Șomaj tehnic. Măsuri de sprijin?

21 Mar 2020 | Legislatie | 141 comentarii2299 vizualizari
Salariul minim – 2021

Aș vrea să spun de la bun început că deși este o idee bună și chiar normală ca atunci când statul închide o afacere din cauza stării de urgență, modalitatea concretă de rambursare a sumelor și mai ales partea de taxare, de declarare, este făcută cu picioarele, de oameni care nu doar că nu gândesc logic, dar este evident că nu au lucrat în viața lor în mod practic cu ceea ce au legiferat.

De ce spun asta? Să vedem. A fost publicată OUG 30/2020 în data de 21 martie 2020, ordonanță despre care, public s-au tot făcut declarații de vreo 3-4 zile, dar al cărui text final nu l-a văzut nimeni. Și în noaptea de 20 spre 21 martie a apărut în monitorul oficial.

Referitor la măsurile de sprijin reglementate prin această ordonanță, în mod particular, statul român vine și spune așa:

Pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizațiile de care beneficiază salariații se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.

Din start avem niște probleme:

1. codul muncii stabilește că indemnizația ce i se cuvine salariatului este de 75% din salariul său de bază, fără însă a-i impune o limită maximă.

2. această ordonanță limitează indemnizațiile de șomaj tehnic, pe perioadă limitată – exclusiv pentru perioada stării de urgență. Limitarea este la maxim 75% din salariul mediu brut pe economie. Dar limitează sumele ce se plătesc salariaților și se suportă din bugetul de asigurărilor sociale de stat.

În acest caz apar următoarele întrebări:

1. ce lege este obligat să respecte angajatorul atunci când stabilește cuantumul indemnizației de șomaj tehnic cuvenite salariatului? codul muncii? OUG 30/2020? Ambele? Dacă ambele, cum anume?

2. cum se procedează dacă o parte din lună este stare de urgență și o parte nu, dar salariații se află în șomaj tehnic întreaga lună. De exemplu starea de urgență încetează în 25 aprilie și o parte din salariați rămâne în șomaj tehnic până la finele lunii? Cum se calculează indemnizația de șomaj tehnic?

Pentru întrebarea 1 – teoretic s-ar aplica codul muncii – adică să-i plătești 75% din salariul de bază, indiferent cât este acesta. De exemplu dacă am angajat un inginer cu 10000 lei salariu, să-i achit 7500 lei ca șomaj tehnic, dar de la stat să primesc doar 75% din 5429 lei adică 4072 lei. Asta doar teoretic și vom vedea mai departe de ce.

Teoretic o astfel de abordare ar fi normală pentru că OUG 30/2020 nu acordă derogări de la codul muncii. Ci limitează sumele  primite de salariați decontate din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Nici una din aceste întrebări nu are un răspuns clar în legislația actuală, dar sunt provocate de OUG 30/2020.

Cine sunt beneficiarii măsurilor de plată a indemnizațiilor de 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut?

Angajații! nu angajatorii ci angajații lor. Așadar vorbim despre măsuri adresate angajaților.

Care din angajați beneficiază de aceste indemnizații?

1. Angajații cărora li s-a suspendat, din inițiativa angajatorilor, contractul de muncă în baza articolului 52 alin.1 litera c din codul muncii, așa numitul șomaj tehnic, și ai căror angajatori au fost afectați direct de măsurile luate de către autorități.

Adică cei care au întrerupt activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate

Dar atenție – angajatorii trebuie să dețină un certificat de situații de urgență, pe care îl va emite Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. Acest minister, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, va elibera certificatul de situații de urgență conform unei metodologii aprobate prin ordin de ministru.

Așadar, acum, neexistând nici un ordin clar, nici o metodologie clară pentru obținerea acestui certificat, suntem în situația absurdă în care statul român a dispus sistarea activității unor firme și, tot statul român, le cere acestora să se prezinte și să ceară statului un document din care să rezulte că într-adevăr au închis afacerea total sau parțial.

2. Angajații cărora li s-a suspendat, din inițiativa angajatorilor, contractul de muncă în baza articolului 52 alin.1 litera c din codul muncii, așa numitul șomaj tehnic, și ai căror angajatori își reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 și nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților lor.

Acești angajatorii pot beneficia de plata indemnizației pentru cel mult 75% dintre angajații care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Adică acei angajatori a căror activitate nu a fost întreruptă în mod explicit de către autorități, dar care din diverse motive au înregistrat o reducere de activitate vor putea plăti indemnizația de șomaj pentru o parte din salariați, dar numai pentru suspendările operate de la data intrării în vigoare a ordonanței.

Așadar dacă sunt firme care după instituirea stării de urgență, din diverse motive au avut o reducere evidentă a activității, dar nu au făcut parte din firmele ce li s-a dispus sistarea activității și au luat decizia de a suspenda CIM în baza art.52 alin.1 litera c, anterior zilei de 21 martie 2020, dată de la care intră în vigoare ordonanța, nu vor beneficia de prevederile ordonanței, decât pentru cei pe care îi vor trece în șomaj tehnic de azi încolo și și din aceia doar pentru 75% din ei.

Aici e lovitura maximă pentru unii din angajatori. Spre exemplu știu caz de firmă care depindea de clienți și furnizori externi. Depindea și de transport intracomunitar. Și pentru că reducerea de activitate, mai ales că producea bunuri alimentare, dar nu cele necesare zilnic, era evidentă după instituirea stării de urgență mai ales că presupunea ca în halele de producție să fie oameni destul de mulți,  a decis acordarea șomajului tehnic mai ales când au auzit declarațiile oficialilor.

Și acum constată că… au luat o mare țeapă! Asta pentru că au luat de bune declarațiile politicienilor. Pentru cei care mai cred în ele: nu o mai faceți, una este ceea ce spun aceștia, alta este ceea ce scrie efectiv în actele adoptate de ei. Diavolul se ascunde în detalii. Întotdeauna.

Cea de-a doua categorie de angajatori nu are nevoie de certificatul care să ateste starea de urgență. Nu. Aceștia trebuie să prezinte o simplă declarație pe proprie răspundere din care să reiasă faptul că angajatorul înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii declarației pe propria răspundere, cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020, și că nu are capacitate financiară pentru a plăti toți salariații.

Așadar cei care au afaceri închise direct de stat, trebuie să meargă înapoi la stat și să se roage de acesta să primească un certificat care să ateste situația de urgență. Adică să se ateste ceva declarat prin decret prezidențial aprobat de parlament. Și cel mai probabil să și prezinte o grămadă de acte pentru asta, iar cei care au fost afectați în mod indirect e suficient să prezinte o declarație pe proprie răspundere că le-au scăzut încasările.

Hai, spuneți-mi că nu e birocrație! Și că nu tot pe cel care e lovit, statul îl apasă și mai tare. Ca apoi să se mire că uite – noi am vrut să ajutăm, dar firmele nu vor, nu fac, nu dreg.

Se taxează indemnizația pentru șomaj tehnic?

Da! Se va calcula și reține CAS, CASS și impozit pe venit. Angajatorul nu va datora contribuție asiguratorie de muncă pentru această indemnizație.

Iar impozitul va fi aplicat ca pentru salarii obținute în afara funcției de bază, fără acordarea deducerilor personale.

Dar, atenție, vorbim aici doar de indemnizații de șomaj tehnic care sunt suportate de la bugetul asigurărilor sociale de stat! Nu de toate indemnizațiile de șomaj tehnic.

Ca să fie lucrurile și mai frumoase ajungem la bomboana de pe tort:

Calculul, reținerea și plata impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator din indemnizațiile încasate din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Hopa, cum ar zice fiu-meu! Cum adică “din sumele încasate” se va face calculul reținerea și plata impozitului?

Ne lămurim din cele scrise mai departe:

Pentru calculul impozitului pe venit prevăzut la alin. (5) se aplică prevederile art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Declararea impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de angajator prin depunerea declarației prevăzute la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Termenul de plată și declarare a obligațiilor fiscale prevăzute conform alin. (5) este data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de șomaj.

Să explicăm ce înseamnă asta. Prin exemplificare:

Firma ABC SRL are un restaurant și un hotel. I s-a dispus închiderea activității urmare a stării de urgență. Firma avea 10 salariați. Pe toți aceștia i-a trimis în șomaj tehnic în data de 17 martie 2020 pentru o perioadă de până la 30 aprilie. Se prelungește starea de urgență până la 30 aprilie. Firma obține certificat de situații de urgență abia în luna aprilie, la final.

Acum: pentru perioada 01/03-16/03 firma datorează salarii corespunzător timpului lucrat fiecărui salariat. Din data de 17/03 firma le datorează indemnizație de șomaj tehnic.

Întrebare: pentru perioada 17-20 martie, firma beneficiază de rambursarea sumelor de la buget? Normal nu pentru că ordonanța este în vigoare doar de la 21 martie. Dar să presupunem că beneficiază. Plătește ea indemnizație de șomaj tehnic salariaților săi pentru martie? Este obligată? Conform codului muncii ar fi obligată.

Să zicem că firma nu va plăti și va face tot ce e posibil să obțină sumele de la buget și că le va încasa în luna mai. Asta înseamnă că în statul de salarii din martie va înscrie doar salariile cuvenite și indemnizația de șomaj tehnic încasată pentru martie o va taxa în mai? După cum este formulată ordonanța, da. Iar plata taxelor o va face până la 25 iunie.

Va fi un coșmar pentru angajatori și contabili. Coșmar. Asistăm la o struțo-cămilă. Vom avea o parte de contabilitate contabilitate de angajamente și o parte una de încasări. Că fiscal e una și contabil e altceva da. Dar implementarea unei astfel de soluții de taxare este un coșmar logistic.

Din modul în care este formulată ordonanța s-ar înțelege că plata către oameni se va face doar când angajatorul va încasa sumele de la buget.

Și atunci să vedeți ce va ieși!

Pentru a încasa sumele, angajatorii depun o cerere scrisă la AJOFM, cerere dată ca model în anexa la ordonanță și care va fi însoțită de un tabel.

Tabel care arată iarăși nivelul de birocrație. Înțeleg că e vorba de decontare dintr-un program european, dar.. când ceri CNP și apoi ceri genul, vârsta…

image

Ce relevanță, în vederea plății efective unei astfel de indemnizații au informațiile legate de reședință, județ și studii. De ce ai cere genul și vârsta când acestea sunt informații de bază în cadrul CNP?

Răspunsul e simplu: pentru că birocrația românească nu se predă niciodată, chiar și atunci când ea nu este necesară reușește cumva să se facă cât mai vizibilă.

Cererile se depun în luna următoare celei pentru care se solicită sumele și încasarea sumelor se poate face în maxim 30 de zile de la depunerea cererii respective.

141 comentarii

 1. “Declaraţie pe proprie răspundere depusă de solicitant din care să reiasă că acesta înregistrează o diminuare a încasarilor din luna anterioară depunerii, cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020” – aici e simplu de demostrat , “şi că nu are capacitate financiară pentru a plăti toţi salariaţii” – aici cum facem?

  1. Ei aici cred că vom fi la mila celor care vor controla. De asta sunt revoltat: dai o lege, fă-o clară. Nu lăsa ambiguități de astea. Cel mai probabil vor face o analiză simplistă. Vor spune așa – ai avut în cont sume suficiente să plătești salarii, așadar ai avut capacitate financiară. Că poate aveai de plată la stat, că aveai obligații asumate prin contracte, nu va mai conta.

 2. la contractele de activitate sportiva se poate implementa somajul tehnic conform art 52 din codul muncii???????????????

 3. Multumim, de mare ajutor!
  Un contract suspendat anterior datei de 21.03.2020 apare in REVISAL ca fiind activ.. de ce nu vor beneficia de prevederile ordonanței, decât pentru cei pe care îi vor trece în șomaj tehnic de azi încolo ?

  1. Dacă e vorba de angajator din a doua categorie, pentru că așa spune ordonanța.
   Dacă e vorba de angajator din prima categorie, nu e foarte singur că suma corespunzătoare perioadei cuprinse între momentului în care a suspendat contractul de muncă și cel în care intră în vigoare ordonanța, îi va fi plătită. Mie, cel puțin, acest aspect îmi este neclar.

 4. Modelul declarației pe propria răspundere nu este publicat. Urmează să fie publicat după ce ministerul muncii și al fondurilor europene?! să-l facă.

 5. Stati sa vedeti ce misto va fi procedura de eliberare a certificatului de urgenta de la Ministerul Economiei …
  Sa vedeti ce misto o sa fie procedura de depunere a documentatiei la AJOFM prin email; sa vedeti cite firme vor fi refuzate pe motiv de SPAM …
  E numai inceputul!

 6. Intrebare: daca “Angajatorii pot beneficia de plata indemnizației pentru cel mult 75% dintre angajații care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență”…si…aca sunt doar 2 angajati? 75% din totalul indemnizatiilor de somaj sau pentru 1 muma si pentru altul ciuma?
  Multumesc!!

 7. Somajul tehnic nu s-a inventat de azi; el a mai fost folosit si angajatorul suporta cheltuiala.
  Acum cheltuiala va fi recuperata … greu si destul de incert.
  Impresia mea e ca ordonanta militara va dicta perioada de somaj tehnic, iar perioada ce va fi luata in calcul va fi 18-31.03.2020 (10 zile lucratoare).
  O sa fie nebunie cu procedura de obtinere a certificatului de urgenta de ma Ministerul Economiei.
  O sa fie nebuunie cu procedura dee depunere online a documentatiei pentru recuperarea sumelor platie ca somaj tehnic …

  1. Nu, starea de urgență este stabilită, conform legii, prin decret prezidențial. Pentru maxim 30 de zile și poate fi prelungită tot prin decret pe perioade de maxim 30 de zile.

 8. 2020-03-20 | Comunicat de presă – Termen depunere declarații fiscale
  Ministerul Finanțelor Publice și ANAF au avut în vedere o serie largă de măsuri pentru susținerea mediului de afaceri în contextul actual, fiind stabilite ca prioritare următoarele:
  Comunicat de presă – Termen depunere declarații fiscale

  Ministerul Finanțelor Publice și ANAF au avut în vedere o serie largă de măsuri pentru susținerea mediului de afaceri în contextul actual, fiind stabilite ca prioritare următoarele:

  nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a ordonanțe de urgență și neachitate până la 30 de zile după încetarea stării de urgență;
  aceste obligații fiscale nu sunt considerate obligaţii fiscale restante;
  se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală. Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești se aplică, prin efectul legii, de către instituțiile de credit sau terții popriți, fără alte formalități din partea organelor fiscale;
  Aceste măsurile fiscale încetează în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență.

  Guvernul, în ședința de miercuri, a decis adoptarea acestor măsuri.

  Având în vedere că Ministerul Finanțelor Publice a lansat un amplu program de garantare și subvenționare a creditelor pentru IMM în scopul de a susține mediul privat și în special sectoarele lovite puternic de criza cauzată de virusul COVID-19, dar și măsura de a rambursa cât mai urgent TVA pentru a asigura fluxul de capital, injecții de capital către companii, iar pentru a beneficia de o rambursare companiile trebuie să aibă o situație fiscală actualizată, s-a decis renunțarea la propunerea de prorogare a termenului de depunere a declarațiilor.

  Conducerea Ministerului Finanțelor Publice și ANAF asigură contribuabilii că toate cazurile excepționale și argumentate de întârzieri în depunerea declarațiilor vor fi tratate cu toată deschiderea și indulgența prevăzută de lege.

  OUG nr.29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.230 din 21 martie 2020.
  _____________________
  Comunicatul de presa este din 20 martie 2020 iar anexa la acesta, in pdf. – OUG nr.29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.230 din 21 martie 2020.

 9. Buna seara, si mii de multumiri pentru lamuriri. Ne bazam pe dv in aceste vremuri tulburi!
  Am cateva intrebari, la cred cred ca multi contabili in situatia mea ar dori un raspuns sau o confirmare a ce vor trebui sa faca in continuare
  Un restaurant inchis din 18.03 are toti angajatii in concediu de odihna 5 zile (raportate la cele 3 luni lucrate)din 19.03 pana in 25.03 inclusiv. Patronul ar vrea ca toti angajatii sa intre in somaj tehnic…acum intrebarile:
  1. In 25.03 ii declaram prin Revisal ca incepnad din 26.03 se va suspenda contractul in baza art 52 alin 1 lit c dar pana cand ne sfatuiti sa suspendam? Pana in 16.04. pana cand este declarata situatie de urgenta, si apoi sa venim iarasi cu un Revisal de prelungire a suspendarii pana la un alt termen care va fi dat ulterior? Sau pana la 30.04?
  2. Stim ca dupa ce reincepem activitatea trebuie sa-i pastram pe angajati inca 6 luni, DAR cu siguranta nu va mai fi aceeasi activitate ca inainte…asadar la reinceperea activitatii putem sa incetam suspendarea, DAR sa le modificam norma la mai putin ore/luna ( gen 6 ore, 4 ore sau chiar 2 ore)…asta pt ca sa le mentinem la toti contractele, dar nu o sa mai fie pt toti de lucru pt 8 ore asa cum erau pana acum…Avem voie asa ceva? Daca nu, va trebui sa recurgem la somaj normal pentru o parte dintre ei…
  Multumesc mult, si rezistenta la stress va doresc!

  1. 1. Până la 16 aprilie.
   2. Nu mai există în forma finală a ordonanței această obligație de a menține raporturile de muncă încă 6 luni.

 10. Art. XI. -(1)Pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizațiile de care beneficiază salariații se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.
  …………………….
  (5) În cazul indemnizației prevăzute la alin. (1), calculul, reținerea și plata impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator din indemnizațiile încasate din bugetul asigurărilor pentru șomaj.
  (6) Pentru calculul impozitului pe venit prevăzut la alin. (5) se aplică prevederile art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Declararea impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de angajator prin depunerea declarației prevăzute la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,cu modificările și completările ulterioare.
  ___________________________
  Asadar, va trebui, ca salariatiilor mentionati la alin.(2) al art.XI – Ordonanta de urgenta nr.30/18 martie 2020, sa le fie adaugata o linie in “Fisiere” … ” Salariati ” sa se scoata bifa de la ” Functie de baza” si se se bifeze ” Fara CAM” in ” Detalii “.
  S-au complicat, mult.-
  Practic,nu-i nici-o forma de sprijin pentru angajator si salariat.
  Corect, pentru aceasta situatie extraordinara, statul trebuia sa vireze, folosind un sistem de card, in contul salariatului, indemnizatia reprezentand 75%, 85%…. din salariul net corespunzator unei zile lucratoare din luna anterioara instituirii starii de urgenta, multiplicata cu nr.de zile din perioada starii de urgenta.

  1. Aveți dreptate. Dar adăugarea unei linii în salariați nu rezolvă în mod real problema, câtă vreme taxarea va fi în luna încasării sumelor.

 11. Art.XII.- (1) În vederea acordării sumelor necesare plății indemnizației prevăzute la art. XI alin. (1) angajatorii depun, prin poșta electronică, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București, în raza cărora își au sediul social, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal, întocmită conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la prezenta ordonanță de urgență, însoțită de lista persoanelor care urmează să beneficieze de aceasta indemnizație, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.
  (2) Plata sumei prevăzute la art. XI alin. (1) se face în baza cererii semnate și datate de reprezentantul legal,depusă prin poșta electronică, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă ju dețene, precum si a municipiuluiBucurești, în raza cărora își au sediul social.
  Art.XIII.-(1) Documentele prevăzute la art. XII alin. (1) și (2) se depun în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară.
  (2) Plata din bugetul asigurărilor pentru șomaj a indemnizațiilor prevăzute la art. XI alin. (1) se face în cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor.
  _______________________________________
  Va rog, sa recititi, textul- extras – Ordonanta de urgenta nr.30/18.03.2020.
  Practic:
  – angajatorul depune cererea in luna aprilie pentru martie 2020;
  – plata indemnizatiei aferenta lunii martie catre salariati se face in luna aprilie 2020 in ziua depunerii cererii ori ulterior, daca angajatorul are capacitate financiara;
  – darea in plata a cererii depuse de angajator se va face in cel mult 30 de zile calculate de la data depunerii cererii si documentelor;
  – declararea impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de angajator prin depunerea declarației prevăzute la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
  – termenul de plată a obligațiilor fiscale – impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate – este data de 25, inclusiv, a
  lunii următoare celei în care s-a decontat suma catre angajator de catre Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Județeană/Municipiului Bucuresti din bugetul asigurărilor de șomaj.
  V-am solicitat, o recitire, intrucat textul publicat al ordonantei, contine redactari neclare, confuze, nu este un text riguros care sa raspunda situatiei extraordinare – situatie de urgenta instituita in Romania.

  1. Același lucru l-am scris și eu. Dar nu am cum să înțeleg că angajatorul plătește din sume proprii banii aceia.

 12. Buna dimineata, as avea 2 intrebari:
  1. daca este trimis in somaj tehnic un angajat care are salariul brut mai mare decat valoarea salariului mediu brut, angajatorul este obligat sa ii plafoneze salariul la valoarea de 5429? Angajatorul poate primii indemnizatia din partea statului in cuantum de 75% din valoarea salariului mediu brut (5429 lei) si diferenta sa o achite din fonduri proprii?
  2. un angajat care este platit cu salariul minim 2230 lei va primii, pe perioada somajului tehnic, 75% din acest salariu? Multumesc frumos.

  1. 1. Nu este foarte clar acest aspect din ordonanță. Eu zic că dacă este vorba de indemnizație ce se plătește de către ANOFM, se limitează la acel maxim.
   2. Da – indemnizație brută.

 13. “Din start avem niște probleme:

  1. codul muncii stabilește că indemnizația ce i se cuvine salariatului este de 75% din salariul său de bază, fără însă a-i impune o limită maximă.”

  Eu aici am inteles asa:pe legea initiala a somajului(Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2009) era asa” Indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii, de minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de munca ocupat”, iar OUG actuala este asa”indemnizațiile de care beneficiază salariații se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj”.
  Pe OUG 30/2020 este stabilit clar 75% din salariul de baza. Pentru cei cu salarii mari se deconteaza maxim 75% din salariu mediu brut pe economie.

 14. Similar: Indemnizaţii sănătate cf. OUG 158/2005 ( aprobata prin L399/2006) – prestaţii suportate din bug. FNUASS pt. contributii pentru concedii si indemnizaţii.

  1. Cu tot respectul, nu e chiar similar.
   Să vedem ce spune în OUG 30/2020, art. XII
   Art. XII. –
   (1) În vederea acordării sumelor necesare plății indemnizației prevăzute la art. XI alin. (1) angajatorii depun, prin poșta electronică, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București, în raza cărora își au sediul social, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal, întocmită conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la prezenta ordonanță de urgență,

    însoțită de lista persoanelor care urmează să beneficieze de aceasta indemnizație

   , asumată de reprezentantul legal al angajatorului, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

   Așadar nu o listă a persoanelor cărora li s-a achitat ci urmează să li se achite acea indemnizație.

 15. De ce ziceti ca nu mai primesc indemnizatie cei care erau trecuti in somaj? Contractele suspendate sunt active ! In Revisal apare activ. Eu asa as interpreta. Nu spune explicit cele suspendate. Doar Activ. Multumesc!

  1. Dacă vă referiți la faptul că pe site-ul ITM apar doar încetați sau activi, nu contează. Aia nu-i face activi. În detaliile fiecărui salariat scrie starea contractului – dacă e suspendat sau nu.
   Iar eu ceea ce am spus am spus pentru că așa scrie în ordonanță.

 16. Buna
  intrebarea mea este asa: O fundatie care ofera internat si cantina pentru elevii din preuniversitar. Angajatii nu mai au ce face de cand s-au inchis scolile. Pot fi trimis in somaj tehnic?

  1. Orice angajator poate dispune în condițiile art.52 alin.1 litera c reducerea activității, respectiv șomajul tehnic.

 17. Buna seara. Multumesc pentru lamurir. Mai am totusi o intrebare primita la care nu am stiut sa dau raspuns clar. Angajatorul este de tip 2, poate da somaj tehnic la 75% din total angajati si in plus sa acorde si zile libere parintelui pentru copil pana in 12 ani cf L19/2020?, deci se va depasi 75% din angajati

  1. Angajatorul poate da șomaj tehnic la toți salariații. Dar va primi bani de la stat doar pentru 75% din salariații activi la data ordonanței și suspendați pe motiv de șomaj tehnic dacă respectă condițiile legate de reducerea cu 25% a încasărilor și lipsa capacității financiare.
   Concediul pentru părinți poate fi acordat oricărei persoane care respectă criteriile din lege și care nu are contractul de muncă suspendat. Nu poate fi simultan și în concediu pentru părinți și în șomaj tehnic.

 18. Data sfârșitului suspendării se înregistrează cu valoarea aferentă zilei următoare
  ultimei zile în care contractul a fost suspendat sau cu data când încetează suspendarea (16.04.2020 sau 17.04.2020) ?

 19. Buna ziua !

  Ce se intampla cu societatile din categoria a 2-a, au cifra de afaceri mult diminuata ca urmare a intreruperii activitatii, si au UN SINGUR angajat ?! Beneficiaza de plata, de catre stat, a celor 75% ?

  Multumesc mult !

 20. Statul va plati obligatiile si pentru cei din categoria a doua, pentru cota de 75% din salarii? Adica pentru acestia cum procedam, se declara in mod normal si se platesc sumele atat angajatilor cat si obligatiile statului si apoi se recupereaza de la somaj partea de 75%? Sau partea de 75% se astepta sa fie incasata de la somaj si apoi se fac declaratiile cu obligatiile aferente si se platesc?

  1. În opinia mea, indemnizațiile ce se încasează de la stat se vor achita salariaților înscriși în tabelul depus pentru recuperare doar în momentul în care se încasează de la ANOFM.

 21. Cum sa intelegem restrictia de 75% dintre angajatii care au contracte de munca active? Orice fel de contract( timp partial sau intreg de munca, sau ore pe luna)? Nu specifica. Daca un SRL are un salariat cu norma intreaga si inca un salariat cu 10 ore pe luna, are dreptul la somaj tehnic pentru salariatul cu norma intreaga? Multumesc.

 22. Buna ziua,va rog sa imi spuneti ,daca firma are un singur salariat,acesta poate intra in somaj tehnic?

 23. Buna seara, va rog frumos sa ma ajutati cu un raspuns la urmatoarele intrebari:1.) Ce se intampla cu firmele care au disponibil in cont in acest moment? 2.) Aceste firme vor putea sa depuna dosarul pentru somaj tehnic? Va multumesc anticipat. Seara buna!

  1. 1. Nu știu. De ele depinde, de la caz la caz, dar ar trebui să fie fericite pentru că dispun de bani.
   2. Teoretic da, practic nu. Câtă vreme există disponibil în sold pentru a achita salariile, nu văd de ce ar cere de la stat să le plătească salariații.

 24. Avem D112 – cuprinde informatiile referitoare la starea angajatului privind SOMAJul TEHNIC / cuprinde datele societatii … ok mai pui un camp cu contul bancar … / este semnata si certificata cu o semnatura electronica ca prin care cineva isi asuma / – si noi cerem o fituica cu niste date scrise si rebagate de o tantica. Of …..

  De ce sa depui o declaratie fizica — la un sistem depasit de situatie si pe timp de booooom economic ( fara personal / fara logistica )

  Niste idio… !!! cenzurat.

  1. Eu sunt de acord, dar la noi piedicile birocratice sunt puse pentru a descuraja solicitarea banilor de la stat. În plus se pornește de la premisa că acei bani nu sunt ai angajatorilor ci ai oamenilor pentru că statul, prin intermediul angajatorului aici, dă banii direct oamenilor.

 25. Legat de prevederea ca “Angajatorii pot beneficia de plata indemnizaţiei prevăzute la alin. (1) pentru cel mult 75% dintre angajaţii care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.” eram si eu convinsa ca acele contracte deja suspendate la data publicarii OUG nu vor beneficia de decontarea indemnizatiei de somaj.

  Si am apelat la colegii de pe grupul Tax Advisors.
  Majoritatea considera ca contractele supendate sunt considerate active in Revisal, doar pentru faptul ca nu sunt incetate.

  De fapt nici in HG 905 / 14.12.2017 privind Revisal si nici in Codul Muncii nu gasesc o definire exacta a notiunii de contract activ decat prin prisma relatiei de munca, si a incetarii relatiei de munca.
  In concluzie toate formele de suspendare din diverse cauze, sunt considerate contracte active pentru ca raportul de munca nu a incetat.
  Mie mi-a fost de ajutor aceasta explicatie, considerand ca in lege nu gasesc ceva mai clar si mai concret de atat.
  Sigur, ne putem astepta la tot felul de contestari si refuzuri din partea autoritatilor, important e sa ne folosim toate argumentele legale posibile.
  Spor si sanatate!

  1. Cu tot respectul față de cei de acolo, aș aprecia un răspuns clar, fără echivoc, din partea autorităților. Pentru că la noi e o problemă cu legislația scrisă haotic. Când se termină nebunia și vor începe controalele, chiar credeți, cunoscând statul român și funcționarii lui, că nu este posibil să pună problema cum am pus-o eu?

 26. Cristi :
  Nu, starea de urgență este stabilită, conform legii, prin decret prezidențial. Pentru maxim 30 de zile și poate fi prelungită tot prin decret pe perioade de maxim 30 de zile.

  Buna ziua
  Perioada de suspendare in Revisal este 17.03.2020-15.04.2020 ? asa am numarat 30 de zile de la data de 16.03 data instituirii ….
  Multumesc .

  1. Șomaj tehnic se poate stabili oricât. Nu contează care e perioada declarată ca fiind stare de urgență, din acest punct de vedere. Perioada stării de urgență are importanță atunci când vine vorba despre perioada pentru care statul va deconta anumite sume sau acordă anumite amânări ori facilități.

 27. Buna ziua,
  pentru firmele care au esalonare la plata datoriilor catre ANAF stiti cumva daca s-a luat vreo masura de amanare de olata?

 28. La ART.XI,alin(8)prevede ca nu se datoreaza contributie asiguratorie de munca pentru indemnizatia de somaj.Eu am facut o simulare a statului pentru luna martie ,selectand somaj tehnic din rubrica concedii,si am constatat ca contributia asiguratorie de munca se calculeaza.Urmeaza sa mai aduceti modificari la statul de salarii? Va multumesc.

  1. Nu există o modificare a programului, în acest moment.
   Problema sumelor decontate de stat pentru plata salariaților aflați în șomaj tehnic, conform OUG 30/2020 ridică unele probleme. Ceea ce există acum în program este șomajul tehnic așa cum era și până la apariția acestor probleme.

 29. Buna ziua.
  1. Daca societatea are 5 salariati (5*75% = 3,75), pentru cati salariati va beneficia de plata somajului din partea statului, 3 sau 4?
  2.Nu este mai bine ca suspendarea contractelor sa se faca pe o perioada mai lunga, de exemplu pana la sfarsitul unii aprilie?Daca starea de urgenta se incheie se face anularea suspendarii iar daca starea de urgenta se prelungeste, atunci raman in continuare suspendate.
  3. Se poate ca dupa anularea suspendarii contractului (somaj tehnic), sa se inceteze contractul de munca?Sau exista o obligatie de mentinere pentru o anumita perioada de timp?

  1. 1. Nu știu. Teoretic pentru 4, dar statul român nu face legi clare și funcționarii săi sunt întotdeauna ingenioși în a băga de vină la orice.
   2. Perioada de suspendare este la latitudinea angajatorului. Nu este impusă. Perioada declarată ca stare de urgență are importanță pentru a se stabili pentru care perioadă se achită de la stat sume sau pentru ce perioadă acordă statul înlesniri sau amânări, în nici un caz pentru a limita perioada de șomaj tehnic.
   3. Se poate dacă nu cumva se modifică în acest sens OUG 30/2020. Modificare adoptată azi și care, urmează să fie publicată.

 30. Buna ziua
  1. Am suspendat CIM cu 24.03.2020 pana in 30.04.2020, somaj tehnic. E problema? sau doar ca nu voi putea solicita sume decat pt perioada 24.03.2020-16.04.2020?
  2. PFA asistent medical i se suspenda contractul de prestari servicii tot in urma unui Ordin…., poate beneficia de ceva bani? De la cine? Multumesc.

  1. 1. Nu e nici o problemă. Eu zic că se va prelungi starea de urgență.
   2. Teoretic da. Practic abia acum s-ar fi stabilit o procedură. Să vedem care ar fi acea procedură.

 31. Daca societatea are printre salariatii activi, unii care sunt si pensionari limita de varsta, pentru acestia poate primi somaj tehnic? Si daca nu pot primi somaj tehnic, avand pensii,ce face societatea cu ei, in situatia in care activitatea s-a oprit, din lipsa de calatori (transport persoane) si nu are venituri, nici resurse. Cum se trec si in Revisal ? Multumesc !

  1. Să vedem cum se modifică OUG 30/2020.
   Există o modificare, cel puțin pe proiectul văzut de mine, conform căreia cei cu contracte de muncă la mai multe firme trebuie să fie în șomaj tehnic peste tot, la toate firmele. Nu știu legat de pensionari.
   Așa cum e acum textul de lege, da, aceștia pot primi acea indemnizație de șomaj tehnic.
   În REVISAL este necesară operarea unei suspendări de contract cu art.52 alin.1 litera c.

 32. Buna ziua ,o clinica medicala se confrunta cu urmatoarea situatie:
  -are program de fizioterapie pentru populatie
  -are contracte de colaborare incheiate cu medici pentru consult medical
  -primeste si subventie de la Casa de sanatate pentru spitalizare de zi cu paturi

  Clinica si-a inchis activitatea incepand cu data de 16.03.2020 din lipsa de pacienti.
  Intrebari :
  1.Se incadreaza in Ordonanta Militara 1 art.2 ?
  2.Daca da ,cu ce data face modificarea contractelor de munca ale salariatilor in Revisal?

  1. 1. Doar în măsura în care serviciile sale sunt – tratament balnear sau îngrijire personală. Ceea, zic eu, nu este cazul. Așa că, în opinia mea – nu, nu se încadrează.
   2. Dar și dacă nu se încadrează acolo în măsura în care se încadrează în categoria a doua de angajatori, poate depune actele pentru plata salariaților. Suspendarea pe motiv de șomaj tehnic se face de la data la care angajatorul decide această măsură.

 33. imi poate spune cineva … somaj tehnic se poate lua daca salariul pe februarie nu a fost achitat de angajator , inclusiv martie … mentionez ca somajul tehnic incepe pe 26 martie , iar luna februarie si mai mult de jumatate din martie nu s au virat salarii

  1. Dacă angajatorul îndeplinește condițiile pentru a i se deconta banii pentru salariați, da, se poate plăti acel șomaj tehnic – angajatorul nici nu poate folosi acei bani în ate scopuri decât plata oamenilor.

 34. buna ziua

  am 2 probleme …

  1.te incadrezi in categoria a) (salon cosmetica) trebuie trimis in mod normal in somaj tehnic tot personalul … dar avem luate fonduri europene pe firma deci avem obligatia de a tine angajatii activi ca daca ii trimitem in somaj tehnic pierdem fondurile. ce facem?

  2. daca esti in somaj tehnic din cate am inteles primesti 75% din salar pentru angajati dar taxele la stat tot trebuie platite pe acel salar… de unde vom pune noi diferenta de plata la stat daca nu lucram deloc?

  va multumesc

  1. 1. Procedura de suspendare contractului de muncă NU este obligatorie, chiar dacă e stare de urgență. Este o posibilitate, nicidecum o obligație.
   2. Dacă firma îndeplinește condițiile pentru a încasa banii necesari plății salariaților, de la stat, în condițiile suspendării CIM pe motiv de șomaj tehnic, atunci de la stat primește suma brută și din acea sumă va calcula și va reține contribuțiile și impozitul, adică 45% din brut, iar salariatului îi va achita suma netă.

 35. Buna ziua

  Din 01.04 intram si noi in somaj tehnic.
  Suntem firma de constructii. In momentul in care diminuez la 75 % salariu de baza (ex de la 3824 la 2868, se calculeaza cas , cass, impozit…). Este corect asa ?

 36. Buna ziua,
  Aveti idee cum se procedeaza in cazul salariatilor care au mai multe contracte de munca la societati diferite? Cum se va proceda in cazul lor? Vor intra in somaj tehnic la societatea unde are functia de baza? La societatile celelalte cum se va proceda?

  1. Se pare că în modificarea OUG 30/2020 apare și această situație – pentru a i se plăti acelei persoane șomaj tehnic, aceasta va trebui să aibă toate contractele de muncă suspendate pe motiv de șomaj tehnic și aceasta își va putea alege cea mai avantajoasă sumă din acele contracte.

 37. Buna ziua, îmi puteti spune daca un salariat pensionar poate beneficia de șomaj tehnic decontat de stat?Multumesc

 38. Buna ziua,
  ca angajator, dupa somajul tehnic, sunt obligat sa mentin salariatii inca 6 luni? multumesc anticipat!

 39. Buna ziua

  Nu am inteles ceva in acea indemnizatie ce se recuperaza de la stat sunt incluse si contributiile platite sau numai suma neta ce-i revine salariatului

  1. Statul va deconta suma brută a indemnizației de șomaj tehnic. Din aceasta, angajatorul reține 45% taxe și ceea ce rămâne îi plătește salariatului.

 40. Buna ziua am și eu o întrebare? Cei ce dețin doua slujbe cu contact de munca.la firme diferite…și una di firme din acestea intră în Șomaj Tehnic Angajatul poate beneficia de acest Șomaj daca inca lucrează la cealaltă firma?

  1. Din ce am înțeles că va apărea cândva publicat în monitorul oficial, nu, nu va benefici de decontarea lui de la stat. Îi va deconta angajatorul acel șomaj tehnic, dar nu statul.

 41. Buna ziua. Am o societate care si-a intrerupt activitatea si a inregistrat concediu fara plata pana in data de 10.04. Acum se doreste ca angajatii sa fie in somaj tehnic de la 01.04 sau 02.04. Eu am acces la Revisal doar in data de 31.03. Cum ar trebui sa procedez in Revisal? Societatea ar intra in categoria 2 care ar beneficia de indemnizatie. Multumesc!

  1. Încetați suspendarea pe motiv de concediu fără plată, la data de 31/03 și de la 01/04 inițiați una pentru șomaj tehnic.

 42. Buna seara.Am o firma mica de infrunusetare ( frizerie, pedichiura, etc.) cu 3 angajati din care unul este in concediul prenatal, iar pe ceilalti 2 am fost obligat practic sa-i trimit in somaj tehnic in perioada 26.03.2020-16.04.2020 (cat este termenul pentru terminarea starii de urgenta) si am Raporta in Revisal suspendarea contractelor pentru cei doi angajati .Veniturile incasate in perioada 01.03.2020-19.03.2020 (din 19.03.2020 pana in 26.03.2020 am acordat Concediul de odihna salariatilor, intrucat ordonata nu se publicase in MOF la data la care angajatii erau in CO) sunt foarte mici, nu am de unde sa acopar nici zilele lucrate efectiv pana la intrarea in somajul tehnic.Angajtii sunt paltiti cu salariul minim de 2230 lei.Intrebarea este : pentru luna martie doar pentru patru zile voi solicita in cererea de recuperare de la stat? Cum voi calcula la suma respectiva contributiile?
  Cum ar trebui sa procedez cu restul zilelor lucrate si zilele ce concediu din luna martie pentru care nu am disponibilul necesar de plata?
  Multumesc.

  1. Da, doar pentru perioada de suspendare pentru șomaj tehnic puteți solicita recuperarea sumelor de la stat.
   La brut se calculează CAS – 25%, CASS – 10% și la baza impozabilă (brut – CAS – CASS) se aplică impozit de 10%.
   Pentru zilele lucrate aveți obligația plății salariilor.

 43. Buna ziua,

  multumim pt toate lamuririle ,sunteti super!

  Va rog sa ne spuneti la un birou notarial,avand in vedere reducerea drastica a activitatii,se doreste trimiterea in somaj tehnic a 75% din salariati pina la 16 aprilie (ca sa poata fi decontat de stat),iar cu data de 17 aprilie,o parte din salariati sa fie trecuti in somaj normal si o parte din angajati sa le fie redusa norma de lucru,implicit si salariul,se poate?multumim mult

  1. Trecerea, în șomaj normal, înseamnă, de fapt, disponibilizarea personalului, disponibilizare care impune perioadă de preaviz de minim 20 de zile.
   Reducerea normei de muncă și a salariului sunt posibile, dar aveți în vedere că pentru aceasta este necesar act adițional la contractul individual de muncă, act agreat și semnat de ambele părți.

 44. Buna ziua, Odata cu simplificarea procedurii pentru somajul tehnic, mai trebuie certificatul pt situatii de urgenta de la MIN. ECONOMIEI ?

  1. Simplificarea, în acest moment, este doar la nivel de declarații. În monitorul oficial nu este publicat, încă, nimic, nici un act care să modifice OUG 30/2020. Dacă ceea ce s-a declarat public apare și în monitorul oficial, da, înseamnă că pentru recuperarea sumelor de la stat pentru șomaj tehnic, nu va fi necesar acel document.

 45. Fiind prima dată când mă confrunt cu o asemenea situația, aș dori și eu să întreb dacă salariații unei firme au cereri de concediu fără plată, cu acordul părților, cfm. art.54, din 25.03.2020 până în 31.03.3020, aceste concedii fără plată, obligatoriu se raportează în REVISAL?Iar dacă de la 01.04.-16.04.2020 firma dorește să îi trimită în șomaj tehnic, raportează în REVISAL suspendările în 31.03.2020, întocmește documentația de recuperare de la AJOFM si dacă din varii motive nu i se aprobă, atunci firma este obligată prin lege să achite cei 75% șomaj tehnic, chiar dacă nu are din ce?

  1. 1. Nu neapărat, dar în condițiile actuale este recomandat.
   2. Da. Din păcate, da, dacă nu se rambursează banii, firma este bună de plată.

 46. Buna ziua. Pentru o firma care are centru de activitati pentru copii si care a fost suspendata activitatea in momentul in care au fost inchise scolile, se poate beneficia de somaj tehnic?

  1. Orice angajator poate suspenda contractele de muncă, având ca temei legal art.56 alin.1 litera c. Nu contează că este persoană juridică – SRL sau ONG sau persoană fizică.
   Că statul plătește sau nu, angajaților, sumele reprezentând acea indemnizație de șomaj tehnic este o altă discuție. Dacă dvs ca angajator vă încadrați în condițiile puse de stat pentru recuperarea sumelor atunci statul va fi cel care le va achita salariaților indemnizația de șomaj tehnic – dar numai pentru perioada declarată ca fiind de urgență. Pentru perioada din afara celei de urgență sau pentru cazul în care nu îndepliniți acele condiții, dvs veți achita acele sume.

 47. Buna ziua,
  O societate cu domeniu de activitate transporturi internationale de marfuri si-a restrans activitatea. Din 4 angajati doar 2 mai lucreaza. Se poate solicita restituirea sumelor pentru somaj tehnic doar pentru 2 angajati si ceilalti sa ramana activi ?

 48. Buna ziua la d.voastra.
  Stiu ca aici se intreaba legat de SRL,dar eu vreau sa intreb de ii pfa si af care si-au intrerupt activitatea si nu am gasit aceasta ,,rubrica,,pot beneficia de acel ajutor de 2230 /luna,fara sa aiba contract de munca/este vorba de titularul firmei,si daca da,ce acte se intocmesc?

 49. Un angajator poate beneficia de somaj tehnic daca are 2 angajati, ambii cu contract partial 4 ore (ambii avand contracte partial 4 ore si la alt angajator, neafectat inca de situatia de urgenta)?
  Va multumesc anticipat. Sanatate!

  1. Așa cum e acum OUG 30/2020, da. Dar una din modificările despre care se discută, este tocmai aceasta – nu va putea beneficia de plata de către stat decât dacă are toate contractele de muncă suspendate pentru acest motiv.

 50. Buna ziua! In cazul unui restaurant care si-a intrerupt temporar activitatea din cauza ordonantei militare 1/2020 si a trimis in somaj tehnic 6 salariati, salariati care in perioada:
  – 01.03.2020-19.03.2020 au avut salariu de baza 2230 lei/luna (norma intreaga),
  – 19.03.2020-23.03.2020 au avut salariu de baza 279 lei/luna (pt fractiune de norma de 1 ora/zi)
  – 24.03.2020-24.03.2020 au avut salariu de baza 2230 lei/luna(norma intreaga)
  – 25.03.2020 – prezent – somaj tehnic – art. 52 alin.(1) lit. c) Codul muncii,
  cum se calculeaza indemnizatia de somaj tehnic pentru zilele de somaj tehnic pana la sfarsitul lunii martie pentru a beneficia de decontarea ajutorului de somaj de catre stat? la care salariu de baza trebuie sa te raportezi cand calculezi cei 75%? Multumesc frumos anticipat!

 51. Buna ziua am si eu o intrebare am fost angajată la o firmă șefa noastră nu vrea sa ne bage in somaj tehic stau cu chirie de 3 saptamani stau acasa fara bani chiriași o sa ma dea afara din chirie ce fac nu se poate asa ceva va rog din suflet datimi un sfat

  1. Îmi pare rău pentru situația dumneavoastră, dar acest blog este orientat mai degrabă spre contabili și neclaritățile de care aceștia se lovesc și nu pentru cazuri ca ale dumneavoastră.
   Ce vă pot spune este că:
   1. angajatorii nu sunt obligați să suspende contractele de muncă ale salariaților lor, pentru șomaj tehnic.
   2. concediul fără plată se acordă numai dacă atât dvs cât și angajatorul sunteți de acord cu o astfel procedură. Dvs pentru concediu fără plată trebuie să faceți o cerere, nu vă trimite angajatorul într-un astfel de concediu.
   3. dacă nu aveți suspendat contractul de muncă fie pentru șomaj tehnic, fie pentru concediu fără plată, angajatorul este cel care trebuie să vă achite drepturile salariale.
   4. dacă vi-a fost încetat contractul de muncă, atunci la data încetării, angajatorul trebuie să achite integral drepturile salariale ce vi se cuvin conform codului muncii.
   Dacă aveți probleme cu angajatorul dvs puteți apela la ITM ca instituție ce poate verifica dacă acesta a comis sau nu un abuz în ceea ce privește relația de muncă pe care o are cu dumneavoastră.

 52. S-a hotarat la o societate reducerea saptamanii de lucru la 4 zile cu diminuarea corespunzatoare a salariului net (salariul de incadrare ramane neschimbat).
  Va rog sa-mi spuneti cum operam in SAGA pentru a reflecta acest lucru.

  1. Operați o suspendare pe un număr de zile echivalent cu orele reduse în lună. Aceasta se adaugă în ecranul concedii.

 53. Buna ziua. Cum facem declaratia D112 in cazul in care angajatul are suspendat contractul (somaj tehnic) de pe data de 23.03.2020 ? sectiunea A sau sectiunea B de pe declaratie. in saga imi genereaza sectiunea A, dar imi calculeaza CAM ? Multumesc

 54. buna seara va rog sa ma ajutati cu un model de declaratie pentru somaj si daca o firma care este inchisa de autoritati (sala de fitness) a transmis in revisal mai tarziu este o problema va fi amendat ?

  1. Nu înțeleg la ce declarație vă referiți. Dacă vă referiți la declarația pe proprie răspundere, va fi necesar să aveți răbdare pentru a apărea în monitorul oficial ordinul ministrului muncii care va reglementa modelul și conținutul documentelor ce se depun pentru plata acestor sume.
   Trimiterea cu întârziere a suspendării CIM este motiv de sancțiune contravențională, dar trebuie avut în vedere că există și legea prevenției, că există și avertismentul ca sancțiune, nu neapărat sancțiunea financiară.

 55. Buna seara! Am si eu o nelamurire legata de somajul tehnic si concediul prenatal! Eu 1 luna de zile sunt in concediu prenatal si astazi am primit decizia de suspendare a contractului de munca si intrarea mea in somaj tehnic! Daca pe.mine ma baga in somaj tehnic eu cum mai imi jau concediul de prenatal plus postanatal mai ales ca nu pot face dosarul de indemnizatie de crestere copil pana nu imi iau aceste concedii iar dupa ce mi se termina concediul de prenatal si postnatal mi se suspenda contractul de munca pe o perioada de 2 ani si in urma acelei adeverinte eu pot depune actele pentru indemnizatie! Va rog sa ma ajutati cu cateva lamuriri! Multumesc

  1. Este ilegal. Nu se poate suspenda contractul dvs. În cazul dvs contractul era suspendat de drept pe perioada concediului medical.

 56. Multumesc frumos! Dar unde ar trebuii sa ma adreses ptr aceasta ilegalitate si ce ar trebuii sa fac? Multumesc!

 57. La o societate de construcii care are facilitati conform og 112/2019 la personalul din somaj tehnic cum calculez contributiille
  nu am reusit sa introduc in somaj tehnic in saga nu este activ campul de somaj 75% vers.520saga

  1. Șomajul tehnic se operează în ecranul concedii, la fiecare salariat în parte.
   În versiunea ce se va publica va exista suport pentru calculul conform OUG 30/2020.

 58. Bună seara,
  Am 3 angajați cu subvenţii de 2.250 de lei oferite de stat pe baza angajarii de persoane din grupuri vulnerabile. (Proaspăt absolvent, persoane cu 45+).
  Angajările sunt făcute din octombrie 2019.
  Până în prezent nu au fost virați aceste subvenții.
  Cei 3 angajați pot fi trimise în șomaj tehnic?
  Având în vedere că angajatorul are obligația de a menține activ aceste contracte de muncă cel puțin 18 luni.
  Angajatorul ar putea pierde aceste subvenții?
  Mulțumesc frumos!

  1. Da, pot fi trimiși în șomaj tehnic, dar câtă vreme primiți banii de la stat nu văd de ce ați face asta.
   Angajatorul are obligația de a nu înceta acele contracte. Nu de a nu le suspenda.
   Dacă apare o suspendare de contract, pe perioada suspendării, angajatorul nu poate încasa subvenția de la stat.

 59. Buna ziua,

  Reprezint ONG, activitate de invatamant prescolar. Din data de 11 martie, nu mai putem functiona. Angajatii au fost in concediu de odihna pana la 31.03.2020. De la data de 1 aprilie, o sa intram in somaj, legea s-a schimbat, putem intra 100% din angajati.
  Dupa data de 16.04…daca s-ar ridica starea de urgenta, dar noi tot nu am mai avea dreptul sa functionam, cum procedez?
  Preconizez ca nu vor mai merge copiii la scoli/gradinite pana la 1 septembrie. Ce fac in aceasta perioada cu angajatii?
  1. dupa 16.04, ii mentin in somaj tehnic ( pot sa le achit cash, nu au carduri bancare?) dar le scad norma de lucru la 1 h/zi (ei oricum nu vin la serviciu). Nu am fonduri sa le achit salariile.
  2.Disponibilizez personalul sa poata intra in somaj normal?
  3.Credeti ca cei care au certificat de urgenta albastru ar putea sa baneficieze de somaj tehnic pana la reineperea activitatii (nu este vina mea ca nu ma lasa sa functionez).
  4. Ar fi legal daca am face o anexa la ctr de scolarizare, prin care sa le cerem parintilor in aceasta perioada in care nu putem functiona, o taxa minima, de 20-25%, pentru a putea plati chiria?

  Multumesc!

  1. Suspendați contractul pe art.52 alin.1, litera c și întocmiți formele pentru șomaj tehnic momentan.
   Puteți disponibiliza e adevărat e decizia dvs.
   Nu am nici un motiv, bazat pe legislația actuală, care să cred că un astfel de certificat ar permite recuperarea de la stat a indemnizației de șomaj tehnic pe o perioadă mai mare decât cea declarată de urgență.
   Un contract, inclusiv actele adiționale ale acestuia, semnat, agreat, acceptat de ambele părți ale sale, dacă nu are prevederi contrare legii este perfect legal. Nu știu să vă spun dacă o astfel de prevedere încalcă sau nu vreo lege, pentru că pentru un astfel de răspuns sunt necesare cunoștințe de drept și astfel de sfaturi obțineți mai bine și mai bune de la un avocat nu de la un expert contabil.

 60. Am operat somajul tehnic dar la raport salariat nu apare vreo modificare iar cand deschid act aditional imi apare cel cu modificarea salariului din ian.2020 ce fac il editez ?nu ar trebui sa se incarce modificarile automat?

  1. Asta pentru că nu ați operat corect sau nu ați completat la data consemnării data de la care se produc efectele suspendării ci ați lăsat data de la care s-a majorat salariul.

  1. Da, dacă a întrerupt activitatea din cauza epidemiei și poate demonstra acest lucru. În acest moment legislația nu interzice PFA cu un CIM activ sau pensie să obțină acea indemnizație. Cere doar să aibă întreruptă activitatea din cauza epidemiei.

 61. Buna ziua.
  Sunt farmacist si sunt in somaj tehnic de la 01.04.2020
  Pe perioada somajului tehnic ma pot angaja cu contract de colaborare la un alt angajator si pot presta aceeasi profesie?
  Daca da, cate ore /zi ?
  Angajatorul care mi-a suspendat momentan contractul individual de munca pentru somaj tehnic, m-a pus sa semnez o declaratie pe proprie raspundere ca nu detin mai multe contracte individuale de munca active.
  Un potential contract de colaborare cu un alt angajator poate avea repercusiuni asupra indemnizatiei de somaj tehnic pe care o voi primi ? Adica trebuie sa notific faptul ca inchei un contract de colaborare cu un alt angajator ?
  Multumesc

  1. Contractul de colaborare, dacă nu este contract de muncă, nu are impact asupra drepturilor ce vi se cuvin în baza unui contract de muncă.
   Dar un contract de colaborare poate fi periculos pentru ambele părți mai ales dacă acesta nu îndeplinește criteriile de independență așa cum sunt definite de codul fiscal. La ITM, de asemenea, cu un astfel de contract care poate fi dovedit a fi unul pentru o activitate dependentă, va fi o problemă în caz de control.

 62. Bn.ziua,am o intrebare ,cum se depune Dec.112 pt.luna martie,se depune o dec.pt.perioada 1-15 martie pentru timpul efectiv lucrat si alta dec.pt.16-31 martie pt.somaj tehnic.Este formular special pt.dec.112 somaj tehnic si cind se depune.Va multumesc!

  1. Nu există în acest moment un formular nou pentru D112.
   Puteți genera D112 așa cum este ea acum, pentru că perioada de șomaj tehnic este perioadă de suspendare și va fi afișată ca atare în program.
   Dacă va apărea un formular nou acesta va fi implementat în program.

 63. Buna seara, am si eu o intrebare: in cazul in care se prelungeste starea de urgenta cu inca 30 zile(adica pana in 15 mai) si suspendarea contractului pentru somaj tehnic inceteaza in 15 aprilie, cum procedam in revisal:1) incetam cu data de 15 apr. suspendarea si facem alta suspendare incepand cu 16 apr-15 mai ? sau facem doar prelungire suspendare si modificam doar data ?
  2) si deciziile se vor face doua- una pentru o perioada , si alta pentru alta perioada ?
  Multumesc frumos!

  1. Prelungiți suspendarea. Puteți suspenda contractul pe o perioadă mai m are decât starea de urgență. Nu vă oprește nimic de la asta. Pentru perioada de urgență puteți încasa indemnizație de la bugetul de stat. Iar dacă prelungiți mai mult decât starea de urgență și doriți să încetați suspendarea odată cu încetarea stării de urgență, la fel, nu vă oprește nimeni de la asta.

 64. Bună ziua, eu sunt in șomaj tehnic din data de 16 aprilie. In perioada 1-15 martie am lucrat și pe 20 martie cand trebuia sa iau banii pe ce am lucrat angajatorul nu mi-a dat pe motive ca erau datorii (pe care bănuiesc că le-au platit cu salariile noastre). Intrebarea mea este: Pot face ceva să îmi recuperez banii pe acele două săptămâni lucrate? Căci sunt banii mei. Parerea mea este ca trebuia patronul să scoată bani din buzunar pentru datorii. Mulțumesc mult!

  1. Aceasta este o problemă care trebuie clarificată cu angajatorul dvs. Dar plata drepturilor salariale se face, conform contractului de muncă, iar în România, de regulă drepturile salariale ale unei luni se achită în luna următoare. Așadar pentru perioada 1-15 martie plata se face în aprilie. Tot în aprilie, dacă angajatorul încasează banii de la AJOFM, are obligația să achite indemnizația respectivă, salariaților care sunt trimiși în șomaj tehnic, în termen de 3 zile de la încasare.

 65. Buna ziua,
  Va rog, daca poate cineva sa ma lamureasca in urmatoarea problema: sunt contabil angajat cu cim pe perioada nedeterminata si aflat acum in somaj tehnic. Cum depun declaratiile (aferente lunii martie)? Transmit in revisal revocarea suspendarii pentru o zi, de exemplu? Asta avand in vedere faptul ca pe perioada somajului tehnic angajatul este la dispozitia angajatorului. Nu trimit declaratiile (posibila amenda, termenul nu a fost amanat)? Concret, eu merg la munca doar pentru cca 4 ore, pentru transmiterea acestor declaratii, firma neavand activitate in aceasta perioada.
  Va multumesc!

  1. Șomaj tehnic înseamnă că salariații stau acasă. A sta la dispoziția angajatorului nu înseamnă că vine la muncă decât dacă are CIM suspendat parțial pe art.52 alin.3 din codul muncii. Nu există revocare a șomajului tehnic. Există doar încetarea suspendării. Încetarea suspendării se transmite în REVISAL. Nu există amânare a termenului de depunere a declarațiilor.

 66. Buna ziua!Va rog sa ma lamuriti in urmatoarea situatie.O institutie suspenda temporar activitatea 1 aprilie – 30 aprilie,salariatii in somaj tehnic.Se asteapta decontarea somajului de la bugetul de stat, posibil in jurul datei de 15 mai se vor primi banii pentru aprilie si tot pe atunci se v a face si plata. As vrea sa stiu daca Declaratia 112 suspendare somaj tehnic pentru luna aprilie se depune pana la 25 mai ?Pentru cei cu indemnizatii de sedinta suspendate si care nu beneficiaza de somaj se trimite cu zero declaratia 112 ?
  Va multumesc!

 67. Buna ziua,
  Va rog sa ma sfatuiti si pe mine.
  Am operat in revisal un angajat suspendat – somaj tehnic pe 10 noiembrie, cei de la anofm nu au fost de acord cu data si au mentionat sa calculez incepand cu 12 noiembrie. In aceasta situatie nu pot face corectie cf cerintelor lor deoarece am si incetat pe 14 decembrie.
  Intrebarea mea este: Daca nu primeste somaj pt cele 2 zile, eu trebuie sa corectez sa fie activ pana pe 11 noiembrie? Nu vad nici o varianta de corectie in revisal…decat radiat si reintrodus.

  1. De ce să nu fie de acord cu data suspendării CIM? Asta e o prostie. Să nu deconteze ei 2 zile pentru că nu exista hotărâre CNSU pentru a acoperi cele 2 zile de suspendare, da, este posibil, dar în rest nu.
   Suspendarea pe temeiul legal respectiv există din totdeauna.
   Eu aș opera șomaj tehnic suportat de firmă pentru perioada 10-11 noiembrie și din 12 noiembrie șomaj tehnic indemnizat de stat.

Lasa un comentariu

Adresa de email nu va fi publicata. Campurile obligatorii sunt marcate cu *