Contracte de închiriere între firme și persoane fizice. Impozit pe venitul din chirii – 2024.

Începând cu anul 2024 toți cei care au firme și folosesc bunuri sau spații închiriate de la proprietari persoane fizice vor avea obligația de a calcula, reține, declara și plăti impozitul pe chirii. Persoanele fizice vor avea astfel impozitul reținut – care va fi impozit final – din chiria stabilită prin contract și vor depune […]