Home > Diverse > Început de an.2018.

Început de an.2018.

newstress_year1_thumb1_thumbCa în fiecare început de an, acum odată cu primele zile din 2018, vă doresc și eu un an mai bun ca cel care tocmai a trecut și, sper eu, cu mai puține modificări legislative. La fel am scris la început de 2017, însă speranța mea că anul va fi unul cu mai puține modificări legislative a fost una ce a rămas la categoria veșnice speranțe. Dimpotrivă anul 2017 a fost anul unor modificări radicale în materie fiscală, ajungându-se până la a se vorbi despre o așa zisă “revoluție fiscală”. În opinia mea a fost nu o revoluție ci un masacru. A fost anul în care impactul asupra mediului de afaceri, asupra contribuabililor, a fost efectiv ignorat, studiile de impact sau consultările publice fiind în cel mai fericit caz mimate de dragul de a spune că se respectă și punctul lor de vedere.

De aceea, vă propun să reluăm puțin datele despre începutul de an așa cum suntem obișnuiți noi contabilii.

Despre ce se modifică în codul fiscal am scris încă din faza de proiect al acestui în acest articol.


Înregistrarea vectorului fiscal
Din ianuarie orice declarație ce modifică vectorul fiscal se poate depune on-line, prin formularul 700 aprobat prin OPANAF 2372/2017.

Orice modificare a vectorului fiscal ce va fi efectuată prin acest formular se va realiza prin depunerea sa exclusiv on-line.

Acesta “înlocuiește” vechile formulare 010, 013, 015, 016, 020, 030, 040 și 070. De fapt e impropriu spus că le înlocuiește. E un formular ce le conține pe toate acestea. E forma de depunere on-line a acestora.

Dacă depuneați 010 acum la editarea 700 se va selecta la fel că se editează în contul formularului 010, dacă depuneați 070 veți selecta că editați formularul 700 în contul formularului 070.


Cursul EUR la 31 decembrie 2017 a fost 4,6597lei/EUR.

Acesta este cursul:
– la care se vor reevalua creanțele și obligațiile exprimate în valută, ce au rămas în sold la finele anului
– cursul ce se va utiliza pentru încadrarea ca plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor sau de impozit pe profit în anul 2018.
– cursul pentru stabilirea perioadei fiscale la lună sau la trimestru este cursul stabilit pentru data de 31/12 adică tot 4,6597  lei/EUR în acest an, deși normal s-ar lua în considerare cursul stabilit în 30/12, dar pentru că ziua de 31 e zi nelucrătoare se menține același curs stabilit în 29/12 pentru data de 30/12.


Din acest an declarațiile fiscale depuse de către persoane juridice se vor depune doar on-line.

Persoanele fizice pot depune declarații și fără a deține certificat fiscal valabil direct pe siteul ANAF.


Dacă la 31/12/2017 veți avea o cifră de afaceri, din punct de vedere al TVA, de până la 465.970 lei și nu ați efectuat nici o achiziție intracomunitară de bunuri în anul 2017, atunci perioada fiscală pentru TVA, în 2018, va fi trimestrul. Dacă depuneați decont de TVA trimestrial veți depune în continuare la fel, altfel, dacă depuneați lunar, va trebui să depuneți 700, completând în el 010 sau 070, după caz, pentru actualizarea vectorului fiscal.

Nu uitați de formularul 094. Acesta se va depune de către toți ce sunt înregistrați în scopuri de TVA în România, depun decont trimestrial, au cifră de afaceri pentru TVA de până la 100.000 EUR și nu au realizat AIC de bunuri în anul 2017.  Repet ceea ce am scris și în anii anteriori: un formular mai inutil nu am văzut – fiscul nu are o evidență clară a acestuia, nu poate să spună dacă a fost depus sau nu de către o firmă.

Și iarăși ajung să repet până mă plictisesc de asta: nu înțeleg sincer de ce îl mai cer! Pur și simplu nu pricep.

Atenție! Când vine vorba de TVA, cifra de afaceri nu este cea contabilă, deși sunt cazuri în care cele două coincid. E vorba de cifra de afaceri de la art.310 CF (în noul cod fiscal).

Cei care utilizează SAGA și care au în ecranul de configurare bifă la trimestru pentru TVA și depășesc acest plafon de 100,000 EUR al cifrei de afaceri pentru TVA au și un mesaj informativ în acest sens că trebuie să-și schimbe perioada fiscală.


În anul 2018 este posibil să se modifice și plafonul de înregistrare în scopuri de TVA de la 220,000 lei la 300,000 lei pentru că România a obținut o derogare în acest sens de la UE, dar derogarea nu este încă transpusă în legislația națională.

Anul trecut să spuneam să nu uitați de schimbarea cotei de TVA. Nu mai este cazul. Nu există nici o modificare a cotei de TVA și cred că și intenția de a deveni 18% va rămâne la stadiu de intenție.


Între timp, în 2017, a apărut și aberația legislativă numită TVA split despre care am scris aici în forma inițială.

Acum, la final de an, a apărut legea de aprobare și modificare a OUG 23/2017 care introduce acest sistem de plată defalcată a TVA.

Sunt obligați la aplicarea acestui sistem doar firmele care au datorii restante la 31/12/2017, mai mari de 5000 lei dacă sunt contribuabili mici, 10000 lei dacă sunt contribuabili mijlocii sau 15000 lei dacă sunt contribuabili mari și dacă nu și le achită până la 31/01/2018. Ori dacă sunt firme aflate în insolvență. În acest caz aceste firme vor fi obligate să aplice sistemul de plată defalcată a TVA.

Restul plătitor de TVA sunt obligați indirect – dacă o firmă ce nu aplică acest sistem are relații cu una ce aplică sistemul, atunci și firma care nu aplică este obligată să-i facă plata defalcat.


Dacă sunteți plătitor de impozit pe profit și în evidența dumneavoastră contabilă sumele ce compun baza de calcul pentru impozitul pe venitul microîntreprinderilor sunt la data de 31/12/2016 mai mici de 1.000.000 EUR, adică 4,659,700 lei și dacă nici nu vă încadrați la excepții, veți trece, în 2018 de la 1 ianuarie, la impozit pe venit microîntreprinderi.

Cum calculați? Foarte pe scurt cam așa:

Adunați veniturile anuale înregistrate în 701,702,…708, scădeți reducerile înregistrate în 709, adăugați reducerile primite din 609, adăugați veniturile din 754, 758 (mai puțin cele din 758 ce reprezintă subvenții, restituiri sau anulări de dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil sau despăgubiri de la societăţile de asigurare/reasigurare pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii), adăugați 761,762,763,764, 766, 767 și 768 (mai puțin sumele din 768 prin care ați înregistrat diferențe de curs aferente creanțelor în lei decontate la un  curs valutar diferit de cel inițial) și adăugați numai diferența favorabilă dintre 765 și 765, respectiv 768 și 668 (pentru diferențe de curs aferente creanțelor în lei decontate la un  curs valutar diferit de cel inițial). Așa obțineți baza de calcul, plafonul pentru încadrarea ca plătitori de impozit pe venit.

Proiectul de modificare a codului fiscal ce conține această prevedere a suferit unele modificări în parlament și dacă se va adopta în forma modificată de parlament acest impozit poate fi opțional pentru anumite categorii de firme: cele care au capital social de minim 45,000 lei și minim 2 salariați.

Până la data articolului nu știu să se fi publicat legea de aprobare cu aceste modificări propuse a fi aduse OUG 79/2017.


În cazul în care cifra de afaceri contabilă este mai mică de 220.000 lei la data de 31/12/2017, atunci, la 30 iunie, sperând că se va menține același criteriu de până acum, nu veți avea obligația de a întocmi și depune raportare semestrială.


Dacă cifra de afaceri din punct de vedere al TVA este mai mică de 2.250.000 lei, și în 2018, veți putea opta pentru ieșirea din sistemul de TVA la încasare.
Iar dacă această cifră de afaceri din punct de vedere al TVA este mai mică de 220.000 lei veți putea ieși de la TVA. Dar în această situație nu trebuie să uitați de ajustările necesare la TVA. Atenție la ajustări. Prin OUG 84/2016 s-a schimbat modul de calcul al ajustării TVA în unele situații.


Începând cu  2017 dacă sunteți înregistrat în scopuri de TVA nu mai este necesară înscrierea în ROI pentru a efectua achiziții intracomunitare de bunuri sau pentru a efectua/primi servicii pentru care anterior era necesară înregistrarea.

Dacă sunteți neînregistrat în scopuri de TVA în România și doriți sau sunteți obligați să vă înregistrați pentru AIC, va fi suficient să obțineți codul de TVA special fără a solicita și înscrierea în ROI.


Începând cu anul 2017 nu veți mai depune, temporar, D392 sau 393. Depunerea acestora este suspendată până în 2019 inclusiv. Să sperăm că se va renunța la ele.


D112 se va modifica mai mult ca sigur la finele lunii ianuarie, începutul lunii februarie așadar nu vă grăbiți în februarie cu depunerea acesteia.


Impozitul pe dividendele distribuie și plătite începând cu 1 ianuarie 2018 va fi tot 5% și în 2018.

Legat de CASS pentru veniturile din dividende:

Veți datora CASS pentru acest tip de venituri, prin decizie emisă de ANAF, pentru anul 2017 în procent de 5,5% dacă în 2017 nu ați obținut și venituri din salarii.

Totodată dacă în anul 2017 aveți venituri cumulate din dividende, dobânzi bancare, plasamente financiare, activități independente – în sumă mai mare de echivalentul a 12 salarii minime – adică 22800 lei, atunci, ca persoană (nu firma, nu plătitorul de dividende, dobânzi sau mai știu eu cine) – ca persoană ce a beneficiat de acele venituri aveți obligația de a depune la fisc declarația 600 și veți achita în 2018 CASS de 10% din plafonul de 22800 lei. Adică veți achita 2280 lei cu titlu de CASS în patru rate egale – 570 lei/trimestru.

ATENȚIE! CASS nu se reține la sursă pentru aceste venituri.

D100 o veți depune până pe 25 ianuarie pentru decembrie sau trimestrul 4 al anului 2017, numai dacă aveți de declarat altceva decât impozit pe profit. În niciun caz să nu declarați impozit pe profit în D100 acum. Vă va da eroare în recipisa generată de ANAF.


Plătitorii de impozit pe profit vor depune exclusiv D101 pentru acest impozit până la 25 februarie în cazul ONG-urilor, celor ce obțin venituri majoritare din cultivarea cerealelor și/sau plantelor tehnice și până la 25 martie cel târziu de către ceilalți.

Dacă sunteți ONG, modul de calcul al impozitului pe profit îl găsiți aici. Atenție! Declararea impozitului pe profit este obligatorie pentru aceste entități. Ele nu sunt scutite, ca entități de acest impozit, ci doar unele din veniturile obținute.

Mai am o remarcă legată de declararea de către asociațiile non-profit a impozitului pe profit, de fapt, mai corect spus, e legată de depunerea D101 – această declarație se va depune de către toate asociațiile non-profit, indiferent de modul de ținere a contabilității – în partidă simplă sau dublă. Deci vor depune și asociațiile de proprietari de exemplu ce conduc evidența în partidă simplă, dar și ONG-urile ce conduc evidență în partidă dublă.

În D101 veniturile aferente activității non-profit se înscriu la venituri neimpozabile, iar cheltuielile aferente se înscriu la cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile.

Legat de ONG-uri – în 2018 avem reglementări contabile OMFP 3103/2017 ce înlocuiește OMPF 1969/2007, reglementări noi, aplicabile de la 01/01/2018.


D101 urmează să fie introdusă în formatul nou în program în perioada următoare. Aceasta are unele modificări de formă


Bilanțul este momentan în fază de proiect. Probabil va apărea în forma lui finală zilele acestea. Dacă nu aveți scaner, ar fi recomandat să vă achiziționați de pe acum, pentru că se menține obligația scanării documentelor anexă la acesta. Nu uitați să verificați recipisa rezultată după depunerea bilanțului, indiferent că e depunere on-line sau la ghișeu, pentru a evita orice surprize neplăcute legate de o eventuală nevalidare a acestuia din varii motive.
Sfaturile legate de raportarea semestrială, postate aici sunt valabile și pentru bilanțul anual.
Nu uitați: începând cu acest an dacă depuneți mai multe seturi de situații financiare riscați o amendă contravențională, de aceea atenție la completarea lor și la ceea ce depuneți.

Termenul de depunere – 30 mai 2018. Dacă nu ați avut activitate de la înființare și până la 31/12/2017, depuneți declarația de inactivitate până la data de 01/03/2018 inclusiv. Declarația de inactivitate e tot una ce se completează și se depune on-line.

Atenție! Pentru unele cazuri există și obligația auditării situațiilor financiare. Vedeți criteriile din ordin.

Dacă societatea comercială are ca acționar majoritar statul trebuie să depună situații financiare similar entităților mari indiferent în ce criteriu de mărime s-ar încadra.


Salariul mediu brut pe economie, pentru 2018, va fi cel mai probabil 4162 lei. Acesta este un indicator important, în funcție de acesta fiind calculate indemnizațiile de concediu medical, limita pentru calculul CAS, ajutorul de deces.


Impozitul pe venit aplicat asupra diverselor venituri realizate de persoanele fizice este de 10% din acest an. O excepție este la veniturile din drepturi de autor pentru care nu se optează la plata impozitului final, caz în care impozitul reținut la sursă va fi de 7%, dar la regularizare va fi tot 10%


Dacă sunteți PFA și dacă venitul impozabil din 2017 raportat la numărul de luni ale anului, ori la numărul de luni de când v-ați înființat în cursul lui, este cel puțin egal cu un salariu minim, adică 1900 lei/lună, aveți obligația depunerii D600 pentru stabilirea CAS și CASS.

Veți fi obligați la plata CAS și CASS la o bază de calcul lunară minimă echivalentă cu salariul minim.

Cotele de impunere vor fi 25% pentru CAS și 10% pentru CASS. Așadar veți datora lunar 475 lei CAS și 190 lei CASS asta însemnând 665 lei/lună contribuții sociale, deci 7980 lei/an.

Dacă doriți puteți opta să plătiți CAS și la o sumă mai mare de 1900 lei/lună.

Dacă venitul realizat în 2017, raportat la numărul de luni de activitate, este mai mic de 1900 lei lunar, nu datorați nici CAS și nici CASS, dar totuși, dacă doriți, veți putea opta pentru plata acestor contribuții sociale.

Tot 2017 trebuia să fie primul an în care se va efectua regularizarea CAS. Nu a fost efectuată, iar în județele sau zonele din țară în care s-a făcut nu e corectă.

La fel regularizarea impozitului pentru 2016 nu este finalizată pentru că nu se poate face fără regularizarea CAS și CASS.

La CASS urmează regularizări pentru 2013-2016. La CAS vor fi regularizări pentru 2016 și 2017 în 2018. La fel pentru impozitul pe venit – regularizări pe 2016 și 2017. Dacă nu v-ați pus bani de-o parte ar fi timpul să o faceți. Foarte multă lume are tendința de a uita de regularizări și deși își achită la timp impozitul și contribuția de asigurări sociale de sănătate, uită că există și regularizări în anul următor.


Legat de salarii, salariul minim brut garantat în plată, pe economie, se va modifica în 2018 după cum bine știți deja la 1900 lei.

Așa că pregătiți-vă pentru întocmirea actelor adiționale și transmiterea lor în REVISAL. La REVISAL avem o hotărâre nouă – 905/2017 care abrogă celebra deja HG 500/2011.

Și avem reguli noi de trimitere în REVISAL

– orice încheiere sau încetare de contract de muncă, se transmite în registru cel târziu în ziua anterioară începerii sau cel târziu la data încetării activității, după caz.

– orice modificare a CIM, exceptând cele care privesc modificarea datelor angajatorului, angajatului sau a salariului de bază se trimit în registru cel târziu în ziua anterioară datei de la care apar modificările.

– modificarea datelor angajatorului sau angajatului se trimit în 3 zile de la data la care acestea se modifică.

– modificările de salariu se trimit în termen de 20 de zile lucrătoare de la data la care acesta se modifică

– în cazul funcționarilor publici, transferurile se trimit în registru în termen de 5 zile lucrătoare

– orice detașare în țară sau străinătate se va trimite în registru cel târziu în ziua anterioară datei de începere a detașării sau a celei de încetare a acesteia.

– orice suspendare a CIM, cu excepția suspendării pentru absențe nemotivate, se va trimite în registru cel târziu în ziua anterioară datei de începere a suspendării sau a celei de încetare a acesteia, iar în cazul suspendării pentru absențe nemotivate când trimiterea datelor se va face în 3 zile lucrătoare de la data suspendării.


Nu uitați că, din 2017, zilele de 24 ianuarie și 1 iunie sunt zile libere legale, codul muncii fiind modificat în acest sens.

Din acest an zilele libere legale sunt:

– 1 și 2 ianuarie;
– 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române;
– prima și a doua zi de Paști;
– 1 mai;
– 1 iunie;
– prima și a doua zi de Rusalii;
– 15 august – Adormirea Maicii Domnului;
– 30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României;
– 1 decembrie;
– prima și a doua zi de Crăciun;
– două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creștine, pentru persoanele aparținând acestora.

Vă reamintesc că în aceste zile nu se lucrează. Pot lucra doar cei din unități sanitare sau de alimentație publică. Restul nu decât dacă au fie o activitate care  nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producție sau specificului activității.

Vă reamintesc totodată că pentru cazul în care specificul unității este de așa natură încât e necesar să se lucreze în aceste zile, zilele respective se plătesc salariaților ce au lucrat în acele zile, iar salariații beneficiază în compensație de zile libere plătite și numai dacă din motive bine justificate nu se pot acorda zilele libere li se acordă o compensație de 100% pe lângă plata zilelor respective


Aberația conform căreia cei care realizează venituri din salarii mai mici decât un salariu minim și nu se regăsesc la excepțiile din codul fiscal, vor plăti contribuții sociale calculate la o bază de calcul egală cu salariul minim, se va menține și în 2018.

Prin prisma faptului că acum nu mai există contribuțiile angajatorului, pentru a nu avea rest de plată negativ este necesar ca un astfel de salariat să aibă un venit brut lunar de minim 665 lei – cât ar fi contribuțiile sociale ce i se rețin. Pentru a avea rest de plată pozitiv (de minim 1 leu) salariul brut este necesar să fie minim 667 lei.


D205 are termen de depunere 28 februarie 2018 pentru anul 2017. Din 2017 nu mai conține informațiile despre veniturile din salarii. Ci pentru venituri din alte surse – dividende de exemplu sau din vânzarea de deșeuri.


Anul trecut vă scriam să vă pregătiți pentru noile  tipuri de casă de marcat. Nu a mai fost cazul. Se pare că în 2018 va fi obligatoriu. Au reușit și au publicat și normele de aplicare a OUG 28/1999 într-o formă actualizată.


Am scris la finele lui 2016 despre cei care au comerț cu amănuntul și sunt persoane juridice că dacă au o cifră de afaceri mai mare de 10,000 EUR sunt obligați să folosească POS-uri.

Și scriam acolo că e imposibil să dai bani înapoi de la magazin și să emiți bon fiscal pentru asta. Se pare că la finele lui 2016 și-au dat seama și autoritățile că legea, din acest punct de vedere, e imposibil de pus în practică.

Să ne înțelegem – obligația de a avea POS se menține. Restituirea banilor la cererea clienților nu se poate pune în practică.

Abia acum au reușit și au generat un  proiect de norme de aplicare a acestei ordonanțe.


Impozitul specific. Reglementat printr-o lege plină de ambiguități și de contradicții, despre care am scris aici, se aplică din 2017.

Dacă aveți unul din codurile CAEN CAEN 5510 – "Hoteluri și alte facilități de cazare similare", 5520 – "Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată", 5530 – "Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere", 5590 – "Alte servicii de cazare", 5610 – "Restaurante", 5621 – "Activităţi de alimentație (catering) pentru evenimente", 5629 – "Alte servicii de alimentație n.c.a.", 5630 – "Baruri și alte activități de servire a băuturilor" și sunteți plătitori de impozit pe profit, e foarte posibil să datorați în 2017 impozit specific.

Veți aplica acest impozit și în 2018 numai dacă la 31/12/2017 sunteți plătitor de impozit pe profit sau de impozit specific și nu îndepliniți condițiile de trecere la micro în 2018.


Resurse utile pentru dumneavoastră:
– cod fiscal – la zi și o arhivă a acestuia
portal legislativ
Categories: Diverse Tags:
 1. ursui160
  January 1st, 2018 at 09:39 | #1

  Multumim si la multi ani !

 2. sm_noname
  January 2nd, 2018 at 11:14 | #2

  La multi ani!
  Multumim pentru informatiile detaliate!

 3. aura ceuca
  January 2nd, 2018 at 11:37 | #3

  La multi ani!, multumim frumos, -dar am o mica neclaritate d-nul Cristi – referitor la transmiterea Revisalului ” orice încetare de contract de muncă, se transmite în registru cel târziu în ziua anterioară încetării activității, după caz” – cum sa transmit in revisal o incetare de contract de munca cu o zi inainte ? daca de exemplu pe data de 03.01- el isi da demisia – eu nu mai pot transmite in aceasi zi incetarea contractului individual de munca ? va multumesc

  • Cristi
   January 2nd, 2018 at 19:56 | #4

   Demisia presupune un minim preaviz. Și este al angajatorului, Contractul încetează în cazul demisiei la data la care expiră preavizul sau anterior acestei date dacă angajatorul renunță la preaviz.
   Dacă își dă demisia în 3, angajatorul poate să-i înceteze contractul la o dată ulterioară în funcție de numărul de zile de preaviz prevăzute de CIM, perioadă de preaviz în care salariatul are obligația de a se prezenta la muncă în continuare.

 4. vali
  January 2nd, 2018 at 18:36 | #5

  Ordinul 2372/2014 (referitor la 700) a fost abrogat.

 5. vali
  January 2nd, 2018 at 18:59 | #6

  Stiti cumva ce fac firmele care au depus 101 numai pentru ianuarie 2017 ( fiind obligate sa treaca la impozit micro de la 01.02.2017) si care si-au marit capitalul social la minim 45000 lei optand pentru reincadrarea la platitori de impozit pe profit? In acest caz vor trebui sa depuna 101 si pentru perioada 01.02.2017-31.12.2017. Vor avea oare surpriza ca pe recipisa sa le apara eroare de genul:” Pentru 2017 s-a mai depus 101″? Or fi uitat guvernatii de astfel de situatii? Ca eu am vreo patru situatii de acest gen…

  • Cristi
   January 3rd, 2018 at 08:21 | #7

   Nu cred că vor fi probleme.

 6. ana
  January 2nd, 2018 at 20:29 | #8

  @aura ceuca
  Data incetarii este prima zi in care angajatul nu mai are calitatea de salariat. Daca ultima zi lucrata este 3 si in aceasta zi isi depune demisia, iar anagjatorul renunta la preaviz, atunci se transmite azi, 3, cu data incetarii maine, adica 4.

 7. Ionut
  January 2nd, 2018 at 21:39 | #9

  Multumim frumos pentru informatii; sunt extrem de folositoare ! Intrebare: un PFA (cu norma de venit – 30.000 lei, la care plateste CAS, CASS si impozit) cu venituri de 350.000 lei in 2017, trebuie sa depuna D600 ?

  • Cristi
   January 3rd, 2018 at 08:20 | #10

   Da pentru că valoarea normei depășește plafonul până la care nu ar avea această obligație.

 8. Rutzo
  January 2nd, 2018 at 22:23 | #11

  @aura ceuca
  f) datele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. p) se transmit cel târziu la data încetării contractului individual de muncă/la data luării la cunoştinţă a evenimentului ce a determinat, în condiţiile legii, încetarea contractului individual de muncă.

 9. petre
  January 3rd, 2018 at 08:49 | #12

  Buna ziua.Daca am pierdut programul saga din calculator,cum il pot recupera?aveti dvoastra o copiee a inregistrarilor?

  • Cristi
   January 3rd, 2018 at 09:46 | #13

   Dacă ați pierdut doar programul o simplă reinstalare a acestuia poate rezolva problema. Acesta se poate descărca direct de pe site.
   Dacă ați pierdut datele atunci fără ca dvs să aveți o salvare a lor sau fără să le recuperați local nu vă poate ajuta firma întrucât datele nu se salvează la SAGA.

 10. Simona
  January 3rd, 2018 at 09:30 | #14

  Buna ziua,
  La multi ani! si un an mai linistit.
  Multumesc frumos pentru acest articol, dar am o nelamurire: la impozitul pe profit, pentru calculul plafonului de 1.000.000 EUR, calculam sumele la 31.12.2016 sau la 31.12.2017?

  • Cristi
   January 3rd, 2018 at 09:43 | #15

   La 2017, era o scăpare a mea pe care am corectat-o :)

 11. January 3rd, 2018 at 10:16 | #16

  Mulţumim Cristi. La mulţi ani tuturor!

 12. Lili
  January 3rd, 2018 at 10:20 | #17

  La multi ani!
  Multumim pentru informatiile detaliate!

 13. Claudiu
  January 3rd, 2018 at 10:55 | #18

  Salut,

  Neplatitorii de TVA nu sunt obligati sa plateasca in conturi diferite catre cei care aplica split TVA, cred ca este o eroare in articol.

  • Cristi
   January 3rd, 2018 at 14:13 | #19

   Ba sunt obligați.Aveți dreptate. M-am grăbit citind în diagonală :)
   Derogare au instituțiile publice și persoanele fizice neimpozabile din punct de vedere al TVA.
   În rest, oricine e plătitor și are relații cu o persoană ce aplică acest regim e obligat la plata TVA separat de bază.
   Vedeți art.3 din OG 23/2017 aprobată și modificată prin Legea 275/2017.

 14. Claudiu
  January 3rd, 2018 at 11:20 | #20

  Imi poti spune unde se gaseste sau cum reiese din lege aceasta prevedere?:
  “Totodată dacă în anul 2017 aveți venituri cumulate din dividende, dobânzi bancare, plasamente financiare, activități independente – în sumă mai mare de echivalentul a 12 salarii minime – adică 22800 lei, atunci, ca persoană (nu firma, nu plătitorul de dividende, dobânzi sau mai știu eu cine) – ca persoană ce a beneficiat de acele venituri aveți obligația de a depune la fisc declarația 600 și veți achita în 2018 CASS de 10% din plafonul de 22800 lei. Adică veți achita 2280 lei cu titlu de CASS în patru rate egale – 570 lei/trimestru.”
  Sa zicem ca am avut doar venituri din dividende in 2017 si platesc o data 5.5%, de ce sa mai platesc inca o data 10% la aceleasi venituri? sau se considera plata in avans la sanatate pe 2018? dar daca nu voi mai avea venituri din dividende in 2018, de ce sa platesc?

  Multumesc,

  • Cristi
   January 3rd, 2018 at 14:44 | #21

   Plata nu este la acele venituri ci o consecință a obținerii lor în 2017.
   Prevederea se găsește în codul fiscal modificat prin OUG 79/2017. Vedeți art.170 și 174 din codul fiscal actualizat. Link găsiți către acesta direct în articol.

 15. Petru POP
  January 3rd, 2018 at 12:59 | #22

  … multumim ptr. promtitudine ! An Nou fericit Saga !

 16. Iulia
  January 3rd, 2018 at 13:03 | #23

  Buna ziua,un an bun sa aveti!
  Am si eu o intrebare: ati vazut pe undeva formula dupa care se calculeaza deducerile personale incepand cu 2018?
  Multumesc

  • Cristi
   January 3rd, 2018 at 14:14 | #24

   Nu, nu este publicată încă.

 17. January 3rd, 2018 at 15:14 | #25

  De ce s-ar publica dacă sunt deducerile pe intervale salariale în Codul Fiscal?

  Pâsâ. Eu încă nu cred treaba cu veniturile obținute în 2017 și impozitate pe baza unor prevederi din 2018.

  • Cristi
   January 3rd, 2018 at 17:11 | #26

   Pentru că într-un soft e mai simplu să folosești o formulă de calcul decât să introduci toate tabelele acelea.
   S-ar putea să ai dreptate și dacă ai, cred că dublez cantitatea de lichid de ăla ce se bea științific :)

 18. Moise Cosmin
  January 3rd, 2018 at 15:24 | #27

  Unde gasesc programul pentru Declaratia 700??

 19. January 3rd, 2018 at 15:45 | #28

  Pe site-ul anaf când apare.

 20. catalin viorel
  January 3rd, 2018 at 16:30 | #29

  Buna ziua. O intreprindere individuala infiintata in 15.12.2017 nu a avut activitate pana la sfarsitul anului. A vrut sa depuna pe 28.12.2017 D220 la finante si i s-a spus ca nu mai poate sa o inregistreze in 2017 si sa vina la inceputul lui 2018.
  Intrebarea este: mai depune 220 pe 2017 sau numai pe 2018? daca depune numai pe 2018, mai trebuie depus D200 pana in mai pt 2017? Declaratia 600 in ce caz se depune?

 21. Moise Cosmin
  January 3rd, 2018 at 16:30 | #30

  Probabil pe 15 ianuarie!

 22. Ovidiu
  January 3rd, 2018 at 17:38 | #31

  Buna ziua.
  Pornesc de la premisa ca sunt si angajat si obtin venituri din dobanzi si dividende.
  Legat de venituri cumulate din dobânzi bancare pt 2018 se va datora CASS daca suma lor nu depaseste 22.800 anual(adica 1900*12luni)?

  La fel si in cazul dividendelor? se va plati CASS daca ele nu cumuleaza 22.800 anual?

  Multumesc

  • Cristi
   January 3rd, 2018 at 19:59 | #32

   Teoretic se adună toate veniturile și dacă suma cumulată depășește plafonul, atunci s-ar datora CASS.

 23. Schneider Dorina Mihaela
  January 3rd, 2018 at 19:09 | #33

  Buna ziua!! La Multi Ani !
  Doresc sa va multumesc pentru modul in care reusiti de fiecare data sa ne ajutati cu informatii ,cu actualizari in timp util ajutandu-ne sa ne stresam mai putin, pentru modul in care reusiti sa explicati pe intelesul tuturor problemele de care ne lovim.

  Va multumesc ,pt aceasta sinteza!Un an plin de succese si impliniri…

 24. diana
  January 3rd, 2018 at 19:39 | #34

  @Cristi
  buna seara

  art 3 in legea 275 spune : persoane impozabile,cu exceptia insitutiilor publice, inregistrate in scopuri de tva , au obligatia platii tva in contul destinat tva

  din asta inteleg ca persoanele impozabile inregistrate ca platitori de tva conf art 316 cod fiscal vor plati in cont separat, restul , adica neplatitorii de tva platesc integral factura in contul curent al furnizorului

  • Cristi
   January 3rd, 2018 at 20:00 | #35

   Așa este, mea culpa :)

 25. Mihaela
  January 3rd, 2018 at 20:02 | #36

  La multi ani !
  Pentru o societate care are cod caen 9200 “Activitati din jocuri de noroc si pariuri” , in anul 2017 a fost platitoare de impozit pe profit iar in 2018 va deveni platitoare de impozit pe micro conform ultimilor modificari ale codului fiscal. Eu una asa am inteles . Este corect sau nu ?
  Multumesc mult !

  • Cristi
   January 4th, 2018 at 18:17 | #37

   Da, ați înțeles bine.

 26. Florin Fara
  January 3rd, 2018 at 20:15 | #38

  Buna ziua,
  Eu sunt nelamurit cu D600, care, asa cum arata acum se refera la CAS legat de 35% din venitul mediu brut pe economie, cu optinile respective pt anul 2017 si nu se refera deloc la CASS. Se va modifica aceasta declaratie? (Ca sa o putem depune pana in 31.01.2018.). Multumesc pentru atentie si uarai de bine pentru 2018!

  • Cristi
   January 4th, 2018 at 18:22 | #39

   Formularul 600 valabil pentru 2018 nu este încă publicat de către ANAF.

 27. Marina
  January 3rd, 2018 at 20:19 | #40

  Mulțumesc de precizările aduse. Pot sa va rog cu un răspuns legat de firmele care nu aplica sistemul TVA șplit. ? Am înțeles că cei care nu aplica sistemul TVA split nu au obligația de a face plata defalcat baza+TVA ci obligația le revine firmelor care aplica acest sistem ca în termen de 7 zile de la încasare sa vireze TVA ul aferent în contul lor de TVA. Aceasta precizare a fost făcută de Rentrop și Straton la un seminar de fiscalitate. Mulțumesc

  • Cristi
   January 4th, 2018 at 18:22 | #41

   Așa este.

 28. Silvia
  January 3rd, 2018 at 21:27 | #42

  Buna seara ! La multi ani si un an cat mai bun !
  Am un contract de munca cu norma intraga. Am si 2 partiale de 2 ore cu 475 lei brut fiecare. Cum se calculeaza retinerile salariale la partiale ? Se mai tine cont de faptul ca ai un contract de munca cu norma intraga ca pana acum ?

  • Cristi
   January 4th, 2018 at 18:24 | #43

   Nu contează normele de muncă. Contează venitul cumulat. Dacă venitul cumulat din cele trei contracte este de cel puțin 1900 lei, atunci toți vor calcula reținerile la brutul efectiv, altfel vor calcula toți la 1900 lei, caz în care la cei cu brut de 475 lei se ajunge la rest plată negativ.

 29. Csorik Ilona
  January 3rd, 2018 at 23:27 | #44

  Buna seara.
  Sunt angajata cu 8 h/zi, salariu peste 1900/luna si obtin venituri din PFI (asistent in brokeraj) aproximativ 6000 lei/an.
  Legat de venituri cumulate din activitati independente pt 2018 se va datora CASS daca suma lor nu depaseste 22.800 anual(adica 1900*12luni)? Se ia in calcul si salariu sau numai veniturile din activitati independente, adica 6000 lei/an?
  Pentru veniturile obtinute ca PFI, 6000 lei/an trebuie sa depun D600, declarare CAS si CASS, daca sunt si salariata?

  Multumesc

  • Cristi
   January 4th, 2018 at 18:25 | #45

   Nu se va datora.
   Salariile nu se cumulează cu veniturile din activități independente sau alte venituri pentru a se stabili CASS și/sau CAS.

 30. bvlad
  January 4th, 2018 at 00:10 | #46

  In ordonanta 79 2017 scrie la final:
  “ART. II Pentru prevederile titlului V “Contribuții sociale obligatorii” sunt aplicabile următoarele dispoziții
  tranzitorii:
  (1) Pentru veniturile aferente perioadelor anterioare anului fiscal 2018, contribuțiile sociale
  obligatorii sunt cele în vigoare în perioada căreia îi sunt aferente veniturile.
  (2) Prevederile titlului V “Contribuții sociale obligatorii” se vor aplica veniturilor realizate începând cu data de 1 ianuarie 2018″
  Deci daca in 2017 am ridicat dividende peste 22800 lei trebuie sa depun d600 in 2018 si sa platesc 2280 lei ? Eu inteleg din textul de mai sus ca nu, gresesc cumva ? Multumesc.

  • Cristi
   January 4th, 2018 at 18:26 | #47

   Pe o astfel de logică a textului respectiv nici o persoană, nici cei care au activități independente, nu ar avea de plată CASS. Ori ANAF public afirmă contrariul. Sensul articolului e altul.
   ANAF în ce privește CASS la veniturile din investiții are opinii care se cam bat cap în cap.

 31. Cristina
  January 4th, 2018 at 00:16 | #48

  Buna seara!
  Legat de cass dividende obtinute in 2017, nu se datoreaza in cazul in care beneficiarul a avut si venituri din salarii? Pt ca eu am inteles ca se datoreaza indiferent daca au obtinut si venituri din salarii, daca dividendele incasate depasesc 22800 lei.
  Multumesc!

  • Cristi
   January 4th, 2018 at 18:27 | #49

   Pentru 2017 nu mai datorează în acest context. Pe 2018 suma se datorează ca o consecință a faptului că venitul realizat era mai mare decât plafonul. Sau cel puțin așa rezultă din codul fiscal.

 32. Stresna
  January 4th, 2018 at 13:08 | #50

  @Csorik Ilona
  Nu se iau in calcul veniturile din salarii, ci doar cele din activitatile de brokeraj. In cazul dumneavoastra nu va fi cazul sa depuneti formularul 600

 33. Alina Niculescu
  January 4th, 2018 at 13:13 | #51

  Buna ziua!Pentru verificarea plafonului prevazut la art. 155 alin. (2)(22.800lei), in cazul in care am realizat doar venituri din dividende se iau in considerare dividendele brute sau cele nete? Multumesc!

  • Cristi
   January 4th, 2018 at 18:29 | #52

   Venitul brut.

 34. mariana m
  January 4th, 2018 at 13:25 | #53

  Buna ziua!
  oare Domnul Cristi care a scris acest articol superb….pe bune, superb……e acelasi cu dl tomac?
  Destept OM!
  ambii sunt foarte tari si destepti dar acum pot asemana unui nume o imagine
  Rar imi este dat sa intalnesc astfel de oameni!

  • Cristi
   January 4th, 2018 at 18:36 | #54

   Da tomac – numele de utilizator de pe forum este al meu.
   Mulțumesc pentru aprecieri deși “foarte tare și foarte deștept” e o exagerare. Sunt un tip normal care face și greșeli nu doar lucruri ok.

 35. Tudosie N Marian
  January 4th, 2018 at 15:28 | #55

  mariana m :
  ambii sunt foarte tari si destepti!

  Nu stiu daca as putea duce 2 de Tomac?! E bun asa cum este unul si acelasi, Tomac(Cristi).

 36. Ana M.
  January 4th, 2018 at 17:02 | #56

  @mariana m
  Da, este aceeasi persoana! Respect, pe aceasta cale, domnule Toma! Ne faceti viata suportabila si pentru aceasta nu va pot multumi suficient in cuvinte.

  • Cristi
   January 4th, 2018 at 18:36 | #57

   Mulțumesc

 37. DOINA
  January 4th, 2018 at 17:32 | #58

  Buna ziua,

  Vin si eu cu rugamintea de a analiza cele doua probleme :
  1 sunt salariat si obtin in 2017 si dividende in suma >22800 lei(dividendele) platesc CASS in 2018?
  2. pentru o persoana fizica care este intreprindere individuala s-a emis decizie de regularizare la CAS pt anul 2016 cu suma de plata 938*10.5%*12=1182 lei. Situatia financiara a anului 2015 este venit net de 11800 lei( adica >11256, a depasit doar cu 544 lei!) , in anul 2016 nu a depus decl 600, nu a platit anticipat CAS, iar situatia finala a anului 2016 reflecta pierdere.Este corect sa plateasca CAS conform deciziei de impunere ANAF?

  Multumiri si un nou mai bun!

  • Cristi
   January 4th, 2018 at 18:42 | #59

   1. eu zic că da.
   2. da.

 38. Claudiu
  January 4th, 2018 at 17:37 | #60

  @Cristi
  Multumesc pentru raspuns! Sa aveti mult spor in activitate in noul an!

 39. Ana
  January 4th, 2018 at 22:44 | #61

  Buna seara,

  un an minunat va doresc. Multumim pentru update. Clar, concis si la obiect. Felicitari !

  In ce priveste tva split, vad ca cei care au tranzactii cu statul nu mai sunt in schema. Oh, ce bine ! Macar atat.

  Seara frumoasa

 40. mariana m
  January 5th, 2018 at 09:11 | #62

  buna dimineata!
  am o nelamurire: modificarile de salariu se transmit in 20 de zile lucratoare de la data la care acesta se modifica?
  s-a revenit la vechea prevedere?

 41. Claudiu
  January 5th, 2018 at 12:49 | #63

  Cristi :
  Ba sunt obligați.Aveți dreptate. M-am grăbit citind în diagonală
  Derogare au instituțiile publice și persoanele fizice neimpozabile din punct de vedere al TVA.
  În rest, oricine e plătitor și are relații cu o persoană ce aplică acest regim e obligat la plata TVA separat de bază.
  Vedeți art.3 din OG 23/2017 aprobată și modificată prin Legea 275/2017.

  Am discutat cu un domn de la Finante, care mi-a spus asa: Persoanele impozabile (care desfasoara act. economice, platitori sau nu de TVA), cu exceptia institutiilor publice (,) platitoare de TVA (aici este o virgula buclucasa in textul legii, sunt exceptate institutiile publice platitoare de TVA, deoarece sunt si ele persoane impozabile, institutiile publice neplatitoare nu sunt persoane impozabile, deci nu trebuiau excluse) sunt obligate la plata defalcata. Deci si neplatitorii de TVA care desfasoara activitati economice sunt obligati la plata defalcata, cu exceptia celor de la aliniatul (2) – pers. fizice neplatitoare TVA si firmele straine

 42. mariana m
  January 5th, 2018 at 13:47 | #64

  :)
  am pus mana si am citit 905/2017
  (puteam sa fac asta inainte de a posta dar….)

 43. Camelia Stoica
  January 5th, 2018 at 14:30 | #65

  Multumim!!!!

 44. Csorik Ilona
  January 5th, 2018 at 16:05 | #66

  @Cristi
  Multumesc pentru ajutor. Va doresc multa sanatate, fericire si indeplinirea tuturor dorintelor.

 45. Florin Fara
  January 5th, 2018 at 16:37 | #67

  @Cristi
  Multumesc.

 46. Mihu
  January 5th, 2018 at 16:38 | #68

  “Iesirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderii în cursul anului
  O nouă secţiune adăugată în Norme va preciza regulile de aplicare prevăzute prin art. 52 din Codul fiscal. Astfel, pentru persoanele juridice care intră sub incidenţa prevederilor art. 48 alin. (7) din Codul fiscal , veniturile luate în calcul pentru stabilirea limitei de 500.000 euro, echivalentul în lei, precum şi veniturile din consultanţă şi management luate în calcul pentru determinarea ponderii de 20%, sunt cele înregistrate începând cu data de 1 februarie 2017.
  Art. 52. Reguli de ieşire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderii în cursul anului
  (1) Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 500.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi management în veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta datorează impozit pe profit, începând cu trimestrul în care s-a depăşit oricare dintre aceste limite.
  (2) Limitele fiscale prevăzute la alin. (1) se verifică pe baza veniturilor înregistrate cumulat de la începutul anului fiscal. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exerciţiului financiar precedent”
  Tinand cont de cele de mai sus si de faptul ca am platit impozit pe profit pana la 31.01.2017, iar incepand cu 01.02.2017 am devenit microintreprindere, cum calculez echivalentul in lei al plafonului de 500000 de euro, la 31.12.2017?
  1.Pe baza veniturilor pt microintreprineri , inregistrate cumulat , de la inceputul anului?
  2. sau incepand cu 01.02.2017?
  3.La cursul valutar din 31.12.2016?
  4.Daca am depasit plafonul de 500000 euro in trim 4/2017 trec la impozit pe profit in trim 4/2017, da?
  5.Incepand cu 01.01.2018, avand plafonul intre 500000-1000000 euro trec iar la microintreprinere, corect?
  Va rog frumos sa ma ajutati cu raspunsuri concrete. Multumesc anticipat.

  • Cristi
   January 5th, 2018 at 22:19 | #69

   1. Nu.
   2. Da.
   3. Da.
   4. Da.
   5. Da.

 47. albu mariana
  January 5th, 2018 at 19:05 | #70

  Saga ma avertizeaza ca la 463.000 lei cifra de afaceri am depasit plafonul ptr. tva trimestrial de 100.000 euro. Ce curs folosesc? Cel de la 31.12.2016 sau 31.12.2017? In postare spuneti ca e cel din 30.12.2017.

  • Cristi
   January 5th, 2018 at 22:12 | #71

   Pentru că nu e actualizat la cursul de la 31/12/2017.
   La data publicării versiunii acesta nici măcar nu era disponibil.
   În versiunea următoare se va actualiza cursul. E un mesaj informativ.

 48. Stefan
  January 5th, 2018 at 19:14 | #72

  Intreprinderile Individuale , cum vor plati impozitul la vaniturile realizate in anul 2018 ?

  • Cristi
   January 5th, 2018 at 22:11 | #73

   La fel ca până acum.
   Nu se schimbă altceva decât cota de impunere de la 16% la 10%.

 49. Cozi Marilena
  January 5th, 2018 at 20:46 | #74

  La multi ani!
  O echipa de nota 10.
  Va multumim ca aveti grija de noi.

  Sanatate va dorim.

 50. Mihaela
  January 5th, 2018 at 20:56 | #75

  Multumim !

 51. Paula
  January 5th, 2018 at 21:12 | #76

  “Salariul mediu brut pe economie, pentru 2018, va fi cel mai probabil 4162 lei. Acesta este un indicator important, în funcție de acesta fiind calculate indemnizațiile de concediu medical, limita pentru calculul CAS, ajutorul de deces. Este important și prin prisma introducerii obligativității plății CAS cu o limitare a bazei de calcul în cazul celor care obțin venituri din activități independente.

  Cei care obțin venituri din activități independente vor avea o bază minimă de calcul a CAS de 35% din salariul mediu brut pe economie, lunar, adică 938 lei și vor datora minim 98 lei/lună cu titlul de CAS.”

  Cred ca s-a strecurat o eroare…

  • Cristi
   January 5th, 2018 at 22:15 | #77

   Este clar o eroare. Mi-a scăpat din textul anului trecut acolo și a trecut și de revizuire :)
   Am corectat acum. Vă mulțumesc pentru semnalarea ei.

 52. miki72
  January 5th, 2018 at 21:31 | #78

  am nevoie de ajutor ca m-am pierdut ….
  Am o firma inactiva din 2016 platitoare de impozit pe profit si din 2014 nu a mai realizat venituri,deci cifra de afaceri 0 si in 2017.
  Ce obligatii declarative mai are in 2018?

  Multumesc

  • Cristi
   January 5th, 2018 at 22:16 | #79

   Aceleași ca până acum. Prin inactiv înțelegeți cu activitate suspendată la ONRC?

 53. pion
  January 6th, 2018 at 11:48 | #80

  Sa-ti dea Dumnezeu numai sanatate si putere de munca.
  Multumim pentru tot ce faci pentru breasla noastra.

  La multi multi ani !

 54. mihaela
  January 6th, 2018 at 15:25 | #81

  Daca in 2017 am obtinut venituri din salarii si am ridicat dividendele aferente anului 2016 trebuie sa depun D600 si sa platesc CASS?

  • Cristi
   January 6th, 2018 at 15:50 | #82

   Depinde de valoarea dividendelor. Dacă sunt mai mari de 22800 lei. Dar sfatul meu e să mai așteptați puțin. Nu de alta, dar ANAF pare să nu aibă un punct de vedere foarte clar referitor la taxarea cu CASS a acestui tip de venituri.

 55. Irina d
  January 6th, 2018 at 17:09 | #83

  Din cate am citit mai sus un PFA cu veniyuri sub minim pe economie nu va plati nici CAS nici CASS? sau va plati doar CASS la cel putin un sal min pe ec ?

  • Cristi
   January 8th, 2018 at 11:40 | #84

   Nu este obligat la plata CAS și/sau CASS. Datorează, obligatoriu, doar impozit pe venit. Însă, prin opțiune, dacă dorește, poate plăti și CAS și CASS.

 56. Piros Magda
  January 6th, 2018 at 22:21 | #85

  Buna ziua

  La Multi Ani, multa sanatate, putere de munca si multe impliniri

  Am o nelamurire in legatura cu incetarea contractelor de munca: conf. HG 500/2011 incetarea se transmitea la data incetarii contractului( ultima zi de lucu 3, transmiteam cu data de 4); conform HG 905/2017- se transmit cel tarziu la data incetarii contractului (ultima zi de lucru 3, transmitem cu 3?) . Am inteles corect ? Va multumesc

  • Cristi
   January 8th, 2018 at 12:00 | #86

   În HG 905/2017 e aceiași prevedere legală ca în HG 500/2011 referitoare la încetarea CIM.

 57. Limbasan Luci
  January 7th, 2018 at 10:52 | #87

  Buna ziua,
  Am un angajat cu o ora si nu are unul cu 8 ore in tara.Eu nu pot obtine o copie dupa contract din strainatate.Este o problema cum fac calculul de retineri?

  • Cristi
   January 8th, 2018 at 11:53 | #88

   Nu contează că are sau nu contract de muncă în străinătate. Dacă în România are venituri mai mici decât salariul minim pe economie CAS și CASS se vor datora tot la echivalentul unui minim pe economie.
   Cei care, în România, obțin venituri de la mai mulți angajatori, în baza a mai multor contracte individuale de muncă, nu au obligația de a da angajatorilor copia CIM încheiată cu ceilalți angajatori. Au obligați depunerii unei declarații în formatul reglementat de către ANAF prin ordin (OMFP 2343/2017).

 58. dida
  January 8th, 2018 at 12:05 | #89

  Buna ziua,
  La Multi Ani si multa sanatate !
  Am o nelamurire si anume :
  Plafonul de 22800 lei (pentru plata la CASS ) se refera numai la veniturile din dividende , chirii , dobanzi,…. fara a adauga veniturile din pensie, nu ?

  Multumesc.

  • Cristi
   January 8th, 2018 at 20:04 | #90

   Așa este. La suma cumulată a acestor venituri.

 59. Anca
  January 8th, 2018 at 14:43 | #91

  Buna ziua si La multi ani. Am o nedumerire legata de plata dividende in 2017.
  Speta 1: unitatea are 2 asociati, unul salariat si celalalt pensionar, acestia incasand in decursul anului 2017,cate 40.000 fiecare, reprezentand dividende partiale aferente anului 2016. Acestia trebuie sa depuna dec 600 pana la 31.01.2018 si sa plateasca fiecare cate 2280 lei? De asemenea pentru dividendele ramase neplatite asociatilor trebuie platit impozitul de 5% pana la 25.01.2018, corect?
  SpEta 2: Unitatea este platitoare impozit specific in anul 2017 iar la 31.12.2017 are venituri totale sub 1 milion de euro, trece la impozit microintreprindere de la 01.01.2018, si depune 010, pana la 31.03.2018. Corect?
  Va multumesc anticipat….

  • Cristi
   January 8th, 2018 at 20:06 | #92

   1. Legat de CASS – eu zic că da. ANAF se mai gândește. Nu știu de ce. Legat de impozit – da, dacă sunt dividende distribuite, dar neachitate la 31.12.2017, atunci pentru acestea se va calcula, declara și plăti impozitul pe dividende până la 25.01.2018.
   2.Da, este corect.

 60. mary
  January 8th, 2018 at 17:53 | #93

  Buna ziua si la multi ani!
  Stiti cumva daca se va introduce in SAGA decl 700 in loc de 010?Daca nu, stiti cumva cum se depune on line, tot pe e -guvernare? si cum se semneaza, pt ca nu exista program ca si celelalte declaratii. Va rog o lamurire.Multumesc

  • Cristi
   January 8th, 2018 at 20:07 | #94

   Momentan formularul 700 în format editabil și la care să se poată atașa semnătură digitală nu există publicat de către ANAF. Ulterior publicării lui eu cred că se va introduce și în program.

 61. Otilia
  January 8th, 2018 at 19:57 | #95

  Buna ziua si La multi ani !!!

  Va rog sa imi precizati legea care prelungeste si pentru anul 2018 plata impozitului de 0,5% pe veniturile din exploatarea resurselor naturale, altele decat gazele naturale etc.
  Multumesc.

  • Cristi
   January 8th, 2018 at 20:02 | #96

   OUG 90/2017 – art.23 din această ordonanță.

 62. January 8th, 2018 at 20:00 | #97

  1.Cifra de afacere in 2018 este de 215000 lei
  Platitor de TVA la INCASARE

  cUM VA FI perioada de intocmire decont 300

  2.Am doua contracte de munca de 4 ore fiecare la doua firme diferite un contract am brutu de 1000 lei al doilea contract la o alta firma brutul 1450 lei din 01.01.2018 cit va fi suma retinuta si virata la stat pt fiecare contract ?
  multumesc

  • Cristi
   January 8th, 2018 at 20:10 | #98

   1. Trimestrial dacă în anul 2017 nu a existat nici o achiziție intracomunitară de bunuri.
   2. Dacă suma cumulată a celor două contracte este mai mare de 1899 lei atunci se va calcula la fiecare din contracte reținere de 25% CAS, 10% și 10% impozit cu mențiunea că la contractul unde aveți funcția de bază beneficiați și de deduceri personale.

 63. Maria
  January 8th, 2018 at 20:20 | #99

  Pana pe data de 15.01.2018 trebuie sa depun formularul 700, pentru modificare perioada TVA.
  Daca nu a aparut inca formularul in format PDF editabil, ce fac??

 64. January 8th, 2018 at 20:25 | #100

  Depui 010 sau aștepți.

 65. Anca
  January 9th, 2018 at 09:43 | #101

  @Cristi
  Multumesc…

 66. Georgiana
  January 9th, 2018 at 13:15 | #102

  Bună ziua, vă rog să îmi confirmați dacă am înțeles corect noile prevederi ale codului fiscal referitoare la contribuțiile la fondurile de pensii facultative suportate de către salariați. Respectiv, faptul că acestea nu vor fi supuse nici impozitării și nici contribuțiilor sociale, de sănătate și contribuția asiguratorie pentru muncă, în limita a 400 euro anual, potrivit art.142 lit.s) pct.6 , art.157 alin.(2) și art.220^4, alin.(2).

  Vă mulțumesc.

  • Cristi
   January 9th, 2018 at 18:53 | #103

   Așa este, ați înțeles corect.

 67. badium
  January 9th, 2018 at 13:42 | #104

  Acelasi caz: cifra de afaceri 460000 in decembrie 2017.Am sunat la finante si mi s-a spus sa depun 010 pt ca voi trece in 2018 la lunar.Inca nu stiu ce sa fac?!!!!!!!!

  • Cristi
   January 9th, 2018 at 18:53 | #105

   Nu. Plafonul se calculează în funcție de cursul EUR la 31/12/2017.

 68. ANGELA
  January 9th, 2018 at 15:55 | #106

  La lichidarea voluntara a unei microintreprinderi se aplica cota de impozit micro de 3% la veniturile rezultate din lichidare? sau cota de 16%?

  Va multumesc!

  • Cristi
   January 9th, 2018 at 18:58 | #107

   Depinde. Dacă e în lichidare la 31/12 și la 31/12 nu e finalizată atunci anul următor trece la profit. Dacă se lichidează în cursul anului și la finele anului anterior nu a fost în lichidare atunci la venituri se aplică 3%, altfel se va calcula impozit pe profit de 16%.

 69. Vurdea Horia Cristian
  January 9th, 2018 at 22:43 | #108

  Stimate domn/doamnă

  Pensionar MILITARI angajat cu C.I.M. firmă privată, pentru perioada 01.01.2016 – 31.12.2017, se reține contribuție CAS (10,5%), conf. Codului Fiscal ?

  Pensionar MILITAR angajat cu C.I.M. firmă privată, începând cu anul 2018, se reține contribuție CAS (25%) ?

  Cu stimă,

  • Cristi
   January 10th, 2018 at 17:01 | #109

   Da, pentru ambele situații.

 70. Ana
  January 9th, 2018 at 23:56 | #110

  Si tot legat de subiectul asta, daca societatea este in lichidare in 2017, dar nu s-a finalizat pana la 31.12.2017, atunci depune bilant normal pentru 2017?

 71. Simona
  January 10th, 2018 at 15:19 | #111

  Buna ziua, in legatura cu cifra de afacere pentru depasire plafon microintreprindere va rog daca se poate sa-mi explicati ce alte sume se iau in considerare in afara de cele prezentate pe blog deoarece eu am valoarea in lei 4.574.395,35 dar in paranteza la euro am 1.005.893,26.
  va multumesc

  • Cristi
   January 10th, 2018 at 16:52 | #112

   E calcul la cursul de la 31.12.2016. Refaceți actualizarea la ultima versiune.

 72. michelle
  January 10th, 2018 at 16:34 | #113

  Buna ziua si la multi ani. Ultima versiune 3.0.494 are formularul 700? daca da, cum se poate genera ? Multumesc

  • Cristi
   January 10th, 2018 at 16:52 | #114

   Nu are. Nici ANAF nu-l are. Nu-l are publicat ca formular pdf inteligent.

 73. Simona
  January 10th, 2018 at 17:34 | #115

  Am acualizat programul si am aceeasi problema.
  Valoarea in EURO ce imi calculeaza automat programul din: Inchidere luna- Cifra de afaceri reprezinta plafonul de trecere de la impozit micro la imp.profit?

  • Cristi
   January 10th, 2018 at 17:36 | #116

   Nu. Cifra de afaceri de acolo e cifra de afaceri contabilă prima și a doua e cifra de afaceri pentru TVA.

 74. Daniela St
  January 10th, 2018 at 22:29 | #117

  Buna seara,daca la 29.12.2017 sunt micro si am 6 salariati fiecare cu norma de 2h,din ian 2018 trec cu 112 lunar sau ramin la trimestru.(ramin tot micro si in 2018)

  • Cristi
   January 11th, 2018 at 11:43 | #118

   Nu are relevanță norma.
   Iată ce spune art.147 din codul fiscal:

   (6) Numărul mediu de salariați se calculează ca medie aritmetică a numărului de salariați din declarațiile prevăzute la alin. (1) depuse pentru fiecare lună din anul anterior.

   Media aritmetică a salariaților din declarațiile 112 depuse în anul anterior. Nu precizează nicăieri ca la impozitul pe venitul microîntreprinderilor că ar conta norma de muncă.

 75. Daniela St
  January 10th, 2018 at 22:30 | #119

  revin,din 01.01.2018 toti cei 6 salariati trec la norma intreaga.

 76. Daniela St
  January 10th, 2018 at 23:15 | #120

  Alta speta,daca o firma a fost platitoare de tva din mai 2017,a depasit plafonul de 100.000 eur in nov,dar are CA sub 1 mil eur,deci va trece la micro din 01.01.2018 si tva lunar. Trebuie sa dau 2 declaratii 010,tinind cont ca la CA pentru plafon tva lunar trebuie sa trec CA recalculata?

  • Cristi
   January 11th, 2018 at 11:40 | #121

   Nu neapărat. Se pot completa datele în același formular 010 depus acum, până în 15 ianuarie. Acum sunteți obligată doar la completarea și depunerea 010 pentru modificarea perioadei fiscale la TVA.

 77. marius
  January 11th, 2018 at 09:28 | #122

  stie cineva unde gasim declaratia 700? ma refer la pdf-ul smart nu la formular. mai sunt 4 zile si expira termenul de depunere. ce facem, completam tot 010? eu nu l-am gasit pe site-ul anaf.

  • Cristi
   January 11th, 2018 at 11:46 | #123

   Nu-l găsește nimeni pentru simplul fapt că ANAF nu a publicat pdf editabil “inteligent” nu doar pentru 700 ci pentru mai multe tipuri de declarații.
   Dacă vă grăbiți puteți depune 010, ANAF acceptând fără probleme în această perioadă și acest formular scris și depus pe format hârtie la ghișeu.

 78. marian
  January 11th, 2018 at 18:24 | #124

  Buna seara,
  Pentru verificarea plafonului prevazut la art.155 alin.(2),
  respectiv 22800 lei,in cazul in care in anul 2017 s-au realizat venituri
  din chirii stabilite in valuta,se iau in considerare veniturile brute sau nete?
  Multumesc!

  • Cristi
   January 12th, 2018 at 12:38 | #125

   Venitul net. Vedeți art.170 alin.2 litera c din codul fiscal.

 79. marin
  January 11th, 2018 at 22:18 | #126

  @Cristi
  La multi ani!
  Cautand pe internet am gasit niste formule pe care le-am adaptat un pic:
  (eu doar am introdus MIN si MAX)(sper sa nu fi stricat mai mult)
  nrpersintretin=0
  deducere = MIN(VBL,510 – MAX(0,(INT(VBL/50 + 0.99999) * 50 – 1950) / 50 * 15))
  nrpersintretin=1
  deducere = MIN(VBL,670 – MAX(0,(INT(VBL/50 + 0.99999) * 50 – 1950) / 50 * 15))
  nrpersintretin=2
  deducere = MIN(VBL,830 – MAX(0,(INT(VBL/50 + 0.99999) * 50 – 1950) / 50 * 15))
  nrpersintretin=3
  deducere = MIN(VBL,990 – MAX(0,(INT(VBL/50 + 0.99999) * 50 – 1950) / 50 * 15))
  nrpersintretin>=4
  deducere = MIN(VBL,1310 – MAX(0,(INT(VBL/50 + 0.99999) * 50 – 1950) / 50 * 15))

  • Cristi
   January 12th, 2018 at 12:39 | #127

   Ceva similar, dar mai simplu ca formulă, e introdus și în SAGA :)

 80. Anca
  January 12th, 2018 at 11:05 | #128

  Anca :
  Buna ziua si La multi ani. Am o nedumerire legata de plata dividende in 2017.
  Speta 1: unitatea are 2 asociati, unul salariat si celalalt pensionar, acestia incasand in decursul anului 2017,cate 40.000 fiecare, reprezentand dividende partiale aferente anului 2016. Acestia trebuie sa depuna dec 600 pana la 31.01.2018 si sa plateasca fiecare cate 2280 lei? De asemenea pentru dividendele ramase neplatite asociatilor trebuie platit impozitul de 5% pana la 25.01.2018, corect?
  SpEta 2: Unitatea este platitoare impozit specific in anul 2017 iar la 31.12.2017 are venituri totale sub 1 milion de euro, trece la impozit microintreprindere de la 01.01.2018, si depune 010, pana la 31.03.2018. Corect?
  Va multumesc anticipat….

  Intrebare: S-a obtinut venituri din dividende in 2017 peste 22800 lei. Persoana este in acelasi timp si angajat cu norma intreaga. Ce plateste in 2018 raportat la acest venit din dividende? Nu se stie daca in 2018 ii vor fii distribuite dividende deoarece nu are inca rezultatul contabil al societatii…?

  Raspuns ANAF: Pentru anul 2017, nu se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru venitul din dividendele ÎNCASATE în anul 2017, în situaţia în care persoana la care faceţi referire este şi salariat.
  Pentru anul 2018, dacă persoana care obţine venituri din salarii realizează şi venituri anuale din dividende cel puțin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe țară, datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate şi pentru aceste din urmă venituri.

  • Cristi
   January 12th, 2018 at 12:43 | #129

   1. Da, datorează CASS ambii în 2018. Pentru 2017 nu datorează nici unul. Da pentru dividende distribuit și neridicate datorează impozit cu termen de plată în 25/01/2018.
   2. Da, este corect.
   Citiți cu atenție ce vă răspunde ANAF. Vă spune același lucru. Doar că nu menționează faptul că acele venituri anuale sunt veniturile din anul anterior.

 81. Iulia
  January 12th, 2018 at 14:40 | #130

  Buna ziua,revin cu intrebarea legata de formula pt.calculul deducerilor la salarii ,a fost publicat ceva?Multumesc.

  • Cristi
   January 12th, 2018 at 17:40 | #131

   Momentan, oficial, nu.

 82. Manuela Dumitru
  January 12th, 2018 at 18:56 | #132

  Buna seara,
  va rog o precizare….sunt SC platitor de TVA la trei luni, dar, la 31.12.2017, am depasit cu circa 10000 lei, valoarea cifrei de afaceri de 465970 lei, am avut si trei achizitii intracomunitare ( valoare totala aprox.1000 euro), asadar inteleg ca vom trece la TVA lunar. Trebuie sa depun D 700 si care este termenul. Multumesc mult ! Weekend placut !

  • Cristi
   January 15th, 2018 at 11:50 | #133

   Dacă ați avut achiziții intracomunitare de bunuri atunci, trecerea la lună trebuia efectuată astfel:
   – dacă AIC de bunuri au avut loc în prima lună a trimestrului – se depune 092 până în 5 a lunii celei de-a doua lună din trimestru și perioada fiscală devenea luna începând cu prima lună a acelui trimestru
   – dacă AIC de bunuri are loc în cea de-a doua lună a trimestrului – se depune 092 până în 5 a lunii celei de-a doua lună din trimestru și perioada fiscală devenea luna începând cu cea de-a treia lună a trimestrului. În acest caz pentru primele două luni se depunea un decont de TVA ce ar fi conținut doar datele pentru cele două luni.
   – dacă AIC de bunuri are loc în cea de-a treia lună a trimestrului – se depune 092 până în 5 a lunii următoare trimestrului și perioada fiscală devenea luna începând cu prima lună următoare trimestrului.
   Dacă achizițiile despre care vorbiți nu sunt de bunuri ci de servicii atunci trecerea la lună nu se făcea în timpul anului ci abia în anul următor dacă în cel curent se depășea cifra de afaceri de 100,000 EUR.
   Schimbarea perioadei fiscale în cazul depășirii cifrei de afaceri de 100,000 EUR se face până în 15 ianuarie.
   Momentan D700 nu este publicat și ANAF acceptă în continuare 010.

 83. Anca
  January 12th, 2018 at 22:38 | #134

  Buna seara.
  Am o situatie la care nu-i gasesc solutie si va rog sa ma ajutati:
  Acum sunt pensionara.Tin evidenta contabila in continuare la cateva societati/micro mici.
  \pana acum aveam contract prestari cod civil cu stopare la sursa si declaram venitul si retinerile prin D112.
  Din oct 2017,odata cu schimbarea programului nu se mai accepta astfel de contract.Intrucat mie mi se achita 16% impozit,n-a mai fost nevoie de D220(asa mi s-a spus la Fisc).
  Acum ce fac?Depun tot 220 sau si 200?Eu fiind pensionara cum mai depun CAS(ma mai ajuta la marirea pensiei cu un procent infim/ce-i drept).?
  Sunt obligata sa-mi fac PFA? Nuimeni nu mi-a dat o solutie.

  • Cristi
   January 15th, 2018 at 11:54 | #135

   La prestări de servicii începând cu 1 ianuarie 2016 nu se mai reține nimic altceva decât impozit pe venit. Nu se mai declară de la acea dată în D112 ci în D100. Faptul că, din rațiuni de compatibilitate, au rămas acolo până în septembrie 2017 nu înseamnă că ele trebuiau declarate în continuare în D112.
   Un astfel de contract este perfect valabil și azi și a fost și înainte.
   Problema cu un astfel de contract însă este faptul că în cazul în care el nu respectă principiile activității independente așa cum este definită în art.7 din codul fiscal, activitatea poate fi considerată ca activitate dependentă și tratată ca un venit de natură salarială.
   De asemenea conform art.10 din Legea 82/1991 nu e posibil ca în cadrul persoanelor juridice contabilitatea acestora să fie condusă în baza unor astfel de contracte civile încheiate cu persoane fizice care nu au calitatea de membrii CECCAR.

 84. Gavrila Eliza
  January 14th, 2018 at 13:31 | #136

  Buna ziua! Un pensionar care are contract de munca cu timp partial de 2 ore/zi plateste CAS si CASS la venitul realizat sau la salariul minim brut?Cum se inregistreaza in saga, pentru ca saga calculeaza automat la sal. minim brut si nu ma lasa sa modific sumele. Multumesc!

  • Cristi
   January 15th, 2018 at 12:01 | #137

   La venitul realizat.
   În SAGA se pune bifă în panoul de detalii la opțiunea de bază a contribuțiilor egală cu salariul realizat.

 1. January 8th, 2018 at 14:12 | #1