Amnistia fiscală

21 Jul 2015 | Legislatie | 0 comentarii

A fost pusă în aplicare. A fost publicată legea 209/2015. În esență, aceasta: – anulează diferențele stabilite ca urmare a reconsiderării activităților independente în activități dependente, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisa și comunicată contribuabilului, pentru perioadele fiscale de până la 1 iulie 2015 și neachitate până la data intrării în vigoare […]