Proiect norme de aplicare cod fiscal

22 Jun 2012 | Legislatie | 2 comentarii710 vizualizari

stilouMinisterul Finanțelor a publicat proiectul de modificare a normelor de aplicare a codului fiscal. Cum ultimele modificări au generat discuții aprinse, mai ales la cheltuieli și la TVA aferente cheltuielilor de întreținere, funcționare și utilizare a vehiculelor rutiere cu masă mai mică de 3500 kg, toată lumea aștepta aceste norme.

Iată că proiectul a apărut și, din experiența anilor anteriori, sunt slabe șanse ca acestea să sufere modificări semnificative.

Așadar, să vedem, pe scurt, ce spun acestea.

Legat de deducerea cheltuielilor și a TVA pentru vehicule rutiere:

limitarea dreptului de deducere se va aplica numai pentru acele vehicule rutiere ce nu sunt utilizate exclusiv în scopul activității economice.

– ce înseamnă utilizare în scopul activității economice? Înseamnă, fără a avea un caracter limitativ, conform normelor respective, următoarele: deplasări in ţară sau în străinătate la clienți/furnizori, pentru prospectarea pieţei, deplasări la locaţii unde se află puncte de lucru, la bancă, la vamă, la oficiile poştale, la autorităţile fiscale, utilizarea vehiculului de către personalul de conducere în exercitarea atribuţiilor de serviciu.

– atenție! deținătorul sau utilizatorul vehiculului, după caz, are obligația de a demonstra că îndeplinește toate condițiile legale pentru exercitarea deducerii. Adică, va trebui să demonstrați, cu documente, utilizarea exclusivă a vehiculului pentru activitatea economică. Dacă dintr-un singur document rezultă că ați folosit vehiculul în alte scopuri sau documentele întocmite nu sunt corect întocmite sau sunt insuficiente, veți pierde dreptul de deducere pentru toate cheltuielile și TVA aferent acestora legate de vehiculul pentru care nu reușiți să demonstrați utilizarea exclusivă în scopul activității economice. Demonstrarea se va face pentru fiecare vehicul în parte, nu pe ansamblul lor, dacă aveți mai multe.

– limitarea dreptului de deducere a cheltuielilor și TVA aferent se va aplica oricăror cheltuieli atribuibile direct unui vehicul. Ce înseamnă asta? Că limitarea dreptului de deducere se va aplica pentru cheltuieli cu reparații, întreținere, lubrifianți și combustibili, dar și pentru impozite și taxe achitate pentru acestea, rovignetă, asigurare obligatorie sau facultativă, diferențe de curs, dobânzi și comisioane facturate de firmele de leasing, dobândă bancara în cazul achiziției vehiculului cu finanțare de la bancă. Nu reprezintă cheltuieli legate de vehiculele aflate în proprietatea sau în folosinţa persoanei impozabile orice cheltuieli care nu pot fi direct atribuibile pentru un anumit vehicul. În rest, asupra tuturor se poate aplica limitarea sau este obligatorie limitarea, după caz.

– ce documente trebuie să dețineți pentru a vă exercita dreptul de deducere, fie el și limitat, a cheltuielilor și a TVA? Normele spun că trebuie să dețineți documentele prevăzute de lege. Concret e vorba de factură sau, în lipsa acesteia, bon fiscal însoțit de notă de recepție sau decont de cheltuieli. Dar, suplimentar, pentru a putea deduce integral cheltuielile și TVA aferent, se cere întocmirea foii de parcurs. Acest document, nereglementat în legislația din România, trebuie să conțină minim următoarele informații: categoria de vehicul utilizat, scopul şi locul deplasării, kilometri parcurşi, norma proprie de consum carburant pe kilometru parcurs.

– din codul fiscal a dispărut, de la excepții, transportul personalului la și de la locul de desfășurare a activității. Dar e interesant că, totuși, normele tratează acest caz distinct. Și față de modul anterior de tratare a acestei situații acum îl detaliază și chiar îl explică.

– culmea este că dacă vehiculele sunt

b) vehiculele utilizate de agenţii de vânzări şi de achiziţii;
c) vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru
serviciile de taximetrie;
d) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru instruire
de către şcolile de şoferi;
e) vehiculele utilizate pentru închiriere sau a căror folosinţă este transmisă în cadrul
unui contract de leasing financiar sau operaţional;
f) vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial.

utilizarea acestora şi pentru uz personal este considerată neglijabilă cu excepţia situaţiei în care se poate face dovada unei practici abuzive

– dacă vehiculele fac parte din categoriile de vehicule exceptate, atunci utilizarea lor în situațiile exceptate va trebui demonstrată, avându-se în vedere obiectul de activitate al persoanei impozabile şi în funcţie de fiecare situaţie în parte din alte documente cum sunt: dovada că persoana impozabilă are personal angajat cu calificare în domeniile prevăzute de excepţii, foile de parcurs care trebuie să conţină cel puţin elementele minime obligatorii enumerate anterior, precum şi orice alte dovezi suplimentare care pot fi furnizate.

– în concluzie: dacă doriți să deduceți integral cheltuiala și TVA aferent acesteia, trebuie să vă îngropați în hârtii.

– dacă nu puteți sau nu doriți să întocmiți acte ce să demonstreze utilizarea vehiculului în scopul activității economice, puteți aplica limitarea dreptului de deducere la 50%, fără a fi nevoie să mai demonstrați utilizarea în scopul activității economice a vehiculului respectiv. Adică, nu veți mai întocmi foaie de parcurs, delegații, ordine de deplasare, etc. Va fi suficient să dețineți documente legale pentru a putea înregistra cheltuiala și TVA

– cum se calculează? Au venit în sfârșit cu precizări fiscale referitoare la tratamentul TVA pentru care se pierde dreptul de deducere, în cazul în care se aplică limitarea dreptului de deducere. Acum se spune clar că doar 50% din acesta va fi cheltuială nedeductibilă.

Exemplu de calcul: să presupunem că o entitate cumpără carburanți în valoare de 1000 lei cu 24% TVA, adică 240 lei și limitează dreptul de deducere al cheltuielii cu carburanții.

Se va înregistra astfel:

6022

=

401

1000

4426

=

401

240

6022

=

4426

120

Se va determina suma deductibilă adunându-se valoarea fără TVA a carburanților și TVA pentru care s-a pierdut dreptul de deducere (devenind astfel taxă nerecuperabilă) și se va aplica procentul de 50% la suma rezultată.

În exemplul nostru: valoarea fără TVA a carburanților este 1000 lei + 120 lei TVA pentru care se pierde dreptul de deducere = 1120 lei. Ca urmare, suma deductibilă a cheltuielilor cu carburanții va fi  560 lei (1120 lei x 50%).

În codul fiscal de până acum și în normele de aplicare a acestuia, această precizare, mă repet: a tratamentului fiscal din punct de vedere a recunoașterii ca o cheltuială deductibilă, al TVA pentru care s-a limitat dreptul de deducere nu a existat.

Normele de aplicare aduc precizări și modificări la normele de aplicare a art.152 și 153 din codul fiscal legate de plafonul de scutire și ajustările ce se pot efectua, precum și de modul de înregistrare fiscală a persoanelor impozabile.

Se aduc precizări legate de perioada fiscală, introducându-se, ca excepție semestrul și anul ca perioade fiscale pentru anumite situații.

2 comentarii

  1. Concluzia ta este logica si corecta: aplicam limitarea dreptului de deducere la 50% si nu mai trebuie sa mai demonstram nimic.

  2. Iata insa fraza ce va da fiori medicilor, notarilor, contabililor …:
    “Pentru contribuabilii care desfăşoară activităţi impuse în sistem real, încadrarea în categoria persoanelor obligate să se asigure se face în funcţie de venitul realizat în anul precedent.”

    Concluzia: angajati-va urgent!
    Poate reusiti sa beneficiati de exceptia de la art. 296’21 al (2).

Lasa un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *