Cesiunea părților sociale

09 Jun 2016 | Diverse | 34 comentarii

Mai jos aveți prezentată, pe scurt, o analiză a unei operațiuni de cesiune de părți sociale. Datele  (sume, eventuale nume, denumiri, etc) sunt ipotetice, date cu titlu de exemplu. Să presupunem că asociatul unic al unei societăți comerciale dorește să cesioneze părțile sale sociale către o terță persoană fizică pentru că el nu mai dorește […]