TVA la încasare. Iarăși.

11 Jan 2013 | Legislatie | 76 comentarii1511 vizualizari

odihna1Sunt zeci de întrebări deja pe tema acestui subiect. Pe forumul SAGA s-au deschis subiecte peste subiecte, s-au pus aceleași întrebări formulate identic sau reformulate despre acest sistem încât nu mai știi ce să faci, să mai explici sau nu încă odată ceea ce s-a explicat de multe ori înainte.

MF vine cu o actualizare a normelor de aplicare a codului fiscal postând un proiect de modificare a acestora. Despre acest nou proiect vom povesti puțin, în cele ce urmează, dar nu înainte de a revedea niște sfaturi și reguli utile pentru acest sistem. Atenție, sfaturile cuprind și reguli de operare în SAGA a datelor.

Reguli pentru aplicarea sistemului de TVA la încasare.

Dacă sunteți în sistemul de TVA la încasare, dacă aveți obligația legală de aplicare a acestui sistem:
– orice intrare, indiferent de la cine, indiferent că furnizorul meu este persoană fizică sau juridică, că e înscris sau nu în registrul persoanelor ce aplică sistemul de TVA la încasare, dacă nu o plătesc integral, pe loc sau anticipat emiterii facturii, în numerar, sau dacă nu e una supusă taxării inverse (măsurilor de simplificare), va avea bifată opțiunea de deducere a TVA la plată și voi deduce TVA doar când voi achita debitul. Pentru excepții se deduce pe loc TVA, iar opțiunea TVA deductibil la plată nu se bifează.
– orice vânzare, dacă nu o încasez integral în numerar, pe loc sau anticipat înainte de emiterea facturii, ori dacă e către o persoană afiliată, sau e supusă măsurilor de simplificare (taxării inverse), indiferent cine e clientul meu, de natura juridică a acestuia și de starea lui fiscală, că este client persoană fizică sau juridică, că este înscris sau nu în registrul persoanelor ce aplică sistemul de TVA la încasare, duce la bifarea opțiunii "TVA colectat la încasare". Pentru excepții se colectează pe loc TVA, iar opțiunea TVA colectat la încasare nu se bifează.
– pentru orice ieșire la care s-a bifat opțiunea de colectare a TVA la încasare, dacă nu e încasată în 90 de zile de la emitere, se va colecta TVA automat în cea de-a 90-a zi.

Dacă nu aplicați sistemul de TVA la încasare:
– orice intrare de la o persoană ce aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepția cazurilor în care e vorba de o intrare achitată obligatoriu în numerar, integral, pe loc sau înainte de emiterea facturii de către furnizor, sau cele supuse măsurilor de simplificare, duce la deducerea TVA numai la plata facturii și va trebui bifată opțiunea de deducere a TVA numai la plată. Pentru excepții nu se va bifa opțiunea respectivă și se va deduce TVA pe loc.
– orice altă intrare de la persoane ce nu aplică acest sistem se va face ca până acum, se va deduce TVA la data facturii indiferent că e achitată sau nu. Opțiunea TVA deductibil la plată nu se va bifa.
– orice ieșire, indiferent către cine, cum e încasată, când e încasată, va duce la colectarea TVA la emiterea facturii și nu există nici o situație în care TVA colectat la încasare se va bifa.

Ce reguli să respecte firmele?
Eu le-am dat firmelor cu care colaborez niște sfaturi simple de tot. Pentru că atunci când se aplică sistemul de TVA pentru a deduce TVA nu este suficientă factura și dovada că achiziția este în legătură cu activitatea economică, fiind obligatorie și prezentarea dovezii plății, le-am spus așa:
– pe orice document de plată pe care îl primiți asigurați-vă că este înscris, în mod explicit documentul la care se referă plata. Că sunt înscrise informațiile despre factura sau facturile ce se achită: numărul și data acestora. Să nu apară explicații confuze de genul “contravaloare marfă”, “ plată factură”, etc. Să apară explicit: factura numărul… din data de…..
– pe orice document de plată emis de firmă (OP, CEC,Ordin de compensare, BO, contract de cesiune de creanță) să apară explicit numărul și data facturii/facturilor achitate cu acel document
– pentru orice încasare efectuată de firmă de la clienții săi, pentru acele facturi ce nu sunt încasate pe loc, numerar, să înscrie aceleași informații pe care le-ar solicita ei furnizorilor

De ce este esențial ca pe documentele de plată sau încasare să apară explicit aceste informații? Cele legate de facturile ce se achită.
Dacă nu era clar, textul din proiectul de modificare a normelor, despre care am amintit la începutul articolului spune așa:

(21) În scopul aplicării prevederilor art. 134^2 alin. (3)-(8) din Codul fiscal, încasările/plăţile se alocă după cum urmează:
a) pentru fiecare factură parţială emisă de către persoana impozabilă înainte de intrarea în sistemul TVA la încasare, care nu a fost încasată integral înainte de intrarea în sistem, orice sumă încasată/plătită,  pentru respectiva factură, după intrarea furnizorului/prestatorului în sistemul TVA la încasare, se atribuie mai întâi părţii din factură neîncasate/neplătite până la intrarea în sistem, atât la furnizor cât şi la beneficiar;
b) pentru fiecare factură parţială emisă de către persoana impozabilă înainte de ieşirea din sistemul TVA la încasare, care nu a fost încasată integral înainte de ieşirea din sistem, orice sumă încasată/plătită, pentru respectiva factură,  după ieşirea furnizorului/prestatorului din sistemul TVA la încasare, se atribuie mai întâi părţii din factură neîncasate/neplătite până la ieşirea din sistem, atât la furnizor cât şi la beneficiar;
c) pentru facturile emise pentru contravaloarea integrală a livrării de bunuri/prestării de servicii, indiferent când au fost emise, în lipsa unei indicaţii din partea beneficiarului cu privire la plăţile efectuate,  se aplică prevederile Codului civil cu privire la imputaţia legală a plăţii.

E clar, nu-i așa? Dacă nu se indică limpede și clar ce anume se stinge, se vor stinge facturile în funcție de prevederile codului civil.

Dar ce spune codul civil? Cum e cu imputația plății despre care se vorbește? Și, apropo, ați remarcat că în codul fiscal sunt mai multe situații în care se fac trimiteri la prevederile codului civil, una din ele de la TVA, spre exemplu, ce vorbește de calculul termelor de plată?

Să vedem. În codul civil veți găsi titlul V – Executarea obligațiilor care la capitolul 1 – Plata, are o secțiune, secțiunea 5, ce se numește “Imputația plății”, secțiune pe care v-o redau mai jos, încercând să comentez puțin prevederile ei. Pentru că nu sunt avocat, nu am o formație juridică, dacă veți descoperi inexactități să nu ezitați în a atrage atenția asupra lor:

Imputația plății făcuta prin acordul părților Art. 1.506
(1)
Plata efectuată de debitorul mai multor datorii față de același creditor, care au același obiect, se impută asupra acestora conform acordului părților.
(2) În lipsa acordului părților, se aplică dispozițiile prezentei secțiuni.

Plata va stinge datoria, conform înțelegerii părților iar în lipsa unei astfel de înțelegeri, se vor aplica dispozițiile codului civil. Se vor aplica dispozițiile ce urmează.

 

Imputația făcută de debitor Art. 1.507
(1) Debitorul mai multor datorii care au ca obiect bunuri de același fel are dreptul să indice, atunci când plătește, datoria pe care înțelege să o execute. Plata se impută mai întâi asupra cheltuielilor, apoi asupra dobânzilor și, la urmă, asupra capitalului.
(2) Debitorul nu poate, fără consimțământul creditorului, să impute plata asupra unei datorii care nu este încă exigibilă cu preferință față de o datorie scadentă, cu excepția cazului în care s-a prevăzut că debitorul poate plăti anticipat.
(3) În cazul plății efectuate prin virament bancar, debitorul face imputația prin mențiunile corespunzătoare consemnate de el pe ordinul de plata.

Debitorul, indiferent cum plătește, are dreptul de a alege, de a indica, ce datorie plătește. Plata va stinge, în ordine: cheltuielile (dacă există, de exemplu: cheltuieli de judecată, de livrare, etc), dobânda (dacă este cazul) și abia la urmă debitul. Dacă debitorul e cel ce face plata, o inițiază, nu poate plăti fără acordul creditorului o datorie ce nu este exigibilă în dauna uneia scadente decât dacă există un acord ce să permită plata anticipată a acestuia. Și să vă dau un exemplu: dacă am de achitat două facturi unui furnizor, una de 10,000 lei scadentă în 01/02 și una de 50,000 lei scadentă în 31/03 și eu fac o plată de 5000 lei în 01/02 și indic pe documentul de plată că plătesc factura din 31/03, nu mi se va stinge din acea  factură decât dacă furnizorul meu este de acord cu aceasta și am un act (orice act – o adresă, un fax, un mail, etc) cu care să pot demonstra aceasta sau dacă am un contract încheiat cu acesta în care să se prevadă că pot achita anticipat din acea datorie. Altfel, dacă nu am astfel de documente, furnizorul va scădea din factura ce era scadentă la 01/02 nu din cea indicată de mine, fără a avea consimțământul meu.

Am obligația ca în cazul plății prin virament bancar să indic ce plătesc prin mențiunile înscrise în ordinul de plată

 

Imputația făcuta de creditor Art. 1.508
(1) În lipsa unei indicații din partea debitorului, creditorul poate, într-un termen rezonabil după ce a primit plata, să indice debitorului datoria asupra căreia aceasta se va imputa. Creditorul nu poate imputa plata asupra unei datorii neexigibile ori litigioase.
(2) Atunci când creditorul remite debitorului o chitanță liberatorie, el este dator sa facă imputația prin acea chitanță.

Dacă plătesc și nu indic furnizorului, creditorului, ce datorie îi plătesc, acesta trebuie să-mi indice ulterior (într-un termen rezonabil) ce datorie a stins plata efectuată de mine. Creditorul însă nu va putea stinge o datorie ce nu este exigibilă (nu a ajuns la scadență) ori una litigioasă.

Al doilea alineat este și mai clar: el indică următorul lucru: pe chitanța emisă de furnizor, acesta este dator să indice explicit ce datorie stinge (să facă imputația).

Imputația legală Art. 1.509
(1) Dacă niciuna dintre părți nu face imputația plății, vor fi aplicate, în ordine, următoarele reguli:
a) plata se impută cu prioritate asupra datoriilor ajunse la scadență;
b) se vor considera stinse, în primul rând, datoriile negarantate sau cele pentru care creditorul are cele mai puține garanții;
c) imputația se va face mai întâi asupra datoriilor mai oneroase pentru debitor;
d) dacă toate datoriile sunt deopotrivă scadente, precum și, în egală măsură, garantate și oneroase, se vor stinge datoriile mai vechi;
e) în lipsa tuturor criteriilor menționate la lit.a)-—d), imputația se va face proporțional cu valoarea datoriilor.
(2) În toate cazurile, plata se va imputa mai întâi asupra cheltuielilor de judecata si executare, apoi asupra ratelor, dobânzilor și penalităților, în ordinea cronologică a scadenței acestora, și, în final, asupra capitalului, dacă părțile nu convin altfel.

Textul este clar. Dacă eu nu aleg ce plătesc și nici furnizorul nu alege ce încasează și nu există acord cu privire la aceasta, nu am documente ce să menționeze expres acest lucru, se aplică regulile de stingere din acest articol al codului civil.

De aceea sper acum că înțelegeți de ce este atât de important să menționați ce achitați, să aveți grijă la scadențe și la stingerea datoriilor. Sper să înțelegeți de ce este important ca furnizorii să menționeze pe chitanțe ce plătiți, să vă comunice, în scris, ce datorii au stins, fiind o obligație legală a lor. Nu de alta, dar dacă până acum aceste aspecte erau unele strict de natură comercială și țineau de litigii civile acum ele au și un impact fiscal, pentru că dacă nu veți putea demonstra plata unei facturi cu documente din care să reiasă fără echivoc ceea ce achitați, riscați să nu deduceți TVA pentru acea factură decât după foarte mult timp.

76 comentarii

 1. Multumim pentru clarificari. As dori sa va intreb ce se intampla daca furnizorul mentioneaza pe documentul de plata o factura care deja a fost achitata sau indica eronat numarul documentului de plata, presupunand ca exista alte facturi scadente si neachitate la momentul respectiv? Se imputa de catre creditor datoriile ajunse la scadenta, cu obiligatia de a notifica debitorul cu privire la datoriile stinse?

  1. Da. Debitorul este dator să facă imputația plății în mod corect, înscrierea eronată a datoriilor ce se achită putând duce la aplicarea principiilor imputației legale (ultimul caz prezentat).

 2. Ca intotdeauna, jos palaria si multumim. Am o mica observatie. Daca aplici sistemul, la intrare nu conteaza daca este de la o persoana afiliata si trebuie sa aplici TVA la incasare. Nu se aplica la iesire daca iesirea este catre o persoana afiliata si chiar daca cel care emite aplica TVA la incasare.

 3. @Cristi
  De fapt, este simplu tot ce se aplica este in favoarea statului si ce este in favoarea nostra nu se aplica. Eu asa vad TVA-ul la incasare. Nu am gasit decat avantaje pentru ei si munca multa si grea pentru noi. Este foarte greu sa ne disciplinam colaboratorii in domenii unde s-au obisnuit sa faca intr-un fel si acum venim noi si le spunem sa faca asa, sa scrie asa si oricum am constatat ca nici nu au rabdare sa citeasca tot ce le transmit.

  1. V-aș recomanda să citiți declarațiile oficialilor. Veți vedea că aceștia știu una și bună: e în interesul și ajutorul firmelor orice astfel de modificare a codului fiscal. Dar contribuabilii nu înțeleg lucrul ăsta :) Așa că li se repetă la infinit.
   La fel cum, e o declarație a doamnei ministru de la IMM-uri ce spune că cei ce nu vor plăti forfetarul vor suporta 15 controale pe an, probabil tot în beneficiul lor.
   Indiferent că le demonstrezi cu cifre că nu e așa, ei o țin pe a lor. Și, ca o paranteză: dacă ai relații cu statul, facturezi către stat, ești cel mai în pagubă, statul fiind cel mai prost plătitor. Am mai dat exemplul farmaciilor. Acestea, cele mici în special, vor avea probleme destul de mari în perioada următoare. Alte firme vor fi avantajate ajungând să plătească TVA facturat în primul trimestru abia prin iulie, dar vor fi puține cazuri. Oricum, pentru început va crește lună de lună TVA mai ales la cei ce au clienți populația, cei ce nu au facturi neîncasate, pentru că aceștia au întotdeauna facturi neachitate la finele lunii.

 4. Va multumim pentru toate informatiile explicate de dv. Multi dintre noi nu avem timp sa citim legi, dar sa le mai si intelegem.Lucrez de foarte putin cu Saga.Ar fi bine ca alte legi, cu impact major asupra activitatii noastre, sa fie explicate pe scurt si la obiect pe forum.
  STIMA !

 5. Da, vrea mura-n gura consultanta fiscala gratis!
  Daca se poate, in fiecare zi si cand dorim noi sa fie!
  Doar noi avem alte lucruri mai bune de facut, nu avem timp sa investim in perfectionarea noastra profesionala, sa o faca altii pentru noi.

  Multumim anticipat!

  Ce bine e sa te consideri european si sa ai mentalitate de roman!

 6. Buna ziua. As dori sa ma ajutati cu o informatie. In mementul de fata folosesc Saga varianta free. Folosesc programul doar pentru a avea stocurile de marfa si a putea factura. Contabilitatea formei este tinuta de o firma de contabilitate. Odata cu TVA-ul la incasare sunt nevoit sa emit facturile cu aceasta specificatie pe factura. Cum pot sa imi setez programul pentru a putea face acest lucru?
  Multumesc mult si astept raspunsul dumneavoastra cat mai curand posibil.

  1. Înscrierea automată pe facturi se face de către program numai în versiunile mai noi de 407. De la versiunea 408 la zi, mai exact.

 7. Buna ziua, va rog sa imi raspundeti in clar (fara sa ma trimiteti la art.134) daca o societate are de achitat facturi din 2012,nu sunt avansuri, dar in ian.2013 face achizitii/prestari de la acest furnizor si mai primeste o factura pt ian 2013 (furnizorul este in sist.tva la incasare), deci mai primeste o factura, dar face si o plata, poate alege sa plateasca factura din ian 2013 ? Va multumesc

  1. Nu vă trimit la acel articol. Citiți cu atenție ceea ce am scris în articol. Poate alege să achite o astfel de facturăm dacă:
   – facturile din 2012 nu sunt scadente încă
   – factura este scadentă
   – există un acord cu furnizorul pentru efectuarea de plăți anticipate pentru acele bunuri sau servicii achiziționate de la acesta
   – există acceptul furnizorului

 8. Referitor la TVA la incasare,unde se bifeaza in programul SAGA in baza de date (nu la fiecare factura introdusa bineinteles) un partener afiliat, ca sa nu intre in sistemul TVA la incasare??

  1. Nicăieri. SAGA nu are de unde să știe că persoana beneficiară a livrărilor firmei este o persoană afiliată sau nu, de aceea în astfel de situații trebuie să debifați dumneavoastră, explicit, acele ieșiri către astfel de persoane.

 9. Unde in program trebuie sa intru pt ca o factura primita de la un furnizor care aplica sistemul TVA la incasare si pe care o platesc in urmatoarea luna sa se culeaga cu contul corect de TVA, adica 4428 si nu cu 4426 ?

 10. Si inca ceva, cand fac plata, programul face automat nota contabil 4426=4428 sau trebuie sa o fac eu manual?

 11. Revin, am gasit unde trebuie sa pun bifa, multumesc, ramine intrebarea cu nota contabila a TVA ului la plata facturii, se face automat de program saun trebuie facuta manual?

 12. Buna ziua,
  Sunt societate care aplic tva la incasare
  Va rog sa-mi spuneti cand colectez tva dupa vanzarile de marfuri pe tichete de masa,cand le inreg.in rap.z sau cind le incasez de la soc.cu care fac decontarea?

  1. Este o opinie strict personală: la data înregistrării în Z, nu la încasarea contravalorii lor, deși dacă am aplica exact ce scrie în lege și am compara cu situația cardului bancar sau CEC, s-ar colecta la data încasării efective a banilor, adică după încasarea de la furnizorul tichetelor. E un caz netratat direct de normele de aplicare. Eu vă recomand să solicitați punctul de vedere al ANAF.

 13. nu mai inteleg…..am tva la incasare.
  este bine daca :
  1.la intrari – daca platesc furnizorul in aceeasi zi nu se pune bifa.
  – daca il platesc mai tirziu trebuie sa am bifa …
  2. – la iesiri imi apare bifa automat . e corect ?
  3. – daca incasez facturi din 2012… ce fac

  scuze… multumesc

 14. Buna!
  Firma mea se incadreaza la TVA la incasare….majoritatea serviciilor le facturez cu TVA catre stat (pentru ca statul este clientul meu principal). Cum procedez cu TVA-ul aferent acestor facturi? Voi plati TVA-ul numai in momentul in care incasez factura sau TVA-ul va fi platit in luna in care am emis factura?
  Multumesc de ajutor!

  1. Nu contează cine este clientul dumneavoastră. Veți colecta efectiv la încasare sau în cea de-a 90 zi de la emitere dacă nu le încasați în această perioadă.

 15. Buna ziua !
  O firma cu cifra de afaceri peste 2250000 lei, cand deduce TVA la facturile primite ? (la data inregistrarii facturii ,sau la data platii )

  1. Depinde. Dacă aplică sistemul de TVA la încasare, va deduce la plată. Dacă nu-l aplicăm atunci depinde de la cine cumpără: dacă furnizorul aplică TVA la încasare, va deduce la plată, altfel, va deduce la data facturii.

 16. Buna ziua,

  Am facuti emise in ianuarie neincasate,pentru care s-au scurs cele 90 de zile, cum se evidentiaza faptul ca am colectat respectivul tva la acele facturi neincasate printr-o nota contabila simpla introdusa in articole contabile sau efectiv programul v-a evidentia singur acest aspect?

  Mulumesc.

  1. Nu e nevoie de înregistrare manuală. La închiderea TVA din luna în care au trecut cele 90 de zile, programul le va trece automat din 4428.TI în 4427.

 17. Buna ziua,
  Am o mare problema cu inchiderea TVA-ului. In jurnal am un TVA, in registru TVA incasare alta suma iar in decont alta.
  Am analizat fisele clientilor si am observat ca la primireaa CEC-ului de la client 411= 413 programul face nota 4428.TI = 4427, pana aici totul e ok, doar ca in momentul cand il incasez in banca 5121 = 413 imi face din nou 4428 TI= 4427. Unde gresesc sau ce setari trebuie sa fac sa-mi calculeze bine TVA-ul?

  1. Nu ați operat emiterea biletului la ordin şi încasarea lui prin ecranul specializat, cel dedicat efectelor comerciale. Folosiți acel ecran şi nu veți avea probleme.

 18. Buna ziua, puteti sa-mi spuneti cum operez in Saga facturile de la furnizor in perioada in care ni s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA ?Multumesc.

 19. daca sint cu tva la incasare si am achizitionat seminte care sint cu taxare inversa si nu au fost achitate din lipsa de disponibil ,in decontul lunii aprilie ca de aceasta luna fac vorbire in speta ,voi prinde acea factura ca taxare inversa.

  1. Normal. Factura se cupinde în decontul lunii în care a fost emisă. Tranzacțiile supuse taxării inverse nu intră sub incidența sistemului de TVA la încasare.

 20. Pentru cateva facturi din ianuarie 2013 am primit bilete la ordin,pe care le-am girat la un furnizor de-al meu in 01.03.2013.In Saga s-au considerat acele facturi incasate in martie cand le-am girat. Aceste BO erau scadente in aprilie si mai, dar intre timp firma care le-a emis a intrat in insolventa si nu au mai putut fi incasate. Cum le mai pot aduce inapoi in Saga acele facturi care de fapt nu au fost incasate, sa-mi apara ca neplatite?

  1. Data girării este data plăţii. Nu se mai aduc înapoi. Cel ce a girat nu mai are nicio răspundere. Cel ce a acceptat girul, se va îndrepta împotriva celui ce a emis efectele comerciale.

 21. In situatia in care sunt platitor cu tva la incasare, in momentul in care introduc o factura de incasare care a si fost incasata DEBIFEZ ?

  1. : )
   Doar dacă încasarea a fost efectuată în numerar integral la data emiterii facturii.

 22. buna ziua,
  Am rugamitea sa fiu si eu lamurit cu urmatorul caz;
  primesc un produs de la un furnizor ,pe care il pltesc la termen(costul are inclus siTVA)Eu primesc contravaloarea produsului la 30 zile.In acesta situatie platesc la Stat tva integral conform facturii mele ?
  Exemplu ;
  contravaloarea produs primit (cu TVA inclus)1984 lei
  contravaloare factura emisa de mine 2480 lei(cu TVA inclus)
  eu plaesc la Bugetul de Stat TVA de 480 lei ,suma in care se regaseste si cea pe care am platit-o furnizorului.?
  este corect?
  multumesc,

  1. Îl achitați integral numai dacă nu deduceți TVA din factura furnizorului, altfel dacă vă puteți exercita dreptul de deducere pentru TVA înscris de furnizor în factura sa, veți plăti doar diferența dintre TVA colectat de către dumnevoastră prin factura emisă și TVA dedus din factura furnizorului.

 23. Buna ziua!

  Sunt in sistem TVA la incasare. Daca am o factura de la un furnizor pe care o platesc cash, pe loc, dupa care furnizorul imi face storno la acea factura, pun bifa si la factura in negru si la cea storno?

  E vreo problema daca am pus bifa la factura in negru si nu am pus bifa la cea in rosu?
  Asa am facut de la inceputul anului.

  Multumesc!

  1. Nu, nu se pune bifa în aceste cazuri, fiind o situaţie ce nu intră în sistemul de TVA la încasare.
   Pe de altă parte, faptul că ați pus bifa respectivă, nu este o problemă.

 24. Buna ziua!
  Zilele trecute am auzit de o exceptie in cazul folosirii sistemului de ‘TVA la incasare’, si anume daca exista o intelegere intre parti (furnizorul aplica TVA la incasare, clientul nu aplica TVA la incasare) prin care PLATA SE FACE NUMAI NUMERAR, dar nu in luna in care a fost emisa factura, ci mai tarziu, atunci clientul se poate isi deduce TVA-ul in luna in care a fost emisa factura, si nu atunci cand se achita efectiv.
  Vroiam sa va intreb daca ati auzit de o asemenea exceptie.
  Eu am o cunostiinta care se foloseste de ea.
  Multumesc!

  1. Solicitaţi cunoştinţei respective să vă indice exact articolul din codul fiscal ce indică această excepţie pentru că eu unul nu o găsesc nicăieri şi până azi nu am citit sau auzit de o astfel de excepţie.

 25. buna ziua.
  Am o intrebare referitoare nu neaparat la acest subiect. am o intreprindere individuala si vreau sa mi-o contabilizez cu ajutorul saga ps. dar nu stiu sa o folosesc. eu lucrez in agricultura. e cineva care utilizeaza acest program pentru domeniul agricol si care ma poate ajuta cu niste sfaturi, va rog? ca de exemplu, cum si unde inregistrez achizitia unui teren arabil de la un taran (persoana fizica) cu care am incheiat contract de vanzare-cumparare la notar si in care se specifica valoarea pe care eu am platit-o furnizorului? pe langa pretul de cumparare, in valoarea terenului trebuie sa-mi mai apara si celelalte cheltuieli cu taxele notariale. si trebuie introdus nu doar la intrari, nu-i asa? mai trebuie sa-l introduc si la registrul imobilizarilor. ca doar terenul este imobilizare corporala care nu se amortizeaza si al carui pret de achizitie nu contine TVA. eu sunt platitoare de tva si aplic tva la incasare, apropo.

  1. Achiziția o operați prin ecranul “Intrări”, pe un tip de operație specific “Achiziții imobilizări”, tip ce reprezintă o operație nedeductibilă fiscal. Cheltuielile accesorii de asemenea.
   Operați achiziția și în imobilizări pentru a avea o evidență a acestora, chiar dacă nu este amortizabil. Terenul îl operați fără cod clasă și cu durată rămasă zero.

 26. Buna ziua … am si eu o scurta intrebare … o firma, de la 01.12.2013 iese din sistemul cu tva la incasare … cum se procedeaza cu tva-ul neexigibil la facturile primite si emise din perioada anterioara datei de 01.12.2013 ? .. deduc sau colectez TVA-ul in functie de plata/incasarea facturilor ? (la unii furnizori am scadenta la 75 de zile … deci cand ii achit – sa zicem prin febr. 2014 atunci imi deduc TVA-ul ?) … de la 01.12.2013 am priceput cum procedez cu TVA-ul … nu prea am inteles ce fac cu neexigibilul (TP si TI) “existent” … multumesc anticipat pentru raspuns … Cu stima, Ovidiu …

  1. Exact. Deduceți la plata lor și de colectat, colectați la încasare sau la împlinirea celor 90 de zile de la emitere. Abia atunci se va stinge 4428.TI. 4428.TP nu se va stinge, pentru că, dacă veți lucra pe mai departe cu firme ce aplică sistemul de TVA la încasare, TVA facturat de aceștia veți deduce pe mai departe abia după ce le veți plăti facturile.

 27. Buna ziua,
  Daca doresc sa trec la Saga , ma ajuta cineva sa-mi import toate datele din aplicatia veche ?
  Societatea lucreaza cu tva la incasare .

  1. Programul nu are opțiune de import date direct din alte aplicații, dar dacă aplicația veche poate exporta nomenclatoare atunci acestea, dacă sunt create pe specificațiile SAGA, pot fi importate în program. Detalii despre datele ce se pot importa se găsesc în helpul programului.
   Abonamentul permite accesul la asistență tehnică, prin mail sau telefon, exclusiv pentru probleme legate de exploatarea programului.
   Salariații se pot importa din ultimul fișier rvs transmis la ITM.

 28. Buna ziua,
  Speta: implementarea balantei e cu luna de pornire apr.2014. Societatea din 01.01.2013 e cu TVA la incasare. La data de 01.04.2014, in soldurile conturului 401 si 4428 aferent am sume de la diferiti furnizori. Cum sting soldul la momentul achitarii, daca nu am facturile in baza de date, sumele regasindu-se doar in soldul contabil si nu pe terti? Am incercat prin articole contabile, dar nu este posibil, 4426=4428.TP nu poate fi introdus manual. Multumesc frumos!

  1. Este recomandat să preluați și facturile neachitate așa cum scrie în manual, altfel veți avea probleme în viitor. Articolul respectiv poate fi operat făcând un mic artificiu: introduceți 4426=4428, completați suma și, înainte de a salva, modificați din 4428 în 4428.TP apoi salvați.

 29. Buna ziua,
  Sunt o firma cu TVA la incasare.In iunie 2012 impreuna cu alta firma am facut o lucrare;acea firma mi-a taiat mie fact. pt a-si incasa banii iar eu am taiat clientului pt. suma totala. Clientul nu a achitat fact. nici acum in inregime deci nici eu nu am facut plata celelalte firme. Problema este ca eu am dedus TVA cand mi-a fost taiata fact. E corect?????
  Apoi alta nelamurire:TVA aferent sumei neincasata de la client este trecut la op. neexigibile deci nu a fost platit. Este gresit nu??? in cazul unui control risc vreo amenda???? cum repar greseala??? Va multumesc.

  1. V-am răspuns și pe forum. Întrebarea dumnevoastră nu conține elemente esențiale pentru a primi un răspuns corect. Nu spuneți când ați emis factura, în ce lună și în ce an. Nu spuneți nici motivul facturării la o dată mult dincolo de data de efectuare a lucrării. Ați formulat o întrebare incompletă pentru care, probabil, așteptați un răspuns, dar în astfel de cazuri răspunsurile sunt speculative pentru că pot fi luate în considerare mai multe ipoteze.

 30. Buna ziua,
  am prestat un transport de persoane in luna ianuarie 2015, dar factura o fac in luna februarie 2015. V-as ruga sa-mi spuneti cand tva-ul este colectat? la prestarea serviciului sau la facturare?

  1. La data prestării. Factura se întocmește cu dată de ianuarie. Nu de februarie. De colectat aveți obligația colectării în ianuarie. Asta dacă nu aplicați sistemul de TVA la încasare caz în care colectați la data încasării.

 31. BUNA ZIUA
  un executor judecatoresc culege date despre un client de la itm,evidenta populatiei,anaf,ocpi,primeste chitanta pentru serviciul efectuat.executorul factureaza onorariu executare ,colecteaza tva,dar pentru chitantele emise de anaf,itm,posta, (cheltuiele)le inregitreaza pe factura dar nu colecteaza tva pentru ele.intrebarea este corect sa nu clecteze tva la cheltuilie respectiv?

  1. Nu. Aceste sume se încadrează la art.137 alin.3 litera e. Citiți și normele de aplicare a acestuia. Se poate aplica chiar structura de comisionar în acest caz.

 32. Buna ziua,

  am o problema legata de jurnalele de tva in sensul ca
  societatea a inregistrat in luna dec 2014 2 facturi vanzare catre un client cu bfa tva la incasare (societatea aplicand tva la incasare), clientul nu a platit facturile, au trecut mai mult de 90 zile de la inregistrarea facturilor iar programul nu a efectuat automat 4428I=4427.

  aceste facturi apar inca in tva neexigilbil, va rog sa imi comunicati ce trebuie facut in program pentru a corecta aceasta problema.

  Multumesc,
  oana arfan

  1. Nu este de făcut absolut nimic. TVA se colectează la încasarea efectivă de ceva timp, fără a se mai ține seama de cele 90 de zile. Consultați legislația actualizată.

 33. Buna ziua! Am nevoie de ajutor va rog….am facturi in rosu care apar in scadentar cu valoarea dublata desi le-am cuplat cu alte facturi in negru…..este vorba de ambalaje care se factureaza cand le primesc si se storneaza cand le duc ……car sumele de cateva luni si nu stiu ce sa fac sa scap de ele

 34. Buna seara! Va rog, ma ajutati si pe mine cu o informatie?
  Am o factura emisa in decembrie 2021 care a fost incasata in aceeasi luna prin banca.
  Problema este ca nu stiu de ce dar nu am inregistrat in Saga incasarea si am vazut abia acum in martie cand imi faceam inchiderea de an.
  Cred ca ar trebui sa depun o decl 300 rectificativa nu?
  Ideea e ca nu am reusit sa mai generez din program o declaratie 300 pt dec 2021 acum cand am incercat.

  1. Nu există D300 rectificativ. Legal se poate face cerere de corecții materiale in anumite cazuri. Vedeți OPANAF 3604/2015.

Lasa un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *