Ajutorul de deces.

17 Mar 2014 | Contabilitate, Declarații | 60 comentarii5069 vizualizari

bani1Din ce în ce mai multe mesaje, pe mail sau pe forum, legate de acest ajutor. Iată o mică sinteză despre acesta și modul de a înscrie acest ajutor în D112 precum și o monografie legată de acesta. Acesta este un articol ce descrie cum se achită acest ajutor de către angajator pentru salariații săi în cazul decesului acestora sau a unui membru al familiei salariaților (membru ce nu era pensionar sau asigurat în sistemul public de pensii la data decesului).

Să vedem puțin mai detaliat despre ce este vorba…

Care este baza legală pentru acordarea ajutorului de deces?

În România ajutorul de deces este reglementat de Legea pensiilor – legea 263/2010 la art.125-130 din aceasta.

Cine este beneficiarul ajutorului de deces și care este cuantumul ajutorului?

Depinde. Pot exista două situații distincte.

Situația 1 Dacă persoana decedată este salariatul firmei, asiguratul, atunci beneficiarul ajutorului de deces este o singură persoană – cea care face dovada suportării cheltuielilor ocazionate de înmormântare, cu orice mijloc de probă. Acea unică persoană poate fi poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă.

Proba suportării cheltuielilor de înmormântare poate fi orice document doveditor sau în lipsa acestora o declarație pe proprie răspundere. Această declarație este nevoie să fie autentificată dacă persoana ce solicită plata ajutorului nu este soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele sau curatorul.

Situația 2 – Dacă persoana decedată este un membru de familie al salariatului și care nu era asigurat sau pensionar la data decesului. Pentru aceste cazuri salariatul este îndreptățit la solicitarea ajutorului de deces. În înțelesul legii, prin membru se familie se înțelege:
– soțul,
– copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, precum şi copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menţionate;
părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.

Dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaraţie pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces.

Cuantumul ajutorului de deces se stabilește anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Acesta, pentru situația 1 de mai sus, este echivalentul a cel puțin câştigul salarial mediu brut pe țară. Spre exemplu în anul 2014, acesta este 2,228 lei.

Pentru situația 2, ajutorul de deces este jumătate din câștigul salarial mediu brut pe țară, jumătate din ajutorul cuvenit pentru situația 1.

Cum se achită ajutorul de deces?
Acesta se achită de către angajator în cazul decesului unuia dintre salariații săi sau a membrilor familiei unuia dintre salariații săi, în baza unei cereri scrise depusă de către persoana ce poate beneficia de acest ajutor
, cerere la care se vor anexa următoarele documente, după caz:

– certificat de deces (original şi copie);
– act de identitate al solicitantului (original şi copie);
– acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
– dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
– act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
– adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original).

Termenul de plată a ajutorului este de 24 de ore de la depunerea cererii. Angajatorul odată ce va achita ajutorul de deces, va completa pe versoul certificatului de deces  mențiunea “Achitat”, va înscrie data plății ajutorului, va semna și va ștampila acea mențiune, restituind certificatul de deces în original solicitantului ajutorului. Restul documentelor în original, cu excepția ultimelor două, vor fi restituite pe loc, după compararea lor cu originalul.

De unde se suportă ajutorul de deces?
Se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat. Mai exact se deduc din contribuția de asigurări sociale de stat datorată de angajator. În cazul în care suma ajutorului de deces este mai mare decât suma datorată de angajator, diferența va fi restituită de Casa Națională de Pensii prin casele teritoriale pe raza cărora se află sediul plătitorului, după ce acestea verifică documentaţia depusă de angajator.

Ajutorul de deces este drept de natură salarială?
NU. Ajutorul de deces nu este drept de natură salarială și nu se include în statul de salarii.
Încă sunt foarte mulți contabili ce cred că acesta trebuie inclus în statul de salarii. Fals. Nu trebuie.

Pentru plata ajutorului, după ce se verifică documentația depusă de solicitant, angajatorul va întocmi, pe numele solicitantului o dispoziție de plată pentru casierie dacă acesta va fi achitat numerar sau un ordin de plată pentru cazul în care se achită prin virament.

În cazul în care cuantumul ajutorului de deces este mai mare decât suma datorată de angajator la CAS, acesta nu poate, nu are dreptul de a condiționa plata ajutorului de deces de primirea diferenței de la casa de pensii.

Cum se înregistrează în contabilitate?
Pe baza documentației depuse se va înregistra în contabilitate astfel:

4311 “Contribuția unității la asigurările sociale”=423 “Personal – ajutoare materiale datorate”Cu suma ajutorului de deces cuvenit solicitantului
423 “Personal – ajutoare materiale datorate”=5311 “Casa în lei” sau 5121 “Disponibil la bănci în lei”Cu suma ajutorului de deces achitat solicitantului

Exemple:

O societate are de achitat ajutor de deces soției unui salariat, în baza cererii scrise a acesteia, Cuantumul ajutorului de deces este 2228 lei, iar suma datorată de către angajator la CAS, pentru fondul să de salarii, este de 5080 lei.

Exemplul este valabil și pentru situația 2 când salariatul beneficiază de ajutor de deces pentru decesul unui membru al familiei sale. Deosebirea față de exemplul acesta este valoarea ajutorului de deces ce va fi la jumătate din cel stabilit pentru decesul salariatului.

Modul de contabilizare va fi

6451=43115080 leiÎnregistrare sume datorate pentru contribuții sociale de asigurări datorate de unitate
4311=4232228 leiÎnregistrare ajutor de deces cuvenit soției salariatului
423=53112228 leiPlata în numerar a ajutorului
4311=51212852 leiPlata datoriei față de buget

 

Ce se întâmplă dacă suma datorată de angajator este inferioară ajutorului de deces achitat? Spre exemplu,

O societate are de achitat ajutor de deces soției unui salariat, în baza cererii scrise a acesteia, Cuantumul ajutorului de deces este 2228 lei, iar suma datorată de către angajator la CAS, pentru fondul să de salarii, este de 1040 lei.

Modul de contabilizare va fi

6451=43111040 leiÎnregistrare sume datorate pentru contribuții sociale de asigurări datorate de unitate
%
4311
4382
=4232228 lei
1040 lei
1188 lei
Înregistrare ajutor de deces cuvenit soției salariatului
423=53112228 leiPlata în numerar a ajutorului
5121=43821188 leiÎncasarea sumei cuvenite de la casa de pensii

De ce prin 4382? Vă recomand această metodă pentru a nu avea sold negativ la 4311 și pentru a vă permite urmărirea mai ușoară a creanțelor de încasat de la bugetul asigurărilor sociale.

Cum completez D112?
În SAGA, după ce validez statul de salarii din luna în care am achitat ajutorul de deces, voi proceda astfel:
Voi contabiliza diminuarea obligației la CAS unitate și, dacă este cazul, voi trece suma de recuperat în 4382.
În ecranul state salarii, pe statul de salarii validat, voi completa la coloana deductibil o sumă egală cu valoarea ajutorului de deces, dar nu mai mult decât suma datorată la CAS și înscrisă pe coloana debit

image
Selectați pagina “C.2.Indemnizații sănătate” și în partea inferioară a acelei pagini completați numărul cazurilor de ajutor de deces și suma ajutorului de deces.

image 
Acum puteți genera PDF cu D112 ce să conțină datele despre ajutorul de deces.

Atenție însă! Completând informațiile în ecranul de generare a D112 acestea vor rămâne salvate în pagina de creanțe, dar dacă ieșiți și reintrați în ecranul respectiv veți primi mesajul următor:
D112-subventii - fig.5

În principiu, răspundeți cu NU. Cu Da, veți răspunde dacă, după ce ați completat datele inițiale, ați de-validat statul de salarii și ați operat modificări în acesta, modificări legate de timpul de lucru sau orice alt element ce duce la modificarea fondului de salarii, a sumelor datorate. În cazul în care răspunsul este DA, va trebui să refaceți pașii descriși anterior pentru generarea D112.

60 comentarii

  1. Da dacă acesta face dovada conform legii că beneficiază de acel ajutor de deces. Urmați pașii din acest post.

 1. Dar in cazul in care angajatorul are obigatia ,conform CCM la nivel de unitate , de a plati si suporta cheltuiala, un ajutor de inmormantare pentru decesul unui membru de familie al salariatului ? Ce obligatii fiscale trebuie calculate si platite la stat?

  1. Dacă persoana nu este cel care, legal, beneficiază de ajutorul de deces ci este un drept prevăzut în contractul individual sau colectiv de muncă, discutăm despre un venit de natură salarială. Acesta se va introduce în statul de salarii în venitul brut și asupra lui se vor calcula și reține absolut toate contribuțiile sociale și impozitele exact ca în cazul oricăror venituri salariale.

 2. Am un prieten care a decedat,dar de trei luni este in concediu fara plata…sotia are dreptul la ajutorul acesta de deces…va multumesc

  1. Da, soția poate beneficia de ajutorul de deces. Nu contează că salariatul nu a realizat venituri în ultima perioadă ci că a avut calitatea de salariat. Concediul fără plată nu duce la pierderea calității sale de salariat.

 3. Buna ziua,

  Am un salariat care a decedat in decembrie 2015, dar sotia mi-a transmis ca nu poate sa-mi aduca documentele necesare pana in luna ianuarie 2016.
  Ajutorul de deces la ce nivel il achit la nivelul din 2015 sau la cel ce va fi aprobat in 2016?

  1. La nivelul stabilit prin lege la data decesului. 2015 în acest caz. Temeiul legal Legea 263/2010 art.130 alin.3

 4. Buna ziua,

  Mama pensioanara a unei salariate a decedat.
  Angajatorul ce ajutor de inmormatare acorda salariatei?
  Cum se va scade cu acesti bani angajatorul?
  Multumesc,

 5. Buna ziua,
  Am un salariat a carui mama pensionara a decedat .
  Societatea i-a dat suma de 1341 ron ca ajutor de deces,am inregistrat-o in Declaratie 112 (si am facut NC cum a-ti explicat mai sus.Multumesc.)dar, cand ne-a adus Certificatul de Deces sa semnam,stampilam am constatat ca el se dusese si la Casa de Pensii de unde a luat 2681ron.
  In acest caz cum procedam?
  Multumesc.

  1. Aici sunteți în culpă pentru că ați plătit ajutorul de deces și ați dedus din CAS o sumă fără a avea documentele legale la data plății. Pentru a corecta este necesar să stornați cheltuiala și/sau reținerea din CAS datorat să înregistrați suma prin debitori pentru că persoana respectivă trebuie să vă restituie suma încasată necuvenit. De asemenea e nevoie să întocmiți rectificativă la D112.

 6. Multumesc .Am intocmit rectificativa la D112 cu suma respectiva,am facut Angajament de Plata cu angajatul pentru restituire suma incasata necuvenit dar nu stiu cum sa fac inregistrarea in contabilitate:(.Ma puteti ajuta,vA ROG. Cele bune.

 7. Buna ziua

  Sunt angajat, iar luna aceasta tatal meu (pensionar a decedat). Am facut demersurile pentru primirea ajutorului de aprox. 2600 lei.
  Va rog sa imi spuneti daca de la locul de munca eu pot beneficia si de cei aprox. 1300 de lei, daca tatal meu a fost pensionar in momentul decesului. Din ceea ce am dedus din lege, pentru a beneficia de aceasta supa de 1300 persoana decedata nu trebuia sa fie asigurata sau pensionara in momentul decesului.

  Multumesc

  1. Dacă dvs sunteți persoana care poate demonstra plata cheltuielilor de înmormântare, atunci puteți primi ajutorul de deces integral, dar nu de la angajator ci de la casa de pensii. De la angajator ați putut primi acel ajutor numai dacă tatăl dumnevoastră nu era asigurat în sistemul de pensii sau dacă nu era pensionar.

 8. Va multumesc pentru raspuns; in concluzie daca persoana decedata era pensionara, copiii salariati nu beneficiaza de ajutor din partea angajatorului.

  Toate cele bune

 9. Buna ziua .Tatal meu a decedat pe data de 14 iar pana pe data de 7 a fost angajat cu carte de munca(el avand in jur de 40 de ani pe cartea de munca)As dori sa stiu de unde pot ridica ajutorul de imormantare pentru ca de la casa de pensi nu se da el ne fiind pensionar iar de la primarie nici atat.Va multumesc

  1. Care era statutul tatălui dvs la data decesului? Era încă salariat? Avea contractul de muncă desfăcut? Avea decizie de desfacere a contractului de muncă? Dacă da cu ce temei legal i s-a desfăcut contractul de muncă?
   Dumneavoastră sunteți angajată?

 10. Am aflat dupa deces in momentul in care m-am dus la locul de munca unde muncea el ca i s-a desfacut contractul de munca si ii facuse lichidarea la zi la data de 7. Mi-au dat niste bonuri de masa si niste bani care mai avea de primit.Dar acasa nu a venit nici un plic cu preaviz sau desfacerea contractului de munca.tatal meu avea probleme de sanatate a stat acasa in jur de o luna pana sa moara iar eu nu sunt angajata nu stiu cum sa procedez unde sa umblu nu mi se pare normal ca dupa 40 de ani de cotizat la stat sa nu aibe dreptul la ajutor de imormantare.

  1. Desfacerea unui contract de muncă nu implică întotdeauna existența unui preaviz. Preavizul apare în condițiile demisiei salariatului ori dacă acesta indisponibilizat cu drept de șomaj. În cazul încetării contractului de muncă din alte motive (la cererea salariatului sau alte cauze) preavizul nu este necesar.
   De aceea am întrebat despre temeiul legal din decizia de încetare a contractului de muncă.
   Conform legii ajutorul de deces poate fi achitat de către:
   – angajatorul persoanei decedate, dacă persoana decedată era salariatul acestuia la data decesului
   – angajatorul persoanei care a suportat cheltuielile de înmormântare – dacă persoana decedată nu era angajată, pensionară sau șomer. În acest caz se achită 50% din ajutorul de deces.
   – ANOFM dacă persoana decedată este șomer. Sau dacă dvs sunteți șomer înscris la ANOFM puteți depune cerere de acordare a ajutorul de deces (50% din cuantumul acestuia)
   – casa de pensii dacă persoana decedată era pensionar la data decesului.
   Vă înțeleg omenește, dar acestea sunt categoriile de plătitori și cazurile în care se face plata ajutorului de deces.

 11. Tata a decedat pe data de 9 iulie el având contractul de muncă de 3 luni semnat ,el lucrând la aceasta firma de aproape 4 ani dar sub alte nume având alte 2 contracte trecute în însolvența dar aceiași patroni nu vor sa-mi acorde ajutorul de deces ,tata avea 62 de ani.Ce pot face?Nu mi se pare corect el având peste 40 de ani de muncă să nu îi acorde drepturile.

  1. Cred că ceva nu explicați bine: contracte de muncă nu pot exista pe alte nume, decât pe cel al salariatului. Sau vreți să spuneți că firma și-a schimbat denumirea? Sau altceva? Contractele de muncă nu se trec în insolvență. Nu există așa ceva. Firma poate intra în insolvență, dar nu un contract de muncă.
   Angajatorul plătește ajutorul de deces dacă la data decesului persoana decedată avea contract de muncă activ la firma respectivă.

 12. Firma și-a schimbat numele în 4 ani de 3 ori,celelalte 2 firme sunt în insolenta ,ei având același patron și aceiași ocupație,doar numele firmei este schimbat,iar contractul îl are doar de 3 luni pe ultima firma toate fiind pe numele lui,și motivul invocat este că trebuie minim 6 luni .Nu vor sub nici o formă să îl dea,mă trimit la casa pensiilor iar cei de acolo la firmă, de 5 săptămâni sunt hora Mitică.

  1. Nu trebuie nici un minim 6 luni. Se confundă cu altceva. Cei de la pensii v-au trimis unde trebuie. Firma să citească legislația. Dacă la data decesului tatăl dvs era salariatul lor, ei au obligația de a vă plăti ajutorul de deces.

  1. Cine nu dorește? Firma? Nu dorește să vă achite ajutorul de deces? Solicitați-le plata acestuia în scris invocând temeiul legal. Dacă nu vi se răspunde într-un termen rezonabil, puteți face plângere la ITM de exemplu deși nu e de competența ITM plata acestuia însă aveau obligația să achite și salariul cuvenit pe perioada de până la deces inclusiv drepturile pentru concediul de odihnă neefectuat dacă e cazul. Sau puteți să-i acționați în instanță. Eventual discutați cu un avocat pentru sfaturi juridice.

 13. Firma nu dorește, prima data mi s-a spus ca avocatul firmei e in concediu și trebuie întrebat,iar în alte dăți m-a trimis pur și simplu la plimbare,după deces mi s-a dat bani doar pe luna iunie mai având de dat pe 10 zile din iulie,dar mi s-a spus marți când am fost că nu s-au făcut ștatele de plată.Vă mulțumesc pentru răspunsul!

 14. Buna ziua,

  Va rog daca ma puteti ajuta cu o informatie, deoarece in lege nu gasesc foarte clar. Ajutorul de deces solicitat la angajator de catre salariat pentru decesul unei rude de gradul I (mama in acest caz), neasigurata, se poate face doar in baza dovezii cheltuielilor de inmormantare sau este suficient doar certificatul de deces si declaratia pe propria raspundere?
  Suma: 1341 lei care trebuie acordata este suma neta?

  Va multumesc,

  1. Suma e netă. Nu e nevoie de acea dovadă. E suficient să existe o dovadă că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar, iar dovada se face prin declarație pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces.
   Pe originalul certificatului de deces, plătitorul ajutorul va face mențiunea achitării acestuia.

 15. Buna ziua,

  1. daca a murit un salariat al societatii iar CCM la nivel de unitate prevede acordarea unui ajutor familiei la nivelul a cel putin 3 salarii minime pe unitate, respectiv 3.750 lei, aceasta suma e considerata venit salarial pt salariatul decedat sau este trecuta direct pe cheltuiala societatii si deductibila la calculul impozitului pe profit ?

  2. cu ce data trebuie incetat ctr de munca in revisal? C muncii prevede in art 56 lit a ca ctr de munca inceteaza la data decesului, care a fost ieri 25.10.2016 iar astazi 26.10.2016 inca nu este eliberat certificatul de deces.

  1. 1. Nu este venit de natură salarială. Este o cheltuială de natură socială. Se va include în calculul celor 5% cheltuieli deductibile din fondul de salarii. Vedeți art.25 alin.3 litera b din codul fiscal.
   2. Cu data decesului.

 16. tatal neasigurat al unui angajat a decedat,am inteles ca beneficiaza de jumatate din salariul minim,ce este de facut daca firma are decat doi angajati si cas dintr o luna nu acopera suma diferenta se plateste de la casa de asigurari?

 17. buna seara
  am o intreprinere individuala cu un singur angajat, care a decedat.Daca familia nu solicita ajutorul de deces sunt penalizata la un eventual control?

  1. Nu, ar fi culmea. Nici nu puteți să îl plătiți fără a fi solicitat explicit în scris și fără a fi întocmită documentația legală.

 18. Buna seara,
  Tocmai am primit solicitarea familiei de acordare a ajutorului de deces.Intrebarea mea este cum pot sa-mi recuperez cei 2681 de lei , avand in vedere ca nu mai am salariati si nici nu intentionez sa mai angajez, deci nemaiavand fond de salarii.

  1. Se depune D112 cu suma respectivă înscrisă la ajutor de deces și se întocmește un dosar de restituire sume ce se depune la casa de pensii.

 19. Daca eu platesc ajutorul de deces in luna mai 2017 si salariatul nostru a decedat pe 29.04.2017, iar eu angajatorul nu mai am alti salariati in luna mai 2017. Completez ajutorul de deces in declaratia 112 aferenta lunii mai 2017 chiar daca este pe 0?
  Multumesc!

 20. Sunt de la o Asociatie de proprietari si femeia de serviciu a decedat in septembrie. Avea salariu de 250 net si 1 ora pe zi. Imi puteti spune care este suma aferenta ajutorului de inmormantare si cum completez decl.112?

  1. Ajutorul de deces – cuantumul său – nu e condiționat de norma de muncă a salariatului. El poate fi achitat o singură dată de către un singur angajator persoanei care face dovada suportării cheltuielile de înmormântare.

 21. Buna ziua,
  Dupa decesul salariatului societatea a acorduat un ajutor de deces familiei in suma de 3131 lei, sume ce am inclus in D112. Pentru luna septembrie debitul pentru contributia de pensie al angajatorului este de 1153 lei, deductibil 1153 suma de plata 0. Intrebarea mea este daca in luna octombrie trebuie sa includ manual suma deductibila pana la soldarea sumei de 3131 lei ajutorul pe care am acordat?

 22. Buna seara.
  Am urmatoarea problema cu un ajutor de deces: Recipisa apare asa
  E: angajator (1) sectiune angajatorG (1)
  eroare atribut: data_d: data calendaristica eronata: ‘2017-11-22’
  In D112 am selectat data decesului din calendar si apare scrisa 22.11.2017
  Daca scriu 2017-11-22 se face autocorectie si apare 22.11.2017.
  Am incercat 22/11/2017 si imi apare mesajul sa folosesc calendarul si mai apare mesajul ca:
  Anul din ‘Data decesului’ trebuie sa fie <= an de raportare
  Am devalidat din nou D112, am selectat din calendar dar apare aceeas eroare.
  Va rog luminati-ma!
  Multumesc !!!

 23. Beneficiaza de ajutor de inmormantare sotia care se afla in perioada de crestere copil pentru sotul decedat si neasigurat? Si, daca raspunsul este afirmativ, unde trebuie sa se adreseze : la Casa de Pensii sau la angajator.
  Multumesc!

  1. Da, beneficiază. Să solicite detalii de la casa de pensii. De la angajator nu pentru că are contractul de muncă suspendat.

 24. Un salariat a decedat recent. Nu a efectuat concediul de odihna in anul 2018, ca atare, trebuie compensat in bani ( e vorba de contravaloarea pentru 14 zile). Pentru aceasta suma, mai retin CAS si CASS? Ma intreb la ce ii mai folosesc aceste contributii, daca le retin. Impozitul, da, dar CASS si CAS? Ce parere aveti?

 25. Buna ziua, in ce cont se inregistreaza ajutorul de deces dat unui membru de sindicat (nu slariat)
  Multumesc

 26. Buna ziua,

  Conform cu articolul 76 din Codul Fiscal coraborat cu Regulament Intern se poate acorda ajutor boala incurabila/ ajutor nastere copil – cum se inregistreaza in Saga?

  Multumesc anticipat

  1. Prin articole contabile, dacă nu reprezintă un venit de natură salarială, în baza documentelor întocmite în acest sens.

 27. Bună ziua, mama mea a murit recent și avea 2 săptămâni de cînd bagase dosarul de pensie. Beneficiem de ajutor de înmormântare?

Lasa un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *