Poporul are avocat?

29 Oct 2013 | Diverse | 1 comentarii634 vizualizari

sigl_avpDa? Atunci unde este avocatul poporului? Păi, se pare că e în vacanță. Aproape permanentă. Ori nu știe ce acte adoptă guvernul sau nu este consecvent cu propriile opinii și principii. Sau, mai rău, nu-l interesează.

CCR a declarat unele prevederi ale ordonanței emise de guvern, 91/2013, cea care adopta codul insolvenței, ca fiind neconstituționale.

Ceea ce frapează însă este argumentația folosită de avocatul poporului pentru a demonstra neconstituționalitatea ordonanței.

Să vedem:

 

Avocatul Poporului arata, în sesizarea sa, că potrivit articolului 1, alineatul 5 din Constituție, ("În România, respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor este obligatorie"), "se instituie o obligație generală, impusă tuturor subiecților de drept, inclusiv puterii executive care, în activitatea de legiferare, trebuie să respecte Legea fundamentala a țării și să asigure calitatea legislației. Este evident că pentru a fi aplicat in înțelesul său, un act normativ trebuie să fie precis, previzibil și totodată sa asigure securitatea juridica a destinatarilor săi.
…..
În activitatea de elaborare, modificare sau abrogare a unor acte normative, care conțin norme de procedură, principiul securității juridice trebuie privit in întreaga sa dimensiune, cuprinzând, în principal, următoarele exigente: neretroactivitatea legii, accesibilitatea și previzibilitatea acesteia. (…) Este evident că pentru a fi aplicat în înțelesul său un act normativ trebuie să fie precis, previzibil și totodată să asigure securitatea juridică a destinatarilor săi", se arata in sesizare.
De asemenea, Avocatul Poporului subliniază, în sesizarea sa, că principiul previzibilității impune ca autoritățile publice să normeze relațiile sociale prin adoptarea de acte normative care să intre in vigoare, în cazuri justificate, după trecerea unei perioade rezonabile de timp, astfel încât să permită oricărei persoane să poată recurge la consultanță de specialitate în vederea adoptării unei atitudini potrivite. Lipsa unei asemenea exigente a normelor juridice determină o nesiguranță a raporturilor juridice, care poate avea ca efect vătămarea drepturilor subiecților de drept vizați de ipoteza normei legale. Totodată, asigurarea securității juridice trebuie observată cu mai mare strictețe în cazul regulilor cu implicații și consecințe financiare, încât cei vizați de acestea să cunoască precis întinderea obligațiilor impuse. (…)

Sună bine, nu-i așa? Atunci, de ce, aplicând aceleași principii de drept, avocatul poporului nu s-a pronunțat de-a lungul vremii în legătură cu modificările codului fiscal, mai exact față de acele modificări făcute peste noapte? Oare nu existau aceste principii? Au apărut între timp sau cum? Și dacă acestea sunt niște principii de drept, oare oficialilor din MF, din guvern în general, nu le spune nimeni despre ele că există?

Pentru că, între timp vedem iarăși că la nivelul MF încă nu e sigur dacă noul cod fiscal, rescris în totalitate, se va aplica de la 1 ianuarie 2014 sau la o dată ulterioară, iar dezbaterea dacă să se aplice de la 1 ianuarie 2014 sau nu e în cadrul grupurilor de lucru din MF și nu una publică.

Ipocrizia este evidentă și de aceea mă întreb: poporul are avocat?

1 comentariu

Lasa un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *