Home > Legislatie > Impozitul specific. Aberația în formă pură.

Impozitul specific. Aberația în formă pură.

TaxTimeA apărut, după cum deja știți, legea ce reglementează impozitul specific pentru anumite activități. Cele de alimentație publică și turism. Este o lege a unui impozit “specific”, aplicabil unor domenii de activitate și nu are nimic de-a face cu profitabilitatea sau veniturile afacerii ci cu suprafața spațiului acesteia.

Legea 170/2016, căci despre ea este vorba, a fost publicată în Monitorul Oficial 812/2016.

Au existat numeroase articole pe internet legate de această lege și chiar cu exemple de calcul. Modul de calcul este extrem de simplu. Se ia formula de calcul din lege și se stabilesc care sunt sumele și indicii ce compun variabilele formulei, se calculează rezultatul și aia e, acela e impozitul. Nu am de gând să reiau aici toate explicațiile deja publicate. Și nici exemplele de calcul. Le găsiți dacă vă interesează, pe internet, foarte simplu. Și, până la urmă, calculul nu este foarte complicat.

Cornel Grama, colegul nostru de forum, are publicat un articol în care are și exemple concrete de calcul legate de acest impozit.

Să vedem însă ce introduce această lege. O lege oarecum anormală ce poate introduce o serie de ambiguități. De ce anormală? Pentru că legislativul României, dar și Guvernul, au o plăcere, aproape sadică aș putea spune, de a introduce impozite noi sau taxe noi prin legi sau ordonanțe, distincte de codul fiscal, fragmentând legislația fiscală și introducând excepții de la codul fiscal, lege care în materie de impozite, taxe și contribuții adresate în principal afacerilor, dar și populației, ar trebui să fie singura lege ce să le reglementeze.

 

Cui se adresează această lege?

Persoanelor juridice plătitoare de impozit pe profit care desfășoară activitățile de la codurile CAEN 5510 – "Hoteluri și alte facilități de cazare similare", 5520 – "Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată", 5530 – "Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere", 5590 – "Alte servicii de cazare", 5610 – "Restaurante", 5621 – "Activităţi de alimentație (catering) pentru evenimente", 5629 – "Alte servicii de alimentație n.c.a.", 5630 – "Baruri și alte activități de servire a băuturilor".

De ce? Pentru că la art.1 se spune clar că legea este dată ca excepție de la titlul II privind impozitul pe profit. Nu este o excepție la impozitul pe venit.

Așadar chiar dacă sunteți persoană juridică și desfășurați una din aceste activități, dar sunteți înregistrat ca plătitor de impozit pe venit, legea nu vi se aplică. Nici nu ar avea cum. Presupunând, prin absurd, că cineva de la ANAF v-ar spune că se aplică ar însemna să plătiți și impozitul specific precum și cel pe venit.

Dacă sunteți persoană fizică ce are o astfel de activitate (PFA, II sau IF), la fel, acest impozit nu vi se aplică.

Impozitul specific este anual. Adică odată determinat se cunoaște exact cuantumul acestuia pentru întregul an și nu se mai modifică decât dacă se modifică vreun element din variabilele ce compun formula de calcul al acestuia.

Concret, dacă v-ați încadra în condițiile în care, potrivit acestei legi, ați datora impozit specific, ați lua suprafața sau numărul de camere, le-ați pune într-o formulă și ați știi de la bun început cât este impozitul specific pentru anul respectiv. Declararea se face semestrial și plata la fel. Sunt avantajați net cei care au suprafețe mari, pentru aceștia suma impozitului raportată la suprafață e mult mai mică decât a celor cu suprafețe mici sau cu mai puține camere.

Prima ambiguitate este introdusă de art.3 din lege. Ce spune acesta?

Sunt obligate la plata impozitului specific unor activități, denumit în continuare impozit specific, în conformitate cu prevederile prezentei legi, persoanele juridice române care la data de 31 decembrie a anului precedent au îndeplinit, cumulativ, următoarele condiții:

a) aveau înscrisă în actele constitutive, potrivit legii, ca activitate principală sau secundară, una dintre activitățile corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 1;
b) nu se află în lichidare, potrivit legii.

Deși pare că toate persoanele juridice, ce au înscrise în actele constitutive obiectele de activitate de la art.1, trebuie să aplice acest impozit, în realitate nu este așa. De ce? Pentru că el nu poate fi rupt de cadrul general stabilit la art.1. Adică cel de excepție de la impozitul pe profit.

Mai mult, contradicția există și între condițiile stabilite la art.1 și cele de la art.3: astfel conform art.1 condiția este să desfășoare activitățile respective, iar condiția de la art.3 nu mai este de desfășurare efectivă ci de a avea înscris în actele constitutive ca activitate principală sau secundară una din aceste activități. E o mare diferență între a a desfășura o astfel de activitate sau de a o avea înscrisă ca obiect de activitate secundar.

După cum bine știți sunt firme ce au în actele constitutive o sumedenie de activități, printre care și acestea, dar ele se ocupă cu producția de încălțăminte sau cu comerțul de haine. Ar fi fost mai simplu să spună că au autorizat la ORC aceste activități, fie ca activitate principală fie ca una secundară.

Articolul 5, introduce și mai multe ambiguități. Conform acestuia

Contribuabilii care se înființează în cursul anului, inclusiv contribuabilii nou-înființați ca efect al unor operaţiuni de reorganizare efectuate potrivit legii, şi care au înscrisă în actele constitutive, ca activitate principală sau secundară, una dintre activitățile corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art.1 plătesc impozitul specific, începând cu anul următor înfiinţării, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art.3.

E un articol de un non-sens de la un capăt la altul și care ignoră însăși derogarea de la art.1 și continuă de la introducerea deliberată de criterii diferite între art.1 și art.3 (vezi desfășoară vs. are înscrise în documente) până la ignorarea codului fiscal..

Problema e așa: ce facem cu cei care se înființează în decembrie de exemplu? O firmă înființară în decembrie 2016, cu obiect principal de activitate pe cod CAEN 5630. Nu are activitate în decembrie și se lucrează la amenajarea spațiului. Dacă ne limităm strict la art.5 din lege fără să ținem seama de art.1, de excepția de la codul fiscal, am putea înțelege că potrivit acestui articol, chiar microîntreprindere fiind, ar datora în 2017 impozit specific. Dar dacă ar fi așa ar datora și impozit pe venit conform codului fiscal în 2017 dacă ar avea activitate. Pentru că în materie de impozite și taxe codul fiscal prevalează și această lege nu introduce excepții de la titlul III – impozitul pe veniturile microîntreprinderilor ci doar de la impozitul pe profit.

Așadar, cum este posibil ca o lege dată ca excepție de la aplicarea impozitului pe profit, să introducă plata unui impozit specific și de către cei care aplică titlul III din codul fiscal și plătesc impozit pe venit? Aceștia ar fi dublu impozitați: odată cu acest impozit și încă odată cu impozit pe venit, de care, repet, nu sunt scutiți sau exceptați.

Nu este posibil bineînțeles, dar ambiguitatea generată de textul de lege neclar, rămâne.

De ce se introduc astfel de ambiguități prin texte de lege lipsite de logică în primul rând? Pentru că e o lege scrisă prost și nu ar fi primul exemplu de acest gen, dar acesta este cel mai recent și mai evident. Dacă vă veți uita pe istoricul legislativ al acesteia, a existat un amendament prin care se trecea în art.1 excepția și de la titlul III și precizarea expresă că nu se aplică microîntreprinderilor, dar nu a fost luat în seamă pe motiv că nu este necesară precizarea. Cumva au gândit că legea se adresează doar plătitorilor de impozit pe profit, dar au dato-n bară pe parcurs.

Pentru ca aberația să fie și mai mare:art.8 și art.10 introduc condiții ce se vor bate cap în cap cu prevederile codului fiscal. Să mă explic:

Art.8 alin.4 spune:

(4) Contribuabilii care au fost plătitori de impozit specific în anul precedent şi nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 3, în anul următor, aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit prevăzut de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Iar art.10 spune că

(1) Contribuabilii care, în cursul anului, realizează venituri şi din alte activităţi în afara celor corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 1 aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit prevăzut de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

…..

Veniturile din alte activități luate în calcul sunt cele înregistrate până la data de 31 decembrie a anului respectiv, inclusiv.

De ce sunt aberante? Să le luăm pe rând:

Art.8 – conform acestuia dacă în 2017 ai plătit impozitul specific, dar în 2018 nu mai îndeplinești condițiile de la art.3, în 2018 trebuie să plătești impozit pe profit. Toate bune și frumoase, dar în momentul în care nu mai datorezi impozit specific revii la prevederile fiscale din codul fiscal și la încadrarea pe criteriile de acolo. Ce faci dacă nu mai respecți prevederile legii 170/2016 și treci la codul fiscal? Plătești impozit pe profit chiar dacă potrivit criteriilor din codul fiscal ai datora impozit pe venitul microîntreprinderilor? Legea 170/2016 nu abrogă criteriile de încadrare fiscală din codul fiscal. Așa că degeaba scrie acolo că datorezi impozit pe profit. Pentru că indiferent ce ar scrie în Legea 170/2016, încadrarea ca plătitor de impozit pe profit sau impozit pe venit se face în funcție de criteriile din codul fiscal.

Art.10 – Revine la activități efectiv desfășurate – spune că dacă în cursul anului realizezi venituri și din alte activități vei aplica sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit.

Unde e partea absurdă? Să o luăm pe puncte:

– art.1 vorbește despre activități efectiv desfășurate
– art.3 vorbește de existența în actul constitutiv a unor obiecte de activitate, fără a distinge dacă sunt desfășurate sau nu în mod efectiv.
– art.10 vorbește de situația în care ai venituri efectiv realizate și din alte activități, altele decât cele de la codurile CAEN respective și spune că dacă ai realizat venituri și din alte activități se aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit
– la art.10 alin.3 se spune că veniturile din alte activități sunt cele înregistrate până la data de 31 decembrie a anului respectiv – dar înregistrate unde? În contabilitate? Și ce relevanță are că sunt până la finele anului? De când aplici calculul impozitului pe profit? Începând cu luna în care ai și alte venituri, din luna următoare, trimestrul/semestrul următor sau abia din anul următor?
– ce nu spune legea, pornind de la art.10, este următorul lucru: ce se întâmplă cu cei care și acum realizează venituri din alte activități? Adică sunt plătitor de impozit pe profit în 2016 și am venituri din activități cam așa: o cafenea și un magazin. În 2017 deși în 2016 am venituri și din alte activități decât baruri, pornind de la condițiile impuse de lege, aș datora impozit specific, pentru că legea are două condiții pe care le respect. Dar tot conform legii respective dacă în 2017 am venituri și din alte activități trebuie să declar și să plătesc impozit pe profit. Dar nu era mai simplu dacă, de la bun început, se spunea că dacă ai venituri și din alte activități nu datorezi acest impozit specific?

Mai mult, cum vine asta: aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit prevăzut de Legea nr. 227/2015? Cum adică: doar atât? Doar sistemul de declarare și de plată? Păi și sistemul de calcul? Sistemul de determinare a impozitului pe profit nu mai contează? Numai modul de declarare și de plată?

Și ajungem la art.11 care întărește ceea ce spuneam la început: doar persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit vor aplica această lege. De ce? Pentru că acolo se spune așa:

Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit comunică organelor fiscale teritoriale aplicarea impozitului specific anual, până la data de 31 martie inclusiv a anului pentru care se plăteşte impozitul specific.

Adică numai dacă sunt plătitor de impozit pe profit declar trecerea la impozit specific și asta numai dacă mă încadrez în criteriile respective.

Dar nu putea fi scris mai clar, de la bun început? Trebuiau lăsate toate acele absurdități în lege? Nu putea fi scrisă altfel această lege?

Tot conform acestei legi, cei care aplică acest impozit trebuie să conducă registrul de evidență fiscală prevăzut de codul fiscal. Și trebuie să determine și amortizarea fiscală? Pe ce logică? Pe a parlamentarilor români.

Sunt curios cum vor scrie normele de aplicare. Foarte curios. Cum, cei de la Ministerul Finanțelor, vor încerca, prin norme, să mai repare ceva din aberațiile astea din lege. Dacă o vor face.

Categories: Legislatie Tags: ,
 1. October 17th, 2016 at 16:01 | #1

  MA bucur ca macar scapa micile pensiuni – platitoare de impozit micro :)

 2. gramaco
  October 17th, 2016 at 21:00 | #2

  o lege facuta pe genunchi …ca multe altele Cristi 😀 Nu stiu cat mai poate repara normele ca nu poate adauga la lege …doar nuanta ce deja e scris ( posibil sa sa zica un cuantum procentual al altor activitati desfasurate pe langa cele 8 din CAEN de la art 1 ) si de la care aplici impozit pe profit nu cel specific (art 10).

  • Cristi
   October 19th, 2016 at 09:10 | #3

   Chiar stabilirea unui procent ar fi completare la lege. Legea nu vorbește de un plafon al altor venituri așa că simpla introducere prin norme ar fi o adăugire la lege și nu o normă de aplicare a cerinței ei.
   Mai este o situație aberantă: cei care în 2016 au plătit impozit pe profit și în 2017 după datele financiare nu se mai încadrează la impozit pe profit ci la impozit pe venit. Ăia la 31/12 sunt plătitori de impozit pe profit nu pe venit. Întrebarea e ce lege vor aplica ei? Că cerința de trecere de la profit la micro e în codul fiscal și încadrarea fiscală se face pe codul fiscal nu pe legea asta.

 3. Sinziana Suto
  October 17th, 2016 at 21:27 | #4

  Daca codul caen 5610 e activitate principala , dar firma a facut doar 3 luni aceasta activitate, dupa care a fost suspendata , isi reia activitatea in 2012, dar de comert si nu codul 5610 Restaurante , nu schimba actele firmei , codul a ramas acelasi , dar face comert.(la registrul comertului e autorizat comert in piete si targuri).Ce solutii are , sa nu intre in cacialmaua creata sa schimbe actele firmei si sa scoata codurile CAEN aferente impozitului specific?

  • Cristi
   October 19th, 2016 at 09:11 | #5

   Dacă e plătitoare de impozit pe venit nu e nici o problemă. Dar dacă e plătitoare de impozit pe profit, deși legea vorbește de activitate efectiv desfășurată, eu i-aș recomanda să scoată de la ORC acest obiect de activitate ca fiind principal sau secundar și să schimbe obiectul de activitate principal în ceea ce face acum.

 4. Ana
  October 17th, 2016 at 22:36 | #6

  Deci singura si cea mai simpla rezolvare a tuturor acestor aberatii este abrogarea acestei legi.Cat inca nu e prea tarziu!

  • Cristi
   October 19th, 2016 at 09:14 | #7

   Sau modificarea ei cu o formă mai coerentă și lipsită de inexactități.

 5. mihaelag
  October 24th, 2016 at 07:29 | #8

  @Laurentiu
  Nu stiu ce înțelegi prin mici pensiuni plătitoare de impozit micro, dar vă pot da un exemplu concret.
  Dețin o pensiune turistică, în municipiu, cu 4 camere, deci 8 locuri de cazare la nivel de 3 stele. Anul acesta am plătit impozit pe venit de 16% din estimat. Undeva la 1330 lei/trimestru. Conform noii legi, eu ar trebui să plătesc
  8 locuri cazare x 180 lei/loc/an = ~1400 lei/an.
  În acest caz, este favorizată firma mea (I.I.).
  Cel puțin asta am înțeles eu din lege.

  • Cristi
   October 24th, 2016 at 14:02 | #9

   Nu se aplică persoanelor fizice autorizate sau întreprinderilor individuale. Așa că firma dvs nu e favorizată nicicum.

 6. Robert
  December 6th, 2016 at 23:40 | #10

  Ce facem cu firmele care au cod principal altceva, spre exemplu 5224 manipulari, si secundar toate codurile acceptate inclusiv cele 8. Dar nu desfasoara activitatile specificate de cele 8 coduri ci altceva, comert, prelucrare date etc. Cf. certificatului constatator de la ONRC si a acordului de functionare de la primarie? Dupa cum stim majoritatea firmelor noi infiintate au toate codurile CAEN incluse. ca secundare. Multumesc

  • Cristi
   December 7th, 2016 at 13:46 | #11

   Nimic. Codul CAEN nu e cel din actul constitutiv ci cel din certificatul constatator de la ORC. Adică dacă e autorizat la ORC. Puteți avea 1000 de activități trecute în actul constitutiv: nu veți putea desfășura nici una din ele dacă nu sunt și autorizate la ORC.

 7. miha
  January 5th, 2017 at 17:12 | #12

  Buna seara,
  daca codul caen 5610 e activitate principala pe cui iar pe certificatul constator de la un PL activitate sezoniera pe langa 5610 Restaurante mai are un cod caen 7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica deoarece factureaza pe perioada sezonului estival de vara “prestari servicii cazare cf ctr” intermediind anumite servicii turistice nu mai datoreaza impozit specific? Mentionez ca societatea mai are puncte de lucru cu activitate principala 5610 Restaurant. Deasemenea mai are diverse contracte cu JTI de chirie,prestari servicii de promovare produse cu Heineken etc
  Multumesc

  • Cristi
   January 6th, 2017 at 17:25 | #13

   Legea spune că dacă am și alte venituri decât din activitățile de la art.1, nu mai datorez impozit specific.
   În opinia mea sunt necesare clarificări, norme de aplicare.

 8. miha
  January 9th, 2017 at 12:42 | #14

  Multumesc inca o data,
  asteptam cu nerabdare normele

 9. Emilia
  January 25th, 2017 at 14:20 | #15

  activitatea mea principala cea trecuta in CUI este 5590 dar eu nu desfasor aceasta activitate si am venituri din alte activitati secundare fiind platitoare de impozit pe profit,raman la acest impozit dupa cate inteleg nu?

  • Cristi
   January 25th, 2017 at 14:31 | #16

   Rămâneți la impozit pe profit.

 10. Dida
  January 26th, 2017 at 13:45 | #17

  Buna ziua,
  Activitatea mea este: facilitati cazare….cod 5520.
  Desfasor si alte activitati : cod 3213=fabricarea imitatiilor de bijuterii si articole similare.
  Pana la 31.12.2016 am achitat impozit / venit 3%.
  Incepand cu 2017 raman tot la imp./venit , tinand cont de faptul ca desfasor si alte activitati ?

  Multumesc.

  • Cristi
   January 26th, 2017 at 13:46 | #18

   Și dacă nu ați desfășurat alte activități tot impozit pe venit ați fi datorat.

 11. Dida
  January 26th, 2017 at 13:53 | #19

  Multumesc
  Nu achit si impozit specific daca am codul 5520 ?

  • Cristi
   January 26th, 2017 at 14:13 | #20

   Nu. Acel impozit e dat ca excepție pentru plătitorii de impozit pe profit. Nu e cazul la dumnevoastră.

 12. Dida
  January 26th, 2017 at 14:18 | #21

  Multumesc mult pt.lamurire.

 13. Dida
  January 27th, 2017 at 12:34 | #22

  Buna ziua,
  O societate comerciala infiintata in decembrie 2014, a solicitat prin optiune inscrierea in scopuri de tva , in martie 2015, a devenit platitor de tva de la 01.04.2015, perioada fiscala trimestru
  -nu a avut activitate , a depus doua doua deconturi cu zero ,pentru trim II si III an 2015 , incepand cu 25.10.2015 , ANAF a emis decizie de anularea inscrierii in scopuri de tva conf.art 316(11)
  – la inceperea activitatii la data de 01.05.2016 , era obligata sa solicite inscrierea in scopuri de tva ;
  – la inceperea activitatii societatea considera ca nu mai doreste sa fie platitoare de tva in acest caz este obligata sa se inregistreze in scopuri de tva ?
  Multumesc

 14. Magda
  February 19th, 2017 at 11:15 | #23

  Buna Ziua

  Suntem societate platitoare de impozit pe profit la 31.12.2016, cod CAEN activitate principala 5510, activitati secundare 5610 si 5630 , cu cifra de afaceri intre 100.000 eur si 500.000 eur. Conforf Legii 170/2016 ne-am incadra la impozit specific din 01.01.2017 dar conform OUG 3/20017 la microintreprinderi din 01.02.2017 Unde ne incadram pentru anul 2017? la impozit specific sau microintreprinderi. Multumesc

  • Cristi
   February 20th, 2017 at 11:16 | #24

   Eu zic că aplică impozitul specific tot anul. Și dacă la finele anului are sun 500,000 EUR, în 2018 va trece la micro.
   Dar v-aș sfătui să așteptați normele de aplicare a Legii 170/2016.

 15. Magda
  February 20th, 2017 at 12:36 | #25

  Multumesc

 16. Ana
  February 22nd, 2017 at 13:51 | #26

  Buna ziua,

  La asistenta contribuabili mi s-a comunicat ca in situatia mea (CAEN hotel, CA intre 100.000 si 500.000 EUR si cu venituri din inchirieri) platesc impozit specific incapand cu 01.01.2017 pentru CAEN 5510 iar pentru celelalte venituri impozit profit. Nu pot fi micro mi s-a spus. A mai primit cineva un raspuns similar? Am observat si la sesiunea de indrumare ANAF, tot impozit specific s-a considerat ca trebuie platit si de cei care s-ar incadra si la conditiile pentru micro.

 1. No trackbacks yet.