererea de revocare a accesului la dosarul fiscal al contribuabilului. Conform procedurii instituite de ANAF la dosarul fiscal ai avea acces numai dacă ai avea completat formularul 152, altfel se presupune că nu ai acces. Dar în practică e suficient depunerea formularului 150 cel ce permite depunerea declarațiilor on-line. Astfel, persoana ce are depusă cererea de depunere on-line a declarațiilor fiscale are acces implicit la dosarul contribuabilului. Ca urmare, cel puțin la acest nivel ordinul este ineficient, introducând un formular ce, în cele mai multe cazuri, se dovedește a fi inutil. Sunt foarte puține cazuri în care o persoană, posesoare a unui certificat digital calificat, alta decât cea care depune declarațiile va fi împuternicită să acceseze informațiile din dosarul contribuabililor.

Să vedem cum sunt realizate obiectivele asumate de ANAF prin ordin:

1. Reducerea contactului direct dintre contribuabili și funcționarii publici – este realizat fără doar și poate pentru orice caz situație în care se realizează accesul on-line la informație.

2. Transparența datelor cuprinse în fișa pe plătitori – obiectiv realizat oarecum, mai mult nu. De ce oarecum? Pentru că în dosarul fiscal se văd duplicatele declarațiilor fiscale, cele ce dau naștere debitelor creanțelor fiscale, de plată sau de recuperat, dar în nici un caz nu se vede o listă a debitelor pe tipuri de debite și scadențe sau o fișă a acestora.
Mai mult, ANAF, separă partea de stingere a creanțelor fiscale. Plățile nu apar defel în dosarul contribuabilului, iar stingerea creanțelor fiscale nu apare nici atât, ea fiind în zona publică a siteului ANAF. Adică ANAF spune așa: dăm un ordin ce reglementează accesul controlat la informațiile din dosarul fiscal, dar nu vă arătăm lista debitelor ci duplicatele declarațiilor ce au stabilit acele debite, plățile nu le arătăm, deși ele sunt în fișa pe plătitor, iar stingerea debitelor nu o arătăm în dosarul fiscal ci spunem în ordin că:

11.2. Stingerea obligaţiilor de plată
Informaţiile cuprinse în formularul "Înştiinţare privind stingerea creanţelor fiscale", al cărui model a fost instituit prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.438/2009 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi accesate de către contribuabili pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro, la secţiunea "Informaţii publice".

Deci? Se asigură, în dosarul contribuabilului, transparența datelor cuprinse în fișa pe plătitori? Eu zic că nu:

– în fisa pe plătitori există o evidență similară fișei de cont – pentru fiecare tip de impozit sau taxă gestionat de ANAF în care sunt evidențiate debitele și plățile.
– în dosarul fiscal nu există o evidență pe fiecare impozit și taxă pe fiecare debit datorat, iar plățile lipsesc din dosarul fiscal cu desăvârșire. în dosarul fiscal există mai degrabă o situație a declarațiilor depuse și nu a debitelor datorate.
– în dosarul fiscal nu există evidențiat modul de stingere a creanțelor fiscale deși acesta există în fișa pe plătitori. Acesta este mutat în zona publică a portalului ANAF așa cum rezultă clar din procedură, dar atunci cum se mai justifică argumentul de “acces controlat”? Cum se mai asigură transparența datelor din fișa pe plătitor, prin dosarul contribuabilului? Nu se asigură.

În dosarul contribuabilului nu există o evidență a debitelor datorate. Situația sintetică din dosarul fiscal este, în esență, o glumă. Acea situație sintetică nu arată altceva decât datele, de la un moment dat, existente în fișa de rol. Nicidecum datele la zi. Pentru că ANAF nu asigură date actualizate în timp real. Nu. Actualizarea datelor se face undeva la începutul lunii sau oarecând în lună, procedura neobligând ANAF la o actualizare cu termene concrete ci spune, referitor la actualizare, că: “Lunar, pentru fiecare zonă de informaţii se realizează actualizarea acestora”, fără a menționa când – la început de lună, la mijlocul lunii, la finele lunii, etc.

Iată un mic exemplu.

image

Suntem în data de 6 mai 2014 și datele din situația sintetică sunt cele din 3 aprilie 2014 deși de atunci s-a mai depus cel puțin o declarație fiscală pentru fiecare tip de impozit din vectorul fiscal al contribuabilului.

Dacă aș solicita fișa de rol, acolo sumele, la zi, ar fi cu certitudine altele.

Fișa de rol poate fi eliberată azi, dar fiind evaluată la o altă dată. Spre exemplu, azi, poți solicita o fișă de rol, ce să fie evaluată la data de 31/12/2013. Din dosarul fiscal nu poți vedea situația contribuabilului, la o anumită dată ci la data la care ANAF binevoiește să-și actualizeze datele.

Știați însă că, dacă solicitați azi o fișă de rol și peste 6 luni o solicitați iarăși evaluată la data de azi, există toate șansele să o primiți cu alte sume? Ca solduri mă refer.

Ce nu se vede în dosarul fiscal și există în fișa de rol? Compensările din TVA de exemplu nu se văd în dosarul contribuabilului. Nu se vede nicăieri situația creanțelor de recuperat de la ANAF deși, în fișa de rol, se vede și această situație. Stingerea creanțelor este în fișa de rol, în dosarul fiscal nu.

Referitor la situația sintetică: sumele de acolo de fapt reprezintă debite ce au scadența în luna în care sunt prezentate și nu declarate în luna respectivă.

Nu vi s-ar părea mai logic să avem o situație ca în tabelul de mai jos?

Impozit

Anul

Sumă datorată

Sumă achitată

Sold la data de….

din care
debit

dobânzi

penalități

Impozit profit

2013

10500

8000

2500

2000

350

150

Impozit pe venituri din salarii

2011
2012
2013
2014

10500
10500
12000
3000

10500
10500
12000
1500

0
0
0
1500

0
0
0
1500

0
0
0
0

0
0
0
0

….….….     

Nu vi s-ar părea mai simplă și mult mai explicită decât cea existentă pe site? Eventual cu defalcare pe luni, sub fiecare an.

Așa că: asigură ANAF corespondența datelor din fișa de rol cu cele din dosarul fiscal? Transparența datelor din fișa de rol? Parțial, dar când vrea el și cu ce vrea el din acele date.

3. Accesul la o informație sigură și exactă? Nici gând. Rapidă? Când eu văd în 6 mai date actualizate ultima dată în 3 aprilie? E o glumă. Exactă? Nici atât. Ar fi rapidă și exactă dacă datele ar fi actualizate în timp real sau cu o întârziere de, hai, cel mult o zi maxim două și dacă datele din dosarul fiscal al fi cele din fișa de rol.

4. Simplificarea accesului? Da, e relativ simplu de accesat dosarul fiscal, dar se poate mai bine. Odată pentru că așa cum am arătat introducerea formularului 152, în practică pare inutilă. Tehnic dosarul fiscal e compatibil cu Internet Explorer, pe alte browsere de internet putând funcționa anormal. Chiar și cu IE, în versiuni mai noi, apar probleme și soluția pentru a funcționa corect este să se activeze modulul de compatibilitate pentru siteul ANAF.

Se mai pune o întrebare: ce faci cu acei contribuabili ce nu au certificat digital calificat, nu depun declarațiile on-line și nici nu au această obligație? Cum le asigură lor acces ANAF la dosarul fiscal? Ei bine, simplu: le dă fișa de rol.

Cu toate acestea, culmea este alta: ANAF furnizează fișa de rol oricui o solicită, indiferent că solicitantul are sau nu acces la dosarul contribuabilului. Dar nu o mai transmite prin e-mail ci o furnizează la cererea scrisă a contribuabilului, pe suport magnetic și, mai nou, numai după ce se chinuie funcționarii să-i pună un watermark de tipul “Doar în scop informativ”.

Stimați domni și stimate doamne din ANAF, nu era mai simplu să asigurați un duplicat al fișei de rol prin CLIF, așa cum era vorba inițial? Nu era mai simplu ca din soft, direct la listare, să puneți acel watermark? Nu era mai simplu ca pentru cei ce au acces controlat la dosarul fiscal să asigurați obținerea fișei on-line? Sau să creați dosarul fiscal în așa fel încât chiar să asigurați transparența datelor din fișa de rol (pe plătitor). Iar dacă tot nu puteți face asta, nu era mai simplu, pentru a asigura obiectivul declarat: “reducerea contactului direct dintre contribuabili şi funcţionarii publici din cadrul organului fiscal”, să permiteți transmiterea prin e-mail a acelei fișe de rol?

Ați avut un an de zile pentru a stabili o procedură și a asigura accesul la acel dosar și într-un an ați emis o procedură ce, așa cum am arătat, nu face deloc ceea ce declară că vrea să facă. Nu prea e bine. Defel.

7 comentarii

 1. ma intreb oare nu ar trebui trimis la vreo adresa de mail la ANAF unde se trimit sesizari din partea contribuabililor ?

 2. Pe langa faptul ca ar fi chiar imperios necesar sa se faca ceva cu accesul la aceasta fisa, ar trebui schimbata si forma de prezentare a acesteia. Pai cereti o fisa astazi, rugati-va sa o primiti si dupa aceea aratati-mi si mie cum s-au stins creantele fiscale de acum 3 ani, avand in vedere ca au fost si accesorii calculate. Care cum s-au stins? Ce a ramas nestins si care creante au generat in continuare alte accesorii? Incercati sa refaceti stingerile creantelor doar din fisa si n-o sa reusiti.

 3. Sesizari referitor la dosarul fiscal se pot trimite la: [email protected]
  Raspuns se primeste, dar nu neaparat din primul unul la subiect.
  Eu am sisezat ca ar fi bine ca la accesarea dosarului fiscal codurile fiscale sa apara in ordine crescatoare (momentan apar anapoda, adica in ordinea cum s-a depus formularul 150 si iti ia ceva timp pana gasesti ce cauti mai ales daca ai mai mult), iar raspunsul a fost (aprilie 2014) ca se va modifica dosarul fiscal in perioada urmatoare si se va rezolva si aceasta problema, iar cand am am cerut o data exacta au preconizat o perioada de 3-6 luni.
  Asa ca sa speram ca se inbunatatii cat mai bine aceasta aplicatie.

 4. Informatii “pe surse”: Chiar vor sa schimbe Codul Fiscal de la 1 ianuarie 2015 iar modificarile acestuia sa se faca prin ordin al presedintelui ANAF si nu prin hotarari de guvern, ca oricum nu inteleg majoritatea ministrilor nimic din el. Dar mai vor sa scoata acel “de regula” din art. 4, adica modificarile sa intre in vigoare strict de la 1 ianuarie a anului urmator modificarilor. Hai s-o vedem si p`asta :))

 5. Modul in care a fost conceputa evidenta pe platitor, este cel mai bun exemplu ca acolo nu a lucrat nici un contabil.

  Orice incepator in ale evidentelor stie ca, de la Pacioli si pana acum, nu s-a descoperit ceva mai bun si mai simplu decat Fisa de cont.

  O fisa de cont, pe fiecare obligatie fiscala, este cel mai facil mod de a comunica in lumea contabililor si implicit in relatia fisc – contribuabil.

  Nu cred insa ca monstru birocratic ce a ajuns ministerul finantelor mai poate fi corectat … Colcaie acolo o impletitura de incompetente, interese, orgolii, pile si pupile, incat nici cel mai draconic sef nu mai poate face nimic.

  Acolo trebuie desfiintat tot si reconstruit de la zero.

 6. am aflat acum o luna ca am datorii la ei(mici). am intrebat de unde sunt. raspuns: unele sume s-ar putea din oficiu. multumesc, asta se numeste furt, mi-ar placea sa-i putem da in judecata si baga in puscarie.

Lasa un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *