Nedumeriri șomaj tehnic. Azi partea a II-a, pentru PFA, II, IF, profesii liberale

02 Apr 2020 | Diverse, Legislatie | 160 comentarii1859 vizualizari
nedumeriri somaj tehnic

Acest articol conține informații relevante exclusiv pentru PFA, Întreprinderi Individuale, Întreprinderi Familiale, liber-profesioniști, beneficiari ai contractelor de mandat sau de administrare.

Pașii sunt similari și în cazul persoanelor fizice care obțin exclusiv venituri din drepturi de autor cu mențiunea că în cazul lor documentele care se întocmesc și se depun se regăsesc ca model în alt ordin pe care, dacă sunteți o astfel de persoană, îl puteți consulta aici. În același ordin regăsiți și ce anume trebuie anexat la cererea și declarația pe proprie răspundere.

Salariaților dvs care au contract de muncă suspendat în baza art.52 alin.1 litera c din codul muncii, statul, în anumite condiții, plătește acestora niște sume de bani cu titlul de indemnizație de șomaj. Modul de decontare a acelor sume destinate salariaților dvs NU face obiectul acestui articol.

Pentru salariați, veți regăsi aici informații relevante pentru a înțelege ce este șomajul tehnic și de ce există acum atâtea discuții despre el.

Dar dacă sunteți PFA sau titular al unei întreprinderi individuale ori a unei întreprinderi familiale și dacă:

 • ați fost obligați de stat să închideți temporar pe perioada declarată ca fiind stare de urgență, sau
 • nu ați fost obligați de stat să închideți temporar, dar urmare a efectelor epidemiei activitatea dvs a întreruptă de către dvs din proprie inițiativă din diverse motive.

atunci, în baza OUG 30/2020  modificată și completată prin OUG 32/2020 puteți solicita statului plata unei indemnizații, conform legii.

Cine se încadrează în cele două categorii de mai sus?

În prima categorie de persoane se încadrează – persoane fizice care au autorizație ca PFA, II, IF, etc în unul din domeniile prevăzute în Ordonanța Militară 1/2020 și anume: baruri, cafenele, îngrijiri corporale (maseuri, coafeze, manichiuriste, frizeri – de la data de 18 martie 2020.

În cea de-a doua categorie de persoane se încadrează oricare altă persoană fizică autorizată, II, IF, liber-profesionist care poate demonstra că activitatea sa i-a fost afectată de efectele epidemiei actuale și că începând cu data de 16 martie 2020, dată de la care a intrat în vigoare starea de urgență în România, și-a întrerupt activitatea.

Așadar, dacă activitatea dvs a continuat, chiar la un nivel redus, nu vă încadrați în nici una din aceste categorii! Spre exemplu – aveți un magazin și totuși mai aveți activitate în perioada declarată ca fiind de urgență, nu vă calificați pentru depunerea acestei cereri.

Care este cuantumul sumei decontate de stat?

Statul va plăti, la cererea persoanelor, o sumă de 4072 lei lunar. Suma reprezintă 75% din salariul mediu brut pe economie, care în anul 2020 a fost stabilit la 5429 lei. Suma se va plăti proporțional cu numărul de zile lucrătoare din perioada declarată ca stare de urgență.

De exemplu, presupunând că sunteți PFA cu activitate în domeniul îngrijirii corporale și că începând cu data de 18 martie 2020 ați închis activitatea ca urmare a dispozițiilor din Ordonanța Militară nr.1/2020, atunci indemnizația pe care o veți putea solicita va fi calculată astfel: 4072 lei sumă lunară / 22 zile lucrătoare din martie x 10 zile lucrătoare din perioada 18-31 martie, adică (4072 lei / 22 x 10) = 1851 lei.

Când se solicită sumele respective?

Sumele se pot solicita în primele 10 zile din luna curentă pentru luna precedentă. Astfel, pentru luna martie 2020, veți putea solicita sumele acestea în intervalul 01-10 aprilie 2020. Pentru luna aprilie le veți putea solicita abia în primele 10 zile din luna mai 2020.

Pot solicita aceste sume lunar de acum încolo?

Nu. Aceste sume se pot solicita doar dacă în luna anterioară a existat cel puțin o zi ca fiind declarată perioadă de stare de urgență.

În acest moment, în România, starea de urgență a fost declarată prin Decretul 195/2020, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 16 martie 2020.

Presupunând că această stare de urgență nu se va prelungi, veți putea solicita aceste sume, la plată doar așa:

 • până la 10 aprilie 2020, pentru luna martie – pentru o perioadă cuprinsă între 18 martie 2020 și 31 martie (4072 lei / 22 zile x 10 zile = 1851 lei)
 • până la 10 mai 2020, pentru luna aprilie – pentru o perioadă cuprinsă între 1 aprilie și maxim 14 aprilie inclusiv 2020 (4072 lei / 20 zile x 10 zile = 2036 lei

Dacă starea de urgență se va prelungi, tot prin decret prezidențial, dincolo de data de 14 aprilie 2020 – posibilitate perfect legală – până la data de 30 aprilie 2020 de exemplu, atunci, până la 10 mai 2020 veți putea solicita suma de 4072 lei corespunzătoare unei luni întregi, iar începând cu iunie 2020 nu veți mai putea solicita nimic, pentru că începând cu mai 2020 nu ar mai exista restricții de nici un fel și v-ați putea continua activitatea.

Cine solicită aceste sume?

Persoana fizică autorizată, titularul Întreprinderii Individuale, al IF, liber-profesionistul, a căror activitate a fost afectată de efectele epidemiei.

Nu altcineva în numele lui.

Cui mă adresez pentru plata sumelor și ce documente trebuie să întocmesc pentru încasarea sumelor respective?

Plata indemnizației respective este făcută de ANPIS prin agențiile sale județene (AJPIS – Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială).

Cererea de plată se va trimite la AJPIS exclusiv prin mail la adresele de mail corespunzătoare județului dvs. Adresele de mail puse la dispoziție de către ANPIS sunt de forma:

plati.covid.județ@mmanpis.ro (de exemplu: pentru județul ALBA – plati.covid.ab@mmanpis , pentru județul BIHOR – plati.covid.bh@mmanpis etc.)

Pentru plata sumei respective, persoana va trebui să întocmească următoarele documente:

 1. o cerere întocmită conform modelului de aici
 2. o declarație pe proprie răspundere întocmită conform modelului din același ordin – disponibil în linkul de la pct.1

ATENȚIE! Trebuie să dețineți un cont bancar deschis pe numele dumneavoastră în care AJPIS să vă poată vira sumele de bani solicita. Plata lor NU se face în numerar!

Formulare PDF care se pot edita cu Adobe Reader sau un editor de documente de tip Microsoft Word se pot descărca de aici:

 1. cererea – link direct
 2. declarația pe proprie răspundere – link direct

Pașii concreți sunt:

 1. se completează cererea cu toate datele solicitate și se semnează. Dacă dvs. ca persoană fizică dețineți un certificat digital calificat atunci puteți semna și electronic documentul respectiv. Dacă nu aveți certificat digital, listați cererea, o semnați olograf (adică o semnați cu pixul, manual) apoi scanați documentul astfel semnat. ATENȚIE! Trebuie să completați datele solicitate în acea cerere cu date corecte și complete!
 2. se completează declarația pe proprie răspundere și similar cererii o listați, o semnați olograf și o scanați, ori dacă dețineți certificat digital calificat o puteți semna cu acel certificat.
 3. scanați sau pregătiți o fotografie a actului dumneavoastră de identitate.
 4. scanați sau pregătiți o copie electronică generată de bancă dacă aveți posibilitatea de a obține extrase de cont în format electronic prin internet banking de la banca la care aveți deschis contul ca PFA sau al dvs ca persoană fizică.
 5. asigurați-vă că documentele de mai sus sunt completate corect și complet și că sunt lizibile,
 6. transmiteți toate documentele – cererea completă și semnată, declarația pe proprie răspundere completată și semnată, copia actului de identitate și a extrasului de cont, pe adresa de mail pusă la dispoziție de către AJPIS

Alte aspecte:

1. semnarea cu certificat digital calificat NU este obligatorie. Ea este posibilă, dar NUMAI dacă dvs, ca persoană fizică dețineți un astfel de certificat.

2. Poate semna altcineva documentele? NU!
Dacă sunteți PFA, de exemplu, și ați apelat la serviciile unui contabil care vă depune anumite declarații fiscale la ANAF, semnate digital, atunci acel contabil NU vă poate semna cu certificatul său digital documentele de mai sus pe care trebuie să le trimiteți la ANPIS. Vă poate ajuta la completarea lor, dar în nici un caz nu le va putea semna el în numele dvs.

3. lipsa semnăturii digitale poate duce la refuzul plății? NU! Dacă cererea și declarația pe proprie răspundere sunt semnate olograf și sunt completate corect, atunci nu veți avea nici o problemă.

4. extrasul de cont poate fi al altei persoane? NU.

5. declararea în fals că activitatea a fost întreruptă, constatată la o dată ulterioară la un eventual control, poate atrage răspunderea dvs penală precum și restituirea sumelor primite de la bugetul de stat. Așadar vă îndemn la responsabilitate atunci când depuneți aceste cereri.

160 comentarii

 1. “Pentru persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale (II) și familiale (IF),profesii liberale (PF)

  Fisierul complet va contine: cererea semnata + copie CI +declaratia pe propria raspundere semnata + extras de cont al PFA,II,IF,PF, dupa caz”

  1. Deci contul bancar trebuie sa fie deschis pe PFA, II, IF si nu cont personal al titularului!!!
  2. La IF-uri nu este reglementat daca pot lua ambii asociati familiali sau doar unul?!

  Multumesc!

  1. 1. Solicitarea nu are nici o bază leagă! Legea cere ca persoana să furnizeze un cont bancar și câtă vreme titularul contului este persoana fizică nu ar trebui, legal, să fie vreo problemă.
   2. IF este un tot unitar și solicitarea o depune cel care e desemnat prin contractul de asociere ca fiind reprezentantul IF.

 2. Cont pe PFA obligatoriu!
  “Buna ziua!
  Cererea dv nu a putut fi prelucrata deoarece:
  – contul bancar este pe persoana fizica si nu pe Cabinet individual.
  Rugam trimiteti documentul corect pe aceeasi adresa de email.
  Multumesc.”

  1. Solicitarea nu are nici o bază leagă! Legea cere ca persoana să furnizeze un cont bancar și câtă vreme titularul contului este persoana fizică nu ar trebui, legal, să fie vreo problemă.

 3. Am inteles de alti colegi ca musai contul bancar sa fie pe PFA /II (CUI) si nu pe CNP , ca le-au transmis ca nu e bun contul

  1. Da și eu. Dar am și feedback că a fost ok. Mai mult, știi și tu la fel de bine ca mine că solicitarea nu are nici o bază leagă. OUG 30/2020 modificată prin OUG 32/2020 cere ca persoana să furnizeze un cont bancar și câtă vreme titularul contului este persoana fizică nu ar trebui, legal, să fie vreo problemă. Pentru că este irelevant că este deschis ca PFA sau ca persoană acel cont.

  1. Orice persoană PFA, profesie liberală în cazul dvs, care a întrerupt activitatea ca urmare epidemiei poate depune o astfel de cerere. Legea nu pune restricții, în acest moment persoanelor care sunt autorizate, dar în același timp sunt și salariate sau pensionare, în obținerea acestei indemnizații.

 4. In cazul unei PFA-cosmeticiana- cu activitatea inchisa temporar in urma masurilor luate in perioada situatiei de urgenta, s-a transmis in 01.04.2020 documentatia catre AJPIS Brasov si acestia au raspuns ca nu accepta extras de cont bancar pe numele persoanei fizice, doar cont bancar deschis special pentru PFA. Faptul ca din 01.04.2020 pana in 02.04.2020 au schimbat si formularele, mai exact modul de incarcare al acestora in pdf-ul agreat…asta este alta poveste, de fapt aceeasi poveste romaneasca.
  Multumim Saga pentru tot ce faceti

  1. Solicitarea nu are nici o bază leagă! Legea cere ca persoana să furnizeze un cont bancar și câtă vreme titularul contului este persoana fizică nu ar trebui, legal, să fie vreo problemă.

 5. Buna seara. Daca II-ul este suspendat pe perioada starii de urgenta, trebuie sa depunem declaratia unica in 30 de zile?

 6. Ma gandeam, ca daca inspectorii nostrii fiscali, considera aceasta pauza, o suspendare, atunci ar trebui depusa declaratia unica, conform codului fiscal. Dar cred ca trebuie sa i-au eu o pauza, ca m-au cam ametit ordonantele astea in ultimele zile:)).
  Multumesc!

 7. Mulțumesc pentru articol. Coerent și la obiect, ca de obicei.

  Am o nelămurire: cum dovedesc că am suspendat activitatea?
  Sunt PFI, medic oftalmolog și am contracte de colaborare cu mai multe clinici.
  Din 13 martie s-au închis toate și stau acasă, dar pe 1 aprilie am facturat și încasat cval serviciilor prestate între 1 și 13 martie.
  Cum pot dovedi la un eventual control, peste 2-3 ani că am stat acasă? Să fac acte adiționale de suspendare pentru toate contractele de prestări servicii încheiate cu clinicile?
  Mulțumesc

  1. Un act, un acord între părți din care să rezulte asta, o notificare din partea clinicilor cu care colaborați din care să rezulte că din cauza epidemiei au decis să întrerupă temporar activitatea, etc. Faptul că data facturilor este ultima sau prima zi din luna prestării serviciilor sau luna următoare, nu înseamnă neapărat că ați lucrat toată luna.

 8. Buna seara! Daca o persoana, care are si PFA afectata de efectele epidemiei, a fost angajata la un SRL si acum beneficiaza de indemnizatie de somaj, poate beneficia de aceasta indemnizatie de 75% din salariul mediu? Multumesc!

  1. Da, nu există, în acest moment, vreo interdicție pentru astfel de cazuri. Condiția de bază este ca activitatea PFA să fie întreruptă din cauza epidemiei.

 9. Ce intelege legiuitorul (Guvernul) prin “intreruperea activitatii”. Care sunt criteriile pe baza carora activitatea unui PFA (liber profesionist) poate fi considerata ca fiind intrerupta sau nu ?
  Nu am gasit in OUG 32/2020 nici o lamurire in acest sens. Puteti sa ma lamuriti dvs, va rog ?
  Caz concret: In perioada 16.03 – 31.03.2020 nu am emis facturi, nu am emis chitante, nu am achizitionat bunuri in scopul desfasurarii activitatii. Am doar doua incasari prin banca pt facturi emise in 05 martie 2020 pt lucrari efectuate in februarie 2020.

  1. Nu prevede pentru ca dovada trebuie făcută de persoana respectivă și motivele pot fi total diferite de la caz la caz.
   Spre exemplu – comerț – nu mai are vânzări. În cazul prestărilor chiar și o notificare emisa clienților sai primită de la aceștia din care să rezulte că în acea perioadă serviciile persoanei nu se pot efectua. Etc.
   Faptul că ați încasat facturi emise anterior nu înseamnă că ați continuat activitatea.

 10. Titularul unui CMI-stomatologie care este pensionar ,are salariati pentru care a depus documente la AJOFM ,poate solicita pentru dansul acesta indemnizatie la APPIS?Multumesc.

 11. Va rog daca puteti sa ma lamuriti. O persoana fizica (nu PFA, II sau alta forma de organizare) care obtinea venituri doar in baza unui contract de drepturi de autor pentru niste picturi in valoare de 26640 lei in perioada 15 februarie-15 mai iar prima plata trebuia facuta numerar in 1 aprilie dar din 16 martie i s-a incetat activitatea poate depune cerere la AJPIS?

  1. Da, dacă poate demonstra că a întrerupt total activitatea după data de 16 martie 2020 și că întreruperea este datorată epidemiei/instituirii stării de urgență.

 12. Un medic stomatolog desfasoara activitatea printr-un SRL, dar are si un contract de munca la o alta societate. Poate beneficia de somaj tehnic ca angajat si de acel somaj tehnic ca persoana fizica (a primit un email de la Colegiul Medicilor Stomatologi in care se face referire la faptul ca si asociatii societatilor medicale beneficiaza de somaj tehnic). Multumesc

  1. În calitate de asociat unic, categoric nu. Poate ca administrator neremunerat prevăzut de statut, dar și aici opiniile sunt împărțite, iar din informațiile mele AJPIS susține că nu.

 13. Buna ziua. Am depus vineri cererea pt indemnizatie. In declaratia pe proprie raspundere am declarat gresit ca activitatea a fost intrerupta in 10.03.2020 in loc de 14.03.2020.
  Ce ma sfatuiti sa fac? Trebuie sa trimit din nou cererea in care sa trec data corect sau sa las asa? Normal activitatea ar trebui intrerupta total din 16.03.2020

  1. Indemnizația se acordă numai dacă activitatea a fost întreruptă urmare a epidemiei și numai pentru perioada declarată ca stare de urgență. Starea de urgență este declarată doar din data de 16 martie.
   Probabil veți fi contactat de către AJPIS pentru a corecta în acest sens.

 14. Buna ziua,

  In calitate de reprezentant legal al unei II, am dreptul la somaj tehnic, dar din cate am citit in oug 32/26.03.2020, trebuie sa retin impozit si contributii de asigurari sociale si asigurari sociale de sanatate. Aceste contributii le voi declara in declaratia unica sau in D112.

  1. În cazul dvs, nu aveți nici o obligație. Ceea ce ați citit este aplicabil salariaților.
   Pentru plățile efectuate către PFA, II, etc, AJPIS va fi instituția care va calcula, reține și declara sumele reprezentând contribuții sociale și persoana va încasa suma netă.
   Acea sumă nu se va cuprinde în venitul impozabil al persoanei în declarația unică.

 15. Bună ziua! Mulțumim de efortul de a posta aceste informații! Am o firmă de prestări servicii video însă fără angajați. Banii* care intră în firmă sunt luați prin dividende de către cei doi asociați. (*singura sursă de venit de altfel). Ultimul contract alt firmei s-a suspendat, pe perioada minune prin care trecem, oficial între firma mea prestatoare și cea beneficiar… există vreo formă de ajutor fiscal în acest caz? Mulțumesc!

  1. Nu.
   Exista o discuție dacă administratorii unei societăți comerciale, neremunerați în baza unui contract de mandat sau de administrare, pot fi încadrați la ceea ce OUG 30/2020 modificată prin OUG 32/2020 definește ca “alți profesioniști” și din ce înțeleg eu poziția oficială este că nu s-ar încadra în acea categorie.

 16. Buna seara,intrebarea mea este daca un medic stomatolog titular Cabinet Medical Individual mai are venituri din chirii poate solicita indemnizatia de la AJPIS?

  1. Da dacă ați întrerupt activitatea din cauza epidemiei, după data de 16 martie. Întreruperea trebuie să fie completă. Nu contează dacă aveți venituri din alte surse cum este cea indicată de dvs (venituri din chirii). Indemnizația respectivă este o compensare a faptului că activitatea independentă a dvs a fost întreruptă total, după data de 16 martie 2020, urmare a contextului actual.

 17. Buna seara! Sunt medic stomatolog cu PFI și nu am deschis in banca un cont pentru acesta! Mi se pot trimite banii in contul meu personal? Țin sa Menționez ca la banca pentru deschiderea unui cont mi-au spus ca am nevoie de un certificat constatator de la Registrul Comerțului, însă eu am deschis PFI-ul la ANAF, nu sunt înregistrată la Registrul Comerțului!
  Va mulțumesc!

  1. Din ce înțeleg, nu. Asta deși este complet ilogic și se folosesc de argumente care nu sunt adevărate.
   Întrebați la altă bancă pentru că răspunsul lor este complet eronat sau cereți informații direct de la call centerul acelei bănci întrucât persoana care v-a comunicat că este necesar acel certificat constatator fie nu a înțeles despre ce este vorba fie este complet nepregătită. Eu, am un cabinet de contabilitate ca persoană fizică – profesie liberală, care, similar, nu este înregistrat la ONRC ci doar la ANAF și am cont bancar pe cabinet bine mersi. Nici nu s-a pus problema să prezint certificat constatator de la ONRC.

 18. Buna ziua, am o nelamurire si mi-ar fi de mare folos un sfat. Am PFA cu contract de colaborare laborator dentar eu am stopat lucrarile din data de 17 martie dar faptul ca in 22 a luni s-a dat ordonanta prin lege cum ca medicii stomatologi sa intrerupa activitatea pe starea de urgenta drept urmare daca ei nu lucreaza nici noi nu avem de lucru… Intrebarea mea este daca depun pe luna asta cererea din ce data e mai bine sa pun din 17 sau 22 iar daca pun din 22 mai are rost sa depun sau mai bine imi vad de treaba si depun doar pe luna aprilie? Multumesc.

  1. De la data la care ați întrerupt activitatea dvs ca PFA, după data de 16 martie. Dacă ați întrerupt total activitatea după 17 martie, treceți 17 martie. Asta trebuie să se vadă din documentele dvs.

 19. Buan ziua, revin cu o intrebare: Daca un titular PFA are contract de munca activ la un angajator-institutie de stat, dar pe PFA nu mai are activitate datorita starii de urgenta(prestatii artistice), poate beneficia de aceasta indemnizatie de la AJPIS (pt activitatea PFA-ULUI)? Va multumesc mult!

  1. Cel desemnat reprezentant al IF depune cererea. Se primește o singură indemnizație din ce știu eu, dar mai bine întrebați direct la AJPIS.

 20. Buna ziua ,
  Am un PFA cod CAEN 7112 , pot solicita ajutor de somaj la AJPIS daca ultima factura emisa(prestari servicii) a fost in data de 30.12.2019 , in perioada 01.01.2020 -16.03.2020 , nu am incheiat niciun contract , nu am emis facturi si nu am cumparat bunuri pentru activitatea PFA , dar se presupune ca incepand cu luna aprilie puteam incheia un contract de presari serviciu …
  In cazul in care ma incadrez , cum se poate justifica la un eventual control ( nu sa emis facturi …)

  Multumesc !

  1. Dvs trebuie să faceți dovada cu orice mijloc de probă că activitatea a fost întreruptă din cauza acestei epidemii. Argumentul că de la 1 aprilie ați fi putut lucra, dar fără nici un document care să vă susțină afirmațiile este unul care se invalidează implicit.

 21. Buna ziua! Indemnizatiile platite de AJPIS se trec pe statul de salarii din martie 2020? Se vireaza de catre AJPIS suma bruta sau se scade cas si cass si vireaza suma neta?

  1. Vă referiți la PFA sau la cine anume? Ca PFA nu aveți nici o obligație în acest sens, nici nu are rost de discutat despre stat de salarii aici.

 22. Buna ziua,
  Sunt angajat la o firma si am fost in somaj tehnic in perioada 24.03.28.03.2020.
  Am si PFA.
  Se poate sa obtin si ca PFA somaj?
  Va multumesc!

  1. Da, dacă ați întrerupt activitatea, ca PFA, după data de 16 martie din cauza acestei epidemii și la un control ați putea demonstra acest lucru.

 23. Buna ziua,
  Avem o pensiune intr o zona unde turismul este sezonier si de sarbatorile de iarna si pascale!
  Anul 2020 nu am avut activitate deloc .
  Pentru sarbatorile Paste 2020 , s a facut o rezervare de catre un grup de turisti prin telefon si prin mesaj scris pe telefon, fara plata avans!
  Intrebarea este daca pot solicita acest ajutor de 4000 , conform ordonantei pe luna aprilie 2020 , deoarece turisti si au anuntat renuntarea la cazare , cum de altfel era obligatoriu?!
  Va multumesc anticipat!

 24. Buna seara, cu on intrebare va deranjez.

  Data limita care este? Vad ca in lege scrie ” până pe data de 10 a lunii curente”. Este inclusiv ziua de 10 sau pana la sfarsitul zilei de 9?

  Va multumesc

 25. Revin la intrebarea anterioara cu pensiunea , suntem inregistrati ca II individuala , dar intrebarea a fost tocmai aceasta dovedire , pot sa dovedesc cu mesaj pe telefon , sau la eventual la un control se poate suna direct pe turisti , dar aceasta dovada sta in picioare , e legala?!

  1. Nu știu să vă spun ce proceduri de control vor fi utilizate. Nu cred că acestea vor fi făcute publice, dar în opinia mea orice mijloc de probă este în regulă. Fie el un SMS, un mail, un mesaj pe un soft de mesagerie.
   Și în cazul în care un eventual organ de control nu ar accepta o astfel de probă deși nu văd de ce nu ar face asta, puteți folosi orice mijloc de probă în instanță.

 26. Plata sumelor aferente somajului tehnic Covid19 de la angajator catre angajati se face in cele 3 zile. Dar e OBLIGATORIU ca aceasta plata sa se faca in conturi ale angajatilor sau se accepta si plata in numerar?

  1. Legea nu obligă la o modalitate de plată anume. Dacă faceți plata în numerar este necesar să aveți documentele de plată și înregistrarea lor în termen de 3 zile de la încasare.

 27. Buna ziua,
  Sunt angajat cu contract de munca intr-o tara din spatiul UE, in contract este specificat ca locul de desfasurare al activitatii este in Romania si ca taxele le platesc local, contractul este declarat si inregistrat la ANAF pe persoana fizica cu CNP, taxele le platesc integral la ANAF in baza CNP-lui nu a CUI-lui prin depunerea declaratiei 112.
  De la 1 aprilie am fost informat de catre angajator ca activitatea firmei se intrerupe pe o perioada de 4 luni din cauza Covid-19.
  In acest caz, pot fi incadrat la plata indemnizatiei de somaj tehnic in urma OU, si daca da in ce categorie ?
  Multumesc.

  1. Angajatorul este înregistrat în România? Dacă da vi s-a suspendat contractul de muncă, conform legii române?

 28. @Cristi
  Nu, angajatorul nu este din Romania, si nu detine numar in registrul comertului in Romania.
  Contractul s-a suspendat urmare a impactului national si international al pandemiei COVID-19, cu efecte directe asupra contractelor existente ale companiei, cu clienti externi din afara spatiului UE.

  1. Este înregistrat fiscal în România. Asta vă întrebam de fapt? Este declarat contractul la ITM în România? De către acel angajator? Dacă da, atunci tot el trebuie să înregistreze o suspendare de contract de muncă la ITM în România, în baza codului muncii din România. Altfel nu puteți încasa acea indemnizație de la buget. Tot angajatorul este cel care după încasarea indemnizației va face demersurile pentru plata ei și reținerea taxelor datorate statului.

 29. Cont pe PFA
  Dosarul dvs. a fost prelucrat si este incorect.Nu ati atasat extras
  cont deschis pe PFA, alocat CIF/CUI mentionat in cerere.Nu facem
  plati in conturi personale. Respins.
  AJPIS CONSTANTA : 13.04.2020

 30. Eu sunt curios cum se va face declararea si plata retinerilor reprezentand contributii sociale si impozit pentru PFA-uri si II-uri.

 31. Am suspendat contractele pana la 30.04.2020 somaj tehnic, acum daca prelungesc suspendarea fac incetare suspendare si deschid alta suspendare in revisal sau fac corectie data incetare suspendare?

 32. Calculul se face astfel:
  4072/nr. zile calendaristice din luna pentru care se face solicitarea*nr. de zile calendaristice in care activitatea a fost intrerupta

  Ex pt luna martie
  4072/31*nr. de zile de intrerupere a activitatii din perioada 16-31.03.2020

 33. Buna ziua,

  In cazul in care societatea, firma de constructii cu facilitati,are o parte din salariati in somaj tehnic conform OUG 30 in perioada 01-16 aprilie, dar nu se doreste solicitarea acestora de la stat, cum facem inregistrarea in stat? Se mai face stat separat, sau se inregistreaza si se plateste normal pe statul aferent lunii aprilie?
  Am vazut ca daca am cere recuperarea banilor pe statul aferent apar acordate facilitatile, adica nu am plati sanatate si impozit. Inteleg ca am dreptul in continuare la facilitati.
  Va multumesc!

  1. Operați “Șomaj tehnic” simplu nu “Șomaj tehnic OUG30” și vor apărea pe statul de salarii din luna în care s-a operat acea suspendare.

 34. Buna ziua,

  La un salariat in somaj tehnic ce are salariul mai mare si angajatorul vrea sa suporte diferenta pana la 75% cum inregistrez in stat aceasta diferenta ? In momentul acesta apare doar suma plafonata.
  Multumesc!

 35. Buna ziua!
  Am trimis actele si am primit ca raspuns faptul ca nu am trimis contul atasat PFI-ului, ci contul personal. Am citit mai sus ce ati scris dumneavoastra, si anume, ca nu este nevoie de un cont atasat Pfi-ului. Cum putem proceda in situatia aceasta?
  Si inca o mentiune. Cabinetul cu care am colaborat mu vira banii in cont. Ce ar trebui facut in aceasta sutuatie? Va multumesc!

  1. Eu continui să susțin că solicitarea lor este incorectă. Nu au nici o justificare legală, argumentul folosit de ei că nu se pot plăti bani publici în cont personal fiind unul evident fals, drept dovadă indemnizația pentru concediul de creștere a copiilor care este plătit din bani publici direct în contul personal al celor beneficiarilor.
   Deschideți cont pe PFA dacă doriți.

 36. Un salariat in constructii cu salariul brut 3500 aflat in somaj tehnic va avea realizat 2625. Mentionez ca firma nu va solicita somajul tehnic de la stat. Va mai beneficia de faciliatile din constructii? Am intocmit statul de plata si se opereaza cu facilitati…

  1. Da.
   Nu. Asta de ieri. Nu se acordă facilități pentru construcții pentru indemnizația pentru șomaj tehnic și nici pentru concediul pentru părinți. Prevederea este introdusă prin OUG 48/2020, la art.II

 37. Da, știu un PFA care a încasat banii pentru luna martie, iar sumele au fost calculate așa cum a spus Nicoleta mai sus: pe zile calendaristice. Rămâne deschisă problema contribuțiilor.

 38. Este a 3 oara cand mi se da mail ca nu am furnizat extras cont OFA desi am explicat ca NU exista o baza legala ca sa mi se ceara cont PFA si sa mi se refuze contul PF. Sunt intr-o situatie disperata deja. Am scris pe pagina de FB a ministrului muncii aceeasi solicitare se se clarifice ca putem primi banii in contul PF, si am fost BLOCATA. Exact cum auziti, am fost blocata! Cum este posibil asa ceva?!

 39. Hristos a inviat !
  Un PFA ( cabinet tehnica dentara)a primit ajutorul de la AJOFM aferent lunii martie si m-a intrebat cum/ ce declara si achita pentru acest somaj tehnic ; nu stiu ce sa-i raspund.
  Ma puteti ajuta ?

  1. Nu poate nimeni pentru că statul nu a făcut nimic în acest sens. Nu a reglementat asta încă. Probabil o va face în mai.

 40. BUna ziua!

  Detin un pfa si am trimis cererea pentru plata indemnizatiei atasand un cont personal, cum bine stiti aceasta a fost ulterior respinsa , intrebarea me e, mai sunt sanse sa primesc somajul tehnic pe luna mai daca imi deschid un cont pfa?

 41. Buna ziua !

  Am trimis cererea de somaj tehnic atasand un cont personal, afland azi ca cererea a fost respinsa deoarece nu am atasat un cont pfa, intrebarea mea e, daca deschid un cont pfa si retrimit cererea voi mai fi eligibil pentru a benificia de indemnizatia de pe luna martie?

  Va multumesc!

 42. Buna seara!
  Intreprindere individuala care nu are activitate din cauza situatiei de urgenta, dar titularul acestuia este angajat cu CIM la un alt domeniu la mai multe firme, poate sa ceara indemnizatia pt II?
  Multumesc!

 43. Buna. Intreprindere Individuala care are activitatea suspendata din cauza Covid19, titularul este si administrator al unui srl care a obtinut un fond UE si din 01.04 este si salariat cu CIM la firma la care este administrator unic, poate beneficia de indemnizatia acordata pentru II-uri? Multumesc frumos

 44. Buna ziua,

  Am PFA de traducator intrerupta, nu am emis facturi nu am avut nici incasari in perioada starii de urgenta. In schimb, am dat de potentiali colaboratori pentru viitor, birouri si agentii care vor avea nevoie de serviciile mele, evident la finalul perioadei, probabil incepand cu luna iunie.

  Pot semna contractul de colaborare cu ei de pe acum, daca nu emit facturi/ nu primesc sume/ nu lucrez practic deloc pe perioada aceasta? Sau ar fi in contradictie cu notiunea de intrerupere a muncii?

  Va multumesc!

 45. Buna seara!
  Se stie cand vor fi platite sumele aferente somajului tehnic pentru 16-30 martie?
  Eu mi-am verificat contul si am remarcat ca nu s-a facut plata.
  P.S. Nu am primit nicio confirmare sau infirmare de la AJPIS cu privire la aprobarea cererii de somaj tehnic.
  Multumesc!

  1. În mod normal ar trebui ca AJIPS să furnizeze, pe mail, un număr de înregistrare a cererii depuse la ei.
   Termenul de rambursare a banilor este de 10 zile de la primirea cererii. Dacă nu aveți mail de confirmare este recomandabil să sunați la dânșii și să clarificați situația.

 46. Buna ziua,va rog sa ma lamuriti daca administratorul unui PFA care are un contract de munca activ beneficiaza de indemnizatia prevazuta de OUG 32/2020.
  Multumesc frumis.

  1. Este angajat în altă parte? Da, beneficiază de indemnizație dacă nu are activitate pe acel PFA și motivul încetării activității este această epidemie încetând activitatea de la data de 16 martie încoace.

 47. Buna ziua ,referitor la indemnizatia pentru PFA conform OUG 32/2020 eu am primit raspuns de la AJIPS Timis ca in cazul in care reprezentantul legal al PFA are contract de munca activ NU beneficiaza de aceasta indemnizatie.Bună ziua,

  pantea.calin@mmanpis.ro
  To:corina.penea@yahoo.com
  Tue, Apr 28 at 10:01 AM
  Bună ziua,

  Referitor la speţa transmisă de dumneavoastră vă comunic următoarele:
  – dacă aveţi un contract individual de muncă activ, nu puteţi beneficia de indemnizaţia de sprijin în baza întreruperii activităţii pe pfa
  – dacă angajatorul nu a solicitat şomajul tehnic pentru d-voastră în baza C.I.M. la AJOFM şi dumneavoastră doriţi să depuneţi solicitarea pentru indemnizaţia de sprijin în baza pfa-ului trebuie să faceţi atât dovada încetării/suspendării contractului individual de muncă cât şi faptul că angajatorul nu a solicitat şomajul tehnic pt. dumneavoastră la AJOFM.
  O zi frumoasă!

  A.J.P.I.S. Timiş

 48. Buna ziua! As vrea sa stiu daca la somajul pfa încasat pe luna martie se pot plati contributiile odata cu declarația unică ce se depune in luna mai

  1. Termenul de plată a taxelor aferente indemnizațiilor încasate de la AJPIS în baza OUG 30/2020, este 15 martie 2021. Până la acea dată sumele datorate trebuie achitate. Că o faceți în 15 mai 2020, sau în iulie 2020, decembrie 2020 sau martie 2021, e ok dacă până la 15 martie 2021 sumele sunt achitate integral. Declarația unică nu este încă adaptată pentru a se putea declara aceste cazuri.

  1. Angajatorii nu au un termen anume până la care să depună acele cereri. Termenul de 10 zile este pentru cei care solicită de la AJPIS decontarea sumelor (PFA, drepturi de autor, sportivi, etc) nu pentru angajatori.

 49. Buna ziua. Cum se procedeaza cu plata contributiilor sociale? Sunt PFA, am primit indemnizatia pe martie si nu stiu daca trebuie sa merg cu o parte din bani la anaf ca sa platesc contributiile, sau statul a retinut deja partea aceea din suma totala…
  Multumesc anticipat.

  1. Statul nu a reținut nimic.
   Veți declara aceste sume prind declarația unică și veți avea obligația plății lor până cel târziu în 15 martie 2021.

 50. Buna ziua.Daca am deschis pfa la sfarsitul lunii februarie 2020(activitati de intretinere corporala),am semnat un contract de colaborare in data de 9 martie,nu am apucat sa emit nici o factura,din cauza starii de urgenta s-au suspendat activitatile.Oare am dreptul la somaj tehnic?Multumesc

  1. Va fi foarte greu să demonstrați că ați încetat activitatea urmare a stării de urgență. Foarte greu.

 51. buna ziua,ca angajat la o unitate sanitara de stat cu norma intreaga,pe langa avand si PFI pentru prestari servicii medicale in alt loc,fiind angajat si lucrand in continuare la stat,PFI fiind suspendat ca si garzi , se poate primi indemnizatia ? Multumesc

 52. Buna ziua,

  situatie pe care am intalnit-o eu, este urmatoarea, am depus pentru primele 15 zile, am primit banii. Acum am depus pe 07.05 cerea direct pe noul site, am primit numar de inregistrare ca a fost trimisa dupa care am primit raspuns pe 11.05 ca cerea nu a fost pututa fi procesata(ceva diferenta de ADOBE READER) si ca nu mai pot trimite alta ca perioada a trecut..a mai intalnit cineva aceasta situatie?

 53. Buna ziua.Am un contract de munca cu norma intreaga si de acolo primesc somaj tehnic.Pot lucra in acest timp pe contractul de colaborare ca PFA la o alta firma?

 54. Buna ziua. Sunt PFA, daca am primit somaj tehnic, CAS si CASS s-au retinut din somaj, sau trebuie sa le platesc eu?

  1. Nu s-au reținut. Ați încasat suma brută. Suma încasată o veți declara prin declarația unică, după ce aceasta va fi actualizată în acest sens, declarație prin care veți stabili și ce obligații de plată vă revin pentru sumele încasate. Adică CAS, CASS și impozit pe venit.

 55. Buna ziua .nu am primit somajul tehnic pe pfa pentru luna aprilie ,am trimis documentele pe adresa lor de email si tocmai dupa data de 15 am aflat ca documentele trebuiau trimise pe gov.ro .unde pot face o reclamație sau cum imi pot recupera bănuți. Multumesc

 56. Buna ziua. Avand in vedere prelungirea somajului tehnic pana la 1 iunie, care este termenul de depunere a documentelor de catre pfa si care este perioada supusa indemnizație care ar trebui mentionata pe cerere. Multumesc anticipat!

  1. Primele 10 zile calendaristice din luna curentă pentru luna precedentă. Solicitarea se face pentru perioada din luna anterioară în care activitatea a fost întreruptă total din cauza epidemiei.

 57. Buna ziua. Sunt PFA, am incasat somajul tehnic (4072 lei) in contul bancar de PFA. Trebuie sa virez in maxim 3 zile de la incasare, suma neta aferenta somajului tehnic (2382 lei) din contul de PFA in contul de persoana fizica deschis in baza CNP-ului ?
  Multumesc!

  1. Nu. Obligația plății în termen de 3 zile revine exclusiv angajatorilor pentru angajații lor. NU este cazul dvs.

 58. PFA la norma de venit respectiv 25160 lei pe an / 12 luni = 2097 lei pe luna, mai putin decat salariu minim pe economie (2230lei) la care am platit CASS 1338 lei pe 6 luni si sunt asigurat pe 1 an intreg.
  La CAS nu mai platesc de 2 ani,am peste 40 de ani lucrati si la problemele mele de sanatate nu se stie daca mai prind pensia.
  Am primit ajutor somaj tehnic pe martie 2100lei si pe aprilie 4072lei,urmeaza pe luna mai 4072lei in total cam 10200lei,sunt bani pentru care trebuie sa platesc impozit,CAS si CASS.Cum platesc aceste taxe?.
  1 – Cum sunt considerati acesti bani primiti pentru somaj tehnic?
  2 – PFA-ul este la norma de venit,pot castiga si 5000lei pe luna eu tot pentru 2097lei platesc impozit,deci nu trebuie sa platesc nici o taxa.
  3 – Daca cei 10200 lei se cumuleza cu norma de venit de 25160lei = 35360lei /12luni = 2947 lei pe luna si trebuie sa platesc toate taxele:8840 CAS, 3536 CASS,2300 impozit total = 14676 lei. Prin urmare am primit “ajutor”de la stat 10200lei si dau inapoi 14676lei.
  In aceasta situatie as dori sa returnez acesti bani inapoi la stat,nu am nevoie de acest ajutor pagubos.Normal ar fi sa platesc taxe pe banii din somaj,iar norma de venit sa se reduca cu 2 luni cat timp nu am avut activitate.

  1. 1. Nu intră în norma de venit, dar se vor taxa. Pentru PFA sunt venituri neimpozabile pentru activitatea independentă.
   2. Așa este
   3. Nu se cumulează cu norma.
   Se vor taxa ca un salariu lunar. Adică se va calcula 25% CAS la suma încasată, sănătate 10% la suma încasată și impozit de 10% aplicat la suma încasată din care se va scădea CAS și CASS.

 59. Buna ziua,
  Sunt PFA, frizerie, si am avut activitatea intrerupta pe perioada starii de urgenta 16.03.2020-14.05.2020. Sunt si pensionara cu o pensie 1000 lei
  Nu am depus cerere pentru indemnizatie somaj catre AJPIS, credeti ca aveam si eu dreptul la indemnizatie, daca DA, mai pot face ceva?
  Va multumesc!

  1. Da, aveați dreptul.
   Pentru lunile martie și aprilie nu se mai poate face nimic.
   Se poate depune pentru mai. Cerea pentru mai se va depune în intervalul 1-10 iunie. După data de 10 iunie nu se mai pot trimite cereri.

 60. Bună ziua, ca pfa cod caen 5621, evenimente ocazionale și bucătar, pe anul 2020 nu am avut activitate numai pe anul trecut în august, dar urma să am acuma după Paște, puteam beneficia de șomaj tehnic. Mulțumesc.

  1. Este discutabil. Ordonanța spune că se plătește acea indemnizație celor care au întrerupt activitatea din cauza epidemiei. Dvs nu ați avut defel activitate așa că acest aspect este discutabil, pentru că va fi dificil de demonstrat că ați întrerupt activitatea.

 61. Bună ziua.
  Am intreprindere individuală. Am plătit cu cardul diverse cumpărături, am scos și cash și i-am folosit în scopuri personale.
  Fiind vorba de ajutor social aceste intrări/ieșiri trebuie puse în contabilitate?

  1. Încasarea banilor de la AJPIS da, dar ca venit neimpozabil. Plățile personale, da, dar ca niște cheltuieli nedeductibile.

 62. Da,dar nu mi-a fost suspendata activitatea ,eu mi -am depus declarația la anaf, cod caen 5621 spune că prestez servicii la cererea clientului, în locația pusă la dispoziție de el în baza unui contract, de ex înmormântare, botez, cununie, iar în perioada ăsta din august până în martie nu am avut nici o solicitare, dar taveam programate niște evenimente după Paște, și nu le-am mai putut face, nu mai spun de august unde tot ce am avut s-a anulat. Mulțumesc

  1. Pentru încasarea indemnizației, PFA trebuie să aibă încetată activitatea ca urmare a epidemiei și restricțiilor impuse odată cu declanșarea stării de urgență.

 63. Buna ziua,cum este posibila corectarea datei de sfarsit a perioadei in care un pfa a avut activitatea suspendata completata gresit in cererea depusa la anpis.

  1. Nu se poate redepune o cerere nouă, pentru că sistemul nu permite așa ceva. Trebuie să sunați la ANPIS direct și să solicitați precizări de la ei.

 64. Cum inregistrez în contabilitate și când, indemnizația primita de la ANPIS, dacă în timpul lunilor martie-aprilie și mai am avut activitatea intreruptă?
  În perioada suspendată am plătit chirie pentru un punct de lucru unde de asemenea nu am defășurat nicio activitate, respectiv pentru lunile martie, aprilie și mai, este vre-o probemă? și când înregistrez aceste facturi si chitanțe.

  1. 1. La data încasării, la bancă, în jurnalul de încasări și plăți. Din punct de vedere fiscal reprezintă un venit neimpozabil pentru activitatea independentă.
   2. Nu. Câtă vreme aveți contract nu. Este o cheltuială aferentă activității economice. Se înregistrează la data lor.

 65. Buna ziua,
  Sunt traducator autorizat pe limba rusa.Ca urmare a epidemiei si a restrictiilor de circulatie intre tari,nu am mai avut nici traduceri ,nici nu am fost solicitata pentru activitati de translatie. Activitatea mea a fost practic suspendata si nu am reluat-o nici in prezent,din lipsa unor solicitari pentru traduceri sau translatii,datorita situatiei existente.As dori sa stiu daca am dreptul la indemnizatie pentru luna iunie sau nu.

 66. Buna ziua.am o singura nelamurire. Daca eu ca angajator am suspendat firma. Pentru angajat am platit acei 45% dar eu ca angajator din acei 75% acordați de catre stat ,se platesc la impozit,?sau nu?

  1. Dacă sunteți II, PFA, etc și ați beneficiat de indemnizația conform OUG 30/2020 pe perioada stării de urgență, da, veți datora impozit pe venit, CAS și CASS, similar salariaților. Sumele se vor declara pentru fiecare lună în parte prin declarația unică ce se va depune pentru 2020 și scadența plății va fi 15 martie 2021.

 67. Buna ziua. Eu am un pfa cu 2 coduri caen. Unul dintre ele se incadreaza pentru indemnizatia de somaj tehnic.

  Aveti idee daca pot cere indemnizatia pentru acel cod caen, chiar daca am activitate pe celalalt cod caen?

  Multumesc

 68. buna ziua! Sunt administrator al unei II si am 5 angajati iar de curand am nascut ,pot beneficia de indemnizatie crestere copil fara sa intrerup activitatea salonului tinand cont ca am angajati? Ei din ce am citit cer intreruperea de tot a salonului . Multumesc anticipat!

  1. Puteți beneficia de indemnizația de creștere numai dacă veniturile realizate de dvs, într-un an calendaristic, ca II, sunt de maxim 5 ori suma indemnizației lunare.
   Dacă indemnizația lunară ar fi de 2000 lei, ați putea realiza maxim 10000 lei venituri pentru a nu pierde indemnizația. Așadar este posibil să aveți o oarecare activitate, cu o limită a veniturilor.
   Vedeți art.16 alin.2 litera i și art.16 alin.3 litera c din OUG 111/2010 care reglementează ceea ce v-am scris anterior.

 69. Buna ziua,
  Daca detin PFA si nu am activitate din 15 martie 2020, si beneficiez de indemnizatie de covid de la ajpis conform ordonantei 30/2020, mi se poate face contract de munca la o firma privata in alt domeniu, fara sa pierd acest somaj?

 70. Buna ziua,
  La o Intrepr. Individ. o angajata a fost in concediul de materniate din 15.09.2020-18.01.2021. Cum inregistrez in SAGA PS, in Registrul Jurnal de incasai si plati, indemnizatia acordata pentru concediul de maternitate si CAS aferent, pentru perioada anului 2020, avand in vedere ca nu am primit in cont restituirea indemnizaţiilor pt. concediile de maternitate de la Casa de Sanatate, pana la aceasta data. Am intrebat la ANAF si nu m-a lamurit, daca in 2020 chelt cu indemniz. este dedeuctibila si in 2021, cand vom primi sumele de la Casa de sanatate, venitul il impozitam, sau e chelt. nedeductibila in 2020 si v-a fi venit neimpozabil in 2021.
  Multumesc!

  1. Indemnizația de concediu de maternitate e contabilizează doar la încasare. Ea va fi venit impozabil dacă plata indemnizației și a taxelor aferente au fost considerate cheltuieli deductibile la plata lor.
   Plata este cheltuială la momentul efectuării ei, iar încasarea indemnizației este venit la momentul încasării.
   Eu zic că este cheltuială deductibilă în 2020, la plată și va fi venit impozabil în momentul încasării.

 71. Buna ziua,
  Daca beneficiez de indemnizatie pentru persoane fizice care obțin exclusiv venituri din drepturi de autor, dar as vrea sa infiintez acum un pfa/ intreprindere individuala cu cod caen invatamant in domeniul cultural si cod caen activitati de creatie si interpretare artistica, si as incepe sa incasez pentru activitatile din invatamant (chiar daca cele de interpretare artistica raman restrictionate momentan) as mai putea continua sa beneficiez de indemnizatia pentru persoane fizice?
  Multumesc

  1. Nu.
   Textul legii e clar:

   Persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, beneficiază din bugetul de stat prin agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București de o indemnizație lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020, în baza documentelor solicitate de către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.

   În momentul în care obțineți venituri din alte surse, nu mai puteți obține indemnizația respectivă întrucât acea indemnizație se obține de către persoanele fizice care au venituri EXCLUSIV din drepturi de autor. Cei care au venituri din mai multe surse, din care una este cea din drepturi de autor, nu pot beneficia de acea indemnizație.

 72. Buna ziua, daca o persoana a primit o indemnizatie de 4072 lei deoarece activitatea de artist a avut de suferit dar are si contract de munca la o firma cu norma intreaga in alt domeniu, plateste toate darile de 41,5%din cei 4072 statului sau trebuie sa restituie suma statului?

Lasa un comentariu

Adresa de email nu va fi publicata. Campurile obligatorii sunt marcate cu *