Legea contabilității–propuneri de modificare.

04 Nov 2014 | Contabilitate, Legislatie | 7 comentarii765 vizualizari

Sigla-Guv-color_thumbUnul din  cele mai accesate și comentate articole, dacă nu chiar cel cu cele mai multe comentarii de pe acest blog, este cel legat de legea contabilității.

Și asta ca urmare a unei modificări făcute de Ministerul Finanțelor la această lege. Ei bine, Ministerul Finanțelor, intenționează să modifice iarăși legea contabilității. De aceea a postat pe siteul său proiectul de modificare a acesteia.

Iată pe scurt o mică sinteză a ceea ce se modifică și de ce:

 

– modificările se impun pentru că România are termen de implementare în legislația națională, data de 20 iulie 2015, pentru Directiva UE 34/2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi.

– Directiva UE 34/2013 va produce modificări în întreg sistemul contabil, nu doar în legea contabilității, dar aceasta este esențial să fie modificată.

– se abrogă sistemul simplificat de contabilitate aplicabil, prin opțiune, persoanelor care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat cifra de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro. Acest sistem nu are corespondent în legislația europeană.

– se completează, cu o precizare, alin.2 a art.10. Acest articol este cel care arată cine organizează și conduce contabilitatea entităților. Precizarea are rolul de a clarifica cine este “altă persoană împuternicită”. Conform proiectului, prin persoană împuternicită să îndeplinească funcția de director economic sau contabil-şef se înțelege o persoană angajată potrivit legii și care are atribuții privind conducerea contabilității entității.

– se elimină posibilitatea conducerii evidențelor contabile în baza unor contracte/convenții civile încheiate cu economiști, pentru acele persoane ce aveau cifră de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro

– se definește exercițiul financiar și se detaliază puțin

– exercițiul financiar diferit de anul calendaristic poate fi diferit de anul calendaristic pentru sucursalele cu sediul în România, care aparţin unei persoane juridice cu sediul în străinătate, pentru filialele consolidate ale unei societăţi-mamă cu sediul în străinătate, precum şi pentru filialele filialelor acestora, dacă exerciţiul financiar diferă pentru persoana juridică de care aparţin, respectiv pentru societatea-mamă. Acestea trebuie să depună situații anuale la termen stabilite de Ministerul Finanțelor și mai au obligația notificării în scris a Ministerului Finanțelor cu privire la alegerea unui exercițiu financiar diferit. Data aleasă pentru începerea exercițiului financiar nu poate fi schimbată de la un an la altul decât în condiții excepționale: dacă persoana juridică străină sau societatea-mamă străină îşi schimbă data de raportare ori dacă au loc operaţiuni de reorganizare.

– nu pot avea exercițiu financiar diferit de anul calendaristic  instituțiile de credit, instituţiile financiare nebancare, definite potrivit legii, înscrise în Registrul general, instituţiile de plată şi cele emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică şi prestare de servicii de plată, entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

– exerciţiul financiar al unităţilor nou-înfiinţate începe la data înfiinţării.

– exerciţiul financiar al unei persoane juridice care se lichidează începe în ziua următoare încheierii exerciţiului financiar anterior şi se încheie în ziua precedentă datei când
începe lichidarea. Perioada de lichidare este considerată un exerciţiu financiar, indiferent de
durata sa

– instituțiile bugetare au exercițiu financiar egal cu anul bugetar

– dacă situațiile financiare anuale ale societății-mamă sunt prezentate în vederea aprobării odată cu situațiile financiare anuale consolidate, iar societatea-mamă are obligaţia de auditare, cele două rapoarte de audit pot fi prezentate sub forma unui singur raport

– componentele situațiilor financiare anuale consolidate  reprezintă un tot unitar și au componente prevăzute de reglementările contabile aplicabile

– se actualizează definiția persoanelor juridice de interes public

– se introduc două alineate la art.36 cel ce prevede termenele de depunere a situațiilor financiare anuale. Primul este foarte interesant, pentru că arată ce s-a întâmplat odată introdusă posibilitatea depunerii on-line a situaților financiare anuale. Acesta introduce o interdicție: “Se interzice depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a mai multor seturi de situaţii financiare anuale pentru acelaşi exerciţiu financiar”. Al doilea, spune că orice eroare constatată după depunerea situațiilor financiare anuale se corectează la data constatării lor, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

– se introduce și o contravenție pentru depunerea mai multor seturi de raportări anuale pentru același an. Contravenția este sancționată cu amendă contravențională de la 1000 la 10000 lei. Eu mă întreb dacă nu e mai simplu ca ANAF, similar D300 să nu proceseze două situații pentru aceiași perioadă. Așa nu ar mai fi caz de amendă. Pur și simplu, din punct de vedere tehnic să nu permită decât depunerea o singură dată a situațiilor financiare pentru un exercițiu financiar.

Proiectul se dorește a fi promovat prin ordonanță de urgență, cu aplicare de la 1 ianuarie 2015. Stați pe fază, modificările importante de abia acum urmează.

7 comentarii

 1. “…- se elimină posibilitatea conducerii evidențelor contabile în baza unor contracte/convenții civile încheiate cu economiști, pentru acele persoane ce aveau cifră de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro”

  Asta e interesant.

 2. Buna ziua,
  Am dreptul sa semnez bilantul?
  Conform diplomei de studii, sunt economist licentiat doar ca facultatea pe care am terminat-o are specializarea “STUDII COMERCIALE SI FINANCIAR BANCARE”.

  Art. 10. – (1) Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii respective.
  (2) Contabilitatea se organizează şi se conduce, de regulă, în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie. Aceste persoane trebuie să aibă studii economice superioare.

  In acest caz, “studii economice superioare” se refera doar la economistii cu specializarea contabilitate???

  multumesc

  1. Mă întrebați pe mine dacă aveți dreptul să semnați sau nu? De unde să știu eu? Sunteți angajată ca director economic sau contabil șef? Sau nu dar aveți atribuții specifice acestora? Dacă da, aveți dreptul dacă nu, nu aveți nici un drept în acest sens.
   Legea contabilității nu solicită studii economice într-o anumită specialitate. Solicită deținerea de studii economice. Textul exact al legii este așa cum l-ați citat și dvs: “Aceste persoane trebuie să aibă studii economice superioare”
   Nu spune că trebuie să fie studii superioare economice într-o anumită specialitate.

 3. Si aici am o nelămurire. Ce vrea sa spună articolul legii: ca economiștii nu vor mai putea ține evidențe pt firme cu CA sub 35000, chiar daca sunt organizați sub forma de PFA sau se refera strict numai la contractele de convenții civile? Mulțumesc!

  1. Ca PFA nu puteau conduce și organiza contabilitatea nici unei firme nici acum. Puteau întocmi contabilitate până la nivel de balanță, dar fără situații financiare și fără responsabilitățile specifice conducătorului compartimentului financiar contabil.
   Puteau organiza și conduce contabilitatea firmelor și întocmi situațiile financiare dacă acestea aveau cifră de afaceri de până la 35000 EUR, în baza unor contracte civile sau a oricărei firme indiferent de mărime dacă aveau încheiat cu acestea contract de muncă.
   Modificarea propusă este cam așa:
   – nu se vor putea întocmi contracte civile/convenții pentru organizarea și conducerea contabilității indiferent de cifra lor de afaceri
   – pentru a organoza și conduce contabilitatea firmei și pentru a putea întocmi și semna situațiile financiare este nevoie să existe contract de muncă încheiat cu societatea sau ca persoana ce se ocupă cu asta să fie membru CECCAR și să încheie un contract cu firma
   – în rest nimeni, indiferent de faptul că e PFA sau nu, nu va putea organiza și conduce contabilitatea și nici nu va putea întocmi și semna situațiile financiare

Lasa un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *