Capitaluri proprii pozitive = reduceri de impozite

07 Sep 2020 | Declarații, Legislatie | 19 comentarii17222 vizualizari
Capitaluri proprii pozitive - reduceri de impozite

O nouă măsură de stimulare a societăților comerciale constă în cea reglementată de către Guvern prin OUG 153/2020 măsură ce va intra în vigoare de la data de 1 ianuarie 2021 și are perioadă limitată de aplicare, până la 31 decembrie 2025.

Această ordonanță reglementează reduceri de impozit pe profit și de impozit pe venituri a microîntreprinderilor pentru cei care au capitaluri proprii pozitive, iar valoarea pozitivă a capitalurilor proprii social este de cel puțin 50% din capitalul social subscris.

Componența capitalurilor proprii, în înțelesul ordonanței:

a) capital subscris vărsat/capital de dotare;
b) patrimoniul regiei;
c) patrimoniul public;
d) patrimoniul privat;
e) patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare;
f) prime de capital;
g) rezerva legală, statutară sau contractuală și alte rezerve constituite din profitul net ca urmare a deciziei acționarilor/asociaților sau potrivit prevederilor legale;
h) rezultatul net reportat – sold creditor, reprezentând diferența pozitivă dintre soldurile creditoare și debitoare.

În formularul de bilanț la data de 31/12/2019 o veți regăsi în formularul 10 la rândul 49.

Reducerea implicită a impozitului pe profit sau pe veniturile microîntreprinderilor este de 2% și se acordă în cazul în care capitalul propriu contabil, prezentat în situațiile financiare anuale, respectiv în raportările contabile anuale pentru sediile permanente ale persoanelor juridice rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, în anul pentru care datorează impozitul, este pozitiv. Pentru contribuabilii care, potrivit prevederilor legale, au obligația constituirii capitalului social, capitalul propriu contabil trebuie să îndeplinească concomitent și condiția de a fi la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social subscris.

Așadar societățile care au capitaluri proprii pozitive, iar valoarea lor este de cel puțin 50% din capitalul social subscris, vor beneficia de 2% reducere la impozit.

ATENȚIE! Dacă o societate are capitaluri proprii pozitive, dar valoarea lor este mai mică decât 50% din capitalul social subscris, atunci nu va beneficia de reducere.

Procentul de reducere poate crește de la 2% cu încă 10% dacă entitatea înregistrează o creștere anuală a capitalului propriu ajustat al anului pentru care datorează impozitul față de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul precedent și îndeplinește concomitent condiția pentru care se acordă reducerea de 2% (adică să aibă capitaluri proprii pozitive mai mari decât 50% din capitalul social).

Astfel, reducerile se vor acorda în aceste procente:

Procentul de reducere al impozitului

Intervale de creștere anuală a capitalurilor proprii (an curent față de an precedent)

5%

până la 5% inclusiv

6%

peste 5% și până la 10% inclusiv

7%

peste 10% și până la 15% inclusiv

8%

peste 15% și până la 20% inclusiv

9%

peste 20% și până la 25% inclusiv

10%

peste 25%

Rata de creșterea anuală a capitalurilor proprii, se va determina după această formulă:

CCPA an/an precendent = ((CPA al anului pentru care se datorează impozitul – CPA înregistrat în anul precedent) / (CPA înregistrat în anul precedent)) x100

unde:

CCPA – creșterea capitalului propriu ajustat;
CPA – capitalul propriu ajustat.

Începând cu anul 2020, dacă se înregistrează o creștere a capitalurilor proprii ajustate, față de anul 2020, cu procentele de mai jos, reducerea va fi suplimentată cu încă 3%, cu respectarea acelorași condiții: capitaluri proprii pozitive cu o valoare mai mare decât 50% din capitalul social subscris.

Anul pentru care se datorează impozit

Procent minim de creștere a capitalurilor proprii

2022

5%

2023

10%

2024

15%

2025

20%

Rata de creșterea anuală a capitalurilor proprii, se va determina după această formulă:

CCPA an/2020 = ((CPA al anului pentru care se datorează impozitul – CPA înregistrat în anul 2020) / (CPA înregistrat în anul precedent)) x100

unde:

CCPA – creșterea capitalului propriu ajustat;
CPA – capitalul propriu ajustat.

Procentele de reducere se pot cumula dacă se respectă ambele cerințe – adică să am capitaluri proprii pozitive mai mari decât 50% din capitalul socială subscris și să înregistrez o creștere anuală a acestora, de minim 5%.

Adică pot aplica reducere de 2% dacă am capitaluri proprii pozitive și acestea sunt de minim 50% din capitalul social subscris, dar dacă înregistrez o creștere anuală a capitalurilor proprii de 10% față de anul precedent, reducerea va fi de 2% + 6% adică 8% din impozitul datorat.

Plătitorii de impozit pe profit vor aplica reducerea la impozitul anual datorat. Reducerea va diminua acest impozit. Impozit pe profit datorat este impozitul ce rămâne după scăderea creditului fiscal extern, impozitului pe profit scutit sau redus, sumelor reprezentând sponsorizare și/sau mecenat, burse private, în limita prevăzută de lege, precum și a costului de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale. Așadar impozitul ce se va declara ca datorat prin D101 – declarația anuală de impozit pe profit.

Pentru plătitorii de impozit specific unor activități procentul aferent reducerii de impozit se aplică la impozitul datorat pe întregul an fiscal, iar valoarea reducerii rezultate se scade din impozitul datorat pentru semestrul II. În cazul în care valoarea reducerii este mai mare decât impozitul aferent semestrului II, diferența care nu a fost scăzută din impozitul aferent semestrului II se scade din impozitul aferent semestrului I, prin depunerea unei declarații rectificative. Cum plătitori de astfel de impozit nu pot fi decât cei care îndeplinesc condițiile de plătitori de impozit pe profit, în cazul în care datorează atât impozit pe profit cât și impozit specific, reducerea se va aplica atât la impozitul pe profit cât și la cel specific.

Plătitorii de impozit pe venit al microîntreprinderilor vor calcula impozitul pe întregul an (adică vor cumula impozitul datorat pentru fiecare trimestru) și vor aplica reducerea la acest impozit anual calculat, iar suma reducerii se va scădea din impozitul pe venit determinat la trimestrul IV. Dacă suma reducerii este mai mare decât impozitul datorat la trimestrul IV se vor rectifica declarațiile trimestrelor anterioare în așa fel încât reducerea să poată fi obținută în totalitate.

În cazul microîntreprinderilor care devin plătitoare de impozit pe profit în anul pentru care se aplică reducerea, procentul aferent reducerii de impozit se aplică asupra impozitului pe veniturile microîntreprinderilor însumat cu impozitul pe profit, iar valoarea reducerii rezultate se scade din impozitul pe profit. În cazul în care valoarea reducerii este mai mare decât impozitul pe profit, diferența care nu a fost scăzută din impozitul pe profit se scade din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, prin depunerea unei declarații rectificative.

Termenele de declarare și plată

Se stabilesc la 25 iunie al anului următor pentru toți cei cărora li se aplică prevederile de mai sus.

Astfel, cei care beneficiază de aceste reduceri vor avea termen de declarare și plată a impozitului pe profit, data de 25 iunie în loc de 25 februarie/25 martie ca în prezent. La fel.

Plătitorii de impozit pe venit vor declara și vor achita impozitul pe venitul microîntreprinderilor, pentru trimestrul IV, tot până la 25 iunie în cazul în care aplică aceste reduceri.

Exemple:

O societate, plătitoare de impozit pe profit, are la finele lui 2019 capitaluri proprii de 15000 lei la un capital social subscris de 1000 lei, iar la finele lui 2020, tot la capital social de 1000 lei are capitaluri proprii de 2000 lei.

Beneficiază de reducere? Da, pentru că are capitaluri pozitive (+2000 lei, iar acestea sunt mai mari decât 50% din capitalul social subscris, adică 500 lei – 1000 lei x 50%). Dar beneficiază doar de reducerea de 2% pentru că față de anul precedent are o scădere nu o creștere.

Dar dacă în 2021 va înregistra o pierdere de 3000 lei și nu va avea majorări de capital?

Va ajunge la decembrie 2021 să aibă capitaluri proprii negative 2000 lei – 3000 lei = –1000 lei caz în care nu va beneficia de reducerile din această ordonanță. Pentru a beneficia de acestea ar fi necesar să majoreze capitalul social, dar și în acel caz apare problema respectării limitei de 50% din capitalul social subscris. Adică, dacă aș majora capital social cu suma de 1500 lei aș ajunge la capital social de 2500 lei și la capitaluri proprii de doar +500 lei (-1000 lei + 1500 lei), iar 50% din capitalul social ar fi de 1250 lei, caz în care nu aș beneficia de reducere.

Dar dacă aceiași societate la finele lui 2020 ar avea capitaluri proprii de 25000 lei și capital social de 1000 lei?

În acest caz ar beneficia de reducerea de 2% pentru că are capitaluri proprii pozitive și mai mari decât 50% din capitalul social subscris, însă poate beneficia și de un procent suplimentar pentru că are o creștere a capitalurilor proprii față de anul anterior.

Formula de determinare a fluctuației capitalurilor proprii este:

CCPA an/an precendent = ((CPA al anului pentru care se datorează impozitul – CPA înregistrat în anul precedent) / (CPA înregistrat în anul precedent)) x100

CCPA an/an precendent  = (25000 lei – 15000 lei) / 15000 lei x = (10000 lei / 15000 lei) x 100 = 66,66%

Adică o creștere mai mare de 25& ceea ce înseamnă că societatea va aplica o reducere de 2%+10% adică 12% din impozitul datorat.

19 comentarii

 1. În cazul în care sunt aplicabile două sau trei din reducerile prevăzute la alin. (1), pentru determinarea valorii reducerii, procentele corespunzătoare acestora se adună, iar valoarea rezultată se aplică asupra impozitului.
  De aici rezulta ca se pot aplica concomitent toate cele 3 tipuri de reduceri si nu ca cota de 3% inlocuieste pe cea de 2%.

 2. nu e clar din lege de cand se aplica reducerea de 2% , 2020 si D101 aferenta lui 2020 sau 2021 si D101 aferent lui 2021.

 3. ptr Septimiu, o micro poate poate fi micro până la o CA de 1 milion de euro. Dacă ar avea, să zicem, o CA pe anul 2021 de 4.000.000 lei, și 1% cota de impozit, reducerea de 2% ar fi de 800 de lei. Dacă ar fi așa, de ce să nu calculezi? Greșesc?

 4. Deducerea ar trebui facuta in dec.2021, dar cum se va reflecta in bilantul pe 2021, care ar trebui sa fie intocmit fara deducere ? nu ? pentru a reflecta realitatea ??

 5. Sper ca specialistii de la Saga sa “descopere” modul de aplicare al OUG 153/2020, si pentru care un an era numai suficient ca sa apara normele de aplicare !!

 6. Buna ziua. O microinteprindere infiintata in anul 2021, incheie anul cu capitaluri proprii pozitive de 41340lei la un cap.soc. de 200lei. Va beneficia numai de 2%, pentru ca nu are anul de referinta 2020? Multumesc.

 7. Daca in anul 2020 total cpa este negativ ,iar in 2021 pozitiv cum calculez ,stau prost cu ecuatiile la matematica

 8. Capital propriu 31.12.2020: 517.115; 31.12.2021: 2.424.371
  Rezultat reportat 31.12.2020: Sold debitor 175.653; 31.12.2021: Sold creditor 435.773
  Impozit profit calculat 31.12.2020: 144.123; 31.12.2021: 363.400

  Capital subscris varsat 67.784
  Ce bonificatie pot sa aplic?
  1) 2%, alin.1 lit. a este indeplinita.
  2) Dar bonificatia de la alin.1 b pot sa aplic?
  CPA 2021 = 67.784 (capital subs) + 13.557 (rezerve) + 435.773 (sold creditor rez. Reportat)
  CPA 2020, cum calculez daca in 2020 soldul Rezultat Reportat era debitor. Ordonanta specifica Sold Creditor.
  Saga calculeaza fara soldul rezultatului reportat, adica: CPA 2020 = 67.784+13.557 = 81.341 rezultand bonificatie lit. b 10%.
  Vreau sa precizez ca impozitul profit nu a fost platit efectiv, era compensat din TVA rambursat. Are influenta?
  Pot sa aplic bonificatia de 12% calculat de Saga?
  Va multumesc pentru raspuns.
  O zi buna!

Lasa un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *