Home > Legislatie > Șomaj tehnic–Modificarea OUG 30/2020

Șomaj tehnic–Modificarea OUG 30/2020

A fost nevoie de câteva zile pentru ca de la declarații la ceva concret, publicat în monitorul oficial, să apară și OUG 32/2020, ordonanță care modifică OUG 30/2020.

Ce este nou? O listă a noutăților, legate exclusiv de indemnizații de șomaj tehnic pentru salariați, de sume plătite altor profesioniști.

1. Au fost eliminate cele două condiții în funcție de care se beneficia de șomaj tehnic. Inițial beneficiau de șomaj tehnic acei salariați ai angajatorilor care:

 • au întrerupt activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate, și dețineau certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

  sau

 • și-au redus activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 și nu aveau capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților lor.
  Acești angajatori puteau beneficia de plata indemnizației pentru cel mult 75% dintre angajații care aveau contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență.

Acum, după modificare, cele două condiții nu mai există.  Așadar beneficiază de ajutor de șomaj toți salariații acelor angajatori care reduc sau întrerup temporar activitatea, fie total, fie parțial – pe perioada stării de urgență și care atestă acest lucru în baza unei declarații pe proprie răspundere.

2. Taxarea aceste indemnizații se face cu CAS 25%, CASS 10% și impozit pe venituri din salarii de 10% aplicat asupra sumei impozabile (diferența dintre indemnizația brută și contribuțiile sociale) similar veniturilor de natură salarială obținute în afara funcției de bază. Asta nu e introdus acum, e încă din OUG 30/2020, dar este important de știut.

3. Se introduc, pe bună dreptate, niște restricții:

 • un salariat cu mai multe contracte de muncă nu va beneficia de indemnizație de șomaj tehnic, plătită de stat, dacă are cel puțin unul din contracte, cu normă întreagă, active! Este o prevedere de bun simț, care limitează abuzurile în această situație. Nu trebuie uitat că plata acestei indemnizații se face de către stat pentru angajații care sunt fără venituri și ai căror angajatori nu-i pot plăti.
  Aici există o neclaritate – nu se menționează explicit în baza cărui articol din codul muncii trebuie/pot fi suspendate celelalte contracte, în baza cărui temei legal. Se presupune că pe același articol 52 alin.1 litera c din codul muncii.
 • salariatul cu mai multe contracte, toate suspendate pe art.52 alin.1 litera c, va beneficia de plata indemnizației aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.
  Pe cale de consecință – un astfel de salariat – pentru a beneficia de plata șomajului tehnic de către stat, va fi necesar ca toate contractele sale să fie suspendate pentru șomaj tehnic cu același articol. 
  Nu trebuie uitat că o astfel de suspendare este la latitudinea angajatorului nu la dorința sau voința salariatului.

4. Angajatorul poate suplimenta indemnizația primită de la stat, dacă are resurse financiare pentru plata acelei suplimentări până la 75% din salariul de bază. După cum știți, indemnizația plătită de stat este plafonată la 75% din salariul mediu brut pe economie, adică 75% din 5429 lei, respectiv 4072 lei. Dacă un salariat are 7000 lei salariu, atunci 75% din salariu este 5250 lei, așa că un angajator poate suplimenta indemnizația, în acest caz, de la 4072 lei la 5250 lei, cu suma de 1178 lei.

Ce este neclar aici este cum se va taxa? De ce? Pentru că la art.XI alin.5 din OUG 30/2020 se spune că

(5) În cazul indemnizației prevăzute la alin. (1), calculul, reținerea și plata impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator din indemnizațiile încasate din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

(6) Pentru calculul impozitului pe venit prevăzut la alin. (5) se aplică prevederile art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Declararea impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de angajator prin depunerea declarației prevăzute la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Deci doar pentru partea primită de la stat în limita a 75% din salariul mediu brut pe economie se calculează impozitul – conform art.XI alin.6 – potrivit veniturilor în afara funcției de bază. Dar dacă angajatorul suplimentează acea indemnizație, partea cu care acesta suplimentează, cum se va impozita? Tot ca un venit în afara funcției de bază? Eu aș spune că nu. Dar de declarat? Când se va declara? În luna în care face plata sau în luna pentru care face plata?

5. Perioada de șomaj tehnic generat de această criză, este asimilată stagiului de cotizare la sănătate pentru concedii și indemnizații chiar dacă nu se datorează fond de garantare a creanțelor salariale, dar…atenție – pentru această perioadă se va lua, ulterior, la calculul indemnizației de concediu medical o sumă egală cu salariul minim brut pe țară nu cuantumul brut al indemnizației.

6. În vederea decontării de către stat a indemnizației de șomaj tehnic, angajatorii vor depune, la AJOFM, prin mail, o cerere semnată și datată de către reprezentantul legal al angajatorului, cerere la care vor anexa lista persoanelor ce beneficiază de plata acestei indemnizații și vor mai atașa și declarația pe proprie răspundere din care să reiasă că se încadrează în condițiile stabilite pentru a încasarea acelor sume.

Se menționează explicit că angajatorii își asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor din toate documentele înainte către AJOFM – cerere, lista salariaților și declarația pe proprie răspundere. Modelul listei prezentate și a declarației vor fi publicate ulterior prin ordin al ministrului muncii.

Plata indemnizației de șomaj tehnic se va face în conturi deschise la bănci comerciale. Nu la Trezorerie. Așadar este important ca cei care solicită o astfel de plată să aibă deschis un cont la o bancă comercială, altfel, chiar dacă îndeplinesc condițiile, nu vor putea încasa nimic.

7. A fost redus termenul de decontare de la 30 la 15 zile de la depunerea cererii. Se scurtează astfel timpul în care banii ajung la dispoziția salariaților. Angajatorul trebuie să achite salariaților, indemnizația cuvenită, în maxim 3 zile de la încasarea banilor,

8. Pentru PFA, II, IF, liber-profesioniști, contracte încheiate în baza legii cooperației (care anterior au fost omise complet) care întrerup și ei activitatea, beneficiază și ei, pe perioada stării de urgență  de o indemnizație lunară de 75% din salariul mediu brut, adică 4072 lei lunar. Înainte indemnizația era la nivelul a unui salariu minim. Sumele acestea se acordă direct PFA, titularului II sau liber profesioniștilor.

ATENȚIE! Nu se spune dacă activitatea este întreruptă total sau parțial! E posibil să existe surprize ulterior, dacă au întrerupt activitatea parțial și nu total și au solicitat sumele respective.

9. Sportivii care au încheiate contracte de activitate sportivă, primesc pentru aceiași perioadă de urgență, cu titlu de indemnizație, similar salariaților, 75% din drepturile sportive, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut pe economie. Și aici, similar salariaților, dacă plătitorul acelor contracte de activitate sportivă își permite, poate suplimenta indemnizația primită de la stat, pentru a compensa diminuarea sumelor încasate. Spre deosebire de salariați însă unde angajatorii pot compensa dar numai până la 75% din salariul de bază, aici nu există o limită a compensării.

10. Persoanele care obțin venituri exclusiv din drepturi de autor, pe perioada stării de urgență, vor beneficia, doar în această perioadă, de o indemnizație de 75% din salariul mediu brut pe economie. Plata acestei indemnizații se va face prin AJPIS (Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială) în baza unor documente pe care această agenție le va solicita petentului.

11. Indemnizațiile solicitate de către PFA, liber-profesioniști, II, IF, plătitorii de contracte de activitate sportivă se va face la AJPIS nu la AJOFM. La AJOFM, aceștia vor depune cereri de plată exclusiv pentru angajații lor cu contract de muncă dacă au și calitatea de angajator. De exemplu un PFA care are doi salariați și care a întrerupt total activitatea în perioada de urgență, va depune la AJOFM documente pentru plata salariaților și la AJPIS pentru plata sa.

12. Indemnizațiile plătite de AJPIS – sunt supuse și ele contribuțiilor sociale și impozitului pe venit. Iar modul de calcul și declararea acestor sume se va face prin ordin comun al ministrului finanțelor și ministrului muncii. Rămâne să vedem cum se va stabili asta pentru PFA, liber-profesioniști. Cel mai probabil în cazul lor și a drepturilor de autor, calculul, reținerea și declararea o vor face cei de la AJPIS și li se va vira suma netă, nu brută.

13. Cei care au contracte de administrare, de mandat, etc. cu firme sau alte entități afectate de întreruperea activității, vor fi tratați ca alți profesioniști și se va proceda și în cazul lor similar celor care sunt PFA, II, etc.

14. Atenție! Și în acest caz, plata indemnizației se va face de către AJPIS, doar într-un cont bancar deschis de beneficiarul plății.

15. Titularul PFA, II, IF, liber-profesioniști, beneficiarul contractului de drepturi de autor (care obține venituri exclusiv din drepturi de autor), beneficiarul contractului de mandat sau de administrare, vor solicita plata sumelor, prin mail trimis către AJIPS, mail la care vor anexa cererea, copia actului de identitate și o declarație pe proprie răspundere.

Cei care obțin venituri din activitate sportivă vor primi banii de la cei cu care au contract (cluburi sau alte entități), entități care se vor ocupa de formalitățile de solicitare a sumelor de la AJPIS. Aceștia vor trimite la AJPIS o listă a persoanelor (sportivilor) cărora li s-a suspendat activitatea, o cerere și o declarație pe proprie răspundere.

Modelul de cerere și de declarație pe proprie răspundere va fi aprobat prin ordin la ministrului muncii.

16. ATENȚIE! În cazul acestor persoane (PFA, II, IF, liber-profesioniști, cluburi sportive, persoane cu drepturi de autor, persoane angajate cu contract de mandat sau administrare), cei care depun cererile la AJPIS, există un termen maxim  pentru depunerea cererii. Acesta este data de 10 a lunii următoare. Spre exemplu pentru martie termenul este 10 aprilie. Iar AJPIS va vira banii în maxim 10 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor.

Categories: Legislatie Tags:
 1. Gheorghe Ion
  March 30th, 2020 at 21:38 | #1

  Ingaduiti-mi, cu permisiunea dumneavoastra, sa aduc pentru pct.4, teza finala, urmatoarea corectie:
  Ati scris: ……… poate suplimenta în acest caz indemnizația de la 4072 lei la 5429 lei cu suma de 1178 lei.
  Corect, ar fi: ………..poate suplimenta în acest caz indemnizația de la 4072 lei la 5250 lei cu suma de 1178 lei.

  • Cristi
   March 30th, 2020 at 22:10 | #2

   Mulțumesc. Am corectat.

 2. Ioana
  March 30th, 2020 at 21:50 | #3

  Buna seara
  Un salariat are un contract de munca cu timp partial cu 4ore/zi,unul cu 2ore/zi si mai multe contracte cu timp partial de ore/luna.
  Activitatea se suspenda pt.2contracte:
  cel cu 4ore/zi si inca unul cu 10ore/luna,celelalte ramanand active
  In aceasta situatie,beneficiaza de somaj tehnic?
  Multumesc

  • Cristi
   March 30th, 2020 at 22:13 | #4

   Se pare că da.

 3. Gheorghe Ion
  March 30th, 2020 at 22:14 | #5

  Aduagare, pentru:
  – pct.7.
  Plata indemnizatiei se efectueaza in termen de maximum 3 zile lucratoare de la primirea de catre angajator a sumelor.

  -pct.8.
  Legea nr.287/2009 privind Codul civil
  ……………
  Art. 3. – (1) Dispoziţiile prezentului cod se aplică şi raporturilor dintre profesionişti, precum şi raporturilor dintre aceştia şi orice alte subiecte de drept civil.
  (2) Sunt consideraţi profesionişti toţi cei care exploatează o întreprindere.
  (3) Constituie exploatarea unei întreprinderi exercitarea sistematică, de către una ori mai multe persoane, a unei activităţi organizate ce constă în producerea, administrarea sau înstrăinarea de bunuri ori în prestarea de servicii, indiferent dacă are ori nu un scop lucrativ.
  ________________
  Intreprinderea familiala este o forma de întreprindere ce este organizată de către o persoană fizică întreprinzător alături de familia sa – asa o defineste Legea care guvernează funcționarea întreprinderilor familiale – Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale. Asadar, numai persoana fizica intreprinzator.

 4. Cornel Grama
  March 30th, 2020 at 22:36 | #6

  Cristi citez ce ai scris ” un salariat cu mai multe contracte de muncă nu va beneficia de indemnizație de șomaj tehnic, plătită de stat, dacă are cel puțin unul din contracte active!” in textul OUG 32 zice ” din care CEL PUTIN UNUL CU NORMA INTREAGA ACTIV ” nu cel putin un contract activ !

  • Cristi
   March 30th, 2020 at 22:43 | #7

   Am făcut precizarea necesară. Mulțumesc.

 5. Bogdan Bufnea
  March 30th, 2020 at 22:46 | #8

  Buna seara,
  Firma de constructii trimite in somaj tehnic salariatii incepand cu 01.04.2020:
  1.Benficiaza de facilitati fiscale pt.firmele de constructii?
  2.Cum se interpreteaza cazul unei salariate aflata in concediu prenatal in cazul in care toti salariatii sunt in somaj tehnic?
  Va multumesc.

  • Cristi
   March 31st, 2020 at 20:01 | #9

   1. Nu
   2. Acea salariată este deja cu contract suspendat de drept, nu i se mai poate suspenda încă o dată.

 6. Elena
  March 30th, 2020 at 22:48 | #10

  Buna seara, pot beneficia de somaj tehnic cei care sunt pensionari limita de vârsta si care au decizie medicală capacitate de muncă, aceste situatii cum le tratăm ? Multumesc!

  • Cristi
   March 31st, 2020 at 20:01 | #11

   Ca orice alt salariat la care i se suspendă contractul de muncă.

 7. Gabriela
  March 30th, 2020 at 23:01 | #12

  In cazul in care un salariat are cim cu norma intreaga la o sc, funcție de baza- este suspendat contractul de muncă- somaj tehnic, dar mai are si un pfa activ, pe norma de venit, oare poate sa beneficiaze angajatorul de decontarea șomajului tehnic? Dar cu pfa-ul cum face? – în condițiile în care si activitatea pfa-ului a fost afectată?
  Multumesc!

  • Cristi
   March 31st, 2020 at 20:05 | #13

   Angajatorul da, de ce nu?
   PFA face o cerere. Dar aș aștepta ordinul care reglementează ce anume să conțină declarația aceea.

 8. sm_noname
  March 30th, 2020 at 23:35 | #14

  Scuze, dar pentru nu este clar ce inseamna intrerupere a activitatii petru cei cu PFA si cum divedesti acest lucru.

  • Cristi
   March 31st, 2020 at 20:06 | #15

   Rămâne de văzut după ce se publică modelul declarației. În funcție de ce se declară acolo putem discuta.

 9. IVAN RAHILA
  March 30th, 2020 at 23:48 | #16

  Buna seara,
  Un pensionar cu norma intreaga poate beneficia de somaj tehnic?

  Multumesc,

  • Cristi
   March 31st, 2020 at 20:06 | #17

   Dacă este salariat și i se suspendă contractul de muncă de către angajator, da.

 10. Sally
  March 30th, 2020 at 23:49 | #18

  Buna seara, o problema similară, ex. 1CIM cu normal întreaga-8 ore se suspenda și intra in șomaj tehnic, cel de-al 2-le-a CIM – cu timp parțial de 4 ore continua sa fie activ, angajatul beneficiază de șomaj tehnic fără a fi nevoit sa suspende CIM-ul cu timp parțial?! Mulțumesc anticipat

  • Cristi
   March 31st, 2020 at 20:07 | #19

   Așa cum e redactată OUG 32/2020, da.

 11. Robert
  March 31st, 2020 at 00:01 | #20

  Si cu certificatele Albastre si Galbene ce se intampla? Mai trebuie ?

  • Cristi
   March 31st, 2020 at 18:52 | #21

   Certificatul pentru atestarea situației de urgență mai este necesar pentru unele situații reglementate de OUG 29/2020. Ele nu mai sunt necesare, deținerea sau nu a unui astfel de certificat nu mai constituie o cerință obligatorie pentru depunerea cererii de plată.

 12. Tibi
  March 31st, 2020 at 00:02 | #22

  In lege spune ca “salariatii angajatorilor beneficiaza”, dar nu spune ca “toti salariatii” vor beneficia de somajul tehnic?? Tare bine ar fi sa fie asa cum spuneti Dvs., dar mi-e teama sa nu se deconteze decat pentru cei care sunt direct afectati de virus. Circula un exemplu foarte extrem zilele astea:

  Am o librarie, dar servesc si cafea in aceea librarie, dar aceasta activitate imi aduce numai 1-2-x% din total venituri, deci o suma foarte mica. Prin lege, activitatea de a servi cafea mi-a fost oprita, deci am intrerupt PARTIAL activitatea. Daca din initiativa proprie dau si vanzatorii de la librarie in somaj tehnic, nu numai barmanul, am dreptul sa beneficiez de plata indemnizatiei pentru toti salariatii sau doar pentru barman? In principiu nu m-a fortat nimeni sa inchid de tot, as fi putut sa tin libraria deschisa si sa vand carti in continuare, dar poate de frica am decis ca e mai bine asa…

  • Cristi
   March 31st, 2020 at 18:35 | #23

   Pentru că e posibil ca angajatorul să poată susține, parțial salarii, doar pentru o parte din salariați. De aceea nu spune că pentru toți. Poate fi pentru toți, dacă toți sunt suspendați pe motiv de șomaj tehnic. Sunt firme cu obiecte de activitate multiple unde o parte poate funcționa, o parte nu și de aceea e normal să nu fie obligatoriu vorba de toți salariații.

 13. Ana
  March 31st, 2020 at 00:25 | #24

  Multumesc frumos pentru ajutorul pe care ni-l acordati mereu!Va doresc sanatate multa, atat dvs. cat si familiei!

  • Cristi
   March 31st, 2020 at 18:26 | #25

   Mulțumesc, doamna Ana.

 14. MIHAELA ANDRIOAE
  March 31st, 2020 at 05:34 | #26

  Pentru firmele de constructii care aplica doar CAS de 21.25% la salarul brut de 3000 lei ,in cazul somajului tehnic ce contributii datoreaza la stat?

  • Cristi
   March 31st, 2020 at 18:27 | #27

   Nu este foarte clar, dar eu zic că se taxează normal, cu CAS, CASS și impozit, fără facilități.

 15. Viorela
  March 31st, 2020 at 06:29 | #28

  Nu am inteles inca ce se intampla cu pensionarii care au contracte de muncă.

  • Cristi
   March 31st, 2020 at 18:28 | #29

   Dacă li se suspendă și lor contractul de muncă pe art.52 alin.1 litera c, beneficiază și ei de acea indemnizație.

 16. Silviu
  March 31st, 2020 at 06:55 | #30

  Firmele care solicita indemnizația de șomaj tehnic dar au popriri pe conturi, oare vor avea acces la bani?

  • Cristi
   March 31st, 2020 at 18:29 | #31

   Aceste sume nu pot face obiectul popririi.

 17. Mariana
  March 31st, 2020 at 07:06 | #32

  Bună ziua
  Despre Srl -uri care și-au întrerupt activitatea (transport persoana),nu zic nimic?Noi unde ne încadram?

  • Cristi
   March 31st, 2020 at 18:30 | #33

   Nu trebuie să se menționeze explicit pe fiecare tip de activitate. Dacă activitatea firmei este redusă temporar din cauza epidemiei și acest lucru poate fi dovedit cu documente, atunci, evident, că beneficiază și salariații acestor firme de această facilitate.

 18. Sophia
  March 31st, 2020 at 07:46 | #34

  Daca langa CIM cu norma intreaga pe care suspend pt somaj technic mai exista contracted 4 ore / luna aia nu treb. suspendat? EU am gandit car somaj technic pana 14, suspend toate contractele fac act additional pt part time pe ziua de 16 aprilie. Este ok?

  • Cristi
   March 31st, 2020 at 18:31 | #35

   Condiția este ca să nu existe activ cel puțin un contract cu normă întreagă.

 19. March 31st, 2020 at 07:53 | #36

  Eu nu inteleg ceva. Daca sunt titularul unui PFA si am un angajat pensionar cu 2 ore pe zi, caruia ii suspend contractul (somaj tehnic)incepand cu 01.04 primesc de la AJOFM indemnizatia aferenta salariul de 2 ore si mai primesc de la AJPIS suma de 4072 lei/lunar? Aceasta indemnizatie de la AJPIS o primesc pentru toata perioada starii de urgenta chiar daca nu i-am suspendat contractul angajatului sau primesc doar pt 01.04 pana la sf perioadei starii de urgenta?

  • Cristi
   March 31st, 2020 at 18:38 | #37

   Da, așa se înțelege – că salariatul primește de la AJOFM subvenție de 75% din salariul său, iar PFA primește 4072 lei/lună de la ANPIS, dar în ambele cazuri sumele se calculează în funcție de durata stării de urgență. Un PFA cu activitate afectată de această epidemie, va primi 2036 lei pentru aprilie dacă starea de urgență nu se prelungește.

 20. Melania
  March 31st, 2020 at 08:46 | #38

  In cazul unui agent comercial care are salariul brut 2350 in cm se poate solicita plafonul maxim brut de 4072 ron ,platind CAS,CASS si impozitul pe venit aferent .
  Multumesc

  • Cristi
   March 31st, 2020 at 18:39 | #39

   NU! Cum să se poată așa ceva? Adică să ceară mai mult decât are salariu?! Niciodată nu s-a pus așa problema.

 21. Monica B
  March 31st, 2020 at 09:21 | #40

  Buna ziua. Am observat ca in ordonanta 32 nu mai apare mentionata incapacitatea de plata, insa am totusi o temere cu privire la acordarea somajului tehnic in situatia in care angajatorul are sume in 5311/5121/542 etc. Ma gandesc totusi ca poate nu i s-ar cuveni drepturile oferite de aceasta ordonanta. Mai exact nu inteleg ce presupune declaratia pe proprie raspundere, ce inseamna “afectat”?… si inca o intrebare: pot solicita si firmele care nu au fost inchise prin decrete/ordonante si daca da care ar fi temeiul pentru reducere temporara de activitate? Va multumesc

  • Cristi
   March 31st, 2020 at 18:42 | #41

   Total de acord. Eu cred că în declarația pe proprie răspundere va exista o formulare în acest sens. Adică declari că ai fost afectat și că nu poți susține plata salariilor, pentru că în esență acesta este scopul acordării de către stat a acestor sume. Nu să se substituie angajatorului pentru cazul în care acesta deși are bani vrea să-i folosească pentru altceva sau să nu-i folosească defel pentru plata salariilor.

 22. Vlad Maria
  March 31st, 2020 at 09:37 | #42

  Un salariat, cu un contract de 8ore/zi,intra in somaj tehnic. Va beneficia de indemnizatie daca mai are doua contracte active, cu cate 1 ora/zi?
  In ordonanta 32/2020 scrie (inteleg eu, dar poate nu inteleg bine)ca nu poti beneficia de indemnizatie daca mai ai un contract cu norma intreaga activa. Pai n-am. Am active 2 ctr. cu timp partial.
  Am inteles bine, sau trebuie sa suspend si cele doua contracte cu timp partial

  • Cristi
   March 31st, 2020 at 18:44 | #43

   Așa cum e ordonanța se înțelege că doar dacă există un contract activ cu 8 ore nu beneficiază de acea indemnizație.

 23. Radu
  March 31st, 2020 at 09:44 | #44

  Un caz concret PFA cu un singur angajat al carui contract s-a suspendat in data de 19 cu incepere din 20 Martie asadar anterior aparitiei OUG 30 din 21 Martie.

  Incasari in ianuarie 1400 ron incasari februarie 4900 incasari in martie pana pe 18 martie 3500 ron si zero incasari incepand cu 18 martie.

  Pentru luna Martie angajatul are dreptul la somaj tehnic ? Daca nu are dreptul pe luna Martie are dreptul incepand cu 1 Aprilie ?

  Pentru titularul PFA-ului termenul care intrerup activitatea se traduce prin :
  – reducerea incasarilor sau lipsa acestora ?
  – suspendarea activitatii la ONRC ?

  Nu stiu cum se aplica acest articol daca este vorba de 1 angajat.

  In OUG 30 este acest text : Art XI 2 b si nu stiu daca prin noul OUG de ieri a fost modificat :
  pentru cel mult 75% dintre angajaţii care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

  • Cristi
   March 31st, 2020 at 18:46 | #45

   Salariatul beneficiază. Beneficiază, până la proba contrarie și titularul PFA.
   Dar ar fi normal să apară modelul declarației pe proprie răspundere și în funcție de ce trebuie să declare titularul PFA vom putea, eventual, înțelege dacă beneficiază sau nu de acea indemnizație.

 24. ANCA
  March 31st, 2020 at 09:58 | #46

  Buna ziua si multumim mult pentru precizari… asadar, o II care si-a intrerupt total activitatea, primeste indemnizatia pentru somaj tehnic pentru cei 2 salariati, precum si indemnizație lunară de 75% din salariul mediu brut, adică 4072 lei lunar, pentru titularul acestei II? Corect?

  • Cristi
   March 31st, 2020 at 18:47 | #47

   Corect. Asta la nivel teoretic. Pentru că e nevoie să vedem ce conține declarația pe proprie răspundere, ce anume trebuie declarat acolo.

 25. Gratiela Turtu
  March 31st, 2020 at 10:37 | #48

  Bună ziua! Un administrator de bar (SRL) fără salariați și fără contract de mandat poate solicita șomaj tehnic? Mă gândesc la asimilarea cu PFA, liber profesionist…
  Mulțumesc!

  • Cristi
   March 31st, 2020 at 18:48 | #49

   La asta mă gândesc și eu, dar eu nu sunt jurist și în acest caz este necesar un avocat care să spună clar dacă o astfel de persoană intră sau nu în acea categorie definită de codul civil.

 26. OVIDIU
  March 31st, 2020 at 10:42 | #50

  Buna ziua!
  rugaminte: daca sunt administrator de societate fara angajati si care are reduse incasarile cu min 25%, pot beneficia de acest somaj? sau trebuie sa existe un contract de mandat sau de administrare?
  Multumesc!

  • Cristi
   March 31st, 2020 at 18:50 | #51

   Nu pot să vă răspund cu da sau nu. Dacă vă încadrați în definiția altor profesioniști de la art.3 din codul civil, da, ați beneficia în condițiile legii. Nu sunt avocat și pentru acest caz este recomandabil să confirme sau infirme un avocat dacă vă încadrați în acea categorie sau nu.

 27. Liliana Danciu
  March 31st, 2020 at 11:48 | #52

  Buna ziua,as vrea sa stiu pentru cooperatia mestesugareasca unde se va depune documentatia la AJOFM sau la AJPIS,si daca unul din membrii cooperatori are si PFA pe landa conventie individuala beneficiaza de somaj tehnic?Multumesc.

  • Cristi
   March 31st, 2020 at 20:08 | #53

   La AJPIS pentru cei angajați cu contract încheiat în baza legii cooperației, la AJOFM pentru cei angajați cu contract de muncă.
   Ca PFA dacă se încadrează în condițiile din ordonanță, da, poate solicita în nume propriu plata acelei indemnizații.

 28. ioana
  March 31st, 2020 at 12:23 | #54

  daca acum sunt in CFS, de maine se termina CFS ul, pot intra in somaj tehnic?

  • Cristi
   March 31st, 2020 at 18:58 | #55

   Da, dacă angajatorul decide asta.

 29. Georgiana
  March 31st, 2020 at 12:40 | #56

  Cristi eu am la o societate 2 salariati care sunt si asociati si administratori,as putea sa suspend contractele si sa beneficieze de somaj tehnic?multumesc

  • Cristi
   March 31st, 2020 at 18:53 | #57

   Da, dacă activitatea firmei este afectată de această epidemie și dacă nu au posibilitatea de a susține plata salariilor. Câtă vreme au contract individual de muncă, acesta poate fi suspendat ca oricare altul.

 30. marcela
  March 31st, 2020 at 12:52 | #58

  O persoana are si contract de munca cu 8 ore, dar este si titularul unui pfa fara salariati. Contractul de munca este activ, nu se solicita somaj tehnic. Pe pfa nu are nici o activitate (incasare ) in luna martie. Ar putea solicita indemnizatia pe pfa? sau se considera ca are venituri din contractul de munca si ar trebui si acesta suspendat si aleasa varianta mai avantajoasa?

  • Cristi
   March 31st, 2020 at 18:54 | #59

   Nu există o restricție explicită pentru astfel de cazuri în această ordonanță, așa că da, poate solicita. Însă trebuie să vedem ce anume va fi necesar să declare prin declarația pe care o va depune împreună cu cererea.

 31. mihai
  March 31st, 2020 at 12:52 | #60

  Buna ziua,
  Persoanele fizice autorizate …ex.contabili,experti contabili… nu si intrerup activitatea total sau pertial in contextul starii de urgenta .Efectiv clientii lor inchid activitatea si automat nu mai platesc contabilul … in acest sens persoanele fizice autorizate profesionisti contabili si experti contabili nu se incadreaza si nici nu au cum sa primeasca bani de la AJPIS.Am sunat la AJPIS si nu au stiut sa mi raspunda cum se procedeaza

  • Cristi
   March 31st, 2020 at 18:56 | #61

   Cerința OUG 30 modificată de OUG 32, este ca persoanele să fie afectate de efectele epidemiei și să întrerupă total sau parțial activitatea ori să o reducă, temporar. E discutabil dacă activitatea noastră este afectată în mod direct.

 32. ANCA
  March 31st, 2020 at 13:00 | #62

  In privinta calcularii impozitului pe veniturile din salarii; am facut statul de plata pe luna martie, pe perioada 01-22.03 am lucrat normal, iar din 23.03 suntem in somaj tehnic. Am retinut ca impozitul aferent somajului tehnic se calculeaza ca si venit in afara functiei de baza, dar am observat ca programul cumuleaza somajul tehnic cu salariul si calculeaza impozitul ca la functia de baza. Trebuie sa fac eu o setare undeva sau va urma o actualizare a programului? Va multumesc!

  • Cristi
   March 31st, 2020 at 18:58 | #63

   Programul nu este actualizat!
   Vă rog să înțelegeți că modul în care a fost legiferată plata acestei indemnizații precum și modul de taxare, ridică niște probleme foarte serioase. Sunt multe întrebări fără un răspuns în legislația actuală legat de modul de abordare a acestei situații. Asta să nu spun că nu există nici o idee despre cum vor apărea aceste sume în D112.

 33. Violeta Stefan
  March 31st, 2020 at 13:45 | #64

  Am o mare nelamurire si te rog daca poti sa-mi dai un sfat.Am salariatii in CFS de 5 zile.Pot face azi revenirea lor din CFS si tot de azi sa-i bag in somaj tehnic incepand cu 01 aprilie?
  Pot transmite revisal azi?Cu stima si multumesc de raspuns anticipat.

  • Cristi
   March 31st, 2020 at 19:35 | #65

   Da, revenirea de azi, dar intrarea în șomaj tehnic de mâine.

 34. ioan
  March 31st, 2020 at 14:25 | #66

  Daca un salariat revine la munca din somaj tehnic, pentru o zi sau pentru o interventie scurta. In acest caz se inceteaza suspendarea conform art.52, alin.1 lit c. ? Si apoi se face o alta suspendare pentru perioada care urmeaza in care nu va avea activitate ?

 35. tinela
  March 31st, 2020 at 14:58 | #68

  Buna ziua,
  Firmele care au proiecte pe fonduri europene, au incheiate CIM-uri aferente proiectelor , dar au intrerupt activitatea temporar, pot beneficia de somaj tehnic pe perioada starii de urgenta?
  Multumesc.

  • Cristi
   March 31st, 2020 at 19:40 | #69

   Da, dacă, la fel, pot demonstra că activitatea lor a fost redusă ca urmare efectelor acestei epidemii.

 36. Magda
  March 31st, 2020 at 16:09 | #70

  In cazul in care un SRL are un angajat cu contract de munca activ si activitatea i-a scăzut peste 50%, poate beneficia de acest ajutor ? Dacă nu, are altă soluție pentru a plăti in continuare salariatul fara sa recurgă la închiderea contractului ?
  Mulțumesc Cristi.

  • Cristi
   March 31st, 2020 at 19:43 | #71

   Da, poate beneficia, dacă demonstrează că i s-a redus activitatea ca urmare a acestei epidemii și nu are resurse să achite salariile. Trebuie înțeles că banii plătiți de stat sunt un ajutor pentru acei angajatori care nu-și pot plăti salariile și beneficiarii direcți ai acestor sume sunt salariații nu angajatorii lor.
   În plus dacă activitatea continuă și salariatul vine la muncă, nici măcar nu poate fi vorba despre o suspendare de contract. Pentru că șomajul tehnic asta înseamnă.
   Ca alte soluții, dacă mai și muncește reducerea normei de muncă, de la 8 ore/zi la o altă normă zilnică sau la o normă exprimată în ore/lună.

 37. Raluca
  March 31st, 2020 at 19:39 | #72

  Bună seara,
  Pt un Srl dacă a funcționat până pe 22 martie, am trecut cei 3 salariați în Concediu Odihna până la sfârșitul lui martie, când pot depune cererea pt șomajul tehnic la AJOFM la începutul lui aprilie sau începutul lui mai?

  • Cristi
   March 31st, 2020 at 20:16 | #73

   Documentele pentru plata indemnizației de șomaj tehnic se depun în luna următoare celei pentru care aceasta se va plăti.
   Pentru martie se depun în aprilie, dar nu este cazul la dvs pentru că în martie din ce spuneți nu aveți situații de șomaj tehnic, iar pentru aprilie în mai.

 38. Ana
  March 31st, 2020 at 20:27 | #74

  @Cristi
  Dar in cazul in care persoana fizica, salariata, are poprire pe salariu?

  • Cristi
   March 31st, 2020 at 20:46 | #75

   Indemnizația aceasta nu face obiectul popririi, nu poate fi poprită.

 39. elena
  March 31st, 2020 at 21:55 | #76

  La cabinet medical stomatologic cu activitate intrerupta am 2 salariati cu timp partial care nu indeplinesc conditiile de somaj tehnic, au si alte contracte active cu norma intreaga, in acest caz cu ce art. suspend contractul ?
  Baza legala este art. 52 al.1 lit.c dar art. 53 stipuleaza ca salariaţii … beneficiază de o indemnizaţie, plătită din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 52 alin. (3).
  Care fond de salarii daca am intrerupt activitatea conform legii ?

  • Cristi
   April 1st, 2020 at 19:07 | #77

   Puteți întrerupe pe art.54 adică concediu fără plată, cu acordul ambelor părți.

 40. Liliana S.
  April 1st, 2020 at 07:34 | #78

  Buna ziua!
  In OUG 32 prin modificarea art.XV alin.1, pfa-ul poate obtine indemnizatia de 4072 lei, chiar daca este si angajator?
  Asa am inteles, ca nu mai suntem conditionati de aceasta situatie. Multumesc!

  • Cristi
   April 1st, 2020 at 19:18 | #79

   Da, poate. Dacă declară că activitatea a fost afectată de efectele epidemiei și ulterior în caz de un eventual control poate demonstra acest lucru.

 41. cristina
  April 1st, 2020 at 08:40 | #80

  Buna ziua, in situatia unei societati de constructii care a redus partial activitatea si a suspendat o parte dintre contractele de munca prin somaj tehnic, dar a finalizat la sfarsitul lunii martie o lucrare(ce a fost executata in perioada decembrie 2019-martie 2020) si pe 01.04.2020 se face receptia lucrarii si factura, aceste venituri inregistrate de societate in aprilie pot fi un impediment in obtinerea indemnizatiei de somaj tehnic de la AJOFM, pentru contractele suspendate?

  • Cristi
   April 1st, 2020 at 19:25 | #81

   Condiția este să se demonstreze reducerea de activitate sau întreruperea ei temporară, din cauza epidemiei. Sunt mult mai multe elemente, specifice fiecărui angajator în parte, care trebuie analizate și luate în considerare.

 42. andreea
  April 1st, 2020 at 08:50 | #82

  Buna ziua,

  Reprezint ONG activitate invatamant prescolar. De la 01.04.2020 toti angajatii vor intra in somaj tehnic.
  1.Cand trebuie sa inregistraz in Revisal? Momentan doar perioada 01-16.04 sau pot sa pun toata luna? (cred ca oricum se va prelungi starea de urgenta)
  2. Mai are rost, sau ma ajuta cu ceva daca solicit certificatul? Daca nu mai este obligatoriu pentru somaj tehnic?
  3. De cand pot solicita certificatul? Daca intram in somaj de la 01.04 il solicit in mai? Sau pot acum?

  Multumesc!

  • Cristi
   April 1st, 2020 at 19:29 | #83

   1. Din 31 martie. Puteți suspenda toată luna. Trebuie să înțelegeți că suspendarea pe art.52 alin.1 litera c a existat dintotdeauna, nu a apărut acum. Acum, perioada de urgență este perioada pentru care statul plătește banii salariaților în anumite limite.
   2. Certificatul vă ajută la amânarea plăților de utilități, chirie, etc. Vedeți OUG 29/2020. Pentru șomaj tehnic deținerea lui nu mai este o condiție necesară decontării acestor sume de către stat.
   3. De când devine activă platforma de aici prevenire.gov.ro

 43. Camelia
  April 1st, 2020 at 09:28 | #84

  Buna ziua,dacă nu am cont bancar pe PFA și nici personal ,pt a primi indemnizația de șomaj tehnic,pot folosi un cont bancar al altei persoane ? Sau cum procedez?

  • Cristi
   April 1st, 2020 at 19:30 | #85

   Întrebați la ANPIS.

 44. ANCA
  April 1st, 2020 at 11:30 | #86

  @Cristi
  Asteptam, va multumesc mult! Sanatate si spor la munca!

 45. Aida
  April 1st, 2020 at 11:36 | #87

  Buna ziua,
  Adminstratorul (si asociat) unui SRL a dat procura celuilalt asociat prin care si-a delegat atributiile de adminstrator in noiembrie 2019.
  Poate beneficia adminstratorul actual de indemnizatie? Din cate stiu, procura reprezintă materializarea unui contract de mandat.
  Cum se dovedeste incetarea activitatii firmei? E suficient extrasul de cont cu incasari 0 din 17 martie pana in prezent?
  Multumesc.

  • Cristi
   April 1st, 2020 at 19:33 | #88

   Nu știu dacă beneficiază și nu sunt avocat să vă confirm sau infirm afirmația aceasta:

   Din cate stiu, procura reprezintă materializarea unui contract de mandat.

   Eu zic că nu beneficiază.
   Cu orice mijloc de probă: decizie de încetare temporară pe perioada crizei, lipsa facturilor de achiziție de mărfuri sau materii prime/auxiliare destinate serviciilor/producției, lipsa facturilor emise către clienți, a rapoartelor Z din casa de marcat, etc.

 46. bejan valerica
  April 1st, 2020 at 11:46 | #89

  nu ne trimiteti si noua documentele necesare pt somaj tehnic.cerere ,declaratie si prntru soc.si pentru pers fizice autorizate

  • Cristi
   April 1st, 2020 at 19:35 | #90

   Cum adică să vă trimitem documentele necesare?
   Vă referiți la actualizarea programului? Dacă da, aveți puțină răbdare. Aseară s-au publicat în monitorul oficial. Când va apărea o versiune nouă care să le conțină veți primi notificare în acest sens.

 47. Moga
  April 1st, 2020 at 13:28 | #91

  Buna ziua. Un non profit,activitati spotive are salariat instructor arte martiale. Si-a intrerupt activitatea . Din 24,03,2020 l-am trecut in fara plata. Se incadreaza pentru somaj tehnic?

  • Cristi
   April 1st, 2020 at 19:35 | #92

   Nu dacă are contractul de muncă este suspendat pentru concediu fără plată.

 48. Attila
  April 1st, 2020 at 21:36 | #93

  Buna seara!
  1. In ordonanta 30 modificata la art. XI, al. (11)” În situația în care bugetul angajatorului destinat plății cheltuielilor de personal permite, indemnizația prevăzută la alin. (1) poate fi suplimentată de angajator cu sume reprezentând diferența de până la minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, în conformitate cu prevederile art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.” parca legiutorul ar vrea sa zica, ca daca ai bani poti sa dai MINIM suma pana la 5250 lei (daca iau exemplul dvs din articol). Adica nu poti sa dai o suma, care impreuna cu ce da statul ar fi de ex. 4800 lei. Eu, cel putin, asa interpretez.
  2. Sa luam firma x si y, aflate sa zicem la 500km unul de altul, cu acelasi obiect de activitate, avand exact acelasi profit, dar firma x le consuma profitul pe chefuri, bmw, etc., deci traieste momentul si acum nu are bani, iar firma y care e mai constincios, si economiseste banii, iar acum ar putea sa plateasca salariatii inca vreo 3 luni, dar dupa aceea ar fi la nivelul firmei x. Considerati ca in acest caz, firma y n-ar trebui sa beneficieze de ajutor de stat la plata somajului tehnic? Cel putin asa am observat din raspunsuri… Poate ca legiutorul de aceea s-a autosesizat si nu face diferente, ca sa nu existe discriminari, dar ramane de vazut ce se vrea cu declaratia pe propria raspundere…
  3. Imi plac relatarile si gandirea logica cu care acestea sunt compuse, de aceea va si pun intrebarile, fiindca sunt curios de parerea dvs.
  Multumesc.

  • Cristi
   April 2nd, 2020 at 17:50 | #94

   1. Și eu.
   2. Nu am spus așa ceva. Am spus că este necesar să se analizeze de la caz la caz și dacă există o reducere de activitate datorită acestei epidemii și dacă motivat se poate demonstra o astfel de reducere de activitate, atunci este în regulă să ceară ambele. Legiuitorul nu poate distinge între cei doi decât prin prisma acestor condiții. Altfel nu. Și am mai spus că este necesară și o responsabilitate socială acum.
   Mulțumesc.

 49. MARIANA TOADER
  April 2nd, 2020 at 09:17 | #95

  Buna ziua. Ptr. un srl cu activitate de tehnica dentara , dar fara salariati, asociat unic , se poate cere somaj tehnic? Tinand cont ca activiatea de tehnica dentara este legata de domeniul stomatologic carora li s-a suspendat activitatea de autoritati prin ordonanta militara 2.Multumesc

  • Cristi
   April 2nd, 2020 at 18:02 | #96

   Asociatul unic nu poate beneficia de nimic pentru că nu desfășoară și nu are dreptul să desfășoare activități lucrative decât dacă este fie salariat al firmei fie este și administrator.
   Dacă este administratorul firmei și dacă nu este remunerat în baza unui contract de administrare sau mandat, nu știu dacă beneficiază sau nu. Ca o opinie personală, da, eu zic că ar beneficia, însă este necesar ca un avocat să vă clarifice dacă administratorul neremunerat al societății se încadrează în categoria “alți profesioniști” din codul civil, iar dacă răspunsul este da, atunci și eu zic că da, beneficiază, altfel, dacă nu este considerat ca fiind parte a acestei categorii, nu beneficiază.
   De asemenea, dacă ar beneficia, condiția ar fi să fie întreruptă activitatea total pe perioada declarată ca fiind stare de urgență.

 50. NELUTU
  April 2nd, 2020 at 09:53 | #97

  Buna ziua,sunt sofer de taxi patronul a tras masinile pe dreapta iar noi am ramas fara nici un venit.Ajutati-ma va rog cu un sfat, cum pot primi somaj sau somaj tehnic?Mentionez ca am avut cartea de munca la 2 ore. Multumesc

  • Cristi
   April 2nd, 2020 at 18:06 | #98

   Indemnizația de șomaj se poate primi dacă angajatorul dumneavoastră vă concediază și vă emite decizia de concediere prin disponibilizarea posturilor, în condițiile legii.
   Indemnizația de șomaj tehnic, la fel, se poate plăti dacă angajatorul dumneavoastră vă suspendă contractul de muncă (adică nu încetează contractul, dvs rămânând salariatul acelei firme pe mai departe, dar cu anumite drepturi limitate – de exemplu vi se poate plăti doar 75% din salariu). Suspendarea presupune comunicarea de către angajator către dvs a unui act oficial în acest sens.

 51. Lorand
  April 2nd, 2020 at 12:10 | #99

  Buna ziua, sunt administrator la un srl cu activitate in domeniul artistic. Sunt administrator si prestator, NU sunt angajat, dar firma are venituri doar din prestari servicii/evenimente. Din luna martie nu am avut activitate. Inainte aveam incasari de aprox 2000 Euro/Lunar. Sunt multi artisti care se regasesc in situatia mea. Exista sau se discuta despre o solutie si pentru noi?

  • Cristi
   April 2nd, 2020 at 18:14 | #100

   Bună ziua.

   Reiau aici ceea ce am mai spus. OUG 30/2020 așa cum a fost modificată prin OUG 32/2020, prevede posibilitatea plății unei indemnizații de 75% din salariul mediu brut pe țară, lunar, și în cazul altor profesioniști așa cum sunt definiți prin codul civil, la art.3 din acel cod, în condițiile în care aceștia își întrerup total activitatea în perioada care este declarată ca stare de urgență.
   Dacă dvs sunteți administratorul societății și sunteți neremunerat atunci solicitați punctul de vedere al unui avocat referitor la întrebarea: un administrator de societate comercială, neremunerat în baza unui contract de mandat sau asociere, este sau nu este considera ca fiind parte a categoriei “alți profesioniști” în înțelesul art.3 din codul civil?
   Iar dacă răspunsul este da, atunci cu certitudine puteți depune documente pentru a vi se achita acea indemnizație. Dacă răspunsul este nu, atunci, evident, nu puteți beneficia de plata ei.
   Ca o opinie strict personală, eu consider că aceste persoane s-ar încadra în această definiție, dar cum eu sunt doar un expert contabil este foarte posibil ca opinia mea să nu fie corectă.

 52. Cristina
  April 2nd, 2020 at 19:06 | #101

  Buna seara,
  Un angajat are într-o companie contract de munca cu 8 ore activ, in alta companie contract cu norma partiala de 2 ore, insa angajatorul acestei a doua companii, vrea sa bage toti angajații in somaj tehnic. Ce inseamna ca nu poate beneficia de indemnizație de șomaj, asa cum se menționează in OUG 32? Ca nu este decontata de stat? Poate fi băgat in somaj, insa e plătit de angajator? Daca da, articolul de suspendare e acelasi, 52 alin 1 lit c? Multumesc frumos!

 53. Maria
  April 2nd, 2020 at 21:07 | #102

  Buna ziua!
  Va rog sa-mi spuneti daca sunt pensionar de invaliditate gr.3 si am contract de munca part time primesc somaj tehnic in cazul suspendarii contractului?
  Multumesc!

  • Cristi
   April 3rd, 2020 at 08:19 | #103

   Da, dacă vi se suspendă contractul de muncă de către angajator cu temeiul legal pentru așa ceva.

 54. IMRE IOAN
  April 2nd, 2020 at 23:16 | #104

  Buna ziua,
  In situatia in care un angajat are incheiate mai multe CIM-uri si toate sunt cu timp partial, iar suspendarea intervine doar pentru o parte din CIM-uri, atunci angajatul poate beneficia de somaj tehnic suportat de la stat?

 55. Adriana
  April 3rd, 2020 at 07:29 | #105

  Buna ziua,
  In cazul in care societatea intrerupe activitatea parțial pe perioada stării de urgență decretate, ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19, prin somaj tehnic, insa nu doreste sa beneficieze de bani din partea statului,care obtiune de somaj tehnic se alege din programul SAGA ,pentru calculul corect al salariilor si contributiilor datortae ?
  In REVISAL se opereaza cu art 52 alin.1 litera C, sau cu art.53 ?
  Multumesc!

  • Cristi
   April 3rd, 2020 at 08:12 | #106

   Alegeți opțiunea “Șomaj tehnic”.
   Temeiul legal este art. 52 alineatul 1 litera c.

 56. stanga ocolisanu ioan
  April 3rd, 2020 at 08:39 | #107

  buna ziua,
  sunt pensionar, dar lucrez cu CIM part time, pot beneficia de somaj tehnic alaturri de ceilalti angajati din firma?

  Multumesc!

  • Cristi
   April 3rd, 2020 at 16:24 | #108

   Am mai răspuns la întrebări de acest tip. Este suficient să căutați răspunsul.

 57. Camelia Teisanu
  April 3rd, 2020 at 10:02 | #109

  Avocatii care nu mai lucreaza in aceasta perioada pot beneficia de acest somaj? Multumesc pt raspuns

  • Cristi
   April 3rd, 2020 at 16:24 | #110

   Da, dacă întreruperea activității are loc din cauza epidemiei.

 58. April 3rd, 2020 at 12:36 | #111

  Eu ma aflu într-o situație la care nu găsesc un răspuns raft în fata. Sunt angajat cu program de 4 ore de peste 3 ani la o societate comerciala, iar extra job dețin un II cod CAEN 7420, activități fotografice! Pot cere ajutor de șomaj tehnic conform OUG32/2020 pt II dacă am venituri din CIM cu norma parțială? Eu pe II administrez o cabina foto pentru evenimente, deci nu am treaba cu venituri din drepturi de autor, acolo unde am văzut termenul de “exclusiv”. Cine ma poate lumina pe treaba asta? La AJOFM nu știe sa îmi zică 🙁 !!!

  • Cristi
   April 3rd, 2020 at 16:36 | #112

   Da, puteți cere acea indemnizație ca titular al II, dar de la AJPIS nu AJOFM.
   Cerința este să aveți activitatea întreruptă urmare a efectelor epidemiei pe perioada stării de urgență. Aici am detaliat procedura pentru persoane fizice: https://www.sagasoftware.ro/?p=2554

 59. TURCU CORINA
  April 3rd, 2020 at 13:35 | #113

  Buna ziua
  As dori sa va intreb daca sunt salariata cu cim 8 ore si acesta a fost suspendat cu art 52 alin 1 litera c si societatea cere banii pentru mine de la stat , daca eu am si un PFA , fac cu totul alta activitate , pot sa primesc somaj tehnic de la firma , iar pe PFA sa am activitate? Multumesc!

  • Cristi
   April 3rd, 2020 at 16:36 | #114

   Da. Nu are nici o legătură una cu alta.

 60. Adrian
  April 3rd, 2020 at 14:29 | #115

  Buna ziua!
  Pentru in angajat cu norma întreaga de 8 ore într-un loc și un alt venit pe baza unui contract de cedent drepturi de autor. La locul de munca cu norma întreaga s-a luat decizia șomajului tehnic. In baza contractului de drepturi de autor pot încasa in continuare veniturile (firma fiind in continuare deschisă cu posibilitatea muncii de acasă) pe lângă veniturile din Șomajul tehnic?

 61. Mariana
  April 3rd, 2020 at 15:19 | #117

  Buna ziua,

  1. In cazul unui SRL 1 angajat (care este administratorul), cu activitate inchisa din 22.03 pe baza de ordonanta militara, cum ar fi putut beneficia de somaj tehnic in conditiile in care OG 30 se prevedea ca pot beneficia de plata indemnizației pentru CEL MULT 75% dintre angajații care aveau contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență?
  Abia in OG 32/2020 s-a renuntat la aceasta conditie.
  Practic in acesta perioada activitatea a fost inchisa si fara venituri insa nu a fost clar cum sa se procedeze.
  Va multumesc mult!

  • Cristi
   April 3rd, 2020 at 16:40 | #118

   Angajatorul putea decide suspendarea pe motive de șomaj tehnic chiar dacă nu putea solicita rambursarea sumelor de la stat. Că a exista o brambureală legislativă, da, a existat, dar asta e o altă discuție.

 62. Ana-Maria
  April 4th, 2020 at 00:36 | #119

  Buna seara.Daca eu am doua contracte,unul de 4 ore si unul de 8 ore,amandoua suspendate pentru care primesc somaj tehnic si cine alege? Puteti,va rog sa-mi spuneti?

  • Cristi
   April 6th, 2020 at 16:20 | #120

   Pentru cel cu cele mai drepturi salariale.
   Nu este foarte clar cine anume trebuie să aleagă, dar cel mai probabil angajatul va trebui să-i spună angajatorului care i-a suspendat contractul dacă i se vor achita drepturile salariale de către AJOFM sau de către firmă. Sau este foarte posibil ca AJOFM să nu vireze unuia din angajatori suma solicitată.
   Din păcate aceste situații sunt unele din neclaritățile rămase după apariția acestor ordonanțe.

 63. MIHAELA
  April 4th, 2020 at 09:19 | #121

  Sunt medic dentist, am propriul meu cabinet medical si am intrerupt activitatea ca urmare a efectelor epidemiei pe perioada stării de urgența si sunt si pensionara pentru limita de varsta, pot sa primesc indemnizatie de la AJPIS?
  Va multumesc!

  • Cristi
   April 6th, 2020 at 16:22 | #122

   Da, dacă puteți dovedi că ați întrerupt total activitatea după data de 16 martie și că întreruperea este determinată de instituirea stării de urgență ori din cauza epidemiei.

 64. olescu veronel
  April 4th, 2020 at 13:03 | #123

  Buna ziua!Sunt pensionar la limita de varsta si am si un PFA cu activitate de taximetrie {in functie }.Pot solicita somaj tehnic comform OG 32/2020?

  • Cristi
   April 6th, 2020 at 11:10 | #124

   Da, dacă ați întrerupt activitatea, total, după data de 16 martie 2020 ca urmare a epidemiei.

 65. Aniko
  April 4th, 2020 at 18:50 | #125

  Buna ziua asi dori sa ma interesez daca pot sa cer somaj tehnic( 75%) cu copii minori 7 si 11 ani daca lucrez in magazin alimentar

  • Cristi
   April 6th, 2020 at 16:26 | #126

   Salariatul nu poate cere șomaj tehnic!
   Așa ceva nu se poate. Angajatorul este cel care poate suspenda, din motive întemeiate, contractul de muncă al salariaților, dar în nici un caz la cererea lor!

 66. Maria
  April 4th, 2020 at 19:00 | #127

  @Cristi
  Da, dacă vi se suspendă contractul de muncă de către angajator cu temeiul legal pentru așa ceva

 67. Ilinca Maria Man
  April 5th, 2020 at 13:37 | #128

  Cum trimit documentele catre AJOFM pentru salariati?
  Mie SAGA nu mi le scoate cu semnatura electronica.
  Multumesc.

  • Cristi
   April 6th, 2020 at 16:32 | #129

   Ba le scoate dacă reinstalați ultima versiune, însă trebuie să aveți în vedere că semnătura din acele documente este necesar să fie cea a reprezentantului legal.
   De asemenea trimiterea cu semnătură digitală nu este obligatorie. Este posibilă, dar nu obligatorie. Puteți lista și semna documentele și apoi să le scanați și așa scanate să le trimiteți pe adresa de mail corespunzătoare județului dvs.

 68. Hannika Smazenka
  April 6th, 2020 at 07:45 | #130

  Buna ziua,
  Daca o persoana este angajata cu contract de munca pe 4 ore si detine un PFA. Contractul de munca nu este suspendat, persoana are venituri salariale. S-a intrerupt activitatea pe PFA. Poate beneficia de somaj tehnic pe PFA?
  Va multumesc.

  • Cristi
   April 6th, 2020 at 17:08 | #131

   Da, dacă a întrerupt total activitatea pe acel PFA începând cu data de 16 martie și întreruperea este din cauza instituirii stării de urgență, a epidemiei.

 69. FONIX
  April 6th, 2020 at 19:59 | #132

  Am citit toate discutiile care ati avut dar din pacate nu am gasit raspuns la problema mea.
  Am o societate care a angajat persoane dupa decret (16 martie) si dupa OUG 30 (21 martie). Nici o jumatate de propozitie nu este scris la OUG ca pentru aceste contracte nu pot sa cerem ajutor din partea statului dar totusi informatii primit de la AJOFM ei nu vor sa accepta.
  Ce pot sa fac in aceasta caz? Dupa parerea mea AJOFM nu respecta legislatia.

  • Cristi
   April 7th, 2020 at 15:57 | #133

   Eu zic că trebuie să citiți cu atenție.
   Nu puteți pretinde că activitatea dvs a fost afectată de starea de urgență câtă vreme ați angajat după data de 16 martie persoane cărora ulterior, la câteva zile după aceea, le-ați suspendat contractele de muncă pe motiv de reducere a activității.
   Din punct de vedere tehnic, este foarte posibil să solicitați acele sume, însă în opinia mea va fi extrem de greu de demonstrat că vi s-a întrerupt activitatea din cauza epidemiei sau instituirii stării de urgență și nu ați întrerupt-o voluntar pentru a putea încasa niște bani de la stat.

 70. livia
  April 6th, 2020 at 21:29 | #134

  Buna seara,
  – angajat cu contract 4 ore – in somaj tehnic
  – persoana are si PFA – poate cere indemnizatia pe PFA, daca primeste si somajul tehnic pt contractul de 4 ore de mai sus?
  – pt a solicita indemnizatia pt PFA, trebuie suspendat PFA-ul?

  Va multumesc pentru timpul acordat!

  • Cristi
   April 7th, 2020 at 16:01 | #135

   Ca PFA poate solicita acea indemnizație dacă a întrerupt activitatea complet după data de 16 martie 2020 și acea întrerupere se datorează stării de urgență (epidemiei). Suspendarea la ONRC nu este necesară în această situație.

 71. Maria
  April 7th, 2020 at 08:55 | #136

  buna ziua,
  daca am un angajat din 16.03 si unul din 20.03 ,ii pot trimite in somaj tehnic incepand cu data de 10 aprilie?

  • Cristi
   April 7th, 2020 at 16:11 | #137

   Da. Suspendarea CIM pe motivul de la art.52 alin.1 litera c este posibilă oricând.
   Problema apare la solicitarea plății de către stat a sumelor cuvenite salariaților în această situație.
   Va fi destul de greu să demonstrați că activitatea v-a fost afectată de efectele epidemiei/stării de urgență câtă vrem în timpul perioadei respective ați angajat persoane. Și la doar câteva zile le-ați suspendat contractul de muncă.

 72. DURA FLOAREA
  April 7th, 2020 at 09:10 | #138

  o firrma fara salariat dar lucreaza asociatul unic a fost nevoita sa inchida beneficiaza de somaj th
  multumesc.

  • Cristi
   April 7th, 2020 at 16:12 | #139

   Din ce am înțeles, ANOFM nu acceptă decontarea sumelor în aceste situații. Oricum asociatul unic dacă nu este și administrator, are o problemă dacă desfășoară activități lucrative pentru propria sa firmă.

 73. Mihaela
  April 7th, 2020 at 13:09 | #140

  Buna ziua,
  Daca la un SRL cu CAEN 9604, unul din administratori este cel care lucreaza efectiv, dar nu are contract de munca fiindca nu ia salariu, beneficiaza de somaj tehnic? Unde depune cererea?
  Multumesc anticipat.

  • Cristi
   April 7th, 2020 at 16:16 | #141

   ANOFM interpretează că aceste persoane nu se încadrează la categoria “alți profesioniști” decât dacă ar fi remunerați în baza unui contract de mandat sau de administrare.
   Asta pentru că indemnizația respectivă este văzută ca o compensare a pierderii remunerării cuvenite prin acel contract. Dacă lucra fără a fi remunerat nu ar fi nici o diferență nici acum.

 74. Stroe Raluca
  April 7th, 2020 at 14:24 | #142

  buna ziua, saga nu face notele pentru somaj tehnic?

  • Cristi
   April 7th, 2020 at 16:20 | #143

   Ba da, le va face. Acum nu are ce înregistra.

 75. Minalor
  April 7th, 2020 at 15:22 | #144

  Bună ziua, in cazul unui ONG, învățământ preșcolar, dacă trimitem angajații in somaj tehnic, mai putem incasa abonamente lunare , sau nu e voie sa mai avem încasări?
  Sumele încasate astfel sunt un sfert din încasările obișnuite si nu sunt suficiente pentru salarii.

  • Cristi
   April 7th, 2020 at 16:23 | #145

   Nicăieri nu spune că nu se pot încasa bani în continuare.
   Legea spune că statul plătește indemnizația cuvenită persoanelor a căror contract de muncă a fost suspendat de către angajator în baza art.52 alin.1 litera c din codul muncii urmare a faptului că angajatorul și-a întrerupt total sau parțial activitatea din cauza stării de urgență (a epidemiei). Ca urmare, dacă angajatorul poate demonstra acest lucru, nu e nici o problemă.

 76. Roberto Stan
  April 7th, 2020 at 17:06 | #146

  Buna ziua.

  Detin un SRL care are ca domeniu de activitate productia cinematografica (cod CAEN-5911) care, din cauza acestei epideiii, nu mai are niciun fel de activitate. Sunt unic administrator iar contul releva faptul ca n au fost facute incasari de mai bine de 2 saptamani. Ma incadrez la indemnizatia oferita de stat ? Va multumesc frumos.

 77. Geanina
  April 7th, 2020 at 18:42 | #148

  Buna-ziua!Va rog sa-mi spuneti cum vom inregistra in statul de salarii aferent lunii aprilie somajul tehnic incasat aferent lunei martie?

  • Cristi
   April 7th, 2020 at 20:42 | #149

   Așteptați următoarea actualizare.

 78. Constantin Turtică
  April 8th, 2020 at 12:34 | #150

  Administratorul unui SRL poate beneficia de șomaj tehnic dacă nu e salariat și spațiul comercial în care desfășoară activități a fost închis pe perioada stării de urgență

 79. Eleonora
  April 8th, 2020 at 18:08 | #152

  Buna ziua,lucrez la o firma cu 4 ore dar mai am 4 ore si la alta firma.Sunt 2 firme in acelasi punct de lucru si au contract de colaborare.Eu iau somaj tehnic de la ambele ptr 8 ore sau numai ptr 4 ore de la una dintre ele.Ambele carti de munca sunt suspendate.

  • Cristi
   April 9th, 2020 at 12:41 | #153

   De la ambele. Indiferent că se plătește de stat sau nu.

 80. Bianca
  April 9th, 2020 at 11:42 | #154

  Buna ziua. Ma aflu in urmatoarea situatie: Angajata CIM 8 ore, voi beneficia de somaj tehnic deoarece firma si-a intrerupt total activitatea. Dar, in acelasi timp sunt PFA la un salon de infrumusetare care si-a intrerupt activitatea din cauza epidemiei. Problema e ca eu mi-am depus deja actele pentru acordarea somajului tehnic pentru PFA la AJPIS. Intrebarea este: Cum procedez acum ? Cine decide care somaj imi revine? Ma gandesc ca nu voi putea primi somaj tehnic din ambele parti.

  • Cristi
   April 9th, 2020 at 12:45 | #155

   Ba da, primiți din ambele părți. Sunt două chestiuni distincte și legea, în acest moment, nu interzice ca un PFA salariat să nu poată solicita acea indemnizație.

 81. Balotă Ana Maria
  April 9th, 2020 at 11:44 | #156

  Bună ziua! Trebuia suspendat cu 31.03.2020 in Revisal angajatii care nu mai vin la lucru incepand cu 01.04.2020 pentru a putea beneficia de somaj tehnic pe perioada situatiei de urgenta, conform Ordonanta de urgenta nr. 32/26.03.2020?

  • Cristi
   April 9th, 2020 at 12:46 | #157

   Da. Orice suspendare conform codului muncii se trimite în REVISAL după regulile instituite de HG 905/2017. Faptul că în acest caz avem o indemnizație plătită de stat nu schimbă cu nimic aceste reguli.

 82. COSTEA MIHAELA
  April 9th, 2020 at 11:50 | #158

  Buna ziua,

  Va rog sa-mi spuneti daca intr-un club sportiv unde activitatea este suspendata si avem un antrenor care este cu pensie limita de varsta si cu CIM in cadrul clubului, intra in somaj tehnic si beneficiaza de indemnizatie?

  Multumesc!

 83. Constantin Turtică
  April 9th, 2020 at 14:31 | #160

  Din ce cauza Administratorul firmei nu poate beneficia de șomaj tehnic dacă afacerea sa închis din cauza ordonanței și nu are nici CMI și nici alte venituri fiind și Asociat unic?Va mulțumesc

  • Cristi
   April 9th, 2020 at 15:35 | #161

   Întrebați-i pe cei de la Ministerul Muncii.
   Ideea de la care s-a plecat a fost aceasta: indemnizația este o formă de sprijin financiar a persoanelor fizice care aveau o sursă de venit din activitatea lor, sursă întreruptă de contextul actual. Ori un asociat unic, administrator, neremunerat, fără contract de mandat sau de administrare nu are nici o sursă de venit personală afectată de această activitate. Legal banii societății comerciale sunt ai acesteia – societatea fiind persoană juridică, nu sunt banii personali ai administratorului. Veniturile întrerupte sunt ale societății și nu ale persoanei. De aceea.

 84. Ana
  April 9th, 2020 at 16:27 | #162

  Buna.
  Daca detin 2 cim unul pe 2 ore si unul cu 8 ore si este suspendata activitatea pentru cim de 8 ore pot beneficia de somaj tehnic?

 85. ion din balon
  April 9th, 2020 at 16:58 | #164

  @Cristi
  vrajeala. si pentru ca e vrajeala dovada e ca statul nu poate achita in conturi de persoana fizica.oare cati patroni vazuti cu banii in cont ii vor folosi la altceva decat plata somajului tehnic? deci foarte bine se poate incadra si un administrator asociat unic. ori spera cineva ca micro va plati ceva la buget in situatia asta? :))) noooooooo waaaaaayyyyyyyy, ludovic! ia-ti pofta in cui, daca n-aveam niste concedii medicale de prin 2018 neplatite goleam tot si imi faceam alta firma!

 86. Sorin
  April 9th, 2020 at 20:13 | #165

  Am citit ceva interesant la Dvs. in legatura cu CM:
  “pentru această perioadă se va lua, ulterior, la calculul indemnizației de concediu medical o sumă egală cu salariul minim brut pe țară nu cuantumul brut al indemnizației”
  Eu lucrez in administratie si, evident ca nu a mai fost cazul de somaj tehnic.
  Deci nu inteleg, daca va exista intr-o luna o perioada de 10 zile somaj tehnic, brutul lunii respective luat in calculul indemnizatiei ptr. CM va fi suma intre, sa zicem, brutul normal ptr. 10 zile lucrate si salariul minim proportional ptr. celelalte 10 zile si nu iau in calculul brutul aferent somajului tehnic (adica 75% din brutul unei luni intregi) ???

  • Cristi
   April 11th, 2020 at 15:27 | #166

   Este prematur să discutăm despre ce va fi în cazul personalului bugetar.
   Momentan legea face această mențiune la salariații societăților comerciale, PFA, II, ONG, etc nu la personalul instituțiilor publice.

 87. Alexandru
  April 10th, 2020 at 10:51 | #167

  Buna ziua! Daca am intrerup activitatea la PFA, iar la locul unde sunt angajat sunt in somaj tehnic…se mai primeste indemnizatie pt PFA? Multumesc!

 88. MIHAELA GAVAN
  April 10th, 2020 at 15:34 | #169

  Buna ziua,

  In cazul in care o firma are de exemplu 100 angajati ,jumatate dintre ei au intrat in somaj tehnic , iarpt. cealalta jumatate li s a redus programul de munca de la 8 la 4 ore (venind la munca) datorita ord 30. se poate obtine ajutorul de somaj pt ei?

 89. Corneliu
  April 10th, 2020 at 16:16 | #171

  @Constantin Turtică
  Puteti beneficia de o reducere cu 10 % a impozitului micro pe trim 1, daca il achitati pana pe 25 aprilie 2020.

 90. Valentin Stanescu
  April 15th, 2020 at 13:57 | #172

  Salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, utilizat in calculul indemnizatiei de somaj tehnic , cuprinde si sporul de vechime, care in cazul salariatilor unei societati comerciale este un spor cu caracter permanent?
  Va multumim!

 91. VIRAG
  April 16th, 2020 at 16:36 | #174

  Buna ziua,

  Sunt administrator si asociat unic (SRL), angajata ca administrator. Am cerut si eu somaj tehnic impreuna cu angajatii mei, incepand cu 1 aprilie. Astazi mi-am dat seama, ca eu semnez acasa niste documente trimise de contabila si m-am dus si la banca ca persoana juridica. Ce este parerea Dvs., oare voi avea probleme ulterior…asta ar insemna sa incalc legea? Nu as dori sa am necazuri, mai bine renunt la somaj si fac o cere de concediu fara plata…

  • Cristi
   April 17th, 2020 at 11:11 | #175

   În opinia mea nu este normal. Nu ar fi fost nici o problemă să nu aveți contract de muncă. Puteați avea un contract de mandat sau de administrare. Nici concediu fără plată nu este normal. Eventual o reducere a normei de muncă, la o oră pe zi.

 92. Irina
  April 16th, 2020 at 16:41 | #176

  Buna seara! Am primit banii pentru somaj tehnic. In 3 zile trebuie sa-i platim salariatilor. Cum listam statul pentru somaj tehnic? Nu-mi apare nimic atunci cand aleg din tiparire. Va multumesc!

  • Cristi
   April 17th, 2020 at 11:12 | #177

   Adăugați statul pe luna aprilie. Programul vă va întreba dacă ați încasat sumele operate pe martie, iar dacă răspundeți pozitiv vă va completa automat sumele respective. Apăsați tipărire și alegeți stat indemnizații OUG30.

 93. Roxana
  April 16th, 2020 at 18:27 | #178

  Buna seara!
  Pe perioada somajului tehnic, administratorul unei societati ( care este angajat cu contract de munca, dar intrat in somaj tehnic) poate semna documente oficiale, acte aditionale, contracte?
  Multumesc!

  • Cristi
   April 17th, 2020 at 11:13 | #179

   NU! Eu nu aș recomanda administratorilor suspendarea pe motive de șomaj tehnic – pentru ei.

 94. MANU
  April 21st, 2020 at 16:41 | #180

  Buna ziua . Va rog sa-mi spuneti unde trec suma suplimetata de angajator pentru somajul tehnic . Multumesc.

  • Cristi
   April 21st, 2020 at 17:58 | #181

   La “Alte venituri” în pagina de detalii.

 95. STANESCU DANIEL
  April 21st, 2020 at 21:37 | #182

  Buna seara . Am o firma la care figurez angajat ca si administrator si care are contract de prestari servicii cu o alta firma , doresc sa stiu daca eu pot beneficia de vreun ajutor in conditiile in care firma cu care am contract si-a intrerupt activitatea pe perioada starii de urgenta trimitindu-si toti angajatii in somaj tehnic . Mentionez ca si eu am un numar de alti 9 angajati pentru care voi solicita ajutorul de somaj tehnic începând de maine . VA MULTUMESC .

  • Cristi
   April 22nd, 2020 at 17:31 | #183

   Depinde. Sunteți angajat cu contract de muncă ca administrator? Atunci e discutabil dacă ați putea beneficia sau nu de acea indemnizație. Pentru că s-ar pune problema așa: cine mai reprezintă firma dacă dvs ca administrator salariat aveți suspendat CIM. E discutabilă însăși suspendarea CIM pentru administratori de către ei însăși. E drept că ordonanța nu impune astfel de restricții, dar eu vă recomand să luați în considerare aceste aspecte. Eventual vă puteți reduce norma de muncă.

 96. Cristina
  April 23rd, 2020 at 13:05 | #184

  Bunan ziua!
  Poate fi interpretat drept discriminatoriu sau neconform o rotatie a angajatilor in somaj tehnic la nivelul lunii – in sensul ca intr-un departament de 10 persoane, primele 2 saptamani sunt primii 5 si urmatoarele 2 saptamani ceilalti 5 angajati ? Pentru angajatii aflati in somaj tehnic se face stat de plata separat? Multumesc!

  • Cristi
   April 24th, 2020 at 11:57 | #185

   Nu. De ce să fie discriminatoriu?
   Da, se face stat separat.

 97. Anamaria
  April 23rd, 2020 at 15:34 | #186

  Bună ziua. Poate beneficia de șomaj tehnic și adninistratorul unic al unui SRL Agenție imobiliară? Mulțumesc.

  • Cristi
   April 24th, 2020 at 12:00 | #187

   Este salariat? Dacă da, teoretic poate dacă i se suspendă CIM în baza art.52, dar eu nu recomand. Nu este salariat și are calitatea de administrator exclusiv în baza actului constitutiv, atunci nu beneficiază.

 98. MIHAI CLAUDIU
  April 24th, 2020 at 13:25 | #188

  Buna ziua,

  Se poate trece de la un CIM cu norma intreaga la un CIM partial de 2h/zi iar pentru restul de 6h sa se treaca la somaj tehnic? Cum se opereaza in saga?

  Multumesc,
  O zi buna!

  • Cristi
   April 25th, 2020 at 12:11 | #189

   Nu se poate așa ceva. Nici măcar dpvd legal nu există, în acest moment, vreo prevedere care să permită așa ceva.

 99. BJ
  April 25th, 2020 at 14:18 | #190

  Buna ziua,

  Am o firma la care figurez ca angajat, o parte din angajati sunt in somaj tehnic. Pentru a reduce cheltuielile, am redus doar salariul meu la val. minima pe economie, e ok asa?

  Multumesc,
  O zi buna!

 100. olescu veronel
  April 26th, 2020 at 16:55 | #192

  Sunt pensionar,am pfa. si sunt an somaj tehnic,comform OUG 30/32.Din indemnizatia pfa ancasata trebuie sa platesc CAS,CASSsi impozit pe venit,tinand cont ca sunt pensionar si CAS,CASS nu am platit pana acum? VA MULTUMESC

  • Cristi
   April 26th, 2020 at 21:35 | #193

   Cel mai probabil da.

 101. Smadu Philip
  April 29th, 2020 at 16:07 | #194

  Buna ziua am intrat ca angajat în somaj tehnic de la 1 Aprilie cand o sa primesc banii.Multumesc

  • Cristi
   April 29th, 2020 at 20:11 | #195

   În termen de 3 zile de la data la care angajatorul primește banii de la stat.
   Angajatorul nu poate depune cererea decât în mai pentru decontarea sumelor aferente lunii aprilie, iar statul are, teoretic, 15 zile la dispoziție să vireze banii.
   Dacă, de exemplu, angajatorul depune cererea în 5 mai, statul îi va vira banii cel târziu la 20 mai, iar angajatorul are termen 3 zile de la aceea dată să plătească sumele respective salariaților care beneficiază de acea indemnizație plătită de stat.

 102. Liliana Pruteanu
  April 30th, 2020 at 23:48 | #196

  Buna seara, pentru firmele cu activitatea suspendată-șomaj tehnic, plățile la CAS si CASS pot fi amânate? Si daca da ce formalități trebuie îndeplinite? Multumesc !

  • Cristi
   May 2nd, 2020 at 11:50 | #197

   Adică statul vă dă bani inclusiv pentru obligațiile fiscale, virând suma brută și dvs doriți amânarea plății contribuțiilor ce se rețin și se virează din acei bani?
   Vi se pare normal? Mie nu. Puteți să nu le plătiți, pentru că timp de 30 de zile de la expirarea stării de urgență nu se percep dobânzi și penalități, dar eu nu consider că e un lucru normal.

 103. Steluta mladin
  May 1st, 2020 at 06:50 | #198

  Buna ziua, in luna aprilie avem salariati cu somaj tehnic suportat integral de angajator – toata luna. Am selectat din Concedii – somaul tehnic simplu, in stat apare ok, dar la validarea d112 am urmatoarea eroare:EROARE – (e salariat si A_13>0 si A_8=0) (S21.5)!
  Cum o pot corecta? multumesc

  • Cristi
   May 2nd, 2020 at 11:59 | #199

   Generați XML. Și validați-l cu DUKIntegrator. Pe generare XML dă atenționare nu eroare.
   Problema apare de la regulile de validare a PDF care consideră că la timp lucrat zero și toate orele din lună suspendate, nu poate exista bază de calcul pentru CAS ceea ce este fals.
   Să sperăm că ANAF va rezolva în versiunea din zilele următoare a D112 și această problemă.

 104. lidia danut
  May 1st, 2020 at 17:02 | #200

  Buna ziua, putem depune D 112 pentru luna aprilie sau mai asteptam? Cum se face declararea impozitului si contributiilor pentru perioada de somaj tehnic, intrucat in D112 nu sunt evidentiate. Va multumesc.

  • Cristi
   May 2nd, 2020 at 12:03 | #201

   Nu există încă un formular D112 care să fie adaptat pentru situațiile de șomaj tehnic. Așadar dacă ați avut șomaj tehnic în martie pe care l-ați încasat în aprilie și pe care trebuie să-l declarați în D112, nu depuneți declarația acum.

 105. Dan
  May 2nd, 2020 at 14:47 | #202

  Buna ziua, in firma pe care o detin am calitatea de asociat /administrator si sunt angajat cu CIM. Pot sa fiu in somaj tehnic dar sa mai desfasor unele activitati in cadrul firmei avand in vedere faptul ca in calitate de asociat nu este obligatoriu sa am CIM. Multumesc

  • Cristi
   May 4th, 2020 at 19:09 | #203

   Eu zic că nu. Tocmai pentru că aveți și calitatea de salariat probabil pe aceiași funcție – de administrator. Și va fi greu să demonstrați că activitatea ați desfășurat-o în baza statutului și nu a CIM.

 106. irina
  May 4th, 2020 at 12:46 | #204

  Buna ziua. sunt angajata la o firma cu 8 ore si a intrat in 27 martie in somaj tehnic, si am si un cabinet medical individual (CMI) la care am fost inchisa prin ordonata cu 22 martie. La firma unde sunt angajata beneficiez de somaj tehnic, pot depune pentru cmi sa iau ajutorul de la stat pentru aprilie?

  • Cristi
   May 4th, 2020 at 19:10 | #205

   Da, dacă activitatea cabinetului a fost întreruptă total datorită epidemiei.

 107. ANA M.
  May 6th, 2020 at 15:00 | #206

  Buna ziua,

  Cum înregistrez in SAGA PS pentru un PFA: indemnizati covid19 primita de la AJPIS.
  Nu am subventii la incasari banca. Am doar 007 venituri din activitate si 008 decontari.
  PFA NU ARE SALARIATI
  SE VOR FACE MODOFICRI LA PROGRAM?

  Multumesc frumos

  • Cristi
   May 11th, 2020 at 13:03 | #207

   De ce să se facă modificări?!
   Puteți să vă creați un tip de operație dacă doriți asta.

 108. Costel
  May 22nd, 2020 at 14:47 | #208

  Pentru un pfa cu norme de venit,care primește indemnizația de șomaj tehnic 2 luni,va lua în calcul normele de venit actuale pentru declarația de impunere sau aceasta se modifică?

  • Cristi
   May 23rd, 2020 at 21:15 | #209

   Se pot recalcula normele de venit în baza punctului 8, alin.9 și 10 din normele de aplicare a art.69 din codul fiscal:
   “(9) Pentru întreruperile temporare de activitate în cursul anului, cauzate de accidente, spitalizare sau alte cauze obiective, inclusiv cele de forță majoră, dovedite cu documente justificative, normele de venit se reduc, de către contribuabil, proporțional cu perioada nelucrată. În situația încetării activității în cursul anului, respectiv a întreruperii temporare, contribuabilul/fiecare asociat, în cazul asocierilor fără personalitate juridică, este obligat ca în termen de 30 de zile de la producerea evenimentului să depună Declarația unică, privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice la organele fiscale competente și să își recalculeze impozitul pe venit. Documentele justificative în baza cărora se reduc normele anuale de venit se păstrează la domiciliul fiscal al contribuabililor.

   (10) Pentru contribuabilii impuși pe bază de norme de venit, care își exercită activitatea o parte din an, în situațiile prevăzute la alin. (8) și (9), norma anuală de venit aferentă perioadei efectiv lucrate se recalculează de către contribuabili, prin raportarea normei anuale de venit la 365 de zile, iar rezultatul se înmulțește cu numărul zilelor de activitate.”

 109. LUCACIU DIANA
  May 25th, 2020 at 17:09 | #210

  Buna ziua, daca am un angajat in somaj tehnic dar care este achitat de catre angajator ,cum si cand se evidentiaza in D112? notele contabile le-am facut manual, dar cum fac sa-mi apara si in D112?

  • Cristi
   May 25th, 2020 at 21:30 | #211

   De ce să le faceți manual?
   În aceste situații se alege opțiunea “Șomaj tehnic” în ecranul de concedii și programul face toate calculele și notele contabile necesare.

 110. Cristina
  May 26th, 2020 at 09:00 | #212

  Bună ziua,
  Dacă am un contract de muncă de 8 ore suspendat – șomaj tehnic – pot încheia un contract de drepturi de autor pentru un proiect separat? Se pierde, în acest caz, șomajul tehnic de la angajatorul de bază? Mulțumesc!

  • Cristi
   May 27th, 2020 at 15:22 | #213

   Da, puteți încheia un astfel de contract. Nu se pierde indemnizația de șomaj tehnic la angajator.

 111. AlinaG
  May 28th, 2020 at 12:04 | #214

  Buna ziua, Am o societate care a avut angajatii in somaj tehnic incepand cu luna martie. Cativa angajati si-au dat demisia in luna mai(ex. 18.05.2020), Se mai poate solicita somajul tehnic pentru perioada 01.05-17.05? Am avut un caz asemanator in martie cand unui salariat i-a fost incetat contractul la sf lunii, am fost sunata de la AJOFM si mi s-a spus ca nu i se acorda somaj pentru ca i-a incetat contractul….Multumesc.

  • Cristi
   May 28th, 2020 at 19:02 | #215

   Eu spun că da, se poate solicita. Nu știu să existe vreo interdicție pe spețe ca cea pe care o aveți dumneavoastră.

 112. PLAIU JANA
  June 1st, 2020 at 18:13 | #216

  Cum se poate corecta o Declaratie depusa pentru Somaj Tehnic Og 30/2020 depusa pe site aici.gov.ro ? am omis un salariat…

  • Cristi
   June 2nd, 2020 at 12:59 | #217

   Pentru aceasta va trebui să sunați la ANOFM. În acest moment, legal, nu există o astfel de procedură, iar pe site este permisă încărcarea unei singure cereri, declarație și listă.

 113. Olivia Nitescu
  September 23rd, 2020 at 09:54 | #218

  Buna ziua! Un pensionar de invaliditate, incadrat cu 4 ore, pana la intrare in somaj tehnic, apare in stagiu de cotizare cu 4 ore lucrate, din norma de 8 ore. In perioada in care a fost in somaj tehnic, apare declarat cu 8 ore din 8. Exista posibilitate sa fie declarat tot cu 4 ore din 8, pentru a nu i se suspenda pensia de invaliditate? Multumesc frumos.

  • Cristi
   September 25th, 2020 at 12:02 | #219

   Declarat cu sume, pe normă întreagă?! Este imposibil. Din verificările mele, din SAGA, la normă parțială se generează to cu normă parțială pe perioada de șomaj tehnic.

 114. Alexander Stancovschi
  October 16th, 2020 at 16:38 | #220

  Buna, pentru CAEN 7420 exista vre-o exceptie ? In lege scrie clar toti ce detin PFA iar in Arad este o discutie ca acest cod nu ar fi pe nu stiu ce lista si refuza sa vireze indemnizatia ! Desi in alte luni au virat banii… Cine greseste aici ? Sunt anumite exceptii care nu primesc si altii care primesc ? Avem lunar discutii cu ei pe tema asta si la final trimit indemnizatia.. Daca nu ar fi ok nu ar trebuii sa trimita, nu se poate sa faca de capul lor cum vor . Am rugamintea sa clarificati daca stiti ca nu mai inteleg nimic. Multumesc

  • Cristi
   October 19th, 2020 at 12:58 | #221

   Nu există coduri CAEN restricționate ca atare. Există o listă a activităților cu restricții, iar dacă activitatea dvs se regăsește în acea listă atunci se poate depune cererea. Altfel nu.
   Lista activităților o găsiți în ordinul Ordinul nr. 742/493/2020 modificat prin Ordinul 1110/2020.

 1. March 31st, 2020 at 19:54 | #1
 2. April 10th, 2020 at 18:02 | #2